tiende jaargang Oktober 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tiende jaargang Oktober 2008"

Transcriptie

1 tiende jaargang Oktober 2008 Isotron Systems ontvangt de Long term partner Award van Advantech Oosterbosch Engineering ontwerpt ovenbesturingen Universiteit Twente bouwt dry-spinner toepassing met Unitronics HMI Software update van Pro-face beschikbaar s Werelds kleinste visionsysteem: Cognex Insight Micro Nieuw: Power over Ethernet bij Advantech en Cognex

2 Isotron Info is vernieuwd De afgelopen periode heeft Isotron Systems een aantal personele wijzigingen gehad. Zo is ondergetekende als Marketing manager in dienst getreden. Vanaf 1 mei heb ik de taken van Henk van Gorp over genomen, die een nieuwe uitdaging buiten Isotron Systems heeft gevonden. Onze buitendienst is versterkt met Manuel Hunscheid. Hij stelt zich op de volgende pagina aan u voor. De Isotron Info heeft een aantal kleine aanpassingen ondergaan. De vaste pagina met het overzicht van onze workshops is, net zoals onze productlijnen, naar de achterkant verplaatst. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen in lay-out doorgevoerd waardoor de leesbaarheid is vergroot. Maar waar we niets aan gedaan hebben, is de boodschap die we overbrengen. Isotron Info laat u zien welke bijzondere applicaties met onze producten gerealiseerd zijn. Daarnaast is er voldoende ruimte gereserveerd om nieuwe of vernieuwde producten onder uw aandacht te brengen. ISOTRON INFO is het officiële orgaan van Isotron Systems Isotron Systems BV De Meerheuvel 6a 5221 EA 's-hertogenbosch Nederland Isotron Systems BVBA Antwerpse Steenweg 45 B-2830 Willebroek België Momenteel zijn we al volop in de voorbereidingen voor Ook dan zullen er veranderingen gaan plaatsvinden. Houd onze website goed in de gaten dan kunt u het niet missen! Daan Elstak Marketing Manager Isotron Systems Uitgeverij: FLITZ De gegevens in dit magazine zijn onder voorbehoud. Daar het ontwerp en de omstandigheden bij toepassing buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze informatie aanvaard of gesteld worden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Agenda November Pro-face training Isotron Systems s Hertogenbosch 14 Workshop: vison smartimage en sensoren Isotron Systems s Hertogenbosch 28 Workshop: PLC besturingen Isotron Systems s Hertogenbosch December Workshop: vison smartimage en sensoren Isotron Systems s Hertogenbosch April en 9 Mocon Brabanthallen s Hertogenbosch Juni en 18 Vision & Robotics Nieuwegein Business Centre September , 29 en 30 Electrotechniek Jaarbeurs Utrecht Oktober en 2 Electrotechniek Jaarbeurs Utrecht November en 19 Empack / PPT Food IJsselhallen Zwolle 2

3 Nieuwe medewerker Manuel Hundscheid, Technical Field Sales Engineer Zijn ambitie om zijn technische kennis te combineren met verkoop past prima in de filosofie van Isotron Systems. Door zijn werkzaamheden, o.a. bij wereldleider Cognex, is Manuel gespecialiseerd Machine Vision. Met zijn komst, sinds 1 april jl, kan Isotron Systems u nog beter adviseren op het gebied van automatiseringsvraagstukken en Vision producten. U komt Manuel (36, getrouwd en 2 kinderen) in ieder geval tegen bij de demonstraties en workshops van Isotron Systems over de Vision producten. Overstap Voordat ik bij Isotron Systems BV aan de slag ging, was ik 8 jaar bij Cognex werkzaam. Eigenlijk ben ik al sinds het afronden van de H.T.S. (afstudeerrichting Besturingstechnologie) werkzaam in de Machine Vision. Al met al nu al 14 jaar. Als Technical Sales Engineer wil ik de klanten op het gebied van industriële automatisering ondersteunen bij hun beslistrajecten. Training Pro-face op 12 november 2008 Slim en Snel programmeren De ontwikkeling van Pro-face producten staat niet stil. Daarom organiseert Isotron Systems BV een eendaagse Pro-face training. Na het op de markt brengen van een serie geheel nieuw ontwikkelde schermen, de AGP3000 serie, is het de beurt aan de software. Er is een nieuw pakket ontwikkeld om slim en snel de schermen te programmeren. Het GPproEX-pakket (versie V2.2) heeft naast een aantal nieuwe schermen, die de AGP serie hebben versterkt, ook weer een aantal nieuwe functies in de software toegevoegd gekregen. Tijdens deze eendaagse training zullen we uw wegwijs maken in GPproEX. Als vanzelfsprekend wordt er voldoende aandacht besteed aan de nieuwe functies, onder andere; De animatie toepassingen in het scherm, het invisible/visible maken van de onderdelen en kleuren en het bewegen van data op en over het scherm. Hiermee bent u in staat om nog gemakkelijker uw project te bouwen en te onderhouden. Onderdelen van deze training: Introductie van de AGP-serie en alle mogelijkheden die deze serie biedt. Setup HMI systeem Ontwikkelen van een eigen applicatie Communicatie en multilink connectie tussen Meerdere schermen Communicatie tussen verschillende merken PLC s Remote service mogelijkheden en dataopslag Webapplicatie Datum: 12 november 2008 Locatie en duur: De training wordt gegeven op ons kantoor in s-hertogenbosch. Aanvang om 09.00u en duurt tot 16.30u. De verwachting is dat positie van de GLC, LT, ST en de succesvolle GP2000 serie steeds meer ingenomen zal gaan worden door de AGP3000 serie. Om deze reden willen wij u een training aanbieden die ingaat op de nieuwe eigenschappen die versie 2.2 heeft meegekregen. Aanmelden: Om deel te nemen aan deze training stuurt u de ingevulde formulier ondertekend via fax aan ons retour. Kosten: De kosten van deze training bedragen e 150,- per deelnemer (excl. BTW inclusief lunch). De geplande trainingen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. 3

4 Ovenbesturingen met de Vision Oosterbosch Engineering Capacity (Eind - hoven) is een bedrijf met een ruime ervaring op het gebied van ovenbesturingen. Isotron Systems BV introduceerde bij hen de OPLC Vision V570. Met behulp van deze OPLC is inmiddels een aantal projecten gerealiseerd op het gebied van warmtetechnologie. Het eerste project is uitgevoerd voor de firma Smit Gloeidienst BV (SGD). Dit bedrijf is in staat is om staalwerk, volgens klantspecifieke eisen, spanningsarm te gloeien. Hiervoor worden ovens gebruikt met een inhoud van 400 m3 en chargegewichten tot 200 ton. Hierin worden processen uitgevoerd die meerdere dagen in beslag kunnen nemen. Volautomatisch SGD wilde een installatie hebben die niet alleen volautomatisch een proces kan beheren, maar ook op afstand te monitoren / bedienen is. Bovendien moest, in geval van een storing, het systeem zelf een operator kunnen waarschuwen. In samenspraak met Isotron Systems BV is gekozen voor een systeem met een Vision V570 OPLC, dat de volgende mogelijkheden bevat: Aansturen van een acht-tal branders met behulp van een CAN-open verbinding; Een SMS-modem voor storingsmelding over RS232; Ethernet aansluiting voor monitoren / bedienen over netwerk / internet; Een papierschrijver die over RS485 de logdata naar de OPLC stuurt, Een ingerichte database voor datalogging, die op afstand is uit te lezen. Door de eenvoudige structuur binnen het pakket Visilogic is de aansturing van de communicatiemodules eenvoudig te realiseren: één blok voor het instellen van de poort en verschillende blokken om de poort aan te roepen. Registreren en controleren Voor het GSM-modem is een alarmtabel aangemaakt, die per alarm aangeeft of deze door de modem moet worden uitgevoerd. Indien een geselecteerd alarm actief wordt, activeert dit alarm de modem en stuurt een SMS boodschapuit, voorzien van een alarmmelding. De gemeten waarden worden opgeslagen in een database binnen de Vision V570. Dit geldt zowel voor de data van de schrijver als de data die rechtstreeks de OPLC wordt ingelezen. Met behulp van het pakket DataXport is deze database uit te lezen en te beheren. Hierdoor wordt bij elke procesrun de standaarddeviatie van de productie geregistreerd en gecontroleerd. De PID-regelaar in Visilogic is een volwaardige regelaar, die eenvoudig is op te zetten en te configureren. Een aantal eigenschappen binnen deze regelaar zijn Autotune beschikbaar; Run / pauze om de integraal niet vast te laten lopen bij een processtop; Integraal reset om een proces met een nieuwe configuratie te starten, 20 regelkringen in één OPLC beschikbaar. Voor het project bij Smit Gloeidienst zijn 8 branders aangestuurd in een viertal regelzones. Elke zone is opgesteld in een cascadeconfiguratie, zodat de regeling wordt uitgevoerd op de producttemperatuur. Desgewenst kan de cascade regeling worden omgeschakeld van een enkele regelaar naar de cascaderegelaar. Een tweede project is uitgevoerd voor Magento Special Anodes. Magneto Special Anodes is een onafhankelijk bedrijf, gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van anoden voor de elektrochemische industrie. Ook maakt de reparatie en vervanging van elektrochemische cellen voor zeewaterelektrolyse deel uit van het dienstenpakket. Een zeer grote variëteit aan anoden voor toepassingen in velerlei systemen, processen en specifieke toepassingen wordt door Magneto Special Anodes ontworpen, geproduceerd en geleverd. Toepassingen waarin deze anoden worden gebruikt kunnen zijn Systemen voor kathodische bescherming De productie van chloor en hypochloriet Elektroplating en elektrogalvanisering Scheidings-, terugwinnings- en waterzuiveringsprocessen Elektrosynthesereacties De productie van waterstof De anodes van Magneto Special Anodes zijn gebaseerd op titanium, voorzien van een door hen zelf ontwikkelde coating. Indien de coating op het titanium is aangebracht moet deze worden uitgehard in een daarvoor ontwikkelde oven. Er waren bij dit project vier partijen betrokken. De oven voor is ontwikkeld en gebouwd door de firma Smitovens BV. De besturing en automatisering is ontworpen en uitgevoerd door Ooster - bosch Engineering Capacity. Magneto Special Anodesnis betrokken als gebruiker van de over en Isotron Systems heeft bijgedragen door advies in het besturingontwerp en levering van het Unitronics OPLC besturingsunit. Projectomschrijving: Het project bestaat uit een tweetal identieke installaties. Eén installatie wordt gebruikt in China te Suzhou, de andere in Nederland te Schiedam. Hierin is Oosterbosch Engineering Capacity verantwoordelijk voor: Het ontwerp van de besturing. Het ontwerp en uitvoering van de software. 4

5 V570 OPLC De mechanische en elektrische installatie op locatie. De in bedrijfstelling. De training van het bedienend personeel Het schrijven van de gebruikershandleiding Systeembeschrijving: De basis voor de installatie is een luchtcirculatieoven, voorzien van een tweetal pneumatisch bediende deuren, een transportkar, een laadstation en een koelstation. Het product wordt met behulp van een heftruck op het laadstation geplaatst. Met behulp van de transportkar wordt het product in de oven geplaatst. In de oven wordt het proces uitgevoerd. Indien het proces klaar is, wordt automatisch het product uitgenomen en op de koelunit geplaatst. Tijdens het koelen kan een volgend product worden geladen. Indien het product is afgekoeld, wordt het product door de heftruck weggenomen. De besturing: De besturing is gebaseerd op een OPLC van Unitronics, geprogrammeerd in VisiLogic. De OPLC in de hoofdkast is het brein achter de besturing. Een tweede OPLC is in een bedieningskast geplaatst en fungeert als een bedienpaneel voor de handbediening. Hoewel de hardware van de twee OPLC units gelijk zijn worden deze toch op verschillende manieren ingezet. Het paneel voor de handbediening is opgezet als een display en communiceert direct met de OPLC in de hoofdkast door middel van het protocol UniCAN. De gehele intelligentie van de installatie is in de OPLC van de hoofdkast geprogrammeerd. De functionaliteiten van de Unitronics OPLC: In de OPLC is een tabellenstructuur aangebracht waarin data kan worden opgeslagen. In deze In blokschema is de besturing als volgt opgebouwd applicatie worden receptdata, initial settings en logdata opgeslagen. De tabel voor de recepten is inclusief receptnamen in tekst. Datalogging wordt in de OPLC uitgevoerd en als buffer opgeslagen. Met behulp van het pakket DataXport kan deze data naar een PC of server worden gehaald. De bovenstaande procedure is voor de terughalen van de productdata en te gebruiken in eventuele ISO procedures. Aangezien één installatie in Nederland en de andere in China komt te staan moet de display tweetalig uitgevoerd zijn. Doordat de OPLC een apart geheugen heeft om teksten op te slaan (de string library), kunnen de tekstvelden in de display dynamisch de taalkeuze opzoeken. Afhankelijk van het type OPLC kan tot vier talen worden geprogrammeerd. Voor de alarmen zijn systeemschermen aangemaakt, die in diverse klassen kunnen worden opgeroepen en in een historie worden opgeslagen. Deze alarmschermen kunnen ook via de string library worden ingesteld waardoor ook hier de informatie tweetalig kan worden weergegeven. De twee panelen zijn verbonden door middel van een CAN netwerk. Dit maakt het mogelijk om, ongeacht bij welk scherm wordt aangesloten, toch de beide schermen transparant kunnen worden benaderd voor programmeren en monitoren. Door de uitgebreide kennis en de grondige voorbereiding is de inbedrijfstelling snel en probleemloos verlopen.er is altijd een intensief contact met de klant geweest, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de in bedrijfstelling. Om een goede nazorg te kunnen verlenen, kan online in het systeem worden gekeken om eventuele assistentie te kunnen verlenen op het gebied van analyse van eventuele storingen. Veelzijdig De eenvoud waarmee deze OPLC is te configureren en te programmeren maakt het aantrekkelijk om dit systeem voor meerdere toepassingen te kunnen gebruiken. De veelzijdigheid wordt mede bepaald door de vele communicatiemogelijkheden en het gebruiken van één enkel pakket voor het programmeren van de code en de HMI toepassingen. 5

6 Contrinex breidt programma uit met M8 inductieve sensoren in RVS De Contrinex 700-serie, de meest robuuste RVS inductieve sensor, is uitgebreid met M8 sensoren met kabelaansluiting of connectoraansluiting (M8 of M12). is dat de 700-serie nagenoeg dezelfde schakelafstanden heeft op verschillende metalen zoals staal, aluminium en messing! De sensoren van de 700-serie zijn uit één stuk RVS vervaardigd, waardoor ze bestand zijn tegen hevige schokken en tegen bijna alle chemische producten. Door de gepatenteerde sensortechnologie, beter bekend als CONDET, is het mogelijk om drie dubbele schakelafstanden te genereren. Deze nieuwe M8 sensoren zijn volledig stabiel tussen de -25 C en +70 C en bereiken een afstand van 6mm (niet inbouwbaar) en 3mm (volledig inbouwbaar). Door zijn IP68-afdichting, zijn hoge robuustheid gecombineerd met een hoge gevoeligheid is de 700-serie de ideale sensor voor agressieve omgevingen. Dus perfect inzetbaar waar andere sensoren falen. Een bijkomend pluspunt KSvarioBT, dè ideale low-cost temperatuurregelaar De multi-regeling met KSvarioBT is de meest praktische oplossing bij toepassingen met meerdere temperatuurregelingen. Deze regeling is voor maximaal 30 regelzones uitgelegd, waardoor verschillende typen sensoren per zone aangesloten kunnen worden. Bovendien kan het regelalgoritme per zone ingesteld worden. Een MODBUS-interface verbindt de regelingen met de robuuste en goed af te lezen KSvarioBT bedienterminal. Daarmee ontstaat een complete regeling en bediening van temperatuurzones met een scala aan functionaliteit tegen een zeer aantrekkelijke prijs. TFT-scherm blijft natuurlijk een heel goede oplossing wanneer een beeldscherm zelden nodig is of wanneer er slechts enkele zones te regelen zijn. De configuraties van de regelloops worden, dankzij het geïntegreerde resistive touch screen, eenvoudig via dit full-color grafische display geregeld. De drie bedieningsniveaus zijn met wachtwoorden beveiligd en het is eenvoudig wisselen tussen het overzichtsscherm, de individuele regelloops, de trends en de alarmpagina s. De KSvarioBT is daardoor uitermate geschikt voor alle type temperatuurregelingen in plastic machines en co-aggregaten, randapparatuur voor de materiaalbewerking, verwarmingen van drogers tot aan koelkasten en vries - applicaties. Voor het gebruik in diverse industriële toepassingen is de KSvarioBT uitgebreid met twee compacte uitvoeringen. De bedienterminal voor de multi-temperatuurregelaar KSvario was eerder alleen verkrijgbaar met een 5,7 inch touchscreen. Nu worden alle 30 zones duidelijk op het nieuwe 12 inch scherm gepresenteerd. Dit scherm is zelfs met handschoenen aan eenvoudig te bedienen! De kleine en goedkope 3,5 inch 6

7 Unitronics Touchscreen OPLC draait op volle toeren! Sinds kort brengt Isotron Systems de nieuwe Unitronics touchscreen OPL op de markt in de BeNeLux. De V350 is een HMI en PLC in één. Deze jonge telg uit de Unitronics familie is een succesnummer gebleken. Om aan de vraag naar informatie over de vele ins- en outs van dit prachtige product te voldoen, zijn er inmiddels al vier workshops door Isotron Systems BV georganiseerd. Aan één van deze trainingen is ook deelgenomen door enkele medewerkers van de afdeling TCO (Techno Centrum voor Onderwijs en Onderzoek) van de Universiteit Twente. TCO ontwikkelt onderzoeksopstellingen en nieuwe toepassingen voor zowel onderzoekers van de Universiteit als voor externe bedrijven. TCO heeft met de Unitronics V350 de besturing van een Dry- Spinner gerealiseerd voor toepassing in een zogenaamde Wet Bench. Daarmee wordt onderzoek in de cleanroom van het nanolab van MESA+ op de Universiteit Twente in Enschede verricht. Cleanroom Een cleanroom is een omgeving die vooral gebruikt wordt voor industriële productie of wetenschappelijk onderzoek. Daarbij moet de hoeveelheid vervuiling zo laag mogelijk zijn. Dus zo min mogelijk (fijn)stof, in de lucht aanwezige micro-organismes en chemische dampen. In dit geval heeft de door TCO ontwikkelde Dry- Spinner als doel om een wafer droog te draaien voor een volgend proces. Een wafer is een dunne plak monokristallijn halfgeleidermateriaal, b.v. silicium, waarop een geïntegreerde schakeling geconstrueerd wordt. Door de hoge rotatiesnelheid wordt het vocht door de middelpuntsvliegende kracht van de wafer af geslingerd. Daarna wordt er nog met stikstof nagedroogd. Gescheiden parameters Aangezien de Dry-Spinner inzetbaar is voor meerdere applicaties is het belangrijk dat de verschillende procesparameters gescheiden ingegeven kunnen worden. De operator stelt op eenvoudige wijze via het drukgevoelige kleurenscherm, de snelheid (speed), de tijdsduur (time) en de nadroogtijd (purge) in. Tijdens het droog-spin proces worden de actueel gemeten snelheid en resttijden door de Unitronics V350 OPLC weergegeven. De PLC controleert en signaleert tevens de veiligheidssignalen. Het deksel wordt vooraf geblokkeerd en kan alleen geopend worden als de motor stilstaat. Andersom kan de dry-spinner alleen gestart worden als het deksel gesloten is. Dry-Spinner in een Wet Bench, een wafer op een bepaalde temperatuur en zorgt er voor dat deze temperatuur gedurende een bepaalde tijd constant blijft. De besturing, bediening en temperatuurregeling zijn in deze applicatie samengebracht in de V350. De lay-out van de bediening van de heater lijkt gelijkwaardig aan de lay-out van de Dry-Spinner. Door deze simpele en slim opgebouwde H.M.I. (Human Machine Interface) op de Unitronics V350 is TCO er in geslaagd een systeem te presenteren met een simpele intuïtieve bediening, zodat operators zonder gebruikershandleiding kunnen werken. Kortom, niet alleen de laagdrempeligheid in de engineeringfase, maar ook de praktische bediening en afleesbaarheid maakt de V350 uniek. Nieuwe applicatie TCO heeft ook al de V350 toegepast in een heater. Deze brengt, naast de 7

8 Advantech prijs voor Isotron Systems BV aan een serviceplatform waarmee de groei gezamenlijk gestimuleerd kan worden. We delen de successen en bekijken de kansen met onze partners tijdens de conferentie. Daarmee ben ik er zeker van dat we onze overeengekomen 5-jarige visie kunnen bewerkstelligen, aldus Ming-Chin Wu. Zowel het hoger kader van Advantech als de wereldwijde collega s waren aanwezig en hebben tijdens de drie dagen deelgenomen aan verschillende activiteiten en demonstraties, zoals een presentatie over visie op eautomation en trends, een introductie van nieuwe product innovaties, toelichting op het marketing- en distributiebeleid en een debat over verticale marktoplossingen. De Industriële Automatiseringsgroep van Advantech heeft van 25 tot en met 28 augustus haar jaarlijkse eautomation Partner Conference gehouden dit keer in Monterey, Californië. Het thema was Empowering eautomation Growth with Focused Partnerships. Isotron Systems BV werd verrast met de award voor Long term regional best performance. Met de groei van Advantech heeft Isotron Systems BV laten zien dat het mogelijk is om harder te groeien dan de (regionale) markt. Wellicht daarom mocht Isotron Systems uit handen van de CEO van Advantech de award voor Long term regional best performance ontvangen. Deze plaquette geeft een 3-sterren kwalificatie aan het samenwerkingsverband tussen Advantech en Isotron Systems BV. Voor Marcel van der Laan, Directeur Isotron Systems BV, is dit een bevestiging dat er een juiste marktbewerking heeft plaatsgevonden de afgelopen periode. Volgens Ming-Chin Wu, CEO van de Industrial Automation Group, was deze conferentie erop gericht om met eautomation-partners te bouwen Advantech Corporation is in 1983 opgericht en is een pionier in eautomation technologie. Zij combineren connectiviteit, flexibiliteit en robuustheid met de meest betrouwbare technologieën. Het productgamma omvat onder meer open HMI platforms, industrieel ethernet, software, embedded computers, I/O modules en industriële communicatie oplossingen voor een grote variëteit aan toepassingsgebieden. Met dit grote assortiment heeft Advantech meer dan 20 jaar ervaring in de verschillende verticale markten. Glasdetectie nu mogelijk door UV lichtselectieve fiberversterker Dient men glasplaten te detecteren dan lukt dat normaal gesproken niet met normale infrarood sensoren of met sensoren met een zichtbare lichtstraal aangezien de lichtstraal dezelfde lichtsterkte behoud en dus geen verandering ziet. Eltrotec introduceert een nieuwe UV-licht selectieve fiberversterker. Deze sensor is specifiek toepasbaar voor het detecteren van bewegende glasplaten vanaf 0,1mm dikte en kan worden toegepast in de glasproductie, bij glassnijders, glasbewerkingsinstallaties, CD productie en productie van optische onderdelen. De sensor werkt op normaal glas, plexiglas, kwartsglas en CD s (niet toepasbaar op kunststoffolie). De sensorversterker heeft een vaste modulaire bouwvorm en door het toepassen van de verschillende fibers kan men ook op moeilijk toegangbare plaatsen detecties oplossen. Tevens heeft de versterker een analoge uitgang met een bereik van 0,5 tot 5V. 8

9 Breid uw netwerk uit met de Unitronics Vision OPLC s De nieuwe EX-RC1 remote I/O module van Unitronics maakt het mogelijk om een netwerk te creëren via CANbus (UniCAN protocol). Door de uitbreiding van de controlemogelijkheden en de maximale capaciteit van 512 I/O modules, kan de EX-RC1 nu ook gebruikt worden in grotere systemen zoals lopende banden, papierafhandelingmachines en printer systemen. De EX-RC1 ondersteunt de gehele Vision OPLC (PLC & HMI) lijn en kan gekoppeld worden met de Unitronics I/O modules. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het creëren van een netwerk. Dit kan door één Vision OPLC te koppelen aan meerdere EX-RC1 modules, met aan iedere EX-RC1 Remote I/O module maximaal 8 standaard uitbreidingsmodules. Maar ook een netwerk van meerdere OPLC s, die onderling data uitwisselen, is mogelijk. Automatische configuratie Door het toepassen van de EX-RC1 kunnen de Vision-units gescheiden van remote I/O s in de machine geplaatst worden en met elkaar worden verbonden door één enkele CANbuskabel. Door het CANbus netwerk kan een afstand van zelfs 1000 meter worden bereikt. Een bijzondere eigenschap van de EX-RC1 is de automatische configuratie. Als de EX-RC1 is verbonden met digitale I/O s, herkent het automatisch de modules en is er geen verdere configuratie nodig. Een configuratie is alleen vereist wanneer de EX-RC1 met analoge -, temperatuur- of loadcell (weeg-applicatie)modules verbonden wordt. De voordelen van het systeem zijn: meer I/O modules in het netwerk, communicatie over grotere afstanden en communicatie tussen onderlinge OPLC s. Pro-face software GPproEX v2.2 beschikbaar Er is een gratis update te downloaden voor gebruikers van GPproEX of hoger: de GPproEX v2.2. In deze versie van GPPro-EX is een aantal zaken verbeterd en er zijn tal van nieuwe functies bij gekomen. Door een aantal aanpassingen in de software is het nu nog eenvoudiger projecten op te bouwen en te onderhouden, zijn er aangepaste functies in de ladder programmeeromgeving en is er een multilink connectie tussen meerdere schermen. In deze update is vooral de nadruk gelegd op animatie toepassingen in het scherm. Onderdelen en kleuren zijn willekeurig invisable of visable te maken en data bewegen op en over het scherm. Hierdoor is het nu nog eenvoudiger projecten op te bouwen en te onderhouden Ladder programmeeromgeving In de ladderfunctie, die gebruikt kan worden met de LT compact en de AGP3000 schermen, is nu ook de instruction list (il) als programmeertaal opgenomen. Verder is de CANopen driver direct mee geïnstalleerd en zijn de CANopen panelen gewoon te selecteren in de lijst met panelen. Multilink connectie Met de nieuwe functie multilink ethernet kunnen 15 verschillende schermen zonder aanvullende programmering als slave ingesteld worden. Deze lezen en schrijven, via de communicatie over ethernet, de PLC-adressen van de master. Het scherm dat als master is ingesteld, verzorgt de werkelijke communicatie tussen PLC en AGP en zorgt daarna dat deze driverinformatie ook beschikbaar is voor al de aangesloten slaves. CANopen master De CANopen master driver is nu beschikbaar als onboard oplossing voor de AGP3000 series of als externe module voor de LT3000 serie. In Versie 2.2 van GPPro-EX is de driver standaard geïnstalleerd en zijn de AGP schermen met onboard CANopen oplossing direct te selecteren in de software. Wanneer u al een GPproEX versie 2.0 of hoger heeft, dan kunt u de software gratis updaten. Een hardcopy versie is, tegen geringe vergoeding, bij Isotron Systems BV te verkrijgen. Bent u gebruiker van een oudere versie van GPproEX of gewoon nieuwsgierig naar de software? Dan kunt u de trail versie gebruiken waarbij de download functie is geblokt. Ga voor de downloads naar Daar kunt u zich ook opgeven voor de Pro-face GPpro training (zie ook pagina 3) 9

10 UNIFLEX SG-45 transmitter van PMA De UNIFLEX SG-45 bij uitstek geschikt voor snelle processen (50 ms) en is voorzien van een goede galvanische isolatie voor zowel analoge als digitale dataverwerking. De SG-45 biedt naast de dode loadcompensatie en tarra aanpassing, de mogelijkheid van een nul-instelling met instelbare alarmwaarden. De linearisatiefunctie maakt het mogelijk om ook speciale sensoren aan te sluiten. De SG-45 transmitter heeft een universele 14-bits analoge uitgang en hij is uitgerust met twee alarm uitgangen. De unit is via een kopstation te koppelen aan een Modbus-RTU, Profibus-DP of Ethernet (Modbus-TCP) netwerk. De transmitter is geschikt voor strain-gauge brugsensoren (4- en 6-draads) en heeft een hoge 23-bits ingangsresolutie. De meetsensor wordt vanuit de SG-45 gevoed en er kunnen maximaal vier sensoren worden aangesloten. In extruders worden meltdruksensoren toegepast. Deze worden via een weerstand gecalibreerd. Met de SG-45 kan deze calibratie worden uitgevoerd. De Uniflex SG-45 wordt in veel industriële weegapplicaties ingezet, maar ook in de landbouw, de mijnbouw en bij de behandeling van bulkgoederen en bouwmaterialen. Meer Bandbreedte en PoE met Advantech Of het nu om verkeersinfrastructurele projecten of vision systemen binnen de machine bouw gaat, binnen steeds meer projecten worden videobeelden verwerkt. Daardoor is er een toenemende vraag naar bandbreedte. Power over Ethernet (PoE) is dan vaak een praktische oplossing. Deze voeding over Ethernet is een technologie waarbij Ethernetapparaten, zoals access points, webcams en industriële camera s, zowel voeding als gegevens over bestaande LAN-kabels kunnen ontvangen. In reactie hierop heeft Advantech een betaalbare lijn industriële switches op de markt gebracht. Advantech heeft twee PoE varianten; De EKI- 2525P, een 5 poorts Unmanaged PoE Industrial Ethernet Switch en de EKI-2701PSI een Industrial Ethernet POE Splitter. De EKI lijn heeft naast de robuuste metalen behuizing, een temperatuur bereik van 10 ~ 60 ºC en een zeer scherpe prijsstelling. Enkele voordelen zijn: Er is maar één set kabels nodig om een Ethernet-apparaat aan te sluiten en te voeden, dit vereenvoudigt de installatie en bespaart ruimte; snellere installatie en lagere kosten omdat er geen kabels hoeven te worden bijgetrokken, het aansluiten van een UPS op de PoE-switches kan ervoor zorgen dat alle aangesloten PoE-apparaten ook tijdens een stroomstoring kunnen blijven functioneren. Nieuwsgierig geworden? Kijk snel in de handzame bijlage die bij deze Isotron Info is ingesloten of kijk op onze site voor meer informatie. 10

11 DIN- temperatuur-regelaar met Ethernet communicatie De ProVu is de eerste temperatuurregelaar met Ethernet communicatie. De set-up wizzard wordt automatisch gestart zodra het instrument voor de eerste keer wordt ingeschakeld. De wizard begeleidt de gebruiker snel door de set-up en de configuratie en zorgt voor een eenvoudige inbedrijfstelling. Modulaire kaarten De ProVu is voorzien van een interne real-time klok en kan uitgebreid worden met een programmagever functie. Er kunnen maximaal 64 profielen, met elk 255 segmenten, geconfigureerd worden. De ProVu heeft een universele ingang (DC-signalen (0-10Vdc, 4-20mA), thermokoppels en RTD s) en is uit te breiden met vele opties (relais, SSR-, lineaire DC- en TriaC uitgangen). Deze modulaire kaarten zijn eenvoudig zelf te plaatsen. De regelaar kan ook worden uitgebreid met communicatie-opties, zoals Modbus TCP Ethernet en RS485 Modbus RTU. Alle instellingen kunnen worden opgeslagen op een USB-memorystick. Hetzelfde programma kan daardoor eenvoudig in een andere ProVU regelaar worden geladen. De datalogging is eenvoudig en er kan geselecteerd worden welke waarden opgeslagen moeten worden. De historische gegevens kunnen op de regelaar bekeken worden of in CSV formaat op een USB-stick geplaatst worden. Cognex In-Sight Micro: Het vision-systeem van de nieuwe generatie s Werelds kleinste, meest intelligente en eenvoudigste vision-systeem komt van Cognex: de In-Sight Micro. Klein, intelligent en eenvoudig zijn de drie kenmerken van de nieuwe generatie vision-systemen. Samen met de nieuwe, intuïtieve EasyBuilderTM configuratiesoftware en de slimme VisionViewTM operator interfaceweergave ontketent In-Sight Micro een revolutie in de wijze waarop mensen beeld benaderen en gebruiken. Er zijn vijf modellen beschikbaar in verschillende prijs-, prestatie- en resolutieklassen, waaronder een model met een resolutie van twee megapixels. Het echte revolutionaire aan het In-Sight Micro vision-systeem is dat machinaal gezichtsvermogen betaalbaar, en daarmee bereikbaar, wordt voor veel meer mensen. Zelfs gebruikers die geen ervaring hebben met vision-systemen kunnen deze toepassingen zonder problemen installeren en gebruiken. De nieuwe EasyBuilder configuratiesoftware maakt de installatie en toepassing van In-Sight Micro bijzonder eenvoudig. De EasyBuilder leidt de gebruiker stap voor stap door het installatieproces. Dankzij EasyBuilder is programmeren niet meer nodig, terwijl complexe applicaties toch flexibel kunnen worden aangepast aan de eigen behoeften. In-Sight Micro bevat de Cognex Vision Tool Library voor het breedste spectrum aan vision-applicaties voor industriële toepassingen. Ideaal voor kleine ruimtes (PoE) De In-Sight Micro is zo groot als een remote-head camera en is daarom ideaal voor gebruik in zeer krappe ruimtes. Bovendien kan dit vision-systeem flexibel worden aangebracht dankzij een unieke, non-lineaire calibratietool. Hiermee kan de In-Sight Micro worden bevestigd onder een hoek tot 45 graden, zodat hij ook voor moeilijk te bereiken applicaties kan worden ingezet. Bovendien maakt de In-Sight Micro gebruik van Power over Ethernet (PoE) wat het installeren nog makkelijker maakt. Automatische detectie Het unieke VisionView 700 operator interface panel maakt het gemakkelijker dan ooit om productieprocessen zonder pc te monitoren. Zodra VisionView is verbonden, detecteert het automatisch alle Cognex vision-systemen op het netwerk en geeft het tegelijk de informatie van maximaal negen vision-systemen naast elkaar weer. De In-Sight Micro vision-systemen, de EasyBuilder software en het VisionView display zijn bij Isotron Systems verkrijgbaar. 11

12 Workshops: het gaat om uw praktijkkennis! Vision Tijdens deze workshop krijgt u een beeld van de werking van de sensor en bijbehorende software. Een of meerdere door u meegebrachte producten kunnen tijdens de praktijklessen als voorbeeld dienen. Zo kan al tijdens de workshop bepaald worden of de Smart Sensor voor uw applicatie de juiste oplossing is. Data: 2e donderdag van de maand Kosten: Gratis Locatie: s-hertogenbosch PLC besturingen Tijdens deze workshop gaan we in op de uitgebreide mogelijkheden van Unitronics (O)PLC s. Er wordt een overzicht gegeven van de basisfuncties die de PLC s bezitten. Tevens wordt aan de hand van voorbeeldprogramma s getoond hoe proceswaarden eenvoudig op het display worden gevisualiseerd. Data: 4e donderdag vd maand Kosten: Gratis bij een (O)PLC Locatie: s-hertogenbosch Meer informatie? Wilt u meer informatie over de workshops, dan kunt u dit kenbaar maken op het bijgevoegde faxblad. U kunt ook via onder vermelding van de workshoptitel een mail sturen. U krijgt dan van ons een verdere toelichting op deze workshop. HMI applicaties Deze workshop geeft u een kijkje in de keuken voor het opzetten van HMI applicaties ten behoeve van operator machinebediening. Tijdens de training krijgt u een tour door het softwarepakket en worden diverse toepassingen en mogelijkheden toegelicht. Data: op aanvraag Kosten: 150,- Locatie: s-hertogenbosch Regeltechniek In deze cursus krijgt u de grondbeginselen van de regeltechniek uitgelegd met voorbeelden uit de praktijk. We gaan zowel vanuit theoretisch als praktisch oogpunt in op de optimalisatie van een regelkring. Verder wordt ingegaan op complexe regelstrategieën en krijgt u een demonstratie van moderne regeltechnologie. Data: op aanvraag Kosten: 150,- Locatie: s-hertogenbosch Aanmelden? Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Daar per cursusdag een beperkt aantal inschrijvingen mogelijk is, vragen wij u snel te reageren. Vol = vol. U kunt zich aanmelden voor een workshop middels het bijgevoegde faxblad met vermelding van de workshop en datum. Tevens kunt u zich aanmelden via mail: onder vermelding van de workshop met datum. Het is hier van belang dat u volledig bent in het vermelden van uw naw gegevens. Productlijn: Advantech IPC, PPC, HMI, Embedded PC Afcon SCADA Algodue energiemeters Berg energiemanagement BTI veiligheid Cognex / DVT vision Contrinex sensoren Control Techniques frequentie regelaars Gebe printers Hengstler encoders, tellers, printers, relais Hiquel relais M-system omvormers, dataloggers Optex temperatuur meters Pizzato veiligheid (ATEX) PMA regelaars Pro-Face HMI Rafi toetsenborden, drukknoppen Riese veiligheidsrelais Scorpion Vision software Shinko temperatuur regelaars SNT ultrasoon sensoren STI lichtschermen Sunx sensoren Unitronics (O)PLC 12

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT OPLEIDING TAS/PLC TECHNICUS AANDRIJFSYSTEMEN PROGRAMMEERBARE LOGISCHE CONTROLLERS CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS SINTE ANNALAAN 99 B BE-9300 9300-AALST M. BONNER

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T. Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe. bekabeling. koeling

Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T. Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe. bekabeling. koeling bekabeling Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T koeling Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe onderzoek Hybride cloud wordt steeds populairder dcw april 2015 in samenwerking met: advancing

Nadere informatie

Sieformatie 6-7. Nederland kan op duurzaamheidsvlak een belangrijkere rol spelen. Nieuwe directeur Siemens Industry Automation & Drive Technologies

Sieformatie 6-7. Nederland kan op duurzaamheidsvlak een belangrijkere rol spelen. Nieuwe directeur Siemens Industry Automation & Drive Technologies Sieformatie Klankbord voor klanten - Jaargang 39, december 2010 www.siemens.com www.siemens.nl/industry Nieuwe directeur Siemens Industry Automation & Drive Technologies Nederland kan op duurzaamheidsvlak

Nadere informatie

#2 Priva productcatalogus CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

#2 Priva productcatalogus CREATING A CLIMATE FOR GROWTH #2 Priva productcatalogus CREATING A CLIMATE FOR GROWTH Voor u ligt de productcatalogus van Priva. Deze catalogus geeft een overzicht van tuinbouw gerelateerde producten en diensten die Priva uw bedrijf

Nadere informatie

Productcatalogus 2012/13

Productcatalogus 2012/13 Productcatalogus 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Nederlands Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Nadere informatie

Nederland ontpopt zich als datacenterland

Nederland ontpopt zich als datacenterland he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.7 / 2012 Nederland ontpopt zich als datacenterland In 5 stappen naar de-perimeterisatie Orde in de chaos van mobiele apps En verder

Nadere informatie

Woord van de voorzitter

Woord van de voorzitter AANGESLOTEN BIJ Nieuws Nummer 98, april 2010 Woord van de voorzitter Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest zit het eerste kwartaal er al weer op en hebben we net de BIMCaseweek achter de rug. Hoewel

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center

Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center Power Xpert CX Flexibele schakeloplossingen voor maximalisatie

Nadere informatie

Samsonite. Inzicht. betreedt met succes profitabel luxe segment. DAF Trucks. De Solid Edge Embedded. Client

Samsonite. Inzicht. betreedt met succes profitabel luxe segment. DAF Trucks. De Solid Edge Embedded. Client Inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management april 2008: editie 9 www.siemens.com/plm 24 Binnenkort: Siemens PLM Connection Benelux 2008 28 mei Eindhoven 29 mei Mechelen DAF Trucks De meerwaarde

Nadere informatie

98% Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302. www.danfoss.com/drives. Energie-efficiëntie MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

98% Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302. www.danfoss.com/drives. Energie-efficiëntie MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302 98% Energie-efficiëntie Bespaar energie en geld met VLT -frequentieomvormers met een rendement tot 98% www.danfoss.com/drives

Nadere informatie

FinishLynx specifieke theorie

FinishLynx specifieke theorie FinishLynx specifieke theorie Onderdelen van het systeem PC vereisten Software installatie Software instellingen Plaatsing van de camera Een race timen Atletiekunie 2 Over deze handleiding... De reden

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

All the. w y 5. Eagle Eye systeem SCM goedgekeurd voor klasse 4 en 5

All the. w y 5. Eagle Eye systeem SCM goedgekeurd voor klasse 4 en 5 Jaargang 2 - nummer juni 2002 @ w 5 - is een nieuwsbrief op het gebied van mobiele ICT, waarin de samenwerking tussen toonaangevende bedrijven rond het mobiele communicatieplatform Eagle Ee tot uiting

Nadere informatie

The Art of Backup. Interpolis DataParaat Glashelder in online backup 4. Backup innovaties

The Art of Backup. Interpolis DataParaat Glashelder in online backup 4. Backup innovaties Backup Magazine, Mei 2010 The Art of Backup Interpolis DataParaat Glashelder in online backup 4 Backup innovaties Virtual Drive voor Exchange recovery 14 Succes in Enterprise backup Interview met Ad Stekelenburg,

Nadere informatie

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director STAGERAPPORT Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director Naam: Andy Janssens Klas: 3SNB Academiejaar: 2010-2011 Stageplaats: Mecam Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars.

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. Oplage 15.000 3e jaargang nummer 3 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Publ citee. Microsoft Portal Event Meld u snel aan! INHOUD. 8 april 2004 is het zover:

Publ citee. Microsoft Portal Event Meld u snel aan! INHOUD. 8 april 2004 is het zover: Publ citee JAARGANG 5 l NUMMER 1 l MAART 2004 INHOUD 8 april 2004 is het zover: Microsoft Portal Event Meld u snel aan! en verder ook: Breedband Internet in Crowne Plaza Amsterdam Schiphol Patiënteninformatie

Nadere informatie