Jaargang 5, Nr. 4 winter 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 5, Nr. 4 winter 2010"

Transcriptie

1 Jaargang 5, Nr. 4 winter 2010 Colofon Het blad Stentby is een kwartaaluitgave van De Hart & Vaatgroep, regio Utrecht/ t Gooi. Het blad wordt toegezonden aan leden, relaties, huisartsen, apothekers, trombosediensten en ziekenhuizen in de provincie Utrecht en t Gooi. Eindredactie: Wouter Ruberg Redactie: Paul van der Linden Peter Stadhouder Rob Jacobs Wouter Ruberg Redactieadres: P/a Nova Zemblakade BR Woerden Druk: Nolin Uitgevers B.V. Oplage: ex. Kopij lentenummer inleveren tot 18 februari 2011 De Hart & Vaatgroep, regio Utrecht / t Gooi is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties in het blad Stentby. Overname van artikelen is slechts toegestaan na toestemming van de redactie. De Hart & Vaatgroep vereniging van hart- en vaatpatiënten, regio Utrecht en t Gooi Correspondentieadres: Albert Einsteinweg CV De Bilt Telefoon: Internet: Patiëntenbegeleiding/ Lotgenotencontact: Dhr. H.A. te Nuijl Cereshof 11, 3951 ER Maarn Telefoon: van De Hart & Vaatgroep Medisch adviseur: Dr. M.J.M. Cramer, Cardioloog UMC Utrecht

2 Inhoudsopgave 3. Van de redactie 5. Van de regiovoorzitter 6. Van de coördinator patiëntenbegeleiding 9. Mobiele telefoon kan levens redden 10. APP een wandelend ziekenhuis 13. Hart Vooruit in actie 14. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) 16. Zin en onzin van statines 19. Uit de media 22. Beweegorganisaties in de regio 23. Agenda 2010; Welkom nieuwe leden 24. Puzzelrubriek: kruiswoordpuzzel 26. Kookrubriek: Hazenpeper met rode kool 28. Lid worden van De Hart & Vaatgroep Winter 2010

3 Van de redactie Wouter Ruberg In deze laatste Stentby van het jaar heeft de redactie weer uiteenlopende onderwerpen verzameld die de moeite van het lezen waard zijn en zelfs in voorkomende situaties levensreddend kunnen zijn. Omdat nagenoeg iedereen tegenwoordig over een mobiele telefoon beschikt, kan deze functie van bellen en gebeld worden ook door anderen dan de bezitter ervan worden gebruikt, bijvoorbeeld in situaties waarbij de bezitter van de telefoon niet meer bij kennis is of anderszins niet meer in staat is tot communiceren. Door in het geheugen van de mobiele telefoon een of meerdere telefoonnummers te programmeren van personen die informatie kunnen verstrekken over de bezitter van de telefoon, kan in voorkomende situaties levensreddend zijn. Ook kunnen bijvoorbeeld hulpdiensten deze personen op de hoogte brengen van een incident dat heeft plaatsgehad. De internationale afspraken die hierover zijn gemaakt, leest u in deze uitgave van de Stentby. Met betrekking tot de statines is het laatste woord nog niet gezegd. In het volgend jaar zal de redactie pogingen in het werk stellen om de effectiviteit van de verschillende soorten cholesterol beperkende medicijnen voor wat betreft de werking en bijwerking(en) ervan in beeld te brengen. Deze uitgave geeft hier alvast een voorschot op. Het artikel is geschreven door een huisarts uit het oogpunt van kostenbeheersing. Een aspect dat de gemoederen in Nederland nogal bezighoudt en waarbij politieke partijen en zorgverzekeraars nadrukkelijk betrokken zijn. Omdat bewegen in het algemeen en sportactiviteiten in het bijzonder bijdragen tot een gezonde leefstijl wordt in elke editie van Stentby het spotlicht gericht op een bepaalde vereniging waarbij onder deskundige begeleiding kan worden gesport. In deze winter-editie staat de sport vereniging Hart Vooruit uit Vleuten- De Meern centraal. Een nieuw gegeven in deze editie is de lijst met beweegorganisaties in Utrecht t Gooi, met vermelding van het beweegaanbod per organisatie. Zoals u kunt zien, voor elk wat wils. Doe hier uw voordeel mee.

4 Van de regiovoorzitter Utrecht/ t Gooi Frits Berendes Het is al weer drie maanden geleden, dat ik mij tot u kon richten. In die drie maanden is er heel wat gebeurd op organisatorisch en contactueel terrein. En ik heb goed nieuws! Ik roep u op om alvast twee data in uw agenda te reserveren: 2 maart 2011 is er weer een patiëntenvoorlichtingmiddag in het UMCU! En. 9 april 2011 is er de Beweegdag (die eerst afgelopen september zou plaatsvinden) voor hart- en vaatpatiënten van het UMCU en de Hart & Vaatgroep. Dit in het kader van de Nederlandse Hartweek. U ontvangt tijdig een uitnodiging voor beide evenementen. Voor wat betreft de Beweegdag moet ik u melden, dat er 5500 uitnodigingen verstuurd zullen worden, nl. naar patiënten van het UMCU en naar de leden van De Hart & Vaatgroep in de regio Utrecht/ t Gooi. Reageer snel op die uitnodiging, want er is capaciteit voor 500 deelnemers en we hopen, dat we geen selectie hoeven te moeten toepassen, want dat zou teleurstellend zijn, maar vol is wel vol. Voorts zijn er nieuwe contacten gelegd met de Diabetesvereniging Nederland en de vereniging Vrienden van de Nederlandse Hartstichting met als doel om te bezien in welk opzicht we in uw belang met elkaar tot samenwerking kunnen komen. Tenslotte hoeven we niet ieder apart steeds het wiel uit te vinden op de terreinen van onze doelstelling (lotgenotencontact, belangenbehartiging, leefstijl en voorlichting) en kunnen we gebruikmaken van elkaars ervaringen en deskundigheid. Hoe één en ander gestalte gaat krijgen zal de toekomst leren, maar we hebben er goede hoop op. De Hart & Vaatgroep koestert een grote wens om haar naamsbekendheid te vergroten en het ledenaantal te laten groeien. Daartoe timmert zeker ons regiobestuur aan de weg om samen met ons bureau zoveel mogelijk onze vereniging op evenementen van andere organisaties te presenteren. Wellicht mag ik ook aan onze huidige leden een oproep doen om, zo het ter sprake komt, te wijzen op De Hart & Vaatgroep en eventueel mensen voor de vereniging te enthousiasmeren. Want laat er geen misverstand over bestaan, dat we sterker staan worden naarmate het ledenaantal stijgt en dan ook een steeds serieuzere gesprekspartner voor bijvoorbeeld de Overheid en zorgverzekeraars worden. Namens ons regiobestuur wens ik u naast een fijn Kerstfeest en een voorspoedig 2011 veel en nuttig leesplezier toe.

5 Van de coördinator patiëntenbegeleiding Henk te Nuijl In de vorige Stentby had ik u beloofd terug te komen over het onderwerp statines. Helaas kan ik nog niet aan die belofte voldoen. Het blijkt dat de deskundigen uiterst terughoudend zijn om hun visie hierover te geven. Dat het onderwerp controversioneel is lijkt wel duidelijk. Toch gaan we verder om reacties te ontlokken. Afgelopen weken werden we geconfronteerd met een zorgverzekeraar die ziekenhuizen had beoordeeld op kwaliteit en frequentie van het behandelen van borstkanker. Dit deed heel wat stof opwaaien, m.n. door specialisten en de ziekenhuizen. De zorgverzekeraar ging alleen een contract aan met die ziekenhuizen die voldeden aan de norm die door de zorgverzekeraar werden gesteld. Het aantal verrichtte borstoperaties was een van de normen. De vraag is nu of het terecht is dat een zorgverzekeraar deze eisen kan bepalen. Uiteraard wil de verzekeraar de beste zorg inkopen tegen de laagste prijs. Maar kan de zorgverzekeraar objectief de kwaliteit bepalen? Stel, een ziekenhuis verricht een zeer groot aantal operaties van een bepaald ziektebeeld. Dat ziekenhuis krijgt dus, volgens de norm van de verzekeraar, een contract aangeboden want een hoog aantal verrichtingen garandeert, volgens hen, kwaliteit. Maar het kan ook zijn dat bij dit ziekenhuis het sterftecijfer of complicaties hoog ligt, terwijl het ziekenhuis 5 km verderop minder van deze operatie verricht maar wel met een 100% goede score geen contract krijgt aangeboden. De beoordeling blijft altijd arbitrair en moet zeer zeker niet alleen door de zorgverzekeraar bepaald worden. De specialisten zelf zullen strenge normen moeten opstellen waaraan behandelingen dienen te voldoen. Het zijn juist de vakmensen die het beste kunnen bepalen aan welke voorwaarden een behandeling moet voldoen. Dat ook het ziekenhuis, zorgverzekeraar en zelfs patiënten organisaties ook hun visie hierop kunnen geven zou de kwaliteit alleen maar verhogen!

6 Ook staat u voor het moment om te bepalen naar welke zorgverzekeraar u het komend jaar gaat. Alhoewel er een beoogde marktwerking zou moeten zijn, blijkt dat de basispremie bij alle verzekeraars zo n 10% omhoog gaat. Deels zijn wij, ook als patiënten, schuldig aan de ongebreidelde verhoging van de premies. Onderzoek (Independer) heeft uitgewezen dat wij veel te weinig overstappen naar een andere verzekeraar. We zijn een beetje te lui om de verzekeringsvoorwaarden naast elkaar te leggen. Daarbij zijn we ook bang voor het gedoe van overstappen. De verzekeraars zijn hier zeer blij mee, zodat zij, uit concurrentie overwegingen, niet de premies behoeven te matigen. Ook dit jaar blijft, helaas, de Hartstichting achterwege om voor de hart en vaatpatiënten een collectieve verzekering aan te bieden. Kortom, u kunt uw Kerstbonus zelf verdienen door de basis- en aanvullende verzekeringen goed met elkaar te vergelijken. Mede namens mijn medebestuursleden wens ik u Prettige Feestdagen toe. Nieuwe techniek verlaagt hoge bloeddruk Eind juli is in het UMC Utrecht voor het eerst in Nederland een nieuwe kathetertechniek toegepast bij een patiënt met een extreem hoge bloeddruk. De techniek is ontwikkeld en onderzocht in het buitenland en biedt perspectief aan mensen met een hoge bloeddruk waarbij medicijnen onvoldoende effect hebben. De afdeling cardiologie, nefrologie en radiologie van het UMC Utrecht passen deze techniek nu toe. Bij de nieuwe ingreep opereert de arts via de zogenoemde kathetertechniek. Hij prikt hierbij een dijbeenslagader aan en brengt vervolgens via een slangetje een katheter naar de nierslagader. De katheter geeft radiofrequente energie af waarmee de arts de werking van de nierslagader uitschakelt. Dit bemoeilijkt de communicatie tussen hersenen en nieren waardoor de bloeddruk verlaagt. Van alle volwassenen in Nederland heeft ongeveer één op de vijf een verhoogde bloeddruk. Patiënten met een te hoge bloeddruk gebruiken medicijnen om hun bloeddruk onder controle te krijgen, maar bij vijftien tot twintig procent van de patiënten werken de medicijnen onvoldoende. Dit vergroot het risico op een hartinfarct, beroerte of het verlies van nierfunctie. De nieuwe kathetertechniek wordt toegepast bij patiënten die een bovendruk hebben van meer dan 160 mmhg ondanks het gebruik van ten minste drie soorten medicijnen. Bron: Uniek UMC Utrecht, oktober 2010 nr.4

7 De mobiele telefoon kan levens redden Nagenoeg iedereen beschikt tegenwoordig over een mobiele telefoon waarmee doorgaans vanuit elke plaats in Nederland en daarbuiten een telefonische verbinding tot stand kan worden gebracht. Veel telefoonnummers van contactpersonen zijn in de mobiele telefoon voorgeprogrammeerd, zodat het telefoonnummer van de contactpersoon vanuit het geheugen direct kan worden opgebeld. In veel mobiele telefoons is de lijst met contactpersonen zeer uitgebreid. De aard van de relatie kan doorgaans niet uit de telefoonlijst worden opgemaakt. In voorkomende situaties kan het van belang zijn, dat het personeel van de hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance, snel de juiste contactpersonen uit de telefoonlijst van de mobiele telefoon van het slachtoffer kan oproepen. Vanwege het meestal grote aantallen contactpersonen in de telefoonlijst, zijn er internationale afspraken gemaakt om in de telefoonlijst van mobiele telefoons onder de naam ICE (in Case of Emergency = in geval van spoedeisende hulp), de naam en het telefoonnummer in te voeren die de hulpdiensten in voorkomende situaties kunnen opbellen (vanuit de telefoonlijst) om betrokkene(n) te informeren en/of informatie te verkrijgen over het slachtoffer die van belang zijn voor de hulpdiensten. Er kunnen ook meerdere contactpersonen worden voorgeprogrammeerd in de telefoonlijst. In volgorde van bereikbaarheid kunnen zij dan worden opgeslagen onder ICE1, ICE2, ICE3, etc. In voorkomende situaties zullen de hulpdiensten in het geheugen van de mobiele telefoon van het slachtoffer zoeken onder I naar de contactpersonen die moeten worden geïnformeerd en/of waar nadere informatie kan worden verkregen over het slachtoffer. Dit initiatief is in Engeland ontstaan in 2005 toen het gebruik en het bezit van de mobiele telefoon gemeengoed werd. In korte tijd heeft dit initiatief zich wereldwijd verspreid en heeft zijn nut bewezen. Veel mensenlevens zijn op deze manier gered!

8 App maakt van smartphone een wandelend ziekenhuis Een mobiele telefoon laat de hartslag zien die via een sensor wordt doorgegeven. 'Het is alsof onze harten hun eigen IP-adres krijgen.' Het was al mogelijk om te internetten, te fotograferen, routes te plannen en zelfs te bellen met de mobiele telefoon, maar dankzij een Nederlandse uitvinding zou het mobieltje binnenkort ook levens kunnen redden. In Eindhoven hebben wetenschappers een hartmonitor ontwikkeld voor smartphones. Het 'Human++-systeem' bestaat uit een halsketting met daaraan een sensor die hartpatiënten op hun borst plakken. De sensor meet 200 keer per seconde de elektrische activiteit van hun hartspier. De halsketting sluit patiënten aan op hun mobiele telefoon, die vervolgens een hartfilmpje maakt. Het filmpje kan naar het ziekenhuis worden g d. Eigen IP-adres 'Het is alsof onze harten hun eigen IP-adres krijgen', jubelt wetenschapsjournalist en hartpatiënt Duncan Graham-Rowe (40). Hij noemt de uitvinding een godsgeschenk. De Engelsman lijdt aan het zeldzame Brugada Syndroom, een van de belangrijkste oorzaken van plotselinge hartdood bij jonge mensen. 'Epilepsie van het hart', zo omschrijft hij zijn aandoening - zijn hart heeft de vervelende gewoonte om op hol te slaan. In het ergste geval houdt het hart van Brugada-patiënten op met pompen. Met de Nederlandse applicatie kan Graham-Rowe een alarm instellen: als zijn hartslag een gevaarlijke grens passeert, seint zijn mobiele telefoon het ziekenhuis in. 'Als mijn hartslag te hoog is, dan krijg ik nu een 'vriendelijke' schok van mijn defibrillator. Zo vriendelijk is dat niet: het voelt alsof een paard tegen je borst schopt. Met de applicatie kan ik al van

9 tevoren een waarschuwing krijgen én kan mijn dokter worden gealarmeerd.' 'We hebben bewezen dat het mogelijk is om de technologie van de hartfilmpjes toegankelijk te maken voor de mobiele telefoon. Het is nu een kwestie van zoeken naar commerciële partijen die het op de markt kunnen brengen.' Het voelt als zoete wraak voor Roebbers. Vorig jaar was hij nog een van de Nederlanders die gebruik moesten maken van de kenniswerkersregeling, een overheidssubsidie voor onderzoekers die door de economische crisis hun baan dreigden te verliezen. Nu staat hij aan de wieg van een nieuw en veelbelovend medisch hulpmiddel. Hersengolven Want de mogelijkheden stoppen niet bij hartfilmpjes alleen, zegt Roebbers: in de toekomst zullen mobieltjes ook hersengolven, stress of bewegingen kunnen meten. Aan de hand van de hersengolven kan bijvoorbeeld een naderende epilepsieaanval worden gesignaleerd. 'Of als ouderen een lelijke val maken, dan zou hun mobieltje kunnen registreren dat er een versnelling in hun bewegingen is opgetreden en een alarm sturen naar een verpleger om te gaan kijken.' De mobiele telefoon zal zich steeds meer ontpoppen tot een lopend ziekenhuis, verwacht ook Duncan Graham-Rowe. Patiënten hoeven niet meer naar het ziekenhuis voor een hartfilmpje of hersenscan, maar kunnen op afstand in de gaten worden gehouden. En dat komt niet slecht uit in een periode waarin de gezondheidszorg voor grote bezuinigingen staat.'het is een geweldige manier om de kosten in de gezondheidszorg terug te brengen', zegt Graham-Rowe. Uit: De Volkskrant 13 oktober 2010 (gedeeltelijk

10 Hart Vooruit in actie De bij de Hart en Vaatgroep aangesloten sportgroepen bieden een uitstekende mogelijkheid voor mensen met een hartaandoening om verantwoord te bewegen. Bij een aantal verenigingen wordt ook gevolleybald. Regelmatig worden er dan ook volleybaltoernooien georganiseerd. Zo ook door s.v.hart Vooruit uit Vleuten-De Meern. Nadat kortgeleden het 25- jarig bestaan van de vereniging werd gevierd, organiseerde Hart Vooruit op 30 oktober een volleybaltoernooi. Dit werd mede mogelijk gemaakt doordat van het bedrijf HOMIJ een financiële bijdrage in de toernooikosten ontvangen werd. Zo n toernooi is leuk omdat zo het contact met andere harttrimgroepen onderhouden wordt en het de deelnemers een gezellige en sportieve middag bezorgt. In de sporthal van het fraaie sportcomplex, De Paperclip in Leidsche Rijn werd met acht teams gestreden om de Peter Ester wisseltrofee, een beker die al in 1998 voor de eerste maal door Hart Vooruit werd uitgeloofd. Deelnemers waren de verenigingen Cardio Cracks uit Den Haag, Harten-Zes uit Rijswijk, Harttrimclub Delft e.o uit Delft, Vroege Vogels uit Arnhem, Irene uit Bilthoven en Hart Vooruit uit Vleuten-De Meern. Na de warming-up onder leiding van Bas van Tuyl werd met grote inzet maar sportief om de winst gestreden. Het werd een zeer geslaagd toernooi, waarbij vaak aantrekkelijk volleybal werd gespeeld. Van een persoonlijke beperking van hartpatiënten was nauwelijks iets te merken. Al snel bleek dat het team uit Den Haag (houder van de wisselbeker) en het team uit Delft favoriet waren voor de titel. In een boeiende strijd tussen beide teams, aan het einde van het toernooi, werd uiteindelijk Harten-Zes, uit Rijswijk, met een minimaal verschil de toernooiwinnaar. De teams 1 en 2 van Hart Vooruit bereikten respectievelijk de vierde en de zevende plaats. Na de prijsuitreiking werd in de kantine nog uitvoerig nabeschouwd en naar aanleiding van het 25-jarig jubileum kon nog worden genoten van een smakelijk bittergarnituur.

11 Aangepast sporten bij Hart Vooruit Hartpatiënten, uit de regio, die van hun cardioloog het advies hebben gekregen om méér te gaan bewegen, kunnen terecht bij s.v. Hart Vooruit. Op de maandagavonden worden, in de Fletiohal, te Vleuten, diverse aangepaste sport- en spelsoorten gespeeld, onder leiding van een trainer, die in het bezit is van een speciale licentie om hartpatiënten bij het sporten te begeleiden. Belangstellenden kunnen daar altijd vrijblijvend een kijkje komen nemen, of zelfs een avond meedoen. Wie interesse heeft, of nadere informatie wil, kan bellen naar (030) , of mailen naar

12 De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Nederland staat een ingrijpende vernieuwing van de sociale zekerheid te wachten. Veel politieke partijen zijn voorstander van het samenvoegen van verschillende wetten en regelingen die betrekking hebben op mensen die op enigerlei wijze een achterstand ondervinden op de arbeidsmarkt. De plannen komen erop neer, dat de volgende wetten worden samengevoegd tot één wettelijke regeling: Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Wet werk en arbeidsondersteuning jong gehandicapten (Wajong) Wet Werk en Bijstand (WWB) worden samengevoegd. De hiervoor genoemde groepen hebben gemeenschappelijk dat zij -als gevolg van allerlei oorzaken- geen baan kunnen krijgen op de reguliere arbeidsmarkt. Als gevolg hiervan staan er veel mensen aan de kant en zijn daarom voor hun inkomen aangewezen op een uitkering terwijl zij wel de mogelijkheden bezitten om naar vermogen (individueel bepaald) aan dat inkomen bij te dragen. Dit beleid kan een aanzienlijke besparing betekenen op de uitkeringslasten van de overheid. Werken via de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking kunnen dikwijls niet op de gewone arbeidsmarkt aan de slag komen of blijven, ook al zijn zij wel tot werken in staat. De WSW biedt deze mensen de mogelijkheid om onder aangepaste omstandigheden te kunnen werken. Het UWV Werkbedrijf stelt de indicatie voor het werken in WSW-verband. De gemeenten voeren de wet (WSW) uit. Werknemers die geplaatst zijn in Sociale Werkbedrijven (SWbedrijven) of gedetacheerd zijn in reguliere bedrijven, zijn in dienst bij de gemeente waar zij woonachtig zijn. De meeste gemeenten hebben echter een samenwerkingsverband aangegaan, waarbij de werknemers niet in dienst komen bij de gemeenten, maar bij een werkvoorzieningsschap, een samenwerkingsverband van enkele gemeenten die participeren in één SW-bedrijf. Het werken in WSW-verband kan plaatshebben in: een sociaal werkvoorzieningsbedrijf (SW-bedrijf), de werknemer is in dienst van de gemeente of een werkvoorzieningsschap detacheringsbedrijf bij een reguliere werkgever; de werknemer werkt in een gewone werkomgeving, eventueel aangepast aan zijn beperking, en blijft in dienst van de gemeente/werkvoorzieningsschap

13 een reguliere werkgever in de vorm van begeleid werken; de werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met deze werkgever en krijgt specifieke begeleiding op de werkplek. Wie in aanmerking wil komen voor een baan in WSW-verband, kan zich melden bij het UWV Werkbedrijf. Dit UWV-Werkbedrijf beoordeelt of het werk voor de aanvrager passend is. Indien het werk als passend wordt beoordeeld, volgt inschrijving. Het UWV Werkbedrijf stelt de gemeente waar de aanvrager woont, op de hoogte van de aanvraag. Vervolgens wordt de aanvraag bekeken door een indicatieteam dat informatie kan opvragen of overleg plegen met arbeidsdeskundigen, artsen of psychologen. Binnen 16 weken neemt het UWV Werkbedrijf een besluit over de aanvraag. Het geeft bij de indicatie aan of de aanvrager in staat is om begeleid te werken en welke aanpassingen daarvoor eventueel nodig zijn. Op de gemeenten rust de zorgplicht aan mensen met een WSW-indicatie een passende arbeidsplaats en de daarvoor benodigde begeleiding te bieden. De gemeenten plaatsen iedere WSW-geïndiceerde op een wachtlijst. Als de gemeenten geen regels hebben gesteld over de volgorde wie op de wachtlijst het eerst aan de beurt komt voor plaatsing, geldt als volgorde van plaatsing degene die eerst op de wachtlijst werd geplaatst. Een belangrijke doelstelling van de WSW is de doorstroming naar banen buiten de sociale werkvoorziening in een regulier bedrijf; als gedetacheerde of als reguliere werknemer. De WSW-geïndiceerde kan het zoeken naar een begeleide werkplek aan de gemeente overlaten, maar kan ook zelf hiervoor zorgdragen. Er bestaat dan recht op een persoonsgebonden budget (pgb) waarvoor men de begeleiding voor het zoeken naar een baan zelf kan inkopen. Startschot voor landelijk netwerk looptherapie Op 20 april is op de Vaatdagen in Noordwijkerhout het startschot gegeven voor Claudicationet.nl. Dr. Joep Teijink heeft vaatchirurgen, nurse practitioners, vaatverpleegkundigen en fysiotherapeuten opgeroepen gezamenlijk een landelijk dekkend netwerk looptherapie op te zetten. Een netwerk dat uitstekende patiëntenzorg levert. Claudicatio intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, is het meest voorkomende symptoom van perifeer arterieel vaatlijden (PAV). De behandeling van eerste keus bij patiënten met etalagebenen is looptraining. Als deze looptraining onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt uitgevoerd, lijken de resultaten aanzienlijk beter.

14 Uit de media Waarom telefoongesprekken van anderen zo irritant zijn Je zit in de trein, staat in de rij van de supermarkt of wacht tot de film begint. Ergens in jouw buurt rinkelt een gsm, iemand neemt op en voor je het weet erger je je groen en geel aan het telefoongesprek. Waarom zijn die gesprekken van anderen zo irritant? Amerikaanse wetenschappers menen het antwoord gevonden te hebben. De sleutel ligt in de aard van een telefoongesprek: je hoort maar één helft. Een half gesprek is minder voorspelbaar, houdt je hersenen dus bezig en forceert je als het ware om te luisteren. Een volledig gesprek is betekenisvoller en daarom gemakkelijker te negeren, zo staat te lezen in het wetenschappelijke tijdschrift Psychological Science. Eigen ervaring Promovendus Lauren Emberson putte voor haar proefschrift uit haar eigen ervaring. Als studente nam ze vaak de bus en werd ze geconfronteerd met bellende medereizigers. "Ik kon niets anders doen als anderen aan het bellen waren, en ik vroeg me af waarom." Het leidde tot een onderzoek, met deskundigen van de universiteit van Wisconsin- Madison en de universiteit van Californië. Vrijwilligers werd gevraagd om concentratietaken uit te voeren. Hun concentratie verslechterde dramatisch als ze geconfronteerd werden met een 'half' gesprek. "Sindsdien let ik op met telefoneren in het openbaar. Het heeft een grote invloed op de mensen rondom jou, niet omdat ze afluisteren of chagerijnig zijn, maar omdat het cognitief systeem hen daartoe dwingen. Bron: AD 24/09/10 Depressiviteit en hart- en vaatziekten Mensen die depressief zijn of last hebben van een angststoornis, hebben een groter risico op hart- en vaatziekten zoals etalagebenen, een vernauwing van de bloedvaten in de benen, dan mensen zonder depressie of angststoornis. Dat concludeert onderzoekster Adrie Seldenrijk van VU medisch centrum in Amsterdam.

15 Minder hartfalen door bewegen op het werk Wie te voet of met de fiets naar zijn werk gaat, heeft minder kans op hartfalen dan collega's die de auto pakken. En wie tijdens zijn werk veel beweegt, heeft het nog beter voor elkaar. Dat blijkt uit Fins onderzoek. Om het effect van bewegen op hartfalen in vrije tijd, van en naar het werk en op het werk na te gaan, zijn mannen en vrouwen tussen 1972 en 2002 gevolgd. In die tijd ontwikkelde 6 procent hartfalen. Bij hartfalen kan het hart niet genoeg bloed naar het hart pompen, waardoor een patiënt vaak last heeft van vermoeidheid en kortademigheid. Eerdere onderzoeken lieten al zien dat veel bewegen de kans op een hartaanval of beroerte verkleint. Het effect van bewegen op hartfalen was nog niet onderzocht. Ook was nog niet bekend welke vormen van beweging, welk effect hadden. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die tenminste drie keer per week flink bewegen, 47 procent minder kans hebben op hartfalen. Mannen die op hun werk veel bewegen van staan en lopen tot zwaar fysiek werk verkleinen hun kans op hartfalen met 25 procent, vrouwen zelfs met 33 procent. Wie daarnaast ook nog op de fiets of lopend naar zijn werk gaat heeft nog minder kans op hartfalen. Het is volgens de onderzoekers belangrijk om niet alleen in je vrije tijd te bewegen, maar ook naar het werk en op het werk te bewegen. Dit kan door bijvoorbeeld de trap te nemen in plaats van de lift of te fietsen in plaats van de auto. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift van de American College of Cardiology. Bron: Gezondheidsnet.nl Koffie en theedrinkers en leefstijl Koffie- en theedrinkers hebben opvallend verschillende leefstijlen. Het drinken van veel thee gaat gepaard met een hogere opleiding, meer bewegen, minder alcohol, minder roken en minder overgewicht. Voor stevige koffiedrinkers geldt precies het omgekeerde. Deze mensen leven over het algemeen ongezonder. Bron:www.mednet.nl

16 Beweeggroepen Utrecht e.o. Bilthoven Landgoed Beerschoten De Bilt , 7 Breukelen Sporthal Breukelen , 3, 4, 5, 6 De Bilt Sportzaal Kees Boeke , 3 Doorn Praktijk voor Fysiotherapie , 9, 11, 12 Stoltenkamp Driebergen- Healthcenter Hoenderdaal , 3 Rijsenburg Houten Fysiotherapiepraktijk De Molen , 2 Huizen Sporthal De Baat , 4 IJsselstein De Baanbreker/De Wenteltrap , 3, 10 Leusden Sportcentrum Academas Leusden Maarn Gezondheids-centrum Maarn , 2, 5, 6 Maarssen De praktijk Emmaweg Nieuwegein Zwembad Merwesteijn Nieuwegein Dintherschans Scherpenzeel Gymnastiekvereniging DOTO 2 Soest Spleasure Centrum , 4 Utrecht Gymzaal Johan Wagenaarkade Utrecht Fysiopraktijk Tamminga , 2 Utrecht, Sportcentrum Overvecht , 3 Overvecht Beiroetdreef 3 Utrecht, Uithof De Uithof, AZU , 3, 9 Vinkeveen, Willestee Wilnis Vleuten-De Sporthal Fletiomare, Sportzaal , 3, 8 Meern Ten Veldestraat Wijk bij Praktijk voor Fysiotherapie Duurstede Weustink Woerden Gymzaal Heemskerklaan , 9 Zeist Badm. Schenkpad Verklaring beweegaanbod: 1 = fitness; 2 = sport en spel; 3 = volleybal; 4 = bewegen op muziek 5 = sport in buitenlucht; 7 = Nordic walking; 8 = fietsen; 9 = zwemmen 10 = badminton; 11 = copd begeleiding; 12 = hartrevalidatie

17 Agenda maart 2011 Patiënten Voorlichtingsmiddag UMC Utrecht De redactie van Stentby wenst u prettige feestdagen en een goede jaarwisseling Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden De heer A.J. Weijenberg HILVERSUM Mevrouw H.J.J. Tampinongkol HUIZEN De heer J. Wijk MONTFOORT Mevrouw G. Haven NIEUWERSLUIS Mevrouw N. Lobbers BILTHOVEN Mevrouw Noortman HOOGLAND De heer R. Hajer DRIEBERGEN-RIJSENBURG Oproep voor vrijwilligers Het bestuur van de Hart en Vaatgroep regio Utrecht t Gooi roept leden op zich te melden voor het verrichten van vrijwilligerstaken, zoals het bezoeken van ziekenhuizen voor het verspreiden van folders, bezoek brengen aan sportclubs, aanwezigheid op beurzen en congressen, etc. Voor nadere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de secretaris de heer P. van der Linden, telefoon:

18 KRUISWOORDPUZZEL Als winnaar van de Herfstpuzzel is geloot: Mevrouw of meneer Becker uit Baarn. De cadeaubon is inmiddels toegezonden.

19 HORIZONTAAL: 1 wereldbol 5 nijdig 8 mannelijk paard 13 vorderen 14 deel van een ladder 15 banaan 17 telwoord 18 jungle 21 limonadesoort 22 tijdelijk plaatsen van de auto 23 wijfjesdier 24 soort broodje 26 factuur 27 een naam geven 30 karkas 33 onderzoeksorganisatie 34 digitaal telefoonnet 37 Amerikaans tv-station 38 stierenvechter 41 tweezang 43 kunstrichting 44 het oosten 46 luidsprekerkastje 48 huldigen 50 beeldbericht op een mobieltje 52namelijk 54 scheepsgezagvoerder 57 uniek 60 lot zonder prijs 61 jonge tak 64 reeks wedstrijden 66 Amerikaanse veeboer 67 helder klinkend 68 kalmte 69 mank lopen 70 muze 71 reusachtige figuur 72 pl. In Polen 73 eetbare schijnvrucht 74 gelaatskleur. VERTICAAL: 2 onderwijzen 3 deel van een auto 4 aangeboren 5 ingebouwde slaapplaats 6 smerig 7 autopetten 8 opschudding 9 azijn 10 pakken 11 mond 12 houten pen 16 glibberige vis 19 baksel 20 Bijbelse reus 25 aandrijfmachine 28 tijdelijk gebruik 29 kantoorartikel 30 symbool scandium 31 deel van het been 32 lor 35 heilige 36 Europeaan 39 groot onheil 40 Zwitsers gerecht 42 effen 43 lidwoord 45 niet echt 46 begrenzen 47 kleine kledingmaat 49 verharen 51 kledingstuk 53 oorvijg 55 windjack met capuchon 56 rangtelwoord 58 windrichting 59 onrijp 61 fortuin 62 vogel 63 benzinereservoir 65 bits. Stuur de oplossing van de puzzel vóór 18 februari 2011 naar: Redactie Stentby p/a Nova Zemblakade BR Woerden

20 Hoofdgerecht 4 personen Hazenpeper

bospaddenstoelensoep

bospaddenstoelensoep bospaddenstoelensoep * VOORBEREIDEN (dag voor het kerstdiner): * Week de gedroogde paddenstoelen 15 minuten in water. * Snipper de ui en pers of snijd de knoflook fijn. Snijd de bleekselderij in kleine

Nadere informatie

1. Je schilt een kg kruimige aardappels en deze snijd je in kleine stukken.

1. Je schilt een kg kruimige aardappels en deze snijd je in kleine stukken. Aardappelpuree : Ingrediënten 1 kg kruimige aardappels 150 ml melk 25 g boter nootmuskaat Aardappelpuree : Bereidingswijze 1. Je schilt een kg kruimige aardappels en deze snijd je in kleine stukken. 2.

Nadere informatie

Weekmenu 3. Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes*

Weekmenu 3. Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes* Weekmenu 3 Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes* Dinsdag Koolvispakketjes* Rijst Snijbonen Halfvolle biogardeyoghurt Woensdag Witlofschuitjes*

Nadere informatie

Weekmenu 1. Maandag Toscaanse kapucijnerschotel* Kropsla Magere yoghurt met appel en kaneel

Weekmenu 1. Maandag Toscaanse kapucijnerschotel* Kropsla Magere yoghurt met appel en kaneel Weekmenu 1 Maandag Toscaanse kapucijnerschotel* Kropsla Magere yoghurt met appel en kaneel Dinsdag Vlaamse stooflappen* Gekookte aardappelen Sperziebonen Magere vanillevla Woensdag Heldere groentesoep

Nadere informatie

Bereidingstijd: 13 uur; Oventijd: 15 minuten

Bereidingstijd: 13 uur; Oventijd: 15 minuten Wildbouillon Ingrediënten voor 3 liter 1,5 kg vlees afval en beenderen van wild 100 gram dobbelsteentjes spek 1 stengels bleekselderij 1 klein blikje tomatenpuree 3 liter bruine fond (zie kookschool) 3

Nadere informatie

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2 Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011 Aardappelgerecht(februari)... 1 Natte preipot(april)... 2 Courgettesoep(mei)... 3 Rabarber met een variatie(juli-augustus)... 4 Meloensalade(september)...

Nadere informatie

Hongarije. Pörkölt. www.ajvar.nl. Marhapörkölt pörkölt van rundvlees

Hongarije. Pörkölt. www.ajvar.nl. Marhapörkölt pörkölt van rundvlees Pörkölt Marhapörkölt pörkölt van rundvlees 800 gr. rundvlees zonder been 3 grote uien 4 teentjes knoflook 2 el. reuzel of olie 1½ el. zoet paprikapoeder 1 tomaat, tomaten uit blik 1 paprika 1 dl. rode

Nadere informatie

Aziatische Gravad Lax

Aziatische Gravad Lax Tamarinde Ketchup Ingrediënten: 250ml Tamarinde paste 2 eetlepels vissaus 2 eetlepels sojasaus 2 eetlepels rijstazijn 2 eetlepels suiker 2 tenen knoflook, fijngesneden 2 theelepels fijngesneden Jalapeno

Nadere informatie

Salade van zoete aardappel met grapefruit, gemarineerde tomaat en zalm uit de oven.

Salade van zoete aardappel met grapefruit, gemarineerde tomaat en zalm uit de oven. Salade van zoete aardappel met grapefruit, gemarineerde tomaat en zalm uit de oven. Rauwe zalm in plakjes gesneden Rode grapefruit Gemarineerde tomaat Klein uitje Zoete aardappelblokjes Maken; Bak de gesneden

Nadere informatie

Boursin-hapje met zalm

Boursin-hapje met zalm Boursin-hapje met zalm Ingrediënten (10 stuks): 2 plakjes gerookte zalm Verse Dille ¼ doosjes Boursin (kruidenkaas) plasticfolie : 1. Beleg de plakjes gerookte zalm heel dik met Boursin en verse dille.

Nadere informatie

8 personen. Het menu. Op de huid gebakken zeebaars met gemarineerde rodekool, knapperige walnoten en notenmayonaise ***

8 personen. Het menu. Op de huid gebakken zeebaars met gemarineerde rodekool, knapperige walnoten en notenmayonaise *** 8 personen Het menu Op de huid gebakken zeebaars met gemarineerde rodekool, knapperige walnoten en notenmayonaise *** Gebakken hertenbiefstuk gemarineerd in kaneel en mosterd met peer in honing, gebakken

Nadere informatie

CARDIOLOGIE. Dagboek hartfalen

CARDIOLOGIE. Dagboek hartfalen CARDIOLOGIE Dagboek hartfalen Dagboek hartfalen Persoonlijke gegevens Naam :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

MENU MEI 2015. Bouillabaisse van gepocheerde tong met knoflookcrème en makreelsabayon. Zeebaars met geprakte aardappels en wijndressing

MENU MEI 2015. Bouillabaisse van gepocheerde tong met knoflookcrème en makreelsabayon. Zeebaars met geprakte aardappels en wijndressing Lid Cuisine Culinaire Nederland (CCN), Afd. Amsterdam MENU MEI 2015 Bouillabaisse van gepocheerde tong met knoflookcrème en makreelsabayon Zeebaars met geprakte aardappels en wijndressing Gebraden speenvarken

Nadere informatie

Pullao (boterrijst) Pullao

Pullao (boterrijst) Pullao Pullao (boterrijst) Pullao ui stuk 11 cardemon stuks 23 gember eetlepel 3 kaneel stokje 6 komijnpoeder theelepel 3 kruidnagel stuks 45 laurier blad 23 zout theelepel 6 zwarte peperkorrels stuks 68 boter

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten. voor Marokkaanse Nederlanders. Zorg goed voor uw hart

Hart- en vaatziekten. voor Marokkaanse Nederlanders. Zorg goed voor uw hart Hart- en vaatziekten voor Marokkaanse Nederlanders Zorg goed voor uw hart Zorg goed voor uw hart Deze folder gaat over gezondheid en hart- en vaatziekten. Eerst vertellen we wat hart- en vaatziekten zijn.

Nadere informatie

Menu Marokkaans. Paprika-tomatensalade. Harira (Marokkaanse soep) Tagine Kip met amandelen en pruimen. Marokkaans brood

Menu Marokkaans. Paprika-tomatensalade. Harira (Marokkaanse soep) Tagine Kip met amandelen en pruimen. Marokkaans brood Menu 59. - Marokkaans Paprika-tomatensalade Harira (Marokkaanse soep) Tagine Kip met amandelen en pruimen Marokkaans brood Amandelkoekjes met muntthee Paprika-tomatensalade Ingrediënten (4 pers) 750 gr

Nadere informatie

Ingrediënten 10 plakjes bladerdeeg, 2 friszoete stevige appels (bijv. Jazz, ) 1 ei, 2 el rietsuiker

Ingrediënten 10 plakjes bladerdeeg, 2 friszoete stevige appels (bijv. Jazz, ) 1 ei, 2 el rietsuiker Ingrediënten 10 plakjes bladerdeeg, 2 friszoete stevige appels (bijv. Jazz, ) 1 ei, 2 el rietsuiker Materialen appelboor, bakpapier, bakkwastje. STAP 1 Laat 10 plakjes bladerdeeg op het aanrecht ontdooien.

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten. voor Nederlanders. Zorg goed voor uw hart

Hart- en vaatziekten. voor Nederlanders. Zorg goed voor uw hart Hart- en vaatziekten voor Nederlanders Zorg goed voor uw hart Zorg goed voor uw hart Deze folder gaat over gezondheid en hart- en vaatziekten. Eerst vertellen we wat hart- en vaatziekten zijn. Daarna vertellen

Nadere informatie

Salade met gebakken duif geserveerd met een Afrikaanse Honeybush thee dressing.

Salade met gebakken duif geserveerd met een Afrikaanse Honeybush thee dressing. Salade met gebakken duif geserveerd met een Afrikaanse Honeybush thee dressing. Ingredienten dressing; 3 eetlepels zonnebloem olie 1 kopje Thee sterk gezet na smaak Iets appel azijn Peper en zout Evt iets

Nadere informatie

Kip & zo. Index. Hete kip Kalkoenstoofschotel Kip in de hoed Kip met boursin Kip met perziken. Kipkerrie. Spitskoolschotel met satésaus

Kip & zo. Index. Hete kip Kalkoenstoofschotel Kip in de hoed Kip met boursin Kip met perziken. Kipkerrie. Spitskoolschotel met satésaus Kip & zo Index Hete kip Kalkoenstoofschotel Kip in de hoed Kip met boursin Kip met perziken Kipkerrie Spitskoolschotel met satésaus Perzische kipschotel Kip New Delhi Hete kip Breng de kipreepjes op samaak

Nadere informatie

3. Snij ondertussen de wortel, prei, en selderij klein en spoel deze schoon. 4. Prak het gehakt plat met een vork en kruid het gehakt met wat maggi.

3. Snij ondertussen de wortel, prei, en selderij klein en spoel deze schoon. 4. Prak het gehakt plat met een vork en kruid het gehakt met wat maggi. GROENTESOEP Bouillon Wortelen Selderij Prei Gehakt Soepvlees Maggi Vermicelli GROENTESOEP 1. Breng de bouillon aan de kook. 2. Snij het soepvlees klein. 3. Snij ondertussen de wortel, prei, en selderij

Nadere informatie

Weekmenu 2. Maandag Heldere kippensoep Macaroni met tonijnsaus* Komkommersalade

Weekmenu 2. Maandag Heldere kippensoep Macaroni met tonijnsaus* Komkommersalade Weekmenu 2 Maandag Heldere kippensoep Macaroni met tonijnsaus* Komkommersalade Dinsdag Gegrilde ribkarbonade Aardappelpuree Groene kool Magere kwark met muesli* Woensdag Chili sin carne* Citrusfruitsalade

Nadere informatie

Kerstkookboek Het Park

Kerstkookboek Het Park Kerstkookboek Het Park Samen met Rudolph van Veen maken wij ons eigen Kerstkookboek. Hierin worden de allerlekkerste en leukste kerstrecepten van West Friesland verzameld. Staat jouw kerstrecept er al

Nadere informatie

Wild Fair Biologische pompoensoep Hertengoulash met knolselderijpuree en rode kool Perentaartje

Wild Fair Biologische pompoensoep Hertengoulash met knolselderijpuree en rode kool Perentaartje Wild Fair 2014 Biologische pompoensoep Hertengoulash met knolselderijpuree en rode kool Perentaartje Biologische pompoensoep 1 biologische pompoen 2 eetlepels zaden van koriander 1 theelepel kaneelpoeder

Nadere informatie

Met limoen gemarineerde zalm en gemarineerde asperges. Ingredienten voor gemarineerde asperges;

Met limoen gemarineerde zalm en gemarineerde asperges. Ingredienten voor gemarineerde asperges; Met limoen gemarineerde zalm en gemarineerde asperges. Ingredienten voor gemarineerde asperges; Beet gaar gekookte asperges(1pp) 3 eetlepel Olijf olie 2 eetlepel Gehakte kruiden Citroen sap van ½ citroen

Nadere informatie

KIP MOAMBE De Nationale schotel van Congo à la Markthal

KIP MOAMBE De Nationale schotel van Congo à la Markthal KIP MOAMBE De Nationale schotel van Congo à la Markthal Fijnproefweken in de Markthal Diergaarde Blijdorp en de Markthal, twee iconen van de stad, werken samen. De prachtige okapi is terug in Blijdorp

Nadere informatie

Bruine bonen soep met Hollandse keukenstroop

Bruine bonen soep met Hollandse keukenstroop Bruine bonen soep met Hollandse keukenstroop 1 liter kippenbouillon 1 ui 1 prei 150 gram spekblokjes 1 el tomatenpuree ½ kilo bruine bonen Bereidingswijze: Snijd de ui en prei fijn. Bak de ui en prei in

Nadere informatie

Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over.

Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over. Pre-diabetes Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over. Wat is pre-diabetes Pre-diabetes is het stadium vóór diabetes (suikerziekte). Het

Nadere informatie

Tomatensoep. Eet smakelijk. Muffins. Nodig:

Tomatensoep. Eet smakelijk. Muffins. Nodig: Tomatensoep Nodig: 1 liter water. 1 kilo rijpe tomaten. 2 groentebouillonblokjes. 1 prei of klein zakje soepgroente. Vermicelli. 1. Doe het water in de pan en breng het aan de kook. 2. Was en snij de tomaten

Nadere informatie

verse zalm in witte wijnsaus met peterselie in witte wijnsaus per 100 gram 2, 50 probeer ook eens kant-en-klare Roodbaarsfilet

verse zalm in witte wijnsaus met peterselie in witte wijnsaus per 100 gram 2, 50 probeer ook eens kant-en-klare Roodbaarsfilet puur visvariatie verse zalm in witte wijnsaus met peterselie hoofdgerecht voor 4 personen voorbereiding: 15 minuten bereiding: 10 minuten benodigdheden 600 g verse zalmfilet 600 g krieltjes 1 bosje peterselie

Nadere informatie

Week van de Smaak 2013

Week van de Smaak 2013 Week van de Smaak 2013 Op zoek naar een aantal geweldig lekkere ecologische of verrassende soepen? Zoek niet langer, want de Week van de Smaak verzamelde voor u 7 recepten ter inspiratie. Smakelijk! ECOLOGISCHE

Nadere informatie

Vegetarische gerechten van Gery Mulder

Vegetarische gerechten van Gery Mulder Vegetarische gerechten van Gery Mulder Tomaten preisoep... 1 Zuuurkoolschotel, een echt wintergerecht... 2 Aardappelgerecht... 3 Rabarber met een variatie... 5 Natte preipot... 6 Tomaten preisoep Benodigd:

Nadere informatie

Gemarineerde makreel met tomaten mousse. Ingrediënten;(tomaten mousse)

Gemarineerde makreel met tomaten mousse. Ingrediënten;(tomaten mousse) Gemarineerde makreel met tomaten mousse. Ingrediënten;(tomaten mousse) 5 dl tomaten sap geconsenteerd. 3 dl half geslagen slagroom. Peper en zout Fijn gesneden bieslook Tabasco Wodka 6 blaadjes gelatine.

Nadere informatie

Witloofsla. Ingrediënten 6 stronkjes witloof 2 eetlepels mayonaise scheutje natuurazijn peper zout

Witloofsla. Ingrediënten 6 stronkjes witloof 2 eetlepels mayonaise scheutje natuurazijn peper zout Stoofvlees 1 kg rundsvlees 1 liter bruin bier 2 uien 2 laurierblaadjes enkele takjes tijm scheutje natuurazijn enkele klontjes boter peper Pel de uien en snipper ze in niet al te fijne stukjes. Verhit

Nadere informatie

Amuse Tartaartje van Schotse zalm op bordje met kruidensausje. Voorgerecht Pasta met pittige tomatensaus

Amuse Tartaartje van Schotse zalm op bordje met kruidensausje. Voorgerecht Pasta met pittige tomatensaus Amuse Tartaartje van Schotse zalm op bordje met kruidensausje Voorgerecht Pasta met pittige tomatensaus Hoofdgerecht Kipfilet met kerriesaus Stampotje van andijvie Dessert Mangoparfait Frambozencoulis

Nadere informatie

Gebakken snoekbaars met een crème van trompet de la mort. Snoekbaars schoonmaken en verdelen in gelijke stukken met de huid.

Gebakken snoekbaars met een crème van trompet de la mort. Snoekbaars schoonmaken en verdelen in gelijke stukken met de huid. Gebakken snoekbaars met een crème van trompet de la mort. Snoekbaars schoonmaken en verdelen in gelijke stukken met de huid. Ingrediënten voor de trompet saus. 3 dl vis fond 250 gram trompet de la mort

Nadere informatie

Runderstoofpot met zilveruitjes en zure room

Runderstoofpot met zilveruitjes en zure room Runderstoofpot met zilveruitjes en zure room 4 porties In 3 uur en 55 min. Mijn receptenboek.nl Lekkerder dan goed voor je is. Wat gaat er in 800 gram runderlappen 2 fijngehakte uien 2 teentjes fijngehakte

Nadere informatie

Richtlijnen na een halsslagaderoperatie

Richtlijnen na een halsslagaderoperatie VAATCHIRURGIE Richtlijnen na een halsslagaderoperatie ADVIES Richtlijnen na een halsslagaderoperatie Onlangs hebt u een vaatoperatie ondergaan. Na de operatie kunt u de dagelijkse activiteiten langzaam

Nadere informatie

Informatie aan patiënten opgenomen na een hartinfarct, pci of hartoperatie (CABG en/of klep)

Informatie aan patiënten opgenomen na een hartinfarct, pci of hartoperatie (CABG en/of klep) Informatie aan patiënten opgenomen na een hartinfarct, pci of hartoperatie (CABG en/of klep) Eigendom van Naam Adres Plaats Telefoonnummer Bij verlies wordt de vinder vriendelijk verzocht contact op te

Nadere informatie

Dit is het Receptenboek van Luc van Kessel.

Dit is het Receptenboek van Luc van Kessel. Dit is het Receptenboek van Luc van Kessel. Er staan recepten in die ik lekker vind, kijk maar eens! Deze recepten kunnen jullie zelf bakken/maken. Als je deze recepten wil maken duurt het minimaal 10

Nadere informatie

Symfonie van Domy. 4 seizoenen in de keuken

Symfonie van Domy. 4 seizoenen in de keuken Symfonie van Domy 4 seizoenen in de keuken Symfonie van Domy 4 seizoenen in de keuken Dominique Lucquedey Schrijver:Dominique Lucquedey Coverontwerp: Recepten van Domy ISBN: 9789402141313 www.receptenvandomy.nl

Nadere informatie

verzorging CSPE BB 2016

verzorging CSPE BB 2016 verzorging CSPE BB 2016 bijlage recepten gebonden soep en boerenomelet varianten a varianten b PB-0711-b-16-1-b 1 / 5 lees verder variant a Gebonden kerriesoep ingrediënten voor twee personen 1 ei 30 gram

Nadere informatie

Tompouce van mousse van eenden lever met gemarineerde papaja. Bereiden van de tompouce plakken

Tompouce van mousse van eenden lever met gemarineerde papaja. Bereiden van de tompouce plakken Tompouce van mousse van eenden lever met gemarineerde papaja. Bereiden van de tompouce plakken - Rol plak phylodeeg uit en besmeer deze met gesmolten boter. - Leg hierop weer een plak phylodeeg en steek

Nadere informatie

Salade met gebakken lams haas met Mediterrane dressing. Ingrediënten voor de dressing;

Salade met gebakken lams haas met Mediterrane dressing. Ingrediënten voor de dressing; Salade met gebakken lams haas met Mediterrane dressing. Ingrediënten voor de dressing; 2,5 dl olijf olie. 1 fijn gesnipperde rode ui. 2 fijn gesneden teentjes knoflook. 1/2 blikje maïs korrels. lepel gehakte

Nadere informatie

Hartfalen. Wat is het en hoe herken je het

Hartfalen. Wat is het en hoe herken je het Hartfalen Wat is het en hoe herken je het Hartfalen, onbekend en onderschat Hartfalen is de grote onbekende onder de hartziekten. Hartfalen klinkt misschien bekend in de oren. Het woord doet denken aan

Nadere informatie

Kerst zonder Herrie: recepten Lapland

Kerst zonder Herrie: recepten Lapland Kerst zonder Herrie: recepten Lapland De hoeveelheden zijn gebaseerd op een menu voor 6 personen Quenellen 400 gram witvis 2 eieren 400 gram room zout peper 2 uien 1 fles witte wijn 2 courgettes 500 gr

Nadere informatie

Qlivino BBQ 2010 15 juni

Qlivino BBQ 2010 15 juni Qlivino BBQ 2010 15 juni Menu Knoflookgamba s alla Sjaak met tomatenrisotto (Gamba s in knoflook verder geen flauwekul net als Sjaak) Souvlaki met lachanosalata (Souvlaki van varkenshaas met ztarziki en

Nadere informatie

Lid Cuisine Culinaire Nederland (CCN), Afd. Amsterdam MENU MAART 2013

Lid Cuisine Culinaire Nederland (CCN), Afd. Amsterdam MENU MAART 2013 Lid Cuisine Culinaire Nederland (CCN), Afd. Amsterdam MENU MAART 2013 TOMATEN TARTE TATIN MET TONIJN GEBAKKEN IN 3 KLEUREN SESAM; DRUPPELS VAN SOJASAUS KOKOS/DOPERWTENSOEP MET GEROOKTE PALING GECONFIJTE

Nadere informatie

Tips om zelf uw klachten te verminderen en informatie over wat de fysiotherapeut voor u kan doen

Tips om zelf uw klachten te verminderen en informatie over wat de fysiotherapeut voor u kan doen Verder lopen Een klacht over met etalagebenen uw fysiotherapeut Wat kunt u doen als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut? Waar kunt u terecht met uw klacht? Hoe kunt u een klacht indienen? Tips om

Nadere informatie

Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes

Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes 1 Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes Aantal personen: 4 Voorbereidingstijd (min): 15 Bereidingstijd (min): 55 4 kippenbouten 4.5 eetlepels Vloeibare boter 750 g voorgekookte krielaardappeltjes

Nadere informatie

Hartrevalidatie op maat

Hartrevalidatie op maat FYSIOTHERAPIE Hartrevalidatie op maat BEHANDELING Hartrevalidatie op maat Het St. Antonius Ziekenhuis biedt hartpatiënten een revalidatieprogramma aan. Dit geldt alleen voor patiënten die een hart-infarct

Nadere informatie

Doe mosterd, frambozenazijn, olijfolie en walnotenolie bij de kaas en meng met een garde. Breng op smaak met peper, zout en een eetlepel zure room.

Doe mosterd, frambozenazijn, olijfolie en walnotenolie bij de kaas en meng met een garde. Breng op smaak met peper, zout en een eetlepel zure room. Witloofsalade met blauwe kaas. Ingrediënten 4 pers. De dressing 200 g blauwe kaas 1 dl kokend water 2 koffielepels mosterd 2 eetlepels frambozenazijn 5 eetlepels olijfolie 2 eetlepels walnotenolie 1 eetlepel

Nadere informatie

Menu Marokkaans. Zeebrasem met tomatenvulling Marokkaanse salade van gekookte aubergines. Soep met lamsvlees en linzen

Menu Marokkaans. Zeebrasem met tomatenvulling Marokkaanse salade van gekookte aubergines. Soep met lamsvlees en linzen Menu 60. - Marokkaans Zeebrasem met tomatenvulling Marokkaanse salade van gekookte aubergines Soep met lamsvlees en linzen Couscous Bodaoui met 7 groenten Couscouspudding Lhot Dbi Maammer Maa Matischa

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens jullie veel fijne maaltijden toe. Een wielewaal vrijwilliger.

Voorwoord. Ik wens jullie veel fijne maaltijden toe. Een wielewaal vrijwilliger. Voorwoord. In dit recepten boek vind je vele makkelijke recepten en een duidelijke bereidingswijze. Dit recepten boek heeft al menige maaltijd tijdens een wielewaal vakantie tot een groot succes gemaakt.

Nadere informatie

Salade met bospaddestoelen, licht gerookte wildzwijnsrug en Cumberland saus.

Salade met bospaddestoelen, licht gerookte wildzwijnsrug en Cumberland saus. Salade met bospaddestoelen, licht gerookte wildzwijnsrug en Cumberland saus. Ingrediënten Cumberland saus 5 eetlepel rode bessen gelei 2 dl rode port 1 dl jus d orange Citroensap Engelse mosterd Peper

Nadere informatie

Qlivino. 5 mei Semeki Malumu. Pikant gebakken tonijn-vis hapje. Bakkeljauw met bonen. Kippenmaagjes met uien en limoen

Qlivino. 5 mei Semeki Malumu. Pikant gebakken tonijn-vis hapje. Bakkeljauw met bonen. Kippenmaagjes met uien en limoen Qlivino 5 mei 2010 Semeki Malumu Pikant gebakken tonijn-vis hapje Bakkeljauw met bonen Kippenmaagjes met uien en limoen Zuurgroenten met zoutvlees Gerookte kip met pindasaus Gerookte vis in agushi Bakbanaan

Nadere informatie

A'MUZE. ingrediënten: bodem: 1 grote plak bladerdeeg; Soezendeeg: 100 gr boter zout 150 gr bloem 4 eieren; 125 ml melk 125 ml water

A'MUZE. ingrediënten: bodem: 1 grote plak bladerdeeg; Soezendeeg: 100 gr boter zout 150 gr bloem 4 eieren; 125 ml melk 125 ml water St Honoré a la creme chiboust Deze taart zou een eerbetoon zijn aan Saint Honoré (Honoratus), bisschop van Amiens (ca. 600) en beschermheilige van de bakkers. ingrediënten: bodem: 1 grote plak bladerdeeg;

Nadere informatie

Hongarije. Pörkölt. Marhapörkölt pörkölt van rundvlees

Hongarije. Pörkölt.  Marhapörkölt pörkölt van rundvlees Pörkölt Marhapörkölt pörkölt van rundvlees 800 gr. rundvlees 3 grote uien 4 teentjes knoflook 2 eetlepels reuzel of olie 1½ el. zoet paprikapoeder 1 grote vleestomaat (of tomaten uit blik) 1 paprika 1

Nadere informatie

Reuzen garnaal met salsa van avocado. Ingrediënten avocado salsa

Reuzen garnaal met salsa van avocado. Ingrediënten avocado salsa Reuzen garnaal met salsa van avocado Ingrediënten avocado salsa In blokjes gesneden tomaat met vel In kleine blokjes gesneden rode ui Iets koriander fijn gesneden Citroensap Fijn gesneden appel In blokjes

Nadere informatie

Gemarineerde eendeborst met noodle salade. Nodig voor de eend;

Gemarineerde eendeborst met noodle salade. Nodig voor de eend; Gemarineerde eendeborst met noodle salade. Nodig voor de eend; In kleine ruitjes ingesneden eende borst Teriyaki saus Iets gember siroop Citroenblad Iets soya saus Chili saus Bereiden van de eende borst;

Nadere informatie

11 personen. Het menu:

11 personen. Het menu: 11 personen Het menu: Op de huid gebakken zeebaars met gemarineerde rodekool, knapperige walnoten en notenmayonaise *** Een malse biefstuk met ratatouille en een bearnaisesaus (bijgerecht: huisgemaakte

Nadere informatie

Menu 49. Salade van gemarineerde paddestoelen. Kerrie-appelsoep. Appel met pittige kip. Kaas-bananenkoek

Menu 49. Salade van gemarineerde paddestoelen. Kerrie-appelsoep. Appel met pittige kip. Kaas-bananenkoek Menu 49 Salade van gemarineerde paddestoelen Kerrie-appelsoep Appel met pittige kip Kaas-bananenkoek 500 gr gemengde bospaddestoelen ijsbergsla 1 eetlepel balsamicoazijn 2 eetlepels notenolie verse peterselie,

Nadere informatie

Doe een flinke scheut olie in de pan en fruit de ui en wortel op laag vuur aan. Voeg ruim een halve liter water toe en zet het vuur hoger

Doe een flinke scheut olie in de pan en fruit de ui en wortel op laag vuur aan. Voeg ruim een halve liter water toe en zet het vuur hoger Italiaanse tomtatensoep Per 4 personen 1 liter 1 ui 2 teentjes knoflook 1 wortel 2 blikken gepelde tomaten Olijfolie Suiker Chilipoeder 50 ml slagroom Potje pesto Snij de uit en wortel heel klein Doe een

Nadere informatie

Witloofsla. Ingrediënten 6 stronkjes witloof 2 eetlepels mayonaise scheutje natuurazijn peper zout

Witloofsla. Ingrediënten 6 stronkjes witloof 2 eetlepels mayonaise scheutje natuurazijn peper zout Stoofvlees 1 kg rundsvlees 1 liter bruin bier 2 uien 2 laurierblaadjes enkele takjes tijm scheutje natuurazijn enkele klontjes boter peper zout Pel de uien en snipper ze in niet al te fijne stukjes. Verhit

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant!

Beste KOOK-OOK klant! Beste KOOK-OOK klant! KOOK-OOK maakt zoveel mogelijk gebruik van biologische producten. Wat is biologisch? En waarom maakt KOOK-OOK zo graag gebruik van biologische producten? De term biologisch heeft

Nadere informatie

Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over.

Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over. Pre-diabetes Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over. Wat is pre-diabetes Pre-diabetes is het stadium vóór diabetes (suikerziekte). Het

Nadere informatie

DANNY JANSEN Rendang vlees voor broodje Danny

DANNY JANSEN Rendang vlees voor broodje Danny DANNY JANSEN Rendang vlees voor broodje Danny - 1,5 kilogram runderstoofvlees - 1 rode peper - 1 rawit (is een kleine peper) - 2 uien - 4 knoflooktenen - 6 kemirinoten - 1 eetlepel verse koriander - 3

Nadere informatie

Chinees vool beginnels

Chinees vool beginnels Mini-loempia s Chinese tomatensoep Nasi Goreng speciaal Buñuelos Smakelijk Aperitief Mini-loempia s Ingrediënten: (8p.) 500 gr varkensgehakt 500 gr prei 500 gr sojascheuten 500 gr geraspte wortelen 44

Nadere informatie

Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes

Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes 1 Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes Aantal personen: 4 Voorbereidingstijd (min): 15 Bereidingstijd (min): 55 4 enkele kipfilets zout peper 1 ui Boter - Vloeibaar 1 glas witte wijn 0.5 blokje

Nadere informatie

Hapje 1 : Zachte kerriesoep met appeltjes

Hapje 1 : Zachte kerriesoep met appeltjes Hapje 1 : Zachte kerriesoep met appeltjes Ingrediënten voor 20 hapjes: g boter 1 à 2 appels ( granni Smit) in brunoise ( hele fijne brunoise overhouden voor de garnituur) 1 ui 20 g bloem 1 thlp Kerriepoeder

Nadere informatie

PITTIGE PESTO. pijnboompitten, grana padano, basilicum, citroen knoflook, olijfolie, gedroogde peper. vijzel

PITTIGE PESTO. pijnboompitten, grana padano, basilicum, citroen knoflook, olijfolie, gedroogde peper. vijzel PITTIGE PESTO pijnboompitten, grana padano, basilicum, citroen knoflook, olijfolie, gedroogde peper vijzel Rooster de pijnboompitten tot ze lichtbruin zijn. Stamp een gedroogde peper fijn in de vijzel.

Nadere informatie

Vijgen met gorgonzola en dadels met serranoham en Parmezaanse kaas

Vijgen met gorgonzola en dadels met serranoham en Parmezaanse kaas Vijgen met gorgonzola en dadels met serranoham en Parmezaanse kaas 5 vijgen 200 gram gorgonzola 10 dadels 5 dunne plakjes serannoham 100 gram parmezaan Zout & peper Bereidingswijze vijgen: Verwarm de oven

Nadere informatie

Ham-prei taart. voorbereiding: ca. 30 minuten bereiding: ca. 55 minuten aantal personen: 4 prijs per persoon: ca. 1,85

Ham-prei taart. voorbereiding: ca. 30 minuten bereiding: ca. 55 minuten aantal personen: 4 prijs per persoon: ca. 1,85 Ham-prei taart voorbereiding: ca. 30 minuten bereiding: ca. 55 minuten aantal personen: 4 prijs per persoon: ca. 1,85 116 117 'Ham-prei taart, dat vindt oma lekker!' 'TOK...wat doet ze?' 'Ze pakt prei!!'

Nadere informatie

Spaghetti. Ingredienten (voor 15 personen) 900 gram bloem 9 eieren 90 ml olijfolie Een snufje zout

Spaghetti. Ingredienten (voor 15 personen) 900 gram bloem 9 eieren 90 ml olijfolie Een snufje zout Mexicaanse wraps Ingredienten (Voor 15 personen): 15 kleine wraps 1 grote ui 500 gram gehakt 3 paprika s (van verschillende kleuren) 2 potten wrap sauce (mild) 1 * Blikje mais van 300 gram 2 potjes soure

Nadere informatie

HAN SENECA nieuwsbrief

HAN SENECA nieuwsbrief HAN SENECA nieuwsbrief D E C E M B E R De Gezondheidsbus I N D I T N U M M E R : De Gezondheidsbus 1 Even voorstellen 2 & het perfecte kerstmenu Voorgerecht 3 Hoofdgerecht 4 Nagerecht 5 Openingstijden

Nadere informatie

KHEER (INDIASE RIJSTPUDDING)

KHEER (INDIASE RIJSTPUDDING) KHEER (INDIASE RIJSTPUDDING) 1 liter melk 50 gram rijst 150 gram suiker Snuifje kaneel Snuifje kardemom 1 theelepel honing Amandelen of rozijnen (optioneel) Laat 1 liter melk koken. Doe er 50 gram rijst

Nadere informatie

Inknippen van je tongriempje

Inknippen van je tongriempje Wilhelmina Kinderziekenhuis Inknippen van je tongriempje Wat staat er in deze folder Inleiding voor ouders 2 Informatie voor jongeren vanaf 12 jaar 4 Inknippen van het tongriempje 6 Tips 9 Wil je meer

Nadere informatie

Recept vegan sate 250 gram tempeh sap van halve citroen 3 el sojasaus 1 el ketjap manis snuf chilipoeder 1 el kurkuma rijst voor 2 personen bakje vegan satesaus 4 el gebakken uitjes salade of roerbakgroente

Nadere informatie

Recepten van de Lutheravond: * Linzensoep * Selderijsalade * Kip met amandelen * Appelcrumble met kwark Recept van de soep

Recepten van de Lutheravond: * Linzensoep * Selderijsalade * Kip met amandelen * Appelcrumble met kwark Recept van de soep Recepten van de Lutheravond: * Linzensoep * Selderijsalade * Kip met amandelen * Appelcrumble met kwark Recept van de soep Materiaal: Grote soeppan Mesjes en snijplanken Soeplepel Litermaat Ingrediënten

Nadere informatie

Carpaccio van Sint-Jacobsvrucht met Redlove appel, komkommer en Chardonnay-azijn

Carpaccio van Sint-Jacobsvrucht met Redlove appel, komkommer en Chardonnay-azijn Carpaccio van Sint-Jacobsvrucht met Redlove appel, komkommer en Chardonnay-azijn 8 mooie grote verse coquilles 1 Redlove appel halve komkommer 2 cl Chardonnay-azijn 2 cl vers geperst appelsap Redlove 1/4

Nadere informatie

Jaargang 19. Nummer februari

Jaargang 19. Nummer februari Jaargang 19 Nummer 8 19 februari MEDEDELING MEDEDELING MEDEDELING Het e-mail adres van de Heihoeve is gewijzigd in: groentepakketten@dimence.nl De bestelde Rundvleespakketten komen eraan!! Wij werken op

Nadere informatie

12 personen. Menu: Gegratineerde geitenkaas met pijnboompitten, croutons, sherrytomaten, bieslook en aangemaakte sla ***

12 personen. Menu: Gegratineerde geitenkaas met pijnboompitten, croutons, sherrytomaten, bieslook en aangemaakte sla *** 12 personen Menu: Gegratineerde geitenkaas met pijnboompitten, croutons, sherrytomaten, bieslook en aangemaakte sla *** Gebakken wijting op een puree van aardappel en bieslook en een bearnaisesaus ***

Nadere informatie

Meander Move: bewegen tijdens de behandeling van kanker

Meander Move: bewegen tijdens de behandeling van kanker Meander Move: bewegen tijdens de behandeling van kanker Inhoudsopgave Inleiding 1 Bewegen tijdens de behandeling van kanker 2 o Instructie o el o Bespreking o Bewegen en chemotherapie Welke vorm van lichamelijke

Nadere informatie

Afvallen, hoe doe ik dat?

Afvallen, hoe doe ik dat? Afvallen, hoe doe ik dat? Voeding & Dieet Mensen met aandacht Afvallen, hoe doe ik dat? U of uw arts vinden het belangrijk dat u gaat afvallen. Tijdens het consult met de diëtist zult u hiervoor uw persoonlijke

Nadere informatie

RECEPTEN ROSARIO Januari 2014

RECEPTEN ROSARIO Januari 2014 RECEPTEN ROSARIO Januari 2014 Vrijdagavond - 31 januari 2014 Fettucine met courgetten 5OO gr Fettucine Olijfolie 1.300 gram courgettes 150 gr. Parmezan Pijnboompitten Kook de pasta in ruim kokend water.

Nadere informatie

Bewustsporten.nl. Goed voorbereid aan de start met een sportmedisch onderzoek

Bewustsporten.nl. Goed voorbereid aan de start met een sportmedisch onderzoek Goed voorbereid aan de start met een sportmedisch onderzoek Hardlopen is heerlijk en gezond, maar het is ook belangrijk verantwoord en veilig te sporten. Een goede voorbereiding en training zijn essentieel

Nadere informatie

FEESTMENU. Pompoensoep met scampi en tomaat. Sint-Jakobsvrucht met een brunoise van groenten en currysaus

FEESTMENU. Pompoensoep met scampi en tomaat. Sint-Jakobsvrucht met een brunoise van groenten en currysaus FEESTMENU Pompoensoep met scampi en tomaat Sint-Jakobsvrucht met een brunoise van groenten en currysaus Hindefilet met gestoofde groenten, appel en poivradesaus Pompoensoep met tomaat en scampi DUUR: 45

Nadere informatie

spinazierecepten Lasagne met spinazie (4 personen) Spinaziepastei (4 personen)

spinazierecepten Lasagne met spinazie (4 personen) Spinaziepastei (4 personen) Lasagne met spinazie (4 personen) 400 gr. spinazie, 1 grote ui, 2 teentjes knoflook, 350 gr. volle kwark, 300 gr. lasagna, 1 glas rode wijn, zout, peper, nootmuskaat, scheutje olijfolie. Kook de lasagnevellen

Nadere informatie

Witloof in de oven. slim(mer) eten... DE FAVORIETEN VAN DE BELGEN! lekker van bij ons voor. een klein prijsje! Ì recept zie verso 2,60*

Witloof in de oven. slim(mer) eten... DE FAVORIETEN VAN DE BELGEN! lekker van bij ons voor. een klein prijsje! Ì recept zie verso 2,60* slim(mer) eten... DE FAVORIETEN VAN DE BELGEN! 2,60* Witloof in de oven lekker van bij ons voor een klein prijsje! *Prijzen voor 1 persoon met huismerkproducten Ì recept zie verso Witloof in de oven Boodschappenlijstje

Nadere informatie

Zorg bij hart- en vaatziekten

Zorg bij hart- en vaatziekten Zorg bij hart- en vaatziekten Inhoud Klachten en symptomen 3 Oorzaken 4 Wanneer moet je een arts raadplegen 4 Voorkomen van hart- en vaatziekten 5 Wat kun je er zelf aan doen 6 Geneesmiddelen 6 De Hartstichting

Nadere informatie

Menu 110. Skagense vissoep. Frietjes Ostendaise. Met abrikozen, bleekselderij en munt gevulde lamsrollade met spinazie. Syberische Pannenkoeken

Menu 110. Skagense vissoep. Frietjes Ostendaise. Met abrikozen, bleekselderij en munt gevulde lamsrollade met spinazie. Syberische Pannenkoeken Menu 110. Skagense vissoep Frietjes Ostendaise Met abrikozen, bleekselderij en munt gevulde lamsrollade met spinazie Syberische Pannenkoeken Frietjes Ostendaise Ingrediënten (4 pers) Bintjes aardappelen

Nadere informatie

Weekmenu 5. Maandag Pompoensoep* Spaghetti Bolognese Kropsla. Dinsdag Gebakken schol Aardappelpuree Wortelen Chocoladepudding*

Weekmenu 5. Maandag Pompoensoep* Spaghetti Bolognese Kropsla. Dinsdag Gebakken schol Aardappelpuree Wortelen Chocoladepudding* Weekmenu 5 Maandag Pompoensoep* Spaghetti Bolognese Kropsla Dinsdag Gebakken schol Aardappelpuree Wortelen Chocoladepudding* Woensdag Tomatensoep Spinaziepannenkoeken* Donderdag Fricandeau met sinaasappelsaus*

Nadere informatie

Bewustsporten.nl. Risico op plotse hartdood. M:06-27072969 Info@bewustsporten.nl T:@bewustsporten Fb:Bewustsporten 023-202 303 4

Bewustsporten.nl. Risico op plotse hartdood. M:06-27072969 Info@bewustsporten.nl T:@bewustsporten Fb:Bewustsporten 023-202 303 4 Goed voorbereid aan de start met een sportmedisch onderzoek Hardlopen is heerlijk en gezond, maar het is ook belangrijk verantwoord en veilig te sporten. Een goede voorbereiding en training zijn essentieel

Nadere informatie

Weekmenu 10. Maandag Lasagne met tonijn* Gemengde salade Magere yoghurt met ananas

Weekmenu 10. Maandag Lasagne met tonijn* Gemengde salade Magere yoghurt met ananas Weekmenu 10 Maandag Lasagne met tonijn* Gemengde salade Magere yoghurt met ananas Dinsdag Ribkarbonade Prei met kaassaus* Gekookte aardappelen Banaan Woensdag Krab in artisjokbodem* Groente-rijstschotel

Nadere informatie

Hartrevalidatieprogramma Een hartaandoening Wat nu?

Hartrevalidatieprogramma Een hartaandoening Wat nu? Hartrevalidatieprogramma Een hartaandoening Wat nu? Bezoekadressen: Meander Medisch Centrum Maatweg 3 3813 TZ Amersfoort Locatie Baarn Molenweg 2 3743 CM Baarn Locatie Barneveld (Medisch Centrum de Burgt)

Nadere informatie

Cursus Koken 1 Basisvaardigheden. met. Marceline Paelman

Cursus Koken 1 Basisvaardigheden. met. Marceline Paelman Cursus Koken 1 Basisvaardigheden met Marceline Paelman Les 8 20-04-2016 Menu Hammousse Vissoep met mosselen en rouille Flensjes Mikado Hammousse 2 Hammousse Benodigdheden: 250 g gekookte ham 250 g gerookte

Nadere informatie

Kookworkshop SSgN Receptenboekje

Kookworkshop SSgN Receptenboekje Kookworkshop SSgN Receptenboekje Dit receptenboekje bevat 6 recepten. Deze recepten komen uit het Sporterskookboek (Harms-Aris & Geerets, 2006) en bevatten allemaal weinig vet, voldoende eiwit en ruimschoots

Nadere informatie

Mabré van gerookte zalm met kruidenkaas en grove mosterd mayonaise.

Mabré van gerookte zalm met kruidenkaas en grove mosterd mayonaise. Mabré van gerookte zalm met kruidenkaas en grove mosterd mayonaise. Nodig 400 gram roomkaas 15 gram gelatine 2 dl water of vis bouillon 700 gram gerookte zalm 5 eetlepel mayonaise 1 eetlepel grove mosterd.

Nadere informatie

Workshop 1. Thema kip. Menu:

Workshop 1. Thema kip. Menu: Workshop 1 Thema kip Menu: Gerookte kip op brood met een rijkgevulde witte koolsalade, sinaasappel- en grapefruitpartjes, walnoten en notenmayonaise *** Oosters gegrilde kip & sla-wraps *** Huisgemarineerde

Nadere informatie

Hartrevalidatieprogramma

Hartrevalidatieprogramma Hartrevalidatieprogramma Uw cardioloog heeft u aangemeld voor het hartrevalidatieprogramma van Flow, een samenwerkingsverband tussen Máxima Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis. Dit programma start

Nadere informatie