GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK MET TOMATEN IN 1976

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK MET TOMATEN IN 1976"

Transcriptie

1 S P R E G E R I S T I T U U T Haagsteeg 6, Wageningen Tel.: 8719I Rapprt n Drs. S.P. Shuten en mej. H.W. Strk GEBRUIKSWAARDEDERZEK MET MATE I 1976 Uitgebraht aan de 1 direteur van het Sprenger Instituut P rj eet n. 18

2 GEBRUIKSWAARDEDERZEK MET MATE I 1976 Drs. S.P. Shuten en mej. H.W. Strk ILEIDIG aar aanleiding van klahten in de praktijk ver de kwaliteit van het ras Snat werd het Sprenger Instituut verzht nderzek te verrihten aan een aantal tmaterassen. De klahten betreffen.a. slehte bewaarbaarheid van vral tmaten uit de vrege stkteelt. Er wrdt in verband hiermee wel aangeverd, dat het ras Snat een dunne vruhtwand zu hebben. Een andere klaht is, dat de vruhten van dit ras vrij smakels zuden zijn. WERKWIJZE Als regel werden de tmaten aan het Sprenger Instituut geleverd via het prefstatin te aaldwijk. Aan de mnsters werd het vlgende bepaald: a. drge stfgehalte en refratie in prenten; b. suiker en zuurgehalte in prenten;. het vitamine gehalte in mg%. Bepaald werd dit gehalte aan de vlgende nderdelen van de tmaat: vruhtwand, lulaire massa en zaadlij sten; d. de dikte van de vruhtwand, p vier plaatsen m.b.v. een shuifmaat in mm, gemeten aan een mnster van 25 tmaten per ras ; e. het aantal hlle vruhten en het aantal hkken per vruht in een mnster als nder d; f. de kleur van de lulaire massa in een mnster als nder d. Kleuren: rd, geel, gren en een mengsel van genemde kleuren; g. het uitstalleven en het ttale leven na plukken van de vruhten nder het eerste wrdt verstaan de tijd (in dagen) tussen stadium 6 ( vlledig ranje gekleurd bij 2 ) en stadium 8 (= rde tmaat, die verrijp (slap) is en niet meer in aanmerking kmt vr verkp in de winkel). Het tweede betreft de tijd tussen plukken en stadium 8. Bij de bepaling van beide werd dagelijks gentrleerd (de vruhten werden genummerd). Bewaring vnd steeds plaats bij 2Q en een r.v. van 8%; h. de invled p het ttale leven en het uitstalleven van handelingen, die p het bedrijf bij gsten en srteren vrkmen.

3 2 i. de smaak. Dit geshiedde met behulp van paarsgewijze vergelijkingen. Met deze methde' zijn de uitspraken van de keur, ders snel statistish te analyseren..b. Het spreekt vanzelf, dat niet alle bepalingen als bven pgesmd in ieder prefje werden uitgeverd. Een zeer gede zaak is, dat bij de verge1ijking van rassen steeds een ud referentieras, nl. Extase aanwezig was. Vr verdere bijznderheden: zie resultaten. RESULTATE (n Tabel zijn bepalingen vermeld, die aan mnsters van enkele rassen werden uitgeverd. De mnsters zijn van 24 en Tabel I.Bepalingenaantmaten (mnstergrtte:25vruhten)24en Bepaling datum rassen drge s tfgehalte (%) ' 5,6 Extase 5,7 47 5, ,4 Snat 5, , ,5 5,9 5,7 5,5 5,8 5,9 suikers {%) 2k 294 1,9 2,2 2,1 2, 2,1 2,1 diktevruhtwand (mm) 2k 294 5,9 5, 4,8 4,8 5,4 5,1 M 4, 4,8 4,7 5,2 5,6 hlheid (aantal) 2k ) ras n iseenvlezigtype mtrent de smaak van bvengenemde rassen het vlgende: twee maal werden de rassen gekeurd dr een panel van 26 persnenen. Het panel had in de twee keuringen niet dezelfde samenstelling. Met behulp van variantieanalyse (verslag 141, afdeling Wiskunde) kn geen vershil tussen de rassen nderling wrden aangetnd.

4 TabelI.I mvat de resultaten van bepalingen aan enkele andere rassen dan die in Tabel I werden genemd. De mnsters (5 vruhten) bestnden uit zahte en harde vruhten. Het S.l. werd verzht de bepalingen te den aan de zahte zwel als aan de ha rde vruhten.

