wekelijkse informatiekrant Gemeente s malling erland 6 j U ni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wekelijkse informatiekrant Gemeente s malling erland 6 j U ni 2013"

Transcriptie

1 wekelijkse informatiekrant Gemeente s malling erland 6 j U ni 2013 Zie ook Perspectiefnota Dag van de Bouw 1700 bezoekers 5 Uitvinderswedstrijd Innovatiecluster Foto Erna van der Wijk WAK en lopers in Thalenpark 6 "Als hier een fiets... wordt gestolen" 7 Avondvierdaagse St. Lukasschool wint de beker! 10 Lekker de tuin in 11 Kinderfeestjes Schoolreisjes Arrangementen Peuterpret Dopplerlaan 26a Drachten - Tel Maanden van bedenken, voorbereiden, testen, bijstellen, opnieuw testen gingen er aan vooraf; en dan eindelijk op 4 juni mochten 12 studententeams van 5 opleidingsinstituten uit het Noorden van het land hun bijzondere uitvindingen presenteren. Het Innovatiecluster Drachten had deze wedstrijd uitgeschreven met als vraag: vind iets uit dat de zelfredzaamheid bevordert van de oudere of Deze week krijgen alle inwoners van Smallingerland de nieuwe gemeentegids in de brievenbus. Deze gids informeert u over de dienstverlening van onze gemeente, het gemeentebestuur en bijvoorbeeld de openingstijden van de verschillende gemeentelijke afdelingen. Ook staan er adressen in van bedrijven, scholen, verenigingen en clubs in de gemeente. Op is ook een digitale versie beschikbaar. minder valide medemens. En dat hebben de studenten gedaan! Zo was er een bijvoorbeeld een systeem dat helpt om het bed op te maken, een apparaat dat helpt om pillen uit de strip te drukken en apparatuur die er voor zorgt dat in geval van nood er direct bericht wordt gestuurd aan hulpverleners. Maar ook een apparaat waarmee het afdrogen van de rug vereenvoudigd wordt. Gemeentegids in de bus De mensen met een nee - nee sticker krijgen de gemeentegids niet in hun brievenbus. Indien gewenst kunt u een exemplaar ophalen in het gemeentehuis. Ook wanneer u per abuis geen gids ontvangen heeft. Applicatie voor uw smartphone Gebruikers van een smartphone kunnen gemeentegids als applicatie installeren. Met deze app van uitgever Akse Media kunt u van alles opzoeken, direct naar Start restauratie De Jonge Trijntje Het skûtsjejier is in volle gang! Het volgende evenement vindt plaats op zaterdag 8 juni 2013 bij Scheepswerf van der Werff, Buitenstvallaat 8 in Drachten. Om uur is de officiële start van de restauratie van het beurtvaart skûtsje de Jonge Trijntje door wethouder Nieske Ketelaar van Smallingerland en gedeputeerde Sietske Poepjes van Provincie Fryslân. Demonstratie oude ambachten Aansluitend is het open huis op de scheepswerf met demonstraties van oude ambachten als smeden, klinken, hout bewerken en touwslagerij. Ook is er een expositie van scheepsmodellen en skûtsjes en zijn schilderijen van Durk van der Werff te bewonderen. Doorlopend zullen filmbeelden van het project worden getoond. Meer informatie over de restauratie vindt u op Informatie over de activiteiten van het skûtsjejier staan op: Gedurende de middag hebben alle teams hun uitvindingen aan een deskundige jury, bestaande uit medewerkers van bedrijven van het Innovatiecluster, laten zien in de grote zaal van Schouwburg de Lawei. De dag werd op ludieke wijze aan elkaar gepraat door cabaretier Ruben van der Meer, die met zijn kwinkslagen de teams snel op hun gemak kon stellen. Lees verder op pagina 3. de website gaan, het bijbehorende telefoonnummer bellen of de route weergeven.

2 DonDerDAG 6 JUnI Altijd in de buurt Iedereen verdient een bank in de buurt. Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen en kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met een bekend gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij. Zaterdag 8 juni Open Dag Vet- en spiermeting van onze diëtist Bloedsuikertest Informatie over Medicijnmonitor, een unieke service van Mediq Apotheek waarbij samen met de huisarts gekeken wordt naar mogelijke verbeteringen in medicijngebruik Kinderactiviteit: speel apotheker voor één dag AdviesNet Noord-Nederland Stationsweg GP DRACHTEN T (0512) E I Nu 50 cadeau bij een betaalrekening!* * Alleen in combinatie met de Overstapservice. Vraag naar de voorwaarden. Open Dag % korting * Kom een kijkje nemen achter de schermen bij Mediq Apotheek Barentsen en ontvang 20% korting *. Mediq Apotheek Barentsen Vogelzang SC Drachten Mediq Apotheek Barentsen is genomineerd voor beste leerbedrijf Tot 13 juni kan iedereen stemmen via *Met uitzondering van zuigelingenvoeding, receptplichtige geneesmiddelen en lopende acties. AANDACHT VOOR AL JOUW GEZONDHEIDSVRAGEN Bosma, voor de beste Friese aardappelen BILDTSTAR 20 KILO IRENE S 20 KILO RODE STAR 20 KILO NU WEER NIEUWE DORE S, MALTA S, NICOLA S OPPERDOEZE RONDE AARDAPPELEN

3 Vervolg van pagina 1 DonDerDAG 6 JUnI Wedstrijd Innovatiecluster levert bijzondere uitvindingen op De prijsuitreiking werd gedaan door internet ondernemer Ben Woldring, samen met juryvoorzitter Piet Bosmans. De jury was blij verrast met het niveau van de uitvindingen. Onder daverend applaus werden de winnende teams van de Uitvinderswedstrijd 2013 bekend gemaakt: op de eerste plaats: Embrace the day (Hogeschool Windesheim, Zwolle): een apparaat dat mensen met trillingen in hun arm helpt deze trillingen tegen te gaan; op de tweede plaats: Nest-in, een uitvinding die mensen in staat stelt eenvoudig een hoeslaken om de matras heen te doen en tevens de hoes om het dekbed trekt (Hanze Hogeschool Groningen). En tot slot als derde: de Medicator (Stenden Hogeschool, Emmen): een geautomatiseerde medicijndispenser die de gebruiker er aan herinnert dat de medicijnen worden ingenomen en precies die medicijnen afgeeft die genomen moeten worden. Worden de medicijnen niet genomen, dan wordt automatisch een hulpverlener ingeschakeld via het apparaat. De winnende teams van Embrace the Day, Nest-In en de Medicator met Ben Woldring en Ruben van der Meer. (Foto Erna van der Wijk) Vervolg van pagina 1. Rondom de wedstrijd was gelegenheid tot netwerken voor bedrijven en opleidingsinstituten. Niet alleen de bedrijven van het Innovatiecluster waren daarbij aanwezig, maar ook veel leden van de Ondernemersvereniging Drachten (OVD), die dit jaar haar 60-jarig bestaan viert. Volgend jaar weer een Uitvinderswedstrijd? Dat zou zeker kunnen! Het doel van een spannende en leuke competitie waarbij studenten kennis maken met de High Tech bedrijven in Drachten is zeker behaald. Het complete overzicht van de uitvindingen is binnenkort te vinden op de website van de gemeente. rechtgezet Vorige week meldden we in Breeduit dat de gemeente Smallingerland een omgevingsvergunning heeft verleend voor de nieuwbouw van woningen in De Bouwen (6 woningen aan De Greide 43 t/m 59 en 15 woningen aan de Klaverweide 33 t/m 55). Helaas is dit niet juist. De vergunning is nog niet verleend, zover is het nog niet. Op dit moment ligt de ontwerpbeschikking ter inzage. Van dure huurwoning naar betaalbare koopwoning. Nooit gedacht dat dit, als starters, mogelijk zou zijn! Dank je wel Jeen van Zuiden! Groet, Ron, Marit, Emma & Romy Bennebroek Perspectiefnota Burgemeester en wethouders hebben de Perspectiefnota aan de gemeenteraad aangeboden. In de perspectiefnota wordt een doorkijk gemaakt van de financiële mogelijkheden van de gemeente voor de komende jaren. Op basis van die mogelijkheden worden er voorstellen gedaan voor nieuw beleid. De gemeenteraad praat over deze perspectiefnota op dinsdag 25 juni om uur. Net als in de afgelopen jaren is er nog veel onzeker als het gaat om de financiële toekomst van de gemeente. Toch kunnen we ten opzichte van eind vorig jaar, toen de gemeenteraad besloot over de begroting voor 2013, verschillende zaken nu concreet financieel vertalen. Een deel van de rijksbezuinigingen uit het regeerakkoord heeft een structurele plek gekregen. Dat geldt niet voor de komende decentralisaties op het gebied van jeugd, Wmo en de AWBZ. Er is nog te weinig informatie om hiervoor een financiële vertaling op te nemen. De hoofdlijnen Als gevolg van alle onzekerheid kan het beeld uit deze perspectiefnota over een half jaar bij de begroting anders zijn. De hoofdlijnen zullen echter naar verwachting niet wezenlijk anders worden: er is een structureel sluitend financieel perspectief voor 2014, er zijn tekorten in de jaren erna, oplopend tot bijna 1 miljoen in inzet op aanvullend eenmalig nieuw beleid ( 5 miljoen), met behoud van eenmalige ruimte ( 1,1 miljoen) en instandhouding van een eenmalig weerstandsvermogen ( 19,3 miljoen). een beperkte stijging in 2014 van de lokale lastendruk, die als gevolg van een lagere rekenrente en aanpassingen in de overheadtoerekening lager zal uitvallen dan de ontwikkeling van lonen en prijzen, in combinatie met een eenmalige verlaging van de afvalstoffenheffing met 50 per aansluiting. De keuze voor een perspectief dat na 2015 structureel niet sluit, is bewust gemaakt. Zoals gezegd kan een aantal ontwikkelingen op dit moment nog niet financieel worden vertaald. Daarmee is de noodzakelijke omvang van aanvullende bezuinigingen nog onvoldoende helder. Deze kan kleiner uitvallen dan het structurele tekort dat nu in 2017 wordt voorzien, maar het bedrag kan ook aanzienlijk hoger worden. Geen bezuinigingen in 2014 Voor 2014 sluit de structurele ruimte in deze perspectiefnota positief op 2,7 miljoen. Dat neemt de noodzaak weg om voor het komende jaar te gaan bezuinigen. Daarmee kunnen er op een later moment keuzes worden gemaakt, zodra er meer duidelijkheid is over de omvang van extra bezuinigingen. Dit stelt de gemeenteraad dan wel de nieuw gekozen raad in staat om over een jaar gepaste maatregelen te nemen. Die maatregelen zouden daardoor in een nieuwe raadsperiode meerjarig op voldoende draagvlak kunnen rekenen. In de perspectiefnota zijn voorstellen gedaan voor structureel nieuw beleid. Ze hebben in hoofdzaak betrekking op de instandhouding van kapitaalgoederen en de openbare ruimte. De voorstellen voor eenmalig nieuw beleid uit het Beleidsplan zijn allemaal gehandhaafd. In totaal bevat deze perspectiefnota ruim 46,5 miljoen aan eenmalig nieuw beleid. Hiervan bestaat 5 miljoen uit nieuwe voorstellen. Voor realisatie van het leerpark wordt voorgesteld bijna 0,8 miljoen te reserveren. In 2014 worden nog steeds tekorten bij Caparis voorzien. In afwachting van duidelijkheid over nieuwe wetgeving is eenmalig 1 miljoen geraamd. Voor sportvelden in Opeinde en voor een kunstgras hockeyveld wordt ruim 1,1 miljoen opgenomen. Om ruimte te geven aan initiatieven in het kader van het duurzaamheidsbeleid is in totaal 0,4 miljoen gereserveerd. Voor de uitvoering van het waterplan is ruim 0,3 miljoen gereserveerd, voor de aanpak van de havens in Oudega en Rottevalle ruim 0,2 miljoen. Samenhangend met een eerdere raadsbesluit over de huisvesting van De Lawei en De Meldij is een extra reservering verwerkt van 0,6 miljoen voor duurzaamheid. Mocht uit de aanbesteding blijken dat deze moet worden ingezet, dan toont deze perspectiefnota een behoedzaam beeld van de eenmalige ruimte. Deze eenmalige ruimte komt nu uit op bijna 1,1 miljoen. Dat acht het college samen met een weerstandsvermogen van 19,3 miljoen toereikend. Dit weerstandvermogen bestaat naast een algemeen deel ( 5 miljoen) uit delen voor het grondbedrijf ( 9,3 miljoen) en verbonden partijen ( 5 miljoen). Lokale lasten iets omlaag Naast de gebruikelijke trendmatige aanpassing werken er verschillende andere factoren door in de lokale heffingen. Op basis daarvan verwacht het college dat de lasten voor meerpersoonshuishoudens in onze gemeente in de COELO Atlas van de lokale lasten voor 2014 uitkomen op 663. In 2013 bedragen de lasten 690. Dit betekent een verlaging van bijna 4%. Deze is vooral het gevolg van een eenmalige verlaging in 2014 met 50 per huishouden van de afvalstoffenheffing. Zonder die verlaging zouden de lasten ( 713 per meerpersoonshuishouden) stijgen met 3,3%. ontwikkeling woonlasten meerpersoonshuishouden Bedragen in 1 Afval- OZB stoffen- Rioolheffing Totaal heffing Voor deze perspectiefnota is eveneens een doorrekening gemaakt van de leges voor omgevingsvergunningen. Om de begrote 100% kostendekking ook op rekeningbasis te kunnen realiseren, is een tariefverhoging noodzakelijk van 130% voor bouwgerelateerde aanvragen. Met de huidige tarieven geldt Smallingerland als één van de goedkoopste van Nederland. Na aanpassing behoren we op basis van de tarieven voor 2013 bij de duurdere, al is onze tariefstijging geen uitzondering. Met alle onzekerheid rondom onze financiële toekomst is het verleidelijk om vooral af te wachten. Burgemeester en wethouders kiezen er bewust voor om dat niet te doen: ze investeren in nieuw beleid en verwerken vanuit een realistisch perspectief waar nodig onontkoombare financiële gevolgen. Op die manier willen ze geven invulling aan het collegeprogramma en laten ze keuzes voor de periode die gaat volgen over aan degenen die dan aan het roer zullen zitten.

4 DonDerDAG 6 JUnI BELANGRIJKE MEDEDELING! Oproep aan alle bezitters van een originele Montis Charly/Chaplin bouwjaar Postma interieur heeft in de afgelopen jaren veel van de succesvolle Charly/Chaplin stoelen van het merk Montis verkocht. Omdat er met deze hoogstaande kwaliteit niets mis is hoeft u geen actie te ondernemen. Dat doet Postma interieur wel! Met een tijdelijke waardebon van 30% op een nieuwe hoes. Overleg met één van de interieuradviseurs van Postma voor een passende oplossing! INTERIEURADVIEZEN EN ONTWERPEN KEN VAN DER EEMS adv-mathey_apk :10 Pagina 1 BOUKE ZIJLSTRA OOSTERSTRAAT 11 DRACHTEN TELEFOON HOUSE OF DESIGN MATHEY & NIEUWSTRATEN CARXPERT NIEUWSTRATEN CarXpert APK VERGETEN? WIJ KEUREN 24 uur WIJ KEUREN binnen 24 uur BEL NU: BEL NU: Europa s nummer 1 in auto-onderhoud GROTE GROTE EN KLEINE EN KLEINE BEURTEN BEURTEN VERKOOP OCCASIONS ALLE VERKOOP REPARATIES OCCASIONS Oók ALLE roetmeting REPARATIES Oók roetmeting De Gaffel 16, industrieterrein De Haven, 9206 AW Drachten Telefoon , b.g.g Iepenloft Opsterlân 2012 OP SYK NEI BILLIE Oer in jonkje dat leaver dûnset as bokst last van Ongewenste Graffiti? Wij maken er weer iets moois van! Internet Telefoon iepenbiere foarstellingen tiisdei sneon snein woansdei freed freed maaie matinee sneon juny 2012 Plak: Iepenloftteater Sparjeburd De Himrik Oanfang: oere (matinee: oere) Kaartferkeap: De Skâns, De Gordyk of fia de webside Tagong: 16; bern (o/m 16 jier) 6

5 DonDerDAG 6 JUnI bezoekers op Dag van de Bouw raadhuisplein De bouwplaats van het Raadhuisplein in Drachten heeft zaterdag 1700 belangstellenden mogen ontvangen. Afgelopen zaterdag werd de landelijke Dag van de Bouw voor de 8e keer georganiseerd. In heel Nederland stelden leden van Bouwend Nederland bouwprojecten open voor publiek. Met dank aan Koopmans Bouw en Friso Bouw was de bouwplaats van het Raadhuisplein om door een ringetje te halen: schoongeveegd en voorzien van extra trappen, zodat iedereen een kijkje kon nemen. Bij de ingang van de bestaande parkeergarage aan het Van Knobelsdorffplein stond een ontvangstcomité klaar voor de bezoekers. De hele dag waren dertig vrijwilligers (van Koopmans en Friso) in touw om rondleidingen over de bouwplaats te geven. Zo mochten mensen het hoogste gebouw met 14 verdiepingen van binnen bekijken en werd de parkeergarage getoond. Aan het eind van de rondleiding was er de mogelijkheid om in een bak aan de hoogste kraan het uitzicht over de bouwplaats en Drachten te bekijken. Daar was zoveel belangstelling voor dat in de loop van de middag bezoekers teleurgesteld moesten worden. Op de begane grond van blok A (de toekomstige MediaMarkt) waren verschillende organisaties om informatie te geven: Bouwtalent, ROC Friese Poort, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, VDI en De Friese Wouden. Deze laatste opende tijdens de Dag van de Bouw de verhuur van de 51 (zorg)appartementen op het Raadhuisplein. Het Spijkerdorp ambassadeur voor Samen Spelen De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) heeft Het Spijkerdorp benoemd tot ambassadeur voor Samen Spelen. Het Spijkerdorp heeft het speeltuinonderdeel op veel punten aangepast. Hierdoor kunnen kinderen met en zonder beperkingen samen spelen. Het Spijkerdorp is al jarenlang een begrip en niet alleen voor kinderen uit Drachten en omgeving. Scholen uit heel Noord-Nederland, Flevoland en de kop van Noord-Holland weten inmiddels de weg. Terecht dat Het Spijkerdorp trots is op haar ambassadeursschap. De onthulling van het ambassadeursbord en de ingebruikneming van een nieuw speeltoestel gebeurde eind mei door wethouder Zweers, daarbij geassisteerd door zeer enthousiaste kinderen. Kinderfeestjes Schoolreisjes Arrangementen Peuterpret Dopplerlaan 26a Drachten - Tel Tafels economische visie van start In de Economische Visie zijn vijf belangrijke opgaven benoemd waarvoor de gemeente een samenwerking organiseert met meest betrokken partijen. Het doel is om samen de ambities te formuleren en de daaruit voortkomende activiteiten op te pakken. Naast Innovatiekracht en Imago zijn de thema s Bereikbaarheid, Attractiviteit en Arbeidsmarkt en onderwijs. Maandag 3 juni is de tafel Innovatiekracht van start gegaan nadat donderdag de tafel Imago voor het eerst bij elkaar kwam. De deelnemers: v.l.n.r.: Theun Prins, Ties Zweers, Gosse Kooi, Ida van Marion, Ralf Vaassen, Hessel Bouma, Janko Lolkema, Jan Hoeksema, Kor Visscher bestemmingsplannen en milieu Ontwerp Bestemmingsplan middelgeast BOOrnBergum, eerste wijzigingsplan fase 3. Burgemeester en wethouders van Smallingerland maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan Bestemmingsplan Middelgeast Boornbergum, eerste wijzigingsplan fase 3 vanaf vrijdag 7 juni ter inzage ligt voor zienswijzen. Het wijzigingsplan heeft betrekking op de schiereilanden in het waterrijke deel van fase 3 aan de noordzijde van het plangebied Middelgeast. Bij de nadere uitwerking van de verkaveling van de wooneilanden in fase 3 is het om markttechnische redenen wenselijk gebleken om aanpassing door te voeren in het aantal woningen, de bouwvlakken en bouwmaten. Deze aanpassingen passen binnen de ambitie om bijzondere woningbouw te plegen in een waterrijk gebied en binnen de criteria voor toepassing van de wijzigingsbevoegdheid zoals beschreven in artikel 3 lid 8 onder a van bestemmingsplan Middelgeast, Boornbergum. Het ontwerp Bestemmingsplan Middelgeast Boornbergum, eerste wijzigingsplan fase 3 ligt van vrijdag 7 juni 2013 tot en met donderdag 18 juli ter inzage in het gemeentehuis (centrale publieksbalie) aan de Gauke Boelensstraat 2 te Drachten. U kunt de stukken raadplegen tijdens kantooruren op werkdagen van 8:30 tot 16:00 en op donderdag tot 18:30 en op de gemeentelijke website, www. smallingerland.nl/bestemmingsplannen-nu-terinzage. Uw schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de het college van gemeente Smallingerland, postbus , 9200 HA te Drachten. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met een medewerker van de afdeling Ontwikkeling, tel. (0512) Ter inzage liggende stukken: ontwerp Bestemmingsplan Middelgeast Boornbergum, eerste wijzigingsplan fase 3 Inzage- en reactietermijn: van 7 juni 2013 tot en met 18 juli 2013 Reactiemogelijkheid: schriftelijke of mondelinge zienswijzen (informatie: ) inspraak: Beeldkwaliteitrichtlijnen concept welstandscriteria, deelgebied 8, schiereilanden BOOrnBergum (aanvulling Op Beeldkwaliteitplan de middelgeast BOOrnBergum, 2005) Burgemeester en wethouders van Smallingerland maken bekend, dat met ingang van vrijdag 7 juni 2013 gedurende twee weken ter inzage ligt; de beeldkwaliteitrichtlijnen concept welstandscriteria, Deelgebied 8, schiereilanden Boornbergum (aanvulling op Beeldkwaliteitplan De Middelgeast Boornbergum, 2005). De beeldkwaliteitrichtlijnen hebben betrekking op deelgebied 8 uit het Beeldkwaliteitplan De Middelgeast Boornbergum (2005). Voor deelgebied 8, de schiereilanden in het waterrijke deel aan de noordkant van het plangebied Middelgeast, wordt ook het bestemmingsplan gewijzigd. Dit brengt aangepaste ruimtelijke richtlijnen met zich mee. Het plan geeft de gewenste beeldkwaliteit aan van de te realiseren bebouwing op bovengenoemde schiereilanden. Na vaststelling van de beeldkwaliteitrichtlijnen door de gemeenteraad maakt dit plan deel uit van het Beeldkwaliteitplan De Middelgeast Boornbergum en worden bouwplannen getoetst aan deze richtlijnen. De richtlijnen zijn in te zien in het gemeentehuis (centrale publieksbalie), Gauke Boelensstraat 2 te Drachten en op de gemeentelijke website www. smallingerland.nl. Ter inzage liggende stukken: Ontwerp concept welstandscriteria, Deelgebied 8, schiereilanden Boornbergum (aanvulling op Beeldkwaliteitplan De Middelgeast Boornbergum, 2005) Inzage- en reactietermijn: van vrijdag 7 juni 2013 t/m donderdag 21 juni 2013 Reactiemogelijkheid: schriftelijke of mondelinge inspraak ONT/JvdH ONT/JvdH Stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Gauke Boelensstraat 2 Drachten. Telefoon Schriftelijke reacties binnen genoemde termijn tenzij anders vermeld naar: B&W van Smallingerland, Postbus , 9200 HA Drachten. Mondelinge reacties: u kunt langskomen of bellen.

6 DonDerDAG 6 JUnI Amateurkunst, avondvierdaagse en skûtsjejier Soms is er zoveel te beleven in Drachten, dat verschillende evenementen hun krachten bundelen. Dat was het geval met de Week van de Amateurkunst, de avondvierdaagse en een activiteit in het kader van het skûtsjejier. Door de uitstekende samenwerking van SVS en Meldij is de combinatie zeer geslaagd. In het kader van de Week van de Amateurkunst waren op de dinsdagavond verschillende koren actief in vier kerken in Drachten. Een gezamenlijke afsluiting met alle koren vond plaats in de RK kerk. Op de woensdag was er theater van Ús Nocht en leerlingen van de Meldij en werden er gedichten voorgelezen door gemeentedichter Sanne van Balen, Jan Ketelaar en Meindert Bosklopper. Ook was er muziek. In Boornbergum, De Tike en Houtigehage werden in carousselvorm vier acts Zaterdag 1 juni vierde de Naturij haar 40-jarig bestaan groots met een braderie en veel activiteiten op het terrein. Burgemeester Tjeerd van Bekkum ontving uit handen van voorzitter Coby Beerda het eerste exemplaar van het Jubileumboek dat de Naturij heeft uitgegeven. Vervolgens opende wethouder Egbert Berenst op ludieke wijze de ponyrittenbak. Foto Erna van der Wijk aangeboden, aangevuld met talent uit eigen dorp. De donderdag stond in het teken van de shantykoren in het kader van de Week van de Amateurkunsten en dweilorkesten en muziekkorpsen in het teken van de Avondvierdaagse. De deelnemers en bezoekers van de Avondvierdaagse werden verrast met deze over het algemeen vrolijk muziek. Meindert Bosklopper en Olaf Seinen met het winnende Skûontsje. Eerste exemplaar Jubileumboekje Naturij Skûontsje De culturele opdracht die dit jaar aan de avondvierdaagse was gekoppeld had te maken met het skûtsjejier: Maak een skû(on)tsje. De leerlingen van het basisonderwijs mochten een skûtsje maken. Prijswinnaar was de Lucasschool, de aanmoedigingsprijs ging naar het Heechhof. Naast deze skû(on)tsjes waren er ook vlotten gemaakt voor een vlootschouw, maar die kon door het slechte weer op vrijdag 24 mei niet doorgaan. In overleg met de kunstenares, Hilda Klaassen, de Meldij en de SVS werd als alternatief besloten de vlotten te showen in de vijver van het Thalenpark. Dit was een leuk extraatje voor de vierdaagselopers en de vele bezoekers die op de activiteiten in het park waren afgekomen. Onlangs deed de gemeente Smallingerland een oproep in Breeduit: wat doen we met de school? Helaas sluit basisschool Op e Feanhoop vanwege het geringe leerlingaantal over enkele weken haar deuren. Nu de onderwijsfunctie verloren gaat, moet de gemeente nadenken over een nieuwe bestemming, met als voorwaarde dat het gebouw behouden blijft en de speelvoorziening voor de school vrij toegankelijk blijft. ˆ WAK 29 juni 2013 Hoe gaat alles goed Drachten Skutsjes Omdat we ook best lief mogen zijn ben ik vandaag anders waai andere woorden uit de gaten in mijn hand vertel vertrouwde zinnen, maar doe alsof we wonen in een ander land we kussen driemaaldubbel lucht het is al zo lang geleden omdat we ook best lief mogen zijn wil ik met jou ruilen jij bent mij en ik jou zodat ze eerder vragen: en hoe is het nou? Sanne van Balen, gemeentedichter Leuke ideeën voor school op e Feanhoop Via de krant werd gevraagd ideeën aan te melden bij de gemeente. Inmiddels is de reactietermijn verstreken en er zijn vele leuke reacties binnengekomen. Op 19 juni worden de ingekomen reacties besproken met dorpsbelang. Uiteindelijk zal het college van burgemeester en wethouders een definitieve keuze maken. Uiteraard houden wij u in Breeduit op de hoogte. ˆ ingediende aanvragen Er is een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, aangevraagd voor: Ame 32, 9204 EW Drachten, de uitbreiding van een dakkapel, ontvangen 30 mei 2013 Buorren 8, 9216 WD Oudega, de bouw van een carport, ontvangen 27 mei 2013 Burgemeester Wuiteweg 162, 9203 KP Drachten, het aanbrengen van reclame, ontvangen 17 mei 2013 De Kamp 1, 9203 XW Drachten, het aanpassen van een erfafscheiding en aanleg uitrit, ontvangen 1 juni 2013 gem. speelveld aan De Nova Cura 213 t/m 221 Drachten, de kap van drie bomen, ontvangen 13 mei 2013 Dollard 19, 9204 CK Drachten, het vervangen van reclame, ontvangen 28 mei 2013 slootkant naast Easterbuorren 20 Boornbergum, een gemeentelijke aanvraag voor de kap van een boom, ontvangen 30 mei 2013 Gjalt de Jongstraat 62, 9204 LK Drachten, het plaatsen van een dakkapel, ontvangen 3 juni 2013 Harddraversdijk 68, 9201 HK Drachten, de kap van een boom, ontvangen 29 mei 2013 Houtlaan 1, 9203 AN Drachten, het vervangen van reclame, ontvangen 29 mei 2013 Janssenlaan 124, 9207 JD Drachten, het plaatsen van een zuil, ontvangen 28 mei 2013 Kelvinlaan 82, 9207 JB Drachten, het wijzigen van reclame, ontvangen 28 mei 2013 t.h.v. van Knobelsdorffplein 133 Drachten, een gemeentelijke aanvraag voor het verplaatsen van een boom, ontvangen 27 mei 2013 Kommisjewei 43, 9218 PC Opeinde, de bouw van een berging, ontvangen 10 mei 2013 Kommisjewei 95, 9217 RM Nijega, de bouw van een bedrijfsruimte, ontvangen 27 mei 2013 Leppa 65, 9204 JC Drachten, de kap van een boom, ontvangen 28 mei 2013 Nachtegaalstraat 38 t/m 112 Drachten, het vervangen van dakplaten, ontvangen 24 mei 2013 Oliemolenstraat 16, 9203 ZN Drachten, de omgevingsvergunningen uitbreiding van een poppodium, ontvangen 28 mei 2013 AG/AZ/ Publiek verleende vergunningen reguliere procedure, direct in werking Er is een omgevingsvergunning verleend voor: - Akkerland 4, 9205 GB Drachten, de bouw van een terrasoverkapping, datum bekendmaking: 6 juni Ame 32, 9204 EW Drachten, de uitbreiding van een dakkapel, datum bekendmaking: 6 juni De Kolken 89, 9201 BW Drachten, de uitbreiding van een kerkgebouw, datum bekendmaking: 3 juni Engwerd 15, 9202 AN Drachten, de bouw van een schuurtje, datum bekendmaking: 6 juni Gerben Van Manenstraat 29, Drachten, de bouw van een walbeschoeiing en een vlonder, datum bekendmaking: 6 juni Hanebalken 124, 9205 CX Drachten, het plaatsen van een tuinhuisje, datum bekendmaking: 6 juni Kelvinlaan 82, 9207 JB Drachten, het wijzigen van reclame, datum bekendmaking: 6 juni Moleneind ZZ 63 a, 9203 ZW Drachten, de uitbreiding van een winkelunit, datum bekendmaking: 6 juni Pier Panderstraat 10, 9203 SE Drachten, de aanleg van een uitrit, datum bekendmaking: 6 juni Roundeel 9, 9216 WZ Oudega, de bouw van een schuur, datum bekendmaking: 6 juni Tarweland 7, 9205 EM Drachten, de verbouw van een woning, datum bekendmaking: 6 juni 2013 De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Tegen de beschikking kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland, Postbus , 9200 HA Drachten. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat de beschikking niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord- Nederland, locatie Leeuwarden, sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. reguliere procedure, niet direct in werking Er is een omgevingsvergunning verleend voor: - De Friso 4, 9207 DA Drachten, de kap van vier bomen, datum bekendmaking: 6 juni slootkant naast Easterbuorren 20 Boornbergum, een gemeentelijke aanvraag voor de kap van een boom, datum bekendmaking: 6 juni t.h.v. Van Knobelsdorffplein 133 Drachten, een gemeentelijke aanvraag voor het verplaatsen van een boom, datum bekendmaking: 6 juni Zuidkade 35, 9203 CM Drachten, het renoveren van een dak en het plaatsen van een dakraam, datum bekendmaking: 6 juni 2013 Tegen de beschikking kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland, Postbus , 9200 HA Drachten. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat de beschikking niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord- Nederland, locatie Leeuwarden, sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. AG/AZ/Pub geweigerde vergunningen Er is een omgevingsvergunning geweigerd voor: - Healwei 3, 9218 RH Opeinde, de kap van een boom, datum bekendmaking: 6 juni 2013 De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Tegen de beschikking kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland, postbus , 9200 HA Drachten. AZ/AG/Pub toelichting kapvergunning Deze publicatie is extra informatie over de door de gemeente, aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen. Deze staan elders op deze pagina. Drachten: Van Knobelsdorffplein 133 (9203 DH): het verplaatsen van een lindeboom. Omdat de infrastructuur aan het Raadhuisplein wordt aangepast moet de lindeboom enkele meters verplaatst worden. De boom staat bij de ingang naar de parkeergarage. Voor de boom zal een nieuwe en verbeterde standplaats worden voorbereid en indien nodig tot die tijd in depot worden gezet. Boornbergum: Naast Easterbuorren 20 (9212 PZ): het verwijderen van een kronkelwilg uit de slootkant. De boom heeft veel dood hout in de kroon en de vitaliteit is matig. De omgevingsvergunningen liggen ter inzage bij de afdeling publiek van de gemeente Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 Drachten. Bel voor inlichtingen met het gemeentehuis RE/OW Stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Gauke Boelensstraat 2 Drachten. Telefoon Schriftelijke reacties binnen genoemde termijn tenzij anders vermeld naar: B&W van Smallingerland, Postbus , 9200 HA Drachten. Mondelinge reacties: u kunt langskomen of bellen.

Duizenden bezoeken Simmerdeis

Duizenden bezoeken Simmerdeis wekelijkse informatiekrant Gemeente s malling erland 4 juli 2013 Duizenden bezoeken Simmerdeis Zie ook www.smallingerland.nl De Peinder Mieden Verkaveling gestart! 3 Culturele zondag Museumplein & Papegaaienbuurt,

Nadere informatie

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. Service & Onderhoud voor alle merken APK 14,50

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. Service & Onderhoud voor alle merken APK 14,50 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 27 april 2011 3 Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN FORD RIJDERS OPGELET: ALLEEN BIJ VAN BUNNINGEN!

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Intentieverklaring glasvezelnet

Intentieverklaring glasvezelnet NieuwsSter In samenwerking met weekblad wijdemeren weekblad voor Wijdemeren Intentieverklaring glasvezelnet Oud 21e jaargang WEEK 9 woensdag 25 februari 2015 NR. 1061 Foto van de week De lokale jeugd heeft

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Elk schot wordt geregistreerd

Elk schot wordt geregistreerd 22E JAARGANG NR. 8 D É K R 3 5 7 6 JULI 2009 A N T V O O Een maand gemeente Oude IJsselstreek, Galerie bij de Boeken De vernemstok Matroos Gert Mulder, Wijnhandel Schoemaker R U L F T Advies 9 DRU-fabriek,

Nadere informatie

Kom 1 april kijken op de basisschool!

Kom 1 april kijken op de basisschool! BOOMFEESTDAG 10 DE PADEN OP 11 ZUIDERPARKFESTIVAL 19 Ook op zondag de goedkoopste. Hallo Jumbo! Wij zijn iedere zondag open! Van 12.00 uur tot 18.00 uur. Gratis parkeren! Van de Bunt Apeldoorn: Schubertplein

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Cultuur P11 Classic Concert

Cultuur P11 Classic Concert Zandvoortse Courant Actueel P3 Jury Zandvoorter v/h jaar 2006 Actueel P9 Evaluatie Strandbus Cultuur P11 Classic Concert Sport P23 Voetbal 2e jaargang nummer 42 19 oktober 2006 Het wekelijkse nieuwsblad

Nadere informatie

Olde Dorpskiek n, Oude IJsselstreek, Bourgondiën Kok. 12 Agenda, De Achteruut- Mauritiuskerk Silvolde

Olde Dorpskiek n, Oude IJsselstreek, Bourgondiën Kok. 12 Agenda, De Achteruut- Mauritiuskerk Silvolde 24E JAARGANG NR. 10 26 september 2011 D É K R A N T V O O R U l f t e n o m s t r e k e n Een maand gemeente 3 7 Bourgondiën Kok Olde Dorpskiek n, Oude IJsselstreek, 12 Agenda, De Achteruut- Mauritiuskerk

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

P. 7. Opruiming showmodellen. Tuintips augustus. tot 50% korting. Complete verzorging Barbecues Buffe en Feesten Par jen. Zwemmen in Norg P.

P. 7. Opruiming showmodellen. Tuintips augustus. tot 50% korting. Complete verzorging Barbecues Buffe en Feesten Par jen. Zwemmen in Norg P. Kunst aan de Vaart P.02 > De notaris P.08 > Zwemmen in Norg P.16 > De wegwijzer P.17 > ZATERDAG 21 SEPTEMBER 2013 4e jaargang nr. 8 www.devaart.nu Op vrijdag 6 september speelt het Margaretha Consort een

Nadere informatie

Dolfijn culinair BUSINESSMAGAZINE 5 7 11/12. Stad in Bedrijf Businessdagen 14 & 15 april 2015, locatie Sypel Harderwijk. Noordwest Veluwe en Flevoland

Dolfijn culinair BUSINESSMAGAZINE 5 7 11/12. Stad in Bedrijf Businessdagen 14 & 15 april 2015, locatie Sypel Harderwijk. Noordwest Veluwe en Flevoland BUSINESSMAGAZINE Noordwest Veluwe en Flevoland Stad in Bedrijf Businessdagen 14 & 15 april 2015, locatie Sypel Harderwijk 18 e jaargang, nummer 01, januari 2015 ondernemend voor ondernemers Dolfijn culinair

Nadere informatie

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen Vrijwilligers vertellen hoe zij voor leven in de brouwerij zorgen in hun dorp. Dat doen ze door een zorgcoöperatie op te zetten, hun dorpshuis een metamorfose te geven, een eigen jeugdsoos te runnen of

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

nr 05 Ruud Schilder: Occasioncentrum bedrijfwagens Martin Schilder in Schagen steeds bekender

nr 05 Ruud Schilder: Occasioncentrum bedrijfwagens Martin Schilder in Schagen steeds bekender o n d e r n e m e r s f e d e r a t i e s c h a g e n Ruud Schilder: Occasioncentrum bedrijfwagens Martin Schilder in Schagen steeds bekender nr 05 december 2014 Dit magazine is een uitgave van ondernemers

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war!

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war! De Tweeterp Dorpskrant voor Engelen en Bokhoven Plus-supermarkt even dicht Wanne klets war! Verder in dit nummer jaargang 49 nummer 2 16 februari 2013 Van donderdag 21 februari tot en met dinsdag 5 maart

Nadere informatie

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Achtste jaargang, december 2013 35 Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig Harald Wiggers Als schoolleider ben ik

Nadere informatie

Buurt pikt overlast door jongeren niet langer meer

Buurt pikt overlast door jongeren niet langer meer Zie pagina 2 overdekt winkelhart castricum 24 september 2008 Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-520456 Fax 0255-518875 12 Buurt pikt overlast door jongeren niet langer meer Castricum - Ze zijn de

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine Nootdorp Jaargang 6 nummer 10 november 2014 NU Gratis huis-aan-huismagazine Hij komt, hij komt! Sinterklaas in Nootdorp Dansgala met Kerst Repaircafé jubileert Herfsttijloos belicht Raad de Plaat Jongerenviering

Nadere informatie

het ONDERNEMERS ontwikkelt eigen Zuidoost-Friesland toeristisch profiel WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 FRYSLÂN

het ONDERNEMERS ontwikkelt eigen Zuidoost-Friesland toeristisch profiel WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 FRYSLÂN NR. 3 2010 het ONDERNEMERS FRYSLÂN B E L A N G Zuidoost-Friesland ontwikkelt eigen toeristisch profiel Financieel advies dat verder gaat Rabobank brengt nieuwe ideeën in de regio tot wasdom Heerenveen:

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Bin nenstadskrant. Betere Bestrating. Binnen & Buiten. Bomen & Beton. Bezoekers & Bedden. Breken & Bouwen

Bin nenstadskrant. Betere Bestrating. Binnen & Buiten. Bomen & Beton. Bezoekers & Bedden. Breken & Bouwen Bin nenstadskrant Binnenstadskrant, 16e jaargang, nummer 2, voorjaar 2011-03-19 Betere Bestrating Bomen & Beton Binnen & Buiten Bezoekers & Bedden Breken & Bouwen 400.000 Toen ik in de jaren zestig op

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen van delft-westland/ oostland functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen ondernemers moeten inspelen op ontwikkelingen in ict software is cruciaal voor het succes van topsectoren editie 05 2013

Nadere informatie