ECLI:NL:RBUTR:2010:BM8961

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:RBUTR:2010:BM8961"

Transcriptie

1 ECLI:NL:RBUTR:2010:BM8961 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer / HA ZA Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg - enkelvoudig Schending relatie-/exclusiviteitsbeding gelet op uitleg term opdrachtgever, aanleiding tot matiging van de verschuldigde boete. Vindplaatsen Rechtspraak.nl NJF 2010/319 Uitspraak vonnis RECHTBANK UTRECHT Sector handels- en familierecht zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Vonnis van 19 mei 2010 in de zaak van de vennootschap onder firma [eiseres] V.O.F., gevestigd en kantoorhoudende te [vestigingsplaats], eiseres in conventie, verweerster in reconventie, advocaat: mr. drs. D.G. Schouwman, tegen [gedaagde], h.o.d.n. [gedaagde], wonende en kantoorhoudende te [vestigingsplaats], gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

2 advocaat: mr. J. Brouwer. Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 29 april 2009; het proces-verbaal van comparitie van 20 augustus Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten 2.1. [eiseres] houdt zich onder meer bezig met bemiddeling, werving en selectie van (tijdelijk) managementondersteunend personeel voor diensten van de rijksoverheid. De heer [A] en mevrouw [B] (hierna: [B]) zijn vennoten [gedaagde] laat zich onder meer op tijdelijke basis inhuren als secretaresse / managementassistente Op 28 februari 2007 hebben partijen een schriftelijke overeenkomst gesloten betreffende de inzet van [gedaagde] voor 32 uur per week als interim secretaresse voor het Programma Wenkend Perspectief en het ROS-team ten behoeve van Vts Politie Nederland (hierna: vtspn), onderdeel ISC te Odijk met ingang van 1 maart 2007 (hierna: de overeenkomst van 28 februari 2007). Als vermoedelijke duur van de opdracht is opgenomen: tot 1 januari 2008, met een optie op verlenging In de overeenkomst van 28 februari 2007, waarin vtspn, onderdeel ISC is aangeduid als opdrachtgever en [gedaagde] als opdrachtnemer, is voorts onder meer het volgende opgenomen: ( ) Deze overeenkomst eindigt van rechtswege zodra de opdracht op verzoek van Opdrachtgever ten einde komt. Daarnaast kan een moment worden overeengekomen met Opdrachtgever waarop de opdracht uiterlijk eindigt. ( ) Opdrachtnemer zal binnen een periode van 2 jaar, na het beëindigen van bovenstaande opdracht, niet rechtstreeks of via derden voor Opdrachtgever(s) werken zonder tussenkomst van [X]. Alle opdrachten die direct voortkomen uit de overeengekomen opdracht zullen ingevuld worden door [X]. Bij overtreding van bovengenoemde bepaling, is Opdrachtnemer aan [X] een direct opeisbare boete verschuldigd van 1.500,- per overtreding te vermeerderen met 500,- voor elke dag dat de overtreding duurt. ( ) 2.5. Op 1 maart 2007 heeft [eiseres] met Politie Nederland, ICT-Service Centrum Politie, Justitie en Veiligheid (hierna: ISC) een schriftelijke overeenkomst gesloten, aangeduid als inleenopdracht, betreffende de inzet van [gedaagde] als projectsecretaresse programma Wenkend Perspectief bij de vestiging Odijk met ingang van 1 maart 2007 tot en met

3 1 januari Op 8 maart 2007 is er een einde gekomen aan de werkzaamheden van [gedaagde] bij ISC, omdat het project waarbij zij was ingezet, is gestaakt Per van 20 maart 2007 heeft [eiseres] ISC erop gewezen dat de inleenopdracht in principe loopt tot 1 januari In reactie daarop heeft ISC per van 21 maart 2007 aan [eiseres] bericht dat getracht wordt [gedaagde] in te zetten bij het Nederlands Politie Instituut (hierna: NPI) te De Bilt Met ingang van 23 maart 2007 heeft [gedaagde] werkzaamheden verricht als interim secretaresse bij NPI Op 25 juni 2007 heeft [eiseres] met Vts Politie Nederland/NPI te De Bilt, aangeduid als opdrachtgever, een overeenkomst gesloten betreffende de inzet van [gedaagde], aangeduid als opdrachtnemer, als interim secretaresse ten behoeve van de directie en het KBB van het NPI met ingang van 20 maart Als vermoedelijk duur van de opdracht is opgenomen: tot 1 september 2007, met een optie op verlenging Per van 28 april 2008 heeft [gedaagde] aan [eiseres] onder meer bericht: Ik ben benaderd met het verzoek om een andere opdracht in te vullen binnen de vtspn. M.i.v. 1 juni a.s. voor 2 dagen per week en na de vakantie voor 4 dagen per week (start 18 augustus) met einddatum 31 december ( ) Binnenkort volgt een gesprek en weet ik meer. Ik zal dan wel vermelden dat contracten en tarieven via [eiseres] verlopen J. Momenteel zit ik al bijna 1 1/2 jaar bij de vtspn en ben ik niet in de gelegenheid geweest om mijn tarief (tussentijds) aan te passen. Dat wil ik nu graag wel doen, mocht deze opdracht doorgaan. M.i.v. 1 juni a.s. zal het tarief voor deze nieuwe opdracht EUR 48,00 per uur zijn, inclusief reiskosten, exclusief BTW. Voor de huidige opdracht binnen VG-Land blijft het tarief ongewijzigd. Graag wil ik met jou overleggen hoe we deze verhoging richting vtspn gaan communiceren. ( ) Vanaf half oktober 2008 heeft [gedaagde] werkzaamheden verricht als interim secretaresse bij vtspn, afdeling VG-Land te Driebergen Begin december 2008 heeft [gedaagde] aan [eiseres] bericht dat het inhuren door vtspn van externen, zoals [gedaagde], vanwege aanbestedingsregels per 1 januari 2009 alleen nog via mantelpartijen kan plaatsvinden Per van 17 december 2008 heeft [eiseres] aan [gedaagde] bericht dat indien [eiseres] de administratiekosten van een mantelpartij moet betalen, er weinig overblijft van haar bemiddelingsfee en zij genoodzaakt is de inzet van [gedaagde] bij vtspn te beëindigen. [eiseres] heeft vervolgens voorgesteld dat [gedaagde] haar tarief met deze kosten verlaagt of afstemt dat deze kosten worden doorbelast aan vtspn Per van 17 december 2008 heeft [gedaagde] in reactie daarop aan [eiseres] bericht dat zij het jammer vindt dat [eiseres] haar inzet bij vtspn beëindigt, dat zij niet bereid is de kosten van de mantelpartij voor haar rekening te nemen en dat zij het betreurt dat de relatie tussen haar en

4 [eiseres] zo moet eindigen Bij brief van 20 december 2008 heeft [eiseres] aan [gedaagde] bericht dat haar inzet bij vtspn kan worden voortgezet, omdat [eiseres] de facturatie voortaan via een mantelpartij zal laten verlopen. [eiseres] heeft daarbij aangegeven dat [gedaagde] hier qua facturatie en betaling niets van zal merken en dat de overeengekomen contractuele afspraken tussen [eiseres] en [gedaagde] onveranderd van kracht blijven [gedaagde] heeft op 31 december 2008 aan [eiseres] een factuur verzonden van EUR 5.944,65, inclusief reiskosten en BTW, betreffende haar werkzaamheden over december Met ingang van 1 januari 2009 heeft [gedaagde] haar werkzaamheden bij vtspn, afdeling VG- Land zonder tussenkomst van [eiseres] via mantelpartij Bariton voortgezet Bij brief van 22 januari 2009 heeft mr. D.G. Schouwman namens [eiseres] [gedaagde] gesommeerd tot nakoming van de overeenkomst en (subsidiair) aanspraak gemaakt op de overeengekomen boete alsmede ter zake van de factuur van [gedaagde] van 31 december 2008 een beroep gedaan op verrekening met hetgeen [gedaagde] aan [eiseres] verschuldigd is. 3. Het geschil in conventie 3.1. [eiseres] vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: Primair: I voor recht verklaart dat de overeenkomst van 28 februari 2007 tussen [eiseres] en [gedaagde] is voortgezet, althans dat de afspraken neergelegd in deze overeenkomst ook van de daarop volgende mondelinge overeenkomsten deel hebben uitgemaakt; II [gedaagde] veroordeelt tot betaling van de overeengekomen boete van EUR 1.500,00, te vermeerderen met EUR 500,00 per dag voor elke dag dat [gedaagde] het overeengekomen relatiebeding heeft overtreden c.q. overtreedt, welk bedrag [eiseres] tot aan de datum van het opstellen van deze dagvaarding begroot op EUR ,00; Subsidiair: I [gedaagde] veroordeelt om aan [eiseres] te voldoen een bedrag van EUR 5,55 (exclusief BTW) per uur voor elk uur dat [gedaagde] op basis van een overeenkomst van opdracht met vtspn werkzaamheden verricht, te betalen uiterlijk binnen tien dagen na afloop van elke maand, in eerste instantie door middel van verrekening met het onder punt 12 van de dagvaarding genoemde bedrag, zijnde EUR 4.995,50 (exclusief BTW); II [gedaagde] veroordeelt om aan [eiseres] te overleggen de door vtspn afgetekende urenstaten en afschriften van de door [gedaagde] aan vtspn dan wel aan een derde gezonden facturen met betrekking tot haar werkzaamheden bij vtspn, een en ander uiterlijk binnen tien dagen na afloop van elke maand, onder verbeurte van een dwangsom van EUR 100,00 per dag voor iedere dag dat [gedaagde] in gebreke blijft hieraan te voldoen; Primair en subsidiair: I althans te beslissen als de rechtbank in goede justitie vermeent te behoren met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van deze procedure [gedaagde] voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkheid van [eiseres] in haar vorderingen, althans tot afwijzing daarvan. [gedaagde] vordert om bij vonnis, uitvoerbaar bij

5 voorraad, [eiseres] te veroordelen in de kosten van deze procedure Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. in reconventie 3.4. [gedaagde] vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [eiseres] veroordeelt tot betaling tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [gedaagde] van een bedrag van EUR ,70, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek (BW), althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, met veroordeling van [eiseres] in de kosten van deze procedure [eiseres] voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkheid van [gedaagde] in haar vordering, althans tot afwijzing daarvan. [eiseres] vordert om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] te veroordelen in de kosten van deze procedure Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling in conventie en in reconventie 4.1. Gelet op de samenhang tussen de vorderingen en verweren in conventie en reconventie worden deze gezamenlijk behandeld. Voortzetting van de overeenkomst van 28 februari 2007? 4.2. [eiseres] heeft aan haar vorderingen de overeenkomst van 28 februari 2007 ten grondslag gelegd. Tussen partijen is niet in geschil dat zij die overeenkomst destijds hebben gesloten. [gedaagde] heeft zich echter op het standpunt gesteld dat deze overeenkomst van rechtswege ten einde is gekomen, doordat opdrachtgever ISC de opdracht binnen één week heeft beëindigd. Volgens [gedaagde] is zij daarna zelf op zoek gegaan naar andere werkzaamheden. Zij heeft toen de opdracht bij het NPI verworven en deze bij [eiseres] aangebracht, uitsluitend om de facturatie via [eiseres] te laten verlopen. Partijen hebben in dat verband geen nadere (mondelinge) afspraken gemaakt, aldus [gedaagde] [eiseres] heeft deze stellingen van [gedaagde] gemotiveerd betwist, stellende dat partijen na het door ISC staken van het project waarbij [gedaagde] was ingezet, de overeenkomst van 28 februari 2007 onder dezelfde voorwaarden hebben voortgezet. Zij heeft daartoe, onder verwijzing naar de door haar overgelegde producties, aangevoerd dat zij zowel met [gedaagde] als met mevrouw [C], werkzaam bij opdrachtgever vtspn (hierna: [C]), mondeling is overeengekomen dat de opdracht door het staken van het project niet ten einde zou komen, maar dat door [C] zo snel mogelijk naar een alternatieve invulling van de opdracht zou worden gezocht. Dit heeft geresulteerd in de inzet van [gedaagde] per 20 maart 2007 bij een ander project binnen vtspn, te weten als interim secretaresse bij het NPI. Volgens [eiseres] zijn partijen mondeling overeengekomen dat de overeenkomst van 28 februari 2007 met ingang van 20 maart 2007 ongewijzigd tussen hen is voortgezet. De alternatieve inzet van [gedaagde] is tussen [eiseres] en het NPI later nog schriftelijk bevestigd bij overeenkomst van 25 juni [eiseres] heeft naar haar zeggen met [gedaagde] geen nieuwe schriftelijke overeenkomst gesloten Ter beoordeling ligt allereerst voor of de overeenkomst van 28 februari 2007 al dan niet van rechtswege ten einde is gekomen. In de overeenkomst is bepaald dat deze van rechtswege eindigt,

6 zodra de opdracht op verzoek van Opdrachtgever ten einde komt. Van belang is hoe de term opdrachtgever in dit verband moet worden uitgelegd. [gedaagde] is van mening dat daaronder uitsluitend ISC moet worden verstaan. Volgens [gedaagde] was ISC ten tijde van de aanvang van de werkzaamheden van [gedaagde] aldaar een zelfstandige rechtspersoon en dient ISC evenals NPI en VG-Land binnen het huidige samenwerkingsverband vtspn ook als zelfstandige onderdeel te worden beschouwd. [gedaagde] heeft ter onderbouwing daarvan ook gewezen op de omstandigheid dat [eiseres] op 25 juni 2007 een aparte overeenkomst met NPI is aangegaan (zie nummer 2.9.). [eiseres] daarentegen is van mening dat onder de term opdrachtgever vtspn als geheel moet worden verstaan. [eiseres] heeft verder naar voren gebracht dat de overeenkomst van 25 juni 2007 op verzoek van NPI uitsluitend om administratieve redenen is opgesteld Bij de uitleg van de term opdrachtgever komt het aan op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs daaraan mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. In de overeenkomst van 28 februari 2007 is opgenomen dat deze betrekking heeft op de inzet van [gedaagde] ten behoeve van vtspn, onderdeel ISC. In de overeenkomst van 25 juni 2007 tussen [eiseres] en het NPI is bij opdrachtgever Vts Politie Nederland/NPI opgenomen. Uit het als productie 12 bij dagvaarding overgelegde bericht van 28 april 2008 van [gedaagde] aan [B] blijkt echter dat [gedaagde], die op dat moment werkzaamheden verrichtte bij VG-Land, zelf spreekt over het mogelijk vervullen van een andere opdracht binnen vtspn met ingang van 1 juni 2008 tot 31 december 2008, over het feit dat zij in totaal al bijna anderhalf jaar werkzaam is bij vtspn en over het willen doorvoeren van een tariefsverhoging richting vtspn. Ook uit de als producties 14 en 15 bij dagvaarding overgelegde wisseling van 17 december 2008 blijkt dat [gedaagde] alsmede [B] spreken over (de beëindiging van) de al jaren via [eiseres] lopende inzet van [gedaagde] bij vtspn. Een en ander volgt eveneens uit hun verklaringen ter comparitie. Hieruit leidt de rechtbank af dat beide partijen ISC, NPI en VG-Land niet als zelfstandige onderdelen hebben gezien, maar als onderdelen behorend tot vtspn. Zij zijn er steeds vanuit gegaan dat [gedaagde] al haar werkzaamheden in 2007 en 2008 ten behoeve van vtspn heeft verricht. Beide partijen hebben dus kennelijk begrepen en bedoeld dat de term opdrachtgever niet alleen ziet op ISC, maar op alle tot vtspn behorende onderdelen Uit het voorgaande volgt dat het staken door ISC van het project waarbij [gedaagde] was ingezet, niet per definitie met zich brengt dat er sprake is van beëindiging van de opdracht door opdrachtgever vtspn en daarmee van het van rechtswege eindigen van de overeenkomst van 28 februari Daarbij heeft [eiseres] in dit kader aangevoerd dat er door vtspn naar een alternatieve invulling van de opdracht is gezocht en dat deze ook is gevonden. Dit standpunt vindt steun in de overgelegde stukken. Uit de als productie 8 bij dagvaarding overgelegde wisseling tussen [B] en [C] van 20 en 21 maart 2007 blijkt namelijk dat [B] erop heeft gewezen dat de inleenopdracht in principe loopt tot 1 januari 2008 alsmede van de inspanningen van [C] om [gedaagde] bij het NPI dan wel elders binnen vtspn te plaatsen. Zoals hiervoor onder nummer 4.5. reeds is vermeld, blijkt uit de overgelegde e- mailcorrespondentie tussen [B] en [gedaagde] en uit hun verklaringen ter comparitie dat [gedaagde] vanaf 2007 gedurende bijna twee jaar werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van vtspn, waarbij de contracten en tarieven steeds via [eiseres] verliepen. Voorts blijkt uit de als productie 11 bij dagvaarding overgelegde facturen over 2007 en 2008 dat [gedaagde] in die periode aan [eiseres] heeft gefactureerd voor door haar verrichte werkzaamheden bij ISC, NPI en VG-Land, locatie Driebergen, en dat [eiseres] ter zake aan vtspn/isc, vtspn/vg-land, vtspn/npi en vtspn heeft gefactureerd. Daarbij heeft [gedaagde] ter comparitie erkend dat [B] en [C] tegen haar hebben gezegd dat zij er alles aan zouden doen om iets te vinden en dat [C] aan haar heeft voorgesteld om bij het NPI te gaan praten. [gedaagde] heeft tevens verklaard dat zij er na aanvaarding van de opdracht bij het NPI zelf voor heeft gekozen deze opdracht via [eiseres] te laten verlopen. Volgens

7 [gedaagde] is er tussen haar en [B] toen niet over voorwaarden gesproken. In het licht van voorgaande omstandigheden heeft [gedaagde] haar stelling dat vtspn de opdracht op 8 maart 2007 heeft beëindigd en dat zij zelf de opdracht bij NPI heeft verworven, onvoldoende onderbouwd. [gedaagde] zal daarom niet tot bewijslevering worden toegelaten. Het verweer van [gedaagde] slaagt dan ook niet Uit het voorgaande volgt dat niet is komen vast te staan dat de overeenkomst van 28 februari 2007 van rechtswege ten einde is gekomen, zoals door [gedaagde] is gesteld. De rechtbank zal de gevorderde verklaring van recht inhoudende dat de overeenkomst van 28 februari 2007 tussen [eiseres] en [gedaagde] is voortgezet, dan ook toewijzen. Boete verschuldigd? 4.8. Ter beoordeling ligt thans voor of er sprake is van schending door [gedaagde] van het in de overeenkomst van 28 februari 2007 opgenomen beding inhoudende dat opdrachtnemer niet binnen een periode van twee jaar na het beëindigen van de opdracht rechtstreeks of via derden voor Opdrachtgever(s) zal werken zonder tussenkomst van [eiseres], welk beding door [eiseres] en [gedaagde] wordt aangeduid als relatie- respectievelijk exclusiviteitsbeding [eiseres] heeft zich op het standpunt gesteld dat [gedaagde] in strijd heeft gehandeld met het beding, nu zij haar werkzaamheden bij vtspn met ingang van 1 januari 2009, dus direct na het eindigen van de opdracht per 31 december 2008, zonder tussenkomst van [eiseres] heeft voortgezet [gedaagde] heeft de stellingen van [eiseres] gemotiveerd bestreden, stellende dat alle werkzaamheden die [gedaagde] na 8 maart 2007 heeft verricht niet vallen onder de bepalingen van de overeenkomst van 28 februari Zij heeft daartoe onder meer betoogd dat het beding uitsluitend ziet op opdrachtgever ISC en dat ISC de opdracht binnen één week heeft beëindigd, zodat de overeenkomst van 28 februari 2007 toen van rechtswege is geëindigd. [gedaagde] is van mening dat er gezien die onvoorziene omstandigheid voldoende grond is om de gevolgen van de overeenkomst op de door haar voorgestane wijze ex artikel 6:258 BW te wijzigen. [gedaagde] heeft voorts aangevoerd dat partijen nadien geen nieuw exclusiviteitsbeding zijn overeengekomen Gelet op hetgeen hiervoor onder nummers 4.5. tot en met 4.7. is overwogen, volgt de rechtbank [gedaagde] niet in haar betoog dat onder de term Opdrachtgever(s) uitsluitend ISC moet worden verstaan en dat de overeenkomst van 28 februari 2007 door het staken van het project door ISC is geëindigd. Het verweer van [gedaagde] faalt derhalve Tussen partijen staat vast dat de inzet van [gedaagde] via [eiseres] bij VG-Land (onderdeel van vtspn) op 31 december 2008 is geëindigd. De rechtbank is met [eiseres] van oordeel dat het [gedaagde] ingevolge het beding derhalve vanaf 1 januari 2009 gedurende een periode van twee jaar niet is toegestaan zonder tussenkomst van [eiseres] rechtstreeks of via derden voor vtspn te werken. Ter comparitie heeft [gedaagde] verklaard dat zij in de periode van 1 januari 2009 tot 30 juni 2009 zonder tussenkomst van [eiseres] werkzaamheden heeft verricht voor VG-land. De rechtbank concludeert dat [gedaagde] aldus in strijd heeft gehandeld met het beding. Matiging boete? In de overeenkomst van 28 februari 2007 is opgenomen dat [gedaagde] bij overtreding van het beding aan [eiseres] een direct opeisbare boete verschuldigd is van EUR 1.500,00 per overtreding, te vermeerderen met EUR 500,00 voor elke dag dat de overtreding duurt. [eiseres] heeft primair gevorderd dat de rechtbank [gedaagde] veroordeelt tot betaling van de

8 overeengekomen boete [gedaagde] heeft een beroep gedaan op matiging van de boete, stellende dat het geldelijk belang van [eiseres] bij handhaving van het beding in geen verhouding staat tot het gevorderde boetebedrag. [gedaagde] heeft daartoe aangevoerd dat zij haar werkzaamheden heeft verricht tegen een uurtarief van EUR 48,50 (inclusief reiskosten) en dat het belang van [eiseres] EUR 4,55 per uur bedroeg. [gedaagde] verzoekt de rechtbank dan ook het totale boetebedrag proportioneel te bepalen en daaraan een plafond te verbinden Ingevolge het bepaalde in artikel 6:94 lid 1 BW is matiging van een tussen partijen bedongen boete alleen mogelijk indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist. De rechter dient zijn bevoegdheid tot matiging terughoudend te hanteren. Dit brengt met zich dat de rechter pas van zijn bevoegdheid gebruik mag maken als toepassing van het boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarmee onaanvaardbaar resultaat leidt. Daarbij moet niet alleen worden gelet op de verhouding tussen de werkelijke schade en de hoogte van de boete, maar ook op de aard van de overeenkomst, de inhoud en strekking van het beding en de omstandigheden waaronder het is ingeroepen. De rechtbank overweegt dienaangaande als volgt De overeenkomst van 28 februari 2007 ziet op de inzet van [gedaagde] als interim secretaresse bij een opdrachtgever door tussenkomst van [eiseres] en het beding betreft een relatie- /exclusiviteitsbeding. Uit de aard van de overeenkomst en het beding volgt dat de strekking daarvan is te voorkomen dat een via [eiseres] ingezette interim medewerker binnen een periode van twee jaar wederom voor dezelfde opdrachtgever gaat werken zonder dat [eiseres] daar een vergoeding voor ontvangt. Juist dit ongewenste resultaat heeft zich in deze voorgedaan doordat [gedaagde] met ingang van 1 januari 2009 haar werkzaamheden bij vtspn zonder tussenkomst van [eiseres] heeft voortgezet. Met betrekking tot de omstandigheden waaronder het beding is ingeroepen blijkt uit de e- mailwisseling van 17 december 2008 tussen [eiseres] en [gedaagde] en de door partijen ter comparitie gegeven toelichting daarop dat [eiseres] heeft getracht de inzet van [gedaagde] bij vtspn via [eiseres] ook na 1 januari 2009 voort te zetten, door aan [gedaagde] voor te stellen een mantelpartij in te schakelen. Daarbij heeft [eiseres] [gedaagde] gewezen op het overeengekomen beding en de consequentie daarvan in de gegeven situatie. [gedaagde] is niet op dit voorstel ingegaan. Uit de als productie 16 bij dagvaarding overgelegde correspondentie blijkt dat [eiseres] in de dagen daarna aan [gedaagde] en aan vtspn heeft laten weten dat de inzet van [gedaagde] bij vtspn via [eiseres] voortgezet kon worden door dit voortaan via een mantelpartij te laten verlopen. Daarbij heeft [eiseres] aan [gedaagde] aangegeven dat zij daar qua facturatie en betaling niets van zal merken en dat de overeengekomen contractuele afspraken tussen haar en [eiseres] onveranderd van kracht blijven. [eiseres] heeft bovendien bij brief van haar advocaat van 22 januari 2009 [gedaagde] gesommeerd tot nakoming van de overeenkomst en (subsidiair) aanspraak gemaakt op de overeengekomen boete. Desondanks heeft [gedaagde] haar werkzaamheden bij vtspn nadien zonder tussenkomst van [eiseres] voortgezet Hier staat evenwel tegenover dat [gedaagde] ter comparitie heeft verklaard dat de heer [A] tegen haar heeft gezegd dat hij niet van plan was via een mantelpartij te gaan werken, waarop [gedaagde] aan hem heeft aangegeven dat zij haar inzet via [eiseres] wilde voortzetten. [gedaagde] heeft naar haar zeggen het bericht van [eiseres] van 18 december 2008 vervolgens aldus begrepen dat [eiseres] haar inzet bij vtspn beëindigde en niet meer met haar wilde samenwerken. [gedaagde] heeft bovendien ter comparitie verklaard dat zij in een gesprek op 15 januari 2009 tegen [B] heeft gezegd dat zij haar werkzaamheden tot 1 maart 2009 via Bariton zou verrichten en dat zij aan haar heeft voorgesteld om in het geval de opdracht zou worden voortgezet, na 1 maart 2009 samen verder te gaan via de mantelpartij. Volgens [gedaagde] zou [B] over dit voorstel nadenken. Zijdens [eiseres] is dit niet gemotiveerd weersproken. Hieruit volgt dat (ook) [gedaagde] meerdere malen aan [eiseres] heeft aangegeven dat zij na 1 januari 2009 haar inzet bij vtspn met tussenkomst van [eiseres] via een mantelpartij wilde laten verlopen. Uit deze omstandigheden leidt de rechtbank af dat het grotendeels aan misverstanden in de communicatie tussen partijen te wijten is dat dit

9 uiteindelijk niet is gebeurd [eiseres] heeft geen uitlatingen gedaan over haar werkelijke schade. [eiseres] heeft zich op het standpunt gesteld dat zij recht heeft op een bedrag van EUR 5,55 (exclusief BTW) per uur voor elk uur dat [gedaagde] in strijd met het beding werkzaamheden verricht voor vtspn. Indien de rechtbank veronderstellenderwijs uitgaat van de juistheid van dit bedrag in plaats van het door [gedaagde] gestelde bedrag van EUR 4,55 (exclusief BTW) per uur dan kan de ten hoogste door [eiseres] geleden schade als volgt worden geschat. [gedaagde] heeft onweersproken gesteld dat zij vanaf 1 januari 2009 tot 30 juni 2009 werkzaamheden heeft verricht bij VG-Land, met uitzondering van week 5 en 6 en de helft van week 7. Het gaat derhalve om circa 22,5 weken x 32 uur per week x EUR 5,55 per uur, hetgeen neerkomt op een bedrag van EUR 4.000,00. De boete daarentegen komt neer op EUR 1.500,00, vermeerderd met 22,5 weken x 4 dagen per week x EUR 500,00 per dag, en bedraagt daarmee in totaal ongeveer EUR , Gezien voornoemde omstandigheden, tezamen en in onderlinge samenhang bezien, ziet de rechtbank aanleiding om de overeengekomen boete te matigen tot een bedrag van in totaal EUR ,00. De gevorderde boete komt in beginsel tot dat bedrag voor toewijzing in aanmerking De rechtbank komt niet toe aan beoordeling van het door [eiseres] subsidiair gevorderde. De vorderingen van [gedaagde] [gedaagde] heeft onder meer gevorderd dat de rechtbank [eiseres] veroordeelt tot betaling van de factuur van [gedaagde] over december 2008 ad EUR 5.944,65. [eiseres] heeft de verschuldigdheid van dit bedrag niet betwist. Zij heeft echter aangevoerd dat zij dit bedrag reeds heeft voldaan op 22 januari 2009 door middel van verrekening met hetgeen [gedaagde] aan haar verschuldigd is (zie nummer 2.18.). Dit heeft [gedaagde] niet betwist, zodat de rechtbank daarvan uitgaat. Gelet hierop dient de vordering van [gedaagde] op dit punt afgewezen te worden. De gevorderde incassokosten dienen eveneens afgewezen te worden. Uit het vorenstaande volgt dat de door [eiseres] gevorderde boete slechts toewijsbaar is voor zover dit het bedrag van de factuur te boven gaat [gedaagde] heeft voorts gevorderd dat de rechtbank [eiseres] veroordeelt tot betaling van schadevergoeding, te weten een bedrag van EUR 2.500,00 voor geleden omzetverlies en een bedrag van EUR 2.402,02 voor gemaakte kosten voor juridische bijstand. [gedaagde] heeft aangevoerd dat zij zich als gevolg van de sommatie van [eiseres] bij brief van haar advocaat van 22 januari 2009 genoodzaakt heeft gezien haar werkzaamheden gedurende tweeënhalve week te staken en juridische bijstand in te roepen. [gedaagde] is van mening dat de sommatie onrechtmatig is jegens haar, zodat [eiseres] gehouden is de dientengevolge door haar geleden schade te vergoeden. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, zal de rechtbank het gevorderde afwijzen. De rechtbank heeft hiervoor onder nummer onder meer geconcludeerd dat [gedaagde] in de periode 1 januari 2009 tot 30 juni 2009 in strijd heeft gehandeld met het in de overeenkomst van 28 februari 2007 opgenomen relatie- / exclusiviteitsbeding. Hieruit volgt reeds dat de betreffende sommatie zijdens [eiseres] niet onrechtmatig is. Slotsom en kosten Na matiging van de door [eiseres] gevorderde boete tot een bedrag van in totaal EUR ,00 en na aftrek van het bedrag van de factuur van [gedaagde] van 31 januari 2008 ad EUR 5.944,65 komt het ter zake toewijsbare bedrag op EUR 4.055, [gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in conventie en reconventie worden veroordeeld.

10 De kosten aan de zijde van [eiseres] in conventie worden begroot op: - dagvaarding EUR 85,98 - vast recht 262,00 - salaris advocaat 904,00 (2,0 punten tarief EUR 452,00) Totaal EUR 1.251,98 De kosten aan de zijde van [eiseres] in reconventie worden begroot op: - salaris advocaat EUR 452,00 (2,0 punten factor 0,5 tarief EUR 452,00) Totaal EUR 452,00 De totale proceskosten aan de zijde van [eiseres] worden derhalve begroot op EUR 1.703, De beslissing De rechtbank in conventie en in reconventie 5.1. verklaart voor recht dat de overeenkomst van 28 februari 2007 tussen [eiseres] en [gedaagde] is voortgezet, 5.2. veroordeelt [gedaagde] om aan [eiseres] te betalen een bedrag van EUR 4.055,35 (vierduizend vijfenvijftig euro en vijfendertig eurocent), 5.3. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op EUR 1.703,98, 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, behoudens ten aanzien van de verklaring van recht, 5.5. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. S.H.M. van der Heiden en in het openbaar uitgesproken op 19 mei ID

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-06-2009 Datum publicatie 05-06-2009 Zaaknummer 256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 26042017 Datum publicatie 27042017 Zaaknummer 5494929 \ CV EXPL 1610633 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 18-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer CV EXPL 17-2120 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 03-08-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3947956 MC EXPL 15-2480

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676

ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676 ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 21-11-2007 Datum publicatie 26-11-2007 Zaaknummer 37277 HA ZA 03-51 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392

ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392 ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-02-2012 Datum publicatie 21-02-2012 Zaaknummer 372890 / HA ZA 11-458 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 15032017 Datum publicatie 16032017 Zaaknummer 5377597 cv 169148 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht Burgerlijk

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BH9328

ECLI:NL:RBUTR:2009:BH9328 ECLI:NL:RBUTR:2009:BH9328 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 01-04-2009 Datum publicatie 02-04-2009 Zaaknummer 254330 / HA ZA 08-1813 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:4468

ECLI:NL:RBROT:2015:4468 ECLI:NL:RBROT:2015:4468 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer C-10-459512 - HA ZA 14-950 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9753

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9753 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9753 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 05-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 204393 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 15-07-2009 Datum publicatie 27-08-2009 Zaaknummer 259421 / HA ZA 08-2534 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357

ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357 ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 01-10-2008 Datum publicatie 03-11-2008 Zaaknummer 285436 / HA ZA 07-1418 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 Instantie Datum uitspraak 18-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 582121 - CV EXPL 12-15165 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300

ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300 ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 18-08-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 348503 / HA ZA 10-496 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240

ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240 ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 07-08-2007 Zaaknummer 266642 / HA ZA 06-2184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-01-2017 Datum publicatie 23-03-2017 Zaaknummer 200.189.286/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 22-02-2017 Datum publicatie 23-02-2017 Zaaknummer 04 5561763 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Burgerlijk procesrecht

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 Instantie Datum uitspraak 24-04-2013 Datum publicatie 03-05-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 818166 UC EXPL 12-9177

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-09-2011 Datum publicatie 14-09-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 497590 / KG ZA 11-1292 MvW/JWR

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-09-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer 2502483 CV EXPL 13-4461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 30-07-2008 Datum publicatie 13-08-2008 Zaaknummer 60993/HA ZA 08-23 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744 ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 09-02-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 75196 / HA ZA 10-466 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 Instantie Datum uitspraak 02-03-2011 Datum publicatie 18-10-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 1002383/10-8074 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 17-02-2015 Datum publicatie 19-02-2015 Zaaknummer 3792692 CV EXPL 15-683 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Goederenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2016 Datum publicatie 29-03-2016 Zaaknummer KK EXPL 16-200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 17-05-2011 Datum publicatie 09-06-2011 Zaaknummer 302487 CV EXPL 10-8041 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:4562

ECLI:NL:RBOVE:2016:4562 ECLI:NL:RBOVE:2016:4562 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 08-11-2016 Datum publicatie 18-11-2016 Zaaknummer 4687498 \ CV EXPL 15-6715 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 Instantie Datum uitspraak 02-09-2015 Datum publicatie 18-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3818581 UC EXPL 15-1353

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634

ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634 ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 21-11-2011 Datum publicatie 22-12-2011 Zaaknummer 762448 CV Expl. 11-6301 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Uitspraak AR 2017/132 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Civiel recht kantonrechter. locatie Amersfoort. zaaknummer: AC EXPL GLK/1126

Uitspraak AR 2017/132 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Civiel recht kantonrechter. locatie Amersfoort. zaaknummer: AC EXPL GLK/1126 ECLI:NL:RBMNE:2016:6959 Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak 14-12-2016 Datum publicatie 09-01-2017 Zaaknummer 4792728 AC EXPL 16-584 Rechtsgebieden Arbeidsrecht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU8462

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU8462 ECLI:NL:RBAMS:2011:BU8462 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 05-12-2011 Datum publicatie 16-12-2011 Zaaknummer CV 11-26226 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 05062014 Datum publicatie 16062014 Zaaknummer C/08/156166 / KG ZA 14182 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 1659/05

ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 1659/05 ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-08-2007 Datum publicatie 14-12-2007 Zaaknummer 1659/05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 26-06-2006 Zaaknummer 709062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2013:BY8582

ECLI:NL:RBROT:2013:BY8582 ECLI:NL:RBROT:2013:BY8582 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 09-01-2013 Datum publicatie 16-01-2013 Zaaknummer 398621 / HA ZA 12-290 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 21-02-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer 200.179.432/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 01-03-2011 Zaaknummer 186739 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:6585

ECLI:NL:GHARL:2015:6585 ECLI:NL:GHARL:2015:6585 Instantie Datum uitspraak 08-09-2015 Datum publicatie 26-10-2015 Zaaknummer 200.134.402 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-03-2014 Datum publicatie 20-03-2014 Zaaknummer C-17-129115- HA ZA 13-247 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2010 Datum publicatie 15-07-2010 Zaaknummer 268738 / HA ZA 09-1343 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 09-09-2014 Datum publicatie 25-09-2014 Zaaknummer 200.133.088/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BL0337

ECLI:NL:RBUTR:2009:BL0337 ECLI:NL:RBUTR:2009:BL0337 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 18-11-2009 Datum publicatie 22-01-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 624032 UC EXPL 09-4911 MVV Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:5435

ECLI:NL:RBOVE:2014:5435 ECLI:NL:RBOVE:2014:5435 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 26092014 Datum publicatie 13102014 Zaaknummer C/08/160601 / KG ZA 14280 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 06-03-2014 Datum publicatie 14-03-2014 Zaaknummer C-08-152106 - KG ZA 14-59 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2009:BH2079

ECLI:NL:RBLEE:2009:BH2079 ECLI:NL:RBLEE:2009:BH2079 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 04-02-2009 Datum publicatie 05-02-2009 Zaaknummer 93461 / KG ZA 08-415 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:rbobr:2016:1526 Instantie Rechtbank Oost Brabant Datum uitspraak 09 03 2016 Datum publicatie 04 04 2016 Zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2009 Datum publicatie 03-03-2009 Zaaknummer 265169 / HA ZA 06-1949 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305

ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305 ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305 Instantie Datum uitspraak 03-10-2007 Datum publicatie 03-03-2008 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 128128 / HA ZA 07-26 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010 Datum uitspraak: 16-07-2010 Datum publicatie: 09-11-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Geschil over voor buitenschoolse dan wel tussenschools opvang gehuurde

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BD7099

ECLI:NL:RBMID:2008:BD7099 ECLI:NL:RBMID:2008:BD7099 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 09-07-2008 Datum publicatie 14-07-2008 Zaaknummer 57005/HA ZA 07-148 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2009:BK5682

ECLI:NL:RBGRO:2009:BK5682 ECLI:NL:RBGRO:2009:BK5682 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 18-11-2009 Datum publicatie 08-12-2009 Zaaknummer 376857 / 08-12495 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 Instantie Datum uitspraak 20-11-2013 Datum publicatie 09-09-2014 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer C/12/85770 / HA ZA 12-259 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168

ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168 ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 20-09-2006 Datum publicatie 29-09-2006 Zaaknummer 47429 HA ZA 05-170 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ambtenarenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 29-12-2010 Datum publicatie 04-02-2011 Zaaknummer 119974 - HA ZA 10-474 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAC:2017:93

ECLI:NL:OGEAC:2017:93 ECLI:NL:OGEAC:2017:93 Instantie Datum uitspraak 24-07-2017 Datum publicatie 26-07-2017 Zaaknummer AR 78380/2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerecht in eerste aanleg van Curaçao

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2006:AY4703

ECLI:NL:RBALK:2006:AY4703 ECLI:NL:RBALK:2006:AY4703 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 06-03-2006 Datum publicatie 20-07-2006 Zaaknummer 197257 CV EXPL 05-3435 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2016:1062

ECLI:NL:RBNNE:2016:1062 ECLI:NL:RBNNE:2016:1062 Instantie Datum uitspraak 15-03-2016 Datum publicatie 27-06-2016 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 4567449 \ CV EXPL 15-8432 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2053

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2053 ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2053 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 01-07-2009 Datum publicatie 09-07-2009 Zaaknummer 316131 / HA ZA 08-2408 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0624

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0624 ECLI:NL:RBARN:2012:BX0624 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 20-06-2012 Datum publicatie 06-07-2012 Zaaknummer 216937 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 10-01-2007 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 222545 / KG ZA 06-1184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:18614

ECLI:NL:RBDHA:2013:18614 ECLI:NL:RBDHA:2013:18614 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 24122013 Datum publicatie 13012014 Zaaknummer 2293657 RL EXPL 1325337 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 Instantie Datum uitspraak 15-08-2017 Datum publicatie 16-08-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.216.119_01

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 Instantie Datum uitspraak 25-09-2013 Datum publicatie 11-10-2013 Zaaknummer 2113562 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BU6953

ECLI:NL:RBARN:2011:BU6953 ECLI:NL:RBARN:2011:BU6953 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-11-2011 Datum publicatie 06-12-2011 Zaaknummer 206867 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 25-09-2006 Datum publicatie 26-09-2006 Zaaknummer 58445 - KG ZA 06-182 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:2573

ECLI:NL:RBOVE:2017:2573 ECLI:NL:RBOVE:2017:2573 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 23062017 Datum publicatie 26062017 Zaaknummer C/08/201386 / KG ZA 17141 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414

ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414 ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 28-05-2008 Datum publicatie 09-06-2008 Zaaknummer 58024/HA ZA 07-265 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181

ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181 ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181 Instantie Datum uitspraak 09-12-2009 Datum publicatie 26-05-2010 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 156391 - HA ZA 09-495 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:4300

ECLI:NL:RBGEL:2017:4300 ECLI:NL:RBGEL:2017:4300 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 09-08-2017 Datum publicatie 17-08-2017 Zaaknummer 57810247/CV VERZ 17-2894 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 08-10-2013 Datum publicatie 06-01-2014 Zaaknummer 200.121.491-01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:290

ECLI:NL:RBAMS:2014:290 ECLI:NL:RBAMS:2014:290 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21012014 Datum publicatie 29012014 Zaaknummer 2410815 \ CV EXPL 1325156 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3422

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3422 ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3422 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 30-01-2008 Datum publicatie 05-02-2008 Zaaknummer 357824 CV EXPL 07-8249 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BY8980

ECLI:NL:RBMNE:2013:BY8980 ECLI:NL:RBMNE:2013:BY8980 Instantie Datum uitspraak 30-01-2013 Datum publicatie 31-01-2013 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer C/16/275137 / HA ZA 09-2325 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBNHO:2015:6063 Permanente link: http://deeplink.rechtspraa Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 26-08-2015 Rechtbank Noord-Holland

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BM6817

ECLI:NL:RBUTR:2010:BM6817 ECLI:NL:RBUTR:2010:BM6817 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 09-06-2010 Datum publicatie 10-06-2010 Zaaknummer 636735 UC EXPL 09-9803 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 12-01-2012 Datum publicatie 12-01-2012 Zaaknummer 133790 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN5608

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN5608 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN5608 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 28-07-2010 Datum publicatie 31-08-2010 Zaaknummer 270432 / HA ZA 09-1620 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:7769

ECLI:NL:RBZWB:2014:7769 ECLI:NL:RBZWB:2014:7769 Instantie Datum uitspraak 12-11-2014 Datum publicatie 24-11-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2807368_E12112014

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BI9844

ECLI:NL:RBROT:2009:BI9844 ECLI:NL:RBROT:2009:BI9844 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-05-2009 Datum publicatie 25-06-2009 Zaaknummer 315275 / HA ZA 08-2278 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 16082017 Datum publicatie 23082017 Zaaknummer C/03/239274 / KG ZA 17423 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie