Wat na de grijze golf?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat na de grijze golf?"

Transcriptie

1 Han Hullen, voorzitter NVVG Wat na de grijze golf? voorzitterscolumn Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter W.P. Rijksen, algemeen directeur Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Postbus 20051, 3502 LB Utrecht tel fax Federatiepartners KAMG Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid mw. F.P. Koning-van den Berg van Saparoea, voorzitter R. Duzijn, directeur tel LAD Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband J.G. van Enk, voorzitter C. van den Brekel, directeur tel LHV Landelijke Huisartsen Vereniging S.R.A. van Eijck, voorzitter L. Hennink, algemeen directeur tel NVAB Nederlandse Vereniging voor Arbeidsen Bedrijfsgeneeskunde P.E. Rodenburg, voorzitter C. van Vliet, directeur tel NVVG Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde H.J. Hullen, voorzitter mw. C.F.M. Woldberg, directeur tel OMS Orde van Medisch Specialisten F.H.G. de Grave, algemeen voorzitter B.J. Heesen, directeur tel Verenso Specialisten in ouderen geneeskunde mw. G.M. Draijer, voorzitter F.J. Roos, directeur tel De grijze golf blijft wel langer werken, maar gaat toch in de komende jaren ons vak verlaten. Binnen de verzekeringsgeneeskunde is er een overmaat aan vijftigplussers, met als gevolg een grote uitstroom in de komende jaren. Nieuwe instroom is dringend nodig. Daarom bezinnen wij ons voortdurend op mogelijkheden toch voldoende beroepsgenoten in ons vakgebied te behouden om de belangrijke taak van claimbeoordelingen en bevordering van participatie te kunnen blijven vervullen. Wij zoeken manieren om het vak te promoten en net opgeleide artsen of huisartsen of specialisten, die aan verandering van werk toe zijn, voor ons mooie vak te doen kiezen. Allereerst is het daarbij van groot belang dat de financiële waardering voor ons werk op een dusdanig niveau is, dat dit aantrekkelijk is voor nieuw intredende artsen, zelfs voor artsen die al een eerste carrière achter de rug hebben. Uiteindelijk werken wij volgens Maslow primair voor ons brood, en daarvoor is voldoende inkomen noodzakelijk. Bij de grootste werkgever in de verzekeringsgeneeskunde, het UWV, wordt door de daar werkzame artsen nu al gevochten voor verbetering van het inkomen. Het lijkt erop, dat het UWV gaat bewegen en de beloning verbetert. Dat is een goed resultaat van de onderhandelingen, al liggen de wensen nog duidelijk hoger, dan het resultaat dat nu binnen bereik lijkt. Ook voor de werkgevers is er geen andere mogelijkheid dan de financiële waardering te verbeteren en het gat met andere medische disciplines te verkleinen. Een goede financiële beloning is natuurlijk een belangrijke reden om te kiezen voor het vak. Het financiële verschil met de overige richtingen binnen de geneeskunde blijft echter nog aanzienlijk. Natuurlijk heeft het werken binnen de sociale geneeskunde zo zijn immateriële voordelen, zoals geen diensten, vrije weekenden, en meer tijd voor sociaal leven. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was dit zelfs de wervingsslogan. Daarmee doen we de inhoud en aantrekkelijkheid van het vak echter tekort. De gemiddelde arts zoekt ook uitdaging in zijn werk en loopbaan. De heroïek van de kliniek zal de sociale geneeskunde nooit kunnen bieden, maar de intellectuele uitdaging van het werk, de brede context van de cliënt en de mogelijkheid tot wetenschappelijke verdieping zijn erg aantrekkelijk. Er zijn goede kansen op een eerste of eventueel tweede loopbaan binnen de verzekeringsgeneeskunde. Een pre van de sociale geneeskunde boven alle andere medische takken van sport is, dat er geswitched kan worden van werkplek, van werkgever, en zelfs naar andere takken van de sociale geneeskunde. Er zijn maar weinig medische disciplines, die deze loopbaanmogelijkheden bieden. Sociale geneeskunde, uw perspectief voor de eerste (of tweede) loopbaan! Daarom groeit de gedachte dat er meer gezamenlijkheid binnen de sociale geneeskunde moet komen. Primair kan dit door de opleidingen meer gezamenlijk in te richten, met een gemeenschappelijke basisopleiding, en daarboven de kopopleiding. Daarmee wordt het mogelijk met een korte extra opleiding naar een ander deelgebied over te stappen en ook de intellectuele uitdaging te behouden. Tot slot is ook de zichtbaarheid van de sociale geneeskunde op de universiteiten een belangrijk verbeterpunt. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst: na de grijze golf. beeld: Karen Vlieger 66 nr juli 2011 Medisch Contact 1863

