Practicum webwinkel week 4 bouwen van een dynamische website

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Practicum webwinkel week 4 bouwen van een dynamische website"

Transcriptie

1 Practicum webwinkel week 4 bouwen van een dynamische website Inleiding Het web ontwikkelt zich razendsnel; oorspronkelijk als medium om informatie beschikbaar te maken, is het web binnen twee decennia een interactief communicatie medium geworden voor organisaties, individuen, groepen mensen, bedrijven, instellingen, overheden, nieuwe media, etc. De mogelijkheid om via een internet te communiceren met toeleveranciers of afnemers werd al veel langer benut door bedrijven: IDE bestaat al sinds de zestiger jaren. Met de komst van het web zien we echter dat de uitwisseling van informatie tussen bedrijven onderling, en ook tussen bedrijf en consument steeds intensiever wordt. De webwinkel is zo n uitvloeisel van de nieuwe techniek (internet) en de kansen die World Wide Web biedt. Om de (logistieke) mogelijkheden van een webwinkel op waarde te schatten, de kansen goed te benutten, is elementaire kennis van de webtechniek nodig. Om die reden gaan jullie zelf een (eenvoudige) webwinkel opzetten. Bij het ontwikkelen van de website zal gebruik gemaakt worden van het Open-Source softwarepakket OsCommerce. Webetalage en webwinkel DeMedici Tijdens de eerste bijeenkomsten hebben jullie een statische website gebouwd met informatie over de producten van DeMedici: een online catalogus. Statisch wil zeggen dat er enkel informatie getoond wordt, en er verder - via de website - geen interactie met de gebruiker plaatsvindt. Om de website vorm te geven, hebben we gebruik gemaakt van Notepad en Kompozer. Notepad is een gewone teksteditor en Kompozer is een grafische HTML-editor. Hiermee is Kompozer gereedschap om HTML-code te maken, zonder dat je deze taal zelf in detail hoeft te leren. Tevens bleek het mogelijk met Kompozer stylesheets aan te maken, om daarmee een scheiding tussen opmaak en inhoud te bewerkstelligen. Zo maakte je kennis met enerzijds html-pagina s en anderzijds css-bestanden. Nadat je jouw website met behulp van Kompozer op je PC gebouwd had, heb je de website gepubliceerd op een speciale webserver. Op die manier maak je je website toegankelijk voor iedereen die op het web rondsurft. Daarbij werd gebruik gemaakt van het FTP-programma Filezilla. Daartoe moest eerst (vooraf!) contact gelegd worden met een Internet service provider. (In ons geval werd contact gelegd met de Internet service provider Smartforward die het door onze faculteit aangevraagde hoofd- domein onderhoudt.) Pas als de aanvraag voor de nieuwe domeinnaam en webruimte in behandeling is genomen, er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de serviceverlening, het contract is getekend, en de webserver in gereedheid is gebracht, kan de webruimte (het webdomein) gebruikt worden, en de site gepubliceerd worden.. Pagina 57

2 Van statische naar dynamische website Wanneer we de overstap maken van een webetalage naar een webwinkel, maken we ook de overstap van een statische website naar een dynamische website. De bezoekers van de website krijgen dan niet enkel informatie, die ze tot zich kunnen nemen, maar kunnen via de website reageren op de getoonde informatie, berichten achterlaten, in geval van een webwinkel besluiten tot de aankoop van artikelen en (in de meeste gevallen ) direct de bestelde artikelen via het internet betalen. In dat geval zullen er op de website dus niet alleen artikelgegevens, maar ook gegevens over de klant (de website-bezoeker) moeten worden vastgelegd. We zullen dan ook op een andere wijze onze website moeten bouwen en onderhouden. Immers zodra een bezoeker van onze webwinkel zijn of haar bestelling invoert, zullen die gegevens opgeslagen moeten worden. De server ( de computer) als locatie waar onze website zich bevindt, krijgt een veel belangrijker functie: Op die plaats zullen nu ook de bestelgegevens opgeslagen moeten worden. Meestal gebeurt dat via een database (die zich op de webserver bevindt). Belangrijk verschil met onze statische website is dat èn het webwinkel-computerprogramma, èn de webwinkel-etalage èn de klantgegevens inclusief bestel- gegevens nu allemaal op de server worden opgeslagen. (afbeelding: serverruimte: ) De ISP kan nu als ondersteuner een belangrijker rol gaan vervullen. Als service provider is hij niet meer alleen verantwoordelijk voor een technisch goedwerkende computerserver, ook denkt hij (meestal) mee en adviseert hij over o.a. de aanschaf en de instellingen van de programmatuur, de benodigde opslagruimte, de snelheid waarmee transacties moeten kunnen plaatsvinden, en mogelijk ook de uitwisseling van gegevens tussen webwinkeldatabase en andere bedrijfsdatabases. Jouw website bevindt zich op een Linux-server met Linux-besturingssysteem-software Apache, met de scripttaal PHP en een MySQL-database. Veel bedrijven kiezen bij het inrichten van hun websites voor het Microsoft-platform. Daar wordt dan een Microsoft besturingsysteem (vb: Windows Server 2011 ) gebruikt meestal in samenhang met de scripttaal ASP en databaseprogramma Microsoft SQL-server. Wereldwijd draaien de meeste websites op het LINUX-platform. Linux, geënt op Unix, heeft de naam betrouwbaar te zijn. Wat betrouwbaarheid betreft liet Microsoft nog wel eens een steekje vallen. Denk hierbij aan de bouw van Microsoft s eerste besturingsysteem PCDOS/MSDOS dat aanvankelijk onder de naam QDOS gebouwd werd, of bekijk introducties van Windows 98 en Vista op Youtube via de hieronder getoonde hyperlinks. Nieuwe windows-besturingssystemen gepresenteerd: Pagina 58

3 De meeste bedrijven maken tegenwoordig binnen hun onderneming gebruik van ERP software om hun bedrijfsprocessen te ondersteunen. Wanneer zij gebruik maken van ERP-software die draait op een Microsoft besturingssysteem, ligt de keuze voor de hand om de website van het bedrijf ook op een Microsoft-platform te hosten. Overigens noodzakelijk is dat niet. Gegevens uit de database op een Linux-webserver kunnen tegenwoordig eenvoudig worden uitgelezen ten behoeve van Microsoftstatische website om de (volledige!) catalogus van DeMedici online te plaatsen. Zolang het gaat om een dozijn artikelen is die noodzaak niet aanwezig. Maar wanneer informatie over honderden artikelen op een website geplaatst wordt, kun je niet om een database heen; immers de informatie moet regelmatig aangepast kunnen worden; prijzen moeten met een eenvoudige bewerking verhoogd kunnen worden (denk ook aan aanpassing toepassingen. Een database is feitelijk al een onmisbaar hulpmiddel bij een van het BTW-tarief) en artikelen die uit het assortiment gaan, moeten snel en eenvoudig van de website gehaald kunnen worden. We gaan nu dus een overstap maken van een statische naar dynamische website; een website die ondersteund wordt door het gebruik van een database. Een database is voor elke webshop een onmisbaar hulpmiddel. (bron: 28 maart 2013) Voor het maken van een webwinkel hebben een softwareprogramma nodig: een programma waarmee de webwinkel bouwen. Voor de aanschaf en implementatie van die sofware geldt een stappenplan. Dat stappenplan geldt voor elk software pakket dat een bedrijf aanschaft. Immers software is gereedschap. Voordat je als bedrijf (of thuis voor jezelf) gereedschap aanschaft, zul je nadenken over de functies van het gereedschap, waar je het gereedschap bewaart en hoe je het gebruikt. OP de volgende bladzijde tref je een algemeen stappenplan voor de aanschaf van software. Pagina 59

4 Software aanschaffen, plaatsen, installeren, configureren en gebruiken (Lees onderstaand stappenplan door alvorens je met opdracht 1 begint) De gedachte is dat we onze statische website (de catalogus van informatie over artikelen) gaan ombouwen tot een dynamische website, waar een klant bestellingen kan plaatsen. Voordat een klant van DeMedici gebruik kan maken van de door jou te ontwerpen webwinkelwebsite, zullen er enkele stappen gezet moeten worden: 1 De aanschaf van geschikte webwinkel-software: Zoals je voor het afspelen van muziek of het bekijken en bewerken van je foto s verschillende programma s kunt gebruiken, zo geldt ook voor het maken van een webwinkel dat er een groot aanbod aan software is, dat je bij het bouwen van een webwinkel kan helpen: OS-Commerce, Virtuemarkt, Unit4-Websolutions, Dynamic-web-Ecommerce, Magento, WooCommerce, SimpleCart, ZenCart etc. 2 De installatiebestanden op je computer plaatsen: Als je besloten hebt tot de aanschaf van een softwareprogramma, krijg je of een CD-ROM (*) met de installatie software, ofwel zoek je toegang tot een plek op Internet (**) waar je de installatiebestanden kunt bestellen en downloaden. (*) installatie via een CD-ROM (**) installatie verloopt dan via een Download van een website 3 De installatie van het programma zelf: Wanneer je een muziekspeler, fotobewerkingsprogramma of antivirusprogramma aanschaft (op CD of via download van een website), zul je het programma daarna moeten installeren: Meestal is dat een kwestie van opstarten, vertellen waar je het programma wilt installeren en daarna een aantal keer op Volgende drukken. In veel gevallen gebeuren stap 2 ( =verkrijgen van installatiebestanden via downloaden) en stap 3 ( = installeren) direct achter elkaar.) 4 Configureren en parameters instellen: Nadat het programma geïnstalleerd is, kun je meestal zelf nog een aantal voorkeur-instellingen aanpassen: Je kunt soms besluiten om bepaalde bestandstypen wel of niet met het nieuwe programma te verbinden en je kunt bij het muziekprogramma bijvoorbeeld een afspeellijst maken. Bij een virusprogramma stel je in hoe vaak er op virussen gescand moet worden. Bij fotoprogramma s geef je bijvoorbeeld jouw voorkeur voor de weergave. Bij Kompozer was één van de instellingen de vraag of je iedere keer bij het opstarten een gebruikers-tip voorgeschoteld wilde krijgen. 5 Als de voorgaande vier stappen doorlopen zijn, kan de website-software gebruikt worden: Vergelijk het met de music-player, waarmee je muziek kunt afspelen, of met het geïnstalleerde anti-virusprogramma, zodat je met gerust hart je bijlage kunt openen. In geval van onze webwinkel kunnen de klanten je website dan bezoeken. De hierboven genoemde stappen zullen we nu doorlopen met OsCommerce. OsCommerce is software voor het bouwen en onderhouden van een webwinkel. Het programma kent meer dan afnemers en er zijn zo n vijftienduizend geregistreerde gebruikers waarvan de webwinkel via de website van OsCommerce te vinden is. Voorts is OS-Commerce Open Source software, hetgeen o.m. betekent dat de broncode voor iedereen toegankelijk is. Pagina 60

5 In vijf stappen naar een webwinkel voor DeMedici op basis van OsCommerce (Lees onderstaande door alvorens je met opdracht 1 begint.) 1. De informatie over en de aanschaf van het OsCommerce-programma loopt via Wanneer je als bedrijf tevreden bent over de op deze website getoonde functionaliteit van OsCommerce, wanneer je afgaande op ervaringen van andere gebruikers en vergelijkend onderzoek denkt dat het programma goed zal voldoen, en je je daarnaast voldoende georiënteerd hebt op de support, dan zal de prijs van dit product geen probleem opleveren: Het programma is namelijk gratis verkrijgbaar. De aanschaf is daarmee rond. 2. De installatiebestanden kun je via een download op je pc krijgen. Dit is de plaats vanwaar de software kan worden opgehaald : Het softwarepakket bestaat uit twee gedeeltes : De release OsCommerce Online Merchant v2.3 en het aparte pakket voor gebruik van de Nederlandse taal. (te vinden op de Nederlandstalige zuster-website ) Daarover straks meer. 3. Omdat een webwinkel per definitie een dynamische website is, en omdat gebruik gemaakt zal worden van een database, is er continue een wisselwerking tussen webprogramma en gegevens: tussen software en data. Daarom zal de installatie van de software moeten plaatsvinden op de webserver: Dat is de plek waar jouw webwinkel komt te staan. Dit is de plek waar nu nog je (Kompozer) webetalage staat. De webwinkel komt dus op hetzelfde domein bij Femplaza ; het domein dat je al eerder hebt aangevraagd. Dat betekent dat je je Kompozer etalage-website moet verwijderen om deze plaats te laten maken voor een webwinkel. Ook hierover dadelijk meer. 4. De configuratie loopt volgens een stappenplan, waarbij eerst allerlei instellingen aangepast moeten worden. Als dat gebeurd is, zullen de gegevens over de artikelen geplaatst moeten worden. Daarna is je webwinkel klaar voor gebruik. 5. En dan kunnen de klanten van DeMedici de website bezoeken en bestellingen plaatsen. Dan kunnen de bestellingen verwerkt worden, de goederen geleverd, en de betalingen afgewikkeld. Opdracht 1: Toe te voegen als bijlage aan het eindrapport: Adviesrapport Webwinkel Maak (dadelijk) op basis van de beschrijving op deze en vorige bladzijden een schema van het vijfstappenplan om OsCommerce aan te schaffen en te gaan gebruiken en voeg dat schema als bijlage aan je eindrapport toe (zie ook de adviesopdracht). Ontwerp het schema met Visio en voeg het daarna toe aan je Word-document. Wacht even met deze opdracht, tot je bij stap (op blz. 66) bent aangekomen! Hierna volgen de stappen om een webwinkel on-line te brengen, genummerd 4.0 t/m 4.5. Pagina 61

6 Stap 4.0 Voorbereiding De doelstelling van het practicum OsCommerce is kennismaken met software om een webwinkel in te richten en live te brengen. Het ontwerpen van een webwinkel voor DeMedici is tevens bedoeld om een beter onderbouwd adviesrapport te schrijven voor het management van DeMedici. Als criterium voor de beoordeling van je website ( de OSCommerce-webwinkel) wordt aangehouden de beschikbaarheid van een goed functionerende webwinkel met ten minste tien artikelen in het assortiment. ( Het is raadzaam om, voor je a/d slag gaat, de afbeeldingen van de artikelen en de artikel-informatie te verzamelen ). Stap 4.1 De aanschaf van OsCommerce Samenvatting tot nu toe: 0. Voorbereiding 1. Nu: Aanschaf OsCommerce. Bij de keuze voor een webwinkelprogramma hoort een selectieplan. Welke software is het meest geschikt om een webwinkel te bouwen? Daarnaast is de vraag: Wie gaat de website bouwen? Doet het bedrijf dat zelf of wordt het bouwen van de site uitbesteed? Bij deze webwinkel-opdracht gaan we er vanuit dat het bedrijf DeMedici kiest voor de webwinkelsoftware OsCommerce. OsCommerce wordt nog steeds veel gebruikt, het is OpenSource software en de installatiebestanden zijn gratis te downloaden. Dat laatste zou (logischerwijs) ook de eerst volgende stap zijn. We zullen echter een iets andere werkwijze dan gebruikelijk hanteren bij de installatie. Hierbij wordt de provider ingeschakeld om de installatiebestanden klaar te zetten. Dat betekent dat we direct door kunnen naar stap 2. Stap 4.2 Het verkrijgen (downloaden) en plaatsen (uploaden) v.d. installatiebestanden. Samenvatting tot nu toe: 0. Voorbereiding 1. De keuze van voor de sofware is gemaakt, en de aanschaf is een feit. 2. Nu: De installatiebestanden worden klaargezet. De tweede stap, na de aanschaf van de software, is plaatsen van de installatiebestanden op je webserver, nauwkeurig gezegd: Het plaatsen van de installatiebestanden op jouw domein op de webserver. Zoals hiervoor gemeld kun je de software downloaden via Meestal gebeurt dat als volgt: Je 'downloadt' de software van de website op je eigen pc. Meestal gaat het om een groot ZIP bestand, dat je na downloaden uitpakt op de harde schijf van je PC. (= stap A ) Je zorgt vervolgens dat de (uitgepakte) installatiebestanden met een FTP-programma naar de webserver gaan. Dit gaat op een zelfde wijze als het publiceren van je website. (=stap B) Omdat er aparte taalbestanden zijn, zorg je - in dit geval - dat afzonderlijk ook de installatiebestanden voor het gebruik van de Nederlandse taal eerst gedownload naar je pc en daarna geupload worden naar jouw webdomein. (= stap C) Vervolgens kan de echte installatie van de OsCommerce-software (op jouw gedeelte van de web-server) gestart worden (Dit is de stap die we dadelijk zetten) Dan kan de webwinkel Pagina 62

7 geconfigureerd en kunnen de parameters ingesteld worden, waarna de artikelen op de site geplaatst worden en de klant je webwinkel kan bezoeken. Wij zullen het plaatsen van de installatiebestanden op de server via een andere (snellere en veiligere) manier doen: Omdat het webwinkelprogramma niet op je eigen PC geplaatst kan worden, aangezien het programma op de server moet werken, zal het programma daar ook geïnstalleerd moeten worden. In overleg met de Internet service provider (van Femplaza) is er voor gezorgd dat dit traject vereenvoudigd is. Als je het stappenplan hieronder volgt, krijg je de installatiebestanden kant en klaar (inclusief installatiebestanden voor de Nederlandse taal) op jouw webruimte: d.w.z. op het domein waar eerst je Kompozer website stond. De belangrijkste reden voor deze afwijkende procedure is dat de upload van alle installatiebestanden heel veel traffic op de webserver geeft. Het gaat qua omvang om slechts circa 20 Mb, maar het betreft wel meer dan 1000 afzonderlijke bestanden. Vandaar dat de provider het verzoek kreeg om (met een script) de installatiebestanden op jouw domein van de webserver klaar te zetten, op het moment dat jij daar voor kiest. Stap Naar de beheer-pagina van jouw website Wanneer je klant bent van een provider, verzekeringbedrijf, webwinkel of bank kun je meestal via de portal van dat bedrijf bij je persoonlijke gegevens. Onze Femplaza-websites-provider heeft ook zo n speciale klantpagina voor jou ingericht. Je hebt die pagina al eerder bezocht: Ga naar en log in op Jouw femplaza met je han- adres en het door jezelf bedachte wachtwoord. Pagina 63

8 Stap Inloggen op jouw femplaza-beheerpagina Let op bij het inloggen op de klantpagina: Deze gegevens zijn niet hetzelfde als je FTP-inloggegevens voor je website. Je kunt als klant bij je provider immers meer dan één website afnemen, en elk website-domein heeft aparte FTP- toegangscodes. Ga eventueel terug naar pagina 22 waar je de gegevens genoteerd hebt. Stap Open het beheer van jouw femplaza-domein Open het beheer van je domein, door op de domeinnaam te klikken. Pagina 64

9 Stap Reset je (oude) website Door een reset wordt je oude website gewist. Kijk goed op het scherm welke reset -optie je kiest. Selecteer het gewenste pakket, klik ter bevestiging akkoord, en lees af van het scherm hoe lang de wachttijd is. Dit kan vijf tot vijfentwintig minuten duren. Klik je twee of drie keer, dan is de kans groot dat je installatie vastloopt. Geduld dus svp! Stap De PHP met OsCommerce pre-installatie wordt aangemaakt. Je zult merken dat het 'Resetten' enkele minuten duurt. Heb dus even geduld en wacht de aangegeven tijd.. Doe in geen geval een tweede reset: Overleg met je docent! Sluit het pop-up-scherm: En kies voor uitloggen (rechtsboven) Pagina 65

10 Stap De OsCommerce pre-installatie is gelukt: de installatiebestanden staan klaar. Zoals gezegd kan het enkele minuten duren voordat de volledige reset is uitgevoerd en de (meer dan duizend) installatie bestanden op de juiste plek zijn klaargezet. De installatiebestanden staan nu klaar op jouw domein. De toegang tot de femplaza-portal (klant portaal beschikbaar gesteld door de provider) die nu nog steeds open staat op jouw computer, kan gesloten worden. Als volgende stap kan het webwinkel-programma nu geïnstalleerd worden. Als bedrijven willen maken van OsCommerce zal de installatie meestal in samenwerking met de ISP of een andere dienstverlener gebeuren. Wij gaan de installatie helemaal zelf uitvoeren. Nogmaals: Het voorafgaande proces kan enige tijd duren. Gebruik die tijd om opdracht 1 te maken: Zie blz. 61 en Scholar (week4) - het Visio-schema met het stappenplan - Wil je weten of de installatie gelukt is? Open je website met de browser door het intikken van jouw domeinnaam.(jouw websitenaam) Als een scherm zoals hieronder verschijnt, kun je verder Pagina 66

11 Stap 4.3 De installatie van de webwinkelsoftware Samenvatting tot nu toe: Voorbereiding. De keuze van de sofware is gemaakt, de aanschaf is een feit. De installatie-bestanden staan klaar op de webserver. Nu kan het programma zelf geïnstalleerd worden op de webserver. De installatie van een sofwareprogramma op je pc is meestal een kwestie van de setup draaien. Je klikt enkele malen op Next om de voorgestelde instellingen over te nemen, en klaar ben je. Dat geldt voor een groot deel ook bij deze oscommerce-installatie. Er is wel een belangrijk verschil: Er wordt dadelijk gevraagd enkele gegevens in te voeren, die te maken hebben met de toegang tot je domein, zoals de plek waar de installatie uitgevoerd moet worden. Dit dient heel nauwkeurig te gebeuren: Een hoofdletter in plaats van kleine letter, kan het verschil betekenen tussen geslaagde en mislukte installatie, en mislukt betekent helemaal opnieuw beginnen. Stap Open je eigen website : je krijgt automatisch dit scherm Zolang dit scherm nog niet getoond wordt, is de pre-installatie nog niet afgerond: geduld dus! Druk op Continue en je krijgt het scherm zoals getoond op de volgende blz. (zie stap 4.3.1). Pagina 67

12 Stap Voer nu je eigen domein-gegevens correct in (zie toegezonden ) Attentie: Schrijf localhost met kleine letters, zoals hieronder (dus geen enkele hoofdletter). Gebruik jouw Username, jouw Wachtwoord en jouw Databasenaam. Druk pas bij Database imported successfully op Continue Stap Na het maken v.d. connectie met de database, worden gegevens geïmporteerd Op je webserver was reeds een lege database aanwezig. De - voor de webwinkel - noodzakelijke gegevens (onder andere enkele voorbeeld artikelen) moeten uit de installatiebestanden overgeheveld worden naar die (aanvankelijk nog lege) database, en zijn vanaf dan beschikbaar in die database. Lees de getoonde informatie en druk op Continue om door te gaan. Pagina 68

13 Stap Voer de gegevens van de webwinkel in Voer de winkelnaam in en jullie namen als eigenaren plus één -adres Geef wederom een Username (Advies: Gebruik je Femplaza - FTP username) Geef wederom een Wachtwoord (Advies: Gebruik je FTP wachtwoord) Laat de Administration Directory Name staan op admin Vergeet niet de Time Zone op Amsterdam te zettenen druk op Continue Noteer en bewaar in elk geval je Administrator Username en je Password. Stap De installatie is bijna afgerond De installatie is klaar, maar sluit dit (onderstaand) scherm niet af!! Vanaf dit stadium staat (hoewel de website nog lang niet af is) je webwinkel online. Pagina 69

14 Er zijn nu twee verschillende manieren om de website te bezoeken afhankelijk van de rol van de bezoeker: klant of website-ontwikkelaar 1) Catalog Via de Front-End ga je als klant naar de Catalogus ( de gebruikelijke manier om een website te bezoeken, bijvoorbeeld om een bestelling te plaatsen) 2) Administrator Tool Via de Back-End ga je als Administrator (dat wil zeggen als website-ontwikkelaar of als eigenaar van de website), bijvoorbeeld om nieuwe artikelen toe te voegen, maar ook om bijv. de taalkeuze aan te passen. Laat deze website gewoon geopend staan. Er zijn namelijk nog enkele zaken te regelen. Dit betreft de veiligheid van je website. De belangrijkste lekken in de veiligheid gaan we dadelijk dichtmaken. Waarom is de site nog onveilig? Op de website staat nog steeds het installatiebestand. Een bezoeker van jouw website die goed bekend is met de OSCommerce-software weet precies waar dat bestand staat. Als die persoon dat installatiebestand activeert, wordt je hele website vernietigd. We gaan aan de slag met een programma dat je al eerder gebruikte: Filezilla. Hiermee zullen we de belangrijkste onveiligheden weghalen. Laat in de tussentijd de website (zoals getoond op de vorige blz. ) gewoon openstaan. Start het programma Filezilla (Filezilla Project -> Filezilla FTP Client -> Filezilla FTP Client Geef : Host Username Wachtwoord Port ( ( ( ( Dat is femplaza.nl ), Zie FTP-inloggegevens: een gebruikersnaam in deze vorm fem07xxx ) Zie FTP-inloggegevens ) Leeg laten ) En druk: Quickconnect. De instructies op de volgende blz. vragen om zeer nauwgezet te werk te gaan. Een verkeerde map verwijderen of een bestand verkeerde eigenschappen toekennen, betekent dat je website het niet meer zal doen. Undo bestaat niet, de enige oplossing is van voren af aan beginnen met een reset van he website. Pagina 70

15 Als Filezilla is gestart, zullen aan de linkerkant (Lokale site ) ook gegevens getoond worden. Die zijn nu niet relevant, en daarom op deze afbeelding weggepoetst. Zoek aan de rechterkant de install - map (in public_html) en verwijder deze zoals hieronder getoond. Het gaat om de informatie die hier aan de rechterkant getoond wordt. Zoek in de map admin en vervolgens in de map includes het bestand configure.php en controleer de bestandsrechten. Zet de bestandsattributen op 644. (Niet verwijderen dus!) Pagina 71

16 In de map Public_Html zit naast de map Admin ook nog een map Includes. en in deze Includes -map zit ook een bestand configure.php. Ook bij dit bestand moeten de attributen 644 zijn. Nu gaan we de bestandsattributen van twee mappen aanpassen. Bij de eerste aanpassing zie je op de afbeelding hieronder precies hoe dat moet. Het gaat om de wijziging van een hele map en alles wat daarin zit. o o o Zoek eerst de Dan zoek je de Daarin vindt je de public_html admin images map map map Geef die images-map de Numerieke waarde 777 Zorg ook dat het vinkje staat bij toepassen op alle submappen En zorg dat hierbij gekozen is voor toepassen op alle bestanden en mappen Het gaat om de informatie die hier aan de rechterkant getoond wordt. In de map public_html zit naast de map admin ook nog een map images. Zojuist ging het om de map images die onder de map admin zat. Nu gaat het dus om de images-map naast de admin-map, direct onder de public_html map. Ook deze images-map moet de Numerieke waarde 777 krijgen. En ook nu moet het toegepast worden op alle submappen: op alle bestanden en mappen. Tenslotte nog twee mappen die een gelijke behandeling moeten krijgen: Dat is de pub map (die zit meteen onder de map public_html ) Dat is de map work ( die zit in de map includes en die zit weer onder public_html) KLAAR! Filezilla kan gesloten worden. Pagina 72

17 Stap De server vraagt nu jouw inloggegevens voor administrator-rol van de webwinkel Als het goed is, staat de webwinkel-website (zie blz. 68) nog steeds open, en kun je de Administration Tool -knop indrukken: Je komt in het Administrators deel. Gebruik je FTP-username voor het webdomein ook als inlognaam voor de Administrator. Gebruik je FTP-wachtwoord voor het webdomein ook als wachtwoord voor de Administrator. Zoek jouw Username en Wachtwoord op in de eerder aan jou toegezonden . Vul die gegevens vervolgens in. Vervolgens verschijnt deze Administrator-pagina: Zoals je ziet op het scherm, zijn er nog twee opmerkingen. Pagina 73

18 100% veilig is de website nog niet. Klik ook maar eens op Administrators (onder Configuration). Je krijgt dan nog een waarschuwing te zien over een mogelijk veiligheidslek. In onze situatie is dat risico gering,en gaan we dat niet aanpassen. We kunnen nu eindelijk starten met de daadwerkelijk configuratie van de website! Het technisch gedeelte ligt achter ons. Dit (boven) is dus nog steeds het Administration-scherm: het scherm voor de Administrator Daarnaast is er het Klant-scherm: Het welkomscherm voor de bezoeker (nu nog in het Engels). Druk op de Catalog-knop ( zie scherm op blz. 68, dat nog steeds open staat) en je krijgt: Laat de beide schermen open staan en lees eerst de informatie op de volgende blz. Pagina 74

19 Wat gebeurt op de webserver? Nu de software geïnstalleerd is, kan het inrichten van de winkel beginnen. De winkel is dus nog niet klaar. De bezoeker van jouw webwinkel zal dus ook nog even geduld moeten hebben. Eerst moeten de parameters ingesteld worden (zoals de taalinstellingen, de valuta eenheid, etc.) waarna de artikelen op de site geplaatst kunnen worden. Hierboven zie je in één plaatje hoe de situatie op jouw domein er nu uit ziet: Het webwinkel-software-programma OsCommerce is geïnstalleerd op jouw domein. De scripttaal-software PHP was al aanwezig. Deze zorgt o.m. voor de vertaling van alle boodschappen van en naar de gebruiker, van en naar het database programma. Ook de MySQLdatabase stond al op de server: Er was namelijk al een (lege) database aanwezig, en ook het bijbehorende database programma (MYSQL) was beschikbaar. De aanvankelijk nog lege database is nu bij de installatie - in gebruik genomen ten behoeve van de OS-Commercewebwinkel. De tabellen voor artikelen, orders, klantgegevens, etc. zijn aangemaakt. De scriptaal PHP (die ook aanwezig was) zorgt voor de communicatie met de gebruikers en voor de communicatie tussen de programma s. Wanneer er informatie in de database gezet moet worden (of er uit gehaald), dan is MYSQL aan zet: Dat is het databaseprogramma (net als MSACCESS), dat zorgt voor de bewerking van de gegevens in de database. MySQL haalt Pagina 75

20 bijvoorbeeld de gegevens van een bestelling uit de database, PHP zorgt dat die informatie in het juiste formulier getoond wordt. Ms-Access zul je niet vaak op een webserver tegenkomen. Voor kleinere database-toepassingen is MsAccess een geschikt en zeer gebruiksvriendelijk databaseprogramma. Voor zwaardere (bedrijfs-) toepassingen kunnen je echter beter een ander databaseprogramma gebruiken. Al eerder kwam het onderscheid tussen Linux- en Windowsbesturingssystemen ter sprake. Hoewel de scriptaal PHP en de MYSQL-database ook kunnen draaien op een Windows-platform en ASP en MS-SQL ook binnen een Linux platform kunnen werken, is onderstaande tweedeling gebruikelijk: Linux / Apache webserver-platform Windows webserver-platform PHP ASP MySQL Microsoft SQL-SERVER Scripttaal Database(programma) Webwinkelsoftware Meestal op beide platforms te gebruiken: OS-Commerce, Virtuemarkt, Unit4-Websolutions, Dynamic-web-Ecommerce (etc). Pagina 76

21 Stap 4.4 Het configureren v.d.webwinkel : parameters instellen via de back-end Samenvatting: Voorbereiding De keuze van de sofware is gemaakt, de aanschaf is een feit. De installatie-bestanden staan klaar op de webserver. Het programma is geïnstalleerd. Nu kunnen de parameters ingesteld worden en de configuratie inclusief de demo-artikelen aangepast worden aan het assortiment van DeMedici. Als de installatie is afgerond, kan de webwinkelsoftware geconfigureerd worden. Bij onze installatie is, zo blijkt dadelijk, tevens een voorbeeld winkel met enkele artikelen aanwezig. Dat heeft voordelen bij de inrichting van de webwinkel. De aanwezige artikelen zullen we vervangen door enkele artikelen van DeMedici. Maar voordat artikelen gewijzigd of nieuw geplaatst worden, komen eerst enkele basisinstellingen aan de beurt. Op het laatst getoonde scherm (dat als het goed is nog steeds Open staat), kunnen twee keuzes gemaakt worden: Catalog : Dit is de link naar de webwinkel, de website zoals die op het web voor klanten zichtbaar wordt. Administration tool : Dit is het gereedschap waarmee je zelf je website / webwinkel aanpast. Om toegang te krijgen tik je jouw webwinkel-username en password in Als je beide hyperlinks hebt aangeklikt, worden twee extra schermen geopend. (Deze zijn hieronder nogmaals verkleind weergegeven.) Front-end: Dit is de bezoekers ingang Back-end: Dit is de beheerders ingang: ( Nu nog in het Engels, dadelijk in het Nederlands ) Hier blijft Engels overigens de voertaal. Dat wil zeggen voor de rol van administrator. Pagina 77

22 Onze werkwijze is als volgt We zullen op als Administrator via het configuration-scherm de instellingen aanpassen en artikelgegevens in orde maken. Hierbij kijken we steeds op het Catalog - (Webwinkel -) scherm wat t effect is voor bezoekers. Praktische tip: Laat allebei de schermen open staan: Je kunt met de toetscombinatie Alt-Tab snel heen en weer van het ene naar het andere scherm. Hoe heropen je beide schermen wanneer je per ongeluk de schermen hebt gesloten? Het Administration- (Configuration-) scherm open je via Het Catalog- (Webwinkel-) scherm open je via: Afspraken Front-end en Back-end : Het Administration-scherm ( ) noemen we onze back-end Het Catalog-scherm ( ) noemen we onze front-end Stap Taalinstellingen Login als beheerder via de back-end. (Waarschijnlijk ben je dat nog.) Kies bij de menu-opties links voor Localization en vervolgens voor Languages. Kies dan voor: +New Language Pagina 78

23 Voer de gegevens over de taal Nederlands toe ( Name: Nederlands) De taalcode is NL De image is icon.gif (attentie : geen hoofdletters in de naam van dit bestand) De directory is dutch (attentie : geen hoofdletter gebruiken bij deze directory-naam ) Vergeet het vinkje niet bij Set as default en druk dan op Save. Aan de voorkant ( front-end ) wordt het effect direct zichtbaar, zodra je de taal Nederlands selecteert. (De op jouw site getoonde afbeelding kan een beetje afwijken. Overigens: Als je geen effect ziet, kies dan wel voor Nederlands en refresh eventueel de webpagina.) Pagina 79

24 OsCommerce is Open-Source: Iedereen kan bij de broncode; dat wil ook zeggen dat iedereen een vertaalmodule kan schrijven. Wie vaker Open-Source software gebruikt, ziet dat de vertalingen soms niet volledig zijn: Dit geldt met name voor het beheer-gedeelte: Omdat de meeste websitebeheerders de taal Engels beheersen, wordt aan de vertaling van het administrator-gedeelte minder tijd besteed. Voor de front-end ( de website die door de klanten bezocht wordt) is het uiteraard wel belangrijk dat de vertalingen in orde zijn. Onze back-end is volledig in het Engels. Je hebt inmiddels gezien dat er bij de installatie tevens een voorbeeld-winkel wordt meegeleverd. Van die gegevens zullen we in het vervolg nog (op een handige manier) gebruikmaken. Beantwoord voordat je verder gaat, enkele vragen over de website zoals die nu voor een klant van deze demo-winkel getoond wordt. Je kunt op de webwinkel website ook op leverancier van artikelen selecteren. Hoeveel artikelen worden bij deze demo-winkel geleverd door productleverancier Warner? In welke vier hoofdcategorieën zijn de artikelen van de web winkel verdeeld? In hoeveel subcategorieën is de hoofdcategorie Software verdeeld? Als je bij de hoofdcategorie Software, kiest voor de subcategorie Strategy, welke twee artikelen vind je dan in deze rubriek? Aan de linkerkant van het scherm zit ook een zoekfunctie: Wanneer je zoekt naar mouse, hoeveel resultaten krijg je? Ga op zoek naar het artikel Microsoft IntelliMouse Explorer. Dit artikel heeft twee mogelijkheden ( twee opties), namelijk een PS2 aansluiting en een USB aansluiting. Is er verschil in prijs? Wie is de leverancier van Microsoft IntelliMouse Pro? De leverancier van deze Mouse ( De Microsoft IntelliMouse Pro) zou uiteraard ook Microsoft moeten zijn. We gaan deze leveranciers informatie verbeteren in de back-end. (zie volgende blz.) Ga op zoek naar het artikel Microsoft IntelliMouse Pro in de Catalog. Koppel het artikel aan de leverancier Microsoft. De schermafdrukken op de volgende blz. helpen je op weg. Pagina 80

25 De Save-knop zit helemaal onderaan!! Controleer of de wijziging nu ook aan de front-end zichtbaar is: Wanneer je nu leverancier Microsoft selecteert, moeten beide muizen zichtbaar worden. Pagina 81

26 Opdracht 2: toe te voegen als bijlage aan het eindrapport: Adviesrapport Webwinkel Het is plezierig om in één oogopslag te zien wat de mogelijkheden zijn van een softwarepakket, in ons geval van OsCommerce. Zet een tabel op met daarin een overzicht van de (on-) mogelijkheden van OS-Commerce. DEZE TABEL IS NU NIET AF, EN OOK NIET COMPLEET QUA CRITERIA Artikelgegevens Artikelgroepen aanmaken Categorieën binnen artikelgroep (tweede laag) Subcategorieën (derde laag) Financieel Korting BTW weergave Korting op artikelgroep n Opslag voor speciale uitvoering Logistiek Leveranciersgegevens tonen aan bezoeker? Aanwezige voorraad tonen per artikel? Etc. Etc. Etc. Deze tabel kun je uitbreiden, naarmate je vordert met het inrichten van de webwinkel. Denk hierbij dus ook aan de mogelijkheden voor gebruik van betaalmethoden, afleveropties, keuze voor valuta, taal,. ZIE DOWNLOAD OP SCHOLAR Pagina 82

27 Stap Wijzigen van de 'Currencies' Na de eerste kennismaking met de back-end van Os-Commerce, gaan we nu aan de slag met de instellingen en parameters om de webwinkel aan te passen in de gewenste richting: namelijk een website voor DeMedici. Ga terug naar het administrator scherm en kies onder Localization (Lokalisatie) voor Currencies (Valuta). We gaan aan de slag met de valuta-instellingen. Kies nu (zie scherm hierboven) voor wijzigen van de Euro-instellingen, en zorg (zie scherm hierna) dat de Euro de standaard valuta wordt, en wijzig de koers -waarde in (Geen komma gebruiken voor getallen, maar altijd een decimale punt, dat geldt ook als we straks prijzen invoeren.) Pas nu de dollarkoers aan zodat die overeenkomt met de huidige koers (Deze is nu géén 1,40 of 1, meer.) Ga ( met Google) op zoek naar de koers Zie ook de volgende blz. waar we uitgaan van 1, Pagina 83

28 Stap Invoeren van Tax Zones door de bestaande zone te wijzigen We gaan nu aan de slag met de belastingen. Stap Kies voor het invoeren van Tax Zones door de bestaande zone te wijzigen Wijzig ( Edit ) de bestaande belasting zone Florida in Nederland en kies voor Save Pagina 84

29 Stap Kies voor het invoeren van Tax Classes dmv de tariefgroepen Voeg nu een nieuwe belastingtariefgroep toe door de bestaande groep Taxable goods aan te passen: Pas het bestaande tarief Taxable Goods aan zoals hieronder : Pagina 85

30 Voeg nu ook de andere twee tariefgroepen (als Tax-Classes) toe: Titel van BTW groep: BTW hoog tarief BTW laag tarief BTW vrij tarief Omschrijving: BTW-hoog BTW-laag BTW-vrij Stap Taxes rates : BTW tarieven Selecteer nu menukeuze Tax Rates (BTW-tarieven) en zorg dat alle drie tarieven met de bijbehorende percentages worden toegevoegd en dit het resultaat wordt: 19% Pagina 86

31 Stap Nog enkele wijzigingen aan de configuratie van My Store (Mijn Winkel) Wijzig onder My Store (Mijn Winkel) de volgende instellingen Store Name Store Owner, Address en From Country (Land) Zone (Zone) Switch to default Language Currency (Standaard valuta van taal) Show Category Counts (Teller artikelen) Display Prices with Tax (Toon prijzen inclusief BTW ) -> -> -> -> -> -> -> De Medici Demo - - je eigen gegevens - Nederland Gelderland -> zie volgende blz. True True True Store Address and Phone (Winkeladres en telefoon) -> Zie hiernaast: Pagina 87

32 Om Zone Gelderland (is nu nog Florida) te kunnen selecteren, dien je deze eerst de Zone te voegen (Zie vorige blz en hieronder) Pagina 88

33 Wijzig onder Configuratie -> Customer Details de details als volgt: Wijzig onder Configuratie -> Shipping /Packaging de details als volgt: Wijzig onder Configuratie Stock de details als volgt: Pagina 89

34 Stap Wijzigingen in de betaalmodules Bij de betaalmodules laten we alleen de optie Vooruit betalen aan staan. Voor gebruik van andere betaalmethoden, is speciale software en een speciale installatie nodig. Daartoe dienen afspraken gemaakt te worden met de ISP en partijen die betrokken zijn met dit elektronisch betalingsverkeer. De PayPal Express Checkout ( die standaard al is toegevoegd) gaan we derhalve verwijderen. Dat kan met de Remove - Module knop (zie afbeelding hierboven). Maar eerst voegen we de Check Money order module toe. Zie volgende blz. Op de schermafdruk op de volgende bladzijde zijn de eerder (Onder My Store ) ingevoerde gegevens zichtbaar. Deze worden gebruikt bij het betalingsverkeer. Pagina 90

35 Bij de betalingsmodules zullen we alleen gebruik maken van levering bij vooruitbetaling. Kies voor + Install Module. Zorg dus dat alleen de Check/Money Order betaalmodule ( en Cash on Delivery) geactiveerd blijft. Stap De artikelen van DeMedici in de catalogus plaatsen Je kunt nu op twee manieren de catalogus van DeMedici gaan vullen. 1. De éne manier is alle artikelen, alle subcategorieën en alle bestaande hoofdrubrieken verwijderen en daarna nieuwe hoofdrubrieken, subcategorieën en artikelen aanmaken. 2. De andere manier is gebruik maken van de al eerder ingevoerde artikelen, subcategorieën en hoofdrubrieken van het demo-computerbedrijf, en deze vervolgens aan te passen. Advies is om de tweede manier te gebruiken. Je ziet dan ook direct welke informatie bij de bestaande artikelen is ingevuld. Deze informatie pas je dan aan. Op de volgende bladzijde zie je een voorstel hoe je dat kunt aanpakken door a. eerst een aantal artikelen te verwijderen b. en een aantal categorieën te verwijderen (zo wordt het een stuk overzichtelijker.) Pagina 91

36 Werk dit lijstje van boven naar beneden af. Let op: de ene keer is het een subcategorie, de andere keer een artikel dat je verwijdert. subcategorie artikel subcategorie subcategorie artikel artikel subcategorie subcategorie subcategorie artikel artikel artikel artikel artikel artikel artikel artikel artikel subcategorie artikel subcategorie artikel artikel artikel subcategorie artikel subcategorie categorie Verwijder: CDROM Drives Microsoft Internet Keyboard PS/2 Keyboards Memory Microsoft IntelliMouse Explorer Microsoft IntelliMouse Pro Mice Monitors Speakers Die Hard With A Vengeance Fire Down Below Lethal Weapon Speed Speed 2: Cruise Control The Matrix The Replacement Killers Under Siege Under Siege 2 - Dark Territory Action A Bug's Life Cartoons Beloved Courage Under Fire Red Corner Drama Blade Runner - Director's Cut Science Fiction Gadgets (via Hardware ) (via Hardware -> Keyboards) (via Hardware) (via Hardware) (via Hardware -> Mice) (via Hardware -> Mice) (via Hardware) (via Hardware) (via Hardware) (via DVD Movies -> Action) (via DVD Movies -> Action) (via DVD Movies -> Action) (via DVD Movies -> Action) (via DVD Movies -> Action) (via DVD Movies -> Action) (via DVD Movies -> Action) (via DVD Movies -> Action) (via DVD Movies -> Action) (via DVD Movies) (via DVD Movies-> Cartoons) (via DVD Movies) (via DVD Movies -> Drama) (via DVD Movies -> Drama) (via DVD Movies -> Drama) (via DVD Movies) (via DVD Movies -> Science Fiction) (via DVD Movies) (is hoofdcategorie) Je houdt dan een beknopt overzicht over, welke je daarna kunt aanpassen (zie volgende blz.). Hoofdrubriek Hardware Subcategorie Artikel Graphics Cards Matrox G200 MMS Matrox G400 32MB Printers Hewlett Packard LaserJet 1100Xi Software Action Unreal Tourament Simulation SWAT 3: Close Quarters Battle Strategie Disciples: Sacred Lands The Wheel Of Time DVD Movies Comedy There's something About Mary You've Got Mail Thriller Frantic Pagina 92

37 Pas nu de overgebleven hoofdrubrieken, de subcategorieën en artikelen als volgt aan. Hoofdrubriek Hardware -> Subcategorie Artikel Infuus GraphicCards-> infuusaccessoires Matrox G200 MMS-> Matrox G400 32MB-> Printers-> Infuusset Infuuszakjes infuuspompen Hewlett Packard LaserJet 1100Xi-> Infuuspomp Software -> DVD Movies -> Diagnose Action -> Bloedanalyse Simulation -> Hart analyse Strategie -> KNO analyse Unreal Tourament-> Bloeddrukmeter SWAT 3: Close Quarters Battle-> Hartritme meter Disciples: Sacred Lands-> The Wheel Of Time -> Otoscoop Stethoscoop There's something About Mary -> You've Got Mail -> Inhalator Beademingsballon Frantic -> Beademingsmachine Ademhaling Comedy -> Thriller -> Beademingsapparaten Beademingsmachines Stap Artikelopties Artikelopties worden niet in het artikelscherm maar in een speciaal artikeloptie-scherm ingevoerd. Zie ook volgende bladzijde!! Wanneer je in het menu (links op het scherm) kiest voor artikelopties, kun je op het scherm afzonderlijk de opties (links) en bijbehorende optiewaarden (rechts) aanmaken. Optie: Optie waarden: kleur lengte model gewicht inhoud rood groen geel klein middel groot geavanceerd basis simple Wanneer je gebruik wilt maken van artikelopties (bijvoorbeeld een geavanceerde uitvoering, een grotere uitvoering dan de standaard maat, of een andere kleur) kun je beter eerst de bestaande opties (die onderaan het scherm getoond worden) allemaal verwijderen. Daarna kijk je welke Artikel-optie s (zie linksboven) je wilt gebruiken en welke waarden je aan die opties wilt toekennen (zie rechtsboven). Bekijk ook de schermafdruk op de volgende blz. Het gebruik van opties is tevens extra functionaliteit om aan artikelen in een andere uitvoering (artikelen die verschillen qua model, kleur, vorm of grootte) een andere prijs toe te kennen. Pagina 93

38 Stap Afronding Op enkele kleine aanpassingen na, is de webwinkel klaar. Voeg zelf nog één of meer leveranciers toe passend bij de artikelen van DeMedici. Je kunt daarbij ook de bestaande namen van leveranciers aanpassen. Als DeMedici een artikel zelf maakt, is DeMedici dus ook zelf de leverancier. Gebruik je creativiteit om de logo s voor de artikelgroepen te maken; het eenvoudigst kun je een bestaand logo vanaf de front-end downloaden, bewerken en dan weer via de back-end uploaden. Pagina 94

39 Stap 4.5 De website is klaar voor gebruik Nadat alle parameters zijn ingesteld, gegevens zijn aangepast en de artikelen zijn toegevoegd, is je webwinkel klaar voor gebruik. Stap Plaats nu zelf een tweetal bestellingen bij de DeMedici webwinkel. Wanneer je met z n tweeën werkt, kun je nu ieder afzonderlijk (aan de front-end) een bestelling plaatsen. Werk je alleen, plaats dan zelf twee bestellingen. Gebruik je eigen -adres bij de bestelling om achteraf te controleren of je bestelling bevestigd wordt. Opdracht 3: toe te voegen als bijlage aan het eindrapport: Adviesrapport Webwinkel Je bent nu bezig geweest met de inrichting van de webwinkel en het plaatsen van bestellingen. Voor DeMedici is interessant of als er honderden bestellingen binnen komen - deze omvangrijke hoeveelheid gegevens eenvoudig is over te hevelen van de OsCommerce-website naar het ordersysteem van DeMedici. Via een speciale import-functie zou je jezelf een hoop werk kunnen besparen. Nog beter is een oplossing waarbij de informatie uit de order- en voorraadsystemen van DeMedici gekoppeld is aan het webwinkelsysteem. Onderzoek of er mogelijkheden zijn om het ERP-systeem van DeMedici te koppelen aan OsCommerce. Hieronder twee hyperlinks die je op weg helpen: Voeg hierbij tevens een Print-screen toe van de door jou als administrator uit te draaien factuur ( zie stap 4.5.2) Dit volgt dus nog in de opdracht hierna. Voeg ook een Printscreen toe van de dadelijk door jou uitgevoerde SQL-query in PHP-admin (zie stap 4.5.3) Ook deze opdracht volgt dus dadelijk nog. Samengevat luidt deze opdracht: Welke mogelijkheden zijn er om het ERP-systeem van DeMedici te koppelen aan OsCommerce? Toon een factuur (die uit OS-Commerce komt) met toelichting. Zie Toon de SQL-query met toelichting. Zie Pagina 95

40 Stap Verwerk als administrator de bestelling Zoek de door jou/jullie ingevoerde bestellingen op, en draai een factuur en een pakbon uit. Doe dat door middel van voorbeeld op scherm en daarna een Printscreen. Of kies bij afdrukken de Pdf-Cute printer. Je printopdracht wordt dan omgezet in een PDFdocument. Ook dat kun je op scherm bekijken en met een Print-screen opnemen in je rapport. Pagina 96

41 Stap Exporteer de bestelgegevens naar Excel ( of naar Navision, etc. etc.) Zijn de bestelgegevens ook uit de database te halen? In deze laatste stap wordt getoond hoe de gegevens (opgeslagen in de MYSQL database) geëxporteerd kunnen worden. Met de nodige aanpassingen, zou de bestelling dan ingelezen kunnen worden in het voorraad, order en factureringssysteem van DeMedici. Verlaat de webwinkel en sluit de schermen van klant ( front-end) en beheerder ( back-end). Open de die je van de provider kreeg en ga op zoek naar de logingegevens van de MySQL database via phpmyadmin: Logingegevens MySQL database ======================================== Host: localhost Database: fem07657_data Gebruikersnaam: fem07657 Wachtwoord: HyTYThGt phpmyadmin: Kopieer de URL van phpmyadmin in de browserbalk van je webbrowser en log in: ( PhpMyAdmin is een softwareprogramma dat op jouw webdomein geplaatst is en dient voor het beheer van je website. Het is een beheerprogramma voor websites die draaien op het Linux-platform Apache, Php, MySQL ) Pagina 97

42 Selecteer nu de goede database, scroll dan naar beneden naar de orders tabel en klik deze aan. Klik vervolgens op de SQL-button (de tweede van de zeven knoppen bovenaan onder localhost ) Het volgende scherm verschijnt. Hier zien we: Draai SQL query/queries op database fem07777_data Met het SQL-commando Select * FROM orders kunnen alle records geselecteerd en getoond worden. Voor dit commando in en druk op Start. Op het volgende scherm (zie volgende blz.) is te zien, hoeveel tijd de uitvoering van de query kostte. Pagina 98

43 Wanneer je vervolgens onderaan kiest voor Exporteer, is het mogelijk de gegevens naar bijvoorbeeld Microsoft Excel te exporteren. Scroll daartoe naar beneden. Kies dus voor Exporteer. Pagina 99

44 Kies het gewenste export format ( CSV voor MS Excel Data), en druk op start. Je krijgt nu de mogelijkheid de gegevens als CSV bestand op te slaan en daarna te openen in Excel. Bestudeer die gegevens. Kloppen ze met je bestellingen? Bewaar het geëxporteerde orderbestand op je USB-stick. Probeer op dezelfde wijze een export bestand te maken van de tabel order_products. Kijk of je op deze wijze de bestelregels (met artikelen) uit de database naar Excel geëxporteerd krijgt. Wat valt je op als je naar de prijzen/bedragen kijkt? Tenslotte Hiemee sluiten we de OS-Commerce opdrachten af. Complimenten voor het bereiken van deze mijlpaal. In de eindopdracht zal verwezen worden naar alle onderdelen die je doorlopen hebt, en komen de drie speciale opdrachten terug. Pagina 100

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

HBO Informatica - Netwerkbeheer

HBO Informatica - Netwerkbeheer HBO Informatica - Netwerkbeheer Projectwerk WEBSERVER EN DYNAMISCHE WEBSITE (Installatie en configuratie van een webserver, en het ontwikkelen van een website in Drupal) Naam: Vanessa Draelants Mentor:

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Test Joomla op je PC 1

Test Joomla op je PC 1 1 Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook wordt verstrekt. De auteur van dit ebook kan op geen

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Online ondernemen Geld verdienen door en met internet

Online ondernemen Geld verdienen door en met internet Online ondernemen Geld verdienen door en met internet Online ondernemen Geld verdienen door en met internet Voorwoord 2 Hans Biesheuvel Voorzitter MKB-Nederland Beste ondernemer, Met trots presenteer

Nadere informatie

LogiVert Mijn Webwinkel 5.5

LogiVert Mijn Webwinkel 5.5 LogiVert Mijn Webwinkel 5.5 LogiVert De totaaloplossing voor webwinkeliers by LogiVert B.V. LogiVert Mijn Webwinkel 5.5 All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any

Nadere informatie

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN Een handleiding van - Moving Art Studio ASBL Copyright Moving Art Studio Eleni Postantzi GNU Free Documentation Licence

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Eerste hulp bij online ondernemen. Geld verdienen door en met internet

Eerste hulp bij online ondernemen. Geld verdienen door en met internet Eerste hulp bij online ondernemen Geld verdienen door en met internet 4 Eerste hulp bij online ondernemen 5 Voorwoord Beste ondernemer, Met trots presenteer ik u hierbij het boekje Eerste Hulp bij Online

Nadere informatie

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail Online foto s delen Tja, dan zit de vakantie er weer (bijna) op. Genoten van de zon, lekker uitgerust, en alle mooie momenten vastgelegd met de camera. Misschien hebt u wel honderden foto's op een geheugenkaartje

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Websites bouwen met TYPO3

Websites bouwen met TYPO3 Websites bouwen met TYPO3 een handleiding voor beginners Een best practice handleiding door Daniel Doesburg typo3@doesburg.biz versie 0.1a (draft) september 2005 2 Deze pagina is bewust leeg gelaten. Aanleiding

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

De informatie in dit E-book is met veel zorg en liefde samengesteld door Bennie Mellies.

De informatie in dit E-book is met veel zorg en liefde samengesteld door Bennie Mellies. Disclaimer De informatie in dit E-book is met veel zorg en liefde samengesteld door Bennie Mellies. Wil je graag iemand anders wijzen op dit informatieve en gratis E-book, stuur ze dan door naar de officiële

Nadere informatie

V-Solution. 2009 Compad Software

V-Solution. 2009 Compad Software VSolution Title page 1 Use this page to introduce the product by Compad Software VSolution All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic,

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Versiebeheer Versie Datum Omschrijving 1.0 Juli 2011

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Versie GD Venlo, juni 2011. Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management

Versie GD Venlo, juni 2011. Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management Versie GD Venlo, juni 2011 Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 2 TECHNISCHE ISSUES... 6 2.1 Requirements... 6 2.2 Update instructie... 8 2.3 Instructies

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie