Sint-Dorotheastraat 29, 9040 Gent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sint-Dorotheastraat 29, 9040 Gent"

Transcriptie

1 PERSONALIA Naam: Arents Voornamen: Hans Christian Adres: Sint-Dorotheastraat 29, 9040 Gent Telefoon: (09) Web site: Geboortedatum: 27 april 1963 Geboorteplaats: Gent Burgerlijke staat: gehuwd, vader van twee dochters en een zoon Legerdienst: reserve-officier bij het 2 e Artillerie bataljon (Helchteren) PROFESSIONELE LOOPBAAN sinds sept senior adviseur e-government strategie & programmabeheer Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE), e-government & ICT-Beheer (e-ib), Vlaamse overheid, Brussel het e-government team helpen bij het formuleren van de juiste strategieën om de ambitieuze Vlaamse e-government doelstellingen te verwezenlijken, en hen helpen om de juiste ICT technologieën te kiezen om complexe e-government oplossingen te bouwen gericht op bedrijven en burgers jan aug. 08 adviseur e-government strategie & technologie Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE), dept. Bestuurszaken, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel het e-government team helpen bij het formuleren van de juiste strategieën om de ambitieuze Vlaamse e-government doelstellingen te verwezenlijken, en hen helpen om de juiste ICT technologieën te kiezen om complexe e-government oplossingen te bouwen gericht op bedrijven en burgers verantwoordelijk voor het superviseren van belangrijke e-government back-end infrastructuur projecten, zowel binnen de Vlaamse overheid, als in samenwerking met de federale overheid en de andere regionale overheden (bvb. uitbouwen van een service-geöriënteerde architectuur voor applicatie integratie en gegevensuitwisseling, opzetten van een gefedereerde identity management infrastructuur gebruikmakend van de Belgische elektronische identiteitskaart, opzetten van een platform voor overheids e-procurement,...) apr dec. 04 kenniscentrummanager / e-government strategisch adviseur Cel Media-innovatie, dept. Wetenschap, Innovatie & Media, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel belast met het verzamelen, klasseren en verspreiden van kennis over informatie maatschappij initiatieven en e-government projecten, zowel binnen de Vlaamse administratie als daarbuiten het e-government team ondersteunen bij het bedenken van innovatieve e-government benaderingen en oplossingen, bij het formuleren van korte en lange termijn e-government strategieën en bij het definiëren van e-government architecturen en standaarden verantwoordelijk voor het superviseren van e-government projecten binnen het departement, verantwoordelijk voor het opvolgen en evalueren van nieuwe media & interactieve digitale televisie projecten 1 van 8

2 okt apr. 01 director consulting services / senior IT market analyst I.T. Works bvba, Gent belast met het opstarten en uitbouwen van de ICT consulting en training services van I.T. Works, meer bepaald op het gebied van XML-gebaseerd documentbeheer en applicatie integratie verantwoordelijk voor het verzamelen en redigeren van technische achtergrondinformatie, het evalueren van IT produkten en diensten, e.d., ter ondersteuning van de I.T. Works IT seminaries eindverantwoordelijke voor het ontwerp, de ontwikkeling en het beheer van de newsharvesting software achter de ITwatchdog.com site (nu bekend onder de naam ITforum.be), de populaire IT newstracking site van I.T. Works feb okt. 99 director projects & consultancy Vlaanderen s.a. OFFIS n.v., Gent verantwoordelijk voor het uitbouwen en ondersteunen van de OFFIS activiteiten in Vlaanderen belast met het opstarten en operationeel krijgen van het OFFIS teleworking bureau in Gent eindverantwoordelijke in het OFFIS directiecomité voor het intern en extern netwerkbeheer binnen België van OFFIS (hardware aankopen, keuze van software en personeelsbeheer) feb feb. 97 senior consultant networked information systems s.a. OFFIS n.v., Zaventem verantwoordelijk voor het verstrekken van advies aan bedrijven, instellingen en organisaties bij het uitdenken, bouwen en beheren van elektronische dokumentoplossingen binnen geavanceerde genetwerkte bedrijfsomgevingen (Internet, intranets en extranets) belast met het ondersteunen van de pre-sales activiteiten, het uitvoeren en beheren van de lopende elektronische dokumentprojecten, en het opvolgen van de post-sales activiteiten het introduceren van recente nieuwe benaderingen en ontwikkelingen wat betreft de aanmaak, de raadpleging, de verspreiding en het beheer van elektronische dokumenten binnen een onderneming mei '90 - jan. '96 onbezoldigd project consultant hypermedia systemen METALogic - AI Technologies & Engineering n.v., Leuven verantwoordelijk voor het verstrekken van advies bij het invoeren en gebruiken binnen metaalverwerkende bedrijven van hypertext en hypermedia systemen met materialen informatie belast met het onderhouden van de vereiste nationale en internationale kontakten, het voorstellen en 'verkopen' van de ontwikkelde systemen naar het bedrijfsleven en de eindgebruikers toe nov. '88 - jan. 96 hypermedia project coördinator binnen de Materials Information Processing Systems (MIPS) onderzoeksgroep K.U.Leuven, Dept. Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde (MTM) verantwoordelijk voor het uitvoeren en begeleiden van nationale en internationale onderzoeksprojecten naar geavanceerde kennisgebaseerde hypertext en hypermedia systemen voor de interactieve ontsluiting (zowel off-line als on-line) van corrosie- en materiaalgegevens het introduceren van recente nieuwe benaderingen en ontwikkelingen binnen het hypertext en hypermedia onderzoeksgebied door middel van lezingen, lessen en cursussen op universitair niveau juli - sept stagekontrakt bij Siemens n.v. Oostkamp verantwoordelijk voor het opzetten van een kennisgebaseerd jobschedulingssysteem augustus 1986 vakantiejob bij Honeywell A.C.E. Brussel 2 van 8

3 verantwoordelijk voor het evalueren en bespreken van project management software PROFESSIONEEL RELEVANTE NEVENACTIVITEITEN Freelance schrijver van populariserende tijdschriftenartikels over Internet technologie regelmatige bijdragen over Internet technologie en ontwikkelingen voor de tweewekelijkse consumenten nieuwsbrief "Tips & Advies Internet" (Uitgeverij Indicator n.v., Leuven) en voor de voormalige maandelijkse professionele nieuwsbrief "Zakelijk Internet" (Uitgeversbedrijf Tijd, Antwerpen) Expert beoordelaar voor het Telematics Applications Programme, een Toegepast Onderzoeksprogramma van de Europese Commissie (DG XIII C/E) technische evaluatie van de resultaten van Europese telematica onderzoeksprojecten Stichtend lid en hypertext/hypermedia deskundige van de voormalige SGML BeLux Users' group voormalig hoofdredacteur van de driemaandelijkse "SGML BeLux Newsletter" mede-organisator van SGML BeLux conferenties en eindredacteur van conferentieverslagen Stichtend lid van de Information Servers Workgroup van BELNET (D.W.T.C.) oorspronkelijk beheerder van de drukbezochte Web site A rated selection of Internet search tools, voor het allereerst on-line gegaan in 1995 OPLEIDING Postgraduaat studies in de Bedrijfskunde interesse: het bedrijfsmatig gebruik van elektronische documentbeheersystemen Leuven Graduate School of Business Studies, Katholieke Universiteit Leuven Postgraduaat studies Licentiaat Informatica (Master) specialisatie: artificiële intelligentie (grote onderscheiding) Universiteit Gent Universitaire studies Licentiaat Wiskunde (Master) specialisatie: astrofysica (onderscheiding) Universiteit Gent Humaniora studies Latijn-Wiskunde Sint-Lievenscollege Gent VERWORVEN TALENKENNIS EN BIJSCHOLING spreken lezen schrijven Nederlands uitstekend uitstekend uitstekend Engels uitstekend uitstekend uitstekend Frans goed uitstekend goed Duits basis goed basis 3 van 8

4 Avondcursussen Frans en Engels intensieve taalcursussen gevorderde kennis Frans en Engels september juni 1987, Provinciaal Handels- en Taalinstituut Gent, Gent (België) OPGEDANE ICT BEROEPSKENNIS EN ERVARING Software kennis en ervaring verworven bij I.T. Works, OFFIS en aan de universiteit: ervaring met XML tools: XML editors & convertors, content management systems, XML databases,... ervaring met Web tools: Web servers & browsers, HTML editors & convertors, development tools,... kennis van programmeren in: Java, JavaScript, Perl, Lucid Common Lisp, Prolog, Pascal,... kennis van systeembeheer op: Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0,... ervaring met het effectief gebruik van (meta-)search engines, marketing,... vertrouwd met alle gangbare PC software zoals Word for Windows, Powerpoint,... Systeembeheer & netwerkbeheer kennis en ervaring verworven bij OFFIS: dagelijks operationeel beheer van het gemengde Windows NT/Unix bedrijfsnetwerk gebruikersondersteuning bij het intern beroepsmatig gebruik van Internet tools en technologieën eindredactie van de informatie inhoud en systeembeheer van de bedrijfswebsite en intranet GEVOLGDE BEROEPSNAVORMING EN BIJSCHOLING 'Agile Project Management' in de praktijk: ICT-projecten managen in snel veranderende omgevingen een praktijkgerichte ééndagscursus over het agile managen van complexe software projecten 17 april 2013, Studiecentrum voor Automatische Informatieverwerking (SAI vzw), Brussel (België) PRINCE2 Foundation: inleiding tot projectmanagement op basis van PRINCE2 een gecertifieerde opleiding PRINCE2 met afsluitend examen (certificaat P2R/NLPB169715) september 2012, Amelior, Brussel (België) Master Class on Mobile Design een praktijkgerichte ééndagscursus over het ontwerp van mobiele (touch)toepassingen 13 september 2012, Namahn, Brussel (België) Integratie-oplossingen voor enterprise applicaties, data en processen een technisch seminarie met een overzicht van alle technologieën voor het moderniseren en integreren van (legacy/nieuwe) applicaties 29 maart 2012, I.T. Works, Brussel (België) Data integratie in een wereld van processen en services een technisch seminarie over de uitdagingen verbonden aan het gebruik van een service-oriented architectuur binnen de overheid 15 maart 2010, Studiecentrum voor Automatische Informatieverwerking (SAI vzw), Brussel (België) Prestatiemanagement voor leidinggevenden een workshop rond het aansporen van medewerkers tot betere prestaties 23 april 2008, Vlaamse overheid, dept. Bestuurszaken, afd. Vorming, Brussel (België) 4 van 8

5 Coaching voor leidinggevenden: basisopleiding en vervolgopleiding een vierdaagse praktische opleiding over het begeleiden en coachen van medewerkers november en december 2007, Vlaamse overheid, dept. Bestuurszaken, afd. Vorming, Brussel (België) Intelligente formulieren een technisch seminarie over de verschillende oplossingen voor elektronisch formulierenbeheer 12 december 2006, I.T. Works, Brussel (België) Smart University: ID Management Issues and Prospects een cursus over de technische en organisatorische uitdagingen van elektronisch identiteitsbeheer 22 september 2005, CICA, Sophia-Antipolis (Frankrijk) Microsoft Executive Briefing: future eid features in Windows een tweedaagse exclusieve managementbriefing over Microsoft s plannen voor de ondersteuning van elektronische identiteitskaarten in de toekomstige versie van Windows 2 en 3 juni 2005, Microsoft Corporate Campus, Redmond (USA) Business Integratie-Oplossingen een inleidend seminarie over EAI (Enterprise Application Integration) en B2B (Business-to-Business) oplossingen voor het koppelen van bedrijfsapplicaties 24 februari 2005, I.T. Works, Brussel (België) e-government / e-democratie / e-administratie een tweedaags seminarie over de bestuurskundige en technische uitdagingen van e-government 3 en 17 juli 2004, Instituut voor de Overheid, Leuven (België) Participatie van Vlaanderen in de Europese besluitvorming een workshop over de manieren waarop Vlaanderen deelneemt aan de Europese besluitvorming 16 maart 2004, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, dept. AZF, afd. Vorming, Brussel (België) Europese structuren en besluitvormingsprocedures een workshop over de organisatie van de Europese Unie en de bijbehorende besluitvormingsprocedures 4 maart 2004, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, dept. AZF, afd. Vorming, Brussel (België) Studienamiddag ICT en e-government bespreking van de resultaten van 2 jaar onderzoek naar de Vlaamse e-government uitdagingen 17 februari 2004, Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen, Brussel (België) E-government Project Management een tweedaags seminarie over de specifieke uitdagingen van het beheer van e-government projecten december 2002, Schouten & Nelissen, Brussel (België) Enterprise Content Management een tweedaags technisch seminarie over de uitdagingen van Enterprise Content Management april 2002, I.T. Works, Brussel (België) XML/XSL architecturen in de praktijk een tweedaags technisch seminarie over de praktische toepasbaarheid van XML en XSL 3-4 april 2002, I.T. Works, Brussel (België) Web Services: A management guide / Web Services: An implementation guide 5 van 8

6 een tweedaags technisch seminarie over het beheren en bouwen van Web Services met behulp van Microsoft's.NET Framework en Sun Microsystems J2EE januari 2002, I.T. Works, Brussel (België) E-security een tweedaags inleidend seminarie over de nieuwste technieken om websites te beschermen mei 2001, K VIV, Antwerpen (België) Microsoft's.NET in Practice een praktijkgericht seminarie over hoe Web Services kunnen ontworpen en gebouwd worden met behulp van Microsoft's.NET Framework 17 mei 2001, I.T. Works, Brussel (België) Knowledge Management in Practice een praktijkgericht seminarie over het organiseren en optimaliseren van kennisverzameling en kennisbeheer binnen een bedrijf of organisatie 28 november 2000, I.T. Works, Brussel (België) Bedrijfskritische COM+ Applicaties een technisch seminarie over het bouwen van bedrijfskritische applicaties met behulp van Microsoft s COM+ technologie 16 november 2000, I.T. Works, Brussel (België) B2B e-marketplaces een inleidend seminarie over de onderliggende trends en de business aspecten achter de opkomst en het succes van B2B e-marketplaces 12 oktober 2000, I.T. Works, Brussel (België) XSL concepts and practical use een praktijkgerichte ééndagscursus over het geavanceerd gebruik van XSL technieken en tools 12 juni 2000, XML Europe 2000 conferentie, Parijs (Frankrijk) Fysiek databaseontwerp een praktijkgerichte tweedaagse workshop over technieken voor fysiek database ontwerp september 1999, I.T. Works, Gent (België) Informatie analyse en logisch databaseontwerp een praktijkgerichte driedaagse workshop over informatie analyse voor logisch database ontwerp 7-9 september 1999, I.T. Works, Gent (België) How to build better object models een praktijkgerichte tweedaagse workshop over object modellering voor bedrijfstoepassingen november 1998, I.T. Works, Brussel (België) Virtual Private Networks: what, why and how? een inleidend seminarie over het opzetten en beheren van een VPN (Virtual Private Network) 2 juli 1998, I.T. Works, Brussel (België) XLL quickstart een inleidende ééndagscursus over de hyperlinking en adresserings concepten achter XLL 18 mei 1998, SGML/XML 98 conferentie, Parijs (Frankrijk) Designing DTDs in the real world 6 van 8

7 een praktijkgerichte ééndagscursus over het gebruikersgericht ontwerp van SGML en XML DTDs 17 mei 1998, SGML/XML 98 conferentie, Parijs (Frankrijk) Electronic style sheets een praktijkgerichte tweedaagse cursus over de stylesheet technologie achter CSS, XSL en DSSSL november 1997, Technology Appraisals, Londen (Engeland) XML: Ready for prime time? / The XML technology bootstrap een praktijkgerichte tweedaagse cursus over de SGML technologie achter XML en XLL april 1997, Technology Appraisals, Londen (Engeland) Windows NT 4.0 Internet Information Server 2.0 / 3.0 administration een praktijkgerichte ééndaagse cursus over het beheer van de MS Internet Information Server 14 december 1996, Guidance, Brussel (België) Installing and configuring Microsoft Windows NT Server 4.0 een praktijkgerichte ééndaagse cursus over installatie en beheer van MS Windows NT Server 3 december 1996, Guidance, Brussel (België) Using HyTime een praktijkgerichte driedaagse cursus over het gebruik van HyTime en Topic Navigation Maps oktober 1996, dept. Elektrotechniek K.U.Leuven, Leuven (België) OmniMark Programming een praktijkgerichte vierdaagse cursus over het programmeren van document conversie filters 9-12 juli 1996, OmniMark Technologies, Parijs (Frankrijk) Intranets: Opportunities and challenges een praktijkgericht seminarie over het opzetten en beheren van een bedrijfs intranet 13 juni 1996, I.T. Works, Keerbergen (België) Basic Java programming / Advanced Java Programming een driedaagse en een tweedaagse cursus over object-georiënteerd programmeren in Java februari 1996, SunService, Brussel (België) Interactive Web services: An introduction to CGI s and Java een praktijkgericht seminarie over het programmeren van interactieve Web sites 25 januari 1996, I.T. Works, Brussel (België) Which standards should I use for Open Information Interchange and why? een praktijkgerichte tweedaagse cursus over de open uitwisseling van elektronische documenten oktober 1995, DG XIII OII Initiative en EWOS, Brussel (België) Setting up an Internet information service een praktijkgericht seminarie over het beheer van een Web informatie dienst 16 mei 1995, I.T. Works, Brussel (België) Internet security and firewalls een praktijkgericht seminarie over Internet beveiliging en bedrijfsgegevensbescherming 4 mei 1995, I.T. Works, Brussel (België) A beginner s guide to the Internet / An advanced guide to the Internet een inleidend en een geavanceerd seminarie over het gebruik van het Internet 20 en 27 oktober 1994, I.T. Works, Keerbergen (België) 7 van 8

8 An introduction to HyTime een inleidend seminarie over de basisconcepten en de technische mogelijkheden van HyTime 20 september 1994, ECHT 94 conferentie, Edinburgh (Schotland) Network publishing: Business issues / Network publishing: Technical perspectives een inleidende ééndagscursus over elektronisch publiceren op het World-Wide Web 19 september 1994, ECHT 94 conferentie, Edinburgh (Schotland) SGML in de praktijk een praktijkgerichte tweedaagse cursus in document engineering met behulp van SGML januari 1994, OFFIS, Brussel (België) Electronic Document Management een inleidend seminarie over het doelgericht beheer van elektronische documenten 14 december 1993, I.T. Works, Brussel (België) Het client/server model voor databases in de Unix omgeving een theoretisch en praktisch overzicht van het client/server model voor databases 25 maart en 1 april 1992, Centraal Digitaal Rekencentrum Universiteit Gent, Gent (België) Mediatraining een vierdaagse cursus over het schrijven van populariserende wetenschappelijke artikels 13, 20, 27 februari en 6 maart 1991, COVONU, Brussel (België) Object-Oriented Languages and Systems: Theory and Practice een vijfdaagse inleidende cursus over object-georiënteerde software-ontwikkeling 26 februari - 1 maart 1990, Universiteit Twente, Enschede (Nederland) User Interface Design een praktijkgerichte cursus over het ontwerp van user interfaces februari 1990, Mediacentrum K.U.Leuven & Integration by Design, Leuven (België) 8 van 8

Curriculum Vitae James Cotton

Curriculum Vitae James Cotton Persoonsgegevens Naam James Martijn Cotton Geboortedatum 2 mei 1978 Geboorteplaats Kingston upon Thames, Engeland Geslacht Man Burgerlijke staat Geregistreerd partnerschap Nationaliteit Engels Adres Burgemeester

Nadere informatie

2001, een strategische XML consultancy missie voor de SCIA Groep, Herk-de-Stad (België)

2001, een strategische XML consultancy missie voor de SCIA Groep, Herk-de-Stad (België) BELANGRIJKE CONSULTANCY PROJECTEN BIJ I.T. Works o Scia Groep functie: onafhankelijk XML technologie consultant (XML-gebaseerde applicatie ontwikkeling) technisch advies over waar en hoe XML het best kan

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

XML. hands -on > 3- DAAGSE CYCLUS. > Antwerpen, 11 december 2001 > Leuven, 15 januari & 5 februari 2002. K.U. LEUVEN Departement Computerwetenschappen

XML. hands -on > 3- DAAGSE CYCLUS. > Antwerpen, 11 december 2001 > Leuven, 15 januari & 5 februari 2002. K.U. LEUVEN Departement Computerwetenschappen > 3- DAAGSE CYCLUS XML > Antwerpen, 11 december 2001 > Leuven, 15 januari & 5 februari 2002 hands -on K.U. LEUVEN Departement Computerwetenschappen TECHNOLOGISCH INSTITUUT Genootschap Informatietechnologie

Nadere informatie

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Page 1 1 Kees Vianen Senior Sales Consultant Technology Solutions Oracle Nederland Agenda Geschiedenis van Oracle Portal Portal

Nadere informatie

Profielschets. : Sander Daems. Infrastructure Consultant. Versie : 1.0. Datum bezoek : 28-02-2011. Pagina 1 van 7

Profielschets. : Sander Daems. Infrastructure Consultant. Versie : 1.0. Datum bezoek : 28-02-2011. Pagina 1 van 7 Profielschets Sander Daems Infrastructure Consultant Auteur : Sander Daems Versie : 1.0 Datum bezoek : 28-02-2011 Pagina 1 van 7 Ervaringsoverzicht Naam : Sander Daems Geboortedatum : 08/03/1987 Geslacht

Nadere informatie

De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten. DAVID studiedag 30 nov 2000

De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten. DAVID studiedag 30 nov 2000 De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten DAVID studiedag 30 nov 2000 Prof. Jan Engelen, Steven Depuydt K.U.Leuven - ESAT Onderzoeksgroep Document Architecturen Waarom

Nadere informatie

Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs

Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs - 1 - Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs 1. Vorming officier Informaticus niveau Korps Technische fiche van de vorming

Nadere informatie

Geboortedatum: 24 november 1985 Burgerlijke staat: Ongehuwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs:

Geboortedatum: 24 november 1985 Burgerlijke staat: Ongehuwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Personalia Roepnaam: Terence Woonplaats: Beverwijk Geboortedatum: 24 november 1985 Burgerlijke staat: Ongehuwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Terence heeft zich ontwikkeld naar senior.net

Nadere informatie

Curriculum vitae. Persoonlijke gegevens. Relevante werkervaring

Curriculum vitae. Persoonlijke gegevens. Relevante werkervaring Persoonlijke gegevens Naam : Dennis de Zwart Geslacht : Mannelijk Geboortedatum : 13 juni 1974 Woonplaats : Haarlem Nationaliteit : Nederlandse Relevante werkervaring Nero IT & Business Consultancy mei

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2015. Personalia: Opleiding: Cursus: Stages: Achternaam: Van der Peet. Geboortedatum: 6 januari 1985

Curriculum Vitae 2015. Personalia: Opleiding: Cursus: Stages: Achternaam: Van der Peet. Geboortedatum: 6 januari 1985 Curriculum Vitae 2015 Personalia: Titulatuur: Ing. / B.A. Achternaam: Van der Peet Voornaam: Kevin Roepnaam: Kevin Geboortedatum: 6 januari 1985 Nationaliteit: Nederlands Woonplaats: Hoofddorp Opleidingen:

Nadere informatie

Geboortedatum : 21 Maart 1963. Nationaliteit : Nederlandse. Woonplaats : Amsterdam. Email : info@sarphora.nl. Website : www.sarphora.

Geboortedatum : 21 Maart 1963. Nationaliteit : Nederlandse. Woonplaats : Amsterdam. Email : info@sarphora.nl. Website : www.sarphora. Curriculum Vitae Marc Bruinsma Geboortedatum : 21 Maart 1963 Nationaliteit : Nederlandse Woonplaats : Amsterdam Email : info@sarphora.nl Website : www.sarphora.nl 2009 Sarphora Laatste update: September

Nadere informatie

Waarom een Independent Software Vendor voor XForms kiest. Johan Blok CM Pro www.cmprofessionals.eu

Waarom een Independent Software Vendor voor XForms kiest. Johan Blok CM Pro www.cmprofessionals.eu Waarom een Independent Software Vendor voor XForms kiest Johan Blok CM Pro www.cmprofessionals.eu CWI Wikipedia An independent software vendor (ISV) is a company specializing in making or selling software,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Geboortedatum: 2 augustus 1981. Telefoonnummer: ******** e-mail: info@josdebest.nl. Novell OES 2 cursus. Gecertificeerd VCP

CURRICULUM VITAE. Geboortedatum: 2 augustus 1981. Telefoonnummer: ******** e-mail: info@josdebest.nl. Novell OES 2 cursus. Gecertificeerd VCP CURRICULUM VITAE PERSONALIA Achternaam: De Best Voorletters: J.H.P. Roepnaam: Jos Geboortedatum: 2 augustus 1981 Geboorteplaats: Oss Adres: ******** Postcode: ******* Woonplaats: Berghem Telefoonnummer:

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Microsoft trainingen en certificeringen: dé bouwstenen voor uw carrière in de ICT

Microsoft trainingen en certificeringen: dé bouwstenen voor uw carrière in de ICT trainingen en certificeringen: dé bouwstenen voor uw carrière in de ICT www.globalknowledge.nl/microsoft info@globalknowledge.nl www.globalknowledge.nl trainingen & certificeringen: dé bouwstenen voor

Nadere informatie

1998 2000 Licentiaat Handelswetenschappen Niet geslaagd Veel kennis vergaard rond economie en management

1998 2000 Licentiaat Handelswetenschappen Niet geslaagd Veel kennis vergaard rond economie en management Curriculum Vitae Personalia Naam en Voornaam: Filip Baert Adres: Heirbaan 122 B-9220 Hamme Telefoon: 052 47 66 28 0477 303 505 Fax: 052 47 66 28 E-mail adres: filip.baert@skynet.be Geboorteplaats: Sint-Niklaas

Nadere informatie

Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl. Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl. Gijs-Jan. Roepnaam: Gijs-Jan

Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl. Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl. Gijs-Jan. Roepnaam: Gijs-Jan Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Gijs-Jan Roepnaam: Gijs-Jan Regio: Gelderland Geboortedatum: 06-01-1983 Nationaliteit:

Nadere informatie

Free Technology Academy

Free Technology Academy Free Technology Academy Symposium 21 november 2009 Wat is vrije software? Begrip geïntroduceerd door Richard Stallman in 1985 Niet verwarren met gratis software (freeware) 'Free as in free speech, not

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Ik hoop dat mijn CV jullie aanspreekt en mochten jullie nog vragen hebben, dan wil ik deze graag beantwoorden in een gesprek.

CURRICULUM VITAE. Ik hoop dat mijn CV jullie aanspreekt en mochten jullie nog vragen hebben, dan wil ik deze graag beantwoorden in een gesprek. CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam Woonplaats Dennis Toet Den Helder Geboortedatum 8 augustus 1989 Rijbewijs PROFIEL Ik ben Dennis Toet, 25 jaar en ik woon sinds 2011 samen met mijn vriendin Cynthia in Breezand

Nadere informatie

Responsive web applicaties op Oracle

Responsive web applicaties op Oracle APEX Responsive web applicaties op Oracle Spreker(s) : Datum : E-mail : Arian Macleane & Jacob Beeuwkes 06-06-2013 info@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline Trends APEX intro APEX

Nadere informatie

PRESENTS. CO3 Talent Ontwikkel Programma ICT i.s.m. Bridging the gap between business and talent

PRESENTS. CO3 Talent Ontwikkel Programma ICT i.s.m. Bridging the gap between business and talent PRESENTS CO3 Talent Ontwikkel Programma ICT i.s.m. Bridging the gap between business and talent With Humanic Talent Tracks HUMANIC DEVELOPMENT BUILDING IT PROFESSIONALS AT WORK AMSTERDAM NIJMEGEN - EINDHOVEN

Nadere informatie

Analyse Vlaamse portaal applicaties

Analyse Vlaamse portaal applicaties Audit opdracht Analyse Vlaamse portaal applicaties Hans C. Arents, kenniscentrummanager Cel Media-innovatie, Departement Wetenschap, Innovatie en Media Tel: (02) 553 45 63 Fax: (02) 553 45 79 E-mail: hans.arents@wim.vlaanderen.be

Nadere informatie

Geïntegreerde elektronische dienstverlening

Geïntegreerde elektronische dienstverlening Visie formulering Geïntegreerde elektronische dienstverlening Hans C. Arents, kenniscentrummanager Cel Media-innovatie, Departement Wetenschap, Innovatie en Media Tel: (02) 553 45 63 Fax: (02) 553 45 79

Nadere informatie

Software Engineering Senior Analyst

Software Engineering Senior Analyst Software Engineering Senior Analyst Korte omschrijving Mijn naam is Ed'son de Pary. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht en ben in het bezit van een Bachelors degree in Informatikunde, en een

Nadere informatie

Profielschets. : Sander Daems. Senior Medewerker Supportdesk. Versie : 1.0. Pagina 1 van 6

Profielschets. : Sander Daems. Senior Medewerker Supportdesk. Versie : 1.0. Pagina 1 van 6 Profielschets Sander Daems Senior Medewerker Supportdesk Auteur : Sander Daems Versie : 1.0 Pagina 1 van 6 Ervaringsoverzicht Naam : Sander Daems Geboortedatum : 08/03/1987 Geslacht Woonplaats Rijbewijs

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

Free Technology Academy

Free Technology Academy Free Technology Academy Europees onderwijs over Vrije Software en Open Standaarden Open Universiteit Wat is Vrije Software? Begrip geïntroduceerd door Richard Stallman in 1985 Niet verwarren met gratis

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

Software Engineering Senior Analyst

Software Engineering Senior Analyst Voor meer vertrouwelijkheid is dit CV anoniem! - De toegang tot de gegevens van deze kandidaat is gereserveerd voor de geregistreerde ondernemingen. Software Engineering Senior Analyst Korte omschrijving

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? Een creatieve ontwikkelaar met gevoel voor humor en een behoorlijke dosis gezond verstand.

Hoe omschrijven collega s jou? Een creatieve ontwikkelaar met gevoel voor humor en een behoorlijke dosis gezond verstand. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Dirk Bij deze het profiel van.net developer Dirk van Bergen uit Diemen. Dirk presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015

Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015 Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015 Personalia Naam Adresgegevens Peter de Leeuw Geboortedatum 7 maart 1990 Geboorteplaats Nationaliteit Burgerlijke staat Nederlandse Ongehuwd Telefoon E-mail

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Jeroen van Ierssel 06 54751895 jeroen@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B SKILLS (Ervaring in jaren)

Nadere informatie

Zelftest Java concepten

Zelftest Java concepten Zelftest Java concepten Document: n0838test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA CONCEPTEN Om de voorkennis nodig

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Profiel

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Profiel Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Naam Voornamen : Rauwers : Bas Profiel Bas is een ervaren tester die over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt. Hij weet zich goed staande te houden

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : M. Woonplaats : Rotterdam Nationaliteit : Nederlandse Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE : Infrastructuur Specialist PROFIEL: Onze medewerker heeft

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonskenmerken: geduldig, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken.

asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonskenmerken: geduldig, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken. Jaap Goddijn en architect asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonlijke gegevens Naam: Jaap Goddijn Geboortedatum: 20 juli 1974 Woonplaats: Utrecht Email: jaap.goddijn@quebuss.nl Telefoon: 06 151

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

SD-Ict BVBA. Tim Suys. tim@sd-ict.be. AS400 Developer. 1:moedertaal 2:zeer goed 3: gemiddeld 4: basis

SD-Ict BVBA. Tim Suys. tim@sd-ict.be. AS400 Developer. 1:moedertaal 2:zeer goed 3: gemiddeld 4: basis CURRICULUM VITAE 1. PERSONALIA NAAM Tim Suys ADRES Bastiaensstraat 48 3700 Tongeren TELEFOONNUMMER +32 497 55 49 02 EMAIL tim@sd-ict.be GEBOORTEDATUM 11 september 1976 FUNCTIE AS400 Developer TALENKENNIS

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Doelstellingen en leerinhouden

Doelstellingen en leerinhouden Doelstellingen en leerinhouden Traject A: ICT Strategie en management IT management De studenten bekijken IT niet vanuit een technisch vlak maar als deel van de organisatie. De student leert via verschillende

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSONALIA. Achternaam Voornamen Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Rijbewijs CONTACTINFORMATIE

Curriculum Vitae PERSONALIA. Achternaam Voornamen Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Rijbewijs CONTACTINFORMATIE Curriculum Vitae PERSONALIA Achternaam Voornamen Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Rijbewijs Rheiter Michaël Johan Marinus Man 14 Januari 1987 Arcen, Nederlands Nederlands B CONTACTINFORMATIE

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Boeiende vacatures bij Invenso en Convenso

Boeiende vacatures bij Invenso en Convenso Boeiende vacatures bij Invenso en Convenso Invenso en Convenso zijn op zoek naar gedreven mensen die met hart en ziel willen meebouwen aan ons succesverhaal. Is een van de onderstaande profielen op jouw

Nadere informatie

Bedrijf Omschrijving Periode

Bedrijf Omschrijving Periode Curriculum senior adviseur project manager Algemeen XXX is een senior GIS consultant met grote ervaring in projectleiding, ontwerp, bouw en het vertalen van klantvragen naar GIS oplossingen. Hij spreekt

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE C4 STUDIEPUNTEN

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Overige kenmerken. Talenkennis. Opleidingen. Kennis en vaardigheden

Persoonlijke gegevens. Overige kenmerken. Talenkennis. Opleidingen. Kennis en vaardigheden Persoonlijke gegevens Naam : E.A.P. Verweij Roepnaam : Erwin Geboortedatum : 15 maart 1966 Nationaliteit : Nederlandse Woonplaats : Rotterdam Functie : Certified Scrum Coach Overige kenmerken Karakterschets

Nadere informatie

Boekenlijst 1e master HIRB

Boekenlijst 1e master HIRB Vak Professor Cursusmateriaal Keuze/ Plichtvakken Energietechnologie & - economie D'Haeseleer W. toledo Management Controle en kostenbeheersing Roodhooft F. Anthony R.N. en Govindarajan V. 2007. Management

Nadere informatie

SKILLS (Ervaring in jaren)

SKILLS (Ervaring in jaren) Contact the Agency Laurens Simonse 02201031 L.simonse@lsg.nl Bart Nijskens 052302211 B.nijskens@lsg.nl ROCKSTARS Rob Roepnaam: Rob Regio: Eindhoven Geboortedatum: 23 maart 19 Nationaliteit: Nederlands

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Curriculum Vitae Martijn Meijers

Curriculum Vitae Martijn Meijers Curriculum Vitae Martijn Meijers Productgroep Taal Referentie Product Persoon Opleiding Werkgever Dienstverband Cursus Oktober 2014 Pagina 1 van 5 Personalia Naam Voornamen : Meijers : Martijn Ferdinand

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Economie en Bedrijfswetenschappen Vier opleidingen Economische wetenschappen (EW) Toegepaste economische wetenschappen (TEW) Toegepaste economische wetenschappen:

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS VOORNAAM Roel GEBOORTEJAAR 1984 WOONREGIO Rotterdam/ Den Haag NATIONALITEIT Nederlands RIJBEWIJS ja WIE IS ROEL? Roel is een SharePoint ontwikkelaar met ruime ervaring op het gebied

Nadere informatie

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Duur van stage/afstuderen Manager Begeleider Locatie : 6 à 9 Maanden : dr. ir. J.J. Aue : dr. ir. H.J.M. Bastiaansen

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

: Beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift.

: Beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift. PERSONALIA naam voornaam geboorte geslacht nationaliteit burgelijke staat adres : Luwte 41 postcode : 1566TV woonplaats : Assendelft : Nuij : Siu-Ping : 21 oktober 1959, te Amsterdam : man : nederlandse

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012 STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË 13 November 2012 De ICT-sector neemt een belangrijke plaats in de economie Toegevoegde waarde 14 miljard EUR Aandeel werkgelegenheid (in % van de

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Marvin B. Dens Adres: Marianellastraat 15 1069 NL AMSTERDAM Telefoonnummer: 06-53137192 E-mailadres: info@mbdsolutions.nl Geboortedatum: 31-12-1971 Geboorteplaats:

Nadere informatie

PERSONALIA OVER MIJ CURRICULUM VITAE RODERICK VAN STRATEN

PERSONALIA OVER MIJ CURRICULUM VITAE RODERICK VAN STRATEN PERSONALIA Naam: van Straten (D.A.N.A) Roepnaam: Roderick Geboortedatum: 30-06-1973 Woonplaats: Gorinchem Adres: Burgstraat 18, 4201 AC www: roderickvs.nl E-mail: info@roderickvs.nl Twitter: @roderickvs

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS VOORNAAM Tonny GEBOORTEJAAR 1984 W OONREGIO Rotterdam NATIONALITEIT Nederlands RIJBEWIJS B WIE IS TONNY? Tonny is een enthousiaste SharePoint Consultant die voornamelijk plezier heeft

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Werken en studeren Toegepaste Informatica

Werken en studeren Toegepaste Informatica Werken en studeren Toegepaste Informatica 2014 departement Design & Technologie Je hebt een deeltijdse of voltijdse job, maar je wil je graag bij- of omscholen tot informaticus? De Erasmushogeschool Brussel

Nadere informatie

Curriculum Vitae. R.P.D. (Rob) Buijtendijk. InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk

Curriculum Vitae. R.P.D. (Rob) Buijtendijk. InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk Curriculum Vitae R.P.D. (Rob) Buijtendijk InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk Postbus 414 1270 AK Huizen M: 06-54 23 84 80 T: 035-646 93 96 F: 035-646 93 97 E: rob.buijtendijk@innervisie.nl I:

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

VMWORLD 2011 US WRAP

VMWORLD 2011 US WRAP VMWORLD 2011 US WRAP UP VIKTOR VAN DEN BERG MARCEL VAN OS WELKOM ELKOM & A & AGENDA Viktor van den Berg, Dutch VMUG Leader Marcel van Os, Senior Technical Trainer @ XTG Agenda VMUG Update (Viktor) VMware

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

Curriculum Vitae : TRUI STEEN

Curriculum Vitae : TRUI STEEN Curriculum Vitae : TRUI STEEN Identificatiegegevens Naam: Voornaam: Werkadres: Steen Trui Departement Bestuurskunde, Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden Wassenaarseweg 52, 2300 RB Leiden,

Nadere informatie

VACATURE. Technisch consultant

VACATURE. Technisch consultant VACATURE Technisch consultant 2016 TECHNISCH CONSULTANT ServiceNow 2 Paphos Group zoekt Gedreven Technisch Consultants die affiniteit hebben met Service Management Tooling en zich graag (verder) willen

Nadere informatie

AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS

AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS Cursus AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS BizAgi BPMS Xpress is een gebruiksvriendelijke en kostefficiënte Business Process and Workflow software, specifiek ontworpen voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

6-4-2015. Je kunt de presentaties downloaden op: www.gelsing.info. Docent: Marcel Gelsing. Les 1

6-4-2015. Je kunt de presentaties downloaden op: www.gelsing.info. Docent: Marcel Gelsing. Les 1 Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentaties downloaden op: www.gelsing.info 1 Maak een (verbeter)voorstel voor Enterprise Architectuur, waarbij u zowel de mogelijkheden als de beperkingen van

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Talenkennis Nederlands: moedertaal Engels: goed, mondeling & schriftelijk Duits: goed, mondeling & schriftelijk

Talenkennis Nederlands: moedertaal Engels: goed, mondeling & schriftelijk Duits: goed, mondeling & schriftelijk Persoonlijke gegevens Naam/voornaam: Wolbers, Benn Woonplaats: Den Haag Geboortedatum: 17 januari 1961 Burgerlijke staat: Gehuwd Nationaliteit: Nederlandse Profiel schets Hands-on, werken in complexe omgevingen,

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding. Marcel de Rink

Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding. Marcel de Rink Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding Marcel de Rink Open? Of Gesloten? Agenda Waarom is Esri Open? Waarin is Esri Open? Open Open Open Open Standaarden Source Data

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 5 MODULECODE B STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services SECURITY CONSULTANCY Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou?

Hoe omschrijven collega s jou? Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 jasper@rockstars.nl Joris Bij deze het profiel van Java developer Joris Reijrink uit Eindhoven. Joris presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te

Nadere informatie

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac. Software Mobiliteit Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.be/~tjdhondt p. 1 Overzicht Stelling Objecttechnologie Distributie Mobiliteit Evolutie Besluit p.

Nadere informatie

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1 SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN 1 WIE ZIJN WIJ? 2 WIE BENT U? Professional Op zoek naar productiviteit Samenwerken met Collega s Externe partijen Onderaannemers 3 WAT IS ONS PLAN? 1. Wat

Nadere informatie