Ontwikkeling van een webshop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkeling van een webshop"

Transcriptie

1 Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle Kega, te Sassenheim Ard van Leeuwen Juni 2012

2 Samenvatting Dit onderzoek is ontstaan door de groei van mobiele gebruikers en de verkoopmogelijkheden die deze groei met zich mee brengt. Het is voor veel bedrijven en webshop eigenaren niet duidelijk hoe zij kunnen inspringen op deze groei. Het eerste deel van dit document behandelt het doel, diverse verkooptechnieken en succesfactoren van een webshop. Het doel van een webshop is om producten en/of diensten te verkopen via het internet. Het proces dat een gebruiker doorloopt als hij een aankoop doet is te verdelen in twee belangrijke onderdelen, namelijk de catalogus en de checkout. Om te zorgen dat gebruikers meer geld uitgeven worden er diverse verkooptechnieken ingezet zoals upsells en cross- sells. Vervolgens wordt er naar het Delone & McLean model gekeken om de succesfactoren van webshops te achterhalen. Het tweede deel heeft betrekking op de groei van de mobiele markt, de technische mogelijkheden van een mobiel en mogelijke knelpunten die het succes in de weg kunnen staan. De mobiele markt en het aantal mobiele internet gebruikers is de afgelopen jaren gegroeid en kenners voorspellen dat deze groei de komende jaren aan zal houden. Een groot deel van deze mobiele markt bestaat uit smartphones die voorzien zijn van diverse sensoren zoals een camera, gps en nfc. Ondanks de groei van de mobiele markt is er nog een gebrek aan vertrouwen bij de gebruikers ten aanzien van de mobiele webshop. Dit is een belangrijk knelpunt voor het succes van de mobiele webshops. Vervolgens wordt er gekeken naar de huidige situatie omtrent webshops en de mobiele markt. Een meerderheid van de webshops houdt niet specifiek rekening met mobiele gebruikers en een aantal webshops weten zelfs nog niet hoe ze dit in de toekomst gaan doen. Op dit moment concentreren de bedrijven zich voornamelijk op het ontwikkelen van cross channel commerce. Bij cross channel commerce staan alle kanalen (een webshop, winkel en eventueel mobiel) op elkaar aangesloten waardoor de gebruiker probleemloos kan wisselen tussen de verschillende kanalen. Alle kanalen beschikken over dezelfde data waardoor het bijvoorbeeld mogelijk wordt om tijdens een aankoop van kanaal te wisselen. Om te zorgen dat mobiele webshops een succes kunnen worden, moet een meerwaarde gecreëerd worden voor mobiele gebruikers. Deze meerwaarde kan pas ontstaan als de mobiele webshop onderdeel is van een cross channel oplossing. Bedrijven moeten eerst de cross channel commerce opbouwen, waarna ze zich bezig gaan houden met succesvolle webshops. Met behulp van de toegevoegde waarde en de stap naar mobiele webshops zal uiteindelijk ook het vertrouwen van de gebruiker worden gewonnen. Tot slot wordt er gekeken naar een aantal concepten en cases. Hieruit blijkt dat bij het toepassen van een cross channel oplossing de verschillen tussen online en offline steeds kleiner worden. Gebruikers hebben toegang tot meerdere kanalen en mobiel kan hier ook onderdeel van zijn. Pagina 2

3 Voorwoord Mijn persoonlijke interesse voor de ontwikkelingen op het gebied van frontend development, heeft er toe geleid dat ik mij hier verder in ben gaan verdiepen. Deze scriptie leek mij een uitstekende gelegenheid om nog meer kennis te vergaren. Mijn bevindingen zijn dan ook terug te vinden in dit document. Hoewel de scriptie volledig door mij geschreven is, hebben een aantal mensen mij gesteund tijdens het schrijven. Bij deze wil ik deze mensen graag bedanken. Als eerste wil ik graag Kega bedanken, omdat het bedrijf mij de kans heeft gegeven om af te studeren en onderzoek te doen naar een interessant onderwerp. Tim Hofman, voor het delen van al zijn technische kennis en feedback op de scriptie. Ard van Leeuwen, voor de begeleiding en zijn feedback tijdens het afstuderen en Jeffrey de Graaf voor zijn ondersteuning tijdens het ontwikkelen in Magento. Daarnaast wil ik ook graag Rimmert Zelle, de afstudeerbegeleider vanuit de Hogeschool Rotterdam, heel erg bedanken. Tijdens het tot stand komen van deze scriptie is de feedback van Rimmert Zelle meerdere malen nuttig gebleken. Vanuit de studie is er een aantal medestudenten die ik graag wil bedanken. Noury Janse, Eric Schildkamp en Glenn Vlekke, voor hun feedback tijdens het tot stand komen van de scriptie. Daarnaast wil ik in het bijzonder Niels Koole, Jorrit Pels, Alain van der Gugten en Cees van Egmond bedanken. Niet alleen voor de feedback op de scriptie, maar vooral voor alle gezellige en succesvolle projecten tijdens de afgelopen vier jaar van de opleiding. Tot slot wil ik graag mijn ouders, Hans & Myrian Meijer, en mijn vriendin, Denise van Eeuwijk, bedanken voor hun steun tijdens de afgelopen vier jaar. Hoewel zij het wellicht niet altijd door hebben gehad, heeft hun steun er uiteindelijk toe geleid dat u nu dit mooie document in handen heeft. Alex Meijer - Juni 2012 Pagina 3

4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Probleemstelling Onderzoeksvragen Onderzoeksmethoden Afbakening... 7 Hoofdstuk 2: Wat is een webshop? Het doel en de middelen Stimuleren van de verkoop Succesvolle webshops Conclusie Hoofdstuk 3: Een nieuw verkoop platform Wat is mobiel? Groei van de mobiele markt Technische mogelijkheden mobiel Knelpunten van mobiel Conclusie Hoofdstuk 4: Succesvol op mobiel Huidige situatie Huidige ontwikkelingen Toekomstige ontwikkelingen Conclusie Hoofdstuk 5: Case studies & scenario s Case: Cross channel concept Case: Location based Case: Offline = Online Scenario: Online naar offline Scenario: Offline naar online Hoofdstuk 6: Conclusie en aanbevelingen 41 Aanbevelingen Referenties 43 Bijlages 47 Bijlage A: Webshop analyse Bijlage B: Delone & McLean Model Bijlage C: Mobiele Markt Bijlage D: Mobiele webshop technieken Bijlage E: Interviews Bijlage F: Mobiele webshop interfaces Pagina 4

5 Hoofdstuk 1: Inleiding Deze scriptie is onderdeel van de studie Mediatechnologie aan de Hogeschool Rotterdam. De scriptie behandelt de mogelijke ontwikkelingen die webshops de komende jaren kunnen verwachten met oog op de mobiele markt. Het afstuderen vindt plaats bij Kega, te Sassenheim. Kega is gespecialiseerd in E- Commerce en Actiemarketing. Kega ontwikkelt webshops voor zowel bestaande als nieuwe, online en offline winkelketens. De inhoud van een webshop is volledig afhankelijk van het assortiment van de klant. Een voorbeeld hiervan is Ziengs, een keten van schoenwinkels verspreidt door Nederland. Het assortiment beperkt zich in dit geval alleen tot schoenen en eventuele bijbehorende producten zoals veters en geursprays. Een oplossing waarbij het uitgangspunt is dat een consument het snelst of het goedkoopst aan een specifiek product kan komen is voor de huidige klanten van Kega niet van toepassing. Kega heeft al veel webshops gerealiseerd en ze doen dit met behulp van Magento. Magento is een uitgebreid E- Commerce platform geschreven in PHP. Deze scriptie vereist de nodige vorm van voorkennis van de lezer. Er wordt verwacht dat de lezer basiskennis heeft van web- ontwikkeling en smartphones. Termen en afkortingen worden waar nodig ter plaatse toegelicht. De termen CSS, HTML en Javascript zijn voorbeelden van termen die bij de lezer bekend moeten zijn. Termen gerelateerd aan webshops (en e- commerce) worden zo nodig toegelicht in de scriptie. 1.1 Probleemstelling Kega erkent de groei van mobiele gebruikers en daarmee ook de verkoopmogelijkheden voor deze mobiele gebruikers. Kega heeft de intentie om het mobiele platform meer bij de webshops te gaan betrekken, maar weet nog niet precies hoe. Hier zal mijn onderzoek een mogelijke uitkomst bieden: Hoe kunnen webshops zich de komende jaren ontwikkelen zodat ze meer inspelen op de groeiende mobiele markt? Een snelle analyse, die later ook wordt besproken in dit document, van de thuiswinkel award winnaars van 2011 wijst uit dat slechts vier van de vijftien winnaars rekening houdt met mobiele gebruikers. Ondanks dat het een aantal zeer grote webshops betreft, heeft de meerderheid dus geen toepassing voor mobiele gebruikers. Pagina 5

6 1.2 Onderzoeksvragen Hoofdvraag Hoe kunnen webshops zich de komende jaren ontwikkelen zodat ze meer inspelen op de groeiende mobiele markt? Deelvragen 1. Wat zijn specifieke kenmerken van een webshop? 2. Hoe ziet de mobiele markt voor webshops eruit? 3. Op welke onderdelen kan een webshop inspelen op de ontwikkelingen? Op basis van dit onderzoek zal een advies gepresenteerd worden hoe webshops beter kunnen inspelen op de ontwikkelingen met betrekking tot de groeiende mobiele markt. De resultaten die uit het onderzoek voortkomen leveren de conclusies en eventuele aanbevelingen voor de toekomst. 1.3 Onderzoeksmethoden Het onderzoeken van de specifieke kenmerken van webshops en het onderzoeken van de mobiele markt van webshops zal gebeuren aan de hand van een secundaire analyse. Hieronder valt onder andere het onderzoeken van factoren die het succes van een webshop bepalen, de ontwikkeling van de mobiele markt en de analyse van grote spelers op de markt. Daarnaast worden de mogelijkheden die de mobiele markt met zich mee brengt onderzocht. Om erachter te komen waar bedrijven zich op dit moment mee bezig houden, wordt een aantal interviews afgenomen. Het doel hiervan is om te onderzoeken hoe verschillende bedrijven op dit moment aankijken tegen de ontwikkelingen en wat hun visie is op de toekomst. Pagina 6

7 1.4 Afbakening Deze scriptie is volledig gericht op de mogelijke ontwikkeling van webshops met betrekking tot de groei van de mobiele markt. Er is onderzoek gedaan naar de werking van een webshop en wat de succesfactoren zijn een webshop. Vervolgens is er gekeken naar de mogelijkheden van een mobiel en de groei van deze markt. Tot slot is er een brug geslagen tussen de huidige ontwikkelingen van webshops en hoe deze ontwikkelingen kunnen bijdragen aan mobiele webshops. Tijdens het lezen van dit document zal er met een aantal dingen rekening gehouden moeten worden. Als er gesproken wordt over e- commerce zal dit voornamelijk de business- to- consumer (B2C) betreffen. Consumenten zijn eenvoudiger te beïnvloeden en het proces van een transactie doen verloopt over het algemeen sneller dan bij business- to- business (B2B). Bij een B2B transactie zijn meerdere personen betrokken, zoals bijvoorbeeld directie, verkopers en financiële adviseurs waardoor een transactie meer tijd in beslag neemt en minder (emotioneel) te beïnvloeden is. Het onderzoek heeft geen betrekking op de verschillende mobiele betaalmethodes en de implementatie van deze betaalmethodes. Er zijn op dit moment veel ontwikkelingen gaande op het gebied van mobiele betalingen, waardoor dit onderwerp een te groot deel van dit onderzoek in beslag zou kunnen nemen. Kega beschikt over meerdere ervaren teams welke bestaan uit web ontwikkelaars. Hier moet enigszins rekening mee gehouden worden tijdens het vinden van een oplossing. Er is een aantal touch applicaties ontwikkeld binnen het bedrijf, maar er is op het moment van schrijven nog geen ervaring op het gebied van native app (bijvoorbeeld iphone of Android) ontwikkeling. Mocht uit het onderzoek een technische oplossing volgen, zal hier rekening mee gehouden moeten worden. Pagina 7

8 Hoofdstuk 2: Wat is een webshop? Om te onderzoeken hoe een webshop zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen, is het van belang om exact de kenmerken en eigenschappen van een webshop in kaart te brengen. Hoe verdient de eigenaar van een webshop geld? Welke technieken kunnen er ingezet worden om de omzet te verhogen? Welke onderdelen kunnen daarnaast bijdragen aan een succesvolle webshop? In dit hoofdstuk volgen een aantal onderdelen die kenmerkend en in sommige gevallen zelfs essentieel zijn voor een webshop. Daarnaast worden er ook een aantal verkooptechnieken in kaart gebracht die de verkoop kunnen stimuleren. Tot slot wordt er aan de hand van een model gekeken naar de succesfactoren van een webshop. 2.1 Het doel en de middelen Voordat er gekeken kan worden naar de specifieke onderdelen van een webshop, is het van belang om het doel van een webshop in kaart te brengen. Hiervoor moet goed gekeken worden naar de betekenis van een webshop. Een webshop is een middel van e- commerce. Cambridge English Dictionary geeft de volgende betekenis van het woord e- commerce: The business of buying and selling goods and services on the Internet. Een bredere definitie volgt uit het onderzoek van K. Dejaegher (2005): E- commerce betekent dus letterlijk elektronische handel en slaat terug op alle online transacties: het kopen of verkopen via Internet. Afhankelijk van wie de koper/klant is, kan men e- commerce opdelen in twee grote categorieën. Als het bedrijf online producten of diensten verkoopt aan consumenten, dan spreekt men van business- to- consumer e- commerce (B2C of e- retailing). Als het gaat om bedrijven die online aankopen van een bedrijf, spreekt men van busines- to- business e- commerce (B2B) (Patton, 2001). (K. Dejaegher, 2005) Uit het onderzoek van K. Dejaegher volgt dat er twee grote categorieën van e- commerce zijn, namelijk business- to- consumer (B2C) en business- to- business (B2B). Zoals staat beschreven in het artikel van Jeff Solomon (2010) zijn er zeven aspecten die verschillen vertonen als deze twee categorieën met elkaar worden vergeleken. Zo verloopt het proces van aankopen bij B2C e- commerce bijvoorbeeld sneller dan bij B2B e- commerce, spelen emoties een grotere rol bij B2C e- commerce en is de waarde van een aankoop bij B2C e- commerce over het algemeen lager. Zoals in het onderdeel afbakening (zie hoofdstuk 1.4) staat beschreven, richt dit document zich voornamelijk op de B2C e- commerce. Pagina 8

9 De middelen Een vereenvoudigde weergave, afgeleid van een artikel op Creative Web Solutions (2007), van het doen van een succesvolle aankoop in een webshop is weergegeven in afbeelding 2.1. Zoals te zien is in de afbeelding, kan het proces opgedeeld worden in twee delen: de productcatalogus en de checkout. Deze twee delen zijn de kern van de webshop. Uiteindelijk draait het, zoals eerder al naar voren kwam, om het verkopen van producten. Hiervoor moeten de producten aangeboden worden (catalogus), maar ook besteld en betaald (checkout) kunnen worden. De daadwerkelijke flow van een aankoop in een webshop kan vele malen uitgebreider zijn dan de flow in afbeelding 2.1. Zo kunnen gebruikers halverwege een proces de webshop volledig verlaten, omdat een bepaald product bijvoorbeeld niet op voorraad is of omdat de gewenste betaalmethode niet wordt ondersteund. Daarnaast lopen er ook nog een aantal processen na het plaatsen van de bestelling, zoals het verzamelen van de producten van de bestelling en het overdragen aan een bezorgdienst. Deze processen zijn op dit moment echter niet relevant voor de flow van de webshop, aangezien de gebruiker daar niets van mee krijgt tijdens het doen van zijn aankoop. Afbeelding 2.1: Vereenvoudigde flow van een aankoop in een webshop Pagina 9

10 Productcatalogus Alle beschikbare producten vormen samen de digitale catalogus van een webshop. Er zijn twee soorten pagina s die samen de kern van de catalogus vormen: de productdetail- pagina en de categorie- pagina. Op deze twee soorten pagina s staat alle informatie over de beschikbare producten en kunnen de producten in de winkelwagen geplaatst worden. Door de producten over verschillende categorieën te verdelen, blijft de catalogus overzichtelijk en kunnen gebruikers eenvoudig een product vinden. De categorieën heren en dames worden bijvoorbeeld gebruikt als hoofdcategorie van kledingwinkels. De hoofdcategorieën kunnen ook weer opgedeeld worden in kleinere subcategorieën. Op de categorie- pagina s staan de producten beknopt weergegeven, meestal in de vorm van een afbeelding, prijs en titel. Dit is terug te zien in de screenshots van diverse webshops die zijn opgenomen in bijlage F. Om het voor gebruikers eenvoudiger te maken om producten te vinden, wordt er vaak een zoekfunctie opgenomen in een webshop. Door te zoeken op bijvoorbeeld de naam of merknaam van een product, hoeft een gebruiker niet alle categorieën te doorzoeken voordat hij het product vindt. Veel gebruikers vertrouwen volledig op de zoekfunctie, zoals staat geschreven in het boek Don t make me think van Steve Krug: Some people (Jakob Nielsen calls them search- dominant users) will almost always look for a search box as soon as they enter a site. Steve Krug, Don t make me think (2nd edit. 2006, p. 54) De zoekresultaten en categorie- pagina s kunnen in veel gevallen gefilterd worden om het aantal geschikte producten te verkleinen. Elk product draagt een aantal gegevens met zich mee en de details hiervan zijn in te zien op de productdetail- pagina. In veel gevallen beschikt een product over een uitgebreide tekstuele beschrijving en/of specificaties. Zo is een kledingstuk vaak gemaakt van een bepaald materiaal en zijn er specifieke wasvoorschriften aan verbonden. Daarnaast zijn er voor sommige producten meerdere afbeeldingen beschikbaar, zo blijkt uit een analyse van een aantal webshops die is opgenomen in bijlage A. Als de gebruiker het product wil kopen, zijn er in sommige gevallen nog een aantal opties te selecteren. Voorbeelden hiervan zijn de maat van een schoen, de kleur van een kledingstuk en het geheugen van een laptop. In sommige gevallen zijn de gebruikers van de webshop ook in staat om het product te beoordelen. Deze beoordelingen zijn dan terug te zien door andere gebruikers. Pagina 10

11 Checkout Na het selecteren van de gewenste producten gaat de gebruiker naar de checkout. Hier vindt de complete afrekening van de bestelling plaats. Zoals te zien is in afbeelding 2.1 kan dit proces opgedeeld worden in meerdere kleine secties. De belangrijkste secties zijn: de adres- en persoonsgegevens van de gebruiker, de verzendmethode en tot slot de betaalmethode. Na het controleren van de inhoud van een winkelwagentje, moeten de adres- en persoonsgegevens van de gebruiker ingevuld worden. Afhankelijk van de webshop is er een mogelijkheid om in te loggen of om een nieuw account te registreren. Op die manier hoeft een gebruiker slechts eenmalig al zijn gegevens in te vullen wat het proces in de toekomst sneller en eenvoudiger maakt. De adres- en persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de factuur en eventueel ook voor de verzending en betaling. Soms is er echter ook een optie om een apart afleveradres in te voeren. De volgende stap in het checkout proces is het selecteren van een verzendmethode. De gebruiker kan er voor kiezen om de producten thuis te laten bezorgen en hoeft dan in principe de deur niet meer uit. Daarnaast zijn er soms ook andere opties beschikbaar. Zo kan de gebruiker kiezen om de bestelling op een adres naar keuze, niet per definitie het thuisadres, te laten bezorgen. Sommige webshops kiezen ervoor om de producten naar afhaalpunten te sturen, waar de klant zijn bestelling op kan halen. In dat geval kan de klant zelf kiezen uit de beschikbare afhaalpunten en in sommige gevallen kan het product ook op het afhaalpunt betaald worden. De stap die volgt na het kiezen van een verzendmethode, is het kiezen van de betalingsmethode. De betalingen kunnen verdeeld worden over twee soorten betalingen: vooraf betalen en achteraf betalen. Bij vooraf betalen, betaalt de klant zijn bestellingen voordat de producten of diensten aan hem of haar geleverd zijn. Een voorbeeld hiervan is ideal; waarbij de klant direct het bedrag overmaakt alvorens de bestelling doorgevoerd wordt en later wordt geleverd. Uit een artikel op NU.nl (2012) komt naar voren dat de populariteit van de betaalmethode ideal flink is gestegen. Het aantal transacties met ideal lag in 2011 op 94 miljoen. In het geval van achteraf betalen, ontvangt de klant eerst de producten en/of diensten en wordt er daarna pas betaald. Voorbeelden hiervan zijn de (digitale) Acceptgiro, een éénmalige machtiging en automatisch incasso. Als alle stappen van de checkout succesvol zijn doorlopen kan de gebruiker de webshop verlaten en is het proces binnen de webshop beëindigd. Door het verkopen van producten draait de webshop omzet. Voor de webshop is het echter van belang dat gebruikers meer geld uit (blijven) geven. Om de verkoop te stimuleren, zetten zij daarom diverse verkooptechnieken in die dit moeten verwezenlijken. Pagina 11

12 2.2 Stimuleren van de verkoop Naast het direct aanbieden van producten, maken webshops gebruik van diverse verkooptechnieken om de verkoop extra te stimuleren. Sommige technieken zijn te herleiden naar de verkooptechnieken die worden toegepast in (offline) winkels. Technieken die vooral gebruikt worden bij webshops zijn de upsells en cross- sells. Upsells Om te zorgen dat een gebruiker meer geld uitgeeft, kan er gebruik gemaakt worden van zogenaamde upsells. Linda Bustos (2009) geeft in haar artikel een beknopte beschrijving van de term upsell: An upsell is to get the customer to spend more money - buy a more expensive model of the same type of product, or add features / warranties that relate to the product in question. (Linda Bustos, 2009) Deze techniek wordt vooral toegepast op de productdetailpagina. De gebruiker bekijkt een bepaald product omdat hij daar waarschijnlijk interesse in heeft. Het product is bekend en daarom kunnen er vergelijkbare producten, met een hogere prijs, worden aangeboden. Deze upsell producten zijn vaak uitgebreider of beter dan het huidige product dat wordt bekeken. Een voorbeeld: Een gebruiker bekijkt een productdetailpagina van een laptop. De laptop heeft een prijs van 300,-. Naast alle informatie van het product, staat er ook een sectie met vergelijkbare producten op de pagina. Binnen de vergelijkbare producten sectie staan een aantal laptops afgebeeld met een hogere prijs dan de huidige laptop. De gebruiker kan direct doorklikken naar één van de afgebeelde laptops. Bol.com past ook een vorm van upsells toe. In onderstaande afbeelding 2.2 bevinden de upsell producten zich aan de rechterkant, in het grijze vlak met de titel Anderen bekeken ook. Het huidige product van de pagina heeft een prijs van 369,- terwijl alle upsell producten een hogere prijs hebben. De gebruiker kan direct doorklikken naar één van de afgebeelde (upsell) laptops. Pagina 12

13 Afbeelding 2.2: Een productdetailpagina van een laptop op Bol.com Cross- sells Naast het aanbieden van duurdere producten, worden er in veel gevallen ook vergelijkbare of verwante producten aangeboden. Deze verkooptechniek staat bekend als cross- sells. De definitie van een cross- sell is volgens Linda Bustos (2009) als volgt: A cross- sell is to get the customer to spend more money by adding more products from other categories than the product being viewed or purchased. (Linda Bustos, 2009) Deze techniek kan over het algemeen toegepast worden op de productdetailpagina om gerelateerde producten weer te gegeven. Daarnaast kan het ook toegepast worden bij het bekijken van de inhoud van het winkelmandje. In dat geval is het te vergelijken met de kassakoopjes (in de rij bij de kassa) van de supermarkt, zoals kauwgom of een rolletje snoep. De cross- sell producten in een webshop zijn veelal bijbehorende accessoires die het huidige product aanvullen of er goed bij aansluiten. Een voorbeeld: Een gebruiker bekijkt wederom een productdetailpagina van een laptop. Naast alle informatie van het product staan er ook nog een aantal bijbehorende producten op de pagina. Een draadloze muis die goed overweg kan met de laptop of een speciale rugtas om de laptop in te vervoeren zijn voorbeelden van bijbehorende producten. Een praktijkvoorbeeld is terug te zien in de eerder genoemde afbeelding 2.2. In het onderste deel van de afbeelding staat een speciale bundelvoordeel actie. In dit geval krijgt de gebruiker een korting van 34,- als hij de laptop aanschaft met een bijbehorend software pakket. De producten zijn goedkoper als ze in een bundel worden gekocht dan wanneer ze los van elkaar worden aangeschaft. De totale prijs is, ondanks de korting, echter 85,- hoger dan de prijs van de oorspronkelijke laptop. Pagina 13

14 Gratis verzending vanaf... Een andere, veel gebruikte, techniek binnen webshops is het gratis verzenden van producten zodra de totaalprijs hoger is dan een bepaald bedrag. Een voorbeeld hiervan is te zien in afbeelding 2.3. De totaalprijs van het product bedraagt 59,99 maar bij een bestelling vanaf 69,99 is de verzending gratis. Dit kan er voor zorgen dat een gebruiker gaat zoeken naar een product met een minimale waarde van 10,- zodat hij geen verzendkosten hoeft te betalen. Een webshop zou hier direct een suggestie kunnen geven van een product die de minimale prijs heeft van 10,-. Afbeelding 2.3: Gratis verzending vanaf een bepaald bedrag op Avanceshoes.be Overige technieken Net als in een (offline) winkel, wordt er in een webshop ook gebruik gemaakt van speciale aanbiedingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitverkoop, waarbij een aantal producten afgeprijsd worden of aan producten die onder de aandacht worden gebracht omdat ze net nieuw binnen zijn. Bovenstaande verkooptechnieken worden veel toegepast in bestaande webshops. Het zijn niet de enige technieken die worden toegepast. In het digitale boek 100 Techniques to increase more sales door Linda RL (2011), staan meerdere technieken die (zowel online als offline) toegepast kunnen worden. Pagina 14

15 2.3 Succesvolle webshops Het succes van een webshop is afhankelijk van een aantal factoren. Hoewel het draait om het genereren van omzet en winst, zijn er nog andere factoren die invloed hebben op het succes van een webshop. Experts hebben een model ontwikkeld om de factoren die invloed hebben op het succes van een webshop in kaart te brengen. Eén van deze modellen is ontwikkeld aan de hand van een uitvoerige studie die is uitgevoerd door twee professoren. Delone en McLean model Twee professoren, genaamd Delone en McLean, hebben een model opgesteld om het succes van informatiesysteem te bepalen. Het oorspronkelijke model, opgenomen in bijlage B, is voortgekomen uit een uitvoerige studie en stamt uit Hoewel dit model speciaal was ontwikkeld om het succes van informatiesystemen te testen, ontstond er een vraag naar vergelijkbare modellen voor andere systemen. Andere onderzoekers gingen met het model aan de slag en probeerden een model te vinden dat specifiek toegepast kon worden op de e- commerce. Uit een studie van Molla & Lickers (2001) volgde een model, afbeelding 2.4, dat moest dienen als een uitbreiding op het oorspronkelijke model van Delone en McLean. De onderdelen die afweken van het oorspronkelijke model waren vertrouwen ( trust ) en de service ( support and service ). De succesfactor voor de e- commerce kon volgens het model vooral behaalt worden door de klant tevreden te stellen. Alle omliggende elementen ( trust, system quality, content quality etc.) leveren een bijdragen aan de klanttevredenheid. Afbeelding 2.4: E- commerce succes model, door Molla & Lickers Pagina 15

16 Ongeveer tien jaar na het eerste succes model van Delone & McLean, brachten dezelfde professoren een vernieuwde versie van het model uit (Delone & McLean, 2003). Dit model richt zich specifiek op de e- commerce. Het vernieuwde model, afbeelding 2.5, vertoonde de nodige overeenkomsten met het model welke was voorgesteld door Molla & Lickers. Zo komt in beide modellen het onderdeel service terug. Dit onderdeel stond niet in het oorspronkelijke model maar is van toegevoegde waarde, zo blijkt uit beide modellen, voor de e- commerce. Afbeelding 2.5: Vernieuwde Delone & McLean succes model In het model van Molla & Lickers, volgt dat trust ook een belangrijk onderdeel is voor het succes, echter is dit onderdeel niet direct terug te zien in het model van Delone & McLean. In de toelichting (bijlage B) op de zes onderdelen van Delone & McLean volgen echter meerdere punten die in verband staan met vertrouwen, zoals: security, reliability en assurance. Deze punten zijn terug te vinden in de onderdelen information quality, system quality en service quality. De modellen tonen dusdanig veel overeenkomsten als er wordt gekeken naar de exacte invulling van de onderdelen, dat beide modellen ook geschikt zijn voor het meten van de succes binnen e- commerce. Het model van Molla & Lickers was slechts een aanbeveling, terwijl het model van Delone & McLean een hernieuwde versie is van een model dat algemeen geaccepteerd is door andere onderzoekers. De belangrijkste onderdelen uit het model van Delon & McLean zijn use en user satisfaction. Alle onderdelen in het model verwijzen naar deze twee onderdelen wat er voor zorgt dat deze onderdelen centraal staan in het model. Zo heeft de kwaliteit van het systeem en de kwaliteit van informatie invloed op zowel het gebruik ( use ) als de tevredenheid ( user satisfaction ) van de klant. Afhankelijk van de kwaliteit kan de invloed op het gebruik en tevredenheid, positief of negatief uitpakken. Uiteindelijk is het zaak dat alle onderdelen van het model als positief beoordeeld kunnen worden. Aangezien alle onderdelen met elkaar in verband staan, kan een negatieve beoordeling van het eerste deel ook zorgen voor een negatieve beoordeling van het volgende deel. Pagina 16

17 Conclusie Het uiteindelijke doel van een webshop is om winst te maken door producten en/of diensten te verkopen. Een vereenvoudigd aankoopproces valt te verdelen in twee onderdelen: de catalogus en de checkout. In de catalogus worden alle producten op een overzichtelijke manier aangeboden. De checkout is de afhandeling van een bestelling. Tijdens dit proces worden de adres- en persoonsgegevens, de verzendmethode en de betaalmethode ingevoerd door de gebruiker. Om de verkoop van producten extra te stimuleren worden verschillende verkooptechnieken toegepast in een webshop. Twee veel gebruikte verkooptechnieken zijn upsells en cross- sells. Upsells zijn producten die overeenkomen met het huidige product dat wordt bekeken maar met een hogere prijs. Cross- sells zijn producten die gerelateerd zijn aan het huidige product. Het succes van een webshop is afhankelijk van een aantal verschillende onderdelen die staan beschreven in het model van Delone & McLean. De belangrijkste onderdelen zijn het gebruik en de tevredenheid van de klant. Alle onderdelen van het model staan met deze twee onderdelen in verband. Uiteindelijk bepalen alle onderdelen bij elkaar het succes van een webshop. Pagina 17

18 Hoofdstuk 3: Een nieuw verkoop platform In afbeelding 3.1, afkomstig uit het boek Being Human (Harper et al, 2008), wordt onderscheid gemaakt tussen vier tijdsperiodes. De eerste tijdsperiode vond plaats rond 1960; waar veel gebruikers één computer (een zogenaamd mainframe ) met elkaar deelden. Rond 1980 veranderde dit naar ongeveer één computer per gebruiker. Rond het nieuwe millennium veranderde dit opnieuw, alleen nu had één gebruiker toegang tot meerdere computers. Tot slot is er een voorspelling gedaan dat één gebruiker rond 2020 toegang heeft tot duizenden computers. Afbeelding 3.1: Four computing era s (Being Human, 2008, p14-15) Uit een analyse van webshops (bijlage A) blijkt dat veel webshop zich nog niet concentreren op mobiele gebruikers. Volgens afbeelding 3.1 en de daarbij behorende toelichting, bevinden we ons anno 2012 tussen tijdsperiode drie en vier. Een gebruiker heeft anno 2012 toegang tot meerdere computers, waarvan een mobiel ook onderdeel is (dit is te zien in onderdeel 3 van afbeelding 3.1). Maar wat is nou eigenlijk een mobiel, wat zijn de verkoopmogelijkheden en de technische mogelijkheden van een mobiel? Zijn er ook nog knelpunten die het succes in de weg kunnen staan? 3.1 Wat is mobiel? Het eerste openbare mobiele telefoon gesprek vond plaats op 3 April 1973 (Bellis, 2003). Het mobiele toestel (zie afbeelding 3.2) kostte zo n $ , had de omvang van een baksteen en kon alleen maar bellen. Vanaf dat moment duurde het ongeveer zeven jaar voordat 1 miljoen Amerikanen mobiel konden bellen. Sindsdien zijn er heel wat dingen veranderd. Pagina 18

19 Afbeelding 3.2: De eerste mobiele telefoon naast een iphone (Being Human, 2008) De mobiele telefoon werd kleiner van formaat, kreeg een betere batterij met een grotere capaciteit en het toestel kreeg steeds meer functionaliteiten. Het aantal functionaliteiten bleef toenemen en inmiddels zijn er al meerdere besturingssystemen, zoals ios en Android, specifiek voor de mobiele telefoon ontwikkeld. Deze mobiele telefoons, met veel functionaliteiten en een mobiel besturingssysteem, worden smartphones genoemd (Tweakers, 2011). Toegang tot e- mail, een moderne internet browser en het afspelen van verschillende soorten media zijn een aantal voorbeeld functionaliteiten van een smartphone. Naast de smartphones, zijn er ook nog de tablets. Hoewel andere bedrijven (Microsoft, 2002) al eerder een poging waagden, slaagde Apple er in 2010 in om de eerste tablet (de ipad) succesvol op de markt te zetten. Eén jaar na de lancering van de ipad waren er al meer dan 80 verschillende tablets aangekondigd. Hoewel de tablet ook als een mobiel apparaat wordt gezien, is het niet zo mobiel als een smartphone. Over het algemeen kan een smartphone met één hand bedient en vast gehouden worden, terwijl een tablet (mede door het formaat en gewicht) beter te hanteren is met twee handen. Daarnaast is een smartphone in veel gevallen eenvoudig mee te nemen, bijvoorbeeld in een broekzak of handtas. De volgende hoofdstukken en onderdelen gaan verder in op het onderwerp mobiel. Als er verwezen wordt naar mobiel, wordt er voornamelijk verwezen naar de huidige generatie smartphones. Deze toestellen zijn, zoals eerder vermeld, van veel functionaliteiten voorzien. Onderdeel 3.2 ( Groei van de mobiele markt ) zal aantonen dat een groot deel van de bevolking op dit moment beschikt over een smartphone. Pagina 19

20 3.2 Groei van de mobiele markt Uit een onderzoek onder bijna Nederlands komt naar voren dat in het vierde kwartaal van 2011, ongeveer 52% van de Nederlandse bevolking een smartphone in zijn bezit heeft (ANP, 2012). Daarmee is de Nederlandse smartphone markt met 18% gegroeid ten opzichte van het jaar daarvoor en heeft het de markt van gewone mobiele telefoons overtroffen. Volgens cijfers van Microsoft Tag (2011) was ongeveer 1 op de 4 mobiele toestellen wereldwijd een smartphone. Door het grote aanbod aan smartphones is er sprake van een diversiteit op de markt. Een beknopt overzicht van deze diversiteit aan smartphones is terug te zien in bijlage C. Naast de geconstateerde groei van de mobiele markt, zal ook het aantal mobiele internet gebruikers toenemen. Een infographic van Microsoft Tag (2011) voorspelt dat het totaal aantal mobiele internet gebruikers in 2014 hoger is dan het aantal desktop internet gebruikers. Gartner Research kwam al eerder tot een concretere voorspelling betreffende de mobiele internet gebruikers: By 2014, over 3 billion of the world's adult population will be able to transact electronically via mobile... (Gammage et al, 2009) Gebruikers met toegang tot het internet op een mobiel kunnen ook de webshops bereiken in de (mobiele) web browser. Op die manier zijn gebruikers ook in staat om aankopen te doen op een mobiel, dit wordt mobile commerce genoemd. Mobiel als verkoop platform Voor het kopen en verkopen van producten of diensten op een mobiel gebruikt men het begrip mobile commerce, wat wordt ingekort naar m- commerce. Volgens de Cambridge English Dictionary is de definitie van mobile commerce als volgt: the activity of buying and selling things using a mobile phone or similar electronic equipment. In het onderzoek van Coursaris & Hassanein (2007) staat een uitgebreidere omschrijving die inhaakt op de eerder genoemde definitie van e- commerce: m- Commerce is a natural extension of e- Commerce as they share fundamental business principles, but m- Commerce acts as another channel through which value can be added to e- business processes. It also provides for new ways through which evolving customer needs could potentially be met (724 Solutions, 2000). (Coursaris & Hassanein, 2007) Zoals uit de definities van e- commerce en m- commerce blijkt, is dat vooral het medium het verschil maakt. Het kopen en verkopen van producten blijft in beide gevallen centraal staan. Daarnaast kan het onderdeel m- commerce als een toegevoegde waarde (voor zowel het proces als voor de klant) gezien worden, blijkt uit de verklaring van Coursaris & Hassanein. Pagina 20

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen Colofon Student: Jolien van der Meulen Studentnummer: 098075 Bedrijf: Kenniscentrum Design

Nadere informatie

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 >

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > evisie Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > Rabo evisie op online verkoop, november 2011 Visie pag. 44 t/m 51 > Cases pag. 52 t/m 53 > Colofon pag. 54 > Werk

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

cross channel retail de toekomst

cross channel retail de toekomst cross channel retail de toekomst 2015 inleiding 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten kopen en oriënteren zich zowel in de winkel als online. We noemen dit cross channel

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: 408396 Afstudeerrichting: Media

Nadere informatie

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Vak: Docenten: Media innovation Eric Goossens en Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Klas: CCV2A (AD2) Door: Dennis Bos 512419 - Jeffrey van Ingen 537772 Martijn Kommers 544704 Tim Overmars 537996

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 Facebook is eigendom van Facebook Inc. Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring,

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Auteur: Joost Damen Datum: 05-06-2012 Versie: 1.0 Plaats: Opdrachtgever: Tilburg Tilburg University Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Online ondernemen Geld verdienen door en met internet

Online ondernemen Geld verdienen door en met internet Online ondernemen Geld verdienen door en met internet Online ondernemen Geld verdienen door en met internet Voorwoord 2 Hans Biesheuvel Voorzitter MKB-Nederland Beste ondernemer, Met trots presenteer

Nadere informatie

magazine Macaw IT-nieuws, trends en ontwikkelingen Veiligheidsregio s Werken aan bereikbaarheid

magazine Macaw IT-nieuws, trends en ontwikkelingen Veiligheidsregio s Werken aan bereikbaarheid Macaw magazine IT-nieuws, trends en ontwikkelingen Veiligheidsregio s Werken aan bereikbaarheid Najaar 2013 02 03 Colofon Inhoud De andere kant van internet Macaw Magazine is een uitgave van Macaw. Vormgeving

Nadere informatie

ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant

ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant Maart 2015 Binnen dertig jaar is de helft van de nu bestaande banen, als gevolg van de toepassing van ICT overbodig. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs

Nadere informatie

2015 VERDER MET INTERNET

2015 VERDER MET INTERNET 2015 1 Voorwoord Ment Kuiper De veranderingen in het werk- en denkveld van de marketeer blijven elkaar snel opvolgen. De aanleiding voor het schrijven van een TrendDoc 2015 ligt daarom voor de hand. De

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een theaterproducent om een relatie op te bouwen met het publiek Daniëlle van Dijk .Voorwoord Na een drukke maar

Nadere informatie

Open Universiteit Nederland : Managementwetenschappen : WO-Bedrijfskunde, richting Marketing & Logistiek Begeleider/examinator : dr. P.W.Th.

Open Universiteit Nederland : Managementwetenschappen : WO-Bedrijfskunde, richting Marketing & Logistiek Begeleider/examinator : dr. P.W.Th. Open Universiteit Nederland Faculteit : Managementwetenschappen Opleiding : WO-Bedrijfskunde, richting Marketing & Logistiek Begeleider/examinator : dr. P.W.Th. Ghijsen Medebeoordelaar : Prof. Dr. J. Semeijn

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M.

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M. Identiteitsmarketing in het trendbeeld van de marketeer Instelling: SKIO, Lectoraat Identiteitsmarkting Opleidingsinstelling: Saxion Hogescholen Academie: MIM Opleiding: Commerciële Economie VT Student:

Nadere informatie

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405 Data Archiving and Networked Services EWI MSc Maarten Hoogerwerf (DANS) dr. Arjan van Genderen (TU Delft) dr. Hans- Gerhard Gross (TU Delft) Georgi Khomeriki

Nadere informatie