CURRICULUM VITAE Persoonlijke details:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE Persoonlijke details:"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: Naam : Berg, A.J. van den (Ton) Titel : Drs. Nationaliteit : Nederlandse Geboorte datum : 24 Juni 1960 Adres : Veerstraat 6, 1075 ST te Amsterdam Mobiel : Profiel: Als ervaren manager in veranderingsprocessen heeft Ton de laatste 20 jaar gewerkt voor Seta Nederland nv, een bedrijf dat hij zelfstandig voor deze reden heeft opgezet en gedreven. Om zijn projecten goed te kunnen uitvoeren heeft hij soms medewerkers in dienst genomen, maar meestal werkte hij samen met collega s uit de organisatieadvies-, IT- of branchemarkt. Kenmerkend in zijn werkwijze is de doelgerichtheid, de sterke oplossingsgerichtheid en de creativiteit waarmee hij te werk gaat om zijn doel te bereiken. Uit zijn vele samenwerkingsverbanden heeft hij zich een breed scala aan oplossingstechnieken eigen gemaakt. Zijn voornamelijk innoverende opdrachten hebben hem gemaakt tot een pragmaticus die out of the box kan denken en handelen. Hij heeft veel ervaring in maatwerk oplossingen, waardoor hij de man is van de rode draad en invulling zoekt omdat het zo past, niet omdat het volgens het boekje altijd zo hoort te zijn. Door jarenlange ervaring weet hij een gezonde keuze te maken uit methodieken als: ITIL, CMMI, Prince2, ISO en SOA Ton heeft de capaciteit om duidelijk te communiceren op zowel hoog als laag niveau. Hij ziet het belang van de binding van de mensen op de werkvloer, maar zal nooit het belang van de werk- en opdrachtgever uit het oog verliezen. Door zijn professionaliteit kan hij zich zowel begeven in politieke trajecten, waar discretie en diplomatie vereist zijn, als in trajecten waar druk is vereist om voortgang te boeken. Ton heeft een prettig voorkomen, met een zakelijke vleug van no-nonsense. Branche ervaring: Opererend als onafhankelijk (Project) Management Consultant heeft Ton een groot aantal opdrachten zelfstandig verworven en naar volle tevredenheid van zijn klanten ingevuld. Zijn gevarieerde opdrachten hebben altijd een duidelijke link gehad naar IT in de volgende branches: ehealth epayment ecommerce Betalingsverkeer Lease Netwerken Drs. A.J. van den Berg - 1-5/22/2013

2 In trefwoorden samengevat werd hij voornamelijk in de volgende expertises ingezet: Project Management Product Management Interim Management Reorganisatie Business Process Redesign Markt Onderzoek Elektronische Beveiliging ITIL/CMMI/Prince2 BPM/SOA/ISO Opleiding: - Doctoraal Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit (Rotterdam School of Management), diploma behaald in Kandidaats Rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht, diploma behaald in Militaire dienst 1980 / Bouwkunde aan de Technische Universiteit van Delft, 1979/ VWO-B op de Kees Boeke School in Bilthoven, diploma in Talen: Vloeiend in Nederlands en Engels, redelijk in Duits Werkervaring: heden : Seta Nederland te Amsterdam Directeur/Eigenaar Werkzaamheden: Acquisitie en uitvoering van op eigen titel en verantwoording binnengehaalde opdrachten op het gebeid van turn-around, proces- en projectmanagement. De projecten hadden over het algemeen een (Informatie) Technische inslag. Dit is niet verbazingwekkend gezien steeds meer bedrijfsprocessen bepaald worden door IT(IL). De keuze en implementatie wijze van hard- en software bepaalt dan ook in grote mate de werking en het uiteindelijke succes van een organisatie, in haar concurrerende omgeving. Gestroomlijnde processen en werkelijk ondersteunende IT kunnen de concurrentiepositie van een organisatie doorslaggevend bepalen, waarbij alles draait om middels ervaring de juiste keuze te maken uit bewezen technieken: Zoveel mogelijk worden processen in kaart gebracht volgens ITIL standaarden (m.n. Service Management), wordt de Administratieve Organisatie opgezet dan wel aangepast conform de architectuur eisen van SOA, worden processen geoptimaliseerd volgens de ranking van CMMI, worden de ISO kwaliteitseisen nageleefd en worden de projecten uitgevoerd conform Prince heden : Seta Nederland NV Senior Project Manager/ Product Manager Werkzaamheden: In samenwerking met een aantal ondernemers het zelfstandig ontwikkelen van een Brain Stimulation Device dat op niet invasieve wijze het brein stimuleert door middel van een samenstel van licht en magnetische impulsen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de eigen frequenties van het brein welke zich in het Alpha en Theta bereik bevinden : ABN-AMRO bank NV Senior Project Manager Tiga Credits Production Werkzaamheden: Bij AAB/TOPS heb ik als Senior PM in het TIGA project leiding gegeven aan de wijze van extraheren en migreren van de Lening-gegevens van klanten van de Ex-Fortis Geld Administratie. Aangezien hier tevens de relatie- (RIX) en limietstructuren bij gemigreerd werden, heb ik mij hierbij verdiept in het belangrijkste aspect van het Bankwezen. Rode draad, ook in dit traject, was de afstemming tussen de betreffende partijen, het traceren en oplossen van probleemgebieden, spiegelen van de oplossingsmethoden aan de (nieuwe) processen, inrichten van de technische aspecten en vooral het plaatsen van dit deeltraject in het grotere geheel (Tiga), om zo de slagingskans van het project te optimaliseren. Drs. A.J. van den Berg - 2-5/22/2013

3 : ING Operations & IT Banking te Amsterdam Senior Project Manager netwerkprojecten Werkzaamheden: Bij ING/OIB/MSP gaf ik leiding aan 2 grote infra-projecten: AnyWAN en ATM+: Bepalen wie stakeholders zijn van beide complexe data infrastructuren en projecten, wat de huidige oude specificaties zijn en de gewenste toekomstige specificaties, leidend tot de migratie naar de nieuwe situatie. Doel: Beide ING netwerken up-to-date maken qua techniek (elimineren EOL) conform CMMI level 2 om outsourcing van het beheer richting Verizon en KPN mogelijk te maken met als einddoel de simpele afname van een dienst. Het betrof complexe verouderde omgevingen en infrastructuren met End-Of- Life elementen, onduidelijke verantwoordelijkheden en stakeholders. Ook het feit dat ING deze netwerken voorheen in eigen beheer had, bemoeilijkte de overgang naar de afname van een dienst: er werden (te)veel eisen gesteld aan de oplossing, terwijl men eigenlijk alleen een dienst (met daarbij behorend SLA, conform SOA) wilde afnemen. Complexe transformaties en overdracht van deze omgevingen richting Verizon in een (mede door de krediet crisis) sterk politieke omgeving : 2waytraffic Mobile te Hilversum Interim Manager IT Werkzaamheden: In opdracht van het Management heb ik de IT afdelingen van de Mobile Divisie (in Kuala Lumpur, New York en Almere) doorgelicht en een voorstel gedaan tot verandering van de procedures, (her)structurering van de werkprocedures conform ITIL en uiteindelijk komend tot een fusie van de drie locaties in Almere, Nederland. 2waytraffic Mobile is een bedrijfsonderdeel van Sony dat zich bezig houdt met ecommerce, middels SMS dienstverlening. De techniek lijkt op zich eenvoudig, maar het internationale karakter (een SMS bericht moet wereldwijd verstuurd en ontvangen kunnen worden) en de veelheid van telefoonnetwerken en operators, maken het complex. De snel veranderende markt en de vraag naar nieuwe technieken (o.a. mobile video streaming) zorgden voor een moeilijk beheerbare situatie van het Platform. Onderhoud en versie beheer zorgden voor grote problemen in de beschikbaarheid en continuïteit, vanwaar uiteindelijk de oplossing werd gevonden in een concentratie van de beheer- en ontwikkelafdelingen en procedurele upgrading van CMMI level 1 naar level : Auto Avenu Lease BV te Naarden Business Consultant Werkzaamheden: In opdracht van het Management van de Audi/Volkswagen dealer het Gooi, werd door mij (van scratch af aan) een Leasebedrijf opgezet. Dit behelsde het in kaart brengen van de marktomgeving, het opstellen van een Business Plan ter onderbouwing van de financieringsaanvraag, het oprichten van de separate BV, de selectie van te gebruiken software systemen en het inrichten van de systemen op basis van CMMI level 3, de koppeling met externe systemen (bijv. financieel), de opleidingstrajecten voor nieuwe werknemers en de ontwikkeling van werkprocedures, documenten en contracten : LeasePlan Nederland NV te Almere Interim Manager Conversie Werkzaamheden: In deze functie kreeg ik de leiding over het Conversieteam van LPN (ca. 45 mensen, werkend met 17 verschillende software applicaties). Doel was om binnen de gestelde termijn te komen tot een technische integratie van de data van LeasePlan, Auto Lease Holland en Leaseconcept in het nieuw (best of 3) gecreëerde softwarepakket van LPN. Dit alles in een door ITIL gecontroleerde omgeving. Uitdagingen: interpretatie en selectie van (relevante) data voor de conversie binnen het gestelde tijdsbestek, naast het met de veranderende omgeving gepaard gaande aspect ontwikkelsnelheid en versiebeheer. Drs. A.J. van den Berg - 3-5/22/2013

4 Werkzaamheden: Interim Directeur Operations ALH Als Interim Directeur Operations was ik eindverantwoordelijk voor de operationele afdeling van Auto Lease Holland (dochterbedrijf van LPN) met 110 werknemers, waarvan 7 afdelingsmanagers. De afdeling draagt zorg voor de totale keten van het Leasepark, van het op de weg zetten tot weer innemen van betreffende Leaseauto (i.c. ca stuks). Zo behelsde het de afdelingen: Onderhoud, Reparatie, Verzekeringen, Huur en Administratie. Naast de voorbereidingen die getroffen moesten worden voor de integratie van deze afdeling met de afdelingen Operations van LPN en Leaseconcept, vanwege de voorgenomen fusie tussen deze drie bedrijven, waren er een aantal zaken die specifiek onder mijn verantwoording en opdracht vielen: Er waren procedurele problemen en daardoor grote achterstanden in de afwikkeling van schade dossiers, er was een noodzaak tot vermindering van het aantal administratieve fouten door verbetering en verbreding van het gebruik van EDI en er moest een Elektronisch Communicatie Netwerk worden ingevoerd voor verschillende autodealers. Procesgerichte aanpak conform ITIL en projectmanagement volgens Prince2. Na ca. een jaar deze functie te hebben uitgevoerd, werd ik door de Board gevraagd om de leiding over te nemen van de Technische Conversie van de drie fuserende bedrijven : Stichting Zorgpasgroep te Utrecht Proces Manager Werkzaamheden: Verantwoordelijk voor de aanbestedingsprocedure en implementatie van een (middels Chipcard) beveiligd, platformonafhankelijk en vertrouwd ICT communicatie netwerk ten behoeve van de Gezondheidszorg in Nederland. Van leidende IT-organisaties (o.a. Cap Gemini, Ordina, Getronics, Siemens, KPN) werden aanbestedings-offertes beoordeeld en procedureel gerangschikt. Belangrijk selectiecriterium in dit proces waren de kwaliteitseisen (ISO 9000), de hardwareonafhankelijkheid (conform SOA) en de eisen dat Project-management volgens Prince2 en Servicemanagement conform ITIL moesten worden opgezet en uitgevoerd. De winnende partij, Getronics, heeft deze aanbesteding onder mijn supervisie conform Prince2 en ITIL standaarden opgezet en uitgevoerd (projectwaarde ca. 15 miljoen). Tevens werden binnen de gezondheidszorg beslismodellen bepaald, volgens welke de beveiligde informatie beschikbaar zou komen en werd het systeem ontwikkeld om dit mogelijk te maken. Alle leveranciers van zorg gerelateerde systemen werden bij dit proces betrokken en gevraagd de identificerende data in hun systemen aan te passen aan de structuur van de Zorgpas, waarbij een standaardisatieslag heeft plaatsgevonden i.s.m. Vektis en Zorg Verzekeraars Nederland. De totale projectcoördinatie en het slagen van het (proef)traject waren onderdeel van het project : Leaseconcept te Hoofddorp BPR-Manager Werkzaamheden: Projectmanagement van de volledige vervanging van het core verwerkingssysteem van deze Auto Leasemaatschappij, door een nieuw ontwikkeld en verder uit te ontwikkelen Autolease systeem. Het betrof een B(usiness) P(roces) R(edesign) project met als insteek: Conform ITIL opnieuw definiëren van de in de organisatie binnenkomende signalen. Het analyseren en beschrijven van de meest ideale wijze van verwerking van deze signalen in de gewenste nieuwe organisatie-structuur. Het vastleggen van administratieve processen in deze nieuwe organisatiestructuur. Het aanpassen van het nieuwe Autolease systeem aan de toekomstige organisatie. Onderhouden van contacten met de softwareleverancier betreffende uitvoering van het ontwerpen ontwikkeltraject conform CMMI level 3 en het begeleiden van de testactiviteiten van de opgeleverde programmatuur, met Prince2 als richtlijn voor de projectuitvoering. Het in kaart brengen en beschrijven van de metaen beheersprocessen van de nieuwe organisatie. Het integreren van dit administratieve Autolease systeem met de bestaande financiële administratie. Drs. A.J. van den Berg - 4-5/22/2013

