Integratiehandleiding Rabo OmniKassa

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integratiehandleiding Rabo OmniKassa"

Transcriptie

1 Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Versie januari

2 INHOUD 1. Inleiding Betaalstappen Beschrijving protocol POST velden De syntax van veld Data De syntax van veld Seal Hoe wordt een betaling geïmplementeerd? Betalingsverzoek Velden van het betalingsverzoek Voorbeeld In geval van fouten Respons op betaling Handmatige respons Automatische respons Probleemoplossing voor het niet ontvangen van responsen Rabo OmniKassa Foutbeheer geen afsluitend veld in de respons Hoe wordt een bericht afgesloten? (SEAL) Waarom een bericht afsluiten? Methode die gebruikt wordt voor afsluiten bericht Voorbeelden codering Java Php net Hoe te testen? Testen ideal transactie Testen MiniTix transactie Testen card transactie

3 6.4 Testen acceptgiro /incasso /rembours transactie Hoe live te gaan? (GO LIVE) Identificatie ondernemers Pre live testen Productie/go live Beschrijving berichten Betalingsverzoek Verplichte velden Optionele velden Responsen (automatisch en handmatig) Gegevenswoordenboek Conventie formaat Beschrijving velden Valutacodes en bedragen Talen van klanten Betaalmethoden De responscode van de Rabo OmniKassa Acceptatiegegevens ideal Acceptatiegegevens MiniTix Acceptatiegegevens Incasso, AcceptGiro, Rembours

4 1. INLEIDING Dit document geeft uitleg over de uitwisselingen die plaatsvinden tussen de site van de ondernemer en de Rabo OmniKassa server met behulp van de redirect connector gateway van de Rabo OmniKassa. Deze connector beoogt de implementering van de zijde van de ondernemer zo eenvoudig als mogelijk te laten verlopen en bestaat uit betalingsverzoeken en responsen die in de vorm van HTTP(S) posts gedaan worden naar en van de Rabo OmniKassa betaalserver. Vereisten Technisch Om een client voor de redirector connector te ontwikkelen, is kennis van één van de talen nodig die meestal gebruikt worden voor web programmeren, zoals Java, PHP of.net. Beveiliging Het platform voor betalingen voldoet aan PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) een beveiligingsstandaard opgezet door o.a. VISA en MASTERCARD). Met de Rabo OmniKassa oplossing hoeft de ondernemer het PAN (Primary Account Number) dat voor betalingen gebruikt wordt, niet te weten. Dit is bijvoorbeeld het nummer van een creditcard. Het betalingsverzoek en de responsen worden beveiligd uitgewisseld tussen de webshop en de betaalserver via een gedeelde geheime sleutel. De sleutel moet opgeslagen worden in een beveiligde omgeving op de website van de webwinkel. In geval van (mogelijk) misbruik van de geheime sleutel dient de ondernemer dringend contact op te nemen met het Support Team Rabo OmniKassa om deze sleutel te (laten) vernieuwen. Dit team is van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot uur en s zondags van 8.00 tot uur bereikbaar op telefoonnummer

5 2. BETAALSTAPPEN Het doel is om de 3 betaalstappen, die voor elke betaling tussen de webwinkel en de betaalserver worden gezet, te implementeren. Betaalpagina op website ondernemer 1: de klant gaat verder naar het afrekenen van de bestelling/order (betalingsverzoek) Redirect connectorgateway Rabo OmniKassa 2: de connector leidt de klant naar de pagina voor betaling (redirect) Betaalpagina op betaalserver van Rabo OmniKassa Retourpagina op de website van de winkelier Automatische response 3a: de klant keert terug naar de website van de winkelier (handmatige respons) 3b: de connector stuurt een automatische respons naar de website van de winkelier (waarop de klant de gewenste betaalmethode kan kiezen en de gevraagde bankgegevens kan invullen) Betaalstap 1 Nadat de klant op de website van de ondernemer heeft gekozen voor afrekenen (het doen van een betaling), moet een payment request (betalingsverzoek) naar de Rabo OmniKassa server (betreft een URL, die voor dit doel aan de ondernemer ter beschikking is gesteld), worden verzonden. De meest eenvoudige weg is het gebruik van een HTML FORMULIER, maar oplossingen waarbij een HTTP POST verstuurd wordt zijn ook mogelijk. Betaalstap 2 Hierna wordt de klant geleid naar de betaalpagina van de Rabo OmniKassa betaalserver en kan de daadwerkelijke betaling uitgevoerd worden. Als deze stap is afgerond, (succesvol of eindigend in een fout), worden responsen verzonden vanaf de betaalserver naar de respons URL's die meegegeven zijn als parameters van het betalingsverzoek. Betaalstap 3 : 3a: Handmatige responsen die door de betaalserver als HTTP(S) POST s verzonden worden naar de normale retour URL zoals aangegeven in het verzoek als de klant op de link voor terugkeren naar site ondernemer klikt in de betaalpagina. Hierna hoort de klant naar de betreffende pagina op de site van de ondernemer geleid te worden. Houd er rekening mee dat dit alleen gebeurt als 5

6 de klant op bedoelde link klikt; dit is niet verplicht of gegarandeerd. Betaalstap 3b: Automatische responsen worden altijd als HTTP(S) POST s verzonden door de betaalserver naar de automatische respons URL zoals aangegeven in het betalingsverzoek, nadat het betalingsproces afgerond is. Opmerking Na een niet geslaagde betalingshandeling wordt de klant naar een foutpagina geleid waarin hij op een link kan klikken om terug te keren naar de site van de ondernemer. Op dat moment wordt de transactie als afgebroken beschouwd. Om dan bijvoorbeeld een andere betaalwijze te gebruiken, moet de gehele betalingstransactie opnieuw uitgevoerd worden, wat begint op de site van de ondernemer. 6

7 3. BESCHRIJVING PROTOCOL 3.1 POST-VELDEN Er worden in betalingsverzoeken en responsen drie velden meegezonden. Data InterfaceVersion Seal Bevat alle informatie over de transactie, verzameld in een enkele reeks zoals uitgelegd in Bevat de gebruikte versie van de interface van de connector Bevat een waarde om de integriteit van de gegevens te valideren. Wordt berekend vanuit veld Data en de geheime sleutel, zoals uitgelegd in Al deze velden zijn verplicht De syntax van veld Data De waarde van veld Data is opgebouwd volgens het volgende schema: <field name>=<value name> <field name>=<value name> <field name>=<value name> Alle voor de transactie benodigde velden (zie ook de gegevens in het Gegevenswoordenboek in 9) moeten in deze reeks aanwezig zijn. De volgorde van de velden maakt niet uit. Voorbeeld van een betalingsverzoek: amount=55 currencycode=978 merchantid= normalreturnurl=http://www.normalreturnurl.com transacti onreference= keyversion= De syntax van veld Seal De waarde van veld Seal wordt opgebouwd door toevoeging van de geheime sleutel aan de waarde van veld Data (zie 3.1.1) waarna de bytes van het resultaat als UTF 8 worden opgehaald en gecodeerd met algoritme SHA256 (zie ook 5.2): SHA256( UTF 8(Data+secretKey ) ) 7

8 4. HOE WORDT EEN BETALING GEÏMPLEMENTEERD? 4.1 BETALINGSVERZOEK Het betalingsverzoek moet als HTTP post naar de gateway van de connector worden gedaan. De eenvoudigste manier om dit te doen is het gebruik van een HTML formulier en gebruik van de POSTmethode. Zie onderstaand voorbeeld Velden van het betalingsverzoek Alle gegevens over het betalingsverzoek dienen in de velden van het POST verzoek te staan, zoals aangegeven in 3.1. InterfaceVersion moet ingesteld staan op HP_1.0. Zie het Gegevenswoordenboek in 9 voor een beschrijving van parameters van het betalingsverzoek, het formaat ervan en of ze optioneel of verplicht zijn Voorbeeld <form method="post" target="https://url.to. payment.server/paymentservlet"> <input type="hidden" name="data" value="amount=55 currencycode=978 merchantid= normalreturnurl=http://www.normalreturnurl.com tr ansactionreference= keyversion=1"> <input type="hidden" name="interfaceversion" value="hp_1.0"> <input type="hidden" name="seal" value="21a57f2fe765e1ae4a8bf15d73fc1bf2a533f547f2343d12a499d9c d4"> <input type="submit" value="proceed to payment"> </form> In geval van fouten Als het betalingsverzoek door de gateway ontvangen wordt, worden de waarden van de aangeleverde velden gecontroleerd. Hierna volgt een lijst met fouten die zich voor kunnen doen, inclusief uitleg en tips om de daaruit voortgekomen problemen te verhelpen. Houd er rekening mee dat de volledige gegevens van de fout alleen getoond worden in de simulatieomgeving die bij de integratiestap gebruikt wordt. In de productieomgeving wordt de fout namelijk ook aan de klant getoond, maar dan via een eenvoudige foutpagina met een generieke melding, zoals Uw betaling is niet gelukt. Neem contact op met de webwinkel.. Bericht Oorzaak Oplossing Ongeldig POST veld: <field name> Het POST verzoek bevat een onbekend veld Controleer de beschikbare POSTvelden in de gebruikshandleiding 8

9 Verplicht POST veld ontbreekt: <field name> Onbekende versie interface: <version> Het verplichte POST-veld < field name> ontbreekt in het POSTverzoek De waarde voor <version> in POST-veld InterfaceVersion is onbekend Controleer de verplichte POSTvelden in de gebruikshandleiding Controleer de beschikbare versies van de interface in de gebruikshandleiding Ongeldig sleutelwoord: <param name>=<param value> Ongeldige grootte parameter: <param name>=<param value> Ongeldige waarde parameter: <param name>=<param value> Het verzoek bevat een parameter <param name> die niet verwacht werd in het betalingsverzoek Waarde van parameter <param name> heeft niet de juiste grootte Waarde van parameter <param name> heeft niet het juiste formaat Controleer de parameters voor het betalingsverzoek in het Gegevenswoordenboek Controleer de verwachte waarde voor de grootte van de parameter voor het betalingsverzoek in het Gegevenswoordenboek Controleer de verwachte waarde voor het formaat van de parameter voor het betalingsverzoek in het Gegevenswoordenboek Verplichte parameter ontbreekt: <param name> Onbekende versie sleutel: <version> De verplichte parameter <param name> ontbreekt in het betalingsverzoek De waarde voor <version> van parameter keyversion is onbekend Controleer de verplichte parameters voor het betalingsverzoek in het Gegevenswoordenboek Controleer de voor deze OmniKassa houder beschikbare sleutelversies in het Rabo OmniKassa Dashboard Onbekend webwinkel ID: <ID> De waarde voor merchantid is niet bekend in de database Controleer deze waarde en pas deze zo nodig aan in de parameter merchantid Ongeldige afsluiting (Seal) De controle op de afsluiting van het betalingsverzoek is mislukt door een verkeerd berekende waarde in het betalingsverzoek of een aanpassing in de waarde(n) van één of meer parameters tussen het moment van genereren en het moment van ontvangst door de gateway van Rabo OmniKassa Controleer de regels voor het berekenen van de afsluiting in het Gegevenswoordenboek 9

10 Transactie al verwerkt: <transaction reference> Andere berichten De gateway heeft al een betalingsverzoek met dezelfde waarde voor transactionreference ontvangen en verwerkt Waarborg dat de transactiereferentie voor de transacties uniek is Neem contact op met het Support Team Rabo OmniKassa 4.2 RESPONS OP BETALING Er kan op twee manieren een respons komen op een betalingsverzoek: een handmatige en/of automatische respons Handmatige respons Nadat de klant zijn betalingshandeling op de betaalpagina's afgerond heeft, kan hij op een link terug naar site ondernemer klikken, waardoor hij teruggeleid wordt naar een pagina op de site van de ondernemer waarvan de URL in parameter normalreturnurl van het betalingsverzoek staat. Deze verbinding wordt als HTTP POST verzoek naar de doel URL verzonden, samen met de parameters van de transactie zoals verzonden in het betalingsverzoek, met daarbij extra informatie (status, gebruikte betaalwijze...). Daarom moet gewaarborgd worden dat de doorgegeven doel URL s de informatie kunnen verwerken die door de responsen van de Rabo OmniKassa gateway aangeboden wordt. Zie gegevens POST velden in 3.1. BELANGRIJK: houd er rekening mee dat parameters in de respons dezelfde verdeling in hoofd en kleine letters hebben zoals aangegeven in dit document. De namen worden dus samengesteld uit hoofdletters en kleine letters. InterfaceVersion zal ingesteld worden op HP_1.0. Zie het Gegevenswoordenboek ( 9) van Rabo OmniKassa voor een beschrijving van parameters die in de respons opgenomen zijn. BELANGRIJK: houd er rekening mee dat het kan voorkomen dat de klant niet op de link klikt (browser afgesloten of gestopt, pagina afgesloten, en dergelijke). Er kan daarom niet alleen op de handmatige respons vertrouwd worden als signaal voor de afronding van het betalingsverzoek Automatische respons Als een automaticresponseurl als parameter bij het betalingsverzoek is ingesteld (deze is optioneel), verzendt de betaalserver van Rabo OmniKassa hier een respons naartoe als HTTP POST verzoek die op eenzelfde wijze opgebouwd zijn als een handmatige respons. Zie gegevens POST velden in

11 BELANGRIJK: houd er rekening mee dat parameters in de respons dezelfde verdeling in hoofd en kleine letters hebben zoals aangegeven in dit document. De namen worden dus samengesteld uit hoofdletters en kleine letters. InterfaceVersion zal ingesteld worden op HP_1.0. Zie het Gegevenswoordenboek ( 9) van Rabo OmniKassa voor een beschrijving van parameters die in de respons opgenomen zijn Probleemoplossing voor het niet ontvangen van responsen Rabo OmniKassa Voor het geval dat er geen responsen worden ontvangen op uw server, volgt hier een controlelijst: Controleer of er in het betalingsverzoek URL s aangegeven worden voor respons en of deze geldig zijn. De aangegeven URL s moeten vanaf een externe internettoegang bereikbaar zijn. Een toegangscontrole (inlognaam/wachtwoord of IP filter) of een firewall kan de toegang tot uw server blokkeren. Hits naar de URL s voor respons horen in de toegangsloog van uw server te verschijnen (historie van hits). Als u een niet standaard poort gebruikt, moet deze binnen bereik 80 tot 9999 liggen. U kunt geen contextparameters meegeven aan de respons URL s. In plaats daarvan wordt het orderid gebruikt dat u in het betalingsverzoek hebt aangegeven (optioneel veld) en dat teruggegeven wordt in de parameters van de respons Foutbeheer - geen afsluitend veld in de respons In geval van fouten als Onbekend webwinkel ID, kan de betaalserver de respons niet afsluiten omdat de geheime sleutel ( secret Key ) die door de webwinkel gebruikt is, niet opgehaald kan worden. In dat geval verzendt de betaalserver een respons zonder veld Seal (afsluiting). 11

12 5. HOE WORDT EEN BERICHT AFGESLOTEN? (SEAL) 5.1 WAAROM EEN BERICHT AFSLUITEN? De parameters van de transactie (het betalingsverzoek) worden via de browser van de klant overgedragen. Een oneerlijke klant zou deze daardoor aan kunnen passen voordat het verzoek naar de betaalserver wordt verstuurd. Daarom is het nodig een beveiligingsmethode toe te passen om de integriteit van de transactieparameters te verifiëren. Het feit dat de afsluiting in orde is, betekent twee dingen: Integriteit van de berichten verzoek en respons, dus geen wijzigingen tijdens de uitwisseling; Authenticatie van afzender en ontvanger, omdat ze dezelfde geheime sleutel ( secret Key ) delen. In geval van (mogelijk) misbruik van de geheime sleutel dient de ondernemer dingend contact op te nemen met het Support Team Rabo OmniKassa om deze sleutel te (laten) vernieuwen. Dit team is van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot uur en s zondags van 8.00 tot uur bereikbaar op telefoonnummer METHODE DIE GEBRUIKT WORDT VOOR AFSLUITEN BERICHT Het afsluiten gebeurt door het berekenen van een gecodeerde waarde uit transactieparameters (Data) en een toegevoegde geheime sleutel (secret Key), die voor de klant onbekend is. Reeksen worden voor de codering geconverteerd naar UTF 8 bytes. Het coderingsalgoritme (SHA256) produceert een niet te decoderen resultaat, dat ter vergelijking opnieuw berekent wordt in de Rabo OmniKassa. Het resultaat moet in POST field Seal ingesteld worden als hexadecimale waarde. 5.3 VOORBEELDEN CODERING Java import java.security.messagedigest; public class ExampleSHA256 { /** * table to convert a nibble to a hex char. */ static final char[] hexchar = { '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'}; /** 12

13 * Fast convert a byte array to a hex string * with possible leading zero. b array of bytes to convert to string hex representation, two chars per byte. */ public static String encodehexstring ( byte[] b ) { StringBuffer sb = new StringBuffer( b.length * 2 ); for ( int i=0; i<b.length; i++ ) { // look up high nibble char sb.append( hexchar [( b[i] & 0xf0 ) >>> 4] ); // look up low nibble char sb.append( hexchar [b[i] & 0x0f] ); } return sb.tostring(); } /** * Computes the seal the Data the parameters to cipher secretkey the secret key to append to the parameters hex representation of the seal, two chars per byte. */ public static String computeseal(string the Data, String secretkey) throws Exception { MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256"); md.update((the Data+secretKey).getBytes("UTF-8")); } return encodehexstring(md.digest()); /** args */ public static void main(string[] args) { try { System.out.println (computeseal("parameters", "key")); } catch (Exception e) { e.printstacktrace(); } } } Php 5 <?php echo hash('sha256', $Data.$secretKey);?> Data en secretkey moeten de UTF 8 tekenset gebruiken. Zie utf8_encode voor conversie van ISO naar UTF 8. 13

14 5.3.3.net (Met een eenvoudig formulier Form1 dat twee tekstvelden voor invoer bevat: txtrabo, txtsecretkey en één voor uitvoer: lblhex) using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.Security.Cryptography; namespace ExampleDotNET { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } private void cmdgo_click(object sender, EventArgs e) { String schaine = txtrabo.text + txtsecretkey.text; UTF8Encoding utf8 = new UTF8Encoding(); Byte[] encodedbytes = utf8.getbytes(schaine); byte[] sharesult; SHA256 sham = new SHA256Managed(); sharesult = sham.computehash(encodedbytes); } lblhex.text = ByteArrayToHEX(shaResult); private string ByteArrayToHEX(byte[] ba) { StringBuilder hex = new StringBuilder(ba.Length * 2); foreach (byte b in ba) hex.appendformat("{0:x2}", b); return hex.tostring(); } } } 14

15 6. HOE TE TESTEN? Er moet worden getest in de simulatie omgeving van de Rabo OmniKassa. Hiervoor wordt een testwebwinkel ID gebruikt. Hieronder volgt de technische informatie die voor deze omgeving gebruikt kan worden: Simulatie URL connector https://payment-webinit.simu.omnikassa.rabobank.nl/paymentservlet Webwinkel ID (merchantid) Versie sleutel 1 SecretKey _KEY1 Op de simulatieserver wordt het autorisatieproces gesimuleerd. Daarom is het mogelijk om zonder consequenties betaalinformatie in te vullen op de betaalpagina van de Rabo OmniKassa. Het test webwinkel ID is geregistreerd met de volgende betaalmethoden: ideal, MiniTix, Visa, Mastercard en Maestro. Ook zijn de volgende kassaservices geregistreerd: Incasso, Acceptgiro en rembours. 6.1 TESTEN IDEAL-TRANSACTIE Als u ideal selecteert, wordt u naar de test ideal server geleid, die een ideal transactie simuleert voor het bedrag van de transactie. Hierna wordt u teruggeleid naar de betaalserver die een mededeling toont met het resultaat van de transactie. Simulatieregels ideal : Bedrag transactie Respons ideal 2 Transactie geannuleerd 3 Transactie verlopen 4 Transactie geopend 5 Transactie mislukt Andere gevallen Transactie gelukt 6.2 TESTEN MINITIX-TRANSACTIE Als u MiniTix selecteert, wordt u doorgestuurd naar de test MiniTix server, die een MiniTix transactie simuleert voor het bedrag van de transactie. Hierna wordt u teruggeleid naar de betaalserver die een mededeling toont met het resultaat van de transactie. 15

16 Simulatieregels MiniTix : De MiniTix simulatiepagina biedt verschillende opties om alle mogelijke situaties te testen. 6.3 TESTEN CARD-TRANSACTIE Als u Visa, Mastercard of Maestro als betaalmethode selecteert, wordt u doorgestuurd naar de betaalserver voor simulatie van transacties met deze geselecteerde methode. Simulatieregels Visa, Mastercard, Maestro: De card betaalmethode wordt door de eerste 6 karakters (card prefix) bepaald. De lengte van de PAN (Primary Account Number) moet binnen de 16 en 19 karakters blijven. Card type Card prefix VISA MASTERCARD MAESTRO Alle ondersteunde responscodes voor card transacties (zie 9.6) kunt u simuleren door de laatste 2 karakters te wijzigen. De lengte van de te gebruiken security code moet 3 of 4 karakters lang zijn Voorbeeld: door gebruik van card nummer simuleert u een Visa betaling; deze betaling gaat geweigerd worden met volgende responsecode 05 autorisatie geweigerd. 6.4 TESTEN ACCEPTGIRO-/INCASSO-/REMBOURS-TRANSACTIE Als u Incasso, Acceptgiro of rembours selecteert, wordt u doorgestuurd naar de betrokken betaalpagina vanuit welke alleen maar de Terug naar webwinkel knop beschikbaar is. Indien u op deze knop drukt keert u terug naar de oorspronkelijke webwinkel. Er zijn dus geen specifieke responsecodes voor deze betaalmethoden te testen. 16

17 7. HOE LIVE TE GAAN? (GO LIVE) De volgende stap is de pre live test waarin de laatste testen plaatsvinden voordat de Rabo OmniKassa in productie kan werken ( go live kan gaan). Deze fase maakt een juiste (contract )registratie mogelijk, die afhangt van de door u in uw kassa opgenomen betaalmethoden. 7.1 IDENTIFICATIE ONDERNEMERS De URL die gebruikt kan worden als live /pre live omgeving luidt: https://payment-webinit.omnikassa.rabobank.nl Voor toegang tot de live-server heeft u 3 identificatiemiddelen nodig: het merchantid (webwinkel ID) dat de webwinkel identificeert op de betaalserver de KeyVersion, en de secretkey. Deze laatste twee middelen worden gebruikt om het verzoek af te sluiten en de respons te controleren. Het merchantid wordt in de aanmeldingsfase door het Support Team Rabo OmniKassa aan u bekend gemaakt. U verkrijgt een KeyVersion en de secretkey via https://download.omnikassa.rabobank.nl met een gebruikersnaam en wachtwoord, die genoemd team tijdens de aanmeldingsfase aan u heeft verstrekt. 7.2 PRE-LIVE-TESTEN Tijdens de pre live testen moet een echt creditcardnummer of bankrekeningnummer worden gebruikt, omdat de transacties daadwerkelijk naar de echte Acquirer worden gestuurd voor een autorisatie. Bij transacties met een Visa of Mastercard creditcard volgt er geen financiële afwikkeling, wat betekent dat er geen af en bijschrijving voor de koper en webwinkel zal plaatsvinden. Bij ideal transacties wordt een bericht naar de Acquirer verzonden, dat zowel autorisatie als betalingsgegevens bevat. Dit betekent dat hierbij wèl een af en bijschrijving voor de koper en webwinkel volgen. Het wordt daarom sterk aanbevolen dat de ondernemer eigen creditcardnummers en een eigen (ideal) bankrekeningnummer gebruikt om deze pre live transacties te genereren. 7.3 PRODUCTIE/GO-LIVE Als de pre live testen succesvol zijn afgerond, kan het e mailbericht dat u eerder van ons ontvangen heeft (na ontvangst en verwerking van de door u geretourneerde Overeenkomst Rabo OmniKassa) naar ons worden doorgestuurd. Per website dient u daarin aan te geven op welke datum u de Rabo 17

18 OmniKassa geactiveerd wilt hebben. U kunt dit in één keer voor al uw websites doen of dit bericht meermaals doorsturen (telkens voor één website of voor enkele websites tegelijk). 18

19 8. BESCHRIJVING BERICHTEN 8.1 BETALINGSVERZOEK Verplichte velden Deze velden moeten voor alle transacties meegestuurd worden. Naam veld currencycode merchantid normalreturnurl bedrag transactionreference keyversion Beschrijving Geef de valuta van de transactie aan. Betreft een numerieke code van 3 tekens. Zie bijlage 9.3. ID (Identificatie gegeven) van de webwinkel URL waarnaar de klant teruggeleid moet worden nadat de transactie afgerond is (URL voor handmatige respons). Lengte is beperkt tot 512 tekens. LET OP! De URL mag geen parameters bevatten. Bedrag van de transactie zonder decimaal scheidingsteken (bijv. 106, ). Zie bijlage 9.3. Numerieke reeks, beperkt tot 12 tekens (maximaal bedrag is ) Referentie van de Rabo OmniKassa transactie die uniek moet zijn voor elke ondernemer. Alfanumerieke reeks, beperkt tot 35 tekens. Versie van de te gebruiken geheime sleutel (secretkey) die door aan de ondernemer geleverd/bekend gemaakt wordt. Tabel 1: Betalingsverzoek - verplichte velden Optionele velden Naam veld automaticresponseurl customerlanguage paymentmeanbrandlist Beschrijving URL voor gebruik bij automatische responsen. Lengte is beperkt tot 512 tekens. LET OP! De URL mag geen parameters bevatten. De taal die gebruikt moet worden om de betaalpagina en of de foutpagina weer te geven. Standaard is de taal die van de browser van de gebruiker. Code van 2 tekens lang. Zie bijlage 9.4. Lijst van de geautoriseerde betaalmethoden. Als er een beperking in de keuze voor klanten moet worden gerealiseerd, bevat de lijst van merknamen 19

20 van alle via uw Rabo OmniKassa aan klanten aangeboden betaalmethoden, gescheiden door komma's. Voorbeelden: ideal, MiniTix, Visa, MasterCard. Standaard worden alle ondersteunde betaalmethoden aan de klant voorgelegd/aangeboden/getoond met uitzondering van de kassaservices INCASSO, ACCEPTGIRO en REMBOURS die altijd expliciet opgenomen dienen te worden in de lijst van te gebruiken betaalmethoden (als dit gebruik gewenst is). Zie bijlage 9.5. orderid expirationdate Privéveld voor ondernemer. Dit veld kan bijvoorbeeld door de ondernemer gebruikt worden om de identificatie van de bestelling in zijn informatiesysteem op te slaan. Alfanumerieke reeks, 32 tekens. Verloopdatum van het betalingsverzoek. Alfanumerieke reeks, geformatteerd volgens ISO8601. Zie bijlage 9.1. Tabel 2: Betalingsverzoek - optionele velden 8.2 RESPONSEN (AUTOMATISCH EN HANDMATIG) De inhoud van de automatische en handmatige responsen van de Rabo OmniKassa betaalserver is identiek. De inhoud varieert al naar gelang de status van het betalingsverzoek. Naam veld amount currencycode merchantid transactionreference keyversion orderid responsecode transactiondatetime Beschrijving Zoals aangegeven in het betalingsverzoek. Zoals aangegeven in het betalingsverzoek. Zoals aangegeven in het betalingsverzoek. Zoals aangegeven in het betalingsverzoek. Zoals aangegeven in het betalingsverzoek. Zoals optioneel aangegeven in het betalingsverzoek. Betreft de Rabo OmniKassa responscode van het betalingsverzoek. Zie bijlage 9.6. Als de betaling naar de Acquirer wordt verzonden voor 20

21 autorisatie: datum/tijd in het Rabo OmniKassa systeem waarop de betaling naar de Acquirer wordt verzonden in de tijdzone van de webwinkel. Anders de datum en tijd waarop de responscode van Rabo OmniKassa op de Rabo OmniKassa betaalserver wordt gecreëerd. Alfanumerieke reeks, geformatteerd volgens ISO8601. Zie bijlage 9.1. authorisationid* Identificatie van de autorisatie die door de Acquirer wordt afgegeven. Ingesteld door de ondernemer voor handmatige autorisatie. paymentmeantype* De betaalmethode die de klant gekozen heeft. Zie bijlage 9.5. Merknaam van betaalmethode die de klant gekozen heeft. Zie paymentmeanbrand* bijlage 9.5. complementarycode* maskedpan* Responscode voor aanvullende controles. Toekomstig gebruik! Verborgen Primary Account Number. Formaat is nnnnnn.nnnn (n is een nummer tussen 0 en 9) *: deze velden worden meegezonden als ze beschikbaar zijn, afhankelijk van de status van de transactie en de gekozen betaalmethode. Tabel 3: Velden voor respons op betaling 21

22 9. GEGEVENSWOORDENBOEK 9.1 CONVENTIE FORMAAT Dit hoofdstuk beschrijft de conventie met betrekking tot de kolom Formaat zoals gebruikt in de beschrijving van velden. Of met andere woorden: verklaart de waardes in de kolom Formaat in 9.2 Beschrijving velden. Waarde N A S Numeriek YYYY YY MM DD hh mm ss Beschrijving Geeft aan dat een numerieke waarde [0-9] geaccepteerd wordt Geeft aan dat een alfabetische waarde [aa-zz] geaccepteerd wordt Geeft aan dat speciale tekens geaccepteerd worden Geeft de maximale grootte van het veld aan Geeft het jaar aan Geeft de laatste twee cijfers van het jaar aan Geeft de maand aan Geeft de dag aan Geeft de uren aan (24-uurs indeling) Geeft de minuten aan Geeft de seconden aan Geeft een ISO8601- DateTime-formaat aan (ANS25): YYYY-MM-DDThh:mm:sszzzzzz ISO8601 YYYY-MM-DD: jaar, maand, dag met '-' als scheidingsteken T : «T» is een statische waarde die aangeeft dat daarna een tijdbeschrijving volgt. hh:mm:ss: uren, minuten, seconden met ':' als scheidingsteken. Er kan aan deze tijd een fractie van seconden toegevoegd worden, met als scheidingsteken een punt of een komma. zzzzzz: tijdzone of tijdverschuiving in vergelijking tot UTC, m.b.v. één van de volgende formaten: «Z» of «+hh:mm» of «-hh:mm» url base64url Geeft aan dat een URL geaccepteerd wordt ANS met de volgende geaccepteerde speciale tekens [_-=] 22

23 restrictedstring ANS met de volgende geaccepteerde speciale tekens en blanco liststring extendedstring ANS met de volgende geaccepteerde speciale tekens en blanco ANS met de volgende geaccepteerde speciale tekens [.-,;:_?!<>+=*^/\&~# en blanco Tabel 4: Gegevenswoordenboek - conventie formaat 9.2 BESCHRIJVING VELDEN Onderstaande tabel beschrijft alle velden. Houd er rekening mee dat als er in kolom beschrijving "specifieke waarden" worden genoemd, de lijst met die waarden te vinden is in de sectie "specifieke waarden" van dit document. Naam veld Formaat Beschrijving amount N12 Uiteindelijk bedrag van een transactie (debet of credit) of bedrag van een handeling (terugstorten, annuleren,...) authorisationid automaticresponseurl AN10 ANS512 url Identificatie van de autorisatie die door de Acquirer wordt afgegeven. Ingesteld door de ondernemer voor handmatige autorisatie. Dit is het adres waar de Rabo OmniKassa betaalserver na een betaling of een proces automatisch een respons naartoe moet sturen voor de ondernemer captureday N2 Indicator van vertraging in afhandeling (in dagen). Toekomstig gebruik! capturemode ANS20 Geeft de vastleggingmodus aan (automatisch of zelf ten uitvoer brengen). Toekomstig gebruik! complementarycode N2 Responscode voor aanvullende controles. Toekomstig gebruik! complementaryinfo ANS255 extendedstring Beschrijving van de aanvullende code. Toekomstig gebruik! currencycode N3 Valuta van het bedrag. Specifieke waarden! customerlanguage A2 Taal van de klant; wordt gebruikt voor presentatie aan klanten van onder andere de Rabo OmniKassa betaalpagina. Specifieke waarden! expirationdate ANS25 ISO8601 Verloopdatum van het betalingsverzoek (UTC tijdzone). keyversion N10 Identificatie van de geheime sleutel van de webwinkel maskedpan NS11 Verborgen Primary Account Number. Formaat is nnnnnn.nnnn (n is een nummer tussen 0 en 9) 23

Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Versie 3.0, november 2012. Versie 3.1, november 2012

Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Versie 3.0, november 2012. Versie 3.1, november 2012 Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Versie 3.1, november 2012 1 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Betaalstappen... 5 3. Beschrijving protocol... 7 3.1 POST-velden... 7 3.1.1 De syntax van veld Data... 7 3.1.2

Nadere informatie

Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Versie 3.0 September 2012. Versie 3.0 September 2012

Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Versie 3.0 September 2012. Versie 3.0 September 2012 Integratiehandleiding Rabo OmniKassa 1 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Betaalstappen... 5 3. Beschrijving protocol... 7 3.1 POST-velden... 7 3.1.1 De syntax van veld Data... 7 3.1.2 De syntax van veld Seal...

Nadere informatie

Rabo OmniKassa. Integratiehandleiding

Rabo OmniKassa. Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Integratiehandleiding Versie 4.1, december 2012 Inhoud 1. INLEIDING... 4 2. WAT U MOET WETEN OVER DE RABO OMNIKASSA... 5 2.0 INTEGRATIE RABO OMNIKASSA EN DE WEBWINKEL... 5 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Integratiehandleiding. Rabo OmniKassa

Integratiehandleiding. Rabo OmniKassa Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Inhoud 1. INLEIDING... 4 2. WAT U MOET WETEN OVER DE RABO OMNIKASSA... 5 2.1 INTEGRATIE RABO OMNIKASSA EN DE WEBWINKEL... 5 2.2 BEVEILIGING... 5 2.3 GEHEIME SLEUTEL...

Nadere informatie

Integratiehandleiding. Rabo OmniKassa

Integratiehandleiding. Rabo OmniKassa Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Inhoud 1. INLEIDING... 4 2. WAT U MOET WETEN OVER DE RABO OMNIKASSA... 5 2.1 INTEGRATIE RABO OMNIKASSA EN DE WEBWINKEL... 5 2.2 BEVEILIGING... 5 2.3 GEHEIME SLEUTEL...

Nadere informatie

ideal Betaal Formulier (Ondersteund o.a. ideal, MisterCash, Direct E-Banking en Credit Card)

ideal Betaal Formulier (Ondersteund o.a. ideal, MisterCash, Direct E-Banking en Credit Card) Script: Versie: 0.5 Licentie: ideal Betaal Formulier (Ondersteund o.a. ideal, MisterCash, Direct E-Banking en Credit Card) Gratis te gebruiken door (erkende) goede doelen. 200,00 excl. BTW voor aanschaf

Nadere informatie

Technical Specification SOFORT Banking

Technical Specification SOFORT Banking Technical Specification SOFORT Banking (DEB.001) Author(s): Michel Westerink (MW) Version history: V1.0 MW (kopie van targetpay.com) 08/08/13 Table of contents 1. Algemeen... 3 1.1 Opmerking vooraf...

Nadere informatie

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1 VERBINDING MET DE API 4 1.1 QUICK START 4 2 SMS PARAMETERS 5 2.1 VERPLICHTE PARAMETERS 6

Nadere informatie

Technische aansluit documentatie Versie 2.23 19-08-2011

Technische aansluit documentatie Versie 2.23 19-08-2011 Versie 2.23 19-08-2011 Inhoudsopgave Wijzigingen...2 Introductie... 3 Overzicht koppeling...3 Uw site instellen... 4 Overzicht instellingen...4 Gateway koppeling... 6 Overzicht POST variabelen...6 De hash

Nadere informatie

Technical Specification SOFORT Banking

Technical Specification SOFORT Banking Technical Specification SOFORT Banking (DEB.001) Author(s): Michel Westerink (MW) Version history: V1.1 SvdV (gebruikersgemakt) 20/08/13 V1.0 MW (kopie van targetpay.com) 08/08/13 Table of contents 1.

Nadere informatie

Voorschriften Rabo OmniKassa 2014-01

Voorschriften Rabo OmniKassa 2014-01 Voorschriften Rabo OmniKassa 2014-01 Waar van toepassing staat in de kantlijn een verwijzing naar artikelen van de Algemene voorwaarden Rabo OmniKassa november 2011. Algemeen De volgende bijlagen bij deze

Nadere informatie

One Page Checkout / Alias Gateway

One Page Checkout / Alias Gateway Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Toepassingsscenario 3. Stap 1: Alias Gateway 3.1 Inputvelden 3.1.1 SHA-handtekening voor input 3.1.2 Direct Debits 3.1.3 Maestro en Bancontact/Mister Cash 3.1.4 PostFinance

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa Gebruikshandleiding Downloadsite van de Rabo OmniKassa Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. TOEGANGSBEHEER... 4 2.1 INLOGPAGINA... 4 2.2 WIJZIGEN WACHTWOORD BIJ EERSTE MAAL INLOGGEN... 5 2.3 WACHTWOORD VERGETEN

Nadere informatie

Technische Handleiding. ideal

Technische Handleiding. ideal Technische Handleiding ideal Technische Handleiding 2 van 13 Inhoudsopgave 1. Betaal.aspx... 3 1.1 Met bank keuze... 4 1.2 Zonder bank keuze... 8 1.3 Werkwijze... 8 2. GetURL(2)... 9 2.1 Werkwijze... 10

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Rabo OmniKassa Dashboard Versie 2.0 januari 2012

Gebruikshandleiding Rabo OmniKassa Dashboard Versie 2.0 januari 2012 Gebruikshandleiding Rabo OmniKassa Dashboard GEBRUIKSHANDLEIDING RABO OMNIKASSA DASHBOARD Page : 1/27 Inhoudsopgave Gebruikshandleiding Rabobank OmniKassa Dashboard 1. TRANSACTIEBEHEER... 2 2. GEBRUIKSHANDLEIDING...

Nadere informatie

SMSStunter gateway API

SMSStunter gateway API SMSStunter gateway API Inhoud 1. Verbinden met de gateway 2. Parameters 3. Antwoord codes / Error meldingen 4. Opvragen Credits 5. Voorbeelden 6. DLR 7. Email 2 SMS 1 1. Verbinden met de gateway Er kan

Nadere informatie

Technische Documentatie SOFORT Banking

Technische Documentatie SOFORT Banking Technische Documentatie SOFORT Banking (DEB.001) Author(s): Michel Westerink (MW) Version history: V1.3 MKh Italië toegevoegd 12/05/15 V1.2 MW (Overboeking) 20/08/14 V1.1 SvdV (gebruikersgemak) 20/08/13

Nadere informatie

Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via

Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via 1. Inleiding Er zijn drie methoden van aanlevering van sms berichten mogelijk: via een HTTP request; dit kunt u gebruiken voor één sms bericht tegelijk

Nadere informatie

REST Implementatie. Versie 0.99. ideal

REST Implementatie. Versie 0.99. ideal REST Implementatie Versie 0.99 ideal REST Implementatie 2 van 14 Inhoudsopgave REST... 3 DirectoryRequest... 4 StatusRequest... 6 TransactionRequest... 8 ErrorResponse... 10 ReturnURL... 11 CallbackURL...

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Rabo OmniKassa Downloadsite Versie 2.0 januari 2012

Gebruikshandleiding Rabo OmniKassa Downloadsite Versie 2.0 januari 2012 Gebruikshandleiding Rabo OmniKassa Downloadsite GEBRUIKSHANDLEIDING RABO OMNIKASSA DOWNLOADSITE Pagina 1/13 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. VERBINDING... 4 2.1 INLOG PAGINA... 4 2.2 PROCEDURE BIJ EERSTE

Nadere informatie

http://www.smsgatewayapi.com/gateway.php?username=username&password=password&message= MESSAGE&to=RECEIVER&sender=FROM

http://www.smsgatewayapi.com/gateway.php?username=username&password=password&message= MESSAGE&to=RECEIVER&sender=FROM SMS GATEWAY API Via onze HTTP gateway API kan u onze diensten op een eenvoudige manier integreren in uw bestaande software. Wij beschikken over een HTTP-interface die via een HTTP GET request uw sms berichten

Nadere informatie

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar Handleiding Maestro door Patricia Sturm 29 september 2016 Versie 1.1 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. Maestro... 4 2.1. Verloop van een Maestro betaling... 4 2.1.1. Autorisatie middels 3D Secure...

Nadere informatie

1. De consument klikt op de «Betalen met ideal» knop op de website van de winkelier.

1. De consument klikt op de «Betalen met ideal» knop op de website van de winkelier. 1 1. INTRODUCTIE: WAT IS ABN AMRO IDEAL EASY? ABN AMRO ideal Easy is een voordelige en gemakkelijk te gebruiken ideal only betaalknop. Het stelt uw klanten in staat in één klik een betaling via uw website

Nadere informatie

Uw Ogone Test Account aanmaken en configureren

Uw Ogone Test Account aanmaken en configureren Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Uw nieuwe account registreren 3. Uw testaccount configureren 3.1 Uw accountgegevens configureren 3.2 Uw betaalmethoden configureren 3.3 Uw technische instellingen configureren

Nadere informatie

1. XML VELDEN 3. 1.1 Verplichte Velden 3 1.2 Signature 4 2. XML BETALINGSVERZOEK 5. 2.1. Hoe werkt het? 5 2.2. Volledig betalingsverzoek 9

1. XML VELDEN 3. 1.1 Verplichte Velden 3 1.2 Signature 4 2. XML BETALINGSVERZOEK 5. 2.1. Hoe werkt het? 5 2.2. Volledig betalingsverzoek 9 XML examples Inhoud 1. XML VELDEN 3 1.1 Verplichte Velden 3 1.2 Signature 4 2. XML BETALINGSVERZOEK 5 2.1. Hoe werkt het? 5 2.2. Volledig betalingsverzoek 9 3. STATUSVERZOEK 10 3.1. Wat is een statusverzoek?

Nadere informatie

Handleiding ideal Professional

Handleiding ideal Professional Aanvulling voor Rabobank acceptanten op ideal Merchant Integratie Gids samengesteld door: Rabobank Nederland Versie 1.1, MEI 2012 Copyright 2010, Rabobank Nederland Versie historie Versie Wijzigingen Datum

Nadere informatie

HANDLEIDING IDEAL EASY

HANDLEIDING IDEAL EASY HANDLEIDING IDEAL EASY 1 2 1. INTRODUCTIE: WAT IS ABN AMRO IDEAL EASY? ABN AMRO ideal Easy is een voordelige en gemakkelijk te gebruiken betaalknop. Het stelt uw klanten in staat in één klik een betaling

Nadere informatie

MWW orders feed. Algemene orders feed in XML format

MWW orders feed. Algemene orders feed in XML format MWW orders feed Algemene orders feed in XML format Inhoudsopgave Algemeen... 3 Sleutel... 3 Versie... 3 URL... 3 Output... 3 Vragen?... 3 Changelog... 3 Veld definities... 4 Algemene informatie... 4 Orders...

Nadere informatie

Handleiding American Express

Handleiding American Express Handleiding American Express door Patricia Sturm 5 september 2016 Versie 2.0 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. American Express... 4 2.1. Verloop van een American Express transactie... 4 2.2. Aanleveren

Nadere informatie

ideal Algemene informatie ING Wholesale Banking Introductie en procedure voor ideal

ideal Algemene informatie ING Wholesale Banking Introductie en procedure voor ideal ideal Algemene informatie ING Wholesale Banking Introductie en procedure voor ideal Versie 2.3, april 2010 Inhoud Inhoud... 2 1 Introductie... 3 1.1 Overzicht... 3 1.2 Verplichtingen van de acceptant...

Nadere informatie

Afrekenen via de PayPro HTML API. op uw eigen website. met meerdere ontvangers. (Variabele bedragen) Versie 1.0

Afrekenen via de PayPro HTML API. op uw eigen website. met meerdere ontvangers. (Variabele bedragen) Versie 1.0 Afrekenen via de PayPro HTML API op uw eigen website met meerdere ontvangers (Variabele bedragen) Versie 1.0 Inhoud Wat is de PayPro HTML API... 3 Het HTML formulier... 4 Omschrijving variabelen... 6 Voorbeelden...

Nadere informatie

MWW orders feed. Algemene orders feed in XML format

MWW orders feed. Algemene orders feed in XML format MWW orders feed Algemene orders feed in XML format Inhoudsopgave Algemeen... 3 Sleutel... 3 Versie... 3 URL... 3 Output... 3 Vragen?... 3 Changelog... 3 Veld definities... 4 Algemene informatie... 4 Orders...

Nadere informatie

Technische handleiding Mister Cash

Technische handleiding Mister Cash Technische handleiding Mister Cash (MRC.001) Auteur(s): Michel Westerink (MW) Versie geschiedenis: V1.0 MW (Kopie van targetpay.com) 07/09/13 V1.1 MKh Foutcodes bijgewerkt V1.2 TZ Nieuw IP whitelisted

Nadere informatie

MultiSafepay handleiding

MultiSafepay handleiding MultiSafepay handleiding Compatibiliteit: Pakket Versie Shopmodule Versie Geschikt CS-Cart plugin 1.6.0 CS-Cart 3.0.4 v CS-Cart plugin 1.6.0 CS-Cart 3.0.6 v MultiSafepay Payment plug-in voor CS-Cart http://www.multisafepay.com

Nadere informatie

Afrekenen via de PayPro HTML API. op uw eigen website. Versie 1.0. Betalen via de PayPro HTML API op. uw eigen website

Afrekenen via de PayPro HTML API. op uw eigen website. Versie 1.0. Betalen via de PayPro HTML API op. uw eigen website Afrekenen via de PayPro HTML API op Versie 1.0 Inhoud Wat is de PayPro HTML API... 3 Het HTML formulier... 4 Omschrijving variabelen... 6 Voorbeelden... 9 Wat is de PayPro HTML API In dit document wordt

Nadere informatie

Handleiding implementatie connect

Handleiding implementatie connect Handleiding implementatie connect Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 Beveiliging... 3 TRANSACTIE STARTEN... 5 URL s... 5 Betalingsverzoek... 5 Doorsturen... 6 TRANSACTIE VOLTOOIEN... 6 Notificatie...

Nadere informatie

Rijbewijsvalidatie SOAP service

Rijbewijsvalidatie SOAP service Technische documentatie Rijbewijsvalidatie SOAP service AFS 6.x Versiehistorie Versie Datum Auteur Wijzigingen 1.0 3-4-2014 YvdB itiële versie A2SP 1 / 6 houd Versiehistorie... 1 leiding... 3 Request...

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Dashboard van de Rabo OmniKassa

Gebruikshandleiding. Dashboard van de Rabo OmniKassa Gebruikshandleiding Dashboard van de Rabo OmniKassa ROK 2.3 07-11-2012 Inhoud 1. HET DASHBOARD VAN DE RABO OMNIKASSA... 2 1.1 INLEIDING... 2 2. INLOGGEN... 3 2.1 DE INLOGPAGINA VAN HET DASHBOARD VAN DE

Nadere informatie

Handleiding: AfterPay België. Versie 1.0. Handleiding: AfterPay België pag. 1

Handleiding: AfterPay België. Versie 1.0. Handleiding: AfterPay België pag. 1 Handleiding: AfterPay België Versie 1.0 Handleiding: AfterPay België pag. 1 Handleiding: AfterPay België pag. 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Over AfterPay 4 De voordelen voor de consument 4 De voordelen voor

Nadere informatie

Verslag. Projectteam: 107 Datum: 16 oktober 2008 Project leden: Lennard Fonteijn Harish Marhe Nicoletta Saba Turgay Saruhan Robin Tummers

Verslag. Projectteam: 107 Datum: 16 oktober 2008 Project leden: Lennard Fonteijn Harish Marhe Nicoletta Saba Turgay Saruhan Robin Tummers Verslag SE Projectteam: 107 Datum: 16 oktober 2008 Project leden: Lennard Fonteijn Harish Marhe Nicoletta Saba Turgay Saruhan Robin Tummers In dit verslag zullen wij een beschrijving geven, over welke

Nadere informatie

Handleiding voor de implementatie van de Buckaroo PSP plug-in voor

Handleiding voor de implementatie van de Buckaroo PSP plug-in voor Handleiding voor de implementatie van de Buckaroo PSP plug-in voor Versie 1.1 Inhoud Inleiding... 2 Instellingen en gegevens in Buckaroo Payment Plaza... 2 (Merchant) Key... 4 Secret Key... 4 TYPO3 Multishop...

Nadere informatie

Rabo ideal Lite Integratie Handleiding opgesteld door: Rabobank

Rabo ideal Lite Integratie Handleiding opgesteld door: Rabobank Rabo ideal Lite Integratie Handleiding opgesteld door: Rabobank Versie 2.6, Januari 2012 Copyright 2012, Rabobank Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 1.1 Stappen integratie Rabo ideal Lite...

Nadere informatie

Functionaliteiten Triple Deal Payment Services

Functionaliteiten Triple Deal Payment Services Functionaliteiten Triple Deal Payment Services Per 01.01.2004 Eenvoudige aanmaak en verwerking van betalingen (multi-channel approach) op drie mogelijke manieren. Combinatie is ook mogelijk: o Webmenu-interface

Nadere informatie

Integratie handleiding. ideal Basic. Versie 1.3, april 2006. Copyright ING Bank en Postbank. Alle rechten voorbehouden.

Integratie handleiding. ideal Basic. Versie 1.3, april 2006. Copyright ING Bank en Postbank. Alle rechten voorbehouden. Integratie handleiding ideal Basic Versie 1.3, april 2006 Copyright ING Bank en Postbank Alle rechten voorbehouden. Inhoud Inhoud... 2 1 Introductie... 3 2 Aanmeldproces... 4 3 ideal overzicht... 6 3.1

Nadere informatie

Handleiding ideal van ING / Postbank instellen met Easy Business Tools 5

Handleiding ideal van ING / Postbank instellen met Easy Business Tools 5 Handleiding ideal van ING / Postbank instellen met Easy Business Tools 5 Copyrights : Uitgever : 2009 LogiVert LogiControle BV 2009 Easy Computing Easy Computing Publishing n.v. Horzelstraat 100 1180 Brussel

Nadere informatie

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7 MRI IN CSV FORMAAT Beschrijving bestandsindeling Definitieve versie Equens SE 25 juli 2014 Classificatie: Versie 1.7 Openbaar Versie geschiedenis Versie no. Versie datum Status Auteur Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding Nieuw in deze versie : Koppeling voor web gebaseerde toepassingen (DrICTVoIPwebClient.exe) (zie hoofdstuk 8) 1. Inleiding Met de DrICTVoIP.DLL maakt u uw software

Nadere informatie

Ingenico. Handleiding Versie

Ingenico. Handleiding Versie Ingenico Handleiding Versie 3.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Instelingen Ingenico 5 2.1 Algemene transactieparameters 5 2.2

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

ideal Merchant Integratie Gids - Overzicht van Wijzigingen

ideal Merchant Integratie Gids - Overzicht van Wijzigingen ideal Merchant Integratie Gids - Overzicht van Wijzigingen Versie 3.3.1 April 2012 Currence Copyright Currence ideal B.V.. Voorwaarden De ideal Merchant Integratie Gids Overzicht van Wijzigingen wordt

Nadere informatie

Security web services

Security web services Security web services Inleiding Tegenwoordig zijn er allerlei applicaties te benaderen via het internet. Voor bedrijven zorgt dit dat zei de klanten snel kunnen benaderen en aanpassingen voor iedereen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Configuratie. 3. Een nieuw rapport maken. 4. Rapporten beheren

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Configuratie. 3. Een nieuw rapport maken. 4. Rapporten beheren Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Configuratie 3. Een nieuw rapport maken 3.1 Een rapport aanmaken via Dagtotalen/Financiële historiek of Beheer transacties 3.1.1 Hoe? 3.1.2 Rapportinstellingen 3.1.3 Bestandsstructuur

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN IDEAL

VEELGESTELDE VRAGEN IDEAL VEELGESTELDE VRAGEN IDEAL composed by: versie 1.17, aug 2011. Copyright 2006, ABN AMRO - 1 - Inhoudsopgave 1. Aanmelding / ideal Dashboard - 2 - Waarom ontvang ik geen e-mail na het starten van mijn aanmelding?

Nadere informatie

Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN Telecom.

Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN Telecom. 1. Contact personen 2. Rent-a-Switch service 3. Validaties 4. Afhandeling Rent-a-Switch orders 5. Foutmeldingen 1. Contact personen Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN

Nadere informatie

Handleiding Afterpay België

Handleiding Afterpay België Handleiding Afterpay België Handleiding Versie 1.1 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Aan de slag 5 2.1 aanvragen van Afterpay 5

Nadere informatie

Betalen. ideal Dashboard. Doel

Betalen. ideal Dashboard. Doel Betalen ideal Dashboard Beursplein 1 Postbus 1 8900 AA Leeuwarden T (058) 299 55 99 F (058) 299 45 91 www.frieslandbank.nl Statutair gevestigd te Leeuwarden Handelsregister 01002411 Doel In dit document

Nadere informatie

Implementatiehandleiding idin

Implementatiehandleiding idin Implementatiehandleiding idin Versie 1.0 December 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Varianten idin... 4 3. Technische ondersteuning... 5 4. Zelfbouw... 6 5. Externe dienstverlener... 8 6. Certificaten...

Nadere informatie

ideal QR betalen via een QR-code

ideal QR betalen via een QR-code ideal betalen via een -code Introductie ideal- voor softwareleveranciers Roland Thijssen Cards, Cash & Online ideal Kenmerken -code met ideal logo Scannen met de ideal app (en straks bankieren-app) Net

Nadere informatie

Handleiding Merchant Services Online

Handleiding Merchant Services Online Handleiding Merchant Services Online Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inloggen, gebruikersnaam en wachtwoord 3. Startpagina 4. Profile 5. Transaction Activity 5.1 Processed batches 5.2 Chargeback Status 5.3

Nadere informatie

Technische handleiding ideal

Technische handleiding ideal Technische handleiding ideal (IDE.003) Auteur(s): Thijs Zumbrink (TZ) Versie geschiedenis: V3.0 TZ (afgeleid van v1.1) 15/12/2014 V3.0.1 TZ (bugfix in check API) 29/12/2014 V3.0.2 TZ (klant redirect parameters)

Nadere informatie

Corporate Payment Services

Corporate Payment Services Corporate Payment Services Aansluitgids voor servicebureaus Final Equens S.E. 28 January 2014 Classification: Open Version 2.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries. All rights reserved. No part

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Betaalmethoden en kassaservices

Betaalmethoden en kassaservices Betaalmethoden en kassaservices Rabo OmniKassa Welke betaalmethoden en kassaservices zijn voor uw webwinkel interessant? van belang zijn bij de keuze van de juiste betaalmethode en kassaservice. Uw Doelgroep

Nadere informatie

Basic e-commerce. Technische integratiegids voor e-commerce Versie 1.3

Basic e-commerce. Technische integratiegids voor e-commerce Versie 1.3 Basic e-commerce Technische integratiegids voor e-commerce Versie 1.3 Basic e-commerce 1 1 INLEIDING 2 2 TESTOMGEVING 3 2.1 EEN TEST ACCOUNT AANMAKEN 3 2.2 TOEGANG TOT UW TEST ACCOUNT 3 2.3 CONFIGUREREN

Nadere informatie

Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN.

Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN. Index Contactpersonen Aangevraagde informatie bekijken in uw inbox Foutmeldingen Contactpersonen Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN. Indien u technische problemen heeft,

Nadere informatie

API handleiding Pompoen SMS

API handleiding Pompoen SMS Pompoen SMS API handleiding Versie 1.2 Index 1 Uitleg 2 Parameters 3 Optionele parameters 4 Aflever rapportage 5 Credits 1. Uitleg Door middel van onze API kunt u onze SMS-toepassing inbouwen in uw eigen

Nadere informatie

MultiSafepay. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

MultiSafepay. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl MultiSafepay Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Aanmelden MultiSafepay 5 2.1 Procedure MultiSafepay 5 2.2

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde (geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding

Nadere informatie

Afrekenen via de PayPro HTML PRODUCT API. op uw eigen website. (voor een ingesteld product in uw account) Versie 1.0

Afrekenen via de PayPro HTML PRODUCT API. op uw eigen website. (voor een ingesteld product in uw account) Versie 1.0 Afrekenen via de PayPro HTML PRODUCT API op uw eigen website (voor een ingesteld product in uw account) Versie 1.0 Inhoud Wat is de PayPro HTML PRODUCT API...3 Het HTML formulier...4 Omschrijving variabelen...5

Nadere informatie

Abonnementen en Termijnbetalingen met de HTML INCASSO API. in uw eigen betaalomgeving. (voor een ingesteld product in uw account) Versie 1.

Abonnementen en Termijnbetalingen met de HTML INCASSO API. in uw eigen betaalomgeving. (voor een ingesteld product in uw account) Versie 1. Abonnementen en Termijnbetalingen met de HTML INCASSO API in uw eigen betaalomgeving (voor een ingesteld product in uw account) Versie 1.0 Inhoud Wat is de PayPro HTML INCASSO API...3 Het HTML formulier...4

Nadere informatie

Handleiding EMS Reports

Handleiding EMS Reports Handleiding EMS Reports Handleiding EMS Reports Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Hoe moet ik inloggen? 3. Hoe krijg ik inzicht in mijn Merchant details? 4. Hoe krijg ik inzicht in mijn transacties? 5. Hoe

Nadere informatie

Gift & Loyalty card. User Guide v2.1 NL Schema Eigenaar. Laatste update : Mei 2014

Gift & Loyalty card. User Guide v2.1 NL Schema Eigenaar. Laatste update : Mei 2014 Gift & Loyalty card User Guide v2.1 NL Schema Eigenaar Laatste update : Mei 2014 For internal use Inhoud User guide scheme owner - NL Algemene informatie : Controle netwerkinstelling Login Beheer Overzicht

Nadere informatie

Denit Backup instellen op een Linux server

Denit Backup instellen op een Linux server Denit Backup instellen op een Linux server Deze handleiding beschrijft de stappen om de back-up software van Ahsay in te stellen. AANMAKEN BACK-UP SET... 2 DE SCHEDULER INSTELLEN... 4 HET FILTER INSTELLEN...

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Welkom bij Digicel Online Top Up

Welkom bij Digicel Online Top Up 1 Welkom bij Digicel Online Top Up Welkom en bedankt voor het kiezen van Digicel Online Top Up, de snelste en gemakkelijkste manier om top up te versturen naar landen in de Caribische regio. Onze website

Nadere informatie

Taak 2.1.1 Onderzoekt en gij zult vinden... 1. Inhoud

Taak 2.1.1 Onderzoekt en gij zult vinden... 1. Inhoud Taak 2.1.1 Onderzoekt en gij zult vinden Inhoud Taak 2.1.1 Onderzoekt en gij zult vinden... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 Website 1 MacroMedia... 3 Website 2 WebWereld... 5 Website 3 Music in Control...

Nadere informatie

Dynamische Websites. Week 2

Dynamische Websites. Week 2 Dynamische Websites Week 2 AGENDA Labo 1 GET, POST Navigatie, etc Varia 1 2

Nadere informatie

Handleiding AfterPay. door Patricia Sturm 5 september Versie 2.5 Openbaar

Handleiding AfterPay. door Patricia Sturm 5 september Versie 2.5 Openbaar Handleiding AfterPay door Patricia Sturm 5 september 2016 Versie 2.5 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. AfterPay... 4 2.1. Verloop van een AfterPay transactie... 4 2.2. Aanleveren van een AfterPay

Nadere informatie

Stappenplan online verkopen via QSAP

Stappenplan online verkopen via QSAP Stappenplan online verkopen via QSAP Inhoudsopgave 1 Online verkopen?... 2 1.1 "SELL VIRTUALLY ANYTHING"... 2 1.2 QSAP [kjoe sèp]... 2 1.3 Stappenplan... 2 2 Aanmaken webshop... 3 2.1 Kies gebruikersnaam...

Nadere informatie

Alles wat u dient te weten over Uncleared transacties

Alles wat u dient te weten over Uncleared transacties Alles wat u dient te weten over Uncleared transacties Inleiding Voor u treft u een whitepaper over Uncleared transacties. In de volgende hoofdstukken wordt beschreven wat de status Uncleared inhoudt, waarom

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano

N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano Inhoud: O Online Winkel stap 1: De Online Winkel van Pergamano p. 2 stap 2: Registreren bij het eerste bezoek p. 3 stap 3: Invullen registratieformulier

Nadere informatie

IBAN API. Simpel & krachtig. Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK

IBAN API. Simpel & krachtig. Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK IBAN API Simpel & krachtig Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK Introductie De Betaalfabriek IBAN API is een REST API om IBAN-conversie en validatie te integreren in uw administratiesysteem,

Nadere informatie

Domein API Handleiding

Domein API Handleiding Domein API Handleiding Versie 1.6 Datum: 16-07-2014 1 Inhouds opgave 2 Inleiding 3 Result codes 4 Api functies 5 Api helpers 2 Inleiding: De API van 123 Hosting Service kan worden gebruikt om te registreren

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

MultiSafepay handleiding

MultiSafepay handleiding MultiSafepay handleiding v2.2.1 MultiSafepay Payment plug-in voor Magento http://www.multisafepay.com Copyright (C) 2015 MultiSafepay.com 1 Inhoudsopgave 1 Installatie MultiSafepay module... 3 1.1 Installatie

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel

Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel April 2016 Inhoud Handleiding Huize Rosa Tag als betaalmiddel... 3 Manieren van Opwaarderen eerste keer... 3 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa...

Nadere informatie

Magento 1.4.x x module. Version 4.1.X

Magento 1.4.x x module. Version 4.1.X Magento 1.4.x - 1.8.x module Version 4.1.X Magento 1.4.x - 1.8.x module 2 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Installatie... 3 Configuratie... 4 Klarna Factuur en Klarna Account... 8 Sisow Ebill...

Nadere informatie

Werken op afstand via internet

Werken op afstand via internet HOOFDSTUK 12 Werken op afstand via internet In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er nodig is om op afstand met de ROS artikel database te kunnen werken. Alle benodigde programma s kunnen worden gedownload

Nadere informatie

Buckaroo. Handleiding Versie 3.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Buckaroo. Handleiding Versie 3.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Buckaroo Handleiding Versie 3.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Aanmelden Buckaroo 6 2.1 Tabblad: algemeen 7 2.2 Tabblad: redirect

Nadere informatie

Handleiding bestellen abonnement. Stichting Vlister Openlucht Baden

Handleiding bestellen abonnement. Stichting Vlister Openlucht Baden Handleiding bestellen abonnement Stichting Vlister Openlucht Baden 1. Start Ga naar de site http://www.deloete.nl of http://www.onspolderbad.nl En druk daar op de grote rode knop Bestel NU online LET OP:

Nadere informatie

HANDLEIDING. Premium Spam Filter Email Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V.

HANDLEIDING. Premium Spam Filter Email Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V. HANDLEIDING Premium Spam Filter Email Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V. Inhoudsopgave Inkomend... 3 Inkomende Spam Quarantaine... 4 Inkomende log zoekopdracht... 6 Opslagperiode... 7 Toegang... 7 Vertraging...

Nadere informatie

1.9.6 Release Notes Verbeteringen en uitbreidingen

1.9.6 Release Notes Verbeteringen en uitbreidingen 1.9.6 Release Notes Verbeteringen en uitbreidingen Februari 2014 Release Versie Item Versie Datum SiteOpMobi Platform (Inclusief SiteOpMobi Service, Control Panel, APIs) 1.9.6 19 februari 2014 2 Inhoudsoverzicht

Nadere informatie

SMS Webservice Implementatie handleiding

SMS Webservice Implementatie handleiding SMS Webservice Implementatie handleiding Versie 1.2 Inhoudspagina Versiebeheer... 2 Overzicht webservice... 2 Begrippenlijst... 2 Starten met de straightxs webservice... 3 Algemene beschrijving van de

Nadere informatie

Internet bankieren. Is bankieren via internet veilig?

Internet bankieren. Is bankieren via internet veilig? Internet bankieren Is bankieren via internet veilig? In de eerste plaats is veiligheid uw eigen verantwoordelijkheid: u moet toegangscodes (uw pincode of gebruikersnaam en wachtwoord) geheim houden, goed

Nadere informatie