De hergeboorte van een oud medium: het vinyl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De hergeboorte van een oud medium: het vinyl"

Transcriptie

1 K A T H O L I E K E UNI V E RSI T E I T L E U V E N FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN De hergeboorte van een oud medium: het vinyl Kenmerken en consumententypologie van de tweede heropleving van de vinylplaat Promotor: Prof. Dr. G. DE MEYER Verslaggever: B. ZAMAN MASTERPROEF aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master in de Communicatiewetenschappen door M arijn B O TS academiejaar

2

3 K A T H O L I E K E UNI V E RSI T E I T L E U V E N FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN De hergeboorte van een oud medium: het vinyl Kenmerken en consumententypologie van de tweede heropleving van de vinylplaat Promotor: Prof. Dr. G. DE MEYER Verslaggever: B. ZAMAN MASTERPROEF aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master in de Communicatiewetenschappen door M arijn B O TS academiejaar

4 Abstract Dit kwalitatief proefwerk beslaat een verkennend onderzoek gericht op de tweede heropleving van de vinylplaat. De studie heeft als doel het consumentenlandschap te exploreren om zo de kenmerken van de tweede heropleving in de Vlaamse Gemeenschap te achterhalen. Tevens wordt er getracht het profiel van de hedendaagse vinylkoper te schematiseren in de vorm van een consumententypologie. Vooreerst wordt een extensief theoretisch kader aangeboden waarin het ontstaan en de evolutie van de grammofoonplaat wordt weergegeven. Daarbij worden zowel de eerste als tweede heropleving van het vinyl besproken aan de hand van cijfermateriaal. Het daaropvolgend kwalitatief onderzoek baseert zich op verschillende dataverzamelingen in de vorm van diepte-interviews met kopers, verkopers en een producent van vinylplaten met daarnaast een kwalitatieve web-survey voor kopers. In totaal beslaan de interviews vijfentwintig kopers, vijf verkopers en één producent. De survey omvat 48 respondenten. Het onderzoek naar de eigenschappen van de tweede heropleving vormt zich op basis van kenmerken gerelateerd aan de verkooppunten van vinyl, de populairste muziekgenres op vinyl, de soorten vinyl die aangekocht worden en de redenen tot aankoop van vinyl. Als belangrijkste resultaat komt voort dat de vinylwereld, in vergelijking met de eerste heropleving, zijn focus verplaatst heeft van de dansgenres naar de rockgenres. Uit het onderzoek naar het profiel van een vinylkoper blijkt dat deze mannelijk is en elke leeftijd kan hebben. De consumententypologie wordt gevormd door vijf niet-coherente gemeenschappelijke eigenschappen. Uit een vergelijking met de eerste heropleving blijkt dat het vinyllandschap niet statisch is in tijd maar belangrijker dat, dankzij het blijven bestaan van enkele fanatieke groepen, de vinylplaat niet snel zal uitsterven. Dit verkennend onderzoek biedt een sterke basis voor verdere marketinggerichte studies. I

5 Inhoud Lijst van tabellen 1 Lijst van grafieken 2 Lijst van afkortingen 3 Voorwoord 4 Inleiding 5 1. Theoretisch kader Het ontstaan van de grammofoonplaat Vroege ontwikkelingen Charles Cros en de paleofoon Thomas A. Edison en de fonograaf Alexander G. Bell, Chisester A. Bell, Charles S. Tainter en de grafofoon Emile Berliner en de grammofoon Innovaties en concurrentiestrijd Geluidsdragers als massamedium De geboorte van een nieuwe massamarkt Eerste marktdaling en crisis De hoogdagen Evolutie in afspeelsnelheid en format Het digitale tijdperk en de introductie van de compact disc De eerste heropleving van het vinyl De eerste heropleving op de internationale markt Kenmerken van de eerste heropleving Het consumentenprofiel in de eerste heropleving De tweede heropleving van het vinyl De tweede heropleving op de internationale markt De tweede heropleving op de Belgische markt Kenmerken van de tweede heropleving Onderzoek Onderzoeksopzet Probleemstelling Onderzoeksvragen Methodologie Respondenten 51 II

6 2.2. Resultaten Kenmerken van de tweede heropleving in de Vlaamse Gemeenschap Verkooppunten Muziekgenres Soorten vinyl Redenen tot aankoop van vinyl Conclusies Het consumentenprofiel van de Vlaamse Gemeenschap in de tweede heropleving Het profiel van de algemene vinylkoper Consumententypologie Conclusies 80 Algemeen besluit 84 Referenties 91 Bijlagen 95 Bijlage 1. Vragenlijst diepte-interviews en survey kopers 95 Bijlage 2a. Het productieproces van vinylplaten 97 Bijlage 2b. Een vinyldrukpers 99 Bijlage 2c. De aangeleverde vinylyte in korrelvorm 99 Bijlage 3. Tabel 6: Consumententypologie 100 Bijlage 4a. Diepte-interviews kopers 103 Bijlage 4b. Diepte-interviews verkopers 193 Bijlage 4c. Diepte-interview producent 231 III

