De menselijke factor in IT transities Maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De menselijke factor in IT transities Maart 2015"

Transcriptie

1 De menselijke factor in IT transities Maart 2015 René Voortwist ICT adviseur

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING DE ICT BEHEERDER OUDE STIJL TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN KENNIS EN VAARDIGHEDEN VERANDERING DE RELATIE TUSSEN MENS EN COMPUTER TECHNISCHE COMPLEXITEIT DE ROL VAN ICT DE ICT BEHEERDER NIEUWE STIJL TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN KENNIS EN VAARDIGHEDEN GROEI NAAR NIEUWE ORGANISATORISCHE ROLLEN DE TRANSITIE VOOR ICT BEHEERDERS MOTIVATIE KENNIS TEAMPERFORMANCE DE GEVOLGEN ICT BEHEERDERS DIE DE TRANSITIE NIET (KUNNEN) MAKEN ICT BEHEERDERS DIE DE TRANSITIE WEL MAKEN Begeleiding/coaching Opleidingen OPLEIDINGSPLAN CONCLUSIE De menselijke factor in IT transities maart 2015 Pagina 2 of 17

3 1 Inleiding Bij ICT transities is er vaak veel aandacht voor allerlei aspecten en processen in een ICT (beheer) omgeving. In veel gevallen wordt de factor mens echter overgeslagen. Als uitbesteding van ICT plaatsvindt (ICT beheer, ICT systemen of beiden) dan krijgen de medewerkers van ICT beheer (de helpdeskmedewerkers, servicedeskmedewerkers en systeem/netwerkbeheerders) een fundamenteel andere rol. Zonder adequate begeleiding kunnen zij de veranderde rol niet goed invullen. Dit heeft een negatief gevolg voor de dienstverlening die de gebruikersorganisatie ervaart. Dit whitepaper gaat in op de veranderende rol van ICT beheer bij ICT uitbestedingstrajecten. De volgende vragen komen daarbij aan bod: Op welke aspecten verandert de rol van ICT beheerders? Waar dient een ICT-er nieuwe stijl aan te voldoen? Welke ondersteuning is er voor ICT beheer nodig? Op basis daarvan volgt een toelichting op wat ICT beheerders nodig hebben om de overgang naar nieuwe stijl te maken. De menselijke factor in IT transities maart 2015 Pagina 3 of 17

4 2 De ICT beheerder oude stijl De ICT beheerder oude stijl werkt in een omgeving waarin alle ICT systemen in eigen beheer zijn. De systemen zelf zijn geplaatst in een eigen locatie. De ICT beheerders onderhouden deze systemen dus ook zelf. Dat heeft gevolgen voor de taken en verantwoordelijkheden van de ICT beheerder. 2.1 Taken en verantwoordelijkheden. De traditionele ICT beheerder heeft meestal de volgende taken/verantwoordelijkheden: Hardwarematig onderhouden van de ICT systemen (back-end en werkplekken). o Het monitoren van de staat van de gebruikte hardware. o Waar nodig repareren van defecte hardware. o Het vervangen van hardware na verstrijken van de levensduur. Softwarematig onderhouden van de ICT systemen (back-end en werkplekken). o Het monitoren van de staat van besturingssystemen. o Het waar nodig toepassen van (security) patches en fixes op besturingssystemen. o Het opwaarderen van besturingssystemen naar een nieuwe versie. o Het monitoren van de staat van applicatie(s). o Het waar nodig toepassen van (security) patches en fixes op applicatie(s). o Het opwaarderen van applicatie(s) naar een nieuwe versie. Het uitbreiden van ICT systemen. o Het installeren en configureren van nieuwe hardware. o Het installeren en configureren van nieuwe besturingssystemen op nieuwe hardware. o Het installeren en configureren van nieuwe applicaties op de nieuwe besturingssystemen. Het implementeren van nieuwe ICT functionaliteit. o Het maken van een technisch ontwerp voor nieuwe ICT functionaliteit. o Het hardware- en softwarematig opbouwen en testen van nieuwe functionaliteit. o Het migreren van bestaande ICT systemen naar de nieuwe omgeving. Het oplossen van verstoringen en problemen in de ICT omgeving. o Het onderzoeken van verstoringen en deze verstoringen zo snel mogelijk oplossen. o Het onderzoeken van langlopende problemen en deze zo snel mogelijk oplossen. Communiceren met de gebruikersorganisatie. o Uitvragen van functionele eisen en wensen. o Bespreken van nieuwe technische ontwikkelingen in de markt. o Oplossen van fundamentele problemen in de ICT omgeving. Het is duidelijk dat de werkzaamheden voor 80 à 90% technisch van aard zijn. Er is wel degelijk communicatie met de gebruikersorganisatie, maar dit is een klein gedeelte uit van de werkzaamheden. In ICTIL termen gesproken is de traditionele ICT beheerder met name bezig met een specifiek aantal processen. De menselijke factor in IT transities maart 2015 Pagina 4 of 17

5 2.2 Kennis en vaardigheden Een traditionele ICT beheerder heeft bepaalde kennis en vaardigheden nodig om de taken goed uit te kunnen voeren: Technische kennis en ervaring. Analytisch vermogen (storingen en problemen oplossen). De traditionele ICT beheerder wordt met name beoordeeld op het snel en betrouwbaar werken van de ICT middelen. Hoe minder verstoringen er zijn en hoe soepeler de systemen werken, des te beter de beheerder. Dat is dan ook het belangrijkste aandachtpunt voor die beheerder en daar zijn de kennis en vaardigheden op afgestemd. De menselijke factor in IT transities maart 2015 Pagina 5 of 17

6 3 Verandering Veranderingen in de maatschappij en in de ICT wereld hebben ook fundamentele veranderingen teweeg gebracht in het vak van ICT beheerder. Dat zorgt er in steeds toenemende mate voor dat de ICT beheerder oude stijl verdwijnt. Er zijn een aantal aspecten die de verandering in gang hebben gezet. De veranderende relatie tussen de mens en zijn/haar computer. Het mondiger/veeleisender worden van de gebruikersorganisatie. De toenemende complexiteit van ICT techniek. De veranderende rol van ICT in bedrijven en instellingen. De volgende paragrafen gaan hier verder op in. 3.1 De relatie tussen mens en computer Tien jaar geleden was er sprake van een ander gebruik van ICT middelen dan tegenwoordig. Thuis hadden mensen over het algemeen de beschikking over een conventionele PC en analoge modems. Lang niet iedereen beschikte over breedband internet toegang. Laptops waren in die tijd duur en voor veel mensen niet toegankelijk. In bedrijven was wel breedband internet beschikbaar en gebruikte men bovendien een laptop, een mobiele telefoon en wellicht ook een PDA. In een werksituatie had men dus betere en nieuwere apparatuur dan thuis. De zakelijke gebruikers waren daardoor tevreden met de ICT middelen. Bovendien waren mensen in die tijd nog iets minder assertief en individualistisch dan tegenwoordig. Men accepteerde de ICT middelen en deed het met wat men kreeg. Als gevolg daarvan waren ICT beheerders vooral bezig met de techniek. Tegenwoordig is vanuit de consumentenmarkt mobiele apparatuur, zoals tablet computers en smartphones, opgekomen en heeft men de beschikking over breedband internettoegang. Veel bedrijven en instellingen hebben moeite met deze verandering. Het gevolg daarvan is dat mensen tegenwoordig thuis nieuwere, snellere en vooral leukere spullen hebben dan op het werk. ICT beheerders zijn daardoor, veel meer dan vroeger, in gesprek met de gebruikersorganisatie. Van ICT beheerders wordt verwacht dat ze de gebruikers faciliteren en niet meer beperken vanuit een ivoren toren. Dat betekent het uitvragen van eisen en wensen en die vertalen naar een oplossing met zo min mogelijk beperkingen. Dat is een heel andere rol dan voorheen en veel ICT beheerders hebben daar moeite mee. De menselijke factor in IT transities maart 2015 Pagina 6 of 17

7 3.2 Technische complexiteit De laatste jaren is de complexiteit van ICT omgevingen snel toegenomen. ICT omgevingen van zeven of acht jaar geleden waren nog relatief simpel van opbouw. Er was veelal nog geen centrale opslag (SAN), geen virtualisatie en van cloud toepassingen had men nog nooit gehoord. De werkplek bestond uit uniforme geconfigureerde PC s. Mobiele apparatuur was er nog niet, afgezien van laptops, wat feitelijk ook PC s in draagbare vorm zijn. Als gevolg daarvan kon een ICT beheerder nog ieder aspect van de ICT middelen begrijpen en geheel zelfstandig beheren. Dat was dan ook wat ICT beheerders vooral deden. De laatste jaren is de ICT techniek veel complexer geworden. Vrijwel overal vinden we nu centrale opslag faciliteiten (SAN s) met zeer veel mogelijkheden. Virtualisatie en cloud toepassingen zijn overal in gebruik. Op de werkplek vinden we meerdere soorten thin clients, laptops, netbooks, tablets en smartphones. ICT omgevingen zijn zo complex dat dit voor een beheerder niet meer te behappen is. Het gevolg is specialisering binnen ICT beheerteams. Het gevaar daarbij is dat er veel kennis in weinig hoofden terechtkomt, wat een gevaar voor de continuïteit betekent. Om de continuïteit te waarborgen doen steeds meer bedrijven en instellingen een beroep op ICT partners om te ondersteunen bij technische vraagstukken en beheer van de omgeving. Daardoor verandert de rol van de ICT beheerders. In plaats van zelf bezig te zijn met de techniek is de beheerder steeds meer een tussenpersoon tussen de organisatie en technische partners. Dat vraagt een ander soort kennis en ervaring van de beheerders. 3.3 De rol van ICT ICT middelen zijn ooit vooral ontwikkeld als taak automatisering. Men verving de typemachine door een elektronische tekstverwerker en het kasboek door een elektronisch spreadsheet. De rendementswinst daarvan is gemakkelijk te zien. In die tijd was ICT veel minder kritisch dan tegenwoordig. ICT werd bovendien beschouwd als een noodzakelijke kostenpost. Voor ICT beheerders was een dergelijke omgeving gemakkelijk zelf te beheren. Men was vooral bezig met taakautomatisering en kosten besparen. De relatief lage beschikbaarheidseisen waren gemakkelijk op te vangen met eigen personeel. Tegenwoordig is ICT een kritisch bedrijfsproces. Bovendien automatiseren we niet alleen meer taken maar halen nieuwe rendementswinst uit ICT. Bijvoorbeeld door het gebruik van selfservicediensten voor klanten (banken, gemeenten, verzekeringsmaatschappijen). Daarnaast zijn websites, social media, nieuwsbrieven en webshops belangrijk als commercieel gereedschap die veel rendement opleveren. ICT is kritischer dan ooit. Downtijd is vrijwel niet meer acceptabel. 24x7 dienstverlening is normaal. Servicewindows zijn zeer klein. Men kan zich geen vergissingen meer permitteren. De nieuwe De menselijke factor in IT transities maart 2015 Pagina 7 of 17

8 beschikbaarheidseisen zijn niet meer te ondersteunen door een relatief klein beheerteam. Ook hier zien we dat de hulp van ICT partners wordt ingeroepen. Deze hebben de expertise om onderhoud effectief binnen een klein servicewindow uit te voeren. Bovendien kunnen ze assisteren in 24x7 monitoring van de ICT omgeving en oproepdiensten. Ook hier zien we de rol van de ICT beheerders veranderen. Technisch specialistisch werk ligt bij de partner(s). De beheerders hebben nog wel een globaal technisch overzicht maar bemoeien zich steeds minder met de details. In plaats daarvan zijn ze meer organisatorisch/operationeel bezig. Dat vereist een nieuw soort kennis en ervaring. De menselijke factor in IT transities maart 2015 Pagina 8 of 17

9 4 De ICT beheerder nieuwe stijl We hebben in het vorige hoofdstuk gezien dat de rol van ICT beheerders fundamenteel verandert. Waar de ICT beheerder oude stijl nog veelal technisch bezig was, heeft de ICT beheerder nieuwe stijl veel meer focus op de organisatie en op beheerprocessen. Heel langzaam verandert de ICT beheerder in een relatiemanager en een organisator/projectleider. 4.1 Taken en verantwoordelijkheden. De nieuwe ICT beheerder heeft meestal de volgende taken/verantwoordelijkheden: Beheer van de werkplekken. Vooral voor wat betreft de bedrijfsapplicaties en de bedrijfsdesktop. Beheer van bedrijfsapplicaties. Een conceptmatig overzicht houden over de ICT omgeving. Het bewaken van de capaciteit van de ICT omgeving. Het bewaken van de beschikbaarheid van de ICT omgeving. Uitvragen van eisen en wensen van de gebruikersorganisatie. Vertalen van eisen en wensen van de gebruikersorganisatie naar ICT concepten. Overleg met ICT partners over gewenste functionaliteit. Bewaken van technische projecten door ICT partners (projectleiding). Het spotten van nieuwe functionaliteit in de markt die van waarde kan zijn voor het bedrijf of de instelling (innovatie). Waar de werkzaamheden van de ICT beheerder oude stijl voor 80 à 90% technisch van aard waren, is dat voor de nieuwe ICT beheerder 30 à 40%. Technische kennis is nodig, maar vooral op hoofdlijnen. De nadruk ligt nu veel meer op communicatie met de interne organisatie en ICT partners. 4.2 Kennis en vaardigheden Een ICT beheerder nieuwe stijl heeft met name de volgende kennis en vaardigheden nodig: Globaal technische kennis. Organisatorische kennis. Kennis van beheerprocessen (bv. ITIL). Kennis van projectmanagement (bv. Prince II). Verbale en non-verbale communicatie (contact maken, vraagstelling, duidelijk formuleren, informatie presenteren). Mensenkennis. Schriftelijk communiceren (memo s, , rapporten en adviezen). Management vaardigheden (aansturen van leveranciers en interne organisatie). De nieuwe ICT beheerder wordt met name beoordeeld op een soepele samenwerking met partners en de mate waarin de gebruikersorganisatie tevreden is over de dienstverlening door ICT en met de beschikbare middelen. Daarnaast zijn beschikbaarheidscijfers van belang en wordt een flexibele ICT omgeving op prijs gesteld die snel meebeweegt met veranderingen in de organisatie. De menselijke factor in IT transities maart 2015 Pagina 9 of 17

10 4.3 Groei naar nieuwe organisatorische rollen De overgang naar ICT beheer nieuwe stijl is een aanzienlijke stap. In een situatie waarin ICT systemen en/of ICT beheer is uitbesteed is er weinig plaats meer voor een puur technisch georiënteerde beheerder. In plaats daarvan is er behoefte aan een nieuw soort rollen in de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn: Security Manager; Change Manager; Problem Manager; Service Asset Manager; Et cetera. Een ICT transitie in een bedrijf of instelling kan door ICT ers worden gezien als een bedreiging. Dat is natuurlijk een kwestie van perceptie. Een ICT transitie geeft de ICT beheerders vooral de kans om door te groeien naar één van de nieuwe rollen, al naar gelang de interessegebieden en talenten van de individuele medewerkers. Dit betekent een ontwikkeling op persoonlijk en zakelijk vlak. De motivatie om door te willen groeien hangt dus erg samen met de perceptie die een medewerker heeft. Hierop gaat het volgende hoofdstuk, onder andere, in. De menselijke factor in IT transities maart 2015 Pagina 10 of 17

11 5 De transitie voor ICT beheerders Het zal duidelijk zijn dat een transitie van ICT beheerder oude stijl naar een ICT beheerder nieuwe stijl ingrijpend is. Er is een geheel nieuwe set van kennis en vaardigheden nodig en bovendien veranderen de rol- en taken enorm. De ervaring leert dat deze transitie voor ICT beheerders vaak moeilijk is. Tegelijkertijd zien we ook dat dit aspect in ICT transities onderschat wordt of zelfs helemaal niet wordt meegenomen. Dat betekent een groot risico voor het slagen van transities en de kwaliteit van de dienstverlening in de nieuwe situatie. Zoals al werd aangegeven bij de beschrijving van de werkzaamheden van de nieuwe ICT beheerder vormt deze als het ware de spin in het web tussen de interne organisatie en ICT partners. De beheerder is de verbindende factor die zorgt dat de dienstverlening van de partners op peil blijft en die zorgt dat de beschikbare ICT middelen goed aansluiten op de bedrijfsprocessen. Als de ICT beheerder die functie, om wat voor reden dan ook, niet goed kan vervullen dan heeft dat direct zijn weerslag op hoe de ICT middelen functioneren en daarmee op hoe effectief en efficiënt de bedrijfsprocessen verlopen. We hebben immers gezien dat ICT een kritisch bedrijfsproces is geworden. De ervaring leert dat er een aantal redenen kunnen zijn dat een ICT beheerder zijn nieuwe functie niet goed vervult: Te weinig motivatie. Te weinig kennis. Slechte teamperformance. Een combinatie van bovenstaande. De volgende paragrafen gaan hier verder op in. 5.1 Motivatie Veel ICT beheerders hebben het vak van ICT beheerders gekozen om technische redenen. Men is geïnteresseerd in techniek en met name techniek op het gebied van computersystemen. Een van de redenen dat mensen een technisch vak kiezen is dat techniek relatief duidelijk en overzichtelijk is. Techniek werkt wel of het werkt niet. In die zin is het redelijk zwart-wit. Dat vinden technisch georiënteerde mensen prettig. Op veel technische MBO opleidingen stroom nu nog steeds het grootste gedeelte van de leerlingen om die reden in. Het zijn leerlingen die behoefte hebben aan duidelijkheid en een duidelijke structuur. Dat is wat techniek hen biedt. Deze leerlingen verwachten aan het eind van hun opleiding door te stromen naar een technische ICT beheer functie. Als mensen, die om de beschreven reden ICT beheerder zijn geworden, geconfronteerd worden met de transitie die is beschreven in dit document dan zal het duidelijk zijn dat velen daar niet gelukkig mee zijn. Men verwacht dat ze vooral gaan communiceren met de organisatie en met ICT partners en dus met mensen gaan werken. Werken met mensen is allerminst duidelijk. Het is een fundamenteel andere rol waar mensen in eerste instantie bewust niet voor hebben gekozen. De menselijke factor in IT transities maart 2015 Pagina 11 of 17

12 De transitie naar ICT beheerder nieuwe stijl is ingrijpend, intensief en kost veel inspanning. Zonder motivatie is het maar de vraag of mensen de transitie wel in voldoende mate maken en uiteindelijk beschikken over voldoende kennis en vaardigheden. 5.2 Kennis In paragraaf 5.3 is aangegeven welke kennis en vaardigheden de nieuwe ICT beheerder nodig heeft. Het gaat om een heel ander soort kennis dan de technische kennis die er voorheen nodig was. Die kennis is belangrijk en komt tegelijkertijd niet zomaar uit de lucht vallen. Er is dan ook een gedegen opleidingstraject nodig voor beheerders om de transitie op een goede manier te maken. Dat opleidingstraject is intensief. Ook hier is dus van belang dat er voldoende motivatie aanwezig is. Zonder motivatie is het maar de vraag of beheerders zich de kennis voldoende eigen maken. 5.3 Teamperformance ICT beheerders werken in teamverband. Na verloop van tijd verkrijgt iedere lid van het team een vaste rol en status in dat team. In een traditioneel ICT beheerteam hebben de leden met de meeste technische kennis en ervaring de hoogste status en daarmee de belangrijkste rol. Ze nemen vaak het voortouw en hebben de belangrijkste stem bij ontwikkelingen. Men is aan die rol en status gewend geraakt. Als de rol van de ICT beheerders in de organisatie verandert, dan verandert ook de rol en de status van de teamleden. Immers is technische kennis en ervaring niet meer de belangrijkste eigenschap. Het kan daarom zo zijn dat een teamlid met minder technische kennis maar met goede communicatieve vaardigheden plotseling veel belangrijker wordt en meer status krijgt. Dat kan leiden tot onvrede en verstoorde relaties in het team met alle gevolgen van dien. We zien dit nogal eens gebeuren met teams waarin zowel jonge als wat oudere beheerders werken. De wat oudere beheerders hebben soms moeite om te veranderen terwijl de jongeren dat wel kunnen. Dat kan leiden tot slecht functioneren van het team. De menselijke factor in IT transities maart 2015 Pagina 12 of 17

13 5.4 De gevolgen Door de ingrijpende wijzigingen in de rol van de beheerder is het maar de vraag of alle ICT beheerders in staat zijn om de transitie te maken. Als er geen motivatie is (men wil niet) dan is de groei naar een nieuwe rol bij voorbaat gedoemd om te mislukken. Zonder motivatie volgt gewoonlijk geen- of onvoldoende verandering. De betrokken medewerkers én het bedrijf of de instelling zijn niet gediend bij die situatie. Het kan ook zo zijn dat medewerkers simpelweg de kwaliteiten missen om de transitie naar ICT beheerder nieuwe stijl te maken. Dat kan voorkomen doordat mensen niet beschikken over voldoende communicatieve vaardigheden en het ook niet voor elkaar krijgen om die nieuwe skills aan te leren. Daarnaast vraagt de nieuwe rol ook management vaardigheden waarvoor niet iedereen in de wieg is gelegd. Een gedeelte van de ICT beheerders kan de transitie uiteraard wél maken. Ze zullen dat echter niet kunnen zonder dat ze daarbij voldoende worden begeleidt. Er zijn een aantal mogelijke wegen te bewandelen als het gaat om de transitie van ICT-Beheerders: Als medewerkers de transitie niet (kunnen) maken: o De transitie naar een andere (niet-ict) rol binnen de organisatie. o Het voortzetten van de carrière buiten de organisatie. o Het overnemen van ICT personeel door de ICT partner. Als ICT medewerkers de transitie wél kunnen maken. o Persoonlijke begeleiding, training en teamcoaching. In de volgende paragrafen is dit toegelicht. 5.5 ICT beheerders die de transitie niet (kunnen) maken Als ICT beheerders niet bereid zijn- of niet de mogelijkheden hebben om de transitie naar ICT beheerder nieuwe stijl te maken dan hangt het erg van persoonlijke ambities af welke wegen er open zijn. Met name de mate waarin de beheerders zich tijdens hun carrière hebben ontwikkeld is van belang. Voor ICT medewerkers die er tijdens hun werk voor hebben gezorgd dat hun opleidings- en certificeringsniveau op peil is gebleven zijn de mogelijkheden uiteraard groter dan voor diegenen die dat niet hebben gedaan. De opleidingen die ze hebben gevolgd zijn veelal technisch. Dat biedt mogelijkheden om elders een technische carrière elders voort te zetten. Er zijn natuurlijk omgevingen waar wél technische ICT beheerders nodig en gewenst zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor grote bedrijven waar een team van beheerders aanwezig is. In grote omgevingen is het gemakkelijker om technische kennis te krijgen en behouden en zelf volledig een ICT omgeving te beheren. Binnen het ICT beheerteam zijn er veelal technische specialisaties. Beheerders kunnen daardoor vrijwel uitsluitend technisch bezig zijn. Een ander voorbeeld zijn de grote (web)hosting partijen en serviceproviders. Die beschikken over een omvangrijke ICT omgeving (webservers, databaseservers etc.) en beheren die ook zelf. Hiervoor zijn technische specialisten nodig. De menselijke factor in IT transities maart 2015 Pagina 13 of 17

14 Als ICT beheerders over voldoende certificeringen en technische kennis beschikken dan zijn er meestal voldoende mogelijkheden om een technische functie buiten het bedrijf te krijgen. Het is ook mogelijk dat een partij die het beheer van de ICT omgeving overneemt, of cloud diensten aanbied, de ICT beheerders in dienst neemt. In sommige gevallen maakt dit zelf deel uit van het contract of is het vermeld in het Plan van Eisen voor een ICT transitie. Als het opleidings- en/of certificeringsniveau van ICT beheerders onvoldoende is kan er ook voor worden gekozen om een opleidingstraject onderdeel uit te laten maken van een afvloeiingsregeling. In combinatie daarmee is er dan soms een contract met een ICT outplacementbureau die de ICT beheerder assisteert met het vinden van een andere betrekking. Ook niet-technische trainingen kunnen deel uitmaken van het opleidingstraject. Denk daarbij aan sollicitatietrainingen en andere communicatieve trainingen. 5.6 ICT beheerders die de transitie wel maken Als laatste optie kan er, binnen het bedrijf, worden gezocht naar een nieuwe niet-ict technische functie. Een administratieve functie kan bijvoorbeeld goed passen of een functie bij facilitaire zaken. Dit is erg afhankelijk van de ambitie van de desbetreffende medewerker. Zoals al gezegd: zonder motivatie volgt gewoonlijk geen- of onvoldoende verandering. De betrokken medewerkers én het bedrijf of de instelling zijn niet gediend bij die situatie. Begeleiding naar een functie buiten het bedrijf is dan meestal een betere optie, ook al wordt dat vaak pas achteraf duidelijk. ICT beheerders die over voldoende flexibiliteit en kwaliteiten beschikken om door te groeien naar een beheerders nieuwe stijl kunnen dat niet zonder meer doen. De grote wijzigingen in rol en benodigde kennis en vaardigheden zorgen ervoor dat ze voor de transitie begeleiding nodig hebben op een aantal punten: Persoonlijke begeleiding/coaching (motiveren). Begeleiding/coaching van het team. Opleidingen op het gebied van servicemanagement, beheerprocessen en projectmanagement. Dit zijn zaken waar in de meeste ICT transities nogal eens niet in wordt voorzien. Zoals al aangegeven is Ictivity van mening dat de genoemde zaken een cruciaal onderdeel uitmaken van ICT transities naar beheerde- en/of cloud diensten. Daarom heeft Ictivity hiervoor standaard dienstverlening ontwikkeld Begeleiding/coaching Ictivity biedt een aantal standaardtrajecten aan voor het persoonlijk begeleiden van ICT beheerders bij ICT transities. Dat betekent persoonlijke coaching, maar ook begeleiding op de werkvloer. Dat laatste bestaat uit meedraaien tijdens vergaderingen en besprekingen en het geven van gerichte feedback en aanwijzingen. Zoals al is aangegeven in het vorige hoofdstuk is het van belang om de juiste perceptie bij ICT beheerders te bereiken. De ICT transitie is geen bedreiging, maar juist een kans om door te groeien. De menselijke factor in IT transities maart 2015 Pagina 14 of 17

15 In team coaching is ook voorzien in een gestandaardiseerde aanpak. Ook hier volgen er gesprekken met de teamleden individueel en het meedraaien tijdens vergaderingen/overleggen. Op basis daarvan volgt een advies voor veranderingen in het team die de performance verbeteren. Bovendien beschikken wij over een aantal effectieve interventies die we, waar nodig, kunnen inzetten. Bij team coaching gebruiken we de ICTIL beheerprocessen als leidraad voor het goed functioneren van een ICT beheerteam Opleidingen Ictivity is van mening dat een volledig servicemanagement opleiding niet nodig is voor een ICT beheerder. Daarom biedt Ictivity training een opleiding ICT service management light. Deze bestaat uit een geselecteerd aantal trainingen op het gebied van servicemanagement, beheerprocessen en projectmanagement. De opleiding biedt het juiste niveau van kennis om de nieuwe functie goed uit te kunnen voeren. 5.7 Opleidingsplan De inbreng van de werkgever is in het kader van dit whitepaper van belang. Het is belangrijk om (ICT) transities in het grotere geheel te zien van de bedrijfsontwikkeling. Bedrijfstransformaties vragen om een goede balans tussen instroom, doorstroom en uitstroom, ook van ICT medewerkers. Competentie ontwikkeling is een voorwaarde om de juiste kennis en vaardigheden op het juiste moment, op de juiste plaats te hebben. Een proactief HRM beleid helpt hier aan mee. Medewerkers met een individueel ontwikkelingsplan kunnen zich ruim van te voren richten op hun ontwikkeling en dus ook op toekomstige (ICT) transities. Het rechtsbeginsel 'mens volgt werk' heeft baat bij deze ontwikkelingsplannen. Dit biedt medewerkers een toekomstperspectief dat niet stopt bij veranderingen in het bedrijf of de instelling. De menselijke factor in IT transities maart 2015 Pagina 15 of 17

16 6 Conclusie In dit document is beschreven wat de verschillen zijn tussen een ICT beheerder oude stijl en een ICT beheerder nieuwe stijl. Dit is aangetoond op basis van kennis en vaardigheden en de werkzaamheden waar beheerders zich met name op richten. Daarnaast zijn een aantal redenen gegeven die de oorzaak zijn dat de rol van de ICT beheerders zo aan verandering onderhevig is. De voornaamste conclusie is dat een transitie voor ICT beheerders, om meerdere redenen, vaak zeer ingrijpend is. In ICT transities wordt vaak veel aandacht besteed aan SLA s, de techniek, cloud- en beheerde diensten, de demand organisatie en beheerprocessen. De mens (ICT beheerder) krijgt veel minder aandacht. En dat terwijl de beheerder in de nieuwe situatie een belangrijke spil is waarom de beheerorganisatie, de gebruikersorganisatie en ICT partners heen draaien. Een ICT beheerteam dat niet goed functioneert zorgt voor veel problemen en uiteindelijk voor een slechte dienstverlening naar de ICT consumenten (de organisatie). Zowel de afnemer van de ICT diensten als de partners/leveranciers hebben daar veel last van. Het is dus in ieders belang dat we ook de ICT beheerders begeleiden in een ICT transitie. Deze begeleiding kan bestaan uit een overgang naar een functie buiten het bedrijf. Bijvoorbeeld bij een groot bedrijf die zelf technisch beheer over de omgeving uitvoert of een hosting- of serviceprovider. In dit soort omgevingen zijn technische ICT beheerders gewenst. Ook kan ICT personeel worden overgenomen door de partner die beheerde ICT diensten of cloud diensten aanbiedt. Begeleiding naar een interne niet-ict technische functie is ook een mogelijkheid. Als de ICT beheerder over de flexibiliteit en de kwaliteiten beschikt om door te groeien naar een ICT beheerder nieuwe stijl (zoals beschreven in dit document), dan is een opleidings- en begeleidingstraject noodzakelijk. Ictivity heeft hiervoor standaard dienstverlening ontwikkeld die deel uitmaakt van ieder transitietraject. Deze dienstverlening bestaat uit persoonlijke begeleiding, team coaching en opleidingen op het gebied van beheerprocessen, projectmanagement en servicemanagement. Alleen door de ICT beheerders mee te nemen en begeleiden in een ICT transitie kunnen we ons verzekeren van een optimale samenwerking tussen de afnemer van de diensten en de leverende partijen (partners). Dat op zijn beurt zorgt voor de best mogelijke dienstverlening naar de gebruikersorganisatie. (ICT) transities passen in het grotere geheel van de bedrijfsontwikkeling. Bedrijfstransformaties vragen om een goede balans tussen instroom, doorstroom en uitstroom, ook van ICT medewerkers. Een proactief HRM zorgt dat medewerkers met een individueel ontwikkelingsplan zich ruim van te voren kunnen richten op hun ontwikkeling en dus ook op toekomstige (ICT) transities. De menselijke factor in IT transities maart 2015 Pagina 16 of 17

17

De ICT beheerder in 2016 Ictivity IT Culinair

De ICT beheerder in 2016 Ictivity IT Culinair De ICT beheerder in 2016 Ictivity IT Culinair René Voortwist ICT Adviseur Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen. Woody Allen Amerikaans filmregisseur

Nadere informatie

De ICT beheerder in 2017

De ICT beheerder in 2017 De ICT beheerder in 2017 René Voortwist ICT Adviseur Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen. Woody Allen Amerikaans filmregisseur en acteur In 2017

Nadere informatie

White paper User Based Computing. 14:45 u

White paper User Based Computing. 14:45 u 14:45 u White paper User Based Computing De wereld van ICT verandert snel. Komt uw bedrijf nog mee in de 21e eeuw? User Based Computing is de oplossing voor een organisatie van nu. Verlagen van complexiteit

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops IT met impact Referentie Met deze oplossing kunnen we een beter serviceniveau aan ons hun productiviteit te verbeteren Voor beter onderwijs en meer

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur Hoe migreer je naar de Cloud Wilbert van Beek Directeur OVER ICTIVITY Opgericht in 1998 120 medewerkers Onafhankelijk van de verkoop van producten Dienstverlening op het gebied van ICT infrastructuren

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie 10 vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie Facts & Figures Pure Energie 2 vestigingen 50 werkplekken Sigmax als ICT partner sinds 2012 Sinds 2005 is Martijn Tielkes als ICT Manager verantwoordelijk

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

ICT: Zelf doen of uitbesteden?

ICT: Zelf doen of uitbesteden? WHITEPAPER ICT: Zelf doen of uitbesteden? De groeiende rol van ICT in het onderwijs geeft schooldirecteuren de nodige kopzorgen. Digitaal lesmateriaal, laptops of ipads voor elke leerling, goede wifi in

Nadere informatie

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit Kantoor- en bedrijfsautomatisering it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit vanboxtel is naast gerenommeerd automatiseerder van logistieke processen,

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Deskundig advies over groeiscenario s

Deskundig advies over groeiscenario s Deskundig advies over groeiscenario s [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. WideXS beschrijft in deze

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Auteurs: Frank van Outvorst, Henri Huisman Datum: Januari 2009 Inleiding Veel organisaties zijn momenteel bezig met het (her)inrichten van de vraagzijde

Nadere informatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Anderhalf jaar later Praten over regie is makkelijker dan regie voeren René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Onderwerpen

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten)

Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten) Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten) Whitepaper Het Werkplek Concept VDI juli 2013 Pagina 1 van 5 INHOUD

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Op weg naar persoonlijk leren

Op weg naar persoonlijk leren Op weg naar persoonlijk leren Uw school kent een duidelijke missie, visie op het onderwijs en deze is verankerd in het onderwijsbeleid. Ruim de helft van de docenten kan er goed mee uit de voeten en buigt

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Helpdesk; service management; ITSM; IT Service Management; RES; IT automation

Helpdesk; service management; ITSM; IT Service Management; RES; IT automation Asset 1 van 7 Automatisering voor de Servicedesk IT-servicedesks zijn veel tijd kwijt aan simpele servicedesk tickets: van vergeten wachtwoorden en tijdelijke admin-privileges tot het installeren van nieuwe

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

Case study: Selfservice en automatisering via Service Store

Case study: Selfservice en automatisering via Service Store Asset 1 van 4 Case study: Selfservice en automatisering via Service Store De gemeente Kaag en Braassem wilde sneller en efficiënter werken en besloot daarom meer IT-taken uit te besteden. Het koos voor

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Ed Holtzer Algemeen Manager Ictivity Managed Services

Ed Holtzer Algemeen Manager Ictivity Managed Services Ed Holtzer Algemeen Manager Ictivity Managed Services Ruim 25 jaar ervaring Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties Voorheen freelancer als (business) consultant, projectleider en programmamanager

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Kennismiddag: Demand Management

Kennismiddag: Demand Management Kennismiddag: Demand Management Agenda Agenda Even voorstellen Inleiding FM FM en uitbesteden Een praktijkvoorbeeld Pauze Wat is Demand management? Borrel 9-10-2014 Kennismiddag: Demand Management Even

Nadere informatie

QL-ICT denkt met u mee, adviseert en inspireert

QL-ICT denkt met u mee, adviseert en inspireert QL-ICT denkt met u mee, adviseert en inspireert Haalt u het maximale uit uw onderwijs? Voor QL-ICT is ICT een middel om uw onderwijs continu te verbeteren. Dat is hoe wij het zien. Daarom is QL-ICT uw

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is.

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. De manier waarop we het werk organiseren en samenwerken

Nadere informatie

Klaar voor persoonlijk leren

Klaar voor persoonlijk leren Klaar voor persoonlijk leren Uw school kent een duidelijke visie op het onderwijs en deze is verankerd in het onderwijsbeleid. Het merendeel van de docenten kan er goed mee uit de voeten en is het eens

Nadere informatie

Werkplekbeveiliging in de praktijk

Werkplekbeveiliging in de praktijk Werkplekbeveiliging in de praktijk M.E.M. Spruit Geautomatiseerde werkplekken vormen een belangrijke schakel in de informatievoorziening van organisaties. Toch wordt aan de beveiliging van werkplekken

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

De transitie van een omvangrijk contract van KPN

De transitie van een omvangrijk contract van KPN De transitie van een omvangrijk contract van KPN Het is cruciaal dat het KPN-netwerk 24/7 in de lucht is, ook omdat vitale communicatiediensten ervan afhankelijk zijn. Onderhoud, schoonmaak en beveiliging

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

De transitie van een omvangrijk contract van KPN

De transitie van een omvangrijk contract van KPN De transitie van een omvangrijk contract van KPN Het is cruciaal dat het KPN-netwerk 24/7 in de lucht is, ook omdat vitale communicatiediensten ervan afhankelijk zijn. Onderhoud, schoonmaak en beveiliging

Nadere informatie

Bring it Secure. Whitepaper

Bring it Secure. Whitepaper Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs Imtech Vandaag de dag moet security een standaard

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen VOOR DE SCHERMEN Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen Voor de schermen Wat wij áchter de schermen voor u kunnen betekenen, begint vóór de schermen. Hoe kunnen wij uw organisatie helpen om efficiënter,

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Deltion Scense. 8 December 2010

Deltion Scense. 8 December 2010 Deltion Scense 8 December 2010 Wie Wat - Waar Regionaal Opleidingscentrum in Zwolle (ROC) 16.000 jongeren en volwassenen beroeps onderwijs op middelbaar niveau 1.200 mensen in onderwijsgevende en ondersteunende

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. ICT-uitdagingen in 2013 2014

Onderzoeksrapport. ICT-uitdagingen in 2013 2014 Onderzoeksrapport ICT-uitdagingen in 2013 2014 april / mei 2013 Website: www.lemontree.nl Op welk vlak liggen de belangrijkste ICT-uitdagingen in 2013 en 2014. Het verbeteren van de kwaliteit van IT- en

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Make IT work Identify your threats Improve your systems

Make IT work Identify your threats Improve your systems Make IT work Identify your threats Improve your systems Victorem Solution PLatform 2 5 Company Profile Victorem Victorem staat garant voor het innovatief en efficiënt oplossen van de ICT-problemen die

Nadere informatie

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE Een pioniersstad. Zo kun je Almere wel noemen. Zo n veertig jaar geleden werden de eerste huizen er gebouwd. Inmiddels wonen er meer dan 200.000

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie