Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView"

Transcriptie

1 Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView Een product van Visma Software BV

2 Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen. Het gebruik van de in deze documentatie beschreven software is gebonden aan regels die worden omschreven in de licentiebepalingen. Reproductie van het materiaal, op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden. De informatie in deze documentatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd en impliceert geen enkele verplichting voor Visma Software BV. Visma Software BV, AccountView, MyAccountView, AccountView Go, BusinessViews, BusinessModeller, BusinessDimensions, BusinessReporter, BusinessAlerter, SetupAnalyser, Controllers Desk, Samenstel-assistent zijn handelsmerken van Visma Software BV. De naam Visma en het Visma-logo zijn handelsmerken van Visma AS. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel, Word, Outlook en.net zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle andere genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Versie 9.6a SP B, februari Visma Software BV

3 Inhoud 1. Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView Inleiding Informatie vooraf Checklist voor de voorbereiding Schematisch weergave van de werkwijze 4 2. De integratie met eaccounting inrichten 6 3. De integratie met eaccounting gebruiken Boekingen uit eaccounting importeren Controles in AccountView uitvoeren Correcties in AccountView invoeren Correctiesaldi naar eaccounting exporteren Jaarovergang 8 4. Aandachtspunten voor de import uit eaccounting Boekstukken Stamgegevens debiteuren en crediteuren Inkoopfacturen Grootboek BTW Overig Aandachtspunten voor de export uit AccountView Correctieboekingen Betalingen van facturen Stamgegevens Openstaande posten Boekingen in periode Visma eaccounting Factureren - mogelijkheden, inrichting en gebruik 12 Index 13

4 Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView 4 1. Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView 1.1 Inleiding Voor accountants die werken met AccountView met de module Accountants Toolkit en Visma Advisor is een integratie met Visma eaccounting (hierna kortweg eaccounting) beschikbaar. Deze integratie is bedoeld voor accountants die hun cliënten eaccounting willen laten gebruiken en zelf gebruik willen blijven maken van hun vertrouwde AccountView-omgeving als backoffice. In deze gids wordt de inrichting van de integratie besproken voor de boekhouding van cliënten die overstappen op eaccounting, en van cliënten die daar al mee werken. Verder wordt ingegaan op het gebruik van de integratie, waaronder de gegevensuitwisseling via geautomatiseerde import vanuit eaccounting en export daarheen. Voor meer inzicht in de werking van de import en export, en de consequenties daarvan zijn twee hoofdstukken met aandachtspunten opgenomen. Naast de standaardvariant van eaccounting, is er eaccounting Factureren. Met deze variant kunnen cliënten verkoopfacturen invoeren, evenals betalingen en creditnota's die betrekking hebben op bestaande verkoopfacturen. Bij gebruik van deze variant doet de accountant de rest van de boekhouding in AccountView. Zowel de inrichting als het gebruik van de integratie wijken af van die van de standaardvariant. Zie voor alle informatie over deze variant het aparte hoofdstuk Visma eaccounting Factureren - mogelijkheden, inrichting en gebruik (12). Let op: In de overige hoofdstukken van deze gids wordt niet gewezen op de afwijkingen die voor eaccounting Factureren gelden. Deze gids is bedoeld voor gebruik van eaccounting in combinatie met AccountView versie 9.6a met Service Pack B. 1.2 Informatie vooraf Voor elke cliënt waarvoor u de integratie gaat gebruiken, is in AccountView een nieuwe administratie nodig. Voor het aanmaken daarvan hebt u een voorbeeldadministratie nodig die het volgende moet bevatten: een rekeningschema met verzamelrekeningen; BTW-aangifterubrieken; de valutacode met de administratievaluta. Lees de aandachtpunten voor het Grootboek (10) voor een toelichting over het gebruik van het rekeningschema, en die voor Boekstukken (9) voor een toelichting over de noodzaak van een nieuwe administratie. Let op: Het is aan te raden de hoofdstukken Aandachtspunten voor de import uit eaccounting (9) en Aandachtspunten voor de export uit AccountView (11) in hun geheel door te nemen voordat u de integratie gaat inrichten en gebruiken. 1.3 Checklist voor de voorbereiding Is AccountView versie 9.6a met Service Pack B geïnstalleerd? Is de module Accountants Toolkit beschikbaar? Is er een ingerichte Visma Advisor-omgeving voor de samenwerking met de cliënt die met eaccounting werkt of gaat werken? Is in eaccounting de Visma eaccounting API geactiveerd? Controleer dit eventueel in eaccounting onder Extra diensten. Hebt u een voorbeeldadministratie die voldoet aan de gestelde eisen? Zie Informatie vooraf (4). 1.4 Schematisch weergave van de werkwijze De afbeelding hieronder geeft zowel het inrichtingsproces als het gebruik van de integratie op hoofdlijnen weer.

5 Afbeelding 1.1. Schema van de integratie tussen AccountView en eaccounting Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView 5

6 De integratie met eaccounting inrichten 6 2. De integratie met eaccounting inrichten Hieronder volgen de stappen die nodig zijn wanneer een cliënt overstapt van AccountView naar eaccounting. Als de cliënt al met eaccounting werkt, dan slaat u de eerste vier stappen over en begint u met stap 5, het aanmaken van een nieuwe administratie. 1. Genereer in AccountView een auditfile voor de administratie die naar eaccounting moet worden overgezet. Kies daarvoor Bestand > Administraties en vervolgens Document > Exporteren > XML Auditfile Financieel. Selecteer 1 en de laatste periode van het boekjaar bij Perioden. Dit betekent dat de auditfile alle mutaties van het boekjaar bevat exclusief de beginbalans. Toelichting: Het is mogelijk om in AccountView de auditfile inclusief de beginbalans (periode 0) te genereren. Maar tijdens de import in eaccounting worden deze posten als gewoon boekstuk met de begindatum van het boekjaar geboekt, en niet als openingsbalans. Het gevolg is dat er in eaccounting geen openingsbalans zichtbaar is. 2. Maak in eaccounting een nieuw bedrijf aan en lees de in AccountView gegenereerde auditfile in. Alle grootboekmutaties worden geboekt en voor debiteuren en crediteuren de nog openstaande posten. Alle grootboekrekeningen hebben het type Goodwill gekregen, waardoor alle rekeningen worden ondergebracht op de balans en er geen resultaat zichtbaar is. 3. Pas in eaccounting de rekeningtypen aan. Kies hiervoor in eaccounting Instellingen > Rekeningschema. Zorg ervoor dat elke rekening het juiste type krijgt, en de balans- en resultatenrekening aansluiten bij de balans- en resultatenrekening in AccountView. (eaccounting kent geen rekeningtype Balans/W&V). 4. Voer in eaccounting de openingsbalans handmatig in. Kies hiervoor Instellingen > Boekjaren en openingsbalans. 5. Maak in AccountView een nieuwe administratie aan. Selecteer daarbij Modeladministratie op basis van voorbeeldadministratie en gebruik de voorbeeldadministratie die aan de eerder genoemde eisen voldoet. 6. Maak in AccountView een nieuwe onderneming aan en koppel de nieuwe administratie aan deze onderneming. Dit doet u in het venster Ondernemingen (Document > Stamgegevens systeem > Ondernemingen). Zie ook Werkwijze ondernemingen inrichten ( ) in de AccountView-documentatie. 7. Voer in de nieuwe administratie in AccountView de beginbalans handmatig in. Gebruik hiervoor een memoriaalbladzijde in periode 0. Boekingen in periode 0 worden niet geexporteerd naar eaccounting.

7 7 3. De integratie met eaccounting gebruiken Dit hoofdstuk gaat in op het uitwisselen van boekingen tussen AccountView en eaccounting en de jaarovergang. 3.1 Boekingen uit eaccounting importeren Zie ook Aandachtspunten voor de import uit eaccounting (9) voor een toelichting op de werking van de import. Zo importeert u boekingen uit eaccounting in AccountView: 1. Kies Document > Stamgegevens systeem > Ondernemingen. 2. Selecteer de onderneming waarvoor u boekingen uit eaccounting wilt importeren. 3. Kies Document > Boekingen uit eaccounting ophalen. Afbeelding 3.1. De wizard Boekingen uit eaccounting ophalen 4. Doorloop de vensters van de optie om de import te voltooien. Het rapport van de optie vermeldt welke debiteuren en crediteuren zijn aangemaakt en hoeveel boekstukken er zijn geïmporteerd. Alle boekstukken worden in systeemdagboek 980 geïmporteerd. 3.2 Controles in AccountView uitvoeren Na de import heeft de accountant de beschikking over alle boekstukken uit eaccounting. Hiermee kunnen de normale controlewerkzaamheden worden uitgevoerd. De omschrijving van geïmporteerde dagboekbladzijden in AccountView begint met het oorspronkelijke boekstuknummer van eaccounting. Als de import van een periode compleet is, kan er ook een BTW-aangifte worden opgesteld. 3.3 Correcties in AccountView invoeren De correcties kunnen in ieder dagboek worden geboekt. De saldi van alle boekingen worden naar eaccounting geëxporteerd, uitgezonderd de boekingen in dagboek 980 en de boekingen in periode 0 (beginbalans). Het is niet mogelijk om vanuit AccountView nieuwe stamgegevens of nieuwe openstaande posten te exporteren naar eaccounting. 3.4 Correctiesaldi naar eaccounting exporteren De saldi van correcties in AccountView worden naar eaccounting geboekt. Het gaat om de saldi per grootboekrekening, debiteur-/crediteurnummer en factuurnummer. Zie ook Aandachtspunten voor de export uit AccountView (11). Als er in AccountView correcties zijn op de verzamelrekening van debiteuren of crediteuren, moet de saldowijziging in eaccounting op een andere rekening worden geboekt om daar de aansluiting tussen het saldo van de verzamelrekening en het totaal van openstaande facturen te behouden. De wizard voor het exporteren van de saldi bevat een venster waarin deze andere rekening kan worden ingevoerd. Zo exporteert u correctiesaldi vanuit AccountView naar eaccounting: 1. Kies Document > Stamgegevens systeem > Ondernemingen. 2. Selecteer de onderneming waarvoor u boekingen wilt exporteren.

8 De integratie met eaccounting gebruiken 8 3. Kies Document > Correcties boeken in eaccounting. 4. Doorloop de vensters van de wizard om de export te voltooien. Als er een correctie is geweest in de verzamelrekening van debiteuren of debiteuren, krijgt u een extra venster te zien waarin u de rekeningnummers voor de correctiesaldi kunt invoeren. Afbeelding 3.2. Het extra venster voor correcties van verzamelrekeningen in de wizard Correcties boeken in eaccounting Het rapport van de optie toont het volledige boekstuk dat in eaccounting is aangemaakt. Hier staat ook het boekstuknummer vermeld. 3.5 Jaarovergang Hieronder volgen de stappen die nodig zijn bij de jaarovergang: 1. Maak in zowel AccountView als eaccounting een volgend boekjaar aan. In AccountView wordt dan in het nieuwe boekjaar de beginbalans aangemaakt en het resultaat van het oude overgeboekt naar de resultatenrekening op de balans. In eaccounting wordt de openingsbalans aangemaakt, maar er wordt geen resultaat geboekt. Het gevolg is een verschil tussen debet en credit op de openingsbalans in het nieuwe boekjaar dat gelijk is aan het resultaat van het vorig boekjaar. 2. Sluit in zowel AccountView als eaccounting het boekjaar af. Neem in AccountView de beginbalans zo nodig nogmaals over. Sluit het boekjaar af volgens de actuele procedure (zie In eaccounting: Boek het resultaat via het boekingssjabloon Resultaat boekjaar. Nadat dit boekstuk in AccountView is geïmporteerd, moet de beginbalans opnieuw worden overgenomen. (Zie voor het afsluiten van het boekjaar in eaccounting

9 9 4. Aandachtspunten voor de import uit eaccounting 4.1 Boekstukken Tijdens het importeren van boekingen in AccountView worden alle boekstukken van het geselecteerde boekjaar uit eaccounting opgehaald, evenals alle inkoop- en verkoopfacturen (inclusief de facturen die zijn ingevoerd met de snelle factuurinvoer). De facturen worden gebruikt om het debiteur-/crediteurnummer en het factuurnummer te koppelen aan de boekstukken die zijn gerelateerd aan een factuur, zoals de boeking van de oorspronkelijke factuur, de betaling of deelbetalingen, de verrekening met een eventuele creditfactuur en de afboeking van een betalingsverschil. Alle boekstukken die uit eaccounting zijn opgehaald, worden in AccountView in memoriaaldagboek 980 geboekt en zijn in AccountView niet meer te wijzigen. In eaccounting kunnen gejournaliseerde boekstukken niet meer worden gewijzigd; alleen correctie door een nieuw boekstuk is mogelijk. Het interne ID van het boekstuk in eaccounting wordt in AccountView vastgelegd in de dagboekbladzijde. Bij een volgende import worden ook weer alle boekstukken van het geselecteerde boekjaar opgehaald, maar de boekstukken waarvan het ID al voorkomt in een dagboekbladzijde van AccountView, worden niet opnieuw geboekt. Omdat alle boekstukken uit eaccounting worden geïmporteerd, is het niet mogelijk om door te werken in de oorspronkelijke (AccountView-)administratie van de betreffende cliënt nadat de administratie is overgezet naar eaccounting. In dat geval zouden immers de al aanwezige transacties worden geïmporteerd en dus dubbel gaan voorkomen. Daarnaast maakt de importfunctie automatisch de benodigde BTW-codes aan. In eaccounting zit een vaste lijst met BTW-codes. Voor een correcte werking moeten deze BTW-codes ook in de AccountView-administratie aanwezig zijn. Als er wordt geïmporteerd in een administratie waarin nog geen transacties aanwezig zijn, dan worden de BTW-codes automatisch toegevoegd. 4.2 Stamgegevens debiteuren en crediteuren Debiteuren en crediteuren die niet bekend zijn in AccountView, worden automatisch aangemaakt, maar alleen als daarvoor mutaties worden geïmporteerd. Bij het importeren wordt het interne ID uit eaccounting vastgelegd. Aan de hand van dit interne ID wordt bij elke import bepaald of een debiteur of crediteur al bestaat in AccountView. Bij de eerste keer importeren worden daarom alle gebruikte debiteuren en crediteuren aangemaakt. Het genereren van debiteur-/crediteurnummers voor aan te maken debiteuren en crediteur gebeurt op basis van het volgnummer. Het debiteur- of crediteurnummer uit eaccounting wordt opgeslagen in de zoekcode. Als het debiteur- of crediteurnummer uit eaccounting langer is dan 10 posities, dan wordt het afgekapt. De bedrijfsnaam van de debiteur of crediteur wordt ook overgenomen uit eaccounting en de juiste verzamelrekening wordt ingevuld. De overige velden blijven leeg. De debiteuren en crediteuren worden herkend op basis van het interne ID van eaccounting omdat de debiteur- en crediteurnummers uit eaccounting om een aantal redenen niet bruikbaar zijn: Debiteur- en crediteurnummers kunnen in eaccounting langer zijn dan 10 tekens. eaccounting heeft aparte tabellen voor debiteuren en voor crediteuren. Debiteur 1 en crediteur 1 hoeven dus niet dezelfde relatie te zijn. AccountView heeft maar één tabel waarin de debiteuren en crediteuren door elkaar zijn opgenomen. In eaccounting zijn debiteur- en crediteurnummers te wijzigen, ook als er al op de debiteur of crediteur is geboekt. Het is af te raden om in eaccounting debiteur- en crediteurnummers te wijzigen. Als bijvoorbeeld in eaccounting de betaling van een factuur na de wijziging plaatsvindt terwijl de factuur was geboekt voor de wijziging, dan zal bij import in AccountView de betaling niet worden herkend als behorend bij de factuur en bij de debiteur. Als een debiteur- of crediteurnummer bij de import niet wordt herkend, dan wordt de post geboekt op de algemene debiteur _DEB of de algemene crediteur _CRED. Het is mogelijk om deze post in AccountView handmatig over te boeken naar de juiste debiteur of crediteur in periode 0. Boekingen in periode 0 worden namelijk niet geëxporteerd naar eaccounting. Bij het importeren van een auditfile in eaccounting worden geen facturen gemaakt voor openstaande posten die al deels waren betaald. Het gevolg is dat deze posten in AccountView niet aan een debiteur of crediteur kunnen worden gekoppeld. De posten worden daarom allemaal op de algemene debiteur of crediteur geboekt. 4.3 Inkoopfacturen Het factuurnummer van een inkoopfactuur kan in eaccounting maximaal 50 posities lang zijn. Als een factuurnummer langer is dan 10 posities, dan wordt het in AccountView in de betalingsreferentie van de openstaande post gezet. Voor het document-/factuurnummer wordt een volgnummer gegenereerd.

10 Aandachtspunten voor de import uit eaccounting Grootboek Grootboekrekeningnummers die in AccountView ontbreken, worden automatisch aangemaakt, maar alleen als daarvoor mutaties worden geïmporteerd. De AccountView-administratie hoeft dus niet van meet af aan alle rekeningen te bevatten die in eaccounting aanwezig zijn. De accountant kan de ontbrekende rekeningen handmatig aanmaken, bijvoorbeeld als ze nodig zijn voor het invoeren van correcties. Accountants werken meestal met een standaardrekeningschema. Als dit van tevoren aanwezig is in AccountView, dan zal er alleen incidenteel een nieuw rekeningnummer worden geïmporteerd. Bij de import worden van ontbrekende rekeningen alleen het rekeningnummer en de omschrijving overgenomen. Het rekeningtype wordt altijd Balans en dit kan handmatig worden aangepast. Het type verzamelrekening wordt altijd n.v.t.; hierbij is handmatige aanpassing na een import niet mogelijk. Daarom moeten de verzamelrekeningen Debiteuren, Crediteuren en eventueel Bank/Kas al voor de import aanwezig zijn. Hou er rekening mee dat er in eaccounting maar één verzamelrekening Debiteuren en één verzamelrekening Crediteuren kan zijn. In de AccountView-administratie moet er daarom ook maar één verzamelrekening Debiteuren en één verzamelrekening Crediteuren aanwezig zijn. De rekeningen zijn in eaccounting als volgt te vinden: Rekeningen Debiteuren en Crediteuren: Instellingen > Bedrijf > Standaardrekeningen: de rekeningen achter de regels Debiteuren en Crediteuren Rekeningen Liquide middelen: Instellingen > Kas- en bankrekeningen Als de AccountView-administratie geen volledig rekeningschema bevat, dan worden alleen de rekeningen aangemaakt die ook in de boekingen worden gebruikt. 4.5 BTW eaccounting bevat een vaste lijst met BTW-codes. Deze BTW-codes worden standaard in de Accountview-administratie aangemaakt wanneer er voor de eerste keer wordt geïmporteerd. Daarna moet er in principe niets meer worden gewijzigd aan de BTW-codes. Mocht er toch een BTW-code ontbreken, dan wordt de import afgebroken. Bij de import worden de BTW-code en het bijbehorende BTW-bedrag op de dagboekregel ingevuld zodat er een BTW-aangifte kan worden gedaan in AccountView. 4.6 Overig Er worden geen andere stamgegevens geïmporteerd. Er worden ook geen dimensies zoals kostenplaatsen en projectcodes geïmporteerd. Alle bedragen worden in de administratievaluta geïmporteerd. Het is wel mogelijk om in eaccounting met vreemde valuta te werken, maar alleen het bedrag in de administratievaluta wordt geïmporteerd.

11 11 5. Aandachtspunten voor de export uit AccountView 5.1 Correctieboekingen De accountant kan in AccountView correctieboekingen aanbrengen in elk gewenst dagboek. Bij de export worden alle boekingen buiten dagboek 980 gesaldeerd per periode, rekeningnummer, debiteur-/crediteurcode en factuurnummer. Vervolgens wordt het verschil bepaald met de vorige export. Dit verschil wordt als een boekstuk naar eaccounting geëxporteerd. Als een correctieboeking in AccountView wordt gewijzigd nadat deze is geëxporteerd naar eaccounting, dan ontstaat een verschil met het saldo van de laatste export. Dit verschil wordt weer automatisch opgenomen in de volgende export. 5.2 Betalingen van facturen Betalingen van facturen moeten altijd in eaccounting worden ingevoerd en nooit in AccountView; het is op dit moment niet mogelijk om boekingen van betalingen over te brengen naar eaccounting. Wanneer er in AccountView toch een wijziging op een verzamelrekening Debiteuren of Crediteuren wordt ingevoerd, dan zal in eaccounting het saldo van de verzamelrekening wel aangepast worden, maar het overzicht van openstaande posten blijft ongewijzigd en klopt dus niet meer. 5.3 Stamgegevens Nieuwe stamgegevens worden nooit vanuit AccountView naar eaccounting geëxporteerd. Als er bijvoorbeeld is geboekt op een grootboekrekening die in eaccounting niet bestaat, dan wordt de export afgebroken met een foutmelding. 5.4 Openstaande posten Het is niet mogelijk om vanuit AccountView een nieuwe openstaande post in eaccounting te maken. 5.5 Boekingen in periode 0 Wat in AccountView in periode 0 wordt geboekt, wordt niet geëxporteerd naar eaccounting omdat eaccounting zijn eigen beginbalans heeft.

12 Visma eaccounting Factureren - mogelijkheden, inrichting en gebruik Visma eaccounting Factureren - mogelijkheden, inrichting en gebruik Visma eaccounting Factureren is een variant van Visma eaccounting met beperkte functionaliteit. Dit heeft consequenties voor de inrichting van de integratie met AccountView en hoe de accountant de integratie gebruikt. Dit hoofdstuk gaat in op die consequenties. Let op: In de andere hoofdstukken in deze gids wordt niet gewezen op de afwijkingen die voor eaccounting Factureren gelden. Met eaccounting Factureren kunnen cliënten verkoopfacturen invoeren, evenals betalingen en creditnota's die betrekking hebben op bestaande verkoopfacturen. Door zelf betalingen van facturen in te voeren, houdt de cliënt zicht op de facturen die nog openstaan. De accountant importeert de boekingen van de cliënt uit eaccounting en doet de rest van de boekhouding in AccountView. Bij gebruik van deze variant door een cliënt zijn enkele handelingen niet mogelijk. U kunt: geen correcties vanuit AccountView in eaccounting doorvoeren; geen auditfile met gegevens vanuit AccountView in eaccounting importeren; de beginbalans niet handmatig in eaccounting invoeren. Het gevolg is dat de cliënt met het standaardrekeningschema van eaccounting werkt en dat de administratie in AccountView hiermee in overeenstemming moet zijn. Net als bij de standaardvariant van eaccounting hebt u voor elke cliënt die met eaccounting Factureren gaat werken, een nieuwe administratie nodig. Voor het aanmaken daarvan hebt u een voorbeeldadministratie nodig die voldoet aan de voorwaarden die zijn genoemd in Informatie vooraf (4) en deze aanvullende voorwaarden: De debiteurenrekening in AccountView heeft hetzelfde nummer als in eaccounting, namelijk De crediteurenrekening in AccountView heeft hetzelfde nummer als in eaccounting, namelijk De BTW-codes en BTW-rekeningen in AccountView zijn hetzelfde als in eaccounting. De grootboekrekening waaraan in AccountView het bankboek is gekoppeld, heeft niet het nummer 1100 zoals in eaccounting. Grootboekrekening 1100 is in AccountView een balansrekening. De grootboekrekening waaraan in AccountView het kasboek is gekoppeld, heeft niet het nummer 1000 zoals in eaccounting. Grootboekrekening 1000 is in AccountView een balansrekening. Bij eaccounting Factureren worden factuurbetalingen door de cliënt in eaccounting ingevoerd en door de accountant in AccountView geïmporteerd. Bankafschriften met de factuurbetalingen worden door de accountant in AccountView verwerkt. Hij gaat daarbij als volgt te werk: Stel, het bankboek is in AccountView gekoppeld aan rekening De cliënt heeft de betaling van een factuur met nummer ingevoerd en de accountant heeft de boekingen uit eaccounting opgehaald. De regels van het venster Dagboekinvoer zien eruit als in onderstaande afbeelding. Als de accountant vervolgens een bankafschrift ontvangt met de betaling van factuur , dan boekt hij deze af van rekening 1100 (in plaats van debiteurenrekening 1200). Zo wordt het saldo van rekening 1100 weer 0 en geeft rekening 1105 het correcte banksaldo weer. Afbeelding 6.1. Regels met factuurbetaling uit eaccounting Factureren

13 Index 13 Index _DEB / _CRED 9 A AccountView-module 4 AccountView-versie 4 Advisor 4 API 4 Auditfile 6, 12 B Bank-/kasrekeningen 10 Bedrijf in eaccounting 6, 9 Beginbalans 6, 7, 11, 12 Boekingen uit eaccounting ophalen 7 BTW 4, 7, 10, 12 C Correcties voor eaccounting 7, 8, 10, 11, 12 Crediteurenrekening 7, 8, 10, 12 Crediteurnummer eaccounting 9 D Dagboek 980 7, 9, 11 Debiteurenrekening 7, 8, 10, 12 Debiteurnummer eaccounting 9 Dimensies 10 E eaccounting API 4 F Factuurnummers inkoop 9 J Jaarafsluiting 8 K Kas-/bankrekeningen 10 Kostenplaatsen 10 L Liquide middelen 10 M Module AccountView 4 O Omschrijving dagboekbladzijde 7 Ondernemingen 6 Openingsbalans 6, 7, 11, 12 Openstaande posten 6, 7, 11 P Projectcodes 10 R Rekeningschema 4, 6, 10, 12 Resultaat boekjaar 8 S Stamgegevens 7, 9, 10, 11 V Valuta 4, 10 Versie AccountView 4 Verzamelrekeningen deb/cred 7, 8, 10, 12 Visma Advisor 4 Voorbeeldadministratie 4, 6, 12

Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView

Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma

Nadere informatie

Een product van Visma Software BV

Een product van Visma Software BV Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of

Nadere informatie

Accountants aan de slag met Financial Overview

Accountants aan de slag met Financial Overview Accountants aan de slag met Financial Overview Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV.

Nadere informatie

Een product van Visma Software BV

Een product van Visma Software BV Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of

Nadere informatie

Nieuw in AccountView Go 13 november 2014

Nieuw in AccountView Go 13 november 2014 Nieuw in AccountView Go 13 november 2014 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit

Nadere informatie

Nieuw in AccountView Go 13 november 2014

Nieuw in AccountView Go 13 november 2014 Nieuw in AccountView Go 13 november 2014 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit

Nadere informatie

Consolit Modules (C4) Handleiding Dynamisch Filter

Consolit Modules (C4) Handleiding Dynamisch Filter Consolit Modules (C4) Handleiding Dynamisch Filter C4 Dynamisch Filter 2 Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Consolit Business Solutions. Dit geldt

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.3a

Nieuw in AccountView versie 9.3a Nieuw in AccountView versie 9.3a Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Aan de slag met Visma Scanner en AccountView

Aan de slag met Visma Scanner en AccountView Aan de slag met Visma Scanner en AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV.

Nadere informatie

Aan de slag met AutoInvoice in AccountView 9.5

Aan de slag met AutoInvoice in AccountView 9.5 Aan de slag met AutoInvoice in AccountView 9.5 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV.

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.5a

Nieuw in AccountView versie 9.5a Nieuw in AccountView versie 9.5a Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Korte handleiding AccountView Mobile Scanner

Korte handleiding AccountView Mobile Scanner Korte handleiding AccountView Mobile Scanner Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV.

Nadere informatie

Consolit Modules (C4) Handleiding BTW-nummer verificatie

Consolit Modules (C4) Handleiding BTW-nummer verificatie Consolit Modules (C4) Handleiding BTW-nummer verificatie 2 Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Consolit Business Solutions. Dit geldt ook voor

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software Inhoud Inleiding 2 Jaarafsluiting 2 Periodeafsluiting 3 Jaarafsluiting in Mamut Business Software 4 Boeken in twee boekjaren

Nadere informatie

Een product van Visma Software BV

Een product van Visma Software BV Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Aan de slag met Visma AutoInvoice in AccountView

Aan de slag met Visma AutoInvoice in AccountView Aan de slag met Visma AutoInvoice in AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie

Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie Eindejaarsverwerking Binnenkort staat u op het punt (mogelijk voor de eerste keer) een nieuw boekjaar in AccountView aan te maken. Hiervoor willen wij u een aantal aandachtspunten meegeven. Zie ook op

Nadere informatie

1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen

1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen Eindejaarsverwerking betekent in AccountView 'een nieuw boekjaar automatisch aanmaken'. Uw verlies- en winstrekeningen komen in het nieuwe boekjaar op nul te staan. Verder houdt u alle benodigde gegevens

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.50.00 Copyright Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei 2011. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei 2011. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield conversie Mogelijkheden en stappenplan versie 2.3 Mei 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield Conversie versie 2.3 Mei 2011 p1/6 Introductie Twinfield

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.0e

Nieuw in AccountView versie 9.0e Nieuw in AccountView versie 9.0e Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Account Insight. Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties.

Account Insight. Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties. Account Insight Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties. Graag ontzorgen wij u van de technische barrières die u belemmeren de toegevoegde waarde van data-analyse

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Infomobiel & Infoboek

Infomobiel & Infoboek Infomobiel & Infoboek Instructie invoeren beginbalans Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 Inbrengen beginsituatie

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Jaarovergang VISIPOS

Gebruikersinstructie. Jaarovergang VISIPOS Gebruikersinstructie Jaarovergang VISIPOS Versie: December 2014 Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij VISIPOS B.V. Dit geldt ook voor eventuele

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex)

Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex) Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex) Dit stappenplan heeft u nodig om uw administraties in Accountview gereed te maken voor het nieuwe

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

Consolit Modules (C4) Handleiding Backoffice XML Dashboard

Consolit Modules (C4) Handleiding Backoffice XML Dashboard Consolit Modules (C4) Handleiding Backoffice XML Dashboard C4 2 Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Consolit Business Solutions. Dit geld ook voor

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.6a

Nieuw in AccountView versie 9.6a Nieuw in AccountView versie 9.6a Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Aan de slag met Visma.net AutoInvoice in AccountView

Aan de slag met Visma.net AutoInvoice in AccountView Aan de slag met Visma.net AutoInvoice in AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie.

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. Welkom bij de migratie wizard De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. De migratie bestaat uit een aantal

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. Bij Basecone converteren wij de

Nadere informatie

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. De BTWgrondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Autofl x. Opzetten administratie in Accountview. Software voor Autobedrijven. Supportnotes Autoflex Betreft versies: 4.6 / 4.

Autofl x. Opzetten administratie in Accountview. Software voor Autobedrijven. Supportnotes Autoflex Betreft versies: 4.6 / 4. Supportnotes Autoflex Betreft versies: 4.6 / 4.7 Datum: 12/10/01 Opzetten administratie in Accountview. Deze supportnote is bedoeld voor bedrijven die overstappen naar Autoflex in combinatie met AccountView.

Nadere informatie

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 1 Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 Het wijzigen van het hoge Btw-tarief per 01-10-2012 1 UNIT4 heeft voor UNIT4 Multivers een speciale wizard ontwikkeld voor

Nadere informatie

Visma-diensten activeren in AccountView

Visma-diensten activeren in AccountView Visma-diensten activeren in AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.3

Nieuw in AccountView versie 9.3 Nieuw in AccountView versie 9.3 Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & 2011-2012. Car-Systems heerlen

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & 2011-2012. Car-Systems heerlen ACCOUNTVIEW VOORBEREIDING & JAAROVERGANG 2011-2012 In dit document wordt de procedure jaarovergang Accountview kort en krachtig beschreven. Zodat u eenvoudig uw boekjaar 2012 op tijd kunt openen nog voordat

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Service Pack Editie DATUM 1 november 2013 AUTEUR J. van Heeren UNIT4 Multivers Extended is een product van: UNIT4

Nadere informatie

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB Handleiding

Nadere informatie

Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact#

Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact# Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact# Hieronder vindt u informatie hoe u de gegevens van mijnwinkel.nl binnen Exact kunt verwerken. Daarnaast treft u ook nog enkele aandachtspunten aan die van

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

(C) Newmerce.nl INFOMOBIEL & INFOBOEK INBRENGEN BEGINSITUATIE

(C) Newmerce.nl INFOMOBIEL & INFOBOEK INBRENGEN BEGINSITUATIE (C) Newmerce.nl INFOMOBIEL & INFOBOEK INBRENGEN BEGINSITUATIE 1 (C) Newmerce.nl INBRENGEN BEGINSITUATIE Debiteuren Crediteuren Voorraad auto s en onderdelen Beginbalans op grootboekniveau Kas, Bank en

Nadere informatie

Werkzaamheden jaarafsluiting

Werkzaamheden jaarafsluiting Werkzaamheden jaarafsluiting Voorbereiding (december) Indien in het systeem de administratie wordt bijgehouden van meerdere bedrijven, dan dienen de volgende handelingen per bedrijf herhaald te worden.

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.2

Nieuw in AccountView versie 9.2 Nieuw in AccountView versie 9.2 Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen BTW Hoog 19% wordt 21% - Pag 1 BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen Inleiding Per 1 oktober 2012 wijzigt het percentage voor het hoge BTW tarief van 19% naar 21%. De belastingdienst

Nadere informatie

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar AccountView Windows conversie-procedure Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar Belangrijk Inleiding De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw organisatie.

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn:

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn: Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 Met deze optie kunt u in King een bestand in ASCII of XML-formaat inlezen met journaalposten, die door een ander programma zijn aangemaakt. Hierdoor bespaart u tijd,

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.1

Nieuw in AccountView versie 9.1 Nieuw in AccountView versie 9.1 Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Forumdiscussie op basis van RGS Ready

Forumdiscussie op basis van RGS Ready RGS Ready Leveranciers van boekhoudsoftware claimen RGS te ondersteunen, maar wat zegt dat eigenlijk? Nu is er RGS Ready om de mate van RGS ondersteuning objectief na te gaan. Met boekhoudsoftware als

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Koppeling met SnelStart

Koppeling met SnelStart Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. STEL UW STANDAARD BOEKHOUDPAKKET IN 3 3. ACTIVEER DE RECHTSTREEKSE COM-KOPPELING 3 4. GEEF DE ADMINISTRATIENAMEN EN DAGBOEKNUMMERS OP 3 5. IMPORTEER HET REKENINGSCHEMA 4

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

Valutakoerswijzigingen

Valutakoerswijzigingen CASH biedt de mogelijkheid om de koers van valuta te wijzigen. Dit document beschrijft de juiste en een geadviseerde werkwijze zodat de verwerking van valutakoerswijzigingen correct verloopt. Onderhoud

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

Instellingen backoffice Jack Plus

Instellingen backoffice Jack Plus Instellingen backoffice Jack Plus Instellingen backoffice Jack Plus Bedrijfsgegevens: Deze zijn in te geven via "Bestand>Parameters>Boekingsparameters": Rekeningschema: Het rekeningschema kan ingevoerd

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

PROCEDURE JAARAFSLUITING

PROCEDURE JAARAFSLUITING AGRESSO WHOLESALE PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Release 2010 (8.8) DATUM 29 november 2010 AUTEUR J. van Heeren Agresso Wholesale is een product van: UNIT4 Business Software

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking eaccounting

Eindejaarsverwerking eaccounting Eindejaarsverwerking eaccounting 2016-2017 Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u in dit document de volledige eindejaarsverwerking, stap voor stap.

Nadere informatie

1. Quick Start...4. 1.1. BTW Code...4. 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5. 1.3. Importeren debiteuren...5. 1.4. Importeren crediteuren...

1. Quick Start...4. 1.1. BTW Code...4. 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5. 1.3. Importeren debiteuren...5. 1.4. Importeren crediteuren... 1. Quick Start...4 1.1. BTW Code...4 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5 1.3. Importeren debiteuren...5 1.4. Importeren crediteuren...6 1.5. Standaardwaarden...7 2. Bestand...8 2.1. BTW Code...8

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

HANDLEIDING EXACT ONLINE STARTER

HANDLEIDING EXACT ONLINE STARTER WWW.YOURSONLINE.NL HANDLEIDING Exact Online Starter is bedoeld voor ondernemers die hun administratie uitbesteden, maar wel graag real-time inzicht hebben. En dat zonder een abonnement te hoeven afsluiten.

Nadere informatie

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd Automatische functies in een kopie administratie In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer

Nadere informatie

Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Financiële administratie Bank- en kasboekingen Financiële administratie Bank- en kasboekingen U kunt uw ontvangen bankafschriften en kasmutaties eenvoudig boeken in Kleos. U geeft per afschriftregel aan of het om een debiteurenboeking, crediteurenboeking

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Koppeling 4CIS InfoBase en Exact

Koppeling 4CIS InfoBase en Exact Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Koppeling 4CIS InfoBase en Exact Instellingen koppeling met Exact Overnemen van stamgegevens debiteuren en crediteuren Overnemen journaalposten

Nadere informatie

Administratie Instellingen configureren

Administratie Instellingen configureren Administratie Instellingen configureren Januari 2012 2012 Copyright Asperion INHOUD 1 Begin van een nieuwe administratie... 4 2 Configureren standaardinstellingen... 7 2.1 Algemene administratie instellingen...

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking AccountView 2015-2016

Eindejaarsverwerking AccountView 2015-2016 Eindejaarsverwerking AccountView 2015-2016 Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u in deze aflevering de volledige eindejaarsverwerking, stap voor stap.

Nadere informatie