IkoIko. DATDAT IS NV DE VOLKSWAGEN IMPORT: : PON'ss AUTOMOBIELHANDEL N.V. Arnhemsewegg 2-14 AMERSFOORT Telefoon 6545 (6 lijnen)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IkoIko. DATDAT IS NV DE VOLKSWAGEN IMPORT: : PON'ss AUTOMOBIELHANDEL N.V. Arnhemsewegg 2-14 AMERSFOORT Telefoon 6545 (6 lijnen)"

Transcriptie

1 IkoIko. DATDAT IS NV DE VOLKSWAGEN IMPORT: : PON'ss AUTOMOBIELHANDEL N.V. Arnhemsewegg 2-14 AMERSFOORT Telefoon 6545 (6 lijnen)

2 SEDAN SEDAN LII MOL SI NE S T A N D A A R D EN D E L U X E CABRIOLET CABRIOLET Wanneerr LI graag sportief en open wilt rijden, dan bevelen wij III de Cabriolet aan. Er is geen parkeerplaats te bekennen, waar dezee charmante en lieftallige wagen niet alle blikken op zich vestigt.. Dit is de wagen, waarvan II droomde, dat hij eens gebouwdd zou worden. De Volkswagenfabriek heeft hem voor U gebouwd.. Zoals iedere VW heeft ook de Cabriolet geen doodgewicht.. Ieder gram gewicht van de wagen is nuttig besteed, zodatt U in de maalstroom van het verkeer de rustigste en bovendienn de snelste bent. Wanneerr 1' met de kap gesloten rijdt, sluit deze volkomen al'. Iientt U een liefhebber van Europese automobielen? Houdt U vann acrodynamisch-vlociende en toeli zuivere lijnen? Weet U hett te waarderen comfortabel en toch echt economisch te rijden?? Dit is geen reclame-slogan, doch zuivere werkelijkheid. Hett verdient dan aanbeveling Europa's wagenn Nr. 1, de Volkswagen, op zijn eigen terreinn te leren kennen. Hett is de wagen, waarvan de vakmensen uit alle werelddelenn zeggen, dat het de meest uitgekookte" wagen ;,, die ooit gebouwd werd en die tevens zijn tijd ver vooruit is.. Zijn uitvinder was als auto-constructeur even beroemd als dee zanger Caruso. Er zijn twee type's limousine, n. 1. de Standaard"" en de De Luxe". Door hun diepglanzende glasharde lakk zijn de VW's fantastisch mooi. De De Luxe" is verkrijgbaarr in verschillende prachtige kleuren. De mooie bekledingen dee practischc uitrusting vormen samen een aesthetisch geheel inn Europese stijl. Alle modellen hebben dezelfde waardevolle eigenschappen:: het snelle acceleratievermogen; de veiligheid tijdenss het rijden door het geniale vcer-systeem en het gunstigee zwaartepunt; het werkelijk zuinige rijden, dat bij het gebodenn rij-comfort de Volkswagen in zijn klasse niet te evenarenn maakt. Stof,, wind, koude en zelfs een wolkbreuk komt er niet doorheen.. Wanneer dames de Cabriolet eenmaal gezien hebben, zijn zijj daarover zo verrukt, dat zij geen andere wagen meer willen kopen.. Hij is uiterlijk ook zó aantrekkelijk met zijn Karmanncarrosserie.. Eenn zeer prettige verrassing is het Schuifdak van Golde. Eén greepp en U zit ook in de limousine in de frisse lucht en in de zon.. Bij slecht weer sluit het dak net zo af als het stalen dak. lederee Volkswagen heeft een tochtvrij ventilatie-systeem. dat versee lucht aanvoert en verbruikte lucht afvoert. SCHUIFDAK SCHUIF

3 // kunt veilig en haarscherp rijden met het voortreffelijke uitzicht op de weg,weg, dat veel beter is. dan bij andere wagens. Over de mooi gevormde korte voordekselvoordeksel kimt I de weg tot o/> enkele meters voorde wagen overzien. 11 Reservewiel 22 Benzinetank Stuurhuis ++ Hydraulische dubbelwerkende telescoop-chokbrekers met extra lange -lag 55 Wieldraagarmen van de onafhankelijk geveerde voorwielen 66 Vooraslichaam met twee 8-blads veerpakketten DeDe verwarming, die standaard-uitvoering is,is, is regelbaar en zo te stel/en. als I hel uraanuraan wilt hebben Super-ballon-banden Iloofdremcylinder van de hydraulische voetrem Pedalen Hiclitingaanwijzerschakelaar aan de stuurkolom Warmeluchttoevoer van de in serie ingebouwde verwarming Gedeelde spoorstangen Defrosters Draaibare ventilatieruitjes met vergrendeling Draaiknop voor regeling van de verwarming Accu buiten de motorruimte Dwarsbuis met ronde torsiestaaf' aan beide zijden voorr onafhankelijke achterwielvering Verende draagarm ijkk moet ieder, die in een Volkswagen zit, zijn comfort hebben.,, als bestuurder, biedt de Volkswagen het beste comfort. U zit op apartee stoel en wat voor een stoel! Net als de cowboy met zijn paard :ientt U met Uw wagen vergroeid. En dat is nu juist datgene, wat IJ dat absoluutt veilige gevoel geeft. UU riji in zo'n geperfectionneerde wagen, dat dit in deze lage prijsklasse absoluut zeldzaam is. De bekleding van zittingen en portieren,, het stuurwiel, de ivoorkleurige (bij de Standaard zwarte) bedieningsknoppen, de interieurverlichting, dit alles is zó soliedee en maakt zo'n degelijke indruk, dat men dit alleen in een wagen van een hogere prijsklasse verwacht. De centrale dashboardd klok laat U op elk gewenst ogenblik zien, hoe snel U rijdt en hij geeft U tevens een absolute controle over de gehele wagen.. De ruime achterbank met goed verende kussens biedt ruim plaats aan drie volwassen personen. OO /':/': RICHTINGAANW1JZHRSCHAKELAARR onder het stuurwiel, mett één vinger van de linkerhand te bedienen. oo Grotee DASH-BOARD KLOK met snelheidsmeter, kilometertellerr en op de wijzerplaat harmonisch gerangschikte controlclampjess voor dynamo en koeling (rood), oliedruk (groen), groot-lichtt (blauw) en richtingaanwijzers (dubbele pijl). Ruimtee voor STATIONSSCHAAL VAN RADIO en bedieningsknoppen,, daarnaast de trckschakelaars voor ruitenwisserss en licht, met een draaibare regeling van de dashboardd verlichting. 55 Achterr een smaakvol sier-traliewerk ruimtee voor de inhouv v vann een RADIOTOESTEL. Aann de rechter kant de trekknop voor de CHOKE als hulp bijj het starten. Elegant,, verrassend gemakkelijk te hanteren TWEE-SPAKIG STUURWIEL,, licht van kleur, met een wapen versierd en mett een in zwart en goud uitgevoerde rlaxonknop (De Luxe model).. oo Robuustee RUITENWISSERS, die een flinke ruimte beslaan enn stevig aandrukken. Rij het De Luxe rnodel keren zij bij hett afzetten automatisch in de laagste stand terug. ^^ Gecombineerdd START-CONTACTSLOT; de contactsleutel is tevenss portiersleutel. CëCë Uitklapbaregrotee ASBAK. Ruim,, afsluitbaar HANDSCHOENKASTJE. GeenGeen parkeerproblemen '. Voor een Volkswagen is er altijd nog wel een plaatsje te vinden, omdat hij zo wendbaar en zo gemakkelijkgemakkelijk te manoeuvreren is. 199 Gesynchroniseerde versnellingsbak (4 versnellingen vooruit) 200 Achteras-aandrijving Pendel-assen Ventilatorhuis Bobine Oliebad-luchtfilter Solex-valstroomcarburator met acceleratiepomp 266 Stroomverdeler met vacuumregeling Benzinepomp Dynamo met spanningsregelaar Stoplichten gecombineerd met achterlichten en reflectoren Nummerplaatverlichting

4 AlleAlle vier wielen zijn onafhankelijk geveerd. Hierdoor is in hoge matemate een soepele en veilige wegligging verkregen. LUCHTKOEL1NGSYSTEEM LUCHTKOEL1NGSYSTEEM MOTOR MOTOR VOOHHJEIJVOOHHJEIJ Hett is juist het geniaal-geconstrueerde veersysteem. dat de Volkswagenn de rij-eigenschappen van een veel grotere wagen mett langere wielbasis verschaft. U kunt achter het geheim van dezee wonderbaarlijke vering komen, als U de tekeningen goed bekijkt.. Het soepelwerkende torsie-systeem van de voorvering bestaatt uit 8-blads veerstaven, die. geheel ingekapseld in X(, dwarshuizen.. via de dubbele wieldraagarmen op de wielen werken.. Door de zuivere veer-geometrie van de wieldraagarmparallclogrammenn neemt de veerwerking progressief toe naarmatee de wagen meer belast wordt. Dit is de reden, waarom de \\ olkswagen ook op zeer slechte wegen soepel blijft rijden en ondankss dat zijn zeer vaste wegligging blijft behouden. II EIHVI ELVEIII Ookk de achterwielvering werkt volgens hetzelfde ideale veersysteem.. 2 Pendelassen, afzonderlijk door torsiestaven geveerd,, worden door sterke wieldraagarmen vastgehouden. Ook dezee veerstaven liggen voor hun hele leven onzichtbaar en volledigg beschermd in een doorlopende dwarshuis. waarin ze EKI inn het midden bevestigd zijn. De progressieve veer-compensatiee geschiedt door telescoop-schokbrekers met extra lange slag.. Zo glijdt de wagen rustig over de slechtste secundaire wegenn als een zwaan door het water. L rijdt in een Volkswagenn met een veersysteem, dal zijn tijd vele jaren vooruit is. STUURINRICHTING STUURINRICHTING Hijj de ontwikkeling van de Volkswagen heeftt men millioenen en nog eens millioenenn alleen al daarvoor uitgegeven om dee beste en tegelijk de eenvoudigste conl, structiess te ontwikkelen. Deze reusachtige uitgaven en de arbeid van de beste specialisten hebben succes gehad. I), voudigstee constructie is altijd de beste! Kik onderdeel van de Volkswagen bewijst het! Eén voorbeeld uit vele! De stuurinrichting.. Ook bij de grootste snelheid op de slechtste wegen ligt het stuurwiel rustig in Uw hand en merkt U, dat het met één vingerbewegingg al reageert. Geen stoten, geen trillen niets! \<i Err zal veel tijd over heen gaan, ## voorr er een motor wordt geconstrueerd,, die met dezelfde inhoud dezee capaciteiten heeft. U zult geenn motor kennen, die met een paarr liter benzine, zoveel kilometers kann afleggen of die meer dan KM. kan rijden, zonder datt U ooit een grote reparatierekeningg behoeft te betalen. De Volkswagen-Marathon-motorr is in zijnn geniale eenvoud niet te overtreffen.. Kijkt l1 maar eens naar de tekening:: aan beide zijden twee cylinderss tegenover elkaar liggend. Hierdoorr verkrijgt \ niet alleen meerr interieurruimte, het verschaft dee motor tevens een korte, extra sterke,, trillingvrije krukas, die viermaall gelagerd is. De vier vliegtuig-cylinderss met lange koelribbenn worden voortdurend mei frissee luchl gekoeld. Nogg een voordeel heeft de 4-tactl-cylinder-lïoxer-motor:: Hij ligt vlak en daardoor iss het zwaartepuntt bijna net zo laag als het chassis. Eén ann de oorzakenn van de muurvaste wegligging van de Volkswagen!! EnEn dan de gekoelde olie! En de hiermede samenhangendesamenhangende constante smering mei hethet langst mogelijke verbruik.' Uitkamt II verder alleen maar legen bij de duurste ren-ren- en sportwagens. De Volkswagenmotormotor heeft voor één olieverversing, die A 1/ meegaat, maar 2lj2, ja werkelijk,kelijk, maar 2 1 / 2 liter olie nodig. Deze belachelijkbelachelijk geringe hoeveelheid blijft net Samenn met de kopkleppen komen dee typische eigenschappen van de korte-slag-motorr (motor minder dann vierkant) tot uitdrukking: n. I. dee zuigers lopen langzaam, het toerentall en het benzineverbruik zijnn laag, maar de prestatie is groot.. Motor, versnellingsbak en differentieell zijn één compact geheel.. Hierin bevinden zich geen overtolligee assen of lagers. Hett gewicht van het motorblok druktt de aangedreven achterwielen vastt op de weg. - Het ene voordeell volgt uit het andere. Bijna 'l'44 millioen Volkswagen-motoren hebbenn hun superieure prestaties bewezenn en bewijzen ze nog dagelijks.. Een VVV te berijden, betekent:: voortgestuwd te wordendoor vreugdee en geluk. Er is echter nogg iets, dat U moet weten: Wanneerr U misschien verkwistend bent. zall deze wagen U niet helpen. De Volkswagen-Marathon-motorr is een gierigaard, die niet graag benzine verbruiktt en die I1 noopt de bezoeken aan een benzinestation zoveell mogelijk te beperken. zozo koel als de emmer vol olie. die I andersders nodig zoudt /lebben. Dit geschiedt doordoor de automatische oliekoeler, die muidenden in de luchtstroom van de koelturbine staat.staat. Nu is het I ook duidelijk geworden,den, waarom de mysterieuze I olkswagen-marathon-motorgen-marathon-motor ook na de reusachtigetige prestatie van liet behalen van meer dandan K 1/ nog gezond is en blijft. OLIEKOELER OLIEKOELER Ookk wanneer U met een snelheid van 110 KM urenlang over dee snelwegen jaagt, zult U de motor nauwelijks horen, omdat doorr de speciale geluiddemping het motorgeruis uit het wageniuterieurr wordt verbannen. Eenn luchtgekoelde motor is in de fabricage altijd duurder dan eenn watergekoelde. Wij hebben deze kosten echter op ons genomenn om onze Volkswagen-vrienden datgene te verschaffen, waarvann zij het meeste plezier zullen beleven. Of U nu aan dee Noordpool of aan de Equator rijdt of over de steilste bergwegenn ter wereld jakkert of de Volkswagen in een dagenlange sneeuwstormm parkeert, U kunt doen, wat U wilt: de motor looptt na de eerste druk op de starter. Hij loopt en loopt! Opp de steilste berg loopt hij als een jachthond, die een haas achternaa jaagt hij m o e t hem hebben! Ziet U, dit is nu de Thermomatie-Turbo-Luchtkoeling.. Thermo-matie, dat betekent:: Van het langzaamste stadsverkeer in de winter, tot en mett de rit over de steilste berg in de zomer, hoe meer de motorr werkt, hoe groter de motorprestatie, des te meer koelluchtt wordt door de automatische regelaar doorgelaten. Bij eenn tropische hitte in het gebergte wordt dan de lucht als een orkaann langs de lange koelribben van de cylinders geblazen. Hett Thermo-matie luchtkoelingssysteem van de Volkswagenmotorr vermijdt alle ongemakken, die bij waterkoeling kunnen voorkomen.. Wanneerr een chauffeur, die dagelijks langs de weg zit, zegt, datt hij met zijn eerste motor 1U millioen KM gereden heeft enn dat hij nooit meer met een andere wagen wil rijden, dan is éénn van de hoofdredenen de onvolprezen luchtkoeling.. VERSNELLINGSBAK VERSNELLINGSBAK DeDe 4-versnellingsbak is van de'2etot en met de 4e versnelling gesynchroniseerd.gesynchroniseerd. U heeft dooreen handbeweging de voordelen vanvan een,.huid-drive", zonderde nadelen ervan. InIn de eerste versnelling kunt l een stijging van 37 jo overwinnen. (Zo'n(Zo'n steile tveg komt overigens op de hele wereld niet voor.) De vierdevierde versnelling is zander verhoging van kosten als overdrive" ingebouwd.ingebouwd. Met de Volkswagen - versnellingsbak w<mltw<mlt l zowel in de stad als op het platteland iedereverkeerssituatiedereverkeerssituatie meester. fa CARBURATOR CARBURATOR DitDit is de speciale Valstroomcarburator met acceleratiepomp. Hij maaktmaakt hel de Volkswagen mogelijk, zijn goede eigenschappen te tonen.tonen. Door hem slaat de motor bij de eerste druk op de knop aanaan of hel nu koud of warm is. Hij zorgt vor een opwindend snelsnel accelereren en een snelle pick-up. Hij mengt de benzine en dede lucht zo intens door elkaar, geeft het mengsel zo fijn gedoseerdseerd af, dat de Volkswagen, ondanks zijn fantastische prestalies, tochtoch zuinig in het verbruik blijft.

5 TECHNISCETECHNISCE GEGEVENS MOTOR R Bouwwijze Bouwwijze 4-cylinder-4-tact-benzinemotor r Cvlinderplaatsing Cvlinderplaatsing Tweee aan twee tegenover elkaar liggendd Boxermotor Kleppen Kleppen hangend d Boring Boring 777 mm Slag Slag 644 mm Cylinderinhoud Cylinderinhoud cm 3 ('ompressieverhouding ('ompressieverhouding 6,1 1 MaximumMaximum vermogen 300 PK bij 3400 o/min. Gein.Gein. zuigersnelheid 7,255 m/sec. bij 3400 o/miu. = 110 km/u. Smering Smering Drukomloopsmeringg (tandwielpomp) mett oliekoeler Olie-inhoud Olie-inhoud 2,55 liter Benzine-toevoer Benzine-toevoer Mechanischee benzinepomp Carburator Carburator Valstroomcarbnratorr met acceleratiepompp Solex 28 PCI Luditfilter Luditfilter Oliebadluchtfilter r Koeling Koeling Luchtkoelingg door ventilator, automatischh door thermostaat geregeld Accu Accu 6V,, 70 Ah Startmotor Startmotor Bendix-starter.. Merk Bosch Dynamo Dynamo Spanningsregclcnd,, Bosch. 160 Watt KOPPELING G Enkelvoudige-droge-plaatkoppeling g VERSNELLINGSBAK K DeDe Luxe en Cabriolet Bouwwijze Bouwwijze Indirectee 4-versnellingsbak, 2e, 3e en 4ee versnelling gesynchroniseerd en geruisloos s Overbrengingsverhoudingen Overbrengingsverhoudingen Iee versnelling 1 : 3,60 2ee versnelling 1 : 1,88 3ee versnelling 1 : 1,23 4ee versnelling 1 : 0,82 achteruitt 1 : 4,63 Standaard Standaard Bouwwijze Bouwwijze Indirectee 4-versnellingsbak, 3e en 4ee versnelling geruisloos Overbrengingsverhoudingen Overbrengingsverhoudingen Iee versnelling 1 : 3,60 2cc versnelling 1 : 2,07 3ee versnelling 1 : 1,25 4ee versnelling 1 : 0,80 achteruitt 1 : 6,60 CHASSIS S Bouwwijze Bouwwijze Centralee chassiskoker, aan de achterzijdee gevorkt, met aangelast platform ll rr ooras ooras Onafhankelijkee wielophanging door parallel-lopendee wieldraagarmen boven enn onder; 2 horizontale in de buizen vann het vooraslichaam opgesloten torsiee vee rpakket ten Achteras Achteras Onafhankelijkee wielophanging door pendelassen,, verbonden met de torsiestavenn door draagarmen; aan elke kant 11 torsiestaaf, beschermd ingebouwd in eenn dwarsbuis van het chassis Sdiokhrckers Sdiokhrckers Voorr en achter dubbel-werkende hydraulischee telescoop-schokbrekers met extraa lange slag, die geen onderhoud behoeven n StSt u u rin riditing Specialee wormoverbrenging met gedeeldee spoorstang. Stuurwielomwentelingenn van aanslag tot aanslag: 2,4. KleinsteKleinste draaicirkel ongeveerr 11 m. Banden Banden x 15 Hielen Hielen Sehijfwielenn met diepe velg 4 J x 15 DeDe Luxe en Cabriolet Remmen Remmen Voetremm hydraulisch (Ate) op 4 wielen werkend.. Handrem mechanisch op de achterwielenn werkend Standaard Standaard Voet-- en handrem mechanisch op alle wielenn werkend Wielbasis Wielbasis mm Spoorbreedte Spoorbreedte voorr 1290 mm achter 1250 mm Benzinetank Benzinetank 400 L. waarvan 5 L. reserve AFMETINGEN N OVERR DE GEHELE WAGEN Lengte Lengte mm Breedte Breedte mm Hooste Hooste mm GEWICHT T Limousine e Eigengewicht Eigengewicht Leeggewicht Leeggewicht ToelaatbareToelaatbare belasting ToelaatbaarToelaatbaar totaalgewicht Cabriolet t ACHTERAS S KrachtoverbrengingKrachtoverbrenging RIJPRESTATIES S door spiraal getande conische tandwielenn Benzineverbruik Benzineverbruik Gemiddeldd verbruik: 7,5 L. per 100 KM met conische differentieelwielen viaa de pendelassen op de achterwielen Snelheid Snelheid Kruissnelheidd 110 KM/u. Klimvermogen Klimvermogen Iee versnelling 37 /o OverbrengingsverhoudingOverbrengingsverhouding 1 :4,4 2ee versnelling 18,5 /o Olie-inhoudOlie-inhoud van versnellingsbak en achteras 2,5 L. 3ee versnelling 11 /o Hoeveelheidd bij olieverversen 2,0 L. 4ee versnelling 6 /o VERDEREE BIJZONDERHEDEN Zeerr stabiele, geheel stalen carrosserie met diepglanzende, tegen weer en wind bestendige, kunstharslak. Goedee geluidsisolatie van de motorruimte. Doorlopende sierlijsten aan de beide binnenzijden; ingebouwdee asbak achterin; zijtas naast de bestuurdersplaats (De Luxe). Interieurverlichting links boven de bestuurdersplaats.. Rubber voetmatten. Bagageruimte achter de achterzittingen en onder de voordeksel VOLKSWAGENWERKK GMBH W E S T - D U I T S L A N D D WOLFSBURG G Allee rechten voorbehouden - wijzigingen VKE 234 H-40 Prïnted in Germony

2070 CX LP 2070 CX 2070 CX LP T 2070 CX T. Wielladers, die de toekomst tegemoetkomen. Ideaal voor binnen en buiten.

2070 CX LP 2070 CX 2070 CX LP T 2070 CX T. Wielladers, die de toekomst tegemoetkomen. Ideaal voor binnen en buiten. 070 2070 CX LP 2070 CX 2070 CX LP T 2070 CX T Wielladers, die de toekomst tegemoetkomen. Ideaal voor binnen en buiten. Vermogen op hoog niveau. 2070 JOKER. Compact, wendbaar, sterk en als Tele met een

Nadere informatie

Moderne vijf kamp. Op zoek naar plus- en minpunten. 1.0 Exclusive Prijs: 10.499. Toyota Aygo 1.0 VVT-i Dynamic Blue Prijs: 11.645

Moderne vijf kamp. Op zoek naar plus- en minpunten. 1.0 Exclusive Prijs: 10.499. Toyota Aygo 1.0 VVT-i Dynamic Blue Prijs: 11.645 MultiTEST Op zoek naar plus- en minpunten Razend populair zijn ze, de Aygo, C1 en 107. Maar welke van de drieling moet je hebben? Of ben je beter af met de helft van de eeneiige tweeling Pixo/Alto? Vijf

Nadere informatie

Het wonder van het vliegen kun je hieronder zelf ontdekken. We doen dat in zeven stappen: 1 Luchtdruk

Het wonder van het vliegen kun je hieronder zelf ontdekken. We doen dat in zeven stappen: 1 Luchtdruk Werkstukhulp Hoe vliegt een vliegtuig? In dit werkstukhulp krijg je informatie over hoe een vliegtuig nu eigenlijk kan vliegen. Er zijn eenvoudige proefjes uit te voeren en waar iets niet zelf uit te proberen

Nadere informatie

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. Rider 16 Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 33-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 16 Inleiding...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding A72, A82, A92

Gebruikershandleiding A72, A82, A92 Gebruikershandleiding A72, A82, A92 Gebruikershandleiding A72---A92 Serienummers van uw tractor Model = model indentificatie wordt gebruikt voor service en onderdelen Indentificatie number = serie nummer

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 58-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

*Optie of standaard naargelang de versies. **Optie naargelang de versies.

*Optie of standaard naargelang de versies. **Optie naargelang de versies. NEW PEUGEOT PARTNER TEPEE STIJLVOL VOORKOMEN VRIJHEID ALOM! De Partner Tepee is een échte vrijetijdswagen, een ludospace pur sang. Deze auto heeft veel karakter en nodigt uit tot ontdekkingen en avontuur.

Nadere informatie

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren.

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren. SPEEDHUB 500/14 "Sneller dan de branding" Frankrijk 1994. Het contact met de teams en de teammonteurs van de Tour de France was zoals altijd zeer spannend. Onze fietsketting Rohloff S-L-T 99 is succesvol

Nadere informatie

OVERHOUDEN DE TWAALF GEBODEN VOOR HET SPELEN OP DE SERIE VAN MAURICE DALY

OVERHOUDEN DE TWAALF GEBODEN VOOR HET SPELEN OP DE SERIE VAN MAURICE DALY OVERHOUDEN DE TWAALF GEBODEN VOOR HET SPELEN OP DE SERIE VAN MAURICE DALY Vertaald en van noten voorzien door Ben Füss. ~ 1 ~ Overhouden Opdracht aan de lezer Dit boek wil een goed begrip van de theorie

Nadere informatie

Koop slim en bespaar. Tips om minder uit te geven van winkelkar tot vliegticket

Koop slim en bespaar. Tips om minder uit te geven van winkelkar tot vliegticket Koop slim en bespaar Tips om minder uit te geven van winkelkar tot vliegticket INHOUD 5 Uw winkelkarretje 7 Uw auto 9 Uw telefoon 10 Uw computer 12 Uw energieverbruik 20 Uw vakantie 22 Uw geld Test-Aankoop

Nadere informatie

Praktijkboek opleiding VCG

Praktijkboek opleiding VCG Praktijkboek opleiding VCG Rene Van Campenhout 19 feb 2012 Inhoudsopgave Oefening 1/1E JAR FCL (A) Familiarisatie... 6 NOODGEVALLEN... 6 Oefening 2. JAR FCL (A) Voorbereiding en acties na de vlucht....

Nadere informatie

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen 100 tips om energie te besparen Overzicht Verbruik minder energie en bescherm uw portemonnee, uw gezondheid én het milieu 3 Waarom op energie besparen? 4-5 Rationeel energie verbruiken zonder één euro

Nadere informatie

109 g/km 4,7. 573 liter. 1,59 m. 5 jaar. l/100 km. deuren. Met zijn beperkte C0 2

109 g/km 4,7. 573 liter. 1,59 m. 5 jaar. l/100 km. deuren. Met zijn beperkte C0 2 Splash 109 g/km 4,7 l/100 km De Splash heeft een draaicirkel van 9,4 m en is daardoor uiterst gemakkelijk te manoeuvreren.9,4 m Met zijn beperkte C0 2 -uitstoot van 109 g/km behoort de Splash (1.0 l benzine)

Nadere informatie

IN ALLE OPZICHTEN PROFESSIONEEL

IN ALLE OPZICHTEN PROFESSIONEEL PEUGEOT PARTNER PARTNER IN ALLE OPZICHTEN PROFESSIONEEL Met zijn grote laadruimte, ongekend flexibele interieur en nieuwe, zuinige en sterke e-hdi-motoren is de nieuwe Partner de ideale bedrijfsauto voor

Nadere informatie

RENAULT FLUENCE Z.E. EN KANGOO EXPRESS Z.E.: DEFINITIEVE VORMGEVING EN START VAN RESERVERINGEN

RENAULT FLUENCE Z.E. EN KANGOO EXPRESS Z.E.: DEFINITIEVE VORMGEVING EN START VAN RESERVERINGEN PERSBERICHT RENAULT FLUENCE Z.E. EN KANGOO EXPRESS Z.E.: DEFINITIEVE VORMGEVING EN START VAN RESERVERINGEN Het definitieve design van de Fluence Z.E. en Kangoo Express Z.E. is gereed. Klanten die als één

Nadere informatie

COMPACTE VRIJBUITER. Ervaar de unieke eigenschappen van deze veilige en tegelijkertijd sportieve crossover.

COMPACTE VRIJBUITER. Ervaar de unieke eigenschappen van deze veilige en tegelijkertijd sportieve crossover. PEUGEOT 2008 COMPACTE VRIJBUITER Met de nieuwe 2008, een compacte crossover die zich in de stad als een vis in het water voelt, kunt u optimaal profiteren van al het goede dat het leven te bieden heeft.

Nadere informatie

Scherp geprijsde nieuwe Corsa legt lat hoog in segment compacte auto s

Scherp geprijsde nieuwe Corsa legt lat hoog in segment compacte auto s Opels bestseller is er al vanaf 13.995,- Scherp geprijsde nieuwe Corsa legt lat hoog in segment compacte auto s Vanaf vandaag kan de nieuwe Opel Corsa besteld worden. Opels bestseller is er al vanaf 13.995,-.

Nadere informatie

Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50

Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50 Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

GA CIRKELHARKEN MET TWEE ROTOREN

GA CIRKELHARKEN MET TWEE ROTOREN Cirkelharken GA CIRKELHARKEN MET TWEE ROTOREN www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 GA 6501 7501 8121 8731 9531 6002 6632 7932 9032 6620 8030 9030 CIRKELHARKEN ONTWORPEN OM RUWVOER TE OOGSTEN DAT RIJK IS AAN

Nadere informatie

GENIETEN VAN ELK MOMENT. ONTDEK DE VRIJHEID, FREIHEIT, DIE BEWEGT. CAMPERS 2015 VANS. HALF INTEGRALEN. ALKOVEN. VOLLEDIG INTEGRALEN

GENIETEN VAN ELK MOMENT. ONTDEK DE VRIJHEID, FREIHEIT, DIE BEWEGT. CAMPERS 2015 VANS. HALF INTEGRALEN. ALKOVEN. VOLLEDIG INTEGRALEN GENIETEN VAN ELK MOMENT. ONTDEK DE VRIJHEID, FREIHEIT, DIE BEWEGT. CAMPERS 2015 VANS. HALF INTEGRALEN. ALKOVEN. VOLLEDIG INTEGRALEN 01 MET AL MEER DAN 50 JAAR ERVARING EN VOL PURE PASSIE WEET KNAUS DE

Nadere informatie

Cirkelhark met één harkelement

Cirkelhark met één harkelement Cirkelhark met één harkelement V O E D E R W I N N I N G O P M A A T! De cirkelharken van KUHN In de toekomst van de landbouw gaat niets de rentabiliteit van een investering te boven. KUHN geeft al sinds

Nadere informatie

IN BEWUSTWORDING. SMART BEAM ASSIST dimt automatisch het grootlicht zodra een tegenligger nadert. Hoffelijk en veiliger, geniet van comfort op maat.

IN BEWUSTWORDING. SMART BEAM ASSIST dimt automatisch het grootlicht zodra een tegenligger nadert. Hoffelijk en veiliger, geniet van comfort op maat. 50 Word gedreven door verlangen. Koester het en laat uw zintuigen strelen door luxe die is gericht op gevoel. De geheel nieuwe Infiniti Q50 is hiervoor ontworpen. Hij verzorgt u met een ongekende intensiteit

Nadere informatie

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode Fiets je regelmatig? Wil je voor alledaagse verplaatsingen opnieuw je fiets gebruiken? Wil je meer te weten komen over de verkeersregels voor fietsers? Dan is dit handboek net wat je nodig hebt FIETSERS

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing Rider 15V2 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 15V2 Inleiding...

Nadere informatie

Tips voor ouders, met speciale pagina s voor kinderen. Kinderen klikvast in de auto

Tips voor ouders, met speciale pagina s voor kinderen. Kinderen klikvast in de auto Tips voor ouders, met speciale pagina s voor kinderen Kinderen klikvast in de auto Waar vind je wat? Inleiding voor ouders 3 Mijn kind weegt minder dan 13 kg: babyzitje tegen de rijrichting in 4 Mijn kind

Nadere informatie

ABSTRACT INHOUD VAN DE SYLLABUS SITUERING IN TELEGRAMSTIJL

ABSTRACT INHOUD VAN DE SYLLABUS SITUERING IN TELEGRAMSTIJL WIE NIET ZOEKT, NIET VINDT. HEURISTIEKEN OM WISKUNDIGE PROBLEMEN OP TE LOSSEN SYLLABUS DAG VAN DE WISKUNDE 22 NOVEMBER 2014 MICHEL ROELENS (UC LEUVEN-LIMBURG; MARIA-BOODSCHAPLYCEUM; UITWISKELING) ABSTRACT

Nadere informatie