OVERZICHT VAN GODS MOADIEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT VAN GODS MOADIEM"

Transcriptie

1 1. 1 Moadiem - Overzicht OVERZICHT VAN GODS MOADIEM In Leviticus 23 worden, naast de Sjabbat, zeven Moadiem ים) (מ וע ד opgesomd. Dit Hebreeuwse woord, in enkelvoud Moëed,(מועד) wordt ten onrechte vaak met feest vertaald. Het woord betekent letterlijk iets dat vast staat of iets dat is vastgesteld. In Genesis 1:14 staat dat de zon en de maan de vaste tijden (Moadiem) aangeven. Gods profetisch handelen is namelijk steeds gebonden aan een bepaalde stand van zon en maan. Zo vonden, zowel de uittocht als de kruisiging, plaats met volle maan. Alle feesttijden beginnen op de vooravond. Buiten Israël wordt er een dag aan toegevoegd. Heilige samenkomsten In Leviticus 23 krijgt Israël de opdracht om op deze profetische kalenderdagen heilige samenkomsten te houden (vers 2). Deze moeten worden gevierd op de tijd die daarvoor is vastgesteld (Leviticus 23:4). Daarbij zegt de EEUWIGE dat het Zijn Moadiem (NBG feesttijden) zijn. Het gaat hier dus niet over Joodse feesten, maar over Gods gezette tijden! Leviticus 23:1-2 Daarna sprak de EEUWIGE tot Mozes, zeggende: Spreek tot de zonen Israëls, en zeg tot hen: De gezette hoogtijden va de EEUWIGE, welke gij uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette hoogtijden. Twee cycli De Moadiem bestaan uit twee cycli met 4 feesttijden; een voorjaarscyclus die profetisch spreekt over de eerste komst van Jesjoea en over Zijn bediening en verlossingswerk op aarde, en een najaarscyclus die spreekt over Zijn verlossingswerk en heerschappij in de hemel en over Zijn wederkomst en het laatste oordeel. De Moadiem vallen in drie perioden van het jaar. Driemaal per jaar moesten alle mannen dan in Jeruzalem voor de verschijnen. Deuteronomium 16:16 Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u, verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen: op het Feest van de ongezuurde broden, op het Wekenfeest en op het Loofhuttenfeest. Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de HEERE verschijnen, Gods Moadiem Pagina 1

2 1. 2 Moadiem - Overzicht OVERZICHT VAN DE MOADIEM De voorjaarscyclus 1 Niesan [1 e maand] Rosj Chodesh ר א ש ח ד ש Nieuwe maan Op deze dag van de eerste maand moet het nieuwe jaar beginnen (Ex. 12:2). 10 Niesan Afzondering van het Paaslam Op deze dag wordt het Pesachlam apart gezet (Ex. 12:3). 1. PESACH ש ח יט ת ה פ ס ח ים 14 Niesan Schitat ha-pesachim Het slachten van de Pesachlammeren (Ex. 12:6, Lev. 23:5) Het is de herinnering aan de exodus. Op deze dag stierf Jesjoea als Lam van God. Betekenis: bekering en doop (begraven worden met de Messias). פ ס ח (Pascha) 15 Niesan Pesach Op de vooravond van de 15 e begint Pesach (Leviticus 23:4).. ל יל ה סּ ד ר Op deze avond vieren Joden de seideravond Het feest heeft verschillende namen: Chaĝ ha-pesach ח ג ה פ ס ח het Paasfeest) (Ex. 34:25) Chaĝ ha-katsier ח ג ה ק צ יר het Oogstfeest) (Ex. 34:25) Chaĝ ha-asief ח ג ה א ס ף het Inzamelingsfeest (Ex. 34:25) Chaĝ ha-aviv ח ג ה א ב יב het Lentefeest (Deut. 16:1) Zman Cheroeténoe ז מ ן ח רוּת נוּ de tijd van onze bevrijding (trad. 1 ) 2. CHAĜ HA-MATSOT Niesan Chaĝ ha-matsot ח ג ה מ צ ות (Lev. 23: verzen 5, 6, 7, 11 Het 'Feest der ongezuurde broden'. Gedurende 7 dagen, van de vooravond van de 15e niesan tot de 21 niesan, mag er geen zuurdesem (gist) worden gegeten (Ex. 12:18, Lev. 23:5). Betekenis: heiliging. Op de Sabbat van het feest leest men Shir HaShirim (Hooglied) Gods Moadiem Pagina 2

3 1. 3 Moadiem - Overzicht ס פ יר ת ה ע מ ר 16 Niesan Sefierat ha-omer Vanaf de 16 Nisan wordt 50 dagen de omer geteld (Leviticus 23:16) tot de aanvang van Sjavoeot (het Wekenfeest). 3. RESJIET KATSIER ר א ש ית ק צ יר 17 Niesan Resjiet Katsier Het feest van de eerste oogst (Lev. 23:10-14), ook wel (onjuist) het Feest der Eerstelingen genoemd. Deze rabbijnse datum is omstreden. Karaïeten vieren dit feest op de dag na de sabbat tijdens 'het Feest der ongezuurde broden'. Het is de dag waarop Jesjoea als Eersteling uit de dood is opgestaan (1 Cor. 15:20-23). 4. SJAVOE-OT ש ב ע ות 6 Siewan [3 e maand] Sjavoeot Het Wekenfeest of Pinksterfeest. Andere namen zijn: ב כ ור ים Bikoeriem Zman Matan Toraténoe ז מ ן מ תּ ן תּ ור ת נ ו (trad.) Datum: 6 siewan. Betekenis: binnenhalen van de oogst. Het kenmerk van het Nieuwe Verbond Gods Moadiem Pagina 3

4 1. 4 Moadiem - Overzicht De najaarscyclus 5. JOM TROEA י ום תּ ר וע ה 1 Tisjré [7 e maand] Jom Troea De dag van bazuingeschal (Lev.23:24). Andere namen zijn: Jom Zikaron ז כ ר ון י ום dag der herinnering(num.29:1); Jom Hakèsè יום הכסה (Dag der Bedekking / Verborgenheid). De dag ( ה כ ס ה (י ום wordt zo ;"תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו " 81:1-3 genoemd naar de tekst in Psalm Jom ha-din יום הדין (de dag des oordeels) waarop God de boeken opent voor de rechtspraak over Israël en de volken trad; Rosj ha-sjana ה ש נ ה ר א ש Nieuwjaar/Hoofd van het jaar (traditioneel). י מ ים ה נ ור א ים 10 Tisjré [7 e maand] Jamiem ha-noraïem 1 De periode van Jom Troea tot Jom Kippoeriem noemt men: Jamiem ha-noraïem י מ ים ה נ ור א ים de Ontzagwekkende Dagen (trad.) of Asèret Jemé Tesjoeva ע ש ר ת י מ י ת שוּב ה de Tien dagen van Tesjoeva (trad.) 6. JOM KIPPOERIEM י ום )ה ) כ פ ר ים 10 Tisjré Jom (ha)kippoeriem - Jom ha-din יום הדין (de dag des oordeels) waarop God de boeken opent 7. SOEKOT 15 Tisjré Soekot ס כ ות (Loofhuttenfeest). Andere namen zijn: Chaĝ ha-asief Zman Simchaténoe (Inzamelingsfeest) ח ג ה א ס יף vreugde) (De tijd van onze ז מ ן שׂ מ ח ת נ ו De eerste en laatste dag (21 tisjré) zijn sjabbatton ב ת ון),( ש een grote sjabbat. 21 Tisjré Hosjianna rabba Gods Moadiem Pagina 4

5 1. 5 Moadiem - Overzicht 8. SJEMINIE ATSERET 22 Tisjré Sjeminie Atsèret ש מ ינ י ע צ ר ת (Slotfeest) Afsluiting van Soekot. Simchat Tora ש מ ח ת ת ור ה (Vreugde der Wet) (trad.) Buiten Israël valt Sjeminie Atsèret op 22 en Simchat Tora op de 23 tisjré. Schematisch overzicht Leviticus 23:2-3 A Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De Moadiem van de EEUWIGE, B die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten Mikraé, C zijn Mijn Moadiem. D Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag SHIVI zal er een volkomen Sjabbat zijn: E een heilige samenkomst Mikra; D generlei arbeid zult gij verrichten, het is een Sjabbat voor de EEUWIGE in al uw woonplaatsen. C Dit zijn de Moadiem van de EEUWIGE, B heilige samenkomsten Mikraé, A die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd Mo ed Gods Moadiem Pagina 5

ו יּ ל א ישׁ מ בּ ית ל ח ם [1] Ruth 1:1

ו יּ ל א ישׁ מ בּ ית ל ח ם [1] Ruth 1:1 9. Vaste met het verbum verbonden elementen. Vaste woordverbindingen maken veelal eerder deel uit van het woordenboek dan van de zinsleer, maar op enkele punten willen we kort wijzen. In een aantal gevallen

Nadere informatie

14. Samengestelde verbale elementen

14. Samengestelde verbale elementen 14. Samengestelde verbale elementen Het Hebreeuws kent geen samenstellingen zoals bij voorbeeld het Nederlands, dat werkwoorden kan maken samengesteld met bijvoeglijke naamwoorden of voorzetsel, als schoonmaken,

Nadere informatie

כ אי ל ת ע ר ג ע ל-א פ יק י-מ י ם כ ן נ פ ש י ת ע ר ג א ל יך א ל ה ים. א ל ה ים In deze les houden we ons bezig met

כ אי ל ת ע ר ג ע ל-א פ יק י-מ י ם כ ן נ פ ש י ת ע ר ג א ל יך א ל ה ים. א ל ה ים In deze les houden we ons bezig met Les 4 א ל ה ים In deze les houden we ons bezig met Oefenen van de uitspraak: כ אי ל ת ע ר ג ע ל-א פ יק י-מ י ם כ ן נ פ ש י ת ע ר ג א ל יך א ל ה ים elohim élechá ta'arog nafschi kén al-afiqéj-majim ta'arog

Nadere informatie

Exegese Oude Testament

Exegese Oude Testament Kleine opdracht 1: Tekstkritiek Jacob Schneider 2018489 Exegese Oude Testament, Theologie VU 11 April 2012 Jacob Schneider, 2018489 Pagina 1 Inleiding In dit werkverslag ga ik in op twee tekstkritische

Nadere informatie

Doen en begrijpen, de weg van het ervaren alle cursieve Bijbelteksten zijn gebaseerd op de Herziene Statenvertaling

Doen en begrijpen, de weg van het ervaren alle cursieve Bijbelteksten zijn gebaseerd op de Herziene Statenvertaling Doen en begrijpen, de weg van het ervaren alle cursieve Bijbelteksten zijn gebaseerd op de Herziene Statenvertaling Doen en gehoorzamen Exodus 24:7 (Statenvertaling) : En hij nam het boek des verbonds,

Nadere informatie

5. De naamwoordelijke zin

5. De naamwoordelijke zin 5. De naamwoordelijke zin Het Hebreeuws kent naast de zinnen met een persoonsvorm van een werkwoord ook zinnen die alleen uit naamwoordelijke elementen bestaan. Ook in het Nederlands kennen we dergelijke

Nadere informatie

11. Gebruik en plaats van voornaamwoordelijke elementen. [1] Pred. 2:1 (vgl. 2:15, 3:18) ᵓȧmartī ik sprak. ᵓănī ik. ᵓănī ik.

11. Gebruik en plaats van voornaamwoordelijke elementen. [1] Pred. 2:1 (vgl. 2:15, 3:18) ᵓȧmartī ik sprak. ᵓănī ik. ᵓănī ik. 11. Gebru en plaats van voornaamwoordelijke elementen Voornaamwoordelijke elementen worden vaak op een andere plaats in de zin gebrut dan de naamwoorden waar ze voor in de plaats treden. Een speciaal probleem

Nadere informatie

INLEIDING BIJBELSE FEESTEN

INLEIDING BIJBELSE FEESTEN INLEIDING BIJBELSE FEESTEN Hieronder worden in het kort de tien Feesten van JHWH 1 en de twee Joodse feesten Chanoeka en Poerim beschreven. Waarom deze tweedeling? Zijn het dan niet allemaal Joodse feesten?

Nadere informatie

De feesten van de Heer. C. Noorlander

De feesten van de Heer. C. Noorlander De feesten van de Heer C. Noorlander Kerkelijke feesten Datum Goede Vrijdag Vrijdag vóór Pasen Pasen 1 e zondag (en maandag) na 1 e volle maan in de lente Hemelvaartsdag 6 e donderdag na Pasen Pinksteren

Nadere informatie

Uitroepen van de vastgestelde tijden. Uitroepen van de vastgestelde tijden alle cursieve Bijbelteksten zijn gebaseerd op de Herziene Statenvertaling

Uitroepen van de vastgestelde tijden. Uitroepen van de vastgestelde tijden alle cursieve Bijbelteksten zijn gebaseerd op de Herziene Statenvertaling Uitroepen van de vastgestelde tijden alle cursieve Bijbelteksten zijn gebaseerd op de Herziene Statenvertaling Leviticus 23 geeft een overzicht van de vastgestelde tijden of feesten van de Eeuwige. Deze

Nadere informatie

De middelste van de Opgangsfeesten

De middelste van de Opgangsfeesten De middelste van de Opgangsfeesten C.J. van den Boogert De Opgangsfeesten Het Wekenfeest behoort tot de drie zogenaamde Opgangsfeesten of Pelgrimsfeesten. De opdracht daartoe werd gegeven in Exodus 23:14

Nadere informatie

Shavuot Wekenfeest - Viering

Shavuot Wekenfeest - Viering Shavuot Wekenfeest - Viering Programma voor de Shavuot-viering op zondag 12 juni 2016 door Robert Berns 13-6-2016 Elim - Huis van Gebed - Shavuot 2016 1 Shavuot - viering Weet voor Wie je nadert Menorah

Nadere informatie

De lekkernijen en het brood, wat ze had klaargemaakt, gaf ze haar zoon Jacob in de hand.

De lekkernijen en het brood, wat ze had klaargemaakt, gaf ze haar zoon Jacob in de hand. Dit document bevat 1. Een vertaling van Genesis 27:1-40 van Frans Breukelman (3 folio s, enkele arceringen met blauw potlood). De vertaling is een weergave van de Verdeutschung van Buber/Rosenzweig in

Nadere informatie

2. Werkwoordelijke zinnen

2. Werkwoordelijke zinnen 2. Werkwoordelijke zinnen Persoonsvorm op de eerste plaats in de werkwoordelijke zin In de gebruikelijke werkwoordelijke zin is de volgorde van de belangrijkste zinselementen: Persoonsvorm - [Onderwerp]

Nadere informatie

Leviticus 23:1 e.v. De feesttijden van de Heer, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden

Leviticus 23:1 e.v. De feesttijden van de Heer, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden Spreker: Arno Lam Datum: 14-06-2015 Leviticus 23:1 e.v. De feesttijden van de Heer, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden Pesach Ongezuurde Broden Eerstelingenfeest Pinksterfeest

Nadere informatie

Pesach / Pasen. Het Pesachfeest.

Pesach / Pasen. Het Pesachfeest. Pesach / Pasen. Dit jaar, 2015, valt Pesach precies samen met het Paasfeest, zoals wij dat vieren. Vrijdagavond (Goede Vrijdag) begint het Pesachfeest. Dit wordt ook wel Seideravond genoemd, naar de maaltijd,

Nadere informatie

- 1 - Paas- Pinkster- en Loofhuttenfeest (en hun betekenis voor ons)

- 1 - Paas- Pinkster- en Loofhuttenfeest (en hun betekenis voor ons) - 1 - Paas- Pinkster- en Loofhuttenfeest (en hun betekenis voor ons) De Heere had door de dienst van Mozes tegen het volk Israël gezegd, dat er jaarlijks drie feesten gehouden moesten worden. Zoals wij

Nadere informatie

FOB dag 7 Een doorgangs feest met profetisch lading.

FOB dag 7 Een doorgangs feest met profetisch lading. FOB dag 7 Een doorgangs feest met profetisch lading. Even resumerend; vandaag is het de zevende dag 7 FOB volgens de zon-sterren kalender. Vanuit de equinox telden we naar dag 14 aviv en vervolgens 7 dagen

Nadere informatie

BORDSPEL DE ACHTSTE DAG

BORDSPEL DE ACHTSTE DAG BORDSPEL DE ACHTSTE DAG Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen.(lucas 13:24) Inleiding Misschien

Nadere informatie

DAG DATUM TIJDSTIP GEBEURTENIS BIJBELTEKST 4 dagen voor Pesach

DAG DATUM TIJDSTIP GEBEURTENIS BIJBELTEKST 4 dagen voor Pesach 063. Tijdschema en - pagina 1 4 dagen voor 5 dagen voor 3 dagen voor 4 dagen voor 2 dagen voor 3 dagen voor 1 dag voor 2 dagen voor 1 dag voor 10 Nisan De Israëlieten moesten per gezin een gaaf, mannelijk,

Nadere informatie

Les 3 כ אי ל ת ע ר ג ע ל-א פ יק י-מ י ם כ ן נ פ ש י ת ע ר ג א ל יך א ל ה ים. elohim élechá ta'arog nafschi kén al-afiqéj-majim ta'arog kê'ajjál

Les 3 כ אי ל ת ע ר ג ע ל-א פ יק י-מ י ם כ ן נ פ ש י ת ע ר ג א ל יך א ל ה ים. elohim élechá ta'arog nafschi kén al-afiqéj-majim ta'arog kê'ajjál Les 3 נ פ ש י In deze les houden we ons bezig met Oefenen van de uitspraak: כ אי ל ת ע ר ג ע ל-א פ יק י-מ י ם כ ן נ פ ש י ת ע ר ג א ל יך א ל ה ים elohim élechá ta'arog nafschi kén al-afiqéj-majim ta'arog

Nadere informatie

8. Verbindingswoorden 2: ו asyndetische constructies

8. Verbindingswoorden 2: ו asyndetische constructies 8. Verbindingswoorden 2: ו asyndetische constructies Inleiding Het meest voorkomende verbindingswoord in het Hebreeuws is.ו Dit woord geeft in woordenboeken en grammatica's,ו aanleiding tot uitgebreide

Nadere informatie

Cursus Pesach 3 e avond

Cursus Pesach 3 e avond Cursus Pesach 3 e avond Stichting Judaïca Tom A. Fürstenberg Inhoud 3 e avond Samenvatting 2 e avond 10 Geboden Matza: Bereidingswijze Laatste avondmaal Bloedsprookje 2 e helft seider Joods meezing CD&DVD

Nadere informatie

Pesach Pasen Heilig Avondmaal.

Pesach Pasen Heilig Avondmaal. Pesach Pasen Heilig Avondmaal. Vanavond, maandag 14 april, begint Pesach (ook wel Pascha genoemd) en het Feest van de ongezuurde broden met de Sedermaaltijd. Ons Pasen, het Paasfeest, is terug te leiden

Nadere informatie

Joodse feesten. Joodse feesten

Joodse feesten. Joodse feesten Joodse feesten Mogen christenen joodse feesten vieren? Misschien denk je bij geloven en kerk niet direct aan feest vieren. Toch zegt God in de Bijbel dat feestvieren erg belangrijk is! Hij zegt zelfs in

Nadere informatie

De blijvende betekenis van de offerwetten. Presentatie

De blijvende betekenis van de offerwetten. Presentatie De blijvende betekenis van de offerwetten. Presentatie Inleiding Het hoeft geen betoog dat offers in het Oude Testament een grote plaats innemen. Het eerste deel van het boek Leviticus (hs. 1 t/m 16) staat

Nadere informatie

Hoe bereken je de Dag der Eerstelingen

Hoe bereken je de Dag der Eerstelingen Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom

Nadere informatie

Over de betekenis van Bijbelse voorjaarsfeesten

Over de betekenis van Bijbelse voorjaarsfeesten Over de betekenis van Bijbelse voorjaarsfeesten Aangedragen door de Rankwerkgroep Israël, Februari 2016 In het oude testament stelt God een aantal feesten 1 in, zoals het Pascha. Er is veel over deze feesten

Nadere informatie

ACHTERGRONDEN VAN HET HEILIG AVONDMAAL IN ENKELE JOODSE FEESTEN (1) HJM Sales

ACHTERGRONDEN VAN HET HEILIG AVONDMAAL IN ENKELE JOODSE FEESTEN (1) HJM Sales 1 ACHTERGRONDEN VAN HET HEILIG AVONDMAAL IN ENKELE JOODSE FEESTEN (1) HJM Sales Geliefde broeders en zusters, in hun samenkomsten gebruiken, een beter woord is vieren, christenen dikwijls het heilig Avondmaal.

Nadere informatie

Pascha. Feest van de ongezuurde broden

Pascha. Feest van de ongezuurde broden Concept 12-4-2015 Pascha en Feest van de ongezuurde broden Deuteronomium 16:8 Zes dagen zult gij ongezuurde broden eten, en aan den zevenden dag is een verbods dag den HEERE uw God; dan zult gij geen werk

Nadere informatie

ו יּ פּ ל אַב ר ם ע ל פּ נ יו ו י ד בּ ר א תּוֹ אל קים ל אמ ר: 3

ו יּ פּ ל אַב ר ם ע ל פּ נ יו ו י ד בּ ר א תּוֹ אל קים ל אמ ר: 3 Bereisjiet - Genesis - Hoofdstuk 17 א ו י ה י אַב ר ם בּ ן תּ שׁ ע ים שׁ נ ה ו ת שׁ ע שׁ נ ים ו יּ ר א ידוד א ל אַב ר ם ו יּ אמ ר א ל יו א נ י א ל שׁ דּ י ה ת ה לּ ך ל פ נ י ו ה י ה ת מ ים: 1 Toen Avram negenennegentig

Nadere informatie

Installeren van het Hebreeuwse lettertype en toetsenbord.

Installeren van het Hebreeuwse lettertype en toetsenbord. Installeren van het Hebreeuwse lettertype en toetsenbord. Vooraf: Ik ben uitgegaan van Windows XP. Als ik verwijs naar een knop of een tabblad die u moet aanklikken, heb ik de naam er van in een blok gezet

Nadere informatie

Wat hield dat verbond in?

Wat hield dat verbond in? DE Besnijdenis Allereerst is dit een moeilijk onderwerp wat bij vele zwaar op de maag ligt. Als je ontdekt hebt dat er één Torah geld voor de Jood en de niet-jood en je er naar uitstrekt om Torah getrouw

Nadere informatie

ACHTERGRONDEN VAN HET HEILIG AVONDMAAL IN ENKELE JOODSE FEESTEN (5) HJM Sales

ACHTERGRONDEN VAN HET HEILIG AVONDMAAL IN ENKELE JOODSE FEESTEN (5) HJM Sales 1 ACHTERGRONDEN VAN HET HEILIG AVONDMAAL IN ENKELE JOODSE FEESTEN (5) HJM Sales Geliefde broeders en zusters, in dit laatste deel over de relatie tussen de drie Joodse Paschafeesten in de lente en de viering

Nadere informatie

SOEKOT - twkws DE BASIS

SOEKOT - twkws DE BASIS SOEKOT - twkws De Heilige geeft Zijn Heilige Gemeenschap instructie om zich vijf dagen na het feest van lom Kippoer over te geven aan een tijd van uitbundige vreugde op Soekot, het Loofhuttenfeest. Dit

Nadere informatie

Licht naar duister & Duister naar het Licht. Hoe de rollen worden omgekeerd

Licht naar duister & Duister naar het Licht. Hoe de rollen worden omgekeerd Licht naar duister & Duister naar het Licht Hoe de rollen worden omgekeerd Mark van Dalen 3149951 07-juli-2012 Bachelor eindwerkstuk n.a.v. Micha 7: 7-20 Licht in de duisternis & Duisternis in het licht

Nadere informatie

12. De opbouw van de samengestelde naamwoordelijke elementen

12. De opbouw van de samengestelde naamwoordelijke elementen 12. De opbouw van de samengestelde naamwoordelijke elementen Inleiding. Wat de vorm betreft is er over de opbouw van de samengestelde naamwoordelijke elementen niet zo veel te zeggen, al dient men erop

Nadere informatie

12. De opbouw van de samengestelde naamwoordelijke elementen

12. De opbouw van de samengestelde naamwoordelijke elementen 12. De opbouw van de samengestelde naamwoordelijke elementen Inleiding. Wat de vorm betreft is er over de opbouw van de samengestelde naamwoordelijke elementen niet zo veel te zeggen, al dient men erop

Nadere informatie

Giemel Ik ben Uw dienaar; bewaart U mij,

Giemel Ik ben Uw dienaar; bewaart U mij, 3 Mei Psa. 119 Lof voor inzicht uit Gods wetten en leiding door Gods wetten. א Alef Gelukkig zijn de mensen die een zuiver leven leiden en zich houden aan de wet van de HERE. Gelukkig zijn de mensen die

Nadere informatie

כ א י ל ת ע רג ע ל-א פ יק י-מ י ם -- כ ן נ פ ש י ת ע רג א ל י ך א לה ים Psalm 42:2

כ א י ל ת ע רג ע ל-א פ יק י-מ י ם -- כ ן נ פ ש י ת ע רג א ל י ך א לה ים Psalm 42:2 ת ע רג כ א י ל Twee woorden uit Psalm 42:2 Jacob Schneider leerling@thora.nu Pagina 1 In deze korte opfriscursus wil ik u graag twee dingen meegeven. Een methode tot zelfstandige Bijbelstudie vanuit de

Nadere informatie

Thema: De Joodse feesten

Thema: De Joodse feesten Thema: De Joodse feesten (Dia 1) De oudtestamentische feesten: Wat hebben ze ons nog te zeggen? Inleiding De benaming Joodse feesten zou aanleiding kunnen geven om te denken, dat deze feesten voor het

Nadere informatie

SJABBAT SJALOM. Sjabbat Weekblad voor Nederland

SJABBAT SJALOM. Sjabbat Weekblad voor Nederland SJABBAT SJALOM Sjabbat Weekblad voor Nederland Jaargang IX, Nr. 338 Parasjat Emor 17 Ijar 5770 1 mei 2010 Overzicht Parasjat Emor (Leviticus 21:1-24:23) De Kohaniem worden geboden om contact met lijken

Nadere informatie

20 Februari. H. Bijzondere Feesten. 1. Pascha en het Feest van Ongezuurde Broden

20 Februari. H. Bijzondere Feesten. 1. Pascha en het Feest van Ongezuurde Broden 20 Februari H. Bijzondere Feesten. Ex. 23:14-17 34:23 Deut. 16:16,17 Ex. 34:24 DRIE FEESTEN INGESTELD. Drie reizen in het jaar zult gij Mij feest houden. Het feest van de ongezuurde broden zult gij houden;

Nadere informatie

Preekschets over Psalm 19

Preekschets over Psalm 19 Preekschets over Psalm 19 Inleiding Hoe zullen wij Hem ontmoeten? Onlangs gaf het Centrum voor Israëlstudies een boek uit met de titel: Hoe zullen we Hem ontmoeten? Deze publicatie gaat over de tempel,

Nadere informatie

Toe Bisjevat - Bomenfeest. Poerim - Lotenfeest. Sederavond. Pesach. Jom Hasjoa. 11 februari 2017 of volgens de joodse jaartelling 15 Shevat 5777

Toe Bisjevat - Bomenfeest. Poerim - Lotenfeest. Sederavond. Pesach. Jom Hasjoa. 11 februari 2017 of volgens de joodse jaartelling 15 Shevat 5777 Toe Bisjevat - Bomenfeest 11 februari 2017 of volgens de joodse jaartelling 15 Shevat 5777 Met Toe Bisjevat viert men het ontwaken van de natuur na de winter. Het is vooral een landbouwfeest. Letterlijk

Nadere informatie

Van Pasen naar Pinksteren Van Pinksteren naar het Loofhuttenfeest. 1. Pesach (Pasen) 2. Sjawoeot (Pinksteren) 3. Soekot (Loofhuttenfeest)

Van Pasen naar Pinksteren Van Pinksteren naar het Loofhuttenfeest. 1. Pesach (Pasen) 2. Sjawoeot (Pinksteren) 3. Soekot (Loofhuttenfeest) Van Pasen naar Pinksteren Van Pinksteren naar het Loofhuttenfeest 1. Pesach (Pasen) 2. Sjawoeot (Pinksteren) 3. Soekot (Loofhuttenfeest) De betekenis van het feest Wat is de oorspronkelijke betekenis?

Nadere informatie

7. Verbindingswoorden 1. kī dat. mitᵓammęṣęt vastbesloten. dȧwid David. yyišmaᶜ. en David hoorde dat Nabal dood was.

7. Verbindingswoorden 1. kī dat. mitᵓammęṣęt vastbesloten. dȧwid David. yyišmaᶜ. en David hoorde dat Nabal dood was. 7. Verbindingswoorden 1.א שׁ ר of כּ י, א ם Relaties tussen zinnen kunnen aangegeven worden met behulp van zinsinleidende woorden, zoals Verscheidene van deze woorden kunnen behalve een zin inleiden ook

Nadere informatie

7. Verbindingswoorden 1

7. Verbindingswoorden 1 7. Verbindingswoorden 1.א שׁ ר of כּ י, א ם Relaties tussen zinnen kunnen aangegeven worden met behulp van zinsinleidende woorden, zoals Verscheidene van deze woorden kunnen behalve een zin inleiden ook

Nadere informatie

DE CEDERMAALTIJD. BIBLESPACE 10 APRIL 2017 Pagina 1

DE CEDERMAALTIJD. BIBLESPACE 10 APRIL 2017 Pagina 1 Het is traditioneel een feestdag, maar niet met de paashaas of met de lekkere paaseieren, ook niet een eigen gemaakt lentefeestje op z n paasbest, maar een aandenken aan het nieuwe verbond van Jezus Christus!

Nadere informatie

BELEIDSPLAN MESSIAANSE GEMEENSCHAP BEITH TIKVAH TE DRONTEN WIE ZIJN WIJ? WAT DOEN WIJ?

BELEIDSPLAN MESSIAANSE GEMEENSCHAP BEITH TIKVAH TE DRONTEN WIE ZIJN WIJ? WAT DOEN WIJ? BELEIDSPLAN MESSIAANSE GEMEENSCHAP BEITH TIKVAH TE DRONTEN. 2016-2020 WIE ZIJN WIJ? Beith Tikvah is een herkenbare Messiaanse geloofsgemeente, waarin Messiaanse Joden en niet-joden en belangstellenden

Nadere informatie

FEESTDAGEN SCHOOL OPDRACHT. Sjabbatklok Vervaardiger: onbekend Materiaal: hout, papier Jaartal: 1930

FEESTDAGEN SCHOOL OPDRACHT. Sjabbatklok Vervaardiger: onbekend Materiaal: hout, papier Jaartal: 1930 b WAT GA JE DOEN? Binnenkort geef je samen met een klasgenoot een presentatie in het. Het onderwerp van je presentatie is: ONDERWERP: SCHOOL OPDRACHT n e g a d t s Fee Sjabbatklok Vervaardiger: onbekend

Nadere informatie

kukt Elloel luaj Chesjvan sept okt

kukt Elloel luaj Chesjvan sept okt kukt Elloel luaj Chesjvan sept okt 5772 / 5773-2012 SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP HARTELIJK WELKOM IN ONZE SAMENKOMSTEN! WIE ZIJN WIJ? Shiloach Messianic Fellowship is een Messiasbelijdende Joodse gemeente.

Nadere informatie

Over de betekenis van Bijbelse najaarsfeesten

Over de betekenis van Bijbelse najaarsfeesten Over de betekenis van Bijbelse najaarsfeesten Aangedragen door de Rankwerkgroep Israël, september 2015 In het oude testament stelt God een aantal feesten 1 in, zoals het Pascha. Er is veel over deze feesten

Nadere informatie

DE HEKS VAN ENDOR. De Heks van Endor. De Heks van Endor. door Archibald van Wieringen. 13 oktober 2015 Catharijneconvent: De heksen van Bruegel

DE HEKS VAN ENDOR. De Heks van Endor. De Heks van Endor. door Archibald van Wieringen. 13 oktober 2015 Catharijneconvent: De heksen van Bruegel DE HEKS VAN ENDOR door Archibald van Wieringen 13 oktober 2015 Catharijneconvent: De heksen van Bruegel 1 objectinformatie Alle de voornaemste Historien des Ouden en Nieuwen Testaments verbeeld in uytstekende

Nadere informatie

Shema Jisrael. De kerntekst van deze d'rasha is: Bereshith/Genesis 49:1-2 ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים

Shema Jisrael. De kerntekst van deze d'rasha is: Bereshith/Genesis 49:1-2 ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים Parasha: ויחי Wajechi En hij leefde Shema Jisrael Parashat Shevoea Wekelijkse Schriftlezing Torah: Bereshith 47:28-50:26 Haftrah: Melechim alef 2:1-12 Brit hachadashah: Mifalot hashilichim 7:9-16,Markos

Nadere informatie

J O O D S E F E E S T - e n G E D E N K D A G E N. Incl. De Verbeelding door H.N.Werkman van de Chassidische Legenden

J O O D S E F E E S T - e n G E D E N K D A G E N. Incl. De Verbeelding door H.N.Werkman van de Chassidische Legenden D e e l D J O O D S E F E E S T - e n G E D E N K D A G E N - Incl. De Verbeelding door H.N.Werkman van de Chassidische Legenden INHOUD Algemene inhoud Algemene literatuur Inleiding: Categorieën van de

Nadere informatie

Week 1: Dagen tellen. p Lezen!

Week 1: Dagen tellen. p Lezen! 14 p Lezen! Misschien heb je het vandaag wel gevraagd Welke datum is het? Je telt de maanden van het jaar en de dagen van de week. Tellen is belangrijk. Dat is niet alleen nu zo, dat was het ook in de

Nadere informatie

SOEKOT. Joods Messiaanse Gemeente Beit Nitzachon. D rasja ות כ ס - Soekot 1

SOEKOT. Joods Messiaanse Gemeente Beit Nitzachon. D rasja ות כ ס - Soekot 1 ות כ ס D RASJA SOEKOT Joods Messiaanse Gemeente Beit Nitzachon D rasja ות כ ס - Soekot 1 Voor de Glorie van Hasjem, Tot opbouw van de Joods Messiaanse Gemeenschap, Voor de verwachting van 'Yeshua' hamelech

Nadere informatie

Jeruzalem dat ik bemin

Jeruzalem dat ik bemin Jeruzalem dat ik bemin Preekschets bij Psalm 122 Inleiding Lang voordat in Jeruzalem het Heiligdom gebouwd werd, was er op die plaats een akker, het bezit van een vader met twee zonen. Gedrieën bewerkten

Nadere informatie

Het Wekenfeest. (Shavu ot - Pinksteren)

Het Wekenfeest. (Shavu ot - Pinksteren) Het Wekenfeest (Shavu ot - Pinksteren) Wekenfeest Shavu ot Pinksteren Pinkst(-erdag) is een verbastering van pentekoste, 50 e. De Pinksterdag is de 50 e dag van het Wekenfeest (Shavu ot) of Feest der Weken,

Nadere informatie

De Mo adiem: Pascha en Ongezuurde Broden

De Mo adiem: Pascha en Ongezuurde Broden Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom

Nadere informatie

6.01 NL. Wat is het Leerhuis? Vorig programma: 5.12 Oudsten. Dit programma: 6.01 Zeven fundamenten. Volgend programma: 6.

6.01 NL. Wat is het Leerhuis? Vorig programma: 5.12 Oudsten. Dit programma: 6.01 Zeven fundamenten. Volgend programma: 6. Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over? Door heel het Woord heen, lezen we uitvoerig over zeven die God de Vader ons geeft, zodat we geestelijk groeien en ons de hoogtepunten in ons geestelijke leven blijven

Nadere informatie

SJABBAT SJALOM. Overzicht Parasjat Bereisjiet (Genesis 1:1-6:8) Haftara van Parasjat Bereisjiet Jesjajahoe 42:5-43:10. Sjabbat Weekblad voor Nederland

SJABBAT SJALOM. Overzicht Parasjat Bereisjiet (Genesis 1:1-6:8) Haftara van Parasjat Bereisjiet Jesjajahoe 42:5-43:10. Sjabbat Weekblad voor Nederland SJABBAT SJALOM Sjabbat Weekblad voor Nederland Jaargang VIII, Nr. 263 Parasjat Bereisjiet 26 Tisjri 5769 24/25 oktober 2008 Overzicht Parasjat Bereisjiet (Genesis 1:1-6:8) In het begin schiep Hasjem heel

Nadere informatie

'Uit welke bron leef jij?'

'Uit welke bron leef jij?' Parasha: מקץ Mikeetz Aan het eind 'Uit welke bron leef jij?' Parashat Shevoea Wekelijkse Schriftlezing Torah: Bereshith/Genesis 41:1-44:17 Haftrah: Melechim alef/ 1 Koningen 3:15-4:1 Brit hachadashah:

Nadere informatie

Shabbat: chag hasoekot

Shabbat: chag hasoekot Shabbat: chag hasoekot Joods Messiaanse Gemeente ' Beit Nitzachon ' Parashot hachagim - De feestlezingen: Torah: Shemot/Exodus 33:12-34:26, Bemidbar/Numeri 29:29-31 Haftarah: Jeschezkeel/Ezechiël 38:18-39:16

Nadere informatie

Er is Geen Rechtvaardiging voor het foutief vertalen van namen van individuen! Door: Abo Karim El-Marakshy

Er is Geen Rechtvaardiging voor het foutief vertalen van namen van individuen! Door: Abo Karim El-Marakshy Er is Geen Rechtvaardiging voor het foutief vertalen van namen van individuen! Door: Abo Karim El-Marakshy Weet u dat de naam van de profeet Muhammad Moge de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn

Nadere informatie

INLEIDING BIJBELSE FEESTEN

INLEIDING BIJBELSE FEESTEN INLEIDING BIJBELSE FEESTEN Hieronder worden in het kort de tien Feesten van JHWH 1 en de twee Joodse feesten Chanoeka en Poerim beschreven. Waarom deze tweedeling? Zijn het dan niet allemaal Joodse feesten?

Nadere informatie

Jakob kruipt in Ezaus huid. Genesis 27 uitgelegd door Frans Breukelman

Jakob kruipt in Ezaus huid. Genesis 27 uitgelegd door Frans Breukelman Jakob kruipt in Ezaus huid. Genesis 27 uitgelegd door Frans Breukelman Voor het Colloquium Biblicum 24: Jakob. Gerard van Zanden, april 2016 Inleiding... 2 1. De eerste inventarisatieronde: Genesis 27

Nadere informatie

Eindhoven - Steen 16

Eindhoven - Steen 16 Eindhoven - Steen 16 פ נ איש טוב וישר כ שלמה בכ חנוך הארטה מעיר זיטפען הלך לעולמו חי שבט ונקבר ביום ד יט בו שנת ת ר י ח לפ ק Eindhoven - Steen 16 פ נ א ישׁ טו ב ו י שׁ ר כ שׁ למ ה בכ ח נו ך הא רטה מ ע יר

Nadere informatie

Feest der inzameling

Feest der inzameling Concept 19-10-2015 Feest der inzameling volgens Gods Woord dankdag of dankfeest of Loofhuttenfeest? www.loofhuttenfeest.com Voorwoord Geachte lezer(es), Voor u ligt een concept document dat is ontstaan

Nadere informatie

De Feesten van de HEER

De Feesten van de HEER De Feesten van de HEER (Leviticus 23) door Bert Otten Inhoud: Voorwoord 2 De Sabbat 4 Pascha 8 Beweeggarve & de Dagen der Ongezuurde Broden 11 Dag der Eerstelingen, Wekenfeest, Pinksterdag 16 Bazuinendag

Nadere informatie

De feesttijden des Heren

De feesttijden des Heren De feesttijden des Heren De feesttijden des Heren 1 van 32 Leviticus 23 (lezen) DE WEKELIJKSE SABBAT Als de Heer de feesttijden, door Mozes, aan de Israëlieten bekend maakt, begint Hij met een feest dat

Nadere informatie

Week 1: De zevende maand

Week 1: De zevende maand 14 p Lezen! Jullie hebben thuis een kalender. Daarop staan de 4 seizoenen, 12 maanden, 52 weken en 365 dagen van het jaar. Op die kalender kun je zien of schrijven wat er op een bepaalde dag te doen is.

Nadere informatie

De bijbelse hoogtijden in overzicht

De bijbelse hoogtijden in overzicht 1 De bijbelse hoogtijden in overzicht Op drie dingen rust de wereld: op de Tora h, op de Goddelijke eredienst [inclusief de feesten] en op het betonen van liefdediensten. Simeon de Rechtvaardige (ca. 300

Nadere informatie

SJABBAT SJALOM. Rosj Hasjana 5770 (zaterdag 19 en zondag 20 september) Kort Overzicht van Rosj Hasjana. Sjabbat Weekblad voor Nederland

SJABBAT SJALOM. Rosj Hasjana 5770 (zaterdag 19 en zondag 20 september) Kort Overzicht van Rosj Hasjana. Sjabbat Weekblad voor Nederland SJABBAT SJALOM Sjabbat Weekblad voor Nederland Jaargang VIII, Nr. 306 Rosj Hasjana 5770 1/2 Tisjri 5770 19/20 september 2009 Rosj Hasjana 5770 (zaterdag 19 en zondag 20 september) Kort Overzicht van Rosj

Nadere informatie

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach Lukas 22,15-20 - Jezus: meer dan Pesach Viering Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Ps 81,1.2.4 Stil gebed Votum / zegengroet Zingen Ps 133,3 Gebed Lezen uit de Bijbel: - Ex 12,1-20 Zingen: Ps 105,16.17

Nadere informatie

Lezen: Leviticus 23:2, 3 en 44. Hebben de sabatten meer betekenis voor ons vandaag in het Nieuwe Testament dan de feestdagen?

Lezen: Leviticus 23:2, 3 en 44. Hebben de sabatten meer betekenis voor ons vandaag in het Nieuwe Testament dan de feestdagen? Bijbelstudie Feestvieren met de Heer! Pieter van den Berg De Heer is een God die zijn volk laat feestvieren. Hij vulde op de kalender de feestdata in. Leviticus 23 is een hoofdstuk vol van feestafspraken.

Nadere informatie

Ingekort Steve Moutria

Ingekort Steve Moutria Ingekort Steve Moutria Mattheus 24:22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Uit dit vers, en uit

Nadere informatie

De Letterlijke Vervulling van Israels Zeven Feesten

De Letterlijke Vervulling van Israels Zeven Feesten De Letterlijke Vervulling van Israels Zeven Feesten Prof. Johan Malan, Mosselbaai (Februari 2013), http://www.bibleguidance.co.za/ Johan S. Malan is voormalig professor antropologie aan de Universiteit

Nadere informatie

Komt tot de bruiloft

Komt tot de bruiloft LEER HEM KENNEN 20 bewaarexemplaar Wijkgemeente Ichthus Noordwijk Komt tot de bruiloft 1 Ds. F. van Roest zondag 30 november Christus eten wil zeggen: Zijn wezen, Zijn verdiensten, Zijn krachtige werking

Nadere informatie

De Mo adiem: Jom Kippoer

De Mo adiem: Jom Kippoer Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom

Nadere informatie

DE LINKSHANDIGE EHUD EN DE RECHTSHANDIGE GOD Een bespreking van een aantal problemen van Psalm 17

DE LINKSHANDIGE EHUD EN DE RECHTSHANDIGE GOD Een bespreking van een aantal problemen van Psalm 17 NICO RIEMERSMA DE LINKSHANDIGE EHUD EN DE RECHTSHANDIGE GOD Een bespreking van een aantal problemen van Psalm 17 The focus of this study is on two problems with regard to Psalm 17. First, I discuss three

Nadere informatie

Gods profetische oogstfeesten of de kerkelijke feesten?

Gods profetische oogstfeesten of de kerkelijke feesten? Concept 08-02-2017 gratis via info@bijbelsefeesten.com Gods profetische oogstfeesten of de kerkelijke feesten? Leviticus 23:2b:. deze zijn Mijn gezette hoogtijden. Deuteronomium 4:2 Gij zult tot dit woord

Nadere informatie

Gioer Syllabus. Masorti Joodse Gemeente Beth Shoshanna Deventer

Gioer Syllabus. Masorti Joodse Gemeente Beth Shoshanna Deventer Gioer Syllabus Masorti Joodse Gemeente Beth Shoshanna Deventer Versiebeheer Versie 1 April 2016 Versie 2 Mei 2016 1 Inhoud Versiebeheer Inleiding De procedure 1. Gesprek 2. Heicharoet 3. Bakasja 4. Gioerprocedure

Nadere informatie

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn.

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Protestantse Gemeente Biddinghuizen Witte Donderdag 17 april 2014 Thema: De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema 1 Op WITTE DONDERDAG,

Nadere informatie

Sjema Yisraël. Deel 16. De Kalender

Sjema Yisraël. Deel 16. De Kalender Sjema Yisraël Deel 16 De Kalender De Exodus-kalender Op de zevende dag was een Almacht gereed met zijn taak die hij zich had gesteld; op de zevende dag had hij de taak voleindigd die hij zich had gesteld.

Nadere informatie

Loofhuttenfeest 2014: Oogstfeest en profetische boodschap van JHWH s heilsplan. Uitgangstekst Hosea 6:1-3

Loofhuttenfeest 2014: Oogstfeest en profetische boodschap van JHWH s heilsplan. Uitgangstekst Hosea 6:1-3 Loofhuttenfeest 2014: Oogstfeest en profetische boodschap van JHWH s heilsplan Uitgangstekst Hosea 6:1-3 Kom, laten wij terugkeren naar JHWH, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij heeft

Nadere informatie

De Mo adiem: Jom Teroea

De Mo adiem: Jom Teroea Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom

Nadere informatie

Les 50 Judaïca (4) - Torah, de Tien Geboden

Les 50 Judaïca (4) - Torah, de Tien Geboden Les 49 Antwoorden Opdracht 1: Geef de uitspraak en vertaal: קהמ אור קהק ט ן 1:16). hammá'or haqqáton, Het kleinste [kleine] licht (Genesis mah mátoq midvash oemèh az me' a ri קמה מ תוק מ/ ד קבש ומה קעז

Nadere informatie

In t kort feesten en gedenkdagen van Israël

In t kort feesten en gedenkdagen van Israël In t kort feesten en gedenkdagen van Israël 1 Inhoud Inleiding 3 Sjabbat Sabbat 4 Sjabbatsjaar en Jubeljaar 5 Rosj Hasjana - Joods Nieuwjaar/Dag van de Bazuin 6 Jom Kippoer - Verzoendag 8 Soekot - Loofhuttenfeest

Nadere informatie

ACHTERGRONDEN VAN HET HEILIG AVONDMAAL IN ENKELE JOODSE FEESTEN (2) HJM Sales

ACHTERGRONDEN VAN HET HEILIG AVONDMAAL IN ENKELE JOODSE FEESTEN (2) HJM Sales 1 ACHTERGRONDEN VAN HET HEILIG AVONDMAAL IN ENKELE JOODSE FEESTEN (2) HJM Sales Geliefde broeders en zusters, we vervolgen de bespreking over de relatie tussen enkele Joodse feesten en de viering van het

Nadere informatie

20 Februari. H. Bijzondere Feesten. 1. Pascha en het Feest van Ongezuurde Broden

20 Februari. H. Bijzondere Feesten. 1. Pascha en het Feest van Ongezuurde Broden 20 Februari H. Bijzondere Feesten. Ex. 23:14-17 34:23 Deut. 16:16,17 Ex. 34:24 DRIE FEESTEN INGESTELD. "Driemaal per jaar moet u feest vieren ter ere van Mij. Het eerste is het Feest van de Ongezuurde

Nadere informatie

Sunt Lacrimae deel II, omnia tempus habent

Sunt Lacrimae deel II, omnia tempus habent Sunt Lacrimae deel II, omnia tempus habent Op veler verzoek hierbij de op papier gestelde versie van de mondelinge toelichtingen bij deel 2 van Orffs Sunt Lacrimae, een werk waarvan we het eerste deel

Nadere informatie

Sidra Wezot haberacha (Deut. 33 en 34) 20 Tisjri Deut. 33: 1-5 Thema: zwart vuur op wit vuur

Sidra Wezot haberacha (Deut. 33 en 34) 20 Tisjri Deut. 33: 1-5 Thema: zwart vuur op wit vuur Sidra Wezot haberacha (Deut. 33 en 34) 20 Tisjri Deut. 33: 1-5 Thema: zwart vuur op wit vuur Inleiding Het Joodse kalenderjaar beweegt zich tussen twee polen. Aan de ene kant de pool van waaruit gedacht

Nadere informatie

Bert Otten. De Feesten van de HEER. (Leviticus 23) שבת

Bert Otten. De Feesten van de HEER. (Leviticus 23) שבת Bert Otten De Feesten van de HEER (Leviticus 23) שבת Bert Otten De Feesten van de HEER (Leviticus 23) Bert Otten De Feesten van de HEER (Leviticus 23) Versie 1, 2007; versie 6, 2015 Dit is een gratis

Nadere informatie

De leerlingen vroegen Rabbi Eliëzer: Meester, wat is de betekenis van:

De leerlingen vroegen Rabbi Eliëzer: Meester, wat is de betekenis van: Bahir verzen 104 en 105 tekst en commentaar p. horbach 104 De leerlingen vroegen Rabbi Eliëzer: Meester, wat is de betekenis van: Heilig Mij [als behorend tot] 1 alle eerstgeborenen (Exodus 13: 2) Is de

Nadere informatie

Door welke gebeurtenis waren de vijanden van Israël bang geworden voor Gods volk?

Door welke gebeurtenis waren de vijanden van Israël bang geworden voor Gods volk? Besnijdenis en Pascha in Gilgal. Door welke gebeurtenis waren de vijanden van Israël bang geworden voor Gods volk? Jozua 5:1 1 Toen al de koningen van de Amorieten aan deze zijde van de Jordaan, namelijk

Nadere informatie