Verzekeren kan altijd nog. Risicomanagement en bedrijfscontinuïteitsmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeren kan altijd nog. Risicomanagement en bedrijfscontinuïteitsmanagement"

Transcriptie

1 Verzekeren kan altijd nog Risicomanagement en bedrijfscontinuïteitsmanagement

2 Woord vooraf Soms hangt er iets in de lucht. Je merkt dat mensen op een bepaald terrein dezelfde kant op beginnen te denken en te werken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de omslag van verzekeringsadviseur naar risicoadviseur. Klanten worden steeds kritischer en willen transparantie over de toegevoegde waarde van hun adviseur. De wetgever voelde de maatschappelijke behoefte al aan en stelde een provisieverbod in voor complexe en impactvolle verzekeringsproducten, zoals beleggings- of overlijdensrisicoverzekeringen. Sommige adviseurs lopen inmiddels voorop en werken volledig op declaratiebasis, andere zijn bezig met de omslag en weer andere vragen zich af waar ze moeten beginnen. Welnu, met dit boek! Naast een overzicht van de theorie van risicomanagement en bedrijfscontinuïteitsmanagement biedt het ervaringen en opvattingen uit de praktijk van de nieuwe (advies)wereld. Bij het schrijven van dit boek zijn we geïnspireerd door de visie van Nationale-Nederlanden op de nieuwe wereld van de adviseur en waarderen we de ruimte die we hebben gekregen die visie op onze manier uit te werken. En dan gaat natuurlijk onze enorme waardering uit naar de deskundigen die tijd hebben vrijgemaakt om zich te laten interviewen en onze weergaven daarvan te beoordelen. Hun verhalen brengen het boek echt tot leven! We stellen het op prijs hen hier met naam en toenaam te noemen, op alfabetische volgorde van hun bedrijf: ABN AMRO, Marc van Doorenmaalen Ahold, Rubert Nieuwenhuis Aon, Iwan Drost BCxPERT, Joop Franke BSI, Jan van Buiten DNV GL, David Scheele DOOR Financial, Joost Riphagen Equens, Natascha Hannema en Eric Luijks Hoogeveen & Jansen, Dolf Hoogeveen en Arthur Janssen Hoppenbrouwers Elektrotechniek, Henny de Haas IG&H, Jan-Pieter van der Helm Lizanne Vroom Mandema & Partners, Roland Goldman en Hans Foppele Meeùs/UMG, Jaap den Breejen Nederlands Bureau voor Bedrijfscontinuïteit (NBBC), Bart Vermeulen NEN, Ying Ying Lau en Femke Werkman Next Step Factory, Jelle Bartels Risk Explorer, Ewout Strijker ServiceNow, Kees Henniphof Van Lanschot Chabot, Astrid van Helvoort VKG, Danny Siau Tot slot bedanken we NEN voor de inhoudelijke en stimulerende samenwerking om dit boek tot stand te laten komen. Inhoudelijk zijn we ook veel dank verschuldigd aan Dick Hortensius. Naast zijn eigen bijdrage heeft hij kritisch meegekeken naar onze verrichtingen, die soms gevaarlijk dicht bij zijn vakgebied kwamen, en zelfs een beetje erop.

3 We hopen dat dit boek bijdraagt aan de continuïteit van je bedrijfsvoering en wensen je veel succes bij de overgang naar de nieuwe advieswereld! Eén ding is zeker, je staat er niet alléén voor! Dus laat je inspireren en ondersteunen door een groeiend aantal gespecialiseerde adviseurs, opleidingsinstellingen en tools. Erik van de Crommenacker, Peter Dona, Siebrand van der Ploeg

4 Inhoud Inleiding [blz.nrs] Blok 1 Het bedrijf 1 Wie niet waagt, die niet wint 1.1 It s the strategy, stupid! 1.2 Strategie geeft richting 1.3 Missie: onderscheidend en herkenbaar 1.4 Visie: ambitie voor de toekomst 1.5 Doelstellingen: het wordt concreet oftewel SMART 1.6 Factoren die de continuïteit beïnvloeden 1.7 Stakeholders: partijen met een belang 1.8 Wie zien bedrijven als belangrijkste stakeholders? 1.9 Risico s en risicogeneigdheid 1.10 De scope: beperkt, stap voor stap of big bang? 1.11 Integreren met andere managementsystemen INTERVIEW Jan-Pieter van der Helm, IG&H Consulting & Interim: Klanten willen al veel meer zelf doen dan de adviesmarkt nu aanbiedt INTERVIEW Joost Riphagen, directeur DOOR Financial: Als adviseur ben je zelf het product 2 Businessmodel: dashboard met alle vitale bedrijfsprocessen 2.1 Businessmodel als gebruiksaanwijzing 2.2 Waarom zou je Canvas gaan toepassen? 2.3 Businessmodel Canvas op hoofdlijnen 2.4 Krachten die businessmodellen op hun kop kunnen zetten INTERVIEW Lizanne Vroom, senior risk management consultant: Hoe stel je de klant echt centraal in je risicomanagement? INTERVIEW Jelle Bartels, Next Step Factory: Zoek niet de enige juiste oplossing, zoek naar mogelijkheden! 3 Investeren in bedrijfscontinuïteit: sterke businesscase 3.1 Traditioneel risicomanagement versus bedrijfscontinuïteitsmanagement 3.2 Belang voor het bedrijf 3.3 Belang voor de keten 3.4 Lean en bedrijfscontinuïteit versterken elkaar 3.5 Alleen doen wat waarde heeft voor de klant 3.6 Meedenken met partijen met een belang 3.7 Zelf willen levert meer op dan van buitenaf moeten 3.8 Certificeren geeft betere resultaten INTERVIEW Roland Goldman en Hans Foppele, Mandema & Partners: Niet verzekeren is misschien wel het beste advies

5 INTERVIEW Dolf Hoogeveen en Arthur Janssen, Hoogeveen & Janssen Accountants en Belastingadviseurs: Ondernemer moet wekelijks kunnen zien of hij geld heeft verdiend 4 Leiderschap en het managen van risico s 4.1 De vele gedaantes van leiderschap 4.2 Twee tegengestelde basistypen 4.3 Geïntegreerd met de strategische doelen 4.4 Risicomanagement gaat ook om cultuur en gedrag 4.5 Het effect van leiderschap op risicomanagement 4.6 Dienstbaar leiderschap 4.7 Risicomanagement is everybody s business 4.8 Hoe krijg je ze mee? INTERVIEW Joop Franke FBCI, BCxPERT: BCM vraagt allereerst om gedragsverandering BLOG Peter Dona: Geen business continuity zonder human continuity Blok 2 Blik op de toekomst 5 Trends: de bomen in het bos van nieuws en hypes 5.1 Trends en ontwikkelingen ontdekken 5.2 Demografie: wereldwijde onbalans in leeftijdsopbouw 5.3 Sociaal-maatschappelijk: veranderingen op de arbeidsmarkt 5.4 Duurzaamheid in maatschappij, economie, milieu en politiek 5.5 Technologie en economie: gaan computers ons werk en inkomen afpakken? 5.6 Ecologie, economie, technologie: cradle-to-cradle 5.7 Big data en data mining: aanval op privacy of betere klantrelatie? 5.8 Moeizaam herstellende economie maakt banken terughoudend 5.9 Technologie: steeds kleiner, steeds slimmer, steeds meer geïntegreerd 5.10 Waar vind je al deze informatie? INTERVIEW Kees Henniphof, ServiceNow: IT is nu een shared service van iedereen, voor iedereen 6 Trends en scenario s: dynamische omgeving, dynamische strategie 6.1 Vooruitdenken 6.2 Inhoudelijk gericht of procesgericht 6.3 De relevante onzekerheden in kaart 6.4 Kijk vanuit verschillende invalshoeken 6.5 Denk vrij! 6.6 Eisen waar scenario s aan moeten voldoen 6.7 Het kan verschillende kanten op 6.8 Een scenario: een herkenbaar verhaal 6.9 Scenariodenken en humanresourcesmanagement 6.10 Strategische personeelsplanning (SPP) als basis voor scenario-ontwikkeling INTERVIEW Bart Vermeulen, NBBC: Hoe bewijs je je waarde als er géén brand is? INTERVIEW Jaap den Breejen, Meeùs: Durf bij bestaande klant eens vanaf nul te beginnen

6 Blok 3 Het managen van risico s 7 Risico s: accepteren, voorkomen, beperken of overdragen 7.1 Wees voorspelbaar! 7.2 Componenten van een risico 7.3 Twee hoofdterreinen: bedrijfscontinuïteit en duurzame inzetbaarheid 7.4 Welke risico s kun je beïnvloeden? 7.5 Planmatige aanpak in drie onderdelen 7.6 Risicobeoordeling: strategisch, tactisch en operationeel 7.7 Risicobehandeling: alternatieven afwegen 7.8 Checklist van risico s INTERVIEW Iwan Drost, Aon Global Risk Consulting: Concentreer je vooral op de impact INTERVIEW Bedrijfscontinuïteit bij Equens: Je bent zo sterk als je zwakste schakel 8 Continuïteit managen: voorkomen én genezen 8.1 Strategisch en operationeel zijn één geheel 8.2 Ongestoord uitvoeren van vitale activiteiten 8.3 Business-impactanalyse 8.4 Sluipende continuïteitsrisico s in het businessmodel (strategisch) 8.5 Ingrijpen bij plotselinge ontwrichtende verstoringen (operationeel) 8.6 Aanpak: altijd maatwerk 8.7 Manieren van voorbereiding 8.8 Draaiboek maken en oefenen INTERVIEW Marc van Doorenmaalen, BCM ABN AMRO: Verantwoording achteraf steeds belangrijker voor reputatie INTERVIEW Rubert Nieuwenhuis, Ahold: Zorg dat BCM aansluit op wat de organisatie écht belangrijk vindt ARTIKEL NEN KAMNieuwsbrief 4, 2014 Inspelen op disrupties met business continuity management 9 Human continuity management 9.1 Factor arbeid is cruciaal voor bedrijfscontinuïteit! 9.2 Inzetbaarheid wordt bedrijfseconomische factor 9.3 Strategisch en beleidsmatig kijken naar duurzame inzetbaarheid 9.4 Voorbeeldcase duurzame inzetbaarheid EXTRA TOELICHTING Human continuity management noodzaak voor de agile onderneming, Peter Dona INTERVIEW Henny de Haas/Hoppenbrouwers Techniek: Medewerker staat bij ons op nummer één Blok 4 Meten is weten hoe je moet managen 10 Managementsystemen 10.1 Wat is een managementsysteem eigenlijk? 10.2 De Demingcirkel 10.3 De toegevoegde waarde van een managementsysteem

7 10.4 Plug-in-model voor managementsysteemnormen 10.5 Het basismanagementsysteem 10.6 Risicomanagement 10.7 Bedrijfscontinuïteitsmanagement 10.8 Duurzame inzetbaarheid INTERVIEW Jan van Buiten, BSI: Je kunt met twee mensen al een managementsysteem bouwen 11 Certificatie 11.1 Principes van certificatie 11.2 De verschillende stappen bij certificatie 11.3 Wel of niet certificeren? 11.4 Duurzame inzetbaarheid en risicomanagement BLOG Dick Hortensius, Erik van de Crommenacker: ISO9001:2015 Kwaliteit en bedrijfscontinuïteit gaan hand in hand INTERMEZZO Managementmodellen Blok 5 Aan de slag met bedrijfscontinuïteit 12 In vijf stappen van verzekeringsverkoop naar risicoadvies 12.1 Stappenplan 12.2 Een aantal praktische tips INTERVIEW Astrid van Helvoort, Van Lanschot Chabot: De stap van product naar advies vergt durf! INTERVIEW Ewout Strijker, Risk Explorer: Zorg als adviseur dat je weet wat je moet weten! 13 Beroepsprofiel erkend risicoadviseur 13.1 Integrale visie op het managen van risico s 13.2 Doel: zekerheid bieden over advieskwaliteit 13.3 Twee richtingen: bedrijfscontinuïteit en duurzame inzetbaarheid 13.4 Inhoud NTA 8595 Beroepsprofiel erkend risicoadviseur Tot slot INTERVIEW David Scheele, DNV GL: Erkend risicoadviseur moet ook kunnen overtuigen INTERVIEW Ying Ying Lau en Femke Werkman, NEN: Marktpartijen bepalen de inhoud van de norm Websites Literatuur Over de auteurs

8 Inleiding Niet verzekeren is misschien wel het beste advies dat je als risicoadviseur kunt geven, aldus de prikkelende uitspraak van Roland Goldman, algemeen directeur van Mandema & Partners. Zijn uitspraak in een interview verderop in dit boek tekent in een notendop de verandering die de verzekeringswereld, en vooral die van het intermediair, begint door te maken. Bedrijven en instellingen verwachten van hun adviseur steeds meer transparantie en toegevoegde waarde op het gebied van risicomanagement en bedrijfscontinuïteitsmanagement. Daarbij is het van belang dat bedrijven zich realiseren wat zij van hun adviseur op deze gebieden mogen verwachten. Verzekeren is maar een van de mogelijkheden en het sluitstuk van een proces waarin de adviseur vanuit zijn expertise meedenkt over het voorkomen van risico s en het beperken van de schade die kan ontstaan als gevolg van verstoringen. Daarom ook de titel van dit boek: Verzekeren kan altijd nog. Voor wie? Met dit boek willen we allereerst verzekeringsadviseurs helpen deze omslag te maken en hen helpen betere gesprekspartners en dienstverleners voor hun zakelijke klanten te zijn. Hierbij is het essentieel om bestaande verwachtingspatronen te doorbreken. Ondernemers gaan er meestal van uit dat de adviseur wel vraagt wat hij wil weten en de adviseur denkt dat de ondernemer of medewerker wel vertelt wat hij aan informatie nodig heeft. Hierdoor komt in de praktijk veel informatie niet boven tafel. Met dit boek hopen we de adviseur te inspireren om dóór te vragen en de ondernemer om een zo compleet mogelijk beeld van zijn bedrijf te geven. We richten ons met dit boek niet alleen op verzekeringsadviseurs, maar ook op mensen die binnen bedrijven verantwoordelijk zijn voor risicomanagement en bedrijfscontinuïteitsmanagement (in feite is het everybody s business). Hiertoe rekenen we ook de interne HRM-adviseurs. In onze visie zijn medewerkers immers het belangrijkste kapitaal van een bedrijf en daarmee het meest bepalend voor de continuïteit. Dit leidt tot een bredere scope voor HR-afdelingen, ofwel door zelf deskundigheid op te bouwen, ofwel om op dit punt optimaal gebruik te maken van de deskundigheid van hun adviseur. Het is zaak dat alle betrokkenen echt naar de risico s voor de continuïteit kijken en zich niet met een poliskluitje in het riet laten sturen. Tot slot kan het boek in het hbo-onderwijs en bij vakgerichte opleidingen worden gebruikt, bijvoorbeeld in het kader van de certificering tot erkend risicoadviseur, en bij opleidingen voor ondernemers. Eigenlijk vinden we dat de combinatie risicomanagement en bedrijfscontinuïteitsmanagement een verplicht vak moet zijn binnen iedere bedrijfskundige, bedrijfseconomische en HRM-opleiding. Waar gaat het over? In dit boek halen we beide disciplines uit de operationele sfeer en beginnen we bij de strategie en doelstellingen van de organisatie. Hiermee volgen we de opzet van de norm voor bedrijfscontinuïteitsmanagement (ISO 22301) en de opzet van de nieuwe ISO-normen (High Level Structure), die eveneens eerst ingaan op de context van de organisatie. In onze visie is die context of strategie het aanknopingspunt voor het gesprek tussen adviseur en klant. Het gaat om het in kaart brengen van de risico s die het realiseren van de strategie en doelstellingen bedreigen. Het is dan aan de adviseur om hiervoor oplossingen aan te dragen. Niet helemaal nieuw, maar wel voor het eerst zo uitgebreid in deze context, is de grote nadruk die we naast bedrijfscontinuïteit leggen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zeker in kenniseconomieën kan het belang van medewerkers voor de continuïteit niet genoeg worden onderstreept. We hanteren hiervoor de door medeauteur Peter Dona bedachte term human continuity management (HCM).

DEEL 1 HOE ONTWIKKEL IK EEN BUSINESSCASE? 17. Batenmodellering 51 Batenrealisatie 56 De motiverende kracht van batenmanagement 59

DEEL 1 HOE ONTWIKKEL IK EEN BUSINESSCASE? 17. Batenmodellering 51 Batenrealisatie 56 De motiverende kracht van batenmanagement 59 VOORWOORD INHOUD De voordeur van Peter en Sanne 11 Inleiding 13 Wat vind je in dit boek? 13 Voor wie is dit boek? 15 Dan nog dit... 15 DEEL 1 HOE ONTWIKKEL IK EEN BUSINESSCASE? 17 1 Wat is een businesscase?

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Wat is social business? - Wat is social business?

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Management accounting control Resultaatverbetering en cultuurverandering OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Open-Book Management is een manier van bedrijfsvoering die past bij organisaties die

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Kennis van zaken. Wij verzekeren bij mensen die we kennen. Snel aan het werk, blije werkgever. over Schade- en Inkomensverzekeringen

Kennis van zaken. Wij verzekeren bij mensen die we kennen. Snel aan het werk, blije werkgever. over Schade- en Inkomensverzekeringen Kennis van zaken over Schade- en Inkomensverzekeringen Wij verzekeren bij mensen die we kennen Snel aan het werk, blije werkgever Logisitieke propositie op maat gesneden Nummer 6, Najaar 2012 WOORD VOORAF

Nadere informatie

De moed om los te laten

De moed om los te laten De moed om los te laten Pleidooi voor meer ruimte voor cliënt, professional en zorgondernemer Position paper kwaliteit Februari 2014 Anders kijken naar kwaliteit Dat Nederland zijn burgers goede langdurige

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel Bouwstenen voor een nieuw businessmodel 1 Bouwstenen voor een nieuw businessmodel kpmg.nl Inhoud bouwstenen 1 2 3 4 5 Voorwoord Op weg naar professioneel partnership Anders kijken naar financiering Werkkapitaal

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Vijf denkfouten over cybersecurity

Vijf denkfouten over cybersecurity Vijf denkfouten over cybersecurity Een bestuurdersperspectief op cybersecurity ADVISORY kpmg.nl 2 Vijf Continuous denkfouten auditing over and cybersecurity continuous monitoring: The current status and

Nadere informatie

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Trefwoorden Gedragsverandering Verandermanagement Communicatie PIM BOUWMAN EN LOES WOUTERSON 1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen Pim Bouwman richtte

Nadere informatie

Een frisse blik op de beste ideeën van de belangrijkste managementdenkers

Een frisse blik op de beste ideeën van de belangrijkste managementdenkers Een frisse blik op de beste ideeën van de belangrijkste managementdenkers Ben Tiggelaar MBA in één dag het Boek Een frisse blik op de beste ideeën van de belangrijkste managementdenkers Ben Tiggelaar &

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

29 november 2011 Beatrixgebouw Utrecht

29 november 2011 Beatrixgebouw Utrecht Programma pagina 8 Parallelsessies pagina 21 Partners aan het woord pagina 50 29 november 2011 Beatrixgebouw Utrecht De Verzekeringsbranchedag is een initiatief van AssurantieMagazine en Het Verzekeringsblad

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie