IkoIko. DATDAT IS NV DE VOLKSWAGEN IMPORT: : PON'ss AUTOMOBIELHANDEL N.V. Arnhemsewegg 2-14 AMERSFOORT Telefoon 6545 (6 lijnen)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IkoIko. DATDAT IS NV DE VOLKSWAGEN IMPORT: : PON'ss AUTOMOBIELHANDEL N.V. Arnhemsewegg 2-14 AMERSFOORT Telefoon 6545 (6 lijnen)"

Transcriptie

1 IkoIko. DATDAT IS NV DE VOLKSWAGEN IMPORT: : PON'ss AUTOMOBIELHANDEL N.V. Arnhemsewegg 2-14 AMERSFOORT Telefoon 6545 (6 lijnen)

2 SEDAN SEDAN LII MOL SI NE S T A N D A A R D EN D E L U X E CABRIOLET CABRIOLET Wanneerr LI graag sportief en open wilt rijden, dan bevelen wij III de Cabriolet aan. Er is geen parkeerplaats te bekennen, waar dezee charmante en lieftallige wagen niet alle blikken op zich vestigt.. Dit is de wagen, waarvan II droomde, dat hij eens gebouwdd zou worden. De Volkswagenfabriek heeft hem voor U gebouwd.. Zoals iedere VW heeft ook de Cabriolet geen doodgewicht.. Ieder gram gewicht van de wagen is nuttig besteed, zodatt U in de maalstroom van het verkeer de rustigste en bovendienn de snelste bent. Wanneerr 1' met de kap gesloten rijdt, sluit deze volkomen al'. Iientt U een liefhebber van Europese automobielen? Houdt U vann acrodynamisch-vlociende en toeli zuivere lijnen? Weet U hett te waarderen comfortabel en toch echt economisch te rijden?? Dit is geen reclame-slogan, doch zuivere werkelijkheid. Hett verdient dan aanbeveling Europa's wagenn Nr. 1, de Volkswagen, op zijn eigen terreinn te leren kennen. Hett is de wagen, waarvan de vakmensen uit alle werelddelenn zeggen, dat het de meest uitgekookte" wagen ;,, die ooit gebouwd werd en die tevens zijn tijd ver vooruit is.. Zijn uitvinder was als auto-constructeur even beroemd als dee zanger Caruso. Er zijn twee type's limousine, n. 1. de Standaard"" en de De Luxe". Door hun diepglanzende glasharde lakk zijn de VW's fantastisch mooi. De De Luxe" is verkrijgbaarr in verschillende prachtige kleuren. De mooie bekledingen dee practischc uitrusting vormen samen een aesthetisch geheel inn Europese stijl. Alle modellen hebben dezelfde waardevolle eigenschappen:: het snelle acceleratievermogen; de veiligheid tijdenss het rijden door het geniale vcer-systeem en het gunstigee zwaartepunt; het werkelijk zuinige rijden, dat bij het gebodenn rij-comfort de Volkswagen in zijn klasse niet te evenarenn maakt. Stof,, wind, koude en zelfs een wolkbreuk komt er niet doorheen.. Wanneer dames de Cabriolet eenmaal gezien hebben, zijn zijj daarover zo verrukt, dat zij geen andere wagen meer willen kopen.. Hij is uiterlijk ook zó aantrekkelijk met zijn Karmanncarrosserie.. Eenn zeer prettige verrassing is het Schuifdak van Golde. Eén greepp en U zit ook in de limousine in de frisse lucht en in de zon.. Bij slecht weer sluit het dak net zo af als het stalen dak. lederee Volkswagen heeft een tochtvrij ventilatie-systeem. dat versee lucht aanvoert en verbruikte lucht afvoert. SCHUIFDAK SCHUIF

3 // kunt veilig en haarscherp rijden met het voortreffelijke uitzicht op de weg,weg, dat veel beter is. dan bij andere wagens. Over de mooi gevormde korte voordekselvoordeksel kimt I de weg tot o/> enkele meters voorde wagen overzien. 11 Reservewiel 22 Benzinetank Stuurhuis ++ Hydraulische dubbelwerkende telescoop-chokbrekers met extra lange -lag 55 Wieldraagarmen van de onafhankelijk geveerde voorwielen 66 Vooraslichaam met twee 8-blads veerpakketten DeDe verwarming, die standaard-uitvoering is,is, is regelbaar en zo te stel/en. als I hel uraanuraan wilt hebben Super-ballon-banden Iloofdremcylinder van de hydraulische voetrem Pedalen Hiclitingaanwijzerschakelaar aan de stuurkolom Warmeluchttoevoer van de in serie ingebouwde verwarming Gedeelde spoorstangen Defrosters Draaibare ventilatieruitjes met vergrendeling Draaiknop voor regeling van de verwarming Accu buiten de motorruimte Dwarsbuis met ronde torsiestaaf' aan beide zijden voorr onafhankelijke achterwielvering Verende draagarm ijkk moet ieder, die in een Volkswagen zit, zijn comfort hebben.,, als bestuurder, biedt de Volkswagen het beste comfort. U zit op apartee stoel en wat voor een stoel! Net als de cowboy met zijn paard :ientt U met Uw wagen vergroeid. En dat is nu juist datgene, wat IJ dat absoluutt veilige gevoel geeft. UU riji in zo'n geperfectionneerde wagen, dat dit in deze lage prijsklasse absoluut zeldzaam is. De bekleding van zittingen en portieren,, het stuurwiel, de ivoorkleurige (bij de Standaard zwarte) bedieningsknoppen, de interieurverlichting, dit alles is zó soliedee en maakt zo'n degelijke indruk, dat men dit alleen in een wagen van een hogere prijsklasse verwacht. De centrale dashboardd klok laat U op elk gewenst ogenblik zien, hoe snel U rijdt en hij geeft U tevens een absolute controle over de gehele wagen.. De ruime achterbank met goed verende kussens biedt ruim plaats aan drie volwassen personen. OO /':/': RICHTINGAANW1JZHRSCHAKELAARR onder het stuurwiel, mett één vinger van de linkerhand te bedienen. oo Grotee DASH-BOARD KLOK met snelheidsmeter, kilometertellerr en op de wijzerplaat harmonisch gerangschikte controlclampjess voor dynamo en koeling (rood), oliedruk (groen), groot-lichtt (blauw) en richtingaanwijzers (dubbele pijl). Ruimtee voor STATIONSSCHAAL VAN RADIO en bedieningsknoppen,, daarnaast de trckschakelaars voor ruitenwisserss en licht, met een draaibare regeling van de dashboardd verlichting. 55 Achterr een smaakvol sier-traliewerk ruimtee voor de inhouv v vann een RADIOTOESTEL. Aann de rechter kant de trekknop voor de CHOKE als hulp bijj het starten. Elegant,, verrassend gemakkelijk te hanteren TWEE-SPAKIG STUURWIEL,, licht van kleur, met een wapen versierd en mett een in zwart en goud uitgevoerde rlaxonknop (De Luxe model).. oo Robuustee RUITENWISSERS, die een flinke ruimte beslaan enn stevig aandrukken. Rij het De Luxe rnodel keren zij bij hett afzetten automatisch in de laagste stand terug. ^^ Gecombineerdd START-CONTACTSLOT; de contactsleutel is tevenss portiersleutel. CëCë Uitklapbaregrotee ASBAK. Ruim,, afsluitbaar HANDSCHOENKASTJE. GeenGeen parkeerproblemen '. Voor een Volkswagen is er altijd nog wel een plaatsje te vinden, omdat hij zo wendbaar en zo gemakkelijkgemakkelijk te manoeuvreren is. 199 Gesynchroniseerde versnellingsbak (4 versnellingen vooruit) 200 Achteras-aandrijving Pendel-assen Ventilatorhuis Bobine Oliebad-luchtfilter Solex-valstroomcarburator met acceleratiepomp 266 Stroomverdeler met vacuumregeling Benzinepomp Dynamo met spanningsregelaar Stoplichten gecombineerd met achterlichten en reflectoren Nummerplaatverlichting

4 AlleAlle vier wielen zijn onafhankelijk geveerd. Hierdoor is in hoge matemate een soepele en veilige wegligging verkregen. LUCHTKOEL1NGSYSTEEM LUCHTKOEL1NGSYSTEEM MOTOR MOTOR VOOHHJEIJVOOHHJEIJ Hett is juist het geniaal-geconstrueerde veersysteem. dat de Volkswagenn de rij-eigenschappen van een veel grotere wagen mett langere wielbasis verschaft. U kunt achter het geheim van dezee wonderbaarlijke vering komen, als U de tekeningen goed bekijkt.. Het soepelwerkende torsie-systeem van de voorvering bestaatt uit 8-blads veerstaven, die. geheel ingekapseld in X(, dwarshuizen.. via de dubbele wieldraagarmen op de wielen werken.. Door de zuivere veer-geometrie van de wieldraagarmparallclogrammenn neemt de veerwerking progressief toe naarmatee de wagen meer belast wordt. Dit is de reden, waarom de \\ olkswagen ook op zeer slechte wegen soepel blijft rijden en ondankss dat zijn zeer vaste wegligging blijft behouden. II EIHVI ELVEIII Ookk de achterwielvering werkt volgens hetzelfde ideale veersysteem.. 2 Pendelassen, afzonderlijk door torsiestaven geveerd,, worden door sterke wieldraagarmen vastgehouden. Ook dezee veerstaven liggen voor hun hele leven onzichtbaar en volledigg beschermd in een doorlopende dwarshuis. waarin ze EKI inn het midden bevestigd zijn. De progressieve veer-compensatiee geschiedt door telescoop-schokbrekers met extra lange slag.. Zo glijdt de wagen rustig over de slechtste secundaire wegenn als een zwaan door het water. L rijdt in een Volkswagenn met een veersysteem, dal zijn tijd vele jaren vooruit is. STUURINRICHTING STUURINRICHTING Hijj de ontwikkeling van de Volkswagen heeftt men millioenen en nog eens millioenenn alleen al daarvoor uitgegeven om dee beste en tegelijk de eenvoudigste conl, structiess te ontwikkelen. Deze reusachtige uitgaven en de arbeid van de beste specialisten hebben succes gehad. I), voudigstee constructie is altijd de beste! Kik onderdeel van de Volkswagen bewijst het! Eén voorbeeld uit vele! De stuurinrichting.. Ook bij de grootste snelheid op de slechtste wegen ligt het stuurwiel rustig in Uw hand en merkt U, dat het met één vingerbewegingg al reageert. Geen stoten, geen trillen niets! \<i Err zal veel tijd over heen gaan, ## voorr er een motor wordt geconstrueerd,, die met dezelfde inhoud dezee capaciteiten heeft. U zult geenn motor kennen, die met een paarr liter benzine, zoveel kilometers kann afleggen of die meer dan KM. kan rijden, zonder datt U ooit een grote reparatierekeningg behoeft te betalen. De Volkswagen-Marathon-motorr is in zijnn geniale eenvoud niet te overtreffen.. Kijkt l1 maar eens naar de tekening:: aan beide zijden twee cylinderss tegenover elkaar liggend. Hierdoorr verkrijgt \ niet alleen meerr interieurruimte, het verschaft dee motor tevens een korte, extra sterke,, trillingvrije krukas, die viermaall gelagerd is. De vier vliegtuig-cylinderss met lange koelribbenn worden voortdurend mei frissee luchl gekoeld. Nogg een voordeel heeft de 4-tactl-cylinder-lïoxer-motor:: Hij ligt vlak en daardoor iss het zwaartepuntt bijna net zo laag als het chassis. Eén ann de oorzakenn van de muurvaste wegligging van de Volkswagen!! EnEn dan de gekoelde olie! En de hiermede samenhangendesamenhangende constante smering mei hethet langst mogelijke verbruik.' Uitkamt II verder alleen maar legen bij de duurste ren-ren- en sportwagens. De Volkswagenmotormotor heeft voor één olieverversing, die A 1/ meegaat, maar 2lj2, ja werkelijk,kelijk, maar 2 1 / 2 liter olie nodig. Deze belachelijkbelachelijk geringe hoeveelheid blijft net Samenn met de kopkleppen komen dee typische eigenschappen van de korte-slag-motorr (motor minder dann vierkant) tot uitdrukking: n. I. dee zuigers lopen langzaam, het toerentall en het benzineverbruik zijnn laag, maar de prestatie is groot.. Motor, versnellingsbak en differentieell zijn één compact geheel.. Hierin bevinden zich geen overtolligee assen of lagers. Hett gewicht van het motorblok druktt de aangedreven achterwielen vastt op de weg. - Het ene voordeell volgt uit het andere. Bijna 'l'44 millioen Volkswagen-motoren hebbenn hun superieure prestaties bewezenn en bewijzen ze nog dagelijks.. Een VVV te berijden, betekent:: voortgestuwd te wordendoor vreugdee en geluk. Er is echter nogg iets, dat U moet weten: Wanneerr U misschien verkwistend bent. zall deze wagen U niet helpen. De Volkswagen-Marathon-motorr is een gierigaard, die niet graag benzine verbruiktt en die I1 noopt de bezoeken aan een benzinestation zoveell mogelijk te beperken. zozo koel als de emmer vol olie. die I andersders nodig zoudt /lebben. Dit geschiedt doordoor de automatische oliekoeler, die muidenden in de luchtstroom van de koelturbine staat.staat. Nu is het I ook duidelijk geworden,den, waarom de mysterieuze I olkswagen-marathon-motorgen-marathon-motor ook na de reusachtigetige prestatie van liet behalen van meer dandan K 1/ nog gezond is en blijft. OLIEKOELER OLIEKOELER Ookk wanneer U met een snelheid van 110 KM urenlang over dee snelwegen jaagt, zult U de motor nauwelijks horen, omdat doorr de speciale geluiddemping het motorgeruis uit het wageniuterieurr wordt verbannen. Eenn luchtgekoelde motor is in de fabricage altijd duurder dan eenn watergekoelde. Wij hebben deze kosten echter op ons genomenn om onze Volkswagen-vrienden datgene te verschaffen, waarvann zij het meeste plezier zullen beleven. Of U nu aan dee Noordpool of aan de Equator rijdt of over de steilste bergwegenn ter wereld jakkert of de Volkswagen in een dagenlange sneeuwstormm parkeert, U kunt doen, wat U wilt: de motor looptt na de eerste druk op de starter. Hij loopt en loopt! Opp de steilste berg loopt hij als een jachthond, die een haas achternaa jaagt hij m o e t hem hebben! Ziet U, dit is nu de Thermomatie-Turbo-Luchtkoeling.. Thermo-matie, dat betekent:: Van het langzaamste stadsverkeer in de winter, tot en mett de rit over de steilste berg in de zomer, hoe meer de motorr werkt, hoe groter de motorprestatie, des te meer koelluchtt wordt door de automatische regelaar doorgelaten. Bij eenn tropische hitte in het gebergte wordt dan de lucht als een orkaann langs de lange koelribben van de cylinders geblazen. Hett Thermo-matie luchtkoelingssysteem van de Volkswagenmotorr vermijdt alle ongemakken, die bij waterkoeling kunnen voorkomen.. Wanneerr een chauffeur, die dagelijks langs de weg zit, zegt, datt hij met zijn eerste motor 1U millioen KM gereden heeft enn dat hij nooit meer met een andere wagen wil rijden, dan is éénn van de hoofdredenen de onvolprezen luchtkoeling.. VERSNELLINGSBAK VERSNELLINGSBAK DeDe 4-versnellingsbak is van de'2etot en met de 4e versnelling gesynchroniseerd.gesynchroniseerd. U heeft dooreen handbeweging de voordelen vanvan een,.huid-drive", zonderde nadelen ervan. InIn de eerste versnelling kunt l een stijging van 37 jo overwinnen. (Zo'n(Zo'n steile tveg komt overigens op de hele wereld niet voor.) De vierdevierde versnelling is zander verhoging van kosten als overdrive" ingebouwd.ingebouwd. Met de Volkswagen - versnellingsbak w<mltw<mlt l zowel in de stad als op het platteland iedereverkeerssituatiedereverkeerssituatie meester. fa CARBURATOR CARBURATOR DitDit is de speciale Valstroomcarburator met acceleratiepomp. Hij maaktmaakt hel de Volkswagen mogelijk, zijn goede eigenschappen te tonen.tonen. Door hem slaat de motor bij de eerste druk op de knop aanaan of hel nu koud of warm is. Hij zorgt vor een opwindend snelsnel accelereren en een snelle pick-up. Hij mengt de benzine en dede lucht zo intens door elkaar, geeft het mengsel zo fijn gedoseerdseerd af, dat de Volkswagen, ondanks zijn fantastische prestalies, tochtoch zuinig in het verbruik blijft.

5 TECHNISCETECHNISCE GEGEVENS MOTOR R Bouwwijze Bouwwijze 4-cylinder-4-tact-benzinemotor r Cvlinderplaatsing Cvlinderplaatsing Tweee aan twee tegenover elkaar liggendd Boxermotor Kleppen Kleppen hangend d Boring Boring 777 mm Slag Slag 644 mm Cylinderinhoud Cylinderinhoud cm 3 ('ompressieverhouding ('ompressieverhouding 6,1 1 MaximumMaximum vermogen 300 PK bij 3400 o/min. Gein.Gein. zuigersnelheid 7,255 m/sec. bij 3400 o/miu. = 110 km/u. Smering Smering Drukomloopsmeringg (tandwielpomp) mett oliekoeler Olie-inhoud Olie-inhoud 2,55 liter Benzine-toevoer Benzine-toevoer Mechanischee benzinepomp Carburator Carburator Valstroomcarbnratorr met acceleratiepompp Solex 28 PCI Luditfilter Luditfilter Oliebadluchtfilter r Koeling Koeling Luchtkoelingg door ventilator, automatischh door thermostaat geregeld Accu Accu 6V,, 70 Ah Startmotor Startmotor Bendix-starter.. Merk Bosch Dynamo Dynamo Spanningsregclcnd,, Bosch. 160 Watt KOPPELING G Enkelvoudige-droge-plaatkoppeling g VERSNELLINGSBAK K DeDe Luxe en Cabriolet Bouwwijze Bouwwijze Indirectee 4-versnellingsbak, 2e, 3e en 4ee versnelling gesynchroniseerd en geruisloos s Overbrengingsverhoudingen Overbrengingsverhoudingen Iee versnelling 1 : 3,60 2ee versnelling 1 : 1,88 3ee versnelling 1 : 1,23 4ee versnelling 1 : 0,82 achteruitt 1 : 4,63 Standaard Standaard Bouwwijze Bouwwijze Indirectee 4-versnellingsbak, 3e en 4ee versnelling geruisloos Overbrengingsverhoudingen Overbrengingsverhoudingen Iee versnelling 1 : 3,60 2cc versnelling 1 : 2,07 3ee versnelling 1 : 1,25 4ee versnelling 1 : 0,80 achteruitt 1 : 6,60 CHASSIS S Bouwwijze Bouwwijze Centralee chassiskoker, aan de achterzijdee gevorkt, met aangelast platform ll rr ooras ooras Onafhankelijkee wielophanging door parallel-lopendee wieldraagarmen boven enn onder; 2 horizontale in de buizen vann het vooraslichaam opgesloten torsiee vee rpakket ten Achteras Achteras Onafhankelijkee wielophanging door pendelassen,, verbonden met de torsiestavenn door draagarmen; aan elke kant 11 torsiestaaf, beschermd ingebouwd in eenn dwarsbuis van het chassis Sdiokhrckers Sdiokhrckers Voorr en achter dubbel-werkende hydraulischee telescoop-schokbrekers met extraa lange slag, die geen onderhoud behoeven n StSt u u rin riditing Specialee wormoverbrenging met gedeeldee spoorstang. Stuurwielomwentelingenn van aanslag tot aanslag: 2,4. KleinsteKleinste draaicirkel ongeveerr 11 m. Banden Banden x 15 Hielen Hielen Sehijfwielenn met diepe velg 4 J x 15 DeDe Luxe en Cabriolet Remmen Remmen Voetremm hydraulisch (Ate) op 4 wielen werkend.. Handrem mechanisch op de achterwielenn werkend Standaard Standaard Voet-- en handrem mechanisch op alle wielenn werkend Wielbasis Wielbasis mm Spoorbreedte Spoorbreedte voorr 1290 mm achter 1250 mm Benzinetank Benzinetank 400 L. waarvan 5 L. reserve AFMETINGEN N OVERR DE GEHELE WAGEN Lengte Lengte mm Breedte Breedte mm Hooste Hooste mm GEWICHT T Limousine e Eigengewicht Eigengewicht Leeggewicht Leeggewicht ToelaatbareToelaatbare belasting ToelaatbaarToelaatbaar totaalgewicht Cabriolet t ACHTERAS S KrachtoverbrengingKrachtoverbrenging RIJPRESTATIES S door spiraal getande conische tandwielenn Benzineverbruik Benzineverbruik Gemiddeldd verbruik: 7,5 L. per 100 KM met conische differentieelwielen viaa de pendelassen op de achterwielen Snelheid Snelheid Kruissnelheidd 110 KM/u. Klimvermogen Klimvermogen Iee versnelling 37 /o OverbrengingsverhoudingOverbrengingsverhouding 1 :4,4 2ee versnelling 18,5 /o Olie-inhoudOlie-inhoud van versnellingsbak en achteras 2,5 L. 3ee versnelling 11 /o Hoeveelheidd bij olieverversen 2,0 L. 4ee versnelling 6 /o VERDEREE BIJZONDERHEDEN Zeerr stabiele, geheel stalen carrosserie met diepglanzende, tegen weer en wind bestendige, kunstharslak. Goedee geluidsisolatie van de motorruimte. Doorlopende sierlijsten aan de beide binnenzijden; ingebouwdee asbak achterin; zijtas naast de bestuurdersplaats (De Luxe). Interieurverlichting links boven de bestuurdersplaats.. Rubber voetmatten. Bagageruimte achter de achterzittingen en onder de voordeksel VOLKSWAGENWERKK GMBH W E S T - D U I T S L A N D D WOLFSBURG G Allee rechten voorbehouden - wijzigingen VKE 234 H-40 Prïnted in Germony

Dee AUSTIN. 1750 0 Eenn goed idee nog

Dee AUSTIN. 1750 0 Eenn goed idee nog Omm de nieuwe Maxi zo één, twee, d r opp straat te herkennen moet u wel even opletten.. Zo op 't eerste oog ontdekt u niet zoveell nieuws. Veel is bij het oude gebleven. Waarom?? Naa veel denken en doen

Nadere informatie

ï%m>f ï%m>f 'ii r c *t V zijnzijn Volkswagen Kleinbussen Mett de VW-Kleinbus naar de wintersport.

ï%m>f ï%m>f 'ii r c *t V zijnzijn Volkswagen Kleinbussen Mett de VW-Kleinbus naar de wintersport. VoorVoor de zaak of als familiewagen, zijnzijn Volkswagen Kleinbussen ideaal - *, * ' -» * ** 'ii r c *t V ï%m>f ï%m>f Mett de VW-Kleinbus naar de wintersport. Opp stap voor een gezellig week-end of een

Nadere informatie

ZMZM N V SLA.GE E. Dee Nieuwe Asconaa Klasse

ZMZM N V SLA.GE E. Dee Nieuwe Asconaa Klasse ZMZM N V SLA.GE E ijj 1371 1 Dee Nieuwe Asconaa Klasse Dee nieuwe Opel ASCONA: Uitblinkerr in prestaties en komfort Inn het begin leek het een onmogelijke opgave : «maak een volkomen nieuwe wagen. Een

Nadere informatie

Dee Betrouwbare Austin Truck

Dee Betrouwbare Austin Truck Dee Betrouwbare Austin Truck .. AUSTINN TRUCKS VOOR DE GEHELE WERELD Vann de intense koude van de Scandinavische winter tot de blakende hitte van de Afrikaansee zon verrichten de Austin Trucks hun taak,

Nadere informatie

PREFECT T O.. IDERLANDSCHE FORD MOMOBIEL FABRIEK - AMSTERDAM. Dee opmerkelijke successen, welke met de New Anglia in de grote internationale rallyes,

PREFECT T O.. IDERLANDSCHE FORD MOMOBIEL FABRIEK - AMSTERDAM. Dee opmerkelijke successen, welke met de New Anglia in de grote internationale rallyes, étm étm ** Dee opmerkelijke successen, welke met de New Anglia in de grote internationale rallyes, PREFECT T o.a.. de Internationale R.A.C. Rally, gehouden in Engeland, 8 13 Maart 1955, ANGLIA A overr

Nadere informatie

DAFF 900-1100 serie: doorr ontwerp en constructiee ideaal voor distributiewerk k

DAFF 900-1100 serie: doorr ontwerp en constructiee ideaal voor distributiewerk k 900-1100 0 * DAFF 900-1100 serie: doorr ontwerp en constructiee ideaal voor distributiewerk k Hett werkterrein van de vervoerder in de lichtee sector ligt voornamelijk op de korte afstand,, bij de distributie

Nadere informatie

FUSO CANTER 3C13-3C13D

FUSO CANTER 3C13-3C13D FUSO CANTER 3C13-3C13D Model Type 3C13 3C13D Cabine Enkel Dubbel Modelcode FEB01BL4SEA6 FEB01CL4SEA6 FEB01EL4SEA6 FEB01GL4SEA6 FEB01EL4WEA6 Zitplaatsen 3 6 + 1 Afmetingen mm Wielbasis (WHB) 2500 2800 3400

Nadere informatie

DE INNOVATIEVE S-SERIE

DE INNOVATIEVE S-SERIE LUXURY IN MOTION DE INNOVATIEVE S-SERIE Ontdek uw vrijheid met de betrouwbare en veelzijdige scootmobielen van STERLING. Met de goede rij prestaties en het uitstekende comfort heeft u genoeg reden om er

Nadere informatie

Comfort scootmobielen

Comfort scootmobielen Scootmobielen Comfort scootmobielen Een scootmobiel die echt comfortabel veert, zeer licht en koersvast stuurt en door de ergonomische stoel lekker zit. Kortom, een scootmobiel waarop u ontspannen rijdt.

Nadere informatie

Comfort scootmobielen

Comfort scootmobielen Scootmobielen Comfort scootmobielen Een scootmobiel die echt comfortabel veert, zeer licht en koersvast stuurt en door de ergonomische stoel lekker zit. Kortom, een scootmobiel waarop u ontspannen rijdt.

Nadere informatie

GEMAAKT OM TE LEVEREN DRIVEN BY QUALITY

GEMAAKT OM TE LEVEREN DRIVEN BY QUALITY GEMAAKT OM TE LEVEREN DRIVEN BY QUALITY TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM DE NIEUWE LF EURO 6, GEMAAKT OM TE LEVEREN De nieuwe LF biedt alles wat u mag verwachten van een moderne distributietruck. Hij is

Nadere informatie

Fiormo o > > bestelwagens bestelwagens

Fiormo o > > bestelwagens bestelwagens Fiormo o > > bestelwagens bestelwagens ^ TT HLL «JH SS5SB B EE 11 Inhoudd 2,5 SS!! F 11 11 99 L L Fiorinoo 1050 cc: handig, snel en ekonomisch in het gebruik, Hoee u het ook bekijkt de Fiorinoo is van

Nadere informatie

Betrouwbare, robuuste scootmobielen...

Betrouwbare, robuuste scootmobielen... Betrouwbare, robuuste scootmobielen... met een indrukwekkende actieradius, een sterke motor en een prachtig design. www.prestonability.com www.afikim.nu info@prestonability.com Tel NL 036 53 53 580 Tel

Nadere informatie

CPCD 40/45/50 Diesel CPQD 40/45/50 LPG

CPCD 40/45/50 Diesel CPQD 40/45/50 LPG CPCD 40/45/50 Diesel CPQD 40/45/50 LPG TOEGEPASTE ERGONOMIE Bij het ontwerpen van de H2000 trucks heeft de ergonomische wetenschap centraal gestaan en zorgt voor een efficiënte werkplek STANDAARD UITRUSTING

Nadere informatie

MORRIS S DEE OVER-RUIME. GARAGEE VAN D O L D C K E * BURG.. GROTHESTR. 68 TEitfOOMM 2 3 3 0 SOESTDtJK K MM N.V.

MORRIS S DEE OVER-RUIME. GARAGEE VAN D O L D C K E * BURG.. GROTHESTR. 68 TEitfOOMM 2 3 3 0 SOESTDtJK K MM N.V. GARAGEE VAN D O L D C K E * BURG.. GROTHESTR. 68 TEitfOOMM 2 3 3 0 SOESTDtJK K DEE OVER-RUIME MORRIS S MM N.V. EENN ROTSVASTE WEGLIGGING ENN GEMAKKELIJKE BESTURING Maakk een proefrit met de Morris 1800

Nadere informatie

Invacare Moover Delta II

Invacare Moover Delta II Invacare Moover Delta II Onafhankelijkheid en veiligheid De Invacare Moover Delta scooter werd ontwikkeld om mensen in staat te stellen een leven buitenshuis te hebben. Met de nadruk op veiligheid, gebruiksvriendelijkheid

Nadere informatie

Veelzijdige Rider met optionele 94, 103 of 112 cm Combi maaidekken, het aanbieden van eersteklas BioClip en achteruitworp snijden.

Veelzijdige Rider met optionele 94, 103 of 112 cm Combi maaidekken, het aanbieden van eersteklas BioClip en achteruitworp snijden. Veelzijdige Rider met optionele 94, 103 of 112 cm Combi maaidekken, het aanbieden van eersteklas BioClip en achteruitworp snijden. Geschikt voor landeigenaren die de vraag superieure efficiency, wendbaarheid

Nadere informatie

MECHRON HEt 4 X 4 werkpaard

MECHRON HEt 4 X 4 werkpaard Kioti Mechron, wat gaan we doen vandaag? MECHRON HET 4 X 4 WERKPAARD Dit is de alleskunner, de Kioti Mechron. Hij staat klaar om je mee te nemen waar jij maar wil. De Mechron is de transporter van een

Nadere informatie

VMORUI I MINOR MINOR OXFORD OXFORD SIX SIX. eeneen klasse op zichzelf in de automobielen automobielen. Nuu ook de nieuwe 4-Deurs Minor Sedan

VMORUI I MINOR MINOR OXFORD OXFORD SIX SIX. eeneen klasse op zichzelf in de automobielen automobielen. Nuu ook de nieuwe 4-Deurs Minor Sedan P.. J. M M.Ver ; i. on SS 1949-50-5J ndd Ai MINOR MINOR OXFORD OXFORD SIX SIX J.. L. KI Giroo 100475 Hll LST Tel. 4ó VMORUI I eeneen klasse op zichzelf in de automobielen automobielen Nuu ook de nieuwe

Nadere informatie

OPEL Corsa Van. Technische specificaties juni 2012

OPEL Corsa Van. Technische specificaties juni 2012 OPEL Corsa Van. Technische specificaties juni 2012 Technische specificaties Opel Corsa Van. 3-deurs Buitenafmetingen in mm Lengte 3.999 Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels 1.944 / 1.713

Nadere informatie

SXG 216 /323 /326. Krachtige en betrouwbare dieselzitmaaiers

SXG 216 /323 /326. Krachtige en betrouwbare dieselzitmaaiers SXG 216 /323 /326 Krachtige en betrouwbare dieselzitmaaiers Krachtig & betrouwbaar Bij de zitmaaiers van Iseki zit al het vakmanschap in één enkele machine: uitmuntende wereldvermaarde technologie van

Nadere informatie

Where you want to be.

Where you want to be. Where you want to be. Where you want to be. 2 Betrouwbaar en uiterst functioneel in al zijn eenvou d. Ontworpen voor een mobiel leven voor iederee n die dit anders niet zouden hebben. De Sterling scooters

Nadere informatie

NEW TCD-A New Holland Serie TCD-A tractoren Modellen TC27DA, TC40DA en TC45DA

NEW TCD-A New Holland Serie TCD-A tractoren Modellen TC27DA, TC40DA en TC45DA NEW TCD-A New Holland Serie TCD-A tractoren Modellen TC27DA, TC40DA en TC45DA NEW TCD-A Stijlvolle werkpaarden die de bestaande normen verleggen. Er zijn weinig compacte tractoren die zowel de sterke prestaties

Nadere informatie

Motor vermogen: 26 pk Eigen gewicht: 1599 kg KUBOTA WIELLADER

Motor vermogen: 26 pk Eigen gewicht: 1599 kg KUBOTA WIELLADER Motor vermogen: 26 pk Eigen gewicht: 1599 KUBOTA WIELLADER KRACHTIG, SOEPEL EN VEELZIJDIG Kubota heeft een nieuwe lijn wielladers in het assortiment van 1000 tot 2800. Deze nieuwe RT-serie is ontworpen

Nadere informatie

DACIA LOGAN VAN/PICK-UP PRIJSLIJST januari 2012

DACIA LOGAN VAN/PICK-UP PRIJSLIJST januari 2012 DACIA LOGAN VAN/PICK-UP PRIJSLIJST januari 2012 VERSIEPRIJZEN LOGAN VAN/PICK-UP Dacia Logan Van Motor Uitvoering CATALOGUSPRIJS BTW BPM* CONSUMENTENPRIJS Netto INCL. BTW en BPM 1.6 MPI 85 Euro 5 Logan

Nadere informatie

Configuratie. Jimny 3 deurs. Samenvatting

Configuratie. Jimny 3 deurs. Samenvatting Jimny 3 deurs 5 jaar garantie en assistance Compacte 4x4 Uitstekende terreincapaciteiten Laagste kostprijs per kilometer Uniek in zijn segment Krachtige motor Bekijk alle 4x4's van Suzuki Samenvatting

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Fictieve opdrachtgever. Fictief adres. Fictieve postcode en plaats. Capelle aan den IJssel, 05-01-2006

Pagina 1 van 9. Fictieve opdrachtgever. Fictief adres. Fictieve postcode en plaats. Capelle aan den IJssel, 05-01-2006 Fictieve opdrachtgever Fictief adres Fictieve postcode en plaats Capelle aan den IJssel, 05-01-2006 RAPPORT VAN INSPECTIE EN TAXATIE Opdrachtgever : Fictief Expert : Fictief Opdrachtdatum : 02-01-2006

Nadere informatie

Tien jaar ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de naam Scomadi staat waar hij nu staat. De Turismo Leggera is ontwikkeld in Engeland en ontstaan uit

Tien jaar ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de naam Scomadi staat waar hij nu staat. De Turismo Leggera is ontwikkeld in Engeland en ontstaan uit Tien jaar ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de naam Scomadi staat waar hij nu staat. De Turismo Leggera is ontwikkeld in Engeland en ontstaan uit liefde voor het vak. De handgemaakte carbon Limited

Nadere informatie

TM 3215/3265. Uw professionele veelzijdige partner

TM 3215/3265. Uw professionele veelzijdige partner TM 3215/3265 Uw professionele veelzijdige partner Krachtig & betrouwbaar Bij de tractoren van Iseki zit al het vakmanschap in één enkele machine: de ISEKI TM serie bestaat uit twee modellen met hydrostatische

Nadere informatie

CONSUMENTENPRIJSLIJST TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL ASTRA.

CONSUMENTENPRIJSLIJST TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL ASTRA. CONSUMENTENPRIJSLIJST TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL ASTRA. Per 85 maart juli 2016 2014 5-deurs Sports Tourer BUITENAFMETINGEN in mm Lengte 4370 4702 Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels

Nadere informatie

De koeling van de motor.

De koeling van de motor. . AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 Inleiding Door de verbranding van brandstof in de motor (= werkslagen) ontstaan zeer hoge temperaturen. ( ± 2000 C.) Deze temperatuur moet worden teruggebracht

Nadere informatie

TRAVELUX TRAVELUX TRAVELUX RAVELUX AVELUX

TRAVELUX TRAVELUX TRAVELUX RAVELUX AVELUX AVELUX TRAVELUX TRA TR TRAVELUX TRAVELUX RAVELUX RAVELUX TRAVELUX 2013 Introductie Inhoud Waar prestatie, design en betrouwbaarheid zijn gecombineerd tot onze mobiliteitoplossingen. Binnen onze Travelux

Nadere informatie

Kart Afstellingen. Uit- spoor en toe- spoor

Kart Afstellingen. Uit- spoor en toe- spoor Kart Afstellingen Een goed afgesteld kart chassis is een van de belangrijkste vereisten om snelle tijden te kunnen rijden. Een goede stuurmanskunst, banden met veel grip en een perfect afgestelde motor

Nadere informatie

TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL

TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL Mokka. 12 november 2015 Mokka Buitenafmetingen in mm Lengte 4.278 Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels 2.038 / 1.802 Hoogte (leeggewicht) 1.647 Wielbasis 2.555

Nadere informatie

Kverneland Siloking Selfline 4.0 premium 15m³

Kverneland Siloking Selfline 4.0 premium 15m³ Kverneland Siloking Selfline 4.0 premium 15m³ Een concept van vermogen en capaciteit de Premium Selfline 4.0 biedt meer prestaties en efficiëntie. De langere laadfrees kan voer verzamelen tot 5m hoogte.

Nadere informatie

Multitalent. Stel uw ideale Hyundai samen met de Hyundai Car Configurator op www.hyundai.nl/configurator. Configureer uw Hyundai

Multitalent. Stel uw ideale Hyundai samen met de Hyundai Car Configurator op www.hyundai.nl/configurator. Configureer uw Hyundai Hyudai H300 Multitalet Als oderemer kut u moeilijk om de Hyudai H300 hee. Deze bedrijfswage va Hyudai biedt u amelijk alles wat u va ee bedrijfs wage verlagt. Zij laadruimte e zij veelzijdigheid zij ogeked

Nadere informatie

Typhoon Eenvoudig te manoeuvreren Typhoon True Track

Typhoon Eenvoudig te manoeuvreren Typhoon True Track Invacare Typhoon Eenvoudig te manoeuvreren De Invacare Typhoon is dé elektrische rolstoel voor de actieve gebruiker. De centrale aandrijving garandeert extra gemak bij het manoeuvreren en het Walking Beam

Nadere informatie

E08 E10. Compacte graafmachines

E08 E10. Compacte graafmachines E08 E10 Compacte graafmachines E08 Micrograafmachine Uitschuifbare onderwagen en blad Plooibare TOPS-structuur Ingebouwde veiligheidssystemen voor de bestuurder Compacte afmetingen Cilinder-bovenop-giek-ontwerp

Nadere informatie

TGL Euro 6 Infoblad TGL Euro 6 Infoblad < >

TGL Euro 6 Infoblad TGL Euro 6 Infoblad < > TGL Euro 6 Infoblad < 1 > TGL EURO 6 Trekker Bouw Bouw n n 4x2 4-cilinder: 6-cilinder: N13: 8.150 220 4x2 BL N12: 8.250 4x2 BL N15: 12.180 220 4x2 BL N14: 12.250 4x2 BL Via MAN qul (Truck Modification

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Volkswagen Up!

Finnik Autorapport - Volkswagen Up! Finnik Autorapport - Volkswagen Up! Deze Volkswagen Up! komt uit 2014 en kostte toen 10.616. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2014 op kenteken en is voorzien van een benzine motor die 59 PK

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Peugeot 206

Finnik Autorapport - Peugeot 206 Finnik Autorapport - Peugeot 206 Personenauto Kentekenstatus (Geldig, gedemonteerd, geëxporteerd of ongeldig) Kleur Brandstof (bijv. benzine, diesel, electrisch) G3 (is er een gastank ingebouwd) 30-GL-LZ

Nadere informatie

Uitrusting februari 2009

Uitrusting februari 2009 februari 2009 Design Passagiersstoel opklapbaar met verstelbare rugleuning Hoofdsteunen in de hoogte regelbaar Vloerbekleding in vast tapijt Verwarming/ontdooiing met 3 snelheden Dubbele, geforceerde geluidsisolatie

Nadere informatie

Ferrari Thor 75 AR Mono - 85 AR Mono - 95 AR Mono met hydraulische knikbesturing

Ferrari Thor 75 AR Mono - 85 AR Mono - 95 AR Mono met hydraulische knikbesturing Ferrari Thor 75 AR Mono - 85 AR Mono - 95 AR Mono met hydraulische knikbesturing Hydraulische knikbesturing met OS-FRAME chassis. Gesynchroniseerde versnellingsbak: 16 versnellingen vooruit en 16 achteruit;

Nadere informatie

De koeling van de motor.

De koeling van de motor. . AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2004 Inleiding Door de verbranding van brandstof in de motor (= werkslagen) ontstaan zeer hoge temperaturen. ( ± 2000 C.) Deze temperatuur moet worden teruggebracht

Nadere informatie

KK III S PO RT COO NVE RTI B LE. ll : GLYSLAGERR ORGANISATION N.V ss e E ST HOLLAND D

KK III S PO RT COO NVE RTI B LE. ll : GLYSLAGERR ORGANISATION N.V ss e E ST HOLLAND D KK III S PO RT GLYSLAGERR ORGANISATION N.V ss e E ST HOLLAND D COO NVE RTI B LE ll : *150P.K.. *VEILIGE SERVO BEKRACHTIGDE REMMEN SCHIJFREMMEN VOOR * 200 KM PER UUR s p o r tt convertible Dee kuipvormige

Nadere informatie

De Caddy en Caddy Maxi

De Caddy en Caddy Maxi De Caddy en Caddy Maxi Naast de zuivere diesel- of benzinemodellen zijn de Caddy en de Caddy Maxi als optie ook verkrijgbaar als modelvarianten Caddy EcoFuel en Caddy BiFuel. Met deze alternatieve aandrijvingsvarianten

Nadere informatie

Inleiding. en meerwaarde te creëren door: 2GOability is een professionele fabrikant van mobiliteitshulpmiddelen.

Inleiding. en meerwaarde te creëren door: 2GOability is een professionele fabrikant van mobiliteitshulpmiddelen. Productcatalogus Inleiding 2GOability is een professionele fabrikant van mobiliteitshulpmiddelen. Producten van een hoge kwaliteit, betrouwbaar en vriendelijk geprijsd. Eenvoudig in gebruik en onderhoud

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties OPEL Astra. Januari 2015 Buitenafmetingen in mm 5-deurs Sports Sedan Sports Tourer Lengte 4.419 4.658 4.698 Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels 2.013 / 1.831 2.013

Nadere informatie

[ Suzuki 2014 ] scooter

[ Suzuki 2014 ] scooter [ Suzuki 2014 ] scooter w w w. s u z u k i. n l [ scooter ] burgman 650A EXECUTIVE Burgman 650A Executive, ultiem comfort De Suzuki Burgman 650A Executive mag zich met recht de limousine onder de motorscooters

Nadere informatie

Suzuki Super Carry. Wendbaar Een tweede, net zo belangrijke, eigenschap is de formidabele

Suzuki Super Carry. Wendbaar Een tweede, net zo belangrijke, eigenschap is de formidabele Suzuki Super Carry sterke transportpartner Goe el en goedkoop. Elke ondernemer die bij zijn werk tegen transportvraagstukken aanloopt weet dat dit dé drie eisen zijn die worden gesteld aan het vervoer.

Nadere informatie

Toetstermen Carrosserietechnicus niveau 3 Praktijk (CREBO-nummer 56051) (versie 05, augustus 2006)

Toetstermen Carrosserietechnicus niveau 3 Praktijk (CREBO-nummer 56051) (versie 05, augustus 2006) Bij het uitoefenen van alle hieronder vermelde vaardigheden dienen de daarbij noodzakelijke technieken en gereedschappen worden toegepast en dient rekening te worden gehouden met eigenschappen van materialen,

Nadere informatie

TGM Euro 6 Infoblad TGM Euro 6 Infoblad < >

TGM Euro 6 Infoblad TGM Euro 6 Infoblad < > TGM Euro 6 Infoblad < 1 > TGM Asconfiguratie Trekker Bouw Bouw n n 4x2 N16: 19.5": 15.250 290 4x2 BL N18: 22.5": 18.250 340 4x2 BL Via MAN Voertuig Ombouw Centrum N16: 19.5": 12.250 290 4x2 BL N26: 19.5":

Nadere informatie

CPD 10/15/18/20/25/30/35 H-B

CPD 10/15/18/20/25/30/35 H-B CPD 10/15/18/20/25/30/35 CPD 30 H-C elektrisch TOEGEPASTE ERGONOMIE Bij het ontwerpen van de H2000 trucks heeft de ergonomische wetenschap centraal gestaan en zorgt voor een efficiënte werkplek Batterij

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties OPEL Mokka. November 2014 Technische specificaties Opel Mokka. Buitenafmetingen in mm Lengte 4.278 Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels 2.038 / 1.802 Hoogte (leeggewicht)

Nadere informatie

Lichte transportvoertuigen

Lichte transportvoertuigen Lichte transportvoertuigen GESCHIEDENIS De Ape is een voertuig met een lange geschiedenis en kent vele tradities. Al in 1948 zoemde de eerste Ape (Italiaans voor Bij) door de smalle en bochtige stegen

Nadere informatie

De ontwikkeling van de in Duitsland gebouwde kevers : 1949-1978 (vertaling uit het Duits door Wim Kiewiet)

De ontwikkeling van de in Duitsland gebouwde kevers : 1949-1978 (vertaling uit het Duits door Wim Kiewiet) De ontwikkeling van de in Duitsland gebouwde kevers : 1949-1978 (vertaling uit het Duits door Wim Kiewiet) 1949 In maart wordt de Export-Limousine geïntroduceerd (Type 11A) met een verbeterde uitrusting

Nadere informatie

De Caddy Van en Maxi Van

De Caddy Van en Maxi Van De Caddy Van en Maxi Van De Caddy Van en Maxi Van De Caddy EcoFuel en Caddy BiFuel. Kostenbewuste ondernemers zoeken doorgaans een bedrijfsvoertuig dat niet alleen op korte termijn maar ook op lange termijn

Nadere informatie

Producent van de gemaksfiets

Producent van de gemaksfiets Fietsen op maat van Lintech Inhoudsopgave Fietsen met lage instap 04 Classic 04 Suelo 04 Elektrische fietsen 05 Classic E Drive 05 Suelo E Drive 05 LINbike driewielers 06 De speciale fietsen van Lintech

Nadere informatie

Alle prijzen in deze brochure zijn af s-hertogenbosch Alle prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden De

Alle prijzen in deze brochure zijn af s-hertogenbosch Alle prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden De Alle prijzen in deze brochure zijn af s-hertogenbosch Alle prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden De algemene voorwaarden van Segway Nederland zijn van toepassing

Nadere informatie

Het hele jaar door klimaatbeheersing

Het hele jaar door klimaatbeheersing Het hele jaar door klimaatbeheersing Wij begrijpen persoonlijk comfort Iemands persoonlijk comfort wordt beïnvloed door omgevingsfactoren zoals luchttemperatuur en luchtvochtigheid. Dit kan de ontspanning,

Nadere informatie

Volvo 940 Malmö, een eigen identiteit.

Volvo 940 Malmö, een eigen identiteit. Volvo 940 Malmö, een eigen identiteit. Een Volvo 940 Malmö staat borg voor kwaliteit die samen met zijn gedistingeerde uitstraling, een eigen identiteit weerspiegelt in een wereld waarin auto's steeds

Nadere informatie

GOUDEN KLAVERTJE VIER 2013

GOUDEN KLAVERTJE VIER 2013 GOUDEN KLAVERTJE VIER 2013 Naam bedrijf Briggs & Stratton Stand Nr. 2.04 Website www.briggsandstratton.nl Omschrijving innovatie Introductie van het Simplicity Suspension Comfort System voor zitmaaiers

Nadere informatie

Free to travel into the future WWW.QUADRO-NEDERLAND.NL

Free to travel into the future WWW.QUADRO-NEDERLAND.NL Free to travel into the future De Quadro 3 is een vernieuwende driewiel scooter. Sinds 2013 op de markt met uitgebreide technische en stylistische verbeteringen sinds zijn voorgangers. De Quadro 3 is uitgerust

Nadere informatie

REWI AANKOOPKEURING. Bezoekadres. Adres. Keurmeester. Postcode \ Plaats. Bezoekdatum. Telefoonnummer. Bezoektijd. Opdrachtgever.

REWI AANKOOPKEURING. Bezoekadres. Adres. Keurmeester. Postcode \ Plaats. Bezoekdatum. Telefoonnummer. Bezoektijd. Opdrachtgever. REWI AANKOOPKEURING Bezoekadres Adres Postcode \ Plaats Telefoonnummer Keurmeester Bezoekdatum Bezoektijd Opdrachtgever Gegevens voertuig Merk / Model Type Brandstof Kenteken Chassisnummer Datum deel 1A/1B

Nadere informatie

35S11-13 13-15D 15D (/P) Chassis dubbel cabine F1A - Euro5+ LD

35S11-13 13-15D 15D (/P) Chassis dubbel cabine F1A - Euro5+ LD 35S11-13 13-15D 15D (/P) F1A - Euro5+ LD Modellen len / Modèle : Daily 35S11-13 13-15D 15D (/P) Afmetingen (mm) & gewichten (kg) F = Wielbasis 3450 3750 4100 A = Totale lengte 5913 6523 O = Dakhoogte onbeladen

Nadere informatie

EEN HOGER NIVEAU UW OMZET NAAR EFFICIËNT HANTEREN TILT

EEN HOGER NIVEAU UW OMZET NAAR EFFICIËNT HANTEREN TILT Farmlift farmlift EFFICIËNT HANTEREN TILT UW OMZET NAAR EEN HOGER NIVEAU FARMLIFT MAAKT SNEL WERK VAN DE GROOTSTE TAKEN Professionele landbouwers kunnen nu rekenen op de Case IH Farmlift telescopische

Nadere informatie

Kia Magentis 2.0 CVVT EX

Kia Magentis 2.0 CVVT EX Anton Lefeber 21 februari 2006 Intro De Kia Magentis is in Nederland nooit een belangrijke speler in de middenklasse geweest. In vijf jaar tijd (van 2001 t/m 2005) zijn er nog geen 500 van de uit de kluiten

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties OPEL Zafira Tourer. November 2015 Buitenafmetingen in mm Zafira Tourer Lengte 4.656 Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels 2.099 / 1.928 Hoogte (leeggewicht) 1.685

Nadere informatie

Voorpremière van een blijvend succes De nieuwe Alfa 159

Voorpremière van een blijvend succes De nieuwe Alfa 159 Voorpremière van een blijvend succes De nieuwe Alfa 159 Alfa Romeo presenteert: De nieuwe Alfa 159 Zijn roem is hem al vooruitgesneld: de nieuwe Alfa 159 is de nieuwe maatstaf in zijn klasse. Een riante

Nadere informatie

35C11-13 13-15SV 15SV (/P) SemiVetrato Quad-Tor F1A - Euro5+ LD

35C11-13 13-15SV 15SV (/P) SemiVetrato Quad-Tor F1A - Euro5+ LD 35C11-13 13-15SV 15SV (/P) SemiVetrato Quad-Tor F1A - Euro5+ LD Modellen len / Modèle : Daily 35C11-13 13-15SV 15SV (/P) Afmetingen (mm) & gewichten (kg) Quad-Tor Wielbasis / Dak 3520/H2 3520L/H2 4100/H2

Nadere informatie

Prestatievermogen. Veiligheid

Prestatievermogen. Veiligheid Verruim je horizon Open je verbeelding 80 De Sirion is in elk opzicht multifunctioneel. Achter het originele stylisme met fraaie lijnen en weelderige rondingen, gaat een op-en-top moduleerbare ruimte schuil.

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties OPEL Insignia. Juni 2013 Technische specificaties Opel Insignia. 4-deurs 5-deurs Sports Tourer Buitenafmetingen in mm Lengte 4.842 4.842 4.913 2.084 / 1.858 2.084 / 1.858 2.084

Nadere informatie

Meer kracht, meer werkgemak... Quappen-Loaders. Q18 Q27 Q35 Q42

Meer kracht, meer werkgemak... Quappen-Loaders.  Q18 Q27 Q35 Q42 Meer kracht, meer werkgemak... Quappen-Loaders www.quappen.nl Q18 Q27 Q35 Q42 Het gemak van kwaliteit Een robuuste, compacte bouw, de indrukwekkende wendbaarheid en stabiliteit... kenmerkend voor Quappen

Nadere informatie

De nieuwe Toyota PROACE

De nieuwe Toyota PROACE De nieuwe Toyota PROACE 2 Goede zaak Dankzij een even rijke als veelzijdige standaarduitrusting verenigt de nieuwe Toyota PROACE het nuttige met het aangename. Zoals maximaal rijcomfort en een laadvolume

Nadere informatie

De GM-serie is zowel in vorm als inhoudelijk vernieuwd en is klaar om de uitdaging aan te gaan met een moderne markt in de vermogensklasse tot 55 pk.

De GM-serie is zowel in vorm als inhoudelijk vernieuwd en is klaar om de uitdaging aan te gaan met een moderne markt in de vermogensklasse tot 55 pk. De toegevoegde waarde in termen van technische eigenschappen komt van de nieuwe 3- en 4-cilinder Yanmar motoren met vermogen van 35 tot 54 pk, die worden gemonteerd in de 40-45-50-55 modellen. Het 55 model

Nadere informatie

Opel Vivaro Dubbele Cabine Essentia, Comfort, Elegance & Cosmo

Opel Vivaro Dubbele Cabine Essentia, Comfort, Elegance & Cosmo Opel Vivaro Essentia, Comfort, Elegance & Cosmo Lijntekeningen (m) L1 H1 Buiten afmetingen Wielbasis Totale lengte Totale breedte Totale breedte incl. spiegels Totale hoogte Spoorbreedte voor Spoorbreedte

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Peugeot 207 SW

Finnik Autorapport - Peugeot 207 SW Finnik Autorapport - Peugeot 207 SW Personenauto Kentekenstatus (Geldig, gedemonteerd, geëxporteerd of ongeldig) Kleur Brandstof (bijv. benzine, diesel, electrisch) G3 (is er een gastank ingebouwd) HX-419-H

Nadere informatie

TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL

TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL Corsa. 19 november 2015 3-deurs 5-deurs Buitenafmetingen in mm Lengte 4.021 4.021 Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels 1.944 / 1.775 1.944 / 1.775 Hoogte (leeggewicht)

Nadere informatie

nieuwe modellen 2011

nieuwe modellen 2011 nieuwe modellen 2011 Standaard uitrusting uitvoering L focs Carrosserie in pastel kleuren Bumber in zwart met chromen grillrand en zwarte grill Banden 145/80 met 13 stalen velgen en wieldoppen Zwarte skai

Nadere informatie

Test AGM Ape & AGM Joy

Test AGM Ape & AGM Joy Gaan we voor chique 22 Tekst: Rick Berkhout Foto s: Jurgen van Son of eenvoud? Wat zal 2013 gaan brengen, dat is een vraag die velen zich zullen stellen aan het begin van dit jaar. AGM denkt er in ieder

Nadere informatie

980 mm 1363 mm. 319 Compacte graafmachines

980 mm 1363 mm. 319 Compacte graafmachines 980 mm 1363 mm 319 Compacte graafmachines Makkelijk verplaatsbaar Een graafmachine van de ene naar de andere werkplek veplaatsen is nooit zo eenvoudig geweest. De Bobcat 319 compacte graafmachine kan vervoerd

Nadere informatie

INDEX MAXSYM 2-5 JOYMAX 6-7 GTS 8-9 JOYRIDE 10-11 SYMPHONY SR 12-13 ORBIT 14 VS 15 FIDDLE II 16-17 TONIK 18 ALLO 19 MIO 20-21 WOLF 22-23

INDEX MAXSYM 2-5 JOYMAX 6-7 GTS 8-9 JOYRIDE 10-11 SYMPHONY SR 12-13 ORBIT 14 VS 15 FIDDLE II 16-17 TONIK 18 ALLO 19 MIO 20-21 WOLF 22-23 MAXISCOOTERS OVER SYM SYM is één van de grootste fabrikanten van gemotoriseerde tweewielers ter wereld met moderne productiefaciliteiten in onder meer Taiwan, Vietnam en China. Sinds onze oprichting in

Nadere informatie

scoo tfactory DETROIT

scoo tfactory DETROIT scoo tfactory DETROIT Scootmobiel Model: HOUSTON Max 16 km/uur Ca 70 km bij volle accu s Motor vermogen 24V, 800 W PG 24V 120A Gel 2x 75AH 24 kg per stuk Captain met hoofdsteun volledig verstelbaar Afmetingen

Nadere informatie

Praktijk Vragen over auto

Praktijk Vragen over auto Praktijk Vragen over auto BANDEN: Wat moet je controleren op Auto banden 1- spannig: Meters/Lampjes Juiste banden spanning hangt af: Auto (merk, Type, gewicht) maat Gewicht lading (of aantal personen).

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Ford Focus

Finnik Autorapport - Ford Focus Finnik Autorapport - Ford Focus Personenauto 29-GVR-7 Kentekenstatus (Geldig, gedemonteerd, geëxporteerd of ongeldig) Geëxporteerd Kleur Zwart Brandstof (bijv. benzine, diesel, electrisch) Diesel G3 (is

Nadere informatie

Volvo Diesels de stille economen

Volvo Diesels de stille economen Volvo Diesels de stille economen Produceren conventionele diesels nogal wat hinderlijke motorgeluiden, de Volvo dieselmotor doet z'n krachtige werk in alle stilte. Dat is overigens niet zo verwonderlijk

Nadere informatie

Ceresbolsward B.V. De Marne 1 8701 PV Bolsward 0515 573908. info@ceresbolsward.nl www.ceresbolsward.nl

Ceresbolsward B.V. De Marne 1 8701 PV Bolsward 0515 573908. info@ceresbolsward.nl www.ceresbolsward.nl Prijslijst 2011/2012 Prijzen exlcusief BTW Ceresbolsward B.V. De Marne 1 8701 PV Bolsward 0515 573908 info@ceresbolsward.nl www.ceresbolsward.nl Pagina 1 Inhoud B30 Motorploeg machine 3 Willy Nilly Maai

Nadere informatie