Uitgebreid Overzicht. Methodologie. versus UITGEBREID OVERZICHT EMC PRIVACY INDEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgebreid Overzicht. Methodologie. versus UITGEBREID OVERZICHT EMC PRIVACY INDEX"

Transcriptie

1 Privacy versus Gemak Uitgebreid Overzicht Nieuwsberichten over privacy op internet zetten een discussie in gang over hoeveel toegang overheid en bedrijven mogen hebben tot privé-activiteiten, de communicatie en het gedrag van burgers en consumenten. De EMC Privacy Index levert een bijdrage aan dit belangrijke gesprek over privacy op internet. EMC heeft opdracht gegeven om meer inzicht te krijgen in de perceptie van consumenten op het gebied van privacy en in hoe de prioriteit van consumenten voor het beschermen van de individuele privacy kan worden gerangschikt tegenover de voordelen van het gemak van online winkelen en social media, en de noodzaak om terroristische aanslagen te voorkomen en de nationale veiligheid te beschermen. Wie is er verantwoordelijk voor de bescherming van de digitale privacy van consumenten in een tijdperk van versneld gebruik van nieuwe informatietechnologieën, zoals cloud computing, mobiele apparaten en Big Data? Onderzocht wordt de houding van consumenten tegenover digitale privacy, evenals de mate waarin perspectieven variëren, afhankelijk van de geografische ligging en de vele rollen die kunnen worden onderscheiden wanneer mensen online bezig zijn, namelijk: "social me", "citizen me", "consumer me", "financial me", "medical me" en "employee me". De Index heeft aan het licht gebracht dat privacy een complexe kwestie is, waarbij consumenten verschillende soorten gedrag vertonen die rechtstreeks in conflict zijn met hun opvattingen. Methodologie Dit onderzoek is online uitgevoerd aan de hand van een kwantitatief onderzoek onder respondenten wereldwijd, waarbij elke steekproef als nationaal representatief kan worden beschouwd en is aangepast aan geslacht en leeftijd. De foutmarge voor elk land was +/- 3,1% en wereldwijd +/- 1%. De Index is ontwikkeld met behulp van statistieken om de "bereidheid van consumenten om een deel van hun privacy in te ruilen voor meer voordelen en gemak van digitale technologie" te kunnen beoordelen.

2 De privacypersoonlijkheden Uit de resultaten van de Privacy Index komt duidelijk naar voren dat, afhankelijk van het type activiteit dat wordt uitgevoerd, mensen zich anders gedragen waardoor er verschillende typen online persona (of "Me's") zijn ontstaan, elk met een verschillende houding ten opzichte van privacy. De zes geëvalueerde personen omvatten: > Social Me Interactie met social mediasites, programma's, sms-diensten en andere communicatieservices. > Financial Me Interactie met banken en andere financiële instellingen. > Citizen Me Interactie met overheidsinstellingen. > Medical Me Interactie met artsen, medische instellingen en gezondheidsverzekeraars. > Employee Me Interactie met aan werk gerelateerde systemen en websites. > Consumer Me Interactie met online winkels. Het perspectief op privacy varieert sterk, afhankelijk van de online persona. Respondenten rapporteerden bijvoorbeeld dat hun persona "citizen" de meeste bereidheid toonde om privacy op te geven voor meer bescherming tegen terroristen of criminele activiteiten. Tegelijkertijd is hun "social" persona het minst bereid om privacy op te geven voor meer sociale verbondenheid. De privacyparadoxen Er zijn met name drie uitgesproken, maar met elkaar verweven privacyparadoxen naar voren gekomen, elk met krachtige gevolgen voor consumenten, bedrijven en leveranciers van technologie wanneer de kwestie van digitale privacy in overweging wordt genomen. Allereerst de "We Willen Alles"-paradox: mensen over de hele wereld maken steeds vaker gebruik van technologie en hechten steeds meer waarde aan de voordelen die digitale technologie biedt. Toch zijn er maar weinig mensen die bereid zijn om ook maar een klein deel van hun privacy op te geven in ruil voor de mogelijkheid om gebruik te blijven maken van deze voordelen. Deze paradox is niet alleen van toepassing op dagelijkse voordelen voor consumenten, zoals het zoeken naar winkels in de buurt door uw locatie in te vullen, maar ook op essentiëlere voordelen voor burgers, zoals bescherming tegen terroristen en/of criminele activiteiten. De houding is sterker in verschillende delen van de wereld. In India zijn consumenten bijvoorbeeld veel eerder geneigd om privacy op te geven voor gemak, terwijl Duitse burgers anderzijds een overweldigende allergische reactie vertonen wat betreft het opgeven van hun privacy. De rest van de wereld neigt naar een algemene onwil om hun privacy op te geven, ondanks dat ze aanzienlijk veel waarde hechten aan de voordelen van een "connected" wereld. Dit vormt een uitdaging voor bedrijven en overheden om de juiste balans te vinden tussen het beschermen van de individuele privacy, en het tegelijkertijd leveren van diensten als rechtshandhaving en getargete e-commerce.

3 Ten tweede laat de "Onderneem Geen Actie"-paradox ons zien dat terwijl meer dan de helft van alle consumenten een inbreuk op de gegevensbeveiliging heeft ervaren waarbij hun privacy wellicht is geschonden, dat ze geen maatregelen treffen om hun gegevens te beveiligen, zoals regelmatig hun wachtwoorden wijzigen en gebruikmaken van wachtwoordbescherming op mobiele apparaten. De meeste mensen vinden dat de overheid verantwoordelijk is voor de bescherming van de privacy van consumenten door wetten en regelgevingen op te stellen, niet het individu. Dit dilemma wordt verergerd doordat de Index een groot gebrek aan vertrouwen aantoonde in de organisaties die de verantwoordelijk op zich hebben genomen om de privacy te beschermen. Dit zijn zowel bedrijven als de overheid. Hoewel consumenten vinden dat deze instellingen over de juiste vaardigheden voor het beschermen van de privacy beschikken, vinden ze dat de benodigde ethiek en transparantie om de privacy van individuen te waarborgen, ontbreekt. Dit wijst erop dat het vertrouwen in instellingen en bedrijven steeds lager wordt. Ten derde bevestigt de "Social Sharing"-paradox dat de overgrote meerderheid van de consumenten over de hele wereld actief gegevens deelt via social media-kanalen. In 2012 werden er dagelijks meer dan 400 miljoen Tweets gedeeld, en deelden meer dan 1 miljard mensen persoonlijke gegevens op Facebook. Respondenten die dit doen, geven echter lage beoordelingen aan de mogelijkheden en ethiek van instellingen om de sociale persona's van individuen te beschermen. De belangrijkste resultaten De "We Willen Alles"-paradox Ongeacht de persona en het type voordeel, zijn mensen amper bereid om hun privacy op te geven voor de voordelen van digitale technologie: > 91% van de respondenten hecht waarde aan de voordelen van "eenvoudigere toegang tot informatie en kennis" die digitale technologie biedt. Slechts 45% is echter bereid om een deel van hun privacy op te geven voor eenvoudigere toegang. > En het is vooral interessant dat, gezien nieuws dat is gerelateerd aan beveiliging, 85% van de respondenten waarde hecht aan "het gebruik van digitale technologie voor bescherming tegen terroristen en/of criminele activiteiten", en slechts 54% echter bereid is om een deel van hun privacy in te ruilen voor meer bescherming. In vergelijking met andere landen tonen consumenten in India de meeste bereidheid om hun privacy op te geven voor een betere dienstverlening, waarvan 48% bereidheid toont. Zoals te verwachten zijn burgers in Duitsland, een land waar men zeer gehecht is aan het beschermen van de privacy, het minst bereid om hun privacy op te geven: 78% van de Duitsers weigert deze afweging te maken. Waarde hechten aan gemak en de bereidheid om privacy op te geven voor gemak Wereldwijd totaalvoorbeeld

4 De "Onderneem Geen Actie"-paradox Ondanks het feit dat meer dan de helft van alle respondenten heeft aangegeven dat ze te maken hebben gehad met een data breach (gehackt account, mobiel apparaat kwijtgeraakt of gestolen, gehackt social media-account, enzovoort), zeggen veel van hen dat ze geen maatregelen treffen om zichzelf hiertegen te beschermen: > 62% zegt dat ze hun wachtwoorden niet regelmatig veranderen. > 33% zegt dat ze hun privacyinstellingen op sociale netwerken niet aanpassen. > 39% zegt dat hun mobiele apparaten niet zijn voorzien van wachtwoordbeveiliging. Respondenten gaven bedrijven die persoonlijke gegevens gebruiken, verkopen of hierin handelen voor financieel gewin (51%) en het gebrek aan aandacht van de regering (31%) aan als belangrijkste risico's voor de toekomst van privacy, maar "een gebrek aan persoonlijk overzicht en aandacht van gewone mensen zoals ik" werd erg laag beoordeeld (11%). Ondertussen blijft het vertrouwen van consumenten in de vaardigheden en ethiek van overheden en bedrijven voor het afdoende beveiligen van de privacy van gegevens erg laag. > Gemiddeld gelooft slechts 58% van de respondenten dat overheden en bedrijven over de benodigde vaardigheden beschikken om de privacy van individuen te beschermen, en vindt slechts 49% dat organisaties over voldoende ethiek en transparantie beschikken om de privacy van individuen te beschermen. 87% vindt dat er wetten moeten worden opgesteld om bedrijven te verbieden gegevens te kopen en te verkopen zonder toestemming van consumenten. De "Social Sharing"-paradox De overgrote meerderheid van de consumenten (84%) wil niet dat anderen iets over henzelf of over hun gewoonten te weten komen, tenzij ze zelf hebben besloten om deze gegevens te delen. En aangezien bijna een vijfde van de respondenten aangaf dat hun social media-account is gehackt (17%), is het logisch dat social media-gebruikers erg voorzichtig zijn. Toch delen internetgebruikers zonder problemen meerdere keren per dag naar de persoon te herleiden gegevens en foto's. > Volgens het EMC Digital Universe-onderzoek, waren er in 2012 meer dan 1 miljard Facebookgebruikers, en werden er dagelijks meer dan 400 miljoen Tweets geplaatst. > Het gebruik van social media om met anderen in contact te komen, werd wereldwijd door 68% van de respondenten aangegeven als één van de vijf belangrijkste online activiteiten. In tegenstelling tot de paradox delen gebruikers hun persoonlijke gegevens ondanks het feit dat: > Respondenten verwachten dat het behoud van hun privacy op social media in de komende 5 jaar erg moeilijk zal worden. > Consumenten vinden dat de vaardigheden en de ethiek van instellingen voor het veiligstellen van gegevens op social media zeer slecht zijn, + Slechts 51% zegt vertrouwen te hebben in de vaardigheden van deze leveranciers om onze gegevens te beschermen en slechts 39% zegt vertrouwen te hebben in de ethiek van deze organisaties. Een somber vooruitzicht voor wereldwijde privacy Het vertrouwen dat mensen hebben in hun privacy daalt na verloop van tijd. > In vergelijking met een jaar geleden, vindt 59% van de wereldwijde respondenten dat ze nu minder privacy hebben - misschien is dit gekoppeld aan het niveau van wereldwijde discussie over privacy in het afgelopen jaar. + Brazilië en de Verenigde Staten rapporteerden het hoogste percentage respondenten dat vindt dat ze nu minder privacy hebben, met respectievelijk 71% en 70%. + Frankrijk is het enige land waar de meerderheid (56%) het niet eens is met de bewering dat ze nu minder privacy hebben dan een jaar geleden.

5 Stelling: "Ik heb nu minder privacy dan een jaar geleden" Percentage dat het hiermee eens is > 74% van de consumenten denkt dat privacy in de komende vijf jaar moeilijker is te behouden. > De belangrijkste vermeende risico's voor de toekomst van privacy zijn financiële fraude (64%) en bedrijven die gegevens verkopen (51%), maar er is ook weinig vertrouwen in de personen die verantwoordelijk zijn voor het beschermen van gegevens. + 35% ziet "onbekwaamheid van degenen die de privacy moeten beschermen en persoonlijke gegevens moeten beveiligen" als een groot risico. + 31% noemt "gebrek aan aandacht van de overheid" (wetten, regelgevingen, financiering, handhaving) wat betreft de privacy van persoonlijke gegevens. Het vooruitzicht van privacy voor alle typen gegevens is vaag. + Respondenten geven aan dat ze zich grote zorgen maken over de toekomst van allerlei typen digitale gegevens, en dat ze zich het meest zorgen maken over sociale gegevens. + 78% maakt zich zorgen over de toekomst van de privacy van hun sociale gegevens (social me). + 76% maakt zich zorgen over de toekomst van de privacy van hun burgergegevens (citizen me) en hun financiële gegevens (financial me). + 75% maakt zich zorgen over de toekomst van hun consumentengegevens (consumer me). > Het vooruitzicht van privacy is iets minder pessimistisch voor "medical me" en "employee me", hoewel dit er nog steeds niet echt rooskleurig uitziet. + 72% maakt zich zorgen over de toekomst van de privacy van hun medische gegevens. + 66% maakt zich zorgen over de toekomst van de privacy van hun medewerkersgegevens. Regionaal overzicht Noord-Amerikanen (Amerikanen en Canadezen) vinden dat ze momenteel minder privacy hebben dan een jaar geleden, en ze geloven dat deze trend zich in de komende vijf jaar zal voortzetten. De Verenigde Staten en Canada bevinden zich laag in het spectrum wat betreft hun bereidheid om hun privacy in te ruilen voor meer gemak. De Verenigde Staten staan op de 10e plaats en Canada staat op de 14e plaats van de 15 onderzochte landen. In beide landen is het vertrouwen in privacy over het algemeen laag: > 70% van de Amerikanen en 64% van de Canadezen vindt dat ze momenteel minder privacy hebben dan een jaar geleden. > 85% van de Amerikanen en Canadezen denkt dat privacy in de komende vijf jaar moeilijker is te behouden. Consumenten in zowel de Verenigde Staten als Canada hebben minder vertrouwen in de ethiek van organisaties dan in de vaardigheden van organisaties wat betreft de bescherming van hun privacy.

6 De bereidheid om de voordelen van internet in te ruilen voor privacy varieert sterk in EMEA EMEA-landen hebben uiteenlopende meningen wat betreft hun bereidheid om privacy in te ruilen voor meer gemak De EMEA-landen die zijn onderzocht in de EMC Privacy Index, gerangschikt op volgorde van bereidheid om hun privacy in te ruilen voor meer gemak, omvatten: > Italië (6 van 15) > Rusland (7 van 15) > Frankrijk (8 van 15) > Verenigd Koninkrijk (12 van 15) > Nederland (13 van 15) > Duitsland (15 van 15) Een uitzonderlijk hoog percentage 77% Duitsers heeft gezegd dat ze hun privacy niet willen inruilen voor gemak. Tegelijkertijd: > heeft 63% echter gezegd dat ze hun wachtwoorden niet regelmatig veranderen, > heeft 27% gezegd dat ze hun privacyinstellingen op sociale netwerken niet aanpassen, en > heeft 41% gezegd dat hun mobiele apparaten niet zijn voorzien van wachtwoordbeveiliging. Wanneer we kijken naar de persona's "Citizen Me" en "Medical Me", zijn Italianen eerder bereid om hun gegevens te delen dan het wereldwijde gemiddelde (8% hoger voor Citizen Me en 12% hoger voor Medical Me). 46% van de personen in Frankrijk zegt dat het onwaarschijnlijk is dat ze privacy verklaringen lezen, en 71% zegt dat ze hun wachtwoorden niet regelmatig veranderen. De meerderheid van de APAC-landen (met uitzondering van Japan) toonde meer bereidheid voor het inruilen van hun privacy voor meer voordelen op internet. Met uitzondering van Japan en Australië, die lager eindigden in het spectrum, toonden de meeste APAC-landen meer bereidheid dan gemiddeld om hun privacy in te ruilen voor meer gemak. De APAC-landen die zijn onderzocht in de EMC Privacy Index, gerangschikt op volgorde van bereidheid om hun privacy in te ruilen voor meer gemak, omvatten: > India (1 van 15) > Midden-Oosten (2 van 15) > China en Hongkong (3 van 15) > Japan (9 van 15) > Australië en Nieuw-Zeeland (11 van 15) 48% van de personen in India heeft gezegd dat ze bereid zijn hun gegevens te delen, waardoor dit land de hoogste waarschijnlijkheid heeft (zowel in de APAC-regio als wereldwijd) om privacy in te ruilen voor meer gemak. > Voor personen in India is het bijna twee keer zo waarschijnlijk dat ze gegevens delen met financiële instellingen (66% van de personen in India in vergelijking met 38% wereldwijd), > 70% van de Indiërs (vergeleken met een gemiddelde van 50% wereldwijd) is bereid hun gegevens te delen met overheidsorganen, en, > 77% van de Indiërs heeft vertrouwen in de vaardigheden van organisaties, en 73% heeft vertrouwen in de ethiek van organisaties wat betreft de bescherming van hun privacy.

7 De positie van EMC tegenover privacy EMC is een voorstander van het beschermen van de privacy en vrijheden van individuen en organisaties op internet. We geloven dat de mogelijkheden van Cloud Computing en het gebruik van Big Data om de belangrijkste uitdagingen van de samenleving aan te pakken, wordt versneld door het beschermen van informatiemiddelen en het vertrouwen in de Cloud. EMC zet zich in voor de naleving van de van kracht zijnde wetten voor privacy en gegevensbeveiliging. EMC ondersteunt de aanvaarding van een uitgebreide federale privacy- en gegevensbeveiligingswet om de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens te beschermen. EMC heeft wereldwijd meer dan medewerkers in dienst in 86 landen, en ondersteunt pogingen om privacy- en beveiligingsnormen over de hele wereld te harmoniseren. EMC biedt haar technologieën en services voornamelijk aan zakelijke klanten. EMC-bedrijven Mozy en Syncplicity bieden oplossingen voor het opslaan, delen en beveiligen van gegevens aan klanten. EMC beschikt over een intern privacybeleid en een beleid inzake de beveiliging van gegevens. Uit hoofde hiervan moeten de gegevens van klanten, medewerkers en partners die worden verzameld, worden beschermd.

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek 2015 Rapportage onderzoek online privacy 10 februari 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl Privacy Onderzoek online

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Nederlanders & Draagvlak voor. onderzoeksreeks 16. onderzoeksreeks 16 - Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking

Nederlanders & Draagvlak voor. onderzoeksreeks 16. onderzoeksreeks 16 - Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking Een verdiepende studie onderzoeksreeks 16 1 NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven

Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven Waarom is er relatief een lage participatie van vrouwen in topfuncties? Laura Jacobs en Joëlle Koot, 6VWO Economie & Maatschappij, maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Dataverzameling... 4 1.2 Achtergrond respondenten... 4 1.3 Representativiteit en betrouwbaarheid

Nadere informatie

www.pwc.nl Hoe strategische personeelsplanning bij Nederlandse organisaties

www.pwc.nl Hoe strategische personeelsplanning bij Nederlandse organisaties www.pwc.nl Hoe strategische waarde toevoegt Onderzoek Strategische bij Nederlandse organisaties Inhoud Wendbaarder door strategische 1. De onderzoeksopdracht 2. Belangrijkste resultaten 3. Welke organisaties

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN RESULTATEN VAN DE NEDERLANDSE SURVEY 2012 Marieke Buisman, Jim Allen, Didier Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden www.piaac.nl Colofon Titel PIAAC:

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging?

Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging? Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging? Wat willen leden van hun vereniging? Ledenorganisaties maken grote veranderingen door. Leden zijn niet meer automatisch voor hun hele leven lid van

Nadere informatie

VOLLEDIG ONDERZOEKSVERSLAG IENE MIENE MEDIA WORDT BINNENKORT BESCHIKBAAR GESTELD OP WWW.MEDIAWIJZER.NET

VOLLEDIG ONDERZOEKSVERSLAG IENE MIENE MEDIA WORDT BINNENKORT BESCHIKBAAR GESTELD OP WWW.MEDIAWIJZER.NET Hoofdresultaten - Onderzoeksverslag Iene Miene Media 2015 Een onderzoek naar het mediagebruik in gezinnen met kinderen van 1 tot en met 8 jaar. VOLLEDIG ONDERZOEKSVERSLAG IENE MIENE MEDIA WORDT BINNENKORT

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen SAMENVATTING Dit verslag gaat over de vraag hoe leerprocessen die plaatsvinden buiten het officiële circuit van onderwijs- en opleidingsinstellingen (het formeel onderwijs) beter herkenbaar kunnen worden

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N. Trendboek ehealth in de eerste lijn

SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N. Trendboek ehealth in de eerste lijn SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N Trendboek ehealth in de eerste lijn 1 Inhoud Eerste lijn maakt zich op voor een golf van veranderingen 5 Inleiding 8 Wat als in 2020 alle zorgconsulten online plaatsvinden?

Nadere informatie

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken CBP Agenda 2015 Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om belastingfraude tegen te gaan en om voorspellingen

Nadere informatie