SABAM Videografische Reproductierechten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SABAM Videografische Reproductierechten"

Transcriptie

1 SABAM Videografische Reproductierechten

2 Videografische Reproductierechten - Pagina 2 - ALGEMENE PRINCIPES Alleen de auteur van een literair of artistiek werk heeft het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook te REPRODUCEREN of te laten reproduceren. Dit principe (artikel 1 van de wet van 30 juni 1994) vormt de wettelijke basis voor het reproductierecht. Onze wet en de internationale conventies die door België werden erkend verlenen de auteur dus het exclusieve recht om de reproductie van zijn werken toe te laten. Een recht toekennen is één ding. De auteur alle middelen ter beschikking stellen om dit recht ook daadwerkelijk te kunnen benutten is een andere zaak. Met andere woorden, hij heeft niet automatisch de mogelijkheden om een vergoeding te bekomen voor elk gebruik dat mogelijk gemaakt wordt door de technologische vooruitgang, de snelheid en de veelheid van de verspreidings- en reproductietechnieken. De auteurs hebben bijgevolg zelf deze mogelijkheden geschapen door het oprichten van en het toevertrouwen van hun beroepsbelangen aan organisaties die men auteursverenigingen noemt.

3 Videografische Reproductierechten - Pagina 3 - SABAM 3 REPERTOIRE VAN SABAM 4 BEHEER VAN HET REPRODUCTIERECHT 5 LICENTIE & INNING 5 DE SYNCHRONISATIERECHTEN 5 Films - Publicitaire Spots 6 Institutioneel gebruik van video s, dvd s en CD-Rom s 11 Radioprogramma's - Geluidsproducties 12 On-Line 13 DVD s van bestaande tv-programma s 14 Karaoke 14 DE DUPLICATIERECHTEN 15 Algemene Bepalingen 15 A. Kopieën van dvd s bestemd voor verkoop (Homevideo) 15 B. Kopieën van bedrijfsfilms/onderwijsfilms/promofilms 16 C. Muziek DVD s 16 Bijkomende Opmerkingen 17 Voorwaarden voor toelating tot sonorisatie 17 Naburige rechten 17 Het publiek domein 17 Het publiek uitvoeringsrecht 17

4 Videografische Reproductierechten - Pagina 4 - SABAM Sabam is de vereniging in België die, onder mandaat van de auteurs, in hun plaats handelt en de toelatingsvoorwaarden voor het gebruik van hun werken vaststelt. Omdat de meeste auteurs, componisten en uitgevers het beheer van hun werken hebben toevertrouwd aan Sabam, kan zij vrij gemakkelijk alle wettelijke toelatingen verlenen voor de reproductie van de werken van haar repertoire op elke geluids- of audiovisuele drager. REPERTOIRE VAN SABAM Als collectieve beheersvereniging van auteursrechten beheert Sabam het geheel van de diverse auteursrechten. Zowel wat muziek, schilderijen, toneel, fotografie, audiovisuele werken, enz. betreft, verdedigt Sabam de belangen van: - haar eigen leden - de leden van buitenlandse verenigingen die zij vertegenwoordigt De werken die tot het publiek domein behoren (70 jaar na het overlijden van de auteur) behoren uiteraard niet tot het maatschappelijk repertoire (= repertoire van SABAM), behalve indien zij bewerkt of gearrangeerd werden door een auteur of componist die lid is van Sabam of een door haar vertegenwoordigde vereniging. In dat geval maakt deze bewerking of dit arrangement opnieuw deel uit van het maatschappelijk repertoire, en geniet het, als nieuw werk, hierdoor de wettelijke bescherming. Wat is het reproductierecht? Het is het exclusief recht van de auteur om de materiële vastlegging van zijn werk door middel van procédés die toelaten het werk aan het publiek mee te delen, te verbieden of toe te staan. De verschillende punten waarover de toelating van de auteur moet gelden zijn de opname, de verveelvoudiging van de opname, de verspreiding van de exemplaren en het publiek gebruik of uitzending. Onder mechanisch reproductierecht worden alle reproducties verstaan, behalve deze op papier (grafische uitgave). Hieronder valt dus elke drager (wat ook de wijze van opname mag zijn) die toelaat een werk te beluisteren of te bekijken. Met andere woorden, elke vastlegging van een werk (zelfs indien het eigen werken betreft) op gelijk welke drager, dat door middel van een apparaat kan beluisterd of bekeken worden, moet beschouwd worden als een mechanische reproductie die onder het beheer van Sabam valt, indien de rechthebbenden lid zijn van de vereniging.

5 Videografische Reproductierechten - Pagina 5 - BEHEER VAN HET REPRODUCTIERECHT LICENTIE & INNING Bij de vervaardiging van audiovisuele producties zal het regelmatig voorkomen dat aan de productie muziek toegevoegd wordt ter begeleiding of ondersteuning van het programma. De producent, de tussenpersoon, de publiciteitsregie en het publiciteitsagentschap dienen op dat moment rekening te houden met de wettelijke verplichtingen. Het bedrag aan rechten kan, indien men niet eerst informatie ingewonnen heeft bij SABAM, het geplande productiebudget sterk beïnvloeden. Men dient dus bij het bepalen van dit budget, en meer bepaald voor de postproductie, rekening te houden met de vergoeding voor de reproductierechten. Verderop zal uitvoerig ingegaan worden op de te volgen procedure voor het verkrijgen van de nodige toestemmingen voor de reproductie van muziekwerken in audiovisuele producties alsook in publicitaire spots. DE SYNCHRONISATIERECHTEN Concreet betekent synchronisatierecht dat de componist of zijn vertegenwoordiger, de uitgever, het recht heeft de toelating te verlenen of te weigeren, om een muziekwerk of een deel ervan waarvan hij titularis is, te gebruiken in een geluidsband van bv. : - fictie- en bioscoopfilms van korte, gemiddelde of lange speelduur, die vertoond worden in zalen of via de televisie, - documentaire bioscoopfilms, die vertoond worden in zalen of via de televisie, - alle audiovisuele- en multimedia produkten met een commercieel en/of publicitair karakter, die bestemd zijn voor om het even welk publiek, - bioscoopfilms of documentaires van om het even welke categorie, die gerealiseerd worden door amateurs, - om het even welke producties met opvoedkundig karakter, - om het even welke andere producties van niet-commerciële aard.

6 Videografische Reproductierechten - Pagina 6 - FILMS PUBLICITAIRE SPOTS VIDEOPRODUCTIES DVD CD-ROM Drie soorten muziek komen in aanmerking: A. originele muziek, B. reeds bestaande muziek (verkrijgbaar bij de platenhandel), C. illustratiemuziek (zgn. library- of stock music) A. ORIGINELE MUZIEK De producent vraagt aan een componist om originele muziek te schrijven. Er is op dat moment sprake van een bestelling, die ook als dusdanig rechtstreeks wordt vergoed. Zij houdt echter geen enkele afstand van rechten in ten voordele van de producent. Het origineel werk wordt door de componist gedeponeerd bij SABAM, indien hij door deze vereniging vertegenwoordigd wordt. Een modelcontract is beschikbaar. B. REEDS BESTAANDE MUZIEK De producent wenst gebruik te maken van één of meerdere reeds bestaande werken (al dan niet fragmentarisch) die opgenomen werden op gewone handelsplaten. Hij dient daarvoor vooraf bij SABAM de toelating aan te vragen en te bekomen. Dit kan door middel van een eenvoudige brief of met een speciaal formulier (verkrijgbaar op aanvraag), en moet minimaal volgende informatie bevatten: - de titels van de muziekwerken en de namen van de componisten, - de duur van de gekozen fragmenten, - het gebruik van deze muziek (gezongen of instrumentale versie, visuele interpretatie, background of featured), - de herkomst van de opname (zelf gerealiseerd of van bestaande geluidsdragers), - titel van de film, - aard van de film (langspeel- of kortfilm) en de voorziene exploitatievoorwaarden (bioscopen, festivals, televisie, gebied van verspreiding,...) - voor publicitaire spots is het van belang alle exploitatievoorwaarden te preciseren (produkt, klant, media, aantal passages, periode, storyboard, tekst, enz...), - voor de langspeelfilms: evaluatie van het budget, naam van de regisseur, scenarist en hoofdacteurs, synopsis, scènebeschrijving wanneer men de muziek hoort,... - genre van de film (komedie, politiefilm,...).

7 Videografische Reproductierechten - Pagina 7 - WAAROM? Of het werk nu op de voor- (featured) of achtergrond (background) wordt gebruikt, al dan niet integraal gereproduceerd, kan SABAM niet automatisch toestemming verlenen voor haar reproductie op een drager waarvan de bestemming of inhoud, inbreuk zou kunnen plegen op de morele rechten van de scheppende kunstenaars. Deze laatsten zijn dus de ENIGEN die zonder meer de aanwending van het werk in een afgeleide vorm en bestemming kunnen verbieden ofwel hun financiële voorwaarden bepalen. TERMIJNEN: SABAM dient (geval per geval- zowel in binnen- als buitenland) de rechthebbenden te raadplegen. Bij sommige uitgevers moet de onderhandeling rechtstreeks gebeuren. Het is daarom belangrijk om vroeg genoeg de aanvraag in te dienen, in ieder geval vóór het afsluiten van het productiebudget. TARIEVEN (zonder BTW): Worden vastgesteld door de rechthebbenden (componisten, auteurs, uitgevers).

8 Videografische Reproductierechten - Pagina 8 - C. ILLUSTRATIEMUZIEK Een zevental uitgevers verdelen catalogi met muziek die speciaal gecreëerd werd voor muzikale illustratie. Deze muziek wordt library music of stock music genoemd. Zij is meestal niet verkrijgbaar bij de platenhandel. Een lijst van deze verdelers is verkrijgbaar. TERMIJNEN: Bij gebruik van library music dient SABAM de rechthebbenden niet meer te raadplegen. Het gebruik wordt dus eenvoudiger en sneller geregeld, eenvoudig door het SABAM aanvraagformulier in te dienen (beschikbaar op onze website via de online aangiftemodule e-licensing of op documenten downloaden productie audio-video). TARIEVEN (ZONDER BTW): Zijn vastgesteld door SABAM in overleg met de uitgevers en gelden voor: 1. video - films - tv - radio - audioprogramma's, multimediaproducties voor exploitatie binnen de E.U. (verhoging van de tarieven met 33% voor een bijkomend land en met 200% voor wereldwijd). Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. 2. radio-tv-bioscoop spots (publicitair of promo) voor een exploitatie binnen België. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. BELANGRIJK Deze tarieven omvatten eveneens de rechten van de platenproducent. Bijgevolg dient er geen andere aanvraag tot deze producenten te worden gericht. BIOSCOOP Commerciële films Niet-commerciële films Publicitaire spots (per jaar) Lokale publiciteit (per jaar) Per muziekwerk, per fractie van 30 of een deel hiervan. BILLBOARDS* (per jaar) 57 28

9 Videografische Reproductierechten - Pagina 9 - TELEVISIE A. TRADITIONELE NETTEN (O.M. VRT, KETNET/CANVAS, VTM, KA2, VT 4, VIJFTV, RTBF, RTL/TVI, AB3, AB4, BRF) Kort- of langspeelfilms, documentaires, Publicitaire spots Promotie spots feuilletons, TV-reeksen Per muziekwerk, per fractie van 30 of een deel hiervan. Per muziekwerk, per jaar, per fractie van 30 of een deel hiervan, per zender. Per muziekwerk, per jaar, per fractie van 30 of een deel hiervan, per zender Per bijkomende zender: supplement van 20% BILLBOARDS * Per bijkomende zender: supplement van 20% Kort- of langspeelfilms, documentaires, feuilletons, TV-reeksen TELEVISIE B. REGIONALE NETTEN Publicitaire spots Promotie spots Per muziekwerk, per fractie van Per muziekwerk, per jaar, per Per muziekwerk, per jaar, per fractie van 30 of een deel 30 of een deel hiervan. fractie van 30 of een deel hiervan, per zender hiervan, per zender Per bijkomende zender: supplement van 20% BILLBOARDS * Per bijkomende zender: supplement van 20% * BILLBOARDS: Buiten publiciteitsblokken: korte spots waarin de sponsor van een bepaald programma wordt vermeld. Binnen publiciteitsblokken: spots tot maximum 10 sec. zonder dynamische beelden

10 Videografische Reproductierechten - Pagina 10 - TELEVISIE C. DOELGROEP TELEVISIE 50% van het tarief "Nationale Publiciteit" (Televisie, traditionele netten), m.a.w. 285, per muziekwerk, per fractie van 30 of een deel hiervan, per jaar voor één TV-omroep, + 20% per bijkomende zender. FILM - VIDEO - AMATEURS Met elk van deze verenigingen van amateurcineasten werd een bijzondere overeenkomst afgesloten. Wie meer informatie wil, kan zich tot hen wenden: - Centrum voor Beeldexpressie (CvB) Boomsesteenweg 333 bus Wilrijk - Fédération des Cinéastes Vidéastes Francophones de Belgique (FCVFB) Rue Lossignol Baulers - Diaporama Club België (DCB) Park te Poldere 5, bus De Pinte - Leuvense Filmgroep Stippelberg Westerlo - Vlaamse Amateur Cineasten vzw (VAC) Speeltuinlaan Mortsel - Vidéo Wall asbl Charreau de Dréhance Dinant Fédération de Cercles Photographiques asbl. (FCP) Rue des Sapins Plainevaux

11 Videografische Reproductierechten - Pagina 11 - INSTITUTIONEEL GEBRUIK VAN VIDEO'S, DVD S & CD-ROM S Men dient hier eenzelfde onderscheid te maken tussen de verschillende soorten muziek (origineel, reeds bestaand, illustratiemuziek). De werkwijze is eenvoudig: de producent van de video, DVD of CD-ROM wendt zich rechtstreeks tot SABAM en vult het aanvraagformulier in. A. originele muziek: zie hoger (pagina 6) B. reeds bestaande muziek: zie hoger (pagina 6-7) C. illustratiemuziek: Tarieven (zonder BTW): VIDEOGRAM, DVD, CD-ROM Producties voor vorming of informatie gericht naar een bepaalde sector (bv. intern voor bedrijf, school, vereniging). 29 Producties met een promotioneel karakter gericht op een extern, vrij toegankelijk publiek 48 Indien de productie ook op een website wordt geplaatst : supplement van 20% Per muziekwerk, per fractie van 30 of deel hiervan. De duplicatierechten voor de kopieën zijn inbegrepen tot en met 50 exemplaren. BELANGRIJK Bij gebruik van werken uit catalogi van één enkele producent worden de vergoedingen degressief berekend: - per fractie van 30 seconden: tot 5 minuten, - per fractie van 1 minuut : vanaf de 5de tot de 10de minuut, - per fractie van 2 minuten : vanaf de 10de tot de 20ste minuut, - per fractie van 4 minuten : vanaf de 20ste minuut.

12 Videografische Reproductierechten - Pagina 12 - Tarieven low cost : Totale duur van de muziek in verhouding tot de totale duur van de AV-productie Percentage op het productiebudget dat in aanmerking wordt genomen om de vergoeding te bepalen Minimum vergoeding % 10% % 9% % 8% % 7% % 6% % 5% (minimum) 75 Voor low-budget producties, d.w.z. producties waarvan het totaal budget maximum bedraagt, kan een low cost tarief toegepast worden na evaluatie door SABAM van de productiekosten. Een dubbel van het detail van de productiekosten dient daarom bij de aanvraag gevoegd te worden. Het 'low cost' tarief kan uitsluitend worden toegepast wanneer de aanvraag vóór de realisatie van de productie bij SABAM is ingediend. RADIOPROGRAMMA'S - GELUIDSPRODUCTIES Opnieuw dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de verschillende soorten muziek (origineel, reeds bestaand, illustratiemuziek). De procedure is dezelfde als voor audiovisuele producties. A. originele muziek: zie hoger (pagina 6) B. reeds bestaande muziek: zie hoger (pagina 6-7) C. illustratiemuziek:

13 Videografische Reproductierechten - Pagina 13 - Tarieven (zonder BTW): RADIO Normaal Nationale programma publiciteit per jaar/per regie - per bijkomende regie + 20% 92 Regionale Publiciteit Lokale publiciteit Promotie - per jaar 23 (max. 2 radio's) 46 (van 3 tot 7 radio's) - per jaar per jaar - per regie Per muziekwerk, per fractie van 30 of deel hiervan AUDIO Per jaar Interne vorming Promo-extern gebruik Publicitair (per jaar) Per muziekwerk, per fractie van 30 of deel hiervan ON - LINE A. originele muziek: zie hoger (pagina 6) B. reeds bestaande muziek: zie hoger (pagina 6-7) C. illustratiemuziek: Gewoon gebruik als achtergrondmuziek: 55, per muziekwerk, per fractie van 30 of deel hiervan. Gebruik voor publicitaire doeleinden (spotje): 270, per muziekwerk, per fractie van 30 of deel hiervan. Voor de publieke uitvoering dient een bijkomende toelating bekomen te worden!

14 Videografische Reproductierechten - Pagina 14 - DVD S VAN BESTAANDE TV-PROGRAMMA S Tarief synchronisatierechten voor de gebruikte muzikale werken in bestaande televisieprogramma s die op DVD worden gereproduceerd: A. ORIGINELE MUZIEK rechtstreekse deal met componist B. BESTAANDE MUZIKALE WERKEN UIT HET ALGEMEEN REPERTOIRE - in de generiek, per aflevering: 250 voor de begingeneriek en 250 voor de eindgeneriek, zelf indien het om hetzelfde werk gaat. - die tussenin gebruikt worden: 100 per track, ongeacht de duurtijd C. ILLUSTRATIEMUZIEK 48,00 per track, ongeacht de duurtijd en het gebruik (generiek of tussenin) KARAOKE Karaoke bestaat meestal uit audio (de instrumentale versie van een nummer), en video (beelden die de sfeer van het liedje oproepen) en de grafische reproductie van de tekst op het scherm. De producent dient de toelatingen te bekomen voor het synchronisatierecht (beelden) en het grafisch reproductierecht (tekst). Bovenop de vergoeding verschuldigd voor het bekomen van bovengenoemde toelatingen, is een duplicatierecht verschuldigd per geëxploiteerd exemplaar. Dit duplicatierecht bedraagt 8% op de kleinhandelsprijs van de DVD. Gelieve ons hiervoor een Aanvraag tot reproductie op geluidsdrager toe te sturen.

15 Videografische Reproductierechten - Pagina 15 - DE DUPLICATIERECHTEN Algemene bepalingen De rechten op de kopieën van cinematografische films nodig voor de exploitatie van de film in de filmzalen zijn begrepen in de synchronisatierechten. Er dienen hiervoor dus geen bijkomende duplicatierechten geregeld te worden. Wat de videogrammen betreft, kunnen de toelatingen tot duplicatie van bestaande programma s in de meeste gevallen pas verstrekt worden nadat men de rechthebbenden geraadpleegd heeft. De hierna vermelde tarieven gelden dus slechts onder dit voorbehoud. A) KOPIEËN VAN DVD S BESTEMD VOOR VERKOOP OF VERHUUR AAN HET PUBLIEK VOOR PRIVE-GEBRUIK, MET REPERTOIRE VAN SABAM (Homevideo) De toelatingen worden verleend onder volgende voorwaarden: - indien de film muziekwerken van het SABAM-repertoire bevat, bedraagt het percentage van de vergoeding 3,5% van de groothandelsprijs. Dit wordt berekend in functie van de muziekduur ten opzichte van de totale duur van de film, en rekening houdend met een minimumvergoeding per exemplaar van 0,11. - indien naast de muziek, ook de realisatie en het scenario door SABAM worden beheerd, bedraagt het percentage van de vergoeding 6,10% van de groothandelsprijs, rekening houdend met een minimumvergoeding per exemplaar van 0,19.

16 Videografische Reproductierechten - Pagina 16 - B) KOPIEËN VAN BEDRIJFSFILMS/ONDERWIJSFILMS/PROMOFILMS Muziek Vergoeding per ex. muziekduur tot 4 0,10 8' 0,20 16' 0,30 30' 0,45 60' 0,62 90' 0,80 120' 1 C) MUZIEKDVD S Het percentage van de vergoeding bedraagt 8% van de kleinhandelsprijs rekening houdend met een minimumvergoeding per exemplaar (zie brochure Fonografische reproductierechten).

17 Videografische Reproductierechten - Pagina 17 - Bijkomende opmerkingen Voorwaarden toelating tot sonorisatie De voorwaarden vermeld op het aanvraagformulier om toelating tot sonorisatie maken integraal deel uit van de voorwaarden opgenomen in deze brochure. Naburige rechten Wanneer muziek wordt overgenomen van handelsplaten of CD s, is behalve de toestemming waarvan hoger sprake, ook de toestemming vereist van de platenfirma voor het gebruik van de opname en van de betrokken uitvoerend artiest. Het publiek domein Er wordt nogal eens verondersteld dat het gebruik van korte fragmenten onder de 30 vrij van auteursrecht zou zijn. Dit is onjuist. Volgens de auteurswet is een werk enkel vrij van auteursrechten wanneer dat werk tot het publiek domein behoort, d.w.z. wanneer de langstlevende auteur ten minste zeventig jaar overleden is. Daarenboven kan er ook nog sprake zijn van een auteursrechtelijk beschermde bewerking of arrangement. Het publiek uitvoeringsrecht Terwijl de aanvraag tot toestemming van reproductie ten laste valt van de producent en tevens een verantwoordelijkheid is voor ieder die aan de realisatie van een AV-productie deelneemt, moet de persoon of organisatie die de AV-productie in het openbaar vertoont of laat vertonen (bijv. televisie) de toestemming voor de publieke uitvoering van het werk bezitten. Deze toestemming dient te worden aangevraagd via onze Frontoffice

SABAM Muziek op een beelddrager

SABAM Muziek op een beelddrager SABAM Muziek op een beelddrager Muziek op een beelddrager - Pagina 2 - INHOUDSTAFEL 1. Algemene principes 2. Mechanisch reproductierecht 2.1. Synchronisatierechten 2.1.1. Films publicitaire spots videoproducties

Nadere informatie

Fonografische Reproductierechten

Fonografische Reproductierechten Fonografische Reproductierechten ALGEMENE PRINCIPES Alleen de auteur van een literair of artistiek werk heeft het recht om het op welke wijze of in welk vorm ook te REPRODUCEREN of te laten reproduceren.

Nadere informatie

Let s Sync een onderzoek naar synchronisatierechten

Let s Sync een onderzoek naar synchronisatierechten Let s Sync een onderzoek naar synchronisatierechten door Stijn Van der Borght Let s Sync een onderzoek naar synchronisatierechten door Stijn Van der Borght Woord vooraf Het uitvoeren van mijn onderzoek

Nadere informatie

muziek op een geluidsdrager

muziek op een geluidsdrager muziek op een geluidsdrager inhoud 1 > ALGEMENE PRINCIPES BLZ 5 2.6 MUZIEKDIENSTEN VOOR PROFESSIONELE DOELEINDEN blz 15 2 > MECHANISCH REPRODUCTIERECHT BLZ 7 2.6.1. DIGITALE MUZIEKBESTANDEN blz 15 2.1

Nadere informatie

Letterkundige reproductierechten

Letterkundige reproductierechten Letterkundige reproductierechten ALGEMENE PRINCIPES Alleen de auteur van een letterkundig of artistiek werk heeft het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook te REPRODUCEREN of te laten reproduceren.

Nadere informatie

Check-list voor het onderhandelen over een licentiecontract

Check-list voor het onderhandelen over een licentiecontract Het licentiecontract Check-list voor het onderhandelen over een licentiecontract WAARSCHUWING: Onze check-lists zijn bedoeld om u te helpen om bepaalde vragen te formuleren die u zich bij het onderhandelen

Nadere informatie

Muziek in audiovisuele producties

Muziek in audiovisuele producties Muziek in audiovisuele producties Tarieven per 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding 04 2. Het muziekauteursrecht 2.1 Over geestelijk eigendom 05 2.2 De Nederlandse Auteurswet 05 3. Auteursrechtenorganisaties 3.1

Nadere informatie

CREATIEBEURZEN PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR. SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1

CREATIEBEURZEN PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR. SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1 SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1 PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR CREATIEBEURZEN foto s Fotolia, Istock BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS COMPONISTEN EN UITGEVERS - SABAM CVBA

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding pag.3. 8.0 Overige audiovisuele producties pag.15. 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4. 3.0 Auteursrechtorganisaties pag.

Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding pag.3. 8.0 Overige audiovisuele producties pag.15. 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4. 3.0 Auteursrechtorganisaties pag. Inhoudsopgave 1.0 Inleiding pag.3 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4 2.1 Over geestelijk eigendom 2.2 De Nederlandse Auteurswet 3.0 Auteursrechtorganisaties pag.5 3.1 Vereniging Buma 3.2 Stichting Stemra

Nadere informatie

Muziek in audiovisuele producties Informatie en tarieven 2008

Muziek in audiovisuele producties Informatie en tarieven 2008 9 Tot slot Muziek in audiovisuele producties Informatie en tarieven 2008 9.1 Algemene voorwaarden Met het verschijnen van deze tarievenbrochure vervallen onze voorgaande tarieven. Alle vermelde vergoedingen

Nadere informatie

(Gelieve deze aanvraag in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden per fax naar nr. +32 (0)2 769 55 11 )

(Gelieve deze aanvraag in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden per fax naar nr. +32 (0)2 769 55 11 ) Bijlage 2. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN FOTOGRAFISCH BEELDMATERIAAL (Gelieve deze aanvraag in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden per fax naar nr. +32 (0)2 769 55 11 ) Afdeling:...

Nadere informatie

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s 2016 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL. 2 EEN TOELATING VERKRIJGEN. 3 CONTACT OPNEMEN 3 ALGEMENE PRINCIPES 4 FM - UITZENDINGEN van landelijke,

Nadere informatie

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s 2015 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL. 2 EEN TOELATING VERKRIJGEN. 3 CONTACT OPNEMEN 3 ALGEMENE PRINCIPES 4 FM - UITZENDINGEN van landelijke,

Nadere informatie

MUZIEK OP EEN GELUIDSDRAGER

MUZIEK OP EEN GELUIDSDRAGER MUZIEK OP EEN GELUIDSDRAGER INHOUD 1 > ALGEMENE PRINCIPES BLZ 5 2 > MECHANISCH REPRODUCTIERECHT BLZ 7 2.1 PRODUCTIES IN EIGEN BEHEER BLZ 7 2.2 PERMANENTE TOELATING (PLATENMAATSCHAPPIJEN) BLZ 10 2.3 SPECIAL

Nadere informatie

Voor andere bestemmingen dient de Producent zich te wenden tot de rechthebbende van de geluidsopnames in kwestie.

Voor andere bestemmingen dient de Producent zich te wenden tot de rechthebbende van de geluidsopnames in kwestie. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Voorwerp. 1.1. Door het aangifteformulier in te vullen, dient de audiovisuele producent waarvan de gegevens op het aangifteformulier zijn vermeld (hierna: de Producent ),

Nadere informatie

Muziek in audiovisuele producties

Muziek in audiovisuele producties Muziek in audiovisuele producties Informatie en tarieven 2007 STM.411.0107/12 Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp Telefoon (023) 799 79 99 Fax (023) 799 77 77 E-mail info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl

Nadere informatie

Tarieven voor. het online aanbieden van radioprogramma s

Tarieven voor. het online aanbieden van radioprogramma s Tarieven voor radio-omroepen omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s 2014 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL. 2 EEN TOELATING VERKRIJGEN. 3 CONTACT OPNEMEN 3 ALGEMENE PRINCIPES 4 FM - UITZENDINGEN

Nadere informatie

muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten

muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten Wie zijn we? UNISONO UNISONO is het gemeenschappelijk project van Sabam en Simim, met als doel door een geïntegreerde inning de regeling van de uitvoeringsrechten

Nadere informatie

Opname-overeenkomst. Namen artiest(-en): ... Als artiesten gezamenlijk werkzaam onder de naam: XXXX Adres : XXX Postcode en woonplaats : XXX

Opname-overeenkomst. Namen artiest(-en): ... Als artiesten gezamenlijk werkzaam onder de naam: XXXX Adres : XXX Postcode en woonplaats : XXX Opname-overeenkomst Namen artiest(-en):............................................................................................................................................................................

Nadere informatie

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN Dienst Aanvaardingen Tel : 02/286.82.34 Aarlenstraat 75-77 Fax : 02/231.18.00 1040 Brussel E-mail : affiliation@sabam.be Blz : 1/8 Volgnummer : Inschrijvingsnummer : Voorbehouden voor de administratie

Nadere informatie

De zakelijke kant van muziek

De zakelijke kant van muziek De zakelijke kant van muziek Leerlingentekst en opdrachten Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby je werk maken? Als je een bandje

Nadere informatie

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t +31 (0)23 799 79 99 f +31 (0)23 799 77 77 info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties

Nadere informatie

LITERAIR UITGAVECONTRACT

LITERAIR UITGAVECONTRACT LITERAIR UITGAVECONTRACT Tussen partij enerzijds Naam en voornaam: Adres: hierna de Auteur genoemd, en partij anderzijds De vennootschap met maatschappelijke zetel te: ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd De auteurswet Wat is beschermd door auteursrecht? Wat is beschermd door naburige rechten? Welke rechten zijn beschermd? De muziekwereld en andere CVBA s. Muziek

Nadere informatie

Muziekuitgave overeenkomst

Muziekuitgave overeenkomst Muziekuitgave overeenkomst De ondergetekenden: Componist/Tekstdichter Naam Straat Postcode en woonplaats Pseudoniem Hierna afzonderlijk en gezamenlijk te noemen "de Auteur" en de Uitgever Naam :....................

Nadere informatie

SABAM WAT IS HET? Aarlenstraat 75-77. 1040 Brussel www.sabam.be

SABAM WAT IS HET? Aarlenstraat 75-77. 1040 Brussel www.sabam.be SABAM WAT IS HET? Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel www.sabam.be WAT IS SABAM? De Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers Gesticht op privé initiatief van auteurs, componisten en uitgevers

Nadere informatie

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t +31 (0)23 799 79 99 f +31 (0)23 799 77 77 info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties

Nadere informatie

Cyberlaw en auteursrechten

Cyberlaw en auteursrechten Cyberlaw en auteursrechten ABD-BVD 26 januari 2006 Jos Dumortier http://www.ibbt.be http://www.icri.be http://www.lawfort.be Wetgeving auteursrechten Lappendeken - Overgangsperiode Basis: Europese richtlijnen

Nadere informatie

Handleiding voor de aangifte van het gebruikte repertoire in audiovisuele producties

Handleiding voor de aangifte van het gebruikte repertoire in audiovisuele producties Handleiding voor de aangifte van het gebruikte repertoire in audiovisuele producties die gebruikt zullen worden voor het Belgisch grondgebied. Datum: 05/06/2008 1 1. Inleiding Met deze handleiding willen

Nadere informatie

dat de Producent voor het ten gehore brengen van muziekwerken een afzonderlijke regeling met BUMA heeft getroffen;

dat de Producent voor het ten gehore brengen van muziekwerken een afzonderlijke regeling met BUMA heeft getroffen; Kiosk versie Overeenkomst vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN Firmanaam: Straat: Plaats: Vertegenwoordigd door: hierna te noemen de Producent, enerzijds, en de Stichting STEMRA, gevestigd

Nadere informatie

[WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN

[WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN [WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN [Bedrijf], gevestigd aan de [straat], [postcode] te [plaats], vertegenwoordigd door: [naam], hierna te noemen de Producent,

Nadere informatie

Aanvraag voor toestemming voor productie in eigen beheer

Aanvraag voor toestemming voor productie in eigen beheer Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp Telefoon (023) 799 79 99 Fax (023) 799 77 77 E-mail info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl ABN AMRO Bank 43 30 73 500 ING Bank 69 73 60 016 Postbank 372484

Nadere informatie

KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE

KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KRIJGSGESCHIEDENIS Jubelpark 3-1000 Brussel Documentatiecentrum FOTOGRAFISCHE REPRODUCTIES : Aanvraag en voorwaarden 1.Prijzen en leveringstermijn 1.1. Aanmaak fotografische

Nadere informatie

JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT

JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT Journalistenloket 08-02-2016 AUTEURSRECHTEN Journalisten zijn auteurs JAM ( 1995) opgericht door de AVBB (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België) en de VJPP

Nadere informatie

UITGAVECONTRACT. Tussen de ondergetekenden : Componist : Tekstschrijver : Naam : Naam : Voornaam : Voornaam : Adres : Adres :

UITGAVECONTRACT. Tussen de ondergetekenden : Componist : Tekstschrijver : Naam : Naam : Voornaam : Voornaam : Adres : Adres : UITGAVECONTRACT Tussen de ondergetekenden : Componist : Tekstschrijver : Naam : Naam : Voornaam : Voornaam : Adres : Adres : hierna genoemd de AUTEUR, enerzijds, en : Vennootschap : vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Het productie-artiestcontract

Het productie-artiestcontract Het productie-artiestcontract Check-list voor het onderhandelen over een productie-artiestcontract WAARSCHUWING: Onze check-lists zijn bedoeld om u te helpen om bepaalde vragen te formuleren die u zich

Nadere informatie

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BRUXELLES

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BRUXELLES FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BRUXELLES 40 jaar Onafhankelijke Cinema REGLEMENT INSCHRIJVINGEN FILMS Uiterste datum om een film in te schrijven: 15 augustus 2015 Het Festival International du Film

Nadere informatie

Didier Deneuter modo Advocaten

Didier Deneuter modo Advocaten OVEREENKOMSTEN AUTEURS- EN NABURIGE RECHTEN ONDERHANDELINGEN IN DE PRAKTIJK Didier Deneuter modo Advocaten Congresstraat 37 41 1000 BRUSSEL didier.deneuter@modo-law.be [T] 02.427.39.00 [F] 02/425.39.00

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren

Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Departement Culturele Antropologie en Geschiedenis Afdeling Collectie-

Nadere informatie

Aansluiting uitgever (incl. specificatie)

Aansluiting uitgever (incl. specificatie) Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t +31 (0)23 799 79 99 f +31 (0)23 799 77 77 info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties

Nadere informatie

Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen

Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby de werk maken? Als je een bandje begint kun je de hele dag bezig zijn met het schrijven

Nadere informatie

Digitale muzieklicenties FAIR PLAY MUSIC

Digitale muzieklicenties FAIR PLAY MUSIC Digitale muzieklicenties FAIR PLAY MUSIC MUZIEK VERDIENT FAIR PLAY Steeds meer mensen en bedrijven hebben een website die ze aankleden met muziek. Muziek zorgt namelijk voor de juiste sfeer. Veel sites

Nadere informatie

5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1

5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1 5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1 Erwin Angad-Gaur E r worden, zowel nationaal als internationaal, veel discussies gevoerd over

Nadere informatie

Library prijslijst 2017 Nederland

Library prijslijst 2017 Nederland Inhoud 1. Over ons 2. Reclame 3. Audiovisuele producties 4. Overige audiovisuele producties 5. Contact 1. Over ons Wij zijn een in Amsterdam gevestigde muziekstudio, en wij produceren bekroonde muziek

Nadere informatie

LICENTIE OVEREENKOMST

LICENTIE OVEREENKOMST LICENTIE OVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. Naam :..................................... Straat :..................................... Pc + woonplaats :..................................... hierna te noemen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/416 24 oktober 2002 Besluit houdende goedkeuring van een overeenkomst en toekenning van een subsidie voor organisatie van multimediavormingsprojecten in het onderwijs tijdens het

Nadere informatie

Het vertonen van televisieprogramma s in recreatiebedrijven

Het vertonen van televisieprogramma s in recreatiebedrijven 2 0 1 1 Het vertonen van televisieprogramma s in recreatiebedrijven Speciale kortingsregeling leden Recron Televisiemakers verdienen een vergoeding Betalen voor een verblijf op een camping of bungalowpark,

Nadere informatie

ARTES, DE BESTE KEUZE VOOR DE AUTEURS BEURZEN AUDIOVISUELE SECTOR

ARTES, DE BESTE KEUZE VOOR DE AUTEURS BEURZEN AUDIOVISUELE SECTOR ARTES, DE BESTE KEUZE VOOR DE AUTEURS BEURZEN AUDIOVISUELE SECTOR OKTOBER 2013 WOORD VOORAF Film, televisie, dvd, multimedia, video on demand, internet..., allemaal communicatiemiddelen waarmee audiovisuele

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs www.deauteurs.be Over auteursrecht Hebt u een vraag of wilt u zich graag aansluiten bij deauteurs, neem dan contact op met de

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN SABAM

AUTEURSRECHTEN EN SABAM AUTEURSRECHTEN EN SABAM EVENTFORUM 2014, MOD, HASSELT 23/04/2014 Community manager Siegfried Bakelants 2014 WIE WAT HOE CV: http://be.linkedin.com/in/siegfriedbakelants BLOG: http://siegfriedbakelants.wordpress.com/

Nadere informatie

OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP

OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP Tussen, ALGEMENE VOORWAARDEN SABAM C.V.B.A. - Burgerlijke Vennootschap Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers met maatschappelijke zetel te 1040

Nadere informatie

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BRUXELLES

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BRUXELLES FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BRUXELLES 40 jaar Onafhankelijke Cinema REGLEMENT INSCHRIJVINGEN FILMS Uiterste datum om een film in te schrijven: 15 augustus 2015 Het Internationaal Filmfestival van

Nadere informatie

DE LITERAIRE AUTEUR BIJ ARTES

DE LITERAIRE AUTEUR BIJ ARTES DE LITERAIRE AUTEUR BIJ ARTES WWW.SABAM-ARTES.BE WOORD VOORAF Tussen het schrijven van een manuscript en de weg naar het publiek moet je een belangrijke stap zetten, een cruciale stap waarbij ARTES je

Nadere informatie

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten:

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: - vermogensrechten - morele rechten De vermogensrechten (economische rechten) geven de auteur

Nadere informatie

Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars

Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars Categorie Thuiskopie Audio Artikel 1. Algemeen 1.1 Tenzij in dit reglement uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de bepalingen van het Algemeen Verdelingsreglement

Nadere informatie

OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP ALGEMENE VOORWAARDEN

OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP ALGEMENE VOORWAARDEN OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSEN, SABAM C.V.B.A. - BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS, COMPONISTEN EN UITGEVERS MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE 1040

Nadere informatie

Overeenkomst SEMU Hogescholen en Kunstsecundair Onderwijs. Datum :... SEMU-nr. :...

Overeenkomst SEMU Hogescholen en Kunstsecundair Onderwijs. Datum :... SEMU-nr. :... Overeenkomst SEMU Hogescholen en Kunstsecundair Onderwijs Voorbehouden aan SEMU Datum :... SEMU-nr. :... TUSSEN Inrichtende macht (naam, rechtsvorm en adres):... Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:......

Nadere informatie

BUMA, STEMRA en SENA. 1. Ensemble X op een lunchconcert. 2. Live uitzending op radio en tv. VvK - februari 2001. Inhoud:

BUMA, STEMRA en SENA. 1. Ensemble X op een lunchconcert. 2. Live uitzending op radio en tv. VvK - februari 2001. Inhoud: BUMA, STEMRA en SENA VvK - februari 2001 Inhoud: 1. Ensemble X op een lunchconcert 2. Live uitzending op radio en tv 3. CD-productie in eigen beheer 4. CD op radio en tv 5. Wat doen Buma en Stemra? 6.

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 17/06/2016

Datum van inontvangstneming : 17/06/2016 Datum van inontvangstneming : 17/06/2016 Samenvatting C-265/16-1 Zaak C-265/16 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

nyul - Fotolia.com Muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten

nyul - Fotolia.com Muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten nyul - Fotolia.com Muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten Verantwoordelijke uitgever : SABAM, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel. 2 // UNISONO I n h o u d s t a f e l Wie zijn we? Waar gaat

Nadere informatie

a. De gevolgen van de wettelijke vereisten voor de financiële administratie. b. Een ordening van rechtencategorieën en soorten gebruik.

a. De gevolgen van de wettelijke vereisten voor de financiële administratie. b. Een ordening van rechtencategorieën en soorten gebruik. Handreiking Transparantieverslag: rechtencategorieën en soorten gebruik d.d. 7 maart 2017 Inleiding Deze notitie is opgesteld naar aanleiding van een bijeenkomst van de werkgroep Financiën van Voice (hierin

Nadere informatie

DE MUZIEKAUTEUR BIJ SABAM WWW.SABAM.BE

DE MUZIEKAUTEUR BIJ SABAM WWW.SABAM.BE DE MUZIEKAUTEUR BIJ SABAM WWW.SABAM.BE WOORD VOORAF Tussen het schrijven van een muziekwerk en de weg naar het publiek is er een belangrijke stap waarbij SABAM je graag met raad en daad bijstaat : je als

Nadere informatie

d. Steun bij de afwerking (enkel als het werk geen steun kreeg bij de productie en als het draaien beëindigd is): - Voor een lange film - Voor een

d. Steun bij de afwerking (enkel als het werk geen steun kreeg bij de productie en als het draaien beëindigd is): - Voor een lange film - Voor een U bent producent en u bereidt een nieuw filmproject voor? Voor dit project kunt u steun verkrijgen van het Centre du Cinéma et de l Audiovisuel de la Communauté française de Belgique (centrum voor film

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN VOORAF Hieronder wordt opgelijst welke materialen het VAF moet ontvangen, alvorens de

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO TUSSEN :, auteur,, ENERZIJDS, EN, auteur, ANDERZIJDS, GELET OP HET FEIT DAT De auteurs besloten hebben om hun bekwaamheden en krachten te

Nadere informatie

Publicatiedata: - 1999-12-23 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26

Publicatiedata: - 1999-12-23 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26 KB van 13 december 1999 voor de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van - 13 november 2000-8

Nadere informatie

RECHT OP DE AFBEELDING EN DE SPORTBEOEFENAAR. Het recht dat eenieder heeft op zijn afbeelding is een fundamenteel recht.

RECHT OP DE AFBEELDING EN DE SPORTBEOEFENAAR. Het recht dat eenieder heeft op zijn afbeelding is een fundamenteel recht. (recht op afbeelding rtf_00114631) 22/08686 RECHT OP DE AFBEELDING EN DE SPORTBEOEFENAAR Het recht dat eenieder heeft op zijn afbeelding is een fundamenteel recht. Nochtans beschermt geen enkele bijzondere

Nadere informatie

de Stichting STEMRA, gevestigd in Amstelveen en kantoor houdende aan de Siriusdreef 22-28 te Hoofddorp,

de Stichting STEMRA, gevestigd in Amstelveen en kantoor houdende aan de Siriusdreef 22-28 te Hoofddorp, Overeenkomst INTERMEDIAIR PRODUCTIES IN EIGEN BEHEER Ondergetekenden Firmanaam: Straat: Plaats: Vertegenwoordigd door: hierna te noemen de Intermediair, enerzijds, en de Stichting STEMRA, gevestigd in

Nadere informatie

Muziek in films. Het gebruik van rechten vrij muziek in films

Muziek in films. Het gebruik van rechten vrij muziek in films Muziek in films Het gebruik van rechten vrij muziek in films Waar gaan wij het over hebben? Disclaimer Uitgangspunten Wat is het probleem? Welke mogelijkheden zijn er? De oplossingen Demo: Hoe vind en

Nadere informatie

I. Technische bepalingen. I.1 Perceel 1 (Videoreportages) ALGEMEEN

I. Technische bepalingen. I.1 Perceel 1 (Videoreportages) ALGEMEEN I. Technische bepalingen ALGEMEEN De Dienst Marcom wenst een raamcontract af te sluiten m.b.t. audiovisuele producties voor het stadsbestuur van Genk. De bestellingen gebeuren op afroep en na prijsofferte

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

BO ZAR EX PO. Wedstrijdreglement Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 02.06 > 09.09.2007

BO ZAR EX PO. Wedstrijdreglement Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 02.06 > 09.09.2007 BO ZAR EX PO Wedstrijdreglement Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 02.06 > 09.09.2007 PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN, BRUSSEL PALAIS DES BEAUX-ARTS, BRUXELLES CENTRE FOR FINE ARTS, BRUSSELS Artikel 1 wedstrijd

Nadere informatie

INHOUD WORKSHOP. 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen?

INHOUD WORKSHOP. 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen? LABELS & PUBLISHING INHOUD WORKSHOP 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen? HOOFDPUNTEN Publishing Margriet Koedooder Auteursrecht

Nadere informatie

FOCUS REPROGRAFIERECHT

FOCUS REPROGRAFIERECHT FOCUS REPROGRAFIERECHT WWW.SABAM.BE REPROGRAFIE ELK AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD WERK DAT OP PAPIER GEPUBLICEERD IS, MAG MEERMAALS LEGAAL GEREPRODUCEERD WORDEN ZONDER DAT DE AUTEUR OF UITGEVER HIERMEE INSTEMT.

Nadere informatie

Overeenkomst SEMU Basisonderwijs en voltijds secundair onderwijs. Datum :... SEMU-nr. :... Inrichtende macht (naam, rechtsvorm en adres):...

Overeenkomst SEMU Basisonderwijs en voltijds secundair onderwijs. Datum :... SEMU-nr. :... Inrichtende macht (naam, rechtsvorm en adres):... Overeenkomst SEMU Basisonderwijs en voltijds secundair onderwijs Voorbehouden aan SEMU Datum :... SEMU-nr. :... TUSSEN Inrichtende macht (naam, rechtsvorm en adres):.. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

DIGITALE DISTRIBUTIE OVEREENKOMST (voorbeeld)

DIGITALE DISTRIBUTIE OVEREENKOMST (voorbeeld) DIGITALE DISTRIBUTIE OVEREENKOMST (voorbeeld) Tussen Adres Postcode Plaats Telefoon E-mail Website (hierna te noemen Distributeur), En Adres Postcode Plaats Telefoon E-mail Website (hierna te noemen Producent)

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHTE VERMELDINGEN VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHTE VERMELDINGEN VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHTE VERMELDINGEN VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN 1 BEGINGENERIEK In het kort Voor alle majoritair Vlaamse werken is het verplicht de vernieuwde VAF-leader toe

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN VOORAF Hieronder wordt opgelijst welke materialen het VAF moet ontvangen, alvorens de

Nadere informatie

EIGEN GEBRUIK VAN GELUIDSWERKEN EN AUDIOVISUELE WERKEN

EIGEN GEBRUIK VAN GELUIDSWERKEN EN AUDIOVISUELE WERKEN Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M07BO054 BRUSSEL, 2007-11-20 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST. Is voorafgaandelijk uiteengezet. Tussen

MANTELOVEREENKOMST. Is voorafgaandelijk uiteengezet. Tussen MANTELOVEREENKOMST Tussen de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers, afgekort SABAM CVBA Burg. Ven., met maatschappelijke zetel gevestigd te 1040 Brussel, Aarlenstraat 75-77, vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RTV ZENDER (BEDRIJFSMATIG EN NIET-BEDRIJFSMATIG) EN ACHTERGRONDMUZIEK OP INTERNET

ALGEMENE VOORWAARDEN RTV ZENDER (BEDRIJFSMATIG EN NIET-BEDRIJFSMATIG) EN ACHTERGRONDMUZIEK OP INTERNET ALGEMENE VOORWAARDEN RTV ZENDER (BEDRIJFSMATIG EN NIET-BEDRIJFSMATIG) EN ACHTERGRONDMUZIEK OP INTERNET Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Muziekwerken: muziekwerken

Nadere informatie

Procibel zal van Auvibel de bedragen ontvangen die onder de door haar vertegenwoordigde producenten moeten worden verdeeld.

Procibel zal van Auvibel de bedragen ontvangen die onder de door haar vertegenwoordigde producenten moeten worden verdeeld. REPARTITIEREGLEMENT De wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht, de naburige rechten en de privé-kopieën van werken op geluids- en audiovisueel gebied heeft een vergoedingsmechanisme in het leven

Nadere informatie

nyul - Fotolia.com MUZIEK IN BEDRIJVEN, VERENIGINGEN EN OPENBARE DIENSTEN

nyul - Fotolia.com MUZIEK IN BEDRIJVEN, VERENIGINGEN EN OPENBARE DIENSTEN nyul - Fotolia.com MUZIEK IN BEDRIJVEN, VERENIGINGEN EN OPENBARE DIENSTEN Verantwoordelijke uitgever : SABAM, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel. 2 // UNISONO I N H O U D S T A F E L WIE ZIJN WE? WAAR GAAT

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Naburige rechten De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Naburige rechten De Gier Stam & meest gestelde vragen over Naburige rechten De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Naburige rechten De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

Producties In Eigen Beheer

Producties In Eigen Beheer Producties In Eigen Beheer Informatie en tarieven 2010 goed geregeld klinkt beter Inhoudsopgave 1.0 Inleiding pag.3 2.0 Het muziekauteursrecht pag. 4 2.1 Over geestelijk eigendom 2.2 De Nederlandse Auteurswet

Nadere informatie

Het Algemeen Tarief Muziekgebruik 2016

Het Algemeen Tarief Muziekgebruik 2016 Het Algemeen Tarief Muziekgebruik 2016 Het Algemeen Tarief Muziekgebruik is van toepassing op Muziekgebruik in de vorm van uitvoeringen door één (of meer) uitvoerende kunstenaar(s) en/of door middel van

Nadere informatie

Mediawijsheid. Werkblad Auteursrecht bij muziek. Muziek en auteursrecht

Mediawijsheid. Werkblad Auteursrecht bij muziek. Muziek en auteursrecht Werkblad Auteursrecht bij muziek Muziek en auteursrecht Wanneer je een liedje op de radio hoort, luister je naar de zanger of zangeres die het liedje zingt. Maar wist je dat er heel veel mensen meewerken

Nadere informatie

Mediawijsheid. Werkblad Auteursrecht bij films. Films en auteursrecht

Mediawijsheid. Werkblad Auteursrecht bij films. Films en auteursrecht Werkblad Auteursrecht bij films Films en auteursrecht De bioscoopfilm is net afgelopen en je blijft nog even zitten om de aftiteling van de film te bekijken. Dat duurt lang zeg. Zoveel namen. Hebben al

Nadere informatie

Aanvraag voor toestemming voor productie in eigen beheer

Aanvraag voor toestemming voor productie in eigen beheer Siriusdreef 22-28 Telefoon (023) 799 79 99 ABN AMRO Bank 43 30 73 500 Stichting Stemra is de Postbus 3080 Fax (023) 799 77 77 ING Bank 69 73 60 016 auteursrechtorganisatie van 2130 KB Hoofddorp E-mail

Nadere informatie

Weekkaart/inzagepas 10,00 Jaarkaart/lenerspas 30,00 Vervangende pas 5,00 AdamNet-pas 45,00 Vervangende AdamNet-pas 4,50

Weekkaart/inzagepas 10,00 Jaarkaart/lenerspas 30,00 Vervangende pas 5,00 AdamNet-pas 45,00 Vervangende AdamNet-pas 4,50 Universiteitsbibliotheek Februari 2014 Tarievenoverzicht Dit is een overzicht van de tarieven die de Universiteitsbibliotheek berekent voor producten en diensten. Nadere informatie over de variabele kosten

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een wervend spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN AUTEUR EN OPGAVE VAN DE WERKEN

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN AUTEUR EN OPGAVE VAN DE WERKEN Dienst Aanvaardingen Tel : 02/286.82.34 Aarlenstraat 75-77 Fax : 02/231.18.00 1040 Brussel E-mail : affiliation@sabam.be Volgnummer : Inschrijvingsnummer : Voorbehouden voor de administratie Voorstel van

Nadere informatie

SAMENVATTING WET BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 30 JUNI 1994

SAMENVATTING WET BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 30 JUNI 1994 SAMENVATTING WET BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 30 JUNI 1994 Bron : JUSTITIE Publicatie : 27-07-1994 nummer : 1994009586 bladzijde : 19297 Dossiernummer : 1994-06-30/35 Inwerkingtreding

Nadere informatie

PROTOCOL TELEDOC ALGEMENE VOORWAARDEN CRITERIA AANVRAGERS: CRITERIA FILMPLAN:

PROTOCOL TELEDOC ALGEMENE VOORWAARDEN CRITERIA AANVRAGERS: CRITERIA FILMPLAN: PROTOCOL TELEDOC Een Teledoc is een documentaire met een eigentijds Nederlands onderwerp of duidelijk Nederlandse connectie, zich afspelend in het heden, toegankelijk, prikkelend, verhalend, cinematografisch

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz, enz, enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz, enz, enz. Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2012/28/EU inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Intake. Audiovisuele productie. D te Nuijl, communicatie adviezen film en tv producties

Intake. Audiovisuele productie. D te Nuijl, communicatie adviezen film en tv producties Intake Audiovisuele productie D te Nuijl, communicatie adviezen film en tv producties 1 Productietraject van een AV - programma Fase 1 algemene fase 1 Opdrachtgever komt met een; Idee - research Doelstelling

Nadere informatie

RECRON-overzicht auteursrechten naburige rechten en kortingen

RECRON-overzicht auteursrechten naburige rechten en kortingen RECRON-overzicht auteursrechten naburige rechten en kortingen De meeste leden van RECRON vinden de auteursrechten en de zogenaamde naburige rechten, een lastige materie, maar hebben er wel mee te maken.

Nadere informatie

MULTIMEDIA PLATFORM FAN

MULTIMEDIA PLATFORM FAN BJORN SCHIPPER 1 MULTIMEDIA PLATFORM FAN EXPLOITATIE VAN FANCONTENT DOOR FANSITES In de vorige Muziekwereld 2 ben ik ingegaan op de handelsnaam- en merkenrechtelijke aspecten van het gebruik van artiestennamen

Nadere informatie