7 Lijst van tabellen Tabel 1: De verkoop van langspeelplaten en de totale verkoop van albums in de Verenigde Staten ( ) 31 Tabel 2: Een typologie van de consument van tweedehandsvinyl in de eerste heropleving 34 Tabel 3: De verkoop van langspeelplaten en de totale verkoop van albums in de Verenigde Staten ( ) 38 Tabel 4: De verkoop van langspeelplaten en de totale verkoop van albums in België ( ) 41 Tabel 5: Kenmerken van de geïnterviewde platenhandelaars 53 Tabel 6: Consumententypologie 100 1

8 Lijst van grafieken Grafiek 1: De verkoop van langspeelplaten in de Verenigde Staten ( ) 30 Grafiek 2: De verkoop van langspeelplaten in de Verenigde Staten ( ) 37 Grafiek 3: De verkoop van langspeelplaten in België ( ) 40 2

9 Lijst van afkortingen BEA: CBS: EP: GfK: LP / elpee: RCA: RSD: tpm: Belgian Entertainment Association Columbia Broadcasting System extended play / langspeelsingle Gesellschaft für Konsumforschung (marktonderzoekbureau) long-player / langspeelplaat Radio Corporation of America Record Store Day toeren per minuut 3

10 Voorwoord Graag wil ik enkele mensen bedanken die de voltooiing van dit proefwerk mede mogelijk hebben gemaakt. Allereerst wil ik mijn promotor Prof. Dr. Gust De Meyer bedanken die mij de kans gaf dit onderwerp uit te werken. Dankzij hem heb ik een masterproef kunnen opstellen over een onderwerp waarvoor ik zelf gepassioneerd ben. Tevens stond hij altijd ter beschikking voor de nodige hulp en aanbevelingen. Eveneens wil ik ook een woord van dank richten tot Julie Diels voor de verbeteringen en suggesties in het verloop van de masterproef. Duizend maal dank aan mijn ouders die mij een tweede kans hebben gegeven om een diploma te behalen. In de totstandkoming van deze masterproef speelden ze eveneens een uiterst voorname rol. Het nalezen van teksten en rijden naar bepaalde afspraken was nooit een probleem. Zonder hun steun, begrip en verdraagzaamheid was het nooit gelukt. Ik ben enorm dankbaar voor alle hulp die ze mij al die jaren gegeven hebben! Daarnaast wil ik mijn vrienden bedanken, zowel in de thuisbasis als in Leuven. Ze boden enorm veel steun en de nodige ontspanning in stressvolle tijden. Daarbij toonden ze enorm veel interesse in mijn masterproef en boden ze veel hulp aan. Vaak rinkelde de telefoon om te melden dat ze iets gehoord of gevonden hadden over vinylplaten. Het rijden naar een platenbeurs of het treinstation werd altijd met plezier gedaan. Bovenal wil ik ze allemaal bedanken voor die onvergetelijke studentenjaren die ik met hen heb meegemaakt. Het waren geweldige tijden! Ten slotte wil ik alle respondenten bedanken. Zonder hen was er immers geen masterproef geweest. Ik was aangenaam verrast door hun enthousiasme en bereidwilligheid tot medewerking. Ik heb enorm genoten van hun verhalen die ze steeds zeer gepassioneerd vertelden. De werklast werd hierdoor een stuk aangenamer. Ik hoop hen dan ook, als wederdienst, enkele aangename uren leesplezier te schenken met dit proefwerk. 4

11 Inleiding De grammofoonplaat kent zijn ontstaan in de vroege evoluties in geluidsreproductie uit de 19 e eeuw. Decennia lang was de grammofoonplaat de geluidsdrager bij uitstek. Bij de opkomst van het di positie aan de compact disc. Een algemeen idee dat de plaat zal uitsterven heerst over het muzieklandschap. Een bevestiging van dit idee wordt echter nooit gevonden. Zo kwam er al een eerste lichte we de laatste jaren een tweede heropleving van het vinyl. Vinyl wordt terug, in beperkte mate, populair. Daarbij valt het op dat andere geluidsdragers vandaag de dag aan aantrekkingskracht verliezen. Het muzikale publiek heeft zich in de laatste jaren sterk gefocust op de digitale platforms waarbij men legaal of illegaal muziek kan downloaden. Het fenomeen waarbij een oud medium, het vinyl, terug aan populariteit wint, terwijl andere fysieke geluidsdragers sterk dalen in verkoop, biedt een interessant studieveld voor wetenschappelijk onderzoek. Merkwaardig genoeg zijn wetenschappelijke studies in dit domein zeer beperkt. Een verkennend onderzoek naar de consumentenbevolking van vinylplaten is dan ook nodig. De muziekmarkt wordt tegenwoordig gekenmerkt door sterke omzetdalingen. Het is daarom nuttig om elke positief beoordeelde geluidsdrager te bestuderen. Hierin schuilt wellicht een mogelijkheid om een industrie in crisis terug rendabel te maken. Dit proefwerk is opgebouwd aan de hand van twee onderdelen. Allereerst wordt er een grondige literatuurstudie aangeboden en vervolgens wordt een onderzoek op de vinylbevolking gepresenteerd. Het eerste deel, het theoretisch kader, bevat vijf hoofdstukken. Eerst wordt er aandacht besteed aan het ontstaan van de grammofoonplaat. Hierin worden belangrijke personen en hun uitvindingen besproken. Tevens wordt er aandacht besteed aan de vorming van het muziekreproductie-landschap dat gekenmerkt wordt door diverse patentenstrijden. Het tweede hoofdstuk bespreekt de evolutie van de geluidsreproductiemarkt tot een ware massa-industrie. Deze periode wordt gekenmerkt door zowel crisistijden als hoogdagen. Daarbij 5

12 wordt er aandacht besteed aan de technologische verbeteringen en evoluties in afspeelsnelheid en format. De opkomst van de CD en het digitale tijdperk en de invloed hiervan op de grammofoonmarkt vormt het einde van dit tweede hoofdstuk. Ten derde wordt de eerste heropleving van de vinylplaat uit de j een eerder opgestelde masterproef. Aan de hand van deze studie worden kenmerken van deze heropleving en zijn consumenten besproken. Het aangeboden cijfermateriaal biedt een duidelijk beeld op deze heropleving en een beknopte consumententypologie geeft een idee over de toenmalige consumentenbevolking. In hoofdstuk vier komt de huidige, tweede heropleving van het vinyl aan bod. Deze biedt een goede basis voor het onderzoek uit deze masterproef. Verkoopgegevens op de internationale markt en de Belgische markt bieden een sterke indicatie voor deze heropleving. Tevens worden enkele opvallende kenmerken van deze heropleving besproken. Op deze manier wordt er een duidelijke en volledige achtergrond aangeboden voor het onderzoek. Het tweede onderdeel uit deze verhandeling beslaat het onderzoek naar de vinylbevolking. Dit deel omvat twee hoofdstukken. Allereerst wordt het onderzoeksopzet beschreven. Hierin wordt de probleemstelling weergegeven en worden de hieruit voorkomende onderzoeksvragen voorgesteld. De methodologie van het onderzoek en de vergaring van de betrokken respondenten wordt hier uitvoerig besproken. In deze kwalitatieve studie wordt gebruik gemaakt van een grote hoeveelheid diepte-interviews, zowel van kopers, verkopers als een producent van vinylplaten. Daarboven werd een kwalitatieve survey online ter beschikking gesteld. In hoofdstuk twee worden de resultaten uit deze informatiegaring grondig geanalyseerd. Deze studie heeft aandacht voor twee aspecten: de kenmerken van de tweede heropleving en het huidig consumentenprofiel. Het gehele onderzoek heeft betrekking op de Vlaamse Gemeenschap. De algemene kenmerken uit de tweede heropleving worden gevormd door eigenschappen gerelateerd aan de verkooppunten van vinylplaten, de populairste muziekgenres op vinyl, de soorten vinyl die aangekocht worden en de redenen tot aankoop van vinyl. Hieruit worden de nodige conclusies getrokken. Bij het consumentenprofiel uit de tweede heropleving wordt er allereerst aandacht besteed aan 6

13 het algemene profiel van een vinylkoper. Vervolgens wordt een consumententypologie aangeboden van de huidige vinylbevolking gevolgd door de hieruit getrokken conclusies. Op deze manier geeft dit verkennend kwalitatief onderzoek een duidelijk beeld over de huidige vinylbevolking van de Vlaamse Gemeenschap. Hierdoor biedt het een sterke basis voor verder diepgaander onderzoek. 7

14 1. Theoretisch kader 1.1. Het ontstaan van de grammofoonplaat De grammofoonplaat wordt geboren uit de ontwikkelingen betreffende de fonografie die plaatsvonden in de late 19 e eeuw. Dit tekstdeel van het theoretisch kader beslaat de uitvindingen en evoluties van de eerste geluidsdragers die uit deze fonografische ontwikkelingen zijn voort gekomen. Allereerst worden de vroege ontwikkelingen op het vlak van geluidsreproductie besproken. Verder wordt er aandacht besteed aan belangrijke historische figuren die een sterke invloed kenden op dit proces. Charles Cros, Thomas Edison, Alexander Bell, Chisester Bell en Charles Tainter spelen, vanwege de creatie van hun toestellen, een zeer belangrijke rol in deze evolutie. Hun uitvindingen worden uitvoerig besproken waaruit duidelijk blijkt dat er een ideale maatschappelijke voedingsbodem heerste voor de ontwikkeling van de grammofoonplaat door Emile Berliner. Naast een beschrijving van Emile Berliner en zijn grammofoon wordt er tevens aandacht besteed aan de eigenschappen van deze beginfase. Dit beginstadium van de fonografie wordt immers gekenmerkt door een strijd naar meer innovatie en verscheidene patentenoorlogen tussen bovenvermelde personen V roege ontwikkelingen De geschiedenis van de grammofoonplaat vindt zijn oorsprong in de 18 e eeuw bij het maatschappelijk verlangen om de menselijke stem te bewaren en te reproduceren. Het reproduceren van geluid werd toen immers al gerealiseerd in vormen als de mechanische beiaard, het pijporgel en de muziekdoos (De Meyer, 2007, p. 14). Dit verlangen resulteerde in het ontstaan van verschillende legendes en ongeloofwaardige verhalen. Zo doen verhalen de ronde over een Chinezen zou uitgevonden zijn. Gelijkaardige legendes bestaan over de Egyptenaren en de Perzen. In het jaar 1590 beweerde Giovanni Batista della Porto, een Italiaan, dat stemgeluiden konden 8

15 opgevangen worden in een loden buis. Door het openen van de buis werd de stem bevrijd waardoor men deze terug kon horen (De Caluwé, De Caluwé, & Brys, 1979, p. 31). In 1600 zouden Zuid- Amerikanen er in geslaagd zijn een communicatienetwerk op te starten door in sponzen te spreken. De ontvanger van een bericht moest dan enkel zachtjes de spons induwen om de boodschap te kunnen horen (De Caluwé, e.a., 1979, p. 31). Een eerste stap naar het effectief reproduceren van de menselijke stem vindt plaats in 1807 wanneer de Engelsman Thomas Young er in slaagt geluidstrillingen te visualiseren op een rookzwarte cilinder. In 1830 ontwikkelt de Duitser Wilhelm Weber een machine, de vibrograaf, die deze techniek verbetert. Hij gebruikt een beroete papieren wals die beschreven wordt door een naald bevestigd op een stemvork (De Meyer, 2007, p. 13). De vibrograaf wordt in de daaropvolgende jaren meermaals verbeterd door onder meer de Fransman Jules Antione Lissajous die het voor mekaar krijgt om de trillingen van de stemvork elektrisch op te wekken (De Caluwé, e.a., 1979, p. 31). In 1857 slaagt de Fransman Léon Scott de Martinville er in om voor het eerst de trillingen van de menselijke stem weer te geven. Dit doet hij aan de hand van een naald bevestigd aan een membraan. Het membraan wordt door het geluid, dat via een megafoon opgevangen wordt, gestimuleerd. De naald graveert daardoor de geluidstrillingen op een beroete cilinder (De Meyer, 2007, p. 13). Hij doopt zijn toestel de fonautograaf. Toestellen als de fonautograaf en de vibrograaf zijn echter slechts in staat om geluidstrillingen vast te leggen. Het effectief reproduceren van de opgenomen geluidstrillingen is hier nog niet mogelijk Charles C ros en de paleofoon Op 30 april 1877 deponeert de Franse dichter en wetenschapper Parijs. Deze verhandeling betreft een beschrijving voor de aanmaak van een fonautograaf die in staat zou zijn om zowel geluiden op te nemen als terug weer te geven (De Caluwé, e.a., 1979, p. 31). Cros 9

16 lp van een naald bevestigd op een membraan zou de paleofoon geluidstrillingen graveren op een beroete vlakke plaat. Dit is hetzelfde principe dat bij de fonautograaf gehanteerd wordt. De cilinder van de fonautograaf wordt hier enkel vervangen door de vlakke plaat. De paleofoon bevat echter een extra naald, eveneens bevestigd aan een membraan, die het opgenomen geluid reproduceert door over de gravures van de plaat te glijden (Rombouts, 2009, p. 17). Cros heeft echter niet de financiële mogelijkheden om zijn paleofoon effectief te creëren. Tevens verneemt hij dat Thomas Edison aan een toestel, met een gelijkaardige functie als zijn paleofoon, aan het werken is. beschrijving van de paleofoon openbaar maakt. Dit gebeurt dan ook op 3 december 1877 (De Meyer, 2007, p. 17) Thomas A. Edison en de fonograaf In 1877 experimenteerde de Amerikaan Thomas Alva Edison met methoden om ontvangen morseseinen vast te leggen en automatisch terug uit te zenden. Als resultaat vond hij de telegraaf-recorder-enrepeater uit. Deze kon tot 200 woorden per minuut vastleggen en vervolgens automatisch terug uitzenden. Oorspronkelijk bevatte deze telegraaf een kartonnen schijf, die op een ronddraaiend plateau door een naald bedrukt werd met de inkomende morsesignalen. Deze kartonnen schijf werd vervolgens op een tweede ronddraaiend plateau gelegd. Zo kon een andere naald over de bedrukte markeringen glijden. Via het putjes- en streepjesreliëf, bedrukt in de kartonnen schijf, werd de stroom langs deze tweede naald verbroken of hervat wat tot een kopie van de ontvangen morseseinen leidde (De Vries, 1977, p. 28). Dit is een soort pre-digitale code. Een digitale code wordt immers opgebouwd uit 0 en 1 signalen of met andere woorden uit ja en nee beslissingen. Een gaatje of streepje in het kartonnen vlak kan dan gezien worden als een ja of nee beslissing. Dergelijke pre-digitale code werd eerder al gebruikt bij verschillende reproductiemiddelen van geluid, bijvoorbeeld in het vouwboek van een pijporgel (De Meyer, 2007, p. 15). Bij een latere 10

17 uitvoering van de telegraaf-recorder-en-repeater werd deze kartonnen schijf echter vervangen door een papieren lint waarin de seinen bedrukt werden. Toen hij dit soort van mechanische taperecorder met een zeer hoge snelheid liet afspelen merkte Edison dat de naald een geluid veroorzaakte dat gelijkaardig is aan de menselijke stem (De Vries, 1977, p. 28). Aangezien Edison op dat moment gefascineerd was door de telefoon van Graham Bell en het weergeven van de menselijke stem, kwam hij op het idee om een membraan vast te hechten aan de opnamenaald van zijn telegraaf-recorder-en-repeater. Op 18 juli 1877 de telegraaf tegen hoge snelheid opnam. Het resultaat waren enkele fijne putjes op het papieren lint. Vervolgens liet hij zijn taperecorder afspelen en tot zijn grote verbazing kon hij een geluid waarnemen Zo werd door Edison, op deze fameuze 18 e juli, het allereerste woord opgenomen en gereproduceerd (De Vries, 1977, p. 29). Op 27 december 1877 patenteert Edison zijn nieuwste uitvinding, toestel bestaat uit een koperen cilinder met spiraalgroeven waarover bladtinfolie geplaatst wordt. Via het ronddraaien van de cilinder wordt de bladtinfolie gegraveerd door een vaststaande naald. Een tweede naald glijdt over de gegraveerde bladtinfolie om zo, via een hoorn, de opgenomen geluiden terug af te spelen (De Meyer, 2007, p. 17- gebeurde volgens Edison op 12 augustus 1877 waardoor deze dag als officiële datum van de uitvinding van de fonografie wordt gezien (De Meyer, 2007, p. 17). Over de officiële datum van de uitvinding van de fonograaf bestaat echter enige onzekerheid. Zo doken bepaalde documenten op die twijfel zaaien over deze datum. Allereerst werd een ruwe ontwerpschets van de eerste fonograaf gevonden, uitgetekend door Edison en gedateerd op 29 november Eveneens schreef Charles Batchelor, een vriend en assistent van Edison die tevens aanwezig was op 18 juli, bezwarende feiten in zijn dagboek. Batchelor schreef dat John Kreusi, een Zwitsers klokkenmaker en de 11

18 constructeur van de eerste fonograaf, op 6 december 1877 de fonograaf voltooide (De Vries, 1977, p ). Er is dus een grote kans dat Edison gelogen heeft over de datum dat hij de fonograaf voor het eerst testte. Naar de reden hiervoor kan echter enkel gegist worden. Misschien had hij het artikel over het idee van Charles Cros gelezen, dat op 29 oktober in een Frans weekblad verscheen (De Vries, 1977, p. 33). Door het vervroegen van de datum zou er immers geen discussie mogelijk zijn over wie de werkelijke uitvinder was van de fonografie, wat tegenwoordig overigens wel het geval is Alexander G. Bell, Chisester A. Bell, Charles S. Tainter en de grafofoon De fonograaf van Edison kende verschillende nadelen. De bladtinfolie kon slechts eenmalig gebruikt worden voor opname en was bovendien zeer moeilijk te verwijderen zonder te beschadigen (De Caluwé, e.a., 1979, p. 34). Tevens waren de graveringen op de tinfolie al gewist na een zestal beluisteringen. De geluidskwaliteit was zeer beperkt en sisklanken waren niet waarneembaar. Bovendien moest de fonograaf manueel bediend worden wat geen garantie gaf voor een gelijke snelheid bij opname en afspelen (De Meyer, 2007, p ). Ondanks verbeteringen van Edison om de snelheid meer constant te maken had de fonograaf in zijn beginjaren niet verspreiding van de fonograaf, moest immers al snel zijn deuren sluiten waardoor Edison minder aandacht aan de fonograaf begon te geven (De Caluwé, e.a., 1979, p. 34). Edison zag immers het belang van zijn uitvinding niet in. Zo beschreef hij tien toepassingsmogelijkheden van de fonograaf in een artikel in de dicteerapparaat. De reproductie van muziek stond bijvoorbeeld pas op de vierde plaats. Uiteindelijk rapporteerde hij zelfs dat de fonograaf geen commerciële waarde had maar meer gezien moet worden als een soort speelgoed. Zo construeerde hij zelfs sprekende poppen met ingebouwde fonografen (De Meyer, 2007, p. 18). 12

19 In tegenstelling tot Edison zoeken drie andere uitvinders wel naar manieren om de fonograaf te verbeteren. Alexander Graham Bell, welbekend als de uitvinder van de telefoon, runde in die tijd een neef Chisester Alexander Bell en Charles Summer Tainter. In dit onderzoekscentrum werden verschillende experimenten verricht wat in 1881 leidde tot een verbeterde fonograaf (De Meyer, 2007, p. 20). Bij deze fonograaf werden de groeven van de cilinder opgevuld met was. Bladtinfolie werd nu overbodig aangezien de opnamenaald insnijdingen maakt in de was, met een verbeterde klankweergave als gevolg. Zo konden vanaf nu de sisklanken wel waargenomen worden. Bovendien zorgden Bell, Bell en Tainter er voor dat de cilinders makkelijk afneembaar waren en dat de opname- en weergavesnelheid meer constant verliep. In 1885 verkrijgen de drie onderzoekers een patent op deze verbeterde fonograaf en dopen ze hem de grafofoon. Edison hecht echter zeer weinig belang aan hun verbeteringen waardoor Bell, Bell en Tainter hun rechten verkopen oprichten om de grafofoon in distributie te brengen (De Meyer, 2007, p ). De markt van de fonografie werd vanaf nu verdeeld tussen Emile Berliner en de grammofoon Emile Berliner was een Duitse jood die naar de Verenigde Staten emigreerde om daar uiteindelijk een werknemer te worden van de experimenteerde hij met fonografische technieken door bijvoorbeeld metaalfolie over cilinders te plaatsen. Deze experimenten behaalden echter geen resultaat waardoor hij vanaf 1887 besliste om te exploreren naar andere technieken voor geluidsreproductie (De Meyer, 2007, p. 22). Zo besloot Berliner om zich te concentreren op geluidsopnames op een vlakke plaat. Dit was niet zo revolutionair aangezien zowel Edison als Bell, Bell en Tainter hier al testen op hadden verricht. Zij 13

20 legden deze proeven echter snel naast zich neer en opteerden voor de cilinders (De Caluwé, e.a., 1979, p. 41). Berliner begon zijn testen op een glasschijf die hij met lijnolie en roet bedekte. Een naald, die vastgehecht was op een zijwaarts bewegende arm, graveerde de geluidssignalen in het roet. Om het roet te verharden, en de groeven duurzaam te maken, werd vernis gebruikt. Zo bekwam Berliner op 8 november 1887 het patent op de grammofoon en de grammofoonplaat. In 1888 verbetert Berliner zijn grammofoonplaat al door de beroete glasschijf te vervangen door een zinkplaat bedekt met bijenwas. Wanneer de naald insnijdingen maakt komt het zink onder de bijenwas vrij en via toevoeging van een zuur worden de groeven in het zink permanent. In daaropvolgende experimenten lukt het Berliner om van een bepaalde opname een metalen matrijs te maken. Deze matrijs is een gespiegelde versie van de originele plaat en kan gebruikt worden om diezelfde plaat in grote hoeveelheden te kopiëren. Dit was bij de cilinders nog niet mogelijk (De Meyer, 2007, p ). De innovatie die Berliner aanbrengt slaat echter niet op het gebruik van platen. Zoals eerder vermeld werd hier in het verleden al mee geëxperimenteerd. Berliners belangrijke inbreng voor geluidsreproductie slaat daarentegen op zijn techniek van graveren. Edison en Bell, Bell en Tainter maakten bij hun toestellen immers gebruik van verticaal graveren wat als een heuvel- en dal-systeem kan omschreven worden (De Meyer, 2007, p. 21). Berliner daarentegen graveerde zijn platen lateraal. Dit betekent dat de naald niet meer in de diepte graveerde maar zigzaggend, van links naar rechts, groeven aanmaakte. Het grote voordeel hiervan was dat alle frequenties makkelijker bereikbaar waren voor de naald. Bij de horizontale gravure kon de naald immers de diepste markeringen moeilijk bereiken. Bij de laterale gravering moest de naald echter niet meer in diepte bewegen maar enkel van links naar rechts glijden in de groef. Op deze manier konden alle geluidstrillingen makkelijker bereikt worden. In een latere fase van de grammofoonplaat resulteerde dit in een sterk verbeterde geluidsweergave (De Caluwé, e.a., 1979, p.41). De grammofoonplaat kent echter verschillende nadelen. In zijn beginjaren lijdt het aan een inferieure geluidskwaliteit vergeleken 14

21 met de cilinders. Zo hoorde men bij de grammofoonplaat een soort continue hoest, veroorzaakt door de naald die over de zinken plaat beweegt. Een bijkomend nadeel was dat de grammofoonplaat enkel geschikt was voor de weergave van geluid en niet voor de opname ervan. Daarboven kreeg Berliner weinig steun van de buitenwereld waardoor hij niet de mogelijkheid had om kwalitatieve geluidsopnames te verwezenlijken. Bijgevolg moest Berliner zich vanaf 1889 enkele jaren tevreden stellen met de grammofoon te verkopen als speelgoed (De Caluwé, e.a., 1979, p. 41) Innovaties en concurrentiestrijd Als reactie op de stijgende populariteit van de grafofoon van Bell- Tainter ontwikkelde Edison in 1888 een verbeterde versie van zijn fonograaf. Een cilinder bestaande uit was vervangt de oudere met bladtinfolie bedekte koperen cilinder. Het voordeel aan de wassen cilinder was dat deze met behulp van een schaaftoestel wisbaar was waardoor men ze meermaals kon gebruiken. Tevens werd het verwijderen en plaatsen van de cilinders vergemakkelijkt en werd deze geroteerd met behulp van een elektrische motor aangedreven door een batterij. Hierdoor werd de verhouding tussen opname- en afspeelsnelheid constanter (De Meyer, 2007, p. 23). De daaropvolgende jaren worden gekenmerkt door een toenemende concurrentiestrijd op de fonografiemarkt. Zo worden verschillende vernieuwingen aangebracht met als hoofddoel de toestellen meer toegankelijk te maken voor de thuismarkt. Dit beginstadium wordt vooral gekenmerkt door een strijd tussen Edison en Bell, Bell en Tainter aangezien hun cilinders een superieure geluidskwaliteit hebben ten opzichte van de grammofoonplaat van Berliner. Deze concurrentie leidt tot een eerste golf van patentenstrijd in de fonografie-industrie. Zakenman Jesse H. Lippincott zorgt voor een oplossing wanneer hij zowel de echter de verkooprechten van de fonograaf en de grafofoon voor de staten Columbia, Delaware en Virginia die verkocht worden aan 15

22 bedrijven op ter distributie van de fonograaf en de grafofoon. op en geeft licenties aan lokale maatschappijen. Deze beginjaren kennen echter geen commercieel succes. De voornaamste functie van de fonograaf en de grafofoon was immers nog steeds een dicteerapparaat en deze toestellen sloegen niet aan bij de stenotypisten. Bijgevolg waren verscheidene lokale maatschappijen verplicht hun deuren te sluiten tegen 1891 (De Meyer, 2007, p ). aston overleeft de crisis wel en besluit een nieuwe functie te promoten voor zijn toestellen. Vanaf ballades en marsen. Met behulp van de geldinworpmachines, de apparaten niet meer als een kantoorinstrument worden gezien maar als een ontspanningsproduct. Berliner krijgt snel gehoor van deze omkeer en begint zich vanaf dan te concentreren op de opname van serieuze muziek. Software, de muziek, wordt dus als promotiemateriaal gebruikt om de verkoop van de hardware, de toestellen, te stimuleren (De Meyer, 2007, p ). Berliner heeft echter het voordeel dat hij, met behulp van zijn matrijzen, platen op grote hoeveelheid kan produceren terwijl nog apart door een zanger moet ingezongen worden (De Meyer, 2007, p. 27). De dood van Lippincott in 1894 zorgt voor een tweede golf van ervan beschuldigd de Bell-Tainter patenten, die ondertussen in het bezit rechtszaak, die overigens twee jaar in beslag neemt, wordt Edison verboden fonografen en cilinders te produceren. Hierdoor heeft hij de tijd om zijn fonograaf te verbeteren met een veermotor en zich voor te bereiden op de oprichting van zijn nieuwe fonograafmaatschappij had eveneens een goedkope fonograaf met veermotor ontwikkeld in 16

Tijd Om Harde Noten Te Kraken. De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context. Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith

Tijd Om Harde Noten Te Kraken. De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context. Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith Tijd Om Harde Noten Te Kraken De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith Toïne Haverkamp 3418332 22-6-2012 Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

DE MUZIEKJOURNALIST ONDER INVLOED? Een kwalitatief onderzoek naar de beïnvloeding van de muziekindustrie op muziekrecensies

DE MUZIEKJOURNALIST ONDER INVLOED? Een kwalitatief onderzoek naar de beïnvloeding van de muziekindustrie op muziekrecensies Sofie Stans Erasmushogeschool Universitaire Associatie Brussel Departement Toegepaste Taalkunde Master Journalistiek optie radio- en tv-journalistiek DE MUZIEKJOURNALIST ONDER INVLOED? Een kwalitatief

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN HET BELANG VAN MEDIABERICHTGEVING VOOR HET UITBOUWEN VAN EEN MUZIKALE LOOPBAAN

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN HET BELANG VAN MEDIABERICHTGEVING VOOR HET UITBOUWEN VAN EEN MUZIKALE LOOPBAAN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN HET BELANG VAN MEDIABERICHTGEVING VOOR HET UITBOUWEN VAN EEN MUZIKALE LOOPBAAN Case: deus Wetenschappelijke verhandeling aantal woorden: 15584

Nadere informatie

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een theaterproducent om een relatie op te bouwen met het publiek Daniëlle van Dijk .Voorwoord Na een drukke maar

Nadere informatie

Marieke Pattijn Promoter: Heidi Peeters. Het oog wil ook wat

Marieke Pattijn Promoter: Heidi Peeters. Het oog wil ook wat Marieke Pattijn Promoter: Heidi Peeters Het oog wil ook wat K.U. Leuven Master in de Culturele Studies Academiejaar 2010-2011 Marieke Pattijn Promoter: Heidi Peeters Het oog wil ook wat de rol van inkleding

Nadere informatie

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij 2055366 Mirthe van Gulik 2053813 Jens van der Struijk 2044834 Koen Voogd 2048438 Pascal Schonewille

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Elektrisch rijden in Nederland

Elektrisch rijden in Nederland Elektrisch rijden in Nederland Is 1 miljoen elektrische auto s in 2025 haalbaar? Profielwerkstuk over de ontwikkeling van de elektrische auto in Nederland Door: Anna Kampen en Folkert de Meer Profiel:

Nadere informatie

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2010-2011. Eigen Rock eerst?

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2010-2011. Eigen Rock eerst? Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 Eigen Rock eerst? Een verkennend onderzoek naar de rol van lokaliteit binnen de pop- en rockprogrammatie van muziekcentra en muziekclubs

Nadere informatie

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 Facebook is eigendom van Facebook Inc. Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring,

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Vergelijking tussen DVV (België) en AXA (Frankrijk) Carlier Julie Academiejaar 2003 2004 Eindwerk Financie- en verzekeringswezen Woord vooraf

Nadere informatie

Maakt vrije tijd gelukkig?

Maakt vrije tijd gelukkig? Maakt vrije tijd gelukkig? De invloed van vrije tijd op de geluksbeleving van Nederlanders S.F. Oosterhof 297986 Begeleiders: R. Veenhoven (EUR) en A. van den Broek (SCP) Rotterdam, februari 2008 Master

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

1.1 Samenvatting. 1.1. Achtergrond

1.1 Samenvatting. 1.1. Achtergrond 1.1 Samenvatting 1.1. Achtergrond Mijn interesse voor beleving van de mens heeft mij doen verdiepen in de experience economy. Vanuit bestaande theorie over de experience economy wordt er een link gelegd

Nadere informatie

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Johan Coenen Chistoph Meng Rolf van der Velden ROA-R-211/2 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Nadere informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie Business Plan YOUMOTICA The YOU in domotica Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers Contact: Jimmy Cleuren Dorpstraat 100, Wellen, België tel: +32 11 22 33 44 mail: info@youmotica.be

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M.

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M. Identiteitsmarketing in het trendbeeld van de marketeer Instelling: SKIO, Lectoraat Identiteitsmarkting Opleidingsinstelling: Saxion Hogescholen Academie: MIM Opleiding: Commerciële Economie VT Student:

Nadere informatie

De Beeldvorming van Archeologie in Vlaanderen.

De Beeldvorming van Archeologie in Vlaanderen. De Beeldvorming van Archeologie in Vlaanderen. Casestudy: Oost-Vlaanderen Door Lien Van der Dooren Thesis ter afsluiting van de Masteropleiding Archeologie Promotoren: Prof. Dr. Wim De Clercq en Gertjan

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Verdeelde tijd Verdeelde tijd Waarom vrouwen in deeltijd werken Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2008 Het

Nadere informatie

DERTIEN BEWEZEN STAPPEN NAAR RIJKDOM.

DERTIEN BEWEZEN STAPPEN NAAR RIJKDOM. DE NK GROOT EN WORDT RIJK door NAPOLEON HI LL Hierin wordt voor de eerste maal de beroemde formule om rijk te worden van Andrew Carnegie onderwezen, gebaseerd op de DERTIEN BEWEZEN STAPPEN NAAR RIJKDOM.

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Wassen zonder water?!

Wassen zonder water?! Wassen zonder water?! Een onderzoek naar de werking van verzorgend wassen binnen de extramurale zorg. Scriptie bij de master Arbeid, Zorg en Welzijn Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie