WIJZIGINGSBLAD OER. De cluster examencommissie stelt je hierbij op de hoogte van de volgende Wijziging op bovengenoemde OER.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIJZIGINGSBLAD OER. De cluster examencommissie stelt je hierbij op de hoogte van de volgende Wijziging op bovengenoemde OER."

Transcriptie

1 Naam opleiding WIJZIGINGSBLAD OER Crebonummer OER opleiding Helpende Zorg en Welzijn Helpende Zorg en Welzijn, individuele studenten die instromen in het 2 jarig traject in periode 3 Niveau 2 Leerweg BOL Cohort Startmoment opleiding Febr Vaststellingsdatum wijziging De cluster examencommissie stelt je hierbij op de hoogte van de volgende Wijziging op bovengenoemde OER. Uitgangspunt De OER Helpende Zorg en Welzijn van het Vitalis college vormt het uitgangspunt voor jouw opleidingstraject. Dit wijzigingsblad geeft aan waar er voor de student afgeweken wordt in de uitvoering van de examinering van de opleiding. Aanvullingen en of wijzigingen zijn bijgevoegd achter dit voorblad. De OER zelf staat gepubliceerd op de website van het Vitalis college bij / studenten/regelingen en procedures/onderwijs -en examenregeling. De OER is ook te vinden in Itslearning, het wijzigingsblad wordt op Itslearning gepubliceerd. Dit wijzigingsblad is vastgesteld en bekendgemaakt aan betreffende studenten d.d. September 2014 Namens de cluster examencommissie Yvonne Vincenten Voorzitter clusterexamencommissie Welzijnszorg

2 Hieronder vind je de Wijziging van de tekst van de OER, INSTROMERS periode 3 Helpende Zorg en Welzijn, bladzijde 29, 39, en 51

3 Blz 29 studievoortgangsregeling 6.2 Studievoortgang Leerjaar 1 Fase 1 Fase 1. Kwalificerend R: de student laat zien dat hij/ zij deze beroepsprestatie beheerst. Alle onderdelen zijn op R. Fase 1. Ontwikkelgericht r : reproductief: de student laat zien dat hij/ zij een ontwikkeling heeft doorgemaakt ( herkennen en nadoen) aangaande deze beroepsprestatie( s ). De ontwikkelgerichte beroepsprestaties dienen allen op alles te worden behaald. Dit betekent dat de student de volgende onderdelen ontwikkelgericht heeft : A De ingevulde beoordelingslijst van de ontwikkelgerichte BP B De specifieke bewijsstukken van deze ontwikkelgerichte BP of aanvullende of vervangende specifieke bewijsstukken in overleg met het werkveld. NB: De ontwikkelingsgerichte BP s worden in de verdiepingsfase kwalificerend afgesloten. Beroepsprestatie (=BP) Assessmentgesprek (=AG) BP 1.3 Plannen en uitvoeren van huishoudelijke taken BP 1.4. Reageren op emoties Leerprestaties, Loopbaan en Burgerschap prestaties Leerprestaties: samenwerkend leren (Kompas) Leerprestatie: hoe leer ik? (Kompas) Prestatie LB 1.2 Het ontwikkelen van je opleidingsbeeld Prestatie LB 1.1 Het Ontwikkelen van je beroepsbeeld Prestatie LB 1.3 Je professionele ontwikkeling Prestatie LB 4.1 Cultuur geeft kleur Prestatie LB 4.2 Cultuur is niet duur Prestatie LB 5.1 Mij n zorg Prestatie LB 5.2 Nu mijn gezondheid! Nederlands Rekenen Aanwezigheid BPV 100 % Aanwezigheid school 100 % nvt nvt Behaald Behaald Ontwikkel gericht Ontwikkel gericht

4 Fase 1 Leerjaar 1 Doorstroom naar 2 e leerjaar Alle kwalificerende opdrachten van Fase 1 met de daar onderliggende ontwikkelgerichte opdrachten zijn volledig. Beroepsprestatie (=BP) Assessmentgesprek (=AG) BP 1.3. Verantwoordingsverslag Fase 1 AG fase 1 BP 1.4 Alle competenties zijn ontwikkelgericht. Leerprestaties, Loopbaan en Burgerschap prestaties Leerprestaties: samenwerkend leren (Kompas) Leerprestatie: hoe leer ik? (Kompas) Prestatie LB 1.2 Het ontwikkelen van je opleidingsbeeld Prestatie LB 1.1 Het Ontwikkelen van je beroepsbeeld Prestatie LB 1.3 Je professionele ontwikkeling Prestatie LB 4.1 Cultuur geeft kleur Prestatie LB 4.2 Cultuur is niet duur Prestatie LB 5.1 Mij n zorg Prestatie LB 5.2 Nu mijn gezondheid Nederlands Rekenen Aanwezigheid BPV 100 % Ontwikkel gericht Ontwikkelgericht Behaald/ In overleg met de SLB er en zorgcoördinator anders Aanwezigheid school 100 % Behaald / in overleg met de SLB er en BPV anders 2 perioden verlengen opleiding De student stroomt in periode 3 in het 2 jarige traject HZW BOL in. De student gaat dan vallen onder het OER HZW 2 jarig traject. CLEC stelt vast éénmalige mogelijkheid per fase gedurende de duur van de opleiding. Uitstroom Zorghulp CLEC stelt vast BP 1.3 niet of niet volledig Verantwoordingsverslag Fase 1 WP: 1.2 competentie R niet of niet volledig AG Fase 1 WP: 1.2 competentie R WP: 3.3 competentie R niet of niet volledig BP 1.4. niet of niet volledig BP 1.3 KD 2012 HZW Verantwoordingsverslag Fase 1 HZW AG fase 1 HZW Leerprestaties, Loopbaan en burgerschap prestaties niet of niet volledig Leerprestaties, Loopbaan en burgerschap prestaties volledig Ontwikkel gericht niet of niet volledig Alle domeinen zijn op 2 F Ontwikkel gericht niet of niet volledig Alle domeinen zijn op 2 F Behaald Volledig Conform OER Behaald Volledig Conform OER + w.p. 2.3 uit KD Zorghulp 2012: Evalueert de werkzaamheden, competentie D: aandacht en begrip tonen.

5 Leerjaar 2 Fase 2 Kwalificerend Beroepsprestatie (=BP) Assessmentgesprek (=AG) BP 2.1 Begeleiden van de zorgvrager bij zelfredzaamheid Bp2.2 Ondersteunen bij persoonlijke zorg/adl BP 2.3 Assisteren bij activiteiten en recreëren BP 2.4 Professionaliseren Leerprestaties, Loopbaan en Burgerschap prestaties Nederlands Rekenen Aanwezigheid BPV 100 % Alle domeinen zijn op 2F Alle domeinen zijn op 2F Aanwezigheid school 100 % Verantwoordingsverslag AG Fase 2: Wp 1.3 Competentie D Wp 1.4 Competentie R Diploma Helpende Zorg en welzijn AG-gesprek Fase 2: Wp 2.1 Competentie D Wp 3.1 Competentie K Wp 3.3 Competentie R Alle normen zijn Alle domeinen zijn op 2 F Alle domeinen zijn op 2 F Behaald/ In overleg met de SLB er en zorgcoördinator anders Behaald / in overleg met de SLB er en BPV anders 2 perioden verlenging CLEC stelt vast éénmalige mogelijkheid per fase gedurende de duur van de gehele opleiding 1 of 2 BP s niet Domeinen niet/ niet volledig Domeinen niet/ niet volledig Niet of niet volledig behaald Niet of niet volledig behaald

6 Leerjaar 2 Fase 2 NB: Indien de student alle onderliggende binnen schoolse resultaten wel heeft behaald wordt i.o.m. de teamvoorzitter en SLB er een passend opleidingsverlengingstrajec t bepaald. Beroepsprestatie (=BP) Assessmentgesprek (=AG) Leerprestaties, Loopbaan en Burgerschap prestaties Nederlands Rekenen Aanwezigheid BPV 100 % Aanwezigheid school 100 % 4 perioden verlengen opleiding Mits Fase 1 NIET met 20 weken verlengd is! CLEC stelt vast 3 of 4 BP s niet Domeinen niet/ niet volledig Domeinen niet/ niet volledig Niet of niet volledig behaald Niet of niet volledig behaald Bij een verlenging van 4 perioden volgt de student verplicht alle lessen en werkt alle onderdelen opnieuw uit conform het dan geldende OER. Individueel contract is opgemaakt door SLB- er i.s.m. Zorg coördinator / SLB coördinator met daarin bindende afspraken die geëvalueerd en vastgesteld worden na 20 weken opleidingsverlenging. Versnellen van de opleiding In uitzonderlijke gevallen kun je in aanmerking komen voor het versnellen van de opleiding. Je word door jouw SLB er hierover geïnformeerd. Bij opleidingsverlenging dien je rekening te houden met extra opleidingskosten.

7 Beoordelaa r BPV Beoordelaa r School Beoordela ars Periode Aantal Herk. Zelf School BPV Inkoop Blz 39 Examenplan VOOR STUDENTEN DIE INSTROMEN IN PERIODE 3 VAN DE OPLEIDING EXAMINERING 7.1 Examenplan In het examenplan komt de drievoudige kwalificering naar voren. Examinering richt zich op: 1) het beroep, 2) algemene vorming voor taal en rekenen en 3) loopbaan en burgerschap. Voor elk onderdeel is er in deze paragraaf een examenplan opgenomen. A. Specifiek (beroepsgericht) Opleidingsnaam: Helpende Zorg en Welzijn Diplomadatum febr Cohort: Crebocode: BOL regulier traject instroom periode 3 Vitalis college, onderdeel van ROC West Brabant Welzijnszorg Vastgesteld op datum Brondocument Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn KD 2012 Loopbaan en burgerschap in het MBO 2011 Referentiekaderniveau van Meijerink Certificeerbare eenheden: - hulp bij persoonlijke verzorging/adl -hulp bij huishouden, wonen en recreëren - hulp bij (sociale) activiteiten Ex. Examenproduct Examen Kwalificerende gedeelte Cesuur / Code Kerntaak/ Competenties Weging Plaats examen Afnamecondities Werkprocessen EX-1 KBP HZW- 1.3 EX-1 KVV HZW Fase 1 EX-1 KAG HZW Fase 1 Kwalificerende BP 1.3 Plannen en uitvoeren van huishoudelijke taken Verantwoordingsverslag Fase 1 Assessmentgesprek ( AG ) Fase 1 X w.p 1.1 w.p. 1.2* w.p. 3.3 J, Q, R, T L, R, T J, R O-V-G 1 X 3 en 4 2 X X w.p. 1.2 R O-V-G 1 X X 4 2 X X X w.p 1.1 w.p. 1.2 R R O-V-G 1 X 4 2 X

8 Periode Beoordel aar BPV Beoordel aar School Aantal Beoordel School Aantal Herk. Zelf aars BPV Inkoop Opleidingsnaam: Helpende Zorg en Welzijn Diplomadatum febr Cohort: Crebocode: BOL regulier traject Instroom periode 3 Vitalis college onderdeel van ROC West Brabant Welzijnszorg Vastgesteld op datum: Brondocument Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn Loopbaan en burgerschap in het MBO 2011 Referentiekaderniveau van Meijerink Ex. Code Examenproduct Examen Kwalificerende gedeelte Cesuur / Weging Kerntaak/ Competenties Plaats examen Afnamecondities Werkprocessen EX-2 KBP HZW 2.1 EX-2 KBP HZW 2.2 EX-2 KBP HZW 2.3 EX-2 KBP HZW 2.4 EX-2 KVV HZW Fase 2 EX-2 KAG HZW Fase 2 Kwalificerende BP 2.1 Begeleiden van de zorgvrager bij zelfredzaamheid Kwalificerende BP 2.2 Ondersteunen bij persoonlijke zorg/ ADL Kwalificerende BP 2.3 Assisteren bij activiteiten en recreëren Kwalificerende BP 2.4 Professionaliseren Verantwoordingsverslag Fase 2 Assessmentgesprek ( AG ) Fase 2 X w.p 2.1* w.p. 2.2* w.p. 3.2 X w.p 1.1* w.p. 1.3* w.p. 1.5 w.p. 3.3 X w.p 1.1 w.p. 1.4* w.p. 1.5* w.p. 3.3* X w.p 3.1* w.p. 3.2* X w.p. 1.3 w.p. 1.4 X w.p 3.1 w.p.2.1 w.p. 3.3 D D, R E,J,T J, Q, R, T D,K,R J,T J,R J, Q, R, T L,R,T J,K,T J,R K E D R K D R O-V-G 1 X X O-V-G X X O-V-G 1 X X O-V-G 1 X X O-V-G 1 X X 8 2 X X O-V-G 1 X 8 2 X

9 Alle examenproducten wegen even zwaar binnen de exameneenheid. *Vermelding kerntaak op resultatenlijst diploma Op de resultatenlijst bij het diploma wordt de waardering van de kerntaken met voldoende-goed weergegeven. Hieronder kun je lezen hoe de waardering van een kerntaak tot stand komt. In het examenplan staan werkprocessen geselecteerd met een sterretje. De meetmomenten van deze *werkprocessen zijn het meest een afspiegeling van kwalificering op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. De beoordeling van de geselecteerde werkprocessen telt mee voor de waardering van de kerntaak. Omzettingstabel eindwaardering kerntaken Er is een eindwaardering per kerntaak. Indien er 55% van het totaal aantal beoordelingen per kerntaak met GOED is beoordeeld, is de eindwaardering per kerntaak GOED. Indien er minder dan 55% van het totaal aantal beoordelingen per kerntaak met goed is beoordeeld, is de eindwaardering per kerntaak VOLDOENDE Kerntaak 1bevat 5 *werkprocessen Kerntaak 2 bevat 2 *werkprocessen Kerntaak 3 bevat 3 *werkprocessen Min 3 werkprocessen goed = eindwaardering kerntaak goed Min 2 werkprocessen goed = eindwaardering kerntaak goed Min 2 werkprocessen goed = eindwaardering kerntaak goed

10 Aantal kansen Periode Aantal beoordelaars Duur Nederlands 2F. BOL opleidingen niveau 2 tweejarig. Cohort 2013 (start februari 2014 ) Schooljaar van diplomering: INSTROOM PERIODE 3 Code: Vaardighedenexamen Vereist niveau vaardigheid Toets vorm Weging examen Eindcijfer met slaag-/zakbeslissing Nederlands K3N-LL- 2F K3N-LL- 2F Lezen 2F Digitaal 90 min Luisteren Digitaal 2F n.v.t. Mrt/april Cijfer 50% Verplichte centrale examens Lezen en Luisteren. Verplichte instellingsexamens Schrijven, Spreken en Gesprekken. K3N-SC- 2F K3N-GE- 2F K3N-SP- 2F Schrijven, incl. taalverzorging 2F Digitaal 60 min 1 Nov/dec 2015 Gesprekken voeren 2F Mondeling 10 min Nov/dec per stud. Spreken 2F Mondeling 10 minuten 1 Nov/dec Cijfer 50% 2 2 Voor Nederlands wordt het eindcijfer voor het centraal examen (= 1 cijfer met 1 decimaal) en het cijfer van het instellingsexamen (= 1 cijfer met 1 decimaal) gemiddeld tot 1 héél eindcijfer (van 1-10.) Dit is het eindcijfer voor het onderdeel Nederlands. **Behaalde resultaten Ned. hebben wel invloed op de slaag-/ zakregeling. Tenminste een 5 voor Nederlands. Voor studenten die door studievertraging in een later studiejaar hun opleiding afronden, geldt de slaag, zakregeling van dat studiejaar van diplomering.

11 Aantal kansen Periode Aantal beoordelaars Duur Rekenen 2F. BOL opleidingen niveau 2 tweejarig. Cohort 2013 (start februari 2014 ) Schooljaar van diplomering: INSTROOM PERIODE 3 Code: Vaardighedenexamen Vereist niveau vaardigheid Toets vorm Weging examen Eindcijfer met slaag-/zakbeslissing Rekenen K3R-AD- 2F Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 2F Digitaal 90 min. n.v.t. Mrt/april cijfer (100%) Pilotexamen rekenen **Behaalde resultaten hebben GEEN invloed op de slaag-/ zakregeling Resultaat wordt vermeld op een bijlage bij het diploma. Voor studenten die door studievertraging in een later studiejaar hun opleiding afronden, geldt de slaag, zakregeling van dat studiejaar van diplomering.

12 C Loopbaan & Burgerschap VOOR STUDENTEN DIE INSTROMEN IN PERIODE 3 Loopbaan Je moet voldoen aan de kwalificatie eisen van het beroep, de generieke eisen én aan de kwalificatie eisen voor loopbaan (en burgerschap). Binnen het onderdeel loopbaan onderzoek je wat je kunt, wat je wilt, wat je nodig hebt om een plaats in de maatschappij te vinden die bij je past en aansluit op je mogelijkheden. Het onderdeel Loopbaan is opgenomen in de leerlijn studieloopbaanbegeleiding en vrije ruimte Uitgewerkt in het onderstaande schema. KL Capaciteitenreflectie (wat kan ik) KL Motievenreflectie (wat wil ik) KL Werkexploratie (wat zijn de mogelijkheden binnen het werkveld) KL Loopbaansturing (mijn planning gericht op de mogelijkheden van jezelf en het werkveld) KL Netwerken (gericht contacten zoeken die mij kunnen helpen om planning loopbaan uit te voeren) Elementen Activiteiten Periode Intensiteit begeleiding Resultaat inspanning student, KL Capaciteitenreflectie KL Motievenreflectie X KL Werkexploratie X KL Loopbaansturing KL Netwerken KL Capaciteitenreflectie X KL Motievenreflectie X KL Werkexploratie X KL Loopbaansturing KL Netwerken X KL Capaciteitenreflectie X KL Motievenreflectie KL Werkexploratie X KL Loopbaansturing KL Netwerken KL Capaciteitenreflectie KL Motievenreflectie KL Werkexploratie X KL Loopbaansturing X KL Netwerken KL Capaciteitenreflectie KL Motievenreflectie KL Werkexploratie X KL Loopbaansturing X KL Netwerken LB prestatie 1.2 Het ontwikkelen van je opleidingsbeeld. Werk van een Helpende Zorg en welzijn Verdieping in de branche LB prestatie 1.3 Je professionele ontwikkeling Voorbereiden op BPV LB Prestatie 1.1 Het ontwikkelen va je beroepsbeeld AMN test Gedragscode Leerdoelen in PORTFOLIO geformuleerd LP Samenwerkend leren Groepsprocessen Feedback PORTFOLIO Voorbereiding Vital society LP Hoe leer ik? Leerstijl Studievoortgang wordt beoordeeld. Periode 3 3 EH begeleid per week Beoordelingslijst consortium Voldaan Periode 3 3 EH begeleid per week Beoordelingslijst consortium Gedragscode afgetekend POP/PAP gemaakt Voldaan Periode 3 3 EH begeleid per week Beoordelingslist Consortium AMN test gemaakt Gedragscode afgetekend POP/PAP gemaakt Voldaan Periode 4 3 EH begeleid per week Beoordelingslist consortium Voldaan Periode 3 3 EH begeleid Beoordelingslist consortium Voldaan

13 Alle resultaten in het verantwoordingsdocument loopbaan en burgerschap tellen mee voor kwalificering. Resultaten van alle 5 elementen wegen even zwaar. Burgerschap Je moet voldoen aan de kwalificatie eisen van het beroep, de generieke eisen én aan de kwalificatie eisen voor (loopbaan en) burgerschap. Binnen het onderdeel burgerschap wordt gewerkt aan 4 dimensies: politiek juridisch, economisch, sociaal maatschappelijk en vitaal burgerschap. Tijdens de opleiding besteed je aandacht aan alle dimensies. We spelen daarbij in op de actualiteit. Uitgewerkt in het onderstaande schema: Afhankelijk van actualiteit: één van de onderstaande dimensies Activiteiten Periode Intensiteit begeleiding Resultaat inspanning student, wordt beoordeeld. KB Dimensie vitaal burgerschap LB prestatie 5.1. Mij een zorg Periode 3 3 EH per week begeleid Beoordelingslijst consortium KB Sociaal- maatschappelijke dimensie KB Politieke- juridische dimensie KB Economische dimensie LB prestatie 5.2. Nu mijn gezondheid LB prestatie 4.1 Cultuur geeft kleur LB prestatie 4.2 Cultuur is niet duur LB prestatie 2.1 Politiek is meer dan stemmen alleen LB prestatie 2.2 Jouw mening,mijn mening LB prestatie 3.1 Gedraag ik mij als werknemer? LB prestatie 3.2 Werknemersrechten zijn er ook voor mij LB prestatie 3.3 Ben ik een kritisch consument? Voldaan Periode 4 3 EH per week begeleid Beoordelingslijst consortium Voldaan Periode 5 3 EH per week begeleid Beoordelingslijst consortium Voldaan Periode 6 3 EH per week begeleid Beoordelingslijst consortium Voldaan Cesuur: aan bovenstaande inspanningseisen is voldaan Alle resultaten in het verantwoordingsdocument loopbaan en burgerschap tellen mee voor kwalificering. Alle 4 dimensies wegen even zwaar.

14 Cohort 2014 Klassen HP2V4L Datum Schooljaar Aantal studenten 18 vastgesteld: Opleiding HP Subgroepen Traject bol Niveau 2 Vak Leerjaar 1 Lesdag(en)* wodovr Leerperiode 3 Praktijkdag(en)* madi Periode schooljaar 1 SLB-er bezouw * of vastgestelde dagen vermelden! LESUREN VAN 30 MINUTEN PER WEEK Kalenderweek tw1 per Lesweek intro vak klas Onderw. Act. % V/N Lok. Bijzonderheden 251 SLB 45% bezouw SLB I 0% bezouw SLB V 0% bezouw WAP 50% bezouw Theorie 40% digi Ned GEN 50% digi generiek Rekenen 50% digi BS 35% digi Skills ICT 25% comp Omgangskunde 35% drama Skills AB 30% Skills VZ 25% prlok s. raats Vrije R. 45% TheorieToets surv 2 2 Toets Taal int comp surv LE LU 4 4 Toets rekenen int comp 2 2 IRM 50% 1 1 intro do vr 2 doc Totaal per klas Roostereisen Roostereisen ^^ begeleid door docent / opleider zao di mid vanaf p2 3 4 is BW: begeleid door instructeur 125,5 OB: onbegeleid klokuren Totaal

15 Cohort 2014 Klassen HP2V4L Schooljaar Aantal studenten 18 Opleiding HP Subgroepen Traject bol Niveau 2 Vak Leerjaar 1 Lesdag(en)* wodovr Leerperiode 4 Praktijkdag(en)* madi Periode schooljaar 2 SLB-er bezouw * of vastgestelde dagen vermelden! LESUREN VAN 30 MINUTEN PER WEEK Kalenderweek / per Lesweek kerst klas Onderw. Act. % V/N Lok. Bijzonderheden va 173 SLB 45% bezouw SLB I 0% bezouw SLB V 0% bezouw WAP 50% bezouw Theorie 40% digi Ned.GEN 50% digi Rekenen 50% digi BS 35% Skills IA 35% Skills AB 30% Skills VZ 25% vzlok s. raats Vrije R. 45% zao Hertoets theorie surv 2 2 IVM 1 1 AG 35% 2 doc 1 1 Her AG 35% 2 doc 1 1 intro 0 Totaal per klas Roostereisen Roosterwensen ^^ begeleid door docent / opleider hass ma niet plannen ond co is BW: begeleid door instructeur 86,5 OB: onbegeleid zao di mid klokuren BPV stage Totaal

16 Cohort 2014 Klassen HP2V4L Datum Schooljaar Aantal studenten 18 vastgesteld: Opleiding HP Subgroepen Traject bol Niveau 2 Vak Leerjaar 1 Lesdag(en)* wodovr Leerperiode 5 Praktijkdag(en)* madi Periode schooljaar 3 SLB-er bezouw * of vastgestelde dagen vermelden! LESUREN VAN 30 MINUTEN PER WEEK Totaal Kalenderweek per Lesweek intro 3.1 krokus gvr 3.8 ma pa klas Onderw. Act. % V/N Lok. Bijzonderheden 169 SLB 45% bezouw/ SLB I 0% bezouw WAP 50% bezouw Theorie 40% digi Ned.GEN 50% digi Rekenen 50% digi BS 35% Skills IA 35% Skills VZ 25% Vrije R. 45% bezouw TheorieToets surv 2 2 citotoets Taal surv LE LU 4 4 cito rekenen 2 2 IRM 50% bezouw Totaal per klas Roostereisen Roosterwensen ^^ begeleid door docent / opleider is BW: begeleid door instructeur 84,5 OB: onbegeleid klokuren BPV stage

17 Cohort 2014 Klassen HP2V4L Schooljaar Aantal studenten 18 Opleiding HP Subgroepen Traject bol Niveau 2 Vak Leerjaar 1 Lesdag(en)* wodovr Leerperiode 6 Praktijkdag(en)* madi Periode schooljaar 4 SLB-er bezouw * of vastgestelde dagen vermelden! LESUREN VAN 30 MINUTEN PER WEEK Kalenderweek per Lesweek mei uitl uit klas kon ma di Totaal hemelv do vr pinks toets 163 Onderw. Act. % V/N Lok. Bijzonderheden vak SLB 45% bezouw SLB I 0% bezouw SLB V 0% 0 WAP 50% bezouw Intervisie 25% 0 Theorie 40% digi Ned.GEN 50% digi Rekenen 50% BS 35% Skills IA 35% Skills AB 30% 0 Skills VZ 25% vz s. raats Vrije R. 45% bez Hertoets theorie surv 2 2 IRM 50% 1 1 IVM bezouw Totaal per klas Roostereisen Roostereis ^^ begeleid door docent / opleider zao tot week 22 is BW: begeleid door instructeur di middag zandoogjes van uur tot ,5 OB: onbegeleid klokuren BPV stage

18

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 013-016 Startmoment opleiding Augustus 013, februari 014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Leerweg BOL Cohort 2013-2016 Startmoment opleiding Augustus 2013, februari 2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Leerweg BBL Cohort 2013-2016 Startmoment opleiding Augustus 2013, februari 2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO Verpleegkundige Naam opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 2013 Startmoment opleiding 01-08-2013 en 01-02-2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG / MMZ

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG / MMZ WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende-IG / MMZ Naam opleiding Opleiding VZ-IG / MMZ Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2014-2018 Startmoment opleiding September 2014 Februari 2015 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding onderwijsassistent

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding onderwijsassistent WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding onderwijsassistent Naam opleiding onderwijsassistent Crebonummer 93500 Niveau 4 Leerweg BOL Cohort 205 Startmoment opleiding September 205 Vaststellingsdatum wijziging

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Sociaal cultureel werk.

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Sociaal cultureel werk. WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Sociaal cultureel werk. Naam opleiding Sociaal cultureel werk Crebonummer 91370 Niveau Niveau 4 Leerweg BOL Cohort 2015 Startmoment opleiding Februari 2016 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MZ Specifieke doelgroepen doorstroom

WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MZ Specifieke doelgroepen doorstroom WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MZ Specifieke doelgroepen doorstroom Naam opleiding MZ SD Doorstroom Crebonummer 92662 Niveau Niveau 4 Leerweg BOL Cohort 2014 Startmoment opleiding September 2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding mbo_verpleegkunde. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding mbo_verpleegkunde. Klik hier als u tekst wilt invoeren. WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding mbo_verpleegkunde Naam opleiding Mbo-Verpleegkunde Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BOL_BBL Cohort 2011-2015 Startmoment opleiding Aug 2011 Vaststellingsdatum wijziging

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MZ/PBSD. MZ Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MZ/PBSD. MZ Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MZ/PBSD Naam opleiding MZ Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Crebonummer 92662 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 2012 Startmoment opleiding September 2012 februari

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang Naam opleiding Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang Crebonummer 92632 Niveau 4 Leerweg BOL Cohort 203 Startmoment

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding mbo_verpleegkunde. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding mbo_verpleegkunde. Klik hier als u tekst wilt invoeren. WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding mbo_verpleegkunde Naam opleiding Mbo-Verpleegkunde Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BOL_BBL Cohort 2011- Startmoment opleiding Februari 2012 Vaststellingsdatum wijziging

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg

WIJZIGINGSBLAD OER. Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg Naam opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg Crebonummer 95530 / 9650 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg

WIJZIGINGSBLAD OER. Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg Naam opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg Crebonummer 95530 / 92650 Niveau 3 Leerweg BOL Cohort

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. Medewerker Maatschappelijke Zorg

WIJZIGINGSBLAD OER. Medewerker Maatschappelijke Zorg WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg Naam opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg Crebonummer 92650 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012 Startmoment opleiding September en februari

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Mbo-Verpleegkunde

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Mbo-Verpleegkunde WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Mbo-Verpleegkunde Naam opleiding Mbo-Verpleegkunde Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 2014 Startmoment opleiding Aug 2014 Vaststellingsdatum wijziging 12 april

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Mbo-Verpleegkunde

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Mbo-Verpleegkunde WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Mbo-Verpleegkunde Naam opleiding Mbo-Verpleegkunde Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BOL Cohort 205-209 Startmoment opleiding Aug 205 / Febr 206 Vaststellingsdatum wijziging

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. commercieel medewerker fashion

WIJZIGINGSBLAD OER. commercieel medewerker fashion WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding commercieel medewerker fashion Naam opleiding commercieel medewerker fashion Crebonummer 9378 Niveau Niveau 4 Leerweg BOL Cohort 205 Startmoment opleiding September 205

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Medewerker Design. Medewerker Design

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Medewerker Design. Medewerker Design WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Medewerker Design Naam opleiding Medewerker Design Crebonummer 94471 Niveau 4 Leerweg BOL Cohort 010-014 Startmoment opleiding Aug. 010 Vaststellingsdatum wijziging Feb

Nadere informatie

OER Helpende Zorg en Welzijn

OER Helpende Zorg en Welzijn OER Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 BBL, 1 jarig traject Cohort 2013-2014, startdatum: februari 2014 schooljaar van diplomeren: 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding mbo_verpleegkunde

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding mbo_verpleegkunde WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding mbo_verpleegkunde Naam opleiding Mbo-Verpleegkunde Crebonummer 9550 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 013-017 Startmoment opleiding Aug 013 en febr. 0 Vaststellingsdatum wijziging

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MZ, Pers. Begeleider gehandicapten zorg

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MZ, Pers. Begeleider gehandicapten zorg WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MZ, Pers. Begeleider gehandicapten zorg Naam opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Crebonummer 966 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 0 Startmoment opleiding September

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Productie coördinator/ fashion management en design. design

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Productie coördinator/ fashion management en design. design WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Productie coördinator/ fashion management en design Naam opleiding Productie coördinator/ fashion management en design Crebonummer 9378 Niveau 4 Leerweg BOL Cohort 200-204

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO e Naam opleiding MBO e Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BOL Cohort 2012 Startmot opleiding 01-08-2012 en 01-02-2013 Vaststellingsdatum wijziging 12 december 2013

Nadere informatie

Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BBL Welslagen

Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BBL Welslagen Onderwijs en Examenregeling 2012 Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BBL Welslagen Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

OER 92640 Helpende Zorg en Welzijn

OER 92640 Helpende Zorg en Welzijn OER 92640 Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 BBL, 1 jarig traject Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 schooljaar van diplomeren: 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles

Nadere informatie

OER Helpende Zorg en Welzijn

OER Helpende Zorg en Welzijn OER Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 BBL WELSLAGEN Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 schooljaar van diplomeren: 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het

Nadere informatie

Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BOL 1,5 jarig traject.

Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BOL 1,5 jarig traject. Onderwijs en Examenregeling 2012 Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BOL 1,5 jarig traject. Cohort 2012-2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3

Nadere informatie

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Opzichter/uitvoerder groene ruimte (profielkeuze) Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar

Nadere informatie

Zorghulp Crebo niveau NV1 BOL

Zorghulp Crebo niveau NV1 BOL Onderwijs en Examenregeling 2012 Zorghulp Crebo 91420 niveau NV1 BOL Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het

Nadere informatie

Zorghulp Crebo niveau NV1 BBl 23 weken traject

Zorghulp Crebo niveau NV1 BBl 23 weken traject Onderwijs en Examenregeling 2012 Zorghulp Crebo 91420 niveau NV1 BBl 23 weken traject Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4

Nadere informatie

Examenplan Sociaal-cultureel Werker

Examenplan Sociaal-cultureel Werker Examenplan Sociaal-cultureel Werker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S

Nadere informatie

Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BOL

Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BOL Onderwijs en Examenregeling 2012 Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BOL Cohort 2012-2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4

Nadere informatie

Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BBL

Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BBL Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Dierenarts assistent paraveterinair. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Dierenarts assistent paraveterinair. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Dierenarts assistent paraveterinair Crebocode: 25540 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakexpert bloem, groen en styling. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Vakexpert bloem, groen en styling. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Vakexpert bloem, groen en styling Crebocode: 25445 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 4 Datum opgesteld 24-4-17 Datum

Nadere informatie

Erratum. Onderwijs- en examenregeling

Erratum. Onderwijs- en examenregeling Erratum Onderwijs- en examenregeling Naam opleiding : Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Crebonummer : 92632 Niveau : 4 Leerweg : BOL/BBL Variant : regulier Cohort : 2014 Code OLW /OER: 21-KC-OER2014-92632-Gespecialiseerd

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

OER Mbo-Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014

OER Mbo-Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014 OER Mbo-Verpleegkunde Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014 95520 MBO-Verpleegkundige, BOL, niveau 4, cohort 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4

Nadere informatie

OER 92640 Helpende Zorg en Welzijn

OER 92640 Helpende Zorg en Welzijn OER 92640 Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 BOL twee jarig traject Cohort 2013-2015, startdatum: augustus 2013 schooljaar van diplomeren: 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015, Instroom Verkort kopcursus, Augustus 2014 Instroom Verkort kopcursus, Januari 2015 Vitalis college ROC West

Nadere informatie

Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 1. Overzicht 1.1. Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Niveau 3 3 jarig Crebocode: 92620 Leerweg: bol Cohort:

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

OER MBO- Verpleegkunde

OER MBO- Verpleegkunde OER MBO- Verpleegkunde Niveau nv 4 BBL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013- februari 2014 95520 MBO-Verpleegkundige, BBL, niveau 4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 1 van 36 Inhoudsopgave 1 Woord

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente Overzicht

Examenplan Doktersassistente Overzicht Examenplan Doktersassistente 2016-2019 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 25473 Dossiercode: Dossierjaar: 2016 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht : Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

Examenplan Onderwijsassistent niveau 4

Examenplan Onderwijsassistent niveau 4 Examenplan Onderwijsassistent niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Onderwijsassistent niveau 4 3 jarig Crebocode: 93500 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S Team:

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 2 Opleidingsduur : 2 jaar Crebocode: 94272 Leerweg: BOL/BBL Dossierjaar: 2015 Cohort: 2015-2017

Nadere informatie

Examenplan 2015: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3

Examenplan 2015: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 Examenplan 2015: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke examens Opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 Niveau: 3 Opleidingsduur: 3-jarig / Maatwerk Crebocode:

Nadere informatie

OER Verpleegkunde. Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Kwalificatiedossier 2014 95520

OER Verpleegkunde. Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Kwalificatiedossier 2014 95520 OER Verpleegkunde Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015 Kwalificatiedossier 2014 95520 95520 MBO Verpleegkundige BBL, NV4, cohort 2014, start aug. 2014 en febr. 2015,

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

1. Examenplan Artiest Muziek

1. Examenplan Artiest Muziek 1. Examenplan Artiest Muziek Examenoverzicht opleiding: Naam opleiding : Artiest Muziek niveau : 4 Opleidingsduur : 3 jaar Addendum Crebocode: 90038 Dossiercode: 22201 Dossierjaar: 2013 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

Examenplan Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang

Examenplan Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang Examenplan Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang Niveau 4 3

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Monteur Mechatronica Niveau : 2 Opleidingsduur : 2 jaar Crebocode: 91080 Leerweg: BOL/BBL Dossierjaar: 2015 Cohort: 2015-2017 Sector: T&V Team:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg

Opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg Opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg 1. Overzicht 1.1. Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 2 jarig Maatwerk Crebocode: 92650 Leerweg: bol Cohort:

Nadere informatie

Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ)

Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ) Onderwijs en Examenregeling 2012 Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ) Crebo 95530 / Verzorgende-IG, niveau 3, BBL Crebo 92650 / Medewerker Maatschappelijke

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste monteur Elektrotechnische Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste monteur Elektrotechnische Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste monteur Elektrotechnische Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar Crebocode: 94281 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BOL/BBL Cohort:

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: VZ Code Examen examenvorm Kerntaak en onderliggende

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sport- en bewegingsleider niveau 3 3 jarig

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sport- en bewegingsleider niveau 3 3 jarig 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht : Sport- en bewegingsleider niveau 3 3 jarig Crebocode: 95280 Dossiercode: 22171 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: SB Code Examen examenvorm

Nadere informatie

92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014

92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014 92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verspaner Niveau : 2 Opleidingsduur : 2 jaar Crebocode: 94340 Leerweg: BOL/BBL Dossierjaar: 2015 Cohort: 2015-2017 Sector: T&V Team: Metaal

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar Crebocode: 94282 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL Cohort: 2015-2016

Nadere informatie

OER Helpende Zorg en Welzijn

OER Helpende Zorg en Welzijn OER 92640 Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 BBL Cohort 2014-2015 startdatum: september 2014 Kwalificatiedossier Helpende Zorg en welzijn 2014 CREBO 92640 Vastgesteld: 15 juli 2014 Inhoudsopgave 1 Woord

Nadere informatie

OER Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 februari 2015

OER Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 februari 2015 OER Verpleegkunde Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 februari 2015 Kwalificatiedossier 2014 95520 95520 MBO Verpleegkundige BOL, NV4, cohort 2014, startdatum augustus 2014 en februari

Nadere informatie

Crebocode: Leerweg: BBL

Crebocode: Leerweg: BBL 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties (LMEI) Niveau : 4 Opleidingsduur: 1 jaar Examenjaar : 2014- Crebocode: 94291 Leerweg:

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 2,5 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: DTBOL/BBL

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Monteur Mechatronica niveau 2 2 jaar Crebocode: 91080 Dossiercode: nvt Dossierjaar: 2013/2014 Leerweg: BOL/BBL Cohort: 2014 Sector: Techniek

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Montagemedewerker industrieel produceren met hout Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 sbu EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25008 Leerweg: bbl Cohort: 2016 2018 Sector: T&V Team: M&H 1.Examenoverzicht

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling Verzorgende-IG. Crebo niveau NV3 BOL. Cohort Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX

Onderwijs en Examenregeling Verzorgende-IG. Crebo niveau NV3 BOL. Cohort Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Onderwijs en Examenregeling 2012 Verzorgende-IG Crebo 95530 niveau NV3 BOL Cohort 2012-2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Carrosseriebouwer niveau 3 3 jarig

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Carrosseriebouwer niveau 3 3 jarig 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Carrosseriebouwer niveau 3 3 jarig Crebocode: 91800 Dossiercode: 22112 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2018 Sector: T &

Nadere informatie

Verzorgende IG Crebo 95530 niveau NV3 BBL

Verzorgende IG Crebo 95530 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 Verzorgende IG Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015, Instroom Augustus 2014 Instroom Januari 2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

1. Examenplan AV specialist (o.b.v. formatversie 1.5)

1. Examenplan AV specialist (o.b.v. formatversie 1.5) 1. Examenplan AV specialist (o.b.v. formatversie 1.5) 1.1. Beroepsgerichte examens Examenoverzicht Naam : AV specialist niveau : 4 sduur: 1 jaar Crebocode: 95702 Leerweg (BOL/BBL): BOL Cohort: 2014 2015

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Autoschadehersteller Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 SBU 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroep specifieke examens Code Examen Examenvorm Kerntaak: 625225B1K1P1 (De)monteert

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens (blauwe tekst = invulvoorbeeld; groene tekst is informatie) Examenoverzicht opleiding: niveau 3 1 jarig Crebocode: Dossiercode: Dossierjaar: Leerweg: bol/bbl

Nadere informatie

1.1.Specifieke examens

1.1.Specifieke examens Examenoverzicht : Interactief mediavormgever Niveau 4 4 jaar 1.1.Specifieke examens Crebocode: 90414 Leerweg: BOL Cohort: 2014 2018 Sector: Techniek & Vormgeving Team: Mediavormgeving Beroepsgerichte examens

Nadere informatie

Cohortenschema s Kaders en regelgeving examinering generieke eisen Nederlands, rekenen en Engels April 2013

Cohortenschema s Kaders en regelgeving examinering generieke eisen Nederlands, rekenen en Engels April 2013 Cohortenschema s Kaders en regelgeving examinering generieke eisen Nederlands, en Engels April 2013 Mbo niveau Cohort Studiejaar diplomering Schema Mbo 1 Vanaf 2010 Vóór 2014-2015 A Niveau 2 en 3 Cohorten

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 1 jaar Crebocode: 92640 Dossiercode: 22189 /92640 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2013

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Middenkaderfunctionaris Bouw Niveau 4 4 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Middenkaderfunctionaris Bouw Niveau 4 4 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Middenkaderfunctionaris Bouw Niveau 4 4 jaar Crebocode: 94051 Leerweg: BOL versie: 23juni2014 Cohort: 2014-2018 Sector: T&V Team: BOL4 Bouw

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Eerste Autoschadehersteller Niveau: 3 Opleidingsduur: 4800 SBU 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroep specifieke examens Code Examen Examenvorm Kerntaak: 625226B1K1P1 (De)monteert

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Opleiding: Chauffeur Goederenvervoer Niveau : 2 Opleidingsduur: 2 jaar EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2017 Sector: T &V Team: T&L 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke examens Beroep

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2012. Verzorgende-IG. Crebo 95530 niveau NV3 BBL. Cohort 2012-2015. Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX

Onderwijs en Examenregeling 2012. Verzorgende-IG. Crebo 95530 niveau NV3 BBL. Cohort 2012-2015. Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Onderwijs en Examenregeling 2012 Verzorgende-IG Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL

MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL Cohort 2012-2016 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles

Nadere informatie

Crebocode: Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL. Cohort: Sector: T&V Team: Installeren (TV)

Crebocode: Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL. Cohort: Sector: T&V Team: Installeren (TV) 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Leidinggevend Monteur Werktuigkundige Installaties (LMWI) Niveau : 4 Opleidingsduur: 1 jaar Crebocode: 94292 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie