tiende jaargang Oktober 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tiende jaargang Oktober 2008"

Transcriptie

1 tiende jaargang Oktober 2008 Isotron Systems ontvangt de Long term partner Award van Advantech Oosterbosch Engineering ontwerpt ovenbesturingen Universiteit Twente bouwt dry-spinner toepassing met Unitronics HMI Software update van Pro-face beschikbaar s Werelds kleinste visionsysteem: Cognex Insight Micro Nieuw: Power over Ethernet bij Advantech en Cognex

2 Isotron Info is vernieuwd De afgelopen periode heeft Isotron Systems een aantal personele wijzigingen gehad. Zo is ondergetekende als Marketing manager in dienst getreden. Vanaf 1 mei heb ik de taken van Henk van Gorp over genomen, die een nieuwe uitdaging buiten Isotron Systems heeft gevonden. Onze buitendienst is versterkt met Manuel Hunscheid. Hij stelt zich op de volgende pagina aan u voor. De Isotron Info heeft een aantal kleine aanpassingen ondergaan. De vaste pagina met het overzicht van onze workshops is, net zoals onze productlijnen, naar de achterkant verplaatst. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen in lay-out doorgevoerd waardoor de leesbaarheid is vergroot. Maar waar we niets aan gedaan hebben, is de boodschap die we overbrengen. Isotron Info laat u zien welke bijzondere applicaties met onze producten gerealiseerd zijn. Daarnaast is er voldoende ruimte gereserveerd om nieuwe of vernieuwde producten onder uw aandacht te brengen. ISOTRON INFO is het officiële orgaan van Isotron Systems Isotron Systems BV De Meerheuvel 6a 5221 EA 's-hertogenbosch Nederland Isotron Systems BVBA Antwerpse Steenweg 45 B-2830 Willebroek België Momenteel zijn we al volop in de voorbereidingen voor Ook dan zullen er veranderingen gaan plaatsvinden. Houd onze website goed in de gaten dan kunt u het niet missen! Daan Elstak Marketing Manager Isotron Systems Uitgeverij: FLITZ De gegevens in dit magazine zijn onder voorbehoud. Daar het ontwerp en de omstandigheden bij toepassing buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze informatie aanvaard of gesteld worden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Agenda November Pro-face training Isotron Systems s Hertogenbosch 14 Workshop: vison smartimage en sensoren Isotron Systems s Hertogenbosch 28 Workshop: PLC besturingen Isotron Systems s Hertogenbosch December Workshop: vison smartimage en sensoren Isotron Systems s Hertogenbosch April en 9 Mocon Brabanthallen s Hertogenbosch Juni en 18 Vision & Robotics Nieuwegein Business Centre September , 29 en 30 Electrotechniek Jaarbeurs Utrecht Oktober en 2 Electrotechniek Jaarbeurs Utrecht November en 19 Empack / PPT Food IJsselhallen Zwolle 2

3 Nieuwe medewerker Manuel Hundscheid, Technical Field Sales Engineer Zijn ambitie om zijn technische kennis te combineren met verkoop past prima in de filosofie van Isotron Systems. Door zijn werkzaamheden, o.a. bij wereldleider Cognex, is Manuel gespecialiseerd Machine Vision. Met zijn komst, sinds 1 april jl, kan Isotron Systems u nog beter adviseren op het gebied van automatiseringsvraagstukken en Vision producten. U komt Manuel (36, getrouwd en 2 kinderen) in ieder geval tegen bij de demonstraties en workshops van Isotron Systems over de Vision producten. Overstap Voordat ik bij Isotron Systems BV aan de slag ging, was ik 8 jaar bij Cognex werkzaam. Eigenlijk ben ik al sinds het afronden van de H.T.S. (afstudeerrichting Besturingstechnologie) werkzaam in de Machine Vision. Al met al nu al 14 jaar. Als Technical Sales Engineer wil ik de klanten op het gebied van industriële automatisering ondersteunen bij hun beslistrajecten. Training Pro-face op 12 november 2008 Slim en Snel programmeren De ontwikkeling van Pro-face producten staat niet stil. Daarom organiseert Isotron Systems BV een eendaagse Pro-face training. Na het op de markt brengen van een serie geheel nieuw ontwikkelde schermen, de AGP3000 serie, is het de beurt aan de software. Er is een nieuw pakket ontwikkeld om slim en snel de schermen te programmeren. Het GPproEX-pakket (versie V2.2) heeft naast een aantal nieuwe schermen, die de AGP serie hebben versterkt, ook weer een aantal nieuwe functies in de software toegevoegd gekregen. Tijdens deze eendaagse training zullen we uw wegwijs maken in GPproEX. Als vanzelfsprekend wordt er voldoende aandacht besteed aan de nieuwe functies, onder andere; De animatie toepassingen in het scherm, het invisible/visible maken van de onderdelen en kleuren en het bewegen van data op en over het scherm. Hiermee bent u in staat om nog gemakkelijker uw project te bouwen en te onderhouden. Onderdelen van deze training: Introductie van de AGP-serie en alle mogelijkheden die deze serie biedt. Setup HMI systeem Ontwikkelen van een eigen applicatie Communicatie en multilink connectie tussen Meerdere schermen Communicatie tussen verschillende merken PLC s Remote service mogelijkheden en dataopslag Webapplicatie Datum: 12 november 2008 Locatie en duur: De training wordt gegeven op ons kantoor in s-hertogenbosch. Aanvang om 09.00u en duurt tot 16.30u. De verwachting is dat positie van de GLC, LT, ST en de succesvolle GP2000 serie steeds meer ingenomen zal gaan worden door de AGP3000 serie. Om deze reden willen wij u een training aanbieden die ingaat op de nieuwe eigenschappen die versie 2.2 heeft meegekregen. Aanmelden: Om deel te nemen aan deze training stuurt u de ingevulde formulier ondertekend via fax aan ons retour. Kosten: De kosten van deze training bedragen e 150,- per deelnemer (excl. BTW inclusief lunch). De geplande trainingen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. 3

4 Ovenbesturingen met de Vision Oosterbosch Engineering Capacity (Eind - hoven) is een bedrijf met een ruime ervaring op het gebied van ovenbesturingen. Isotron Systems BV introduceerde bij hen de OPLC Vision V570. Met behulp van deze OPLC is inmiddels een aantal projecten gerealiseerd op het gebied van warmtetechnologie. Het eerste project is uitgevoerd voor de firma Smit Gloeidienst BV (SGD). Dit bedrijf is in staat is om staalwerk, volgens klantspecifieke eisen, spanningsarm te gloeien. Hiervoor worden ovens gebruikt met een inhoud van 400 m3 en chargegewichten tot 200 ton. Hierin worden processen uitgevoerd die meerdere dagen in beslag kunnen nemen. Volautomatisch SGD wilde een installatie hebben die niet alleen volautomatisch een proces kan beheren, maar ook op afstand te monitoren / bedienen is. Bovendien moest, in geval van een storing, het systeem zelf een operator kunnen waarschuwen. In samenspraak met Isotron Systems BV is gekozen voor een systeem met een Vision V570 OPLC, dat de volgende mogelijkheden bevat: Aansturen van een acht-tal branders met behulp van een CAN-open verbinding; Een SMS-modem voor storingsmelding over RS232; Ethernet aansluiting voor monitoren / bedienen over netwerk / internet; Een papierschrijver die over RS485 de logdata naar de OPLC stuurt, Een ingerichte database voor datalogging, die op afstand is uit te lezen. Door de eenvoudige structuur binnen het pakket Visilogic is de aansturing van de communicatiemodules eenvoudig te realiseren: één blok voor het instellen van de poort en verschillende blokken om de poort aan te roepen. Registreren en controleren Voor het GSM-modem is een alarmtabel aangemaakt, die per alarm aangeeft of deze door de modem moet worden uitgevoerd. Indien een geselecteerd alarm actief wordt, activeert dit alarm de modem en stuurt een SMS boodschapuit, voorzien van een alarmmelding. De gemeten waarden worden opgeslagen in een database binnen de Vision V570. Dit geldt zowel voor de data van de schrijver als de data die rechtstreeks de OPLC wordt ingelezen. Met behulp van het pakket DataXport is deze database uit te lezen en te beheren. Hierdoor wordt bij elke procesrun de standaarddeviatie van de productie geregistreerd en gecontroleerd. De PID-regelaar in Visilogic is een volwaardige regelaar, die eenvoudig is op te zetten en te configureren. Een aantal eigenschappen binnen deze regelaar zijn Autotune beschikbaar; Run / pauze om de integraal niet vast te laten lopen bij een processtop; Integraal reset om een proces met een nieuwe configuratie te starten, 20 regelkringen in één OPLC beschikbaar. Voor het project bij Smit Gloeidienst zijn 8 branders aangestuurd in een viertal regelzones. Elke zone is opgesteld in een cascadeconfiguratie, zodat de regeling wordt uitgevoerd op de producttemperatuur. Desgewenst kan de cascade regeling worden omgeschakeld van een enkele regelaar naar de cascaderegelaar. Een tweede project is uitgevoerd voor Magento Special Anodes. Magneto Special Anodes is een onafhankelijk bedrijf, gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van anoden voor de elektrochemische industrie. Ook maakt de reparatie en vervanging van elektrochemische cellen voor zeewaterelektrolyse deel uit van het dienstenpakket. Een zeer grote variëteit aan anoden voor toepassingen in velerlei systemen, processen en specifieke toepassingen wordt door Magneto Special Anodes ontworpen, geproduceerd en geleverd. Toepassingen waarin deze anoden worden gebruikt kunnen zijn Systemen voor kathodische bescherming De productie van chloor en hypochloriet Elektroplating en elektrogalvanisering Scheidings-, terugwinnings- en waterzuiveringsprocessen Elektrosynthesereacties De productie van waterstof De anodes van Magneto Special Anodes zijn gebaseerd op titanium, voorzien van een door hen zelf ontwikkelde coating. Indien de coating op het titanium is aangebracht moet deze worden uitgehard in een daarvoor ontwikkelde oven. Er waren bij dit project vier partijen betrokken. De oven voor is ontwikkeld en gebouwd door de firma Smitovens BV. De besturing en automatisering is ontworpen en uitgevoerd door Ooster - bosch Engineering Capacity. Magneto Special Anodesnis betrokken als gebruiker van de over en Isotron Systems heeft bijgedragen door advies in het besturingontwerp en levering van het Unitronics OPLC besturingsunit. Projectomschrijving: Het project bestaat uit een tweetal identieke installaties. Eén installatie wordt gebruikt in China te Suzhou, de andere in Nederland te Schiedam. Hierin is Oosterbosch Engineering Capacity verantwoordelijk voor: Het ontwerp van de besturing. Het ontwerp en uitvoering van de software. 4

5 V570 OPLC De mechanische en elektrische installatie op locatie. De in bedrijfstelling. De training van het bedienend personeel Het schrijven van de gebruikershandleiding Systeembeschrijving: De basis voor de installatie is een luchtcirculatieoven, voorzien van een tweetal pneumatisch bediende deuren, een transportkar, een laadstation en een koelstation. Het product wordt met behulp van een heftruck op het laadstation geplaatst. Met behulp van de transportkar wordt het product in de oven geplaatst. In de oven wordt het proces uitgevoerd. Indien het proces klaar is, wordt automatisch het product uitgenomen en op de koelunit geplaatst. Tijdens het koelen kan een volgend product worden geladen. Indien het product is afgekoeld, wordt het product door de heftruck weggenomen. De besturing: De besturing is gebaseerd op een OPLC van Unitronics, geprogrammeerd in VisiLogic. De OPLC in de hoofdkast is het brein achter de besturing. Een tweede OPLC is in een bedieningskast geplaatst en fungeert als een bedienpaneel voor de handbediening. Hoewel de hardware van de twee OPLC units gelijk zijn worden deze toch op verschillende manieren ingezet. Het paneel voor de handbediening is opgezet als een display en communiceert direct met de OPLC in de hoofdkast door middel van het protocol UniCAN. De gehele intelligentie van de installatie is in de OPLC van de hoofdkast geprogrammeerd. De functionaliteiten van de Unitronics OPLC: In de OPLC is een tabellenstructuur aangebracht waarin data kan worden opgeslagen. In deze In blokschema is de besturing als volgt opgebouwd applicatie worden receptdata, initial settings en logdata opgeslagen. De tabel voor de recepten is inclusief receptnamen in tekst. Datalogging wordt in de OPLC uitgevoerd en als buffer opgeslagen. Met behulp van het pakket DataXport kan deze data naar een PC of server worden gehaald. De bovenstaande procedure is voor de terughalen van de productdata en te gebruiken in eventuele ISO procedures. Aangezien één installatie in Nederland en de andere in China komt te staan moet de display tweetalig uitgevoerd zijn. Doordat de OPLC een apart geheugen heeft om teksten op te slaan (de string library), kunnen de tekstvelden in de display dynamisch de taalkeuze opzoeken. Afhankelijk van het type OPLC kan tot vier talen worden geprogrammeerd. Voor de alarmen zijn systeemschermen aangemaakt, die in diverse klassen kunnen worden opgeroepen en in een historie worden opgeslagen. Deze alarmschermen kunnen ook via de string library worden ingesteld waardoor ook hier de informatie tweetalig kan worden weergegeven. De twee panelen zijn verbonden door middel van een CAN netwerk. Dit maakt het mogelijk om, ongeacht bij welk scherm wordt aangesloten, toch de beide schermen transparant kunnen worden benaderd voor programmeren en monitoren. Door de uitgebreide kennis en de grondige voorbereiding is de inbedrijfstelling snel en probleemloos verlopen.er is altijd een intensief contact met de klant geweest, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de in bedrijfstelling. Om een goede nazorg te kunnen verlenen, kan online in het systeem worden gekeken om eventuele assistentie te kunnen verlenen op het gebied van analyse van eventuele storingen. Veelzijdig De eenvoud waarmee deze OPLC is te configureren en te programmeren maakt het aantrekkelijk om dit systeem voor meerdere toepassingen te kunnen gebruiken. De veelzijdigheid wordt mede bepaald door de vele communicatiemogelijkheden en het gebruiken van één enkel pakket voor het programmeren van de code en de HMI toepassingen. 5

6 Contrinex breidt programma uit met M8 inductieve sensoren in RVS De Contrinex 700-serie, de meest robuuste RVS inductieve sensor, is uitgebreid met M8 sensoren met kabelaansluiting of connectoraansluiting (M8 of M12). is dat de 700-serie nagenoeg dezelfde schakelafstanden heeft op verschillende metalen zoals staal, aluminium en messing! De sensoren van de 700-serie zijn uit één stuk RVS vervaardigd, waardoor ze bestand zijn tegen hevige schokken en tegen bijna alle chemische producten. Door de gepatenteerde sensortechnologie, beter bekend als CONDET, is het mogelijk om drie dubbele schakelafstanden te genereren. Deze nieuwe M8 sensoren zijn volledig stabiel tussen de -25 C en +70 C en bereiken een afstand van 6mm (niet inbouwbaar) en 3mm (volledig inbouwbaar). Door zijn IP68-afdichting, zijn hoge robuustheid gecombineerd met een hoge gevoeligheid is de 700-serie de ideale sensor voor agressieve omgevingen. Dus perfect inzetbaar waar andere sensoren falen. Een bijkomend pluspunt KSvarioBT, dè ideale low-cost temperatuurregelaar De multi-regeling met KSvarioBT is de meest praktische oplossing bij toepassingen met meerdere temperatuurregelingen. Deze regeling is voor maximaal 30 regelzones uitgelegd, waardoor verschillende typen sensoren per zone aangesloten kunnen worden. Bovendien kan het regelalgoritme per zone ingesteld worden. Een MODBUS-interface verbindt de regelingen met de robuuste en goed af te lezen KSvarioBT bedienterminal. Daarmee ontstaat een complete regeling en bediening van temperatuurzones met een scala aan functionaliteit tegen een zeer aantrekkelijke prijs. TFT-scherm blijft natuurlijk een heel goede oplossing wanneer een beeldscherm zelden nodig is of wanneer er slechts enkele zones te regelen zijn. De configuraties van de regelloops worden, dankzij het geïntegreerde resistive touch screen, eenvoudig via dit full-color grafische display geregeld. De drie bedieningsniveaus zijn met wachtwoorden beveiligd en het is eenvoudig wisselen tussen het overzichtsscherm, de individuele regelloops, de trends en de alarmpagina s. De KSvarioBT is daardoor uitermate geschikt voor alle type temperatuurregelingen in plastic machines en co-aggregaten, randapparatuur voor de materiaalbewerking, verwarmingen van drogers tot aan koelkasten en vries - applicaties. Voor het gebruik in diverse industriële toepassingen is de KSvarioBT uitgebreid met twee compacte uitvoeringen. De bedienterminal voor de multi-temperatuurregelaar KSvario was eerder alleen verkrijgbaar met een 5,7 inch touchscreen. Nu worden alle 30 zones duidelijk op het nieuwe 12 inch scherm gepresenteerd. Dit scherm is zelfs met handschoenen aan eenvoudig te bedienen! De kleine en goedkope 3,5 inch 6

7 Unitronics Touchscreen OPLC draait op volle toeren! Sinds kort brengt Isotron Systems de nieuwe Unitronics touchscreen OPL op de markt in de BeNeLux. De V350 is een HMI en PLC in één. Deze jonge telg uit de Unitronics familie is een succesnummer gebleken. Om aan de vraag naar informatie over de vele ins- en outs van dit prachtige product te voldoen, zijn er inmiddels al vier workshops door Isotron Systems BV georganiseerd. Aan één van deze trainingen is ook deelgenomen door enkele medewerkers van de afdeling TCO (Techno Centrum voor Onderwijs en Onderzoek) van de Universiteit Twente. TCO ontwikkelt onderzoeksopstellingen en nieuwe toepassingen voor zowel onderzoekers van de Universiteit als voor externe bedrijven. TCO heeft met de Unitronics V350 de besturing van een Dry- Spinner gerealiseerd voor toepassing in een zogenaamde Wet Bench. Daarmee wordt onderzoek in de cleanroom van het nanolab van MESA+ op de Universiteit Twente in Enschede verricht. Cleanroom Een cleanroom is een omgeving die vooral gebruikt wordt voor industriële productie of wetenschappelijk onderzoek. Daarbij moet de hoeveelheid vervuiling zo laag mogelijk zijn. Dus zo min mogelijk (fijn)stof, in de lucht aanwezige micro-organismes en chemische dampen. In dit geval heeft de door TCO ontwikkelde Dry- Spinner als doel om een wafer droog te draaien voor een volgend proces. Een wafer is een dunne plak monokristallijn halfgeleidermateriaal, b.v. silicium, waarop een geïntegreerde schakeling geconstrueerd wordt. Door de hoge rotatiesnelheid wordt het vocht door de middelpuntsvliegende kracht van de wafer af geslingerd. Daarna wordt er nog met stikstof nagedroogd. Gescheiden parameters Aangezien de Dry-Spinner inzetbaar is voor meerdere applicaties is het belangrijk dat de verschillende procesparameters gescheiden ingegeven kunnen worden. De operator stelt op eenvoudige wijze via het drukgevoelige kleurenscherm, de snelheid (speed), de tijdsduur (time) en de nadroogtijd (purge) in. Tijdens het droog-spin proces worden de actueel gemeten snelheid en resttijden door de Unitronics V350 OPLC weergegeven. De PLC controleert en signaleert tevens de veiligheidssignalen. Het deksel wordt vooraf geblokkeerd en kan alleen geopend worden als de motor stilstaat. Andersom kan de dry-spinner alleen gestart worden als het deksel gesloten is. Dry-Spinner in een Wet Bench, een wafer op een bepaalde temperatuur en zorgt er voor dat deze temperatuur gedurende een bepaalde tijd constant blijft. De besturing, bediening en temperatuurregeling zijn in deze applicatie samengebracht in de V350. De lay-out van de bediening van de heater lijkt gelijkwaardig aan de lay-out van de Dry-Spinner. Door deze simpele en slim opgebouwde H.M.I. (Human Machine Interface) op de Unitronics V350 is TCO er in geslaagd een systeem te presenteren met een simpele intuïtieve bediening, zodat operators zonder gebruikershandleiding kunnen werken. Kortom, niet alleen de laagdrempeligheid in de engineeringfase, maar ook de praktische bediening en afleesbaarheid maakt de V350 uniek. Nieuwe applicatie TCO heeft ook al de V350 toegepast in een heater. Deze brengt, naast de 7

8 Advantech prijs voor Isotron Systems BV aan een serviceplatform waarmee de groei gezamenlijk gestimuleerd kan worden. We delen de successen en bekijken de kansen met onze partners tijdens de conferentie. Daarmee ben ik er zeker van dat we onze overeengekomen 5-jarige visie kunnen bewerkstelligen, aldus Ming-Chin Wu. Zowel het hoger kader van Advantech als de wereldwijde collega s waren aanwezig en hebben tijdens de drie dagen deelgenomen aan verschillende activiteiten en demonstraties, zoals een presentatie over visie op eautomation en trends, een introductie van nieuwe product innovaties, toelichting op het marketing- en distributiebeleid en een debat over verticale marktoplossingen. De Industriële Automatiseringsgroep van Advantech heeft van 25 tot en met 28 augustus haar jaarlijkse eautomation Partner Conference gehouden dit keer in Monterey, Californië. Het thema was Empowering eautomation Growth with Focused Partnerships. Isotron Systems BV werd verrast met de award voor Long term regional best performance. Met de groei van Advantech heeft Isotron Systems BV laten zien dat het mogelijk is om harder te groeien dan de (regionale) markt. Wellicht daarom mocht Isotron Systems uit handen van de CEO van Advantech de award voor Long term regional best performance ontvangen. Deze plaquette geeft een 3-sterren kwalificatie aan het samenwerkingsverband tussen Advantech en Isotron Systems BV. Voor Marcel van der Laan, Directeur Isotron Systems BV, is dit een bevestiging dat er een juiste marktbewerking heeft plaatsgevonden de afgelopen periode. Volgens Ming-Chin Wu, CEO van de Industrial Automation Group, was deze conferentie erop gericht om met eautomation-partners te bouwen Advantech Corporation is in 1983 opgericht en is een pionier in eautomation technologie. Zij combineren connectiviteit, flexibiliteit en robuustheid met de meest betrouwbare technologieën. Het productgamma omvat onder meer open HMI platforms, industrieel ethernet, software, embedded computers, I/O modules en industriële communicatie oplossingen voor een grote variëteit aan toepassingsgebieden. Met dit grote assortiment heeft Advantech meer dan 20 jaar ervaring in de verschillende verticale markten. Glasdetectie nu mogelijk door UV lichtselectieve fiberversterker Dient men glasplaten te detecteren dan lukt dat normaal gesproken niet met normale infrarood sensoren of met sensoren met een zichtbare lichtstraal aangezien de lichtstraal dezelfde lichtsterkte behoud en dus geen verandering ziet. Eltrotec introduceert een nieuwe UV-licht selectieve fiberversterker. Deze sensor is specifiek toepasbaar voor het detecteren van bewegende glasplaten vanaf 0,1mm dikte en kan worden toegepast in de glasproductie, bij glassnijders, glasbewerkingsinstallaties, CD productie en productie van optische onderdelen. De sensor werkt op normaal glas, plexiglas, kwartsglas en CD s (niet toepasbaar op kunststoffolie). De sensorversterker heeft een vaste modulaire bouwvorm en door het toepassen van de verschillende fibers kan men ook op moeilijk toegangbare plaatsen detecties oplossen. Tevens heeft de versterker een analoge uitgang met een bereik van 0,5 tot 5V. 8

9 Breid uw netwerk uit met de Unitronics Vision OPLC s De nieuwe EX-RC1 remote I/O module van Unitronics maakt het mogelijk om een netwerk te creëren via CANbus (UniCAN protocol). Door de uitbreiding van de controlemogelijkheden en de maximale capaciteit van 512 I/O modules, kan de EX-RC1 nu ook gebruikt worden in grotere systemen zoals lopende banden, papierafhandelingmachines en printer systemen. De EX-RC1 ondersteunt de gehele Vision OPLC (PLC & HMI) lijn en kan gekoppeld worden met de Unitronics I/O modules. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het creëren van een netwerk. Dit kan door één Vision OPLC te koppelen aan meerdere EX-RC1 modules, met aan iedere EX-RC1 Remote I/O module maximaal 8 standaard uitbreidingsmodules. Maar ook een netwerk van meerdere OPLC s, die onderling data uitwisselen, is mogelijk. Automatische configuratie Door het toepassen van de EX-RC1 kunnen de Vision-units gescheiden van remote I/O s in de machine geplaatst worden en met elkaar worden verbonden door één enkele CANbuskabel. Door het CANbus netwerk kan een afstand van zelfs 1000 meter worden bereikt. Een bijzondere eigenschap van de EX-RC1 is de automatische configuratie. Als de EX-RC1 is verbonden met digitale I/O s, herkent het automatisch de modules en is er geen verdere configuratie nodig. Een configuratie is alleen vereist wanneer de EX-RC1 met analoge -, temperatuur- of loadcell (weeg-applicatie)modules verbonden wordt. De voordelen van het systeem zijn: meer I/O modules in het netwerk, communicatie over grotere afstanden en communicatie tussen onderlinge OPLC s. Pro-face software GPproEX v2.2 beschikbaar Er is een gratis update te downloaden voor gebruikers van GPproEX of hoger: de GPproEX v2.2. In deze versie van GPPro-EX is een aantal zaken verbeterd en er zijn tal van nieuwe functies bij gekomen. Door een aantal aanpassingen in de software is het nu nog eenvoudiger projecten op te bouwen en te onderhouden, zijn er aangepaste functies in de ladder programmeeromgeving en is er een multilink connectie tussen meerdere schermen. In deze update is vooral de nadruk gelegd op animatie toepassingen in het scherm. Onderdelen en kleuren zijn willekeurig invisable of visable te maken en data bewegen op en over het scherm. Hierdoor is het nu nog eenvoudiger projecten op te bouwen en te onderhouden Ladder programmeeromgeving In de ladderfunctie, die gebruikt kan worden met de LT compact en de AGP3000 schermen, is nu ook de instruction list (il) als programmeertaal opgenomen. Verder is de CANopen driver direct mee geïnstalleerd en zijn de CANopen panelen gewoon te selecteren in de lijst met panelen. Multilink connectie Met de nieuwe functie multilink ethernet kunnen 15 verschillende schermen zonder aanvullende programmering als slave ingesteld worden. Deze lezen en schrijven, via de communicatie over ethernet, de PLC-adressen van de master. Het scherm dat als master is ingesteld, verzorgt de werkelijke communicatie tussen PLC en AGP en zorgt daarna dat deze driverinformatie ook beschikbaar is voor al de aangesloten slaves. CANopen master De CANopen master driver is nu beschikbaar als onboard oplossing voor de AGP3000 series of als externe module voor de LT3000 serie. In Versie 2.2 van GPPro-EX is de driver standaard geïnstalleerd en zijn de AGP schermen met onboard CANopen oplossing direct te selecteren in de software. Wanneer u al een GPproEX versie 2.0 of hoger heeft, dan kunt u de software gratis updaten. Een hardcopy versie is, tegen geringe vergoeding, bij Isotron Systems BV te verkrijgen. Bent u gebruiker van een oudere versie van GPproEX of gewoon nieuwsgierig naar de software? Dan kunt u de trail versie gebruiken waarbij de download functie is geblokt. Ga voor de downloads naar Daar kunt u zich ook opgeven voor de Pro-face GPpro training (zie ook pagina 3) 9

10 UNIFLEX SG-45 transmitter van PMA De UNIFLEX SG-45 bij uitstek geschikt voor snelle processen (50 ms) en is voorzien van een goede galvanische isolatie voor zowel analoge als digitale dataverwerking. De SG-45 biedt naast de dode loadcompensatie en tarra aanpassing, de mogelijkheid van een nul-instelling met instelbare alarmwaarden. De linearisatiefunctie maakt het mogelijk om ook speciale sensoren aan te sluiten. De SG-45 transmitter heeft een universele 14-bits analoge uitgang en hij is uitgerust met twee alarm uitgangen. De unit is via een kopstation te koppelen aan een Modbus-RTU, Profibus-DP of Ethernet (Modbus-TCP) netwerk. De transmitter is geschikt voor strain-gauge brugsensoren (4- en 6-draads) en heeft een hoge 23-bits ingangsresolutie. De meetsensor wordt vanuit de SG-45 gevoed en er kunnen maximaal vier sensoren worden aangesloten. In extruders worden meltdruksensoren toegepast. Deze worden via een weerstand gecalibreerd. Met de SG-45 kan deze calibratie worden uitgevoerd. De Uniflex SG-45 wordt in veel industriële weegapplicaties ingezet, maar ook in de landbouw, de mijnbouw en bij de behandeling van bulkgoederen en bouwmaterialen. Meer Bandbreedte en PoE met Advantech Of het nu om verkeersinfrastructurele projecten of vision systemen binnen de machine bouw gaat, binnen steeds meer projecten worden videobeelden verwerkt. Daardoor is er een toenemende vraag naar bandbreedte. Power over Ethernet (PoE) is dan vaak een praktische oplossing. Deze voeding over Ethernet is een technologie waarbij Ethernetapparaten, zoals access points, webcams en industriële camera s, zowel voeding als gegevens over bestaande LAN-kabels kunnen ontvangen. In reactie hierop heeft Advantech een betaalbare lijn industriële switches op de markt gebracht. Advantech heeft twee PoE varianten; De EKI- 2525P, een 5 poorts Unmanaged PoE Industrial Ethernet Switch en de EKI-2701PSI een Industrial Ethernet POE Splitter. De EKI lijn heeft naast de robuuste metalen behuizing, een temperatuur bereik van 10 ~ 60 ºC en een zeer scherpe prijsstelling. Enkele voordelen zijn: Er is maar één set kabels nodig om een Ethernet-apparaat aan te sluiten en te voeden, dit vereenvoudigt de installatie en bespaart ruimte; snellere installatie en lagere kosten omdat er geen kabels hoeven te worden bijgetrokken, het aansluiten van een UPS op de PoE-switches kan ervoor zorgen dat alle aangesloten PoE-apparaten ook tijdens een stroomstoring kunnen blijven functioneren. Nieuwsgierig geworden? Kijk snel in de handzame bijlage die bij deze Isotron Info is ingesloten of kijk op onze site voor meer informatie. 10

11 DIN- temperatuur-regelaar met Ethernet communicatie De ProVu is de eerste temperatuurregelaar met Ethernet communicatie. De set-up wizzard wordt automatisch gestart zodra het instrument voor de eerste keer wordt ingeschakeld. De wizard begeleidt de gebruiker snel door de set-up en de configuratie en zorgt voor een eenvoudige inbedrijfstelling. Modulaire kaarten De ProVu is voorzien van een interne real-time klok en kan uitgebreid worden met een programmagever functie. Er kunnen maximaal 64 profielen, met elk 255 segmenten, geconfigureerd worden. De ProVu heeft een universele ingang (DC-signalen (0-10Vdc, 4-20mA), thermokoppels en RTD s) en is uit te breiden met vele opties (relais, SSR-, lineaire DC- en TriaC uitgangen). Deze modulaire kaarten zijn eenvoudig zelf te plaatsen. De regelaar kan ook worden uitgebreid met communicatie-opties, zoals Modbus TCP Ethernet en RS485 Modbus RTU. Alle instellingen kunnen worden opgeslagen op een USB-memorystick. Hetzelfde programma kan daardoor eenvoudig in een andere ProVU regelaar worden geladen. De datalogging is eenvoudig en er kan geselecteerd worden welke waarden opgeslagen moeten worden. De historische gegevens kunnen op de regelaar bekeken worden of in CSV formaat op een USB-stick geplaatst worden. Cognex In-Sight Micro: Het vision-systeem van de nieuwe generatie s Werelds kleinste, meest intelligente en eenvoudigste vision-systeem komt van Cognex: de In-Sight Micro. Klein, intelligent en eenvoudig zijn de drie kenmerken van de nieuwe generatie vision-systemen. Samen met de nieuwe, intuïtieve EasyBuilderTM configuratiesoftware en de slimme VisionViewTM operator interfaceweergave ontketent In-Sight Micro een revolutie in de wijze waarop mensen beeld benaderen en gebruiken. Er zijn vijf modellen beschikbaar in verschillende prijs-, prestatie- en resolutieklassen, waaronder een model met een resolutie van twee megapixels. Het echte revolutionaire aan het In-Sight Micro vision-systeem is dat machinaal gezichtsvermogen betaalbaar, en daarmee bereikbaar, wordt voor veel meer mensen. Zelfs gebruikers die geen ervaring hebben met vision-systemen kunnen deze toepassingen zonder problemen installeren en gebruiken. De nieuwe EasyBuilder configuratiesoftware maakt de installatie en toepassing van In-Sight Micro bijzonder eenvoudig. De EasyBuilder leidt de gebruiker stap voor stap door het installatieproces. Dankzij EasyBuilder is programmeren niet meer nodig, terwijl complexe applicaties toch flexibel kunnen worden aangepast aan de eigen behoeften. In-Sight Micro bevat de Cognex Vision Tool Library voor het breedste spectrum aan vision-applicaties voor industriële toepassingen. Ideaal voor kleine ruimtes (PoE) De In-Sight Micro is zo groot als een remote-head camera en is daarom ideaal voor gebruik in zeer krappe ruimtes. Bovendien kan dit vision-systeem flexibel worden aangebracht dankzij een unieke, non-lineaire calibratietool. Hiermee kan de In-Sight Micro worden bevestigd onder een hoek tot 45 graden, zodat hij ook voor moeilijk te bereiken applicaties kan worden ingezet. Bovendien maakt de In-Sight Micro gebruik van Power over Ethernet (PoE) wat het installeren nog makkelijker maakt. Automatische detectie Het unieke VisionView 700 operator interface panel maakt het gemakkelijker dan ooit om productieprocessen zonder pc te monitoren. Zodra VisionView is verbonden, detecteert het automatisch alle Cognex vision-systemen op het netwerk en geeft het tegelijk de informatie van maximaal negen vision-systemen naast elkaar weer. De In-Sight Micro vision-systemen, de EasyBuilder software en het VisionView display zijn bij Isotron Systems verkrijgbaar. 11

12 Workshops: het gaat om uw praktijkkennis! Vision Tijdens deze workshop krijgt u een beeld van de werking van de sensor en bijbehorende software. Een of meerdere door u meegebrachte producten kunnen tijdens de praktijklessen als voorbeeld dienen. Zo kan al tijdens de workshop bepaald worden of de Smart Sensor voor uw applicatie de juiste oplossing is. Data: 2e donderdag van de maand Kosten: Gratis Locatie: s-hertogenbosch PLC besturingen Tijdens deze workshop gaan we in op de uitgebreide mogelijkheden van Unitronics (O)PLC s. Er wordt een overzicht gegeven van de basisfuncties die de PLC s bezitten. Tevens wordt aan de hand van voorbeeldprogramma s getoond hoe proceswaarden eenvoudig op het display worden gevisualiseerd. Data: 4e donderdag vd maand Kosten: Gratis bij een (O)PLC Locatie: s-hertogenbosch Meer informatie? Wilt u meer informatie over de workshops, dan kunt u dit kenbaar maken op het bijgevoegde faxblad. U kunt ook via onder vermelding van de workshoptitel een mail sturen. U krijgt dan van ons een verdere toelichting op deze workshop. HMI applicaties Deze workshop geeft u een kijkje in de keuken voor het opzetten van HMI applicaties ten behoeve van operator machinebediening. Tijdens de training krijgt u een tour door het softwarepakket en worden diverse toepassingen en mogelijkheden toegelicht. Data: op aanvraag Kosten: 150,- Locatie: s-hertogenbosch Regeltechniek In deze cursus krijgt u de grondbeginselen van de regeltechniek uitgelegd met voorbeelden uit de praktijk. We gaan zowel vanuit theoretisch als praktisch oogpunt in op de optimalisatie van een regelkring. Verder wordt ingegaan op complexe regelstrategieën en krijgt u een demonstratie van moderne regeltechnologie. Data: op aanvraag Kosten: 150,- Locatie: s-hertogenbosch Aanmelden? Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Daar per cursusdag een beperkt aantal inschrijvingen mogelijk is, vragen wij u snel te reageren. Vol = vol. U kunt zich aanmelden voor een workshop middels het bijgevoegde faxblad met vermelding van de workshop en datum. Tevens kunt u zich aanmelden via mail: onder vermelding van de workshop met datum. Het is hier van belang dat u volledig bent in het vermelden van uw naw gegevens. Productlijn: Advantech IPC, PPC, HMI, Embedded PC Afcon SCADA Algodue energiemeters Berg energiemanagement BTI veiligheid Cognex / DVT vision Contrinex sensoren Control Techniques frequentie regelaars Gebe printers Hengstler encoders, tellers, printers, relais Hiquel relais M-system omvormers, dataloggers Optex temperatuur meters Pizzato veiligheid (ATEX) PMA regelaars Pro-Face HMI Rafi toetsenborden, drukknoppen Riese veiligheidsrelais Scorpion Vision software Shinko temperatuur regelaars SNT ultrasoon sensoren STI lichtschermen Sunx sensoren Unitronics (O)PLC 12

Nieuw: controllers van Syel Europe

Nieuw: controllers van Syel Europe INDUSTRIËLE ELEKTRONICA Nieuw: controllers van Syel Europe De compacte controller die intelligent én voordelig is. voor seriebouw en klantspecifieke toepassingen voor complexe berekeningen én eenvoudige

Nadere informatie

Video intercomsysteem

Video intercomsysteem Video intercomsysteem Inhoud Pag. 03) Technische specificaties Pag. 04) (Vervolg) Technische specificaties 2-Draads systeem Pag. 05) IT-OUT201/1; opbouw buitenpost IT-OUT201/2; opbouw buitenpost Pag. 06)

Nadere informatie

NIEUWE LM 14 18 23 SERIES WIJ HEBBEN DE PRIMEUR!

NIEUWE LM 14 18 23 SERIES WIJ HEBBEN DE PRIMEUR! NIEUWE LM 14 18 23 SERIES WIJ HEBBEN DE PRIMEUR! DE NIEUWE LM 14-18 - 23 SERIES INNOVATIEF DESIGN NIEUW DEUR SLOT MAKKELIJK ONDERHOUD PBS PERFECT IN BALANS GSM MODEM ENERGIE ZUINIG SNEL PROG EXPERT PROG

Nadere informatie

Unrestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Unrestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. LOGO! Simpelweg uniek. siemens.com/answers LOGO! Positionering Advanced SIMATIC S7-1500 De modulaire controller voor systeem oplossingen in mid-range tot t high-endh discrete automatisering Applicatie

Nadere informatie

Data sheet. MJK Automation B.V. Castricummer Werf 144 NL-1901 RS Castricum Tel.: 0251-672171 Fax: 0251-671951 mjk@mjk.com www.mjk.

Data sheet. MJK Automation B.V. Castricummer Werf 144 NL-1901 RS Castricum Tel.: 0251-672171 Fax: 0251-671951 mjk@mjk.com www.mjk. De Comtroller 702 is ontworpen voor controle en monitoring van kleinere pompstations en watervoorraad-stations. De Comtroller 702 is een complete unit met in- en uitgangen, CPU, datalogger en communicatie-poort

Nadere informatie

Technische Opleidingen

Technische Opleidingen Technische Opleidingen Elauma Waagmeester Technische opleidingen Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij revisies en storingen is het belangrijk om voldoende kennis van de verschillende systemen in huis

Nadere informatie

LMX800. Open telecontrol onderstation. smart telecontrol

LMX800. Open telecontrol onderstation. smart telecontrol LMX800 Open telecontrol onderstation smart telecontrol Features Open en modulair concept voor universele toepassing Telecontrol functionaliteit standaard ingebouwd Directe aansluiting voor TCP/IP (tele)communicatie

Nadere informatie

Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401

Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401 Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401 H E L D E R E N M I L I E U B E S P A R E N D C O N C E P T MJK Connect is een multi-functionele pomp regelaar en SCADA unit, in één behuizing. Tijdens

Nadere informatie

DE NIEUWE LM WASMACHINES WIJ HEBBEN DE PRIMEUR!

DE NIEUWE LM WASMACHINES WIJ HEBBEN DE PRIMEUR! DE NIEUWE LM WASMACHINES WIJ HEBBEN DE PRIMEUR! INNOVATIEF DESIGN MAKKELIJK IN ONDERHOUD ENERGIE ZUINIG GSM MODEM SNEL PROG EXPERT PROG IM8 TOUCH SCREEN ONZE GOUDEN TIP! INNOVATIEF DESIGN Kleinere afmetingen

Nadere informatie

Net2 Entry. Het simpelste IP deurintercom systeem beschikbaar

Net2 Entry. Het simpelste IP deurintercom systeem beschikbaar Net2 Entry Het simpelste IP deurintercom systeem beschikbaar Net2 Entry Nieuwste generatie intercom met verbeterde functionaliteiten voor veelzijdige beveiliging en gebouwbeheer Net2 Entry is het meest

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MET MINIMAAL ONDERHOUD De Oxix transmitter is een nieuw en uniek MJK instrument voor het meten van opgeloste zuurstof.

Nadere informatie

Productinformatie. ORION-VS Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS)

Productinformatie. ORION-VS Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS) Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS) Klimaatcomputer

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Inbouw Datalogger PCE-KD9 Inbouw Datalogger met max. 72 analoge of digitale ingangen / RS-485 / max. 36 thermoelementen of 18 weerstand-ingangen / TFT-scherm met touchscreen / datalogger voor maximaal

Nadere informatie

Productinformatie. ORION-VA Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS)

Productinformatie. ORION-VA Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS) Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS) Klimaatcomputer

Nadere informatie

De nieuwe generatie Toegangsbeheer.

De nieuwe generatie Toegangsbeheer. De nieuwe generatie Toegangsbeheer. Toekomstgericht Toegangsbeheer. Software eigenschappen. Simpel en visueel. Simpel betekent niet basis, het betekent dat het product correct werd ontworpen. Het systeem

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

Emeris Log oplossing. Sleutel functies en voordelen

Emeris Log oplossing. Sleutel functies en voordelen Emeris Log oplossing Met de Emeris Log-oplossing kunt u de consumptie van een watermeter 24 uur per dag controleren. Het is eenvoudig te installeren en voorkomt dure IT-projecten. Het concept bestaat uit

Nadere informatie

BEWEZEN PERIMETER BEVEILIGING. ÉÉN PLATFORM VOOR MEERDERE DETECTIE SYSTEMEN.

BEWEZEN PERIMETER BEVEILIGING. ÉÉN PLATFORM VOOR MEERDERE DETECTIE SYSTEMEN. SLIMMERE PERIMETER DETECTIE SYSTEMEN Hek Detectie systeem Gronddetectie systeem Digitale Radar detectie BEWEZEN PERIMETER BEVEILIGING. ÉÉN PLATFORM VOOR MEERDERE DETECTIE SYSTEMEN. ONZE INTELLIGENTE SENSORS

Nadere informatie

RTC Opleidingen Beckhoff TwinCAT. Voorbereiding

RTC Opleidingen Beckhoff TwinCAT. Voorbereiding Voorbereiding Beckhoff Automation bvba Belgium Rudi Grouset v4.0-11/06/2015 Voorbereiding voor het volgen van de Beckhoff training - Op vraag van verschillende scholen willen we vanaf editie 2 optie een

Nadere informatie

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend.

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva blue id & Top control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva Blue ID & Top Control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Nooit eerder waren gebruiksgemak, snelheid en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Handleiding SVM X56 Installatie

Handleiding SVM X56 Installatie Handleiding SVM X56 Installatie Inhoud 1 Introductie... 1 2 Instellen van de SVM0000R-X56... 1 3 Instellen Priva TC/ Vision... 5 4 SMS versturen direct via SVM0000R-X56... 6 5 Projecten bewaken via TC

Nadere informatie

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory Marcel Vennemann Sales Manager Turck B.V. Ruiterlaan 7, NL-8019 BN Zwolle Postbus 297, NL-8000 AG Zwolle T +31 38 422 77 50 F +31 38 422 74 51 E marcel.vennemann@turck.com

Nadere informatie

Navio Electronische besturingssystemen

Navio Electronische besturingssystemen MD-can besturingscomputer Het is moeilijk om in de bestaande PLC techniek een PLC te vinden die magneten van kleppen rechstreeks kan aansturen. Daarom heeft Hydrosta een eigen besturingscomputer ontwikkeld.

Nadere informatie

Chatter DATALOGGER MET BATTERIJ EN MODEM BROCHURE NL 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter DATALOGGER MET BATTERIJ EN MODEM BROCHURE NL 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter DATALOGGER MET BATTERIJ EN MODEM BROCHURE NL 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A A N B R E K E N D E T E C H N O L O G I E De Chatter is ontwikkeld voor regeling en meting van de waterstand op plaatsen

Nadere informatie

Industry 4.0. Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën. Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT

Industry 4.0. Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën. Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT Industry 4.0 Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT Internet of Things: de evolutie Vandaag, 2016, groeit

Nadere informatie

Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem

Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem BLOOM is een klantverwijssysteem ontwikkeld op basis van de laatste technologieën en behoeftes uit de markt. Bloom is een krachtig, slim en gebruiksvriendelijk klantverwijssysteem

Nadere informatie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Share our Vision for Automation

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Share our Vision for Automation De PROFIBUS, PROFINET & Share our Vision for Automation IO-Link dag 2010 Veiligheidstechniek Machine veiligheid in PROFIBUS en PROFINET 2 Harm Geurink Product Manager AUTOMATION systems Phoenix Contact

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Multichannel-Datalogger PCE-KD5 Tot 48 analoge of binaire ingangen / 16 Schakel- of 8 analoge uitgangen / Grafische TFT-weergave met touchscreen / RS485-interface / ca. 30 mathematische functies 8 geintegreerde

Nadere informatie

EasyHandling Meer dan een bouwpakket. Gemakkelijker. Sneller. Efficiënter.

EasyHandling Meer dan een bouwpakket. Gemakkelijker. Sneller. Efficiënter. EasyHandling Meer dan een bouwpakket Gemakkelijker. Sneller. Efficiënter. 2 EasyHandling De perfecte applicatie binnen handbereik Met Rexroth s EasyHandling wordt het automatiseren van systemen voor producthandling

Nadere informatie

MJK Automation UW PARTNER IN MEET- EN REGELTECHNIEK BROCHURE NL 1.00 PRODUKT BROCHURE 1401

MJK Automation UW PARTNER IN MEET- EN REGELTECHNIEK BROCHURE NL 1.00 PRODUKT BROCHURE 1401 MJK heeft meer dan 40 jaar ervaring als producent en leverancier van meet- en regel apparatuur, bij elk soort (afval)watervoorziening. Het MJK netwerk verkoopt wereldwijd aan meer dan 40 landen. 1 MJK

Nadere informatie

IQ4E Roadshow. Presentatie. Resilient. Conformity to Guidelines. & Standards

IQ4E Roadshow. Presentatie. Resilient. Conformity to Guidelines. & Standards IQ4E Roadshow Resilient Conformity to Guidelines Presentatie & Standards KLAAR VOOR WIJZIGINGEN FLEXIBEL KLEINE AFMETINGEN SOFT ADRESSING UITBREIDBAAR MAKKELIJK TOEPASBAAR SCHAALBAAR TOEGEVOEGDE WAARDE

Nadere informatie

TA-Slider Smart Digital Control

TA-Slider Smart Digital Control Tijdbesparing bij het inbedrijfstellen Houdt de laatste 10 storingen bij voor snelle foutopsporing 10 x zoveel instelling mogelijkheden als met conventionele motoren Flexibele installatie mogelijkheden

Nadere informatie

Doorbraak in communicatie

Doorbraak in communicatie Doorbraak in communicatie Naam: Woelders Voornaam: Gerjan Turck B.V. Straat: Ruiterlaan 7 Postcode: 8019 BN Plaats: Zwolle Telefoon: (+31) (38) 4227750 Fax: (+31) (38) 4227451 E-mailadres: gerjan.woelders@turck.com

Nadere informatie

Architectuur SynGuard Elegant

Architectuur SynGuard Elegant Architectuur SynGuard Elegant Met SynGuard voor toegangscontrole wil Syntegro een moderne en krachtige oplossing brengen geschikt voor alle bedrijven van welke grootte of complexiteit ook. SynGuard heeft,

Nadere informatie

MC3-SC stappenregelaar Ultieme controle over pers- en zuigdruk. World leaders in process control.

MC3-SC stappenregelaar Ultieme controle over pers- en zuigdruk. World leaders in process control. MC3-SC stappenregelaar Ultieme controle over pers- en zuigdruk World leaders in process control. Perfecte zuig- en persdrukregeling met de nieuwe MC3-SC Een koelinstallatie is het hart van ieder koel-

Nadere informatie

Geachte lezer, Prettig met u kennis te maken!

Geachte lezer, Prettig met u kennis te maken! Geachte lezer, Prettig met u kennis te maken! Wij zijn Vitsch Electronics. Een krachtig team van vakmensen met de juiste kennis en ervaringen die uw elektrotechnische opdracht efficient aanpakken om tot

Nadere informatie

zien wat er gebeurt beschermen wat kostbaar is p r o f e s s i o nele videobewaking

zien wat er gebeurt beschermen wat kostbaar is p r o f e s s i o nele videobewaking Echt zien wat er gebeurt beschermen wat kostbaar is p r o f e s s i o nele videobewaking Professionele videobewaking Opnamen die ook achteraf perfect bruikbaar zijn OfficeEye is een compleet en hoogwaardig

Nadere informatie

Quickstart ewon Cosy 131

Quickstart ewon Cosy 131 Quickstart ewon Cosy 131 Inleiding In deze quickstart leggen we stap voor stap uit hoe de ewon Cosy snel geconfigureerd kan worden. Mocht u toch meer gedetailleerde informatie nodig hebben dan verwijzen

Nadere informatie

Forest Lubricant. Verkrijgbaar in wit. Voor smering tandriem. Aluminium extrusie, gepoedercoat. Lengtes: 5.80 mtr. 7 mtr.

Forest Lubricant. Verkrijgbaar in wit. Voor smering tandriem. Aluminium extrusie, gepoedercoat. Lengtes: 5.80 mtr. 7 mtr. Verkrijgbaar in wit FMS Rail Aluminium extrusie, gepoedercoat. Lengtes: 5.80 mtr. 10/bundel 5101001580 5101001700 Forest Lubricant Afstandsteun Enkel van 7,5 cm tot 11,5 cm. Voor smering tandriem 5109010000

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Temperatuur - luchtvochtigheid PCE-1 WMS Uitbreidbaar temperatuur en vochtigheid - Meetsysteem bijvoorbeeld Magazijn of Productie hal (maximaal 100 meetpunten worden bewaakt) Het meetsysteem voor magazijn

Nadere informatie

elfde jaargang Oktober 2009

elfde jaargang Oktober 2009 elfde jaargang Oktober 2009 Chipsbakoven bestuurd door Isotron Gewasbescherming en -bestuiving met Unitronics Sterke Touch Panel Computer (TPC) voor het grotere werk Computer bestuurt Phileas bussen in

Nadere informatie

Architectuur SynGuard Comfort

Architectuur SynGuard Comfort Architectuur SynGuard Comfort Met SynGuard voor toegangscontrole wil Syntegro een moderne en krachtige oplossing brengen geschikt voor alle bedrijven van welke grootte of complexiteit ook. SynGuard heeft,

Nadere informatie

RTC Opleidingen Beckhoff TwinCAT. Voorbereiding

RTC Opleidingen Beckhoff TwinCAT. Voorbereiding Voorbereiding Beckhoff Automation bvba Belgium Rudi Grouset v3.3-10/11/2014 Voorbereiding voor het volgen van de Beckhoff training Om de opleidingsdagen bij Beckhoff succesvol te laten doorgaan vragen

Nadere informatie

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves KEYSTONE Inhoud 1 Optionele module 8: AS-Interface module 1 2 Installatie 1 3 Communicatiekenmerken 1 4 Beschrijving van de OM8 AS-Interface module 2 5 AS-Interface protocol 3 6 Communicatie-interface

Nadere informatie

Optinet-MX-V2. Ethernet IO-modules. Opticom Engineering B.V.

Optinet-MX-V2. Ethernet IO-modules. Opticom Engineering B.V. Optinet-MX-V2 Ethernet IO-modules Opticom Engineering B.V. INSTALLATIE - 2 - januari 2012 TOEPASSING De Optinet-V2 kan worden uitgebreid met externe ethernet IO-modules. Deze modules kunnen worden aangesloten

Nadere informatie

Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem

Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem BLOOM is een klantverwijssysteem ontwikkeld op basis van de laatste technologieën en behoeftes uit de markt. Bloom is een krachtig, slim en gebruiksvriendelijk klantverwijssysteem

Nadere informatie

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory Marcel Vennemann Sales Manager Turck B.V. Ruiterlaan 7, NL-8019 BN Zwolle Postbus 297, NL-8000 AG Zwolle T +31 38 422 77 50 F +31 38 422 74 51 E marcel.vennemann@turck.com

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe generatie Hydrovar drukverhogingssets brengt pompen naar een hoger niveau van flexibiliteit en efficiëntie. Montage op de

Nadere informatie

Laser codeersystemen. Veilig, flexibel, duurzaam

Laser codeersystemen. Veilig, flexibel, duurzaam Laser codeersystemen Veilig, flexibel, duurzaam lasersystem INDUSTRIËLE GOEDEREN cosmetica CHEMICALIËN kleur verwijderen hygiëne producten PHARMACEUTISCHE PRODUCTEN CONSUMENTEN GOEDEREN MEDISCHE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie

Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie Er zijn veel mogelijkheden op het gebied van camerabewaking en daarom is het soms erg lastig om te weten waardoor er verschillen in kwaliteit en prijs ontstaan.

Nadere informatie

Net2 Entry. Het simpelste IP deurintercom systeem beschikbaar

Net2 Entry. Het simpelste IP deurintercom systeem beschikbaar Net2 Entry Het simpelste IP deurintercom systeem beschikbaar Net2 Entry Nieuwe generatie intercom met verbeterde functionaliteiten voor veelzijdige beveiliging en gebouwbeheer Net2 Entry is het meest gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

ZDSN home management systeem

ZDSN home management systeem ZDSN home management systeem Dit document geeft u een indruk van de vele mogelijkheden en de eenvoud van het ZDSN home management systeem. De ZDSN home management systemen bestaan uit de Sensio X1 controller

Nadere informatie

Machine onderhoud via de Cloud

Machine onderhoud via de Cloud Machine onderhoud via de Cloud Hoe kunnen we onze klanten sneller en efficiënter service verlenen met minder kosten Door: Peter Noodelijk IIoT = Industrial Internet of Things, Industrie 4.0 Producten staan

Nadere informatie

Hardwareconcept. DIN-rail montage. Modulair systeem kleurcodes

Hardwareconcept. DIN-rail montage. Modulair systeem kleurcodes Priva Blue ID Priva Blue ID is de nieuwe hardwarelijn. Deze hardwarelijn wordt geleverd naast de bekende Priva Compri HX hardwarelijn. In eerste instantie perfect geschikt voor nieuwe projecten en volledige

Nadere informatie

voeding TempWeb draadloze bewaking en registratie via internet Pa kwh ºC %rv IO CO 2

voeding TempWeb draadloze bewaking en registratie via internet Pa kwh ºC %rv IO CO 2 voeding TempWeb draadloze bewaking en registratie via internet ºC %rv IO CO 2 Pa kwh Eén systeem voor opslag en transport Ik word gewaarschuwd als er iets mis is, waar ik ook ben. Dat geeft zekerheid en

Nadere informatie

Introductie. exacqvision M-Series

Introductie. exacqvision M-Series Introductie exacqvision M-Series Introductie M-Series All-In-One Recorder Agenda Introductie & positionering Voordelen Specificatie & vergelijking Productnummers Aanvullende informatie M-Series All-in-One

Nadere informatie

23 Deurintercom systeem www.paxton-benelux.com +31 76 3333 999 info@paxton-benelux.com

23 Deurintercom systeem www.paxton-benelux.com +31 76 3333 999 info@paxton-benelux.com 23 Paxton 24, het slimme en simpele deurintercom systeem is ontworpen om het meest simpelste deurintercom systeem te zijn. Het systeem is snel en eenvoudig te monteren en maakt gebruik van slechts één

Nadere informatie

VASP Geavanceerde management- en controlesoftware. World leaders in process control.

VASP Geavanceerde management- en controlesoftware. World leaders in process control. VASP Geavanceerde management- en controlesoftware World leaders in process control. Integrale beheersing van uw gehele proces Binnen veel industriële en commerciële processen zijn de juiste omgevingscondities

Nadere informatie

30% is de gemiddelde potentie aan energiebesparing bij het optimaliseren van technische gebouwsystemen

30% is de gemiddelde potentie aan energiebesparing bij het optimaliseren van technische gebouwsystemen NovoCon IoT servomotor voor HVAC Maak uw gebouw slimmer, efficiënter en waardevoller en verminder daarbij uw investering en jaarlijkse kosten Maak kennis met NovoCon, de innovatieve, digitale servomotor

Nadere informatie

HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties

HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties PROFIBUS Nederland PROFIBUS, PROFINET HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties Edegem, 8 juni 2010 De reden De reden voor het initiëren van zo n project kan het verbeteren van de productie

Nadere informatie

Regio Ruimte Regelaars. Zone regeling op elk nivo met comfort en stijl

Regio Ruimte Regelaars. Zone regeling op elk nivo met comfort en stijl Regio Ruimte Regelaars Zone regeling op elk nivo met comfort en stijl Zone regeling op elk nivo... Regio is de nieuwe reeks Regin ruimte regelaars voor HVAC installaties en andere zone toepassingen. Regio

Nadere informatie

www.kno-tech.com AlarmLocator

www.kno-tech.com AlarmLocator KnoTech biedt innovatieve oplossingen in productbeveiliging en RFID technologie voor: Detailhandel Industrie Bibliotheken/Mediatheken Periferie Logistiek AlarmLocator RFID antidiefstal systeem voor materialen,

Nadere informatie

HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties

HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties Edeg, 12 november 2009 De reden De reden voor het initiëren van zo n project kan het verbeteren van de productie en of veiligheid zijn. De Nationale

Nadere informatie

ENERGIEMONITORING > > > VOOR SMART FACTORIES ENERGIEBESPARING BENCHMARKING KOSTENTOEWIJZING CONTRACTBEWAKING

ENERGIEMONITORING > > > VOOR SMART FACTORIES ENERGIEBESPARING BENCHMARKING KOSTENTOEWIJZING CONTRACTBEWAKING ENERGIEMONITORING > > > VOOR SMART FACTORIES ENERGIEBESPARING > BENCHMARKING KOSTENTOEWIJZING CONTRACTBEWAKING WATER PERSLUCHT GAS STOOM Energiebeheer in de industrie ELEKTRA ANDERS Bedrijven willen niet

Nadere informatie

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe generatie Hydrovar drukverhogingssets brengt pompen naar een hoger niveau van flexibiliteit en efficiëntie. Montage op de

Nadere informatie

Wij sturen jouw energie. 7 april FixSus sturing voor gebouwen automatisering: Functionaliteitenoverzicht

Wij sturen jouw energie. 7 april FixSus sturing voor gebouwen automatisering: Functionaliteitenoverzicht Wij sturen jouw energie 7 april 2015 FixSus sturing voor gebouwen automatisering: Functionaliteitenoverzicht De technologie Open gate systeem Via het FixSus open gate systeem is elke variabele, parameter

Nadere informatie

De TRUMPF 3D laser systemen. Van applicatie ontwikkeling tot en met productie

De TRUMPF 3D laser systemen. Van applicatie ontwikkeling tot en met productie De TRUMPF 3D laser systemen STAP IN DE 3D WERELD VAN TRUMPF: Van applicatie ontwikkeling tot en met productie Met de TRUMPF TruLaser Robot en de TRUMPF TruLaser Cell bieden wij u op het gebied van lasersnijden

Nadere informatie

Smart MCC Eaton s Intelligent IEC MCC and Power Management System

Smart MCC Eaton s Intelligent IEC MCC and Power Management System Smart MCC Eaton s Intelligent IEC MCC and Power Management System Robert Meijer Product Marketing Manager 1 Agenda Motor Control Centers Power Xpert CXH C445 motorbeveiliging SmartPX Smart MCC 2 Motor

Nadere informatie

Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP

Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP Opticom Engineering B.V. 1 Programma handleiding Het kan voorkomen dat bepaalde informatie in deze handleiding niet geheel overeenkomt met de werking van het programma.

Nadere informatie

SIMATIC S7-1200. SIMATIC Controller. Voordelig starterspakket. It s the interplay that makes the difference. Answers for industry.

SIMATIC S7-1200. SIMATIC Controller. Voordelig starterspakket. It s the interplay that makes the difference. Answers for industry. SIMATIC S7-1200 Voordelig starterspakket It s the interplay that makes the difference SIMATIC Controller www.siemens.nl/s7-1200 Answers for industry. Modulair. Krachtig. Eenvoudig in gebruik. SIMATIC STEP

Nadere informatie

Connect SUPERIEURE FLEXIBILITEIT BROCHURE NL 6.05 CONNECT BROCHURE 1507

Connect SUPERIEURE FLEXIBILITEIT BROCHURE NL 6.05 CONNECT BROCHURE 1507 Connect SUPERIEURE FLEXIBILITEIT BROCHURE NL 6.05 CONNECT BROCHURE 1507 C O N N E C T - F A N T A S T I S C H E M O G E L I J K H E D E N Connect biedt deze voordelen: Beheer en monitoring van pompgemalen

Nadere informatie

De nieuwe Low cost Servocontroler RBD 4/6 S als opvolger op de bestaande servo controler type RBD 325.

De nieuwe Low cost Servocontroler RBD 4/6 S als opvolger op de bestaande servo controler type RBD 325. Pagina: 1 / 5 De nieuwe Low cost Servocontroler RBD 4/6 S als opvolger op de bestaande servo controler type RBD 325. Het nieuwe alternatief voor een High End servosysteem. Deze nieuwe servocontroler heeft

Nadere informatie

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding 1. Introductie...3 2. Installatie op het LAN...4 2.1) Verbinding maken...5 Stap 1 Bekabeling...5 Step 2 Het toestel opstarten...5 Stap 3 De installatie wizard...5

Nadere informatie

Innovatie voor systeemintegratie

Innovatie voor systeemintegratie Innovatie voor systeemintegratie PERFORMANCE MADE SMARTER PR-backplane Een gebruiksvriendelijke en betrouwbare montageoplossing tussen het DCS/PLC/SIS-systeem en isolatoren/i.s. interfaces TEMPERATUUR

Nadere informatie

Door Beheren Beheersen

Door Beheren Beheersen Door Beheren Beheersen Pagina 1 van 6 Geniet meer van de pracht van uw vijver, zonder er meer tijd aan te behoeven besteden. Een mooie vijver met het helderste water, waarin uw koi zich prima in voelen

Nadere informatie

PLC GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN PID & PIDAT SNELLE START INSTRUCTIE

PLC GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN PID & PIDAT SNELLE START INSTRUCTIE PLC GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN PID & PIDAT SNELLE START INSTRUCTIE PNSPO 2010, OMRON ELECTRONICS B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is uitvoerig gecontroleerd. OMRON kan echter

Nadere informatie

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 2 1200 Serie Brandmeldcentrale Installatie van een veilig gevoel Volledige bescherming aangepast aan uw wensen De 1200 Serie Brandmeldcentrale

Nadere informatie

De compacte hybride AlphaBox centrale voor de particuliere en klein zakelijke markt

De compacte hybride AlphaBox centrale voor de particuliere en klein zakelijke markt Geproduceerd door: De compacte hybride AlphaBox centrale voor de particuliere en klein zakelijke markt Alphatronics B.V. Watergoorweg 71 3861 MA NIJKERK Tel: 033-2459944 Fax: 033-2453149 www.alphatronics.nl

Nadere informatie

MC3-FRUIT. Gecontroleerde koeling en opslag van hard en zacht fruit. World leaders in process control.

MC3-FRUIT. Gecontroleerde koeling en opslag van hard en zacht fruit. World leaders in process control. MC3-FRUIT. Gecontroleerde koeling en opslag van hard en zacht fruit World leaders in process control. Nog betere controle met de nieuwe MC3-FRUIT Fruithandelaren willen hun producten geleverd hebben op

Nadere informatie

Rendement binnen handbereik

Rendement binnen handbereik GRUNDFOS Control MPC Rendement binnen handbereik GEBRUIKERSVRIENDELIJKE POMPBESTURING EN -BEWAKING VOOR DRUKVERHOGING, VERWARMING EN AIRCONDITIONING CONTROL MPC INLEIDING GRUNDFOS CONTROL MPC VERHOOGT

Nadere informatie

GE Energy Industrial Solutions. GE s Intelligente Motor Management Systeem. EntelliPro. Motorbeveiliging & Motorcontrole. GE imagination at work

GE Energy Industrial Solutions. GE s Intelligente Motor Management Systeem. EntelliPro. Motorbeveiliging & Motorcontrole. GE imagination at work GE Energy Industrial Solutions GE s Intelligente Motor Management Systeem EntelliPro Motorbeveiliging & Motorcontrole GE imagination at work Kenmerken en voordelen Ontwerp Kenmerken Snelle opstart, geen

Nadere informatie

MC3-FRUIT. Gecontroleerde koeling en opslag van hard en zacht fruit. World leaders in process control.

MC3-FRUIT. Gecontroleerde koeling en opslag van hard en zacht fruit. World leaders in process control. MC3-FRUIT. Gecontroleerde koeling en opslag van hard en zacht fruit World leaders in process control. Nog betere controle met de MC3-FRUIT Fruithandelaren willen hun producten geleverd hebben op een bepaald

Nadere informatie

LocoServo Handleiding

LocoServo Handleiding LocoServo Handleiding HDM12 Disclaimer van Aansprakelijkheid: Het gebruik van alle items die kunnen worden gekocht en alle installatie-instructies die kunnen worden gevonden op deze site is op eigen risico.

Nadere informatie

MODBUS remote I/O-unit type MODBUS4S110

MODBUS remote I/O-unit type MODBUS4S110 MODBUS remote I/O-unit type MODBUS4S110 Opvragen en aansturen van I/O via MODBUS RTU over RS232 of MODBUS IP of directe TCP/IP-socket. De MODBUS4S110 is een unit die als slave via MODBUS RTU (RS232) of

Nadere informatie

SiteLocator. RFID tag FLA. Kno-Tech R F I D t e c h n o l o g i e s. Bereik van verschillende typen antennes

SiteLocator. RFID tag FLA. Kno-Tech R F I D t e c h n o l o g i e s. Bereik van verschillende typen antennes RFID anti-diefstal systeem voor materialen, auto's, machines, enzovoort(s). RFID monitoring, het monitoren van patrouilles en looproutes van bewakers/beveiligingsmedewerkers. Eenvoudige bediening van het

Nadere informatie

HYDROVAR. toegenomen flexibiliteit en besturing met De nieuwe generatie

HYDROVAR. toegenomen flexibiliteit en besturing met De nieuwe generatie HYDROVAR toegenomen flexibiliteit en besturing met De nieuwe generatie Hydrovar pompbesturing maakt pompen flexibeler en efficiënter m Wand- of motormontage m Meer flexibiliteit m Kostenbesparend m Hitech

Nadere informatie

HMI s ontsluiten machines naar het WEB

HMI s ontsluiten machines naar het WEB HMI s ontsluiten machines naar het WEB Grip op uw machine onafhankelijk van zijn locatie Door: Bert-Jan Ruesink Email: b.ruesink@duranmatic.nl Machinebouw event 2015 Pag. 1 Duranmatic B.V. Technische handelsonderneming,

Nadere informatie

Locobuffer Handleiding

Locobuffer Handleiding Locobuffer Handleiding HDM09 Disclaimer van Aansprakelijkheid: Het gebruik van alle items die kunnen worden gekocht en alle installatie-instructies die kunnen worden gevonden op deze site is op eigen risico.

Nadere informatie

75% IS BEREID 1 MINUUT KORTER TE DOUCHEN VOOR HET MILIEU.

75% IS BEREID 1 MINUUT KORTER TE DOUCHEN VOOR HET MILIEU. 75% IS BEREID 1 MINUUT KORTER TE DOUCHEN VOOR HET MILIEU. HIER Klimaatcampagne Sanitair besturingssysteem INHOUD 1. Besparing als uitgangspunt 03 2. M-Check in het kort 04 3. Voordelen 06 4. Schema s praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

DS-200 PRODUCTIVITEIT EN VEELZIJDIGHEID IN UW POSTKAMER

DS-200 PRODUCTIVITEIT EN VEELZIJDIGHEID IN UW POSTKAMER DS-200 PRODUCTIVITEIT EN VEELZIJDIGHEID IN UW POSTKAMER De omslagvulmachine voor elke toepassing en elk omslagtype DS-200 PRODUCTIVITEIT EN VEELZIJDIGHEID IN UW POSTKAMER Er bestaat geen twijfel over:

Nadere informatie

levensmiddelen industrie TempWeb draadloze bewaking en registratie via internet Pa kwh ºC %rv IO CO 2

levensmiddelen industrie TempWeb draadloze bewaking en registratie via internet Pa kwh ºC %rv IO CO 2 levensmiddelen industrie TempWeb draadloze bewaking en registratie via internet ºC %rv IO CO 2 Pa kwh Eén systeem voor opslag en transport Ik word gewaarschuwd als er iets mis is, waar ik ook ben. Dat

Nadere informatie

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 2 U hoeft zich geen zorgen meer te maken met de 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Het systeem wordt gedefinieerd door uw wensen

Nadere informatie

Optigo. De kleine en veelzijdige regelaar voor ventilatie, verwarming, koeling en tapwater regeling

Optigo. De kleine en veelzijdige regelaar voor ventilatie, verwarming, koeling en tapwater regeling O P T I G O R E G E L A A R Optigo De kleine en veelzijdige regelaar voor ventilatie, verwarming, koeling en tapwater regeling O P T I G O R E G E L A A R Veelzijdig en economisch Een eenvoudige stand-alone

Nadere informatie

Revolutionair Toegangscontrolesysteem

Revolutionair Toegangscontrolesysteem Revolutionair Toegangscontrolesysteem A complete sense of satisfaction with everything from Stanley Security Products whatever your business. Stanley Security Products, een verkoopdivisie van de wereldwijde

Nadere informatie

videofoon (bedraad) gebruikershandleiding

videofoon (bedraad) gebruikershandleiding videofoon (bedraad) gebruikershandleiding dank dat u ons produkt aangeschaft heeft om optimaal gebruik te kunnen malen van deze Videofoon adviseren wij u deze handleiding nauwkeuring door te lezen Inhoud

Nadere informatie

Opties Standaard WLAN PM+ PM+/WiFi GPRS PM+/GPRS Meter

Opties Standaard WLAN PM+ PM+/WiFi GPRS PM+/GPRS Meter Years Maximale installatiegrootte 2000 kwp Optioneel vermogensmanagement en cos phi-regeling Kleuren TFT-touchdisplay en LCDstatusdisplay voor het weergeven van grafieken en de werking Bewaak de centrale

Nadere informatie

Optinet SX/MX. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V.

Optinet SX/MX. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V. Optinet SX/MX Installatiehandleiding Opticom Engineering B.V. INSTALLATIE - 2 - oktober 2010 TOEPASSING De Optinet is een complete communicatie interface voor het fabrikaat onafhankelijk beheren en bewaken

Nadere informatie

Remote maintenance 4.0

Remote maintenance 4.0 Locatie A Locatie B Remote maintenance 4.0 Onderwerpen 1 2 3 Uitleg Remote maintenance 4.0 Verschillende manieren van Remote maintenance Remote maintenance als een service 4 Twee voorbeelden van mogelijke

Nadere informatie