2 column KNMG en Federatiepartners Algemene vragen? Bankrekeningnummer ABN Amro Bel de KNMG Artseninfolijn tel over n juridische en medisch-ethische onderwerpen n inhoudelijke informatie over beleidsterreinen van de KNMG n loopbaanvragen n lidmaatschap, wijzigingen in persoonlijke gegevens Loopbaanbureau tel Vragen over districten tel Vragen over studentenzaken tel Persvragen? Tel Bibliotheek en documentatie service tel , fax , KNMG Opleiding en Registratie tel F.C. Raasveldt, directeur CGS College Geneeskundige Specialismen tel mw. mr. V.J. Schelfhout-van Deventer, secretaris HVRC Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie J. Stolk, secretaris MSRC Medisch Specialisten Registratie Commissie dr. P. Blok, dr. R. Braams en dr. L. Verschoor, secretarissen SGRC Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie mw. mr. P.A. Hadders, secretaris Bureau MSRC/HVRC/SGRC tel mw. D. Hennevelt-Wolters, bureauhoofd Vragen over: n opleiding: tel n eerste registratie: tel n herregistratie: tel n erkenningen: tel n buitenlands gediplomeerden: tel Vragen over arbeidsvoorwaarden? LAD, tel / / op werkdagen tussen 9.30 en uur. Serviceverlening Werkgelegenheid Geneeskundigen Serviceverlening Werkgelegenheid Genees kundigen Arts en Werk, tel of Dossierperikelen Over de perikelen rond het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) blijf ik me verwonderen. Zo was daar de opmerkelijke uitspraak van een kritisch Kamerlid tijdens een debat over het EPD: Zelf wil ik niet in de landelijke registratie. Als ik bij de huisarts kom, vraagt die mij heel simpel: mag ik de apotheek het receptje mailen of wilt u het zelf brengen? Op dat moment geef ik toestemming; zo kan het ook. Dit Kamerlid heeft kennelijk wel vertrouwen in de beveiliging van het verkeer via het openbare en onbeveiligde internet. Als het zo simpel was, waarom wisselen dan niet alle hulpverleners via patiëntgegevens met elkaar uit? O nee, het moest juist veiliger, dat is ook zo! Uitdrukkelijke toestemming Kort daarop verzocht de Tweede Kamer de regering om indien zij besluit landelijke gegevensuitwisseling voort te zetten, dan enkel te werken met uitdrukkelijke toestemming via de opt-in systematiek. Hier wordt expliciete toestemming ten onrechte gelijkgesteld met opt-in : het instemmen met het vastleggen van persoonsgegevens in een (geautomatiseerd) bestand. Iets heel anders dus. Maar los daarvan: deze motie wil dat artsen altijd expliciet toestemming vragen voordat zij patiëntgegevens mogen verstrekken. Ook als een huisarts een patiënt verwijst naar een specialist. Dat lijkt me een miskenning van de jarenlang bestaande, in rechtspraak erkende en efficiënte wijze van gegevensuitwisseling met veronderstelde toestemming. Wereld op zijn kop Mijn verwondering gaat door. Het verzoek luidt om alleen met de opt-in systematiek te werken indien de regering besluit landelijke gegevensuitwisseling voort te zetten. Dit terwijl de regering al heeft laten weten niet door te gaan met het Landelijk Schakelpunt (LSP). Als de Tweede Kamer de legale en beproefde wijze van gegevensuitwisseling met veronderstelde toestemming wil tegenhouden, dan kan hij dat alleen bij wet verbieden. Dat zou de wereld op zijn kop zetten. Medisch beroepsgeheim Dit laatste raakt aan een ander punt. De Kamer heeft er bezwaar tegen als private partijen de landelijke infrastructuur voor uitwisseling van patiëntengegevens overnemen van de overheid. Daarover is zelfs een spoeddebat gehouden, op verzoek van Kamerlid Omtzigt. Hij vraagt zich af of de privacy in goede handen is bij de private sector. Ligt het juist niet erg voor de hand dat hulpverleners zelf verantwoordelijk zijn voor de veilige opslag en uitwisseling van patiëntengegevens, in plaats van de overheid? Dit is ook geheel naar de letter en de geest van de Wet bescherming persoonsgegevens en de WGBO. Hulpverleners zijn wettelijk bevoegd, zelfs verplicht, om patiëntengegevens zorgvuldig bij te houden in dossiers, opdat die zo nodig met andere hulpverleners kunnen worden gedeeld. Daarbij hebben hulpverleners hun medisch beroepsgeheim, in tegenstelling tot de overheid. Of zou de Kamer verontwaardigd zijn dat de overheid meer dan 300 miljoen euro heeft geïnvesteerd in de landelijke infrastructuur en dat de hulpverleners daar nu mee aan de haal gaan? Alsof die infrastructuur niet bestemd was om door hulpverleners gebruikt te worden. En is voortgezet gebruik niet beter dan de investering ongebruikt laten? Tot slot merkte de Kamer op dat er momenteel patiëntengegevens zouden worden uitgewisseld zonder dat daar een wettelijke basis voor is. Ook op dit onderdeel slaat de Kamer de plank mis. Gelukkig heeft de minister in haar Juridische analyse elektronische gegevensuitwisseling in de zorg aangegeven dat heel veel onderdelen reeds afdoende zijn geregeld in de bestaande wetgeving. Betrouwbaar systeem Ik mag hopen dat aan mijn verwondering ooit een eind komt en iedereen zich weer richt op waar het werkelijk om draait: het creëren van een veilig en betrouwbaar systeem voor gegevensuitwisseling, dat een goede hulpverlening bevordert en niet belemmert. Sjaak Nouwt, beleidsadviseur gezondheidsrecht KNMG Reageer op de site: Medisch Contact 22 juli nr

3 Symposium 6 oktober in Nijkerk Eigen-wijs rouwen Op 6 oktober organiseert de Vereniging Ouders van een Overleden Kind (VOOK) het symposium Eigen-wijs rouwen; Over-leven na de dood van een kind, ter gelegenheid van haar dertigjarig bestaan. Een symposium voor professionele hulpverleners die ouders begeleiden van wie een kind zal overlijden of overleden is. Door het uitwisselen van informatie en ervaringsdeskundigheid, wil de VOOK hulpverleners handvatten bieden ter ondersteuning van hun taken. Rouw is unieke ervaring Theoretische modellen bepalen niet hoe rouw beleefd wordt, maar de ervaring van iedere rouwende individueel. Zo stelt Ide Wolzak, vader van een overleden kind, bestuurslid van de VOOK en een van de sprekers op het symposium. In de rouwzorg dringt de laatste jaren steeds meer het besef door dat rouw een volstrekt unieke ervaring is. Dit wordt bevestigd door recent rouwonderzoek waarbij onderzoekers zich steeds vaker opstellen als luisteraar naar rouwenden. Dat levert vaak nieuwe en verrassende inzichten op over de begeleiding van nabestaanden. Wat voor de ene nabestaande werkt, heeft voor de andere een averechts effect. Hulpverleners moeten een goed evenwichtsgevoel hebben om te kunnen balanceren op deze vaak uiterst dunne scheidslijn. Individuele beleving centraal Tijdens het symposium staat de individuele beleving van rouwen centraal. Daarbij delen hulpverleners en ervaringsdeskundigen hun visie en ervaringen. Voor wie? Artsen en verpleegkundigen van gynaecologie, kraamafdelingen, kinderoncologie, neonatologie, eerste hulp en intensive Symposium Vereniging Ouders van een Overleden Kind EIGEN-WIJS ROUWEN Over-leven na de dood van een kind. care; huisartsen, huisartsassistenten; traumaspecialisten, EHBO ers; sociaalpedagogische hulpverlening, orthopedagogen, rouwtherapeuten en andere geïnteresseerden. Nieuwe inzichten in rouwbegeleiding. Donderdag 6 oktober de Schakel Nijkerk Kijk voor meer informatie en inschrijving op Dit symposium wordt georganiseerd in samenwerking met het KNMG Congresbureau. Vragen? Bel of mail naar Symposium op 6 oktober in Roermond Wie neemt wie de maat? Om de kwaliteit van zorg in te schatten en bij te sturen zijn valide indicatoren nodig. Wie maak indicatoren eigenlijk? Hoe valide zijn ze? Wie gebruikt indicatoren en met welk doel? Op 6 oktober organiseert KNMG District Limburg het symposium Wie neemt wie de maat; over de kwaliteit van indicatoren in de gezondheidszorg. Accreditatie is aangevraagd voor cluster 1, medisch specialisten en sociaal geneeskundigen. Locatie: Theaterhotel De Oranjerie, Roermond, uur. Meer informatie en inschrijven via beeld: Thinkstock 66 nr juli 2011 Medisch Contact 1865

4 KNMG-website vernieuwd De website van de KNMG oogt sinds kort anders. De homepage is anders ingedeeld en de webkleuren zijn aangepast aan de KNMG-huisstijl. Dit geeft een rustiger beeld. Aan de indeling en navigatie is niets veranderd. De webdossiers, KNMGstandpunten en richtlijnen, accreditatie en opleidingsregels: u vindt het allemaal op de vertrouwde plekken. Met deze verandering beoogt de KNMG de site overzichtelijker en rustiger te maken. Wat vindt u? Inderdaad verbeterd? Mist u de oude site? Kan het nog veel beter? De ontwikkeling van de website heeft continu onze aandacht en uw suggesties zijn van harte welkom. Reageer op Adv.Liggend_Adv.Liggend :42 Pagina 1 LANDELIJKE AIOSDAG VOOR AANKOMEND MEDISCH SPECIALISTEN Zaterdag 5 november 2011 meld je aan op Medisch Contact 22 juli nr

5 Juliana Kinderziekenhuis 125 jaar In de vitrine op de vide van Domus Medica richt het Medisch Farmaceutisch Museum De Griffioen elk kwartaal een medisch historische expositie in. Dit kwartaal aandacht voor het jubilerende Juliana Kinderziekenhuis. Het oudste niet-academische opleidingskinderziekenhuis staat in Den Haag. Daar werd op 1 oktober 1885 dit eerste kinderziekenhuis aan het Prins Hendrikplein geopend. Uit de snelle groei bleek een grote behoefte. Al na zes jaar betrok men een groter gebouw aan de Laan van Meerdervoort en weer later verhuisde men naar de dr. Van Welylaan. Bij de opening door Koningin Emma in 1929 kreeg het de naam Juliana Kinderziekenhuis, in de wandeling: JKZ. Specialisatie In de loop der jaren was de behoefte gegroeid aan diverse specialisten die zich speciaal met kinderen bezig hielden. Elk specialisme is in hun takenpakket veel meer toegespitst op het kind. Tot aan de volwassenheid maakt een kind een geweldige ontwikkeling door. De benadering in de verschillende levensfasen is van het grootste belang om goed succes te boeken. Dit geldt niet alleen voor artsen en verpleegkundigen, maar ook voor de ouders. Differentiatie In Den Haag richtte de daar gevestigde huisarts Plantenga in 1901 het eerste babyconsultatiebureau op. De eerste hoogleraar kindergeneeskunde werd in 1909 in Groningen benoemd. In 1892 werd de Nederlandsche Vereeniging voor Pediatrie opge richt, die sinds 1922 de naam heeft veranderd in Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Het aantal kinderartsen is in de 20ste eeuw met rasse schreden toegenomen en er is een differentiatie in de verschillende specialismen ontstaan. Vaccinatie De diagnostiek van kinderziekten is onder meer door betere laboratoriumfaciliteiten ook beduidend verbeterd. Bovendien veranderde de therapie: zo maakte het vaccinatieschema voor kinderen en de ontwikkeling van de antibiotica de barakken van vroeger overbodig. Door de pokkenvaccinatie, die Jenner in 1796 introduceerde, is deze aandoening nu de wereld uit. Het vaccinatie schema van overheidswege voorkomt een heel scala van ernstige complicaties zoals bij bof, mazelen en rubella. Omdat we geen difterie meer zien is een tracheotomie dus niet meer nodig. Na de polio-epidemie, in het begin jaren vijftig, is op grote schaal gevaccineerd en deze ziekte komt nu in Europa niet meer voor. Door de ontdekking van antibiotica zijn tegenwoordig tal van infectieziekten te genezen. Couveuse De prematuur is met de huidige intensive care couveuse nauwelijks meer een probleem. De Franse obstetricus Tarnier wordt gezien als de uitvinder van de couveuse. In 1881 gebruikte hij een houten bak met een glazen kap die met een petroleumbrander werd verwarmd. De voeding van de baby is van groot belang en tijdige toediening van vitaminen doet belangrijke afwijkingen voorkomen. Dankzij de levertraan, en nu vitamine AD, zien we geen rachitis meer. De afgebeelde poliomaat staat in Delft in een voormalig ziekenhuis, waar hij helaas moet verdwijnen. Als er geen alternatief komt, betekent dit vernietiging van historisch bezit! Wie er een goede plaats voor heeft of weet wordt verzocht zich te melden bij De Griffioen. Corrigerende maatregelen Omdat in het verleden veel skeletafwijkingen voorkwamen, werd vooral aandacht besteed aan conservatieve corrigerende maatregelen om de kinderen weer rechtop te laten lopen. Nicolas Andry ( ) bedacht de term orthopedie, letterlijk recht kind. De uitvinding van Röntgen in 1895 is hierbij van onschatbaar groot belang en de orthopeed kan veel restaureren. Voor informatie: Medisch Farmaceutisch Museum De Griffioen, B.K.P. Griffioen, voorzitter, telefoon of Reacties en aanvullingen zijn altijd welkom. 66 nr juli 2011 Medisch Contact 1867

6 LAD verzilvert punten uit inzet Cao Gehandicaptenzorg Half juni 2011 hebben werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, met VGN een onderhandelaarsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg met een looptijd tot 1 maart De hoofdlijnen van het onderhandelaarsresultaat Cao Gehandicaptenzorg zijn: Structurele salarisverhoging: - per 1 oktober 2011 van 1,25 procent; - per 1 juli 2012 van 1,5 procent; - per 1 juli 2013 van 2 procent. In oktober 2011 een eenmalige uitkering van 0,5 procent van het jaarsalaris. Verhoging eindejaarsuitkering: - per 2011 met 0,5 procent naar 6,25 procent; - per 2012 met 0,25 procent naar 6,5 procent; - per 2013 met 0,25 procent naar 6,75 procent. Daarnaast wordt de structuur van de eindejaarsuitkering aangepast, zodat vanaf 2012 ook werknemers die vóór 31 december van enig jaar uit dienst gaan, recht hebben op de eindejaarsuitkering naar evenredigheid van de periode die ze dat jaar in dienst zijn geweest. Loongebouw: de aanloopschalen worden vanaf 2013 afgeschaft, waarbij enkele treden in de functionele salarisschalen worden geïncorporeerd. Verbetering van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer: de eigen bijdrage vervalt en de werknemer krijgt een vergoeding van 0,08 euro per kilometer met een maximum van 30 kilometer enkele reis. De arts verstandelijk gehandicapten in opleiding (avgio) krijgt vanaf februari 2012 de wekelijkse terugkomdag volledig doorbetaald (parttimers: naar rato van het dienstverband). Verhoging van de maandelijkse stagevergoeding: - per 1 september 2011 met 25 euro naar 300 euro; - per 1 september 2012 naar 305 euro; - per 1 september 2013 naar 310 euro. Verhoging per 1 januari 2012 van het instellingsbudget voor scholing en ontwikkeling met 0,5 procent naar ten minste 2,0 procent van de loonsom. Voortzetting van de opbouw van PBL-uren tijdens het eerste halfjaar van ziekte. Verzilveren inzet De LAD heeft veel van haar inzet kunnen verzilveren: de totale structurele salarisontwikkeling (inclusief verbetering eindejaarsuitkering) is 5,75 procent in 36 maanden; de verbeterde systematiek van de eindejaarsuitkering, het afschaffen van de aanloopschalen, een substantiële verbetering van de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer, de verhoging van het budget voor scholing en ontwikkeling en de doorbetaling van de wekelijkse terugkomdag voor avgio s. Nu is het woord aan de LAD-leden; zij kunnen tot uiterlijk 5 augustus reageren op het onderhandelaarsresultaat. Kijk voor het volledige onderhandelaarsresultaat op artsennet.nl/lad. 6 oktober Landelijke manifestatie tegen bezuiniging huisartsenzorg De Landelijke Huisartsen Vereniging organiseert in samenspraak met de huisartsenkringen en samen met andere beroepsorganisaties in de huisartsenzorg een landelijke manifestatie op donderdag 6 oktober Doel van deze manifestatie is duidelijk maken hoezeer de kabinetsbezuiniging leidt tot verschraling van de huisartsenzorg. De LHV adviseert huisartsen om pas op de plaats te maken met voorgenomen investeringen. Dit in het kader van de op handen zijnde bezuiniging van 132 miljoen euro op de huisartsenzorg. Omgerekend betekent deze bezuiniging dat huisartsen euro minder kunnen inzetten voor hun praktijk, licht LHV-voorzitter Steven van Eijck de waarschuwing toe aan zijn leden. De minister wil zorg dicht in de buurt van de patiënt maar draait die ontwikkeling tegelijkertijd zelf de nek om. Zij investeert in een groei van de ziekenhuiszorg met 5,3 procent en laat tegelijkertijd de huisartsenzorg krimpen met 10 procent. Zorg in de buurt vraagt extra investeringen maar het bezuinigingsbeleid van de minister maakt dat op dit moment onverantwoord. Financieel risico De financiële consequenties van de bezuiniging voor de praktijkvoering van de individuele huisarts zijn op dit moment niet of nauwelijks te overzien, aldus Van Eijck. Wij willen voorkomen dat huisartsen met al hun goede bedoelingen om een extra inspanning te leveren om meer zorg in de buurt te realiseren straks in de problemen raken. Door de voorgenomen bezuiniging van de minister is het namelijk onzeker of nieuwe en extra activiteiten van huisartsen ook daadwerkelijk worden vergoed. Huisartsen lopen hierdoor een groot financieel risico. Meer informatie over de landelijke manifestatie volgt binnenkort op Medisch Contact 22 juli nr

Overheid, betaal mee aan opleiding bedrijfsarts

Overheid, betaal mee aan opleiding bedrijfsarts Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter W.P. Rijksen, algemeen directeur Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Postbus

Nadere informatie

Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter KNMG-federatie. Ook in 2012 zorg voor iedereen

Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter KNMG-federatie. Ook in 2012 zorg voor iedereen Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter KNMG-federatie Ook in 2012 zorg voor iedereen voorzitterscolumn Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen

Nadere informatie

Meedoen: een curatief doel

Meedoen: een curatief doel Han Hullen, voorzitter NVVG Meedoen: een curatief doel voorzitterscolumn Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter W.P.

Nadere informatie

Strijd over re-integratie

Strijd over re-integratie Han Hullen, voorzitter NVVG Strijd over re-integratie voorzitterscolumn Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter W.P.

Nadere informatie

Eindelijk een heupprothese, maar tegen hoge kosten

Eindelijk een heupprothese, maar tegen hoge kosten Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter W.P. Rijksen, algemeen directeur Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Postbus

Nadere informatie

Een arts disfunctioneert niet!

Een arts disfunctioneert niet! Han Hullen, voorzitter NVVG Een arts disfunctioneert niet! voorzitterscolumn Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter

Nadere informatie

Toetsingskader Specialismen

Toetsingskader Specialismen Toetsingskader Specialismen Besluit van 9 maart 2011 houdende toetsingskader op grond waarvan deelgebieden der geneeskunde als specialismen kunnen worden aangewezen of opgeheven Het College Geneeskundige

Nadere informatie

Bezuinig door goed te investeren

Bezuinig door goed te investeren Steven van Eijck, voorzitter LHV Bezuinig door goed te investeren voorzitterscolumn www.artsenvannu.nl Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen

Nadere informatie

Willem van der Ham, algemeen voorzitter Orde van Medisch Specialisten. De (on)macht van het getal

Willem van der Ham, algemeen voorzitter Orde van Medisch Specialisten. De (on)macht van het getal Willem van der Ham, algemeen voorzitter Orde van Medisch Specialisten De (on)macht van het getal voorzitterscolumn www.artsenvannu.nl Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering

Nadere informatie

Naar één medische indicatiestelling voorzitterscolumn

Naar één medische indicatiestelling voorzitterscolumn Han Hullen, voorzitter NVVG Naar één medische indicatiestelling voorzitterscolumn Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter

Nadere informatie

federatienieuws voorzitterscolumn Waterleiding, riolering en sociale dokters Je moet pas adviseren als er geluisterd wordt

federatienieuws voorzitterscolumn Waterleiding, riolering en sociale dokters Je moet pas adviseren als er geluisterd wordt Cisca Koning, voorzitter KAMG federatienieuws voorzitterscolumn Waterleiding, riolering en sociale dokters Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen

Nadere informatie

De Jonge Orde parttime werken

De Jonge Orde parttime werken PARTTIME werken 2 3 inhoud Relevante wet- en regelgeving 4 Kaderbesluit 6 Geldende cao 8 Ouderschapsverlof 14 Diensten 19 Opleidingsfonds 19 conclusie 19 inleiding In Nederland is parttime werken in uiteenlopende

Nadere informatie

De curatieve keten: de ideale poortwachter. De verzekeringsarts wordt gezien als de poortwachter

De curatieve keten: de ideale poortwachter. De verzekeringsarts wordt gezien als de poortwachter Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter W.P. Rijksen, algemeen directeur Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Postbus

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Position Paper. Voorstel van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (kamerstukken 33 841) Ingebracht door de KNMG en GGZ Nederland

Position Paper. Voorstel van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (kamerstukken 33 841) Ingebracht door de KNMG en GGZ Nederland DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAND Position Paper AAN Woordvoerders Eerste Kamer commissie VWS Voorstel van Wet

Nadere informatie

Een poortwachter: dus een arts voorzitterscolumn

Een poortwachter: dus een arts voorzitterscolumn Han Hullen, voorzitter NVVG Een poortwachter: dus een arts voorzitterscolumn www.artsenvannu.nl Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen

Nadere informatie

Meer assistentie noodzakelijk voor voorzitterscolumn bereikbaarheid huisarts

Meer assistentie noodzakelijk voor voorzitterscolumn bereikbaarheid huisarts Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter W.P. Rijksen, algemeen directeur Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Postbus

Nadere informatie

federatienieuws Een gewone werkdag voorzitterscolumn De druk op de gezondheidszorg is enorm

federatienieuws Een gewone werkdag voorzitterscolumn De druk op de gezondheidszorg is enorm Gert van Enk, voorzitter LAD Een gewone werkdag voorzitterscolumn www.artsenvannu.nl Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

federatienieuws voorzitterscolumn De toekomst van de ouderengeneeskunde Waardering blijft een belangrijke reden om voor dit vak te kiezen

federatienieuws voorzitterscolumn De toekomst van de ouderengeneeskunde Waardering blijft een belangrijke reden om voor dit vak te kiezen Mieke Draijer, voorzitter Verenso voorzitterscolumn De toekomst van de ouderengeneeskunde Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Overdiagnostiek: bedreiging en kostenpost

Overdiagnostiek: bedreiging en kostenpost column KNMG en Federatiepartners Algemene vragen? 030 2823 911 info@fed.knmg.nl www.knmg.nl Bankrekeningnummer ABN Amro 45 64 48 969 Bel de KNMG Artseninfolijn tel. 030 2823 322 over n juridische en medisch-ethische

Nadere informatie

Goede voornemens 2012

Goede voornemens 2012 Cisca Koning, voorzitter KAMG Goede voornemens 2012 voorzitterscolumn Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter W.P.

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Het medisch dossier: Wat moet je ermee? Mr. dr. Sjaak Nouwt KNMG

Het medisch dossier: Wat moet je ermee? Mr. dr. Sjaak Nouwt KNMG Het medisch dossier: Wat moet je ermee? Mr. dr. Sjaak Nouwt KNMG Dossierplicht WGBO Art. 7:454, lid 1, BW (WGBO): De hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt.

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

Uw patiëntendossier. bescherming van uw persoonsgegevens

Uw patiëntendossier. bescherming van uw persoonsgegevens Uw patiëntendossier bescherming van uw persoonsgegevens Uw patiëntendossier Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling maken wij een patiëntendossier over u. In de wet is vastgelegd wat

Nadere informatie

Maatwerk voor de ouderenzorg

Maatwerk voor de ouderenzorg Mieke Draijer, voorzitter Verenso Maatwerk voor de ouderenzorg voorzitterscolumn www.artsenvannu.nl Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

De Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG);

De Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG); De Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG); gelet op artikel 21 van de Statuten van de KNMG en op de artikelen 14 en 15 van de Wet op de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 13 juli 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Kaderbesluit CCMS van

Nadere informatie

Artsennet.nl dé artsen-portal van Nederland 2012

Artsennet.nl dé artsen-portal van Nederland 2012 Artsennet.nl dé artsen-portal van Nederland 2012 Artsennet.nl Artsennet.nl is de portal van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Het is een onafhankelijke webomgeving

Nadere informatie

Daarnaast betaalt de SBOH voor haar werknemers alle opleidingskosten aan. aantal aios per opleidingsinstituut

Daarnaast betaalt de SBOH voor haar werknemers alle opleidingskosten aan. aantal aios per opleidingsinstituut BOH inbeeld 2014 waar de sboh voor staat al 25 jaar Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Federatienieuws. Vrijdag 13 december 2013 staat in. Uitgedokterd. Gezondheid is niet alleen de afwezigheid. ziekte VOORZITTERSCOLUMN CISCA KONING

Federatienieuws. Vrijdag 13 december 2013 staat in. Uitgedokterd. Gezondheid is niet alleen de afwezigheid. ziekte VOORZITTERSCOLUMN CISCA KONING Federatienieuws VOORZITTERSCOLUMN Uitgedokterd CISCA KONING Vrijdag 13 december 2013 staat in mijn geheugen gebeiteld. Was het dan een ongeluksdag? Integendeel! De Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen

Nadere informatie

Overdracht patiëntendossiers na ontstentenis van de arts zonder opvolging

Overdracht patiëntendossiers na ontstentenis van de arts zonder opvolging V.10 Overdracht patiëntendossiers na ontstentenis van de arts zonder opvolging 1 Inleiding Als een arts (plotseling) stopt met zijn praktijk is het meestal de opvolger die de verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en BOH in Beeld 2013 waar de sboh voor staat Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderen geneeskunde. De

Nadere informatie

Kindermishandeling en huiselijk geweld. Stappenplannen

Kindermishandeling en huiselijk geweld. Stappenplannen Kindermishandeling en huiselijk geweld penplannen 2 penplan: minder machteloos bij kindermishandeling en huiselijk geweld Kindermishandeling en huiselijk geweld tegen volwassenen het zijn situaties die

Nadere informatie

Paul van Leeuwen, voorzitter Kamer Academische Specialisten, Orde van Medisch Specialisten

Paul van Leeuwen, voorzitter Kamer Academische Specialisten, Orde van Medisch Specialisten Paul van Leeuwen, voorzitter Kamer Academische Specialisten, Orde van Medisch Specialisten voorzitterscolumn De universitair medisch specialist verdient beter Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij

Nadere informatie

Principeakkoord VOB FNV Publiek Belang CNV Connectief

Principeakkoord VOB FNV Publiek Belang CNV Connectief Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Principeakkoord VOB FNV Publiek Belang CNV Connectief Ondergetekenden, partijen bij de Cao Openbare Bibliotheken, te weten: a) Vereniging van Openbare

Nadere informatie

Reglement College voor Accreditatie Cluster 1

Reglement College voor Accreditatie Cluster 1 Reglement College voor Cluster 1 Preambule Vanaf 1 januari 2012 vindt de accreditatie binnen, te weten huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde (SO) en artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG)

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

uw medisch dossier patiënteninformatie

uw medisch dossier patiënteninformatie patiënteninformatie uw medisch dossier Uw behandelend arts heeft een medisch dossier over u aangelegd. Dat is nodig voor een goede behandeling en verzorging. Maar hoe gaat het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Nadere informatie

Juridische factsheet. Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Juridische factsheet. Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens Juridische factsheet De treedt deels per 1 juli 2017 en deels per 1 juli 2020 in werking. De bepalingen van de wet zijn opgenomen in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Omdat de Wet gebruik

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt 2 Deze folder geeft een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten van u als patiënt en van uw zorgverlener. In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Oncolytica via Rijnstate Poli-apotheken

Oncolytica via Rijnstate Poli-apotheken Oncolytica via Rijnstate Poli-apotheken Uw medisch specialist heeft in overleg met u een medicijn ter behandeling van kanker voorgeschreven (een oncolyticum). Deze medicatie kunt u alleen in de Rijnstate

Nadere informatie

Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking. Mr. Diederik van Meersbergen KNMG

Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking. Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Casus herhaalreceptuur RTC Zwolle 13 december 2012 LJN YG2496 - pte. heeft constitutioneel eczeem - bezoekt HA

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1 Incidentele Beloning Vastgesteld op 12 oktober 2009 Handtekening Handtekening Bestuurder Algemeen directeur met het oog op het kind 1 Inleiding Bij de oprichting van de stichting is het beloningsbeleid

Nadere informatie

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers,

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers, CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015 Geachte werkgevers, De beide werknemersorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben zich de afgelopen periode met haar leden zorgvuldig beraden om

Nadere informatie

Federatienieuws. Er bestaan veel misverstanden over. Een evidencebased 2017 gewenst! Verzekeringsartsen. bronnen van evidence op de werkplek

Federatienieuws. Er bestaan veel misverstanden over. Een evidencebased 2017 gewenst! Verzekeringsartsen. bronnen van evidence op de werkplek Federatienieuws VOORZITTERSCOLUMN Een evidencebased 2017 gewenst! ROB KOK Er bestaan veel misverstanden over wat evidencebased werken inhoudt. In lijn met de definitie zoals ooit door Sackett geformuleerd

Nadere informatie

Federatienieuws. Er zijn verschillende redenen waarom geneeskundestudenten

Federatienieuws. Er zijn verschillende redenen waarom geneeskundestudenten Federatienieuws VOORZITTERSCOLUMN Knelpunten in de zorg? Laat studenten meedenken! SANNE WUBBELS Een paar weken terug was ik samen met leden van het KNMG Studentenplatform bij een bijeenkomst van het Platform

Nadere informatie

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL Uitwisseling van uw medische en medicatiegegevens bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren, tussen huisartsen, huisartsenpost, apotheek en ziekenhuis WAAROM UITWISSELING VAN MEDISCHE GEGEVENS? Uw huisarts

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid De Wit

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid De Wit De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Rechten en plichten. Uw rechten

Rechten en plichten. Uw rechten Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie (Besluit cardiologie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede

Nadere informatie

Wat hebben artsen nodig voor de toekomstige uitoefening van hun vak?

Wat hebben artsen nodig voor de toekomstige uitoefening van hun vak? Deze Informatiekaart biedt een overzicht van wat artsen nodig hebben voor de toekomstige van hun vak. Waar op deze kaart gesproken wordt over artsen, gaat het in eerste instantie over artsen in dienstverband.

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Wilsverklaring. Grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde

Wilsverklaring. Grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde 00 Wilsverklaring Grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde 1 Hoe maak ik mijn wensen duidelijk in mijn laatste levensfase? In de laatste levensfase van zieke mensen moeten er moeilijke beslissingen

Nadere informatie

Federatienieuws. Soms heb je een gesprek waarvan al bij. Een goed gesprek? Het managen. groot belang VOORZITTERSCOLUMN JANKO DE JONGE

Federatienieuws. Soms heb je een gesprek waarvan al bij. Een goed gesprek? Het managen. groot belang VOORZITTERSCOLUMN JANKO DE JONGE Federatienieuws VOORZITTERSCOLUMN Een goed gesprek? JANKO DE JONGE Soms heb je een gesprek waarvan al bij het begin duidelijk is dat het niet gaat lukken. Kort geleden kwam een patiënte bij mij terug voor

Nadere informatie

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy www.oval.nl www.nvab-online.nl Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy Informatie voor werknemers Het gebeurt iedereen

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS 1. Overwegingen 1.1. Het professioneel statuut van de bedrijfsarts (in het vervolg: het professioneel statuut) is bedoeld om de professionele

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

De nieuwe CAO kent een looptijd van drie jaar, van 1 februari 2007 tot 1 februari 2010.

De nieuwe CAO kent een looptijd van drie jaar, van 1 februari 2007 tot 1 februari 2010. ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO-KENNISCENTRA 2007-2010 De ACOP, de CCOOP en de CMHF enerzijds en Colo, vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven anderzijds, verder te noemen partijen zijn het navolgende

Nadere informatie

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief Grande Conference 2014 Het Huisartsenperspectief Het Huisartsenperspectief Toekomstvisie huisartsgeneeskunde 2022 kleinschalige, persoonsgerichte zorg dicht bij de patiënt ambities Het Huisartsenperspectief

Nadere informatie

Geheimhouding van medische gegevens

Geheimhouding van medische gegevens Geheimhouding van medische gegevens Dit informatieblad is bestemd voor de verantwoordelijke, dat is degene die voor eigen doeleinden persoonsgegevens van anderen gebruikt. DIT INFORMATIEBLAD GAAT IN OP

Nadere informatie

Betreft: wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33509)

Betreft: wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33509) 1 / 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Per email: postbus@eerstekamer.nl Betreft: wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking

Nadere informatie

Federatienieuws. De dood is hot. Sla een willekeurige. Doodeng. Praten over de dood is wellicht gewoner, maar helaas nog niet gemakkelijker

Federatienieuws. De dood is hot. Sla een willekeurige. Doodeng. Praten over de dood is wellicht gewoner, maar helaas nog niet gemakkelijker Federatienieuws VOORZITTERSCOLUMN Doodeng RUTGER JAN VAN DER GAAG De dood is hot. Sla een willekeurige krant open en de kans is groot dat u stuit op een artikel over de dood(strijd), euthanasie of palliatieve

Nadere informatie

1. Looptijd De looptijd van deze afspraken is van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2010.

1. Looptijd De looptijd van deze afspraken is van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2010. Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 1 januari 2009-1 april 2010 d.d. 12 november 2008 Ondergetekenden, partijen bij de CAO Huisartsenzorg, te weten: a. De Landelijke Huisartsen Vereniging, gevestigd te

Nadere informatie

Herregistratie: De actualiteiten. Mr. Vivienne Schelfhout-van Deventer KNMG

Herregistratie: De actualiteiten. Mr. Vivienne Schelfhout-van Deventer KNMG Herregistratie: De actualiteiten Mr. Vivienne Schelfhout-van Deventer KNMG Systeem Wet BIG Arts specialist BIG-register specialisten-register Ministerie VWS (CIBG) KNMG (CGS &RGS) Herregistratie BIG-register

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek Rechten en plichten Weet u wat uw rechten zijn? Als patiënt heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over behandelingen en onderzoeken. Ook heeft u recht op inzage in uw dossier. In de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN

PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN 2006-2007 Op onderhandelaarsniveau is op 9 januari 2007 tussen KNMP, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak overeenstemming bereikt over een principeakkoord betreffende een

Nadere informatie

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 Partijen bij de CAO Kinderopvang, te weten: Maatschappelijk Ondernemers Groep, gevestigd te Utrecht De Branchevereniging Ondernemers

Nadere informatie

College Geneeskundig Specialismen

College Geneeskundig Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundig Specialismen Besluit van 11 november 2015 houdende bepalingen voor de profielen maatschappij en gezondheid (Besluit

Nadere informatie

Beroepsheim: de praktijk is weerbarstig

Beroepsheim: de praktijk is weerbarstig Beroepsheim: de praktijk is weerbarstig Florien van Woerden Juridisch Adviseur VvAA 28 oktober 2016 1 Vandaag bespreek ik: Beroepsgeheim in het nieuws Beroepsgeheim: Waarom? Wettelijk kader: hoofdregel

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

Visitatie: instrument voor evaluatie

Visitatie: instrument voor evaluatie Visitatie: instrument voor evaluatie Collegiale toetsing van specialisten ouderengeneeskunde en hun vakgroep Visitatie als kwaliteitsinstrument Goede behandelresultaten, tevreden patiënten, soepele samenwerking

Nadere informatie

Uw patiënt wil wisselen van huisarts. Regels voor het wel/niet inschrijven van patiënten

Uw patiënt wil wisselen van huisarts. Regels voor het wel/niet inschrijven van patiënten Uw patiënt wil wisselen van huisarts Regels voor het wel/niet inschrijven van patiënten 1 Inleiding Het kan gebeuren dat een van uw patiënten graag wil wisselen van huisarts. Daarvoor hebben NPCF en LHV

Nadere informatie

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS,

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS, De Wielewaal 20 2761XZ Zevenhuizen T 0180631783 (praktijk) T 0180328003 (spoedlijn) F 0180631521 (fax) E info@huisartsvanbreugel.nl W huisartsvanbreugel.nl TOESTEMMINGSFORMULIER ELEKTRONISCHUITWISSELENVANMEDISCHEGEGEVENS

Nadere informatie

Aanbevelingen Wij doen de volgende aanbevelingen om het wetsvoorstel 33509 te repareren:

Aanbevelingen Wij doen de volgende aanbevelingen om het wetsvoorstel 33509 te repareren: Aantekeningen bij de brief van minister Schippers van 23 juni 2014 over 33509 In haar brief van 23 j.l. aangaande het wetsvoorstel cliëntenrechten bij de elektronische verwerking van gegevens, gaat de

Nadere informatie

Letseldiagnostiek bij kinderen

Letseldiagnostiek bij kinderen Letseldiagnostiek bij kinderen Informatie voor verwijzers Letseldiagnostiek bij kinderen De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) verricht letseldiagnostiek bij 0- tot 18-jarigen. Dit gebeurt

Nadere informatie

Principeakkoord Cao Apothekers in dienstverband 29 november 2016

Principeakkoord Cao Apothekers in dienstverband 29 november 2016 Principeakkoord Cao Apothekers in dienstverband 29 november 2016 De LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) en de VZA (de Vereniging van Zelfstandige Apothekers), verder te noemen cao-partijen,

Nadere informatie

Wie kan bij uw dossier?

Wie kan bij uw dossier? Test UITWISSELING PATIËNTGEGEVENS Wie kan bij uw dossier? Er is veel onduidelijk over het Landelijk Schakelpunt, de opvolger van het gesneuvelde elektronisch patiëntendossier. Zelfs bij de miljoenen Nederlanders

Nadere informatie

Wie is de Nederlandse huisarts?

Wie is de Nederlandse huisarts? 8 LHV jubileumboek onderhuids onderzoek 9 Wie is de Nederlandse huisarts? Eerst het goede nieuws: 4 van de 5 huisartsen hebben geen enkele spijt van hun beroepskeuze. Sterker nog: als ze opnieuw zouden

Nadere informatie

Aan: de NVDA-leden werkzaam in Gezondheidscentra. Utrecht, 12 oktober Betreft: Ledenraadpleging Cao Gezondheidscentra Kenmerk: KG/mb 2016.

Aan: de NVDA-leden werkzaam in Gezondheidscentra. Utrecht, 12 oktober Betreft: Ledenraadpleging Cao Gezondheidscentra Kenmerk: KG/mb 2016. Aan: de NVDA-leden werkzaam in Gezondheidscentra Utrecht, 12 oktober 2016 Betreft: Ledenraadpleging Cao Gezondheidscentra Kenmerk: KG/mb 2016.047 Geachte heer/mevrouw, FBZ en FNV Zorg & Welzijn hebben

Nadere informatie

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet Privacyreglement (20152016) Huisartsenpraktijk Rozet Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Huisartsenpraktijk Rozet hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Gerrit Open Podium XDS 11 december 2014 Jet van Mourik Juridisch adviseur & Compliance Officer Antonius Zorggroep Privacy in de Antonius Zorggroep,

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 12 april 2010 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Federatienieuws. De laatste tijd bekruipt me wel eens. Nieuw en oud. Oude wijn in nieuwe zakken dan? Ja, want soms is oude wijn gewoon heel goed!

Federatienieuws. De laatste tijd bekruipt me wel eens. Nieuw en oud. Oude wijn in nieuwe zakken dan? Ja, want soms is oude wijn gewoon heel goed! Federatienieuws VOORZITTERSCOLUMN Nieuw en oud CISCA KONING De laatste tijd bekruipt me wel eens het gevoel dat we ons niet zo druk moeten maken over de veranderingen in de zorg die ons te wachten staan.

Nadere informatie

Geneeskundig adviseur in dienstverband

Geneeskundig adviseur in dienstverband SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari 2015 Voorwoord Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de

Nadere informatie

Kosten die zúllen baten

Kosten die zúllen baten Gert van Enk, voorzitter LAD Kosten die zúllen baten voorzitterscolumn Federatie KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter W.P.

Nadere informatie