leergang management en organisatie van informatiesystemen Risk Management Bestuursacademie Leergang beleidskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "leergang management en organisatie van informatiesystemen Risk Management Bestuursacademie Leergang beleidskunde"

Transcriptie

1 Curriculum vitae ebm bureau voor bedrijfsvoering verstand van taken Personalia Naam: Ing. Th.A.P.M. Geurts Voornaam: Theo Geboortejaar: 1947 Woonplaats: Haaksbergen Den Haag Telefoon werk: Telefoon mobiel: Onderneming: ebm bureau voor bedrijfsvoering Website: Profiel Associaties Een bruggenbouwer tussen business en technologie Ik heb gewerkt bij (grote) organisaties in het bedrijfsleven en bij de overheid en heb veel ervaring op het gebied van informatievoorziening, (her)inrichting bedrijfsprocessen, gegevenshuishouding en kwaliteitszorg, in rollen als projectmanager, business analist, consultant, adviseur, architect of procesmanager / implementator. Mijn kern competenties: samenwerking zoekend, resultaatgericht, doortastend, ondernemend, overtuigend en diplomatiek, naast analytisch ook een praktische doener, gewend met klanten om te gaan en in complexe omgevingen te acteren. Ben in staat me vlot de situatie eigen te maken en snel te schakelen. Kwaliteit leveren is voor mij zeer belangrijk. Mijn opleidingen: Bedrijfseconomie (HEAO niveau) MO-A wiskunde HTS-E Mijn kennis/vaardigheden: Projectmanagement Procesmanagement ICT Prince2 KDI leergang ISO9000 FPA Quality management MSP Post academische UML/RUP leergang management en organisatie van informatiesystemen Risk Management Bestuursacademie Leergang beleidskunde Gegevens modellering / ERD CMMI SDC / SDM, Yourdon BPR Change Analyses Mijn bezieling: werkelijke verbeteringen realiseer je stap voor stap op basis van een visie en met mensen. Best trots ben ik op het project EGS Praktijkproef dat uiteindelijk heel succesvol was. Management Centrum, ID management Centre en Transaction Management Centre te Den Haag, Harvey Nash te Maarssen, Berenschot Informatica te Utrecht, YER te A dam en Rijnconsult te Houten Programmamanager, Project management, Projectmanagement, Project manager, Projectmanager, Projectleider, Business analyse, Business annalist, Businessanalist, Informatie analyse, analyst, Informatieanalyse, Informatie-analyse, Implementatie, implementatiemanagement, implementator, implementeren, Architectuur, Architect, referentie architectuur, informatiearchitect, informatiearchitectuur, referentiearchitectuur, Business proces management, businessprocesmanagement, businessproces management, procesmanagement, bedrijfsprocesinrichting, bedrijfsprocesherinrichting, Verander management, Verandermanagement, veranderaar, Migratie, migreren, informatiemanagement, informatie management, datamanagement, gegevensbeheer, gegevenshuishouding, Kwaliteit, kwaliteitszorg, kwaliteitssysteem, kwaliteitsborging, Informatiemanagement, informatiesysteem, informatiesystemen, informatievoorziening, ICT management, ICT-management, automatisering, administratieve organisatie, strategisch, tactisch, operationeel, niveau, bedrijfsvoering, Interimmanager, Interim manager, advies, adviseur, consultant, marktconsultatie, consultatie, business, requirement, Organisatieadviseur, Organisatie-adviseur, MSP, Managing Successful Programmes Foundation (2007) APM Group, Prince2 Foundation (2008) APM Group, Verkoop / Negotiation through Quality Communications (1993) Krauthammer, Information Mapping (1997) Information Mapping Europe, Verkopen en Acquisitie (1994) KNOV-Advies / NCOV, Kwaliteitssystemen naar NEN-ISO 9000 (1992) KDI, Pragmatisch modelleren met UML 2.0 (2004) Array seminars, Master Class ID Management (2009), ID Management Centre, Overzicht Oracle Designer Technologie (2000) Richter Fast Lane, Data Warehouse (1999) Computable Informatica Training, Administratieve Organisatie (1985?) Kleynveld Bosboom Hegener, Onderhandelingsvaardigheden (1993) Shell, Management en Organisatie van Informatiesystemen (1988) / Post Academisch Onderwijs bedrijfs- en bestuurswetenschappen, Communicatie en beïnvloeding (1`992) Shell Nederland, (1985?) Kleynveld Bosboom Hegener, Onderhandelingsvaardigheden (1993) Shell, Management en Organisatie van Informatiesystemen (1988) / Post Academisch Onderwijs bedrijfs- en bestuurswetenschappen, Communicatie en beïnvloeding (1`992) Shell Nederland, Curriculum vitae ing Th.A.P.M. (Theo) Geurts 1

2 Verantwoordelijkheden en resultaten: Periode Maart 2009 oktober 2009 Opdrachtgever CBS Senior business analist CBS streeft in het programma HEcS+ (Herontwerp Bedrijfseconomische Statistieken) naar betere bedrijfseconomische statistieken die efficiënter tot stand komen van betere kwaliteit zijn en waarbij de administratieve lasten voor bedrijven beperkt blijven. Als senior business analist ondersteunde ik dat programma, vooral ten aanzien van de voor het CBS belangrijke Productie Statistieken. Kwaliteit en hoe dat in het proces is te realiseren, was een belangrijk verander en ontwerp doel. In de rol van veranderaar en logistiek deskundige zorgde ik er voor dat statistici, methodologen en ict medewerkers gezamenlijk een business architectuur tot stand brachten. Deze architectuur vormt nu een stevige basis voor alle betrokkenen. Het maakt duidelijk hoe de nieuwe processen er uit gaan zien en welke functionele eisen aan de ondersteunende systemen gesteld worden. Periode December 2007 December 2008 Opdrachtgever EDS / account Vodafone Projectmanager Vodafone Nederland heeft een deel van haar automatisering uit besteed aan EDS (nu onderdeel van HP) Ik was project- en implementatie manager van een omvangrijk Business Intelligence / DataWareHouse (BI /DWH) systeem, gebouwd in opdracht van Vodafone door Teradata. Mijn opdracht was, er voor te zorgen dat EDS dit systeem in beheer kon nemen. Dat hield in het in productie nemen van het systeem en het organiseren van het 1 e, 2 e en 3 e lijns support aan Vodafone door EDS. Bij het project waren ruim 20 mensen betrokken. Verder heb ik leiding gegeven als projectmanager aan een internationaal projectteam waarbij Teradata, Logica Engeland en Logica Nederland ingezet zijn vanuit EDS om de feasibility study uit te voeren, op verzoek van Vodafone, voor een grote uitbreiding op het BI/DWH systeem. De feasibility study is opgeleverd plus een offerte, waarin Teradata en Logica participeerden, voor het vervolg. Het team bestond uit 6-8 mensen. Daarnaast heb ik als projectmanager een aantal kleinere projecten gedaan. Onder andere om transactiegegevens beschikbaar te stellen aan de overheid in het kader van terrorismebestrijding. Periode 2004 april 2007 Opdrachtgever EGS Praktijkproef / Programma ICTAL, ICTU, GBO.Overheid te Den Haag Project manager Het ICTAL-programma (ICT en Administratieve Lastenverlichting), dat later is overgegaan naar ICTU en vervolgens naar GBO.Overheid, heeft de OTP (OverheidsTransactiePoort), het elektronische postkantoor van de overheid opgeleverd. Onderdeel van dit programma was de EGS praktijkproef (EGS = Elektronische Gestandaardiseerde Statistiekuitvraag) om aan te tonen dat de OTP in de praktijk echt werkte. Als projectleider en ketenregisseur was mijn opdracht deze praktijkproef te organiseren en uit te voeren zodat maandelijks gedurende een half jaar vijftig bedrijven uit de Detailhandel en Horeca automatisch hun omzetgegevens uit elektronische kassa s via de OTP konden verstrekken aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en het Curriculum vitae ing Th.A.P.M. (Theo) Geurts 2

3 Bedrijfschap Horeca en Catering (BHenC). Belangrijke aandachtspunten voor mij waren het consulteren van softwareleveranciers van POS systemen (POS=Point-of-Sale) en het maken van afspraken voor deelname aan de praktijkproef, de afstemming tussen de partners van de praktijkproef (BHenC, CBS, HBD en ICTAL/ICTU/GBO) onderling en met de softwareleveranciers en met de aanleverende bedrijven. Belangrijk waren voor mij verder de definitie van een gemeenschappelijke gegevenset, vastgelegd in XBRL en de communicatie en marketinginspanning. Dit laatste was er op gericht om samen met de partners de resultaten binnen de juridische kaders goed over het voetlicht te brengen en in de markt te zetten. De proef is officieel gestart door de minister van Bestuurlijke Vernieuwing en de directeur GBO.Overheid. Hij heeft zes maanden geduurd en was succesvol voor alle partijen. Er namen zo n vijftig bedrijven aan deel. Periode Januari juli 2007 Opdrachtgever Ministerie van Economische zaken Projectmanager / architect Het, op verzoek van minez, organiseren en bij elkaar brengen van ketenpartijen voor een verbetertraject op grond van een eerdere opgestelde architectuur waardoor de exporteur van landbouwgoederen makkelijker kan exporteren. Voor mij als projectmanager / architect betekende dit het scheppen van de juiste condities en het bereiken van een gezamenlijke doelstelling hoe e.e.a voor elkaar te krijgen. De ketenpartijen waren: de minlnv, minfin, minez, de Belastingdienst / Douane), het productschap Zuivel en het bedrijfschap HBAG/Pootaardappelen, KvK Nederland en EVD. Het resultaat is als casus ondergebracht in het EZ programma Ketenherinrichting (nu Slim geregeld, goed verbonden geheten). Periode Maart 2007 mei 2007 Opdrachtgever Ministerie van Economische zaken / GMV Procesmanager / architect In opdracht van het minez, in een driekoppig team, heb ik als procesmanager / architect een viertal workshops mede georganiseerd. De workshops waaraan vertegenwoordigers van Belastingdienst, GBO.Overheid, ICTU en de minbzk, minez, minlnv en minfin deelnamen, hadden tot doel gezamenlijk de koers te bepalen voor een te ontwikkelen Gemeenschappelijke MachtigingsVoorziening (GMV) voor de e-overheid. Na de succesvolle workshops is gestart met het e-overheid GMV programma. Periode November 2006 januari 2007 Opdrachtgever Ministerie van Economische zaken Project manager / architect Op verzoek van minez en ICTU heb ik als projectmanager /architect een Business Case studie uitgevoerd naar de voorstellen verwoord in het rapport Exportketen Landbouwgoederen, dat medio 2006 is uitgebracht. In de studie participeerden: minlnv, minfin en minez, het productschap HBAG, het productschap Zuivel, de KvK Nederland en Panteia te Zoetermeer Periode Januari juni 2006 Opdrachtgever ICTU te Den Haag Project manager / architect Als project manager / architect was ik verantwoordelijk voor het uitvoeren van een korte strategische studie naar mogelijke verbeteringen bij de export van Curriculum vitae ing Th.A.P.M. (Theo) Geurts 3

4 landbouwgoederen voor de exporteur. Doel was te kijken hoe minlnv, minfin, KvK Nederland en de Productschappen beter zouden kunnen samenwerken gebruikmakend van e-overheid bouwstenen en de NORA architectuur zodat de exporteur van landbouwgoederen sneller en efficiënter kan exporteren. Periode 2006 Opdrachtgever Procesmanagement Herontwerp MBO te Ede Project manager / analist Onderdeel van het Herontwerp MBO initiatief was het Onderzoek experimentele opleidingen Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent. Mijn bijdrage als projectmanager / analist betrof het opzetten en uitvoeren van een kwantitatieve meting bij ca. 20 ROC s door het volgen van de deelnemers gedurende hun opleiding. Hierdoor ontstond een nauwkeurig beeld van het rendement van deze opleidingen zowel voor het ROC als landelijk. Periode juli - september 2005 Opdrachtgever Agentschap BPR ministerie BZK te Den Haag Consultant / Beleidsadviseur MinBZK wil elektronische identiteit en handtekening (e-functioliteit) op de Nederlandse Identiteitskaart (NIK) plaatsen en als enik invoeren. De directie Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector (DIIOS) van minbzk was als beleideenheid verantwoordelijk voor e-functionaliteit. Het agentschap BPR van datzelfde ministerie zou als beleiduitvoerend eenheid belast worden met de invoering van de enik. Alvorens te starten had de top van het ministerie besloten een zogenaamde uitvoeringstoets uit te laten voeren. Deze uitvoeringstoets, waarbij ik vooral heb gekeken hoe effectief kon worden samengewerkt, is door mij samen met DIOS en BPR succesvol uitgevoerd. Periode 2004 Opdrachtgever Agentschap BPR ministerie BZK te Den Haag Deelprojectleider/architect Het agentschap BPR van minbzk wilde weten of het nuttig en wenselijk was de Nederlandse Identiteitskaart (NIK) uit te rusten met e-functionaliteit en welke functionaliteit dat zou moeten zijn. De Nik zou de enik worden. Bij deze opdracht, waarbij veel departementen als stakeholder optraden, zijn door een team waar ik als deelprojectleider en architect leiding aan gaf, scenario s ontwikkeld, is de e-functionaliteit gedefinieerd en is een architectuur voor de enik ontwikkeld. Investeringen, kosten, baten plus financiering werden in beeld gebracht. Het project was complex, risicovol en politiekgevoelig. Periode 2003 Opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Projectleider/consultant Het agentschap BPR van het minbzk wilde de kosten weten die een commerciële partij in rekening zou brengen in verband met dienstverlening voor de enik, de elektronische Nederlandse Identiteitskaart. Een marktconsultatie is door mij als projectleider / consultant uitgevoerd naar deze kosten. Een tiental bedrijven (waaronder IBM, Unisys, LogicaCMG, KPN, Siemens, PinkRoccade en Interpay) hebben aan deze marktconsultatie meegewerkt. Tot de opdracht behoorde de specificatie van de verlangde dienstverlening, het aanleggen van kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingscriteria, het evalueren van het aanbod van marktpartijen en het uitbrengen van advies aan de opdrachtgever. Curriculum vitae ing Th.A.P.M. (Theo) Geurts 4

5 Periode Opdrachtgever Interpolis Pensioenen te De Meern Consultant/architect /datamanager De marktorganisatie Pensioenen van Interpolis (IPP) bestond na de fusie uit vier vestigingen. In dat proces vond IPP het van belang dat ook met betrekking tot gegevens dezelfde taal zou worden gesproken. Er waren te grote verschillen in de gehanteerde gegevens en systemen konden niet geïntegreerd worden. Door mij als consultant / architect is succesvol gepleit voor een structurele oplossing en is een uniforme gegevensset tot stand gebracht. Vervolgens is door mij de centrale afdeling Datamanagement opgezet voor de coördinatie tussen de vier vestigingen, het beheer en de verdere uitbouw. Verdere opdrachten Periode Opdrachtgever Cadans te Zeist (Basisregistratie, COBIT, ITL) Architect, projectleider, interim manager Detam Pensioen Services (DPS) te Utrecht Projectleider/Consultant Stichting Dyade te Nieuwegein Projectleider /architect / implementator 1997 Nederlandse Aardolie Maatschappij te Assen Projectleider Bvenet te Nijmegen Projectleider/Consultant ROC Nijmegen, Sector Techniek te Nijmegen Consultant 1995 Gemeente Den Ham Projectleider /procesmanager 1995 Bve Raad te De Bilt Projectleider /consultant Gemeente Rotterdam, Dienst Stedelijk Consultant Onderwijs (DSO) Regionaal Bureau Onderwijs Rijnmond te Rotterdam 1992 Ministerie van VROM te Den Haag Projectleider Eerdere werkgevers Nederlandse Aardolie Maatschappij Sectiechef AO Gemeente Enschede Coördinator I&A Shell Account manager Rijksuniversiteit Leiden Ontwerper Centrale Directie PTT Programmeur Projectleider /consultant / procesmanager Publicaties Titel Procesmanagementsystemen, ISBN Datum Maart 1993 Lidmaatschappen en bestuurlijke functies Instantie Datum Lid VNO NCW Midden 2005 Lid Industriële Kring Twente 1992 Lid Nederlands Genootschap voor Informatica 2005 Sponsor Theater De Kappen 2005 Sponsor Stichting geestelijk en maatschappelijk 1995 Welzijn Gehandicapten Nederland Curriculum vitae ing Th.A.P.M. (Theo) Geurts 5

CURRICULUM VITAE Opleiding Profiel Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen

CURRICULUM VITAE Opleiding Profiel Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen CURRICULUM VITAE Naam : Arjan Otter Geboortedatum : 16 april 1970 Adres : Zwenghout 20 Postcode : 3991 PG Woonplaats : Houten Telefoon : 06-29475048 Burgerlijke staat : Gehuwd Nationaliteit : Nederlandse

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld?

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? R.M. van Kempen (269108) Scriptiebegeleider: prof. dr. A.J. (Bram) Steijn Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis Master Thesis Mark Poen Utrecht, augustus 2005 Studentnummer: 527908 Universiteit van Tilburg Versiebeheer Versie Datum Opmerking 0.1 23 mei 2005 Eerste opzet scriptie 0.11 16 juni 2005 Verdere invulling

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Daphne Depassé White paper in opdracht van: Bachelor Toegepaste Informatica (lessen: Analyse) Doel: Het begrijpen van het belang

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding Voorwoord Het Programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) presenteert met genoegen de resultaten van de strategieontwikkeling open source software van de ministeries. Het Programmabureau NOiV stimuleerde

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur 2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpak 3 3. Wat is vitale infrastructuur (en welke partijen zijn daarbij betrokken)? 4 4. Relevante dreigingen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Mark Berck. Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero.

Curriculum Vitae. Mark Berck. Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero. Curriculum Vitae Mark Berck Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013 Contactadres: Cavero B.V. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero.nl Naam Mark Berck Woonplaats Utrecht Geboortedatum

Nadere informatie

Een terugblik. 1945-1968: Ontwikkeling van het Beroeps- en Handelsonderwijs tot aan de Mammoetwet

Een terugblik. 1945-1968: Ontwikkeling van het Beroeps- en Handelsonderwijs tot aan de Mammoetwet 1945-1968: Ontwikkeling van het Beroeps- en Handelsonderwijs tot aan de Mammoetwet De geschiedenis & ontwikkeling van het Handelsonderwijs Een terugblik 1962-1982: Ontwikkeling van het Handelsonderwijs

Nadere informatie

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marjan Völlmer 1 2 Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? De individuele aanpak

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

c u r r i c u l u m v i t a e

c u r r i c u l u m v i t a e c u r r i c u l u m v i t a e Ir. F.J.M. (Ferry) Wening Personalia Bedrijfsgegevens Naam: Wening Naam: Wening Consultancy Voorletters: F.J.M. (Ferry) Bedrijfsvorm: Eenmanszaak Titel: Ingenieur (Ir.) Adres:

Nadere informatie

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Toelichting: De Allegorie voor goed en slecht bestuur is een serie fresco s die rond 1338 geschilderd

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

Welzijnswerk is een vak

Welzijnswerk is een vak Welzijnswerk is een vak Naar een landelijk programma professionalisering welzijnswerk Katja van Vliet Nanne Boonstra Rally Rijkschroeff Eindrapportage, juli 2007 Opdrachtgever: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie.

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie. Persoonsgegevens Curriculum Vitae Marc de Boer Marc de Boer 06-14460350 Marc.de.boer@sology.nl Woonplaats Amsterdam Geboortedatum 21 oktober 1969 Nationaliteit Nederlandse BSN 1959 35 962 Profielschets

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight Ruimte om te delen De CT Infobox tien jaar in werking C.J. de Poot S. Flight De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen tien overheidsinstanties. Bij de oprichting van de CT Infobox is dit beeldmerk

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

F Bedrijfsvoering. 1 Huisvesting

F Bedrijfsvoering. 1 Huisvesting F Bedrijfsvoering 1 Huisvesting Amsterdam/Diemen Gezamenlijk met de VU, VUMC en de gemeente Amsterdam heeft een (stedenbouwkundig) onderzoek plaatsgevonden naar de inrichting van het VU-kwartier aan de

Nadere informatie