schoolgids Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning"

Transcriptie

1 schoolgids Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning

2 inhoud 3 Voorwoord 28 Financiële zaken 4 Schooltijden en vakanties 31 Verzekeringen, aansprakelijkheid en klachten 6 Onderwijs 33 Verlofregeling 18 Contact thuis - school 34 Contact 20 Meepraten - meedenken 36 Personeelsleden 22 Leerlingbegeleiding 41 Lessentabellen 27 Leefregels op school 47 Wat te doen bij

3 voorwoord Welkom in het schooljaar En een speciaal welkom voor alle nieuwe brugklasleerlingen. Met genoegen presenteren wij u onze schoolgids, het spoorboekje van de school voor het jaar U vindt hierin de informatie waarvan we denken dat ouders en leerlingen die geregeld bij de hand willen hebben. Ouders en verzorgers worden gedurende het schooljaar ook geïnformeerd via de periodieke digitale nieuwsbrief en de Edison Flits. We nodigen u van harte uit voor de informatiebijeenkomsten. De data van deze bijeenkomsten vindt u op Voor alle overige vragen zijn we per telefoon en bereikbaar; neemt u gerust contact op. Als u ons persoonlijk wilt spreken, maak dan een afspraak. Wij wensen iedereen een goed en leerzaam schooljaar toe. Het managementteam v.l.n.r. dhr. J. Kooi, dhr. F.C. Meijer, mevr. A.M.M. Verberne, dhr. Q.E.R. Gerritse, mevr. J.G.R. Barelds-de Kleine, dhr. P. Kremer. Onze school dankt haar naam aan Thomas Alva Edison, de grote Amerikaanse uitvinder en zakenman die leefde van 1847 tot Edison was een denker en een doener. Op twaalfjarige leeftijd werkte hij als krantenjongen in de trein, waar hij kranten, broodjes en snoep verkocht. Via een baan als telegraafbediende kwam hij terecht in de wereld van de techniek, waar hij door zijn nieuwsgierigheid al snel apparaten verbeterde en zodoende veel geld verdiende. Met zijn geld bouwde hij een onderzoekslaboratorium. Daar verbeterde hij o.a. het bestaande idee van de gloeilamp en ontwierp hij de eerste filmprojector. Hij zat niet bij de pakken neer als een idee minder succesvol bleek, maar bracht veranderingen aan totdat hij tevreden was. De volgende uitspraak is dan ook tekenend voor hem: Verrassingen en tegenslagen kunnen een stimulans zijn om te komen tot grote prestaties. (Surprises and reverses can serve as an incentive for great accomplishment). Hij inspireerde de generaties na hem tot op de dag van vandaag. 3

4 schooltijden en vakantie Lesuren en pauzes 1e lesuur uur 2e lesuur uur 3e lesuur uur Pauze uur 4e lesuur uur 5e lesuur uur Pauze uur 6e lesuur uur 7e lesuur uur 8e lesuur uur 9e lesuur uur Bij aanvang van het schooljaar ontvangen de leerlingen het lesrooster met het wekelijkse aantal lesuren. Dit lesrooster kan gedurende het schooljaar veranderen. De officiële schooltijden liggen tussen uur en uur. Het kan zijn dat (na een roosterwijziging) de leerlingen dus tot uur les hebben. Incidentele lokaal- en roosterwijzigingen worden bekend gemaakt via de beeldschermen in school en via de website 40-minuten lesrooster Drie keer per jaar zijn er rapportvergaderingen. Om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen werken we met een 40-minuten roosters op deze vergaderdagen. Alle lessen tot en met het 7e uur kunnen hierdoor gewoon doorgaan, alleen is ieder lesuur 10 minuten korter. De vergaderingen zullen na het 7e lesuur beginnen. De lestijden op deze dagen zijn daardoor: 1e lesuur 2e lesuur 3e lesuur Pauze 4e lesuur 5e lesuur Pauze 6e lesuur 7e lesuur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Vakanties en vrije dagen in schooljaar Astervakantie 19 t/m 27 oktober 2013 Kerstvakantie 21 december 2013 t/m 5 januari 2014 Krokusvakantie 15 t/m 23 februari 2014 Goede Vrijdag gewone lesdag! Paasmaandag 21 april 2014 Tulpvakantie 21 april t/m 5 mei 2014 Hemelvaart 29 en 30 mei 2014 Pinkstermaandag 9 juni 2014 Zomervakantie 19 juli t/m 31 augustus

5 5

6 onderwijs Het Edison College is een openbare school voor atheneum, havo, HTL, mavo, kader- en basisberoepsgerichte leerweg. Het onderwijsaanbod is breed en veelzijdig. Elke leerling kan zo een opleiding volgen die het beste bij hem of haar past. 6

7 Havo-HTL Havo-HTL is een vijf- of zesjarige leerroute die opleidt voor havo. Na het eerste jaar wordt er gekeken of een leerling in aanmerking komt voor de vijf- danwel zesjarige route. Havo in 5 jaar De leerstof van de onderbouw havo wordt in drie jaar behandeld. Bovendien worden er in de eerste drie jaar extra lessen in wiskunde, Nederlands en Engels gegeven, waardoor leerling een goede basis hebben gelegd voor de kernvakken. Havo in 6 jaar In het vierde jaar doet de leerling van de zesjarige leerroute het mavo-examen. De leerstof van mavo wordt in het havoprogramma verwerkt waardoor leerlingen na vier jaar het mavo examen kunnen doen. Na het mavo examen gaan de leerlingen gewoon weer naar school tot de zomervakantie om de eerste vier jaar van Havo-HTL af te ronden. Na de zomervakantie gaan ze verder in een havo vier klas en vanaf dan zullen ze de laatste twee jaren van het regulier havoprogramma volgen. Aan het eind van het zesde jaar gaan ze het havo examen doen en sluiten ze Havo-HTL uiteindelijk af met twee diploma s. Stamlokaal en werken met laptop De leerlingen van Havo-HTL werken in het eerste leerjaar een eigen stamlokaal waar ze de theorielessen volgen. Leerlingen leren zelfstandig te werken. Er wordt steeds meer digitaal gewerkt, leerlingen werken met een laptop. De laptop is op school en thuis te gebruiken. 7

8 HTL is een zesjarige leerroute die opleidt voor mavo en havo. Na het zesde leerjaar verlaten leerlingen de school met twee diploma s: het mavo- én havo-diploma. Havo-HTL Actief! Ieder week zijn er lessen Havo-HTL Actief waar de leerlingen een wisselend aanbod krijgen van drama, sport, internationalisering en beeldende vorming. De mentor ziet de leerlingen een aantal uren per week, waarvan twee uur speciaal voor studiebegeleiding en extra ondersteuning. Er is één terugkomuur ingepland. Tijdens dit uur wordt gewerkt aan opdrachten die niet af zijn of kan een toets worden ingehaald, zo raken leerlingen niet achterop. Organisatie en rapportage In alle leerjaren van Havo-HTL zijn drie lesperiodes. Na elke lesperiode krijgt de leerling een rapport. Bij Havo-HTL wordt niet alleen naar cijfers gekeken, maar ook naar leergedrag en ontwikkeling. Het toetssysteem heet RTTI. Dat staat voor Reproductie, Toepassen in een bekende situatie, Toepassen in een nieuwe situatie en Inzicht. We meten met RTTI zodat we kunnen vaststellen hoe de leerling groeit en hoe de leerling werkt. Voor havo is uiteindelijk de groei van Inzicht heel belangrijk, omdat de havo-examens veel inzichtvragen bevatten. Zowel de vijf- als de zesjarige leerroute leidt op voor een studie aan een hogeschool. Zelfstandig leren werken en leren plannen, spelen vanaf het eerste jaar een grote rol. Tijdens de gehele schoolperiode wordt gewerkt aan de hand van studiewijzers, programma s van toetsing (PT s) en krijgen de leerlingen les van een vast team en. Mentor/studiecoach De mentor/studiecoach begeleidt de leerling bij het uitstippelen van de beste leerroute, de planning van les- en toetsstof, loopbaanoriëntatie en heeft natuurlijk een luisterend oor voor de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers. Een mentor/studiecoach heeft regelmatig contact met de leerling en de ouders/verzorgers. Toekomstklassen In de bovenbouw wordt een aantal toekomstklassen georganiseerd als voorbereiding op het hoger onderwijs, zoals straks op kamers en het starten van een eigen bedrijf. Profielen Aan het einde van de onderbouw van de Havo-HTL, voordat een leerling start in de tweede fase, kiest hij/zij een profiel. Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het gemeenschappelijk deel is gericht op algemene ontwikkeling en bevat vakken als Nederlands, Engels en culturele en kunstzinnige vorming. Studiecentrum Na de onderbouw Havo-HTL starten de leerlingen in de tweede fase. Het studiecentrum neemt vanaf dat moment een belangrijke plaats in. Alle leerlingen hebben in het studiecentrum een kluisje om boeken en andere leermiddelen binnen handbereik te hebben. De leerlingen zijn in principe tussen uur en uur op school. Het programma staat in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), te vinden op het webportaal. Leerlingen hebben ook in de tweede fase een persoonlijke studiecoach die helpt bij de studieaanpak en de resultaten in de gaten houdt. 8

9 Leerlingen zullen aan het eind van de onderbouw ook enkele uren kennismaken met het studiecentrum. Organisatie en rapportage In de leerjaren 4 tot en met 6 wordt gewerkt met lesperiodes van zes weken. De overige leerjaren hebben drie periodes van twaalf weken. Na iedere twaalf weken krijgt de leerling een rapport. Na elke drie toetsweken mag de leerling één toets en één praktische opdracht herkansen. Drie keer per jaar krijgen de leerlingen een overzicht van het gemiddelde van de cijfers die tot op dat moment behaald zijn. De examens De studie wordt afgesloten met een schoolexamen en een landelijk examen. Het schoolexamen is verspreid over de laatste leerjaren en toetst naast kennis ook vaardigheden. Het schoolexamen bestaat behalve uit toetsen ook uit het maken van praktische opdrachten en handelingsopdrachten. In de laatste periode van het examenjaar vindt intensieve examentraining plaats. In het laatste jaar wordt een profielwerkstuk gemaakt. Atheneum We werven geen leerlingen meer voor het atheneum. De leerlingen in leerjaar 6, die deze opleiding nog volgen, worden goed begeleid naar hun diploma. Mavo De mavo (vmbo-tl) is het hoogste niveau van het vmbo en duurt vier jaar. Aan het einde van het tweede leerjaar kiest een leerling voor een sector. Op de mavo volgen de leerlingen in het derde leerjaar algemeen vormende vakken en het vak technologie of de sportroute. Technologie In leerjaar 3 krijgen leerlingen het vak technologie (behalve als ze voor de sportroute hebben gekozen). Technologie is een vak, waarin leerlingen veel met de computer werken. Ze werken vier lesuren per week aan projecten. In deze projecten wordt gewerkt met onderwerpen uit de sectoren techniek, economie en zorg & welzijn. Leerlingen leren samenwerken, presenteren en vergaderen. Leerlingen die in leerjaar 4 ook voor technologie kiezen gaan examen doen voor de gemengde leerweg. Sportroute Voor sportieve leerlingen die later willen gaan werken in de sportwereld is er de sportroute. Leerlingen krijgen vier extra sportlessen per week. In deze lessen leren ze hoe ze een training moet geven en voeren ze samen opdrachten uit, zoals het organiseren van sportactiviteiten voor (basis-)scholen. Als de sportroute met succes wordt afgerond, kunnen leerlingen zonder toelatingstesten doorstromen naar het ROC Aventus Sport en Bewegen. Examenperiode in mavo leerjaar 3 en 4 Voor mavo geldt dat het derde en vierde leerjaar de examenperiode is. Dat betekent dat alle behaalde resultaten (ook van praktische opdrachten en handelingsplannen) 9

10 10

11 in die twee schooljaren meetellen voor het eindexamen. Leerlingen moeten aan alle verplichtingen voldoen, anders kunnen zij geen diploma behalen. In het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) staat alles vermeld over de examenperiode. Het PTA is te vinden op het webportaal van het Edison College. Organisatie en rapportage Alle leerjaren van de mavo bestaan uit drie lesperiodes. Na elke lesperiode krijgt de leerling een rapport. De rapportcijfers komen tot stand aan de hand van beoordelingen van gemaakt huiswerk, mondelinge en schriftelijke overhoringen, practica, werkstukken en spreekbeurten. Behaalde cijfers zijn ook te zien op het webportaal. bij bedrijven. Ze doen veel ervaring op en zijn daardoor gemotiveerder om te leren. In het vakcollege worden echte vakmannen en vakvrouwen opgeleid! Vakcollege en Junior Sportroute In leerjaar 1 en 2 van het vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat de mogelijkheid om naast je vakcollegerichting te kiezen voor de Junior Sportroute. De Junior Sportroute in leerjaar 1 en 2 is voor iedereen die sporten leuk vindt en daar 2 lesuren in de week extra aan wil besteden. In deze lessen maak je onder andere kennis met sporten die in de gewone gymles niet in het programma staan (bijvoorbeeld: mountainbiken, klimmen in het Klimbos, zwemmen en nog veel meer) Vmbo kader- en basisberoepsgerichte leerweg Vmbo Vakcollege leerjaar 1 Leerjaar 1 vmbo van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bieden we aan in de vorm van vakcolleges. Leerlingen kunnen kiezen voor het Vakcollege Techniek, Vakcollege Zorg en Welzijn, Vakcollege Bizznizz (winkel en kantoor) en Vakcollege Horeca, Bakken en Toerisme. Voor de leerlingen die nog niet kunnen kiezen, omdat ze nog niet weten welke richting ze op willen, is er een oriëntatieprogramma opgesteld tot de kerstvakantie. In het vakcollege krijgen leerlingen meteen in het eerste leerjaar zes uur per week beroepsgerichte lessen, deze lessen noemen we vakmanschap. Leerlingen leren door te doen, zowel in school als Vmbo Vakcollege leerjaar 2 De leerlingen van leerjaar 2 vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg krijgen ook 6 uur vakmanschap. Dit is een voortzetting van de beroepsgerichte uren die gevolgd zijn in leerjaar 1. Ook nu veel praktijklessen, met daarnaast bedrijfsbezoeken en gastlessen, waardoor een beter beroepsbeeld ontstaat. Vmbo leerjaar 3 en 4 Leerwegen mavo (theoretische leerweg / gemengde leerweg), zie pagina 9 Mavo kaderberoepsgerichte leerweg basisberoepsgerichte leerweg (inclusief leerwegondersteunend onderwijs lwoo) 11

12 Alle leerwegen bereiden voor op het middelbaar beroepsonderwijs. De kader- en basisberoepsgerichte leerweg hebben in leerjaar 3 en 4 meer beroepsgerichte lesuren dan de andere leerwegen. Sectoren en afdelingen In leerjaar 3 en 4 hebben wij binnen de sectoren economie, techniek en zorg & welzijn de volgende afdelingen: Economie Consumptief breed: koken en serveren, brood en banket, toerisme. Handel & administratie: administratie, handel en verkoop. Vakcollege Techniek Dit vakcollege bestaat al enkele jaren en wordt ook al in de hogere leerjaren aangeboden. De nadruk ligt op de praktijk, onder andere in de vorm van stages. In leerjaar 3 bereikt de leerling de status van Junior Vakman, in leerjaar 4 vindt verdieping plaats van de gekozen vakrichting. Binnen het vakcollege techniek kiezen de leerlingen (vanaf het derde leerjaar) uit: Bouwbreed (timmeren, schilderen, metselen). Metaaltechniek. Elektrotechniek. Metalektro (metaal- en elektrotechniek). Voertuigentechniek. Zorg & Welzijn Zorg & welzijn breed: verzorging en uiterlijke verzorging. 12

13 Lekkerste school van Nederland Eind mei 2011 hebben leerlingen van onze vmboafdeling consumptief het predicaat van Lekkerste school van Nederland veroverd. Deze titel is geldig voor vijf jaar en ondertussen bewijzen we bij andere wedstrijden dat we de titel terecht hebben gewonnen. In maart 2013 is Robin Scheijbeler, evenals in 2012, Nederlands kampioen brood- en banketbakken geworden. Kom ook lekker eten op het Edison College! In ons gezellige restaurant serveren leerlingen u een heerlijk driegangen diner op donderdagavond van uur tot uur voor 12,50 per persoon. Voor een lekkere driegangen lunch voor 11,00 kunt u terecht op dinsdagmiddag van tot uur. De menu s staan op reserveren kan via

14 Vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) Sommige leerlingen kunnen het niveau van het vmbo wel aan, maar hebben daarbij voor korte of langere tijd extra ondersteuning nodig. De doelstelling van leerwegondersteunend onderwijs is dat de leerlingen met extra hulp toch een diploma behalen. Examenperiode vmbo leerjaar 3 en 4 In het vmbo geldt voor alle leerwegen en sectoren dat het derde en vierde leerjaar de examenperiode is. Dat betekent dat alle behaalde resultaten (ook van praktische opdrachten, handelingsplannen en stage) in die twee schooljaren meetellen voor het eindexamen. Leerlingen moeten aan alle verplichtingen voldoen, anders kunnen zij geen diploma behalen. In het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) staat alles vermeld over de examenperiode. Het PTA is te vinden op de website van het Edison College. Organisatie en rapportage In alle leerjaren van het vmbo zijn drie lesperiodes. Na elke lesperiode krijgt de leerling een rapport. De rapportcijfers komen tot stand aan de hand van beoordelingen van gemaakt huiswerk, mondelinge en schriftelijke overhoringen, practica, werkstukken en spreekbeurten. Leerwerktraject Wanneer een leerling niet in staat zal zijn het programma van de basisberoepsgerichte leerweg met een diploma af te sluiten, kan hij/zij vanaf het derde leerjaar een leerwerktraject volgen. Deze meer praktische opleiding omvat minimaal het vak Nederlands en het beroepsgerichte vak, waarin ook examen gedaan moet worden. In overleg met ouders/verzorgers, leerling en een leerbedrijf volgt de leerling dit programma op school en in het bedrijf. De leerling die dit traject succesvol afsluit, kan binnen dezelfde sector doorstromen naar Aventus in niveau 2. Deze route is mogelijk voor alle sectoren en afdelingen in het vmbo. Kwaliteit Op het Edison College is continue aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Jaarlijks analyseren wij onze onderwijsresultaten en worden er verbeterpunten vastgesteld. Periodiek wordt een tevredenheidsmeting uitgevoerd onder leerlingen, ouders en personeel. De verschillende kernteams (kernteams bestaan uit en en een afdelingsleider) passen jaarlijks hun jaarplannen aan om aan te blijven sluiten op de onderwijsontwikkelingen en verbeteringen. Naast onze eigen aandacht voor kwaliteit wordt de kwaliteit van het onderwijs ook getoetst door de onderwijsinspectie. Zij bezoekt regelmatig alle scholen in Nederland. Inspecteurs voeren gesprekken met leerlingen, ouders, personeelsleden en de directie. In het laatste inspectierapport van het Edison College komt het volgende naar voren: De inspectie heeft veel waardering voor de begeleiding van de leerlingen die voortkomt uit een goede samenwerking tussen en, het decanaat en de mentoren. Tijdens de lessen heerst orde, de leertijd wordt effectief gebruikt en de leerlingen worden actief betrokken bij de lessen. De inspectie heeft ook grote waardering voor de transparante en inzichtelijke manier waarop de school zich verantwoordt over de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs. De inspectie ziet ook jaarlijks toe op het voldoen aan de onderwijstijd op het Edison College. Via 14

15 geven wij inzicht in onze eigen onderwijsprestaties. De site is het resultaat van het project Vensters voor Verantwoording. Dat is een project waarbij alle cijfermatige informatie over vo-scholen verzameld wordt in één systeem. Reken- en taalbeleid Rekenen Vanaf het examenjaar 2014 zal getoetst worden op de basale rekenvaardigheden. Er is een landelijk referentiekader vastgesteld om het niveau te bewaken. Dit kader ligt voor havo/vwo (3F) hoger dan voor het vmbo (2F). Om ervoor te zorgen dat leerlingen voldoen aan de wettelijke minimum eisen en goed worden voorbereid op de genoemde rekentoets wordt er in elk leerjaar één uur per week aandacht besteed aan de rekenvaardigheden. In het schooljaar zal de rekentoets nog geen deel uitmaken van de zaken slaagregeling. Wel zal het cijfer vermeld worden op de cijferlijst. Vanaf zullen alle examenleerlingen de toets met tenminste een vijf moeten afsluiten om een diploma te kunnen krijgen. Mediatheek Het Edison College beschikt over een professionele mediatheek. Leerlingen kunnen daar met een mediatheekpas terecht voor het lenen van boeken, cd s, dvd s en dergelijke. Daarnaast zijn er iedere dag drie kranten te vinden op de leestafel en is er een plek om huiswerk te maken. Ook is het mogelijk gebruik te maken van een computer en informatie te verzamelen via internet en te printen via de kleurenprinter. De mediatheek is op maandag, woensdag en donderdag van uur tot uur geopend, op dinsdag van uur tot uur en op vrijdag van uur tot uur. De uitleen wordt verzorgd door een groep vrijwilligers/ouders onder leiding van de mediathecaris. De mediatheekpas is voorzien van een pasfoto. De uitleen is geautomatiseerd en voor de registratie wordt een barcode op de pas gebruikt. Taal Lezen is een belangrijke succesfactor voor elke leerling. Het komt niet apart op het examen voor, maar er worden wel landelijke niveau-eisen aan gesteld. Om het begrijpend lezen te bevorderen, werken we in de brugklas vmbo en in het tweede leerjaar basisberoepsgericht een les per week met zogenaamde taallessen. Deze lessen zijn verplicht voor elke leerling. Aan de hand van actuele, aansprekende teksten wordt geoefend met begrijpend lezen. We gebruiken hiervoor een speciale lesmethode. 15

16 Slagingspercentages van het schooljaar per opleiding: atheneum 93,3%, havo 97,3%, mavo 93,3%, vmbo kaderberoepsgericht 90,6%, vmbo basisberoepsgericht 98,9%. 16

17 De opbrengstenkaart hieronder geeft een overzicht van de resultaten en de doorstroomcijfers over een schooljaar. Opbrengstenkaart 2013 Openbare Scholengemeenschap Apeldoorn Apeldoorn LWOO, VMBO, HAVO, VWO 2295 leerlingen 2 vestigingen Edison College Waleweingaarde BD Apeldoorn 1155 leerlingen, waarvan: 531 leerlingen VMBO vanaf leerjaar 3-38% in de eerste twee leerjaren (incl. 241 leerlingen LWOO), waarvan: - 46% VMBO vanaf leerjaar 3-35% basisberoepsgerichte leerweg - 14% HAVO vanaf leerjaar 3-38% kaderberoepsgerichte leerweg - 3% VWO vanaf leerjaar 3-11% gem engde leerweg - 16% theoretische leerweg ONDERBOUW % leerlingen dat in leerjaar 1 onderwijs 58% VMBO k, VMBO (g)t, HAVO volgt in één onderwijssoort % leerlingen dat in leerjaar 1 onderwijs 42% VMBO b/vmbo k, VMBO (g)t/havo volgt in m eerdere onderwijssoorten Rendem ent onderbouw vergelijkingsgroep: VMBO-breed en VMBO-breed/HAVO VMBO b VMBO k VMBO (g)t HAVO VWO Adviesstructuur na 2 e leerjaar vm bo b 32% vm bo k- 10% vm bo (g)t- 59% vm bo bk 0% vm bo k(g)t 27% vm bo (g)t/havo 0% vm bo b 58% vm bo k 41% vm bo (g)t 39% havo 41% vm bo bk 33% vm bo k(g)t 0% vm bo (g)t/havo 19% havo/vwo 0% vm bo k+ 10% vm bo(g)t+ 27% havo+ 5% vwo 0% % leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven 98% 97% 100% 93% BOVENBOUW VMBO b VMBO k VMBO (g)t HAVO VWO Van 3 e leerjaar naar diplom a zonder 98% 87% 84% 65% zittenblijven Gemiddeld cijfer centraal examen 2012 Alle vakken 6,6 6,1 6,1 6,4 6,8 Nederlands 6,5 6,2 6,1 6,0 6,2 Engels, Frans en Duits 7,0 6,4 6,0 6,1 6,7 Aardrijkskunde en geschiedenis 6,0 6,2 6,8 6,6 Econom ie 6,0 5,8 5,8 6,4 7,6 Wis-, natuur-, scheikunde en biologie 6,5 6,0 6,2 6,5 7,0 Latijn en Grieks VMBO b VMBO k Deelname examen 2012 per sector Econom ie 42% 41% Landbouw Techniek 30% 34% Zorg en welzijn 28% 24% HAVO VWO Deelname examen 2012 per profiel Cultuur en maatschappij 16% 3% Econom ie en m aatschappij 54% 44% Natuur en gezondheid 23% 26% Natuur en techniek 8% 26% 17

18 contact thuis - school Het Edison College vindt het belangrijk goed contact te onderhouden met ouders/verzorgers. Kijk op voor alle belangrijke data. Volg ons op Facebook (Edison College Apeldoorn) of Twitter

19 donderdag en wordt per verstuurd aan ouders/ verzorgers. Website De website van het Edison College geeft een beeld van de actuele gebeurtenissen op school en biedt informatie over activiteiten en roosterwijzigingen. Ook worden er foto s van feesten en activiteiten op de site geplaatst. Daarnaast zijn enkele reglementen, waaronder het leerlingenstatuut, op de website of op het webportaal te vinden. Het Edison College is ook te volgen via Facebook (Edison College Apeldoorn) en Twitter Communicatie met ouders/verzorgers De mentor of studiecoach is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Naast een algemene ouderavond worden er gedurende het schooljaar enkele oudergespreksavonden georganiseerd. Ouders kunnen op deze avond het rapport van hun zoon/dochter met de en en/of de mentor/ studiecoach bespreken. Op staan de bevorderingsnormen. Daarin staat op basis van welke normen het Edison College beslissingen neemt over overgaan en blijven zitten. Edison Flits Speciaal voor ouders/verzorgers heeft het Edison College een digitale nieuwsbrief, de Edison Flits. Deze nieuwsbrief bevat onder andere de belangrijke data en informatie en verslagen van activiteiten. De Edison Flits verschijnt op Webportaal Via het webportaal hebben de leerlingen en ouders/verzorgers online toegang tot de behaalde cijfers van de leerlingen. Zowel de leerlingen als de ouders/verzorgers krijgen een inlogcode voor het webportaal en kunnen op die manier de behaalde cijfers bekijken. Daarnaast is via het webportaal ook roosterinformatie en de registratie van aan- en afwezigheid te zien. De informatie op webportaal zal dit schooljaar verder worden uitgebreid. Fotografie en filmen Er worden op school foto s en soms ook filmopnames gemaakt tijdens activiteiten en in en rond de school. De foto s worden gebruikt als illustratiemateriaal in bijvoorbeeld deze schoolgids en informatieboekjes van het Edison College. De filmopnames worden (soms) op de website geplaatst. Wanneer u bezwaar heeft tegen het gebruik van foto s waarop uw zoon of dochter staat afgebeeld of filmopnames waarop uw zoon of dochter te zien is, kunt u dit aan het begin van het schooljaar schriftelijk kenbaar maken bij de rector. 19

20 meepraten - meedenken Ouders en leerlingen kunnen meedenken over de gang van zaken op school via de ouderraad, de deelraad en de leerlingenraad. De ouderraad De ouderraad bestaat uit ouders die willen meedenken over de gang van zaken op het Edison College. De ouderraad overlegt met de schoolleiding over de organisatie en het beleid en verwoordt zo wat er onder de ouders leeft. Daarnaast organiseert de ouderraad bijeenkomsten voor ouders op school om met een deskundige te praten over een onderwerp, bijvoorbeeld: Omgaan met je kind in de puberteit. Pesten op school. Wat doet uw kind op internet. Ouders kunnen ook vragen aan de ouderraad voorleggen. De leden van de ouderraad richten zich op het belang van alle leerlingen op school. De leden van de ouderraad kunnen ook een rol spelen in het contact tussen school en thuis. De ouderraad is te bereiken via Medezeggenschap Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor de drie scholen voor openbaar onderwijs te Apeldoorn. Aan het Edison College is een deelraad verbonden. Deze deelraad bestaat uit een ouder/leerlinggeleding en een personeelsgeleding. De deelraad adviseert de schoolleiding over bijvoorbeeld lessentabellen, organisatiestructuur en onderwijskundige visie en heeft op andere punten instemmingsrecht. Leerlingenraad De leerlingenraad helpt bij het organiseren van schoolfeesten, grote evenementen en acties voor een goed doel. Daarnaast praat de leerlingenraad mee over allerlei zaken in school die voor leerlingen belangrijk zijn, waaronder veiligheid, schoolregels en voorzieningen voor leerlingen. Leerlingenstatuut Het leerlingenstatuut is opgesteld in overleg met de leerlingen. Het regelt de rechten en plichten van de leerlingen op de school. Bij de afdelingsleiders en de leerlingenadministratie ligt het leerlingenstatuut ter inzage en het statuut is ook op te vinden. 20

21 21

22 leerlingbegeleiding Leerlingen op het Edison College worden door verschillende mensen begeleid. Zo staan zij er niet alleen voor! 22

23 Mentor/studiecoach Alle leerlingen hebben een mentor of studiecoach. De mentor geeft zijn/haar klas les in één of meerdere vakken en zorgt voor de algemene begeleiding van de klas. Ook heeft de mentor de contacten met de ouders/verzorgers. In alle brugklassen verzorgt de mentor de studielessen en de lessen sociale vaardigheden. De leerlingen van atheneum en havo hebben in de bovenbouw een studiecoach. Hij/zij is persoonlijk begeleider van de leerlingen, stippelt samen met de leerling de beste leerroute uit en helpt bij studieplanning en loopbaanoriëntatie. Hij/zij helpt bij de studieaanpak, maar houdt ook de resultaten in de gaten. De studiecoach is de contactpersoon voor leerlingen, en en ouders/verzorgers. Zorgcoördinator en begeleidingsteam De zorgcoördinator draagt zorg voor het zo goed mogelijk laten verlopen van de begeleiding van de leerlingen, zij stuurt het begeleidingsteam aan. Het begeleidingsteam bestaat uit leerlingbegeleiders en en die speciaal opgeleid zijn om leerlingen te begeleiden. Indien nodig verwijzen deze en door naar de orthopedagogen of de counselor. De mentor kan via de afdelingsleider begeleiding aanvragen voor een leerling. Het gaat met name om leerlingen met een leerstoornis, zoals dyslexie, dyscalculie, een achterstand op taalgebied, maar ook om leerlingen met problemen op sociaal-emotioneel gebied. De orthopedagogen nemen, indien nodig, testen af om te bepalen waardoor de problemen op school veroorzaakt worden. De begeleiding wordt ingezet gedurende een bepaalde periode, waarna gekeken wordt of de begeleiding voortgezet moet worden of niet. Zo wordt de hulp op maat ingezet; voor sommige leerlingen een enkel gesprek, voor anderen individuele begeleiding gedurende een langere periode. De vakbegeleiding wordt zoveel mogelijk in de klas aangeboden, aansluitend bij de leerstof. Het doel is om de leerling zo zelfstandig te maken, dat hij of zij weer zonder hulp verder kan. Zorgadviesteam Sommige problemen thuis of op school kunnen zo groot worden, dat leerlingen niet goed kunnen functioneren. Het zorgadviesteam heeft als doel leerlingen met problemen snel passende hulp te bieden. Het zorgadviesteam bestaat uit vertegenwoordigers van de school, de schoolarts, de leerplichtambtenaar van de gemeente en zorgverleners. De zorgcoördinator van de school is voorzitter van het zorgadviesteam. 23

schoolgids 2015-2016 SAMEN LEREN DOEN

schoolgids 2015-2016 SAMEN LEREN DOEN schoolgids 2015-2016 SAMEN LEREN DOEN inhoud 3 voorwoord 4 kom verder 6 schooltijden en vakantie 8 onderwijs 18 contact thuis - school 20 meepraten - meedenken 22 leerlingbegeleiding 27 leefregels op school

Nadere informatie

Lekkerste school van Nederland. Schoolgids

Lekkerste school van Nederland. Schoolgids Lekkerste school van Nederland Schoolgids 2017 2018 1 In houd Voorwoord 4 Reken- en taalbeleid 19 Welkom! 5 Lessentabellen 20 Opleidingen 6 Ouderbijdrage 30 Slagingspercentages 8 Stichting Leergeld Apeldoorn

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Wat heeft uw kind nodig? Inspirerende en veilige omgeving Meer dan een diploma, brede ontwikkeling Leuke, actieve middelbareschooltijd Ouders en leerlingen waarderen

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

De informatie betreft alleen het mavo-traject, omdat dat traject al vanaf de 9e klas start met een vakkenpakket.

De informatie betreft alleen het mavo-traject, omdat dat traject al vanaf de 9e klas start met een vakkenpakket. Informatie Mavo Eamentraject 8e klas 2014/2015 1 Beste ouders en leerlingen, Deze informatie is op 5 februari 2015 aan ouders en leerlingen gepresenteerd en geldt alleen voor leerlingen die in het schooljaar

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017)

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017) Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3 Schooljaar 2017 2018 (juni 2017) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 2 naar klas 3... 7 Klas 2 Basis... 7 Klas 2 Kader... 7 Klas 2 Mavo...

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 4 havo dinsdag 6 september 2016 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.10 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking

Nadere informatie

Toelichting bij PTA vmbo 2014 2015 op BLS

Toelichting bij PTA vmbo 2014 2015 op BLS Toelichting bij PTA vmbo 2014 2015 op BLS Inleiding De Bernard Lievegoed School maakt onderdeel uit van het Bonnefanten College te Maastricht. Binnen de Bernard Lievegoed School worden zowel ivo-mavo,

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

LEERWEGEN IN HET VMBO

LEERWEGEN IN HET VMBO WELKOM LEERWEGEN IN HET VMBO klas 1 2 VMBO: Leerlingen hebben allen hetzelfde vakkenpakket klas 3 en 4: Niveau: KGT VMBO bovenbouw Leerwegen en vakkenpakket Leerlingen werken op eigen niveau De leerwegen

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum 1 Welkom op Calvijn! Calvijn is een school waar je jezelf kunt zijn. 2 Welkom op Calvijn! Welkom op Calvijn!

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Informatie-avond. 4 havo

Informatie-avond. 4 havo Informatie-avond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector interne organisatie dhr. A. Plevoets

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Ouderavond vmbo-3. Hartelijk welkom op de ouderavond van vmbo september 2016

Ouderavond vmbo-3. Hartelijk welkom op de ouderavond van vmbo september 2016 Ouderavond vmbo-3 Hartelijk welkom op de ouderavond van vmbo-3 12 september 2016 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Peter de Wolff Lisanne Jonas klas 3B: Matthieu Krens klas 3C: Robin Steffens Klas 3D:

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Schooljaar (september 2016)

Bevorderingsnormen. Schooljaar (september 2016) Bevorderingsnormen Schooljaar 2016 2017 (september 2016) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 1 naar klas 2... 7 Klas 1 Basis... 7 Klas 1 Kader... 7 Klas 1 Mavo... 8 Klas

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Contactavond examenklassen Hartelijk welkom!

Contactavond examenklassen Hartelijk welkom! Contactavond examenklassen 2015-2016 Hartelijk welkom! Even voorstellen: Mentoren havo 5: Dhr. Bosman (scheikunde) Dhr. Rhebergen (maatschappijleer en bovenbouw counselor) Dhr. Rijnders (aardrijkskunde)

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 19.30 uur Ben Wester (afdelingsleider) over klas 3 19.45 uur Monica ten Hagen (decaan HAVO) over de profiel- en vakkenkeuze 20.15 uur Pauze Koffie/thee in de hal 20.30

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 12 oktober 2011 leerjaar 4KL en 4TOP Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling rapportage examenvrees examentraining het centraal

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN.

BEVORDERINGSNORMEN. BEVORDERINGSNORMEN 2012 2013 www.einsteinlyceum.nl info@einsteinlyceum.nl 1 Bevorderingsnormen Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen. Het geeft inzicht in de gang van zaken bij de

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Decaan Kennismaking met mentoren Het examen naar het CE in mei 2015 Schoolexamens

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor Welkom Ouderavond TGL3 4 oktober 2016 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Toptraject door dhr. V. Schenke (coördinator Toptraject) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 4 maart 2015 Van 2TL naar 3 TL / Mavo + Welkom

Voorlichtingsavond 4 maart 2015 Van 2TL naar 3 TL / Mavo + Welkom Voorlichtingsavond 4 maart 2015 Van 2TL naar 3 TL / Mavo + Welkom Wie was wie ook alweer? Mw. Boland Teamleider TL / mavo + Dhr. Derks Mentor 2T1 (002) Dhr. Hofman Mentor 2T2 (007) Dhr. Oplaat Mentor 2T3

Nadere informatie

3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Voorlichting klas 3 3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Programma Inleiding Programma 3 VMBO Bevorderingsnormen en tijdpad Vakkenkeuze en examen 4 VMBO Doorstroming en leerwegen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7 Beste ouder(s)/verzorger(s), In mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief maakte ik melding van het feit dat er enquêtes uitgezet zouden gaan worden. De ouders van leerlingen in het 1 e en 3 e leerjaar

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Algemene voorlichting

Algemene voorlichting Algemene voorlichting 2012-2013 Locaties Locatie Etten-Leur Trivium 60 Locatie Rucphen Bosheidestraat 1 VMBO-school 4 leerwegen: Theoretische leerweg / mavo Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. Vragen? Exameninformatie schooljaar Vanuit de BL naar het ROC VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. Vragen? Exameninformatie schooljaar Vanuit de BL naar het ROC VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 Woensdag 12 oktober 2011 leerjaar 4 - BL Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling examentraining rapportage examenvrees het

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2015-2016. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2016 2017 REGELINGEN OMTRENT BEROEPS ORIËNTERENDE STAGE. Stage is een handelingsdeel dat verplicht is voor de gekozen beroepsgerichte vakken. Het moet dus naar behoren

Nadere informatie