Macro-economische Analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Macro-economische Analyse 2013-1"

Transcriptie

1 Macro-economische Analyse Macro-economische Ontwikkelingen 1e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van het laatste kwartaal van 212 staan minder signalen op 'rood', maar van een structureel economisch herstel is nog geen sprake. De Nederlandse economie krimpt alweer bijna 2 jaar. In de tweede helft van 213 zal volgens zowel het CPB als DNB enig herstel optreden, maar verwachten zij wel voor heel 213 nog een economische krimp van ongeveer -,5%. Wel groeit naar verwachting de economie weer in 214 met 1%. In 213 zal de werkloosheid verder toenemen en de koopkracht afnemen. De consumptie staat onder druk door matige koopkrachtontwikkelingen en dalende huizenprijzen. In 214 zal er naar verwachting weer sprake zijn van een koopkrachtstijging. Wel stijgt ook in 214 de werkloosheid. Onderdeel Bijlage II Economische Groei, CPB Inflatie Producentenvertrouwen Consumentenvertrouwen Huishoudensconsumptie Koopkrachtontwikkeling Werkloosheid Vacatures Hypotheken Hypotheek- en Kapitaalmarktrente Loan-to-Value Spaartegoeden Hypotheken met betalingsachterstanden Acceptatiecriteria kredietverlening Nieuwbouwwoningen Bouwvergunningen Onvrijwillige veilingen Woningmarkt indicatoren Verhuisgeneigdheid Bron, CPB, CPB CPB, CPB Kadaster Hypotheekshop, DNB, Kadaster BKR DNB MNW Kadaster ING, VEH, Woonkennis.nl Leeswijzer: Versie: Pijl omhoog --> Stijgend Groen --> Positief Auteur: NVM Data & Research Pijl omlaag --> Dalend Rood --> Negatief Oordeel Grijze, platte pijl --> Stabiel

2 Macro-economie Nederlandse economie blijft krimpen Economische Groei Inflatie Inflatie in Nederland stabiliseert zich op hoog niveau Groei t.o.v. vorig kwartaal -,4% 4e kwartaal 212 Inflatie in laatste maanden 2,9%, 3,%, 3,% dec feb 213 Groei t.o.v. zelfde periode jaar terug -1,2% 4e kwartaal 212 Voorspelling groei economie CPB 213 -,5% Voorspelling inflatie CPB 213 2,75% Voorspelling groei economie CPB 214 1,% Voorspelling inflatie CPB 214 2% % groei tov vorige periode % groei tov vorig jaar Percentage Inflatie Nederland Inflatie Nederland (Eur. index) Inflatie Eurozone (Eur. index) Groei tov vorige periode -4-6 Groei tov vorig jaar -5-1 * De Nederlandse economie kromp in het vierde kwartaal van 212 met,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is een grotere daling dan de raming van februari (-,2%). Ten opzichte van een jaar eerder is de economie in het vierde kwartaal met 1,2 procent gekrompen. In 212 is de economie in totaal ook met 1,2 procent gekrompen. * De consumptie door de overheid groeide met 1,1 procent en de uitvoer van goederen en diensten met 3,2 procent. * Het CPB voorspelt een krimp voor 213 van,5% (en een krimp tov vorig kwartaal van,5%). Vorig kwartaal voorzagen ze nog een bescheiden groei van,75%. Voor 214 verwacht het CPB een groei van 1%. * DNB is nagenoeg eensgezind over de economische groei in 213 en verwacht een krimp van -,6%. Pas in 214 zal de economie groeien volgens DNB (1%). * Het IMF verwacht een groei van de wereldeconomie voor 213 met 3,5%. Voor de eurolanden wordt een krimp van,2% verwacht. * Na een sterke stijging van de inflatie door de BTW-verhoging is de inflatie nu stabiel rond 3%. Dit is wel het hoogste niveau in ruim 1 jaar. * De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) in Nederland, is eveneens stabiel. Deze ligt nu op 3,2%. * In de Eurozone was de afgelopen zes maanden sprake van een dalende trend. Eurostat heeft de inflatie in de eurozone vastgesteld op 1,8%. Nederland behoort sinds oktober 212 tot de landen met de hoogste inflatie van de eurozone. Dit komt voor een groot deel door verhogingen van de btw, assurantie- en energiebelasting die in het afgelopen jaar zijn doorgevoerd. In 211 behoorde Nederland nog tot de landen met de laagste inflatie. * Het CPB raamt voor dit jaar een inflatie van 2,75% en voor 214 van 2%.

3 Marktvertrouwen Producenten- en consumentenvertrouwen Consumentenvertrouwen daalt verder, producentenvertrouwen stijgt Consumentenvertrouwen op dieptepunt Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen in laatste maanden -5,6 / -3,6 / -4,8 jan - mrt 213 Consumentenvertrouwen in laatste maanden -35 / -44 / -41 jan - mrt 213 Consumentenvertrouwen in laatste maanden -35 / -44 / -41 jan - mrt 213 Economisch klimaat in laatste maanden -58 / -63 / -61 jan - mrt 213 Koopbereidheid in laatste maanden -2 / -32 / -28 jan - mrt 213 Koopbereidheid grote aankopen in ltst maanden -21 / -4 / -36 jan - mrt Producentenvertrouwen (links) Consumentenvertrouwen (rechts) Consumentenvertrouwen Economisch klimaat Koopbereidheid * De stemming onder ondernemers in de industrie is de afgelopen drie maanden enigszins verbeterd. Het producentenvertrouwen is gestegen van -7,7 in oktober 212 tot -3,6 in februari 213. Helaas is het in maart weer teruggezakt naar -4,8. * Het consumentenvertrouwen laat een omgekeerde ontwikkeling zien. Hier was juist het afgelopen half jaar een duidelijke verslechtering zichbaar, met een kleine plus in maart 213 (van -44 naar -41). * Zowel het consumentenvertrouwen als de koopbereidheid heeft in februari 213 een nieuw dieptepunt bereikt. Maart 213 was marginaal beter.

4 Consumptie Huishoudensconsumptie Huishoudensconsumptie blijft op laag niveau Koopkrachtontwikkeling Koopkracht blijft over het algemeen afnemen Huishoudensconsumptie tov vorig jaar -3%,,8%, -2,3% nov jan 213 Koopkrachtontwikkeling tov vorig jaar -,75% Mutatie goederenvolume tov vorig jaar -6%, -1%, -4,5% nov jan 213 Mutatie dienstenvolume tov vorig jaar,3%, -,7%, -,3% nov jan 213 Voorspelling koopkracht CPB 213-1,25% Voorspelling koopkracht CPB 214,75% Voorspelling consumptie 213-1,5% Percentage Percentage Huishoudensconsumptie Volumemutatie Goederen Volumemutatie Diensten 2, 1,, -2-1, -4-2, , Tweeverdieners met Tweeverdieners zonder kinderen, modaal + ½ x kinderen, modaal + modaal modaal Alleenstaande, 2 x modaal Alleenverdiener met kinderen, modaal AOW alleenstaande, AOW * De bestedingen aan duurzame goederen waren in januari 11,9 procent lager dan in januari 212. Vooral * De koopkracht is ten opzichte van vorig jaar met -,75% gedaald.ook voor 213 verwacht het CPB een nieuwe auto s, woninginrichting en huishoudelijke artikelen waren minder in trek. De uitgaven aan daling: gemiddeld -1,25% voor alle huishoudens. Wel zullen naar verwachting al dit jaar tweeverdieners voedings- en genotmiddelen waren 1,7 procent lager. De huishoudens gaven wel iets meer uit aan de zonder kinderen en alleenstaanden erop vooruit gaan (zowel modaal als 2x modaal inkomen). In 214 is overige goederen, waaronder energie en motorbrandstoffen (1,4 procent). Door het koude weer werd fors gemiddeld over alle huishoudens naar verwachting weer sprake van een koopkrachtstijging (,75%). meer energie verbruikt. Het dienstenvolume was,3 procent lager dan een jaar eerder. * Nieuwe beleidsmaatregelen als de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding en de bevriezing * De lage beursstand en de hoge werkloosheid zijn de voornaamste factoren van de lage consumptie. van de lonen zijn deels de oorzaak van de negatieve koopkrachtontwikkeling. * Het CPB verwacht dat met name AOW-ers er in 213 op achteruit gaan, vooral huishoudens die naast AOW ook nog pensioen krijgen.

5 Arbeidsmarkt Werkloosheid inmiddels al bijna 8 procent Werkloosheid Aantal openstaande vacatures neemt af Vacatures Werkloosheid (duizenden personen) 613 feb 213 Aantal openstaande vacatures (in duizenden) 11 4e kwartaal 212 Werkloosheidspercentage 7,7% feb 213 Ontstane vacatures (in duizenden) 145 4e kwartaal 212 Voorspelling werkloosheid CPB Vervulde vacatures (in duizenden) 156 4e kwartaal 212 werkloze beroepsbevolking (dzd. personen) 7 Werkloze beroepsbevolking Werkloosheidspercentage werkloosheidspercentage x 1 35 Ontstane vacatures Vervulde vacatures 3 Openstaande vacatures hanteert een andere definitie van werkloosheid dan CPB en DNB, waardoor zij in de berekening standaard hoger uitkomt. : * De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in februari 213 gestegen tot 613 duizend, een stijging van 15 duizend werklozen sinds vorig jaar. * De werkloosheid in februari 213 bedraagt 7,7 procent van de beroepsbevolking. * DNB verwacht in duizend werklozen. Ze voorspellen dat deze toename ook in 214 doorzet, tot 64 duizend werklozen en een werkloosheidpercentage van 6,7%. * CPB: De voorspelling voor 213 is gesteld op 56 duizend werklozen. Het CPB heeft de werkloosheidsverwachtingen voor de komende jaren met,25% naar boven bijgesteld. Per saldo zal de werkloosheid, zeker in 213, snel oplopen van 5,3% van de beroepsbevolking in 212 naar 6¼% in 213 en 6½% (internationale definitie) in 214. * Eind 212 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 11 duizend vacatures open. Dat zijn er 7 duizend minder dan een kwartaal eerder. Hiermee vertoont het aantal vacatures al anderhalf jaar een dalende trend. * Het aantal vacatures neemt over nagenoeg de gehele linie af. De bouw telde 3 duizend vacatures eind 212. Dit is een halvering ten opzichte van anderhalf jaar eerder. Ook bij de handel was een duidelijke daling zichtbaar. Het aantal vacatures kwam in deze bedrijfstak uit op 17 duizend, 9 duizend minder dan anderhalf jaar eerder. * De ontwikkeling van het aantal openstaande vacatures wordt bepaald door hoeveel vacatures er ontstaan zijn en hoeveel er vervuld zijn. In het vierde kwartaal van 212 zijn er 145 duizend vacatures ontstaan, 22 duizend minder dan een jaar eerder. Sinds het derde kwartaal van 23 is het aantal nieuwe vacatures niet meer zo laag geweest. Ook het aantal vervulde vacatures lag in het vierde kwartaal een stuk lager dan een jaar eerder en kwam uit op 156 duizend. Hiermee is de dynamiek op de arbeidsmarkt opnieuw lager dan een jaar eerder.

6 Financiering en vermogen Hypotheken Hypotheek- en Kapitaalmarktrente Daling aantal afgesloten hypotheken Hypotheekrente en kapitaalmarktrente historisch laag Gemiddelde hypotheeksom feb 213 Hypotheekrente in laatste maanden 3,9% - 3,7% - 3,6% jan mrt 213 Verandering hypotheeksom t.o.v. vorig jaar -8,% feb 213 Kapitaalmarktrente in laatste maanden 1,7% - 1,8% jan mrt 213 Aantal afgesloten hypotheken feb 213 Verandering aantal t.o.v. vorig jaar -1,1% feb 213 Aantal 45. In euro's 35. Percentage 12, , 8, , Aantal afgesloten hypotheken Gemiddelde hypotheeksom , 2,, Hypotheekrente Kapitaalmarktrente * Binnen de seizoensgebonden fluctuaties treedt een gestage daling van het aantal afgesloten hypotheken op. Inmiddels is dit nog geen 13 duizend op maandbasis. * Het aantal afgesloten hypotheken lag in februari 8% lager dan in dezelfde maand vorig jaar. * De gemiddelde hypotheeksom daalde tot onder de 25. en is daarmee van een vergelijkbaar niveau als in 25. * Op jaarbasis zijn er ruim 195 duizend hypotheken afgesloten. Het jaar ervoor waren dat er nog 23 duizend. * Elk jaar wordt in december een flinke piek van het aantal afgesloten hypotheken geregistreerd. Dit betreft een administratieve handeling, maar de piek van december 212 is extra hoog. De dreiging van de nieuwe hypotheekregels voor 213 is hiervoor mogelijk een verklaring. * De gemiddelde hypotheekrente ligt al enige maanden rond een niveau van 4%. Sinds enkele maanden daalt deze weer en ligt nu zelfs op 3,6%. * Het gat tussen de hypotheekrente en de kwartaalmarktrente loopt voor het eerst sinds twee jaar weer terug. Dit is nu 1,8 procentpunt.

7 Financiering en vermogen Loan-to-Value Spaartegoeden Verhouding hypotheeksom - woningprijs stabiel Spaartegoeden hoog en stabiel Loan-to-value 116% 4e kwartaal 212 Spaartegoeden 324 miljard Verandering tov vorig kwartaal -1% 4e kwartaal 212 % verandering tov vorig jaar 5,6% jan-13 jan-13 Mutatie laatste 3 maanden,1%,,1%,,% nov jan 213 Percentage 125 Loan-to-value in miljoenen terugbetalingen stortingen spaartegoeden in miljoenen * De loan-to-value ratio geeft de verhouding tussen het afsluitbedrag van de gemiddelde hypotheek (Kadaster/) en de gemiddelde koopprijs (Kadaster/) van een woning. * Wanneer deze verhouding groter is dan 1%, is de gemiddelde hypotheeksom hoger dan de gemiddelde woningprijs. * In het begin van de crisis is deze verhouding sterk toegenomen, omdat de gemiddelde woningprijs sneller daalde dan de gemiddelde hypotheeksom. * De ontwikkeling van de loan-to-value stabiliseerde eind 211. In het derde kwartaal van 212 is deze echter weer licht toegenomen tot 116%. Dit komt omdat de woningprijs sterker is gedaald dan de hypotheeksom. * De spaartegoeden zijn inmiddels nagenoeg stabiel. Sinds het begin van de crisis zijn de spaartegoeden met ruim 74 miljard euro toegenomen. * Zowel de stortingen als de terugbetalingen zijn sterk gestegen de afgelopen maanden. In januari 213 is ruim 22 miljard euro gestort en bijna 22 miljard terugbetaald Ten opzichte van het dal in augustus 212 (11 miljard stortingen en terugbetalingen) is er sprake van een verdubbeling!

8 Financiering en vermogen Betalingsachterstanden nemen toe Hypotheken met betalingsachterstanden Acceptatiecriteria kredietverlening Inschatting banken over acceptatiecriteria al jaar lang stabiel Hypotheeknemers met betalingsproblemen Hypotheekcontracten met betalingsprobleem e kwartaal 212 4e kwartaal 212 Percentage van de banken dat aanscherping / versoepeling voorziet: 17,% jan-13 Aantal Aanscherping Versoepeling * Het aantal hypotheeknemers met een betalingsprobleem is toegenomen van tot * In de grafiek wordt weergegeven wat de mening is van de in Nederland gevestigde deelnemende * Het aantal hypotheekcontracten waarbij sprake is van een betalingsprobleem bedroeg in het vierde banken over hun kredietverlening. kwartaal van In het derde kwartaal bedroeg dit aantal nog 54,5 duizend. * De waarden kunnen variëren van -1% (alle banken versoepelen in enige of sterkere mate) tot +1% * De toename ten opzichte van een jaar eerder is voor het aantal hypotheekcontracten 23% en voor (alle banken verscherpen in enige of sterkere mate). hypotheeknemers met betalingsproblemen 24%. * In alle kwartalen van 212 geeft 17% van de banken aan dat zij een aanscherping van de gehanteerde * Er wordt van een betalingsprobleem gesproken bij een betalingachterstand van meer dan 12 dagen op acceptatiecriteria voorzien, een stabilisatie die zich in januari 213 ook heeft doorgezet. een lopend hypotheekcontract.

9 Woningmarkt Nieuwbouwwoningen Nieuwbouwmarkt immer in mineur (Cijfers voor Q4 212 nog niet beschikbaar) Aantal verleende bouwvergunningen laag Bouwvergunningen Aantal nieuw in aanbod e kwartaal 212 Aantal verleende bouwvergunningen totaal e kwartaal 212 Aantal verkocht e kwartaal 212 Verandering t.o.v. periode vorig jaar -36% 4e kwartaal 212 Aantal opgeleverd e kwartaal 212 Bouwvergunningen huurwoningen e kwartaal 212 Prijs verkochte woningen e kwartaal 212 Bouwvergunningen koopwoningen e kwartaal 212 Prijsontwikkeling t.o.v. vorig jaar -16,8% 3e kwartaal Nieuw in aanbod Verkocht Opgeleverd Verleende bouwvergunningen totaal Verleende bouwvergunningen huur Verleende bouwvergunningen koop x 1 euro Prijs verkochte nieuwbouwwoningen * Het aantal nieuw aangeboden woningen is in het 3e kwartaal 212 toegenomen met iets meer dan 1%, tot Het aantal opgeleverde woningen is met 1,1% gedaald. * De prijzen van de verkochte woningen zijn t.o.v. vorig jaar gedaald met -16,8%. Gemiddeld kost een nieuwbouwwoning nu 239,9. In vergelijking met het 2e kwartaal zijn de prijzen gedaald met 6,9%. De daling wordt vooral veroorzaakt doordat relatief veel kleine/goedkope woningen worden aangeboden en relatief weinig grote/dure * Ten opzichte van een kwartaal is er sprake van een stabilisatie van het aantal verleende bouwvergunningen. Door de manier van dataverzameling is er echter doorgaans sprake van een piek in het laatste kwartaal. Deze blijft nu uit. Ten opzichte van een jaar geleden is dan ook sprake van een daling van het aantal verleende bouwvergunningen van maar liefst 36%. * Het aantal verleende bouwvergunningen voor koopwoningen is dit kwartaal in vergelijking met een jaar eerder maar liefst gedaald met 43%, voor de huur is de daling 25%.

10 Woningmarkt Onvrijwillige veilingen Aantal onvrijwillige veilingen even hoog als vorig jaar Daling van woningmarktindicatoren gestopt Woningmarkt indicatoren Aantal onvrijwillige veilingen (per maand) dec feb 213 ING WoonIndex 82 Verandering tov vorig jaar % feb 213 Vereniging Eigen Huis Marktindicator Aantal laatste 12 maanden 2.57 dec feb 213 Woonkennis.nl 1 1e kwartaal 213 jan mrt 213 4e kwartaal Onvrijwillige veilingen, maandvoortschrijdend jaarcijfer ING VEH Woonkennis * In de periode maart februari 213 zijn er in totaal 2.57 onvrijwillige verkopen geweest. Dit is een stabilisatie ten opzichte van vorig jaar (2.578). * Op maandbasis is sprake van een grote fluctuatie. In januari werden 22 woningen onvrijwillig geveild, in februari waren dit er 122. Cijfers NHG: * In 212 hebben in totaal huishoudens (211: 2.4) vanwege een gedwongen verkoop een beroep gedaan op NHG. Deze forse toename is conform de verwachtingen en laat zich met name verklaren door de aanhoudende daling van woningprijzen. * Slechts 13% van deze gedwongen verkopen in 212 vond plaats via een veiling (ca. 46 veilingen). In 211 was dat nog 25% (ca. 5 veilingen). * De Vereniging Eigen Huis Marktindicator laat weer een kleine stijging zien, van het historisch lage getal 52 naar 54. * De ING WoonIndex daalt verder naar 82. * De Woonbarometer van woonkennis.nl meet het klimaat voor het kopen van een woning. Deze indicator is minder actueel. In het vierde kwartaal is het vertrouwen in de koopwoningmarkt gestegen van 97 naar 1 (bewerking NVM), hiermee heeft deze indicator al vijf kwartalen op rij geen daling meer vertoond. * Het is nog te vroeg om van een structureel herstel van de woningmarktindicatoren te spreken.

11 Woningmarkt Verhuisgeneigdheid Verhuisgeneigdheid in 4e kwartaal 212 gestabiliseerd Percentage huishoudens dat komende 2 jaar zeker een woning wil kopen of bouwen 2% 1e kwartaal 213 Percentage huishoudens dat komende 2 jaar misschien een woning wil kopen of bouwen 3% 1e kwartaal % 1% 8% 6% 4% 2% % Percentage dat zeker of misschien een woning wil kopen of bouwen * Het aantal huishoudens dat binnen twee jaar zeker een woning wil kopen is in het vierde kwartaal gelijk gebleven. Nog slechts 2% geeft aan dit te overwegen, 3% overweegt te verhuizen. De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit document voor. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVM. Gebruik of openbaarmaking van deze informatie door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVM is niet toegestaan. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van dit document. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die de NVM aan de samenstelling van dit document en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de NVM geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De NVM zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Macro-economische Analyse 2013-2

Macro-economische Analyse 2013-2 Macro-economische Analyse 213-2 Macro-economische Ontwikkelingen 2e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van 213 Q1 staan meer signalen op 'groen'. Wel is een tweedeling te signaleren. Een structureel economisch

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2014-4

Macro-economische Analyse 2014-4 Macro-economische Analyse 1- Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Versie: 1. Auteur: NVM Data & Research Onderdeel Bron Bijlage V Economische Groei, CPB 15 januari 15 Conclusie Het herstel van

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen 3e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis en de in het spoor daarvan vertragende wereldconjunctuur leiden ertoe dat de economische groei scherp terugvalt, tot ¼%

Nadere informatie

Overall conclusie. Vacatures. beeld opleveren. van de economie van 3,5%, voor ,25%. De consumptie blijft naar verwachting stabiel, maar de

Overall conclusie. Vacatures. beeld opleveren. van de economie van 3,5%, voor ,25%. De consumptie blijft naar verwachting stabiel, maar de he Ontwikkelingen taal 29 Overall conclusie In de tweede helft van 28 sloeg de kredietcrisis ook in Nederland over naar de rest van de economie. De vooruitzichten voor 29 en 21 zijn in recordtempo verslechterd.

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2015-4

Macro-economische Analyse 2015-4 Macro-economische Analyse 15- Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 15 Versie: 1. Auteur: NVM Data & Research Onderdeel Bron Bijlage IV Economische Groei, CPB 15 januari 16 Conclusie De economie

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2015-3

Macro-economische Analyse 2015-3 Macro-economische Analyse 15- Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 15 Versie: 1. Auteur: NVM Data & Research Onderdeel Bron Bijlage IV Economische Groei, CPB 8 oktober 15 Conclusie Bijna alle seinen

Nadere informatie

Macro-economische Analyse

Macro-economische Analyse Macro-economische Analyse 214-2 Macro-economische Ontwikkelingen 2e kwartaal 214 Conclusie De afgelopen maanden zijn de meeste economische indicatoren sterk verbeterd. Dit herstel vlakt nu wat af. Wel

Nadere informatie

Macro-economische Analyse

Macro-economische Analyse Macro-economische Analyse 15- Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 15 Versie: 1. Auteur: NVM Data & Research Onderdeel Bron Bijlage IV Economische Groei, CPB 9 juli 15 Conclusie Ondanks de Griekenland-crisis

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 4e kwartaal 2013 NVM Data & Research 9-1-2014 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen Nuenen

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal Gemeente Landgraaf

Woningmarktrapport - 3e kwartaal Gemeente Landgraaf Woningmarktrapport - 3e kwartaal 212 Gemeente Landgraaf Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 14 aantal verkocht 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 3e kwartaal 2013 NVM Data & Research 10-10-2013 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 62 Oss eo 2e kwartaal 2013 NVM Data & Research 11-7-2013 Gebiedsindeling: Regio 62 Oss eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Oss Alle plaatsen Maasdonk Alle plaatsen Landerd Alle plaatsen

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot 2e kwartaal 2012 NVM Data & Research 12-7-2012 Gebiedsindeling: Regio 70 Tilburg Oirschot Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Goirle Alle plaatsen Haaren Biezenmortel

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 38 het Gooi 1e kwartaal 2012 NVM Data & Research 5-4-2012 Gebiedsindeling: Regio 38 het Gooi Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Baarn Alle plaatsen Eemnes Alle plaatsen Loenen Nigtevecht

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis Thermometer economische crisis mei 2013 afdeling 29/04/2013 Onderzoek gemeente Utrecht Inleiding In deze tiende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-103 1 juli 2004 9.30 uur Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal 2004 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2004 met 0,9 procent

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Voorspellingen Rabobank, absolute koopsom Nederland. Woningmarktcijfers.nl

Voorspellingen Rabobank, absolute koopsom Nederland. Woningmarktcijfers.nl Huizenprijzen niet te voorspellen Banken zijn de afgelopen jaren niet in staat gebleken betrouwbare voorspellingen over de ontwikkeling van de huizenprijzen te doen. Dat stelt Woningmarktcijfers.nl na

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: Economie Monitor Brabant Vierde kwartaal 4 Eurocrisis raakt ook de Brabantse economie De economie van Brabant krijgt in het laatste kwartaal van te maken met de gevolgen van de eurocrisis en dit is goed

Nadere informatie

Kennissessie Marktkansen 2011 en verder start om uur

Kennissessie Marktkansen 2011 en verder start om uur Kennissessie Marktkansen 2011 en verder start om 10.00 uur 1 Marktkansen 2011 en verder Bouwproductie & -prognoses Jacco Ridderhof & Richard Lamb 2 Wat ga ik vertellen Economische ontwikkelingen Situatie

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 3e kwartaal 2014

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 3e kwartaal 2014 Rapport Marktindicator H. Boumeester m.m.v. C. Lamain September Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Displayweg 1 3821 BT Amersfoort Auteurs: H. Boumeester m.m.v. C. Lamain September

Nadere informatie

Vereniging Comfortabel Wonen en Voorlichtingsburo Wonen. Kwartaal Rapport Marktcijfers

Vereniging Comfortabel Wonen en Voorlichtingsburo Wonen. Kwartaal Rapport Marktcijfers Vereniging Comfortabel Wonen en Voorlichtingsburo Wonen Kwartaal Rapport Marktcijfers 1 e 6 maanden 2016 Inleiding Met ingang van het jaar 2012 heeft de Vereniging Comfortabel Wonen (VCW) voor haar leden

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2016 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2016 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2016 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Mei 2016

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen verder De prijzen voor bestaande koopwoningen zijn in het derde kwartaal van 211 voor het vierde achtereenvolgende kwartaal gedaald. Op basis van de index

Nadere informatie

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2015

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2015 Rapport Marktindicator H. Boumeester m.m.v. C. Lamain Mei Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Displayweg 1 3821 BT Amersfoort Auteurs: H. Boumeester m.m.v. C. Lamain Mei OTB Onderzoek

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt

Monitor koopwoningmarkt Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2014 Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Peter Boelhouwer Mei

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Omzet industrie daalt door lagere prijzen

Omzet industrie daalt door lagere prijzen Eerste kwartaal 21 Omzet industrie daalt door lagere prijzen Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei Persbericht PB14-050 14 augustus 2014 09.30 uur Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei - Economie groeit volgens de flashraming met 0,5 procent ten opzichte van eerste kwartaal 2014 - Volgens

Nadere informatie

SECTORRAPPORT WONINGMARKT

SECTORRAPPORT WONINGMARKT SECTORRAPPORT WONINGMARKT UPDATE NOVEMBER 2017 www.colliers.nl 28 VRAAG Het aantal woningtransacties is in het derde kwartaal nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Dit komt vooral doordat

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

UIT groei en conjunctuur

UIT groei en conjunctuur Economische groei. Economische groei drukken we uit in de procentuele groei van het BBP op jaarbasis. De groei van het BBP heeft twee oorzaken. Het BBP kan groeien omdat de prijzen van producten stijgen

Nadere informatie

Eigen Huis Marktindicator

Eigen Huis Marktindicator Marktindicator Harry Boumeester Cor Lamain Marktindicator Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Auteurs: Harry Boumeester Cor Lamain 10 juli Onderzoeksinstituut OTB Technische Universiteit

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Nederlandse economie groeit nog steeds verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 12 Thermometer economische crisis September 2014 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding Deze twaalfde Thermometer economische crisis volgt de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Augustus 2012 IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IG&H Hypotheekupdate voor het 2 e kwartaal van 2012. Wij wensen u veel leesplezier

Nadere informatie

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-011 14 februari 2013 9.30 uur Economie verder gekrompen Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder Ten opzichte van een jaar

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam pagina 1 van 6 Gemeente Rotterdam April 2011 Inleiding Ook nieuwsgierig naar het verloop van de huizenprijzen gedurende de eerste drie

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009.

Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009. Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009. Sheet 1: Opening Het CBS publiceert vandaag het eerste cijfer van de economische groei over het vierde kwartaal en de voorlopige

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie