Implementatiehandleiding ideal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Implementatiehandleiding ideal"

Transcriptie

1 Implementatiehandleiding ideal Versie: 2.1 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services

2 Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging Eerste versie van de handleiding voor de implementatie van de Buckaroo Payment Engine ideal Laatste review, kleine tekstuele wijzigingen Veld BPE_Invoice verplicht. Voorbeelden sourcecode: activeren van scrollbars in pop-up window. Advies voor gebruik BPE_Return_Target Functies toegevoegd voor onderbroken ideal transactie. Push d.m.v. een batchfunctie (elke 15 minuten). Pull d.m.v. XML variabelen in kleine letters bij delayed response (hoofdstuk 4) tekstuele aanpassingen Aanvulling implementatie EasyShopMaker Uitleg Webwinkel Nieuwe oplevering. Inhoudelijke, tekstuele en lay-out wijzigingen Toevoeging Friesland Bank Toevoeging ASN Bank Content update Toevoeging Triodos Bank Updates en correcties Buckaroo BV, Nederland Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Buckaroo BV Implementatiehandleiding ideal 2 van 25

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Algemeen Payment-processing met ideal Beveiliging SSL Merchant-key Digitale handtekening Blokkeren transacties o.b.v. IP-adres Invoice-check Aansluiting Koppeling met de ideal-gateway De velden Voorbeelden source-code Standaard e-commerce pakketten Onderbroken transacties Push: Buckaroo Payment server geeft response door Pull: Opvragen status middels XML-request Bijlage: Responsecodes...25 Implementatiehandleiding ideal 3 van 25

4 1. Inleiding Wij heten u van harte welkom als gebruiker van de Buckaroo Payment Engine. Deze handleiding beschrijft hoe u op eenvoudige wijze vanaf uw website een koppeling kunt maken met de Buckaroo Payment Engine voor betalingen via ideal. Met ideal kunnen uw klanten direct vanaf uw webwinkel betalen in de voor hun vertrouwde internetbankier omgeving van hun bank. ideal wordt momenteel ondersteund door enkele grote Nederlandse banken. Op onze website ( kunt u zien welke banken dat momenteel zijn. Het implementeren van een directe koppeling met ideal vereist een aanzienlijke kennis inzake XML, PKI en andere webtechnologie. Wij hebben daarom voor u een eenvoudige interface ontwikkeld op onze internetkassa, zodat het ideal-betaalmechanisme op eenvoudige wijze binnen uw webwinkel kunt implementeren. De ideal-interface met de internetkassa van Buckaroo werkt op eenzelfde wijze als de Payment Engine voor creditcards. Mochten er in deze implementatiehandleiding punten staan die voor u onduidelijk zijn, dan wel in uw ogen niet kloppen, dan verzoeken wij u ons dit te melden op Implementatiehandleiding ideal 4 van 25

5 2. Algemeen 2.1 Payment-processing met ideal Het verwerken van betalingen met ideal is een complex proces. Er zijn meerdere stappen nodig om de betaling vanaf uw website uit te voeren. De ideal-gateway van de Buckaroo Payment Engine vereenvoudigt dit proces voor een merchant substantieel. De ideal-gateway verzorgt de communicatie voor u naar de bank en leidt de betaler terug naar uw webwinkel nadat de transactie is verwerkt. Afhankelijk van het resultaat van de transactie, kan dit een succespagina (bij succesvolle betaling) zijn of een andere pagina (afwijzing of weigering). In Figuur 1: implementatie ideal Gateway is schematisch weergegeven hoe de implementatie van deze gateway tot stand komt. Figuur 1: Implementatie ideal Gateway Implementatiehandleiding ideal 5 van 25

6 3. Beveiliging Voor er in gegaan word op de technische aspecten van de koppeling, volgt hier eerst een kleine uiteenzetting van enkele aspecten inzake de beveiliging van uw transacties. 3.1 SSL Het netwerkverkeer verloopt volledig via SSL-verbindingen. Dit betekent dat alle verkeer versleuteld wordt verzonden. De SSL-beveiliging wordt weergegeven door het bekende slotje dat wordt weergegeven in de statusbalk van uw webbrowser. Deze beveiliging wordt vanuit de webservers van Buckaroo geregeld. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. 3.2 Merchant-key In het kader van uw aansluiting heeft u van ons één of meer merchant-keys ontvangen. Per koppeling (of website) ontvangt u een nieuwe key. Deze key is essentieel bij het aanbieden van een transactie omdat deze de unieke verbinding legt tussen de betreffende transactie en uw account als merchant. Indien u dus over meerdere merchant-keys beschikt, worden de transacties dus per koppeling apart geregistreerd. U kunt uw MasterCard/ Visa aansluitnummers op deze manier dus voor meerdere websites gebruiken. 3.3 Digitale handtekening De digitale handtekening wordt gebruikt om de authenticiteit van transacties te verifiëren. Hiermee wordt voorkomen dat derden in uw naam transacties kunnen versturen. De digitale handtekening is een unieke code die wordt berekend op basis van enkele transactiegegevens en een shared secret key. U, als merchant, en de BPE zijn de enigen die deze secret key kennen. Alleen u en de BPE kunnen dus de juistheid van de digitale handtekening vaststellen. De shared secret key kunt u zelf instellen op de Buckaroo Payment Plaza, onder het kopje configuratie. Bij de berekening van de digitale handtekening dient gebruik te worden gemaakt van het MD5 encryptie algoritme. Voer dit algoritme uit op enkele specifieke transactiegegevens in combinatie met de shared secret key, en u krijgt de digitale handtekening als output. Het toepassen van de digitale handtekening werkt als volgt: De afzender van het bericht berekent de digitale handtekening en geeft deze in het bericht mee in het daarvoor bestemde veld. De ontvanger berekent eveneens de digitale handtekening en vergelijkt deze met de meegezonden waarde. Indien de berekening en de meegezonden waarde gelijk zijn, kan het bericht worden geaccepteerd. Implementatiehandleiding ideal 6 van 25

7 Er zijn momenteel 2 berichten waarop de digitale handtekening wordt toegepast: 1. Bij het aanbieden van transacties ( Request ). De digitale handtekening (DH) wordt als volgt berekend: DH = MD5(MerchantKey + InvoiceNumber + Amount + Currency + Modus + SecretKey) MerchantKey = de merchant-key die u heeft ontvangen voor de koppeling (veld bpe_merchant) InvoiceNumber = een factuurnummer dat u met de transactie kunt meegeven (veld bpe_invoice) Amount = Het bedrag in centen (veld bpe_amount) Currency = De gebruikte valuta, momenteel alleen EUR (veld bpe_currency) Modus = Is het een Testbetaling (1) of een echte transactie (0) (veld bpe_mode) SecretKey = De geheime code die u t.b.v. de versleuteling heeft opgegeven 2. Bij het ontvangen van het verwerkingsresultaat van transacties ( Response ). De digitale handtekening (DH) wordt als volgt berekend: DH = MD5(TransactionKey + Timestamp + MerchantKey + InvoiceNumber + Reference + Currency + Amount + Result + Modus + SecretKey) TransactionKey = De unieke code die door de BPE aan de transactie is toegekend Timestamp = Datum en tijd van de transactie (veld bpe_timestamp) MerchantKey = de merchant-key die u heeft ontvangen voor de koppeling InvoiceNumber = Een factuurnummer dat u met de transactie kunt meegeven (veld bpe_invoice) Reference = De referentiecode die u met de transactie meegeeft (veld bpe_reference) Currency = De gebruikte valuta (momenteel alleen EUR) (veld bpe_currency) Amount = Het bedrag in centen (veld bpe_amount) Result = De statuscode van de transactie (veld bpe_result) Modus = Is het een Testbetaling (1) of een echte transactie (0) (veld bpe_mode) SecretKey = De geheime code die u t.b.v. de versleuteling heeft opgegeven NB: Toepassing van de digitale handtekening is verplicht. De digitale handtekening wordt zowel op het aanleveren van berichten (transacties / batches) door merchants aan de BPE toegepast, als op responses van de BPE aan de systemen van de merchant. Met name in het laatstgenoemde geval voorkomt het dat hackers valse betalingsbevestigingen naar uw website kunnen sturen, en daarmee wellicht op uw website een orderbevestiging genereren zonder dat de betaling heeft plaatsgevonden. Het gebruik van het MD5-encryptiealgoritme verschilt per ontwikkelplatform. De meeste talen (zoals PHP en ASP.NET) hebben standaardimplementaties van het MD5-algoritme. Voor andere talen als classic ASP kunt u op internet implementaties van het MD5- algoritme vinden. Implementatiehandleiding ideal 7 van 25

8 Hieronder vindt u een voorbeelden van het gebruik van MD5 in de meest gangbare platformen c.q. talen. Taal PHP VB.NET Voorbeeldcode digitalsignature = Md5(inputString); Dim strdata As String = "Hier uw merchant- en transactiegegevens" Dim objmd5 As New System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider Dim arrinput() As Byte Dim arrhash() As Byte 'Converteer de input naar bytes arrinput = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(strData) 'Bereken een hash over de input arrhash = objmd5.computehash(arrinput) 'Geheugen vrijmaken objmd5 = Nothing 'Bouw een string op van de hash output Dim objstringbuilder As New System.Text.StringBuilder(arrHash.Length) For i As Integer = 0 To arrhash.length - 1 objstringbuilder.append(arrhash(i).tostring("x2") Next 'Lees de digitale handtekening uit als string Dim digitalsignature As String = objstringbuilder.tostring() C# string strdata = "Hier uw merchant- en transactiegegevens"; System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider objmd5 = new System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider(); byte[] arrinput; byte[] arrhash; //Converteer de input naar bytes arrinput = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(strData); //Bereken een hash over de data arrhash = objmd.computehash(arrinput); //Geheugen vrijmaken objmd5 = null; //Bouw een string op van de hash output System.Text.StringBuilder objstringbuilder = new System.Text.StringBuilder(arrHash.Length); for(int i=0; i<arrhash.length; i++) { objstringbuilder.append(arrhash[i].tostring("x2"); } //Lees de digitale handtekening uit als string string digitalsignature = objstringbuilder.tostring(); Implementatiehandleiding ideal 8 van 25

9 3.4 Blokkeren transacties o.b.v. IP-adres Andere beveiligingsmaatregelen betreffen het blokkeren/ weren van ongewenste transacties. Hiervoor beschikt de BPE over verschillende mogelijkheden. Zo is er ondermeer een zwartboek voor IP-adressen. Bij transacties middels de SSLpagina s wordt automatisch het IP-adres van de pc van de klant achterhaald. Bij transacties middels de XML-interface kunt u het IP-adres van de klant zelf meegeven (onze servers achterhalen het adres van uw server). Er is een globale lijst van IP-adressen die geldt voor het gehele BPE-systeem. Deze lijst bevat bekende IP-adressen van enkele notoire fraudeurs. Deze lijst wordt door Buckaroo onderhouden. Ook kunt u zelf een eigen zwartboek onderhouden. U kunt per merchant-key een lijst onderhouden, of IP-adressen blokkeren voor uw gehele account (dus voor al uw merchant-keys). U kunt IP-adressen toevoegen via de Configuratie -pagina op de Buckaroo Payment Plaza. Kies Blokkeringen van het Type IP-adres. Let hierbij goed op de correcte notatie van het IP-adres: a.b.c.d waarbij a,b,c en d getallen zijn tussen 0 en 255. Als u slechts een gedeelte van een IP-adres invult, dan wordt de gehele range die met deze waarde begint geblokkeerd. Ook kunt u IP-adressen toevoegen middels de optie Blokkeer IP op de detailpagina met de transactiegegevens van een specifieke transactie. Het IP-nummer van de klant die deze transactie heeft gedaan wordt dan voor al uw koppelingen geblokkeerd. Buckaroo voert regelmatig analyses uit op het gedrag van betalers. Indien hieruit onregelmatigheden naar voren komen, zullen we in overleg met u voorstellen om IPadressen te blokkeren. 3.5 Invoice-check Met elke transactie kunt u het nummer meegeven van de factuur waarvan de betaling moet plaatsvinden. Een controlemechanisme zorgt er dan voor dat elke factuur slechts eenmaal kan worden betaald. Daarmee kan enerzijds worden voorkomen dat klanten dubbele betalingen doen (dit kwam in sommige situaties wel eens voor) en daarmee onnodige refunds, anderzijds kunt u ongewenste betaalpogingen weren. Dit laatste kan worden bewerkstelligd door in de configuratie aan te geven dat voor uw transacties het gebruik van een factuurnummer verplicht is. In dat geval moet het Invoice-veld (zie beschrijving velden SSL-pagina s in latere paragrafen) een waarde bevatten, anders wordt de transactie geweigerd. Als het Invoice-veld gevuld is, wordt gecontroleerd of er reeds een succesvolle transactie voor dit factuurnummer heeft plaatsgevonden. Is dit het geval, dan wordt de transactie afgewezen, en de klant geïnformeerd. Ook kunt u het maximale aantal betaalpogingen per factuur instellen. Ook deze instelling is alleen actief wanneer het Invoice-veld een waarde bevat. De instellingen voor de Invoice-check kunt u configureren via de Configuratie -pagina op de Buckaroo Payment Plaza. Kies Blokkeringen van het Type Factuur. Implementatiehandleiding ideal 9 van 25

10 4. Aansluiting 4.1 Koppeling met de ideal-gateway. De eenvoudigste manier om uw website met de betaalmogelijkheden van de Buckaroo Payment Engine (BPE) uit te breiden, is door een koppeling te maken met de betaalpagina s op de BPE-server. Implementeer op uw eigen website, op de pagina waarop uw klant moet gaan betalen, een link naar de SSL-pagina s van de BPE. Maak daarbij gebruik van de HTTP POSTmethode (in HTML form-submit) om de benodigde gegevens voor de betaling aan de BPE over te dragen. Het gebruik van de GET-methode (middels querystring) is voor de ideal-gateway niet mogelijk. Gebruik de volgende URL voor de SSL-interface: - N.B.: bij ideal betalingen zijn alleen alfanumerieke karakters (A t/m Z en 0 t/m 9) toegestaan, en leestekens. Speciale tekens zoals äáàëéèöóò zijn niet toegestaan. Let erop dat u deze tekens niet gebruikt, zowel bij het berekenen van de digitale handtekening als het doorsturen van variabelen naar de BPE. N.B.: het is niet verplicht om op uw eigen webomgeving een SSL-certificaat te hebben. Wij raden dit echter wel aan. Als u geen eigen SSL-certificaat gebruikt, wordt een consument na betaling doorgestuurd van de beveiligde Buckaroo-betaalpagina s naar een onbeveiligde pagina op uw webomgeving. De meeste browsers geven een waarschuwing als de gebruiker een beveiligde verbinding verlaat. Implementatiehandleiding ideal 10 van 25

11 4.2 De velden Als u gebruik maakt van een HTML <FORM>-tag, kunt u de voor de transactie benodigde gegevens middels en een aantal (verborgen) input-tags naar de BPE posten. Gebruik daarvoor de volgende veldnamen: Veldnaam Omschrijving Verplicht BPE_Merchant de merchant-key welke u van ons heeft ontvangen. Deze code zorgt ervoor dat de transactie op uw account wordt bijgeschreven. Per website ontvangt u een unieke merchant-key. Verplicht BPE_Amount het bedrag van de transactie in centen. Verplicht BPE_Currency de code voor de valuta waarin de transactie moet plaatsvinden. Voorlopig wordt uitsluitend de Euro ondersteund: - EUR = Euro Verplicht BPE_Issuer BPE_Description Geef in dit veld de code voor de door de klant voorgeselecteerde bank. Indien deze waarde wordt meegegeven, zal het Buckaroo scherm voor selectie van de bank niet worden getoond. Uw klant wordt dan direct naar het scherm van de bank geleid. Één van de volgende waarden kunt u meegeven : - ABNAMRO - ASNBANK - FORTIS - FRIESLAND - INGBANK - RABOBANK - SNSBANK - SNSREGIO - TRIODOS Geef in dit veld een korte omschrijving voor deze transactie. Optioneel Optioneel BPE_Reference Geef in dit veld een referentiecode op. Dit veld wordt ongewijzigd doorgegeven in de responsepagina s. Gebruik dit veld bijv. voor het doorvoeren van een sessie-id. Let op: de volgende tekens zijn hierbij niet toegestaan. Deze worden uitgefilterd: Optioneel Implementatiehandleiding ideal 11 van 25

12 BPE_Language ; [ ] > < = + % * ( ) # & \ /!? ` ~ ^ taalcode voor de taalcode voor de gebruikersinterface: NL = nederlands EN = engels DE = duits FR = frans Optioneel, Default=N L BPE_Mode modus-parameter : 0 = volledige verwerking 1 = testmodus. Transacties worden wel bij Buckaroo geregistreerd, maar niet doorgezonden aan de banken. Indien uw transactie goed door ons is ontvangen, wordt direct naar de opgegeven succespagina geredigeerd. Optioneel, default=0 BPE_Signature2 Geef in dit veld uw digitale handtekening om uw website als afzender te authenticeren. Verplicht BPE_Invoice Geef in dit veld een factuurnummer op waarvoor betaling moet plaatsvinden. Als u een factuurnummer opgeeft, zal een Invoice-check worden uitgevoerd zoals eerder beschreven. Gebruik van dit veld is door de banken verplicht gesteld. Verplicht BPE_Return_Success BPE_Return_Reject Geef een afwijkende URL op voor de returnpagina in geval de transactie succesvol wordt verwerkt. Geef een afwijkende URL op voor de returnpagina in geval de transactie door de bank (processor) wordt afgewezen. Optioneel Optioneel BPE_Return_Error Geef een afwijkende URL op voor de returnpagina in geval de transactie niet kan worden verwerkt als gevolg van een technische storing. Optioneel BPE_Return_Method Geef aan op welke wijze de resultaatparameters moeten worden teruggegeven aan uw responsepagina s: GET = http get-methode POST = http post-methode Verplicht, op POST Implementatiehandleiding ideal 12 van 25

13 BPE_Return_Target Let op : Indien de GET-methode wordt toegepast dient u uw site te beveiligen tegen Replay -attacks. Omdat de parameters in de URL-string (webadres) van de pagina worden geretourneerd, blijven deze bewaard in de cache van de browser bij uw klant. Deze kan dus de returnpagina nogmaals oproepen met dezelfde responseparameters (bijv. middels de Backtoets), met alle gevolgen van dien. Voor ideal wordt de waarde altijd op POST gezet. Geef in dit veld de naam van het target window (window.name) waarin de returnpagina moet worden opgeroepen. Neem bijvoorbeeld <script language= javascript >self.name= payopener </scri pt> op in uw bestelpagina en geef BPE_Return_Target de waarde payopener <input type= hidden name= BPE_Return_target value= payopener > om de responsepagina correct op te laten roepen. Zie ook de opmerking onder deze tabel*. Optioneel BPE_Style BPE_Autoclose_Popup Geef in dit veld aan of u de SSL-pagina s in een popup venster of in het oorspronkelijke venster draait. - POPUP = pagina s in pop-up venster - PAGE = Pagina s in oorspronkelijk venster Het is niet mogelijk om ideal in een Frame te gebruiken. Indien gebruik gemaakt wordt van een pop-up venster, geef in dit veld dan aan of dit venster automatisch moet worden gesloten. De pop-up wordt dan direct bij het laden van de response gesloten. Uw eigen returnpagina neemt in dat geval de taak over om de klant te informeren over het resultaat van de verwerking. De mogelijke waarden zijn: - 1, ja, yes, true = JA - 0, nee, no, false = NEE Optioneel Optioneel Implementatiehandleiding ideal 13 van 25

14 *NB! Het veld BPE_Return_Target is niet verplicht. Het wordt echter bij gebruik van een popup sterk aangeraden dit veld wel te gebruiken om de responsepagina naar het juiste window te redigeren. Indien dit veld ontbreekt zal de responsepagina worden opgeroepen middels de Location-property van het window.opener-object (window.opener.location). De URL, met alle velden die worden teruggezonden wordt dan echter geregistreerd in de cache van de browser. Hierdoor is een replay (bijv. middels de Back -toets) van deze pagina/script op uw website mogelijk. Tevens worden in dit geval uitsluitend de Buckaroo-returnvariabelen teruggezonden. Eventuele eigen velden worden dan dus niet doorgegeven (zie sourcecode voorbeeld 2). De BPE geeft de volgende velden mee terug aan de returnpagina op uw website. Afhankelijk van de geretourneerde waarden kunt u het orderproces op uw site vervolgen. Veldnaam Omschrijving Altijd bpe_trx bpe_result De unieke code die door de BPE aan de transactie is toegekend (32 tekens). De resultaatcode voor de verwerking van de transactie. Ja Ja bpe_timestamp De datum en tijd van de transactie Ja bpe_currency De valuta waarin de transactie gedaan is Ja bpe_amount Het transactiebedrag in centen Ja bpe_reference De door u meegegeven referentie voor de transactie of sessie Indien door u opgegeven bpe_invoice Het door u opgegeven factuurnummer. Ja bpe_signature2 bpe_mode De digitale handtekening om de BPE als afzender te authenticeren. Zie voor de opbouw van dit veld het hoofdstuk Digitale Handtekening. Is het een testtransactie (1) of een echte transactie (0) Ja Ja Voorbeelden source-code. Hieronder volgen enkele voorbeelden van HTML / Javascript-oplossingen voor implementatie van de SSL-pagina s. Er zijn vele combinaties mogelijk. Een paar voorbeelden zijn weergegeven om de essentiële verschillen duidelijk te maken. Het belangrijkste verschil is echter dat u wel of niet vóór de aanroep van de idealgateway uw klant reeds kunt laten kiezen voor de bank waarmee hij/zij wil betalen. Indien in de aanroep geen waarde voor een voorgeselecteerde bank (veld: bpe_issuer) wordt meegegeven, zal de Buckaroo Payment Engine een selectiescherm hiervoor aan uw klant tonen. Indien wel een bank vooraf (op uw site) wordt geselecteerd, kunt u de Implementatiehandleiding ideal 14 van 25

15 waarde daarvoor meegeven in het vel BPE_issuer. Het selectiescherm wordt dan overgeslagen. Uw klant wordt dan direct geredigeerd naar het betaalscherm van de geselecteerde bank. Voorbeeld 1: Normale SSL-pagina s in het venster van de webshop In dit voorbeeld wordt de ideal-gateway aangeroepen zonder voorgeselecteerde bank. Dit voorbeeld is de meest eenvoudige versie voor de implementatie. Hierin wordt de verplichte digitale handtekening meegestuurd. De code voor dit voorbeeld is: <form name= Form action= method= post > <input type= hidden name= BPE_Merchant value= [uw merchant-code] > <input type= hidden name= BPE_Amount value= [bedrag in centen] > <input type= hidden name= BPE_Currency value= [valuta-code] > <input type= hidden name= BPE_Invoice value= [factuurnummer] > <input type= hidden name= BPE_Description value= [gewenste omschrijving] > <input type= hidden name= BPE_Language value= [gewenste taalcode gebruikersinterface] > <input type= hidden name= BPE_Mode value= [test-modus (1) of niet (0)] > <input type= hidden name= BPE_Reference value= [uw eigen referentie of sessiecode] > <input type= hidden name= BPE_Return_Target value= > <input type= hidden name= BPE_Signature2 value= [de berekende digitale handtekening] > <input type= submit class= button value= Betalen > </form> Voorbeeld 2: keuzeoptie voor creditcard of ideal, met voorgeselecteerde bank, digitale handtekening en eigen variabelen. Ook in dit voorbeeld worden de SSL-pagina s opgeroepen in het venster waarin de webshop getoond wordt. Bij de ideal-gateway kunnen tevens een aantal (geen limiet) eigen velden worden meegegeven, die na de transactieverwerking door de BPE aan de returnpagina weer worden teruggegeven. In dit voorbeeld zijn dat de velden cvar1 t/m cvar6. Deze velden en hun waarden worden ongewijzigd door het proces gevoerd. Implementatiehandleiding ideal 15 van 25

16 <!DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN > <html> <head> <title>voorbeeld 2</title> <link rel= stylesheet href=../includes/style.css type= text/css > <script language= JavaScript > function pay(){ if (!document.pform.pchoice[0].checked &&!document.pform.pchoice[1].checked){ alert( Kies eerst de gewenste betaalmethode ); return; } if (document.pform.pchoice[1].checked && document.pform.bpe_issuer.value== X ){ alert( U kunt uitsluitend met ideal betalen\nals u bankiert bij één van de genoemde banken.\nselecteer creditcard of neem contact met ons op ); document.pform.pchoice[0].checked=true; return; } if (document.pform.pchoice[0].checked){ document.pform.action= } if (document.pform.pchoice[1].checked){ document.pform.action= } document.pform.submit(); } </script> </head> <body class= body bottommargin= 0 topmargin= 0 rightmargin= 0 leftmargin= 0 style= background-color:#ffffff; > <form name= pform method= post > <table cellspacing= 0 cellpadding= 2 border= 0 width= 95% height= 100% align= center style= overflow:hidden; > <tr><td colspan= 2 class= fontn style= background-color:#c7c7c7;font-size:11px;font-weight:bold;border:1px solid #c7c7c7; >Kies de gewenste betaalwijze</td> <td class= fontn align= right style= background-color:#c7c7c7;font-size:11px;font-weight:bold;padding-right:4px;border:1px solid #c7c7c7; >Bedrag: </td></tr> <tr><td class= fontn align= left valign= middle style= height:32px;width:40px;font-size:14px;font-weight:normal;border-left:1px solid #c7c7c7;border-bottom:1px solid #c7c7c7; >

17 <input type= radio name= pchoice ></td> <td class= fontn align= left valign= middle style= height:32px;font-size:11px;font-weight:normal;border-left:1px solid #c7c7c7;border-bottom:1px solid #c7c7c7; > <a style= cursor:pointer; onclick= document.pform.pchoice[0].checked=true; >Creditcard (Mastercard / Visa)</a> </td> <td class= fontn align= right valign= middle style= height:32px;font-size:11px;font-weight:normal;border-bottom:1px solid #c7c7c7;border-right:1px solid #c7c7c7; > <img src=../images/logomc.gif width= 32 height= 20 alt= border= 0 hspace= 4 ><img src=../images/logovisa.gif width= 32 height= 20 alt= border= 0 hspace= 4 > </td></tr> <tr><td class= fontn align= left valign= middle style= height:32px;font-size:11px;font-weight:normal;border-left:1px solid #c7c7c7;border-bottom:1px solid #c7c7c7; > <input type= radio name= pchoice ></td> <td class= fontn align= left valign= middle style= height:32px;font-size:11px;font-weight:normal;border-left:1px solid #c7c7c7;border-bottom:1px solid #c7c7c7; > <a style= cursor:pointer; onclick= document.pform.pchoice[1].checked=true; >Telebankieren (ideal). Uw bank:</a> <select name= BPE_Issuer class= fontn style= width:150px;font-size:11px;font-weight:normal; onfocus= document.pform.pchoice[1].checked=true; > <option value= > kies uw bank <option value= RABOBANK >Rabobank <option value= INGBANK >ING Bank <option value= ABNAMRO >Abn-Amro <option value= FORTIS >Fortis <option value= SNSBANK >SNS Bank <option value= FRIESLAND >Friesland Bank <option value= X > geen van bovenstaande </select></td> <td class= fontn align= right valign= middle style= height:32px;font-size:11px;font-weight:normal;border-bottom:1px solid #c7c7c7;border-right:1px solid #c7c7c7; > <img src=../images/logoideal.jpg width= 22 height= 20 alt= border= 0 hspace= 4 > </td></tr> <tr><td colspan= 3 class= fontn align= center valign= middle style= height:32px;font-size:14px;font-weight:normal;border-left:1px solid #c7c7c7;borderbottom:1px solid #c7c7c7;border-right:1px solid #c7c7c7; > <input type= button class= button value= Betaal onclick= pay(); > </td></tr> </table> <input type= hidden name= BPE_Reference value= [uw eigen referentie of sessie-code] > <input type= hidden name= BPE_Merchant value= [uw merchant-code] > Implementatiehandleiding ideal 17 van 25

18 <input type= hidden name= BPE_Invoice value= = [uw factuurnummer] > <input type= hidden name= BPE_Amount value= [bedrag van de transactie in centen] > <input type= hidden name= BPE_Currency value= [valuta-code] > <input type= hidden name= BPE_Description value= [omschrijving van de transactie] > <input type= hidden name= BPE_Language value= [gewenste taalcode gebruikersinterface] > <input type= hidden name= BPE_Mode value= [test-modus (1) of niet (0)] > <input type= hidden name= BPE_Signature2 value= [de door u berekende digitale handtekening] > <input type= hidden name= BPE_Return_Success value= [ Uwsite.nl/uw_success_pagina] > <input type= hidden name= BPE_Return_Reject value= [ Uwsite.nl/uw_failure_pagina] > <input type= hidden name= BPE_Return_Error value= [ > <input type= hidden name= BPE_Return_Target value= > <input type= hidden name= cvar1 value= A > Dit custom-veld wordt geretourneerd in de return-pagina. <input type= hidden name= cvar2 value= B > Dit custom-veld wordt geretourneerd in de return-pagina. <input type= hidden name= cvar3 value= C > Dit custom-veld wordt geretourneerd in de return-pagina. <input type= hidden name= cvar4 value= D > Dit custom-veld wordt geretourneerd in de return-pagina. <input type= hidden name= cvar5 value= E > Dit custom-veld wordt geretourneerd in de return-pagina. <input type= hidden name= cvar6 value= F > Dit custom-veld wordt geretourneerd in de return-pagina. <input type= hidden name= kiesuweigenvariabelenaam value= X > Dit custom-veld wordt geretourneerd in de return-pagina. </form> </body> </html> Implementatiehandleiding ideal 18 van 25

19 Toelichting Er worden 2 betaalopties getoond. De keuze kan worden gemaakt middels het aanklikken door de consument van de gewenste betaalwijze. Voor ideal is een <select>-tag opgenomen voor het voorselecteren van de gewenste bank. Door op de button Betaal te klikken, wordt het Javascript geactiveerd dat voor het versturen van de parameters naar de ideal-gateway zorg draagt. Eerst wordt de input van de klant gevalideerd. Vervolgens wordt het betaalscherm getoond, afhankelijk van de gekozen betaalwijze. Ook wordt, afhankelijk van de gekozen betaalwijze, de actieparameter van het <form>-tag ingesteld. Tenslotte kan het formulier worden verzonden. 4.3 Standaard e-commerce pakketten Voor een aantal bestaande softwarepakketten zijn betaalmodules beschikbaar, ontwikkeld door diverse partners van Buckaroo. Deze betaalmodules leveren alle benodigde functionaliteit waardoor u niet zelf de koppeling met de BPE hoeft te implementeren. Tot deze pakketten behoren o.a.: - OSCommerce - Zen Cart - Webwinkel Mijnwinkel - Joomla! - Magento - Virtuemart Webwinkel 3.5 Voor Webwinkel 3.5 (Easy Computing) is een koppeling aanwezig in het pakket van Webwinkel 3.5. Hiervoor is het volgende nodig: In het menu bewerken vindt u het submenu artikelen en daar onder betalingswijze. Hierin vindt u een lijst met de betalingsmogelijkheden voor uw webwinkel. Selecteer hierin ideal Buckaroo voor de ideal koppeling naar de Buckaroo Payment Engine. Vervolgens kunt u hier uw merchant key invoeren die u van Buckaroo heeft ontvangen, kunt u instellen of het een testmodus (om te kijken of alles goed werkt) of een Productiemodus (voor de daadwerkelijke betalingen) betreft en kan de te gebruiken valuta worden opgegeven (bij Buckaroo is dat standaard euro). Voor andere standaard e-commerce pakketten kunnen we wellicht ondersteuning bieden om een dergelijke module te realiseren. Stuur hiervoor een verzoek naar

20 4.4 Onderbroken transacties Helaas laat de opzet van de betaalpagina s de kaarthouder de mogelijkheid open om het transactieproces te onderbreken. Nadat de kaarthouder heeft betaald, wordt een bevestigingspagina van de bank getoond. Daarbij wordt door de bank geen auto-redirect uitgevoerd om het resultaat van de betaling automatisch door te geven aan Buckaroo. Ook wordt de kaarthouder daardoor niet automatisch teruggevoerd naar returnpagina s van de webwinkel. De kaarthouder moet hiervoor op de Ga verder -link klikken. Echter bestaat hierdoor de mogelijkheid dat de gebruiker het venster sluit, waardoor het proces wordt afgebroken. Er wordt in dat geval dus geen response teruggegeven naar uw webwinkel. Om uw webwinkel toch van de betaalresponse te kunnen voorzien heeft Buckaroo daarom twee oplossingen ontwikkeld. De eerste is een push -mechanisme waarbij de response door de Buckaroo Payment server wordt doorgegeven naar de webserver van uw webwinkel; de tweede is een pull -mechanisme, waarbij u middels een XML-request de status van een transactie bij de Buckaroo Payment servers kunt opvragen (bijv. gestuurd vanuit een batchfunctie) Push: Buckaroo Payment server geeft response door De informatiestroom verloopt voor ideal-betalingen voor een groot deel via de computer van de klant/kaarthouder. De response wordt naar de webshop teruggevoerd middels zgn. autoredirects. Dit betekent dat de gebruiker automatisch wordt door gelinked naar een volgende pagina. De ene pagina wordt getoond, en de volgende wordt automatisch opgeroepen. Als dit proces wordt onderbroken, doordat de klant het venster sluit, wordt in geval van ideal de returnpagina op uw webshop (die het resultaat in uw webshop verwerkt) niet opgeroepen. Om dit te ondervangen draait bij Buckaroo een batchproces dat elke 15 minuten controleert of er openstaande (niet afgeronde) transacties zijn. Voor deze transacties wordt de response gecontroleerd bij de banken, en vervolgens door onze Payment server doorgegeven aan uw webshop. Dit gebeurt op exact dezelfde wijze als zou zijn gedaan door de browser van de klant ware de transactie niet onderbroken. De velden die worden meegezonden, welke de resultaten van de transactie bevatten zijn dezelfde als worden meegezonden bij de oproep van een normale returnpagina: Veldnaam Omschrijving bpe_trx De unieke code die door de BPE aan de transactie is toegekend (32 tekens). bpe_result bpe_reference bpe_invoice De resultaatcode voor de verwerking van de transactie. De door u meegegeven referentie voor de transactie of sessie. Het door u opgegeven factuurnummer. Implementatiehandleiding ideal 20 van 25

Technische aansluit documentatie Versie 2.23 19-08-2011

Technische aansluit documentatie Versie 2.23 19-08-2011 Versie 2.23 19-08-2011 Inhoudsopgave Wijzigingen...2 Introductie... 3 Overzicht koppeling...3 Uw site instellen... 4 Overzicht instellingen...4 Gateway koppeling... 6 Overzicht POST variabelen...6 De hash

Nadere informatie

Technische Handleiding. ideal

Technische Handleiding. ideal Technische Handleiding ideal Technische Handleiding 2 van 13 Inhoudsopgave 1. Betaal.aspx... 3 1.1 Met bank keuze... 4 1.2 Zonder bank keuze... 8 1.3 Werkwijze... 8 2. GetURL(2)... 9 2.1 Werkwijze... 10

Nadere informatie

Technical Specification SOFORT Banking

Technical Specification SOFORT Banking Technical Specification SOFORT Banking (DEB.001) Author(s): Michel Westerink (MW) Version history: V1.0 MW (kopie van targetpay.com) 08/08/13 Table of contents 1. Algemeen... 3 1.1 Opmerking vooraf...

Nadere informatie

Sofortbanking White paper. Versie: 1.1 Jaar: 2013 Auteur: Buckaroo Online Payment Services

Sofortbanking White paper. Versie: 1.1 Jaar: 2013 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Sofortbanking White paper Versie: 1.1 Jaar: 2013 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging 1.0 1-1-2013 Oplevering versie 1.0 1.1 13-05-2013 Nieuwe layout Buckaroo

Nadere informatie

ideal Betaal Formulier (Ondersteund o.a. ideal, MisterCash, Direct E-Banking en Credit Card)

ideal Betaal Formulier (Ondersteund o.a. ideal, MisterCash, Direct E-Banking en Credit Card) Script: Versie: 0.5 Licentie: ideal Betaal Formulier (Ondersteund o.a. ideal, MisterCash, Direct E-Banking en Credit Card) Gratis te gebruiken door (erkende) goede doelen. 200,00 excl. BTW voor aanschaf

Nadere informatie

REST Implementatie. Versie 0.99. ideal

REST Implementatie. Versie 0.99. ideal REST Implementatie Versie 0.99 ideal REST Implementatie 2 van 14 Inhoudsopgave REST... 3 DirectoryRequest... 4 StatusRequest... 6 TransactionRequest... 8 ErrorResponse... 10 ReturnURL... 11 CallbackURL...

Nadere informatie

Handleiding voor de implementatie van de Buckaroo PSP plug-in voor

Handleiding voor de implementatie van de Buckaroo PSP plug-in voor Handleiding voor de implementatie van de Buckaroo PSP plug-in voor Versie 1.1 Inhoud Inleiding... 2 Instellingen en gegevens in Buckaroo Payment Plaza... 2 (Merchant) Key... 4 Secret Key... 4 TYPO3 Multishop...

Nadere informatie

Testen in de testomgeving Rabo OnlineKassa

Testen in de testomgeving Rabo OnlineKassa Testen in de testomgeving Rabo OnlineKassa Voordat u de Rabo OnlineKassa in gebruik neemt, adviseren wij u om de Rabo OnlineKassa eerst te integreren met de testomgeving van de Rabo OnlineKassa (sandbox

Nadere informatie

Technical Specification SOFORT Banking

Technical Specification SOFORT Banking Technical Specification SOFORT Banking (DEB.001) Author(s): Michel Westerink (MW) Version history: V1.1 SvdV (gebruikersgemakt) 20/08/13 V1.0 MW (kopie van targetpay.com) 08/08/13 Table of contents 1.

Nadere informatie

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1 VERBINDING MET DE API 4 1.1 QUICK START 4 2 SMS PARAMETERS 5 2.1 VERPLICHTE PARAMETERS 6

Nadere informatie

Buckaroo. Handleiding Versie 3.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Buckaroo. Handleiding Versie 3.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Buckaroo Handleiding Versie 3.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Aanmelden Buckaroo 6 2.1 Tabblad: algemeen 7 2.2 Tabblad: redirect

Nadere informatie

Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via

Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via 1. Inleiding Er zijn drie methoden van aanlevering van sms berichten mogelijk: via een HTTP request; dit kunt u gebruiken voor één sms bericht tegelijk

Nadere informatie

Afrekenen via de PayPro HTML PRODUCT API. op uw eigen website. (voor een ingesteld product in uw account) Versie 1.0

Afrekenen via de PayPro HTML PRODUCT API. op uw eigen website. (voor een ingesteld product in uw account) Versie 1.0 Afrekenen via de PayPro HTML PRODUCT API op uw eigen website (voor een ingesteld product in uw account) Versie 1.0 Inhoud Wat is de PayPro HTML PRODUCT API...3 Het HTML formulier...4 Omschrijving variabelen...5

Nadere informatie

1. XML VELDEN 3. 1.1 Verplichte Velden 3 1.2 Signature 4 2. XML BETALINGSVERZOEK 5. 2.1. Hoe werkt het? 5 2.2. Volledig betalingsverzoek 9

1. XML VELDEN 3. 1.1 Verplichte Velden 3 1.2 Signature 4 2. XML BETALINGSVERZOEK 5. 2.1. Hoe werkt het? 5 2.2. Volledig betalingsverzoek 9 XML examples Inhoud 1. XML VELDEN 3 1.1 Verplichte Velden 3 1.2 Signature 4 2. XML BETALINGSVERZOEK 5 2.1. Hoe werkt het? 5 2.2. Volledig betalingsverzoek 9 3. STATUSVERZOEK 10 3.1. Wat is een statusverzoek?

Nadere informatie

Technische Documentatie SOFORT Banking

Technische Documentatie SOFORT Banking Technische Documentatie SOFORT Banking (DEB.001) Author(s): Michel Westerink (MW) Version history: V1.3 MKh Italië toegevoegd 12/05/15 V1.2 MW (Overboeking) 20/08/14 V1.1 SvdV (gebruikersgemak) 20/08/13

Nadere informatie

Handleiding Yuki Connect

Handleiding Yuki Connect Handleiding Yuki Connect Handleiding Yuki Connect v0.1.0 1 1. Yuki Connect Yuki Connect is een Magento extensie die webshop eigenaren in staat stelt om automatisch facturen te exporteren naar Yuki Boekhouden.

Nadere informatie

Buckaroo. Handleiding Versie

Buckaroo. Handleiding Versie Buckaroo Handleiding Versie 3.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Aanmelden Buckaroo 5 2.1 Tabblad: algemeen 6 2.2 Tabblad: redirect

Nadere informatie

Afrekenen via de PayPro HTML API. op uw eigen website. Versie 1.0. Betalen via de PayPro HTML API op. uw eigen website

Afrekenen via de PayPro HTML API. op uw eigen website. Versie 1.0. Betalen via de PayPro HTML API op. uw eigen website Afrekenen via de PayPro HTML API op Versie 1.0 Inhoud Wat is de PayPro HTML API... 3 Het HTML formulier... 4 Omschrijving variabelen... 6 Voorbeelden... 9 Wat is de PayPro HTML API In dit document wordt

Nadere informatie

MWW orders feed. Algemene orders feed in XML format

MWW orders feed. Algemene orders feed in XML format MWW orders feed Algemene orders feed in XML format Inhoudsopgave Algemeen... 3 Sleutel... 3 Versie... 3 URL... 3 Output... 3 Vragen?... 3 Changelog... 3 Veld definities... 4 Algemene informatie... 4 Orders...

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Buckaroo Payment Plaza. Versie: 2.6 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services

Gebruikshandleiding. Buckaroo Payment Plaza. Versie: 2.6 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Gebruikshandleiding Buckaroo Payment Plaza Versie: 2.6 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging 2.0 23-09-2008 Tekstuele vernieuwingen document Nieuwe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor: Beperkte Password protectie met JavaScript

Gebruikershandleiding voor: Beperkte Password protectie met JavaScript Gebruikershandleiding voor: Beperkte Password protectie met JavaScript URL: http://home.hccnet.nl/s.f.boukes/html-2/html-202.htm INHOUD : 1. Structuur van een beveiligde site 2. Login-formulier 3. Login

Nadere informatie

Afrekenen via de PayPro HTML API. op uw eigen website. met meerdere ontvangers. (Variabele bedragen) Versie 1.0

Afrekenen via de PayPro HTML API. op uw eigen website. met meerdere ontvangers. (Variabele bedragen) Versie 1.0 Afrekenen via de PayPro HTML API op uw eigen website met meerdere ontvangers (Variabele bedragen) Versie 1.0 Inhoud Wat is de PayPro HTML API... 3 Het HTML formulier... 4 Omschrijving variabelen... 6 Voorbeelden...

Nadere informatie

HANDLEIDING CONVERSION TRACKING, RAPPORTAGE EN METINGEN

HANDLEIDING CONVERSION TRACKING, RAPPORTAGE EN METINGEN HANDLEIDING CONVERSION TRACKING, RAPPORTAGE EN METINGEN Nettrack biedt publishers de mogelijkheid conversies van bezoeker naar lead of sale te meten om zo inzicht te krijgen in de prestaties van individuele

Nadere informatie

Implementatie AssurePay ASP.NET. ideal

Implementatie AssurePay ASP.NET. ideal Implementatie AssurePay ASP.NET ideal Implementatie AssurePay ASP.NET 2 van 11 Inhoudsopgave Microsoft ASP.NET... 3 Classic ASP... 9 Implementatie AssurePay ASP.NET 3 van 11 Microsoft ASP.NET Implementeren

Nadere informatie

MWW orders feed. Algemene orders feed in XML format

MWW orders feed. Algemene orders feed in XML format MWW orders feed Algemene orders feed in XML format Inhoudsopgave Algemeen... 3 Sleutel... 3 Versie... 3 URL... 3 Output... 3 Vragen?... 3 Changelog... 3 Veld definities... 4 Algemene informatie... 4 Orders...

Nadere informatie

HTML in Outlook 2007. Hoe zorgt u ervoor dat uw email goed in beeld komt?

HTML in Outlook 2007. Hoe zorgt u ervoor dat uw email goed in beeld komt? HTML in Outlook 2007 Hoe zorgt u ervoor dat uw email goed in beeld komt? HTML in Outlook 2007 Inleiding Emark Mail biedt u de mogelijkheid om kant en klare HTML nieuwsbrieven in te laden en te versturen.

Nadere informatie

MultiSafepay. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

MultiSafepay. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl MultiSafepay Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Aanmelden MultiSafepay 5 2.1 Procedure MultiSafepay 5 2.2

Nadere informatie

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING OP HET ONTWERP... 3 1.1 HET DOEL VAN DIT

Nadere informatie

MultiSafepay Payment plugin voor VirtueMart Copyright (C) 2011 multisafepay.com INLEIDING

MultiSafepay Payment plugin voor VirtueMart  Copyright (C) 2011 multisafepay.com INLEIDING MultiSafepay Payment plugin voor VirtueMart http://www.multisafepay.com Copyright (C) 2011 multisafepay.com INLEIDING Bedankt voor het downloaden van de MultiSafepay VirtueMart 2.0 plugin. In deze handleiding

Nadere informatie

http://www.smsgatewayapi.com/gateway.php?username=username&password=password&message= MESSAGE&to=RECEIVER&sender=FROM

http://www.smsgatewayapi.com/gateway.php?username=username&password=password&message= MESSAGE&to=RECEIVER&sender=FROM SMS GATEWAY API Via onze HTTP gateway API kan u onze diensten op een eenvoudige manier integreren in uw bestaande software. Wij beschikken over een HTTP-interface die via een HTTP GET request uw sms berichten

Nadere informatie

Technische specificaties Tracking & Tracing

Technische specificaties Tracking & Tracing Netherlands B.V. Technische specificaties Tracking & Tracing Copyright 2006 GLS Netherlands B.V. Versie 052006 1.5 1 Inleiding... 3 Technische uitwerking... 4 Berekening CHK-component... 5 Voorbeelden...

Nadere informatie

Ingenico. Handleiding Versie

Ingenico. Handleiding Versie Ingenico Handleiding Versie 3.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Instelingen Ingenico 5 2.1 Algemene transactieparameters 5 2.2

Nadere informatie

Handleiding implementatie connect

Handleiding implementatie connect Handleiding implementatie connect Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 Beveiliging... 3 TRANSACTIE STARTEN... 5 URL s... 5 Betalingsverzoek... 5 Doorsturen... 6 TRANSACTIE VOLTOOIEN... 6 Notificatie...

Nadere informatie

Uw Ogone Test Account aanmaken en configureren

Uw Ogone Test Account aanmaken en configureren Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Uw nieuwe account registreren 3. Uw testaccount configureren 3.1 Uw accountgegevens configureren 3.2 Uw betaalmethoden configureren 3.3 Uw technische instellingen configureren

Nadere informatie

MultiSafepay handleiding

MultiSafepay handleiding MultiSafepay handleiding Compatibiliteit: Pakket Versie Shopmodule Versie Geschikt CS-Cart plugin 1.6.0 CS-Cart 3.0.4 v CS-Cart plugin 1.6.0 CS-Cart 3.0.6 v MultiSafepay Payment plug-in voor CS-Cart http://www.multisafepay.com

Nadere informatie

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1 Dit volledige document is eigendom van Cash Software B.V. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, vertaald in enige taal, in enige vorm of met enig middel zonder voorafgaande

Nadere informatie

Implementatiehandleiding Digitaal Incassomachtigen

Implementatiehandleiding Digitaal Incassomachtigen Versie 1.0 december 2015 Implementatiehandleiding Digitaal Incassomachtigen 2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Varianten Digitaal Incassomachtigen 4 3. Technische ondersteuning 4 4. Basis 5 5. Zelfbouw 6 6. Externe

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

1. Instellingen van het Buckaroo Payment Plaza BPE3

1. Instellingen van het Buckaroo Payment Plaza BPE3 1. Instellingen van het Buckaroo Payment Plaza BPE3 Voor de installatie van de Buckaroo module dient u enkele onderdelen in te stellen in het Buckaroo Payment Plaza. Instellingen voor uw website Voer daartoe

Nadere informatie

Externe pagina s integreren in InSite en OutSite

Externe pagina s integreren in InSite en OutSite Externe pagina s integreren in InSite en OutSite Document-versie: 1.1 Datum: 04-10-2013 2013 AFAS Software Leusden Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel

Nadere informatie

In de meeste netwerkomgevingen staan de firewalls het browsen of surfen op internet toe.

In de meeste netwerkomgevingen staan de firewalls het browsen of surfen op internet toe. m:\helpdesk\vgmbox\documenten\handleiding - inzet binnen beveiligd netwerk (dmv proxyserver) - 20110112 - tbv pdf.doc Inzet van De VGM Box binnen een beveiligd netwerk Dit document beschrijft het functioneren

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Implementatiehandleiding idin

Implementatiehandleiding idin Implementatiehandleiding idin Versie 1.0 December 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Varianten idin... 4 3. Technische ondersteuning... 5 4. Zelfbouw... 6 5. Externe dienstverlener... 8 6. Certificaten...

Nadere informatie

Voorkom fraude. Versie: 2.2 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services

Voorkom fraude. Versie: 2.2 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Voorkom fraude Versie: 2.2 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services 1. Niet goed beveiligde webwinkels Inleiding In de praktijk komt het regelmatig voor dat webwinkels kwetsbaar zijn voor fraude.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVER SCOL:

VEELGESTELDE VRAGEN OVER SCOL: VEELGESTELDE VRAGEN OVER SCOL: 1. Wat is Shell Card Online? Shell Card Online is een nieuwe manier om uw tankkaarten te beheren. Shell Card Online is een efficiënt en eenvoudig platform, waarmee u alle

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

ABN AMRO Handleiding. Martijn Mengerink. support@biedmeer.nl

ABN AMRO Handleiding. Martijn Mengerink. support@biedmeer.nl ABN AMRO Handleiding Auteur: Website: E-mail : Martijn Mengerink www.biedmeer.nl support@biedmeer.nl Datum Versie Opmerking 27-12-2013 12-11-2014 V1.0 V1.1 Initiële opzet Update Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl Basishandleiding Werknemerloket Loket.nl Inhoudsopgave 1 WERKNEMERLOKET... 3 2 TOEGANG TOT WERKNEMERLOKET... 4 3 TOEGANG TOT DE APP WERKNEMERLOKET... 4 4 ESS VIA BANKPORTALEN (FINBOX)... 5 5 DE STARTPAGINA...

Nadere informatie

Buckaroo BetaalGarant White paper

Buckaroo BetaalGarant White paper Buckaroo BetaalGarant White paper Versie: 1.6 Jaar: 2011 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging 1.0 23-04-2010 Oplevering versie 1.0 van document ter review

Nadere informatie

Technische handleiding Mister Cash

Technische handleiding Mister Cash Technische handleiding Mister Cash (MRC.001) Auteur(s): Michel Westerink (MW) Versie geschiedenis: V1.0 MW (Kopie van targetpay.com) 07/09/13 V1.1 MKh Foutcodes bijgewerkt V1.2 TZ Nieuw IP whitelisted

Nadere informatie

Handleiding ideal van ING / Postbank instellen met Easy Business Tools 5

Handleiding ideal van ING / Postbank instellen met Easy Business Tools 5 Handleiding ideal van ING / Postbank instellen met Easy Business Tools 5 Copyrights : Uitgever : 2009 LogiVert LogiControle BV 2009 Easy Computing Easy Computing Publishing n.v. Horzelstraat 100 1180 Brussel

Nadere informatie

Internet bankieren. Is bankieren via internet veilig?

Internet bankieren. Is bankieren via internet veilig? Internet bankieren Is bankieren via internet veilig? In de eerste plaats is veiligheid uw eigen verantwoordelijkheid: u moet toegangscodes (uw pincode of gebruikersnaam en wachtwoord) geheim houden, goed

Nadere informatie

One Page Checkout / Alias Gateway

One Page Checkout / Alias Gateway Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Toepassingsscenario 3. Stap 1: Alias Gateway 3.1 Inputvelden 3.1.1 SHA-handtekening voor input 3.1.2 Direct Debits 3.1.3 Maestro en Bancontact/Mister Cash 3.1.4 PostFinance

Nadere informatie

N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano

N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano Inhoud: O Online Winkel stap 1: De Online Winkel van Pergamano p. 2 stap 2: Registreren bij het eerste bezoek p. 3 stap 3: Invullen registratieformulier

Nadere informatie

1. Instellingen van het Buckaroo Payment Plaza BPE3

1. Instellingen van het Buckaroo Payment Plaza BPE3 1. Instellingen van het Buckaroo Payment Plaza BPE3 Voor de installatie van de Buckaroo module dient u enkele onderdelen in te stellen in het Buckaroo Payment Plaza. Instellingen voor uw website Voer daartoe

Nadere informatie

Handleiding integratie FietsDirectPlan op externe websites. Versie 1.1.

Handleiding integratie FietsDirectPlan op externe websites. Versie 1.1. Handleiding integratie FietsDirectPlan op externe websites Versie 1.1. Inleiding FietsDirectPlan biedt u de mogelijkheid het FietsDirectPlan te vermelden op uw website. Afhankelijk van uw situatie bieden

Nadere informatie

Integratiehandleiding. Rabo OmniKassa

Integratiehandleiding. Rabo OmniKassa Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Inhoud 1. INLEIDING... 4 2. WAT U MOET WETEN OVER DE RABO OMNIKASSA... 5 2.1 INTEGRATIE RABO OMNIKASSA EN DE WEBWINKEL... 5 2.2 BEVEILIGING... 5 2.3 GEHEIME SLEUTEL...

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Gebruikersgids. UPS Factureringcentrum

Gebruikersgids. UPS Factureringcentrum Gebruikersgids UPS Factureringcentrum 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, het merk UPS en de kleur bruin zijn handelsmerken van United Parcel Service of America, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Betalen. ideal Dashboard. Doel

Betalen. ideal Dashboard. Doel Betalen ideal Dashboard Beursplein 1 Postbus 1 8900 AA Leeuwarden T (058) 299 55 99 F (058) 299 45 91 www.frieslandbank.nl Statutair gevestigd te Leeuwarden Handelsregister 01002411 Doel In dit document

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

Een Testaccount Aanmaken en Configureren

Een Testaccount Aanmaken en Configureren Informatie over de Testomgeving en Testprocedures v.3.0.0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Uw Nieuwe... Account Registreren 4 2.1 Een testaccount... maken 4 2.2 Uw testaccount... openen 4 3 Uw Testaccount...

Nadere informatie

1. De consument klikt op de «Betalen met ideal» knop op de website van de winkelier.

1. De consument klikt op de «Betalen met ideal» knop op de website van de winkelier. 1 1. INTRODUCTIE: WAT IS ABN AMRO IDEAL EASY? ABN AMRO ideal Easy is een voordelige en gemakkelijk te gebruiken ideal only betaalknop. Het stelt uw klanten in staat in één klik een betaling via uw website

Nadere informatie

SMSStunter gateway API

SMSStunter gateway API SMSStunter gateway API Inhoud 1. Verbinden met de gateway 2. Parameters 3. Antwoord codes / Error meldingen 4. Opvragen Credits 5. Voorbeelden 6. DLR 7. Email 2 SMS 1 1. Verbinden met de gateway Er kan

Nadere informatie

Downloaden & importeren bankbestanden

Downloaden & importeren bankbestanden HANDLEIDING Downloaden & importeren bankbestanden Voor u ligt de handleiding voor het downloaden en importeren van bankbestanden. Deze handleiding bestaat uit twee onderdelen: 1. Downloaden bankbestanden

Nadere informatie

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten

Handleiding koppeling voor patiënten Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren... 2 1.1 Voordat u begint... 2 1.2 Een account aanmaken... 2 1.3 Geen account? Registreer nu!... 3 1.4 Bevestig uw account... 3 1.5 Gefeliciteerd,

Nadere informatie

Whitepaper Meer weten over ideal

Whitepaper Meer weten over ideal Whitepaper Meer weten over ideal Inhoudsopgave INLEIDING... 2 OVER IDEAL... 3 DE WERKING VAN IDEAL... 3 ONLINE INZAKE IN TRANSACTIES... 4 DIRECT IMPLEMENTEREN... 4 IDEAL TARIEF... 4 MEER WETEN?... 4 Pagina

Nadere informatie

Magento 1.4.x x module. Version 4.1.X

Magento 1.4.x x module. Version 4.1.X Magento 1.4.x - 1.8.x module Version 4.1.X Magento 1.4.x - 1.8.x module 2 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Installatie... 3 Configuratie... 4 Klarna Factuur en Klarna Account... 8 Sisow Ebill...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding One Stop Webshop Voor Klarna Factuur en Klarna Account

Gebruikershandleiding One Stop Webshop Voor Klarna Factuur en Klarna Account Gebruikershandleiding One Stop Webshop Voor Klarna Factuur en Klarna Account One-Stop-Webshop Datum Versie Handleiding Klarna Factuur en Klarna Account januari 2011 1.2 Auteur Telefoonnummer One-Stop-Webshop

Nadere informatie

De categorie Forms in het paneel Insert

De categorie Forms in het paneel Insert Formulieren Invulformulieren bieden u de mogelijkheid om te communiceren met de bezoekers van uw website. Ze geven de bezoeker de mogelijkheid om feedback te geven, informatie door te spelen, informatie

Nadere informatie

Credit management services

Credit management services Credit management services White paper Versie: 2.4 Jaar: 2013 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging 1.0 12-04-2008 Oplevering versie 1.0 van document ter

Nadere informatie

ideal Algemene informatie ING Wholesale Banking Introductie en procedure voor ideal

ideal Algemene informatie ING Wholesale Banking Introductie en procedure voor ideal ideal Algemene informatie ING Wholesale Banking Introductie en procedure voor ideal Versie 2.3, april 2010 Inhoud Inhoud... 2 1 Introductie... 3 1.1 Overzicht... 3 1.2 Verplichtingen van de acceptant...

Nadere informatie

Werken met de ABN Amro Test omgeving

Werken met de ABN Amro Test omgeving Werken met de ABN Amro Test omgeving Een korte handleiding om te werken met de ABN Amro Test omgeving. Versie 1.0 20-05-2010 Door: Martijn Wieringa PHP Solutions Jan Steenstraat 175 7944 TT Meppel 06-14

Nadere informatie

Technische handleiding ideal

Technische handleiding ideal Technische handleiding ideal (IDE.001) Auteur(s): Michel Westerink (MW) Versie geschiedenis: V1.0 MW (kopie van targetpay.com) 07/01/13 V1.0 MKh Tabel Foutcodes bijgewerkt 20/02/14 Inhoudsopgave 1. Algemeen...

Nadere informatie

4. Hoe herken ik een echte AcceptEmail? U kunt een AcceptEmail van Nordwin College als volgt herkennen:

4. Hoe herken ik een echte AcceptEmail? U kunt een AcceptEmail van Nordwin College als volgt herkennen: FAQ over AcceptEmail De meest gestelde vragen over AcceptEmail 1. Waarom krijg ik een AcceptEmail? 2. Ik heb me niet opgegeven voor AcceptEmails, mag Nordwin College die dan zomaar sturen? 3. Is AcceptEmail

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Account Information Services

Account Information Services Account Information Services Gebruikershandleiding webapplicatie Account Information Services (gebruikershandleiding) 13 January 2014 Classification: Open Version 7.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries.

Nadere informatie

IBAN API. Simpel & krachtig. Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK

IBAN API. Simpel & krachtig. Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK IBAN API Simpel & krachtig Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK Introductie De Betaalfabriek IBAN API is een REST API om IBAN-conversie en validatie te integreren in uw administratiesysteem,

Nadere informatie

DOCUMENTATIE DONATIEMODULE KOPPELING

DOCUMENTATIE DONATIEMODULE KOPPELING DOCUMENTATIE DONATIEMODULE KOPPELING Stichting GeefGratis GeefSamen via Geef.nl Documentatie koppeling GeefGratis donatiemodule v1.06 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Inleiding... 3 Versiebeheer...

Nadere informatie

Magento 1.4.x, 1.5.x, 1.6.x en 1.7.x module. Version 3.2

Magento 1.4.x, 1.5.x, 1.6.x en 1.7.x module. Version 3.2 Magento 1.4.x, 1.5.x, 1.6.x en 1.7.x module Version 3.2 Magento 1.4.x, 1.5.x, 1.6.x en 1.7.x module 2 van 6 INSTALLATIE Pak het ZIP bestand uit en plaats de inhoud van map app in de app directory van Magento.

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

PayCheckout Magento module

PayCheckout Magento module PayCheckout Magento module 1 Inhoudsopgave Installatie... 3 Compatibiliteit... 3 Best practice... 3 Installeren van de module... 3 Configuratie... 4 Webshop... 4 Webshop toevoegen... 4 Webshop Identifier

Nadere informatie

Handleiding Koppeling bunq

Handleiding Koppeling bunq Handleiding Koppeling bunq Bankkoppeling bunq In deze handleiding vindt u alle informatie over de koppeling tussen uw bankrekening bij bunq en e-boekhouden.nl. 1. Wat houdt de koppeling in? Door de koppeling

Nadere informatie

MultiSafepay handleiding

MultiSafepay handleiding MultiSafepay handleiding v2.2.1 MultiSafepay Payment plug-in voor Magento http://www.multisafepay.com Copyright (C) 2015 MultiSafepay.com 1 Inhoudsopgave 1 Installatie MultiSafepay module... 3 1.1 Installatie

Nadere informatie

Formulierbeheer Importeren bestaand (model)formulier... 2 Wat is exporteren/importeren eigenlijk?... 3 Formulier aanpassen/opbouwen...

Formulierbeheer Importeren bestaand (model)formulier... 2 Wat is exporteren/importeren eigenlijk?... 3 Formulier aanpassen/opbouwen... Formulierbeheer Importeren bestaand (model)formulier... 2 Wat is exporteren/importeren eigenlijk?... 3 Formulier aanpassen/opbouwen... 4 Bewerken formulier in formulierbeheer... 4 Bewerken formulier -

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Les 9: formulier controle met javascript.

Les 9: formulier controle met javascript. Les 9: formulier controle met javascript. Javascript is erg veel gebruikt bij internet toepassingen. In tegenstelling tot PHP, wat een server side scripting is, is java client side scripting. Dwz, niet

Nadere informatie

GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0

GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0 GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0 Inhoud 1 GS1 Data Source afnemer-interface 4 1.1 Inloggen 4 1.2 Aanmaken abonnementen 5 1.3 Mijn artikelen 7 1.4 GS1

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Handleiding American Express

Handleiding American Express Handleiding American Express door Patricia Sturm 5 september 2016 Versie 2.0 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. American Express... 4 2.1. Verloop van een American Express transactie... 4 2.2. Aanleveren

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

Handleiding Woonz.nl iframe

Handleiding Woonz.nl iframe Handleiding Woonz.nl iframe Woonz.nl biedt de mogelijkheid om uw actuele woningaanbod op Woonz.nl op uw website te tonen. Hiervoor dient u eerst een API-key te ontvangen van Woonz.nl, dit is een sleutel

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Rabo OmniKassa Downloadsite Versie 2.0 januari 2012

Gebruikshandleiding Rabo OmniKassa Downloadsite Versie 2.0 januari 2012 Gebruikshandleiding Rabo OmniKassa Downloadsite GEBRUIKSHANDLEIDING RABO OMNIKASSA DOWNLOADSITE Pagina 1/13 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. VERBINDING... 4 2.1 INLOG PAGINA... 4 2.2 PROCEDURE BIJ EERSTE

Nadere informatie

Algemene toelichting. Versie: 4.2 Jaar: 2009 Auteur: Buckaroo Online Payment Services

Algemene toelichting. Versie: 4.2 Jaar: 2009 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Algemene toelichting Versie: 4.2 Jaar: 2009 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging 4.0 19-09-2008 Tekstuele vernieuwingen document + nieuwe opmaak 4.1 06-01-2009

Nadere informatie