Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingsspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingsspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 Opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en exameegeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 Academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: HBO-ICT, voltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Havo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Student met havo-diploma tot Ja Ja Ja Ja Student met havo-diploma vanaf Ja Ja Ja Ja Vwo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Student met vwo-diploma tot Ja Ja Ja Ja 1

2 Student met vwo-diploma vanaf Ja Ja Ja Ja Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) Is niet van toepassing bij de opleiding HBO-ICT Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) De opleiding HBO-ICT heeft geen aanvullende eisen Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) De opleiding HBO-ICT biedt geen deeltijdopleiding aan Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) De opleiding HBO-ICT biedt geen duale opleidingsvariant aan. 2.2 Iichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) Het opleidingsprofiel van HBO-ICT is opgesteld op basis van de Domeinbeschrijving Bachelor of ICT 1. Deze beschrijving bevat naast een verantwoording van relevante competenties (body of knowledge and skills) en de breakdown daarvan in beroepstaken ook een aantal voorbeelden van karakteristieke beroepssituaties van beginnende ict-professionals. Deze voorbeelden fungeren als illustraties van elementen uit het model en maken de relatie met de beroepspraktijk zichtbaar Competenties (art 3.2 OER HZ) De opleiding HBO-ICT conformeert zich aan het landelijk kader HBO-I domeinbeschrijving (zie paragraaf ). De voor de domeinbeschrijving ontworpen profielmatrix kenmerkt zich door de drie dimensies uit de volgende tabel Dimensie Competentie Analyseren Adviseren Ontwerpen Realiseren Beheren ICT-architectuurlaag Gebruikersinteractie Bedrijfsprocessen Software Infrastructuur Hardware interfacing Representeert WAT de ICT-er doet In welk ASPECT van de ICT 1 Gebaseerd op versie te verkrijgen via (geraadpleegd ) en conform vernieuwde versie te verkrijgen via (geraadpleegd ) 2

3 Niveau van beheersing Op welk NIVEAU (1, 2 of 3) Door de dimensies in deze matrix te operationaliseren ontstaat een opleidingsprofiel. Voor de twee afstudeerrichtingen van de opleiding HBO-ICT namelijk Software Engineering en Business & Management, gelden de volgende profielen. Software Engineering Business & Management Om onderwijs te beschrijven zijn in de cellen hiervan beroepstaken opgenomen. De curriculum breakdown voor de opleiding HBO-ICT van competenties naar beroepstaken is hieronder beschreven. Beschrijving van de competentie van de opleiding: 1 Analyseren Analyseren van processen, producten en informatiestromen in hun onderlinge samenhang en de context van de omgeving, en opstellen van functionele specificaties. 1.1 Consequenties bestuderen van een (strategische) koerswijziging voor bedrijfsprocessen en hun informatievoorziening 1.2 Bestuurbaar maken van bedrijfsprocessen aan de hand van bruikbare informatie en gegevens en met behulp van de oorzaak-gevolg relaties knelpunten beschrijven. 1.3 Knelpunten en oorzaak-gevolgrelaties beschrijven. 1.4 Bestaande bedrijfsprocessen en bijbehorende informatiestromen en gegevens visualiseren en met behulp van oorzaak-gevolg relaties knelpunten beschrijven. 1.5 Een requirement analyse uitvoeren voor een eenvoudig informatiesysteem, volgens een standaard methode. 1.6 Een eenvoudige acceptatietest opstellen 1.7 Specificaties (OS, LAN, werkplek, beveiliging) opstellen 1.8 Een designanalyse uitvoeren op product, communicatie- en omgevingsniveau 1.9 Een acceptatietestplan opstellen Een requirement analyse uitvoeren voor een complex softwaresysteem in een context van diverse bestaande systemen met verschillende belanghebbenden. 2 Adviseren Formuleren van een onderbouwd advies voor de heriichting van processen en/of informatiestromen en voor een nieuw te ontwikkelen of aan te schaffen ICT-systeem op basis van een analyse en in overleg met stakeholders. Daarbij aspecten als financiën, tijd, organisatie(verandering), haalbaarheid en risico s en mogelijkheden voor outsourcing betrekken. 2.1 Adviseren over de afstemming tussen business en ict (alignment en governance). 2.2 Adviseren over knelpunten op het terrein van 1) samenhang van processen 2) organisatie (rollen) 3) processtructuur 4) operationele/tactische besturing 5) informatievoorziening in een keten 2.3 Voor een enkel proces en binnen een eenvoudige context met een beperkt aantal invalshoeken aanbevelingen doen t.a.v. knelpunten op het terrein van 1) organisatie(structuur) 3

4 2) processtructuur 3) informatieverzorging. 2.4 Een advies opstellen voor het ontwikkelen, realiseren, aanpassen of aanschaffen van een eenvoudig informatiesysteem opstellen. 2.5 Aanbevelingen doen over aanpassing van bestaande software 2.6 Pakketselectie uitvoeren voor infrastructuur- en security gerelateerde software en hardware. 2.7 Maatregelen voorstellen die de informatiebeveiliging van het netwerk ten goede komen. 2.8 Kunnen toepassen van een brede argumentatie vanuit techniek, bedrijfsprocessen, kosten/baten, risico s en wetgeving. 2.9 Adviseren over beveiliging en iichting van een werkplek of eenvoudig netwerk Adviseren bij de keuze voor media in relatie tot communicatiedoelen en -doelgroepen Een advies presenteren, aan een pitch deelnemen of een product presenteren Adviseren over de eisen, randvoorwaarden en condities waaronder een leverancier zijn diensten moet aanbieden Adviseren bij de keuze van crossmedia platforms Een navigatiestructuur opstellen Adviseren over de iichting van een softwareontwikkelproces Aanbevelingen doen over aanpassing van bestaande software Adviseren met betrekking tot de keuze voor structurele softwarearchitectuur en/of software frameworks binnen één softwareplatform. 3 Ontwerpen Ontwerpen van een ICT-systeem op basis van specificaties, in samenhang met een analyse en binnen de gestelde kaders voor kwaliteit, testen, beveiliging, doorlooptijd, budget en exploitatie en beheer. 3.1 Architectuur van processen met bijbehorende beheersing en informatievoorziening ontwerpen. 3.2 In relatie met it-mogelijkheden ontwerpen van bedrijfsprocessen (al dan niet in een keten). 3.3 Vormgeven van 1) een enkel bedrijfsproces 2) organisatieonderdeel 3) de informatievoorziening 3.4 Met een schematechniek een ontwerp voor een eenvoudig informatiesysteem opstellen. 3.5 Een volledig (compleet en consistent) ontwerp opstellen voor een informatiesysteem dat bestaat uit meerdere subsystemen en aansluit op bestaande software, dat alle requirements faciliteert. 3.6 Beschrijven van functioneel ontwerp, processen en procedures voor onderhoud en beheer. 3.7 Een eenvoudig netwerk ontwerpen en specificeren 3.8 Multimediale communicatiemiddelen ontwerpen. 3.9 Schetsen voor een gebruikersinterface maken Een storyboard opstellen Een gebruikersinterface ontwerpen. 4 Realiseren Bouwen van een ICT-systeem op basis van een functioneel en technisch ontwerp en binnen de gestelde kaders voor kwaliteit, testen, beveiliging, doorlooptijd, budget en exploitatie en beheer. 4.1 Veranderprocessen begeleiden en uitvoeren. 4.2 Invoering en acceptatie van nieuwe procedures realiseren in samenhang met gewijzigde informatievoorziening en besturing. 4.3 Werkinstructies, functie- en rolbeschrijvingen beschrijven en opstellen 4.4 Een eenvoudig informatiesysteem bouwen, testen en beschikbaar stellen. 4.5 Een eenvoudig computernetwerk bouwen, installeren en documenteren. 4.6 Basisprincipes van design toepassen bij het bouwen van eendimensionale communicatiemiddelen. 4.7 Usability tests opzetten en uitvoeren. 4.8 Een informatiesysteem, dat bestaat uit meerdere subsystemen, bouwen, testen en beschikbaar stellen. Daarbij aansluiten op bestaande software en gebruikmaken van een ontwikkelomgeving. 5 Beheren Vormgeven van exploitatie en beheer van ICT-systemen en zorg dragen voor invoeren, testen, integreren en inbedrijfstellen van een nieuw(e release van een) ICT-systeem. Verlenen van diensten die zijn overeengekomen (in een Service Level Agreement) binnen gestelde kaders voor kwaliteit en financiën. In samenhang met ontwerp en realisatie zorgen voor het onderhoud van ICT-systemen. 5.1 Procesarchitectuur (principes, bedrijfsregels en modellen) beheren. 4

