NN (L) Global High Dividend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NN (L) Global High Dividend"

Transcriptie

1 MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES NN (L) Global High Dividend Morningstar Ratings 31/05/2015 Beleggingsbeleid Het fonds belegt in wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een aantrekkelijk dividendrendement (het dividend als percentage van de aandelenkoers). De portefeuille is gespreid over verschillende landen en bedrijfssectoren. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de referentieindex MSCI World NR door te profiteren van de mogelijkheden die zich in de markt voordoen. Wij streven ernaar de meest veelbelovende aandelen te selecteren op basis van een grondige analyse. Wij richten ons op ondernemingen die een stabiel en relatief hoog dividend uitkeren. Uiteindelijk kiezen wij voor aandelen die naar verwachting een duurzaam dividendrendement bieden als gevolg van een sterke financiële positie en uitstekende bedrijfsprestaties. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk) dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen. Cumulatief rendement (netto %) EUR 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Fonds Benchmark Rendement per jaar (netto %) EUR 1Y 3Y 5Y Fonds Benchmark Jaarlijks rendement (netto %) Kerngegevens Type Fonds EQUITY Share Class I Kapitalisatie Valuta Share Class EUR ISIN Code LU Bloomberg Code INGGHIC LX Reuters Code LU LUF Telekurs Code WKN Code A0LFV6 Sedol Code - Domicilie LUX Benchmark MSCI World Net Koers Frequentie Daily Fondsgegevens Oprichtingsdatum Fonds 15/04/2002 Oprichtingsdatum Share Class 06/08/2004 Koers EUR Koers vorige maand EUR Jaar Hoog (15/04/2015) EUR Jaar Laag (16/10/2014) EUR Totale Nettowaarde Fonds (Mln) EUR Totale Nettowaarde Share Class (Mln) EUR Dividend Rendement 3.30 Kosten Lopende kosten per jaar 0.81% Beheerkosten per jaar 0.60% Servicekosten per jaar 0.20% Top 10 Holdings Pfizer Inc 2.03% Citigroup Inc 2.03% Microsoft Corp 2.00% General Electric Co 1.98% Bnp Paribas 1.97% Royal Dutch Shell Plc-A Shs 1.95% Mitsubishi Ufj Financial Gro 1.69% Vodafone Group Plc 1.64% Metlife Inc 1.62% Assicurazioni Generali 1.62% 94 EUR 2015YTD Fonds Benchmark

2 Global High Dividend Statistieken EUR 1 jaar 3 jaar 5 jaar Rendement per jaar (netto%) Standaard Afwijking Sharpe Ratio per jaar Alpha α (%) Bèta R-Squared Informatie Ratio per jaar Tracking Error per jaar (**) De Euribor 3 maands rente wordt gebruikt als risicovrije rente voor de berekening van de Sharpe-ratio per jaar. Risicoprofiel (categorie: zie pag. 1) Het fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het marktrisico dat verbonden is aan deze aandelen en/of financiële instrumenten en dat gebruikt wordt om beleggingsdoelstellingen te behalen wordt gezien als hoog. Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de evolutie van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven. VaR (95% per jaar) VaR (zonder diversificatie) De VaR (Value at Risk) is een statistische indicator voor het meten van de maximale jaarlijkse verlies dat kan worden gemaakt binnen een bepaalde betrouwbaarheidsinterval. Geografische verdeling Verenigde Staten 43.67% Verenigd Koninkrijk 12.64% Frankrijk 8.74% Japan 8.42% Zwitserland 5.96% Canada 3.85% Italië 3.52% Duitsland 2.48% Nederland 2.03% Taiwan 1.75% Overige 6.95% Valuta verdeling USD 57.06% GBP 12.12% EUR 9.81% JPY 8.12% CHF 5.71% Overige 7.18% Sector verdeling Financials 23.27% Health Care 13.09% Information Technology 12.57% Industrials 10.52% Consumer Discretionary 10.32% Energy 10.06% Consumer Staples 6.10% Telecommunication Services 5.32% Materials 5.02% Utilities 3.71% Andere aandelenklassen X Kapitalisatie P Kapitalisatie W Kwartaaluitkering W Kapitalisatie I Uitkering X Kwartaaluitkering P Uitkering LU LU LU LU LU LU LU EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET

3 Global High Dividend Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. De in dit document vermeld Luxemburgse fonds is een Subfonds van een SICAV, opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekoers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens non audited. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fondsspecifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Luxemburg, gratis verkrijgbaar via Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een sturen naar NN Investment Partners: of kijken op Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

4 MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES NN (L) Global Sustainable Equity Morningstar Ratings 31/05/2015 Beleggingsbeleid Het fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die een duurzaam groeibeleid voeren. Deze bedrijven combineren hun streven naar goede financiële resultaten met respect voor maatschappelijke principes (bv. mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid) en respect voor het milieu. De geselecteerde bedrijven moeten in hoge mate voldoen aan de criteria die worden gesteld aan ondernemingen die 'de beste in hun klasse' (Best in Class) zijn. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de referentie-index MSCI World NR. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen berekend wordt. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen. Cumulatief rendement (netto %) EUR 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Fonds Benchmark Rendement per jaar (netto %) EUR 1Y 3Y 5Y Fonds Benchmark Jaarlijks rendement (netto %) Kerngegevens Type Fonds EQUITY Share Class I Kapitalisatie Valuta Share Class EUR ISIN Code LU Bloomberg Code INGSGIC LX Reuters Code LU LUF Telekurs Code WKN Code A0ML89 Sedol Code - Domicilie LUX Benchmark MSCI World Net Koers Frequentie Daily Fondsgegevens Oprichtingsdatum Fonds 19/06/2000 Oprichtingsdatum Share Class 07/07/2004 Koers EUR Koers vorige maand EUR Jaar Hoog (15/04/2015) EUR Jaar Laag (16/10/2014) EUR Totale Nettowaarde Fonds (Mln) EUR Totale Nettowaarde Share Class (Mln) EUR Kosten Lopende kosten per jaar 0.81% Beheerkosten per jaar 0.60% Servicekosten per jaar 0.20% Top 10 Holdings Apple Inc 3.22% Google Inc-Cl A 2.73% Cvs Health Corp 2.12% Microsoft Corp 2.03% Gilead Sciences Inc 1.94% Wells Fargo & Co 1.86% Visa Inc-Class A Shares 1.71% Stericycle Inc 1.67% Novartis Ag-Reg 1.63% Procter & Gamble Co/The 1.56% 101 EUR 2015YTD Fonds Benchmark

5 Global Sustainable Equity Statistieken EUR 1 jaar 3 jaar 5 jaar Rendement per jaar (netto%) Standaard Afwijking Sharpe Ratio per jaar Alpha α (%) Bèta R-Squared Informatie Ratio per jaar Tracking Error per jaar (**) De Euribor 3 maands rente wordt gebruikt als risicovrije rente voor de berekening van de Sharpe-ratio per jaar. Risicoprofiel (categorie: zie pag. 1) Het fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het marktrisico dat verbonden is aan deze aandelen en/of financiële instrumenten en dat gebruikt wordt om beleggingsdoelstellingen te behalen wordt gezien als hoog. Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven. VaR (95% per jaar) VaR (zonder diversificatie) De VaR (Value at Risk) is een statistische indicator voor het meten van de maximale jaarlijkse verlies dat kan worden gemaakt binnen een bepaalde betrouwbaarheidsinterval. Geografische verdeling Verenigde Staten 55.39% Verenigd Koninkrijk 11.22% Japan 6.52% Zwitserland 4.63% Duitsland 4.55% Frankrijk 4.51% Canada 3.47% Australië 2.26% Nederland 1.58% Ierland 1.23% Overige 4.63% Valuta verdeling USD 57.60% EUR 14.79% GBP 10.95% JPY 6.44% CHF 4.56% Overige 5.66% Sector verdeling Financials 18.73% Information Technology 16.84% Health Care 15.58% Consumer Discretionary 13.30% Industrials 9.66% Consumer Staples 9.01% Energy 5.82% Materials 4.81% Telecommunication Services 3.28% Utilities 2.98% Andere aandelenklassen N kapitalisatie P Kapitalisatie D Kapitalisatie X Kapitalisatie S Kapitalisatie P Uitkering V Kapitalisatie Z Kapitalisatie LU LU LU LU LU LU LU LU EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET

6 Global Sustainable Equity Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. De in dit document vermeld Luxemburgse fonds is een Subfonds van een SICAV, opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekoers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens non audited. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fondsspecifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Luxemburg, gratis verkrijgbaar via Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een sturen naar NN Investment Partners: of kijken op Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

7 MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES NN (L) Global Equity Morningstar Ratings 31/05/2015 Beleggingsbeleid Het fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen of ondernemingen waarvan de aandelen over de hele wereld worden verhandeld. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de referentie-index MSCI World NR. Dit is illustratief voor de beleggingshorizon op langere termijn van het fonds. De portefeuille is goed gespreid en evenwichtig verdeeld over verschillende regio's, landen en sectoren. Wij willen waarde toevoegen door een aandelenselectie op basis van een grondige bedrijfsanalyse. Wij wegen zorgvuldig het opwaartse potentieel van de huidige koers van een aandeel af tegen de hieraan verbonden risico's, voordat wij dit aandeel opnemen in het fonds. Wij maken gebruik van verschillende technieken om de risico's verbonden aan de markt en de economische ontwikkelingen zoveel mogelijk te beperken. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk) dag waarop de waarde van de deelbewijzen berekend wordt. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen. Cumulatief rendement (netto %) EUR 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Fonds Benchmark Rendement per jaar (netto %) EUR 1Y 3Y 5Y Fonds Benchmark Jaarlijks rendement (netto %) Kerngegevens Type Fonds EQUITY Share Class I Kapitalisatie Valuta Share Class EUR ISIN Code LU Bloomberg Code INGLWIC LX Reuters Code LU LUF Telekurs Code WKN Code A0MSWT Sedol Code - Domicilie LUX Benchmark MSCI World (Net) Koers Frequentie Daily Fondsgegevens Oprichtingsdatum Fonds 20/12/1993 Oprichtingsdatum Share Class 08/05/2008 Koers EUR Koers vorige maand EUR Jaar Hoog (15/04/2015) EUR Jaar Laag (16/10/2014) EUR Totale Nettowaarde Fonds (Mln) EUR Totale Nettowaarde Share Class (Mln) EUR Kosten Lopende kosten per jaar 0.69% Beheerkosten per jaar 0.48% Servicekosten per jaar 0.20% Top 10 Holdings Apple Inc 4.10% Exxon Mobil Corp 3.04% Pfizer Inc 2.67% Citigroup Inc 2.57% Comcast Corp-Class A 2.56% Verizon Communications Inc 2.52% Merck & Co. Inc. 2.43% Hca Holdings Inc 2.40% British American Tobacco Plc 2.24% Ing Groep Nv-Cva 2.22% 62 EUR 2015YTD Fonds Benchmark

8 Global Equity Statistieken EUR 1 jaar 3 jaar 5 jaar Rendement per jaar (netto%) Standaard Afwijking Sharpe Ratio per jaar Alpha α (%) Bèta R-Squared Informatie Ratio per jaar Tracking Error per jaar (**) De Euribor 3 maands rente wordt gebruikt als risicovrije rente voor de berekening van de Sharpe-ratio per jaar. Risicoprofiel (categorie: zie pag. 1) Het fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het marktrisico dat verbonden is aan deze aandelen en/of financiële instrumenten en dat gebruikt wordt om beleggingsdoelstellingen te behalen wordt gezien als hoog. Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de evolutie van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Er wordt geen garantie gegeven dat u uw initiële belegging terugverdient. VaR (95% per jaar) VaR (zonder diversificatie) De VaR (Value at Risk) is een statistische indicator voor het meten van de maximale jaarlijkse verlies dat kan worden gemaakt binnen een bepaalde betrouwbaarheidsinterval. Geografische verdeling Verenigde Staten 56.19% Japan 11.09% Verenigd Koninkrijk 5.90% Zwitserland 5.58% Nederland 4.50% Duitsland 2.82% Canada 2.20% Frankrijk 2.01% Hongkong 1.92% Finland 1.70% Overige 6.08% Valuta verdeling USD 56.14% EUR 11.53% JPY 10.91% GBP 7.99% CHF 5.47% Overige 7.95% Sector verdeling Financials 22.12% Health Care 11.96% Consumer Discretionary 11.68% Industrials 11.62% Information Technology 11.55% Energy 8.71% Consumer Staples 8.02% Materials 5.48% Utilities 5.14% Telecommunication Services 3.73% Andere aandelenklassen P Uitkering X Kapitalisatie P Kapitalisatie V Kapitalisatie S Kapitalisatie LU LU LU LU LU EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET

9 Global Equity Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. De in dit document vermeld Luxemburgse fonds is een Subfonds van een SICAV, opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekoers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens non audited. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fondsspecifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Luxemburg, gratis verkrijgbaar via Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een sturen naar NN Investment Partners: of kijken op Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

10 MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES NN (L) Global Equity Opportunities Morningstar Ratings 31/05/2015 Beleggingsbeleid Het fonds belegt in wereldwijd gevestigde, genoteerde of verhandelde bedrijven, inclusief in opkomende markten. De portefeuille is gespreid over diverse landen en sectoren. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de referentie-index MSCI (AC) World NR door te profiteren van de mogelijkheden die de markten bieden. Wij streven ernaar om waarde toe te voegen aan het fonds door aandelen te selecteren op basis van een grondige bedrijfsanalyse. Wij wegen zorgvuldig het opwaartse potentieel van de huidige koers van een aandeel af tegen de hieraan verbonden risico's, voordat wij dit aandeel opnemen in het fonds. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen berekend wordt. Voor dit fonds gebeurt dit elke dag. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen. Cumulatief rendement (netto %) EUR 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Fonds Benchmark Rendement per jaar (netto %) EUR 1Y 3Y 5Y Fonds Benchmark Jaarlijks rendement (netto %) Kerngegevens Type Fonds EQUITY Share Class I Kapitalisatie Valuta Share Class EUR ISIN Code LU Bloomberg Code INGBLIC LX Reuters Code LU LUF Telekurs Code WKN Code A0ML94 Sedol Code - Domicilie LUX Benchmark MSCI (AC) World Net (MSCI World Growth Net until 15 Oct 2009) Koers Frequentie Daily Fondsgegevens Oprichtingsdatum Fonds 18/04/2006 Oprichtingsdatum Share Class 24/04/2006 Koers EUR 8, Koers vorige maand EUR 9, Jaar Hoog (15/04/2015) EUR 9, Jaar Laag (16/10/2014) EUR 7, Totale Nettowaarde Fonds (Mln) EUR Totale Nettowaarde Share Class (Mln) EUR Kosten Lopende kosten per jaar 0.81% Beheerkosten per jaar 0.60% Servicekosten per jaar 0.20% Top 10 Holdings Citigroup Inc 4.43% Google Inc-Cl C 3.80% Novartis Ag-Reg 3.31% Standard Chartered Plc 3.02% Apple Inc 2.44% Hsbc Holdings Plc 2.40% British American Tobacco Plc 2.37% Exxon Mobil Corp 2.30% General Electric Co 2.21% Allergan Plc 2.11% 85 EUR 2015YTD Fonds Benchmark

11 Global Equity Opportunities Statistieken EUR 1 jaar 3 jaar 5 jaar Rendement per jaar (netto%) Standaard Afwijking Sharpe Ratio per jaar Alpha α (%) Bèta R-Squared Informatie Ratio per jaar Tracking Error per jaar (**) De Euribor 3 maands rente wordt gebruikt als risicovrije rente voor de berekening van de Sharpe-ratio per jaar. Risicoprofiel (categorie: zie pag. 1) Het fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het marktrisico dat verbonden is aan deze aandelen en/of financiële instrumenten en dat gebruikt wordt om beleggingsdoelstellingen te behalen wordt gezien als hoog. Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de evolutie van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven. VaR (95% per jaar) VaR (zonder diversificatie) De VaR (Value at Risk) is een statistische indicator voor het meten van de maximale jaarlijkse verlies dat kan worden gemaakt binnen een bepaalde betrouwbaarheidsinterval. Geografische verdeling Verenigde Staten 47.30% Verenigd Koninkrijk 13.33% Japan 9.89% Zwitserland 6.81% China 2.94% Frankrijk 2.71% Nederland 2.56% Canada 2.14% Hongkong 2.11% Indonesië 2.00% Overige 8.21% Valuta verdeling USD 51.81% GBP 10.99% JPY 9.57% EUR 8.42% CHF 6.57% Overige 12.64% Sector verdeling Financials 18.92% Health Care 16.37% Information Technology 16.16% Consumer Discretionary 14.75% Consumer Staples 8.56% Materials 8.34% Energy 7.28% Industrials 7.18% Telecommunication Services 1.73% Utilities 0.70% Andere aandelenklassen X Kapitalisatie S Kapitalisatie N kapitalisatie N Uitkering P Uitkering P Kapitalisatie LU LU LU LU LU LU EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET

12 Global Equity Opportunities Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. De in dit document vermeld Luxemburgse fonds is een Subfonds van een SICAV, opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekoers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens non audited. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fondsspecifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Luxemburg, gratis verkrijgbaar via Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een sturen naar NN Investment Partners: of kijken op Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

13 MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES NN (L) Global Real Estate Morningstar Ratings 31/05/2015 Beleggingsbeleid Het fonds belegt in vastgoedondernemingen die wereldwijd gevestigd of genoteerd zijn of waarvan de aandelen wereldwijd worden verhandeld. Dit omvat bedrijven die hun inkomsten hoofdzakelijk halen uit, dan wel voornamelijk actief zijn op het gebied van onroerend goed of het beheer en/of de ontwikkeling daarvan. De portefeuille is gespreid over diverse landen. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar beter te presteren dan de benchmark 10/40 GPR 250 Global Net Index. Wij willen waarde toevoegen aan het fonds door aandelen te selecteren op basis van een grondige bedrijfsanalyse. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten opnieuw beleggen. * Deze resultaten zijn behaald toen het fonds andere kenmerken had. Cumulatief rendement (netto %) EUR 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Fonds Benchmark Rendement per jaar (netto %) EUR 1Y 3Y 5Y Fonds Benchmark Jaarlijks rendement (netto %) Kerngegevens Type Fonds EQUITY Share Class I Kapitalisatie Valuta Share Class EUR ISIN Code LU Bloomberg Code INGGLRI LX Reuters Code LU LUF Telekurs Code WKN Code A0ML97 Sedol Code - Domicilie LUX Benchmark 10/40 GPR 250 Net (since 1 April 2014; S&P Developed Property Index Net since 1 Aug 2012; S&P Develo Koers Frequentie Daily Fondsgegevens Oprichtingsdatum Fonds 02/05/2006 Oprichtingsdatum Share Class 08/05/2006 Koers EUR 7, Koers vorige maand EUR 8, Jaar Hoog (20/03/2015) EUR 8, Jaar Laag (09/07/2014) EUR 6, Totale Nettowaarde Fonds (Mln) EUR Totale Nettowaarde Share Class (Mln) EUR Kosten Lopende kosten per jaar 0.81% Beheerkosten per jaar 0.60% Servicekosten per jaar 0.20% Top 10 Holdings Health Care Reit Inc 6.55% Essex Property Trust Inc 6.08% Extra Space Storage Inc 6.03% Kilroy Realty Corp 5.95% Land Securities Group Plc 5.92% Equity Residential 5.54% Simon Property Group Inc 5.04% Federal Realty Invs Trust 4.52% Boston Properties Inc 4.01% Mitsui Fudosan Co Ltd 3.81% 32 EUR 2015YTD Fonds Benchmark

14 Global Real Estate Statistieken EUR 1 jaar 3 jaar 5 jaar Rendement per jaar (netto%) Standaard Afwijking Sharpe Ratio per jaar Alpha α (%) Bèta R-Squared Informatie Ratio per jaar Tracking Error per jaar (**) De Euribor 3 maands rente wordt gebruikt als risicovrije rente voor de berekening van de Sharpe-ratio per jaar. Risicoprofiel (categorie: zie pag. 1) Het fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het marktrisico dat verbonden is aan deze aandelen en/of financiële instrumenten en dat gebruikt wordt om beleggingsdoelstellingen te behalen wordt gezien als hoog. Aandelen en financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de evolutie van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het fonds is gemiddeld. Liquiditeitsrisico's kunnen ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs terug te trekken. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Beleggingen in een specifiek geografisch gebied hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over verschillende geografische gebieden. Er wordt geen garantie gegeven dat u uw initiële belegging terugverdient. VaR (95% per jaar) VaR (zonder diversificatie) De VaR (Value at Risk) is een statistische indicator voor het meten van de maximale jaarlijkse verlies dat kan worden gemaakt binnen een bepaalde betrouwbaarheidsinterval. Geografische verdeling Verenigde Staten 54.78% Japan 14.73% Australië 6.45% Verenigd Koninkrijk 6.03% Singapore 5.69% Frankrijk 5.00% Hongkong 2.12% Duitsland 2.04% Canada 1.65% Zweden 1.50% Valuta verdeling USD 57.26% JPY 14.47% EUR 8.78% AUD 6.32% GBP 5.92% Overige 7.24% Sector verdeling Andere aandelenklassen P Kapitalisatie P Uitkering X Kapitalisatie LU LU LU EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET

15 Global Real Estate Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. De in dit document vermeld Luxemburgse fonds is een Subfonds van een SICAV, opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekoers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens non audited. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fondsspecifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Luxemburg, gratis verkrijgbaar via Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een sturen naar NN Investment Partners: of kijken op Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

16 MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES NN (L) Emerging Markets High Dividend Beleggingsbeleid Het fonds belegt in bedrijven met een aantrekkelijk dividendrendement (het dividend als percentage van de aandelenkoers), die gevestigd of genoteerd zijn in opkomende of zich ontwikkelende landen in Latijns-Amerika (met inbegrip van het Caraïbische gebied), Azië (met uitzondering van Japan), Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika, of waarvan de aandelen in die landen verhandeld worden. De portefeuille is gespreid over diverse landen en bedrijfssectoren. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel om beter te presteren dan de benchmark MSCI Emerging Markets NR. Wij beogen te profiteren van de mogelijkheden die zich in de markt voordoen. Door middel van een grondige analyse streven wij ernaar om de meest veelbelovende aandelen te selecteren. Wij richten ons op ondernemingen die een stabiel en relatief hoog dividend uitkeren. Uiteindelijk kiezen wij voor aandelen van bedrijven waarvan wij verwachten dat die een duurzaam dividendrendement bieden als gevolg van hun sterke financiële positie en uitstekende bedrijfsprestaties. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten herbeleggen. Cumulatief rendement (netto %) EUR 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Fonds Benchmark Rendement per jaar (netto %) EUR 1Y 3Y 5Y Fonds Benchmark Jaarlijks rendement (netto %) Kerngegevens Type Fonds EQUITY Share Class I Kapitalisatie Valuta Share Class EUR ISIN Code LU Bloomberg Code INGAEIC LX Reuters Code LU LUF Telekurs Code WKN Code A0MR05 Sedol Code - Domicilie LUX Benchmark MSCI Emerging Markets Net (MSCI (AC) Asia Pacific ex Japan Net until 14 Oct 2011) Koers Frequentie Daily Fondsgegevens Oprichtingsdatum Fonds 15/05/2007 Oprichtingsdatum Share Class 20/11/2012 Koers EUR 6, Koers vorige maand EUR 6, Jaar Hoog (27/04/2015) EUR 6, Jaar Laag (16/12/2014) EUR 5, Totale Nettowaarde Fonds (Mln) EUR Totale Nettowaarde Share Class (Mln) EUR Dividend Rendement 3.80 Kosten Lopende kosten per jaar 0.86% Beheerkosten per jaar 0.60% Servicekosten per jaar 0.25% Top 10 Holdings Samsung Electronics Co Ltd 3.53% Taiwan Semiconductor Manufac 3.40% China Construction Bank-H 2.30% Ind & Comm Bk Of China-H 2.29% China Petroleum & Chemical-H 1.88% Mtn Group Ltd 1.56% Telefonica Brasil S.A.-Pref 1.47% Grupo Fin Santander-B 1.46% Emlak Konut Gayrimenkul Yati 1.45% Kimberly-Clark De Mexico-A 1.44% 93 EUR 2015YTD Fonds Benchmark

17 Emerging Markets High Dividend Statistieken EUR 1 jaar 3 jaar 5 jaar Rendement per jaar (netto%) Standaard Afwijking Sharpe Ratio per jaar Alpha α (%) Bèta R-Squared Informatie Ratio per jaar Tracking Error per jaar (**) De Euribor 3 maands rente wordt gebruikt als risicovrije rente voor de berekening van de Sharpe-ratio per jaar. Risicoprofiel (categorie: zie pag. 1) Het fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het marktrisico dat verbonden is aan deze aandelen en/of financiële instrumenten en dat gebruikt wordt om beleggingsdoelstellingen te behalen wordt gezien als hoog. Deze financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van deze instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als hoog. Liquiditeitsrisico's kunnen ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs terug te trekken. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Beleggingen binnen een specifiek thema (zoals beschreven in de Doelstellingen en het Beleggingsbeleid van dit fonds) hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse thema's. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven. VaR (95% per jaar) VaR (zonder diversificatie) De VaR (Value at Risk) is een statistische indicator voor het meten van de maximale jaarlijkse verlies dat kan worden gemaakt binnen een bepaalde betrouwbaarheidsinterval. Geografische verdeling Zuid-Korea 15.20% China 14.63% Taiwan 11.14% Hongkong 11.01% Brazilië 10.15% Zuid-Afrika 8.24% India 7.60% Rusland 3.92% Maleisië 3.11% Mexico 3.02% Overige 11.98% Valuta verdeling HKD 24.64% KRW 14.60% TWD 10.71% USD 9.20% ZAR 8.97% Overige 31.89% Sector verdeling Financials 29.16% Information Technology 15.44% Energy 8.54% Utilities 8.26% Materials 8.11% Consumer Discretionary 7.81% Industrials 7.51% Telecommunication Services 7.10% Consumer Staples 6.95% Health Care 1.11% Andere aandelenklassen P Kapitalisatie X Kapitalisatie N kapitalisatie N Uitkering P Uitkering LU LU LU LU LU EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET

18 Emerging Markets High Dividend Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. De in dit document vermeld Luxemburgse fonds is een Subfonds van een SICAV, opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekoers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens non audited. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fondsspecifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Luxemburg, gratis verkrijgbaar via Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een sturen naar NN Investment Partners: of kijken op Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

19 MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES NN (L) Institutional Global Enhanced Morningstar Ratings 31/05/2015 Beleggingsbeleid Het fonds belegt hoofdzakelijk in bedrijven die gevestigd of genoteerd zijn in een van de landen wereldwijd die zijn opgenomen in de MSCI World NR, of waarvan de aandelen daar worden verhandeld. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de benchmark MSCI World NR. Wij willen waarde toevoegen aan het fonds door aandelen te selecteren op basis van een grondige bedrijfsanalyse. We selecteren zorgvuldig de aandelen in de portefeuille in verhouding tot de positie van hetzelfde aandeel in de benchmark MSCI World NR. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten herbeleggen. Cumulatief rendement (netto %) EUR 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Fonds Benchmark Rendement per jaar (netto %) EUR 1Y 3Y 5Y Fonds Benchmark Jaarlijks rendement (netto %) Kerngegevens Type Fonds EQUITY Share Class I Kapitalisatie Valuta Share Class EUR ISIN Code LU Bloomberg Code INIGLIC LX Reuters Code LU LUF Telekurs Code WKN Code A0Q4SR Sedol Code - Domicilie LUX Benchmark MSCI World Net Koers Frequentie Daily Fondsgegevens Oprichtingsdatum Fonds 27/06/2008 Oprichtingsdatum Share Class 01/07/2008 Koers EUR 9, Koers vorige maand EUR 10, Jaar Hoog (15/04/2015) EUR 10, Jaar Laag (16/10/2014) EUR 7, Totale Nettowaarde Fonds (Mln) EUR Totale Nettowaarde Share Class (Mln) EUR Kosten Lopende kosten per jaar 0.39% Beheerkosten per jaar 0.36% Servicekosten per jaar - Top 10 Holdings Apple Inc 2.40% Exxon Mobil Corp 2.25% Pfizer Inc 2.22% Toronto-Dominion Bank 1.61% Comcast Corp-Class A 1.54% Novartis Ag-Reg 1.53% Johnson & Johnson 1.50% United Technologies Corp 1.43% Vinci Sa 1.38% Rockwell Collins Inc 1.26% 145 EUR 2015YTD Fonds Benchmark

20 Institutional Global Enhanced Statistieken EUR 1 jaar 3 jaar 5 jaar Rendement per jaar (netto%) Standaard Afwijking Sharpe Ratio per jaar Alpha α (%) Bèta R-Squared Informatie Ratio per jaar Tracking Error per jaar (**) De Euribor 3 maands rente wordt gebruikt als risicovrije rente voor de berekening van de Sharpe-ratio per jaar. Risicoprofiel (categorie: zie pag. 1) Het fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het marktrisico dat verbonden is aan deze financiële instrumenten en dat gebruikt wordt om beleggingsdoelstellingen te behalen wordt gezien als hoog. Deze instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van deze financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen een grote invloed hebben op de resultaten van het fonds. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven. VaR (95% per jaar) VaR (zonder diversificatie) De VaR (Value at Risk) is een statistische indicator voor het meten van de maximale jaarlijkse verlies dat kan worden gemaakt binnen een bepaalde betrouwbaarheidsinterval. Geografische verdeling Verenigde Staten 56.24% Japan 8.28% Verenigd Koninkrijk 6.99% Duitsland 3.82% Nederland 3.70% Zwitserland 3.53% Frankrijk 3.31% Australië 3.14% Canada 2.76% Zweden 1.28% Overige 6.95% Valuta verdeling USD 58.33% EUR 12.49% JPY 8.03% GBP 7.74% CHF 3.42% Overige 9.99% Sector verdeling Financials 21.34% Information Technology 13.30% Consumer Discretionary 12.49% Industrials 12.36% Health Care 12.06% Energy 8.22% Consumer Staples 8.10% Utilities 4.65% Materials 4.61% Telecommunication Services 2.87% Andere aandelenklassen V Kapitalisatie LU EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET

21 Institutional Global Enhanced Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. De in dit document vermeld Luxemburgse fonds is een Subfonds van een SICAV, opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekoers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens non audited. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fondsspecifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Luxemburg, gratis verkrijgbaar via Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een sturen naar NN Investment Partners: of kijken op Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

22 MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES NN (L) Alternative Beta Beleggingsbeleid De doelstelling van dit fonds is om beter te presteren dan de HFRX Global Hedge Fund Index EUR (hedged). De benchmark bestaat uit fondsen die er over het algemeen naar streven om onder alle marktomstandigheden een positief rendement te behalen (hedgefondsen). Wij doen dit zonder daadwerkelijk in hedgefondsen te beleggen. Het fonds belegt in diverse markten, zoals de markten voor vastrentende waarden, aandelen en valuta's. Elke beslissing om activa te kopen of te verkopen is volledig gebaseerd op de uitkomsten van onze wiskundige beleggingsmodellen. Ons model signaleert in welke markten de hedgefondsen op enig moment het sterkste presteren. De berekeningen volgens dit model vinden elke maand plaats terwijl alle beleggingen dagelijks worden opgevolgd. Er wordt een strikte risicocontrole toegepast om de risico's van het fonds zo goed mogelijk te beheren. De basisvaluta van het compartiment is de Amerikaanse dollar (USD) en het compartiment kan blootgesteld zijn aan andere valuta's dan de USD. Door het afdekken van deze aandelenklasse beogen we de basisvaluta van het compartiment (USD) te verruilen voor de valuta van deze aandelenklasse, de euro (EUR). De blootstelling aan andere valuta's dan de EUR in het compartiment blijft bestaan voor deze aandelenklasse. Een valuta-afdekking bestaat uit het innemen van een compenserende positie in een andere valuta. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten herbeleggen. Cumulatief rendement (netto %) EUR 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Fonds Benchmark Rendement per jaar (netto %) EUR 1Y 3Y 5Y Fonds Benchmark Jaarlijks rendement (netto %) Kerngegevens Type Fonds STRUCTURED PRODUCTS Share Class I Kapitalisatie (hedged i) Valuta Share Class EUR ISIN Code LU Bloomberg Code INALIHE LX Reuters Code LU LUF Telekurs Code WKN Code A0RCLJ Sedol Code - Domicilie LUX Benchmark HFRX Global Hedge Fund Index EUR (hedged) Koers Frequentie Daily Fondsgegevens Oprichtingsdatum Fonds 09/06/2008 Oprichtingsdatum Share Class 17/06/2008 Vervaldatum Fonds - Koers EUR 5, Koers vorige maand EUR 5, Jaar Hoog (27/04/2015) EUR 5, Jaar Laag (16/10/2014) EUR 5, Totale Nettowaarde Fonds (Mln) USD Totale Nettowaarde Share Class (Mln) EUR Gemiddelde looptijd 0.20 Kosten Lopende kosten per jaar 0.70% Beheerkosten per jaar 0.50% Servicekosten per jaar 0.20% Beleggingsportefeuille Exposure Value MSCI Daily TR Net EAFE USD 14.20% DOLLAR INDEX SPOT 13.09% US T BILL ZCP 11/19/ % UNDL NASDAQ 100 INDEX 7.50% RUSSELL 2000 INDEX 6.32% MSCI Daily TR Net Emerging Markets 3.93% US T BILL ZCP 08/06/ % US T BILL ZCP 08/20/ % CBOE SPX VOLATILITY INDX -0.69% S&P 500 INDEX -2.24% US % Note Jun % U.S. Department Of The Treasury 1.75% 30-Apr % EUR 2015YTD Fonds Benchmark

23 Alternative Beta Statistieken EUR 1 jaar 3 jaar 5 jaar Rendement per jaar (netto%) Standaard Afwijking Sharpe Ratio per jaar Alpha α (%) Bèta R-Squared Informatie Ratio per jaar Tracking Error per jaar (**) De Euribor 3 maands rente wordt gebruikt als risicovrije rente voor de berekening van de Sharpe-ratio per jaar. Risicoprofiel (categorie: zie pag. 1) Dit fonds behoort tot de categorie 4 vanwege de evolutie van het product gedurende de meetperiode. Het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog. Financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van deze financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als gemiddeld. Liquiditeitsrisico's kunnen ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs terug te trekken. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen een grote invloed hebben op de resultaten van het fonds. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven. Het afdekken ('hedgen') van aandelenklassen, een techniek waarmee getracht wordt specifieke valutarisico's te beheersen, kan tot extra kredietrisico en een resterend marktrisico leiden, afhankelijk van de effectiviteit van de uitgevoerde afdekking. VaR (95% per jaar) VaR (zonder diversificatie) Valuta verdeling USD % Andere aandelenklassen P Kapitalisatie LU N Kapitalisatie (hedged i) LU I Kapitalisatie LU P Kapitalisatie (hedged i) LU X Kapitalisatie LU EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET De VaR (Value at Risk) is een statistische indicator voor het meten van de maximale jaarlijkse verlies dat kan worden gemaakt binnen een bepaalde betrouwbaarheidsinterval.

24 Alternative Beta Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. De in dit document vermeld Luxemburgse fonds is een Subfonds van een SICAV, opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekoers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens non audited. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fondsspecifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Luxemburg, gratis verkrijgbaar via Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een sturen naar NN Investment Partners: of kijken op Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

25 MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES NN (L) Commodity Enhanced Beleggingsbeleid Het fonds biedt een gespreide portefeuille aan beleggingen in grondstoffensectoren (commodities), zoals energie, landbouw, industriële en edelmetalen en levend vee. De posities van het fonds in individuele grondstoffen zijn min of meer gelijk aan die van de benchmark. De einddata van de grondstoffencontracten kunnen echter afwijken van de data van contracten waaruit de benchmark is samengesteld. De reden hiervoor is het beperken van het "rollover"-verlies en het maximaliseren van het "rollover"-rendement; "Rollover" duidt op het vernieuwen van aflopende grondstoffencontracten. Het fonds streeft er ook naar om te profiteren van het eerder aanhouden van termijncontracten, waarbij voor een volgende periode passieve beleggingsinstrumenten en traditionele indices worden gekocht. Daarnaast probeert het fonds te profiteren van de relatieve prijsverschillen tussen bepaalde grondstoffen die deel uitmaken van dezelfde waardeketen. De in te nemen posities worden bepaald aan de hand van een speciaal door ons ontworpen wiskundig model. Er worden strikte risicocontroles gehanteerd om de risico's van het fonds zoveel mogelijk te beperken. Het fonds belegt voornamelijk in kortlopende Amerikaanse staatsobligaties en in instrumenten die worden aangewend om rendement op grondstoffen te genereren. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten herbeleggen. Cumulatief rendement (netto %) EUR 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Fonds Benchmark Rendement per jaar (netto %) EUR 1Y 3Y 5Y Fonds Benchmark Jaarlijks rendement (netto %) Kerngegevens Type Fonds STRUCTURED PRODUCTS Share Class I Kapitalisatie (hedged i) Valuta Share Class EUR ISIN Code LU Bloomberg Code INCEIHE LX Reuters Code LU LUF Telekurs Code WKN Code A1JHZY Sedol Code - Domicilie LUX Benchmark Bloomberg Commodity hedged to EUR (TR) (DJ UBS prior to 30/06/2014) Koers Frequentie Daily Fondsgegevens Oprichtingsdatum Fonds 27/07/2010 Oprichtingsdatum Share Class 27/07/2010 Vervaldatum Fonds - Koers EUR 3, Koers vorige maand EUR 3, Jaar Hoog (02/07/2014) EUR 4, Jaar Laag (17/03/2015) EUR 3, Totale Nettowaarde Fonds (Mln) USD Totale Nettowaarde Share Class (Mln) EUR Gemiddelde looptijd 0.22 Kosten Lopende kosten per jaar 0.71% Beheerkosten per jaar 0.50% Servicekosten per jaar 0.20% Top 10 Holdings 0.000% Treasury Bill 08/06/ % 0.000% Treasury Bill 10/29/ % 0.000% Treasury Bill 11/05/ % 0.000% Treasury Bill 02/04/ % 0.000% Treasury Bill 07/23/ % 0.000% Treasury Bill 10/15/ % 0.000% Treasury Bill 07/02/ % 0.000% Treasury Bill 09/03/ % Cash Collateral Usd Sgfr 0.01% Trs Ubs Ing Commodity Enh Ex Re % 11 EUR 2015YTD Fonds Benchmark

26 Commodity Enhanced Statistieken EUR 1 jaar 3 jaar 5 jaar Rendement per jaar (netto%) Standaard Afwijking Sharpe Ratio per jaar Alpha α (%) Bèta R-Squared Informatie Ratio per jaar Tracking Error per jaar (**) De Euribor 3 maands rente wordt gebruikt als risicovrije rente voor de berekening van de Sharpe-ratio per jaar. Risicoprofiel (categorie: zie pag. 1) Het fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het marktrisico dat verbonden is aan deze financiële instrumenten en dat gebruikt wordt om beleggingsdoelstellingen te behalen wordt gezien als hoog. Deze financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van deze instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als gemiddeld. Liquiditeitsrisico's kunnen ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs terug te trekken. Beleggingen binnen een specifiek thema (zoals beschreven in de Doelstellingen en het Beleggingsbeleid van dit fonds) hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse thema's. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven. Het afdekken ('hedgen') van aandelenklassen, een techniek waarmee getracht wordt specifieke valutarisico's te beheersen, kan tot extra kredietrisico en een resterend marktrisico leiden, afhankelijk van de effectiviteit van de uitgevoerde afdekking. VaR (95% per jaar) VaR (zonder diversificatie) De VaR (Value at Risk) is een statistische indicator voor het meten van de maximale jaarlijkse verlies dat kan worden gemaakt binnen een bepaalde betrouwbaarheidsinterval. Valuta verdeling USD % Andere aandelenklassen N Kapitalisatie (hedged i) LU P Kapitalisatie (hedged i) LU EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET

27 Commodity Enhanced Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. De in dit document vermeld Luxemburgse fonds is een Subfonds van een SICAV, opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekoers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens non audited. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fondsspecifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Luxemburg, gratis verkrijgbaar via Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een sturen naar NN Investment Partners: of kijken op Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

28 MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES NN (L) Global High Yield Morningstar Ratings 31/05/2015 Beleggingsbeleid Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van wereldwijde bedrijfsobligaties waaraan een groter risico en daardoor ook een hogere rente is verbonden (zogenaamde hoogrentende obligaties, met een lagere rating dan BBB). In het fonds combineren wij onze analyse van specifieke uitgevers van bedrijfsobligaties met een bredere marktanalyse om een optimale portefeuille samen te stellen. Wij streven ernaar optimaal gebruik te maken van de rendementsverschillen tussen uitgevers binnen sectoren, en van de rendementsverschillen tussen regio's, sectoren en de verschillende kwaliteitssegmenten (ratings). De verschillen in rendement op hoogrentende obligaties binnen een sector kunnen aanzienlijk zijn; wij zijn dan ook van mening dat een sterke focus op de selectie en diversificatie van uitgevers een cruciaal onderdeel is van het beleggingsproces voor hoogrentende obligaties. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark 70% Barclays Capital US High Yield, 30% Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% issuers capped ex Financial subord hedged (EUR). Door het afdekken van onze valutaposities beogen we valutarisico's te vermijden voor beleggers in euro's. We dekken alle valutarisico's in de benchmark van het compartiment af naar de referentievaluta van deze aandelenklasse (euro). De risico's van wisselkoersschommelingen ten opzichte van de euro, die verband houden met over- en onderwogen posities in de portefeuille ten opzichte van de benchmark van het compartiment, blijven aanwezig in deze aandelenklasse. Een valutaafdekking bestaat uit het innemen van een compenserende positie in een andere valuta. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten herbeleggen. + De getoonde resultaten die zijn behaald vóór de introductiedatum van de aandelenklasse, zijn gesimuleerde resultaten. Deze geven de resultaten weer van een fonds dat vergelijkbaar is met de aandelenklasse in kwestie. Cumulatief rendement (netto %) EUR 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Rendement per jaar (netto %) EUR 1Y 3Y 5Y Fonds Benchmark Jaarlijks rendement (netto %) Fonds Benchmark Kerngegevens Type Fonds FIXED INCOME Share Class I Kapitalisatie (hedged iii) Valuta Share Class EUR ISIN Code LU Bloomberg Code IGHICEH LX Reuters Code LU LUF Telekurs Code WKN Code A1H9TK Sedol Code - Domicilie LUX Benchmark 70% Barclays US High Yield; 30% Barclays Pan-European High Yield constrained index; ex subord-financ Koers Frequentie Daily Fondsgegevens Oprichtingsdatum Fonds 29/04/2011 Oprichtingsdatum Share Class 02/05/2011 Koers EUR Koers vorige maand EUR Jaar Hoog (07/07/2014) EUR Jaar Laag (16/12/2014) EUR Totale Nettowaarde Fonds (Mln) EUR 4, Totale Nettowaarde Share Class (Mln) EUR Duratie 3.86 Gemiddelde kredietrating B- Rendement tot vervaldatum 7.13 Laagste potentiele rendement 6.92 Kosten Lopende kosten per jaar 0.89% Beheerkosten per jaar 0.72% Servicekosten per jaar 0.15% Top 10 Holdings 4.000% Wind Acquisition Finance Spa 07/15/ % 7.250% Altice Sa 05/15/ % 6.900% Sprint Capital Corp 05/01/ % 3.750% Ziggo Secured Finance Bv 01/15/ % 6.375% Telecom Italia Spa 06/24/ % 4.500% Aercap Ireland Cap Ltd/A 05/15/ % 6.625% Grp Isolux Corsan Fin Bv 04/15/ % 6.500% Ineos Group Holdings Sa 08/15/ % 5.375% Numericable-Sfr Sas 05/15/ % Trac Intermodal Llc/Corp 0.68% 667 EUR 2015YTD Fonds Benchmark

29 Global High Yield Statistieken EUR 1 jaar 3 jaar 5 jaar Rendement per jaar (netto%) Standaard Afwijking Sharpe Ratio per jaar Alpha α (%) Bèta R-Squared Informatie Ratio per jaar Tracking Error per jaar (**) De Euribor 3 maands rente wordt gebruikt als risicovrije rente voor de berekening van de Sharpe-ratio per jaar. Risicoprofiel (categorie: zie pag. 1) Dit fonds behoort tot de categorie 4 vanwege de evolutie van het product gedurende de meetperiode. Het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan bonds die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog. Deze financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van deze instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het verwachte kredietrisico (het risico dat een uitgever niet aan zijn verplichtingen voldoet) van de onderliggende beleggingen is hoog. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als hoog. Liquiditeitsrisico's kunnen ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs terug te trekken. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Beleggingen binnen een specifiek thema (zoals beschreven in de Doelstellingen en het Beleggingsbeleid van dit fonds) hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse thema's. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven. Het afdekken ('hedgen') van aandelenklassen, een techniek waarmee getracht wordt specifieke valutarisico's te beheersen, kan tot extra kredietrisico en een resterend marktrisico leiden, afhankelijk van de effectiviteit van de uitgevoerde afdekking. VaR (95% per jaar) VaR (zonder diversificatie) De VaR (Value at Risk) is een statistische indicator voor het meten van de maximale jaarlijkse verlies dat kan worden gemaakt binnen een bepaalde betrouwbaarheidsinterval. Geografische verdeling Verenigde Staten 61.70% Italië 5.71% Verenigd Koninkrijk 5.47% Duitsland 4.69% Nederland 4.64% Frankrijk 3.90% Luxemburg 2.88% Spanje 1.38% China 1.21% Canada 1.09% Overige 7.34% Valuta verdeling USD 69.19% EUR 24.46% GBP 5.89% CHF 0.47% Sector verdeling Communications 20.83% Consumer Cyclical 18.09% Energy 11.34% Capital Goods 10.77% Basic Industries 8.52% Consumer Non Cyclical 7.91% Technology 5.12% Banking 3.50% Finance Companies 3.24% Transportation 2.58% Overige 7.85% Rating Allocatie A 0.57% BBB 0.67% BB 29.05% B 41.62% CCC 19.75% Cash 2.85% Geen Rating 5.16% Overige 0.34% Renterisico Tot 1 jaar 2.25% Van 1 tot 3 jaar 8.83% Van 3 tot 5 jaar 25.34% Van 5 tot 7 jaar 25.69% Van 7 tot 10 jaar 34.70% Meer dan 10 jaar 3.19% Andere aandelenklassen Y Kapitalisatie (hedged iii) N Uitkering(Q) (hedged iii) W Kapitalisatie (hedged iii) Z Uitkering (hedged iii) I Uitkering(Q) (hedged iii) P Kapitalisatie (hedged iii) X Uitkering(M) (hedged iii) W Uitkering(M) (hedged iii) N Kapitalisatie (hedged iii) P Uitkering (hedged iii) Y Uitkering(M) (hedged iii) X Kapitalisatie (hedged iii) LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET

30 Global High Yield Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. De in dit document vermeld Luxemburgse fonds is een Subfonds van een SICAV, opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekoers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens non audited. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fondsspecifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Luxemburg, gratis verkrijgbaar via Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een sturen naar NN Investment Partners: of kijken op Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

31 MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) Beleggingsbeleid Het fonds belegt in schuldinstrumenten (d.w.z. schatkistpapier, obligaties, schuldbewijzen, enz.) in de valuta's van economisch ontwikkelde en politiek stabiele landen die lid zijn van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Wij beleggen in landen waarvoor wij in staat zijn de specifieke politieke en economische risico's in te schatten en in landen die bepaalde economische hervormingen hebben doorgevoerd. De uitgevers van schuldinstrumenten zijn gevestigd in zich ontwikkelende landen met een laag en gemiddeld inkomen (opkomende markten). Wij beleggen in schuldinstrumenten die zijn uitgegeven in Zuid- en Centraal-Amerika (met inbegrip van het Caraïbisch gebied), Centraal- en Oost-Europa, Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel om beter te presteren dan de benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified hedged (EUR). Voor deze specifieke afgedekte aandelenklasse passen we een valuta-afdekkingsstrategie toe. De basisvaluta van het compartiment is de Amerikaanse dollar (USD). Door het afdekken van deze aandelenklasse beogen we de basisvaluta van het compartiment (USD) te verruilen voor de basisvaluta van deze aandelenklasse, de euro (EUR). Een valuta-afdekking bestaat uit het innemen van een compenserende positie in een andere valuta. Dit fonds is geschikt voor beleggers die in staat zijn de aan dit fonds verbonden risico's in te schatten. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds streeft ernaar regelmatig dividend aan u uit te keren. Cumulatief rendement (netto %) EUR 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Rendement per jaar (netto %) EUR 1Y 3Y 5Y Fonds Benchmark Jaarlijks rendement (netto %) Fonds Benchmark Kerngegevens Type Fonds FIXED INCOME Share Class Z Uitkering(Q) (hedged i) Valuta Share Class EUR ISIN Code LU Bloomberg Code - Reuters Code LU LUF Telekurs Code - WKN Code - Sedol Code - Domicilie LUX Benchmark JPM EMBI Global Diversified hedged to EUR (EMBI+ hedged to EUR from 1 Jan 1995 till 31 Dec 2002) Koers Frequentie Daily Fondsgegevens Oprichtingsdatum Fonds 29/04/2011 Oprichtingsdatum Share Class 31/03/2014 Koers EUR 4, Koers vorige maand EUR 5, Jaar Hoog (24/07/2014) EUR 5, Jaar Laag (16/12/2014) EUR 4, Totale Nettowaarde Fonds (Mln) USD 2, Totale Nettowaarde Share Class (Mln) EUR Duratie 6.67 Gemiddelde kredietrating B+ Rendement tot vervaldatum 7.58 Laagste potentiele rendement 7.55 Kosten Lopende kosten per jaar 0.11% Beheerkosten per jaar - Servicekosten per jaar 0.08% Top 10 Holdings 4.400% 1Mdb Global Investments 03/09/ % 3.950% Republic Of Philippines 01/20/ % 5.100% Uruguay (Oriental Republic Of) 06/18/ % 5.375% Hungary 03/25/ % 8.280% Republic Of Argentina 12/31/ % 5.750% Kazmunaygas National Co 04/30/ % 9.625% Power Sector Assets & Li 05/15/ % 3.625% Russian Federation 09/16/ % 4.875% Romania 11/07/ % 5.750% Ivory Coast 12/31/ % 339 EUR 2015YTD Fonds Benchmark

32 Emerging Markets Debt (Hard Currency) Statistieken EUR 1 jaar 3 jaar 5 jaar Rendement per jaar (netto%) Standaard Afwijking Sharpe Ratio per jaar Alpha α (%) Bèta R-Squared Informatie Ratio per jaar Tracking Error per jaar (**) De Euribor 3 maands rente wordt gebruikt als risicovrije rente voor de berekening van de Sharpe-ratio per jaar. Risicoprofiel (categorie: zie pag. 1) Dit fonds behoort tot de categorie 4 vanwege de evolutie van het product gedurende de meetperiode. Het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan bonds die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog. Deze financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van deze instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het verwachte kredietrisico (het risico dat een uitgever niet aan zijn verplichtingen voldoet) van de onderliggende beleggingen is hoog. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als hoog. Liquiditeitsrisico's kunnen ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs terug te trekken. Beleggingen binnen een specifiek thema (zoals beschreven in de Doelstellingen en het Beleggingsbeleid van dit fonds) hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse thema's. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven. Het afdekken ('hedgen') van aandelenklassen, een techniek waarmee getracht wordt specifieke valutarisico's te beheersen, kan tot extra kredietrisico en een resterend marktrisico leiden, afhankelijk van de effectiviteit van de uitgevoerde afdekking. VaR (95% per jaar) VaR (zonder diversificatie) De VaR (Value at Risk) is een statistische indicator voor het meten van de maximale jaarlijkse verlies dat kan worden gemaakt binnen een bepaalde betrouwbaarheidsinterval. Uitgekeerd Dividend (bruto) Geografische verdeling Brazilië 5.60% Mexico 5.35% Kazachstan 4.44% Rusland 4.30% Argentinië 4.11% Hongarije 3.66% Filipijnen 3.58% Turkije 3.33% Kroatië 3.31% Roemenië 3.27% Overige 59.04% Valuta verdeling USD % DEM 0.29% JPY -0.03% EUR -0.46% Rating Allocatie A 3.98% BBB 31.63% BB 21.19% B 22.05% CCC 4.54% CC 4.01% Cash 8.77% Overige 3.82% Renterisico Tot 1 jaar - Van 1 tot 3 jaar 3.22% Van 3 tot 5 jaar 11.39% Van 5 tot 7 jaar 13.23% Van 7 tot 10 jaar 25.22% Meer dan 10 jaar 46.81% Andere aandelenklassen W Uitkering(M) (hedged i) W Kapitalisatie (hedged i) X Uitkering(M) (hedged i) I Uitkering(Q) (hedged i) Y Kapitalisatie (hedged i) N Uitkering (hedged i) I Uitkering (hedged i) X Kapitalisatie (hedged i) I Kapitalisatie P Kapitalisatie (hedged i) I Kapitalisatie (hedged i) N Kapitalisatie (hedged i) P Uitkering (hedged i) LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET Jaar 2015 YTD Coupon nummer 3->4 1-> EUR

33 Emerging Markets Debt (Hard Currency) Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. De in dit document vermeld Luxemburgse fonds is een Subfonds van een SICAV, opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekoers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens non audited. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fondsspecifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Luxemburg, gratis verkrijgbaar via Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een sturen naar NN Investment Partners: of kijken op Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

34 MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES NN Euro Credit Fund Beleggingsbeleid Het fonds belegt voornamelijk in een wereldwijd gespreide portefeuille van bedrijfsobligaties in valuta s van ontwikkelde landen. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel om beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf Barclays Euro-Aggregate Corporate Index. Bij het beheer ligt de nadruk op de selectie van obligaties. Wij combineren onze analyse van de specifieke uitgevers van bedrijfsobligaties met een bredere marktanalyse om een optimale portefeuille samen te stellen. Wij trachten optimaal gebruik te maken van de waarderingsverschillen tussen uitgevers binnen sectoren, en van de waarderingsverschillen tussen de sectoren en verschillende kwaliteitssegmenten (ratings). Aangezien het specifieke debiteurenrisico een belangrijke bepalende factor is voor de resultaten van het fonds, wordt elke uitgever binnen het beleggingsuniversum onderworpen aan een grondige analyse van de financiële en bedrijfsrisico's. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds streeft ernaar regelmatig dividend aan u uit te keren. + De getoonde resultaten die zijn behaald vóór de introductiedatum van de aandelenklasse, zijn gesimuleerde resultaten. Deze geven de resultaten weer van een fonds dat vergelijkbaar is met de aandelenklasse in kwestie. Cumulatief rendement (netto %) EUR 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Rendement per jaar (netto %) EUR 1Y 3Y 5Y Fonds Benchmark Jaarlijks rendement (netto %) Fonds Benchmark Kerngegevens Type Fonds FIXED INCOME Share Class Z Valuta Share Class EUR ISIN Code NL Telekurs Code - Domicilie NLD Benchmark Barclays Euro Aggregate Corporate (SSB EGBI until 1 Jan 2002; SSB Netherlands until 1 Jan 2001) Koers Frequentie Daily Fondsgegevens Oprichtingsdatum Fonds 10/05/2014 Oprichtingsdatum Share Class 10/05/2014 Koers EUR 9.75 Koers vorige maand EUR Jaar Hoog (15/04/2015) EUR Jaar Laag (03/07/2014) EUR 9.52 Totale Nettowaarde Fonds (Mln) EUR 1, Totale Nettowaarde Share Class (Mln) EUR 1, Totale Nettowaarde Beleggingen (Mln) EUR 1, Aantal Uitstaande Aandelen 123,286,139 Duratie 5.08 Gemiddelde kredietrating BBB+ Rendement tot vervaldatum 1.43 Laagste potentiele rendement 1.53 Kosten Lopende kosten per jaar 0.07% Beheerkosten per jaar - Servicekosten per jaar - Top 10 Holdings 8.375% Imperial Tobacco Finance 02/17/ % 4.750% Rabobank Nederland 01/15/ % 4.000% Intesa Sanpaolo Spa 11/09/ % 1.250% Volkswagen Fin Serv Nv 05/23/ % 3.875% Dnb Boligkreditt As 06/16/ % 4.000% Autoroutes Du Sud De La 09/24/ % 1.750% Citigroup Inc 01/28/ % 5.375% Bat Intl Finance Plc 06/29/ % 3.472% Bp Capital Markets Plc 06/01/ % 6.250% Munich Re 05/26/ % 415 EUR 2015YTD Fonds Benchmark

NN (L) Global High Dividend

NN (L) Global High Dividend MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES NN (L) Global High Dividend Morningstar Ratings 31/08/2015 Beleggingsbeleid Het fonds belegt in wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een

Nadere informatie

NN (L) Global High Dividend

NN (L) Global High Dividend MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES NN (L) Global High Dividend Morningstar Ratings 31/05/2016 Beleggingsbeleid Het fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde bedrijven met een aantrekkelijk

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management Onderdeel van NN Group N.V. Hoofdkantoor: Den Haag AuM: EUR 180 miljard (per 30 sept. 2015) 1.100 medewerkers Actief in 16 landen in Europa, het

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht Beleggingsvisie Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - Totaaloplossing voor de dynamische wereld van vandaag Economische omgeving Na gedenkwaardig kwartaal blijft klimaat

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Nederlandse Beleggingsfondsen Keren 1x per jaar dividend uit, tenzij een interim dividend wordt uitgekeerd.

Nederlandse Beleggingsfondsen Keren 1x per jaar dividend uit, tenzij een interim dividend wordt uitgekeerd. Nederlandse Beleggingsfondsen Keren 1x per jaar uit, tenzij een interim wordt uitgekeerd. Het nettobedrag is in Nederland 15% lager (er geldt een belasting van 15%, die de Nederlandse klant achteraf weer

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Kronos: dynamisch beheer van rendement en van risico

Kronos: dynamisch beheer van rendement en van risico Kronos: dynamisch beheer van en van risico Uw behoeften Het beheer van uw vermogen delegeren Beleggen in een performant beheer dat de risicosverhouding optimaliseert Eenvoud: geen details nodig over elke

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Technologie: op weg naar meer?

Technologie: op weg naar meer? Technologie: op weg naar meer? Technologieaandelen hebben de afgelopen jaren sterk gepresteerd. Zo sterk, dat sommigen spreken over een naderende bubbel. Volgens NN Investment Partners is dit echter niet

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2015 Productomschrijving Met het Loyalis Toekomstplan wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Equity Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment heeft tot doel een zo hoog

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

FitVoorLater klaar voor de toekomst

FitVoorLater klaar voor de toekomst FitVoorLater klaar voor de toekomst Het is verstandig om nu iets extra s te regelen. Met FitVoorLater bent u financieel voorbereid. 1 Nieuwe pensioenregels: wat verandert er? Vanaf 1 januari 2015 geldt

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Geen servicekosten Geen transactiekosten Prijswinnende fondsen Makkelijk & Flexibel. Klaar voor de toekomst met. FitVoorLater

Geen servicekosten Geen transactiekosten Prijswinnende fondsen Makkelijk & Flexibel. Klaar voor de toekomst met. FitVoorLater Geen servicekosten Geen transactiekosten Prijswinnende fondsen Makkelijk & Flexibel Klaar voor de toekomst met FitVoorLater Uw pensioen: u bent zelf aan zet Wilt u later kunnen genieten van een comfortabel

Nadere informatie

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap BELEGGINGSVISIE Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap Rentes (10 jaars yield) Verenigde Staten 2,10% Eurozone

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2016 Productomschrijving Met het Loyalis Toekomstplan wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Equity Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment heeft tot doel een zo hoog

Nadere informatie

SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelenfonds

SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelenfonds Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2016 Productomschrijving Met het SFS Aanvullend Privé Pensioen wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering wordt gefinancierd. Het SFS

Nadere informatie

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen zijn al enige tijd ongekend populair onder beleggers. De instroom lag in 2015 met 350 miljard euro ver boven de instroom in

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 FOR PROFESSIONAL INVESTORS Emerging Dividends Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 Emerging Dividends I september 2012 I 2 Op zoek naar inkomen even Google checken GoogleTM zoek-activiteit naar

Nadere informatie

Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden

Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden Convertible bonds oftewel converteerbare obligaties, is een aparte beleggingscategorie met een unieke verhouding tussen risico en rendement. Het lange-termijn

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed

Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed De wereldeconomie verkeert in goede staat. Met name in Europa en opkomende markten verwacht NN Investment Partners nog verder aantrekkende groei. Dit

Nadere informatie

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management Onderdeel van NN Group N.V. Hoofdkantoor: Den Haag AuM: EUR 184 miljard (per 30 juni 2015) 1.100 medewerkers Actief in 16 landen in Europa, het

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Sterke groeivooruitzichten voor aandelen opkomende markten

Sterke groeivooruitzichten voor aandelen opkomende markten Sterke groeivooruitzichten voor aandelen opkomende markten Ook in 2017 groeien opkomende landen harder dan de ontwikkelde economieën. Bedrijven in opkomende markten profiteren bovendien van de oplevende

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Factsheet Cijfers per 28/02/2013. Rendement per kalenderjaar NIW. Benchmark Russell Mid Cap Value index (Total Return) (USD) Algemene gegevens

Factsheet Cijfers per 28/02/2013. Rendement per kalenderjaar NIW. Benchmark Russell Mid Cap Value index (Total Return) (USD) Algemene gegevens Robeco US Select Opportunities Equities D Robeco US Select Oppertunities Equities belegt in midcap aandelen in de VS. Het fonds is voornamelijk samengesteld uit aandelen met een marktkapitalisatie van

Nadere informatie

Rulebook Ohpen Indices

Rulebook Ohpen Indices Rulebook Ohpen Indices Ohpen, Indexbeleggen voor iedereen 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Corporate Actions 4 3. Waardering van de indices 6 4. Herweging 6 5. Beurs van verhandeling 7 6. Samenstelling indices

Nadere informatie

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management Onderdeel van NN Group N.V. Hoofdkantoor: Den Haag AuM: EUR 184 miljard (per 30 juni 2015) 1.100 medewerkers Actief in 16 landen in Europa, het

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie

Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement?

Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement? Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement? Met de hoogdividend fondsen van BNP Paribas Investment Partners kan het allemaal De hoogdividend fondsen van BNPP

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Voor professionele beleggers - APrIl 2013 NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Maak kennis met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod Gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen in het tweede kwartaal

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Performance. een neutraal effect. Fondsmanager sinds 03/12/12

Performance. een neutraal effect. Fondsmanager sinds 03/12/12 Robeco Global Conservative Equities D Robeco Global Conservative Equities belegt wereldwijd in aandelen. Het fonds streeft op lange termijn naar het behalen van een resultaat dat vergelijkbaar is met dat

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel Voorbeeldrapportage 2015 Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015 Vermogensrapportage : 400000 Portefeuilleprofiel : geel ibeleggen Van Eeghenstraat 108 1071 GM AMSTERDAM 020-673 63 72 Rapportagedatum:

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management Finance Avenue, 14 november 2015 Christophe Palumbo, Senior Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Fonds verslag September 2017

Fonds verslag September 2017 verslag September 07 09 7 sparinvest.nl verslag Berekend in naam Koers (%) Datum 06 05 04 Mix en Balance I LU38339558 6,6 4,09 9.09.7 5,69 6,3 8,79 Procedo I LU0387704 5,93 5,5 9.09.7 6,87 8,3,04 Procedo

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie