randwijzer Normen Keymark VLG/ADR Halonen Prof. dr. W. IJsbrand nummer 6 november 2003 VEBON Sectie Kleine Blusmiddelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "randwijzer Normen Keymark VLG/ADR Halonen Prof. dr. W. IJsbrand nummer 6 november 2003 VEBON Sectie Kleine Blusmiddelen"

Transcriptie

1 randwijzer nummer 6 november 2003 VEBON Sectie Kleine Blusmiddelen Normen Keymark VLG/ADR Halonen Prof. dr. W. IJsbrand

2 UIT DE OUDE DOOS Ook wel eens na een paar glazen wijn een geniale inval gehad op het gebied van brandbestrijding? Maak u geen illusies, bijna alles in ons vakgebied is al een keer uitgevonden. Sommige uitvindingen werden een succes, andere ideeën kwamen niet echt van de grond. Dit keer: een automatische brandblusser in de vorm van een kerstbal, voor de beveiliging van de kerstboom. De uitvinder is Lyle E. Doak uit Circle Pines, Minnesota die zijn geestelijke arbeid bekroond zag met een Amerikaans patent op 3 februari Deze speciale kerstbal bestaat uit drie hoofdonderdelen: een metalen houder voor de vloeibare blusstof (10), een spuitmond (15) met een afdichtplaatje (21) en een diffusor (24) zoals we die ook op sprinklers tegenkomen. Het patent maakt geen melding van het type blusstof, maar gezien het jaartal zal het water of tetra geweest zijn. De blusstof wordt onder stikstof of luchtdruk in de houder opgeslagen. Bij brand zal verbinding 25 (een zogenaamde "fusible link") doorsmelten waarna het afdichtplaatje 21 loslaat en de onderkant van de spuitmond opent. Via de diffusor zal het blusmiddel over de kerstboom verspreid worden. In de kerstbal annex brandblusser zit nog een slimmigheidje. De spuitmond wordt door middel van veer 18 tegen de afdichting (16) gedrukt. Door de gesloten spuitmond naar binnen te drukken, kan het apparaat gevuld en onder druk gezet worden. Zodra de kerstbal gevuld is, drukt de veer de spuitmond weer tegen de afdichting en is de het apparaat klaar voor gebruik. Het patent vermeldt helaas niet hoe het jaarlijks onderhoud, het uitgebreid onderhoud en de revisie uitgevoerd moeten worden. Het is (bijna) zover. Stand van zaken betreffende de NEN 2659 Onderhoud van verrijdbare blustoestellen In juli jl. is het Ontwerp NEN 2659 Onderhoud van verrijdbare blustoestellen door de NNI te Delft verzonden en voor commentaar neergelegd. Het commentaar op deze NEN norm moet uiterlijk voor 1 november 2003 bij de NNI binnen zijn. De NEN 2559 heeft model gestaan voor de NEN 2659 en is dan ook nagenoeg gelijk aan deze norm. Begin november zal de subcommissie Draagbare en verrijdbare blusmiddelen waarschijnlijk voor de laatste keer bij elkaar komen om de laatste hand aan deze ontwerpnorm te leggen. De bedoeling is dat 1 januari 2004 deze onderhoudsnorm NEN 2659 van kracht zal worden. Wederom zal dit een grote stap vooruit zijn in het onderhoud en de betrouwbaarheid van blusmiddelen. 2

3 EUROPESE NORMEN Europese normen komen tot stand door verschillende commissies, aangestuurd door normalisatie-instituten. CEN behandelt de algemene normen voor niet-elektrische producten, terwijl de normen voor elektrische producten door het CENELEC gedaan worden. Als een werkgroep een nieuwe norm of een wijzigingsvoorstel voor een bestaande norm heeft opgesteld, wordt deze voorgelegd aan het secretariaat van CEN/TC 70 met het verzoek om de norm voor commentaar naar de leden te verspreiden. CEN controleert daarbij of aan alle formele regels voor het opstellen van de norm voldaan is. Daarna wordt het normontwerp voor commentaar gepubliceerd. Alle belanghebbenden hebben dan een periode van enkele maanden om commentaar in te dienen via de nationale normalisatie-instituten. Na publicatie van EN-normen zijn alle nationale normalisatie-instituten verplicht deze norm op te nemen als nationale norm. Bij het CEN is een aantal technische commissies (TC s) werkzaam. Iedere TC is verantwoordelijk voor de normen van bepaalde productgroepen; voor draagbare en verrijdbare blusmiddelen is dat CEN/TC 70. Hieronder vallen ook de normen voor blusdekens en brandklassen. Iedere TC bestaat uit afgevaardigden van de normalisatie-instituten van alle CEN-leden (NEN in Nederland, DIN in Duitsland, BSI in het Verenigd Koninkrijk, enz.). CEN/TC 70 kan een besluit nemen tot het opstellen van een nieuwe norm of tot het wijzigen van een bestaande norm. Het gedetailleerd uitwerken en opstellen van nieuwe normen of wijzigen van bestaande normen wordt gedaan in een aantal werkgroepen binnen TC70. Deze werkgroepen bestaan uit experts die namens de aangesloten nationale normalisatie-instituten zijn aangewezen. Afhankelijk van de aard van activiteiten wordt ook deelgenomen door vertegenwoordigers van testinstituten. De werkgroepen komen meestal 2x per jaar bijeen. Samengevat betreft het de volgende werkgroepen en activiteiten: TC70/WG1: Deze werkgroep behandelt de procedures voor het uitvoeren van de testen, zoals in de normen omschreven; het doel is, dat deze testen in elk testinstituut op dezelfde manier en onder gelijke omstandigheden worden uitgevoerd. TC70/WG2: Behandelt de Europese norm EN1866 voor verrijdbare blustoestellen. TC70/WG3: Behandelt de Europese norm EN1869 voor blusdekens. TC70/WG4: Is momenteel niet actief, heeft een poging gedaan om te komen tot een Europese norm voor onderhoud van draagbare blustoestellen. TC70/WG5; Behandelt de norm EN3 voor draagbare blustoestellen en de norm EN2 voor brandklassen. NEDERLANDSE NORMEN Zoals uiteraard bekend, worden normen in Nederland gemaakt en beheerd door het NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut. De normen voor de draagbare en verrijdbare blusmiddelen worden behandeld door normcommissie De normcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, de industrie en gebruikers en staat onder voorzitterschap van M. Verdaasdonk (namens VEBON); het secretariaat wordt verzorgd door het NEN. Informatie over het NEN kan verkregen worden op de website ONTWIKKELINGEN Momenteel zijn een aantal normen in bewerking. Dit betreft de Europese normen: Wijziging van EN3, draagbare blustoestellen; Wijziging van EN2, brandklassen; Wijziging van EN1866, verrijdbare blustoestellen; Wijziging van EN1869, blusdekens. In Nederland wordt gewerkt aan de nieuwe (ontwerp)norm NEN2659 voor het onderhoud van verrijdbare blustoestellen. 3

4 Ajax Brandbeveiliging onderdeel van Kidde Directeur Ajax: VEBON van groot belang voor de branche! Tot september 2002 bestond Ajax Brandbeveiliging te Amsterdam nog uit twee bedrijven, die naast elkaar bestonden. Met de overname door de nummer 1 in de wereld op het gebied van brandbeveiliging, Kidde plc, werd Ajax weer één onderneming. De reorganisatie leverde ook een nieuwe directeur op. Hans van Aalst, al directeur van Ajax Brandbeveiliging van 86 tot 99, leidt sinds vorig jaar weer het bedrijf. Bij het wereldwijd opererende Kidde plc werken in de divisie brandbeveiliging circa 9000 mensen en die leveren een omzet van circa anderhalf miljard euro.,,kidde was, net als ik, van mening dat je beter met één Ajax-bedrijf de Nederlandse markt kunt bedienen, vertelt Van Aalst.,,We willen de klant one-stop-shopping bieden. Met zijn circa 500 medewerkers behoren zowel de kleine blusmiddelen als sprinklerinstallaties, blusgasinstallaties, opleidingen, brandbeveiligingsadvies en branddetectie tot de focus van Ajax, onder het motto Our mission is to make the world a safer place. Rechtstreeks contact hebben met de klanten is daarbij het belangrijkst. Wij kijken samen met hen naar wat zinvol en nodig is wat betreft de brandveiligheid in hun bedrijf en we leveren dat. Daarvoor hebben we alle expertise en mogelijkheden in huis. KENNIS,,We beschikken over veel kennis, we bestaan niet voor niets al meer dan 90 jaar. Daarom denk ik dat bedrijven als Ajax Brandbeveiliging veel te bieden hebben. Een gedegen advies, een uitgebalanceerd productenpakket en jaarlijks onderhoud staan tenslotte aan de basis van goede en betrouwbare brandbeveiliging. Dankzij de overname van Ajax door Kidde kon het leveringspakket verder worden uitgebreid. Van Aalst:,,Watermistsystemen leveren we nu ook, evenals de detectoren van Det-tronics. Bovendien gaan we ons nu, naast de professionele markt, nog meer richten op de consumentenmarkt met Ajax Home Safety, een pakket brandbeveiliging voor de consument. Maar hoe goed de installaties en voorzorgsmaatregelen ook zijn, iedere medewerker moet weten hoe te handelen in het geval van een calamiteit als brand. Hoe zijn blusmiddelen in te zetten, wat zijn de procedures en wie moet welke actie ondernemen? Ajax organiseert en ontwikkelt daarom standaard- en maatwerkopleidingen op het gebied van brandbestrijding. De opleidingen worden gegeven op locatie, in één van de Ajaxvestigingen en op oefenlocaties elders in het land. Samenwerking met andere bedrijven in de branche gaat van Aalst niet uit de weg.,,een aantal bedrijven voeren ondertussen onze producten. Dat doen ze vaak onder hun eigen naam of onder de naam Ajax. Directeur Hans Van Aalst van Ajax Brandbeveiliging:,,Aan veiligheid geen concessies doen. VEBON noodzakelijk Van Aalst was indertijd mede-initiator en algemeen bestuurslid van VEBON en ziet deze organisatie als noodzakelijk voor het uitdragen van de branchebelangen in het landelijk beveiligingskrachtenveld.,,wil je in deze branche je stem kunnen laten horen, dan heb je daarvoor een platform nodig. Als enkeling word je niet gehoord. Ajax blijft de brancheorganisatie dan ook versterken. In VEBON moeten we ons naar mijn mening vooral richten op maatschappelijke ontwikkelingen, om daar tijdig als aangesloten bedrijven op in te kunnen spelen. Marktpartijen, zoals de overheid, verzekeraars en de branche hebben er gezamenlijk belang bij dat de kwaliteit van beveiliging goed is, omdat er aan veiligheid geen concessies moeten worden gedaan. Dit kan alleen worden bereikt als VEBON zich kan profileren als het platform voor de branche. Mijns inziens zijn voor besturen van de verschillende secties binnen VEBON vooral mensen met een helikopterview nodig. Daarbij denk ik dan aan de algemeen directeuren van de aangesloten ondernemingen, die mensen hebben een totaaloverzicht op hun vakgebied. Al teveel bezig zijn met technische zaken is niet goed voor zo n organisatie, en zeker niet als de discussie gaat over details van de techniek die conflicterende regels voor verschillende bedrijven oplevert. Daardoor verliezen we het overzicht waarom het uiteindelijk om te doen is, namelijk inspelen en beïnvloeden van de maatschappelijke verandering met betrekking tot veiligheid! Zonder een platform als VEBON is het sowieso niet mogelijk om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en zal de beveiligingsbranche een speelbal blijven van individuele initiatieven, waarbij er een risico bestaat dat de beveiligingswereld tot een bedenkelijk niveau afzakt. De kwalitatieve groei van de branche bevorderen is toch datgene wat we allemaal willen? 4

5 Beurs Integrale Veiligheid Deze vindt plaats van 11 t/m 13 november 2003 in de Jaarbeurs te Utrecht. Uiteraard ontbreekt VEBON niet en u vindt ons dan ook in hal1, standnummer E052. Daarnaast verleent VEBON tevens medewerking aan het seminartheater op de beursvloer en wel op: 11 november uur Beveiliging van industrieterreinen en terugdringen van onbetaald tanken (M. van Kersbergen) uur Beperking brandgevaar door rook- en warmteventilatie (S. Veldpaus) 12 november uur Beveiliging van industrieterreinen en terugdringen van onbetaald tanken (M. van Kersbergen) uur Race tegen de halon klok (J. Kreyn) uur Nieuwe mogelijkheden op het gebied van security management met behulp van biometrie en IP technologie (A. Bouter) uur Beperking brandgevaar door rook- en warmteventilatie (P. de Jong) 13 november uur Brandmelding in perspectief (M. Aartman) uur Beperking brandgevaar door rook- en warmteventilatie (F. van Elsen) De hieronder vermelde VEBON leden staan met een stand op de beurs: ARAS Security Interflex Siemens Nederland FR Security Lobeco Tyco Integrated Systems FITO Products Maasland Security VDG Europe Hi-Safe Meldkamer Holland VEMA Sales IE Keyprocessor Nsecure Videotronic Infosystems Nederland Initial Varel Security Securitas Wagner Nederland SPUITBUS Wellicht heeft u ook een spuitbus in de auto. De tekst en het plaatje zeggen al voldoende. Met de huidige temperaturen zal het niet zo n vaart lopen maar u bent gewaarschuwd bij een volgende hittegolf. 5

6 KEYMARK voor blusapparaten? In 1995 werd het Europese keurmerk "KEYMARK" geïntroduceerd door CEN-CENELEC, de Europese normalisatie-organisaties. Het Keymark geeft aan dat een product voldoet aan alle (geharmoniseerde) normen die van toepassing zijn, zowel op het gebied van veiligheid als van functionaliteit, kwaliteit en milieu. Op termijn zal het Keymark alle nationale merken vervangen, maar tot zolang blijft het een vrijwillig aan te brengen keurmerk NAAST het thans nog vereiste nationale merk. Op zich een goede zaak: minder keuringskosten voor producenten (one-stop testing) en overzichtelijker voor de consument. Om een Keymark te kunnen aanbrengen, moet dit beoordeeld en goed bevonden worden door een objectieve instantie, de zogenoemde third party certification. De certificeringsinstellingen moeten geaccrediteerd zijn door de Europese Accrediteringsinstelling. Dit is bijvoorbeeld anders dan bij de CE-markering. Die wordt aangebracht door fabrikanten en geeft "slechts" conformiteit aan met de Europese richtlijnen in verband met veiligheid. Het KEYMARK bestaat reeds voor producten van allerlei aard. Eurofeu (en dus ook VEBON, als lid van Eurofeu) hebben hun beklag gedaan bij de CCB (CEN Certification Board) omdat enkele Spaanse blusserfabrikanten hun nationale certificeringsinstelling hebben gevraagd een KEYMARK op hun blussers te mogen aanbrengen en die toestemming kregen. Er zijn dus nu een aantal Spaanse blussermerken die, naast het nationale goedkeuringslabel, ook het Keymark label dragen. Eurofeu is van mening dat, zolang de interpretatie van normering en uitvoering van testen door de verschillende nationale testhuizen niet uniform door de verschillende nationale testhuizen niet uniform en goed geregeld is, gekoppeld aan het gegeven dat de huidige EN3-norm wordt herschreven, het invoeren van het Keymark op blussers te prematuur is. Bovendien is e.e.a. erg verwarrend voor de klant en mag gevreesd worden dat er misbruiken ontstaan bijvoorbeeld om de vereiste nationale merken te omzeilen. De CCB heeft deze klacht beoordeeld en besloten dat: - producenten/leveranciers van blusapparaten door de nationale certificeringsinstituten gewezen moeten worden op het feit dat KEYMARK (nog) een vrijwillig keurmerk is; - blusapparaten moeten voldoen aan de nationale regelgeving; - de procedures voor het testen van blusapparaten conform EN3-6 moeten geharmoniseerd worden. Zolang EN3-10 niet beschikbaar is, kan deze harmonisatie evenwel niet plaatsvinden; - om toekomstige "voorbarige" afgifte van KEYMARK voor blussers te voorkomen, zullen afgevaardigden van de nationale certificeringsinstituten zitting moeten nemen in de werkgroepen van TC70, die belast is met normalisatie van blusapparatuur. Conclusie KEYMARK voor blusapparaten is een vrijwillig merk. Afgezien van het tot op heden afgegeven KEYMARK aan enkele producenten, wordt er een HOLD gezet op afgifte. De producenten die thans KEYMARK hebben, mogen geen misbruik maken van het KEYMARK en moeten blijven voldoen aan de nationale regels voor keuring. Na harmonisering van de nieuwe EN3 (alle delen) wordt opnieuw bekeken of KEYMARK de nationale merken op blussers kan vervangen. Dus: KEYMARK is geen afstel, wel uitstel. 6

7 Halonen Per 1 januari 2004 is op grond van de EU verordening 2037, vastgesteld in 2000, het in gebruik hebben van halon-blussystemen of -brandblussers verboden. Reden voor dit verbod is de schade die halon aanricht aan de ozonlaag en het feit dat voldoende alternatieven beschikbaar zijn. Om de inzameling en verantwoorde verwijdering van halonblusgas te bevorderen, is september 2002 de Inzamelingsregeling CFK s en Halonen van het Ministerie van VROM in werking getreden. Kern van de regeling is dat bedrijven halonblusgas tegen een verlaagd tarief kunnen laten inzamelen. Ondanks het feit dat in de afgelopen jaren reeds uitgebreide communicatie over het verbod en de Inzamelingsregeling heeft plaatsgevonden, wordt tot op heden slechts beperkt gebruik gemaakt van de Inzamelingsregeling. Tevens is op grond van een steekproef van de VROM-Inspectie gebleken dat een niet onaanzienlijk deel van de bezochte bedrijven nog geen maatregelen heeft getroffen voor de tijdige vervanging van de halonblussystemen. Op basis van deze gegevens is door de VROM-Inspectie besloten in 2004 prioriteit te geven aan de controle op overtredingen van het in gebruik hebben van halonblussystemen. Wij willen iedereen die nog geen actie heeft ondernomen daarom nogmaals wijzen op de mogelijkheid gebruik te maken van de Inzamelingsregeling. Dit kan door het halonblusgas door een REOB of NCP erkend blusgasinstallateur voor 1 januari 2004 inzamelklaar te laten maken en voor 1 januari 2004 aantoonbaar aan te bieden aan één van de vier door het ministerie van VROM erkende inzamelaars. Na 1 januari vervalt de Inzamelingsregeling en daarmee het gereduceerd tarief. Na 1 januari 2004 mogen halonblusgas bevattende installaties niet meer in werking zijn. De VROM Inspectie voert in 2004 controles uit en treedt bij overtreding handhavend op. 7

8 VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN VLG/ADR Op 1 januari 2003 is het VLG/ADR opnieuw gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen aangaande de Brandblusapparaten zijn: a. elke transporteenheid moet zijn uitgerust met ten minste een draagbaar brandblusapparaat voor de brandklassen A,B en C, met een capaciteit van ten minste 2 kg. poeder geschikt om een brand in de motor of in de bestuurderscabine van de transporteenheid te bestrijden; b. aanvullende uitrusting is vereist in de volgende gevallen: i. voor transporteenheden met een maximaal toegelaten massa van meer dan 7,5 ton, een of meer draagbare brandblusapparaten voor de brandklassen A, B en C, met een totale capaciteit van ten minste 12 kg poeder, waarvan ten minste een een capaciteit van ten minste 6 kg heeft; ii. voor transporteenheden met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton tot en met 7,5 ton, een of meer draagbare brandblusapparaten voor de brandklassen A, B en C met een totale capaciteit van ten minste 8 kg poeder, waarvan ten minste een een capaciteit van ten minste 6 kg heeft; iii. voor transporteenheden met een maximaal toegelaten massa van maximaal 3,5 ton, een of meer draagbare brandblusapparaten voor de brandklassen A, B en C, met een totale capaciteit van ten minste 4 kg poeder; c. De capaciteit van het/de onder a voorgeschreven brandblusapparaten mag in mindering worden gebracht op de minimale totale capaciteit van de brandblusapparaten voorgeschreven onder b. Transporteenheden die gevaarlijke stoffen vervoeren overeenkomstig Vrijstellingen moeten zijn uitgerust met een draagbaar brandblusapparaat voor de brandklasse A, B en C met een capaciteit van ten minste 2 kg poeder. De brandblusapparaten overeenkomstig deze voorschriften moeten zijn verzegeld teneinde te kunnen vaststellen dat ze niet zijn gebruikt. Bovendien moeten ze zijn voorzien van een merkteken als blijkt van overeenstemming met een door een bevoegde autoriteit erkende norm, en van een opschrift dat hetzij de datum (maand, jaar) van de eerstvolgende periodieke inspectie aangeeft, dan wel de hoogste toegestane gebruiksduur. Voor het voertuig waarin het huishoudelijk gevaarlijk afval wordt vervoerd, gelden aanvullende voorschriften. De brandblusapparaten moeten worden onderworpen aan periodieke inspecties in overeenstemming met erkende nationale normen, teneinde veilige werking ervan te garanderen. Brandblusapparaten moeten zodanig op de transporteenheden zijn aangebracht dat ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor de bemanning van het voertuig. De brandblusapparaten moeten zodanig zijn aangebracht dat zij beschermd zijn tegen weersinvloeden, zodat hun veilige werking niet wordt beïnvloed. Verder zijn er nog voorzieningen nodig van uiteenlopende aard en ook persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor de voorschriften voor de brandblusapparaten geldt een overgangstermijn tot 1 januari Overige wijzigingen dan wel aanpassingen zijn reeds per 1 juli 2003 van kracht geworden. E.e.a. is te vinden in VGS Wegvervoer en wordt uitgegeven door Sdu Uitgevers b.v. te Den Haag telefoon

9 NIEUWS VAN HET VEBON BUREAU VEBON is als vereniging in januari 1969 opgericht. VEBON heette toen nog NVOB. In 2004 bestaat VEBON dus 35 jaar, aanleiding voor het algemeen bestuur VEBON om kort voor de zomer 2004 een klein feestje te organiseren. Een kleine commissie zal worden belast met de voorbereidingen. Een dezer weken wordt het 100ste VEBON-lid welkom geheten binnen de vereniging. Voor het einde van 2003 zal VEBON zo n 105 leden tellen. VEBON telt inmiddels 14 autonome secties. De algemene ledenvergadering van VEBON, ook wel de winterledenvergadering genoemd, is op vrijdag 23 januari Op de locatie en het programma wordt nog driftig gestudeerd. De secties Speciale blusinstallaties en Huis(rook)melders leggen op dit moment beide de laatste hand aan respectievelijk een fraaie brochure en een handzame, edoch niet minder fraai leaflet. Brochure en leaflet zullen voor het eerst worden getoond op de vakbeurs Integrale Veiligheid op 11 november a.s. Ook de sectie PAC s timmert communicatief aan de weg en komt met een eigen jaaruitgave, getiteld propac. De jaarlijkse branchebrede enquête van VEBON zal in november wederom aan de leden van de Vereniging VEBON worden verspreid. De enquête geeft een beeld van de branche voor wat betreft de volgende drie onderwerpen: - personeelsomvang en samenstelling; - de omzet, samenstelling hiervan, resultaten en R&D; - de verwachtingen ten aanzien van de omzet, resultaten en R&D. Het percentage geslaagden voor de VEBON-cursus Ontruimingsalarminstallaties (NEN2575) in het voorjaar van 2003 lag op iets minder dan 50%. De cursisten voor het najaar 2003 hebben inmiddels de cursus gevolgd en onlangs examen mogen doen. In voorbereiding is bij de sectie Branddetectie een boekwerkje dat zal ingaan op een goed beheer van brandmeldinstallaties. In de loop van 2004 zal dit inhoudelijk lezenswaardige boekwerk van de persen rollen. Alles wat u moet weten over rookbeheersingssystemen, rookwarmteafvoer en relevante aanpalende regelgeving kunt u binnenkort lezen in de uitgave van de uitgeverij Koninklijke Vermande. In de boekenreeks Handboeken voor de brandweer verschijnt de titel Rookbeheersingssytemen. Verwachting is dat dit 100 pagina telende boekwerk begin 2004 zal verschijnen. 9

10 PROF. DR. W. IJSBRAND Vraag 14 Ik zou graag willen weten of een REOB opleiding verplicht is voor onze medewerkers van de brandweer die binnen de eigen organisatie alle kleine en grote blusmiddelen controleren, repareren en keuren. Wij zijn een zelfstandig bedrijf met een eigen brandweerorganisatie. Zij zijn "deskundig", maar hebben geen van allen ooit een REOB opleiding gevolgd. Dus: wettelijk verplicht of niet? Prof. Dr. W. IJsbrand zal via deze column vragen van lezers beantwoorden rond het onderwerp (kleine) blusmiddelen. Heeft u een vraag voor de professor? Mail deze naar Antwoord 14 REOB, wat staat voor "Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen" is een afspraak tussen de Ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken, de brandweerorganisaties, de schadeverzekeraars, de Scheepvaartinspectie en VEBON (Vereniging Beveiligingsondernemingen in Nederland), die in 1980 is vastgelegd. Het is een privaatrechterlijke regeling, wat inhoudt dat de regeling (nog) geen rechtskracht heeft. De bevoegde autoriteit (overheid) kan echter eisen dat het onderhoud geschiedt door een REOB-erkend bedrijf. In Nederland kennen we de Arbeidsomstandighedenwet (1998). Deze wet en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten bieden een kapstok om onderhoud aan veiligheidsmaterieel, en dat zijn o.a. kleine blusmiddelen, uitsluitend door opgeleide mensen en erkende bedrijven te laten verrichten. Binnen de normcommissie van CEN (Comité Européen de Normalisation) werkt men aan regels voor het onderhoud in het algemeen, gebaseerd op Europese Richtlijnen o.a. de Werkplaatsrichtlijn 89/391/EEG. Wanneer de EG normen publiceert, die het onderhoud aan bepaalde categorieën apparaten regelen, dan zal iedere lidstaat deze in eigen, nationale regelgeving moeten vertalen om de vereiste vakbekwaamheid te waarborgen. Zodra dat het geval is, zal de privaatrechterlijke regeling overgaan in reguliere wetgeving zoals dat o.a. al voor liften en hijsapparatuur het geval is. Naast de erkenning als bedrijf (door het NCP), moeten service controleurs slagen voor het vakbekwaamheidsexamen om gecertificeerd te worden. Jaarlijks worden het servicebedrijf en de servicecontroleurs getoetst door een onafhankelijk inspectiebureau. Concluderend: REOB is (nog) geen wettelijke verplichting, tenzij de bevoegde overheid/autoriteit het dwingend oplegt c.q. voorschrijft hetgeen in de praktijk steeds vaker voorkomt. De toetsing van werkplaats en kennis van mensen door een onafhankelijke instantie, onderbouwt de vakbekwaamheid die REOB bedrijven nastreven. Het zou voor uw bedrijf sowieso verstandig zijn om de monteurs die uw blustoestellen onderhouden REOBopgeleid te hebben en te laten werken met een goede uitrusting. Wettelijk of niet, de veiligheid van uw personeel is hiermee gemoeid. De arbowet stelt zich in het algemeen op het standpunt dat de werkgever gehouden is die maatregelen te nemen, c.q. die voorzieningen te treffen die redelijkerwijs te verlangen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen. Vakbekwaamheidseisen (REOB of anders) van personeel behoren daartoe. Vraag 15 en 16 Moet een haspel verzegeld worden of is het vrijblijvend in verband met legionella? Hoe zit het met de indicatie geen drinkwater op het haspel. Moet er nu wel of geen sticker/bordje aanwezig zijn? Antwoord 15 en 16 Het antwoord op beide vragen moeten we zoeken in de legionella-preventie. In ons land hebben wij altijd en overal de beschikking over drinkwater van zeer hoge kwaliteit. In ons drinkwater komen slechts geringe hoeveelheden verontreinigingen en bacteriën voor. Ook de legionellabacterie vinden we altijd in kleine hoeveelheden in ons drinkwater. Dat is geen enkel probleem, zolang de hoeveelheid maar binnen de strenge normen blijft. Er zijn echter omstandigheden, waarbij de legionella bacterie zich vermenigvuldigt tot aantallen die de gezondheid kunnen bedreigen. De belangrijkste risicofactoren zijn: - een watertemperatuur tussen 25 en 50 C - stilstaand water. Bij de genoemde temperaturen kan de legionellabacterie zich sterk vermenigvuldigen, hetgeen zeker bij stilstaand water kan leiden tot gevaarlijke hoeveelheden bacteriën. Inademing van kleine waterdruppeltjes (aerosolen) met legionella kan leiden tot de zogenaamde veteranenziekte. Personen met een verminderde weerstand vormen de belangrijkste risicogroep. Eigenaren van drinkwaterinstallaties anders dan in de eigen woning, zijn verplicht om het legionella risico in hun installatie te inventariseren en maatregelen te nemen om de risico's te beperken of te elimineren. Het ministerie van VROM en het instituut ISSO hebben regels opgesteld voor het beheer van de installaties en de wijze waarop de risico's geelimineerd kunnen worden. Deze regels zijn vermeld in ISSO document

11 Ook in een haspelslang kunnen gevaarlijke hoeveelheden legionella bacteriën ontstaan; door de juiste maatregelen te nemen wordt voorkomen dat hierdoor gevaar voor de gebruikers ontstaat. Gebruik van brandslanghaspels Hoewel brandslanghaspels uitsluitend zijn bedoeld voor gebruik bij brand, zijn er situaties waarin de haspel ook voor de dagelijkse watervoorziening wordt gebruikt, zoals voor schoonmaak-werkzaamheden of het watergeven van planten of dieren. Voor beide situaties gelden specifieke eisen. Let op: ook door zoninstraling kan de leiding opgewarmd worden tot 25 C of hoger! Bij lage omgevingstemperaturen hoeft er niet gespoeld te worden. Kortom: verzegelen en een bordje plaatsen is voor de beheerder van de brandslanghaspelinstallatie een goede en relatief gemakkelijke manier om het risico van legionella-besmetting door brandslanghaspels te elimineren. Voor meer informatie: Vraag 17 Mag je op een oude haspel waar oorspronkelijk een verchroomde spuitkop op zit, als deze vervangen moet worden, een spray jet monteren? Als dit niet mag omdat dit onderdeel niet origineel volgens het typekeur is, is het dan zinvol om op basis van gelijkstelling o.i.d. hier toch een ontheffing voor te krijgen, aangezien de nieuwe types veiliger zijn dan de oude? a. de brandslanghaspel wordt alleen gebruikt bij brand De hoofdafsluiter van de brandslanghaspel moet verzegeld worden om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. De eigenaar of beheerder van de installatie moet maandelijks controleren of deze verzegeling nog in orde is. De verzegeling moet gemakkelijk verbreekbaar zijn, zodat bij brand de haspel weer direct beschikbaar is voor gebruik. Bij de haspel moet waarschuwingsbordje geplaatst worden, waarop vermeld is dat de brandslanghaspel alleen gebruikt mag worden ingeval van brand. Antwoord 17 De norm NEN-EN671-3 schrijft voor dat bij reparatie alleen onderdelen gebruikt mogen worden die voldoen aan die norm of zijn geleverd of goedgekeurd door de fabrikant van de brandslanghaspel. Van belang is dat de slang voldoet aan de EN694; verder is van belang dat de straalpijp de juiste doorlaat heeft. Overigens hebben de meeste fabrikanten hun diverse haspeltypen laten keuren met zowel een verchroomde driestandenstraalpijp (tot medio jaren '90) als met een verstelbare straalpijp (meer recent). De betreffende fabrikant kan dus waarschijnlijk wel degelijk een nieuw type straalpijp aanbieden voor een oudere haspel. In geval van twijfel over de toepasbaarheid van een onderdeel moet altijd contact opgenomen worden met de fabrikant van de haspel. b. de brandslanghaspel wordt regelmatig gebruikt voor andere doeleinden Als een brandslanghaspel regelmatig gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor schoonmaakwerkzaamheden, dan wordt deze beschouwd als een normaal aerosolvormend tappunt, zoals bijvoorbeeld een douche. Bij omgevingstemperaturen >25 C kan dan legionella groeien. Het is in die situatie noodzakelijk om dagelijks de haspel kort door te spoelen met koud water. Dit houdt in dat nadat er echt koud water uit de haspelstraalpijp komt, er nog 2 minuten doorgespoeld moet worden. 11

12 Colofon Vereniging van Beveiligings Ondernemingen in Nederland VEBON Boerhaavelaan 40 Postbus AD Zoetermeer telefoon fax website Wilt u meer weten over het lidmaatschap van VEBON? of bel De redactieraad van Brandwijzer wordt gevormd door: Henk Aaldering, Boud van Beurden, Janette van de Scheur, Erwin Schoemaker, Robbert Veltkamp, Bart de Wildt, Prof. Dr. W. IJsbrand. randwijzer

Interpretatievraagstukken normalisatie kleine blusmiddelen

Interpretatievraagstukken normalisatie kleine blusmiddelen Interpretatievraagstukken normalisatie kleine blusmiddelen 2014-09 FAQ Wijziging referentie in NEN 4001 Wat verandert er in NEN 4001 nu NEN-EN-ISO 7010 is gepubliceerd? In NEN 4001 staat een normatieve

Nadere informatie

LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland

LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland Huib Timmerman LPCB ROADSHOW LPS-1233 2006 Programma Historie van certificeren sprinkler- en overige blussystemen in Nederland

Nadere informatie

Chubb Excellence. Uw blusmiddelen in optimale staat voor één vast bedrag! BLUSMIDDELEN. Blusmiddelen

Chubb Excellence. Uw blusmiddelen in optimale staat voor één vast bedrag! BLUSMIDDELEN. Blusmiddelen Chubb Excellence Blusmiddelen Uw blusmiddelen in optimale staat voor één vast bedrag! BLUSMIDDELEN Waarom onderhoud aan blusmiddelen? Brand. Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken. Toch krijgen jaarlijks

Nadere informatie

Onderhoud van blusmiddelen. Voor meer zekerheid

Onderhoud van blusmiddelen. Voor meer zekerheid Onderhoud van blusmiddelen Voor meer zekerheid ONDERHOUD VAN BLUSMIDDELEN 3 Onderhoud van blusmiddelen Een beginnende brand in uw bedrijf kunt u zelf blussen. Daarvoor maakt u gebruik van een brandslanghaspel

Nadere informatie

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES Hefas Branddetectie BV biedt u een breed spectrum aan diensten en service om brandmeld-en ontruimingssystemen in gebruik te stellen,

Nadere informatie

BRANDBLUSSERS EN BRANDSLANGHASPELS

BRANDBLUSSERS EN BRANDSLANGHASPELS BRANDBLUSSERS EN BRANDSLANGHASPELS WAAROM IS ONDERHOUD VAN BRANDBLUSSERS EN BRANDSLANGHASPELS BELANGRIJK? Goed onderhoud is van doorslaggevend belang voor uw brandveiligheid. De kans dat brandblussers

Nadere informatie

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting Regeling Brandmeldinstallaties 2002 Samenvatting Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze samenvatting mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen

Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen 1 april 2012 Uitgave: 01 april 2012 VEBON 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

De CPR en de productnorm voor kabels

De CPR en de productnorm voor kabels De CPR en de productnorm voor kabels Omwenteling in de praktijk? Richard Neerhof (VU) Normen voor bouwproducten op basis van CPR > Verordening bouwproducten (CPR) (nr. 305/2011) (van kracht sinds 1 juli

Nadere informatie

compleet in veiligheid

compleet in veiligheid compleet in veiligheid shocking niet? RBC Nederland RBC Nederland Veiligheidspersoneel Bewakingspersoneel Technische oplossingen Verkoop Verhuur Diensten Opleidingen Advies Elke dag hebben we te maken

Nadere informatie

BRANDBLUSAPPARATUUR. MB Safety levert en onderhoudt brandblussers, brandhaspels, noodverlichting en BHV-producten.

BRANDBLUSAPPARATUUR. MB Safety levert en onderhoudt brandblussers, brandhaspels, noodverlichting en BHV-producten. MB Safety levert en onderhoudt brandblussers, brandhaspels, noodverlichting en BHV-producten. Onderhoud wordt uitgevoerd door een REOB erkend bedrijf Voordelige tarieven i.c.m. onderhoudsabonnementen brandblussers

Nadere informatie

Veiligheid als uitgangspunt

Veiligheid als uitgangspunt Veiligheid als uitgangspunt Het brandbeveiligingssysteem dient te zijn afgestemd op het risico dat beschermd moet worden BVI is een geaccrediteerde inspectie-instelling voor brandbeveiligingssystemen Inspectie

Nadere informatie

water lucht energie woning keuring brand beveiliging asbest

water lucht energie woning keuring brand beveiliging asbest water lucht energie woning keuring brand beveiliging asbest strooming Strooming onderzoekt, adviseert en beheert Strooming is specialist op het gebied van onderzoek, advies en beheer aangaande water, lucht

Nadere informatie

Wat u moet weten over rookmelders! Op weg naar driedubbele veiligheid: brand, gezondheid én milieu

Wat u moet weten over rookmelders! Op weg naar driedubbele veiligheid: brand, gezondheid én milieu Wat u moet weten over rookmelders! Op weg naar driedubbele veiligheid: brand, gezondheid én milieu Waarom een rookmelder? Elke dag breekt er in zo n 20 woningen in Nederland brand uit. Ruwweg 7.500 woningbranden

Nadere informatie

NVBR PARTNER DAG. Doormelding via PAC naar RAC. Erwin Schoemaker - directeur VEBON. Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen

NVBR PARTNER DAG. Doormelding via PAC naar RAC. Erwin Schoemaker - directeur VEBON. Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen NVBR PARTNER DAG Doormelding via PAC naar RAC Erwin Schoemaker - directeur VEBON Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen VEBON LEDEN EEN 100% ONDERNEMERSVERENIGING Brandalarmen via PAC naar

Nadere informatie

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 2: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken. Datum 25 september 2009 Status Definitief

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 2: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken. Datum 25 september 2009 Status Definitief Controleresultaten Legionellapreventie 2009 Cluster 2: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken Datum 25 september 2009 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en Veilig

Nadere informatie

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum pagina 1/5

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum pagina 1/5 kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2014-12-04 pagina 1/5 (Concept) projectvoorstel Brandveiligheid van gebouwen Brandmeldinstallaties Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen HERZIENING

Nadere informatie

Het kan zijn dat gedurende de looptijd van het contract het aantal locaties van de gemeente wijzigt door het afstoten of uitbreiden van locaties.

Het kan zijn dat gedurende de looptijd van het contract het aantal locaties van de gemeente wijzigt door het afstoten of uitbreiden van locaties. Nota van Inlichtingen Blusmiddelen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Blusmiddelen Gemeente Utrecht 14.GU.098 Omschrijving: Het doel van deze aanbesteding is om de brandveiligheid van alle

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 444 Besluit van 3 november 2008, houdende wijziging van het Besluit draagbare blustoestellen 1997 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Beheer gebouw gebonden

Beheer gebouw gebonden Beheer gebouw gebonden Om bedrijven en de particulieren een totaalpakket te kunnen bieden is Taylor Elektrotechniek B.V. in 2008 een samenwerking aangegaan met PBK Technische Installaties B.V Voor een

Nadere informatie

randwijzer nummer 1 VEBON Sectie Kleine Blusmiddelen SNEL INSPELEN OP VERANDERINGEN KWALITEIT VAN ONDERHOUD KLEINE BLUSMIDDELEN HEEFT HOGE PRIORITEIT

randwijzer nummer 1 VEBON Sectie Kleine Blusmiddelen SNEL INSPELEN OP VERANDERINGEN KWALITEIT VAN ONDERHOUD KLEINE BLUSMIDDELEN HEEFT HOGE PRIORITEIT randwijzer nummer 1 VEBON Sectie Kleine Blusmiddelen VEBON Postbus 190 2700 AD Zoetermeer telefoon 079-353 11 16 fax 079-353 13 65 e-mail vebon@fme.nl website www.vebon.org SNEL INSPELEN OP VERANDERINGEN

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 12 Besluit van 14 december 2009, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding en van het Warenwetbesluit bestuurlijke

Nadere informatie

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: zwembaden en sauna's. Datum 25 september 2009 Status Definitief

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: zwembaden en sauna's. Datum 25 september 2009 Status Definitief Controleresultaten Legionellapreventie 2009 Cluster 1: zwembaden en sauna's Datum 25 september 2009 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en Veilig water Rijnstraat

Nadere informatie

KEURMERK VEILIGE BOTENSTALLING SCHOUWINGRAPPORT

KEURMERK VEILIGE BOTENSTALLING SCHOUWINGRAPPORT Stichting VbV Postbus 21, 7300 AA, APELDOORN +31 55-527 05 05 FA: +31 55-522 67 66 Schouwinggegevens VbV referentie: KVB KEURMERK VEILIGE BOTENSTALLING SCHOUWINGRAPPORT Bedrijfsnaam: Aantal loodsen: Naam

Nadere informatie

Informatie weegverplichting aan boord

Informatie weegverplichting aan boord Informatie weegverplichting aan boord Vanuit de verordening EG nr. 1224/2009 is het verplicht om visserijproducten te wegen bij de aanlanding voordat de visserijproducten worden opgeslagen, vervoerd of

Nadere informatie

VOORLICHTING INSPECTEURS 21 MEI 2011 21.05.2011 1

VOORLICHTING INSPECTEURS 21 MEI 2011 21.05.2011 1 VOORLICHTING INSPECTEURS 21 MEI 2011 21.05.2011 1 Opdracht van het bestuur van de NVM en de Stoomgroep Holland aan de werkgroep Harmonisatie Ketelreglement De werkgroep dient te onderzoeken: - Op welke

Nadere informatie

Industrial Services. In-Service Verification Brandbeveiliging

Industrial Services. In-Service Verification Brandbeveiliging Industrial Services In-Service Verification Brandbeveiliging Brandveiligheid als zakelijke en morele overweging Brandveiligheid en brandbeveiliging zijn begrippen die binnen de kaders van wet en regelgeving

Nadere informatie

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Certificatie bestaande brandmeldinstallaties LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Inhoud presentatie Inleiding Procedure Afwijkingen Certificatie Nieuwe bouwregelgeving / certificatieschema

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 466 Besluit van 7 september 1995, houdende wijziging van het Besluit goederenvervoer over de weg en het Besluit personenvervoer in verband met

Nadere informatie

We gaan deze uitdaging realiseren!

We gaan deze uitdaging realiseren! Voorstel Datum : 14 januari 2015 Betreft : aanbieding Project : Dorpshuizen Onderhoudsrapport : n.v.. Offerte nr. : 201501017.. Dorpshuizen t.a.v. de bestuurders.. We gaan deze uitdaging realiseren! Geachte

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 7.2.2017 L 32/35 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/204 VAN DE COMMISSIE van 3 februari 2017 tot machtiging van de lidstaten om tijdelijk af te wijken van een aantal bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de

Nadere informatie

De Regeling UPD opsteller

De Regeling UPD opsteller De Regeling UPD opsteller Opstellen van Uitgangspuntendocumenten en IPB s ASPO 28 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland Inhoud 1. Kennismaking met LPCB Nederland 2. Wat zijn UPD s en IPB s? 3. Waarom

Nadere informatie

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Er zijn de laatste tijd veel nieuwe blusstoffen ontwikkeld. De

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Versie : 2.0 Publicatiedatum : 1 september 2012 Ingangsdatum : VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD Inspectie Brandbeveiliging Pagina 2/18 Het CCV is de beheerder van de CCV

Nadere informatie

Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen

Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen 1 september 2013 Uitgave: 1 september 2013 VEBON 2013 Alle rechten voorbehouden. s uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Periodieke keuring van liften. Informatie voor lifteigenaren

Periodieke keuring van liften. Informatie voor lifteigenaren Periodieke keuring van liften Informatie voor lifteigenaren De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat een lift

Nadere informatie

Brandveiligheid volgens plan

Brandveiligheid volgens plan Brandveiligheid volgens plan NEN 2535:2009 Een aantal markante wijzigingen op een rij Kennisbijeenkomst Techniek, 17 november 2010 Presentatie R2B Inspecties B.V. ISO 17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING Gegevens aanvrager Naam aanvrager : De heer Van Manen namens Kloosterboer Elst Bv Adres : Handelsweg 5 Postcode en plaats : 6662 NH ELST Gegevens inrichting Naam inrichting

Nadere informatie

De effectieve schakel naar brandbeveiliging

De effectieve schakel naar brandbeveiliging Branddetectie Ontruimingsalarmering Brandventilatie Postadres Postbus 98 5500 AB Veldhoven De effectieve schakel naar brandbeveiliging Bezoekadres van Elderenlaan 32 5581 WJ Waalre Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie.

Nadere informatie

Informatie over Controle Blusmiddelen om het jaar

Informatie over Controle Blusmiddelen om het jaar Informatie over Controle Blusmiddelen om het jaar Of controle Blusmiddelen ( blussers ) wel of niet om het jaar gecontroleerd mogen worden is afhankelijk van meerdere factoren. Een uitspraak van de Verzekering

Nadere informatie

HERZIEN ONDERHOUD KLEINE BLUSMIDDELEN NOODZAKELIJK

HERZIEN ONDERHOUD KLEINE BLUSMIDDELEN NOODZAKELIJK randwijzer 0 nummer van de VEBON Sectie Kleine Blusmiddelen VEBON Postbus 190 2700 AD Zoetermeer telefoon 079-353 11 16 fax 079-353 13 65 e-mail vebon@fme.nl website www.vebon.org HERZIEN ONDERHOUD KLEINE

Nadere informatie

Theoretische geschiktheid van blusstoffen volgens de branche voor leveranciers van blusmiddelen u aangeboden door OK Maritime!

Theoretische geschiktheid van blusstoffen volgens de branche voor leveranciers van blusmiddelen u aangeboden door OK Maritime! Theoretische heid van blusstoffen volgens de branche voor leveranciers van blusmiddelen u aangeboden door OK Maritime! Brandklasse in combinatie met overige Water Sproei schuim (aff) ABC poeder CO2 D poeder

Nadere informatie

Proton - Nieuwsbrief

Proton - Nieuwsbrief View this email in your browser Proton - Nieuwsbrief Proton Tuinbouwtechniek BV is, na de oprichting van het bedrijf in april 2014, binnen een jaar een begrip in de markt geworden. De vraag vanuit de markt

Nadere informatie

Wet en regelgeving ten aanzien van het transport van afval

Wet en regelgeving ten aanzien van het transport van afval Wet en regelgeving ten aanzien van het transport van afval door Mr M.J. van Dam Inleiding: 1 EVOA (Verordening EG) 1. EVOA (Verordening EG). rechtstreekse werking, maar: - de EVOA laat veel over aan nationale

Nadere informatie

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2012 1 2012 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 6 maart 2012, houdende wijziging van de Wet Surinaams Bureau voor Standaarden (S.B. 2006 No. 30). DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 57 van 25 oktober 2002 over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de beveiliging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 388 Besluit van 28 augustus 2008, houdende wijziging van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) teneinde regels te stellen over

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/056

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/056 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/056 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) niet tijdig over

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 209 Besluit van 24 mei 2007, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten inzake het vetgehalte van gehakt en mager

Nadere informatie

Checklist risico-inventarisatie Legionella

Checklist risico-inventarisatie Legionella Checklist risico-inventarisatie Legionella Inleiding Vanaf augustus 2000 zijn er voor recreatiebedrijven, horeca, ziekenhuizen en andere instellingen waar met water wordt gewerkt, strengere regels om legionellabesmetting

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

Wie de norm heeft, heeft de hub

Wie de norm heeft, heeft de hub Wie de norm heeft, heeft de hub Ing. Emiel Verhoeff Consultant Business Development NEN Nederlands Normalisatie-instituut, Delft Emiel.verhoeff@nen.nl, (015) 26 90 334, http://www.nen.nl Dr.ir. Henk J.

Nadere informatie

ZETTEN TECHNIEK. lifting & safety solutions. Het keuringscentrum voor veilig gereedschap...

ZETTEN TECHNIEK. lifting & safety solutions. Het keuringscentrum voor veilig gereedschap... ZETTEN TECHNIEK lifting & safety solutions Het keuringscentrum voor veilig gereedschap... Narvikweg 10c 9723 TV Groningen Telefoon: 050-5413000 Telefax: 050-5410011 E-mail: info@zettentechniek.nl Internet:

Nadere informatie

Service en onderhoud. Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek.

Service en onderhoud. Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek. Service en onderhoud Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek. Erkend installatie- en onderhoudsbedrijf voor sprinklers en brandmeldinstallaties Eén aanspreekpunt

Nadere informatie

Rapport. Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097

Rapport. Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097 Rapport Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097 2 Klacht Verzoeker kan zijn Nederlandse rijbewijs in Spanje niet omwisselen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité van de

Nadere informatie

Hart voor uw zaak. Het veilige gevoel van Saval

Hart voor uw zaak. Het veilige gevoel van Saval Hart voor uw zaak Het veilige gevoel van Saval Saval BV Huifakkerstraat 22, postbus 3499 4800 DL Breda tel: +31 (0)76 548 70 00, fax: +31 (0)76 541 79 22 e-mail: systems@saval.nl of info@saval.nl website:

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

en notarissen & Droogleever Fortuijn advocaten Landsadvocaat

en notarissen & Droogleever Fortuijn advocaten Landsadvocaat New Babylon Postbus 11756 Bezuidenhoutseweg 57 2502 AT Den Haag Pe s Rij c ken 2594 AC Den Haag telefoon (oo) 515 3000 wsvw.pelsrijckennl & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen Ministerie van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 29/45 RICHTLIJNEN

Publicatieblad van de Europese Unie L 29/45 RICHTLIJNEN 31.1.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 29/45 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2009/5/EG VAN DE COMMISSIE van 30 januari 2009 tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 161 Besluit van 31 maart 2016, houdende regels inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

CE-markering. Wat? Waarom? Hoe? Maureen Logghe Dienst Consumentenveiligheid. Infosessie VOKA 27.03.2014. http://economie.fgov.be

CE-markering. Wat? Waarom? Hoe? Maureen Logghe Dienst Consumentenveiligheid. Infosessie VOKA 27.03.2014. http://economie.fgov.be CE-markering Wat? Waarom? Hoe? Maureen Logghe Dienst Consumentenveiligheid Infosessie VOKA 27.03.2014 inhoud / overzicht CE-markering: Wat? Op welke producten? Waarom? Algemene veiligheidsverplichting

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/WTZ/2002/13517

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/WTZ/2002/13517 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Agenda 25-6-2014. Nederlandse liftenbranche 24 juni 2014

Agenda 25-6-2014. Nederlandse liftenbranche 24 juni 2014 Presentatie Liftinstituut aan: Nederlandse liftenbranche 24 juni 2014 Door: Pieter Schaareman, Productmanager Codes and Standards Agenda Algemeen Waarom nieuwe liftnormen Wijzigingen inhoudelijk implementatie

Nadere informatie

Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen. Infoblad 8.3 LEGIONELLA. Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen:

Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen. Infoblad 8.3 LEGIONELLA. Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: Infoblad 8.3 LEGIONELLA Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: - Legionella - Regelgeving - Risicoanalyse - Verplichte monstername - De kosten - Meer informatie Als eigenaar en

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Legionella verschil tussen theorie en praktijk

Legionella verschil tussen theorie en praktijk Legionella verschil tussen theorie en praktijk NVvA-Congres 2016 Kurhaus - Scheveningen Mascha van Hofweegen Praktijk -1 Wij hebben ons Legionella-beheersplan extern laten controleren. Zij hebben dit goedgekeurd

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering Nec.doc - 2002-12-06 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 juli 1981 betreffende de instrumenten bestemd

Nadere informatie

Principes volgens dewelke de normen EN en EN zijn opgenomen in het KB van 7 juli 1994

Principes volgens dewelke de normen EN en EN zijn opgenomen in het KB van 7 juli 1994 Principes volgens dewelke de normen EN 81-72 en EN 81-73 zijn opgenomen in het KB van 7 juli 1994 Deze normen zijn zeer precieze technische voorschriften. Het principe van de basisnormen bestaat slechts

Nadere informatie

Tijd voor goed vertrouwen

Tijd voor goed vertrouwen Tijd voor goed vertrouwen Tijd voor goed vertrouwen Het Keurmerk uitvaartzorg Het Keurmerk zie ik als het BOVAG-keurmerk in de autobranche. Door op juiste wijze te werken, ben je helder, transparant en

Nadere informatie

Toelichting. Algemene Vergadering NOC*NSF. Bestuur NOC*NSF. Procedurehandboek Kwaliteit Sportaccommodaties. Donderdag 28 april 2011

Toelichting. Algemene Vergadering NOC*NSF. Bestuur NOC*NSF. Procedurehandboek Kwaliteit Sportaccommodaties. Donderdag 28 april 2011 Toelichting Aan Van Betreft Datum, Kenmerk Datum behandeling Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF Procedurehandboek Kwaliteit Sportaccommodaties Donderdag 28 april 2011 Dinsdag 17 mei 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 361 Besluit van 27 juni 1995 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst betreffende

Nadere informatie

Brandpreventie: de aanpak op maat voor iedere situatie

Brandpreventie: de aanpak op maat voor iedere situatie Brandpreventie: de aanpak op maat voor iedere situatie B Dick Zwart, Brandpreventie-expert van De Leidinggroothandel 'Brandpreventie is altijd maatwerk, want er zijn geen twee gebouwen gelijk. Daarom kom

Nadere informatie

Periodieke keuring van liften. Informatie voor lifteigenaren

Periodieke keuring van liften. Informatie voor lifteigenaren Periodieke keuring van liften Informatie voor lifteigenaren De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat een lift

Nadere informatie

WATERWERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES IN GEBOUWEN EN INRICHTINGEN VOOR BEHANDELING VAN AFVALWATER

WATERWERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES IN GEBOUWEN EN INRICHTINGEN VOOR BEHANDELING VAN AFVALWATER Herziening van juni 2004 WATERWERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES IN GEBOUWEN EN INRICHTINGEN VOOR BEHANDELING VAN AFVALWATER WB 1.4 B DATUM: JAN. 2017 Auteursrechten voorbehouden Dit werkblad heeft betrekking

Nadere informatie

Asset Management als bindende factor

Asset Management als bindende factor Asset Management Asset Management als bindende factor Eigenaren, investeerders, beheerders, exploitanten en verzekeraars hebben allen tenminste één ding met elkaar gemeen. Het beheer en het onderhoud van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Ontwerp Brussel, XXX C VERORDENING (EU) nr..../2011 VAN DE COMMISSIE van [ ] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1702/2003 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften

Nadere informatie

Brandbeveiliging vanuit het standpunt van verzekeraars

Brandbeveiliging vanuit het standpunt van verzekeraars Brandbeveiliging vanuit het standpunt van verzekeraars Hak van der Sijp Agenda 1 Voorstellen 2 Wat wil een verzekeraar 3 Conclusie 4 Uitdagingen 3 1 1 Voorstellen 4 Voorstellen HDI-Risk Consulting (HRC)

Nadere informatie

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding Toelichting I. Algemeen 1. Inleiding Aanleiding voor deze regeling is de wet van 21 juni 2001 houdende wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb. 346) die op 8 mei 2002 in

Nadere informatie

Reparatie Ex-motoren. Kwaliteitsslag binnen de branche

Reparatie Ex-motoren. Kwaliteitsslag binnen de branche Reparatie Ex-motoren Kwaliteitsslag binnen de branche Voorstellen Mark Ent Bestuurslid Vakgroep EMO van Uneto-VNI Lid normcommissie NEC31 Directeur SPIT elektromechanica BV Agenda Reparatie van Ex-motoren:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 439 Besluit van 18 september 1995 tot wijziging van het Mijnreglement 1964 en het Mijnreglement continentaal plat (explosieveilig materieel)

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.7.2016 COM(2016) 438 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ over de toepassing van het wettelijk kader

Nadere informatie

Record Brandbeveiliging Uw partner op het gebied van. brandveiligheid

Record Brandbeveiliging Uw partner op het gebied van. brandveiligheid Record Brandbeveiliging Uw partner op het gebied van brandveiligheid Record Brandbeveiliging Record Brandbeveiliging is al bijna 25 jaar een erkend onderhoudsbedrijf en vooraanstaande leverancier van kleine

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 70 van 12 december 2003 over voorstellen tot aanpassing

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2010/1571-05 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien de aanvraag d.d. 20 juli 2010 van Philips Stralingsbeschermingsdienst

Nadere informatie

VERZEKERAARSVOORSCHRIFTEN VOOR DE INSTALLATIE VAN AUTOMATISCHE BRANDDETECTIESYSTEMEN

VERZEKERAARSVOORSCHRIFTEN VOOR DE INSTALLATIE VAN AUTOMATISCHE BRANDDETECTIESYSTEMEN Afdeling Brand en Zaakschadeverzekeringen van Assuralia de Meeûssquare 29-1000 BRUSSEL VERZEKERAARSVOORSCHRIFTEN VOOR DE INSTALLATIE VAN AUTOMATISCHE BRANDDETECTIESYSTEMEN 1 januari 2005 Technische studie

Nadere informatie

Checklist wettelijke keuringen van installaties:

Checklist wettelijke keuringen van installaties: Checklist wettelijke keuringen van installaties: 1. Keuring Legionella: conform waterleidingbesluit en NEN 1006. 2. Keuring Keerkleppen waterinstallaties: conform waterleidingbesluit. 3. Keuring SCIOS:

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

PROTOCOL 21. Erkenning van buiten de Rijnoeverstaten geldende bewijzen

PROTOCOL 21. Erkenning van buiten de Rijnoeverstaten geldende bewijzen - 53 - PROTOCOL 21 Erkenning van buiten de Rijnoeverstaten geldende bewijzen Wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement en van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (2002-I-2, 2003-I-12, 2003-I-13,

Nadere informatie