Schuimrubber. Keuringsmethoden. Flexible cellular rubber. Test methods

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schuimrubber. Keuringsmethoden. Flexible cellular rubber. Test methods"

Transcriptie

1 UDC Schuimrubber Keuringsmethoden NEDERLANDSE NORM NEN Onderwerp Flexible cellular rubber. Test methods Deze norm bevat keuringsmethoden voor schuimrubber. 2 Toepassingsgebied 2e druk, november 1975 De norm is van toepassing op schuimrubber, vervaardigd van natuurlijke of syntetische latex of mengsels daarvan. Zij geldt in het bijzonder voor platen, kussens en matrassen. 3 Beproevingsomstandigheden Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Verricht de keuring in een ruimte met een temperatuur van 23 ± 2 C en een relatieve vochtigheid van 50 ± 5% (standaardatmosfeer). Conditioneer, alvorens onderstaande proeven uit te voeren, het materiaal ten minste 2 h in de standaardatmosfeer en in het geval van arbitrage 2 x 24 h. 4 Bepaling van de stramheid 4.1 Definitie Stramheid: drukken. 4.2 Beginsel De drukspannîng die nodig is om een proefstuk over een afstand van 25% van de hoogte in te Een proefstuk wordt met behulp van een ronde stempel met constante snelheid ingedrukt totdat de voorgeschreven relatieve vermindering van de hoogte is bereikt. 4.3 Toestellen Een geperforeerde onderplaat, ten minste 320 mm x 320 mm, waarop het proefstuk wordt geplaatst. De perforatie van de onderplaat bestaat uit rijen gaatjes met middellijn van ten minste 4 mm. De afstand van de gaatjes hart op hart, alsmede van de rijen, bedraagt 20 mm. Een platte indrukstempel met een middellijn van 200 mm, waarvan de onderrand, ter voorkoming van beschadiging van het proefstuk, een kleine afronding heeft (r = 2 mm). Een inrichting om de stempel of de onderplaat verticaal te verplaatsen met een snelheid van 150 mm/min, waarbij de op de stempel uitgeoefende kracht kan worden afgelezen in 0,01 N. De stempel moet met een kogelscharnier aan deze inrichting zijn bevestigd. Een inrichting voor het bepalen van de afstand van het midden van de stempel tot de onderplaat, afleesbaar in 0,5 mm. 4.4 Proefstukken Proefstukken mogen bestaan uit het gehele artikel of een geschikt deel ervan; op het oppervlak moet een cirkel met een middellijn van ten minste 300 mm kunnen worden beschreven. De hoogte moet gelijk zijn aan de hoogte van het kussen of de matras en bij platen ten minste 25 mm, eventueel door opstapeling verkregen. De boven- en de onderzijde van elk proefstuk moeten zo evenwijdig mogelijk aan elkaar zijn. 4.5 Werkwijze Leg het proefstuk zo op de onderplaat, dat het aan alle zijden ten minste 50 mm onder de stempel uitsteekt. Plaats proefstukken met holten zo in het toestel, dat de indrukstempel tegen de bovenzijde van het proefstuk drukt. Druk het proefstuk 3 maal in tot ongeveer 50% van de hoogte met een snelheid van 150 mm/min. Bepaal de hoogte (h x ) onder een voorlast van 4,5 N. Druk het proefstuk in met een snelheid van 150 mm/min totdat de hoogte 75% van h x is en lees dan de belasting af. Verricht de bepaling in drievoud op dezelfde plaats van hetzelfde proefstuk.

2 NEN Berekening Bereken de stramheid uit: A S is de stramheid, in Pa; F is de middelste van de drie afgelezen belastingen, in N, op het ogenblik dat de indrukking 25% van de hoogte van het proefstuk bedraagt; A is de oppervlakte, in m 2, van de indrukstempel. 4.7 Verslag Geef de stramheid op, afgerond op de dichtsbijzijnde 0,01 Pa. Vermeld de afmetingen van het proefstuk en de beproevingstemperatuur, indien deze afwijkt van 23 ± 2 C. 5 Bepaling van de weerstand tegen vermoeiing 5.1 Definitie Weerstand tegen vermoeiing: 5.2 Beginsel De mate waarin een proefstuk bestand is tegen herhaaldelijk indrukken. Een proefstuk wordt in een voorgeschreven tijd een bepaald aantal keren ingedrukt. Vervolgens worden de relatieve verandering van de stramheid en van de hoogte van het proefstuk bepaald. 5.3 Toestellen Een verstelbare geperforeerde onderplaat die ten minste 5 mm langer en breder moet zijn dan het proefstuk. De perforatie bestaat uit rijen gaatjes met middellijn van ten minste 4 mm. De afstand van de gaatjet hart op hart, alsmede van de rijen, bedraagt 20 mm. Een ten minste even grote bovenplaat, plaat op en neer te bewegen. Een toestel om het aantal indrukkingen van het proefstuk te registreren. Een aandrijfwerk worden gegeven. 5.4 Proefstukken bevestigd aan een verstelbaar krukmechanisme, dat dient om deze waarmede aan het krukmechanisme een van te voren in te stellen vast toerental kan Hier geldt de beschrijving volgens Werkwijze Bepaal de stramheid (S x ) volgens 4. Stel het krukmechanisme zo in dat, onder een voorlast van 4,5 N, de slaghoogte van de bovenplaat afgerond op 0,5 mm, 50% bedraagt van de hoogte (h x ) van het proefstuk. Zet de bovenplaat in de hoogste stand. Leg het proefstuk op de onderplaat en schuif deze plaat zover naar boven dat de afstand tot de bovenplaat gelijk is aan/?!. Stel het toestel in op 60 omwentelingen per minuut en onderwerp het proefstuk aan indrukkingen. Controleer na de proef of de structuur van het proefstuk veranderingen heeft ondergaan en bewaar het proefstuk ten minste 12 uur in de standaardatmosfeer. Bepaal vervolgens de stramheid (S 2 ) volgens 4 en de hoogte (h 2 ) van het proefstuk onder een voorlast van 4,5 N, afgerond op 0,5 mm. Voer de proef uit in enkelvoud. 5.6 Berekeneing Bereken de relatieve verandering van de hoogte in % uit: ~~ h i x100 hi Bereken de relatieve verandering van de stramheid, in % uit: ~ S * x 100 Sx h x is de hoogte onder voorlast vóór vermoeien, /?2 is de hoogte onder voorlast na vermoeien, Si is de stramheid volgens 4 vóór vermoeien, S 2 is de stramheid volgens 4 na vermoeien. hl Sl i

3 NEN3 5.7 Verslag Geef als weerstand tegen vermoeiing de relatieve verandering van de stramheid en van de hoogte op, afgerond tot op 1 %. Vermeld de oorspronkelijke afmetingen van het proefstuk en de beproevingstemperatuur, indien deze afwijkt van 23±2 C. Vermeld of de struktuur van het proefstuk door de vermoeiingsproef is veranderd en welke veranderingen zijn opgetreden. 6 Bepaling van de blijvende vormverandering na indrukking 6.1 Definitie Bijlvende vormverandering na indrukking: De verandering in hoogte tengevolge van het bewaren van een proefstuk in ingedrukte toestand, berekend op de toegepaste indrukking. 6.2 Beginsel Een proefstuk wordt een voorgeschreven tijd bewaard bij een bepaalde temperatuur en onder een voorgeschreven indrukking. 6.3 Toestellen Twee vlakke platen die op een willekeurige afstand evenwijdig aan elkaar kunnen worden ingesteld. De platen moeten zo groot zijn dat in samengedrukte toestand het proefstuk niet buiten de platen uitsteekt. Een schuif maat, afleesbaar in 0,1 mm, voor het meten van de dikte van de proefstukken met holten. Een diktemeter, afleesbaar in 0,01 mm, voor het meten van de dikte van de proefstukken zonder holten. Deze diktemeter mag bij diktemeting geen merkbare meetdruk op het proefstuk uitoefenen. Het ondervlak van de diktemeter moet groter zijn dan het proefstuk. Gebruik als bovenvlak van de diktemeter een dun metalen plaatje (b.v. van messing, met een middellijn van 20 mm en een dikte van 0,5 mm) dat bij aanraking met de puntvormige taster van de diktemeter een elektrisch circuit sluit waardoor een lampje gaat branden. Plaats dit plaatje op het proefstuk. Een droogstoof met natuurlijke trek, die op 70 ± 2 C kan worden ingesteld. 6.4 Proefstukken Materiaal met holten Snijd uit het materiaal een proefstuk met een bovenvlak van ten minste 100 mm x 100 mm; de hoogte dient gelijk te zijn aan de hoogte van het materiaal, of: Vervaardig uit de bovenlaag van het materiaal cilindervormige proefstukken met een middellijn van ten minste 30 mm en een hoogte, gelijk de aan helft van de middellijn van het bovenvlak. Ma teriaal zonder holten Vervaardig uit het materiaal cilindervormige proefstukken zoals beschreven in Werkwijze Bepaling van de hoogte van de proefstukken Bepaal de hoogte van de proefstukken met een bovenvlak van ten minste 100 mm x 100 mm met behulp van een schuif maat of een diktemeter op 4 plaatsen op 0,5 mm nauwkeurig en bepaal het gemiddelde van deze waarden (h x ). Het materiaal mag tijdens de diktemeting niet worden ingedrukt. Bij meten met de schuifmaat kan dit worden bereikt door te voren in te stellen en het proefstuk tussen de bekken te schuiven. Bepaal de hoogte van de cilindervormige proefstukken met een middellijn van ten minste 30 mm, door middel van een diktemeter zoals beschreven in Aanbrengen van de proefstukken tussen de vlakke platen Plaats de proefstukken tussen de vlakke platen, genoemd onder 6.3 en druk deze samen tot 50% van de hoogte h x (h 2 ), waarbij scheefdrukken van het proefstuk moet worden voorkomen. Indien bij proefstukken met holten knikken van de rubber optreedt, dienen de lengte en breedte van het proefstuk anders te worden gekozen Proef omstandigheden Bewaar de ingedrukte proefstukken van ten minste 100 mm x 100 mm uit materiaal met holten gedurende 22 h in de stoof bij 70 C. Bewaar de ingedrukte cilindervormige proefstukken van ten minste 30 mm middellijn uit materiaal met of zonder holten gedurende 3 x 24 h bij een temperatuur van 23 ± 2 C.

4 NEN Ontspan de proefstukken na de bovengenoemde perioden en bewaar ze een half uur in de standaardatmosfeer. Bepaal de hoogte (h 3 ) van de proefstukken, als beschreven in Voor de bovengenoemde proeven uit in tweevoud. 6.6 Berekening Bereken de blijvende vormverandering na indrukking, in %, voor iedere proef uit: hl ~ h * x100 hi -/?2 Neem het gemiddelde van de beide waarden en rond het resultaat af tot op 1 % (proefstukken van 100 mm x 100 mm) of tot op 0,1% (cilindervormige proefstukken). 6.7 Verslag Vermeld de afmetingen van het proefstuk, de beproevingstemperatuur en de temperatuur tijdens de diktemetingen, indien deze afwijken van 23 ± 2 C. 7 Bepaling van de rek bij breuk 7.1 Definitie Rek bij breuk: De relatieve vergroting van de meetlengte (zie 7.4) op het ogenblik dat het proefstuk breekt. 7.2 Beginsel 7.3 Toestel Een proefstuk wordt met een constante snelheid gerekt totdat het breekt. Een trektoestel waarmede met een constant te houden treksnelheid van 300 ± 30 mm/min kan worden getrokken. 7.4 Proefstukken De proefstukken moeten haltervormig en in doorsnede rechthoekig zijn en dienen zo te worden vervaardigd dat de huid van het schuimrubberartikel hierin niet is opgenomen. Het prismatische deel heeft een breedte van 8 mm en een dikte van ongeveer 10 mm. De afstand tussen de merkstrepen, de meetlengte, is 20 mm. 7.5 Werkwijze Span het proefstuk in daartoe geschikte klemmen van het trektoestel en rek het zonder onderbreking met een snelheid van 300 ± 30 mm/min totdat breuk optreedt. Bepaal de rek waarbij het proefstuk breekt. Voer de proef uit in 5-voud. 7.6 Berekening Bereken de rek bij breuk voor elk proefstuk, in %, uit: Ll ~ L x100 L 0 is meetlengte voor de proef (= 20), in mm; Lj is meetlengte op het ogenblik van breken, in mm. 7.7 Verslag Rangschik de gevonden waarden naar grootte en houd de middelste waarde aan als de rek bij breuk, afgerond op 5%. 8 Bepaling van de weerstand tegen vouwen 8.1 Definitie Weerstand tegen vouwen: De mate waarin het oppervlak van een proefstuk bestand is tegen gevouwen zijn over Beginsel Een proefstuk wordt in gevouwen toestand bewaard, waarbij bepaalde beproevingsomstandigheden worden aangehouden.

5 Bestelformulier Stuur naar: NEN Standards Products & Services t.a.v. afdeling Klantenservice Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Standards Products & Services Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. NEN 3118:1975 nl Schuimrubber - Keuringsmethoden Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Standards Products & Services, t.a.v. afdeling Klantenservice Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2016, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

Voorbeeld NËN : ISÖ3903. Preview. Nederlandse. Scheepsbouw en maritieme constructies. Gewone rechthoekige scheepsramen (ISO 3903:1993)

Voorbeeld NËN : ISÖ3903. Preview. Nederlandse. Scheepsbouw en maritieme constructies. Gewone rechthoekige scheepsramen (ISO 3903:1993) Nederlandse NËN : ISÖ3903 Scheepsbouw en maritieme constructies. Gewone rechthoekige scheepsramen (ISO 3903:1993) Shipbuilding and marine structures. Ships' ordinary rectangular windows 2e druk, april

Nadere informatie

NEN VERKLARINGEN. bevat. het model van de overeenstemmingsverklaring. in het kader van de Laagspanningsrichtlijn

NEN VERKLARINGEN. bevat. het model van de overeenstemmingsverklaring. in het kader van de Laagspanningsrichtlijn Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Deze norm is van toepassing op straat-, trottoir- en gecombineerde straat-trottoirkolken ongeacht de gebruikte

Deze norm is van toepassing op straat-, trottoir- en gecombineerde straat-trottoirkolken ongeacht de gebruikte UDC 628.251-410 Kolken Definities, nominale afmetingen en functionele eisen NEDERLANDSE NORM NEN 7067 Gullies - Definitions, nominal dimensions and functional requirements 1e druk, oktober 1982 1 Onderwerp

Nadere informatie

Vlakglas. 2.1 lichtdoorlatendheid (r): Het quotiënt van de doorgelaten en de opvallende straling.

Vlakglas. 2.1 lichtdoorlatendheid (r): Het quotiënt van de doorgelaten en de opvallende straling. UDC 666.15:631.234:728.98:620.11:535.345.1 Vlakglas Tuinbouwglas - Lichtdoorlatendheid Steekproef procedu re Glass Greenhouse glass - Light transmittance - Sampling procedure NEDERLANDSE NORM NEN 2674

Nadere informatie

3.1 Het schrift dat in samenhang met de symbolen wordt gebruikt, moet voldoen aan de eisen in ISO

3.1 Het schrift dat in samenhang met de symbolen wordt gebruikt, moet voldoen aan de eisen in ISO UDC 744.43:003.62 Technische tekeningen Symbolen voor vorm- en plaatstoleranties Verhoudingen en afmetingen Technical drawings - Symbols for geometrical tolerancing - Proportions and dimensions NEDERLANDSE

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Braille. 8-puntsbrailleschrift voor teksttoepassing. Nederlandse NEN Onderwerp en toepassingsgebied.

Voorbeeld. Preview. Braille. 8-puntsbrailleschrift voor teksttoepassing. Nederlandse NEN Onderwerp en toepassingsgebied. Nederlandse NEN 2426 Braille. 8-puntsbrailleschrift voor teksttoepassing Braille. 8-dot braille for text representation 1e druk, november 1994 UDC 003.248:681.3 Dit document mag slechts op een stand-alone

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden

Voorbeeld. Preview NEN Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden UDC 621.86:672.61 Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden Calibrated, short link hoist chains for use in appliances with

Nadere informatie

Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik

Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik UDC 679.73:621.86Л87 Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik NEDERLANDSE NORM NEN 3231 Steel wire ropes- Equal lay for general purpose 4e druk, augustus 1989 1 Onderwerp en toepassingsgebied

Nadere informatie

Inleiding. NEN 2887 is eerder als praktijkrichtlijn (NPR 2887) in januari 1986 verschenen. Daarin was het hoofdstuk "Controlemetingen"

Inleiding. NEN 2887 is eerder als praktijkrichtlijn (NPR 2887) in januari 1986 verschenen. Daarin was het hoofdstuk Controlemetingen UDC 69.001.2 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats Maximum permissible dimensional deviations for setting-out on the building site NEDERLANDSE NORM NEN 2887 1e druk,

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 6165 (nl) Grondverzetmachines Basistypen Woordenlijst (ISO 6165:1997)

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 6165 (nl) Grondverzetmachines Basistypen Woordenlijst (ISO 6165:1997) Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN 2731. Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe NEDERLANDSE NORM. Technische tekeningen.

Voorbeeld. Preview NEN 2731. Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe NEDERLANDSE NORM. Technische tekeningen. UDC 744.4:621.753.1 Technische tekeningen Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe Technical drawings - Fundamental tolerancing principles Envelope requirement and principle

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Straatnaamborden. Street name signs C M 1"7"71 NEDERLANDS CIN I//Z NORMALISATIE-

Voorbeeld. Preview. Straatnaamborden. Street name signs C M 1771 NEDERLANDS CIN I//Z NORMALISATIE- UDC 62.74.66:66.0:62-777.1 Straatnaamborden Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN 3374 1e druk, december 1971. Watervoerende armaturen. Brandweermaterieel

Voorbeeld. Preview. NEN 3374 1e druk, december 1971. Watervoerende armaturen. Brandweermaterieel UDC 64.843 Brandweermaterieel Watervoerende armaturen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Radioactiviteitsmetingen. Monsterneming van vis, visserijprodukten. op landslakken.

Radioactiviteitsmetingen. Monsterneming van vis, visserijprodukten. op landslakken. UDC 539.16.08:628.518:637.56 Radioactiviteitsmetingen Monsterneming van vis, visserijprodukten en landslakken Radioactivity measurements Sampling of fish, fishing products and land snails NEDERLANDSE VOORNORM

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 13920-10:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen UDC 614.841.33:699.812:692.711 Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen Determination of the resistance against the initiation of fire in the vicinity of open fireplaces

Nadere informatie

De norm is van toepassing op onroerend goed, te weten gebouwen en bijbehorende terreinen.

De norm is van toepassing op onroerend goed, te weten gebouwen en bijbehorende terreinen. UDC 001.4:657.47:69.003 Exploitatiekosten van gebouwen Begripsomschrijvingen en indeling NEDERLANDSE NORM NEN 2632 1 Onderwerp Working costs of buildings - Terminology and classification 1e druk, september

Nadere informatie

Toelichting op. NTA 8007 Brandgedrag van versieringsmaterialen. december 2007

Toelichting op. NTA 8007 Brandgedrag van versieringsmaterialen. december 2007 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Norm > Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang

Norm > Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld NEN-EN 577. Preview. N Nederlands. Aluminium en aluminiumlegeringen. Vloeibaar metaal. Specificaties

Voorbeeld NEN-EN 577. Preview. N Nederlands. Aluminium en aluminiumlegeringen. Vloeibaar metaal. Specificaties Nederlandse Aluminium en aluminiumlegeringen. Vloeibaar metaal. Specificaties NEN-EN 577 EN 577 Aluminium and aluminium alloys. Liquid metal. Specifications Ie druk, september 1995 UDC 669.71-404.3 Dit

Nadere informatie

(en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD)

(en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD) Nederlandse praktijkrichtlijn NPR-ENV-IEC 61111 (en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD) Matting of insulating material

Nadere informatie

Nederlandse NEN-EN 10204

Nederlandse NEN-EN 10204 Nederlandse NEN-EN 10204 Produkten van metaal. Soorten keuringsdocumenten Metallic products. Types of inspection documents 2e druk, oktober 1995 UDC 669:620.1(088) Dit document bevat de vertaling in het

Nadere informatie

Technische tekeningen

Technische tekeningen UDC 744.43:621.753.1:003.62 Technische tekeningen Referenties en referentiesystemen voor vorm- en plaatstoleranties en de aanduiding daarvan Technical drawings - Datums and datum-systems for geometrical

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse Nederlandse norm Meeraderige en symmetrische paar- /vierling-kabels voor digitale communicatie - Deel 3-1: Bekabeling op de werkplek - Raamspecificatie (IEC 61156-3-1:1995/A2:2001,IDT) Wijzigingsblad NEN-IEC

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 1780-3:1997; NEN-EN 1780-3:1999 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende

Nadere informatie

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) Houtsoort azobé. Quality requirements for timber - Species ekki

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) Houtsoort azobé. Quality requirements for timber - Species ekki UDC 674.031.817.22:691.11 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) Houtsoort azobé Quality requirements for timber - Species ekki NEDERLANDSE NORM 1e druk, februari 1983 Onderwerp en toepassingsgebied Vervangt

Nadere informatie

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Openbare Apotheken. Norm > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Openbare Apotheken. Norm > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Openbare Apotheken. Preview. Certificatieschema > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Openbare Apotheken. Preview. Certificatieschema > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

UDC :694.28: Vingerlassen in hout lengtelassen Eisen en keuring. Requirements and testing NEN e druk, september 1984

UDC :694.28: Vingerlassen in hout lengtelassen Eisen en keuring. Requirements and testing NEN e druk, september 1984 NEN 7076 NEDERLANDSE NORM UDC 674.028.11:694.28:624.011.1 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. nederlandse praktijkrichtlijn. Radioactiviteitsmetingen NPR Monsterneming van de depositie. 1 Onderwerp en toepassingsgebied

Voorbeeld. Preview. nederlandse praktijkrichtlijn. Radioactiviteitsmetingen NPR Monsterneming van de depositie. 1 Onderwerp en toepassingsgebied UDC 539.16.08:628.111.620.118 nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5628 1e druk, januari 1993 Radioactiviteitsmetingen Monsterneming van de depositie Radioactivity measurements Sampling of the deposition

Nadere informatie

Voorbeeld. Focus op Veiligheid. Preview. Werkboek HKZ > Colofon:

Voorbeeld. Focus op Veiligheid. Preview. Werkboek HKZ > Colofon: Werkboek HKZ > This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Focus op Veiligheid

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en)

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en) Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

De vereiste gegevens moeten op een tekening van het tandwiel en in een tabel met vertandingsgegevens worden vermeld.

De vereiste gegevens moeten op een tekening van het tandwiel en in een tabel met vertandingsgegevens worden vermeld. Nederlandse NEN 2366 Cilindrische tandwielen Vermelding van gegevens in technische produktdocumentatie Cilindrical gears. Indication of data on technical product 3e druk, juli 993 documentation UDC 62.833.:744.4

Nadere informatie

Een gedeeltelijk losgelaten groeiring, zichtbaar op het dosse vlak. Voor definities van overige in de norm voorkomende begrippen, zie NEN 5461.

Een gedeeltelijk losgelaten groeiring, zichtbaar op het dosse vlak. Voor definities van overige in de norm voorkomende begrippen, zie NEN 5461. UDC 67.32.477.825.6:691.11 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 198) Houtsoort rode meranti NEDERLANDSE NORM NEN 5483 Quality requirements for timber Species red meranti 1e druk, september 1989 Onderwerp en

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD. Machine bridge reamers. Alésoirs de chaudronnerie, à machine

INTERNATIONAL STANDARD. Machine bridge reamers. Alésoirs de chaudronnerie, à machine INTERNATIONAL STANDARD ISO 2238 Second edition 2011-08-15 Machine bridge reamers Alésoirs de chaudronnerie, à machine Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een

Nadere informatie

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 277, april 1995.

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 277, april 1995. Nederlandse Zakken voor het vervoer van levensmiddelen bestemd voor voedselhulp. Zakken gemaakt van geweven polypropeen NEN-EN 277 Sacks for the transport of food aid. Sacks made of woven polypropylene

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Uitgewerkte symbolen voor de procesinstrumentatie. Technische tekeningen. Symbolen voor de meet- en regeltechniek

Voorbeeld. Preview. Uitgewerkte symbolen voor de procesinstrumentatie. Technische tekeningen. Symbolen voor de meet- en regeltechniek NEN 3347 NEDERLANDSE NORM UDC 744.43:003.62:62-52 Technische tekeningen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN /A1 (nl)

Nederlandse norm. NEN /A1 (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties Aanv. NEN Inhoud. Aanvulling op NEN 1041

Voorbeeld. Preview. Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties Aanv. NEN Inhoud. Aanvulling op NEN 1041 Aanvulling op NEN 1041 Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties Aanv. NEN 1041 Supplement to NEN 1041 - Safety regulations for high-voltage installations le druk, december 1991 Dit document

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Buitenriolering. Beheer NPR nederlandse praktijkrichtlijn. Sewerage systems outside buildings.

Voorbeeld. Preview. Buitenriolering. Beheer NPR nederlandse praktijkrichtlijn. Sewerage systems outside buildings. UDC 628.2:621.644.2:696.13 Buitenriolering Beheer Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Onderwerp Deze norm beschrijft methoden voor röntgenonderzoek van stompe lasverbindingen in aluminium en magnesium en hun legeringen.

Onderwerp Deze norm beschrijft methoden voor röntgenonderzoek van stompe lasverbindingen in aluminium en magnesium en hun legeringen. UDC 621.791:620.179.1:669.715+669.721 Röntgenonderzoek van lasverbindingen in aluminium en magnesium en hun legeringen NEDERLANDSE NORM NEN2513 X-ray inspection of fusion welded joints in aluminium and

Nadere informatie