5 I I ) 4> E M M 4> l!_ 4> U1 E ^""^ v r~ en i i v 1 T_ <D u»._,jl Q <U Q ) Q r H ' ÇA T v 4> ) T r^ T r». > <n 4> X LU ) û. <D jq, 41 J T. J>. X) '" 4> ' J ' ~. J u J XI U J 4> J " i> u XI J r v v v v v r» v r^ v vd vu Vu v ^s ÔP 4 41 W > I i_ v * ^ r» """. a^>. U) >..* m V v,_ vd v r^,. <H> ' r. ' v r. v JX v r r». r^ 1 r~, s ^, & * E <K>»' a > n +> +J t >4 ) 1 L > ^",. 41 a J J * v > v * «~ v *»» M > <u ^ vi < Ö *" 1 ' a S II J= I 4J en <D in ^ E * ^* «v < v ) l. 4» * i r a ) V l r^» t r V a» in J) ) E «41 J 1 <u vi Q) Û L <u +J t/1 u <u Q. <D n 4J (1) E J > <D d) XI XI E ) T r

6 aar aanleiding van de uitkmsten, samengevat in Tabel II, werden enkele bepalingen gedaan met tmaten van dezelfde herkmst. Er werd vrzihtig geplukt; het stadium van de tmaten was liht ranje. De resultaten staan in de tabellen III en IV. Alleen de rassen Snat en Extase werden in deze pref pgenmen. Tabel III. Bepalingen uitgeverd diret na plukken p (mnsterg rt te : 25 tmaten) bepaling Sna t Extase dikte vruhtwan i (mm) 1 * 5,2 5,2 aantal hkken 2,5 2,1 hlheid (aantal 1u1 a i re ma ssa "* rd 5 12 (aantal) < geel g ren mengse ) per vruht 4 bepalingen Tabel IV. Perentage tmaten in stadium 6 en stadium 8 na 1 dagen bewaring (éénmalige berdeling). bewaring p 1 uk stadium 6 (%) stadium 8 (%) stad iurn Snat Extase Snat Extase 5 dgn. ~*t >2 n ii > H _^ n 2 " H n ii H.,,\ H 1 dgn ) Stadia 1 t/m 6: 1 = vlledig gren; 6 = vlledig ranje; 8 = met de hand waarneembaar zaht

7 De tendens, dat Extase beter bewaarbaar lijkt dan Snat werd nader nderzht met prdukt van dezelfde herkmst als ver, meld in Tabel IV. In deze pref werd tevens nagegaan, wat de invled van de vrij ruwe handling is, die de tmaten p het kweëkbedrijf al meten drstaan. Er werd vrzihtig geplukt, waarna met de helft van de mnsters (A tmaten) een gesimuleerde handling werd uitgeverd. Het laatste betrf alleen het ruwe plukken (smijten in de plukmand) en srteren. De resultaten zijn in Tabel V samengevat. Tabel V. Invled van de handling p de kwaliteit (mnstergrtte; kq vruhtenstadium t/m 5 ; juli 1976). bepalingen Snat Extase ui tstalleven (dgn) ttale leven (dgn) met hand'inn M 8, znder handli ng 6,8 1,8 met handling 6,9 11,6 znder handl 8,6 1,7 in hlheid (aantal) rnde vruhten (aantal 9 h kleur l. massa: f* rd 1 6 (aantal); geel gren 27 5 De vraag, f het ras Snat beter f slehter bewaarbaar is dan een ander ras, is niet znder meer te beantwrden. Uit één kas knden rassen wrden verkregen. De tmaten werden vrzihtig geplukt en znder handling bewaard. Resultaten in Tabel VI. Tabel VI. Berdeling van de hudbaarheid van rassen (mnstergrtte 8 tmaten per ras; juli 1976). berde 1i ngen Jupiter Mi l Snat uitstal leven (dgn) 7,*» 7,7 1,2 ttale 1 even (dgn) 12,9 12,8 14,8 rnde vruht en (aantal) l. ma ssa: "rd 1 (aantal) < geel 2 9 g ren

