Implementatiehandleiding ideal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Implementatiehandleiding ideal"

Transcriptie

1 Implementatiehandleiding ideal Versie: 2.1 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services

2 Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging Eerste versie van de handleiding voor de implementatie van de Buckaroo Payment Engine ideal Laatste review, kleine tekstuele wijzigingen Veld BPE_Invoice verplicht. Voorbeelden sourcecode: activeren van scrollbars in pop-up window. Advies voor gebruik BPE_Return_Target Functies toegevoegd voor onderbroken ideal transactie. Push d.m.v. een batchfunctie (elke 15 minuten). Pull d.m.v. XML variabelen in kleine letters bij delayed response (hoofdstuk 4) tekstuele aanpassingen Aanvulling implementatie EasyShopMaker Uitleg Webwinkel Nieuwe oplevering. Inhoudelijke, tekstuele en lay-out wijzigingen Toevoeging Friesland Bank Toevoeging ASN Bank Content update Toevoeging Triodos Bank Updates en correcties Buckaroo BV, Nederland Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Buckaroo BV Implementatiehandleiding ideal 2 van 25

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Algemeen Payment-processing met ideal Beveiliging SSL Merchant-key Digitale handtekening Blokkeren transacties o.b.v. IP-adres Invoice-check Aansluiting Koppeling met de ideal-gateway De velden Voorbeelden source-code Standaard e-commerce pakketten Onderbroken transacties Push: Buckaroo Payment server geeft response door Pull: Opvragen status middels XML-request Bijlage: Responsecodes...25 Implementatiehandleiding ideal 3 van 25

4 1. Inleiding Wij heten u van harte welkom als gebruiker van de Buckaroo Payment Engine. Deze handleiding beschrijft hoe u op eenvoudige wijze vanaf uw website een koppeling kunt maken met de Buckaroo Payment Engine voor betalingen via ideal. Met ideal kunnen uw klanten direct vanaf uw webwinkel betalen in de voor hun vertrouwde internetbankier omgeving van hun bank. ideal wordt momenteel ondersteund door enkele grote Nederlandse banken. Op onze website (www.buckaroo.nl) kunt u zien welke banken dat momenteel zijn. Het implementeren van een directe koppeling met ideal vereist een aanzienlijke kennis inzake XML, PKI en andere webtechnologie. Wij hebben daarom voor u een eenvoudige interface ontwikkeld op onze internetkassa, zodat het ideal-betaalmechanisme op eenvoudige wijze binnen uw webwinkel kunt implementeren. De ideal-interface met de internetkassa van Buckaroo werkt op eenzelfde wijze als de Payment Engine voor creditcards. Mochten er in deze implementatiehandleiding punten staan die voor u onduidelijk zijn, dan wel in uw ogen niet kloppen, dan verzoeken wij u ons dit te melden op Implementatiehandleiding ideal 4 van 25

5 2. Algemeen 2.1 Payment-processing met ideal Het verwerken van betalingen met ideal is een complex proces. Er zijn meerdere stappen nodig om de betaling vanaf uw website uit te voeren. De ideal-gateway van de Buckaroo Payment Engine vereenvoudigt dit proces voor een merchant substantieel. De ideal-gateway verzorgt de communicatie voor u naar de bank en leidt de betaler terug naar uw webwinkel nadat de transactie is verwerkt. Afhankelijk van het resultaat van de transactie, kan dit een succespagina (bij succesvolle betaling) zijn of een andere pagina (afwijzing of weigering). In Figuur 1: implementatie ideal Gateway is schematisch weergegeven hoe de implementatie van deze gateway tot stand komt. Figuur 1: Implementatie ideal Gateway Implementatiehandleiding ideal 5 van 25

6 3. Beveiliging Voor er in gegaan word op de technische aspecten van de koppeling, volgt hier eerst een kleine uiteenzetting van enkele aspecten inzake de beveiliging van uw transacties. 3.1 SSL Het netwerkverkeer verloopt volledig via SSL-verbindingen. Dit betekent dat alle verkeer versleuteld wordt verzonden. De SSL-beveiliging wordt weergegeven door het bekende slotje dat wordt weergegeven in de statusbalk van uw webbrowser. Deze beveiliging wordt vanuit de webservers van Buckaroo geregeld. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. 3.2 Merchant-key In het kader van uw aansluiting heeft u van ons één of meer merchant-keys ontvangen. Per koppeling (of website) ontvangt u een nieuwe key. Deze key is essentieel bij het aanbieden van een transactie omdat deze de unieke verbinding legt tussen de betreffende transactie en uw account als merchant. Indien u dus over meerdere merchant-keys beschikt, worden de transacties dus per koppeling apart geregistreerd. U kunt uw MasterCard/ Visa aansluitnummers op deze manier dus voor meerdere websites gebruiken. 3.3 Digitale handtekening De digitale handtekening wordt gebruikt om de authenticiteit van transacties te verifiëren. Hiermee wordt voorkomen dat derden in uw naam transacties kunnen versturen. De digitale handtekening is een unieke code die wordt berekend op basis van enkele transactiegegevens en een shared secret key. U, als merchant, en de BPE zijn de enigen die deze secret key kennen. Alleen u en de BPE kunnen dus de juistheid van de digitale handtekening vaststellen. De shared secret key kunt u zelf instellen op de Buckaroo Payment Plaza, onder het kopje configuratie. Bij de berekening van de digitale handtekening dient gebruik te worden gemaakt van het MD5 encryptie algoritme. Voer dit algoritme uit op enkele specifieke transactiegegevens in combinatie met de shared secret key, en u krijgt de digitale handtekening als output. Het toepassen van de digitale handtekening werkt als volgt: De afzender van het bericht berekent de digitale handtekening en geeft deze in het bericht mee in het daarvoor bestemde veld. De ontvanger berekent eveneens de digitale handtekening en vergelijkt deze met de meegezonden waarde. Indien de berekening en de meegezonden waarde gelijk zijn, kan het bericht worden geaccepteerd. Implementatiehandleiding ideal 6 van 25

7 Er zijn momenteel 2 berichten waarop de digitale handtekening wordt toegepast: 1. Bij het aanbieden van transacties ( Request ). De digitale handtekening (DH) wordt als volgt berekend: DH = MD5(MerchantKey + InvoiceNumber + Amount + Currency + Modus + SecretKey) MerchantKey = de merchant-key die u heeft ontvangen voor de koppeling (veld bpe_merchant) InvoiceNumber = een factuurnummer dat u met de transactie kunt meegeven (veld bpe_invoice) Amount = Het bedrag in centen (veld bpe_amount) Currency = De gebruikte valuta, momenteel alleen EUR (veld bpe_currency) Modus = Is het een Testbetaling (1) of een echte transactie (0) (veld bpe_mode) SecretKey = De geheime code die u t.b.v. de versleuteling heeft opgegeven 2. Bij het ontvangen van het verwerkingsresultaat van transacties ( Response ). De digitale handtekening (DH) wordt als volgt berekend: DH = MD5(TransactionKey + Timestamp + MerchantKey + InvoiceNumber + Reference + Currency + Amount + Result + Modus + SecretKey) TransactionKey = De unieke code die door de BPE aan de transactie is toegekend Timestamp = Datum en tijd van de transactie (veld bpe_timestamp) MerchantKey = de merchant-key die u heeft ontvangen voor de koppeling InvoiceNumber = Een factuurnummer dat u met de transactie kunt meegeven (veld bpe_invoice) Reference = De referentiecode die u met de transactie meegeeft (veld bpe_reference) Currency = De gebruikte valuta (momenteel alleen EUR) (veld bpe_currency) Amount = Het bedrag in centen (veld bpe_amount) Result = De statuscode van de transactie (veld bpe_result) Modus = Is het een Testbetaling (1) of een echte transactie (0) (veld bpe_mode) SecretKey = De geheime code die u t.b.v. de versleuteling heeft opgegeven NB: Toepassing van de digitale handtekening is verplicht. De digitale handtekening wordt zowel op het aanleveren van berichten (transacties / batches) door merchants aan de BPE toegepast, als op responses van de BPE aan de systemen van de merchant. Met name in het laatstgenoemde geval voorkomt het dat hackers valse betalingsbevestigingen naar uw website kunnen sturen, en daarmee wellicht op uw website een orderbevestiging genereren zonder dat de betaling heeft plaatsgevonden. Het gebruik van het MD5-encryptiealgoritme verschilt per ontwikkelplatform. De meeste talen (zoals PHP en ASP.NET) hebben standaardimplementaties van het MD5-algoritme. Voor andere talen als classic ASP kunt u op internet implementaties van het MD5- algoritme vinden. Implementatiehandleiding ideal 7 van 25

8 Hieronder vindt u een voorbeelden van het gebruik van MD5 in de meest gangbare platformen c.q. talen. Taal PHP VB.NET Voorbeeldcode digitalsignature = Md5(inputString); Dim strdata As String = "Hier uw merchant- en transactiegegevens" Dim objmd5 As New System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider Dim arrinput() As Byte Dim arrhash() As Byte 'Converteer de input naar bytes arrinput = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(strData) 'Bereken een hash over de input arrhash = objmd5.computehash(arrinput) 'Geheugen vrijmaken objmd5 = Nothing 'Bouw een string op van de hash output Dim objstringbuilder As New System.Text.StringBuilder(arrHash.Length) For i As Integer = 0 To arrhash.length - 1 objstringbuilder.append(arrhash(i).tostring("x2") Next 'Lees de digitale handtekening uit als string Dim digitalsignature As String = objstringbuilder.tostring() C# string strdata = "Hier uw merchant- en transactiegegevens"; System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider objmd5 = new System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider(); byte[] arrinput; byte[] arrhash; //Converteer de input naar bytes arrinput = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(strData); //Bereken een hash over de data arrhash = objmd.computehash(arrinput); //Geheugen vrijmaken objmd5 = null; //Bouw een string op van de hash output System.Text.StringBuilder objstringbuilder = new System.Text.StringBuilder(arrHash.Length); for(int i=0; i<arrhash.length; i++) { objstringbuilder.append(arrhash[i].tostring("x2"); } //Lees de digitale handtekening uit als string string digitalsignature = objstringbuilder.tostring(); Implementatiehandleiding ideal 8 van 25

9 3.4 Blokkeren transacties o.b.v. IP-adres Andere beveiligingsmaatregelen betreffen het blokkeren/ weren van ongewenste transacties. Hiervoor beschikt de BPE over verschillende mogelijkheden. Zo is er ondermeer een zwartboek voor IP-adressen. Bij transacties middels de SSLpagina s wordt automatisch het IP-adres van de pc van de klant achterhaald. Bij transacties middels de XML-interface kunt u het IP-adres van de klant zelf meegeven (onze servers achterhalen het adres van uw server). Er is een globale lijst van IP-adressen die geldt voor het gehele BPE-systeem. Deze lijst bevat bekende IP-adressen van enkele notoire fraudeurs. Deze lijst wordt door Buckaroo onderhouden. Ook kunt u zelf een eigen zwartboek onderhouden. U kunt per merchant-key een lijst onderhouden, of IP-adressen blokkeren voor uw gehele account (dus voor al uw merchant-keys). U kunt IP-adressen toevoegen via de Configuratie -pagina op de Buckaroo Payment Plaza. Kies Blokkeringen van het Type IP-adres. Let hierbij goed op de correcte notatie van het IP-adres: a.b.c.d waarbij a,b,c en d getallen zijn tussen 0 en 255. Als u slechts een gedeelte van een IP-adres invult, dan wordt de gehele range die met deze waarde begint geblokkeerd. Ook kunt u IP-adressen toevoegen middels de optie Blokkeer IP op de detailpagina met de transactiegegevens van een specifieke transactie. Het IP-nummer van de klant die deze transactie heeft gedaan wordt dan voor al uw koppelingen geblokkeerd. Buckaroo voert regelmatig analyses uit op het gedrag van betalers. Indien hieruit onregelmatigheden naar voren komen, zullen we in overleg met u voorstellen om IPadressen te blokkeren. 3.5 Invoice-check Met elke transactie kunt u het nummer meegeven van de factuur waarvan de betaling moet plaatsvinden. Een controlemechanisme zorgt er dan voor dat elke factuur slechts eenmaal kan worden betaald. Daarmee kan enerzijds worden voorkomen dat klanten dubbele betalingen doen (dit kwam in sommige situaties wel eens voor) en daarmee onnodige refunds, anderzijds kunt u ongewenste betaalpogingen weren. Dit laatste kan worden bewerkstelligd door in de configuratie aan te geven dat voor uw transacties het gebruik van een factuurnummer verplicht is. In dat geval moet het Invoice-veld (zie beschrijving velden SSL-pagina s in latere paragrafen) een waarde bevatten, anders wordt de transactie geweigerd. Als het Invoice-veld gevuld is, wordt gecontroleerd of er reeds een succesvolle transactie voor dit factuurnummer heeft plaatsgevonden. Is dit het geval, dan wordt de transactie afgewezen, en de klant geïnformeerd. Ook kunt u het maximale aantal betaalpogingen per factuur instellen. Ook deze instelling is alleen actief wanneer het Invoice-veld een waarde bevat. De instellingen voor de Invoice-check kunt u configureren via de Configuratie -pagina op de Buckaroo Payment Plaza. Kies Blokkeringen van het Type Factuur. Implementatiehandleiding ideal 9 van 25

10 4. Aansluiting 4.1 Koppeling met de ideal-gateway. De eenvoudigste manier om uw website met de betaalmogelijkheden van de Buckaroo Payment Engine (BPE) uit te breiden, is door een koppeling te maken met de betaalpagina s op de BPE-server. Implementeer op uw eigen website, op de pagina waarop uw klant moet gaan betalen, een link naar de SSL-pagina s van de BPE. Maak daarbij gebruik van de HTTP POSTmethode (in HTML form-submit) om de benodigde gegevens voor de betaling aan de BPE over te dragen. Het gebruik van de GET-methode (middels querystring) is voor de ideal-gateway niet mogelijk. Gebruik de volgende URL voor de SSL-interface: - https://payment.buckaroo.nl/gateway/ideal_payment.asp N.B.: bij ideal betalingen zijn alleen alfanumerieke karakters (A t/m Z en 0 t/m 9) toegestaan, en leestekens. Speciale tekens zoals äáàëéèöóò zijn niet toegestaan. Let erop dat u deze tekens niet gebruikt, zowel bij het berekenen van de digitale handtekening als het doorsturen van variabelen naar de BPE. N.B.: het is niet verplicht om op uw eigen webomgeving een SSL-certificaat te hebben. Wij raden dit echter wel aan. Als u geen eigen SSL-certificaat gebruikt, wordt een consument na betaling doorgestuurd van de beveiligde Buckaroo-betaalpagina s naar een onbeveiligde pagina op uw webomgeving. De meeste browsers geven een waarschuwing als de gebruiker een beveiligde verbinding verlaat. Implementatiehandleiding ideal 10 van 25

11 4.2 De velden Als u gebruik maakt van een HTML <FORM>-tag, kunt u de voor de transactie benodigde gegevens middels en een aantal (verborgen) input-tags naar de BPE posten. Gebruik daarvoor de volgende veldnamen: Veldnaam Omschrijving Verplicht BPE_Merchant de merchant-key welke u van ons heeft ontvangen. Deze code zorgt ervoor dat de transactie op uw account wordt bijgeschreven. Per website ontvangt u een unieke merchant-key. Verplicht BPE_Amount het bedrag van de transactie in centen. Verplicht BPE_Currency de code voor de valuta waarin de transactie moet plaatsvinden. Voorlopig wordt uitsluitend de Euro ondersteund: - EUR = Euro Verplicht BPE_Issuer BPE_Description Geef in dit veld de code voor de door de klant voorgeselecteerde bank. Indien deze waarde wordt meegegeven, zal het Buckaroo scherm voor selectie van de bank niet worden getoond. Uw klant wordt dan direct naar het scherm van de bank geleid. Één van de volgende waarden kunt u meegeven : - ABNAMRO - ASNBANK - FORTIS - FRIESLAND - INGBANK - RABOBANK - SNSBANK - SNSREGIO - TRIODOS Geef in dit veld een korte omschrijving voor deze transactie. Optioneel Optioneel BPE_Reference Geef in dit veld een referentiecode op. Dit veld wordt ongewijzigd doorgegeven in de responsepagina s. Gebruik dit veld bijv. voor het doorvoeren van een sessie-id. Let op: de volgende tekens zijn hierbij niet toegestaan. Deze worden uitgefilterd: Optioneel Implementatiehandleiding ideal 11 van 25

12 BPE_Language ; [ ] > < = + % * ( ) # & \ /!? ` ~ ^ taalcode voor de taalcode voor de gebruikersinterface: NL = nederlands EN = engels DE = duits FR = frans Optioneel, Default=N L BPE_Mode modus-parameter : 0 = volledige verwerking 1 = testmodus. Transacties worden wel bij Buckaroo geregistreerd, maar niet doorgezonden aan de banken. Indien uw transactie goed door ons is ontvangen, wordt direct naar de opgegeven succespagina geredigeerd. Optioneel, default=0 BPE_Signature2 Geef in dit veld uw digitale handtekening om uw website als afzender te authenticeren. Verplicht BPE_Invoice Geef in dit veld een factuurnummer op waarvoor betaling moet plaatsvinden. Als u een factuurnummer opgeeft, zal een Invoice-check worden uitgevoerd zoals eerder beschreven. Gebruik van dit veld is door de banken verplicht gesteld. Verplicht BPE_Return_Success BPE_Return_Reject Geef een afwijkende URL op voor de returnpagina in geval de transactie succesvol wordt verwerkt. Geef een afwijkende URL op voor de returnpagina in geval de transactie door de bank (processor) wordt afgewezen. Optioneel Optioneel BPE_Return_Error Geef een afwijkende URL op voor de returnpagina in geval de transactie niet kan worden verwerkt als gevolg van een technische storing. Optioneel BPE_Return_Method Geef aan op welke wijze de resultaatparameters moeten worden teruggegeven aan uw responsepagina s: GET = http get-methode POST = http post-methode Verplicht, op POST Implementatiehandleiding ideal 12 van 25

13 BPE_Return_Target Let op : Indien de GET-methode wordt toegepast dient u uw site te beveiligen tegen Replay -attacks. Omdat de parameters in de URL-string (webadres) van de pagina worden geretourneerd, blijven deze bewaard in de cache van de browser bij uw klant. Deze kan dus de returnpagina nogmaals oproepen met dezelfde responseparameters (bijv. middels de Backtoets), met alle gevolgen van dien. Voor ideal wordt de waarde altijd op POST gezet. Geef in dit veld de naam van het target window (window.name) waarin de returnpagina moet worden opgeroepen. Neem bijvoorbeeld <script language= javascript >self.name= payopener </scri pt> op in uw bestelpagina en geef BPE_Return_Target de waarde payopener <input type= hidden name= BPE_Return_target value= payopener > om de responsepagina correct op te laten roepen. Zie ook de opmerking onder deze tabel*. Optioneel BPE_Style BPE_Autoclose_Popup Geef in dit veld aan of u de SSL-pagina s in een popup venster of in het oorspronkelijke venster draait. - POPUP = pagina s in pop-up venster - PAGE = Pagina s in oorspronkelijk venster Het is niet mogelijk om ideal in een Frame te gebruiken. Indien gebruik gemaakt wordt van een pop-up venster, geef in dit veld dan aan of dit venster automatisch moet worden gesloten. De pop-up wordt dan direct bij het laden van de response gesloten. Uw eigen returnpagina neemt in dat geval de taak over om de klant te informeren over het resultaat van de verwerking. De mogelijke waarden zijn: - 1, ja, yes, true = JA - 0, nee, no, false = NEE Optioneel Optioneel Implementatiehandleiding ideal 13 van 25

14 *NB! Het veld BPE_Return_Target is niet verplicht. Het wordt echter bij gebruik van een popup sterk aangeraden dit veld wel te gebruiken om de responsepagina naar het juiste window te redigeren. Indien dit veld ontbreekt zal de responsepagina worden opgeroepen middels de Location-property van het window.opener-object (window.opener.location). De URL, met alle velden die worden teruggezonden wordt dan echter geregistreerd in de cache van de browser. Hierdoor is een replay (bijv. middels de Back -toets) van deze pagina/script op uw website mogelijk. Tevens worden in dit geval uitsluitend de Buckaroo-returnvariabelen teruggezonden. Eventuele eigen velden worden dan dus niet doorgegeven (zie sourcecode voorbeeld 2). De BPE geeft de volgende velden mee terug aan de returnpagina op uw website. Afhankelijk van de geretourneerde waarden kunt u het orderproces op uw site vervolgen. Veldnaam Omschrijving Altijd bpe_trx bpe_result De unieke code die door de BPE aan de transactie is toegekend (32 tekens). De resultaatcode voor de verwerking van de transactie. Ja Ja bpe_timestamp De datum en tijd van de transactie Ja bpe_currency De valuta waarin de transactie gedaan is Ja bpe_amount Het transactiebedrag in centen Ja bpe_reference De door u meegegeven referentie voor de transactie of sessie Indien door u opgegeven bpe_invoice Het door u opgegeven factuurnummer. Ja bpe_signature2 bpe_mode De digitale handtekening om de BPE als afzender te authenticeren. Zie voor de opbouw van dit veld het hoofdstuk Digitale Handtekening. Is het een testtransactie (1) of een echte transactie (0) Ja Ja Voorbeelden source-code. Hieronder volgen enkele voorbeelden van HTML / Javascript-oplossingen voor implementatie van de SSL-pagina s. Er zijn vele combinaties mogelijk. Een paar voorbeelden zijn weergegeven om de essentiële verschillen duidelijk te maken. Het belangrijkste verschil is echter dat u wel of niet vóór de aanroep van de idealgateway uw klant reeds kunt laten kiezen voor de bank waarmee hij/zij wil betalen. Indien in de aanroep geen waarde voor een voorgeselecteerde bank (veld: bpe_issuer) wordt meegegeven, zal de Buckaroo Payment Engine een selectiescherm hiervoor aan uw klant tonen. Indien wel een bank vooraf (op uw site) wordt geselecteerd, kunt u de Implementatiehandleiding ideal 14 van 25

15 waarde daarvoor meegeven in het vel BPE_issuer. Het selectiescherm wordt dan overgeslagen. Uw klant wordt dan direct geredigeerd naar het betaalscherm van de geselecteerde bank. Voorbeeld 1: Normale SSL-pagina s in het venster van de webshop In dit voorbeeld wordt de ideal-gateway aangeroepen zonder voorgeselecteerde bank. Dit voorbeeld is de meest eenvoudige versie voor de implementatie. Hierin wordt de verplichte digitale handtekening meegestuurd. De code voor dit voorbeeld is: <form name= Form action= https://payment.buckaroo.nl/gateway/ideal_payment.asp method= post > <input type= hidden name= BPE_Merchant value= [uw merchant-code] > <input type= hidden name= BPE_Amount value= [bedrag in centen] > <input type= hidden name= BPE_Currency value= [valuta-code] > <input type= hidden name= BPE_Invoice value= [factuurnummer] > <input type= hidden name= BPE_Description value= [gewenste omschrijving] > <input type= hidden name= BPE_Language value= [gewenste taalcode gebruikersinterface] > <input type= hidden name= BPE_Mode value= [test-modus (1) of niet (0)] > <input type= hidden name= BPE_Reference value= [uw eigen referentie of sessiecode] > <input type= hidden name= BPE_Return_Target value= > <input type= hidden name= BPE_Signature2 value= [de berekende digitale handtekening] > <input type= submit class= button value= Betalen > </form> Voorbeeld 2: keuzeoptie voor creditcard of ideal, met voorgeselecteerde bank, digitale handtekening en eigen variabelen. Ook in dit voorbeeld worden de SSL-pagina s opgeroepen in het venster waarin de webshop getoond wordt. Bij de ideal-gateway kunnen tevens een aantal (geen limiet) eigen velden worden meegegeven, die na de transactieverwerking door de BPE aan de returnpagina weer worden teruggegeven. In dit voorbeeld zijn dat de velden cvar1 t/m cvar6. Deze velden en hun waarden worden ongewijzigd door het proces gevoerd. Implementatiehandleiding ideal 15 van 25

16 <!DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN > <html> <head> <title>voorbeeld 2</title> <link rel= stylesheet href=../includes/style.css type= text/css > <script language= JavaScript > function pay(){ if (!document.pform.pchoice[0].checked &&!document.pform.pchoice[1].checked){ alert( Kies eerst de gewenste betaalmethode ); return; } if (document.pform.pchoice[1].checked && document.pform.bpe_issuer.value== X ){ alert( U kunt uitsluitend met ideal betalen\nals u bankiert bij één van de genoemde banken.\nselecteer creditcard of neem contact met ons op ); document.pform.pchoice[0].checked=true; return; } if (document.pform.pchoice[0].checked){ document.pform.action= https://payment.buckaroo.nl/sslplus/request_for_authorization.asp } if (document.pform.pchoice[1].checked){ document.pform.action= https://payment.buckaroo.nl/gateway/ideal_payment.asp } document.pform.submit(); } </script> </head> <body class= body bottommargin= 0 topmargin= 0 rightmargin= 0 leftmargin= 0 style= background-color:#ffffff; > <form name= pform method= post > <table cellspacing= 0 cellpadding= 2 border= 0 width= 95% height= 100% align= center style= overflow:hidden; > <tr><td colspan= 2 class= fontn style= background-color:#c7c7c7;font-size:11px;font-weight:bold;border:1px solid #c7c7c7; >Kies de gewenste betaalwijze</td> <td class= fontn align= right style= background-color:#c7c7c7;font-size:11px;font-weight:bold;padding-right:4px;border:1px solid #c7c7c7; >Bedrag: </td></tr> <tr><td class= fontn align= left valign= middle style= height:32px;width:40px;font-size:14px;font-weight:normal;border-left:1px solid #c7c7c7;border-bottom:1px solid #c7c7c7; >

17 <input type= radio name= pchoice ></td> <td class= fontn align= left valign= middle style= height:32px;font-size:11px;font-weight:normal;border-left:1px solid #c7c7c7;border-bottom:1px solid #c7c7c7; > <a style= cursor:pointer; onclick= document.pform.pchoice[0].checked=true; >Creditcard (Mastercard / Visa)</a> </td> <td class= fontn align= right valign= middle style= height:32px;font-size:11px;font-weight:normal;border-bottom:1px solid #c7c7c7;border-right:1px solid #c7c7c7; > <img src=../images/logomc.gif width= 32 height= 20 alt= border= 0 hspace= 4 ><img src=../images/logovisa.gif width= 32 height= 20 alt= border= 0 hspace= 4 > </td></tr> <tr><td class= fontn align= left valign= middle style= height:32px;font-size:11px;font-weight:normal;border-left:1px solid #c7c7c7;border-bottom:1px solid #c7c7c7; > <input type= radio name= pchoice ></td> <td class= fontn align= left valign= middle style= height:32px;font-size:11px;font-weight:normal;border-left:1px solid #c7c7c7;border-bottom:1px solid #c7c7c7; > <a style= cursor:pointer; onclick= document.pform.pchoice[1].checked=true; >Telebankieren (ideal). Uw bank:</a> <select name= BPE_Issuer class= fontn style= width:150px;font-size:11px;font-weight:normal; onfocus= document.pform.pchoice[1].checked=true; > <option value= > kies uw bank <option value= RABOBANK >Rabobank <option value= INGBANK >ING Bank <option value= ABNAMRO >Abn-Amro <option value= FORTIS >Fortis <option value= SNSBANK >SNS Bank <option value= FRIESLAND >Friesland Bank <option value= X > geen van bovenstaande </select></td> <td class= fontn align= right valign= middle style= height:32px;font-size:11px;font-weight:normal;border-bottom:1px solid #c7c7c7;border-right:1px solid #c7c7c7; > <img src=../images/logoideal.jpg width= 22 height= 20 alt= border= 0 hspace= 4 > </td></tr> <tr><td colspan= 3 class= fontn align= center valign= middle style= height:32px;font-size:14px;font-weight:normal;border-left:1px solid #c7c7c7;borderbottom:1px solid #c7c7c7;border-right:1px solid #c7c7c7; > <input type= button class= button value= Betaal onclick= pay(); > </td></tr> </table> <input type= hidden name= BPE_Reference value= [uw eigen referentie of sessie-code] > <input type= hidden name= BPE_Merchant value= [uw merchant-code] > Implementatiehandleiding ideal 17 van 25

18 <input type= hidden name= BPE_Invoice value= = [uw factuurnummer] > <input type= hidden name= BPE_Amount value= [bedrag van de transactie in centen] > <input type= hidden name= BPE_Currency value= [valuta-code] > <input type= hidden name= BPE_Description value= [omschrijving van de transactie] > <input type= hidden name= BPE_Language value= [gewenste taalcode gebruikersinterface] > <input type= hidden name= BPE_Mode value= [test-modus (1) of niet (0)] > <input type= hidden name= BPE_Signature2 value= [de door u berekende digitale handtekening] > <input type= hidden name= BPE_Return_Success value= [http://www. Uwsite.nl/uw_success_pagina] > <input type= hidden name= BPE_Return_Reject value= [http://www. Uwsite.nl/uw_failure_pagina] > <input type= hidden name= BPE_Return_Error value= [http://www.uwsite.nl/uw_error_pagina] > <input type= hidden name= BPE_Return_Target value= > <input type= hidden name= cvar1 value= A > Dit custom-veld wordt geretourneerd in de return-pagina. <input type= hidden name= cvar2 value= B > Dit custom-veld wordt geretourneerd in de return-pagina. <input type= hidden name= cvar3 value= C > Dit custom-veld wordt geretourneerd in de return-pagina. <input type= hidden name= cvar4 value= D > Dit custom-veld wordt geretourneerd in de return-pagina. <input type= hidden name= cvar5 value= E > Dit custom-veld wordt geretourneerd in de return-pagina. <input type= hidden name= cvar6 value= F > Dit custom-veld wordt geretourneerd in de return-pagina. <input type= hidden name= kiesuweigenvariabelenaam value= X > Dit custom-veld wordt geretourneerd in de return-pagina. </form> </body> </html> Implementatiehandleiding ideal 18 van 25

19 Toelichting Er worden 2 betaalopties getoond. De keuze kan worden gemaakt middels het aanklikken door de consument van de gewenste betaalwijze. Voor ideal is een <select>-tag opgenomen voor het voorselecteren van de gewenste bank. Door op de button Betaal te klikken, wordt het Javascript geactiveerd dat voor het versturen van de parameters naar de ideal-gateway zorg draagt. Eerst wordt de input van de klant gevalideerd. Vervolgens wordt het betaalscherm getoond, afhankelijk van de gekozen betaalwijze. Ook wordt, afhankelijk van de gekozen betaalwijze, de actieparameter van het <form>-tag ingesteld. Tenslotte kan het formulier worden verzonden. 4.3 Standaard e-commerce pakketten Voor een aantal bestaande softwarepakketten zijn betaalmodules beschikbaar, ontwikkeld door diverse partners van Buckaroo. Deze betaalmodules leveren alle benodigde functionaliteit waardoor u niet zelf de koppeling met de BPE hoeft te implementeren. Tot deze pakketten behoren o.a.: - OSCommerce - Zen Cart - Webwinkel Mijnwinkel - Joomla! - Magento - Virtuemart Webwinkel 3.5 Voor Webwinkel 3.5 (Easy Computing) is een koppeling aanwezig in het pakket van Webwinkel 3.5. Hiervoor is het volgende nodig: In het menu bewerken vindt u het submenu artikelen en daar onder betalingswijze. Hierin vindt u een lijst met de betalingsmogelijkheden voor uw webwinkel. Selecteer hierin ideal Buckaroo voor de ideal koppeling naar de Buckaroo Payment Engine. Vervolgens kunt u hier uw merchant key invoeren die u van Buckaroo heeft ontvangen, kunt u instellen of het een testmodus (om te kijken of alles goed werkt) of een Productiemodus (voor de daadwerkelijke betalingen) betreft en kan de te gebruiken valuta worden opgegeven (bij Buckaroo is dat standaard euro). Voor andere standaard e-commerce pakketten kunnen we wellicht ondersteuning bieden om een dergelijke module te realiseren. Stuur hiervoor een verzoek naar

20 4.4 Onderbroken transacties Helaas laat de opzet van de betaalpagina s de kaarthouder de mogelijkheid open om het transactieproces te onderbreken. Nadat de kaarthouder heeft betaald, wordt een bevestigingspagina van de bank getoond. Daarbij wordt door de bank geen auto-redirect uitgevoerd om het resultaat van de betaling automatisch door te geven aan Buckaroo. Ook wordt de kaarthouder daardoor niet automatisch teruggevoerd naar returnpagina s van de webwinkel. De kaarthouder moet hiervoor op de Ga verder -link klikken. Echter bestaat hierdoor de mogelijkheid dat de gebruiker het venster sluit, waardoor het proces wordt afgebroken. Er wordt in dat geval dus geen response teruggegeven naar uw webwinkel. Om uw webwinkel toch van de betaalresponse te kunnen voorzien heeft Buckaroo daarom twee oplossingen ontwikkeld. De eerste is een push -mechanisme waarbij de response door de Buckaroo Payment server wordt doorgegeven naar de webserver van uw webwinkel; de tweede is een pull -mechanisme, waarbij u middels een XML-request de status van een transactie bij de Buckaroo Payment servers kunt opvragen (bijv. gestuurd vanuit een batchfunctie) Push: Buckaroo Payment server geeft response door De informatiestroom verloopt voor ideal-betalingen voor een groot deel via de computer van de klant/kaarthouder. De response wordt naar de webshop teruggevoerd middels zgn. autoredirects. Dit betekent dat de gebruiker automatisch wordt door gelinked naar een volgende pagina. De ene pagina wordt getoond, en de volgende wordt automatisch opgeroepen. Als dit proces wordt onderbroken, doordat de klant het venster sluit, wordt in geval van ideal de returnpagina op uw webshop (die het resultaat in uw webshop verwerkt) niet opgeroepen. Om dit te ondervangen draait bij Buckaroo een batchproces dat elke 15 minuten controleert of er openstaande (niet afgeronde) transacties zijn. Voor deze transacties wordt de response gecontroleerd bij de banken, en vervolgens door onze Payment server doorgegeven aan uw webshop. Dit gebeurt op exact dezelfde wijze als zou zijn gedaan door de browser van de klant ware de transactie niet onderbroken. De velden die worden meegezonden, welke de resultaten van de transactie bevatten zijn dezelfde als worden meegezonden bij de oproep van een normale returnpagina: Veldnaam Omschrijving bpe_trx De unieke code die door de BPE aan de transactie is toegekend (32 tekens). bpe_result bpe_reference bpe_invoice De resultaatcode voor de verwerking van de transactie. De door u meegegeven referentie voor de transactie of sessie. Het door u opgegeven factuurnummer. Implementatiehandleiding ideal 20 van 25

Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Versie 3.0, november 2012. Versie 3.1, november 2012

Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Versie 3.0, november 2012. Versie 3.1, november 2012 Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Versie 3.1, november 2012 1 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Betaalstappen... 5 3. Beschrijving protocol... 7 3.1 POST-velden... 7 3.1.1 De syntax van veld Data... 7 3.1.2

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Credit management services

Credit management services Credit management services White paper Versie: 2.4 Jaar: 2013 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging 1.0 12-04-2008 Oplevering versie 1.0 van document ter

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Versiebeheer Versie Datum Omschrijving 1.0 Juli 2011

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

HBO Informatica - Netwerkbeheer

HBO Informatica - Netwerkbeheer HBO Informatica - Netwerkbeheer Projectwerk WEBSERVER EN DYNAMISCHE WEBSITE (Installatie en configuratie van een webserver, en het ontwikkelen van een website in Drupal) Naam: Vanessa Draelants Mentor:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

AS Hosting Control Panel

AS Hosting Control Panel AS Hosting Control Panel Handleiding voor eindgebruikers met Linux webhosting Versie 1.1 (Januari 2009) 0 Inhoud 1. Over deze handleiding... 3 2. Feedback... 4 3. Het AS Hosting Control Panel... 5 3.1Toegang

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro Maestro Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Maestro 2 1.1 Versies 3 1.2 Kosten 3 1.3 Hoe neemt de school Maestro in gebruik 4 1.4 Is Maestro veilig? 4 1.5 Oriëntatie en support 4 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

VISHUB Ontwerp. Onderwerp: Vishub. Datum: 15 oktober 2010. Slim geregeld, goed verbonden.

VISHUB Ontwerp. Onderwerp: Vishub. Datum: 15 oktober 2010. Slim geregeld, goed verbonden. VISHUB Ontwerp Onderwerp: Vishub Versie: 2. 12 Definitief Datum: 15 oktober 2010 Auteur: Slim geregeld, goed verbonden In licentie gegeven op grond van een Creative Commons Licentie. Historie: Versie Auteur

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV

ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven)

Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven) Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven) Versie 1.4 Datum februari 2015 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop en E-facturatie Versienummer 1.4 Contactpersoon

Nadere informatie

Versie GD Venlo, juni 2011. Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management

Versie GD Venlo, juni 2011. Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management Versie GD Venlo, juni 2011 Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 2 TECHNISCHE ISSUES... 6 2.1 Requirements... 6 2.2 Update instructie... 8 2.3 Instructies

Nadere informatie

Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek

Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek Inhoud 1. Inleiding 2. Beveiliging 3. Aanmelden a. Meer dan één apotheek? 4. Browserinstellingen 5. Versie Internet Explorer 6. Extractie NAW-gegevens

Nadere informatie

E-mail Marketing van A tot Z

E-mail Marketing van A tot Z E-mail Marketing van A tot Z Pagina 1 Versie 1.0 oktober 2008 Copyright Blinker B.V. Introductie Wanneer u met e-mail marketing aan de slag gaat duizelt het u al snel voor de ogen. De meest uiteenlopende

Nadere informatie

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl Privacy statement Vodafone Libertel B.V. Januari 2015 Vodafone.nl 0 Privacy Statement 1. Introductie privacy statement Vodafone biedt veel verschillende soorten diensten aan. Om die diensten goed te laten

Nadere informatie

CloudTelefonie geïntegreerd met uw software: kinderlijk eenvoudig

CloudTelefonie geïntegreerd met uw software: kinderlijk eenvoudig CloudTelefonie geïntegreerd met uw software: kinderlijk eenvoudig van beett. CS130304 beschrijving CSTIP toepassing Inleiding 4 Overzicht integratie 5 Basisprincipes 6 HTTP en encryptie 6 Matching Users

Nadere informatie

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405 Data Archiving and Networked Services EWI MSc Maarten Hoogerwerf (DANS) dr. Arjan van Genderen (TU Delft) dr. Hans- Gerhard Gross (TU Delft) Georgi Khomeriki

Nadere informatie