Gebruikershulp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.deutschland-nederland.eu Gebruikershulp"

Transcriptie

1 Gebruikershulp bij de personeelskostencalculator voor INTERREG projecten

2 Doel en nut van de calculator INTERREG subsidiëring bestaat voor een groot deel uit personeelskosten. In het verleden waren rond 50% van alle uitgaven terug te brengen op de factor personeel. Dat maakt duidelijk hoe belangrijk een correcte en uniforme afrekening van personeelskosten is. Met deze personeelskostencalculator heeft u een instrument, waarmee u duidelijk en uniform uw subsidiabele personeelskosten kunt berekenen. In deze gebruikershulp worden het gebruik en de functies van deze calculator nader toegelicht. Enkele praktische voorbeelden verduidelijken het gebruik. Vervolgens zal nog het proces in twee fasen rond de exacte afrekening van personeelskosten in INTERREG projecten worden beschreven, zoals de beheersautoriteit van het INTERREG programma Deutschland-Nederland het in de toelichting van beschreven heeft. De calculator komt overeen met deze handelswijze. Belangrijke opmerking: De exacte afrekening van personeelskosten kan pas na afloop van het afrekeningsjaar worden uitgevoerd, omdat dan pas het bruto jaarloon definitief is vastgesteld. De calculator kan dan ook pas bij de eerste uitbetalingsaanvraag ingezet worden, die ook het decemberloon van het afrekeningsjaar bevat (uitzondering bij projecteinde, zie voorbeeld 5). Inhoudsopgave Werkwijze bij de berekening van personeelskosten in INTERREG projecten 2 Werking van de personeelskostencalculator 4 Voorbeeldcasussen 11 Afrekening van personeelskosten aan het projecteinde 15 Berekening van personeelskosten in uitbetalingsaanvragen in de loop van een afrekeningsjaar

3 Werkwijze bij de berekening van personeelskosten in INTERREG projecten Het proces voor de afrekening van personeelskosten is gebaseerd op twee wezenlijke grondslagen: 1. Exacte afrekening van personeelskosten pas met de uitbetalingsaanvraag met het decemberloon Aangezien in de subsidiegrondslagen het bedrag van de maximaal subsidiabele personeelskosten is berekend op basis van het jaarinkomen, kan ook de afsluitende en volledige afrekening resp. controle van de personeelskosten slechts plaatsvinden op basis van het werkelijk betaalde jaarsalaris, dat wil zeggen in de vorm van een naberekening! Deze naberekening moet worden uitgevoerd wanneer de uitbetalingsaanvraag opgesteld wordt die ook het decemberloon van een afrekeningsjaar bevat. Een declaratie die berust op prognoses op grond van het salaris in het voorafgaande jaar of op andere ervaringsgegevens, is in geen geval toelaatbaar. 2. Subsidiabel aandeel van het bruto jaarinkomen = verhouding van de INTERREG arbeidsuren t.o.v. de totale arbeidsuren Het subsidiabele en maximaal declareerbare percentage van het bruto jaarsalaris resp. van de werkgeverslasten mag niet hoger zijn dan het aandeel werkelijk voor het INTERREG project verrichte arbeidsuren in verhouding tot de werkelijke totale arbeidsduur. (Bijvoorbeeld: een medewerker werkt 10% van zijn werkelijke arbeidsduur voor een INTERREG project. Dan mag het subsidiabele en maximaal declareerbare deel van het bruto jaarsalaris resp. de werkgeverslasten eveneens maximaal 10% bedragen.) Om aan de relevante bepalingen in de subsidiegrondslagen te voldoen, moet bij de exacte afrekening van personeelskosten een procedure in twee fasen worden gevolgd. Daarbij wordt eerst het bruto jaarloon op subsidiabiliteit gecontroleerd. Vervolgens wordt aan de hand van de verhouding tussen totale werktijd en de bewezen arbeidsuren voor het INTERREG project het subsidiabele bedrag bepaald. Fase 1: Controle op naleving van subsidiabel uurtarief Ter bepaling van de subsidiabiliteit van personeelskosten wordt uitgegaan van het werkelijk betaalde bruto jaarsalaris bij een fulltime baan op basis van 1635 uur (zie subsidie- 2.

4 grondslagen ), d.w.z. dit salaris wordt door genoemd aantal uren gedeeld. Het resultaat is een theoretisch uurtarief. Ligt het resultaat onder het vastgestelde maximumtarief uit de subsidiegrondslagen, dan kan het bruto jaarsalaris voor het desbetreffende jaar als volledig subsidiabel worden aangemerkt. Ligt het resultaat boven het in de subsidiegrondslagen vastgelegde maximum, dan moet worden berekend hoe hoog het maximaal subsidiabele bruto jaarsalaris is volgens de subsidiegrondslagen, met inachtneming van de inschaling van de desbetreffende medewerker. De bijbehorende werkgeverslasten dienen in dat geval eveneens met het desbetreffende percentage te worden verlaagd. Fase 2: Berekening van het maximaal declareerbare en subsidiabele bedrag Op basis van het werkelijk betaalde en maximaal subsidiabele bruto jaarsalaris (zie fase 1) en het procentuele aandeel van de gewerkte INTERREG uren van het totaal aantal werkelijk verrichte arbeidsuren in het afrekeningsjaar, wordt berekend welk bedrag maximaal als personeelskosten van de medewerker in het afrekeningsjaar kan worden gedeclareerd. Wanneer daarbij mocht blijken dat in de voorgaande uitbetalingsaanvragen voor het afrekeningsjaar te veel is gedeclareerd, moet het verschil in mindering worden gebracht op de uitbetalingsaanvraag die het decembersalaris bevat. 3.

5 Werking van de personeelskostencalculator Technische Opmerkingen: De personeelskostencalculator is geprogrammeerd voor Microsoft Office Excel (vanaf versie Microsoft Office 97 ). In het algemeen kan de personeelskostencalculator echter ook met andere programma s voor tabellenberekeningen gebruikt worden (zoals OpenOffice). Het grootste deel van de calculator is beveiligd. Toevoegingen van tabbladen of andere formateringen zijn niet mogelijk. Het invoeren van gegevens kan alleen in de geel gemarkeerde velden. De overige gegevens in de groen gemarkeerde velden worden automatisch berekend. In de personeelskostencalculator zijn tabbladen vooraf ingesteld voor maximaal 10 medewerkers, die voor een INTERREG project werkzaam zijn. U kunt in de menulijst onderaan de tabbladen kiezen. Het laatste tabblad Overzicht biedt een overzichtelijke samenvatting van alle ingevoerde medewerkers. Voor het gebruik van de calculator: Voordat u de exacte afrekening van de personeelskosten voor een of meerdere medewerkers met behulp van de personeelskostencalculator uitvoert, moeten de volgende gegevens over de betreffende medewerkers bekend zijn: Uitbetaald bruto jaarsalaris van het afrekeningsjaar (en eventuele extra betalingen) en bijbehorende werkgeverslasten INTERREG urenformulier (Formulier: Bewijs van arbeidsuren per maand voor een project binnen het INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland ) Werkt de medewerker voltijd of in deeltijd voor de organisatie? Hoeveel FTE in het geval van deeltijd? Inschaling van de medewerker conform subsidiegrondslagen en bijbehorend maximaal subsidiabele uurtarief (zie subsidiegrondslagen art ) Reeds ingediende personeelskosten voor het afrekeningsjaar in voorgaande uitbetalinsaanvragen Gebruik van de calculator: Na het invullen van de vereiste basisgegevens van de medewerker (in de geelgemarkeerde velden) controleert de calculator automatisch de subsidiabiliteit van het bruto jaarsalaris en berekent het maximaal declareerbare bedrag voor de personeelskosten. Hieronder worden de afzonderlijke regels nader toegelicht. 4.

6 Naam Hier s.v.p. de volledige naam van de medewerker invoeren, zodat duidelijk is welke medewerker het betreft. Afrek. jaar (afrekeningsjaar) Hier het betreffende afrekeningsjaar invullen. Het is principieel niet mogelijk alleen een periode van afzonderlijke maanden in te vullen. (Uitzondering: bij het projecteinde) 1: Aandeel in werkweek / FTE Hier s.v.p. de contracturen van de medewerker binnen de organisatie invullen. FTE is een factor bij de berekening van de subsidiabiliteit, gebaseerd op de arbeidsuren conform subsidiegrondslagen (zie ook regel 12). Wanneer de contracturen in de loop van het afrekeningsjaar verhoogd of verminderd zijn, berekent u s.v.p. een gemiddeld FTE, zoals in het voorbeeld beschreven. (Voorbeeld: een medewerker heeft tussen januari en mei dus 5 maanden een 0,5 baan. Vanaf juni dus voor de overige 7 maanden van het jaar heeft hij een 0,8 baan. Het gemiddelde FTE berekent zich als volgt: [(5x0,5) + (7x0,8)] : 12 = 0,675). Wanneer er geen FTE, respectievelijk aandeel in een werkweek te berekenen is, neemt u contact op met uw regionale programmamanagement. 2: Max. subsidiabel uurloon volgens subsidiegrondslagen Het maximaal subsidiabele uurloon baseert zich op vier groepen, die in de subsidiegrondslagen onder genoemd zijn. Reeds in de projectaanvraag wordt een aanstelling in een van deze vier categorieën ingedeeld. Neemt u s.v.p. het bijbehorende uurloon over in de calculator. Dit uurloon wordt bij de controle van de subsidiabiliteit met het theoretisch uurloon (zie regel 13) vergeleken. 3: Aanstellingsperiode bij de partner in maanden in het afrekeningsjaar Vult u hier s.v.p. in hoeveel maanden de bovengenoemde medewerker in het afrekeningsjaar voor de organisatie werkzaam was. Hier speelt geen rol of de medewerker in deze periode ook voor een INTERREG project werkzaam was. 4: Daarvan door INTERREG urenverantwoording gedocumenteerd Dit getal kan van regel 3 afwijken, wanneer de medewerker pas in de loop van het jaar werkzaamheden voor het INTERREG project heeft overgenomen of alleen bepaalde maanden in het jaar voor het project werkzaam was. Overeenkomstig zijn alleen de urenformulieren beschikbaar voor de maanden dat de medewerker voor een INTERREG project heeft gewerkt. Dit getal is van invloed op de berekening van de maximaal declareerbare personeelskosten (zie regel 17 en 24). 5.

7 5: Uitbetaald bruto jaarloon Geeft u hier s.v.p. het bruto jaarloon aan, dat de medewerker in totaal in het afrekeningsjaar heeft ontvangen. Het is niet van belang of deze medewerker de gehele tijd ook voor een INTERREG project werkzaam was. De bijbehorende werkgeverslasten moeten apart ingevuld worden (zie regel 8). 6: Projectgerelateerde overige betalingen Extra betalingen die het project betreffen, kunnen hier apart worden ingevuld, wanneer u deze nog niet bij het in regel 5 ingevulde jaarloon heeft opgeteld. 7: Totaal brutojaarloon De optelling van regel 5 en 6 geeft het totale bruto jaarloon. Dit bedrag wordt in regel op subsidiabiliteit gecontroleerd. 8: Totaal werkgeverslasten Vult u hier s.v.p. de bij het bruto jaarloon behorende werkgeverslasten in. Deze worden apart gevraagd, omdat het maximaal subsidiabele uurloon uit de subsidiegrondslagen (zie regel 2) uitsluitend betrekking heeft op het bruto jaarloon. 9: Totaal daadwerkelijk gewerkte arbeidsuren Vult u hier s.v.p. de totale arbeidsuren van de medewerker in het afrekeningsjaar in. Daarbij is het zeer belangrijk dat u de gegevens uit de bijbehorende INTERREG urenformulieren overneemt. Wanneer de totale arbeidsuren van een andere bron komen, houdt u er dan rekening mee dat in de INTERREG urenformulieren ziektedagen wel worden aangegeven, maar niet in het totaal worden meegerekend.* Bij het gebruik van een andere bron bestaat het gevaar dat in regel 11 een verkeerde verhouding wordt berekend. 10: Daarvan voor het INTERREG project Vult u hier s.v.p. de arbeidsuren van de medewerker voor het INTERREG project in het afrekeningsjaar in. Daarbij is het zeer belangrijk dat u de gegevens uit de bijbehorende INTERREG urenformulieren overneemt. Wanneer de totale arbeidsuren van een andere bron komen, houdt u er dan rekening mee dat in de INTERREG urenformulieren ziektedagen wel worden aangegeven, maar niet in het totaal worden meegerekend.* Bij het gebruik van een andere bron bestaat het gevaar dat in regel 11 een verkeerde verhouding wordt berekend. 11: Aandeel INTERREG uren in de totale arbeidsuren Deze waarde wordt automatisch uit de gegevens in regel 9 en 10 berekend. Het aandeel is een beslissende factor bij de berekening van de subsidiabele personeelskosten. Conform dit aandeel wordt het bedrag berekend dat van het subsidiabele bruto jaarloon, respectievelijk de werkgeverslasten voor het INTERREG project geldend kan worden gemaakt (zie regel 16 en 20). * Ziektedagen zijn in principe wel subsidiabel. Ze spelen echter voor de berekening van de maximaal geldend te maken personeelskosten geen rol, omdat voor deze berekening de verhouding tussen totale arbeidstijd en projectarbeidsuren uit de INTERREG urenformulieren wordt afgeleid (regel 16 en 23). In het geval van ziekte verminderen in het algemeen zowel het aantal totale arbeidsuren als ook het aantal projectarbeidsuren. De verhouding tussen beide factoren blijft dus gelijk. 6.

8 12: Ter berekening van de ten grondslag liggende arbeidsuren volgens subsidiegrondslagen Conform de subsidiegrondslagen zijn bij een medewerker met een voltijdaanstelling, die 12 maanden voor de organisatie heeft gewerkt, voor de berekening van de subsidiabiliteit 1635 uren als basis te nemen. Wanneer een medewerker echter geen 12 maanden voor de organisatie heeft gewerkt of slechts in deeltijd, wordt het aantal uren als basis overeenkomstig gereduceerd. Het aantal uren berekent zich automatisch uit de gegevens in regel 1 en 3. 13: Theoretisch uurloon ter controle van de subsidiabiliteit Uit het bruto jaarloon (zie regel 7) en de conform subsidiegrondslagen als basis genomen arbeidsuren (zie regel 12) wordt het theoretische uurtarief berekend. Dit wordt voor de vaststelling van de subsidiabiliteit van het aangegeven bruto jaarloon gebruikt. Daarvoor wordt dit uurtarief met het maximaal subsidiabele uurtarief (zie regel 2) vergeleken. Deze vergelijking gebeurt automatisch. Het resultaat is in het rode veld te zien. 14: Wanneer het theoretische uurtarief onder het maximaal subsidiabel uurtarief ligt, wordt het totale bruto jaarloon voor de verdere berekening van het subsidiabele bedrag als basis genomen. Wanneer het theoretisch uurtarief boven het maximaal subsidiabel uurtarief ligt, wordt het bruto jaarloon voor de verdere berekening zodanig gekort dat het met de subsidiabele grenzen overeenkomt. 7.

9 15: Daadwerkelijk uitbetaald en maximaal subsidiabel bruto jaarloon Het bedrag komt overeen met de waarde in regel : Aandeel INTERREG uren in de totale arbeidsuren Dit percentage komt overeen met de waarde in regel 11. Het maximaal subsidiabele bruto jaarloon mag niet hoger zijn dan het aandeel van de daadwerkelijk gewerkte arbeidsuren voor het INTERREG project in verhouding tot de daadwerkelijk gewerkte arbeidsuren. (Voorbeeld: een medewerker is volgens INTERREG urenformulier in het afrekeningsjaar 10% van zijn totale werktijd voor het INTERREG project werkzaam geweest. Daarmee mag het subsidiabel en maximaal te declareren aandeel van het bruto jaarloon eveneens maximaal 10% bedragen.) 18: Maximaal afrekenbaar bruto jaarloon voor het project in het afrekeningsjaar Dit is het aandeel van het bruto jaarloon dat voor de betreffende medewerker in het kader van het INTERREG project maximaal gedeclareerd kan worden. Dit bedrag laat zich uit het maximaal subsidiabel bruto jaarloon (zie regel 14 en 15), het aandeel van de INTERREG uren ten opzichte van de totale arbeidsuren (zie regel 11 en 16) en de berekeningsfactor in regel 17 berekenen. 17: Benodigde berekeningsfactor Deze factor wordt automatisch berekend aan de hand van de gegevens in regel 3 en 4. Het heeft de volgende betekenis: Is een medewerker in het totale afrekeningsjaar voor de organisatie werkzaam geweest, maar daarvan alleen in bepaalde maanden voor het project (minder dan 12 INTERREG urenformulieren zijn ingevuld!), dan kan ook alleen het overeenkomstige aandeel van het daadwerkelijk uitbetaalde bruto jaarloon voor het INTERREG project geldend worden gemaakt. 8.

10 19: Aandeel max. subsidiabel bruto jaarloon in het werkelijke bruto jaarloon Wanneer niet het totale bruto jaarloon als maximaal subsidiabel erkend wordt (zie regel 14), moeten ook de bijbehorende werkgeverslasten (zie regel 8) overeenkomstig aangepast worden. Voor deze berekening heeft de calculator het aandeel van het maximaal subsidiabel bruto jaarloon (zie regel 14) ten opzichte van het daadwerkelijke bruto jaarloon (regel 17) nodig. 20: Daadwerkelijk betaalde werkgeverslasten in het afrekeningsjaar Het bedrag komt overeen met de waarde in regel 8. 21: Daadwerkelijk betaalde en maximaal subsidiabele werkgeverslasten Het bedrag wordt automatisch berekend uit de vermenigvuldiging van regel 19 en 20. Hierdoor is gewaarborgd dat de aangegeven werkgeverslasten (zie regel 8) aangepast worden wanneer slechts een deel van het totale bruto jaarloon als subsidiabel erkend wordt (zie regel 14). Wanneer het totale bruto jaarloon als subsidiabel wordt erkend, dan komt het resultaat van deze regel overeen met de waarde in regel 8. 22: Daadwerkelijk uitbetaald en maximaal subsidiabele werkgeverslasten Het bedrag komt overeen met de waarde in regel : Aandeel INTERREG uren in de totale arbeidsuren Dit percentage komt overeen met de waarde in regel 11. De maximale subsidiabele werkgeverslasten mogen niet hoger zijn dan het aandeel van de daadwerkelijk gewerkte arbeidsuren voor het INTERREG project in verhouding met de daadwerkelijke werktijd. (Voorbeeld: een medewerker is volgens de INTERREG urenformulieren in het afrekeningsjaar 10% van zijn totale werktijd voor het INTERREG project werkzaam geweest. Daarmee mag het subsidiabele en maximaal te declareren aandeel van de werkgeverslasten eveneens maximaal 10% bedragen.) 24: Benodigde berekeningsfactor Deze factor wordt automatisch berekend aan de hand van de gegevens in regel 3 en 4. Het heeft de volgende betekenis: Is een medewerker in het totale afrekeningsjaar voor de organisatie werkzaam geweest, maar daarvan alleen in bepaalde maanden voor het project (minder dan 12 INTERREG urenformulieren zijn ingevuld!), dan kan ook alleen het over-eenkomstige aandeel van het daadwerkelijk uitbetaalde bruto jaarloon voor het INTERREG project geldend worden gemaakt. 25: Maximaal afrekenbare werkgeverslasten voor het project in het afrekeningsjaar Dit is het aandeel van de werkgeverslasten die voor de betreffende medewerker in het kader van het INTERREG project maximaal afgerekend kunnen worden. Dit bedrag wordt berekend uit de maximaal subsidiabele werkgeverslasten (zie regel 21 en 22), het aandeel van de INTERREG uren ten opzichte van de totale werktijd (zie regel 11 en 23) en de berekeningsfactor in regel

11 26: Maximaal afrekenbare personeelskosten voor het project in het afrekeningsjaar Het bedrag is de som van het maximaal subsidiabele bruto jaarloon (zie regel 18) en bijbehorende werkgeverslasten (zie regel 25). 27: Maximaal afrekenbare personeelskosten Het bedrag komt overeen met de waarde in regel : Nog afroepbaar voor het afrekeningsjaar Dit bedrag kunt u voor de personeelskosten van de betreffende medewerker in de uitbetalingsaanvraag, die het decemberloon van het afrekeningsjaar bevat nog declareren. 28: Tot dusver voor het afrekeningsjaar afgeroepen en uitgekeerde personeelskosten Geeft u hier s.v.p. de som van de personeelskosten aan, die voor de betreffende medewerker en het overeenkomstige afrekeningsjaar reeds in voorgaande uitbetalingsaanvragen gedeclareerd zijn. Indien een naberekening van de personeelskosten noodzakelijk is, wordt aangeraden deze naberekening in het tabblad personeelskosten van de uitbetalingsaanvraag met het decemberloon te verrekenen. Maakt u dit dan duidelijk met behulp van een overeenkomstige aanvulling in het veld afrekeningsperiode. (Bijvoorbeeld personeelskosten december incl. naberekening.) In het geval van een naberekening dient u ook een print van de berekeningen van de personeelskostencalculator aan de betreffende uitbetalingsaanvraag toe te voegen. Dit maakt het voor uw bevoegde controle instantie mogelijk een vlotte en efficiënte controle van de personeelskosten uit te voeren. 10.

12 Voorbeeldcasussen Casus 1 Paul Meyer heeft in 2009 een voltijdaanstelling (1 FTE) bij een projectpartner gehad. Volgens de projectaanvraag is zijn positie als overig personeel ingeschaald. Het maximale subsidietarief is daarmee 23,- euro. Dhr. Meyer was het gehele jaar bij de projectpartner aangesteld. In deze twaalf maanden was hij ook voor het INTERREG project werkzaam. In 2009 bedroeg zijn bruto jaarloon euro. Bovendien bedroegen de werkgeverslasten voor hem in dezelfde periode euro. Zijn INTERREG urenformulieren laten een totale arbeidstijd van 1758 uren zien. Daarvan heeft hij 88 uren voor het INTERREG project gewerkt. In de tot nog toe ingediende uitbetalingsaanvragen heeft de projectpartner voor de personeelskosten van dhr. Meyer reeds 1.137,00 euro opgegeven

13 Casus 2 Paul Meyer heeft in 2009 een voltijdaanstelling (1 FTE) bij een projectpartner gehad. Volgens de projectaanvraag is zijn positie als wetenschappelijk personeel, leidinggevend personeel ingeschaald. Het maximale subsidietarief is daarmee 43,- euro. Dhr. Meyer was het gehele jaar bij de projectpartner aangesteld. Vanaf september (4 maanden) heeft hij voor het INTERREG project gewerkt. Overeenkomstig zijn voor de maanden september tot en met december de INTERREG urenformulieren ingevuld. Volgens de loonafrekening bedroeg zijn bruto jaarloon in ,00 euro. Bovendien bedroegen de werkgeverslasten voor hem in dezelfde periode ,00 euro. Zijn vier INTERREG urenformulieren laten een totale arbeidstijd van 620 uren zien. Omdat hij bij de projectpartner van af september uitsluitend voor het INTERREG project werkte, bedraagt ook het aantal INTERREG uren 620. In de tot nog toe ingediende uitbetalingsaanvragen heeft de projectpartner voor de personeelskosten van dhr. Meyer reeds ,23 euro opgegeven. Let op: In regel 5 moet het totale bruto jaarloon van de medewerker in het afrekeningsjaar worden ingevuld. Anders worden regel 18 en 25 foutief berekend. In regel 9 en 10 mogen daarentegen alleen die arbeidsuren worden ingevuld, die de medewerker voor het INTERREG project werkzaam was. Wanneer in regel 9 bijvoorbeeld de arbeidsuren van het gehele afrekeningsjaar worden ingevuld, volgt in regel 17 en 23 een verkeerde verhouding. 12.

14 Casus 3 Paul Meyer heeft in 2009 een deeltijdaanstelling (0,7 FTE) bij een projectpartner gehad. Volgens de projectaanvraag is zijn positie als hoger uitvoerend personeel ingeschaald. Het maximale subsidietarief is daarmee 33,- euro. Sinds juli is dhr. Meyer voor het INTERREG project werkzaam. Hij werkt uitsluitend voor het INTERREG project. Overeenkomstig zijn voor de maanden juli tot en met december de INTERREG urenformulieren ingevuld. Volgens de loonafrekening bedroeg zijn bruto jaarloon in 2009 in totaal ,20 euro. Bovendien bedroegen de werkgeverslasten voor hem in dezelfde periode 6.003,14 euro. Zijn zes INTERREG urenformulieren laten een totale arbeidstijd van 620 uren zien. Omdat hij bij de projectpartner uitsluitend voor het INTERREG project werkte, bedraagt ook het aantal INTERREG uren 620. In de tot nog toe ingediende uitbetalingsaanvragen heeft de projectpartner voor de personeelskosten van dhr. Meyer reeds 9.785,23 euro opgegeven. Let op: In dit geval heeft de calculator vastgesteld dat met in acht name van het urenaandeel (0,7 FTE) en de duur van de aanstelling bij de projectpartner (6 maanden), het theoretisch uurloon met 4,84 euro boven de subsidiegrens ligt. Daarom wordt het maximaal subsidiabele brutoloon zodanig gekort dat het overeenkomt met de subsidiabele grenswaarden

15 Casus 4 Paul Meyer werkt het gehele jaar in deeltijd bij een projectpartner. Vanaf augustus heeft hij werkzaamheden voor het INTERREG project overgenomen. Door de aanvullende werkzaamheden heeft zijn werkgever het urenaandeel vanaf augustus van 0,5 naar 0,8 FTE verhoogd. Voor het gehele jaar gezien, komt dit neer op een gemiddeld urenaandeel van 0,625 FTE (berekening zie onder). Volgens de projectaanvraag is zijn positie als overig personeel ingeschaald. Het maximale subsidietarief is daarmee 23,- euro. Voor de maanden augustus tot en met december zijn de INTERREG urenformulieren ingevuld. Volgens de loonafrekening bedroeg zijn bruto jaarloon in 2009 in totaal ,47 euro. Bovendien bedroegen de werkgeverslasten voor hem in dezelfde periode 6.902,36 euro. Zijn vijf INTERREG urenformulieren laten een totale arbeidstijd van 580 uren zien. Voor het INTERREG project alleen was hij 290 uren werkzaam. In de tot nog toe ingediende uitbetalingsaanvragen heeft de projectpartner voor de personeelskosten van dhr. Meyer reeds 3.214,15 euro opgegeven. Let op: Wanneer in de loop van het afrekeningsjaar het urenaandeel van een medewerker wijzigt, moet een gemiddelde voor het FTE in het afrekeningsjaar worden berekend (zie voorbeeld boven): (7 maanden x 0,5) + (5 maanden x 0,8) = 0, maanden Dit gemiddelde is nodig om de subsidiabiliteit van het bruto jaarloon te controleren. 14.

16 Afrekening van personeelskosten aan het projecteinde Casus 5 Paul Meyer heeft in 2009 een voltijdaanstelling (1 FTE) bij een projectpartner gehad. Volgens de projectaanvraag is zijn positie als hoger leidinggevend personeel ingeschaald. Het maximale subsidietarief is daarmee 51,- euro. Het INTERREG project, waarvoor dhr. Meyer werkzaam was, eindigde in mei Bij het opstellen van de laatste uitbetalingsaanvraag is zijn definitieve jaarsalaris voor 2009 dus nog niet bekend. Als basis voor de afrekening van de kosten wordt in dit geval de periode van januari tot mei 2009 genomen. Overeenkomstig moeten bij Aanstellingsperiode bij de partner in maanden in het afrekeningsjaar (3e regel) ook 5 maanden ingevuld worden (ook als Dhr. Meijer na het einde van het project bij de organisatie blijft werken). Ter verduideliking mag in dit geval als afrekeningsjaar januari - mei 2009 ingevuld worden. Volgens de loonafrekening bedroeg de bruto jaarloon van dhr. Meyer voor de maanden januari tot en met mei 2009 in totaal ,12 euro. Bovendien bedroegen de werkgeverslasten voor hem in dezelfde periode 9.853,74 euro. Zijn vijf INTERREG urenformulieren laten een totale arbeidstijd van 736 uren zien (waarvan 100% voor het INTERREG project). In de tot nog toe ingediende uitbetalingsaanvragen zijn voor de personeelskosten van dhr. Meyer reeds ,39 euro opgegeven. Let op: In het algemeen kunnen in INTER- REG projecten alleen de daadwerkelijke betalingen in acht worden genomen. Dat betekent dat bij de project-afsluiting alleen de loonbetalingen ingediend kunnen worden, die tot het moment van afsluiting daadwerkelijk zijn uitbetaald. Een schatting van de loonbetalingen voor het gehele jaar is niet toegestaan

17 Berekening van personeelskosten in uitbetalingsaanvragen in de loop van een afrekeningsjaar De boven beschreven controle van de subsidiabiliteit en exacte afrekening van personeelskosten kunnen pas aan het einde van het jaar, respectievelijk met de utibetalingsaanvraag die ook het decemberloon bevat (uitzondering bij projecteinde, zie voorbeeld 5), uitgevoerd worden. Natuurlijk kunnen ook in de loop van een afrekeningsjaar personeelskosten in uitbetalingsaanvragen opgegeven worden. Daarbij moet in acht worden genomen dat de aangegeven personeelskosten voor de controle instanties herleidbaar berekend zijn. Hoe hiermee moet worden omgegaan, wordt met een voorbeeld duidelijk gemaakt. Casus 6 Paul Meyer heeft in de maanden mei, juni en juli bij een projectpartner voor een INTERREG project gewerkt. Per maand heeft hij een brutoloon van euro gekregen. Daarbij hoorden euro aan werkgeverslasten. Volgens de drie ingevulde INTERREG urenformulieren heeft hij in deze periode 450 uur gewerkt, inclusief 112,5 uur voor het INTERREG project. Hierdoor komt het aandeel INTERREG uren op 25%. Overeenkomstig declareert de projectpartner in de uitbetalingsaanvraag voor het INTERREG project, die in augustus wordt aangemaakt, 25% van het brutoloon en de bijbehorende werkgeverslasten in de betreffende maanden. Deze berekeningsmethode wordt door controllers als herleidbaar geaccepteerd. Een toetsing van de subsidiabiliteit is hiermee nog niet gedaan. De controller keurt het gedeclareerde bedrag slechts voorlopig goed, totdat de uitbetalingsaanvraag met het decemberloon een toetsing van de exacte afrekening van de personeelskosten voor dhr. Meyer mogelijk maakt. Verdere vragen over de afrekening van personeelskosten? Wanneer u nog verdere vragen over de afrekening van personeelskosten heeft, kunt u met uw verantwoordelijk regionale programmamanagement contact opnemen. 16.

18 Uitgever: Gemeenschappelijk INTERREG Secretariaat c/o Euregio Rijn-Waal Emmericher Straße Kleve (Duitsland) Stand:

Personeelskosten. De indeling wordt door de regionale programmamanagements

Personeelskosten. De indeling wordt door de regionale programmamanagements Informatie Voor Projecten Personeelskosten in Het INTERREG V-Programma Deutschland-nEderland Wat is er veranderd bij de personeelskosten t.o.v. INTERREG IV? De afrekening van personeelskosten is ten opzichte

Nadere informatie

Salaris in People Inc.

Salaris in People Inc. Salaris in People Inc. I Salaris in People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Salaris 2... 2 1.1 Salarisscherm... 3 1.2 Schalen en treden... 5 1.3 Salaris toekennen... 7 1.4 Berekeningen... 7 Betalingsperiode

Nadere informatie

Financiële handleiding project De Ler(n)ende Euregio doet het!

Financiële handleiding project De Ler(n)ende Euregio doet het! Versie: okt 2016 Financiële handleiding project De Ler(n)ende Euregio doet het! A) Algemeen Elke organisatie wijst 1 contactpersoon aan voor financiële zaken. Hierbij gaat het om urenverantwoording en/of

Nadere informatie

Werkinstructie voor het invullen van de detailstaat betalingen/ afschrijvingen kwartaal- en jaardeclaratie 2011 versie april 2011

Werkinstructie voor het invullen van de detailstaat betalingen/ afschrijvingen kwartaal- en jaardeclaratie 2011 versie april 2011 Werkinstructie voor het invullen van de detailstaat betalingen/ afschrijvingen kwartaal- en jaardeclaratie versie april Doel: Het op een eenvoudige en eenduidige wijze invullen van de gegevens in de detailstaat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Projectfiches

Gebruikershandleiding Projectfiches Gebruikershandleiding Projectfiches versie van 14.08.2015 Beheersapplicatie Interreg V FWVL Gebruikershandleiding projectpartner - projectfiches 1. Vooraf In de volgende paragrafen worden een aantal specifieke

Nadere informatie

(Versie 2 geldig vanaf 04-06-2009) 1 Juridische grondslagen en subsidiedoelen

(Versie 2 geldig vanaf 04-06-2009) 1 Juridische grondslagen en subsidiedoelen Subsidiegrondslagen voor de afwikkeling van het programma in het kader van de doelstelling Europese Territoriale Samenwerking INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland (Versie 2 geldig vanaf 04-06-2009)

Nadere informatie

VOORBEELDEXEMPLAAR. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Begrotingsformat incl. voortgangs- en eindrapportage RAAK versie 2.

VOORBEELDEXEMPLAAR. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Begrotingsformat incl. voortgangs- en eindrapportage RAAK versie 2. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA sformat incl. voortgangs en eindrapportage RAAK versie 2.2 Toelichting bij dit begrotingsformat: In het tabblad 'Samenvattend overzicht' vult u de naam

Nadere informatie

Aanleveren werknemer gegevens

Aanleveren werknemer gegevens Aanleveren werknemer gegevens Inhoud Toelichting op het invullen van het blad... 3 Toelichting per component... 4 Personeelsnummer... 4 Achternaam (geboortenaam)... 4 Voorletters... 4 Adres (buitenlands)...

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR PROJECTAANVRAGEN VOOR DUITS-NEDERLANDSE SAMENWERKINGEN TOT MAXIMAAL 25.000 EURO EU-SUBSIDIE

LEIDRAAD VOOR PROJECTAANVRAGEN VOOR DUITS-NEDERLANDSE SAMENWERKINGEN TOT MAXIMAAL 25.000 EURO EU-SUBSIDIE LEIDRAAD VOOR PROJECTAANVRAGEN VOOR DUITS-NEDERLANDSE SAMENWERKINGEN TOT MAXIMAAL 25.000 EURO EU-SUBSIDIE De voorliggende leidraad dient ter ondersteuning bij de indiening van projectaanvragen tot maximaal

Nadere informatie

HANDLEIDING ANALYSE FINANCIELE EFFECTEN ROOSTERVORMEN

HANDLEIDING ANALYSE FINANCIELE EFFECTEN ROOSTERVORMEN HANDLEIDING ANALYSE FINANCIELE EFFECTEN ROOSTERVORMEN 2010 Policy Research Corporation, namens de sociale partners inhet beroepsgoederenvervoer over de weg en de logistiek (TLN, KNV, VVT, FNV en CNV) Meer

Nadere informatie

Duurzame regionale ontwikkeling: - Hernieuwbare energie en de ontwikkeling van energiezuinige technologieën

Duurzame regionale ontwikkeling: - Hernieuwbare energie en de ontwikkeling van energiezuinige technologieën Subsidiegrondslagen voor de afwikkeling van het programma in het kader van de doelstelling Europese Territoriale Samenwerking INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland (Versie 3 geldig vanaf 01-01-2011)

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

Stap voor Stap handleiding declaraties

Stap voor Stap handleiding declaraties Stap voor Stap handleiding declaraties Algemeen Om de gemaakte kosten op een snelle en correcte wijze uitbetaald te krijgen, dienen de declaraties aan bepaalde voorwaarden en regels te voldoen. Wanneer

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2011... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Rekenwijzer 2015. cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Rekenwijzer 2015. cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Rekenwijzer 2015 cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Geldig vanaf 29 december 2014 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Werkwijze... 3 2.1 Verzekerings- en deelnemingsplicht... 3 2.2

Nadere informatie

INTERREG V Deutschland Nederland. 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat

INTERREG V Deutschland Nederland. 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat INTERREG V Deutschland Nederland 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat Kader Europa 2020 Strategie Slimme groei Duurzame groei Inclusieve groei Europese Verordeningen Structuurfondsen

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Monitoringsysteem InterDB-SQL

Monitoringsysteem InterDB-SQL Monitoringsysteem InterDB-SQL Handboek voor lead partners [Voortgang] Versie 3.2 / 01-01-2010 Inhoud 1 Uitbetalingsaanvraag 4 1.1 Financiële workflow (weergave) 4 1.2 Uitbetalingsaanvragen 5 1.3 Kostenoverzicht

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

HANDLEIDING ANALYSE FINANCIËLE EFFECTEN ROOSTERVORMEN

HANDLEIDING ANALYSE FINANCIËLE EFFECTEN ROOSTERVORMEN HANDLEIDING ANALYSE FINANCIËLE EFFECTEN ROOSTERVORMEN 2010 Policy Research Corporation, namens de sociale partners inhet beroepsgoederenvervoer over de weg en de logistiek (CNV, FNV, TLN en VVT) Meer informatie

Nadere informatie

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud FAQ Subsidieregeling Jong en Oud Aanvraag Vraag 1 Hoe is de aanvraagprocedure voor de subsidieregeling Jong en Oud ingericht? 2 Tot welke datum kan een aanvraag worden ingediend? 3 Kan ook voor indienstneming

Nadere informatie

Handleiding voor het programma Salarisberekening Kerkmusicus (salberkerk )

Handleiding voor het programma Salarisberekening Kerkmusicus (salberkerk ) Handleiding voor het programma Salarisberekening Kerkmusicus (salberkerk ) Update maart 2005 De update is ten opzichte van de eerste versie op een aantal plaatsen verbeterd en gebruiksvriendelijker gemaakt

Nadere informatie

(Versie 4 geldig vanaf 29-11-2013)

(Versie 4 geldig vanaf 29-11-2013) voor subsidies voor projectsteun in het kader van de doelstelling Europese Territoriale Samenwerking INTERREG IV A programma Duitsland Nederland (Versie 4 geldig vanaf 29-11-2013) Deze algemene aanvullende

Nadere informatie

Grondslag berekening pensioenpremies (Loon 2016)

Grondslag berekening pensioenpremies (Loon 2016) Grondslag berekening pensioenpremies (Loon 2016) Inhoud In het kort...1 Hoe kunt u Loon de juiste jaargrondslag laten berekenen?...2 1) 'Grondslag per periode'...2 2) Variabel deel van het loon vorig jaar...3

Nadere informatie

In de volgende paragrafen worden een aantal specifieke functies van de projectfiches uitgelicht.

In de volgende paragrafen worden een aantal specifieke functies van de projectfiches uitgelicht. In de volgende paragrafen worden een aantal specifieke functies van de projectfiches uitgelicht. De projectfiche bestaat uit 3 delen: Deel 1 Algemene informatie Deel 2 Voorstelling van het project Deel

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Declaraties Groen Gas

Declaraties Groen Gas Declaraties Groen Gas Programma 22 januari 2013 te Zwolle Welkom (Bart) Terugblik (Harm) Resultaat (Harm) Leerervaringen (Harm) Inhoudelijke Issues (Johan) Nieuwe Aanpak (Johan) Afronding (Bart) Eind Januari

Nadere informatie

Handleiding Maandverloningen

Handleiding Maandverloningen Handleiding Maandverloningen Versie: 1.0 Versiedatum: 18-03-2014 Inleiding Deze handleiding omschrijft de wijze waarop u ipv de standaard weekverloningen om kunt zetten naar een maandverloning obv een

Nadere informatie

Lonen en vergoedingen

Lonen en vergoedingen VERSIE: OpTe141223 VERVANGT VERSIE: OpTe131216 Lonen en vergoedingen Cao Open Teelten Per 1 januari 2015 TOELICHTING OP DE CAO-LOONTABELLEN Nieuw loongebouw en loonsverhogingen Per 1 juli 2007 is een nieuw

Nadere informatie

Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Wat betekent dit voor Legal Eagle? 2.19.0 2.19.1 Let op: Codesysteem

Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Wat betekent dit voor Legal Eagle? 2.19.0 2.19.1 Let op: Codesysteem Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Per 1 oktober 2012 wijzigt het hoge btw-tarief van 19% naar 21%. Diensten met een hoog btw-tarief die voor deze datum zijn verleend moeten, ongeacht

Nadere informatie

+ + Hoe is de vorm van aanbesteden bepaald? (bijv.

+ + Hoe is de vorm van aanbesteden bepaald? (bijv. InformatiE VOOR PROJECTEN AANBESTEDING van opdrachten in HET INTERREG V-ProgrammA Deutschland-nEderland Stand: 06-09-2016 Introductie In het Europese aanbestedingsrecht is vastgelegd dat opdrachten boven

Nadere informatie

Openstaande verlofaanvragen 6 Aandachtspunten 6

Openstaande verlofaanvragen 6 Aandachtspunten 6 1/6 Handleiding Verlofregistratie (Werkgever) Verlofinstellingen aanmaken (werkgever) 1 Dashlets toevoegen 1 Verlof Groepen toevoegen 2 Verlof Saldo toevoegen 2 Feestdagen toevoegen 2 Verlofinstellingen

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Manuele berekening decemberafrekening

Manuele berekening decemberafrekening Manuele berekening decemberafrekening In een aantal gevallen kan er geen automatische decemberafrekening gebeuren. Je zal dan zelf de decemberafrekening moeten berekenen en registreren in eblox bij de

Nadere informatie

Handleiding rekensheet Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS

Handleiding rekensheet Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS Handleiding rekensheet Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS Versie: 1.1 Datum: 23 december 2013 Pagina 1 van 6 Inleiding De nieuwe subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS (Emissions Trading

Nadere informatie

Instructie loonkosten en eigen arbeid. bij subsidieregelingen uit de Regeling LNV-subsidies. Fondsen EVF en ELFPO (POP2) april 2016

Instructie loonkosten en eigen arbeid. bij subsidieregelingen uit de Regeling LNV-subsidies. Fondsen EVF en ELFPO (POP2) april 2016 Instructie loonkosten en eigen arbeid bij subsidieregelingen uit de Regeling LNV-subsidies Fondsen EVF en ELFPO (POP2) april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Loonkosten van personeel... 3 1.1 Wat zijn

Nadere informatie

Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma-

Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma- Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma- 1 Aan de slag met de tool Roosterprogramma Op welke dagen en welke uren werkt een medewerker? Hoeveel tijd hiervan staat deze medewerker voor de klas

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2013... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 538 Besluit van 11 december 2014 tot vaststelling van regels over de inhoud van het begrip loon in het kader van de berekening van de hoogte

Nadere informatie

Handleiding invoeren werkbriefje

Handleiding invoeren werkbriefje Handleiding invoeren werkbriefje Waar kunt u een werkbriefje invoeren Nadat u bent ingelogd in my.tentoo gaat u naar Werkbriefjes en klikt daarna op Invoeren. U krijgt dan het onderstaande scherm te zien.

Nadere informatie

In dit document staan de instructies voor het invullen van deze budgetsheet.

In dit document staan de instructies voor het invullen van deze budgetsheet. Instructies invullen budgetsheet deel A (PPS-toeslag) Wanneer u gaat samenwerken in een project met bedrijven, dan kunt u indienen in deel A, waarbij de subsidie zal bestaan uit PPS-toeslag voor Onderzoek

Nadere informatie

partijen wanneer uw rekeningnummer wijzigt)

partijen wanneer uw rekeningnummer wijzigt) E-LOKET TIPS & TRICKS BIJ PROJECTUITVOERING 1. VRIJ AANPASBARE VELDEN Volgende velden kunnen doorlopend gewijzigd worden. Zij moeten niet door Interreg worden goedgekeurd via een wijzigingsaanvraag en

Nadere informatie

Een toelichting op het berekenen van een economische loonwaarde tijdens ziektevervangend werk (tijdelijk) Een handleiding voor het gebruik van het LBS

Een toelichting op het berekenen van een economische loonwaarde tijdens ziektevervangend werk (tijdelijk) Een handleiding voor het gebruik van het LBS Het Loonwaarde Berekening Systeem LBS Een toelichting op het berekenen van een economische loonwaarde tijdens ziektevervangend werk (tijdelijk) Een handleiding voor het gebruik van het LBS Aan de informatie

Nadere informatie

VOORBEELDEXEMPLAAR. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Begrotingsformat incl. eindrapportage Take-off hbo versie 2.

VOORBEELDEXEMPLAAR. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Begrotingsformat incl. eindrapportage Take-off hbo versie 2. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA sformat incl. eindrapportage Takeoff hbo versie 2.0 Toelichting bij dit begrotingsformat: In het tabblad 'Samenvattend overzicht' vult u de naam van

Nadere informatie

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP)

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland 2010. (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Artikel 1. Begrippen a. bedienaar kunstwerken: medewerker van de directie

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WAT U MOET WETEN OM VERANDERINGEN IN UW ADMINISTRATIE DOOR TE GEVEN Zwaansvliet 3 1081 AP Amsterdam Postbus 7855 1008 CA Amsterdam 020 541 82 00 vza@pensioenfondspgb.nl www.mutatiesonline.nl

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. HANDLEIDING Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. Algemene zaken: Met de TAB toets gaat u een

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

Werkgeversportaal Bpf HiBiN

Werkgeversportaal Bpf HiBiN Werkgeversportaal Bpf HiBiN Handleiding Handleiding werkgeversportaal versie 2017.1 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Wijzigen van gegevens... 3 1.3. Factuur op basis van aangeleverde

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

Premieberekening. De voorschot premie wordt bepaald op basis van: Contracturen en normuren per week óf het parttime percentage Regelingloon

Premieberekening. De voorschot premie wordt bepaald op basis van: Contracturen en normuren per week óf het parttime percentage Regelingloon Premieberekening 1.1 Algemeen In dit hoofdstuk wordt de basis van de premieberekening toegelicht. Bijzondere situaties en voorbeelden zijn in het volgende hoofdstuk opgenomen. In het Regelingenoverzicht

Nadere informatie

Handleiding uren- en reiskostendeclaratieformulier

Handleiding uren- en reiskostendeclaratieformulier Handleiding uren- en reiskostendeclaratieformulier Versie 1.02 Inleiding Om het verwerkingsproces van uren- en reiskostendeclaratieformulieren te optimaliseren, is er vanaf 1 januari 2013 een nieuw digitaal

Nadere informatie

Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon. Minimumjeugdloon in twee stappen omhoog

Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon. Minimumjeugdloon in twee stappen omhoog Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon Minimumjeugdloon in twee stappen omhoog Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon Minimumjeugdloon in twee stappen omhoog Looncompensatie voor hoger minimumjeugdloon

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 3

Nota van Inlichtingen 3 Nota van Inlichtingen 3 In het onderstaande overzicht zijn een aantal antwoorden gewijzigd ten opzichte van de Nota van Inlichtingen Inschrijver heeft tot 8 februari 2017 15.00u de tijd om via de berichtenmodule

Nadere informatie

Beheer persoonsgebonden budget (Beheer PGB-HH)

Beheer persoonsgebonden budget (Beheer PGB-HH) Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Beheer persoonsgebonden budget (Beheer PGB-HH)

Nadere informatie

Salariscomponent aanmaken en onderhouden

Salariscomponent aanmaken en onderhouden Salariscomponent aanmaken en onderhouden Beschrijving aanmaken en onderhouden van salariscomponenten Inhoud Maak een salariscomponent aan... 3 Algemene informatie... 5 Verschijning... 7 Journaalpost...

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK 1. ALGEMEEN 01. WAT IS HET GENERATIEPACT? Het Generatiepact Metaal en Techniek zorgt ervoor dat ouderen in de Metaal en Techniek de gelegenheid

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

Handleiding. invoeren werkbriefje

Handleiding. invoeren werkbriefje Handleiding invoeren werkbriefje Waar kun je een werkbriefje invoeren Nadat je bent ingelogd in my.tentoo ga je naar Werkbriefjes en klik je op Invoeren. Je krijgt dan het onderstaande scherm te zien.

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2013

Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2013 Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen, Postbus 90170, 5000 LM TILBURG Telefoon: (013) 462 35 18, E-mail: spd@achmea.nl Website: www.pensioenfondsdierenartsen.nl Bank: ABN Amro 4553.11.617....................................................................

Nadere informatie

Bijlage A Richtlijnen voor het opzetten van de begroting

Bijlage A Richtlijnen voor het opzetten van de begroting Bijlage A Richtlijnen voor het opzetten van de begroting Bijlage A, behorende bij het Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 13 november 2007, inhoudende afspraken betreffende het

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

TRIKA ROOSTER. Tabblad Medewerk(s)ters:

TRIKA ROOSTER. Tabblad Medewerk(s)ters: TRIKA ROOSTER. De tabbladen Medewerk(st)ers en Code en werktijden zijn de 2 belangrijkste tabbladen voor een correcte berekeningen in het rooster dient U deze bladen goed correct in te stellen. Tabblad

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden nieuwe cao Wonen

Vragen en Antwoorden nieuwe cao Wonen Vragen en Antwoorden nieuwe cao Wonen 1. Integratie in cao Fashion Wat houdt integratie in de cao Fashion precies in? De cao Wonen als aparte cao houdt op te bestaan. De cao Fashion, Sport en Lifestyle

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT VOORTZETTING PENSIOENOPBOUW BIJ WERKLOOSHEID 1999 DE STICHTING FINANCIERING VOORTZETTING PENSIOENVERZEKERING

UITVOERINGSREGLEMENT VOORTZETTING PENSIOENOPBOUW BIJ WERKLOOSHEID 1999 DE STICHTING FINANCIERING VOORTZETTING PENSIOENVERZEKERING Op grond van het Bijdragereglement 1999 van de Stichting FVP kunnen werkloze werknemers of hun nabestaanden onder voorwaarden aanspraak maken op een bijdrage voor de voortzetting van de pensioenopbouw

Nadere informatie

Document C: Bijdrageverordening VRU 2015

Document C: Bijdrageverordening VRU 2015 Document C: Bijdrageverordening VRU 2015 Pagina 1 van 6 Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Utrecht houdende vaststelling van de bijdrage van de deelnemers aan de

Nadere informatie

Toelichting berekening pensioenpremie

Toelichting berekening pensioenpremie Toelichting berekening pensioenpremie Op basis van de door u verstrekte gegevens berekent het pensioenfonds de pensioenpremie. U betaalt over het hele jaar een pensioenpremie, die geïnd wordt in 4 kwartalen

Nadere informatie

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus Versie: 6.5 Versiedatum: 26-04-2016 Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2% (2015) van het totale

Nadere informatie

partijen wanneer uw rekeningnummer wijzigt)

partijen wanneer uw rekeningnummer wijzigt) E-LOKET TIPS & TRICKS BIJ PROJECTUITVOERING 1. VRIJ AANPASBARE VELDEN Volgende velden kunnen doorlopend gewijzigd worden. Zij moeten niet door Interreg worden goedgekeurd via een wijzigingsaanvraag en

Nadere informatie

Hoe werkt de klokurenmatrix?

Hoe werkt de klokurenmatrix? Hoe werkt de klokurenmatrix? We beschrijven kort de werkwijze van de klokurenmatrix. In de brochure staat een uitgebreide toelichting met bijbehorende CAO-artikelen en rekenformules. 1. Een klokurenmatrix

Nadere informatie

Last minute verzekeringen

Last minute verzekeringen Last minute verzekeringen Inleiding. De verzekeringsmaatschappijen in Jack/Vera worden boekhoudkundig als elke andere touroperator behandeld. De last minute verzekeringen dienen op een andere manier ingebracht

Nadere informatie

Lonen en vergoedingen

Lonen en vergoedingen VERSIE: OpTe171218 VERVANGT VERSIE: OpTe161227 Lonen en vergoedingen Cao Open Teelten Per 1 januari 2018 TOELICHTING OP DE CAO-LOONTABELLEN Nieuw loongebouw en loonsverhogingen Per 1 juli 2007 is een nieuw

Nadere informatie

Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!!

Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!! Juni 2008 Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!! Er is een akkoord tot stand gekomen betreffende een nieuwe Horeca Cao en deze zal lopen van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010.

Nadere informatie

NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten

NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten Jan de Werker 19 september 2015 Disclaimer Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Dit rapport, evenals de analyses die er aan ten grondslag

Nadere informatie

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers.

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. CvA-notitie juli 2008 Handreiking loondoorbetaling bij ziekte Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. In deze

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 06.556482 Oktober 2006 Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Normjaartaak: werktijd voor OOP Spaarverlof Verzilveren van

Nadere informatie

Handleiding Boomloon salarissoftware voor de werkgever 7 minuten leestijd

Handleiding Boomloon salarissoftware voor de werkgever 7 minuten leestijd Handleiding Boomloon salarissoftware voor de werkgever 7 minuten leestijd 1. Inloggen 2. Inloggen lukt niet 3. Overzicht dashboard 4. Verzoek van de medewerker en mutatieformulier goedkeuren 5. Rapporten

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

9. Mijn Vf Aanvragen nadeclaraties

9. Mijn Vf Aanvragen nadeclaraties Deze mogelijkheid voor het indienen van nadeclaraties geldt alleen voor vervangingsdeclaraties over 2016, die niet via de reguliere aanlevering in Mijn Vf kunnen worden ingediend. De indieningstermijn

Nadere informatie

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken ARBEIDSDUUR Keuzemogelijkheden voor militairen T wee uren langer of korter werken Vanaf 1 juli 2001 bestaat voor u de mogelijkheid om, uitgaande van een arbeidsduur van uw rooster van gemiddeld 38 uur

Nadere informatie

De verhouding tussen meerkosten en baten wordt op een aantal peildata berekend en ook in de structurele situatie (2020 en verder).

De verhouding tussen meerkosten en baten wordt op een aantal peildata berekend en ook in de structurele situatie (2020 en verder). Toelichting op het model Doel van het rekenmodel Het rekenmodel leerkracht is een instrument dat een bestuur kan gebruiken om een indicatie te krijgen van de meerkosten van de functiemix en de inkorting

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Infoblad omtrent de jeugdvakantie technische bijlage bestemd voor de werkgever

Infoblad - werkgevers Infoblad omtrent de jeugdvakantie technische bijlage bestemd voor de werkgever Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers

Nadere informatie

Er geldt geen ondergrens voor leeftijd, wel een bovengrens van de AOW-leeftijd.

Er geldt geen ondergrens voor leeftijd, wel een bovengrens van de AOW-leeftijd. Factsheet April 2017 Wet tegemoetkomingen loondomein Tot stand komen van de wet Op Prinsjesdag 2015 introduceerde het kabinet de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), hierin waren twee nieuwe regelingen

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Dit document is geschreven in het kader van het implementatieplan Professionalisering

Nadere informatie

Inleiding Uw vergoeding wordt per categorie berekend aan de hand van de omzet die u met de opgegeven én goedgekeurde publicaties in 2012 gemaakt hebt.

Inleiding Uw vergoeding wordt per categorie berekend aan de hand van de omzet die u met de opgegeven én goedgekeurde publicaties in 2012 gemaakt hebt. Inleiding Uw vergoeding wordt per categorie berekend aan de hand van de omzet die u met de opgegeven én goedgekeurde publicaties in 2012 gemaakt hebt. Onderstaand vindt u per categorie een pagina met een

Nadere informatie

Uren invoeren oproepkrachten

Uren invoeren oproepkrachten Algemeen Indien u gebruik maakt van de Apployed Salaris Service en u heeft uurloners cq. oproepkrachten in dienst dan moet periodiek het aantal gewerkte uren en dagen worden aangeleverd voor de salarisadministratie.

Nadere informatie

Handleiding rekensheet Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS

Handleiding rekensheet Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS Handleiding rekensheet Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS Versie 1.0 Datum: 20 januari 2016 Pagina 1 van 10 Inleiding De Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS (Emissions Trading Scheme)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36823 22 december 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014, 2014-0000184977,

Nadere informatie

Werknemer met uitkering. Direct UWV of werkgeversbetaling

Werknemer met uitkering. Direct UWV of werkgeversbetaling Werknemer met uitkering. Direct UWV of werkgeversbetaling Inhoud In het kort...1 Twee betalingswijzen uitkering...1 Directe uitkering UWV. Uitleg situatie...2 Situatie 1: Loon zonder aanvulling...2 Situatie

Nadere informatie

Instructie BTW-Aangifte

Instructie BTW-Aangifte Instructie BTW-Aangifte Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de titel : Aangifte Omzetbelasting. Dit is de

Nadere informatie