AAN DE BURGERS DER OORLOGVOERENDE STATEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AAN DE BURGERS DER OORLOGVOERENDE STATEN"

Transcriptie

1 \i -v ^".. f.<^ V i UITGAVEN VAN HET COMITÉ Nr;.2,DE EUROPEESCHE STATENBOND" «AAN DE BURGERS DER OORLOGVOERENDE STATEN DOOR Prof. G. HEYMANS v< MAATSCHAPPIJ VOOR GOEDE EN GOEDKOOPE LECTUUR Amsterdam 1914

2 voor zijne burgers zuueii afsluiten? Welk bezwaar kan hij hebben tegen den snellen economischen vooruitgang van een naburig land, behalve dit, dat het daardoor een steeds gevaarlijker tegenstander wordt? Zoo is de stand van zaken overal: wanneer een staat geen reden had om te vreezen, dat andere staten hem zullen aanvallen of zijn burgers in hun bewegingsvrijheid belemmeren, dan is moeilijk een belang te bedenken, dat ook maar in de verte de rampen en de risico van een oorlog waard zou zijn. En inderdaad leert de ervaring, dat zich geen ernstige conflicten van belangen meer voordoen, zoodra verschillende staten zich tot een rechtsgemeenschap hebben verbonden, die ivederzijdsche aanvallen buitensluit, en de rechten regelt, die in den eenen staat aan de burgers van den anderen toeliomen. Men denke aan de verhoudingen in bondstaten als Duitschland, Zwitserland, de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, binnen welke, met de mogelijkheid van oorlog, tegelijkertijd ook elke aanleiding tot oorlog heeft opgehouden te bestaan. De geschiedenis dezer bondsstaten levert de empirische bevestiging van wat boven werd opgemerkt, en wijst meteen den weg aan voor de toekomst. Overal en alleen daar, waar zich staten tot een rechtsgemeenschap hebben verbonden, hebben die staten hun onderling wantrouwen opgegeven en het oorlogvoeren gestaakt; alleen rvanneer zich alle ki^ltuur' staten tot een rechtsgemeenschap verbinden, zal tusschen hen alle rvantroureen uitgesloten en een blijvende vrede verzekerd zijn. En vooral daarom is het zoo dringend noodig, dat gij, tot welk volk gij ook behooren moogt, reeds gedurende den oorlog er u van doordringt, dat uwe vijanden geen duivels, geen wilde dieren, geen cynische egoïsten zijn, maar menschen als gij, met dezelfde zwakheden, dezelfde tekortkomingen, en dezelfde idealen. Misschien zijn zij meer dan gij op een dwaalspoor gebracht door hun regeeringen en door hunne pers; maar zij zijn, als gij, te goeder trouw. En in hen allen leeft de diepe wil tot vrede en recht. Wanneer gij dus inderdaad, zooals door u als door de anderen telkens weer wordt betuigd, slechts een vrede wilt, die den tegenstander voor de toekomst onschadelijk maakt, geeft er u dan zorgvuldig rekenschap van, welke wegen tot dit doel kunnen leiden. Wanneer gij den ouden weg volgt, dus den overwonnene oorlogsschattingen oplegt, grondgebied of koloniën van hem wegneemt, zijne weermiddelen beperkt, dan zal ook het resultaat het oude zijn: overmoed ter eene, wrok en revanchebegeerten ter andere zijde, en gij zult overvloedig zaad voor nieuwe oorlogen hebben uitgestrooid. Wanneer gij daarentegen blijk geeft te vertrouwen op de menschelijke natuur, zal de menschelijke natuur u niet teleurstellen. Wilde dieren worden slechts door vrees bedwongen; de mensch, althans de kultuurmensch van onzen tijd, zoekt de heerschappij van het recht. Alleen wie hem deze verschaft, kan er op rekenen, hem voor goed onschadelijk" te hebben gemaakt.

3 OPROEP Het Comité DE EUROPEESCHE STATENBOND", overtuigd dat de verhoudingen der beschaafde staten onderling door dezelfde wetten van zedelijkheid en recht beheerscht behooren te worden als het maatschappelijk leven der naties afzonderlijk, dat in het bijzonder voor het tegenwoordige Europa de aaneensluiting tot een statenbond of bondsstaat, op grondslag van gelijkgerechtigheid en inwendige zelfstandigheid der samenstellende naties wenschelijk is, verzoekt met aandrang allen personen en organisaties die deze overtuiging deelen, daarvan blijk te geven aan het secretariaat en naar beste krachten er toe mede te werken de openbare meening in dezen geest te vormen. Personen en organisaties die hunne instemming betuigen, verplichten zich niet tot eenigen geldelijken steun, hoewel deze zeer gewenscht is en gaarne door het secretariaat zal worden in ontvangst genomen. Dr. FREDERIK VAN EEDEN, Prof. Dr. G. HEYMANS, Dr. ALETTA H. JACOBS. Jhr. Mr. B. DE JONG VAN BEEK EN DONK, Jhr. Dr. NICO VAN SUCHTELEN, (Algemeen secretaris, Blaricum) In deze serie is reeds verschenen als Nr. 1 : Het Eenige Redmiddel (Een Europeesche Statenbond) door Jhr. Dr. NICO VAN SUCHTELEN. De prijs der brochures No. 1 en 2 is per exemplaar ƒ 0.05, per 50 ex. ƒ1.25, per 100 ex. ƒ2.-, per 500 ex. /S.-, per 1000 ex. ƒ15.-. Zij die het comité geldelijk steunen, ontvangen alle publicaties gratis. Exemplaren van Nr. 1 in het Deensch, Duitsch, Engelsch, Esperanto, Fransch, Italiaansch, Noorsch, Spaansch en Zweedsch en van Nr. 2 in het Duitsch, Engelsch en Fransch, zijn op aanvrage gratis verkrijgbaar bij den secretaris van het Comité. (

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

Kerk-zijn in een seculiere samenleving

Kerk-zijn in een seculiere samenleving Rapport Kerk-zijn in een seculiere samenleving Definitieve versie 2 maart 2013 Synodale commissie Kerk-zijn in een seculiere samenleving 2 Inhoud Inhoud... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Terugblik... 5 1.2 Samenstelling...

Nadere informatie

Vel 219. 839 Eerste Kamer,

Vel 219. 839 Eerste Kamer, Vel 219. 839 Eerste Kamer, 43sto V E E G A D E E I N G. 19 J U N I 1929. Ingekomen stukken. Interpellatie van den heer Colijn met betrekking tot du gebeurtenissen op Curacao. 43 ste VERGADERING. VERGADERING

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

Wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf

Wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf Wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf door Yvonne P.E. Hagenaar-Ratelband http://www.yhra.nl 2006 Copyright tekst en tekeningen: het staat u vrij om dit e-book in ongewijzigde vorm

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Vel 7 23 Tweede Kamer

Vel 7 23 Tweede Kamer Vel 7 23 Tweede Kamer Ingekomen stukken 3 DE VERGADERING VERGADERING VAN DONDERDAG 12 AUGUSTUS 1948 (Bijeenroepingsuur 1 namiddag) Ingekomen stukken. Toespraak van de tijdelijke Voorzitter. Regeringsverklaring

Nadere informatie

1. Inleiding. Het College wil nog de aandacht vestigen op drie punten. 2. Verplichtingen voor de Staat (artikel 4 VN-verdrag)

1. Inleiding. Het College wil nog de aandacht vestigen op drie punten. 2. Verplichtingen voor de Staat (artikel 4 VN-verdrag) Inbreng College voor de Rechten van de Mens, ten behoeve van het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 9 februari 2015 over de wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET MEER WEET WAT JE MOET DOEN door Wieke Veenstra

WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET MEER WEET WAT JE MOET DOEN door Wieke Veenstra WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET MEER WEET WAT JE MOET DOEN door Wieke Veenstra Allen die hem aanroepen is de Heer nabij, die Hem roepen in vast vertrouwen. Hij vervult het verlangen van wie Hem eren, Hij

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 Artikel 1 1. Dit verdrag is van toepassing op de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken, gewezen op het grondgebied van een andere Staat dan die waar de erkenning en tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend,

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen inzake de wet

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Kan het beter? Laat het ons weten!

Kan het beter? Laat het ons weten! Kan het beter? Laat het ons weten! Uitgave juli 2013 Laat ons horen wat u dwarszit! Alle medewerkers van Zorggroep Sint Maarten doen hun best om u zorg- en dienstverlening van een goede kwaliteit te bieden.

Nadere informatie

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten New York, 19 december 1966 Tractatenblad 1969, 100 en Tractatenblad 1978, 178 De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, Overwegende,

Nadere informatie

Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? Een onderzoek naar mogelijke juridische hindernissen

Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? Een onderzoek naar mogelijke juridische hindernissen Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? Een onderzoek naar mogelijke juridische hindernissen Artikel Senior adviseur collectieve pensioenen S. Hendriks (AZL) Artikel Collectief

Nadere informatie

Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd

Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd Openstelling voor ondertekening 12-8-1949; Genève Ondertekening voor Koninkrijk der Nederlanden 8-12-1949 - Koninkrijk der

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid Liesbeth Noordegraaf-Eelens Martijn van der Steen Paul Frissen Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 1 dr. Liesbeth Noordegraaf Eelens is docent bij de Erasmus

Nadere informatie

Het testament van een meubelhandelaar

Het testament van een meubelhandelaar Het testament van een meubelhandelaar 4 Inter IKEA Systems B.V. 1976-2007 Inter IKEA Systems B.V. 1976-2007 Het testament van een meubelhandelaar. IKEA woordenlijst 5 Een beter bestaan voor zoveel mogelijk

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Catechismus van Geneve

Catechismus van Geneve Catechismus van Geneve JOHANNES CALVINUS AAN DE TROUWE DIENAREN VAN CHRISTUS, DIE IN OOSTFRIESLAND DE ZUIVERE LEER VAN HET EVANGELIE VERKONDIGEN. Voorwoord : Daar het ons voegt er op alle manier naar te

Nadere informatie

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS Preambule Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag

Nadere informatie

Ad 4 Professionaliteit Beroepscoaches hebben, zoals het woord al zegt, van coachen hun beroep gemaakt. Voor hen is coachen een vak, een professie.

Ad 4 Professionaliteit Beroepscoaches hebben, zoals het woord al zegt, van coachen hun beroep gemaakt. Voor hen is coachen een vak, een professie. 1. Startpunt De coaching wordt ingezet vanuit een resultaatgerichte insteek. Reflectie, bewustwording, eigen verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, denken én voelen, open staan voor leerervaringen en

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie