Mei Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2"

Transcriptie

1 Economische Vooruitzichten Maandelijks Mei Inhoudstafel VS: aantal in aanbouw genomen woningen (op jaarbasis; per duizend) Economische en financiële vooruitzichten Verenigde Staten: zorgen over looninflatie zijn overdreven Eurozone: groei ligt iets beneden de verwachting ECB: van woorden naar daden? 7 Verenigd Koninkrijk: verstrakking monetair beleid nog niet voor morgen China: afkoeling vastgoedmarkt weegt op de groei, Eurozone: bbp op kwartaalbasis en op jaarbasis (%) India: nieuwe regering, hoge verwachtingen, Wisselmarkten: kan de ECB werkelijk een sterke euro bestrijden? 7 -, Research topic: het dashboard van Janet Yellen 8 - -, - - Einddatum redactie: 9 mei. -, - - Redactie: Damien Caucheteux, Geert Gielens, Stefan Hulpiau, Frank Maet en Taaldienst. Verantwoordelijke uitgever: Belfius Bank NV, Pachecolaan te Brussel Tél.: IBAN BE 9 99 BIC GKCCBEBB RPR Brussel BTW BE..8 FSMA nr. 99 A -,,, EA GDP (% Q) (Left) EA GDP (% Y) (Right) Wisselmarkten: EUR/USD - De Franse tekst is consulteerbaar op de internetsite: onder de rubriek Epargner et Investir/ Informations et publications. Nadruk van elementen uit deze publicatie is toegelaten mits vermelding van de bron. De voorkomende gegevens worden alleen verstrekt bij wijze van inlichting. Voor hun juistheid kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.,,,, Bronnen: Factset Bloomberg Belgostat - Eurostat,8, Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May FX Rate - Spot Mid - US Dollar per Euro

2 Vooruitzichten Belfius Bank Bbp (% op jaarbasis) Inflatie (%) Verenigde Staten Eurozone Duitsland Frankrijk Italië Spanje België Verenigd Koninkrijk Japan China India Brazilië Rusland Rente maanden IRS jaar 9// T T T T 9// T T T T VS Eurozone Japan VK Wisselkoersen Olieprijs (Brent)(USD/vat) 9// T T T T 9// T T T T EUR/USD USD/JPY 7 EUR/GBP Research - Mei

3 . VS: aantal in aanbouw genomen woningen (op jaarbasis; per duizend). VS: evolutie van de consumptie- en productieprijzen (% jaar). VS: groei van de uurlonen voor uitvoerend personeel. VS: loonkostindex in verschillende economische sectoren (% jaar) Verenigde Staten: zorgen over looninflatie zijn overdreven De versteviging van de Amerikaanse bouwactiviteit, waar wij op wachtten na een zwakke periode bij het begin van door veel vriesdagen, heeft zich gemanifesteerd in april met een stijging van het aantal in aanbouw genomen woningen (op jaarbasis) tot.7., wat een toename vertegenwoordigde van.% t.o.v. de vorige maand. De daling van de langetermijnrentes die zich heeft vertaald naar lagere hypotheekrentes speelde een belangrijke rol in de versnelling van de bouwactiviteit in april. De Amerikaanse hypotheekrente met een looptijd van j zakte sinds de start van de maand met basispunten naar.%, het laagste niveau in een half jaar tijd. De sterkere bouwactiviteit heeft het geloof van de financiële markten dat de economie van de V.S. een sterk groeiherstel aan het maken is na de stagnatie in Q verder ondersteund. De inflatiedata waren de afgelopen weken sterker dan verwacht. De jaargroei van de consumptieprijzen sprong van.% in maart naar.% in april door een klim met.% van de volatiele energieprijzen. De kerninflatie (i.e. inflatie zonder het effect van volatiele energie- en voedselprijzen) op het niveau van de consumenten klom van.7% naar.8% in april. Bovendien toonde het recentste arbeidsrapport een versnelling van de gemiddelde uurlonen voor productiearbeiders in april naar.%, wat in het verleden al eens een voorbode was voor hogere looninflatie. Wanneer we echter kijken naar de andere inflatie-indicatoren voor de arbeidsmarkt, zoals de driemaandelijkse arbeidskostindex (ECI: Employment Cost Index) dan zien we nog geen bottlenecks ontstaan in bepaalde economische sectoren. Integendeel, de groei van de arbeidskosten tijdens Q lag voor de meeste sectoren lager dan tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar, enkel in de verwerkende nijverheid was er een iets sterkere groei van de loonkost. Voorlopig zien we weinig gevaar dat het economisch herstel zich reeds heeft vertaald naar een (te) sterke inflatie van de lonen. Ondanks de hoger dan verwachte groeicijfers op het vlak van zowel de activiteit als de prijzen, slaagden de Amerikaanse obligatiemarkten erin om verder terreinwinst te boeken in mei. Deze maand daalden de rentes op de -jaars en -jaars overheidsobligaties nog eens met ongeveer basispunten, wat de -jaars obligatierente op.% heeft gebracht, in vergelijking met.% aan het einde van. Als verklaring voor deze rentebeweging verwijzen de meeste obligatiehandelaars naar het gure winterweer in de V.S. in januari en februari, naar de aantrekkelijkheid van Amerikaans staatspapier als veilige haven en naar de tegenvallende groei in China en andere groeilanden. Ook de Oekraïne crisis heeft de risicoaversie van de internationale investeerders gevoed omdat het risico op een Koude Oorlog. tussen enerzijds Rusland en anderzijds de EU en de V.S. is toegenomen. Verenigde Staten Bbp (% groei op jaar).9.. Inflatie (%)... Research - Mei

4 ,. Eurozone: bbp op kwartaalbasis en op jaarbasis (%) Eurozone: groei ligt iets beneden de verwachting, -, - -, - -, - -, EA GDP (% Q) (Left) EA GDP (% Y) (Right). Eurozone: industriële productie en capaciteitsbezetting Euro Area Capacity Utilization (%) (Right) Euro Area Industrial Production (% YoY) (Left). Eurozone: kleinhandelsverkopen en consumentenvertrouwen Euro Area Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles (MOV M, % YR) (Left) Euro Area Consumer Confidence Indicator (Right). Eurozone: indicatoren van het vertrouwen EA Industrial Confidence Indicator (Left) EA Consumer Confidence Indicator (Left) EA Economic Sentiment Indicator (Right) De prestatie van de Europese economie toont aan dat de weg uit de recessie hobbelig verloopt en dat het kompas af en toe tilt slaat. De meest recente groeicijfers zijn teleurstellend en verschillende indicatoren geven licht tegenstrijdige boodschappen. Volgens een eerste raming van Eurostat groeide het seizoengezuiverde bbp van de eurozone in het eerste kwartaal van met,% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, wat neerkomt op een groei met,9% ten overstaan het zelfde kwartaal van. Dit Europese gemiddelde verbergt echter nog steeds grote verschillen. De Duitse economie groeide krachtig (+,8%) en ook in Spanje (+,%) kwam de groei hoger te liggen. Hier tegenover staat dat andere grote landen beduidend zwakker scoorden. Frankrijk kende een stagnatie (,%), terwijl Italië (-,%) en Nederland (-,%) zelfs een afname registreerden. Voor als geheel verwacht de Europese Commissie een groei van,% in de eurozone en deze zou in verder oplopen tot,7%. Over de sectoren heen is er ook behoorlijk wat dispersie zichtbaar. In maart daalde de industriële productie met,% tegenover de voorgaande maand en in vergelijking met een jaar geleden lag zij,% lager. De daling op maandbasis was vooral toe te schrijven aan de intermediaire goederen (-,8%). Op jaarbasis was er een daling bij energie (-,9%) en duurzame verbruiksgoederen (-,9%), maar een toename bij kapitaalgoederen (,%), intermediaire goederen (,%) en niet-duurzame consumptiegoederen (,%). De bezettingsgraad van het productievermogen is in april licht afgenomen tot 79,% en ligt dus terug wat verder af van zijn gemiddelde op lange termijn (8,%). In tegenstelling tot de lichte achteruitgang van de industriële sector blijft het duidelijke herstel in de bouwsector aanhouden. De productie klom er met,% tegenover de voorgaande maand en ten opzichte van een jaar geleden is er zelfs een toename met,7%. Ook het volume van de kleinhandelsverkopen lag in maart,% hoger dan in de voorgaande maand en,9% hoger dan een jaar geleden. Vooruitkijkende en sentiment indicatoren geven een gemengd beeld weer dat grotendeels in lijn ligt met de Q observaties in de verschillende sectoren. De indicator van het economisch sentiment, die sinds maart ononderbroken gestegen was, is in april lichtjes afgenomen met, punt tot, punten. Van de vijf grote economieën in de eurozone was er enkel in Italië een toename (+,), maar in Nederland (-,), Spanje (-,), Duitsland (-,) en Frankrijk (-,) was er een kleine afname. De kleine achteruitgang was een gevolg van een afgenomen vertrouwen in de dienstensector en de bouwsector. Het vertrouwen in de industrie was nagenoeg stabiel (-, tot -, punten) met iets afgenomen verwachtingen inzake toekomstige productie. Maar de index van het consumentenvertrouwen is verder gestegen met,7 punten tot -8, punten. De algemene Research - Mei

5 ,,,. Eurozone: detail van het ondernemersvertrouwen Business Survey, Industrial Confidence Indicator- Euro Area Business Survey, Retail Confidence Indicator- Euro Area Business Survey, Construction Confidence Indicator- Euro Area Business Survey, Services Confidence Indicator- Euro Area. Eurozone: detail van het consumentenvertrouwen Consumer Survey - Financial Situation Over Next Months Euro Area Consumer Survey - General Economic Situation Over Next Months - Euro Area Consumer Survey - Savings Over Next Months - Euro Area Consumer Survey - Unemployment Expectations Over Next Months - Euro Area 7. Eurozone: werkloosheidsgraad en aantal werklozen economische situatie werd positiever ingeschat, maar de toekomstige financiële situatie en hun spaarmogelijkheden binnen de twaalf maanden bleven stabiel. In tegenstelling tot de maatstaf voor het economische sentiment gaf de Purchasing Managers Index voor april een gunstiger beeld. Deze modernere index kwam uit op, punten, het hoogste peil van de jongste drie maanden. Een cijfer boven de wijst op economische expansie en dit was niet enkel het geval voor Duitsland, Frankrijk, Nederland, Ierland en Oostenrijk, maar ook voor Italië, Spanje, Ierland en Griekenland. Als deze index vertrouwd kan worden dan zou de vermelde inzinking van de economische groei in het eerste kwartaal, maar van tijdelijke aard mogen zijn. Het huidige niveau van economische groei is voldoende om de werkloosheid te stabiliseren, maar niet om ze afdoende terug te dringen. In maart lag de werkloosheidsgraad in de eurozone op,8%, een niveau dat (na verschillende herzieningen door Eurostat) stabiel is sinds december. Dit houdt in dat bijna 9 miljoen mensen werkloos zijn in de eurozone. Net zoals bij de groeicijfers verbergt ook hier het Europese gemiddelde grote verschillen tussen de lidstaten. De werkloosheidsgraad ligt het laagst in Oostenrijk (,9%), Duitsland (,%) en Luxemburg (,%), terwijl deze het hoogst is in Griekenland (,7%) en Spanje (,%). Ook inzake de jeugdwerkloosheid (gemiddeld,7% bij de jongeren onder de jaar) blijven er zeer grote verschillen bestaan. Zo ligt deze in Duitsland (7,8%) en Oostenrijk (9,%) veel lager dan in Griekenland (,8%) en Spanje (,9%). Volgens de Europese Commissie in haar recente Spring Economic Forecast zou de werkloosheidsgraad ook in hoog blijven en pas in licht dalen tot gemiddeld,% (wat toch reeds een verbetering is tegenover haar vroegere prognose van,7%). 9, 9 8, 8 7, 7,,,,,, -, Euro Area Harmonized Unemployment Rate (Left) Euro Area Unemployment (number in millions) (Right) 8. Eurozone:inflatie en onderliggende inflatie Euro Area Harmonized CPI (% YoY) Euro Area Core inflation (Overall Index, Excluding Energy and Unprocessed Food) (% YoY) Conform de moeizame groei ligt ook het Europese inflatiecijfer aan de lage kant en blijft de tendens van desinflatie bestaan. Eurostat bevestigde weliswaar dat de inflatie in april lichtjes was toegenomen van.% tot,7% op jaarbasis, toch bleef dit lage niveau zelfs iets beneden de,8% die algemeen verwacht werd. Ondanks dit lage cijfer is er eigenlijk maar een categorie van consumptiegoederen die daadwerkelijk prijsdalingen kent: bij energieproducten was er een prijsdaling (-,%). De andere goederen kenden allemaal prijsstijgingen. Op jaarbasis was de stijging het grootst bij de diensten (+,%) gevolgd door voeding, alcohol en tabak (+,7%). Bij de niet-energie goederen was er een kleine toename (+,%). Dit sluit echter niet uit dat in maart de industriële productieprijzen,% lager lagen dan een jaar geleden. Dit draagt evidenter wijze bij tot de lage toekomstige inflatieverwachtingen en een voortzetting van het desinflatieklimaat. Eurostat publiceert nu ook reeds enige tijd een index van de woningprijzen. Voor de eurozone lagen deze in het vierde kwartaal van,% lager dan in het zelfde kwartaal van het voorgaande jaar. De daling is echter geconcentreerd in enkele landen, die onder de vastgoedcrisis te lijden hebben gehad zoals Spanje (-,%) en Nederland (-,%), maar ook Italië (-,8%). Research - Mei

6 8 9. Eurozone: groei van M (% jaar) Zoals de lage groei en de lage inflatie al aangeven waren ook de veranderingen in de geldmassa en in het kredietvolume zeer beperkt, tot zelfs negatief. In het eerste kwartaal van bedroeg de groei van M gemiddeld,%, wat zeer laag is als men het vergelijkt met de geldhoeveelheidgroei in de periode voor de crisis. Toen werden groeivoeten boven de % opgetekend. In maart beliep de groei op jaarbasis van de kredietverlening aan de private sector -,%, net als in de drie voorgaande maanden (aangepast voor verkoop en effectisering van leningen). De kredieten aan niet-financiële vennootschappen daalden met,% tegenover maart (ongewijzigd tegenover februari). De groei op jaarbasis van de kredieten aan gezinnen beliep slechts +,% (net als in februari) Euro Area Growth Rate M (% YoY; Month Moving Average). Eurozone: kredietverlening aan gezinnen en bedrijven Eurozone: vooruitzichten economische groei (componenten) Bbp Particuliere consumptie Investeringen Export... Import..8. Consumptieprijzen Euro Area Loans to Households (% YoY) Euro Area Loans To Non-Financial Corporations (% YoY) Research - Mei

7 . Beleidsrentetarieven van de ECB Research ECB: van woorden naar daden? 7 8 9,,,, -,, - Eurozone Main Refinancing Operations Minimum Bid Rate - Yield Eurozone Marginal Lending Facility - Yield Eurozone Deposit Facility - Yield. Inflatie en reporente Euro Area Harmonised CPI (% YoY) ECB Repo Rate. Reporente, Eonia en Euribor maand,,,,, -, - De ECB is een van de ongeveer centrale banken die een inflation targetting politiek voeren. Dit houdt in dat ze de inflatie op een niveau willen houden waar ze neutraal is voor de reële economie en waar ze dus geen negatieve impact kan hebben op de investeringsbeslissingen van bedrijven. Onderzoek heeft aangetoond dat dit nefaste niveau rond de % ligt. De meeste inflation targetters proberen dan ook de prijsstijgingen onder de.% per jaar te houden, hoewel er niet een echt heel strikt niveau bepaald is waarboven de inflation targetter automatisch tot actie zal overgaan. De verwachtingen met betrekking tot de inflatie zijn in dit beleid cruciaal. Zolang deze verwachtingen in de buurt van het objectief van de ECB liggen dan zal deze niet geneigd zijn in te grijpen, ongeacht waar de inflatie zelf staat. De reden hiervoor is dat de inflatieverwachtingen dan aantonen dat de ECB geloofd wordt door de markt en dus controle heeft over de inflatie en deze kan beïnvloeden. Een tweede reden is dat de investeringsbeslissingen toekomstgericht zijn en dus eerder beïnvloed worden door verwachtingen over de toekomst dan door het actuele niveau. De gemeten inflatie geeft immers weer wat er met de prijzen in het verleden gebeurd is. Om dit beleid van inflatiecontrole uit te voeren bepaalt de ECB via haar beleidsrentetarieven de kortetermijnrente, maar zal ze ook altijd communiceren over wat haar verwachtingen zijn met betrekking tot de inflatie en wat ze kan en zal doen om de inflatie te sturen. Deze communicatie is cruciaal om transparantie aan de markt te geven en om misverstanden en onzekerheid weg te werken. Hierdoor alleen al kan de ECB voor stabiliteit zorgen en een lagere risicopremie bekomen, wat dan weer de gezochte neutraliteit van monetaire factoren of de investeringsbeslissingen ten goede komt. Cruciaal in dit verhaal is dat de markt de ECB ook werkelijk gelooft en vertrouwt ECB Repo Rate EURIBOR Month Euro OverNight Index Average (EONIA) - Yield. Euribor per looptijd EURIBOR Month - Yield EURIBOR Month - Yield EURIBOR 9 Month - Yield EURIBOR Month - Yield Het recente beleid van de ECB dient in deze context gezien te worden: de inflatieverwachtingen dienen neutraal te blijven voor de economie. Dit wil zeggen dat ze rond het doelstellingsniveau van de ECB moeten blijven. En dit was tot nu toe eigenlijk het geval. De huidige inflatie is echter al lange tijd zeer laag en veel lager dan de doelstelling van de ECB. Daar bovenop komt dat de gerealiseerde inflatie een van de bepalende factoren van de inflatieverwachtingen is. De inflatie heeft dus een neerwaarts effect op de verwachtingen. Zolang deze verwachtingen neutraal blijven voor de economie is er eigenlijk geen aanleiding tot actie voor de ECB. Wanneer er echter verwachtingen op deflatie (en een negatieve spiraal) ontstaan, dan zal de beoogde neutraliteit van prijsveranderingen op de economie doorbroken worden en moet de ECB tot actie overgaan. De hamvraag is natuurlijk of we op dit punt aanbeland zijn. Een tweede element dat een grote rol speelt is de geloofwaardigheid van de ECB. Zij moet deze te allen tijde behouden om haar rol te kunnen blijven spelen. Met andere woorden, wanneer de inflatie lange tijd laag blijft Research - Mei 7

8 ..... Evolutie van het balanstotaal van de ECB en er druk vanuit de markt ontstaat om te handelen zal de ECB op een bepaald ogenblik niet anders kunnen dan daden bij haar woorden te voegen. Zijn we binnenkort op dit punt aangekomen? Consolidated Financial Statement Of The Eurosystem, Total Assets/Liabilities (Mil Euros). Euribor maand en IRS jaar 7 8 9,,,, EURIBOR Month EUR IRS Y 7. Rendement AAA overheidsfondsen en IRS jaar Op haar vergadering van 8 mei heeft de ECB zoals algemeen verwacht de beleidsrentetarieven voorlopig ongewijzigd gelaten. Deze staan nu sinds november op het historisch lage peil van,% voor de reporente of main refinancing operations,,% voor de deposit facility en,7% voor de marginal lending facility. Op de persconferentie na de vergadering liet de ECBvoorzitter echter uitschijnen dat op de volgende vergadering van juni het monetair beleid verder zal worden versoepeld. Er heerst eensgezindheid onder de bestuurders dat er maatregelen, en desnoods onconventionele, dienen getroffen te worden om een te lange periode van te lage inflatie te bestrijden. Dit remt de consumptie, de investeringen en dus de economische groei af. De studiedienst van de ECB werkt momenteel nieuwe inflatieprojecties uit. Volgens de vorige projecties zou de inflatie in de eurozone geleidelijk oplopen van gemiddeld,% in tot,% in. Voor stelde zij een gemiddelde inflatie voorop van,%, maar die op het einde van dat jaar,7% op jaarbasis zou belopen. Indien de nieuwe inflatieprojecties zouden verlaagd worden, dan zou de inflatie nog verder afwijken van de doelstelling van de ECB. De ECB-voorzitter toonde zich ook zeer bezorgd over de te sterke euro, die via de goedkopere importprijzen een van de redenen is van de zeer lage inflatie. Eerder had hij reeds gezegd dat de appreciatie van de euro sinds midden het inflatiepeil gedrukt heeft met ongeveer basispunten. Welke maatregelen getroffen zullen worden is nog niet beslist. De meest geciteerde mogelijke acties zijn een verdere verlaging van de reporente, het invoeren van een negatieve rente op de deposit facility en het creëren van liquiditeiten o.a. via het aankopen van obligaties op de secundaire markt of het geven van leningen aan banken, mits die leningen aan bepaalde voorwaarden voldoen.,,,,, 8 9 IR, ECB, Spot Rate, AAA-Rated Government Bond Yield, Year, % - Euro Zone EUR IRS Y 8. Renteverschil t.o.v. jaar bund Belgium Netherlands France Een verlaging van de reporente tot,% of zelfs,% zou, gegeven het huidige reeds lage renteniveau, weinig verschil uitmaken qua stimulans. Een negatieve rente op de deposit facility heeft tot doel de banken aan te zetten geen overtollige liquiditeiten aan te houden bij de centrale bank, de werking van de interbankenmarkt te verbeteren en de kredietverlening aan de reële economie te stimuleren. Een bijkomend welgekomen effect is een neerwaartse druk op de wisselkoers van de euro. Het zou ook de economische groei stimuleren, vooral in de perifere landen. Maar een negatieve rente is een onbekend terrein en sommigen vrezen een mogelijke verhoging van de uiteindelijke kostprijs van de werkingsmiddelen van de banken, wat de kredietverlening zou afremmen. In Denemarken heeft men in juli een negatieve depositorente ingevoerd om de wisselkoers van de Deense kroon tegenover de euro onder controle te houden. Dit beleid heeft inderdaad een appreciatie van de Deense kroon tegengehouden maar heeft inderdaad ook de intrestmarge voor de banken verlaagd. Research - Mei 8

9 9. Renteverschil t.o.v. jaar bund Het aankopen van obligaties zou kunnen slaan op overheidsfondsen of op geëffectiseerde kredieten (ABS - Asset Backed Securities). Bij de overheidsfondsen stelt zich echter de vraag naar de verdeling over de verschillende markten (waarschijnlijk op basis van het proportioneel aandeel in het kapitaal van de ECB). Aankopen van ABS hebben een meer directe impact op het transmissieproces van het monetair beleid, maar hier stelt zich het probleem van de kwaliteit van de effecten en de omvang (liquiditeit) van de markten. Sinds het uitbreken van de financiële crisis waren deze markten minder actief. De ECB zou hierin verandering willen brengen door o.a. de kapitaalweging op kwaliteitsvolle ABS te verminderen voor banken en verzekeraars Greece Portugal Ireland. Renteverschil t.o.v. jaar bund Italy Spain De hint naar bijkomende monetaire versoepeling bleef niet zonder gevolgen. De daggeldrente (Eonia) en de langetermijnrente (IRS jaar) daalden met enkele basispunten tot respectievelijk,% en,9%. De interbancaire Euribor op maanden bleef op,%. Maar de rentedaling was het sterkst bij de langetermijnrente op de overheidsobligaties van de perifere landen. Naast een anticiperen op een mogelijk aankoopprogramma van de ECB speelden hier ook nog andere factoren mee zoals het opzoeken van hogere rendementen, het toenemend vertrouwen dat de eurocrisis achter de rug is nu deze landen terug aanknopen met economische groei. Hierdoor is de vernauwing van het renteverschil met de -jaar Duitse bund blijven doorgaan voor de meeste landen. Zo bedroeg op mei de spread voor Portugal basispunten (bp) of bp minder dan een maand eerder. Voor Italië was dit bp (-8 bp), voor Spanje 8 bp (- bp), en voor Ierland bp (-9 bp). Ook voor België was er een vernauwing tot 9 bp (- bp), voor Frankrijk tot bp (- bp) en voor Nederland bp (- bp). Enkel voor Griekenland was er een toename tot 9 bp (+ bp), na de scherpe vernauwing tijdens de voorgaande maanden. Research - Mei 9

10 Enkele kerncijfers over de Europese schuldencrisis Griekenland Ierland Portugal Spanje Italië Frankrijk Nederland België Eurozone VK Lopende rekening/bbp -, 7,,,,9 -,9 9,,,7 -,8 -,8,8,8,, - 9,,,7 -, Werkloosheidsgraad 7,,,,,,8,7 8,, 7,,,9,8,7,, 7, 8,,8 Begrotingstekort/bbp -, -7, -,9-7, -, -, -, -,7 -, -, -, -,8 -, -,8 -, -, -, -, -, -, Overheidsschuld/bbp 77,, 9, 9,,7 9,9 7, 99,8 9, 9, 77,, 98,9,7 9, 7,, 9,9 9, Inflatie -,9,,,,,,,,, -,,8,8,,9,,,9 Rating (Moody's) Caa Baa Ba Baa Baa Aa Aaa Aa Aa Spread t.o.v. Duitsland (in bp per //) Bronnen: OESO, Europese Commissie, IMF, berekeningen Belfius Bank Research - Mei

11 . Verenigd Koninkrijk: groei bbp en economisch sentiment Business Survey, Economic Sentiment Indicator, Sa - United Kingdom (Left) UK GDP (% YoY) (Right). Verenigd Koninkrijk: kleinhandelsverkopen en consumentenvertrouwen Uk Retail Sales (% YoY) (Left) UK Consumer Confidence Indicator (Right). Verenigd Koninkrijk: industriële productie en capaciteitsbezetting UK Industrial Production (% YoY) (Left) UK Manufacturing - Rate Of Capacity Utilisation (%) (Right). Verenigd Koninkrijk: evolutie huizenprijzen algemeen en in Londen Nationwide House Prices, Total, Q 99=, Sa, Index - United Kingdom Nationwide House Prices, London, Q 99=, Sa, Index - United Kingdom Research - Mei Verenigd Koninkrijk: verstrakking monetair beleid nog niet voor morgen In het eerste kwartaal van kende het bbp een zeer sterke groei met,8% op kwartaalbasis. Over de laatste vier kwartalen beliep de groei zelfs,%, veel meer dan verwacht en het sterkste cijfer sinds eind 7. Ook opmerkelijk is dat de groei gelijkmatig gespreid was. Over de voorbije twaalf maanden groeide de verwerkende nijverheid met,%, de dienstensector met,% en de bouwsector met,%. Algemeen wordt verwacht dat het tweede kwartaal van een gelijkaardig groeicijfer zal te zien geven. Deze verwachting wordt ingegeven door de recente sterke indicatoren van het vertrouwen. In april is de index van het vertrouwen van de consumenten verder gestegen van - punten tot - punten, het hoogste niveau sinds mei 7. De gemiddelde toename van de lonen bleef relatief bescheiden met,% over de voorbije twaalf maanden, maar in combinatie met de toename van de tewerkstelling deed dit de totale loonmassa groeien met %. De Purchasing Managers Index (PMI) voor de verwerkende nijverheid kwam in april uit op 7, punten, boven de verwachte, punten en ontkent dus dat hier van enige vertraging sprake is. De PMI voor de bouwsector beliep,8 punten, weliswaar lager dan de, van de voorgaande maand, maar toch nog steeds een hoog niveau. De PMI voor de dienstensector lag in april op 8,7 punten, wat hoger was dan de verwachte stabilisatie op 7, punten die de voorgaande maand genoteerd werden. In haar jongste Inflation Report stelt de Bank of England (BoE) dat de economie in het Verenigd Koninkrijk dit jaar zal groeien met,%, gevolgd door een groei van,9% in en,8% een jaar later. Volgens de index van de huizenprijzen die opgesteld wordt door de hypotheekverstrekker Nationwide zijn de woningprijzen in april met,% gestegen tegenover de voorgaande maand en lagen ze,9% hoger dan een jaar geleden. Volgens de index van Halifax was er in april een kleine afname met,% op maandbasis en was er op jaarbasis een prijsstijging met 8,%. Toch menen de meeste analisten dat er nog niet echt gesproken kan worden van een zeepbel op de huizenmarkt. Er is zeker een herstel van de huizenmarkt, maar de prijsstijging is vooral in Londen gesitueerd. Verder ging het aantal maandelijks toegekende hypothecaire leningen in maart opnieuw in dalende lijn. Er werden 7 leningen toegekend tegenover 9 in februari en 7 in januari en het is het kleinste aantal sinds september. Toch was er in de drie maanden tot april een groei in de hypothecaire kredietverlening van,% tegenover de drie voorgaande maanden. Voortgaande op het dalend aantal nieuwe opdrachten tot verkoop en aantal nieuwe navragen voor aankoop tijdens de laatste drie maanden in vergelijking met de voorgaande drie maanden mag men een daling verwachten van het aantal transacties. Het herstel van de huizenmarkt zal verder gaan, maar aan een gematigder tempo. Mocht het tempo van prijsstijgingen aanhouden of nog versnellen dan verwacht

12 7. Verenigd Koninkrijk: inflatie en basisrente men dat de BoE haar Funding for Lending stelsel minder aantrekkelijker zal maken voor hypothecaire kredieten en de banken zal verplichten meer kapitaal aan te houden voor de kredietportefeuille. Ook kan zij de regering adviseren om de voorwaarden van het Help to Buy programma te verstrengen , UK Bank Rate - Yield UK CPI ( % YoY). Verenigd Koninkrijk: Libor maand en IRS jaar Month Libor - United Kingdom IRS Y- United Kingdom 7. Verenigd Koninkrijk: werkloosheidsgraad en aantal werklozen.8. Zoals algemeen verwacht liet de BoE de basisrente onveranderd op,% en bleef het volume aangekochte activa ongewijzigd op 7 miljard GBP. De werkloosheidsgraad is in april teruggevallen tot,8%, beneden de 7% die de BoE had aangegeven als het niveau van waaraf zij zich zou focussen op de inflatie en de onbenutte productiecapaciteit voor het uitstippelen van haar monetair beleid. De inflatie is nu teruggevallen tot,7% op jaarbasis en de verwachting is dat deze dit en volgend jaar niet meer zal uitkomen boven de %, de inflatiedoelstelling van de BoE. De opwaartse prijsdruk van de sterke economische groei wordt afgeremd door de nog steeds aanwezige onderbenutting van de productiemiddelen en door de neerwaartse prijsdruk op de importprijzen wegens de appreciatie met % van het Britse pond over de voorbije twaalf maanden. Hoewel de werkloosheidsgraad snel gedaald is blijft de toename van de lonen zeer gematigd en kan men niet spreken van een looninflatie. Bovendien toont het feit dat veel werknemers langer zouden willen werken aan dat er nog onderbenutting heerst op de arbeidsmarkt. We verwachten dan ook dat de BoE pas in de lente van zal overgaan tot een verhoging van de basisrente, tenzij looninflatie zou opduiken. De BoE heeft ook duidelijk laten verstaan dat de verstrakking van het monetair beleid zeer geleidelijk zal verlopen. Verenigd Koninkrijk Bbp (% groei op jaar).7..9 Inflatie (%) , 7.,..8,., Harmonized Unemployment Rate, Both Sexes, All Ages, Sa - United Kingdom (Left) Harmonised Unemployment, Total, Sa, Thous Persons - United Kingdom (Right). Research - Mei

13 . China: groei van de bedrijfsinvesteringen (% jaar) China: afkoeling vastgoedmarkt weegt op de groei De teneur op de Chinese aandelenmarkten is de voorbije weken opnieuw verzuurd, nadat een reeks zwakker dan verwachte economische rapporten nieuwe twijfels hebben gezaaid i.v.m. het groeipotentieel van de Chinese economie. De Shanghai beursindex heeft sinds de start van dit jaar al.8% prijs gegeven omdat beleggers de zwakkere economische groei vertalen naar lagere bedrijfswinsten voor Chinese ondernemingen.. China: groei van het aantal afgewerkte residentiële bouwprojecten (% jaar). China: groei van de consumptie- en productieprijzen (% jaar) Groeicijfers over de bedrijfsinvesteringen en kleinhandelsverkopen stelden teleur en doen vermoeden dat de zwakke economische groei tijdens de eerste drie maanden van het jaar zich heeft doorgezet naar het tweede kwartaal. Zonder een versnelling van de bbpgroei in het tweede kwartaal wordt het quasi onmogelijk om het 7.% groeiobjectief van de regering te behalen. Het ministimulus programma dat premier Li Keqiang aankondigde begin april heeft tot nog toe geen zichtbare impact gehad op de economische activiteit. De groei van de kleinhandelsverkopen vertraagde naar 8.8% op jaarbasis in maart, komende van 9.7% in december maar het was vooral de vertraging van de investeringsgroei die zorgen baart, aangezien deze pijler het meest bijdraagt tot de algemene economische groei in China. De groei van de vaste investeringen daalde naar 7.% in april door een verdere verzwakking van de investeringen in vastgoed. Sinds de start van dit jaar is er een negatieve groei van het aantal afgewerkte woningen aangezien de vastgoedontwikkelaars hun investeringsplannen drastisch hebben teruggeschroefd. Gemiddeld daalden de bouwvergunningen tijdens het eerste kwartaal met 7% in vergelijking met Q. Tot nu toe vielen er in de belangrijkste Chinese steden nog geen substantiële dalingen van de vastgoedprijzen te noteren, maar het risico voor een dergelijk scenario is de voorbije maanden duidelijk toegenomen. Het zijn vooral de kleinere steden die te kampen hebben met een overaanbod aan huizen. Vastgoedanalisten schatten dat er bij het begin van het jaar in heel China ongeveer miljoen huizen leeg stonden. De daling van het aantal bouwprojecten sedert het jaarbegin was zo onverwacht dat de Chinese centrale bank (People Bank of China PBoC) het geweer drastisch van schouder heeft veranderd. In was de PBoC nog bezorgd over de snelle groei van de kredietverlening en de potentiële vorming van een zeepbel op de vastgoedmarkten, maar ondertussen kregen de belangrijkste banken van de PBoC de boodschap dat ze hun hypothecaire kredieten sneller en efficiënter dienen goed te keuren. Ook een monetaire versoepeling van de Chinese centrale bank in de komende maanden wordt niet uitgesloten indien de afkoeling van de economische groei aanhoudt. De inflatie heeft het laagste niveau bereikt van de Research - Mei

14 . China: verloop van de Chinese interbancaire rentes afgelopen 8 maanden en de negatieve inflatie op het niveau van de producenten suggereert dat de daling van de inflatie nog niet ten einde is. Dit zou de PBoC in staat moeten stellen om haar rente te verlagen, iets waar sommige marktpartijen al lijken op te speculeren, afgaande op de recente evolutie van de interbancaire rentetarieven. China BBP (% groei op jaar) Inflatie (%)... Research - Mei

15 . India: evolutie van de beursindex Sensex. India: rendement overheidsfondsen naar looptijd. India: inflatie en voedingsprijzen (% jaar). India: evolutie wisselkoersen India: nieuwe regering, hoge verwachtingen Na bijna zes weken van stemmen uitbrengen in de 8 staten van India kwam Narendra Modi van de nationalistische volkspartij Bharatiya Janata (BJP) uit de bus als de grote overwinnaar van de Indiase parlementsverkiezingen. Het waren historische verkiezingen, in de eerste plaats omdat de Congres partij van uittredend premier Manmohan Singh, die de politieke touwtjes strak in de hand hield sinds de onafhankelijkheid van India in 97, een electorale mokerdreun kreeg en waarschijnlijk zal achterblijven met minder dan van de zetels in de Lok Sabha, het Indiase parlement. Ook qua betrokkenheid waren de recente verkiezingen historisch omdat de nationale verkiezingscommissie een opkomst noteerde van.%, een nieuw hoogterecord in de grootste democratie van de wereld. Ongeveer miljoen mensen brachten voor de eerste keer hun stem uit en de exitpolls suggereerden dat deze jonge kiezers in belangrijke mate gestemd hebben voor verandering in de vorm van de Bharatiya Janata partij. De BJP sleepte 9 parlementszitjes in de wacht, ruim voldoende voor een absolute meerderheid. Op die manier kan premier Modi direct aan de slag en komt er geen lange, moeizame coalitievorming aan te pas. Dit is het gedroomde scenario voor de financiële markten die hopen op een grondige hervorming van de economie. Als eerste minister van de staat Gujarat heeft Narendra Modi gedurende twaalf jaar een profiel opgebouwd als sterke leider. Gujarat kon onder zijn bewind een gemiddelde economische groei van bijna % voorleggen en was op die manier een krachtige magneet voor investeerders. Hij heeft de reputatie van een investeringsen bedrijfsvriendelijk beleid te voeren maar heeft ook veel tegenstanders door zijn sterk pro-hindu profiel. Critici van Modi verwijzen naar de bloedige rellen in Gujarat van tussen groepen Hindu s en moslims en vrezen dat onder zijn bewind India een verdeeld land zal worden door toenemende spanningen tussen de Hindu-bevolking en de grote moslim-minderheid. Ook zijn staat van dienst op het vlak van sociaal welzijn en de zorg voor het milieu laat volgens sommigen te wensen over. De zakenvriendelijke leider van de BJP wordt met open armen ontvangen door de financiële markten vanwege zijn nadruk op infrastructuurwerken en een grote hervormingsgezindheid die op termijn zou moeten leiden tot lagere inflatie, hogere reële returns op de aandelenmarkten en een sterkere wisselkoers. Op de Indiase aandelenmarkten klom de Sensex-index na de definitieve uitslag naar een voorlopig recordniveau van, punten, zelfs nadat de beleggers de voorbije weken al een aanzienlijk voorschot namen op de electorale zege van Modi. Sinds de start van het jaar is de Sensex al % gestegen naarmate duidelijk werd via de peilingen dat de BJP de concurrentie van de kaart zou vegen. De obligatiemarkten reageerden gunstig op het nieuws dat de vorming van een regering vrij vlot kan gebeuren gezien de ruime meerderheid van de BJP in het nationale parlement. Ook de hoop dat de nieuwe regering de inflatie zal indijken zorgde de voorbije weken voor een voorzichtige rentedaling van de rente op de Indiase overheidsobligaties. Research - Mei

16 De verwachtingen voor de nieuwe regering zijn hooggespannen maar vooral de uitdagingen op economisch vlak zijn niet van de minste. Eén van de voornaamste verkiezingsbeloftes van Modi was het creëren van banen. Meer dan de helft van de Indiase bevolking is jonger dan jaar zodat er een sterke instroom is op de arbeidsmarkt. Per jaar dienen er meer dan miljoen jobs geschapen te worden om de nieuwkomers op de arbeidsmarkt te absorberen. De vorige regering slaagde er niet in om dat objectief te behalen, want tussen en kwamen er slechts miljoen nieuwe banen bij. Dit heeft enerzijds te maken met de rigide arbeidswetten en anderzijds is de Indiase arbeidsmarkt te afhankelijk van de IT-sector, waar er een algemene tendens is naar automatisering en minder arbeidsintensieve jobs. Er wordt verwacht dat de nieuwe regering meer zal inzetten op de industrialisering en de oprichting van KMO s zal stimuleren om de daling van de industriële productie om te buigen en voldoende banen te scheppen. De hardnekkige voedselinflatie van de afgelopen jaren was volgens politieke analisten de hoofdreden voor de electorale afstraffing van de Congres partij. De groei van de voedselprijzen lag in ruim boven de % door een combinatie van factoren: gebrekkige regenval, het hamsteren van voorraden door speculanten en gebrekkige transport en opslaginfrastructuur. De centrale bank van India zag zich genoodzaakt om de hoge inflatie te lijf te gaan door de rente agressief te verhogen, maar hierdoor krijgt de economie onvoldoende monetaire zuurstof om te groeien. Als Modi dit probleem kan oplossen dan zit hij stevig in het zadel. Een andere uitdaging op economisch vlak is de modernisering van de Indiase Infrastructuur die momenteel op talrijke vlakken de groei van de economie bemoeilijkt. Vooral op het vlak van nutsvoorzieningen en wegenbouw valt er nog een lange weg af te leggen. Ook het aantrekken van internationale investeringen is één van de economische pijlers van de nieuwe bewindsploeg. Zakendoen in India is geen sinecure door de enorme papieren rompslomp, de welig tierende corruptie en de trage besluitvorming. Een bitter dispuut tussen de vorige regering en het Britse Vodaphone heeft het imago van India als investeringsbestemming beschadigd. De nieuwe regering wil het voor internationale investeerders aantrekkelijker en gemakkelijker maken om hun investeringen richting India te versluizen. India Bbp (% groei op jaar)... Inflatie (%)... Research - Mei

17 Wisselmarkten: kan de ECB werkelijk een sterke euro bestrijden? Sinds enkele maanden duikt er op de maandelijkse vergaderingen van de ECB, die voorgezeten worden door Mario Draghi, een centraal en wederkerend thema op: de impact van een sterke euro op het inflatieniveau in de eurozone. De commentaren van Mario Draghi en van zijn collega s van de raad van bestuur van de ECB gaan in een zelfde richting, namelijk dat de sterke euro een negatieve impact heeft op het niveau van de (geïmporteerde) inflatie in de eurozone. Dit fenomeen werd door de ECB becijferd op à basispunten indien men de huidige wisselkoers EUR/USD vergelijkt met deze in het tweede trimester van. Met andere woorden, de ECB meent dat bij afwezigheid van een sterke euro de inflatie op jaarbasis in april,% à,% zou belopen hebben in plaats van de genoteerde,7%. De enige opdracht van de ECB bestaat erin het inflatieniveau te bewaken en het ligt dan ook niet in haar bevoegdheid om rechtstreeks te handelen in functie van de wisselkoers van de euro. Nochtans, ook al is de koers van de eenheidsmunt geen beleidsdoelstelling voor de ECB, deze beïnvloedt toch het niveau van de inflatie en deze wordt dan ook van nabij gevolgd door de ECB. De jongste maanden waren sommige van de sterkste schommelingen van koers van de euro toch toe te schrijven aan beslissingen van de ECB, zoals de verlaging van de beleidsrente met basispunten in november en zoals het suggereren begin mei dat de ECB op haar vergadering van juni bijkomende maatregelen zou kunnen treffen. Over welke middelen beschikt de ECB om de wisselkoers van de euro op een duurzame wijze te beïnvloeden? ) Een gewone verlaging van de reporente zou een direct effect kunnen hebben (zie grafiek ). Inderdaad, na de aankondiging door de ECB van de laatste renteverlaging in november vorig jaar is de wisselkoers EUR/USD snel gedaald van,8 naar,. Door de rente te verlagen heeft de ECB een impact op de aantrekkelijkheid van de euro. Toch heeft de renteverlaging van november slechts een relatief beperkte tijd een effect gehad, want de wisselkoers EUR/USD is geleidelijk aan weer beginnen aantrekken om de niveaus te bereiken van voor de beslissing van de ECB, met als voornaamste verklarende factor het overschot op de handelsbalans van de eurozone dat vooral gerealiseerd wordt door de noordelijke lidstaten van de eurozone (grafiek ). Een verlaging van de reporente op de ECB vergadering van juni zou, zoals de markten lijken te anticiperen, kunnen gepaard gaan met een verlaging van de rente op de deposit facility. Een negatieve depositorente zou het effect van een verlaging van de reporente versterken, zoals men heeft kunnen vaststellen in Denemarken in. Maar het is belangrijk op te merken dat de Deense centrale bank als enige doel had de Deense kroon op pariteit te houden met de euro en dat zij rechtstreeks intervenieerde op de wisselmarkten om deze pariteit in stand te houden, wat waarschijnlijk niet het geval zal zijn vanwege de ECB. ) Een ander werkingsmiddel ten dienste van de ECB zou een operatie monetaire versoepeling kunnen zijn dat Quantitative Easing genoemd wordt. De jongste discussies hieromtrent geven de voorkeur aan interventies van de ECB op de markt van de Asset Backed Secutrities (ABS). Maar de omvang van deze markt is relatief beperkt in Europa en de uitvoering ervan in een nog gefragmenteerde muntzone stelt problemen. Bovendien hangt de transmissie van dit type monetaire politiek hoofdzakelijk af van de banksector, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar dit ook via nietbancaire organismen verloopt. In het huidige stadium lijkt de ECB onzeker te zijn over de invloed die zij zou kunnen hebben op de wisselkoers van de euro en bijgevolg over een blijvende impact ervan op het inflatieniveau in de eurozone. Volgens ons zou een verlaging van de beleidsrente een onmiddellijke impact hebben, alhoewel reeds gedeeltelijk geanticipeerd is na de verklaringen van Mario Draghi begin mei, maar de impact zal waarschijnlijk beperkt zijn in de tijd. De factoren die de euro ondersteunen zijn immers nog steeds aanwezig, namelijk het overschot op de handelsbalans, maar ook de instroom van kapitalen ten gevolge van de diversificatie van de investeringen door de marktoperatoren ten voordele van de eurozone en ten nadele van de opkomende landen. Toch zullen na verloop van tijd het economisch herstel in de Verenigde Staten en de geleidelijke afbouw van de obligatieaankopen door de Fed sinds het einde van vorig jaar, een neerwaartse druk uitoefenen op de euro.,,8,,,,,8, EUR/USD Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May FX Rate - Spot Mid - US Dollar per Euro Handelsbalans van de eurozone (in miljoen euro) Trade Balance, Total, Extra-Euro Area-7, Mil Of Euro, Sa - Euro Area (7 Countries) Research - Mei 7

18 Research topic: het dashboard van Janet Yellen Tijdens een recente persconferentie gaf Janet Yellen, de voorzitster van de Federal Reserve meer uitleg over de arbeidsmarktindicatoren die de centrale bank in de gaten houdt om haar monetair beleid vorm te geven. De vorige gouverneur van de Fed, Ben Bernanke, legde vorig jaar nog sterk de nadruk op de evolutie en het niveau van de nationale werkloosheidsgraad als leidraad voor de monetaire koers. Concreet trok hij een lijn in het zand op.%: zolang de werkloosheidsgraad dit niveau niet had bereikt, kon er van een officiële renteverhoging geen sprake zijn, aldus Bernanke. Maar toen de werkloosheidsgraad plots veel sneller daalde dan verwacht, zonder dat daar een navenante banengroei tegenover stond, werd duidelijk dat de Amerikaanse centrale bank een bredere waaier aan indicatoren nodig had om de onderliggende toestand van de arbeidsmarkt te bepalen. Zo is het aantal actieve personen op de Amerikaanse arbeidsmarkt aanzienlijk gedaald sinds de recessie van 9 (grafiek ). Jongeren die net waren afgestudeerd na het Lehman-debacle kozen er toen voor om opnieuw naar school te gaan en een extra diploma te halen in plaats van tevergeefs te zoeken naar een baan in het midden van een recessie. Maar ook bij de -plussers zien we sinds een trend naar lagere arbeidsparticipatie, wat te maken heeft met de generatie babyboomers die stilaan het einde van hun actieve loopbaan bereiken.. V.S. : arbeidsparticipatiegraden Omdat de werkloosheidsgraad an sich dus een onvolledig beeld geeft van de temperatuur op de banenmarkt kwam de nieuwe topvrouw van de Fed dit jaar op de proppen met een dashboard van 9 arbeidsmarktindicatoren. - Layoffs/discharges rate: het aantal ontslagen als percentage van alle werknemers. - Nonfarm payrolls: maandelijkse jobgroei (gebaseerd op een werkgeversenquête). - Job openings rate: het aantal vacatures als percentage van de som van alle jobs en vacatures samen. - Unemployment rate: het aantal werklozen als percentage van de beroepsbevolking. Yellen verklaarde onlangs dat ze streeft naar een situatie van volledige tewerkstelling die zou overeenkomen met een werkloosheidsgraad tussen.% en.%. - U- unemployment rate: de brede definitie van werkloosheid. Naast de werklozen die geteld worden in de gewone werkloosheidsgraad, houdt de U- werkloosheidsgraad ook rekening met werknemers die deeltijds werken maar een voltijdse betrekking zoeken en met potentiële werknemers die niet tot de beroepsbevolking gerekend worden. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die al geruime tijd zonder werk zitten en het zoeken naar een job hebben opgegeven. - Quits: vrijwillige jobverlaters als percentage van alle werknemers. Deze indicator wordt gezien als een soort vertrouwensindex bij de werknemers. Als het aantal vrijwillige jobverlaters stijgt, dan is de redenering dat ze meer vertrouwen hebben om vlug een andere baan te vinden. - Hires: aantal nieuwe aanwervingen als percentage van alle werknemers. - Long-term unemployed share: het percentage van de werklozen dat reeds 7 weken of langer zonder werk zit. - Labor force participation rate: beroepsbevolking als percentage van de bevolking op arbeidsleeftijd. Op de onderstaande figuur valt af te lezen dat van de 9 dashboard indicatoren er slechts zijn teruggekeerd naar het gemiddelde van de prerecessie jaren -7, nl. de maandelijkse banengroei en het aantal naakte ontslagen. De andere zeven indicatoren moeten nog een stukje tot een groot stuk van het terrein terugwinnen dat verloren werd sinds 8, vooraleer we kunnen spreken van een normalisering van de arbeidsmarkt. Vooral de langdurige werkloosheid is een groot probleem: meer dan % van het aantal werklozen zit reeds meer dan een half jaar zonder job, bijna het dubbele van het gemiddelde van 9.% in de jaren -7. Aangezien de grote meerderheid van Yellen s arbeidsmarktindicatoren zich nog ver van de prerecessie niveaus bevindt, redeneert de Fed dat haar monetair beleid zeer soepel moet blijven zodat een steviger economisch herstel voet aan de grond kan krijgen. Op de vorige monetaire vergadering van de centrale bank, verklaarden de Fed-gouverneurs dat ze pas in een eerste verhoging van de kortetermijnrente overwegen die tegen het einde van volgend jaar de fed funds rente op % zou brengen t.o.v..% nu. De komende kwartalen zal het dashboard van Yellen een nuttig instrument zijn voor de financiële markten om te bepalen of het tijdstip van de eerste renteverhoging in functie van het herstel van de arbeidsmarkt vervroegd dan wel uitgesteld dient te worden. Research - Mei 8

19 . VS: Yellen s labor market dashboard Bron: Bloomberg Visual Data / Chloe Whiteaker Research - Mei 9

December 2014 Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen

December 2014 Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen N. Cordemans S. Ide (*) Inleiding Hoewel s werelds belangrijkste centrale banken op dit ogenblik nog steeds een sterk expansief monetair

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2009

EUROPESE CENTRALE BANK JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2009 NL EUROPESE CENTRALE BANK JAARVERSLAG JAARVERSLAG In 2010 verschijnt in alle publicaties van de ECB een motief van het bankbiljet van 500. JAARVERSLAG Europese Centrale Bank, 2010 Adres Kaiserstrasse 29

Nadere informatie

September 2014 Het hoe en het waarom van een negatieve rente op de depositofaciliteit

September 2014 Het hoe en het waarom van een negatieve rente op de depositofaciliteit Het hoe en het waarom van een negatieve rente op de depositofaciliteit M. Kasongo Kashama (*) Inleiding Tijdens de zomer van 2014 heeft het Eurosysteem zijn inflatieprojecties voor het eurogebied tot en

Nadere informatie

Herstel zet zich door, maar groeipotentieel is te laag

Herstel zet zich door, maar groeipotentieel is te laag vbo-analyse Focus Conjunctuur Herstel zet zich door, maar groeipotentieel is te laag Juni 2014 47% II aantal sectoren dat uitgaat van een verbetering van de economische activiteit in de komende zes maanden

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift

Economisch Tijdschrift Economisch Tijdschrift 4-2005 Eurosysteem Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. Het integraal of gedeeltelijk kopiëren van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden

Nadere informatie

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie.

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie. ING Economisch Bureau Ondernemen in 2015 Van wereldhandel tot detailhandel Visie op 2015 De Nederlandse economie Exportmarkten Zakelijke dienstverlening Industrie Bouw Transport en logistiek Groothandel

Nadere informatie

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014, nr. 19 2014 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1000 Dit document is samengesteld op basis

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01 Begrotingstekort Lage economische 2,9% in 2013 groei tot 2017 Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 Juni 2012 ISBN 978-90-5833-555-5 CPB Policy Brief

Nadere informatie

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv 2013 Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Voorjaar 2015. Overzicht Financiële Stabiliteit

Voorjaar 2015. Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2015 Overzicht Financiële Stabiliteit Overzicht Financiële Stabiliteit De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2015 2015 De Nederlandsche Bank n.v. Oplage: 750 Dit document

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012 Stabiliteitsprogramma Nederland CONCEPT april 2012 Consistentie met het Nationaal Hervormingsprogramma In het kader van de stroomlijning van het Europese semesterproces worden het Nationaal Hervormingsprogramma

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen De RVA in 2012 Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen Woord vooraf De groei was negatief en de werkgelegenheid heeft geleden in 2012 Na de financiële en economische crisis

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn HUB RESEARCH PAPER 2011/10 AUGUSTUS 2011 De invloed van

Nadere informatie

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch Nieuw-zeeland Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip van 27 tot 30 november 2012 Ninety Mile Beach Paihia BAY OF ISLAND

Nadere informatie

HALFJAARLIJKSE ARBEIDSMARKTBALANS December 2011

HALFJAARLIJKSE ARBEIDSMARKTBALANS December 2011 HALFJAARLIJKSE ARBEIDSMARKTBALANS December 2011 Van crisis naar crisis: nieuwe onzekerheid reeds voelbaar op de arbeidsmarkt VDAB Studiedienst 1. Inleiding In de Lentenota 2011 werd nog gesproken over

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

De Staat van Nederland Innovatieland

De Staat van Nederland Innovatieland Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO De Staat van Nederland Innovatieland R&D: impuls voor economische groei SPECIAL ISSUE DE STAAT VAN NEDERLAND INNOVATIELAND Tekst edits: Han Ceelen De Staat

Nadere informatie

STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012

STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012 STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012 UPDATE Concurrentievermogen Mismatch Arbeidsmarkt Actief ouder worden Sociale zekerheid Departement Sociale zaken VBO vzw Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel T + 32 2 515 08 11

Nadere informatie

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Forex-Info.nl verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie