HERINCASSO. revitaliseer uw debiteurenportefeuille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HERINCASSO. revitaliseer uw debiteurenportefeuille"

Transcriptie

1 HERINCASSO revitaliseer uw debiteurenportefeuille

2 informatie is de spil van onze dienstverlening

3 HERINCASSO REVITALISEER UW DEBITEURENPORTEFEUILLE «INHOUDSOPGAVE 6 EDR CREDIT SERVICES B.V. Achtergrond De kracht van innovatie DAS 12 WAT IS HERINCASSO? Revitaliseer uw debiteurenportefeuille Elke debiteur is anders Incassostrategie Communicatiemiddelen 18 VIER STAPPEN TOT EEN CONTACTMOMENT Databank Research Desk Research Field Research Monitoring 22 WAARBORGEN NVI Incasso Keurmerk Derdengelden rekening Ernst & Young EDP audit Privacy & Wet bescherming persoonsgegevens EDR Credit Services (EDR)

4 » EDR CREDIT SERVICES EDR CREDIT SERVICES edr herincasso is dé ideale manier om uw huidige incassopartner te benchmarken 6 EDR Credit services B.V.

5 EDR CREDIT SERVICES «ACHTERGROND EDR is een bedrijf dat zich in beginsel heeft toegelegd op het verstrekken van informatie om kredietrisico s te reduceren en te managen. Als enige in de markt leveren wij informatie over consumenten, bestuurders en bedrijven. Deze informatie is online opvraagbaar en wordt samengesteld door onze gespecialiseerde medewerkers, die toegang hebben tot omvangrijke informatiesystemen. Centraal in onze dienstverlening staat de EDR Databank: een zeer krachtige en betrouwbare informatiebron waarmee in elke fase van het debiteurenproces - van accepteren tot en met incasseren - kredietrisico s inzichtelijk worden gemaakt en gereduceerd. Door onze databank, ICT kennis en onze gedrevenheid om werkbare oplossingen te bedenken, zijn wij uitgegroeid tot een maatgevende, innovatieve credit management organisatie. EDR Credit services B.V. 7

6 » EDR CREDIT SERVICES DE KRACHT VAN INNOVATIE Informatie is de spil van onze dienstverlening. De kracht van EDR is vervolgens dat, door op intelligente wijze gebruik te maken van deze informatie, tot innovatieve oplossingen wordt gekomen. Zo zetten wij de databank in om de resultaten van het incassoproces te optimaliseren. Immers, wij zijn door onze databank in staat de juiste debiteur te (her) kennen om vervolgens de meest effectieve middelen te gebruiken om de debiteur te motiveren om tot betaling over te gaan. EDR concentreert zich hierbij vooral op vorderingen die om wat voor reden dan ook niet zijn geïncasseerd tijdens het eerste in- of externe incassoproces. Deze dienstverlening voeren wij uit wij onder de naam Herincasso.» ZONDER ENIGE INSPANNING BETALING VAN ONINBARE VORDERINGEN 8 EDR Credit services B.V.

7 EDR CREDIT SERVICES «VAN ACCEPTEREN TOT EN MET INCASSEREN Strategische Consultancy, Detachering Marketing Credit Screening Dataverrijking Acceptatie Consumententoetsing Bedrijfstoetsing Consumenteninformatie Bedrijfsinformatie Garantieregeling Debiteuren beheer Facturatie Debiteurenbeheer/outsourcing Detachering Pre-incasso diensten Scanned Verified EDR Databank Checked Klanten behoud Mediation Enterprise Customer Retention Klachtenmanagement Scanned Minnelijke incasso B2B incasso B2C incasso Track & Trace Field Research Verhaalsinformatie Gerechelijke incasso Dagvaarding Behalen vonnis Executie vonnis Beslaglegging Innen / Afboeken Herincasso Dossierbewaking Verkopen van vorderingen EDR Credit services B.V. 9

8 » EDR CREDIT SERVICES edr is sinds 2010 onderdeel van das, dat in nederland al meer dan 45 jaar bekend staat als rechtsbijstandverzekeringsmaatschappij. de strategische keuze om financiële dienstverlening toe te voegen aan de core business, maakte das alleen nog maar sterker. 10 EDR Credit services B.V.

9 EDR CREDIT SERVICES «DAS EDR is sinds 2010 onderdeel van DAS. Al meer dan 45 jaar is DAS in Nederland bekend als rechtsbijstandverzekeringsmaatschappij. Enige jaren geleden heeft DAS de strategische keuze gemaakt om de financiële dienstverlening, waaronder incasso, toe te voegen aan de core business. DAS staat voor het voorspellen, voorkomen, beheersen en oplossen van juridische en financiële risico s. DAS is in Nederland en in Europa de grootste gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraar. In 2010 behandelde DAS in Nederland ruim zaken, op meer dan 40 verschillende rechtsgebieden. In Nederland heeft DAS ruim 2000 medewerkers in dienst, onder wie 530 juridische specialisten en 470 incassospecialisten. DAS heeft een landelijk kantorennetwerk toegespitst in rechtsbijstand, juridische diensten en incasso. De omzet bij het incasso-onderdeel steeg van 52 miljoen euro in 2009 naar 54 miljoen euro in DAS heeft in 2010 meer dan 750,000 vorderingen behandeld voor haar incassoklanten. De financiële dienstverlening heeft diverse operationele vestigingen die zich kenmerken door hun specialistische dienstverlening: debiteurenbeheer, minnelijke incasso, gerechtelijke incasso, herincasso, consultancy, detachering, kredietinformatie en verhaalsinformatie. Als onderdeel van DAS wordt EDR nog meer in staat gesteld om te acteren als solution provider en gebruik te maken van de operationele capaciteit, kennis, informatie en infrastructuur van de andere business units. Hierdoor kunnen wij voor elke willekeurige opdrachtgever diensten leveren om kredietrisico s met diverse middelen te managen en te reduceren. In combinatie met onze informatiedienst zijn wij als geen ander in staat toegevoegde waarde te leveren met onze herincassodienst. EDR Credit services B.V. 11

10 » WAT IS HERINCASSO? WAT IS HERINCASSO? edr verstaat onder herincasso het ontplooien van intelligente activiteiten om een reeds behandelde debiteuren portefeuille nieuw leven in te blazen en te laten renderen. 12 EDR Credit services B.V.

11 WAT IS HERINCASSO? «EDR DATABANK Periodiek Aangeleverde Betalingservaring WSNP Faillissementen surseances Incasso en Deurwaarderszaken Externe Databanks: Kadaster KVB/CCB Statistische EDR Data EDR Databank Scanned Verified Checked KVK. N.A.W., Postcode en telefoon verificatie Socio demografische Data Scanned Consumenten Desk Statistische Scorecards Customized Scorecards Dynamische Monitoring Functie Management Informatie Het doel dat wij hierbij voor ogen hebben is om het rendement op een portefeuille te optimaliseren. Vaak wordt in de incassomarkt een dergelijke activiteit omschreven als Schuldbewaking of Second Placement. EDR heeft er bewust voor gekozen om deze termen niet meer te hanteren. Wij zijn namelijk de mening toegedaan dat Schuldbewaking doorgaans een activiteit is met een passieve grondslag. Hierbij worden periodiek - vooral ter stuiting - brieven verzonden met de ijdele hoop dat er betalingen volgen. Onze Herincasso dienst behelst meer dan dat.» PROACTIEVE BEWAKING VAN DEBITEUREN EDR Credit services B.V. 13

12 » WAT IS HERINCASSO? REVITALISEER UW DEBITEURENPORTEFEUILLE Het tot leven brengen van een inactieve debiteurenportefeuille is ons vak. EDR is van mening dat informatie de cruciale schakel is om uiteindelijk tot succesvolle uitwinning over te gaan. Debiteuren zijn vaak om diverse redenen verdwenen en houden zich stil voor schuldeisers. Het meest elementaire in het Herincasso proces is dus om een contactmoment te genereren met de debiteur. Door onze informatie expertise en onze datadank zijn wij in staat om debiteuren te traceren waardoor er weer geïncasseerd kan worden. Wij doen dit met respect voor de debiteur waarbij wij de filosofie volgen dat iedere debiteur anders is. DE DRIVERS VAN DE WAARDE VAN DE PORTEFEUILLE informatie opdrachtgever Informatie debiteur Acceptatieproces Beschikbare data (dossier) AVW Intern Beheer Externe behandeling Branche/Marktprofiel Mate van automatisiering etc Ouderdom vordering Hoogte vordering Type vordering (On-)betwist Condities Type contract Klantgegevens etc Hoe meer kwalitatieve data, hoe hoger de inningsmogelijkheden 14 EDR Credit services B.V.

13 WAT IS HERINCASSO? «ELKE DEBITEUR IS ANDERS Nederland is een multiculturele samenleving. Dit betekent dat we te maken hebben met verschillende culturele achtergronden. In dit kader is het ondenkbaar dat een standaard incasso aanpak het hoogste rendement oplevert. Jongeren die gewend zijn via sociale media te communiceren, vergen een andere benaderingswijze dan een gezin dat door omstandigheden niet in staat is een rekening te voldoen. Kortom, doordat elke debiteur anders is, hanteren wij een diversiteit aan incassostrategieën die zich in de praktijk keer op keer weer bewijst. EDR Credit services B.V. 15

14 » WAT IS HERINCASSO? INCASSOSTRATEGIE Onze databank maakt het mogelijk de juiste debiteur te (her)kennen om vervolgens de meest logische strategie in te zetten voor het innen van een vorderingen. Elke strategie start met een zogenaamde notificatie, waarin de debiteur op de hoogte wordt gesteld van het feit dat de vordering is overgedragen aan EDR en wat de consequenties kunnen zijn van een mogelijke negatieve registratie in de EDR Databank. Uiteraard ontvangen de debiteuren die niet meer op het opgegeven adres blijken te wonen deze brief op het nieuwe door EDR achterhaalde adres. Hierdoor wordt de juiste persoon aangeschreven en heeft de nieuwe bewoner geen last van verkeerd geadresseerde brieven en alle frustraties en imagoschade die daarmee gepaard kunnen gaan. 16 EDR Credit services B.V.

15 WAT IS HERINCASSO? «COMMUNICATIEMIDDELEN De incassostrategie die volgt na de notificatie is gebaseerd op het profiel van de debiteur. Hierbij is het belangrijk dat de communicatiemiddelen worden ingezet die het beste aansluiten bij de debiteur. Met ons incassoplatform kunnen wij berichten via diverse communicatiemiddelen versturen zoals traditionele post, sms, mail en fax. Telefonisch contact met debiteuren is nog steeds een uitstekend middel. Wij hebben diverse geavanceercde faciliteiten tot onze beschikking om grote groepen debiteuren te bereiken of te bewegen contact met ons op te nemen. EDR Credit services B.V. 17

16 » VIER STAPPEN NAAR EEN CONTACTMOMENT VIER STAPPEN NAAR EEN CONTACTMOMENT bij herincasso draait het om het realiseren van hernieuwd contact. Informatie is hierbij cruciaal. 18 EDR Credit services B.V.

17 VIER STAPPEN NAAR EEN CONTACTMOMENT CONTINU BEOORDELING VAN DE VERHAALSPOSITIE Databank research Desk research Field research Monitoring Match Match Match Contactmoment op basis van het profiel van debiteur Onze Herincasso telt vier stappen, die moeten resulteren in een contactmoment indien blijkt dat de debiteur onvindbaar is of niet reageert. DATABANK RESEARCH Allereerst wordt de EDR Databank geraadpleegd om een nieuw adres te achterhalen en op basis van die informatie het profiel van de debiteur te doorgronden. Indien dit niet resulteert in een contactmoment, wordt de vordering overgeheveld naar de afdeling Track & Trace. EDR Credit services B.V. 19

18 » VIER STAPPEN NAAR EEN CONTACTMOMENT DESK RESEARCH De afdeling Track & Trace zal alles in het werk stellen om via desk research het nieuwe adres van de debiteur te achterhalen. Deze afdeling gebruikt de EDR Databank in deze stap als onderzoeksinstrument en zoekt daarbij naar waardevolle aanknopingspunten om de debiteur te traceren. 20 EDR Credit services B.V.

19 VIER STAPPEN NAAR EEN CONTACTMOMENT «FIELD RESEARCH Na de desk research kunnen wij in bepaalde gevallen overgaan tot field research. Dit betekent dat medewerkers op locatie informatie inwinnen met als doel om het nieuwe adres te achterhalen en de positie van de debiteur in kaart te brengen. Dit is ook onze handelswijze indien blijkt dat de debiteur niet reageert op schriftelijke correspondentie. Vaak wordt er tijdens zo n bezoek alsnog een betalingsregeling getroffen. EDR Credit services B.V. 21

20 » VIER STAPPEN NAAR EEN CONTACTMOMENT MONITORING Mochten al deze stappen niet tot resultaat leiden, dan wordt de vordering in de EDR Databank opgenomen en permanent gemonitord. Omdat we onze databank continu voeden met data, kunnen we de verhaalspositie en de verblijfsplaats van de debiteur regelmatig opnieuw beoordelen en traceren. Gedurende een langere periode zullen specifieke acties plaatsvinden om de vordering actueel te houden en de verjaringstermijn te stuiten. Tegelijk met deze monitoring worden gegevens gecontroleerd en nieuwe adressen achterhaald door de afdeling Track & Trace. Op het moment dat het aannemelijk is dat uw debiteur een betere financiële positie heeft, zal de openstaande schuld wederom worden gemeld en geïncasseerd. Omdat we deze gestructureerde aanpak, consequent uitvoeren, is succes en optimaal rendement op uw debiteurenportefeuille verzekerd. 22 EDR Credit services B.V.

21 WAARBORGEN «WAARBORGEN de operationele werkzaamheden van onze herincasso dienstverlening wordt uiterst zorgvuldig uitgevoerd. we hebben namelijk niet alleen met herincasso activiteiten te maken, maar ook met privacy aspecten. EDR Credit services B.V. 23

22 » WAARBORGEN Privacy is belangrijk bij de inzet van onze databank en bij onze desk research werkzaamheden. Vervolgens moeten wij ook onze kwaliteitseisen garanderen voor onze medewerkers in de buitendienst die via field research in contact treden met een diversiteit aan debiteuren. De kwaliteit van onze Herincasso wordt gewaarborgd door de hieronder genoemde erkenningen: LID NEDERLANDSE VERENIGING VAN INCASSO-ONDERNEMINGEN (NVI) EDR Credit Services is actief lid van de NVI. De NVI is in 1989 opgericht op initiatief van een aantal incasso-ondernemingen in Nederland bij gebrek aan specifieke regelgeving door de Nederlandse overheid. NVI leden willen zich nadrukkelijk onderscheiden van organisaties en personen die een oneerlijke en ongeoorloofde incassopraktijk beoefenen. De vereniging heeft zich ten doel gesteld een verantwoorde werkwijze van incasso-ondernemingen in het maatschappelijk bestel te bewerkstelligen en de beroepsbelangen van incasso-ondernemingen in de meest uitgebreide zin van het woord te behartigen. De NVI streeft naar een verdere professionalisering van de branche en het verbeteren van het imago. 24 EDR Credit services B.V.

23 WAARBORGEN «INCASSO KEURMERK Het Incasso Keurmerk is een initiatief van de NVI. Met het Incasso Keurmerk wil de NVI de overheid, opdrachtgevers, bedrijven en consumenten het vertrouwen en de zekerheid geven dat incasso-activiteiten van ondernemingen met het Incasso Keurmerk correct, betrouwbaar en zorgvuldig worden uitgevoerd. Meer informatie hierover kunt u vinden op EDR Credit Services is in het bezit van het NVI Keurmerk. STICHTING DERDENGELDEN Wij hebben een Stichting Derdengelden opgericht, waarmee een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen de binnenkomende betalingen die voor EDR zijn bestemd en het geld dat wij incasseren voor onze opdrachtgevers. Deze derdengelden rekening wordt ook elk jaar door onze accountants gecontroleerd en goedgekeurd. Hiermee borgen wij dat gelden voor onze opdrachtgevers veilig zijn gesteld en hen toekomen. EDR Credit services B.V. 25

24 » WAARBORGEN ERNST & YOUNG EDP AUDIT Op initiatief van EDR Credit Services heeft Ernst & Young een EDP Audit uitgevoerd, die vervolgens uitgebreid en periodiek wordt herhaald. Het doel van deze audit is om een onafhankelijke autoriteit een beoordeling te laten uitvoeren op basis van de navolgende kwaliteitsaspecten. Exclusiviteit: uitsluitend bevoegde personen hebben de mogelijkheid tot muteren, uitlezen, kopiëren en/of kennisnemen van persoonsgegevens; Integriteit: persoonsgegevens zijn in overeenstemming met de werkelijkheid; Continuïteit: er zijn voldoende maatregelen getroffen om ongestoorde voortgang van de verwerking te bewerkstelligen; Controleerbaarheid: er zijn voldoende mogelijkheden om vast te stellen of de verwerking van persoonsgegevens steeds op betrouwbare wijze heeft plaatsgevonden. 26 EDR Credit services B.V.

25 WAARBORGEN «PRIVACY & WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS EDR Credit Services werkt te allen tijde binnen de wettelijke kaders met inachtneming van de maatschappelijke aanvaardbaarheid. De bescherming van persoonsgegevens heeft in Nederland een wettelijke basis in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De verschillende hieraan gerelateerde procedures binnen onze organisatie zijn dan ook volledig binnen de Wbp opgesteld. Naast het reeds genoemde NVI Keurmerk en de periodieke audits door Ernst & Young ziet ook onze privacy functionaris erop toe dat de procedures en werkinstructies nauwkeurig worden nageleefd. Onze databanken zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en geregistreerd onder nummer Daarnaast beschikt EDR Credit Services over een Consumentendesk. Hier kunnen consumenten inzage-, verwijdering- en correctieverzoeken indienen. EDR Credit services B.V. 27

26 EDR CREDIT SERVICES loire am den haag postbus ab leidschendam t +31 (0) f +31 (0)

Professonele hulp bij openstaande facturen Met incasso door Vesting Finance

Professonele hulp bij openstaande facturen Met incasso door Vesting Finance Professonele hulp bij openstaande facturen Met incasso door Vesting Finance Zoals vrijwel iedere organisatie heeft u weleens te maken met facturen die niet of te laat worden betaald. U wilt deze facturen

Nadere informatie

INCASSOWIJZER [ KNLTB verenigingen ]

INCASSOWIJZER [ KNLTB verenigingen ] INCASSOWIJZER [ KNLTB verenigingen ] Inhoud KNLTB EN INTRUM JUSTITIA 3 NATIONALE INCASSO-OVEREENKOMST VOOR KNLTB VERENIGINGEN 4 INCASSO OP DEBITEUREN 4 DE INCASSOPROCEDURE 5 a) Minnelijke incassofase 5

Nadere informatie

Consumenten informatie

Consumenten informatie Consumenten informatie Waarom ontvangt u deze informatie? U heeft een betaalachterstand bij een opdrachtgever van Lindorff. De vordering is in behandeling bij Lindorff B.V. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Professionele opvolging met debiteurenmanagement van Vesting Finance

Professionele opvolging met debiteurenmanagement van Vesting Finance Professionele opvolging met debiteurenmanagement van Vesting Finance Voor het voortbestaan en de groei van uw organisatie is het noodzakelijk dat uw debiteurenbeheer professioneel en efficiënt is ingericht.

Nadere informatie

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Waarom kiest u voor Graydon? Met 125 jaar ervaring in credit management hebben wij voor elk incassovraagstuk een oplossing. Uw voordeel: Realtime inzicht

Nadere informatie

DAS voor gemeenten en (overheids)instellingen

DAS voor gemeenten en (overheids)instellingen DAS voor gemeenten en (overheids)instellingen Oplossingen op juridisch en financieel gebied De uitdagingen van nu Het huidige economische klimaat heeft merkbaar financiële gevolgen voor gemeenten, (overheids)instellingen

Nadere informatie

Informatie & Inspiratie. Solveon. Geld incasseren en je klanten behouden. Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie

Informatie & Inspiratie. Solveon. Geld incasseren en je klanten behouden. Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie Informatie & Inspiratie Solveon Geld incasseren en je klanten behouden Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie Agenda 1. Solveon 2. Wie zijn uw klanten 3. Hoe organiseert u een goed debiteurenbeheer

Nadere informatie

Want het is hoog tijd voor een nieuwe aanpak. De aanpak van Bosveld.

Want het is hoog tijd voor een nieuwe aanpak. De aanpak van Bosveld. Incasseren met IQ Ja, mét IQ Want het is hoog tijd voor een nieuwe aanpak. De aanpak van Bosveld. U Strategisch Natuurlijk zijn er veel organisaties die zich bezighouden met incasso. En als het goed is,

Nadere informatie

Vesting Finance Klantgericht factureren

Vesting Finance Klantgericht factureren Vesting Finance Klantgericht factureren Facturatie is een belangrijk element van uw bedrijfsvoering, maar niet iets dat u per se in huis moet hebben. Het is immers niet waar uw bedrijf in is gespecialiseerd.

Nadere informatie

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant.

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant. Gilles & Partner Incasso is dé partner op het gebied van credit management en incasso voor het midden- en kleinbedrijf. Ons dienstenpakket bestaat uit debiteurenbeheer, incasso, gerechtelijke incasso en

Nadere informatie

Overname debiteurenrisico ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Overname debiteurenrisico ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Overname debiteurenrisico ING Commercial Finance Zicht op Zaken Omzet is pas echt omzet als de factuur is betaald. Daarom vraagt u kredietlimieten aan voor klanten met wie u zaken doet en voor potentiële

Nadere informatie

Uw teamgenoot in creditmanagement

Uw teamgenoot in creditmanagement Uw teamgenoot in creditmanagement [een perfecte uitrusting] U heeft er als onderneming of overheidsinstelling ongetwijfeld mee te maken: klanten die niet op tijd betalen. Vervelend, want het kost veel

Nadere informatie

Professioneel beheer van openstaande vorderingen

Professioneel beheer van openstaande vorderingen Professioneel beheer van openstaande vorderingen Voor meer liquiditeit Grip op de toekomst Een stabiele kasstroom en gewaarborgde liquiditeit zijn voor ondernemingen van elk formaat van levensbelang. Een

Nadere informatie

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen :

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen : ALGEMEEN In de herziene Gedragscode NVI Leden 2014 zijn de algemene normen vastgelegd waaraan NVI leden moeten voldoen. Het doel van deze gedragscode is te waarborgen dat de NVI leden hun incassoactiviteiten

Nadere informatie

Zorgeloos zaken doen. EOS Nederland B.V. With head and heart in finance

Zorgeloos zaken doen. EOS Nederland B.V. With head and heart in finance Zorgeloos zaken doen EOS Nederland B.V. With head and heart in finance Succes is teamwork. En het resultaat van consequentie en sympathie EOS Nederland vindt voor u de oplossing Uw debiteuren zijn uw klanten,

Nadere informatie

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen :

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen : ALGEMEEN U staat voor een maatschappelijk verantwoorde incassoprocedure middels een correcte behandeling van debiteuren op basis van algemeen aanvaarde beginselen van zorgvuldigheid en deskundigheid. Onder

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers Sach-, ARAG Incasso Haftpflicht, Verzekering Kfz etc. Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat of niet betalen. En

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

Uw partner in creditmanagement

Uw partner in creditmanagement Uw partner in creditmanagement In-Kas Intermediair In-Kas Intermediair is van mening dat u het geld beter In-Kas kunt hebben dan uitstaan bij uw klant dan wel debiteur. Intermediair staat voor bemiddelen

Nadere informatie

Meesterlijk in de rechten en hands-on.

Meesterlijk in de rechten en hands-on. Hands-on! Meesterlijk in de rechten en hands-on. Onze missie is het behalen van maximale resultaten voor de klant op het gebied van incasso, juridische procedures en advisering. Daar gaan we voor. Onze

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Headline Headline Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers ARAG Incasso Verzekering Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat

Nadere informatie

Verklein uw debiteurenriscio Kredietinformatie en Acceptatietools

Verklein uw debiteurenriscio Kredietinformatie en Acceptatietools Verklein uw debiteurenriscio Kredietinformatie en Acceptatietools Voorkomen is beter dan genezen Wie weet met wie hij zaken doet, brengt zijn debiteurenrisico naar beneden. Want pas wanneer u een goed

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase 1 Preventie: maak eigen analyse wat kan beter? hanteer strakke procedure(s) gebruik onze incassosticker De minnelijke incassofase 1. Inleiding Als

Nadere informatie

Een optimale cashflow met credit management van Vesting Finance

Een optimale cashflow met credit management van Vesting Finance Een optimale cashflow met credit management van Vesting Finance Een optimale cashflow, hoe bereikt u die? Om de continuïteit van uw organisatie te borgen en groei te realiseren heeft u werkkapitaal nodig.

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

De Kluijver Actief voor uw zaak

De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver. Actief voor uw zaak Actie ondernemen op een factuur die te lang uitstaat? Dan wordt het tijd voor De Kluijver. De Kluijver in Alphen aan den Rijn is al vele

Nadere informatie

Uw incasso partner in de fashion, show en entertainment industrie!

Uw incasso partner in de fashion, show en entertainment industrie! Uw incasso partner in de fashion, show en entertainment industrie! 1: Wie zijn wij? 2: De incasso procedure 3: Gratis incassodiensten, hoe kan dat? 4: Wat als uw factuur niet geïncasseerd kan worden? 5:

Nadere informatie

BemiddelingskostenClaim

BemiddelingskostenClaim BemiddelingskostenClaim Algemene voorwaarden van BemiddelingskostenClaim Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: BemiddelingskostenClaim: De handelsnaam van

Nadere informatie

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay gezocht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. XS to XL Incasso is een dynamisch, sterk groeiend incassobureau. U vindt ons in Leerdam en Woerden.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 juni 2014 Onderwerp kwaliteit incassobranche

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 juni 2014 Onderwerp kwaliteit incassobranche 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 14

Creditmanagement Trendmeter 14 Creditmanagement Trendmeter 14 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 2014 VCMB Trendmeter 14 20078 / oktober 2014 Pag. 1 Deel 1: Betaaltrends Deel 2: Betaalgedrag overheid Deel 3:

Nadere informatie

Proactief debiteurenbeheer in tijden van crisis!

Proactief debiteurenbeheer in tijden van crisis! Proactief debiteurenbeheer in tijden van crisis! In crisistijd is het voor veel organisaties en natuurlijke personen moeilijk om te voldoen aan hun reguliere betalingsverplichtingen. Als organisatie moet

Nadere informatie

STRAETUS DEBITEURENBEHEER & INCASSO

STRAETUS DEBITEURENBEHEER & INCASSO STRAETUS DEBITEURENBEHEER & INCASSO voor klantvriendelijk incasseren! debiteurenbeheer, kredietinformatie en incasso Presentatie; Janet Boxmeer-Bos Dennis Kuipers STRAETUS NEDERLAND Diensten Debiteurbeheer

Nadere informatie

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Dit Privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement zijn

Nadere informatie

Incasso dienstverlening Incassade 201 Incassade Deurwaarders en Incasso Postbus 1216 8900 CE Leeuwarden sales@incassade.

Incasso dienstverlening Incassade 201 Incassade Deurwaarders en Incasso Postbus 1216 8900 CE Leeuwarden sales@incassade. Incasso dienstverlening Incassade 2014 Incasso dienstverlening Incassade 201 Incassade Deurwaarders en Incasso Postbus 1216 8900 CE Leeuwarden sales@incassade.nl (0)888 444 111 Incassade Deurwaarders en

Nadere informatie

2014 Cardec Algemene Presentatie Balieplus

2014 Cardec Algemene Presentatie Balieplus 2014 Cardec Algemene Presentatie Balieplus Wie is Cardec? Cardec is een besloten vennootschap, opgericht door Mr P.J.Ph. Dietz de Loos, advocaat te Wassenaar. Van zijn advocatenpraktijk én bancaire achtergrond

Nadere informatie

Bestuurders Bestuurders van bedrijven (rechtspersonen) zijn natuurlijke personen of bedrijven (niet natuurlijk) die namens de rechtspersoon handelen.

Bestuurders Bestuurders van bedrijven (rechtspersonen) zijn natuurlijke personen of bedrijven (niet natuurlijk) die namens de rechtspersoon handelen. Begrippenlijst Bedrijfstoetsing De begrippenlijst van Bedrijfstoetsing heeft de bedoeling u te informeren over de achtergrond van het rapport en uitleg te geven over de betekenis en waarde van de gehanteerde

Nadere informatie

Gedragscode Stichting BrowseSafe. Normen en waarden voor een betere online veiligheid, bescherming en vertrouwen op het internet

Gedragscode Stichting BrowseSafe. Normen en waarden voor een betere online veiligheid, bescherming en vertrouwen op het internet Gedragscode Stichting BrowseSafe Normen en waarden voor een betere online veiligheid, bescherming en vertrouwen op het internet Voorwoord Deze Gedragscode behorend bij het BrowseSafe Keurmerk is tot stand

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen

Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen Bedrijfsinformatie U wilt verantwoord zakendoen en komt dagelijks in contact met prospects, klanten en leveranciers.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 418 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding

Nadere informatie

Titel. Privacy beleid. Privacy beleid Famed B.V. Januari 2017 / versie 1.0. Privacy beleid Famed B.V. Januari 2017 / versie 1.0

Titel. Privacy beleid. Privacy beleid Famed B.V. Januari 2017 / versie 1.0. Privacy beleid Famed B.V. Januari 2017 / versie 1.0 Titel Privacy beleid Privacy beleid Famed B.V. Januari 2017 / versie 1.0 Algemeen Famed B.V., gevestigd aan de Plotterweg 26-28, 3821 BB te Amersfoort ("Famed"), is de verantwoordelijke voor de verwerking

Nadere informatie

Juridische zorgen of slecht betalende klanten?

Juridische zorgen of slecht betalende klanten? Juridische zorgen of slecht betalende klanten? Onze specialisten lossen juridische conflicten op en innen uw facturen DAS RechtsPartner: rechtsbijstandverzekering met incasso + Een vast team van juristen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

AFTERSALES GROUP WFT DIENSTENWIJZER

AFTERSALES GROUP WFT DIENSTENWIJZER AFTERSALES GROUP WFT DIENSTENWIJZER De Aftersales Group biedt onder meer diensten die vallen onder De Wet op het financieel toezicht (Wft). Aftersales Group treedt onder meer op als assurantiebemiddelingsbedrijf

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Hoe meet u de kwaliteit van uw incassopartners? Martijn Groot Directeur Cwize Huurincasso Congres 2016

Hoe meet u de kwaliteit van uw incassopartners? Martijn Groot Directeur Cwize Huurincasso Congres 2016 Hoe meet u de kwaliteit van uw incassopartners? Martijn Groot Directeur Cwize Huurincasso Congres 2016 PROGRAMMA Introductie Cees, Credit Manager bij een woningcorporatie Hoe enorm spannend is zijn werk!

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

www.b-information.be

www.b-information.be www.b-information.be Marketing informatie : marketing performance solutions & data quality solutions : stimuleer uw verkoop en optimaliseer de impact van uw marketingcampagnes en prospectie Marketing performance

Nadere informatie

DNBi modules. D&B Decision Maker for DNBi. D&B Account Manager for DNBi. D&B Global Reporting for DNBi

DNBi modules. D&B Decision Maker for DNBi. D&B Account Manager for DNBi. D&B Global Reporting for DNBi DNBi modules De volgende aanvullende modules gaan nog een stap verder in het verbeteren van uw workflow en de beheersing van de risico s van uw bedrijf. D&B Decision Maker for DNBi D&B Account Manager

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

VANUIT SHANGHAI SUCCESVOL ZAKEN DOEN IN CHINA

VANUIT SHANGHAI SUCCESVOL ZAKEN DOEN IN CHINA VANUIT SHANGHAI SUCCESVOL ZAKEN DOEN IN CHINA (Uw eigen kantoor in China) Yu Shan Management Yu Shan Management Co. Ltd, opgericht in 2005 door mr.cees Baay, is een in Azië gevestigde onderneming met kantoren

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst.

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst. Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening Kwaliteitsonderzoek is het accountantskantoor geselecteerd voor een

Nadere informatie

Privacyverklaring Univé Rechtshulp Hoe gaat Univé Rechtshulp om met uw persoonsgegevens en privacy Onze hulp aan u is vertrouwelijk

Privacyverklaring Univé Rechtshulp Hoe gaat Univé Rechtshulp om met uw persoonsgegevens en privacy Onze hulp aan u is vertrouwelijk Privacyverklaring Univé Rechtshulp Hoe gaat Univé Rechtshulp om met uw persoonsgegevens en privacy In deze verklaring vertellen we u hoe wij met uw gegevens en informatie omgaan. U leest waarom en onder

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Herculesplein 261, 3584 AA Utrecht Postbus 14015, 3508 SB Utrecht Telefoon : 030-21 22 165 Fax : 030-25 40 916 E-mail : info@proaccept.nl ProAccept

Nadere informatie

Smart2Cover is een bemiddelaar van niche schadeverzekeringen die zowel on- als offline worden aangeboden.

Smart2Cover is een bemiddelaar van niche schadeverzekeringen die zowel on- als offline worden aangeboden. Smart2Cover WFT DIENSTENWIJZER Smart2Cover biedt diensten aan die vallen onder De Wet op het financieel toezicht (Wft). Smart2Cover treedt onder meer op als assurantiebemiddelingsbedrijf voor niche schade

Nadere informatie

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance Zicht op Zaken Het vermogen om te ondernemen Succesvol ondernemen is niet het resultaat van een spontane ontbranding. Als ondernemer zet u zich dagelijks

Nadere informatie

Debiteurenbeheer Dunning Partners

Debiteurenbeheer Dunning Partners Debiteurenbeheer Dunning Partners Dunning, ofwel alle activiteiten en alle vormen van communicatie om facturen betaald krijgen, is voor de continuïteit van elk bedrijf of organisatie van belang. Dunning

Nadere informatie

Wij incasseren vorderingen

Wij incasseren vorderingen Wij incasseren vorderingen De kernactiviteit van Mr. Incasso is het incasseren van vorderingen tegen een vaste lage prijs, ongeacht de hoogte van de vorderingen. Naast het incasseren van vorderingen is

Nadere informatie

Checklist Creditmanagement

Checklist Creditmanagement Checklist Checklist Algemeen: Zorg dat u weet hoeveel klanten u heeft. Weet wat het uitstaand saldo is. Krijg inzicht in de gemiddelde betalingtermijn van uw klanten. Maak een verdeling van het klantenbestand

Nadere informatie

Toch incasseren op lastige vorderingen en fraudezaken?

Toch incasseren op lastige vorderingen en fraudezaken? Toch incasseren op lastige vorderingen en fraudezaken? Toch incasseren op lastige vorderingen en fraudezaken? Iedere organisatie heeft er helaas mee te maken, fraudegevallen en lastige dossiers die naar

Nadere informatie

Protocol incassotraject wanbetalers Zorgverzekeringswet

Protocol incassotraject wanbetalers Zorgverzekeringswet Protocol incassotraject wanbetalers Zorgverzekeringswet Zeist, oktober 2006 Incassoprotocol INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Uitgangspunten incassoprotocol 3. Protocol intern traject zorgverzekeraar (Fase

Nadere informatie

1.3. PUUR ZAANS garandeert dat het geleverde lidmaatschap beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.3. PUUR ZAANS garandeert dat het geleverde lidmaatschap beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 1. Algemeen 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het door PUUR ZAANS geleverde lidmaatschap op de PUUR ZAANS Pas oftewel Zaanse VoordeelPas aan de personen die zich daarvoor opgeven door

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille

Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Bij servicing van kredietportefeuilles is doortastend optreden

Nadere informatie

De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen

De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen Met DAS Zeker bent u verzekerd van betaling powered by + Zeer lage afschrijving op uw debiteuren dankzij de unieke samenwerking tussen Atradius en DAS

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Zachte aanpak of...incasso met pit!

Zachte aanpak of...incasso met pit! Zachte aanpak of......incasso met pit! GERECHTSDEURWAARDERS I INCASSOSPECIALISTEN I JURISTEN Wij zijn Hofman s, Incassospecialisten en Juristen. Hofman s, Incassospecialisten en Juristen is een toonaangevend

Nadere informatie

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Uitspraak van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Winkelier. Winkelier creditcard; definitieve bevindingen

Winkelier. Winkelier creditcard; definitieve bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Winkelier DATUM 19 januari 2006 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

W e t I n c a s s o K o s t e n ( W I K )

W e t I n c a s s o K o s t e n ( W I K ) W e t I n c a s s o K o s t e n ( W I K ) Tot 1 juli 2012 was er wettelijk niets geregeld over de hoogte van incassokosten en aan welke voorwaarden moest worden voldaan om deze toegewezen te krijgen bij

Nadere informatie

Wonen.nl. 3 redenen om te verhuren via 123Wonen

Wonen.nl. 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Wonen.nl 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Ervaring en expertise scheelt u heel wat zorgen Uw Verhuurmakelaar Bij de keuze voor een goede vastgoedpartner gaat u weloverwogen te werk. U kiest voor

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. Incassovoorwaarden voor incasso op zakelijke debiteuren (b2b) 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Financiën en Economie Naam regeling: Invorderingsbeleid gemeente Zundert 2012 (privaatrechtelijke vorderingen) Citeertitel: Invorderingsbeleid gemeente

Nadere informatie

een reputatie om op te vertrouwen

een reputatie om op te vertrouwen een reputatie om op te vertrouwen Postbus 17213 2502 CE S-GRAVENHAGE T 070 753 41 25 F 070 891 05 51 info@deijssellanden.nl www.deijssellanden.nl specialist op het gebied van incassostrategie Een reputatie

Nadere informatie

Pondres Etail instapconcept

Pondres Etail instapconcept Pondres Etail instapconcept In het kader van het project Internetlogistiek Midden-Brabant heeft Pondres een concept ontwikkeld voor retailers die van bricks naar clicks willen. Met behulp van dit concept

Nadere informatie

3 redenen om te verhuren via 123Wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak

3 redenen om te verhuren via 123Wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak Een eerste kennismaking met uw vastgoedpartner 123Wonen D u m la v Ne l n! Ervaring en expertise scheelt u heel wat zorgen

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing Uniforme maatregel Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Inhoud Auteur Uniforme Maatregel 04: Direct marketing Beschrijving

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR Tele Train heeft het antwoord Grensverleggend klantcontact 24 uur per dag antwoord Burgers stellen steeds meer eisen aan het contact met u als gemeente. Sterker

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! ZZP brochure. Copyright 2011 PersoneelCompleet

ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! ZZP brochure. Copyright 2011 PersoneelCompleet ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! ZZP brochure PersoneelCompleet Arbeidsbemiddeling Nieuwe Stijl! PersoneelCompleet is een unieke landelijke arbeidsbemiddeling onderneming Nieuwe Stijl waarbij aan elke

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

PRIVACY BELEID. Versie januari 2017

PRIVACY BELEID. Versie januari 2017 PRIVACY BELEID Versie 0.2 1 januari 2017 Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacy beleid is van

Nadere informatie

Privacyverklaring. Ben je op zoek naar andere juridische informatie? Kijk dan even bij onze juridische informatie.

Privacyverklaring. Ben je op zoek naar andere juridische informatie? Kijk dan even bij onze juridische informatie. Privacyverklaring Wij van Stimuliz wijden ons toe aan het respecteren en beschermen van de correctheid, vertrouwelijkheid en beveiliging van jouw persoonlijke informatie. Wij zorgen ervoor dat jij je veilig

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum: 31 maart 2014 Nummer: 16 Gegevens gefailleerden : De besloten vennootschappen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk De leden van Qshops Keurmerk (Qshops.org) houden zich aan de gedragscode die door onze organisatie is opgesteld. Meer informatie over de gedragscode vindt u op onze

Nadere informatie

Debiteuren collectief pensioen in crisistijd

Debiteuren collectief pensioen in crisistijd Debiteuren collectief pensioen in crisistijd Handvatten voor een beheersbaar en acceptabel debiteurensaldo Ziet u ook uw debiteurensaldo op collectieve pensioenregelingen nog verder oplopen? Vond u die

Nadere informatie

Product presentatie Scopon Finance

Product presentatie Scopon Finance Product presentatie Scopon Finance 20 januari 2011 Product presentatie Scopon Finance Management Cockpit Algemeen Webapplicatie voor CreditManagement Gekoppeld aan uw financiële administratie Per direct

Nadere informatie

ACM Incasso is onderdeel van Orduseven-Semerci Advocatuur - 1 -

ACM Incasso is onderdeel van Orduseven-Semerci Advocatuur - 1 - DIENSTEN ACM INCASSO 2014 ACM Incasso is onderdeel van Orduseven-Semerci Advocatuur ACM Incasso is onderdeel van Orduseven-Semerci Advocatuur - 1 - I N H O U D Over ACM Incasso 3 Services 4 Pre-Incasso:

Nadere informatie

Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V.

Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V. Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V. Deze tarieven gelden van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. Zowel de wet als de executoriale titel (bijvoorbeeld een vonnis)

Nadere informatie

Tarievenblad Klant en Syncasso

Tarievenblad Klant en Syncasso Tarievenblad Klant en Syncasso TARIEVEN KLANT 1. Definities Opdrachtgever: Alle klanten, die niet vallen onder de omschrijving van Tussenpersonen, zoals bedoeld in de algemene voorwaarden van Syncasso.

Nadere informatie

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Alles in één hand: PROACCEPT i n c a s s o v a n d e n B e r g d e R i e & U y t e r l i n d e incasso - gerechtsdeurwaarders Herculesplein 261,

Nadere informatie