8 7 Uit versheidene tabellen kan gelezen wrden, dat de kleur van de lulaire massa sterk varieert. Bekend is, dat er enig verband bestaat tussen de kleur van de lulaire massa en het vitamine gehalte. Vr het ras Snat werd dit tweemaal bepaald, d.w.z. in de vruhtwand, lulaire massa en de zaadlijsten. Resultaten: Tabel VII. I Tabel VII. Vitamine gehalte van de tmaat Snat (de bepalingen p en I6I976 betreffen dezelfde partij tmaten). kleur, l. massa g ren weefsel vruhtwand 1u1. massa zaadlijsten vitamine gehalte (mg%) I6I976 I6I , 19 16, , rd vruhtwand 1u1. massa zaad 1ijsten 2 2, ,5 1A ^k t 5 BESPREKIG RESULTATE Uit de rassenverge1ijking (Tabel l) kmen slehts zeer geringe vershillen tt uiting met betrekking tt drge stfgehalte en suikers. Het ude refer entie ras Extase blijkt vrijwel gelijk aan Snat. pmerkelijk is, dat het vlezige ras 6795 geen hqer drge stfgehalte heeft dan deandere rassen.verdediktevandevruhtwand enhetvrkmenvanhlheid kunnendevlgendepmerkingenwrdengemaakt*. a. Extase en Snat vertnen vrijwel geen vershil. b. In vereenstemming met de verwahting blijkt het ras 6795 een iets dunnere vruhtwand te hebben dan de andere rassen; Tevens kmen hierbij zeer weinig hlle vruhten vr.. De n's k8k, kj en 551 hebben een wat dikkere vruhtwand*dan Snat en Extase, terwijl het ras 551 bvendien pvalt dr het geringe aantal hlle vruhten. In tegenstelling tt de verwahting bl«ek n niet aangenamer van smaak dan de andere rassen.

9 8 pgemerkt dient te wrden, dat in de 1e keuring dit ras wel het aangenaamst werd gevnden.' In de herhaling van de smaaktets werd deze mening niet bevestigd, hetgeen nder meer het gevlg kan zijn van het vershil in waardering dr de twee panels. Verder is van belang, het niet aanwezige vershil tussen Snat en Extase. De vaak geuite bewering, dat Snat een slehte smaak zu hebben, vindt in deze waarneming geen steun. In Tabel II vallen de suiker en zuurgehalten p. De harde vruhten van alle rassen hebben een hger zuur en lager suikergehalte dan de zahte tmaten. Dit wijst p grtere rijpheid van de zahte vruhten. Van de harde mnsters blijkt Snat de dunste vruhtwand te hebben, hewel het vershil t..v. de andere rassen niet grt is. pmerkelijk is verder, dat het vershil tussen hard en zaht vr Snat k het grtste is. Bij deze uitspraken is het van belang te bedenken, dat er vr deze pref geen infrmatie is ver de manier van verzamelen van de mnsters en een eventuele pslag tussen gsten en aankmst p het S.l. Deze wetenshap beperkt het trekken van harde nlusies. iet afhankelijk is de waarneming, dat bij alle rassen (Tabel II) frequent drie hkken naast twee hkken per vruht vrkmen. Vershillen per ras zijn er t.a.v. dit punt wel. Het is ehter twijfelahtig f de mnsters grt geneg geweest zijn m b.v. te stellen, dat bij Snat vruhten met drie hkken vaker vrkmen dan vruhten met twee hkken. Tensltte verdient de kleur van de lulaire massa aandaht. Alleen bij Extase is' deze verwegend rd ( = nrmaal); bij alle andere rassen wrden allerlei kleuren aangetrffen. Wat dit te betekenen heeft, is niet duidelijk. De eerder genemde "slehte" mnsters (Tabel II) waren aanleiding aan de twee meest interessante rassen Extase en Snat (in vergelijkend pziht) ng wat bepalingen te den. De in Tabel III vermelde waarnemingen spreken duidelijke taal: a. geen vershil in dikte periarp; b. er is een tendens, dat driehkkigheid vaker bij Snat dan bij Extase vrkmt;. de lulaire massa is bij Snat vaak gren; bij Extase meer rd.

10 aar aanleiding van Tabel IV twee pmerkingen: ä. De waarde van de verkregen ijfers is beperkt, daar het hier een mmentpname bet reft.. rma 1 iter wrden de stadia 6 en 8 bepaald d.m.v. dagelijkse waarnemingen per vruht, b. ndanks de nder a. gemaakte restritie zijn er twee tendensen: 1. een stadiumeffet lijkt niet aanwezig; 2. Extase blijkt na 1 dagen in een betere nditie dan Snat. De nder 2. genemde tendens wrdt sterker, als men de resultaten in Tabel V beziet. Zwel het ttale leven als het uitstalleven is krter vr Snat: resp. 28% en 21% (met en znder handling) en k% en 21% (met en znder handling). Verder is er een nadelige invled van handling Vr beide rassen. De shade is erger vr Snat dan vr Extase; het uitstalleven wrdt vr Snat met kq% bekrt; vr Extase met 2%. Verder vertnt het ttale leven dezelfde tendens als het uitsta 1 even. Tabel V tnt tensltte vr de derde maal, dat de kleur van de lulaire massa van Extase verwegend rd, Snat meestal gren is. Uit Tabel VI blijkt duidelijk, dat zeker niet gesteld mag wrden, dat Snat na de gst een krt leven beshren is. Uit dit experiment nder de hier gebruikte mstandigheden met prdukt van één herkmst kmen de vlgende tendensen: a. gede bewaarbaarheid van het ras Snat; b. Snat heeft een iets betere bewaarbaarheid dan Mil en Jupiter;. alle drie rassen hebben verwegend grene lulaire massa en rnde vruhten. Tensltte kmt uit de bepalingen, vermeld in Tabel VII de vlgende zwakke tendens: Snat met rde lulaire massa lijkt wat meer vitamine j n de vruhtwand te bevatten dan tmaten met grene lulaire massa. Wrden ehter van de drie weefsets tde heveelheden vitamine 'pgeteld dan blijft slehts een vershil van mg% ver. Bij alle nlusies en tendensen in dit verslag dient bedaht te" wrden, dat met slehts één herkmst per pref werd gewerkt en de meeste bepalingen eenmalig waren. Dit hudt dus in, dat

11 1' m. b. t. de variabiliteit van de tmaterassen niets gezegd kan wrden.. SAMEVATTIG Enkele tmaterassen werden nderzht p een aantal kwaliteitsaspeten.a. in verband met in de praktijk irulerende klahten ver het ras Snat. De belangrijkste tendensen uit dit nderzek zijn: 1. De vruhtwand van Snat is even dik als van Extase. De nieuwere rassen tenderen naar een dikkere vruhtwand. 2. De smaak van Snat is niet slehter dan van Extase. Zelfs een signifiant vershil tussen de getetste rassen en een vlezig type bleek niet aantnbaar.. Drge stfgehalte, zuur en suikerwaarden vertnden geringe vershillen. k. De kleur van de lulaire massa is verwegend gren bij Snat, rd vr Extase. 5. Snat is ged bewaarbaar, zelfs iets beter dan Mil en Jupiter (iets minder dan Extase), wanneer geen handling, die nrmaal p het bedrijf plaatsvindt, wrdt tegepast. 6. Het uitstalleven en het ttale leven van Snat in Extase wrden nadelig beïnvled dr handling. 7. Tmaten van het ras Snat met rde lulaire massa lijken iets meer vitamine te bevatten dan vruhten met grene lulaire ma s sa. Wageningen, SPS/EvdL.

J. %^^^^ PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK

J. %^^^^ PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK \ BBLHEE &Zi ' /& ' REFSA R BW "7 ^'f (-'-AS E LDWJ J. %^^^^ REFSA R BW DER GLAS E LDWJ krpsla winterteelt 198-1984 rassenpre-f e berdeling R...R.. ir.j.stlk en A.B.Jansen Respetieveli jk: Rijksinstituut

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

James Boswell Examen Scheikunde Havo

James Boswell Examen Scheikunde Havo Datum: Tijd: 10:00-13:00 Aantal pgaven: 5 Aantal subvragen: 25 Ttaal aantal punten: 81 James Bswell Examen Scheikunde Hav Zet uw naam p alle blaadjes die u inlevert. Laat bij iedere pgave dr middel van

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767 Nb. Per vraag kunnen er meerdere gede antwrden zijn 1. Welke van de nderstaande bewering is juist? NEN 2767 is een: methdiek vr de bepaling van achterstallig nderhud bjectieve methdiek vr de bepaling van

Nadere informatie

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort Verkrte Handleiding Versie Beheerder Januari 2013 Inrichten van OTIB-skillsmanager in het krt OTIB-skillsmanager is een instrument waarmee leidinggevenden en medewerkers functinerings-, berdelings- f ntwikkelingsgesprekken

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

(Publikatie uitsluitend met toestemming van de diveotew?)

(Publikatie uitsluitend met toestemming van de diveotew?) SPRENGER I N S T I T U U T Haagsteeg 6, 6708 PM Wageningen Tel.: 837-I9I3 (Publikatie uitsluitend met testemming van de divetew?) RAPPRT N. 2095 Ir. G.H. van Nieuwenhuizen Ing. F.X.. Lijesteijn EEN TESTVAN

Nadere informatie

1.1. CIJFERS EMMEN 1.2. TEN OPZICHTE VAN ANDERE GEMEENTES GRONINGEN ZWOLLE VENLO TOTAALBEELD

1.1. CIJFERS EMMEN 1.2. TEN OPZICHTE VAN ANDERE GEMEENTES GRONINGEN ZWOLLE VENLO TOTAALBEELD 1. AANTAL KLACHTEN TOTAAL EN PER AFDELING 2 1.1. CIJFERS EMMEN 1.2. TEN OPZICHTE VAN ANDERE GEMEENTES 1.2.1. GRONINGEN 1.2.2. ZWOLLE 1.2.3. VENLO 1.2.. TOTAALBEELD 2 2 2 3 3 3 2. BEHANDElTERMIJNEN 2.1.

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten Interne Dienst vr Preventie en Bescherming p het Werk Afdeling Risicbeheer Veiligheidsinstructie vr pslag van gevaarlijke prducten in recipiënten Datum 20 januari 2011 Inleiding Opslag wrdt gedefinieerd

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

Organische microverontreinigingen in Rijn en Maas

Organische microverontreinigingen in Rijn en Maas Nvember 1999 Organische micrverntreinigingen in Rijn en Maas Opdrachtgever Vereniging van Rivierwaterbedrijven - RIWA Auteurs dr. ir. Th. H. M. Nij (Kiwa) E. Emke (Kiwa) INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 5 1

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Yut-Nol-E 1 (Uit: Kinderrechtenspelen)

Yut-Nol-E 1 (Uit: Kinderrechtenspelen) Yut-Nl-E 1 (Uit: Kinderrechtenspelen) Yut-Nl-E is een eeuwenud Kreaans gezelschapsspel dat traditineel p udejaarsavnd gespeeld wrdt. Typisch zijn het specifieke spelbrd en de "dbbelsteen" die uit 4 huten,

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Warmte inleiding. Opdracht 1. Wat weet je nog uit de tweede klas? Kruis bij iedere bewering aan of deze juist of onjuist is. Bewering Juist Onjuist

Warmte inleiding. Opdracht 1. Wat weet je nog uit de tweede klas? Kruis bij iedere bewering aan of deze juist of onjuist is. Bewering Juist Onjuist Warmte inleiding Opdracht 1. Wat weet je ng uit de tweede klas? Kruis bij iedere bewering aan f deze juist f njuist is. Bewering Juist Onjuist Temperatuur en warmte hebben dezelfde eenheid De eenheid van

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

SPREEKBEURT SPAANSE RIBBENSALAMANDER

SPREEKBEURT SPAANSE RIBBENSALAMANDER l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT SPAANSE RIBBENSALAMANDER AMFIBIEËN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

De zuivel terug in Heeg?

De zuivel terug in Heeg? De zuivel terug in Heeg? RAPPORTAGE Piltprject binnen Prject Drpslandbuw Zuidwest Friesland Drine van den Beukel, Lucie Gelderblm, Freya Zandstra MAART 2015 PRINTVERSIE Van deze rapprtage bestaan twee

Nadere informatie

Consumentenmeldingen over vermoedens afwijkingen slimme meter. Verslag van de afhandeling van meldingen via AVROTROS Radar

Consumentenmeldingen over vermoedens afwijkingen slimme meter. Verslag van de afhandeling van meldingen via AVROTROS Radar Cnsumentenmeldingen ver vermedens afwijkingen slimme meter Verslag van de afhandeling van meldingen via AVROTROS Radar september 2017 1 Achtergrnd In maart 2017 publiceerde de Universiteit Twente een nderzek

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet DB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : WM/MIW/SSl/8372 OPSTELLER : J.M.U. Geerse, 0522-276864

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Resultaten Enquête Bedrijven 2008

Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Gedrag & ervaringen van bedrijven p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Rapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie vr de Elektriciteits-

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw medewerker vr te bereiden. U ndigt uw medewerker

Nadere informatie

Openbare basisschool Westerkim Daltonschool Hoofdluisprotocol 15-09-2015

Openbare basisschool Westerkim Daltonschool Hoofdluisprotocol 15-09-2015 Openbare basisschl Westerkim Daltnschl Vermeerstraat 1 5102 DC Dngen 0162-313836 westerkim@bswesterkim.nl www.bswesterkim.nl Hfdluisprtcl 15-09-2015 Inhudspgave Inleiding 3 Wat wrdt er van verschillende

Nadere informatie

9< -3 WERKDOCUMENT. BEREKENEN VAN DE VETZUURSAMENSTELLING VAN RAAPOLIE MET HET C.D.S. (Chromatography Data System) door W.F. Keijzer en E.

9< -3 WERKDOCUMENT. BEREKENEN VAN DE VETZUURSAMENSTELLING VAN RAAPOLIE MET HET C.D.S. (Chromatography Data System) door W.F. Keijzer en E. WERKDOCUMENT BEREKENEN VAN DE VETZUURSAMENSTELLING VAN RAAPOLIE MET HET C.D.S. (Chrmatgraphy Data System) dr W.F. Keijzer en E. Schafstad R 124 1978-253 Abw September 2 9< -3 J K S D I E N S T VOOR DE

Nadere informatie

De opbouw van de Machinerichtlijn

De opbouw van de Machinerichtlijn De pbuw van de Machinerichtlijn Vrafgaand aan de fficiële tekst van de richtlijn zijn de verwegingen van de Raad van de Eurpese Gemeenschappen pgenmen. Deze verwegingen geven aan welke uitgangspunten hebben

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk)

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk) Ruimtelijke tekmstvisie drp (discussiestuk) Waarm dit vrstel De behefte aan een tekmstvisie vr de verdere ruimtelijke ntwikkeling van ns drp is ntstaan naar aanleiding van de bijeenkmsten met bewners ver

Nadere informatie

Opgave 4 Hout is een isolator. Aan een isolator kan je je niet branden. Wel aan een geleider!

Opgave 4 Hout is een isolator. Aan een isolator kan je je niet branden. Wel aan een geleider! Uitwerkingen 1 Opgave 1 Geleiding, strming en straling. Opgave 2 Metalen Kper, zilver, ld, ijzer, gud, nikkel, platin Hut, rubber, kurk, glas en zand. Opgave 3 Geleiding Strming Geleiding Opgave 4 Hut

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Resultaten Enquête Particulieren 2008

Resultaten Enquête Particulieren 2008 Resultaten Enquête Particulieren 2008 Gedrag & ervaringen van huishudelijke afnemers p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Deelrapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie

Nadere informatie

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties vr elkaar Algemene afspraken Gemeente Zwlle/ sprtvereniging gemeentelijke buitensprtaccmmdaties Algemene afspraken In dit dcument wrden alle afspraken tussen de gemeente Zwlle en de sprtverenigingen beschreven.

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over. De milieustraat

Het Leiderdorppanel over. De milieustraat Het Leiderdrppanel ver De milieustraat Mei 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling met het burgerpanel van Leiderdrp. Deze peiling ging ver de milieustraat. De milieustraat

Nadere informatie

9. Wat was het oorspronkelijke beroep van Domela?

9. Wat was het oorspronkelijke beroep van Domela? Na de maquettezaal km je in het Ferdinand Dmela Nieuwenhuis Museum. Dit museum bestaat uit drie verschillende ruimten: de infrmatie zaal, de studeerkamer en de gang waarin zijn verlijden centraal staat.

Nadere informatie

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland.

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland. Ntitie Prject D Verkenning infrmatievrziening huisvesting internatinale studenten in Nederland. In deze ntitie geven we beknpt de belangrijkste resultaten weer van prject D van de Rde Lper. 1. Achtergrnd

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

BLADERDEEG/KORSTDEEG

BLADERDEEG/KORSTDEEG BLADERDEEG/KORSTDEEG Brn: www.passie.hreca.nl - 2009 DE GRONDSTOFFEN Om de werking en de mgelijke afwijkingen van bladerdeeg te kunnen begrijpen, is het ndzakelijk iets te weten ver de rl die de verschillende

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting

Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting Afschaffing prefbeding Met de invering van het eenheidsstatuut kmt er een einde aan het prefbeding. Er wrdt wel een uitzndering vrzien vr studentenarbeid, tijdelijke

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ) subsidie Functioneel Gebruik Erfgoed

Veel gestelde vragen (FAQ) subsidie Functioneel Gebruik Erfgoed Veel gestelde vragen (FAQ) subsidie Functineel Gebruik Erfged De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: a. bescherming,

Nadere informatie

Chapter VI. Samenvatting en conclusies. -9t-

Chapter VI. Samenvatting en conclusies. -9t- Chapter VI Samenvatting en cnclusies Schl is een cmmercieel belangrijke platvissrt die algemeen vrkmt in de Nrdzee en de daaraan grenzende gebieden. De paaigebieden van de schl bevinden zich p pen zee,

Nadere informatie

Kwaliteits Controle Bureau Versie: 008 Versiedatum: 04-02-2014 Pagina : 1 van 5

Kwaliteits Controle Bureau Versie: 008 Versiedatum: 04-02-2014 Pagina : 1 van 5 Interpretaties bij EU handelsnrmen Kwaliteits Cntrle Bureau Pagina : 1 van 5 PAPRIKA II. KWALITEITSVOORSCHRIFTEN A. Minimumeisen Vr ernstige gebreken geldt een tlerantie van 2% vr Nederlandse paprika en

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

D.C.: 620.179.3 December 1971. Doorhardingsproef door afschrikken van een eindvlak van een stalen proefstaaf JOMINY-proef. Inhoud

D.C.: 620.179.3 December 1971. Doorhardingsproef door afschrikken van een eindvlak van een stalen proefstaaf JOMINY-proef. Inhoud D.C.: 620.179.3 December 1971 m O) Drhardingspref dr afschrikken van een eindvlak van een stalen prefstaaf JOMINY-pref EURONORM 23-71 Ol Inhud 1 BEGINSEL 6 VOORBEREIDING VAN DE HARDHEIDS- 2 DEFINITIES

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

CURSUS. Basis Elektriciteit

CURSUS. Basis Elektriciteit CURSUS Centrum Vlwassen Onderwijs VTI BRUGGE F. Rubben 1 Wat wrdt van de cursist verwacht? Attitude: In staat zijn binnen de vrgeschreven tijd een taak nauwkeurig te vltien. In staat zijn m zich aan te

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING ZONNEPARK MIDDELBURG 14-07-2015

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING ZONNEPARK MIDDELBURG 14-07-2015 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING ZONNEPARK MIDDELBURG 14072015 ZONNEPARK TORENWEG GrenLeven is vrnemens m p de lcatie aan de Trenweg in de gemeente Middelburg een nieuw znnepark te realiseren ten beheve van

Nadere informatie

Factsheet STOP4-7 Schooljaar

Factsheet STOP4-7 Schooljaar Factsheet STOP4-7 Schljaar 2014-2015 Tabel 1: Aantallen en respns Instelling /Lcatie Aantal deelnemers Aantal respns start en einde (%) Entréa 23 18 (78%) Nijmegen 9 6 (67%) Tiel 14 12 (86%) t Kabuterhuis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

WERKBLAD FUNDA.NL. Je kan met funda heel veel gegevens over je woonbuurt te weten komen!

WERKBLAD FUNDA.NL. Je kan met funda heel veel gegevens over je woonbuurt te weten komen! WERKBLAD FUNDA.NL Inleiding De mdule leefbaar Nederland gaat ver de verschillen in sciale mstandigheden tussen mensen. Het gaat ver verschillen in gezndheid, verschillen tussen stad en platteland en ver

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KANARIE VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KANARIE VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KANARIE VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KANARIE BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Eindrapportage Overgewicht, BOFT-gedrag en determinanten bij leerlingen op B-Fit scholen

Eindrapportage Overgewicht, BOFT-gedrag en determinanten bij leerlingen op B-Fit scholen TN-rapprt TN/LS 2012 R11028 Eindrapprtage vergewicht, BFT-gedrag en determinanten bij leerlingen p B-Fit schlen Behaviural and Scietal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Pstbus 2215 2301 E Leiden

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen gemeente Eindhven BIJLAGE 1: Participatieprces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Infrmeren, verzamelen wensen & meningen In deze bijlage een uitgebreide telichting p het participatieprces

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar

Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar Fabels in islatieland Wat waar is f niet waar Fabels verleven de tijden. Sms is dat ged. Maar het kan k verkeerd uitpakken. Eind jaren '70 bracht Sven (Stichting vrlichting energiebesparing nederland)

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvragenvan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) over het afschuiven van verantwoordelijkheid (vervolgvragen)

gemeente Eindhoven Raadsvragenvan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) over het afschuiven van verantwoordelijkheid (vervolgvragen) gemeente Eindhven Inbeknummer 12bst02008 Beslisdatum B&W 20 nvember 2012 Dssiernummer 12.47.103 (2.4.1) Raadsvragenvan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) ver het afschuiven van verantwrdelijkheid (vervlgvragen)

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

Ethiek. AG Jaarcongres 18 mei Pieter Kole

Ethiek. AG Jaarcongres 18 mei Pieter Kole Ethiek AG Jaarcngres 18 mei 2017 Pieter Kle Vr de verzekeraar was dit een gudmijn en de verzekerde betaalt veel te veel. Dat kn je van te vren k zien. (citaat van een actuaris) Waarm? Aandacht vr ethiek

Nadere informatie

EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN

EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN - - EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN PRINCIPES BENADERING Een efficiënt en vrdelig systeem kiezen m warmte uit te stralen Naast de prductiewijze, een kwaliteitsvlle verdeling en een efficiënte regeling,

Nadere informatie

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot Gastuderbureau KeKeK Anja Rijkens & Rianne Descht 2 Helaas kmt het in Nederland wel eens vr, dat een baby verlijdt aan wiegendd. Dit zu dus k kunnen gebeuren tijdens de pvanguren. Gastuderbureau KeKeK

Nadere informatie

Lutine Schoemaker Datum: 12 september 2013. Zomerstage 2013

Lutine Schoemaker Datum: 12 september 2013. Zomerstage 2013 Lutine Schemaker Datum: 12 september 2013 Zmerstage 2013 Stage QA Struik Fds Eurpe Inleiding In 1950 werd Struik sepfabriek pgericht dr Bernardus Struik in Vrthuizen. Naast sep maakt Struik tegenwrdig

Nadere informatie

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen Kenmerken en uitkmsten van prfessinele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen 20 nvember 2015 Prf. Dr. Sfie Vanassche Dr. An Katrien Sdermans Prf. dr. Ken Matthijs Family and Ppulatin Studies, KU Leuven

Nadere informatie

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials Cijfers & trends p de arbeidsmarkt vr hg pgeleide financials Alterim Arbeidsmarktindex Oktber 2015 Vrwrd Alterim presenteert de uitkmsten van de Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 514 hg

Nadere informatie

EFFECTEN VAN MECHANISCHE STRESS TIJDENS TRANSPORT OP DE HOUDBAARHEID VAN POTPLANTEN II

EFFECTEN VAN MECHANISCHE STRESS TIJDENS TRANSPORT OP DE HOUDBAARHEID VAN POTPLANTEN II Prefstatin vr Blemisterij en Glasgrente ISSN 13853015 Vestiging Aalsmeer Linnaeuslaan 2a, 1431 JV Aalsmeer Tel. 0297352525 FFTN VAN MHANISH STRSS TIJDNS TRANSPRT P D HUDBAARHID VAN PTPLANTN II Pref 4503.03

Nadere informatie

RESULTATEN ANALYSE VOCAAL-ENQUÊTE

RESULTATEN ANALYSE VOCAAL-ENQUÊTE Vrtgezet Onderwijs Cranendnck Aandacht en Actie vr Levensvatbaarheid RESULTATEN ANALYSE VOCAAL-ENQUÊTE AUTEUR(S) : Philip de Gey en Mat van der Heijden DOCUMENTNUMMER : VOCAAL/001 STATUS : Gereed vr verspreiding

Nadere informatie

PET/CT scan met koolhydraatarm dieet

PET/CT scan met koolhydraatarm dieet PET/CT scan met klhydraatarm dieet H14.025-01 Inhudspgave Inhudspgave... 1 Inleiding... 2 Wat is een PET/CT-scan?... 2 He bereidt u zich vr p het nderzek?... 3 Wat mag u drinken?... 3 Wat mag u eten?...

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

c: Wetenschappelijk _ Correctievoorschrift VWO :::s tij ~.- CD Inhoud 1 Algemene regels 2 Scoringsvoorschrift 2.1 Scoringsregels 2.

c: Wetenschappelijk _ Correctievoorschrift VWO :::s tij ~.- CD Inhoud 1 Algemene regels 2 Scoringsvoorschrift 2.1 Scoringsregels 2. _ Crrectievrschrift VWO ~ Vrbereidend c: Wetenschappelijk Onderwijs :::s ~.- CD s: U tij Tijdvak Inhud Algemene regels Scringsvrschrift. Scringsregels. Antwrdmdel 304 CV Begin - Algemene regels In het

Nadere informatie

Werkwijze bij integriteitsonderzoek Gemeente Amsterdam, Dienst Stadstoezicht

Werkwijze bij integriteitsonderzoek Gemeente Amsterdam, Dienst Stadstoezicht Rapprt Gemeentelijke Ombudsman Werkwijze bij integriteitsnderzek Gemeente Amsterdam, Dienst Stadstezicht RA0612519 17 nvember 2006 Samenvatting Verzeker, parkeercntrleur bij Dienst Stadstezicht, is buitengewn

Nadere informatie

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie.

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie. EO Betreft : Overeenkmst naar aanleiding van verleg met vakrganisaties p 17 maart 2015 Aan : akrganisaties an : Directie. Ons kenmerk: TvdBvak23032015 Pagina: 1/6 s 1. Omvang en duur van het cntract Cntractduur

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal Hallween Kleerkastgriezels Delstellingen De kinderen ervaren dat één gebeurtenis sms meerdere rzaken en gevlgen kan hebben. De kinderen ntdekken he het leven van een kledingstuk er vaak uitziet. De kinderen

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Beheerplan voor bouwhistorische objecten

Beheerplan voor bouwhistorische objecten Beheerplan vr buwhistrische bjecten 2.7.1 Inleiding Met een beschermd stadsgezicht, ngeveer 1500 mnumenten en een uniek laatmiddeleeuws bdemarchief heeft Drdrecht een mvangrijke bven- en ndergrndse cultuurhistrische

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Wilt u het volledige rapport van VROM inzien, klik dan hier. 2 Hoeveel kamers heeft uw woning? (de keuken telt niet mee)

Wilt u het volledige rapport van VROM inzien, klik dan hier. 2 Hoeveel kamers heeft uw woning? (de keuken telt niet mee) Vragenlijst VROM Dit is een vragenlijst vr het inventariseren van mgelijke knelpunten in uw eigen wning die een belemmering kunnen zijn vr bewning p hgere leeftijd. De vragenlijst geeft u infrmatie ver

Nadere informatie