De hergeboorte van een oud medium: het vinyl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De hergeboorte van een oud medium: het vinyl"

Transcriptie

1 K A T H O L I E K E UNI V E RSI T E I T L E U V E N FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN De hergeboorte van een oud medium: het vinyl Kenmerken en consumententypologie van de tweede heropleving van de vinylplaat Promotor: Prof. Dr. G. DE MEYER Verslaggever: B. ZAMAN MASTERPROEF aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master in de Communicatiewetenschappen door M arijn B O TS academiejaar

2

3 K A T H O L I E K E UNI V E RSI T E I T L E U V E N FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN De hergeboorte van een oud medium: het vinyl Kenmerken en consumententypologie van de tweede heropleving van de vinylplaat Promotor: Prof. Dr. G. DE MEYER Verslaggever: B. ZAMAN MASTERPROEF aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master in de Communicatiewetenschappen door M arijn B O TS academiejaar

4 Abstract Dit kwalitatief proefwerk beslaat een verkennend onderzoek gericht op de tweede heropleving van de vinylplaat. De studie heeft als doel het consumentenlandschap te exploreren om zo de kenmerken van de tweede heropleving in de Vlaamse Gemeenschap te achterhalen. Tevens wordt er getracht het profiel van de hedendaagse vinylkoper te schematiseren in de vorm van een consumententypologie. Vooreerst wordt een extensief theoretisch kader aangeboden waarin het ontstaan en de evolutie van de grammofoonplaat wordt weergegeven. Daarbij worden zowel de eerste als tweede heropleving van het vinyl besproken aan de hand van cijfermateriaal. Het daaropvolgend kwalitatief onderzoek baseert zich op verschillende dataverzamelingen in de vorm van diepte-interviews met kopers, verkopers en een producent van vinylplaten met daarnaast een kwalitatieve web-survey voor kopers. In totaal beslaan de interviews vijfentwintig kopers, vijf verkopers en één producent. De survey omvat 48 respondenten. Het onderzoek naar de eigenschappen van de tweede heropleving vormt zich op basis van kenmerken gerelateerd aan de verkooppunten van vinyl, de populairste muziekgenres op vinyl, de soorten vinyl die aangekocht worden en de redenen tot aankoop van vinyl. Als belangrijkste resultaat komt voort dat de vinylwereld, in vergelijking met de eerste heropleving, zijn focus verplaatst heeft van de dansgenres naar de rockgenres. Uit het onderzoek naar het profiel van een vinylkoper blijkt dat deze mannelijk is en elke leeftijd kan hebben. De consumententypologie wordt gevormd door vijf niet-coherente gemeenschappelijke eigenschappen. Uit een vergelijking met de eerste heropleving blijkt dat het vinyllandschap niet statisch is in tijd maar belangrijker dat, dankzij het blijven bestaan van enkele fanatieke groepen, de vinylplaat niet snel zal uitsterven. Dit verkennend onderzoek biedt een sterke basis voor verdere marketinggerichte studies. I

5 Inhoud Lijst van tabellen 1 Lijst van grafieken 2 Lijst van afkortingen 3 Voorwoord 4 Inleiding 5 1. Theoretisch kader Het ontstaan van de grammofoonplaat Vroege ontwikkelingen Charles Cros en de paleofoon Thomas A. Edison en de fonograaf Alexander G. Bell, Chisester A. Bell, Charles S. Tainter en de grafofoon Emile Berliner en de grammofoon Innovaties en concurrentiestrijd Geluidsdragers als massamedium De geboorte van een nieuwe massamarkt Eerste marktdaling en crisis De hoogdagen Evolutie in afspeelsnelheid en format Het digitale tijdperk en de introductie van de compact disc De eerste heropleving van het vinyl De eerste heropleving op de internationale markt Kenmerken van de eerste heropleving Het consumentenprofiel in de eerste heropleving De tweede heropleving van het vinyl De tweede heropleving op de internationale markt De tweede heropleving op de Belgische markt Kenmerken van de tweede heropleving Onderzoek Onderzoeksopzet Probleemstelling Onderzoeksvragen Methodologie Respondenten 51 II

6 2.2. Resultaten Kenmerken van de tweede heropleving in de Vlaamse Gemeenschap Verkooppunten Muziekgenres Soorten vinyl Redenen tot aankoop van vinyl Conclusies Het consumentenprofiel van de Vlaamse Gemeenschap in de tweede heropleving Het profiel van de algemene vinylkoper Consumententypologie Conclusies 80 Algemeen besluit 84 Referenties 91 Bijlagen 95 Bijlage 1. Vragenlijst diepte-interviews en survey kopers 95 Bijlage 2a. Het productieproces van vinylplaten 97 Bijlage 2b. Een vinyldrukpers 99 Bijlage 2c. De aangeleverde vinylyte in korrelvorm 99 Bijlage 3. Tabel 6: Consumententypologie 100 Bijlage 4a. Diepte-interviews kopers 103 Bijlage 4b. Diepte-interviews verkopers 193 Bijlage 4c. Diepte-interview producent 231 III

7 Lijst van tabellen Tabel 1: De verkoop van langspeelplaten en de totale verkoop van albums in de Verenigde Staten ( ) 31 Tabel 2: Een typologie van de consument van tweedehandsvinyl in de eerste heropleving 34 Tabel 3: De verkoop van langspeelplaten en de totale verkoop van albums in de Verenigde Staten ( ) 38 Tabel 4: De verkoop van langspeelplaten en de totale verkoop van albums in België ( ) 41 Tabel 5: Kenmerken van de geïnterviewde platenhandelaars 53 Tabel 6: Consumententypologie 100 1

8 Lijst van grafieken Grafiek 1: De verkoop van langspeelplaten in de Verenigde Staten ( ) 30 Grafiek 2: De verkoop van langspeelplaten in de Verenigde Staten ( ) 37 Grafiek 3: De verkoop van langspeelplaten in België ( ) 40 2

9 Lijst van afkortingen BEA: CBS: EP: GfK: LP / elpee: RCA: RSD: tpm: Belgian Entertainment Association Columbia Broadcasting System extended play / langspeelsingle Gesellschaft für Konsumforschung (marktonderzoekbureau) long-player / langspeelplaat Radio Corporation of America Record Store Day toeren per minuut 3

10 Voorwoord Graag wil ik enkele mensen bedanken die de voltooiing van dit proefwerk mede mogelijk hebben gemaakt. Allereerst wil ik mijn promotor Prof. Dr. Gust De Meyer bedanken die mij de kans gaf dit onderwerp uit te werken. Dankzij hem heb ik een masterproef kunnen opstellen over een onderwerp waarvoor ik zelf gepassioneerd ben. Tevens stond hij altijd ter beschikking voor de nodige hulp en aanbevelingen. Eveneens wil ik ook een woord van dank richten tot Julie Diels voor de verbeteringen en suggesties in het verloop van de masterproef. Duizend maal dank aan mijn ouders die mij een tweede kans hebben gegeven om een diploma te behalen. In de totstandkoming van deze masterproef speelden ze eveneens een uiterst voorname rol. Het nalezen van teksten en rijden naar bepaalde afspraken was nooit een probleem. Zonder hun steun, begrip en verdraagzaamheid was het nooit gelukt. Ik ben enorm dankbaar voor alle hulp die ze mij al die jaren gegeven hebben! Daarnaast wil ik mijn vrienden bedanken, zowel in de thuisbasis als in Leuven. Ze boden enorm veel steun en de nodige ontspanning in stressvolle tijden. Daarbij toonden ze enorm veel interesse in mijn masterproef en boden ze veel hulp aan. Vaak rinkelde de telefoon om te melden dat ze iets gehoord of gevonden hadden over vinylplaten. Het rijden naar een platenbeurs of het treinstation werd altijd met plezier gedaan. Bovenal wil ik ze allemaal bedanken voor die onvergetelijke studentenjaren die ik met hen heb meegemaakt. Het waren geweldige tijden! Ten slotte wil ik alle respondenten bedanken. Zonder hen was er immers geen masterproef geweest. Ik was aangenaam verrast door hun enthousiasme en bereidwilligheid tot medewerking. Ik heb enorm genoten van hun verhalen die ze steeds zeer gepassioneerd vertelden. De werklast werd hierdoor een stuk aangenamer. Ik hoop hen dan ook, als wederdienst, enkele aangename uren leesplezier te schenken met dit proefwerk. 4

11 Inleiding De grammofoonplaat kent zijn ontstaan in de vroege evoluties in geluidsreproductie uit de 19 e eeuw. Decennia lang was de grammofoonplaat de geluidsdrager bij uitstek. Bij de opkomst van het di positie aan de compact disc. Een algemeen idee dat de plaat zal uitsterven heerst over het muzieklandschap. Een bevestiging van dit idee wordt echter nooit gevonden. Zo kwam er al een eerste lichte we de laatste jaren een tweede heropleving van het vinyl. Vinyl wordt terug, in beperkte mate, populair. Daarbij valt het op dat andere geluidsdragers vandaag de dag aan aantrekkingskracht verliezen. Het muzikale publiek heeft zich in de laatste jaren sterk gefocust op de digitale platforms waarbij men legaal of illegaal muziek kan downloaden. Het fenomeen waarbij een oud medium, het vinyl, terug aan populariteit wint, terwijl andere fysieke geluidsdragers sterk dalen in verkoop, biedt een interessant studieveld voor wetenschappelijk onderzoek. Merkwaardig genoeg zijn wetenschappelijke studies in dit domein zeer beperkt. Een verkennend onderzoek naar de consumentenbevolking van vinylplaten is dan ook nodig. De muziekmarkt wordt tegenwoordig gekenmerkt door sterke omzetdalingen. Het is daarom nuttig om elke positief beoordeelde geluidsdrager te bestuderen. Hierin schuilt wellicht een mogelijkheid om een industrie in crisis terug rendabel te maken. Dit proefwerk is opgebouwd aan de hand van twee onderdelen. Allereerst wordt er een grondige literatuurstudie aangeboden en vervolgens wordt een onderzoek op de vinylbevolking gepresenteerd. Het eerste deel, het theoretisch kader, bevat vijf hoofdstukken. Eerst wordt er aandacht besteed aan het ontstaan van de grammofoonplaat. Hierin worden belangrijke personen en hun uitvindingen besproken. Tevens wordt er aandacht besteed aan de vorming van het muziekreproductie-landschap dat gekenmerkt wordt door diverse patentenstrijden. Het tweede hoofdstuk bespreekt de evolutie van de geluidsreproductiemarkt tot een ware massa-industrie. Deze periode wordt gekenmerkt door zowel crisistijden als hoogdagen. Daarbij 5

12 wordt er aandacht besteed aan de technologische verbeteringen en evoluties in afspeelsnelheid en format. De opkomst van de CD en het digitale tijdperk en de invloed hiervan op de grammofoonmarkt vormt het einde van dit tweede hoofdstuk. Ten derde wordt de eerste heropleving van de vinylplaat uit de j een eerder opgestelde masterproef. Aan de hand van deze studie worden kenmerken van deze heropleving en zijn consumenten besproken. Het aangeboden cijfermateriaal biedt een duidelijk beeld op deze heropleving en een beknopte consumententypologie geeft een idee over de toenmalige consumentenbevolking. In hoofdstuk vier komt de huidige, tweede heropleving van het vinyl aan bod. Deze biedt een goede basis voor het onderzoek uit deze masterproef. Verkoopgegevens op de internationale markt en de Belgische markt bieden een sterke indicatie voor deze heropleving. Tevens worden enkele opvallende kenmerken van deze heropleving besproken. Op deze manier wordt er een duidelijke en volledige achtergrond aangeboden voor het onderzoek. Het tweede onderdeel uit deze verhandeling beslaat het onderzoek naar de vinylbevolking. Dit deel omvat twee hoofdstukken. Allereerst wordt het onderzoeksopzet beschreven. Hierin wordt de probleemstelling weergegeven en worden de hieruit voorkomende onderzoeksvragen voorgesteld. De methodologie van het onderzoek en de vergaring van de betrokken respondenten wordt hier uitvoerig besproken. In deze kwalitatieve studie wordt gebruik gemaakt van een grote hoeveelheid diepte-interviews, zowel van kopers, verkopers als een producent van vinylplaten. Daarboven werd een kwalitatieve survey online ter beschikking gesteld. In hoofdstuk twee worden de resultaten uit deze informatiegaring grondig geanalyseerd. Deze studie heeft aandacht voor twee aspecten: de kenmerken van de tweede heropleving en het huidig consumentenprofiel. Het gehele onderzoek heeft betrekking op de Vlaamse Gemeenschap. De algemene kenmerken uit de tweede heropleving worden gevormd door eigenschappen gerelateerd aan de verkooppunten van vinylplaten, de populairste muziekgenres op vinyl, de soorten vinyl die aangekocht worden en de redenen tot aankoop van vinyl. Hieruit worden de nodige conclusies getrokken. Bij het consumentenprofiel uit de tweede heropleving wordt er allereerst aandacht besteed aan 6

13 het algemene profiel van een vinylkoper. Vervolgens wordt een consumententypologie aangeboden van de huidige vinylbevolking gevolgd door de hieruit getrokken conclusies. Op deze manier geeft dit verkennend kwalitatief onderzoek een duidelijk beeld over de huidige vinylbevolking van de Vlaamse Gemeenschap. Hierdoor biedt het een sterke basis voor verder diepgaander onderzoek. 7

14 1. Theoretisch kader 1.1. Het ontstaan van de grammofoonplaat De grammofoonplaat wordt geboren uit de ontwikkelingen betreffende de fonografie die plaatsvonden in de late 19 e eeuw. Dit tekstdeel van het theoretisch kader beslaat de uitvindingen en evoluties van de eerste geluidsdragers die uit deze fonografische ontwikkelingen zijn voort gekomen. Allereerst worden de vroege ontwikkelingen op het vlak van geluidsreproductie besproken. Verder wordt er aandacht besteed aan belangrijke historische figuren die een sterke invloed kenden op dit proces. Charles Cros, Thomas Edison, Alexander Bell, Chisester Bell en Charles Tainter spelen, vanwege de creatie van hun toestellen, een zeer belangrijke rol in deze evolutie. Hun uitvindingen worden uitvoerig besproken waaruit duidelijk blijkt dat er een ideale maatschappelijke voedingsbodem heerste voor de ontwikkeling van de grammofoonplaat door Emile Berliner. Naast een beschrijving van Emile Berliner en zijn grammofoon wordt er tevens aandacht besteed aan de eigenschappen van deze beginfase. Dit beginstadium van de fonografie wordt immers gekenmerkt door een strijd naar meer innovatie en verscheidene patentenoorlogen tussen bovenvermelde personen V roege ontwikkelingen De geschiedenis van de grammofoonplaat vindt zijn oorsprong in de 18 e eeuw bij het maatschappelijk verlangen om de menselijke stem te bewaren en te reproduceren. Het reproduceren van geluid werd toen immers al gerealiseerd in vormen als de mechanische beiaard, het pijporgel en de muziekdoos (De Meyer, 2007, p. 14). Dit verlangen resulteerde in het ontstaan van verschillende legendes en ongeloofwaardige verhalen. Zo doen verhalen de ronde over een Chinezen zou uitgevonden zijn. Gelijkaardige legendes bestaan over de Egyptenaren en de Perzen. In het jaar 1590 beweerde Giovanni Batista della Porto, een Italiaan, dat stemgeluiden konden 8

15 opgevangen worden in een loden buis. Door het openen van de buis werd de stem bevrijd waardoor men deze terug kon horen (De Caluwé, De Caluwé, & Brys, 1979, p. 31). In 1600 zouden Zuid- Amerikanen er in geslaagd zijn een communicatienetwerk op te starten door in sponzen te spreken. De ontvanger van een bericht moest dan enkel zachtjes de spons induwen om de boodschap te kunnen horen (De Caluwé, e.a., 1979, p. 31). Een eerste stap naar het effectief reproduceren van de menselijke stem vindt plaats in 1807 wanneer de Engelsman Thomas Young er in slaagt geluidstrillingen te visualiseren op een rookzwarte cilinder. In 1830 ontwikkelt de Duitser Wilhelm Weber een machine, de vibrograaf, die deze techniek verbetert. Hij gebruikt een beroete papieren wals die beschreven wordt door een naald bevestigd op een stemvork (De Meyer, 2007, p. 13). De vibrograaf wordt in de daaropvolgende jaren meermaals verbeterd door onder meer de Fransman Jules Antione Lissajous die het voor mekaar krijgt om de trillingen van de stemvork elektrisch op te wekken (De Caluwé, e.a., 1979, p. 31). In 1857 slaagt de Fransman Léon Scott de Martinville er in om voor het eerst de trillingen van de menselijke stem weer te geven. Dit doet hij aan de hand van een naald bevestigd aan een membraan. Het membraan wordt door het geluid, dat via een megafoon opgevangen wordt, gestimuleerd. De naald graveert daardoor de geluidstrillingen op een beroete cilinder (De Meyer, 2007, p. 13). Hij doopt zijn toestel de fonautograaf. Toestellen als de fonautograaf en de vibrograaf zijn echter slechts in staat om geluidstrillingen vast te leggen. Het effectief reproduceren van de opgenomen geluidstrillingen is hier nog niet mogelijk Charles C ros en de paleofoon Op 30 april 1877 deponeert de Franse dichter en wetenschapper Parijs. Deze verhandeling betreft een beschrijving voor de aanmaak van een fonautograaf die in staat zou zijn om zowel geluiden op te nemen als terug weer te geven (De Caluwé, e.a., 1979, p. 31). Cros 9

16 lp van een naald bevestigd op een membraan zou de paleofoon geluidstrillingen graveren op een beroete vlakke plaat. Dit is hetzelfde principe dat bij de fonautograaf gehanteerd wordt. De cilinder van de fonautograaf wordt hier enkel vervangen door de vlakke plaat. De paleofoon bevat echter een extra naald, eveneens bevestigd aan een membraan, die het opgenomen geluid reproduceert door over de gravures van de plaat te glijden (Rombouts, 2009, p. 17). Cros heeft echter niet de financiële mogelijkheden om zijn paleofoon effectief te creëren. Tevens verneemt hij dat Thomas Edison aan een toestel, met een gelijkaardige functie als zijn paleofoon, aan het werken is. beschrijving van de paleofoon openbaar maakt. Dit gebeurt dan ook op 3 december 1877 (De Meyer, 2007, p. 17) Thomas A. Edison en de fonograaf In 1877 experimenteerde de Amerikaan Thomas Alva Edison met methoden om ontvangen morseseinen vast te leggen en automatisch terug uit te zenden. Als resultaat vond hij de telegraaf-recorder-enrepeater uit. Deze kon tot 200 woorden per minuut vastleggen en vervolgens automatisch terug uitzenden. Oorspronkelijk bevatte deze telegraaf een kartonnen schijf, die op een ronddraaiend plateau door een naald bedrukt werd met de inkomende morsesignalen. Deze kartonnen schijf werd vervolgens op een tweede ronddraaiend plateau gelegd. Zo kon een andere naald over de bedrukte markeringen glijden. Via het putjes- en streepjesreliëf, bedrukt in de kartonnen schijf, werd de stroom langs deze tweede naald verbroken of hervat wat tot een kopie van de ontvangen morseseinen leidde (De Vries, 1977, p. 28). Dit is een soort pre-digitale code. Een digitale code wordt immers opgebouwd uit 0 en 1 signalen of met andere woorden uit ja en nee beslissingen. Een gaatje of streepje in het kartonnen vlak kan dan gezien worden als een ja of nee beslissing. Dergelijke pre-digitale code werd eerder al gebruikt bij verschillende reproductiemiddelen van geluid, bijvoorbeeld in het vouwboek van een pijporgel (De Meyer, 2007, p. 15). Bij een latere 10

17 uitvoering van de telegraaf-recorder-en-repeater werd deze kartonnen schijf echter vervangen door een papieren lint waarin de seinen bedrukt werden. Toen hij dit soort van mechanische taperecorder met een zeer hoge snelheid liet afspelen merkte Edison dat de naald een geluid veroorzaakte dat gelijkaardig is aan de menselijke stem (De Vries, 1977, p. 28). Aangezien Edison op dat moment gefascineerd was door de telefoon van Graham Bell en het weergeven van de menselijke stem, kwam hij op het idee om een membraan vast te hechten aan de opnamenaald van zijn telegraaf-recorder-en-repeater. Op 18 juli 1877 de telegraaf tegen hoge snelheid opnam. Het resultaat waren enkele fijne putjes op het papieren lint. Vervolgens liet hij zijn taperecorder afspelen en tot zijn grote verbazing kon hij een geluid waarnemen Zo werd door Edison, op deze fameuze 18 e juli, het allereerste woord opgenomen en gereproduceerd (De Vries, 1977, p. 29). Op 27 december 1877 patenteert Edison zijn nieuwste uitvinding, toestel bestaat uit een koperen cilinder met spiraalgroeven waarover bladtinfolie geplaatst wordt. Via het ronddraaien van de cilinder wordt de bladtinfolie gegraveerd door een vaststaande naald. Een tweede naald glijdt over de gegraveerde bladtinfolie om zo, via een hoorn, de opgenomen geluiden terug af te spelen (De Meyer, 2007, p. 17- gebeurde volgens Edison op 12 augustus 1877 waardoor deze dag als officiële datum van de uitvinding van de fonografie wordt gezien (De Meyer, 2007, p. 17). Over de officiële datum van de uitvinding van de fonograaf bestaat echter enige onzekerheid. Zo doken bepaalde documenten op die twijfel zaaien over deze datum. Allereerst werd een ruwe ontwerpschets van de eerste fonograaf gevonden, uitgetekend door Edison en gedateerd op 29 november Eveneens schreef Charles Batchelor, een vriend en assistent van Edison die tevens aanwezig was op 18 juli, bezwarende feiten in zijn dagboek. Batchelor schreef dat John Kreusi, een Zwitsers klokkenmaker en de 11

18 constructeur van de eerste fonograaf, op 6 december 1877 de fonograaf voltooide (De Vries, 1977, p ). Er is dus een grote kans dat Edison gelogen heeft over de datum dat hij de fonograaf voor het eerst testte. Naar de reden hiervoor kan echter enkel gegist worden. Misschien had hij het artikel over het idee van Charles Cros gelezen, dat op 29 oktober in een Frans weekblad verscheen (De Vries, 1977, p. 33). Door het vervroegen van de datum zou er immers geen discussie mogelijk zijn over wie de werkelijke uitvinder was van de fonografie, wat tegenwoordig overigens wel het geval is Alexander G. Bell, Chisester A. Bell, Charles S. Tainter en de grafofoon De fonograaf van Edison kende verschillende nadelen. De bladtinfolie kon slechts eenmalig gebruikt worden voor opname en was bovendien zeer moeilijk te verwijderen zonder te beschadigen (De Caluwé, e.a., 1979, p. 34). Tevens waren de graveringen op de tinfolie al gewist na een zestal beluisteringen. De geluidskwaliteit was zeer beperkt en sisklanken waren niet waarneembaar. Bovendien moest de fonograaf manueel bediend worden wat geen garantie gaf voor een gelijke snelheid bij opname en afspelen (De Meyer, 2007, p ). Ondanks verbeteringen van Edison om de snelheid meer constant te maken had de fonograaf in zijn beginjaren niet verspreiding van de fonograaf, moest immers al snel zijn deuren sluiten waardoor Edison minder aandacht aan de fonograaf begon te geven (De Caluwé, e.a., 1979, p. 34). Edison zag immers het belang van zijn uitvinding niet in. Zo beschreef hij tien toepassingsmogelijkheden van de fonograaf in een artikel in de dicteerapparaat. De reproductie van muziek stond bijvoorbeeld pas op de vierde plaats. Uiteindelijk rapporteerde hij zelfs dat de fonograaf geen commerciële waarde had maar meer gezien moet worden als een soort speelgoed. Zo construeerde hij zelfs sprekende poppen met ingebouwde fonografen (De Meyer, 2007, p. 18). 12

19 In tegenstelling tot Edison zoeken drie andere uitvinders wel naar manieren om de fonograaf te verbeteren. Alexander Graham Bell, welbekend als de uitvinder van de telefoon, runde in die tijd een neef Chisester Alexander Bell en Charles Summer Tainter. In dit onderzoekscentrum werden verschillende experimenten verricht wat in 1881 leidde tot een verbeterde fonograaf (De Meyer, 2007, p. 20). Bij deze fonograaf werden de groeven van de cilinder opgevuld met was. Bladtinfolie werd nu overbodig aangezien de opnamenaald insnijdingen maakt in de was, met een verbeterde klankweergave als gevolg. Zo konden vanaf nu de sisklanken wel waargenomen worden. Bovendien zorgden Bell, Bell en Tainter er voor dat de cilinders makkelijk afneembaar waren en dat de opname- en weergavesnelheid meer constant verliep. In 1885 verkrijgen de drie onderzoekers een patent op deze verbeterde fonograaf en dopen ze hem de grafofoon. Edison hecht echter zeer weinig belang aan hun verbeteringen waardoor Bell, Bell en Tainter hun rechten verkopen oprichten om de grafofoon in distributie te brengen (De Meyer, 2007, p ). De markt van de fonografie werd vanaf nu verdeeld tussen Emile Berliner en de grammofoon Emile Berliner was een Duitse jood die naar de Verenigde Staten emigreerde om daar uiteindelijk een werknemer te worden van de experimenteerde hij met fonografische technieken door bijvoorbeeld metaalfolie over cilinders te plaatsen. Deze experimenten behaalden echter geen resultaat waardoor hij vanaf 1887 besliste om te exploreren naar andere technieken voor geluidsreproductie (De Meyer, 2007, p. 22). Zo besloot Berliner om zich te concentreren op geluidsopnames op een vlakke plaat. Dit was niet zo revolutionair aangezien zowel Edison als Bell, Bell en Tainter hier al testen op hadden verricht. Zij 13

20 legden deze proeven echter snel naast zich neer en opteerden voor de cilinders (De Caluwé, e.a., 1979, p. 41). Berliner begon zijn testen op een glasschijf die hij met lijnolie en roet bedekte. Een naald, die vastgehecht was op een zijwaarts bewegende arm, graveerde de geluidssignalen in het roet. Om het roet te verharden, en de groeven duurzaam te maken, werd vernis gebruikt. Zo bekwam Berliner op 8 november 1887 het patent op de grammofoon en de grammofoonplaat. In 1888 verbetert Berliner zijn grammofoonplaat al door de beroete glasschijf te vervangen door een zinkplaat bedekt met bijenwas. Wanneer de naald insnijdingen maakt komt het zink onder de bijenwas vrij en via toevoeging van een zuur worden de groeven in het zink permanent. In daaropvolgende experimenten lukt het Berliner om van een bepaalde opname een metalen matrijs te maken. Deze matrijs is een gespiegelde versie van de originele plaat en kan gebruikt worden om diezelfde plaat in grote hoeveelheden te kopiëren. Dit was bij de cilinders nog niet mogelijk (De Meyer, 2007, p ). De innovatie die Berliner aanbrengt slaat echter niet op het gebruik van platen. Zoals eerder vermeld werd hier in het verleden al mee geëxperimenteerd. Berliners belangrijke inbreng voor geluidsreproductie slaat daarentegen op zijn techniek van graveren. Edison en Bell, Bell en Tainter maakten bij hun toestellen immers gebruik van verticaal graveren wat als een heuvel- en dal-systeem kan omschreven worden (De Meyer, 2007, p. 21). Berliner daarentegen graveerde zijn platen lateraal. Dit betekent dat de naald niet meer in de diepte graveerde maar zigzaggend, van links naar rechts, groeven aanmaakte. Het grote voordeel hiervan was dat alle frequenties makkelijker bereikbaar waren voor de naald. Bij de horizontale gravure kon de naald immers de diepste markeringen moeilijk bereiken. Bij de laterale gravering moest de naald echter niet meer in diepte bewegen maar enkel van links naar rechts glijden in de groef. Op deze manier konden alle geluidstrillingen makkelijker bereikt worden. In een latere fase van de grammofoonplaat resulteerde dit in een sterk verbeterde geluidsweergave (De Caluwé, e.a., 1979, p.41). De grammofoonplaat kent echter verschillende nadelen. In zijn beginjaren lijdt het aan een inferieure geluidskwaliteit vergeleken 14

21 met de cilinders. Zo hoorde men bij de grammofoonplaat een soort continue hoest, veroorzaakt door de naald die over de zinken plaat beweegt. Een bijkomend nadeel was dat de grammofoonplaat enkel geschikt was voor de weergave van geluid en niet voor de opname ervan. Daarboven kreeg Berliner weinig steun van de buitenwereld waardoor hij niet de mogelijkheid had om kwalitatieve geluidsopnames te verwezenlijken. Bijgevolg moest Berliner zich vanaf 1889 enkele jaren tevreden stellen met de grammofoon te verkopen als speelgoed (De Caluwé, e.a., 1979, p. 41) Innovaties en concurrentiestrijd Als reactie op de stijgende populariteit van de grafofoon van Bell- Tainter ontwikkelde Edison in 1888 een verbeterde versie van zijn fonograaf. Een cilinder bestaande uit was vervangt de oudere met bladtinfolie bedekte koperen cilinder. Het voordeel aan de wassen cilinder was dat deze met behulp van een schaaftoestel wisbaar was waardoor men ze meermaals kon gebruiken. Tevens werd het verwijderen en plaatsen van de cilinders vergemakkelijkt en werd deze geroteerd met behulp van een elektrische motor aangedreven door een batterij. Hierdoor werd de verhouding tussen opname- en afspeelsnelheid constanter (De Meyer, 2007, p. 23). De daaropvolgende jaren worden gekenmerkt door een toenemende concurrentiestrijd op de fonografiemarkt. Zo worden verschillende vernieuwingen aangebracht met als hoofddoel de toestellen meer toegankelijk te maken voor de thuismarkt. Dit beginstadium wordt vooral gekenmerkt door een strijd tussen Edison en Bell, Bell en Tainter aangezien hun cilinders een superieure geluidskwaliteit hebben ten opzichte van de grammofoonplaat van Berliner. Deze concurrentie leidt tot een eerste golf van patentenstrijd in de fonografie-industrie. Zakenman Jesse H. Lippincott zorgt voor een oplossing wanneer hij zowel de echter de verkooprechten van de fonograaf en de grafofoon voor de staten Columbia, Delaware en Virginia die verkocht worden aan 15

22 bedrijven op ter distributie van de fonograaf en de grafofoon. op en geeft licenties aan lokale maatschappijen. Deze beginjaren kennen echter geen commercieel succes. De voornaamste functie van de fonograaf en de grafofoon was immers nog steeds een dicteerapparaat en deze toestellen sloegen niet aan bij de stenotypisten. Bijgevolg waren verscheidene lokale maatschappijen verplicht hun deuren te sluiten tegen 1891 (De Meyer, 2007, p ). aston overleeft de crisis wel en besluit een nieuwe functie te promoten voor zijn toestellen. Vanaf ballades en marsen. Met behulp van de geldinworpmachines, de apparaten niet meer als een kantoorinstrument worden gezien maar als een ontspanningsproduct. Berliner krijgt snel gehoor van deze omkeer en begint zich vanaf dan te concentreren op de opname van serieuze muziek. Software, de muziek, wordt dus als promotiemateriaal gebruikt om de verkoop van de hardware, de toestellen, te stimuleren (De Meyer, 2007, p ). Berliner heeft echter het voordeel dat hij, met behulp van zijn matrijzen, platen op grote hoeveelheid kan produceren terwijl nog apart door een zanger moet ingezongen worden (De Meyer, 2007, p. 27). De dood van Lippincott in 1894 zorgt voor een tweede golf van ervan beschuldigd de Bell-Tainter patenten, die ondertussen in het bezit rechtszaak, die overigens twee jaar in beslag neemt, wordt Edison verboden fonografen en cilinders te produceren. Hierdoor heeft hij de tijd om zijn fonograaf te verbeteren met een veermotor en zich voor te bereiden op de oprichting van zijn nieuwe fonograafmaatschappij had eveneens een goedkope fonograaf met veermotor ontwikkeld in 16

Korte geschiedenis van de weergave van geluid

Korte geschiedenis van de weergave van geluid Korte geschiedenis van de weergave van geluid Rond het jaar 1860 wordt geluid voor het eerst met succes opgeslagen. De Fransman Léon Scott slaagt erin, geluidstrillingen met een naald in een laag roet

Nadere informatie

De chip: hoe iets piepkleins een ware wereldrevolutie veroorzaakte

De chip: hoe iets piepkleins een ware wereldrevolutie veroorzaakte De chip: hoe iets piepkleins een ware wereldrevolutie veroorzaakte Gilbert Declerck, CEO IMEC Imke Debecker, Outreach Communications Katrien Marent, Corporate Communications Director Zonder de uitvinding

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK LP (HOES) ONTWERPEN DATUM: MEI 2015 CHEF`SPECIALS EERSTE VINYL PLAAT

PLAN VAN AANPAK LP (HOES) ONTWERPEN DATUM: MEI 2015 CHEF`SPECIALS EERSTE VINYL PLAAT PLAN VAN AANPAK LP (HOES) ONTWERPEN OPDRACHTGEVER: MEDIA COLLEGE DATUM: MEI 2015 CHEF`SPECIALS EERSTE VINYL PLAAT INHOUDSOPGAVE Achtergronden Pagina 3 Projectopdracht Pagina 4 Projectactiviteit Pagina

Nadere informatie

ONMEDIA. E-newsletter 13 maart 2013

ONMEDIA. E-newsletter 13 maart 2013 Adrem Flash ONMEDIA Op 14 februari 2013 is golf 2012-3 van de CIM Radiostudie verschenen. De studie dekt het radio luisteren van het tweede semester van 2012. Met uitzondering van de introductie van de

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

Noise Resonance. Technological Sound Reproduction and the Logic of Filtering. M.J. Kromhout

Noise Resonance. Technological Sound Reproduction and the Logic of Filtering. M.J. Kromhout Noise Resonance. Technological Sound Reproduction and the Logic of Filtering. M.J. Kromhout NOISE RESONANCE SAMENVATTING 273 Samenvatting Ruisresonantie technologische geluidsreproductie en de logica van

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Introductie In dit proefschrift evalueer ik de effectiviteit van de academische discussie over de ethiek van documentaire maken. In hoeverre stellen wetenschappers de juiste

Nadere informatie

De Nieuwe Buren. Creatieve vrijheid

De Nieuwe Buren. Creatieve vrijheid De Nieuwe Buren Zoals al eerder gezegd, wij zijn De Nieuwe Buren B.V. Wij doen het graag een beetje anders. Iedereen die bij ons werkt zit nog op school. In 2007 zijn wij opgericht door het Mediacollege

Nadere informatie

Nadat we het Made in Italy Viro Morso kettingslot hebben vergeleken met een geimporteerde copie is nu haar grote broer aan de beurt.

Nadat we het Made in Italy Viro Morso kettingslot hebben vergeleken met een geimporteerde copie is nu haar grote broer aan de beurt. Imitaties...Wees voorzichtig Deel III Supermorso originale Viro vs imitatie Nadat we het Made in Italy Viro Morso kettingslot hebben vergeleken met een geimporteerde copie is nu haar grote broer aan de

Nadere informatie

Thema: kom er maar eens achter. Moeilijkheid : **** Tijdsduur : *** Juf Yvonne. Natuurkunde en techniek Licht en geluid Geluid&communicatie

Thema: kom er maar eens achter. Moeilijkheid : **** Tijdsduur : *** Juf Yvonne. Natuurkunde en techniek Licht en geluid Geluid&communicatie Thema: kom er maar eens achter Natuurkunde en techniek Licht en geluid Geluid&communicatie Moeilijkheid : **** Tijdsduur : *** Juf Yvonne Doel: Na deze opdracht weet je hoe de ontwikkeling van tele-communicatie

Nadere informatie

Fysiek goud is de ultieme veilige haven en zou de basis moeten vormen van ieder vermogen.

Fysiek goud is de ultieme veilige haven en zou de basis moeten vormen van ieder vermogen. Fysiek goud is de ultieme veilige haven en zou de basis moeten vormen van ieder vermogen. Goud is al duizenden jaren simpelweg een betaalmiddel: geld. U hoort de term steeds vaker opduiken in de media.

Nadere informatie

CHEF` SPECIALS EERSTE VINYL PLAAT

CHEF` SPECIALS EERSTE VINYL PLAAT CHEF` SPECIALS EERSTE VINYL PLAAT Judy Westenberg MM1B Media college Amsterdam INHOUDSOPGAVE De opdracht 3 De kick-off vergadering & afspraken. 4 De controle brief. 5 De planning/het draaiboek. 6 Productie

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Een ontdekkingstocht doorheen het Vlaamse shellac- en lakplatenerfgoed

Een ontdekkingstocht doorheen het Vlaamse shellac- en lakplatenerfgoed Een ontdekkingstocht doorheen Valentin Halna, stagiair bij VIAA Team Digitalisering 2015 VIAA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, in

Nadere informatie

Bijlage 7 Consumentenonderzoek

Bijlage 7 Consumentenonderzoek Bijlage 7 Consumentenonderzoek Inhoudsopgave Inleiding 50 Methode 50 Resultaten 50 Conclusie 52 Discussie 52 Bijlagen 53 Enquêtevragen 53 Uitkomsten van de enquête 55 10 Inleiding B- yo 2 go! is een nieuw,

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

ATEA telefoons rond 1900

ATEA telefoons rond 1900 ATEA telefoons rond 1900 1. Inleiding De eerste commerciële telefoons werden gemaakt door Amerikaanse firma s die in het kielzog van Alexander Graham Bell werkten (zoals Western Electric en anderen). Iedereen

Nadere informatie

PERSBERICHT CIM 22/04/2015

PERSBERICHT CIM 22/04/2015 PERSBERICHT CIM 22/04/2015 Nieuwe CIM studie over kijkgedrag op nieuwe schermen Belgen keken nooit eerder zoveel naar TV-content Het CIM, verantwoordelijk voor kijkcijferstudies in België, volgt sinds

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.1 De Industriële Revolutie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.1 De Industriële Revolutie Onderzoeksvraag: Hoe droegen veranderingen in de productiemethoden bij aan het ontstaan van een industriële en verstedelijkte samenleving? Kenmerkend aspect: De Industriële Revolutie die in de westerse

Nadere informatie

Folkert Buiter 2 oktober 2015

Folkert Buiter 2 oktober 2015 1 Nuchter kijken naar feiten en trends van aardbevingen in Groningen. Een versneld stijgende lijn van het aantal en de kracht van aardbevingen in Groningen. Hoe je ook naar de feitelijke metingen van de

Nadere informatie

Het rooster is het eigenlijke spelbord. Bij elk vak hoort juist 1 kaart.

Het rooster is het eigenlijke spelbord. Bij elk vak hoort juist 1 kaart. Acquire Doel Als aandeelhouder van een internationale hotelketen, probeer je het imperium van die keten, waar je het meest hebt geïnvesteerd, te vergroten. Als het even kan, probeer je je keten te fusioneren

Nadere informatie

Het POP C gamma van ALCATEL ONETOUCH : Hippe en kleurrijke en smartphones

Het POP C gamma van ALCATEL ONETOUCH : Hippe en kleurrijke en smartphones Persbericht Het POP C gamma van ALCATEL ONETOUCH : Hippe en kleurrijke en smartphones Brussel, 16 juni 2014 ALCATEL ONETOUCH stelt haar nieuwe gamma betaalbare, makkelijk te kiezen en erg gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE Masterproef Propositie Tom Knevels Communicatie & MultimediaDesign 2011-2012 KERNWOORDEN Online in combinatie met offline kopen, beleving/ervaring, vertrouwen, kledij

Nadere informatie

Adrem Flash. E-newsletter 31 augustus 2017

Adrem Flash. E-newsletter 31 augustus 2017 Adrem Flash ONMEDIA Op 24 augustus 2017 verscheen golf 2017-2 van de CIM Radio-studie. De studie dekt het luisteren in het tweede trimester van 2017. Structuur van de studie: herhaling De radiostudie is

Nadere informatie

De rollende donut. Achtergrond. Bio Inspired Technology 3/15/2006

De rollende donut. Achtergrond. Bio Inspired Technology 3/15/2006 De rollende donut Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van gewone colonoscoop tot een autonome darminspectierobot. De darminspectierobot is uitgerust met een tweetal donuts die voor de voortbeweging

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

Arrangement 1 De Luisterthermometer

Arrangement 1 De Luisterthermometer Arrangement 1 De Luisterthermometer DEEL 1 De manager Naam: Organisatie: Datum: Luisterprincipe 1 Luisteren begint met luisteren naar jezelf 1.1 Inventariseren van stemmen Vertel eens van een situatie

Nadere informatie

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Inhoud Voorwoord pag. 3 Voortgang De Bokkerijders met de dode hand, een nieuwe visie pag. 4 Website www.sjtigs.eu

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel

Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel Korte omschrijving experiment De NPO start op 1 januari 2016 een experiment op het gebied van distributie van een van zijn subkanalen, te weten NPO Soul & Jazz.

Nadere informatie

Handleiding. Sinner bluetooth scooterhelm

Handleiding. Sinner bluetooth scooterhelm Handleiding Sinner bluetooth helm Sinner bluetooth skihelm Sinner bluetooth scooterhelm Inhoudsopgave 1 Introductie bluetooth 1.1 Bluetooth helm controle knop 1.2 Ondersteunende profielen en functies 1.3

Nadere informatie

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID SECONDANT #1 MAART 2011 53 De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID door Maartje Timmermans en Miranda Witvliet De auteurs werken als onderzoeker bij

Nadere informatie

Bijlage 1. Specificaties Leesvormen I. Gesproken Documenten I.1 Productbeschrijving Gesproken documenten Gesproken Documenten zijn documenten die zijn omgewerkt naar een gesproken vorm door voorlezing

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Spiraalstelsels Het heelal wordt bevolkt door sterrenstelsels die elk uit miljarden sterren bestaan. Er zijn verschillende soorten sterrenstelsels. In het huidige heelal zien we

Nadere informatie

Samenvatting. Wat is licht

Samenvatting. Wat is licht Samenvatting In dit onderdeel zal worden getracht de essentie van het onderzoek beschreven in dit proefschrift te presenteren zodanig dat het te begrijpen is door familie, vrienden en vakgenoten zonder

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Persbericht. Jobcreatie in Limburgse bouwsector. Limburgse bouwondernemingen sturen positieve signalen uit

Persbericht. Jobcreatie in Limburgse bouwsector. Limburgse bouwondernemingen sturen positieve signalen uit Persbericht aan Media Datum: 8 augustus 2015 aantal pagina s: 5 meer informatie bij Johan Grauwels tel. direct +32 11 56 02 60 +32 473 38 65 05 e-mailadres johan.grauwels@voka.be Limburgse bouwondernemingen

Nadere informatie

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk Inhoud 01 Inleiding: het Verenigd Koninkrijk 03 02 Hoe groot is de e-commercemarkt in het Verenigd Koninkrijk? 04 03 Wie is de Britse

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2000-I

Eindexamen economie 1 havo 2000-I Opgave 1 Meer mensen aan de slag Het terugdringen van de werkloosheid is in veel landen een belangrijke doelstelling van de overheid. Om dat doel te bereiken, streeft de overheid meestal naar groei van

Nadere informatie

Van analog naar digital, een beknopt overzicht.

Van analog naar digital, een beknopt overzicht. KASK 2BA - technologie Van analoog naar digitaal 1 of 6 Van analog naar digital, een beknopt overzicht. Een van de eerste digitale dingen waar de modale burger op grote schaal bewust geconfronteerd werd

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

Boeken goedkoper dan 12 jaar geleden.

Boeken goedkoper dan 12 jaar geleden. Persbericht 3/12/2014 Boeken goedkoper dan 12 jaar geleden. Boek.be en de Universiteit Antwerpen lieten een onderzoek uitvoeren naar de prijsevolutie van boeken. Onderzoekster Julie Verdickt kwam tot de

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Adrem Flash. E-newsletter 21 juni 2016

Adrem Flash. E-newsletter 21 juni 2016 Adrem Flash ONMEDIA Op 19 mei 2016 verscheen Golf 2016-1 van de CIM Radio-studie. De studie dekt het luisteren in het eerste trimester van 2016. Structuur van de studie: herhaling De radiostudie is gebaseerd

Nadere informatie

impact in Antwerpen Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat in de slogan Cut in Antwerp, tot op vandaag nog

impact in Antwerpen Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat in de slogan Cut in Antwerp, tot op vandaag nog Hoofdstuk 6 Indirecte economische impact in Antwerpen De Antwerpse diamantsector is ontzettend belangrijk voor de Vlaamse en Belgische economie. Niet alleen door de toegevoegde waarde en inkomsten die

Nadere informatie

CIM Radio Golf

CIM Radio Golf 4 juni 01 CIM Radio Golf 01-1 Op 4 mei jongstleden verscheen golf 01-1 van de CIM radiostudie. De golf dekt het radioluisteren in het eerste trimester van 01. Structuur van de studie: herhaling De radiostudie

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

LOLA REPORTER BOEK. Een didactisch proces waarbij we zoeken naar duurzame alternatieven voor alledaagse bezigheden.

LOLA REPORTER BOEK. Een didactisch proces waarbij we zoeken naar duurzame alternatieven voor alledaagse bezigheden. LOLA Looking for Likely Alternatives REPORTER BOEK Naam: Klas: Jaar: Een didactisch proces waarbij we zoeken naar duurzame alternatieven voor alledaagse bezigheden. Doelen: Veronderstel dat je een journalist

Nadere informatie

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/09/2017: 112,86 EEN NIEUWE VASTGOEDCYCLUS IN HET VOORUITZICHT

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/09/2017: 112,86 EEN NIEUWE VASTGOEDCYCLUS IN HET VOORUITZICHT PERSBERICHT 30 september 2017 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/09/2017: 112,86 EEN NIEUWE VASTGOEDCYCLUS IN HET VOORUITZICHT

Nadere informatie

DEEL 2: THEORIEËN EN CONCEPTEN VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 10: Imago, reputatie en identiteit van een organisatie

DEEL 2: THEORIEËN EN CONCEPTEN VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 10: Imago, reputatie en identiteit van een organisatie DEEL 2: THEORIEËN EN CONCEPTEN VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 10: Imago, reputatie en identiteit van een organisatie 1 Corporate PR Corporate = lichaam van het bedrijf met alle communicatie: product /

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

RESEARCH CONTENT. Loïs Vehof GAR1D

RESEARCH CONTENT. Loïs Vehof GAR1D RESEARCH CONTENT Loïs Vehof GAR1D INHOUD Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ blz. 2 Methode -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Eerste druk, augustus 2012 2012 chamo C.C. Paetzhold, C.C.Mozer. Foto s en cover: Hamo

Eerste druk, augustus 2012 2012 chamo C.C. Paetzhold, C.C.Mozer. Foto s en cover: Hamo Dé Afkickmethode Eerste druk, augustus 2012 2012 chamo C.C. Paetzhold, C.C.Mozer. Foto s en cover: Hamo isbn: 978-90-484-2558-7 nur: 751 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

CIM Radio Golf

CIM Radio Golf 13 september 2012 CIM Radio Golf 2012-2 Op 23 augustus 2012 verscheen golf 2012-2 van de CIM radiostudie. De studie dekt het radio luisteren van het tweede trimester van 2012. Structuur van de studie:

Nadere informatie

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Als een ideale werking en een goed design elkaar innovatief aanvullen, hebben wij alles goed gedaan. Esthetische eisen vertalen in een goed design is één ding

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Goede tijden, slechte tijden Soms zit het mee, soms zit het tegen 1 De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is de verkoopprijs van een product min de ingekochte

Nadere informatie

Hoofdstuk 17: Grafieken en diagrammen: waarom

Hoofdstuk 17: Grafieken en diagrammen: waarom Hoofdstuk 17: Grafieken en diagrammen: waarom 17.0 Inleiding In Hoofdstuk 16: Grafieken en diagrammen - gids, bekeken we hoe we diagrammen invoegen, bewerken en opmaken. In dit hoofdstuk zullen we de principes

Nadere informatie

Onderzoeken die ook laten zien dat het substituut-effect van illegaal aanbod vele malen groter is dan het promotioneel effect.

Onderzoeken die ook laten zien dat het substituut-effect van illegaal aanbod vele malen groter is dan het promotioneel effect. Onderzoek: waarom file-sharing leidt tot minder verkopen Verschillende onafhankelijke onderzoeken tonen aan dat file-sharing een hoofdrol speelt in de wereldwijde daling van muziekverkopen. Vooral de verkoop

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

D r Thomas Chaize Analyse Strategie Hulpbronnen Prijsontwikkeling van het vat aardolie sinds een eeuw. Mailing n

D r Thomas Chaize Analyse Strategie Hulpbronnen  Prijsontwikkeling van het vat aardolie sinds een eeuw. Mailing n Analyse Strategie Hulpbronnen Prijsontwikkeling van het vat aardolie sinds een eeuw. Mailing n 3-15 31.10.2004 Dr Thomas Chaize Site : Email & Mailing gratis : http:///mailing%20list/mailinglistfr.htm

Nadere informatie

Op de grens van hemel en aarde. Een bijna-doodervaring

Op de grens van hemel en aarde. Een bijna-doodervaring Op de grens van hemel en aarde Een bijna-doodervaring Eerste druk, 2014 2014 Tineke H.C.M. Verwij Illustraties: Tineke H.C.M. Verwij Coverfoto: Tineke H.C.M. Verwij isbn: 9789048432684 nur: 402 Uitgever:

Nadere informatie

Wetenschap bij jou in de buurt/bib

Wetenschap bij jou in de buurt/bib Januari 2007 Vlaamse Overheid - departement Economie, Wetenschap en Innovatie Nobody s Unpredictable Inhoud I. Inleiding II. Synthese 1 I. INLEIDING 2 Onderzoeksdoelstelling De Vlaamse overheid besteedt

Nadere informatie

Audio Listening. Page 1 of 5

Audio Listening. Page 1 of 5 Historisch gezien is radio het eerste mobiele medium. Ondertussen heeft het zich uitgebreid tot tal van andere zendplatforms en ontvangtoestellen. We luisteren weliswaar nog altijd via een radiotoestel

Nadere informatie

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1 Categorie Klantherkenning 4 1.1 Telefonisch keuzemenu 4 1.2 Spraakgestuurd 5 2 Categorie Attitude/Inrichting 6 2.1 Volgorde

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Populaties beschrijven met kansmodellen

Populaties beschrijven met kansmodellen Populaties beschrijven met kansmodellen Prof. dr. Herman Callaert Deze tekst probeert, met voorbeelden, inzicht te geven in de manier waarop je in de statistiek populaties bestudeert. Dat doe je met kansmodellen.

Nadere informatie

Onderzoeksvraag Uitkomst

Onderzoeksvraag Uitkomst Hoe doe je onderzoek? Hoewel er veel leuke boeken zijn geschreven over het doen van onderzoek (zie voor een lijstje de pdf op deze site) leer je onderzoeken niet uit een boekje! Als je onderzoek wilt doen

Nadere informatie

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen Over de enquête Deze enquête werd verstuurd naar de milieudiensten van alle Vlaamse Steden en Gemeenten, alsook naar de duurzaamheidsambtenaren

Nadere informatie

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT Wie zei: Het is mijn taak om dit land goed te besturen. Maar al die ministers moeten zich er niet mee bemoeien. 1. koning Willem I 2. koning Willem II 3. koning

Nadere informatie

Controls en parameters - Reverb Handleiding Elke Reverb heeft bijna dezelfde knoppen en instellingen.

Controls en parameters - Reverb Handleiding Elke Reverb heeft bijna dezelfde knoppen en instellingen. Wat is Galm (Reverb) in de muziek? Veel mensen vragen zich af wat Galm is, maar in feite, horen we het elke dag! Alle geluiden, zelfs een eenvoudig gesprek, raakt eerst een aantal oppervlakken (muren bijvoorbeeld)

Nadere informatie

Adrem Flash. E-newsletter 11 september 2015

Adrem Flash. E-newsletter 11 september 2015 Adrem Flash ONMEDIA Op 20 augustus 2015 verscheen Golf 2015-2 van de CIM Radio-studie. De studie dekt het luisteren in het tweede trimester van 2015. Structuur van de studie: herhaling De radiostudie is

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be - Ik schreef al meer dan 100 commerciële bedrijfswebsites voor ondernemingen

Nadere informatie

Naam Klas: Repetitie trillingen en geluid HAVO ( 1 t/m 6)

Naam Klas: Repetitie trillingen en geluid HAVO ( 1 t/m 6) Naam Klas: Repetitie trillingen en geluid HAVO ( 1 t/m 6) Vraag 1 Een luidspreker en een microfoon zijn in principe op dezelfde manier opgebouwd. Alleen werken ze in omgekeerde richting. Wat bij een luidspreker

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Radio: Still going strong? Radio: Still going strong?

Radio: Still going strong? Radio: Still going strong? Ieder jaar weer worden er voor het Continu Luisteronderzoek ongeveer 17. personen geworven, een mooie landelijke representatieve steekproef. Ruim tweederde van deze personen wordt telefonisch een korte

Nadere informatie

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes:

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes: ZER Informatica Resultaten programma-evaluatie Programma-evaluatie 5 enquêtes: - Overgang secundair onderwijs universiteit - Studenten die niet aan examens deelnamen / met hun opleiding stopten - Evaluatie

Nadere informatie

1 Partijen. 1.1 De verkoper

1 Partijen. 1.1 De verkoper 1 Partijen 1.1 De verkoper De partij die de brandstoftanks aanbied is Kautex, in België is deze gevestigd in Tessenderlo. Het hoofdkwartier van Kautex is gevestigd in Duitsland, Bonn. Kautex is onderdeel

Nadere informatie

Lesbrief nummer 23 december 2015

Lesbrief nummer 23 december 2015 Lesbrief nummer 23 december 2015 Wilt u laten weten wat u van deze TLPST vond? Hebt u tips voor de volgende aflevering? Mail ons: redactie@tlpst.nl. Hoe klink jij? Wat vinden andere mensen van hoe jij

Nadere informatie

Country factsheet - April 2016. België

Country factsheet - April 2016. België Country factsheet - April 2016 België Inhoud Inleiding 3 Wat kopen de Belgische klanten online? 4 Populaire betaalmethodes 4 Populaire leveringsmethodes 5 Populaire online platformen 5 Over de grenzen

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD 2 I Het Boeken Manifest De Europese en Internationale Federatie van Boekhandels (EIBF) vertegenwoordigt

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Medisch-Sociale Wetenschappen Optie Beheer & Beleid Academiejaar 2003-2004

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Medisch-Sociale Wetenschappen Optie Beheer & Beleid Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Medisch-Sociale Wetenschappen Optie Beheer & Beleid Academiejaar 2003-2004 STUDIE NAAR DE RELEVANTIE VAN MISSION STATEMENTS IN VLAAMSE

Nadere informatie

Rapport ad hoc-commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University

Rapport ad hoc-commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University Rapport ad hoc-commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University Prof. Dr. Ton Hol, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht (voorzitter) Prof. Dr. em. Léon de Caluwé (VU) (tevens consultant) Dr.

Nadere informatie

Hoe denken Nederlandse consumenten over commerce via sociale media? Bronto.co.uk

Hoe denken Nederlandse consumenten over commerce via sociale media? Bronto.co.uk Is Nederland klaar voor de koopknop? Hoe denken Nederlandse consumenten over commerce via sociale media? 1 Rapport: Is Nederland klaar voor de koopknop? Hoe denken Nederlandse consumenten over commerce

Nadere informatie

Country factsheet - Oktober 2013. De Verenigde Staten

Country factsheet - Oktober 2013. De Verenigde Staten Country factsheet - Oktober 2013 De Verenigde Staten De Verenigde Staten zijn reeds lang nummer één op de international e-commercemarkt. Eind 2013 zal hen dat waarschijnlijk 193,3 miljard euro aan inkomsten

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Matthias Van Wonterghem, Pieter Vanhulsel Aluminium en hoge snelheid, een mooie toekomst?

Matthias Van Wonterghem, Pieter Vanhulsel Aluminium en hoge snelheid, een mooie toekomst? Matthias Van Wonterghem, Pieter Vanhulsel Aluminium en hoge snelheid, een mooie toekomst? Milieu is een hot topic. En terecht. Het is nu dat er moet gediscussieerd worden om onze huidige levenskwaliteit

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

HÄHNEL MK200 VS. MYMYK SMARTMYK MICROFOONTEST

HÄHNEL MK200 VS. MYMYK SMARTMYK MICROFOONTEST HÄHNEL MK200 VS. MYMYK SMARTMYK MICROFOONTEST Filmen doen we tegenwoordig steeds minder met een videocamera. Met de ontwikkeling van de filmmogelijkheden van DSLR s en mirrorless camera s hebben zij in

Nadere informatie

Evaluatierapport Inleiding Technologisch Onderzoek

Evaluatierapport Inleiding Technologisch Onderzoek Evaluatierapport Inleiding Technologisch Onderzoek 191155210 drs. E.M. Gommer 100% geslaagd na eerste poging De evaluatiecommissie heeft het vak Inleiding Technologisch Onderzoek via een e-mailenquête

Nadere informatie