Oostkamp. Kanton. Jaren IV-VIII van de Franse republiek / L. Van Werveke. - In: Rijksarchief Brugge. Inventarissen van gemeentearchieven, deel I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oostkamp. Kanton. Jaren IV-VIII van de Franse republiek / L. Van Werveke. - In: Rijksarchief Brugge. Inventarissen van gemeentearchieven, deel I."

Transcriptie

1 BE-A0513_102662_101046_DUT Oostkamp. Kanton. Jaren IV-VIII van de Franse republiek / L. Van Werveke. - In: Rijksarchief Brugge. Inventarissen van gemeentearchieven, deel I. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in Dutch.

2 2 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF:...5 BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN...7 I. Gemeenteraad, Samenstelling...7 Beraadslagingen Uitgaande briefwisseling...7 Ingekornen briefwisseling...8 Besluiten...11 Gemeenteverslagen...11 Diverse zaken van het gemeentebestuur Grondgebied Gemeentearchief Gemeentepersoneel Wetten en besluiten gezonden door de hogere Overheid...12 Ontvangen wetten en besluiten...12 II. Bevolking Burgerlijke stand Statistiek van de bevolking...14 Onderstandsdomicilie Diverse zaken...15 Naturalisatie...15 II.bis Kadaster...16 III. Nijverheid...17 IV. Landbouw Veeteelt Telling der graanoogsten...18 Uitdeling van plantaardappelen...18 Bossen...18 V. Politie en Vredegerecht Plaatselijke politie Openbare feestelijkheden Paspoorten Openbare gezondheid...20 Toezicht op het bouwen Diverse zaken...21 VI. Verkiezingen Kiezerslijsten...22 VII. Gemeentelijke Comptabiliteit Begrotingen VII...23 Gemeenterekeningen Bewijsstukken van de rekeningen Belastingen...24 VIII. Militie en Burgerwacht.E Lichtingen Diverse militaire zaken Burgerwacht...29 IX. Openbare Gebouwen...30

3 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief Gemeentehuis Kerk en Pastorie Schoollokalen...30 X. Gemeente-eigendommen Gronden Kerkhof Waterlopen...32 XI. Wegen Gemeentewegen Bruggen...34 Buurtspoorwegen...34 XII. Erediensten...35 XIII. Openbare Weldadigheid Uitgaande briefwisseling Rekeningen van het Armbestuur Begrotingen Bewijsstukken van de rekeningen...38 XIV. Openbaar Onderwijs.E Ongeordend...44

4

5 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief 5 Beschrijving van het archief: Beschrijving van het archief: Naam archiefblok: Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief Periode: Archiefbloknummer: BE-A Omvang: Archiefbewaarplaats: Rijksarchief te Brugge Archiefvormers: Sint-Pietersbandenparochie te Oostkamp, Vredegerecht te Oostkamp, Politierechtbank te Oostkamp,

6

7 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief 7 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Beschrijving van de series en archiefbestanddelen I. Gemeenteraad, 1-4. Samenstelling. I. GEMEENTERAAD, 1-4. SAMENSTELLING. 1 Tabellen, 1812, Benoemingen, VIII, , Beraadslagingen. BERAADSLAGINGEN mei december 1821 (voor 1822, zie n 12 verso) register 4 28 september november register 5-17 Uitgaande briefwisseling UITGAANDE BRIEFWISSELING. 5 6 vendemiaire X - 11 januari register 6 11 januari december register 7 3 januari januari register 8 1 januari december register 9 7 januari december register

8 8 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief 10 3 januari december register 11 1 januari december januari december (reg. N 3, verso) register 12 3 januari december register 13 1 januari januari register februari januari register 15 1 oktober december register december april register maart april 1847 (fragment) register Ingekornen briefwisseling INGEKORNEN BRIEFWISSELING 18 Indicateur, 30 juni juni register 19 Idem, 14 april juli register 20 IV - V bundel

9 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief 9 20 /BIS V - VII bundel 22 VIII - IX bundel 23 X - XIII bundel bundel bundel bundel bundel bundel , bundel , bundel bundel

10 10 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief bundel bundel bundel bundel bundel , bundel , bundel bundel bundel bundel bundel , bundel

11 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief bundel bundel bundel bundel bundel bundel bundel bundel bundel Besluiten. BESLUITEN. 53 V,VIII, 1815, Losse stukken Gemeenteverslagen. GEMEENTEVERSLAGEN , ,

12 12 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief Diverse zaken van het gemeentebestuur Grondgebied. DIVERSE ZAKEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR GRONDGEBIED. 55 Staat van de secties, X Staat van de indeling der landerijen, Gemeentearchief GEMEENTEARCHIEF. 57 Bewaring en ordening, Inventarissen, X, Gemeentepersoneel GEMEENTEPERSONEEL. 59 Akten over de secretaris, VIII, 1821, 1882, Akten over de veldwachter, V, 1811, Wetten en besluiten gezonden door de hogere Overheid WETTEN EN BESLUITEN GEZONDEN DOOR DE HOGERE OVERHEID. 61 Verzending van het Bulletin des Lois, IV - VIII Ontvangen wetten en besluiten ONTVANGEN WETTEN EN BESLUITEN 62 Ontvangen wetten en besluiten. IV Ontvangen wetten en besluiten. V.

13 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief Ontvangen wetten en besluiten. VI Ontvangen wetten en besluiten. VII Ontvangen wetten en besluiten. VIII Ontvangen wetten en besluiten. X

14 14 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief II. Bevolking Burgerlijke stand. II. BEVOLKING BURGERLIJKE STAND. 68 Bewijsstukken voor huwelijken en begrafenissen, VII , Tabellen van geboorten, huwelijken en overlijdens, VII - VIII Processen -verbaal van nazicht der registers van de burgerlijke stand Statistiek van de bevolking STATISTIEK VAN DE BEVOLKING. 71 Tabellen en lijsten, VIII -X, XII, 1800, 1804, 1806, Algemene telling, Idem Idem, Niet openbaar tot Idem, Niet openbaar tot Idem, Niet openbaar tot Idem, 1930.

15 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief Niet openbaar tot 2030 Onderstandsdomicilie. ONDERSTANDSDOMICILIE. 78 Bundels, Niet openbaar tot Bundels, Niet openbaar tot Bundels, Niet openbaar tot Diverse zaken DIVERSE ZAKEN. 81 Ouderdomspensioenen, VIII, Bewijzen van onvermogen, Erfenis Frederik De Cloedt, Registre civique, VII Naturalisatie. NATURALISATIE. 85 Inschrijvingsregister, Kadaster Niet openbaar tot 2013

16 16 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief II.bis Kadaster II.BIS KADASTER 86 Staat van de nieuwe huizen,

17 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief 17 III. Nijverheid. III. NIJVERHEID. 87 Staat van de linnenweverijen,

18 18 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief IV. Landbouw Veeteelt. IV. LANDBOUW VEETEELT. 88 Lijsten van paarden en vee, IV, Veeziekte, Telling der graanoogsten TELLING DER GRAANOOGSTEN. 90 III Uitdeling van plantaardappelen. UITDELING VAN PLANTAARDAPPELEN Bossen BOSSEN 93 Verkoop van bomen, XIV, proces -verbaal

19 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief 19 V. Politie en Vredegerecht Plaatselijke politie. V. POLITIE EN VREDEGERECHT PLAATSELIJKE POLITIE. 94 Aanstelling van vrederechter en assessoren, IV - VIII Vredegerecht te Oostkamp, Vonnissen van de politierechtbank, V - VI Politierechtbank te Oostkamp, Staten van de veroordelingen, Politierechtbank te Oostkamp, Diverse processen -verbaal, 1827, Politierechtbank te Oostkamp, Procesbundels, Politierechtbank te Oostkamp, Aanhoudingsmandaten, VII - VIII, Politierechtbank te Oostkamp, Openbare feestelijkheden OPENBARE FEESTELIJKHEDEN. 100 Ontwerpen van kiosk en praalwagen, z.d. 101 Gemeentefeesten, Vijftigjarig bestaan der muziekmaatschappij Gemeentefeesten, Jubelfeest voor het 25 -jarig burgemeesterschap van Jonkheer de Bie de Westvoorde

20 20 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief 104 Inhuldiging van burgemeester Peers de Nieuwburg, Paspoorten PASPOORTEN. 105 Register, IV Register, Losse paspoorten en getuigschriften, X , Rampen -brandweer Tabellen van de overstroomde landerijen, VIII Branddienst, Openbare gezondheid OPENBARE GEZONDHEID. 110 Register van koepokinenting, Epidemie van cholera, Toezicht op het slachtvlees, Toezicht op de eetwaren Nazicht van ongezonde huizen,

21 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief 21 Toezicht op het bouwen. TOEZICHT OP HET BOUWEN. 115 Betwistingen, 1900, Diverse zaken DIVERSE ZAKEN. 116 Onderzoeken: commodo et incommodo, Rooilijnen,

22 22 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief VI. Verkiezingen Kiezerslijsten. VI. VERKIEZINGEN KIEZERSLIJSTEN. 118 v-1806, , 1886, Niet openbaar tot Niet openbaar tot Diploma's van kiesbekwaamheid, Gemeenteverkiezingen, , 1819, 1830,

23 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief 23 VII. Gemeentelijke Comptabiliteit. VII. GEMEENTELIJKE COMPTABILITEIT. 123 Afrekening met de bank Dujardin, Likwidatie van de vorderingen op de vroegere heerlijkheden, Begrotingen VII BEGROTINGEN VII 125 VII, Gemeenterekeningen. GEMEENTEREKENINGEN , Bewijsstukken van de rekeningen BEWIJSSTUKKEN VAN DE REKENINGEN. 129 Mandaten, Bewijsstukken, ; Bewijsstukken, Bewijsstukken,

24 24 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief 133 Bewijsstukken, Bewijsstukken, Bewijsstukken, Bewijsstukken, Belastingen BELASTINGEN 137 Inkomstbelasting, tabellen en andere akten, Verpachting van de belastingsontvangst, VIII Emprunt forcé, IV, Inkomstbelasting, VII Belastingschuldigen wonende buiten de gemeente, Lijsten, , 1907, Kohieren van de grondbelasting, 1842, 1862, Lijsten der deelsmannen, V - X

25 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief Belastingen op deuren, vensters, meubilair, personele - en grondbelasting, kohieren, Niet openbaar tot Aanslag van de grondbelasting, IX - X Aanslag van de personele belasting, VII - X Personele belasting. kohieren, 1862, 1864, Abonnementsrollen, 1807, 1813, , Belasting op deuren en vensters, Rol, VII Rol voor het onderhoud van de veldwachter, Patentrecht, kohieren, V - VIII, , 1862, 1865, Patentrecht, belastingsbewijzen, V - X, 1817, Belasting op de verkoop van alkolische dranken, 1862, 1865, Belasting op de verkoop van tabak, 1862, 1865,

26 26 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief 155 Belasting op paarden en honden, VIII, , ,

27 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief 27 VIII. Militie en Burgerwacht.E199 VIII. MILITIE EN BURGERWACHT.E Wetten, besluiten, en omzendbrieven, VI , Lichtingen LICHTINGEN. 157 Inschrijvingsregister, IX Idem, Nominatieve staten, VII Idem, Alfabetische lijsten, Idem, Idem, Naloting, Diverse militaire zaken DIVERSE MILITAIRE ZAKEN. 165 Indeling der militianen in de regimenten, register 166 Soldaten met verlof,

28 28 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief register 167 Deserteurs, signalementen. XIII Uitstel, getuigschriften, Uitgestelde en ontslagene militianen, lijsten, Aanvragen tot vrijstelling wegens onvermogen, Statistieken, Militaire pensioenen, Levering van het dertigste paard, IV Leveringen van paarden, VIII Militaire leveringen, VIII - XII Leveringen aan het korps van generaal van Borstel, Verlofbrieven,

29 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief Aanbieding van twee ruiters aan keizer Napoleon. Inschrijvingslijst, Burgerwacht BURGERWACHT. 179 Briefwisseling. Idem, Verkiezing van oversten, Inschrijvingregisters, , Idem, Bulletijnen van mutatie,1835, Niet openbaar tot Vrijgestelden en ontslagenen, Oproeping,

30 30 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief IX. Openbare Gebouwen Gemeentehuis. IX. OPENBARE GEBOUWEN GEMEENTEHUIS. 186 Bouwen van een nieuw gemeentehuis, Bouwen van een afsluitingsmuur, Aankoop van een schilderij, Verzekeringspolis, Kerk en Pastorie KERK EN PASTORIE. 190 Niet verkochte gebouwen van de eredienst, tabel, VIII IJzeren afsluiting rond het kerkhof, Hulpkerk te Hertsberge, inrichting, Plaatsen van het torenuurwerk, Schoollokalen SCHOOLLOKALEN. 194 Bouwen van een school in het Dorp, Idem, te Hertsberge, 1868,

31 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief Herbouwen van de school te Hertsberge, Meubilering van de scholen, Verzekeringspolissen van de schoollokalen, 1839, 1876,

32 32 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief X. Gemeente-eigendommen Gronden. X. GEMEENTE-EIGENDOMMEN GRONDEN. 199 Staat van de Gemeenteeigendommen, Aankoop en verkoop van gemeentegronden, Verpachting van gemeentegronden, IX, Kerkhof KERKHOF. 202 Vergunningen, Waterlopen WATERLOPEN. 203 Niet bevaarbare waterlopen, 1842, 1869, Beschrijving van de waterlopen, , Barrieren en Tollen Vrijstellingen van tol, VI - XIII

33 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief 33 XI. Wegen Gemeentewegen. XI. WEGEN GEMEENTEWEGEN. 206 Gemeentewegen gesteld onder het beheer van de wet van Straatschouwingen, Steenweg Oostkamp -Moerbrugge. Aanleg, Herstelling van dezelfde weg, Steenweg Station Stuivenberg, Aanleg, Grintweg Oostkamp Hertsberge, Aanleg, Steenweg Oostkamp Hertsberge, Aanleg, Steenweg Oostkamp Loppem, Aanleg, Steenweg Hertsberge - Wingene, Aanleg, Kontrakt voor het leggen van grintwegen, Kasseien van de Gemeenteplaats en van de weg, n

34 34 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief Bruggen BRUGGEN. 217 Moerbrug, verpachting, IX Proces De Rijckere Pardoen tegen brugdraaier Boulez, Overname van de Moerbrug door de Staat, Bouwen van leuningen aan de Rivierbrug, Verlichting van de Steenbrugge, Verbreden van de Walbrug, Buurtspoorwegen. BUURTSPOORWEGEN. 223 Buurtspoorweg Brugge -Zwevezele. Aanleg en uitbating, Veerponten Staten, XIXe eeuw

35 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief 35 XII. Erediensten. XII. EREDIENSTEN. 225 Verklaring over het gebruik van de kerken in het kanton, VI Sint-Pietersbandenparochie te Oostkamp, Kerkfabriek. Samenstelling van de raad, 1864, Sint-Pietersbandenparochie te Oostkamp, Beraadslagingen, 1821, 1888, Sint-Pietersbandenparochie te Oostkamp, Kerkgoederen, Verpachting, Sint-Pietersbandenparochie te Oostkamp, Staat van de jaargetijden, missen en kerkelijke diensten, Sint-Pietersbandenparochie te Oostkamp, Rekeningen van de kerkfabriek, 1817, Sint-Pietersbandenparochie te Oostkamp, Begrotingen van de kerkfabriek, , Sint-Pietersbandenparochie te Oostkamp,

36 36 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief XIII. Openbare Weldadigheid. XIII. OPENBARE WELDADIGHEID. 232 Benoemingen van leden van de raad, VIII, 1813, 1858, Borgstelling van ontvanger K. De Souter, Register van beraadslagingen, Berichten, Uitgaande briefwisseling UITGAANDE BRIEFWISSELING 236 XII -1807, Goederen. Lijsten en staten, Inventaris van de eigendomstitels, Verzekeringspolis van de gebouwen,

37 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief Inschrijvingen op het Grootboek van de Belgische Schuld, Inschrijvingen bij het Gemeentekrediet, Rente De Rynck -Van der Haeghe, XIII Rente Brouckaert, Rente Erard -Adin, Rente Beaucourt -Van de Wauwer, Aankoop en verwisseling van gronden, Verpachting van disgronden, Uitmeting van landen, Verkopingen van bomen, Testamentaire schenkingen, Uitbesteding van de armen,

38 38 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief 255 Lijsten van behoeftigen, XIXe eeuw Onderhoud der armen, Krankzinnigen, 1809; Vondelingen en wezen, IX, 1812, Onderhoudskosten van armen verblijvende in andere gemeenten, Rekeningen van het Armbestuur REKENINGEN VAN HET ARMBESTUUR , Begrotingen BEGROTINGEN Bewijsstukken van de rekeningen BEWIJSSTUKKEN VAN DE REKENINGEN. 263 XI , 1823,

39 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief

40 40 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief , Maatschappij van onderlinge Bijstand. Kwijtschriften, ,

41 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief 41

42 42 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief XIV. Openbaar Onderwijs.E291 XIV. OPENBAAR ONDERWIJS.E Scholen, oprichting en staatstoelagen, Personeel, benoemingen, Niet openbaar tot Idem, bezoldiging, Niet openbaar tot Idem, pensioenkas, Niet beschikbaar 292 Lijsten van leerlingen, Niet beschikbaar 293 Schoolverslagen, Schoollokalen en benodigdheden, Rekeningen, Begrotingen, , Schoolverlof, 1881, Nijverheids - en beroepsonderwijs, ,.

43 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief Kinderen die een school bezoeken in een andere gemeente, Aflevering van getuigschriften, Stichting van een Vlaamse Normaalschool te Brussel,

44 44 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief Ongeordend ONGEORDEND 302 Ongeordend 303 Ongeordend 304 Ongeordend 305 Ongeordend 306 Ongeordend 307 Ongeordend 308 Ongeordend 309 Ongeordend 310 Ongeordend 311 Ongeordend 312 Ongeordend 313 Ongeordend

45 Gemeenteachief Oostkamp. Hedendaags Archief Ongeordend 315 Ongeordend 316 Ongeordend 317 Ongeordend 318 Ongeordend 319 Ongeordend 320 Ongeordend 321 Ongeordend 322 Ongeordend 323 Ongeordend 324 Ongeordend

Ramskapelle (Knokke-Heist) / J. De Smet. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel I, p

Ramskapelle (Knokke-Heist) / J. De Smet. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel I, p BE-A0513_101300_100184_DUT Ramskapelle (Knokke-Heist) / J. De Smet. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel I, p. 45-48. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv

Nadere informatie

Gemeenten. Zandvoorde (Oostende).

Gemeenten. Zandvoorde (Oostende). BE-A0513_101704_100322_DUT Gemeenten. Zandvoorde (Oostende). Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het gemeentearchief van Dentergem / G. Gadeyne, N. Maddens en E. Warlop.

Inventaris van het gemeentearchief van Dentergem / G. Gadeyne, N. Maddens en E. Warlop. BE-A0516_108851_107781_DUT Inventaris van het gemeentearchief van Dentergem / G. Gadeyne, N. Maddens en E. Warlop. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien

Nadere informatie

Gemeenten. Vinkem (hedendaagse periode).

Gemeenten. Vinkem (hedendaagse periode). BE-A0513_101694_100312_DUT Gemeenten. Vinkem (hedendaagse periode). Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written

Nadere informatie

Edegem / A Bousse. - In: Inventarissen van hedendaagse archieven van gemeenten, deel I, p

Edegem / A Bousse. - In: Inventarissen van hedendaagse archieven van gemeenten, deel I, p BE-A0511_104535_102555_DUT Edegem / A Bousse. - In: Inventarissen van hedendaagse archieven van gemeenten, deel I, p. 51-54 Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in

Nadere informatie

Burcht / M Proost. - In: Inventarissen van hedendaagse archieven van gemeenten, deel I, p

Burcht / M Proost. - In: Inventarissen van hedendaagse archieven van gemeenten, deel I, p BE-A0511_104533_102553_DUT Burcht / M Proost. - In: Inventarissen van hedendaagse archieven van gemeenten, deel I, p. 47-49 Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de gemeente Wuustwezel / G Ceurvels en E Houtman.

Inventaris van het archief van de gemeente Wuustwezel / G Ceurvels en E Houtman. BE-A0511_106243_104170_DUT Inventaris van het archief van de gemeente Wuustwezel 1798-1938 / G Ceurvels en E Houtman. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien

Nadere informatie

Inventaris van gemeentearchief van Sint- Martens-Latem

Inventaris van gemeentearchief van Sint- Martens-Latem BE-A0514_107891_106254_DUT Inventaris van gemeentearchief van Sint- Martens-Latem Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding

Nadere informatie

Overdrachtslijst van het archief van de kerkfabriek van Sint-Kristoffel in Runkst. Overdracht 2000 / R. Nijssen

Overdrachtslijst van het archief van de kerkfabriek van Sint-Kristoffel in Runkst. Overdracht 2000 / R. Nijssen BE-A0515_104018_102113_DUT Overdrachtslijst van het archief van de kerkfabriek van Sint-Kristoffel in Runkst. Overdracht 2000 / R. Nijssen Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das

Nadere informatie

Voorlopige inventaris Archief van Steenhuffel

Voorlopige inventaris Archief van Steenhuffel Voorlopige inventaris Archief van Steenhuffel I. 18e EEUW EN FRANSE PERIODE 1 Stukken uit de 18e eeuw en uit de Franse periode. 18e eeuw 2 Stukken uit de 18e eeuw en uit de Franse periode. 18e eeuw II.

Nadere informatie

Depot notaris A. Soenen te Brugge (1957). - In: Inventaris van de notariële minuten berustend op het Rijksarchief te Brugge, p

Depot notaris A. Soenen te Brugge (1957). - In: Inventaris van de notariële minuten berustend op het Rijksarchief te Brugge, p BE-A0513_101950_100504_DUT Depot notaris A. Soenen te Brugge (1957). - In: Inventaris van de notariële minuten berustend op het Rijksarchief te Brugge, p. 89-91. Het Rijksarchief in België Archives de

Nadere informatie

Inventaris van de kerkfabriek en parochie Sint- Baafs-Vijve / E. Warlop.

Inventaris van de kerkfabriek en parochie Sint- Baafs-Vijve / E. Warlop. BE-A0516_108596_107266_DUT Inventaris van de kerkfabriek en parochie Sint- Baafs-Vijve / E. Warlop. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives

Nadere informatie

Kerkfabrieken. Damme / M. Bambust-Declerck.

Kerkfabrieken. Damme / M. Bambust-Declerck. BE-A0513_101025_100022_DUT Kerkfabrieken. Damme / M. Bambust-Declerck. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van gemeentearchief van Eke

Inventaris van gemeentearchief van Eke BE-A0514_107892_106259_DUT Inventaris van gemeentearchief van Eke Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written

Nadere informatie

BE-A0511_104538_102558_DUT

BE-A0511_104538_102558_DUT BE-A0511_104538_102558_DUT Inventaris van het archief van de gemeente Emblem 1802-1940 / G Ceurvels en E Houtman. Emblem / F Schuermans. - In: Inventarissen van hedendaagse archieven van gemeenten, deel

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de gemeente Lille, / W. Van den Branden en G De Lille.

Inventaris van het archief van de gemeente Lille, / W. Van den Branden en G De Lille. BE-A0511_104796_103088_DUT Inventaris van het archief van de gemeente Lille, 1795-1937 / W. Van den Branden en G De Lille. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in

Nadere informatie

Wenduine / J. Mertens. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel II, p

Wenduine / J. Mertens. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel II, p BE-A0513_101696_100314_DUT Wenduine / J. Mertens. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel II, p. 52-86. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State

Nadere informatie

Leffinge / J. Mertens. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel V, p

Leffinge / J. Mertens. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel V, p BE-A0513_101654_100268_DUT Leffinge / J. Mertens. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel V, p. 69-74. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State

Nadere informatie

Poeke / G. Asaert en L. Van Buyten. - In: Archieven van Oostvlaamse Kerkfabrieken (Oud Regiem). Deel I, p

Poeke / G. Asaert en L. Van Buyten. - In: Archieven van Oostvlaamse Kerkfabrieken (Oud Regiem). Deel I, p BE-A0514_108728_107467_DUT Poeke / G. Asaert en L. Van Buyten. - In: Archieven van Oostvlaamse Kerkfabrieken (Oud Regiem). Deel I, p. 35-37 Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das

Nadere informatie

BE-A0512_105632_103705_DUT

BE-A0512_105632_103705_DUT BE-A0512_105632_103705_DUT Inventaris van het archief van het Vijfde Kantoor der Burgerlijke Akten van Antwerpen en zijn rechtsvoorgangers (1926-1946) / T. Haeck en D. Vandaele (bewerkt door) Het Rijksarchief

Nadere informatie

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant. Notaris De Brabandere Eugène, Neerwinden

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant. Notaris De Brabandere Eugène, Neerwinden BE-A0518_109288_108109_DUT Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant. Notaris De Brabandere Eugène, Neerwinden Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien

Nadere informatie

Neerpelt. Kerkarchief

Neerpelt. Kerkarchief BE-A0515_103619_101861_DUT Neerpelt. Kerkarchief Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in Dutch. 2

Nadere informatie

BE-A0513_101886_101654_DUT

BE-A0513_101886_101654_DUT BE-A0513_101886_101654_DUT Notaris J. Lahaye (Oostende, 2003) / D. Moenaert, m.m.v. J.-P. Lecluyse. - In: Supplement III van de inventaris van de notariële minuten en repertoria. Het Rijksarchief in België

Nadere informatie

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris Stroobant Eugeen Eduard, Sint-Pieters- Leeuw

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris Stroobant Eugeen Eduard, Sint-Pieters- Leeuw BE-A0518_111814_110483_DUT Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris Stroobant Eugeen Eduard, Sint-Pieters- Leeuw Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv

Nadere informatie

Inventaris van archieven van de Schepenbank, Parochie, Kerk en Armendis van Gijzenzele

Inventaris van archieven van de Schepenbank, Parochie, Kerk en Armendis van Gijzenzele BE-A0514_108640_107305_DUT Inventaris van archieven van de Schepenbank, Parochie, Kerk en Armendis van Gijzenzele Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State

Nadere informatie

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris Bols Guilielmus, Erps

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris Bols Guilielmus, Erps BE-A0518_110561_109304_DUT Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris Bols Guilielmus, Erps Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives

Nadere informatie

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris De Keersmaecker Philip Marie Desiré Anatole, Halle

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris De Keersmaecker Philip Marie Desiré Anatole, Halle BE-A0518_110957_109676_DUT Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris De Keersmaecker Philip Marie Desiré Anatole, Halle Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv

Nadere informatie

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant. Notaris Van Haecht Leon, Diest

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant. Notaris Van Haecht Leon, Diest BE-A0518_109008_107682_DUT Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant. Notaris Van Haecht Leon, Diest Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het klooster Oostmalle te Antwerpen/Oostmalle.

Inventaris van het archief van het klooster Oostmalle te Antwerpen/Oostmalle. BE-A0511_106765_104769_DUT Inventaris van het archief van het klooster Oostmalle te Antwerpen/Oostmalle. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives

Nadere informatie

BE-A0512_105633_103706_DUT

BE-A0512_105633_103706_DUT BE-A0512_105633_103706_DUT Inventaris van het archief van het Zesde Kantoor der Burgerlijke Akten van Antwerpen en zijn rechtsvoorgangers (1926-1939) / T. Haeck en D. Vandaele (bewerkt door) Het Rijksarchief

Nadere informatie

Overdrachtslijst van het archief van de parochie van Lommel Kolonie (Heuvelse Heide). Overdracht 2000 / R. NIjssen

Overdrachtslijst van het archief van de parochie van Lommel Kolonie (Heuvelse Heide). Overdracht 2000 / R. NIjssen BE-A0515_103572_101820_DUT Overdrachtslijst van het archief van de parochie van Lommel Kolonie (Heuvelse Heide). Overdracht 2000 / R. NIjssen Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das

Nadere informatie

BE-A0511_107034_105116_DUT

BE-A0511_107034_105116_DUT BE-A0511_107034_105116_DUT Archief van het Departement van de Twee Neten en van de Provincie Antwerpen. Beknopte plaatsingslijsten van de blokken B en M (ca. 1794-ca. 1860) / E Houtman en H Coppens. Het

Nadere informatie

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant. Notaris Possoz Joseph, Halle

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant. Notaris Possoz Joseph, Halle BE-A0518_109428_108234_DUT Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant. Notaris Possoz Joseph, Halle Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Kartuizers te Antwerpen

Inventaris van het archief van de Kartuizers te Antwerpen BE-A0511_106751_104755_DUT Inventaris van het archief van de Kartuizers te Antwerpen Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This

Nadere informatie

BE-A0512_104475_102491_DUT

BE-A0512_104475_102491_DUT BE-A0512_104475_102491_DUT Inventaris van het archief van het Parket van de Procureur des Konings te Turnhout. Overdracht 2003 (1887-1992). / T. Luyckx, L. Orec en K. Van Honacker. Het Rijksarchief in

Nadere informatie

Kerkfabriek van Ramskapelle (Brugge) / L. Danhieux. - In: Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel II, p

Kerkfabriek van Ramskapelle (Brugge) / L. Danhieux. - In: Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel II, p BE-A0513_101065_100059_DUT Kerkfabriek van Ramskapelle (Brugge) / L. Danhieux. - In: Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel II, p. 31-34. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique

Nadere informatie

Depot notaris H. J. Van Caillie te Oostende (1941 ). - In: Inventaris van de notariële minuten berustend op het Rijksarchief te Brugge, p

Depot notaris H. J. Van Caillie te Oostende (1941 ). - In: Inventaris van de notariële minuten berustend op het Rijksarchief te Brugge, p BE-A0513_102848_101897_DUT Depot notaris H. J. Van Caillie te Oostende (1941 ). - In: Inventaris van de notariële minuten berustend op het Rijksarchief te Brugge, p. 54-66. Het Rijksarchief in België Archives

Nadere informatie

BE-A0512_105648_103721_DUT

BE-A0512_105648_103721_DUT BE-A0512_105648_103721_DUT Inventaris van het archief van het Eerste Kantoor der Successierechten van Antwerpen en zijn rechtsvoorgangers (1923-1986) / T. Haeck en D. Vandaele (bewerkt door) Het Rijksarchief

Nadere informatie

Inventaris van gemeentearchief van Bassevelde, 1966 / J. Vermaut

Inventaris van gemeentearchief van Bassevelde, 1966 / J. Vermaut BE-A0514_107817_106008_DUT Inventaris van gemeentearchief van Bassevelde, 1966 / J. Vermaut Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium

Nadere informatie

Gontrode / G. Maréchal. - In: Archieven van Oostvlaamse Kerkfabrieken (Oud Regiem). Deel II, p

Gontrode / G. Maréchal. - In: Archieven van Oostvlaamse Kerkfabrieken (Oud Regiem). Deel II, p BE-A0514_108737_107475_DUT Gontrode / G. Maréchal. - In: Archieven van Oostvlaamse Kerkfabrieken (Oud Regiem). Deel II, p. 333-335 Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout. Burgerlijke Stand. Akten. Oud bestand + aanvulling ( )

Plaatsingslijst van het archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout. Burgerlijke Stand. Akten. Oud bestand + aanvulling ( ) BE-A0512_106489_104434_DUT Plaatsingslijst van het archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout. Burgerlijke Stand. Akten. Oud bestand + aanvulling (1796-1890) Het Rijksarchief in België Archives

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw. Bestuur van Waters en Bossen. Inspectie Hasselt. Overdracht 1982.

Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw. Bestuur van Waters en Bossen. Inspectie Hasselt. Overdracht 1982. BE-A0515_109248_108556_DUT Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw. Bestuur van Waters en Bossen. Inspectie Hasselt. Overdracht 1982. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en

Nadere informatie

Inventaris van de Sint-Germanusparochie te Beveren-Roeselare / J. De Smet.

Inventaris van de Sint-Germanusparochie te Beveren-Roeselare / J. De Smet. BE-A0516_108542_107224_DUT Inventaris van de Sint-Germanusparochie te Beveren-Roeselare / J. De Smet. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Belgische Federatie van Psychologen / L. Niveau, A. Marginet, C. Bourmanne

Inventaris van het archief van de Belgische Federatie van Psychologen / L. Niveau, A. Marginet, C. Bourmanne BE-A0510_000902_003217_DUT Inventaris van het archief van de Belgische Federatie van Psychologen / L. Niveau, A. Marginet, C. Bourmanne Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de heerlijkheid Tillegem.

Inventaris van het archief van de heerlijkheid Tillegem. BE-A0513_101689_100306_DUT Inventaris van het archief van de heerlijkheid Tillegem. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This

Nadere informatie

BE-A0515_103489_101734_DUT. Koersel. Kerk

BE-A0515_103489_101734_DUT. Koersel. Kerk BE-A0515_103489_101734_DUT Koersel. Kerk Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in Dutch. 2 Oud kerkarchief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het klooster Luithagen of Sint-Annadal te Antwerpen

Inventaris van het archief van het klooster Luithagen of Sint-Annadal te Antwerpen BE-A0511_106763_104767_DUT Inventaris van het archief van het klooster Luithagen of Sint-Annadal te Antwerpen Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State

Nadere informatie

Inventaris van het gemeentearchief van Zwevegem / G. Gadeyne, N. Maddens en E. Warlop.

Inventaris van het gemeentearchief van Zwevegem / G. Gadeyne, N. Maddens en E. Warlop. BE-A0516_108983_107839_DUT Inventaris van het gemeentearchief van Zwevegem / G. Gadeyne, N. Maddens en E. Warlop. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State

Nadere informatie

BE-A0515_105584_103690_DUT. Stokkem. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium

BE-A0515_105584_103690_DUT. Stokkem. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium BE-A0515_105584_103690_DUT Stokkem Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in Dutch. 2 Gemeente Stokkem

Nadere informatie

Inventaris van charters van het Klooster van Conceptionisten of Grauwzusters te Gent. - In: Inventarissen van archieven van Gentse kloosters, p.

Inventaris van charters van het Klooster van Conceptionisten of Grauwzusters te Gent. - In: Inventarissen van archieven van Gentse kloosters, p. BE-A0514_107957_106555_DUT Inventaris van charters van het Klooster van Conceptionisten of Grauwzusters te Gent. - In: Inventarissen van archieven van Gentse kloosters, p. 9-10 Het Rijksarchief in België

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het klooster van Ternonnen (Sint-Margrietendaal/Victorinnen) te Antwerpen

Inventaris van het archief van het klooster van Ternonnen (Sint-Margrietendaal/Victorinnen) te Antwerpen BE-A0511_106766_104770_DUT Inventaris van het archief van het klooster van Ternonnen (Sint-Margrietendaal/Victorinnen) te Antwerpen Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de schepenbank van Kwaadmechelen, Rukkelingen en Pepingen / R. Nijssen

Inventaris van het archief van de schepenbank van Kwaadmechelen, Rukkelingen en Pepingen / R. Nijssen BE-A0515_102293_100717_DUT Inventaris van het archief van de schepenbank van Kwaadmechelen, Rukkelingen en Pepingen / R. Nijssen Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv

Nadere informatie

BE-A0512_108015_106605_DUT

BE-A0512_108015_106605_DUT BE-A0512_108015_106605_DUT Inventaris van het archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen. Burgerlijke Stand. Nationaliteitsverklaringen. Overdracht 2006 (1882-1960) / T. Luyckx, K. Van Honacker

Nadere informatie

Inventaris van archief van de Parochie en Schepenbank van Nazareth

Inventaris van archief van de Parochie en Schepenbank van Nazareth BE-A0514_108677_107425_DUT Inventaris van archief van de Parochie en Schepenbank van Nazareth Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium

Nadere informatie

Hasselt. Schepenbank. Oorkonden / W. Simons

Hasselt. Schepenbank. Oorkonden / W. Simons BE-A0515_103780_101975_DUT Hasselt. Schepenbank. Oorkonden / W. Simons Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de verzameling Adrienne De Smet / H. Callewier

Plaatsingslijst van de verzameling Adrienne De Smet / H. Callewier BE-A0516_109126_107926_DUT Plaatsingslijst van de verzameling Adrienne De Smet / H. Callewier Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium

Nadere informatie

Oostende (HH. Petrus en Paulus) / J. Mertens. - In: Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel VI, p

Oostende (HH. Petrus en Paulus) / J. Mertens. - In: Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel VI, p BE-A0513_101057_100051_DUT Oostende (HH. Petrus en Paulus) / J. Mertens. - In: Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel VI, p. 33-37. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique

Nadere informatie

Inventaris van het archief van verschillende heerlijkheden.

Inventaris van het archief van verschillende heerlijkheden. BE-A0513_101692_100310_DUT Inventaris van het archief van verschillende heerlijkheden. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This

Nadere informatie

Bocholt. Schepenbank

Bocholt. Schepenbank BE-A0515_102541_100951_DUT Bocholt. Schepenbank Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in Dutch. 2 Schepenbank

Nadere informatie

Inventaris van het Archief van de Antwerpse Oudheidkundige Kring AOK

Inventaris van het Archief van de Antwerpse Oudheidkundige Kring AOK BE-A0511_107636_105765_DUT Inventaris van het Archief van de Antwerpse Oudheidkundige Kring AOK Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium

Nadere informatie

Het archief van Hieronymus II Verdussen / K Van Honacker.

Het archief van Hieronymus II Verdussen / K Van Honacker. BE-A0511_106970_104966_DUT Het archief van Hieronymus II Verdussen / K Van Honacker. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken. Neerlegging Verkiezingszaken (ca ) / G. Maréchal

Ministerie van Binnenlandse Zaken. Neerlegging Verkiezingszaken (ca ) / G. Maréchal BE-A0510_000421_002978_DUT Ministerie van Binnenlandse Zaken. Neerlegging 1993. Verkiezingszaken (ca. 1834-1967) / G. Maréchal Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv

Nadere informatie

Inventaris van het persoonsarchief Ivo-Jozef Lambrecht, politicus en burgemeester van Kortrijk.

Inventaris van het persoonsarchief Ivo-Jozef Lambrecht, politicus en burgemeester van Kortrijk. BE-A0516_104172_107948_DUT Inventaris van het persoonsarchief Ivo-Jozef Lambrecht, politicus en burgemeester van Kortrijk. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bestuur van Land en Tuinbouw. Ministerie van Landbouw ( ). Neerlegging 1962 / K.

Inventaris van het archief van het Bestuur van Land en Tuinbouw. Ministerie van Landbouw ( ). Neerlegging 1962 / K. BE-A0510_001379_004205_DUT Inventaris van het archief van het Bestuur van Land en Tuinbouw. Ministerie van Landbouw (1927-1953). Neerlegging 1962 / K. Devolder Het Rijksarchief in België Archives de l'état

Nadere informatie

Inventaris Depot Hooreman / J. Mertens.

Inventaris Depot Hooreman / J. Mertens. BE-A0513_101768_100380_DUT Inventaris Depot Hooreman / J. Mertens. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written

Nadere informatie

Kerkfabrieken. Sint-Kruis, en addendum / J. Mertens en M. Bambust-Declerck.

Kerkfabrieken. Sint-Kruis, en addendum / J. Mertens en M. Bambust-Declerck. BE-A0513_101077_100069_DUT Kerkfabrieken. Sint-Kruis, en addendum / J. Mertens en M. Bambust-Declerck. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives

Nadere informatie

BE-A0512_106513_104453_DUT

BE-A0512_106513_104453_DUT BE-A0512_106513_104453_DUT Inventaris van het archief van de onder Sekwester gestelde bedrijven Antwerpen. (1887-1939) / C. Vancoppenolle en D. Vandaele. Publ.? (Rijksarchief Beveren. Inventaris;?) Het

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Gabriël Naaimachines te Eeklo en te Gent / Sigrid Dehaeck

Inventaris van het archief van Gabriël Naaimachines te Eeklo en te Gent / Sigrid Dehaeck BE-A0512_110536_109281_DUT Inventaris van het archief van Gabriël Naaimachines te Eeklo en te Gent. 1881-1990./ Sigrid Dehaeck Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv

Nadere informatie

Hasseltse affiches uit de Eerste Wereldoorlog

Hasseltse affiches uit de Eerste Wereldoorlog BE-A0515_112993_111642_DUT Hasseltse affiches uit de Eerste Wereldoorlog Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het acrhief van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde. Burgerlijke stand. Overdracht 2005 ( )

Plaatsingslijst van het acrhief van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde. Burgerlijke stand. Overdracht 2005 ( ) BE-A0512_106611_104637_DUT Plaatsingslijst van het acrhief van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde. Burgerlijke stand. Overdracht 2005 () Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de verzameling Soete J.

Plaatsingslijst van de verzameling Soete J. BE-A0516_109108_107881_DUT Plaatsingslijst van de verzameling Soete J. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is

Nadere informatie

Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805)

Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805) Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805) 1816-1855 Archief Delft 142 Gemeente Abtsregt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper. Burgerlijke Stand. Indices. Oud bestand ( ) / L.

Plaatsingslijst van het archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper. Burgerlijke Stand. Indices. Oud bestand ( ) / L. BE-A0512_106471_104419_DUT Plaatsingslijst van het archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper. Burgerlijke Stand. Indices. Oud bestand (1802-1870) / L. Heerwegh Het Rijksarchief in België Archives

Nadere informatie

Inventaris van de verzameling kadastrale leggers.

Inventaris van de verzameling kadastrale leggers. BE-A0513_102344_100768_DUT Inventaris van de verzameling kadastrale leggers. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam,

Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam, Nummer archiefinventaris: 3.03.18.22 Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam, 1812-1839 Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Schiedam Nicaragua 1987-1996

Inventaris van het archief van de Vereniging Schiedam Nicaragua 1987-1996 Toegangsnummer: 593 Inventaris van het archief van de Vereniging Schiedam Nicaragua 1987-1996 H. Kruse Gemeentearchief Schiedam 2008 This finding aid is written in Dutch. 2 Vereniging Schiedam Nicaragua

Nadere informatie

Gemeenten. Lo (stad).

Gemeenten. Lo (stad). BE-A0513_101613_100232_DUT Gemeenten. Lo (stad). Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in Dutch. 2

Nadere informatie

Het archief van de families van Grimbergen, Hoelen en Albert / K Van Honacker.

Het archief van de families van Grimbergen, Hoelen en Albert / K Van Honacker. BE-A0511_106982_104978_DUT Het archief van de families van Grimbergen, Hoelen en Albert / K Van Honacker. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives

Nadere informatie

Het archief van het Commissariaat voor Prijzen en Lonen ( ), in Archief- en Bibliotheekwezen van Belgïe / N. Maddens, E.

Het archief van het Commissariaat voor Prijzen en Lonen ( ), in Archief- en Bibliotheekwezen van Belgïe / N. Maddens, E. BE-A0510_000042_002619_DUT Het archief van het Commissariaat voor Prijzen en Lonen (1940-1944), in Archief- en Bibliotheekwezen van Belgïe / N. Maddens, E. Persoons Het Rijksarchief in België Archives

Nadere informatie

Archief van de kerkfabriek van Lanklaar

Archief van de kerkfabriek van Lanklaar BE-A0515_110176_108993_DUT Archief van de kerkfabriek van Lanklaar Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren Nummer archiefinventaris: 2.04.40.05 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren Auteur: J.K. Bondam

Nadere informatie

BE-A0510_003453_003671_DUT

BE-A0510_003453_003671_DUT BE-A0510_003453_003671_DUT Archief van het glasschildersbedrijf Colpaert. Kartons. Reeks I, in JANSSENS L., Archief van het glasschildersbedrijf Florent-Prosper en Jacques Colpaert / L. Janssens Het Rijksarchief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ontvangers der Registratie en Domeinen, 1812-1814

Inventaris van het archief van de Ontvangers der Registratie en Domeinen, 1812-1814 Nummer archiefinventaris: 3.06.19 Inventaris van het archief van de Ontvangers der Registratie en Domeinen, 1812-1814 Auteur: J. de Jong Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Franse Hoofdbesturen in West-Vlaanderen, / J. De Smet.

Inventaris van het archief van de Franse Hoofdbesturen in West-Vlaanderen, / J. De Smet. BE-A0513_101638_100252_DUT Inventaris van het archief van de Franse Hoofdbesturen in West-Vlaanderen, 1794-1814 / J. De Smet. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv

Nadere informatie

BE-A0512_108320_106971_DUT

BE-A0512_108320_106971_DUT BE-A0512_108320_106971_DUT Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde. Handelsregister. Overdracht 2006 A (1927-2003) / S. Claus, K. Verlot, P. Drossens. Het Rijksarchief

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

COO Gentbrugge. Overdracht 9999

COO Gentbrugge. Overdracht 9999 COO Gentbrugge Overdracht 9999 Samenvatting Datum van overdracht: inventarisatie in 2013 De overdracht omvat: 114 verpakkingseenheden (dozen) 2269 nummers 13,68 strekkende meter volgende series: - Archief

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

Inventaris van archief van de Priorij Sint- Margriete in Bethlehem te Deinze en Gent / R. Schoorman

Inventaris van archief van de Priorij Sint- Margriete in Bethlehem te Deinze en Gent / R. Schoorman BE-A0514_108004_106596_DUT Inventaris van archief van de Priorij Sint- Margriete in Bethlehem te Deinze en Gent / R. Schoorman Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, Nummer archiefinventaris: 3.03.20.01 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1881-1930 Auteur: A.A. Mietes Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Nummer archiefinventaris: 1.05.11.16 Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Digitaal Duplicaat van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Proosdij van Hertsberge.

Proosdij van Hertsberge. BE-A0513_101647_100262_DUT Proosdij van Hertsberge. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801

Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801 Nummer archiefinventaris: 1.04.18.02 Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801 Auteur: J.E. Heeres Nationaal Archief, Den Haag 1893 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zoetermeer

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zoetermeer Nummer archiefinventaris: 3.04.17.128 Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zoetermeer Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente T000381 Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Houten, 1685-2006 W.B. Heins 1994 Aanvulling door: M.A. van der Eerden-Vonk, 2013 1 INLEIDING Nog te schrijven na completering van

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1142 Gelegen onder: s Gravenmoer, Waspik, Sprang-Capelle en Dongen Historie: Opgericht op 17 december 1914 en opgeheven op 1 juli en ging op in het waterschap De Beneden Donge. Er is sprake

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012

Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012 Toegangsnummer: 616 Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012 J.M.M. Jansen Gemeentearchief Schiedam MMXIII This finding aid is written in Dutch. 2 Beheerscommissie

Nadere informatie