5 5.2 Procesbeheer iichten en proceswijzigingen implementeren. 5.3 Procesdocumentatie onderhouden en de behoefte aan procesveranderingen inventariseren. 5.4 Beheren van persoonlijke bestanden en de configuratie van deze bestanden in een softwareontwikkelomgeving 5.5 Een beheerorganisatie optimaliseren en sturen, rekening houdend met de klantorganisatie: SLA-beheer, en applicatiebeheer. 5.6 De kwaliteit van de service en infrastructuur evalueren en beheerprocessen iichten en/of optimaliseren. 5.7 De performance van applicaties en infrastructuur evalueren. 5.8 Rapporteren over prestaties van infrastructuur en applicaties. 5.9 Infrastructuur en applicaties beheren Het operationele beheer van infrastructuur en services uitvoeren Digitale rapportages iichten 5.12 Gebruiken en configureren van tooling ter ondersteuning van softwareontwikkeling in teams Beheren van persoonlijke bestanden en de configuratie van deze bestanden in een softwareontwikkelomgeving. A Onderzoeken 2 Een laag complex toegepast onderzoek uitvoeren. A.1 Je doet een voorstel voor (toegepast) onderzoek en zet onderzoek op voor het oplossen van problemen in praktijksituaties. A.1.1 Je kunt een probleemstelling formuleren (het geheel van probleemschets, onderzoeksvraag en doelstelling). A.1.2 Je kunt bronnenonderzoek uitvoeren. A.1.3 Je kunt een onderzoek opzetten en dit vastleggen in een onderzoeksvoorstel (=PVA voor onderzoek). A.2 Je voert het onderzoek zoals beschreven in het onderzoeksvoorstel uit, monitort voortgang en kwaliteit en stuurt bij waar nodig. A.2.1 Je kunt de benodigde data verzamelen en de verzamelde gegevens op geschikte wijze verwerken tot informatie, zodat zinvolle interpretatie mogelijk wordt. A.2.2 Je kunt de voortgang en kwaliteit van de uitvoering monitoren en bijsturen indien nodig en de kwaliteit van het resultaat toetsen aan de gestelde eisen. A.3 Je interpreteert de verzamelde en gestructureerde gegevens en trekt conclusies ten aanzien van de onderzoeksvraag. Daarnaast evalueer je resultaten en het proces en je doet hiervan verslag. A.3.1 Je kunt betekenis verlenen aan de gevonden en verwerkte gegevens. A.3.2 Je kunt over onderzoek rapporteren. A.4 Je gedraagt je volgens de bij onderzoek horende (ethische) gedragsnormen. A.4.1 Je kunt je gedrag aanpassen aan de bij onderzoek horende normen, beroepsethiek, attitude en verantwoordelijkheden Iichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) 2 Competenties 1 tot en met 5 zijn conform de HBO-I domeinbeschrijving (zie paragraaf 2.2.1). Competentie A is de HZbrede onderzoek competentie. 5

6 Iichting van de opleiding: Nationale naam: B HBO-ICT Internationale naam: B Information & Communication Technology Verleende graad: Bachelor of ICT, B-ICT Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Voltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Nederlands Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: (verlenging aangevraagd) Associate degree: Nee Gezamenlijke opleiding: Nee Versneld HBO (Vwo) traject Nee Onderstaande figuur is een grafische weergave van het opleidingsprogramma. CU06727 CU05037 CU04647 CU14845 CU04497 CU14180 CU14181 CU14182 CU04528 CU06322 CU05038 CU03279 CU03514 CU13033 CU12419 CU04101 CU07131 CU06453 CU04487 CU03930 CU06454 CU03903 CU03524 CU03255 CU11672 CU08662 CU08663 CU04093 CU03146 CU07930 CU03248 CU07931 CU08222 Legenda: Gezamenlijk Business & Management Software engineering 6

7 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Semester 1 CU03248 Titel: Analyseren van Bedrijfsprocessen Aantal EC s: 7.5 Verplicht Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Om succesvol te kunnen zijn en blijven in een tijd van toenemende concurrentie, globalisering en het steeds mondiger worden van klanten is het essentieel om bedrijfsprocessen zo goed mogelijk in te richten en te managen. In de cursus Analyse van Bedrijfsprocessen word je meegenomen in de wereld van het analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen. Je leert bedrijfsprocessen met behulp van een gedegen procesanalyse methode te analyseren en hoe processen effectiever en efficiënter ingericht kunnen worden. Om deze betere iichting te effectueren doe je verbetervoorstellen. Bij deze verbetervoorstellen is nadrukkelijk aandacht voor de informatievoorziening. Binnen deze cursus worden alle stappen van procesanalyse eerst besproken en daarna in parallel toegepast in een realistische praktijkcasus. Je gaat in kleine groepjes op onderzoek uit bij je eigen werkgever, het familiebedrijf of werkgever van een familielid of bekende. 1 X X Casustoets 1.4, 2.2, 2.3, 2,4, X Rapportage 1.4, 2.2, 2.3, 2,4, % %

8 CU07930 Titel: Web wereld Aantal EC s: 7.5 Verplicht Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Het web is niet meer weg te denken. Veel software wordt gemaakt voor het internet. Veel organisaties moeten zich goed manifesteren op het web om bestaansrecht te houden. Als ICT-er is het van belang om dit web goed te begrijpen. Deze cursus is een introductie in de wereld van het web. Je gaat zelf een website maken en beschikbaar stellen voor iedereen op internet. Deze site ontwikkel je op een zelf ingerichte ontwikkelomgeving op je eigen laptop. Je maakt daarbij gebruik van basis webtechnieken zoals HTML, CSS en javascript maar je kan ook meer geavanceerde technieken gebruiken als PHP, AJAX en jquery. Wat je in deze cursus leert vindt zijn toepassing op veel verschillende manieren. Niet alleen kun je je verder ontwikkelen om steeds mooiere en beter passende webtoepassingen te maken of te adviseren. Andere software platformen zoals.net en java kennen ook webtoepassingen. Dat zijn hele andere programmeertalen maar ze hebben die basistechnieken toch echt nodig om te kunnen functioneren. 1 X X Casustoets 3.11, 4,4, %

9 CU07931 Titel: Databases Aantal EC s: 7.5 Verplicht Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Relationele databases vormen een technologie die al tientallen jaren een basis is voor grote en kleine toepassingen in alle denkbare delen van de ICT. Het ziet er voorlopig nog niet naar uit dat dit principe vervangen gaat worden door andere technieken voor gestructureerde gegevensopslag. In deze cursus leer je hoe het landschap van de relationele database er uitziet. De cursus is onderverdeeld in 3 onderdelen: 1. Je doet basiskennis op over databases. De belangrijkste basisbegrippen komen aan de orde, maar ook de toepassingen worden besproken. Daarnaast wordt ook het relationele model, normalisatie en het entiteit relatiemodel behandeld. 2. Je wordt vaardig in het gebruik van de Structured Query Language (SQL). Met name het bevragen van databases (de SELECT statements) wordt geoefend. 3. Je leert ten slotte ook hoe je planmatig een database ontwerpt, implementeert en valideert. 1 X Tentamen 1.5, % X X Casustoets 1.6, %

10 CU08222 Titel: Programmeren 1 Aantal EC s: 7.5 Verplicht Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Je leert basisconcepten kennen als klassen, objecten, constructors, methoden en velden. Ook leer je de beginselen van objectinteractie, objectdiagrammen, klassediagrammen en goed klassenontwerp. Bovendien leer je (relatief) simpele problemen oplossen met behulp van Objectgeoriënteerd Programmeren (OPO), wat resulteert in (relatief) eenvoudige programma s. Er wordt gebruik gemaakt van de objectgeörienteerde programmeertaal Java in combinatie met de ontwikkelomgeving BlueJ (die speciaal is ontwikkeld om te leren programmeren). Je leert aan de hand van projecten problemen op te lossen door de toepassing van OO concepten. Moeilijke onderwerpen worden in verschillende contexten herhaald. 1 X Tentamen % X X Casustoets % Semester 2 10

11 CU03524 Titel: Inleiding Bedrijfskunde Aantal EC s: 7.5 Keuze B & M Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Het doel van deze cursus is je een inleiding te geven in de vele aspecten die meespelen bij het functioneren van een organisatie. Het resultaat daarvan is dat je kunt analyseren of het bedrijf goed functioneert en dat je kunt adviseren over de aanpassing van de besturing of iichting van het bedrijf. De nadruk ligt daarbij op het iichten van een bedrijf de omgevingen van het bedrijf en hun invloed de producten en diensten van een bedrijf de marketing rond producten en diensten de logistieke besturing van een bedrijf de financiële huishouding van een bedrijf Allemaal aspecten waar jij, als toekomstig ICT-er, bedreven in moet zijn om je vak te kunnen uitoefenen. 1 X Tentamen 1.2, % X X Casustoets 2.2, 2.3, %

12 CU03255 Titel: Ontwerpen webapplicaties Aantal EC s: 7.5 Verplicht Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Het doel van deze cursus is om de totale system development life cycle (SDLC) te doorlopen voor het ontwikkelen van een real-life webapplicatie. Het totale traject van concept tot beheer zal worden doorlopen zodat de student bekend raakt met de kernproblemen van systeemontwikkeling in alle fasen. Studenten worden uitgedaagd om aan de slag te gaan met een real-life case: concepten bedenken, ontwerpen, realiseren, implementeren en beheren. De student kan aan het eind van de cursus, zelfstandig of in klein projectverband en gestuurd: 1) een requirementsanalyse uitvoeren voor een eenvoudig informatiesysteem, volgens een standaard methode 2) met een schematechniek een ontwerp voor een eenvoudig informatiesysteem opstellen 3) een eenvoudig informatiesysteem bouwen, testen en beschikbaar stellen. 4) contentmanagementsystemen iichten 1 X X Casustoets 1.5, 2.4, 2.10, 2.11, 3.4, , 4.4, %

13 CU08662 Titel: Data analyse 1 Aantal EC s: 2.5 Verplicht Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Het doel van deze cursus is de studenten kennis te laten maken met enkele essentiële onderdelen uit de data analyse en deze toe te passen op een praktijksituatie. Het draait hierbij om het (systematisch) ontleden van een probleem in een praktijkopdracht waarbij kengetallen uit de basisstatistiek en correlatie en regressie worden ingezet bij het bouwen van een bijbehorend prototype / proof of concept. Inhoud is daarom niet direct te relateren aan competenties zoals beschreven in paragraaf X X Rapport 100%

14 CU08663 Titel: Project Aantal EC s: 2.5 Verplicht Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Naarmate je vordert in de ICT-opleiding zul je steeds meer samen met anderen gaan werken aan een project of opdracht. Ook in de stage en in je afstudeerperiode zal dat het geval zijn, en zeker als je na het afstuderen als professional gaat werken in een ICT-omgeving zul je met meerdere mensen werkzaam zijn aan een bepaalde opdracht. Het werken aan een project of opdracht is meer dan alleen maar mooie procesanalyses maken of computerprogramma s ontwerpen. Een project of opdracht moet gedefinieerd en gepland worden, en gedurende de uitvoering van het project of opdracht zul je in de samenwerking met anderen verschillende problemen of uitdagingen tegenkomen. De opdracht voor de ICT Project is opgedeeld in een aantal deelprojecten waarvoor deelprojectgroepen zijn samengesteld. Het zal duidelijk zijn dat de verschillende deelprojecten elkaar raken, er onderlinge afhankelijkheden zijn en er één consistent eindresultaat dient te worden opgeleverd. Het is de verantwoordelijkheid van de verschillende deelprojectgroepen om gedurende de ICT Project tussentijds contact te zoeken en zaken af te stemmen met andere deelprojectgroep(en). De nadruk bij deze cursus ligt op het kennismaken met het projectmatig werken, in een groep, aan een realistisch ICT project. Inhoud is daarom niet direct te relateren aan competenties zoals beschreven in paragraaf In de Project is het doel te werken aan Samenwerken en (Plan van Aanpak). 1 X X Portfolio 100%

15 CU04093 Titel: English for Specific Purposes ICT 1 Aantal EC s: 2.5 Verplicht Voertaal: ENG Voorwaarden voor deelname: Engels minimaal op A2 niveau Beknopte beschrijving van cursusinhoud: deze cursus Engels bereid je voor praktische, professionele situaties en richt zich daarbij op de vier hoofdvaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken. Er is speciale aandacht voor grammatica, vocabulaire en uitspraak. Inhoud is niet direct te relateren aan competenties zoals beschreven in paragraaf X Pairwork mondeling 40% / / X Schriftelijk open vragen 40% X Individueel process assessment - assignments 20% 6.0 n.v.t. doorlopen d doorlop end doorlopen d 15

16 CU11672 Titel: Business Intelligence 1 Aantal EC s: 7.5 Verplicht Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Organisaties hebben informatie nodig om succesvol te kunnen opereren, informatie die nodig is om beter zicht te krijgen op het reilen en zeilen van de organisatie in een complexe en dynamische omgeving. Om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, om te leren van eerdere gebeurtenissen en om tijdig juiste beslissingen te nemen. Het actief verwerven en slim gebruiken van informatie biedt elke organisatie belangrijke voordelen. Business intelligence (BI) biedt mogelijkheden om met deze voordelen aan de slag te gaan. Het is immers het gerichte proces, met bijbehorende voorzieningen, om gegevens te verzamelen, te analyseren en de als resultaat daarvan verkregen informatie toe te passen. Het basisbegrippenkader voor Business Intelligence eigen maken ondersteund door methoden en technieken waarmee met behulp van opdrachten kan worden geoefend en onderzoeken zelfgekozen Business Intelligence onderwerpen. 1 X Tentamen % X Presentatie 1.2, %

17 CU03146 Titel: Programmeren 2 Aantal EC s: 7.5 Keuze SE Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Al vervolg op Programmeren 1 draait het hier om 'meters maken' met programmeren, met als focus het leren ontwerpen en bouwen van meer geavanceerde software aan de hand van de concepten als een GUI en programmeerconcepten zoals inheritance, interfaces en abstracte klassen en een ontwerptraject (van functioneel ontwerp naar technisch ontwerp) en de implementatie daarvan. Ten slotte wordt de geïmplementeerde software geëvalueerd waarbij er kort aandacht is voor validatie en verificatie. Dit alles met behulp van een professionele ontwikkelomgeving en software voor versiebeheer van broncode. 1 X X Casustoets 3.9, 3,10, 3.11, 50% , 5.12, X Tentamen 1.6, 3.4, 3.9, % Cursussen hoofdfase (art 3.6, 3.11 OER HZ) Semester 3 17

18 CU06453 Titel: Informatiemanagement Aantal EC s: 7.5 Keuze B & M Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Omdat beslissingen binnen organisaties worden genomen op basis van informatie is een goede informatievoorziening van groot belang. Bij het nemen van beslissingen in een moderne organisatie wordt (als vanzelfsprekend) gebruik gemaakt van Informatie- en communicatietechnologie (ICT). Omdat de mogelijkheden van ICT en toepassing daarvan snel toenemen en organisaties zich continu moeten aanpassen, moet een organisatie zijn informatievoorziening voortdurend aanpassen. Goed georganiseerde organisaties gaan hier planmatig mee om. Binnen deze cursus passeren een aantal belangrijke aspecten van het organiseren van de informatievoorziening de revue. De cursus is als volgt verdeeld: 1) Inleiding in informatiemanagement en de positie daarvan binnen organisaties 2) Kennismaken met het BiSL framework (framework voor business informatiemanagement) door middel van het ontwikkelen van een managementgame 3) Inleiding informatieplan 1 X X Casustoets 2.1, 2.3, % X Tentamen 5.1, % CU03930 Titel: Business Process Management Aantal EC s: 7.5 Verplicht Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus leer je hoe bestaande bedrijfsprocessen in een organisatie kunnen worden bestuurd en verbeterd. Je krijgt verschillende modellen aangeboden voor het systematisch benaderen van bedrijfsprocessen. Deze vormen als het ware een bril waarmee je organisaties waarin je zult functioneren beter kunt begrijpen. Waar nodig zul je die benaderwijze later ook kunnen gebruiken voor toekomstige bedrijfsanalyses en verbeteropdrachten. De modellen (Balanced Score Cart, SWOT, SevQual etc.) zullen worden aangeleerd aan de hand van onder meer de situaties van feitelijke bedrijven. Allemaal aspecten waar jij, als toekomstig ICT-er, bedreven in moet zijn om je vak adequaat te kunnen uitoefenen. 18

19 1 X X Casustoets 2.2, % X Tentamen 1.2, % CU04487 Titel: E-business Aantal EC s: 7.5 Verplicht Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus bestuderen studenten hoe ze e-business in kunnen zetten om het behalen van bedrijfsdoelen te optimaliseren. In het eerste deel werken jullie aan een onderwerp dat bij veel E-business projecten vroeg of laat om de hoek komt kijken: een pakketselectie. De opdrachtgever of het bedrijf wil geadviseerd worden over een software systeem dat het beste past bij zijn bedrijfsvoering of nieuwe plannen. Je doorloopt de fasen die in de praktijk gebruikelijk zijn voor een pakketselectie. Het portfolio is een individuele opdracht. Je werkt hierbij aan het leerdoel: Kunnen toepassen van een brede argumentatie vanuit techniek, bedrijfsprocessen, kosten/baten, risico s en wetgeving. Je krijgt hierbij veel vrijheid om zelf een onderwerp uit te werken dat jou interesse heeft. De uitwerking resulteert in een artikel. Het artikel is het eindproduct en maakt onderdeel uit van je portfolio. In het portfolio heb je tevens andere werkdocumenten opgenomen (bijvoorbeeld onderzoeksvraag, leerdoelen, oriëntatie op het onderwerp). Je kunt hierbij kiezen voor een e-business onderwerp waarbij het bedrijf of de bedrijfsstrategie centraal staat. Je kunt ook kiezen voor een internettechnologie dat jouw interesse heeft. 1 X Rapport 1.5, 2.4, 2.10, 50% , 2.12, X X Portfolio % Voor en van onderdelen behaald in 2011/ 2012 (of eerder) gelden de toetsvormen, wegingsen en bodemcijfer van dat jaar. Er kunnen nieuwe eisen gelden ten aanzien van de inhoud van deeltoetsen. 19

20 CU06454 Titel: Software Ontwikkel Project Aantal EC s: 7.5 Verplicht Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Software engineering / ontwikkeling gaat over het complete traject van de ontwikkeling van informatiesystemen, vanaf het bepalen van de eisen tot aan de oplevering van het eindproduct. Software engineering omvat het ontwerpen, implementeren en aanpassen van software, die kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar, onderhoudbaar en snel te bouwen is. Het is een systematische aanpak, die bestaat uit onder meer de stappen analyse, ontwerp, implementatie, maar ook testen, onderhouden en aanpassen van software. In deze cursus besteden we aandacht aan alle hoofdonderdelen, zoals die hierboven genoemd zijn. Het proces van het maken van software, de structuur van de software, de benodigde technologie en de organisatie van het project, komen allemaal aan de orde. 1 X Presentatie 1.5, 1.6, 2.4, % X X Casustoets 3.4, 4.4, 5.12, %

21 CU03903 Titel: Software Ontwerpen en Realiseren 1 Aantal EC s: 7.5 Keuze SE Voertaal: NL Beknopte beschrijving van cursusinhoud: De focus in deze cursus ligt op de kwaliteit van het (technisch) ontwerp en de realisatie in het geval van softwareontwikkeling. De cursus bevat drie onderdelen: 1) je leert op het gebied van technisch ontwerp rekening houden met non-functional requirements en welke invloed die hebben op de kwaliteit van software 2) je leert software design patterns kennen en implementeren (patterns zijn abstracte standaardoplossingen voor algemene problemen die vaak voorkomen tijdens het ontwerpen van software 3) je leert Frameworks en Libraries gebruiken om de kwaliteit van software te verbeteren. Hier realiseer je een proof-of-concept. 1 X Tentamen 1.6, 1.9, 1.10, 2.4, 2.5, 2.17, 3.4, % Semester 4 21

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2016 2017 opleiding HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling 2016-2017 HBO-ICT voltijd.docx vastgesteld College van Bestuur: 13/09/2016 - advies opleidingscommissie: 16/06/2016 Inhoud

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 TESTEN... 4 CONNECTED DEVICES... FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT Bijlagen R AVD 2016-2017 opleiding Business IT & Management Bijlage 3: Competenties BEHORD BIJ DE BACHELOR OF ICT De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor of ICT beschikt zijn geformuleerd

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Informatica kiezen. Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo

Informatica kiezen. Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo Informatica kiezen Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo Voorlichtingsmateriaal voor leerlingen in havo en vwo Het vak informatica Waarom

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4 VOORBLAD FORMAT BLAUWDRUK VAN DE OPLEIDING Algemene informatie Blauwdruk Ontwerper: Isolde Kolkhuis Tanke Ontwerpdatum: 23 september 2015 Versie: 03 Domein: Informatie- en communicatietechnologie Kwalificatiedossier:

Nadere informatie

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting Competentieontwikkeling Om goede, nieuwe leerdoelen te kunnen formuleren is het van belang om eerst te kijken hoe ver ik ben met mijn competentieontwikkeling en welke competenties ik verder wil of moet

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Civiele Techniek

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Civiele Techniek Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Civiele Techniek Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

Major / Minor Periode Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Major 1.1 Project Droombaan Project Droombaan 4 1.1

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur en Techniek vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24 april 2012. A. Hieronder

Nadere informatie

WORKSHOP 1W7. Persoonlijke leerschema s: tussen dromen en werkelijkheid

WORKSHOP 1W7. Persoonlijke leerschema s: tussen dromen en werkelijkheid WORKSHOP 1W7 Persoonlijke leerschema s: tussen dromen en werkelijkheid Serge Wallagh hogeschooldocent-teamleider Business IT & Management bij IICT-FNT na een lange carrière in de commerciële advisering

Nadere informatie

Algemene competenties

Algemene competenties Bijlage A Competenties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Inhoud Deel een Het ontwikkeltraject 1 2 3

Inhoud Deel een Het ontwikkeltraject 1 2 3 5 Inhoud Inleiding 11 Deel een Het ontwikkeltraject 13 1 Werken binnen organisaties 15 1.1 Non-profit-organisatie 15 1.2 Profit-organisatie 16 1.3 Doelen 16 1.4 Rechtsvormen 16 Rechtspersoon 17 Persoonlijke

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Assessor : Resultaat: O V G U

Assessor : Resultaat: O V G U Assessment Iminor Naam Student : Datum : Assessor : Resultaat: Projectmatig werken Competentie: De educatief multimediaal ontwikkelaar is organisatorisch competent waar het gaat om de realisatie van het

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 24 maart 2009. Voorstel agenda Kennismaking Inventarisatie thema s en

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development Instituut voor Communicatie, Media & IT Game Design & Development EELCO BRAAD // NIEK JONKER drs. Eelco Braad University Lecturer Game Design & Development Master of Computational Science & Scientific

Nadere informatie

Informatiemanagement, -processen en -implementaties

Informatiemanagement, -processen en -implementaties Informatiemanagement, -processen en -implementaties Spelsimulatie en Organisatieverandering imvalues Presentatie Inhoud Introductie Spelsimulatie Aanpak Toepassing Meer informatie Introductie imvalues

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Vakmanschap in Java Software Development

Vakmanschap in Java Software Development Vakmanschap in Java Software Development Software ontwikkeling wordt steeds complexer. Meer devices, nieuwe IT en architectuur concepten (Cloud computing), veiligheid van systemen, gebruikersvriendelijkheid

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011 Deel B MASTEROPLEIDING SOFTWARE ENGINEERING 1 september 2010 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Computer Science (uitlopende programmering) (Master of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding

Nadere informatie

Studieschema bachelor Bedrijfskunde

Studieschema bachelor Bedrijfskunde Studieschema bachelor Bedrijfskunde (180 EC) 6515316 Code titel EC tentamenvorm tentamendata 2015-2016 Startcursus B02112 Ondernemen en managen 8,6 opdracht volgens afspraak Gebonden keuze (eis: 86 EC)

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Zest Application Professionals Training &Workshops

Zest Application Professionals Training &Workshops De requirements trainingen van Zest Application Professionals geven u de handvatten die nodig zijn om uw requirementsproces te verbeteren. U doet hands-on ervaring op en leert omgaan met lastige praktijksituaties.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010 Bacheloropleiding Curriculum 2010-2011 Curriculumherziening Departement ß-faculteit Universiteit Utrecht onderwijs visitatie zelfevaluatie masteropleidingen bachelor informatiekunde vakgebied docenten

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 5 MODULECODE B STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Ontwikkelingen in ICT-functies Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Organisatie-adviesbureau Op de Coul, 2009 IT moet rendement voor de business opleveren. 35 jaar in de

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

ICTM-44 Internetmarketing Analytics

ICTM-44 Internetmarketing Analytics ICTM-44 Internetmarketing Analytics Studiewijzer Faculteit voor IT & Design Blok KB44 Minor Periode 4-2016-2017, april 2017 1 Blok: KB44 Internetmarketing Analytics Course Blackboard: minor KB44 Internet

Nadere informatie

Rapport over de functie van Dirk Demo

Rapport over de functie van Dirk Demo Rapport over de functie van Dirk Demo Publicatiedatum: 14 februari 2014 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Dirk Demo' zoals die door The PeopleFactory - Demo omgeving is vastgesteld en geeft

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise BABOK en BiSL Marcel Schaar Machteld Meijer Valori Maise Wat is BABOK BABOK. Ondersteuning voor het werk van de business analist Beschrijving van kennisgebieden (knowledge areas) en bijbehorende taken

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Studieschema bachelor Informatica

Studieschema bachelor Informatica Studieschema bachelor Informatica 6515316 code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 15 -aug. 16 Startpakket U kunt op twee momenten in het jaar in september of in februari starten

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE

ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE EEN ONDERZOEK NAAR DE IMPLEMENTATIE VAN BEST VALUE BINNEN EEN SYSTEMS ENGINEERING OMGEVING STEPHANIE SAMSON BEST VALUE KENNIS SESSIE WESTRAVEN 17 JUNI 09.00 12.00

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Heeft u zich ook al eens afgevraagd waarom uw concurrent zo veel goedkoper kan zijn? Waarschijnlijk

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

STUDIEOPBOUW SEMESTER 1 SEMESTER 2. Basismodule Business Analyse. Basismodule Ontwerpen & Programmeren JAAR 1

STUDIEOPBOUW SEMESTER 1 SEMESTER 2. Basismodule Business Analyse. Basismodule Ontwerpen & Programmeren JAAR 1 HBO-ICT in deeltijd Het Instituut voor Communicatie, Media & IT biedt een flexibele brede HBO-ICT opleiding aan waarvan onderdelen ook op zichzelf (als losse cursus ) te volgen zijn. De opleiding betreft

Nadere informatie

(Nieuwe) opleiding hbo master. Bas Bauland (HAN Kwaliteitszorg) HAN Kwaliteitszorg, t.a.v. Bas Bauland Postbus EJ Arnhem

(Nieuwe) opleiding hbo master. Bas Bauland (HAN Kwaliteitszorg) HAN Kwaliteitszorg, t.a.v. Bas Bauland Postbus EJ Arnhem Format samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling (Nieuwe) opleiding hbo master Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Contactpersoon/ contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: OER masteropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek (Hoofdstuk 10) III FACULTEIT NATUUR EN TECHNIEK vastgesteld door de faculteitsdirectie; instemming van de facultaire medezeggenschapsraad

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

STUDIEOPBOUW SEMESTER 1 SEMESTER 2. Basismodule Business Analyse. Basismodule Ontwerpen & Programmeren JAAR 1

STUDIEOPBOUW SEMESTER 1 SEMESTER 2. Basismodule Business Analyse. Basismodule Ontwerpen & Programmeren JAAR 1 HBO-ICT deeltijd Het Instituut voor Communicatie, Media & IT biedt een flexibele HBO-ICT opleiding aan waarvan onderdelen ook modulair te volgen zijn. De opleiding betreft het analyseren, adviseren, ontwerpen

Nadere informatie