5 Projectmanagement conform Prince2 van conversie van de gegevens uit de bestaande systemen naar het nieuwe Autolease systeem en het inrichten van de betreffende stamtabellen voor het nieuwe systeem. Het in kaart brengen van de met dit proces gepaard gaande interne reorganisatie en het opleidingentraject voor de werknemers. Verantwoording afleggen van het verloop van het project aan de Directie en implementatie tot operationalisering : Easychip te Utrecht Senior Projectmanager Werkzaamheden: Projectmanagement van alle (betaal)terminal ontwikkeltrajecten in Nederland en relatiebeheer van de contacten met terminal leveranciers voor de gezamenlijke Chipknip banken. In deze tijd was de betaalterminal markt verdeeld over 9 hardware leveranciers, welke ieder zelfstandig een traject hebben moeten opstarten om zowel de Chipper als de Chipknip als nieuw en onafhankelijk medium in hun betaalterminal te implementeren. Begeleiding van multifunctionele ontwikkeltrajecten voor de Chipknip op het gebied van Loyalty, Facilitaire concepten, Ticketing en Maintenance services. Ontwikkeling en coördinatie van de standaardisatie van het betaalterminal platform in Nederland vanuit Easychip, met gebruik van de 'Open Terminal Architectuur' van Europay te Brussel. Omdat het hier een ontwikkeling betrof waarin hard- als software nauw waren verweven, werd in de te gebruiken methodiek een gezonde afweging gemaakt tussen de ITIL en CMMI werkwijze. Het stimuleren en dirigeren van de samenwerking tussen de Chipknip- en Chipper partijen, banken, terminalleveranciers en certificeren de instanties, betreffende deze standaardisatie : Getronics T & CS te Amsterdam Projectmanager Werkzaamheden: Projectmanagement conform Prince2 van ontwikkeltrajecten voor o.a. Chipknip, Chipper en Royaltyaanbieders. Het betrof zowel de ontwikkeling van de (betaal)terminal software als het opzetten van de benodigde BackOffice systemen voor beheer en de verwerking van de kaartinformatie. Het managen van de aanpassing van betaalsystemen aan de nieuwe betaalproducten Chipper en Chipknip en implementatie van Klantgerelateerde spaarsystemen op deze betaalproducten met de bancaire chipkaart als identificatie- en registratie medium. Begeleiding en ontwikkeling van een Chipcard gebaseerd Facilitair concept, waarbij de nadruk lag op het in de markt zetten van een totaalproduct bevattende: identificatie, fysieke- en elektronische toegangscontrole, betalen en sparen. Het ging hier om zowel gesloten systemen gebaseerd op een eigen chipcard, als om op de bancaire chipcard gebaseerde open systemen. Ontwikkeling conform CMMI en ITIL standaard van de bij het concept behorende hardware chipkaartterminals en terminalsoftware. Ontwikkeling van de back office systemen voor beheer, registratie, interpretatie en verwerking van de gegevensstromen voortvloeiende uit het Facilitaire concept : Arbeidsvoorziening Bedrijfsconsultant Werkzaamheden: Acquisitie, organisatie, ontwikkeling en uitvoering in Amsterdam, Amersfoort en Alphen aan de Rijn, van werkgelegenheidsprojecten. Administratieve en projectmatige organisatie. Begeleiding van de reorganisatie en decentralisatie van arbeidsvoorziening te Amsterdam en het opzetten en begeleiden van commerciële relatiebeheer trajecten voor diverse vestigingen. Organiseren van samenwerkingsverbanden tussen Arbeidsvoorziening en de Sociale Dienst ten einde te komen tot doelmatige aanpak van werkzoekenden. Drs. A.J. van den Berg - 5-5/22/2013

6 : HCS Engineering te s Hertogenbosch Sales Manager Benelux Werkzaamheden: Het in kaart brengen en bewerken van de markt in de Benelux voor technologisch nieuwe producten in de engineering branche en het opzetten van een verkoopapparaat voor deze producten : Philips Computers te Amsterdam Automatiseringadvies / Sales Werkzaamheden: Acquisitie, coördinatie en implementatie van administratieve automatiseringsprojecten voor de reclame- en advertentie branche. Marktbenadering en acquisitie van "New business". Ontwerp van een softwareabonnementen systeem met garantie op constante ontwikkeling van nieuwe branche software met als oogpunt de speciale klanttoepassingen betaalbaar te maken en bereikbaar voor andere gebruikers : Price Waterhouse te Den Haag Organisatie adviseur Werkzaamheden: Accountancy en financieel onderzoek op het gebied van "Mergers and Acquisition". Het in kaart brengen van de betrokken branche, traceren van overnamekandidaten, onderzoeken van de concurrentiepositie, contacten leggen met de directie, financiële en organisatorische doorlichting en begeleiding van de verkoop onderhandelingen. Drs. A.J. van den Berg - 6-5/22/2013

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis Master Thesis Mark Poen Utrecht, augustus 2005 Studentnummer: 527908 Universiteit van Tilburg Versiebeheer Versie Datum Opmerking 0.1 23 mei 2005 Eerste opzet scriptie 0.11 16 juni 2005 Verdere invulling

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Daphne Depassé White paper in opdracht van: Bachelor Toegepaste Informatica (lessen: Analyse) Doel: Het begrijpen van het belang

Nadere informatie

1. Management summary

1. Management summary Quick Scan Auteurs: Rijk van Geresteijn, Ceriel van Halle, Els van Hekesen, Govert Ramsteijn, Jacques Ravensbergen IBO, HBK 40 Versie: 1.2, 25 februari 2010 1. Management summary Dit document bevat de

Nadere informatie

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Toelichting: De Allegorie voor goed en slecht bestuur is een serie fresco s die rond 1338 geschilderd

Nadere informatie

ICT-Beleidsplan 2010-2014

ICT-Beleidsplan 2010-2014 Bezoekadres Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven Telefoon: 040-247 9111 ICT-Beleidsplan 2010-2014 Postadres ICT postbus 513 5600 MB Eindhoven Where innovation starts College van Bestuur Den Dolech 2, 5612 AZ

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek in de zorgsector Het waarborgen van bedrijfscontinuïteit bij marktwerking in ziekenhuizen Auteurs: Robert Reemer Pieter Rahusen Ricoh Nederland BV Juli 2010

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Onderzoek ITIL versus ASL

Onderzoek ITIL versus ASL Onderzoek ITIL versus ASL Datum: 6 april 2011 Status: definitief Opgesteld door: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave. 1. samenvatting.... 2 2. Inleiding.... 3 3. Wat is ASL?...

Nadere informatie

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars.

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. Oplage 15.000 3e jaargang nummer 3 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM UW MICROSOFT GEKWALIFICEERDE IMPLEMENTATIEPARTNER: De Waal 30A 5684 PH Best telefoon + 31 (0) 499 332757 telefax + 31 (0) 499 332659 email: info@atworkmgt.nl www.atworkmgt.nl Brancheoplossing maakindustrie...volledig

Nadere informatie

Maintenance Management Software

Maintenance Management Software B rochure Maintenance Management Software Inhoud blz. 3 blz. 4 blz. 8 blz. 9 Ultimo Maintenance Management in schema Ultimo Maintenance Management Ultimo Business Reporting Ultimo opties blz. 10 Ultimo

Nadere informatie