Sint-Dorotheastraat 29, 9040 Gent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sint-Dorotheastraat 29, 9040 Gent"

Transcriptie

1 PERSONALIA Naam: Arents Voornamen: Hans Christian Adres: Sint-Dorotheastraat 29, 9040 Gent Telefoon: (09) Web site: Geboortedatum: 27 april 1963 Geboorteplaats: Gent Burgerlijke staat: gehuwd, vader van twee dochters en een zoon Legerdienst: reserve-officier bij het 2 e Artillerie bataljon (Helchteren) PROFESSIONELE LOOPBAAN sinds sept senior adviseur e-government strategie & programmabeheer Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE), e-government & ICT-Beheer (e-ib), Vlaamse overheid, Brussel het e-government team helpen bij het formuleren van de juiste strategieën om de ambitieuze Vlaamse e-government doelstellingen te verwezenlijken, en hen helpen om de juiste ICT technologieën te kiezen om complexe e-government oplossingen te bouwen gericht op bedrijven en burgers jan aug. 08 adviseur e-government strategie & technologie Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE), dept. Bestuurszaken, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel het e-government team helpen bij het formuleren van de juiste strategieën om de ambitieuze Vlaamse e-government doelstellingen te verwezenlijken, en hen helpen om de juiste ICT technologieën te kiezen om complexe e-government oplossingen te bouwen gericht op bedrijven en burgers verantwoordelijk voor het superviseren van belangrijke e-government back-end infrastructuur projecten, zowel binnen de Vlaamse overheid, als in samenwerking met de federale overheid en de andere regionale overheden (bvb. uitbouwen van een service-geöriënteerde architectuur voor applicatie integratie en gegevensuitwisseling, opzetten van een gefedereerde identity management infrastructuur gebruikmakend van de Belgische elektronische identiteitskaart, opzetten van een platform voor overheids e-procurement,...) apr dec. 04 kenniscentrummanager / e-government strategisch adviseur Cel Media-innovatie, dept. Wetenschap, Innovatie & Media, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel belast met het verzamelen, klasseren en verspreiden van kennis over informatie maatschappij initiatieven en e-government projecten, zowel binnen de Vlaamse administratie als daarbuiten het e-government team ondersteunen bij het bedenken van innovatieve e-government benaderingen en oplossingen, bij het formuleren van korte en lange termijn e-government strategieën en bij het definiëren van e-government architecturen en standaarden verantwoordelijk voor het superviseren van e-government projecten binnen het departement, verantwoordelijk voor het opvolgen en evalueren van nieuwe media & interactieve digitale televisie projecten 1 van 8

2 okt apr. 01 director consulting services / senior IT market analyst I.T. Works bvba, Gent belast met het opstarten en uitbouwen van de ICT consulting en training services van I.T. Works, meer bepaald op het gebied van XML-gebaseerd documentbeheer en applicatie integratie verantwoordelijk voor het verzamelen en redigeren van technische achtergrondinformatie, het evalueren van IT produkten en diensten, e.d., ter ondersteuning van de I.T. Works IT seminaries eindverantwoordelijke voor het ontwerp, de ontwikkeling en het beheer van de newsharvesting software achter de ITwatchdog.com site (nu bekend onder de naam ITforum.be), de populaire IT newstracking site van I.T. Works feb okt. 99 director projects & consultancy Vlaanderen s.a. OFFIS n.v., Gent verantwoordelijk voor het uitbouwen en ondersteunen van de OFFIS activiteiten in Vlaanderen belast met het opstarten en operationeel krijgen van het OFFIS teleworking bureau in Gent eindverantwoordelijke in het OFFIS directiecomité voor het intern en extern netwerkbeheer binnen België van OFFIS (hardware aankopen, keuze van software en personeelsbeheer) feb feb. 97 senior consultant networked information systems s.a. OFFIS n.v., Zaventem verantwoordelijk voor het verstrekken van advies aan bedrijven, instellingen en organisaties bij het uitdenken, bouwen en beheren van elektronische dokumentoplossingen binnen geavanceerde genetwerkte bedrijfsomgevingen (Internet, intranets en extranets) belast met het ondersteunen van de pre-sales activiteiten, het uitvoeren en beheren van de lopende elektronische dokumentprojecten, en het opvolgen van de post-sales activiteiten het introduceren van recente nieuwe benaderingen en ontwikkelingen wat betreft de aanmaak, de raadpleging, de verspreiding en het beheer van elektronische dokumenten binnen een onderneming mei '90 - jan. '96 onbezoldigd project consultant hypermedia systemen METALogic - AI Technologies & Engineering n.v., Leuven verantwoordelijk voor het verstrekken van advies bij het invoeren en gebruiken binnen metaalverwerkende bedrijven van hypertext en hypermedia systemen met materialen informatie belast met het onderhouden van de vereiste nationale en internationale kontakten, het voorstellen en 'verkopen' van de ontwikkelde systemen naar het bedrijfsleven en de eindgebruikers toe nov. '88 - jan. 96 hypermedia project coördinator binnen de Materials Information Processing Systems (MIPS) onderzoeksgroep K.U.Leuven, Dept. Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde (MTM) verantwoordelijk voor het uitvoeren en begeleiden van nationale en internationale onderzoeksprojecten naar geavanceerde kennisgebaseerde hypertext en hypermedia systemen voor de interactieve ontsluiting (zowel off-line als on-line) van corrosie- en materiaalgegevens het introduceren van recente nieuwe benaderingen en ontwikkelingen binnen het hypertext en hypermedia onderzoeksgebied door middel van lezingen, lessen en cursussen op universitair niveau juli - sept stagekontrakt bij Siemens n.v. Oostkamp verantwoordelijk voor het opzetten van een kennisgebaseerd jobschedulingssysteem augustus 1986 vakantiejob bij Honeywell A.C.E. Brussel 2 van 8

3 verantwoordelijk voor het evalueren en bespreken van project management software PROFESSIONEEL RELEVANTE NEVENACTIVITEITEN Freelance schrijver van populariserende tijdschriftenartikels over Internet technologie regelmatige bijdragen over Internet technologie en ontwikkelingen voor de tweewekelijkse consumenten nieuwsbrief "Tips & Advies Internet" (Uitgeverij Indicator n.v., Leuven) en voor de voormalige maandelijkse professionele nieuwsbrief "Zakelijk Internet" (Uitgeversbedrijf Tijd, Antwerpen) Expert beoordelaar voor het Telematics Applications Programme, een Toegepast Onderzoeksprogramma van de Europese Commissie (DG XIII C/E) technische evaluatie van de resultaten van Europese telematica onderzoeksprojecten Stichtend lid en hypertext/hypermedia deskundige van de voormalige SGML BeLux Users' group voormalig hoofdredacteur van de driemaandelijkse "SGML BeLux Newsletter" mede-organisator van SGML BeLux conferenties en eindredacteur van conferentieverslagen Stichtend lid van de Information Servers Workgroup van BELNET (D.W.T.C.) oorspronkelijk beheerder van de drukbezochte Web site A rated selection of Internet search tools, voor het allereerst on-line gegaan in 1995 OPLEIDING Postgraduaat studies in de Bedrijfskunde interesse: het bedrijfsmatig gebruik van elektronische documentbeheersystemen Leuven Graduate School of Business Studies, Katholieke Universiteit Leuven Postgraduaat studies Licentiaat Informatica (Master) specialisatie: artificiële intelligentie (grote onderscheiding) Universiteit Gent Universitaire studies Licentiaat Wiskunde (Master) specialisatie: astrofysica (onderscheiding) Universiteit Gent Humaniora studies Latijn-Wiskunde Sint-Lievenscollege Gent VERWORVEN TALENKENNIS EN BIJSCHOLING spreken lezen schrijven Nederlands uitstekend uitstekend uitstekend Engels uitstekend uitstekend uitstekend Frans goed uitstekend goed Duits basis goed basis 3 van 8

4 Avondcursussen Frans en Engels intensieve taalcursussen gevorderde kennis Frans en Engels september juni 1987, Provinciaal Handels- en Taalinstituut Gent, Gent (België) OPGEDANE ICT BEROEPSKENNIS EN ERVARING Software kennis en ervaring verworven bij I.T. Works, OFFIS en aan de universiteit: ervaring met XML tools: XML editors & convertors, content management systems, XML databases,... ervaring met Web tools: Web servers & browsers, HTML editors & convertors, development tools,... kennis van programmeren in: Java, JavaScript, Perl, Lucid Common Lisp, Prolog, Pascal,... kennis van systeembeheer op: Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0,... ervaring met het effectief gebruik van (meta-)search engines, marketing,... vertrouwd met alle gangbare PC software zoals Word for Windows, Powerpoint,... Systeembeheer & netwerkbeheer kennis en ervaring verworven bij OFFIS: dagelijks operationeel beheer van het gemengde Windows NT/Unix bedrijfsnetwerk gebruikersondersteuning bij het intern beroepsmatig gebruik van Internet tools en technologieën eindredactie van de informatie inhoud en systeembeheer van de bedrijfswebsite en intranet GEVOLGDE BEROEPSNAVORMING EN BIJSCHOLING 'Agile Project Management' in de praktijk: ICT-projecten managen in snel veranderende omgevingen een praktijkgerichte ééndagscursus over het agile managen van complexe software projecten 17 april 2013, Studiecentrum voor Automatische Informatieverwerking (SAI vzw), Brussel (België) PRINCE2 Foundation: inleiding tot projectmanagement op basis van PRINCE2 een gecertifieerde opleiding PRINCE2 met afsluitend examen (certificaat P2R/NLPB169715) september 2012, Amelior, Brussel (België) Master Class on Mobile Design een praktijkgerichte ééndagscursus over het ontwerp van mobiele (touch)toepassingen 13 september 2012, Namahn, Brussel (België) Integratie-oplossingen voor enterprise applicaties, data en processen een technisch seminarie met een overzicht van alle technologieën voor het moderniseren en integreren van (legacy/nieuwe) applicaties 29 maart 2012, I.T. Works, Brussel (België) Data integratie in een wereld van processen en services een technisch seminarie over de uitdagingen verbonden aan het gebruik van een service-oriented architectuur binnen de overheid 15 maart 2010, Studiecentrum voor Automatische Informatieverwerking (SAI vzw), Brussel (België) Prestatiemanagement voor leidinggevenden een workshop rond het aansporen van medewerkers tot betere prestaties 23 april 2008, Vlaamse overheid, dept. Bestuurszaken, afd. Vorming, Brussel (België) 4 van 8

5 Coaching voor leidinggevenden: basisopleiding en vervolgopleiding een vierdaagse praktische opleiding over het begeleiden en coachen van medewerkers november en december 2007, Vlaamse overheid, dept. Bestuurszaken, afd. Vorming, Brussel (België) Intelligente formulieren een technisch seminarie over de verschillende oplossingen voor elektronisch formulierenbeheer 12 december 2006, I.T. Works, Brussel (België) Smart University: ID Management Issues and Prospects een cursus over de technische en organisatorische uitdagingen van elektronisch identiteitsbeheer 22 september 2005, CICA, Sophia-Antipolis (Frankrijk) Microsoft Executive Briefing: future eid features in Windows een tweedaagse exclusieve managementbriefing over Microsoft s plannen voor de ondersteuning van elektronische identiteitskaarten in de toekomstige versie van Windows 2 en 3 juni 2005, Microsoft Corporate Campus, Redmond (USA) Business Integratie-Oplossingen een inleidend seminarie over EAI (Enterprise Application Integration) en B2B (Business-to-Business) oplossingen voor het koppelen van bedrijfsapplicaties 24 februari 2005, I.T. Works, Brussel (België) e-government / e-democratie / e-administratie een tweedaags seminarie over de bestuurskundige en technische uitdagingen van e-government 3 en 17 juli 2004, Instituut voor de Overheid, Leuven (België) Participatie van Vlaanderen in de Europese besluitvorming een workshop over de manieren waarop Vlaanderen deelneemt aan de Europese besluitvorming 16 maart 2004, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, dept. AZF, afd. Vorming, Brussel (België) Europese structuren en besluitvormingsprocedures een workshop over de organisatie van de Europese Unie en de bijbehorende besluitvormingsprocedures 4 maart 2004, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, dept. AZF, afd. Vorming, Brussel (België) Studienamiddag ICT en e-government bespreking van de resultaten van 2 jaar onderzoek naar de Vlaamse e-government uitdagingen 17 februari 2004, Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen, Brussel (België) E-government Project Management een tweedaags seminarie over de specifieke uitdagingen van het beheer van e-government projecten december 2002, Schouten & Nelissen, Brussel (België) Enterprise Content Management een tweedaags technisch seminarie over de uitdagingen van Enterprise Content Management april 2002, I.T. Works, Brussel (België) XML/XSL architecturen in de praktijk een tweedaags technisch seminarie over de praktische toepasbaarheid van XML en XSL 3-4 april 2002, I.T. Works, Brussel (België) Web Services: A management guide / Web Services: An implementation guide 5 van 8

6 een tweedaags technisch seminarie over het beheren en bouwen van Web Services met behulp van Microsoft's.NET Framework en Sun Microsystems J2EE januari 2002, I.T. Works, Brussel (België) E-security een tweedaags inleidend seminarie over de nieuwste technieken om websites te beschermen mei 2001, K VIV, Antwerpen (België) Microsoft's.NET in Practice een praktijkgericht seminarie over hoe Web Services kunnen ontworpen en gebouwd worden met behulp van Microsoft's.NET Framework 17 mei 2001, I.T. Works, Brussel (België) Knowledge Management in Practice een praktijkgericht seminarie over het organiseren en optimaliseren van kennisverzameling en kennisbeheer binnen een bedrijf of organisatie 28 november 2000, I.T. Works, Brussel (België) Bedrijfskritische COM+ Applicaties een technisch seminarie over het bouwen van bedrijfskritische applicaties met behulp van Microsoft s COM+ technologie 16 november 2000, I.T. Works, Brussel (België) B2B e-marketplaces een inleidend seminarie over de onderliggende trends en de business aspecten achter de opkomst en het succes van B2B e-marketplaces 12 oktober 2000, I.T. Works, Brussel (België) XSL concepts and practical use een praktijkgerichte ééndagscursus over het geavanceerd gebruik van XSL technieken en tools 12 juni 2000, XML Europe 2000 conferentie, Parijs (Frankrijk) Fysiek databaseontwerp een praktijkgerichte tweedaagse workshop over technieken voor fysiek database ontwerp september 1999, I.T. Works, Gent (België) Informatie analyse en logisch databaseontwerp een praktijkgerichte driedaagse workshop over informatie analyse voor logisch database ontwerp 7-9 september 1999, I.T. Works, Gent (België) How to build better object models een praktijkgerichte tweedaagse workshop over object modellering voor bedrijfstoepassingen november 1998, I.T. Works, Brussel (België) Virtual Private Networks: what, why and how? een inleidend seminarie over het opzetten en beheren van een VPN (Virtual Private Network) 2 juli 1998, I.T. Works, Brussel (België) XLL quickstart een inleidende ééndagscursus over de hyperlinking en adresserings concepten achter XLL 18 mei 1998, SGML/XML 98 conferentie, Parijs (Frankrijk) Designing DTDs in the real world 6 van 8

7 een praktijkgerichte ééndagscursus over het gebruikersgericht ontwerp van SGML en XML DTDs 17 mei 1998, SGML/XML 98 conferentie, Parijs (Frankrijk) Electronic style sheets een praktijkgerichte tweedaagse cursus over de stylesheet technologie achter CSS, XSL en DSSSL november 1997, Technology Appraisals, Londen (Engeland) XML: Ready for prime time? / The XML technology bootstrap een praktijkgerichte tweedaagse cursus over de SGML technologie achter XML en XLL april 1997, Technology Appraisals, Londen (Engeland) Windows NT 4.0 Internet Information Server 2.0 / 3.0 administration een praktijkgerichte ééndaagse cursus over het beheer van de MS Internet Information Server 14 december 1996, Guidance, Brussel (België) Installing and configuring Microsoft Windows NT Server 4.0 een praktijkgerichte ééndaagse cursus over installatie en beheer van MS Windows NT Server 3 december 1996, Guidance, Brussel (België) Using HyTime een praktijkgerichte driedaagse cursus over het gebruik van HyTime en Topic Navigation Maps oktober 1996, dept. Elektrotechniek K.U.Leuven, Leuven (België) OmniMark Programming een praktijkgerichte vierdaagse cursus over het programmeren van document conversie filters 9-12 juli 1996, OmniMark Technologies, Parijs (Frankrijk) Intranets: Opportunities and challenges een praktijkgericht seminarie over het opzetten en beheren van een bedrijfs intranet 13 juni 1996, I.T. Works, Keerbergen (België) Basic Java programming / Advanced Java Programming een driedaagse en een tweedaagse cursus over object-georiënteerd programmeren in Java februari 1996, SunService, Brussel (België) Interactive Web services: An introduction to CGI s and Java een praktijkgericht seminarie over het programmeren van interactieve Web sites 25 januari 1996, I.T. Works, Brussel (België) Which standards should I use for Open Information Interchange and why? een praktijkgerichte tweedaagse cursus over de open uitwisseling van elektronische documenten oktober 1995, DG XIII OII Initiative en EWOS, Brussel (België) Setting up an Internet information service een praktijkgericht seminarie over het beheer van een Web informatie dienst 16 mei 1995, I.T. Works, Brussel (België) Internet security and firewalls een praktijkgericht seminarie over Internet beveiliging en bedrijfsgegevensbescherming 4 mei 1995, I.T. Works, Brussel (België) A beginner s guide to the Internet / An advanced guide to the Internet een inleidend en een geavanceerd seminarie over het gebruik van het Internet 20 en 27 oktober 1994, I.T. Works, Keerbergen (België) 7 van 8

8 An introduction to HyTime een inleidend seminarie over de basisconcepten en de technische mogelijkheden van HyTime 20 september 1994, ECHT 94 conferentie, Edinburgh (Schotland) Network publishing: Business issues / Network publishing: Technical perspectives een inleidende ééndagscursus over elektronisch publiceren op het World-Wide Web 19 september 1994, ECHT 94 conferentie, Edinburgh (Schotland) SGML in de praktijk een praktijkgerichte tweedaagse cursus in document engineering met behulp van SGML januari 1994, OFFIS, Brussel (België) Electronic Document Management een inleidend seminarie over het doelgericht beheer van elektronische documenten 14 december 1993, I.T. Works, Brussel (België) Het client/server model voor databases in de Unix omgeving een theoretisch en praktisch overzicht van het client/server model voor databases 25 maart en 1 april 1992, Centraal Digitaal Rekencentrum Universiteit Gent, Gent (België) Mediatraining een vierdaagse cursus over het schrijven van populariserende wetenschappelijke artikels 13, 20, 27 februari en 6 maart 1991, COVONU, Brussel (België) Object-Oriented Languages and Systems: Theory and Practice een vijfdaagse inleidende cursus over object-georiënteerde software-ontwikkeling 26 februari - 1 maart 1990, Universiteit Twente, Enschede (Nederland) User Interface Design een praktijkgerichte cursus over het ontwerp van user interfaces februari 1990, Mediacentrum K.U.Leuven & Integration by Design, Leuven (België) 8 van 8

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur Opleidingsaanbod januari - juni 2012 Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur VOOR DE SYSTEEMBEHEERDERp 4 OPERATING SYSTEMEN: MICROSOFT WINDOWS 7 & WINDOWS SERVER 2008 R2 Fast Course 6292: Installing

Nadere informatie

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie.

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie. Persoonsgegevens Curriculum Vitae Marc de Boer Marc de Boer 06-14460350 Marc.de.boer@sology.nl Woonplaats Amsterdam Geboortedatum 21 oktober 1969 Nationaliteit Nederlandse BSN 1959 35 962 Profielschets

Nadere informatie

In september mag je een gloednieuwe A4-versie van deze krant verwachten: meer inhoud, minder balast. Aan jou om mee te bouwen.

In september mag je een gloednieuwe A4-versie van deze krant verwachten: meer inhoud, minder balast. Aan jou om mee te bouwen. OPLEIDINGSKRANT Deze gratis opleidingskrant verschijnt 3 maal per jaar Nederlandstalig Uitgave: Mei-juni 2012 JAARGANG - editie 17 Afzender / VU: Bedrijfsopleidingen bvba Zandstraat 539 B-8200 Brugge Er

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE - PETER ROOS - SEPTEMBER 2013

CURRICULUM VITAE - PETER ROOS - SEPTEMBER 2013 CURRICULUM VITAE - PETER ROOS - SEPTEMBER 2013 Peter is sinds augustus 1997 zelfstandig specialist op het gebied van UX / Interaction Design, Usability en Front-end Development. PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam:

Nadere informatie

RealDolmen Student Guide 2012-2013

RealDolmen Student Guide 2012-2013 RealDolmen Student Guide 2012-2013 Table of contents Table of contents... 2 1 RealDolmen... 3 1.1 Onze Visie & Missie... 3 1.1.1 Visie... 3 1.1.2 Missie... 3 2 Waarden... 4 3 RealDolmen acaddemict Junior

Nadere informatie

Curriculum Vitae (tech)

Curriculum Vitae (tech) (tech) Naam: Dirk van de Mortel Geboortedatum: 26 maart 1976 Woonplaats: Eindhoven Huidige functie: User-System interaction specialist \ Software Developer IT-ervaring sinds: 1995 Profiel van Dirk van

Nadere informatie

Stageopdrachten 2012/2013

Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Agile en Dynamics CRM Analyze en scoping testprocessen bij Dynamics CRM BizBuz: de Message Bus in Retail Customer Profiling & Marketing

Nadere informatie

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software 2012 2013 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen

Nadere informatie

Denk en bouw mee aan digitaal Antwerpen

Denk en bouw mee aan digitaal Antwerpen Denk en bouw mee aan digitaal Antwerpen 1 Digipolis 2 Digipolis Een passie voor ICT? Lees vooral verder. Digipolis 3 Antwerpen zet in op digitaal Antwerpen zet in op digitaal. Maar dan digitaal-tot-op-het-bot.

Nadere informatie

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars.

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. Oplage 15.000 3e jaargang nummer 3 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau PERSONALIA Naam Arjan Fraaij Geboortedatum 16 april 1974 Woonplaats Oosterhout Automatiseringservaring sinds 1995 Werk- & denkniveau HBO FUNCTIE Business Intelligence consultant / Informatie analist Verantwoordelijk

Nadere informatie

Opdrachtgever Opdracht Periode

Opdrachtgever Opdracht Periode IK BEN TIM KOOPMAN Ik help organisaties met hun online marketing en internetstrategie. Als adviseur, als projectmanager, maar het liefst als interim manager. Waarom? Dan kan ik adviseren én uitvoeren.

Nadere informatie

IT training + Management

IT training + Management Bewaarexemplaar 2015 IT training + Management & Vaardigheid Ik heb ambitie. Dus ik train bij Global Knowledge! Amazon Web Services / AppSense / Avaya / Brocade / Cisco / Citrix / Check Point / Dell SonicWall

Nadere informatie

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

Leerplan. Informatica

Leerplan. Informatica ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Informatica Leerplan graduaat Informatica 1 Inhoudsopgave 1. Structuur

Nadere informatie

ir. Adil Günaslan Internet Ondernemer, Product Manager, Project Manager, Consultant, Software Engineer, Analist

ir. Adil Günaslan Internet Ondernemer, Product Manager, Project Manager, Consultant, Software Engineer, Analist Curriculum Vitae ir. Adil Günaslan Internet Ondernemer, Product Manager, Manager, Consultant, Software Engineer, Analist Hallo, mijn naam is Adil. Internet ondernemer sinds 1997 en gespecialiseerd in online

Nadere informatie

Requirements Engineering Patronen voor e-procurement Een onderzoek rond het opstellen van software-gerelateerde lastenboeken

Requirements Engineering Patronen voor e-procurement Een onderzoek rond het opstellen van software-gerelateerde lastenboeken 2012 Requirements Engineering Patronen voor e-procurement Een onderzoek rond het opstellen van software-gerelateerde lastenboeken Auteur: De Ridder Anja BSc Studentnummer: 837415617 19-6-2012 Scriptie

Nadere informatie

Overzicht aangeboden stages CMD Amsterdam - aangemeld van maart 2012 - heden.

Overzicht aangeboden stages CMD Amsterdam - aangemeld van maart 2012 - heden. Overzicht aangeboden stages CMD Amsterdam - aangemeld van maart 2012 - heden. In dit document staan de stages die door het bedrijfsleven zijn gemeld bij de opleiding Interactieve Media. De bedrijven zijn

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

Curriculum Vitae Richard Dulfer

Curriculum Vitae Richard Dulfer Curriculum Vitae Richard Dulfer Richard Dulfer SYSTEM ENGINEER ERVARING 2013-heden Stichting Inlichtingenbureau Medewerker Technisch Support Tijdelijke terugkeer bij het IB. Meer info zie vorige periode.

Nadere informatie

Checklist ICT & Human Capital in KMO

Checklist ICT & Human Capital in KMO Brussel, februari 2008 Checklist ICT & Human Capital in KMO Checklist bestemd voor ICT- en Algemeen managers Gert Verdonck Inhoud Inleiding 1. Voor welke bedrijfsprocessen wilt u ICT? 5 2. Wilt u ICT met

Nadere informatie

VISIE. Oracle Gebruikersclub Holland. APEX helaas gratis. BPEL in een BPM-wereld. Verslag tweede OGh DBA-dag. Oracle en de cloud

VISIE. Oracle Gebruikersclub Holland. APEX helaas gratis. BPEL in een BPM-wereld. Verslag tweede OGh DBA-dag. Oracle en de cloud VISIE Oracle Gebruikersclub Holland * from a, b Najaar 2010 Jaargang 15 Nummer 2 h 7,50 a.c1 = b.c1 c1 = x APEX helaas gratis BPEL in een BPM-wereld Verslag tweede OGh DBA-dag Oracle en de cloud Programma

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT GIS online ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT V1.2 drs Barend Köbben prof dr M J. Kraak International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) division

Nadere informatie

versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium over gepersonaliseerde diensten en midoffice

versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium over gepersonaliseerde diensten en midoffice Het POGO-model Data-Uitwisselingsmodel voor een kwalitatief verbeterde dienstverlening Project MijnKortrijk als testcase versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium

Nadere informatie

ROEL BROERSMA CURRICULUM VITAE. Geboortedatum : 19 Juni 1981 Geboorteplaats : Haarlem Burgerlijke staat : Ongehuwd Nationaliteit : Nederlandse

ROEL BROERSMA CURRICULUM VITAE. Geboortedatum : 19 Juni 1981 Geboorteplaats : Haarlem Burgerlijke staat : Ongehuwd Nationaliteit : Nederlandse CURRICULUM VITAE ROEL BROERSMA Geboortedatum : 19 Juni 1981 Geboorteplaats : Haarlem Burgerlijke staat : Ongehuwd Nationaliteit : Nederlandse Woonplaats Functies : Kortenhoef : Project Manager, Architect,

Nadere informatie

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN UNIEK TOEGANGSSCHERM? BERT VANHALST SECTIE ONDERZOEK 05/2010 RESEARCH NOTE 22 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling Doorgaans gebruiken medewerkers binnen een instelling een

Nadere informatie

Vlaamse Openbare Bibliotheken - Digitale Bibliotheek Systeemarchitectuur Studie

Vlaamse Openbare Bibliotheken - Digitale Bibliotheek Systeemarchitectuur Studie Vlaamse Openbare Bibliotheken - Digitale Bibliotheek Systeemarchitectuur Studie Laatste aanpassing: 27 NOV 2013 Researchers: Jean-François Declercq Rosemie Callewaert François Vermaut In opdracht van:

Nadere informatie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Colofon Dit rapport is opgesteld door De Programmacommissie IOP MMI Prof.dr. R. Collier Dr.ir. P. Jasperse Datum juni 2003 Kenmerk Status DMI0309879

Nadere informatie

P R O F I E L O P L E I D I N G E N K E N N I S O V E R Z I C H T. : T.J. Schinkel : Ton. : Veenendaal. : Mannelijk

P R O F I E L O P L E I D I N G E N K E N N I S O V E R Z I C H T. : T.J. Schinkel : Ton. : Veenendaal. : Mannelijk P R O F I E L N A A M V O O R N A A M : T.J. Schinkel : Ton G E B O O R T E D A T U M : 11-02-1970 W O O N P L A A T S : Veenendaal G E S L A C H T : Mannelijk B U R G E L I J K E S T A A T : Gehuwd N

Nadere informatie