Caparis NV. Rapportage 1 e kwartaal 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Caparis NV. Rapportage 1 e kwartaal 2012"

Transcriptie

1 Rapportage 1 e kwartaal 2012 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Centrale ondernemingsraad 14 mei e kwartaal 2012 Pagina 1/20

2 Inhoudsopgave 1 Algemene ontwikkelingen 3 2 Sociaal Realisatie taakstelling Wachtlijst In-, door- en uitstroom Ziekteverzuim 8 3 Kwartaalcijfers Winst- en verliesrekening Caparis NV Bezettingsoverzicht Balans Kasstroomoverzicht Subsidieresultaat GR Sw Fryslân 19 4 Omzetten gemeenten 20 1 e kwartaal 2012 Pagina 2/20

3 1 ALGEMENE ONTWIKKELINGEN Caparis heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, zowel in sociaal als financieel opzicht. Het percentage Deta/BW is gestegen tot 29,4% cumulatief (eindstand 2011: 29,0% / doel ultimo 2012: 33,0%), dit na een voor deze periode gangbare korte en kleine terugval in januari en februari. De verwachting is dat dit percentage in de maanden april en mei verder zal stijgen. Met Donker Groen en Snoek Hoveniers is overeengekomen dat de private omzetportefeuille (exclusief houtstek en schilderwerk) zal worden overgedragen aan Donker Groen en Snoek Hoveniers. Voor de uitvoering van de werkzaamheden worden Sw-medewerkers van Caparis ingezet (totaal circa 50 fte). Ook vinden nieuwe of aanvullende detacheringen aan gemeenten plaats (circa 15 fte). Met Langhout Schilders worden momenteel de afspraken voor het detacheren van 10 fte uitgewerkt (ingangsdatum naar verwachting rond juni/juli). Caparis krijgt vanuit de arbeidsmarkt voldoende vacatures voor het plaatsen (detacheren) van Sw-medewerkers. De Sw-medewerkers zijn echter in mindere mate geschikt voor deze vacatures. Dit heeft tot gevolg dat de groei in (groeps)deta achterblijft ten opzichte van de verwachtingen. Caparis wil samen met de gemeenten de mogelijkheden onderzoeken om ook andere dan Sw-medewerkers op deze vacatures te kunnen plaatsen. Op deze wijze kunnen mensen uit de bakken van de gemeenten mogelijk structureel doorstromen naar reguliere arbeidsplaatsen. Het ziekteverzuim Sw bedraagt tot en met maart 14,2%. Dit is 2% lager ten opzichte van de periode januari tot en met maart Over de maand maart is het ziekteverzuim Sw (13,3%) nog net boven het doel van 13,0%. De extra aandacht vanuit Verzuimregie leidt tot successen. Aandachtspunt is wel het ziekteverzuim kader. Tot en met maart bedraagt het ziekteverzuim kader 7,2%. Dit is een direct gevolg van de lage kaderbezetting met als gevolg een hoge werkdruk op bepaalde kaderposities binnen Caparis. In financieel opzicht heeft Caparis ook een goed kwartaal gerealiseerd. Het bedrijfsresultaat van Caparis (inclusief resultaat BW, exclusief subsidieresultaat) tot en met maart is beter dan begroot. Het bedrijfsresultaat over het eerste kwartaal bedraagt verlies terwijl een bedrijfsresultaat was begroot van verlies. Business Post, Schoonmaak en Groenservices (PMC Overheid en de Kwekerij) hebben een goed eerste kwartaal gerealiseerd. Een verdere groei van de schoonmaakactiviteiten kan worden gerealiseerd als voldoende Sw-medewerkers beschikbaar zijn die kunnen worden ingezet voor deze werkzaamheden. MultiPack heeft zich in maart goed hersteld van de achterblijvende resultaten in januari en februari. Teeling, een grote klant van MultiPack, had in 2011 aangekondigd, zijn productie onder te brengen bij een penitentiaire inrichting omdat de penitentiaire inrichting 40% goedkoper kon leveren dan Caparis. In het eerste kwartaal van 2012 is Teeling weer terug als klant bij Caparis gekomen omdat zij ontevreden waren over de dienstverlening bij de penitentiaire inrichting. Behalve Teeling heeft Caparis ook andere nieuwe klanten aan zich weten te binden (of nieuwe opdrachten weten te verkrijgen). Enkele voorbeelden zijn Peijnenburg, Lotus, ADM en de Tjongerschans. Naast deze nieuwe klanten zijn er nog verschillende verregaande gesprek- 1 e kwartaal 2012 Pagina 3/20

4 ken gaande met andere potentiële klanten. Caparis is ook succesvol geweest in het realiseren van betere tarieven voor haar werkzaamheden bij bestaande klanten. Ook gemeenten besteden meer werk uit aan Caparis. Zo verzorgt Caparis voor alle aangesloten gemeenten de postbezorging. Een groot deel van de aangesloten gemeenten heeft ook de schoonmaakwerkzaamheden en een deel van hun drukwerk uitbesteed aan Caparis. Echter, bij een aantal gemeenten blijven de opdrachten achter ten opzichte van de begroting. Bij Grafisch blijft bijvoorbeeld de omzet vanuit de gemeenten circa achter (omgerekend naar een heel jaar). Het pilotproject Caparis Direct, waarbij Sw-medewerkers van Caparis namens de gemeente Ooststellingwerf kleine klussen in een aantal dorpen uitvoeren, is wegens succes voortgezet en uitgebreid. Caparis wordt ook steeds succesvoller als werk-/leerbedrijf. Met 6 gemeenten zijn nu afspraken gemaakt om circa 100 mensen met behulp van loonkostensubsidie uit te plaatsen. Daarnaast zijn met de gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en Smallingerland afspraken gemaakt over de realisatie van 70 trajecten. Ook ontwikkelt Caparis op verzoek van klanten arbeidsgerichte trainingen voor trajecters. Het ontwikkelen van deze opleidingen wordt steeds prominenter gepositioneerd in de markt. Het doel van deze ontwikkelingen is om de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt te bevorderen. Zo zijn in het 1 e kwartaal van 2012 bijvoorbeeld al afspraken gemaakt met vervoersbedrijf Oenema voor het opleiden en plaatsen van minimaal 8 mensen. In het tweede kwartaal zijn ook al enkele successen geboekt (bijvoorbeeld Schaaf Beveiliging en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp). Het enige zorgpunt is het tekort aan kader (werkleiders) binnen Industrie. Dit zorgt voor een (te) hoge werkdruk bij het kader. Caparis wil graag samen met de gemeenten onderzoeken of binnen gemeenten mensen in de bakken zitten die als 1 e medewerker bij Caparis aan het werk kunnen en vanuit deze positie kunnen doorgroeien naar een functie van werkleider binnen Caparis. Dit in plaats van inhuur via een uitzendbureau of externe werving. Zowel gemeenten als Caparis hebben hier baat bij. Samengevat is Caparis tevreden over de resultaten van het 1 e kwartaal en kijkt zij met vol vertrouwen vooruit naar de resterende maanden in dit boekjaar. Wat de gevolgen zullen zijn van de huidige (landelijke) politieke ontwikkelingen op de resultaten van Caparis, dit jaar en in de toekomst, blijft wel een onzekerheid. 1 e kwartaal 2012 Pagina 4/20

5 2 SOCIAAL 2.1 Realisatie taakstelling In onderstaande tabel is de realisatie van de taakstelling voor het 1 e kwartaal weergegeven: Realisatie taakstelling Taakstelling Taakstelling Taakstelling Realisatie Opdracht Realisatie Realisatie Onder/over GR-gem. GR-gem. incl. buiten GR-gem. GR-gem. overige gem. realisatie voorlopige GR regio aan Caparis bij Caparis bij Caparis bij Caparis uitruil 2012 A A1 B C=A1-B D E F=C-D Achtkarspelen 228,7 231,7 20,0 211,7 217,2-5,5 Heerenveen 376,5 373,6 7,4 366,3 366,8-0,5 Leeuwarden 576,1 571,7 13,6 558,1 557,8 0,2 Ooststellingwerf 191,3 188,1 11,8 176,3 167,2 9,0 Opsterland 149,0 152,0 2,3 149,7 153,0-3,3 Smallingerland 414,0 410,8 12,6 398,3 401,6-3,3 Tytsjerksteradiel 168,9 167,1 5,3 161,9 162,4-0,5 Weststelingwerf 225,6 235,1 9,2 225,9 231,5-5,6 Overige gemeenten 85,0 Totaal 2.330, ,1 82, , ,5 85,0-9,4 Uit bovenstaande tabel blijkt dat ultimo het 1 e kwartaal bij nagenoeg alle gemeenten sprake is van een overrealisatie. 2.2 Wachtlijst De instroom naar de wachtlijst vindt plaats op basis van indiceringen van het UWV. De gemeenten, GR en Caparis kunnen deze instroom niet beïnvloeden. De wachtlijst ten opzichte van ultimo 2011 als volgt gewijzigd: Achtkarspelen: toegenomen met 2 personen; Heerenveen: afgenomen met 4 personen; Leeuwarden: toegenomen met 2 personen; Ooststellingwerf: afgenomen met 7 personen; Opsterland: toegenomen met 4 personen; Smallingerland: toegenomen met 6 personen; Tytsjerksteradiel: afgenomen met 2 personen; Weststellingwerf: toegenomen met 3 personen. In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de wachtlijst voor het 1 e kwartaal weergeven: 1 e kwartaal 2012 Pagina 5/20

6 Ontwikkeling wachtlijst in aantallen personen Wachtlijst Stand Uitstroom Uitstroom Instroom Netto Stand naar van op beweging cumulatief Caparis wachtlijst wachtlijst wachtlijst A B C D E=B-C+D F=A+E Achtkarspelen Heerenveen Leeuwarden Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststelingwerf Totaal In de 4 e kwartaalrapportage 2011 is als eindstand 518 personen opgenomen. Uit bovenstaande tabel blijkt een beginstand 2012 van 521 personen. Het verschil van 3 personen wordt als volgt verklaard. Ultimo 2011 is de wachtlijst gereduceerd door mensen, die niet meer beschikbaar zijn voor werk, van de wachtlijst te verwijderen. De betreffende personen worden hier door Caparis van in kennis gesteld. Naar aanleiding van dit besluit komt het soms voor dat de betreffende persoon hier (met succes) bezwaar tegen aantekent. Bij een gegrond bezwaar wordt de betreffende persoon met terugwerkende kracht weer op de wachtlijst geplaatst. Ook worden indicaties die eind 2011 zijn afgegeven, maar pas medio januari 2012 bij Caparis bekend worden niet meegeteld in zijn in de eindstand zoals opgenomen in de 4 e kwartaalrapportage. Deze personen worden meegeteld per 1 januari In-, door- en uitstroom In de onderstaande tabel is de beweging van binnen naar buiten weergegeven. De genoemde opdracht betreft de stand die per 31 december 2012 gerealiseerd dient te zijn. Feit cumulatief betreft de gemiddelde stand vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 maart Beweging van binnen naar buiten Pl. obv werkladder (in Se's) Gemiddeld 2011 Opdracht ultimo 2012 Feit cumulatief Se % Se % Se % Groepsdeta/Deta/Bw 632,7 26,6% 773,9 33,0% 687,7 29,4% Beschut buiten 526,8 22,2% 515,9 22,0% 517,5 22,1% Beschut binnen 1.084,8 45,6% 938,0 40,0% 987,2 42,1% Schakelafdeling 132,7 5,6% 117,3 5,0% 150,0 6,4% Totaal 2.377,0 100,0% 2.345,0 100,0% 2.342,5 100,0% Het percentage Deta/BW (inclusief Groepsdeta) is verder gestegen ten opzichte van de eindstand 2011 (29,0%). In de maanden januari en februari is het percentage Deta/BW tot iets onder de 29,0% gezakt. Een aantal contracten was tijdelijk opgezegd of niet verlengd; dit is een patroon wat ook in 2010 zichtbaar was. In de maand maart is het percentage Deta/BW weer toegenomen. De verwachting is dat in april en mei het percentage Deta/BW verder zal toenemen. Enerzijds door de overeenkomst met Donker Groen en Snoek Hoveniers en anderzijds door nieuwe / aanvullende detacheringen bij gemeenten. Als gevolg van deze overeenkomst, loopt het procentuele aandeel Beschut Buiten in de werkladder terug. 1 e kwartaal 2012 Pagina 6/20

7 In de markt is een beweging van BW naar Deta zichtbaar. Bedrijven kiezen eerder voor een wat duurdere flexibele vorm in plaats van dienstverbanden in BW. De groei van Groepsdeta zal naar verwachting achterblijven bij de begroting omdat er op dit moment onvoldoende Swmedewerkers beschikbaar zijn die hiervoor in aanmerking komen. Desondanks zal Caparis naar verwachting wel de opdracht op het gebied van Deta/BW halen (opdracht ultimo 2012: 33%). In onderstaande grafiek is per maand de ontwikkeling van de beweging van binnen naar buiten ten opzichte van de opdracht weergegeven. Uit deze grafiek blijkt ook de groei van de Schakelafdeling. Deze afdeling heeft tot doel om Sw-medewerkers die (potentieel) geschikt zijn voor doorstroming naar Beschut Buiten of Deta/BW hiervoor op te leiden. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat 687,8 Se buiten de beschutte omgeving van Caparis zijn gebracht. Aan het eind van het 1 e kwartaal 2011 was dit 461,5 Se. Caparis heeft derhalve in jaar tijd 226,3 Se laten doorstromen naar buiten de beschutte omgeving. Dit is een groei van 49% in een jaar. 1 e kwartaal 2012 Pagina 7/20

8 2.4 Ziekteverzuim In de onderstaande tabel is het ziekteverzuim weergegeven: Ziekteverzuim feit 2011 doelst huidige mnd cumulatief SW kort 6,6% 13,0% 6,0% 7,1% lang 6,5% 7,3% 7,1% totaal 13,1% 13,0% 13,3% 14,2% Reg. kader kort 2,6% 5,0% 3,0% 3,5% lang 2,6% 4,5% 3,7% totaal 5,2% 5,0% 7,5% 7,2% * kolom feit 2010 is het gemiddelde van 2010 Het ziekteverzuim Sw bedraagt tot en met maart 14,2%. Dit is 2% lager ten opzichte van de periode januari tot en met maart Over de maand maart is het ziekteverzuim Sw met 13,3% nog net boven het doel van 13,0%. De extra aandacht vanuit Verzuimregie leidt tot successen. Aandachtspunt is wel het ziekteverzuim kader. Tot en met maart bedraagt het ziekteverzuim kader 7,2%. Dit is 0,5% hoger ten opzichte van de vergelijkbare periode januari tot en met maart 2011 (6,7%). Bij enkele PMC s is sprake van een hoge werkdruk bij werkleiding. Dit in combinatie met onrust binnen Caparis als gevolg van de overeenkomst met Donker Groen en Snoek Hoveniers, heeft geleid tot een stijging van het ziekteverzuim. De verwachting is dat het ziekteverzuim kader in de maanden april en mei weer zal gaan dalen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van het ziekteverzuim over de afgelopen maanden weergegeven: Ziekteverzuim Sw 20% 10% 0% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec kort verzuim lang verzuim doelstelling Kader 20% 10% 0% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 1 e kwartaal 2012 Pagina 8/20

9 3 KWARTAALCIJFERS 3.1 Winst- en verliesrekening Caparis NV Resultatenrek. cum. 1e kwartaal 2012 cum. 1e kw jaar 2012 (x 1.000) begroting feit % feit % begroting (x 1.000) begroting feit % feit % CAPARIS NV OPBRENGSTEN Omzet ,4% ,0% Trajecten ,9% ,7% 547 Interne omzet ,2% ,1% 552 Overige bedrijfsopbr ,9% 26-30,8% 90 Directe orderkosten ,2% 685 4,2% Kosten uitbesteed ,5% ,0% NTW ,0% ,7% KOSTEN Loonkosten kader ,2% ,8% Overige pers. kosten kader ,2% 151-7,6% 600 Dienstverlening derden ,3% 397-2,6% 970 Huisvesting ,4% ,7% Vervoer/prod.middelen ,0% ,2% Rente ,3% ,5% 933 Interne in/uitleen personeel Reclamekosten/sponsoring ,7% 77-12,3% 218 ICT en huur telecom ,3% 68 56,5% 451 Advieskosten ,4% 30-93,7% 115 Reis-/verblijfkosten ,7% 94-23,5% 345 Bijzondere projecten ,1% ,4% 100 Overige kosten ,9% ,2% 981 Totaal Kosten ,0% ,8% Doorbelasting overhead ,8% ,6% -273 Doorbelasting O & I ,4% -39-6,8% -3 Doorbelasting ICT Doorbelasting intern ,0% ,0% -27 Totaal Doorbelasting ,4% ,4% -303 Doorverdeling BW subsidie ,4% ,3% Apparaatskosten ,2% ,4% 454 Rijksbijdrage BW ,1% 954-2,5% Gemeentelijke bijdrage 35 Resultaat BW ,3% ,6% Incidentele baten/lasten ,3% 0 Bedrijfsresultaat NV ,0% ,7% e kwartaal 2012 Pagina 9/20

10 Toelichting op de resultatenrekening Met ingang van 2012 heeft de indeling van de resultatenrekening van Caparis een wijziging ondergaan. Er is nadrukkelijker een onderscheid gemaakt tussen het bedrijfsresultaat van Caparis, resultaat BW (Caparis) en het subsidieresultaat GR Sw Fryslân. Deze indeling is in lijn met het rapport van IJsselvliet. Het totale exploitatieresultaat (bedrijfsresultaat Caparis + resultaat BW Caparis + subsidieresultaat GR) is met ingang van 2012 opgebouwd uit de volgende componenten: Bedrijfsresultaat: Inkomsten minus personeelskosten kader en overige kosten; Resultaat BW: Subsidiebijdrage BW minus (apparaats)kosten BW; Subsidieresultaat: Verschil tussen de personeelskosten Sw en de Rijks- (en gemeentelijke) bijdrage (excl. BW). Uit de resultatenrekening blijkt dat Caparis het bedrijfsresultaat met heeft verbeterd ten opzichte van de begroting. Ten opzichte van het 1 e kwartaal 2011 is het bedrijfsresultaat van Caparis verbeterd met Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 1 e kwartaal 2012 en de begroting kort toegelicht. Item resultatenrekening Netto toegevoegde waarde Toelichting De NTW is verbeterd ten opzichte van de begroting, primair door sterke resultaten van Groenservices (verbetering ten opzichte van de begroting met circa ). De overige activiteiten van Caparis hebben in lijn met de begroting gepresteerd. Uitzondering hierop betreft de trajecten en (groeps)detacheringen; dit blijft achter op begroting. De NTW op trajecten blijft achter door een lager aantal trajecten. Voor (groeps)detacheringen geldt dat er voldoende vacatures zijn, maar dat de Sw-medewerkers in mindere mate geschikt zijn om deze vacatures te kunnen invullen. Business Post heeft in het 1 e kwartaal meer omzet gerealiseerd ten opzichte van de begroting ( ). Doordat, in vergelijking met de aanname in de begroting, verhoudingsgewijs 3% minder post zelf kan worden bezorgd, is in het 1 e kwartaal 2012 meer post aangeboden bij private postbedrijven. Deze kosten zijn opgenomen onder de directe orderkosten. Dit heeft ertoe geleidt dat de hogere omzet bij Business Post niet rechtevenredig tot uitdrukking komt in de NTW. Desalniettemin heeft Business Post de NTW met verbeterd ten opzichte van de begroting ( ). Loonkosten kader De omzet bij gemeenten blijft bij een deel van de gemeenten achter ten opzichte van de verwachtingen. Zie hoofdstuk 4 voor een overzicht van de, in het 1 e kwartaal 2012, gerealiseerde omzet per gemeente. De loonkosten kader zijn lager in vergelijking met de 1 e kwartaal 2012 Pagina 10/20

11 begroting ( ). De lagere kosten worden veroorzaakt door een lager aantal kader in fte: in het 1 e kwartaal 171 fte ten opzichte van de 184 fte begroot. De lagere bezetting is het gevolg van (natuurlijke) uitstroom in combinatie met een vacaturestop. De vacaturestop is afgekondigd gezien de onzekerheden over de toekomstige ontwikkelingen in de Sw-sector (herstructurering en krimp taakstelling), de voorgenomen centralisatie van enkele ondersteunende activiteiten binnen Caparis en de overeenkomst met Donker Groen en Snoek Hoveniers voor wat betreft de overdracht van de private omzetportefeuille. Vacante posities worden nu tijdelijk ingevuld door derden en gezien de voorgenomen herstructurering houden we dit deels in stand. Hiermee is Caparis beter in staat te reageren op de genoemde ontwikkelingen door het afbouwen van de flexibele schil. Per saldo compenseren de lagere loonkosten kader de hogere kosten voor inhuur. Dienstverlening derden Huisvesting Rente De kosten dienstverlening derden zijn hoger dan begroot. In het 1 e kwartaal 2012 is gemiddeld 16 fte aan personeel ingehuurd, terwijl gemiddeld 7 fte waren begroot. Doordat meer inhuur is geweest van direct personeel, zijn de gemiddelde inhuurkosten per fte lager ten opzichte van de begroting. Zie ook voor een nadere toelichting inzake de inhuur de toelichting bij loonkosten kader. De huisvestingskosten zijn lager ten opzichte van de begroting door lagere onderhoudskosten installaties. De verwachting is dat de onderhoudskosten later in het jaar 2012 alsnog zullen worden gemaakt. De rentekosten zijn lager ten opzichte van de begroting als gevolg van een zeer laag rentepercentage op leningen. In februari is een deel van de kasgeldleningen ( 3 miljoen) omgezet in een langlopende lening tegen een rentepercentage van 2,7%. In de begroting is gerekend met een gemiddeld rentepercentage van 4,9% waarbij reeds rekening is gehouden met het omzetten van een deel van de kortlopende leningen in langlopende leningen. Het positieve resultaat op de rentekosten zal gedurende de resterende kwartalen van 2012 niet worden beïnvloed door het omzetten van de lening ad 3 miljoen. 1 e kwartaal 2012 Pagina 11/20

12 Bijzondere projecten Resultaat BW Op de bijzondere projecten worden de kosten van het project Caparis in Beweging en de projectleider Verzuimregie verantwoord. De kosten van het project Caparis in Beweging zijn in de begroting te laag opgenomen. In de begroting zijn de verwachte kosten van de projectleider Verzuimregie opgenomen onder dienstverlening derden. Per saldo is derhalve sprake van een verschuiving. Caparis voert ten opzichte van de begroting meer BWplaatsingen in eigen beheer uit (begroot 47,1 Se; werkelijk 50,9 Se). Helaas blijft het totaal aantal BW plaatsingen achter ten opzichte van de begroting. Per saldo heeft dit tot gevolg dat er minder BW plaatsingen hebben plaatsgevonden. De apparaatskosten zijn in het 1 e kwartaal hoger uitgevallen ten opzichte van de begroting. Verwacht wordt dat de apparaatskosten de komende maanden zullen reduceren tot het begrote niveau. Op totaalniveau is het resultaat BW circa lager ten opzichte van de begroting. In 2011 is door de belastingdienst een boekenonderzoek inzake de afdrachtvermindering (WVA) onderwijs over de jaren 2005 t/m 2010 uitgevoerd. Inmiddels heeft de belastingdienst in een brief laten weten dat de vermindering deels onterecht is toegepast en dat zij een bedrag van circa (inclusief boete) terugvordert. Caparis is het niet eens met dit besluit en heeft bezwaar aangetekend. Als Caparis in het ongelijk wordt gesteld, dan zal getracht worden de kosten te verhalen op de partij waarmee de onderwijsafspraken zijn gemaakt. Deze partij heeft destijds gedurende de diverse gesprekken met Caparis toegezegd dat WVA-afdracht mogelijk is. Een eventuele naheffing zal door Caparis worden teruggevorderd van deze partij. De naheffingsaanslag is daarom niet verantwoord in de kosten van Caparis. 1 e kwartaal 2012 Pagina 12/20

13 3.2 Bezettingsoverzicht De personele bezetting Sw is in de onderstaande tabel weergegeven: Bezetting in SE cum. 1e kwartaal 2012 cum. 1e kw jaar 2012 begroting feit % feit % begroting Bezetting in Se Sw in Se in dienst 2.231, ,9-1,5% 2.245,2-2,1% 2.186,5 BW in Se 147,3 144,6-1,8% 148,7-2,8% 149,8 Totaal Sw in Se 2.379, ,5-1,5% 2.393,9-2,1% 2.336,3 Bezetting in fte Sw in fte in dienst 2.094, ,5-0,6% 2.129,5-2,3% 2.075,1 BW in fte 131,8 129,7-1,6% 134,4-3,5% 134,1 Totaal Sw in fte 2.226, ,2-0,7% 2.263,9-2,3% 2.209,2 Het aantal Sw-medewerkers is gedaald ten opzichte van Dit is in lijn met de dalende taakstelling van de gemeenten. Ook het aantal kadermedewerkers is met 171 fte lager dan de begroting (184 fte). Het aantal inhuurkrachten (16 fte) is echter hoger in vergelijking met de begroting (7 fte). Per saldo compenseert de lagere bezetting in kader de extra kosten voor inhuur derden. Zie voor een nadere toelichting over de omvang van het kader en de inhuur de toelichting op de resultatenrekening onder loonkosten kader. 1 e kwartaal 2012 Pagina 13/20

14 3.3 Balans Balans Caparis NV e kwartaalrapportage (x 1.000) ACTIVA Vaste Activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide Middelen Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agioreserve Overige reserves Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal voorzieningen en schulden Totaal passiva e kwartaal 2012 Pagina 14/20

15 Toelichting op de balans Item balans Materiële vaste activa Toelichting In het 1 e kwartaal 2012 is voor een bedrag ad aan investeringen opgenomen. Dit betreft hoofdzakelijk aanpassingen aan de Goslingahal (MultiPack), revisie van een pers (Grafisch) en investeringen in een etiketteermachine en lijmkop (FoodPack). Voorraden De voorraden zijn met gestegen ten opzichte van 31 december Indien rekening wordt gehouden met de negatieve onderhanden werk positie bij Groenservices ultimo 2011 ( ), dan is sprake van een stijging van de voorraden met Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van het onderhanden werk in het 1 e kwartaal van Groenservices met Groenservice heeft in het 1 e kwartaal 2012 veel zaag- en winterwerk verricht. Dit moet deels nog worden gefactureerd, wat ook geldt voor de periodieke facturering voor reguliere onderhoudswerkzaamheden. Vorderingen Liquide middelen Eigen vermogen De daling van de vorderingen met ten opzichte van ultimo december 2011 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een daling van het debiteurensaldo Groen met en een daling van de te vorderen Rijkssubsidie met De daling van het debiteurensaldo Groen is in lijn met de ontwikkeling in In de maand april wordt een groot deel van het werk gefactureerd wat in het 1 e kwartaal heeft plaatsgevonden. Ook wordt in april de eerste termijn voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden gefactureerd. Het debiteurensaldo Groen is hoger in vergelijking met het debiteurensaldo per 31 maart De daling van de te vorderen Rijkssubsidie wordt veroorzaakt door het extra subsidievoorschot in februari 2012 wat onder de overige schulden is verantwoord als zijnde een door Caparis vooruit ontvangen bedrag. De mutaties in de liquide middelen worden toegelicht middels het verderop in dit verslag opgenomen kasstroomoverzicht. Het negatieve eigen vermogen ad bestaat per saldo uit het negatieve exploitatieresultaat 2011 ad en uit het negatieve exploitatieresultaat 1 e kwartaal 2012 ad In maart en april heeft besluitvorming plaatsgevonden door respectievelijk de aandeelhouders en het bestuur van de GR over de wijze van het financieren van het exploitatietekort Derhalve is dit nog niet verwerkt in het eigen vermogen per 31 maart e kwartaal 2012 Pagina 15/20

16 Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het exploitatieresultaat als gevolg van het seizoenspatroon niet kan worden geëxtrapoleerd naar een heel jaar. Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden De daling van de voorzieningen met ten opzichte van 31 december 2011 wordt veroorzaakt door enerzijds een onttrekking voor de (salaris)kosten voor inactieven ( ) en anderzijds door een dotatie aan de voorziening groot onderhoud ( ). Ten opzichte van de stand per 31 december 2011, zijn de langlopende schulden toegenomen met als gevolg van het omzetten van een deel van de (kortlopende) kasgeldleningen naar langlopende leningen. De kortlopende schulden zijn, ten opzichte van ultimo december 2011, met gedaald tot Van de heeft betrekking op kasgeldleningen (was ultimo ). De stijging van de overige schulden met is mede het gevolg van de betaling door de deelnemende gemeenten van een extra subsidievoorschot in februari e kwartaal 2012 Pagina 16/20

17 3.4 Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht Caparis NV 1e kwartaalrapp (x 1.000) Onderverdeling in: Kasstroom uit operationele activiteiten Res.rekening Balans *) Totaal Netto toegevoegde waarde Totaal dir. kosten en doorbel. (excl. afl.&rente) Rente Totaal resultaat begeleid werken Totaal incidenteel Totaal personeelkosten SW Totaal bijdrage Rijk Kasstroom uit investeringsactiviteiten Afschrijvingen materiële activa (geen kasstroom) -414 Investeringen materiële activa 1) Desinvesteringen materiële activa Investeringen financiële activa Desinvesteringen financiële activa ) saldo afschrijvingen en mutatie balans = investering Kasstroom uit financieringsactiviteiten Kapitaalstorting (eigen vermogen) 0 0 Aflossing kasgeldlening Afgesloten langlopende leningen Aflossing van langlopende schulden/vorderingen Netto kasstroom/mutatie in geldmiddelen -452 Liquide middelen begin boekjaar 764 Liquide middelen einde kwartaal 312 Mutatie in geldmiddelen -452 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Als liquide middelen worden aangemerkt de aanwezige kasmiddelen en de per saldo direct opeisbare banktegoeden. Kasstroom uit operationele activiteiten In de kasstroom uit operationele activiteiten zijn ook de personeelskosten Sw en de Rijksbijdrage opgenomen. In de resultatenrekening van Caparis worden deze elementen niet meegenomen als onderdeel van het bedrijfsresultaat, maar als onderdeel van het subsidieresultaat GR Sw Fryslân. De extra bevoorschotting in februari 2011 heeft tot gevolg dat er sprake is van een additionele kasstroom uit hoofde van de Rijksbijdrage. Kasstroom uit investeringsactiviteiten 1 e kwartaal 2012 Pagina 17/20

18 In het 1 e kwartaal 2012 is geïnvesteerd door Caparis. Zie de toelichting bij de balans voor een nadere toelichting inzake de investeringen. Kasstroom uit financieringsactiviteiten De kasstroom uit financieringsactiviteiten wordt veroorzaakt door aflossing van kort- en langlopende leningen (totaal ) en het in februari omzetten van een (kortlopende) kasgeldlening in een langlopende lening ( ). De langlopende lening is aangegaan voor een looptijd van 10 jaren waarbij wordt afgelost in gelijke termijnen. Het overeengekomen rentepercentage voor deze langlopende lening bedraagt afgerond 2,7%. Balansmutatie liquide middelen In onderstaand overzicht wordt de aansluiting van de kasstromen op de balans toegelicht. *) Aansluiting kasstroom op balans Mutaties m.b.t. Operationele activiteiten Resultaat Kasstromen Liquide m. Voorraden -464 Vorderingen Voorzieningen -59 Kortlopende schulden Investeringsactiviteiten Materiële vaste activa 332 Financiële vaste activa 4 Vorderingen Financieringsactiviteiten Agioreserve 0 Kortlopende schulden aflossing/(kasgeld)leningen Resultaat Exploitatieresultaat Mutatie in geldmiddelen e kwartaal 2012 Pagina 18/20

19 3.5 Subsidieresultaat GR Sw Fryslân Subsidieresultaat t/m maart 2012 t/m maart 2011 jaar 2012 (x 1.000) begroting feit % feit % begroting LE % GR SW Fryslân Loonkosten Sw ,0% ,8% Vervoerskosten Sw ,0% 303 3,0% Overige pers. kosten Sw ,2% ,8% Personeelskosten Sw ,7% ,9% Rijksbijdrage ,5% ,1% Gemeentelijke bijdrage Resultaat GR ,4% ,2% Het subsidieresultaat GR Sw Fryslân is met verbeterd ten opzichte van de begroting. Deze verbetering wordt veroorzaakt doordat er minder dienstverbanden zijn. Het subsidieresultaat uitgedrukt per Se ligt in lijn met de begroting Het subsidieresultaat GR Sw Fryslân lijkt slechter ten opzichte van het 1 e kwartaal Dit wordt veroorzaakt doordat in 2011 sprake was van een gemeentelijke bijdrage per Se. Met ingang van 2012 is deze gemeentelijke bijdrage vervallen. Het subsidieresultaat GR Sw Fryslân over het 1 e kwartaal 2011 exclusief gemeentelijke bijdrage bedraagt Het subsidieresultaat GR Sw Fryslân over het 1 e kwartaal 2012 is derhalve maar minder ten opzichte van de vergelijkbare periode in e kwartaal 2012 Pagina 19/20

20 4 OMZETTEN GEMEENTEN Opdrachten gemeenten Totaal 8K H'veen L'warden Oost. Op.land Smal. Tyt. W'st. Cumulatief t/m maart Gerealiseerd Begroting Maximale inspanning Totaal te realiseren omzet Cumulatieve omzetontw. Huisdrukwerk Postbezorging Detachering Schoonmaak Groenvoorziening (incl. OHW) Overig (w.o. OHW) Totaal diensten/producten Trajecten Meteos vergoedingen Overige omzet Totaal arbeidsontwikkeling Totaal generaal Gerealiseerd t.o.v. begroting 18% 18% 24% 11% 25% 9% 23% 25% 24% Gerealiseerd t.o.v % 18% 28% 13% 30% 9% 23% 27% 26% Voortgang in het jaar 25% 1 e kwartaal 2012 Pagina 20/20

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2011. Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders. augustus 2011 Pagina 1/19

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2011. Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders. augustus 2011 Pagina 1/19 Rapportage 2 e kwartaal 2011 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders augustus 2011 Pagina 1/19 Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Centrale ondernemingsraad Inhoudsopgave 1 Sociaal

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Winst- en verliesrekening Caparis NV - 1e kwartaalcijfers 2015

Winst- en verliesrekening Caparis NV - 1e kwartaalcijfers 2015 1 e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Financieel Winst- en verliesrekening Caparis NV - 1e kwartaalcijfers 2015 Resultatenrek. Cum 1e kwartaal 2015 Cum. 1e kwartaal 2014 Jaarbegroting (x 1.000) begroting

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2009

Rapportage 3 e kwartaal 2009 Rapportage 3 e kwartaal 2009 29 oktober 2009 Bestemd voor: RvC Aandeelhouders Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Gemeenteraden Centrale ondernemingsraad Inhoudsopgave 1 Sociaal 3 1.1 Realisatie taakstelling

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 1 e kwartaal 2015

Caparis NV. Rapportage 1 e kwartaal 2015 Rapportage 1 e kwartaal 2015 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 30 april 2015 1 e kwartaal

Nadere informatie

Financiële resultaten Caparis NV

Financiële resultaten Caparis NV Financiële resultaten Caparis NV Bedrijfsresultaat 1e halfjaar 2013 Caparis heeft over het 1e halfjaar een bedrijfsresultaat gerealiseerd van 370.000 positief, dit is ruim 850.000 beter dan begroot. De

Nadere informatie

Financiële resultaten Caparis NV

Financiële resultaten Caparis NV Financiële resultaten Caparis NV Bedrijfsresultaat eerste drie kwartalen 2014 Caparis NV heeft in de eerste drie kwartalen een bedrijfsresultaat gerealiseerd van 3.527.000 positief, dit is ruim 2.857.000

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 3 e kwartaal 2013

Caparis NV. Rapportage 3 e kwartaal 2013 Rapportage 3 e kwartaal 2013 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 31 oktober 2013 3 e kwartaal

Nadere informatie

Financiële resultaten Caparis NV Q1 2014

Financiële resultaten Caparis NV Q1 2014 Financiële resultaten Caparis NV Q1 2014 Bedrijfsresultaat Caparis NV heeft in het 1 e kwartaal een bedrijfsresultaat gerealiseerd (inclusief incidentele baten en lasten) van 634.000 positief, dit is ruim

Nadere informatie

Financiële resultaten Caparis NV

Financiële resultaten Caparis NV Financiële resultaten Caparis NV Bedrijfsresultaat eerste drie kwartalen 2013 Caparis NV heeft in de eerste drie kwartalen een bedrijfsresultaat gerealiseerd van 1.030.000 positief, dit is ruim 1.671.000

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014 Ingekomen stukken Vergadering : 19 juni 2014 Agendapunt : 10 (C2) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk en Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Begroting 2014 DEFINITIEF 31 oktober 2013

Begroting 2014 DEFINITIEF 31 oktober 2013 Begroting 2014 DEFINITIEF 31 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Leeswijzer... 5 2 Uitgangspunten begroting 2014... 6 2.1 Algemeen... 6 2.2 Trajecten... 6 2.3 Huisvesting...

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2014

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2014 Rapportage 2 e kwartaal 2014 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 19 augustus 2014 2 e kwartaal

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Bestemd voor: Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W 20 augustus 2014

Bestemd voor: Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W 20 augustus 2014 Begrotingsrapportage 1e halfjaar 2014 GR Sw Fryslân Bestemd voor: Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W 20 augustus 2014 2 e kwartaal 2014 Pagina 1/17 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Kwartaalcijfers 4 2.1 Balans

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 4e kwartaal 2015

Caparis NV. Rapportage 4e kwartaal 2015 Rapportage 4e kwartaal 2015 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 1 februari 2016 4e kwartaal

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 3e kwartaal 2015

Caparis NV. Rapportage 3e kwartaal 2015 Rapportage 3e kwartaal 2015 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 26 oktober 2015 3e kwartaal

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 3 e kwartaal 2014

Caparis NV. Rapportage 3 e kwartaal 2014 Rapportage 3 e kwartaal 2014 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 31 oktober 2014 3 e kwartaal

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 4 e kwartaal 2014

Caparis NV. Rapportage 4 e kwartaal 2014 Rapportage 4 e kwartaal 2014 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 12 februari 2015 4 e kwartaal

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2015 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMAPLAN 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Taakstelling en wachtlijst 4 2.3 Ontwikkeling van binnen naar buiten 4 2.4 Personele bezetting 5 3 PARAGRAFEN

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Caparis NV CAPARIS. Rapportage le kwartaal mei 2016

Caparis NV CAPARIS. Rapportage le kwartaal mei 2016 Rapportage le kwartaal 2016 Caparis NV Bestemd voor:., Raad van Commissarissen Caparis NV., Aandeelhouders CapaFis NV.. Bestuur GR Sw Frys!än., Colleges B&W " Ondernemingsraad Caparis NV 20 mei 2016 1e

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Riedsútstel. Lijst Ingekomen : 28 april 2016

Riedsútstel. Lijst Ingekomen : 28 april 2016 Riedsútstel Lijst Ingekomen : 28 april 2016 Stukken (LIS) Agindapunt : n.v.t. Status : Informerend/Informatiestuk Program : Programma 4 Werk en Inkomen Portefúljehâlder : mw. G. Postma Amtner : mw. H.

Nadere informatie

TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart Toezegging:

TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart Toezegging: TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart 2015 Toezegging: Nader antwoord op vraag over verborgen gebreken verkocht gebouw Novatec, met name of de beoordeling door de gemeentelijke jurist

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 130.261 161.206 Eigen Vermogen 90.824 89.160 Clubhuis 14.179 17.897 Resultaat boekjaar 2.992 1.663 Inventaris 218 770 93.816 90.824

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2014

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2014 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2014 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 KADERBRIEF 4 2.1 Taakstelling GR-gemeenten en opdracht aan Caparis NV 4 2.2 Opdracht overige gemeenten aan Caparis NV 5 2.3 Bijdrage gemeenten

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2015

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2015 Rapportage 2 e kwartaal 2015 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 27 augustus 2015 2 e kwartaal

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2015 was voor BaanStede een bewogen jaar. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat voor het transitieplan voor BaanStede onvoldoende draagvlak aanwezig was, waarna bestuurlijk

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2012. Jaarverslag en jaarrekening 2012 GR Sw 'Fryslân' - 1/30

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2012. Jaarverslag en jaarrekening 2012 GR Sw 'Fryslân' - 1/30 GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2012 Jaarverslag en jaarrekening 2012 GR Sw 'Fryslân' - 1/30 1 ALGEMEEN 4 2 VAN DE VOORZITTER 5 3 BERICHT VAN HET BESTUUR 6 3.1 Algemeen bestuur 6 3.2 Overdracht taakstelling

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012-

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- -1/11- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Rapport 1 : Prognose winst- en verliesrekening 2012 (p/per) 3 Rapport 2 : Investeringsplan

Nadere informatie

Begroting oktober 2014

Begroting oktober 2014 Begroting 2015 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Leeswijzer... 7 2 Uitgangspunten begroting 2015... 8 2.1 Algemeen... 8 2.2 Trajecten... 8 2.3 Huisvesting... 9 2.4 Taakstelling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

Begroting 2016 12 oktober 2015

Begroting 2016    12 oktober 2015 Begroting 2016 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 4 2 Inleiding... 6 2.1 Algemene ontwikkelingen... 6 2.2 Begroting 2016 versus begroting 2015... 9 2.3 Begroting 2016 versus jaareindeverwachting

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Planning & Control rapportage. november 2011

Planning & Control rapportage. november 2011 Planning & Control rapportage november 211 Voor meer informatie: Jorrick van Heesch, Accountmanager Zorg 318-5452 of jorrickvanheesch@visionplanner.nl Inhoudsopgave Inleiding Grafische overzichten Winst-

Nadere informatie

Herziene begroting Promen 2012

Herziene begroting Promen 2012 Herziene begroting Promen 2012 Inleiding Door gewijzigde inzichten in de bedrijfsvoering van Promen in 2012 is de opstelling van een herziene begroting opportuun. Doordat binnen Promen een herstructurering

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Balans & Verlies en Winst

Balans & Verlies en Winst Balans & Verlies en Winst July 212 t.o.v. planning en vorig jaar Bloxxs BV Groningen Inhoudsopgave Page Balans Winst- en verliesrekening Kengetallen Grafische overzichten Grafische overzichten Omzet per

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

31 december december 2014 ACTIVA. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris

31 december december 2014 ACTIVA. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen 325.555 355.796 Inventaris 1.137 2.387

Nadere informatie

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44 9 Financieel In deze financiële paragraaf is gestart met het uitgangspunt dat de totale voorraad voor 90% wordt verkocht tegen vastgestelde prijzen. Overige kosten zoals vervoerskosten worden hierin buiten

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa Balans Activa d.d. 11-02-2016 Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 161.206 194.593 Eigen Vermogen 89.160 102.723 Clubhuis 17.897 18.127 Resultaat boekjaar 1.663-13.563 Inventaris 770

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

B.V. Restaurant 'De Ontmoeting'

B.V. Restaurant 'De Ontmoeting' Jaarrekening boekjaar 2008-2009 Afgedrukt op 25-3-2011 om 11:38 Pagina 1 van 9 Activa per 31-12-2009 Bedrag Bedrag Materiele vaste activa Gebouwen 4.642,00 Installaties 16.424,00 Inrichting 31.863,00 Inventaris

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland JAARVERSLAG 2014 Stichting De Friesland Inhoudsopgave Verslag van het bestuur... 2 Overzicht samenstelling bestuursorganen... 4 Jaarrekening 2014... 5 Balans per 31 december 2014... 6 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2013. Jaarverslag en jaarrekening 2013 GR Sw 'Fryslân' 1/31

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2013. Jaarverslag en jaarrekening 2013 GR Sw 'Fryslân' 1/31 GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2013 Jaarverslag en jaarrekening 2013 GR Sw 'Fryslân' 1/31 1 ALGEMEEN 3 2 VAN DE VOORZITTER 4 3 BERICHT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 5 3.1 Algemeen bestuur 5 3.2 Overdracht taakstelling

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 214/215 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Begroting november 2012

Begroting november 2012 Begroting 2013 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Leeswijzer... 5 2 Uitgangspunten begroting 2013... 6 2.1 Algemeen... 6 2.2 Inzet trajectdeelnemers... 6 2.3 Vastgoed...

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2017

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2017 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2017 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMAPLAN 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Ontwikkeling van binnen naar buiten 4 2.3 Personele bezetting 5 3 PARAGRAFEN BBV 6 3.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve Financiële positie Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de gegevens van de balans ( afgerond op hele euro's ) Financieringsstructuur Kapitaalcomponenten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie