DEFINE DESIGN DELIVER OPPORTUNITY. SOLUTIONS. WINNING RESULTS.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEFINE DESIGN DELIVER OPPORTUNITY. SOLUTIONS. WINNING RESULTS."

Transcriptie

1 DEFINE DESIGN OPPORTUNITY. SOLUTIONS. DELIVER WINNING RESULTS.

2 Klanten stellen vragen... Hebben we in deze economisch uitdagende tijd een duidelijk inzicht in de risico s en kansen die economische waarde creëren? Kunnen we hier efficiënter mee omgaan? Hoeveel risico moeten we accepteren? Hoe profiteert ons bedrijf het meest van risicomanagement? Zijn er analyseprogramma s die we nog niet gebruiken? Kunnen we het rendement van onze uitgaven voor risicomanagement inzichtelijker maken? Hoe moeten we omgaan met het groeiende aantal vragen van toezichthouders, kredietbeoordelaars en anderen over onze strategische benadering van risicomanagement? Is er een totaaloplossing die ons kan helpen met risicomanagement duurzame economische waarde te behalen? en Marsh geeft antwoord Wij ontwikkelen nieuwe manieren om kosten te verlagen, risico s te verminderen, efficiëntie te verbeteren en opportunities te maximaliseren. Wij gaan na hoeveel risico u momenteel loopt en bepalen of er een betere oplossing is. Wij onderzoeken een reeks analyseprogramma s, hulpmiddelen en methodieken en selecteren hieruit hetgeen bij uw organisatie past. Wij helpen u bij het meten van de financiële effecten van uw totale risicomanagementprogramma op uw onderneming. Daarbij hanteren wij een uiterst zorgvuldige benadering en maken gebruik van analytische gegevens, om zo uw inzet tot strategisch risicomanagement aan te tonen. Vervolgens combineren wij alles tot een robuust proces waarmee u kansen definieert, oplossingen formuleert en aantoonbaar economische waarde creëert. De huidige economische situatie vereist een voortdurend aanpassingsvermogen. Dit stelt hoge eisen aan uw risicomanagement inspanningen. Een risicobewuste cultuur waarin alert wordt gereageerd op snel veranderende omstandigheden in een complexe wereld van wederzijdse afhankelijkheid. Samen verleggen wij de grenzen van risicobeoordeling en risicomanagement met als doel uw concurrentievoordeel te vergroten. 1 DEFINE DESIGN DELIVER

3 en het Dynamic Risk Framework Wat zijn uw grootste commerciële uitdagingen en hoe gaat u daarmee om? De oorsprong van Marsh 3D SM ligt in ons Dynamic Risk Framework dat gekoppeld MARKTEN/ STRATEGIE is aan uw bestaande proces voor strategisch risicomanagement. Het vormt een brug tussen nieuwe en nog te ontstane Hoe neemt u uw zakelijke beslissingen? OPERATIONEEL MODEL HOE BESTUURT U UW ORGANISTATIE? FINANCIEEL MODEL Belemmert of versterkt uw kapitaalstructuur uw groeistrategie? risico s enerzijds en traditioneel verzekerbare en onverzekerbare risico s anderzijds. Een integraal VOLATILITEIT perspectief om de belangrijkste processen en beheersingsinstrumenten op één lijn te brengen waardoor kostenverlaging en een beter risicomanagement mogelijk zijn. Welk beleid en welke instrumenten, procedures en trainingen zijn er om risico's te managen? RISICO MANAGEMENT HOE BEHEERST U UW RISICO? RISICO VOLATILITY STRATEGIE RISICO INVESTERINGEN Hoe worden investeringen in uw risicoportefeuille geoptimaliseerd? Hoe zijn uw risicostrategie, beheer en investeringen geïntegreerd? Wat houdt onze klanten bezig? De economische crisis heeft tot ernstige problemen geleid. Ondernemingen zijn daardoor genoodzaakt vrijwel al hun werkzaamheden tegen het licht te houden, omdat ze op zoek zijn naar kostenverlagingen en/of efficiënter kapitaalgebruik. Niet-verzekerbare risico s zijn toegenomen. Dit is het gevolg van constante veranderingen in onder meer commerciële omstandigheden, concurrentie, dienstverlening en de instabiliteit van nationale en internationale economieën. Er gelden steeds strengere internationale regels op juridisch, financieel en fiscaal gebied. Maar ook wat betreft milieu en arbeidsverhoudingen. Door het groeiende aantal opties en geavanceerdere analyses, adviezen en transacties zijn besluiten over outsourcen, ontslagen, kapitaaluitgaven en andere commerciële strategieën ingewikkelder geworden. Het wordt steeds belangrijker partners en hun ideeën over commerciële uitdagingen en behoeften op één lijn te brengen. Wederzijdse afhankelijkheid eist onderling vertrouwen. Nieuwe risico s creëren een dringende noodzaak tot vroegtijdige onderkenning, inzicht, advies en actie. De wereldwijde concurrentie wordt steeds complexer, waardoor organisaties zich voortdurend moeten aanpassen en vernieuwen om succesvol te kunnen opereren en groeien. De benadering van risico s verandert nu organisaties te maken krijgen met nieuwe risico s, strengere internationale controle op risicomanagement en de ontwikkeling van nog betere analyseprogramma s. DEFINE DESIGN DELIVER 2

4 SM Wat is? Ons dynamische serviceproces voorziet in krachtige analyseprogramma s en instrumenten. Hiermee kunnen we onze invloed op uw risico s maximaliseren. Dat gaat van het benoemen en meetbaar maken van risico s tot en met het ontwerpen en implementeren van oplossingen en hulp bij eventuele claims. Met onze informatie, ervaring, kennis, analytische instrumenten, wereldwijde kennisbronnen en marketingexpertise, helpen wij u bij het definiëren, ontwerpen en leveren van een ultramodern programma voor uw onderneming. Wij stellen samen met u een driejarig strategisch plan op om de economische waarde van uw onderneming te maximaliseren. Samen met u formuleren wij (smart) doelstellingen voor risicomanagement en key performance indicators (KPI s). Door dit jaarlijkst te doen, krijgt het strategisch plan handen en voeten. Wij maken performanceplannen waarin de resultaten worden teruggekoppeld naar uw KPI s en waarin de waarde van risicomanagement voor uw onderneming als geheel wordt gemeten. We pakken de risicofactoren voor uw onderneming aan door implementatieplannen op te stellen. Deze plannen zijn gebaseerd op inzicht in uw huidige financiële trends en de ontwikkeling ervan in de toekomst. Samen creëren we oplossingen die hierop naadloos aansluiten. Onze internationale benadering garandeert duurzaamheid voor klanten die in meerdere landen onder verschillende commerciële, politieke en sociale omstandigheden actief zijn. Onze experts weten alles van internationale best practices. In veel gevallen speelden ze zelfs een rol bij de totstandkoming ervan. Marsh-collega s in meer dan 120 landen hebben één gemeenschappelijk doel: altijd en overal hun uiterste best doen voor u. In onze dienstverlening naar klanten staat integriteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en inlevingsvermogen voorop. Ons doel is helder: het maximaliseren van het rendement van risicomanagement. Dat proberen we te bereiken door lagere kosten, meer efficiëntie en een beter inzicht in risico s. Dat kan betekenen dat u de mate waarin u risico s loopt kunt reduceren. Of dat u juist meer risico s moet nemen om concurrentievoordeel te behalen. Dit is. 3 DEFINE DESIGN DELIVER

5 Ons doel is uw investeringen in risicomanagement te maximaliseren. COMMERCIËLE DOELSTELLINGEN INZICHT VERGROTEN Strategische risicoplannen DEFINE Opportunity Testresultaten Alternatieven opstellen DESIGN Solutions Plannen uitvoeren Implementatieplannen Beoordelen & beheren Performanceplannen DELIVER Results KPIs SM Wat u kunt verwachten van 3D Strategische risicoplannen Bieden meer inzicht, door het definiëren van uw commerciële strategieën, doelstellingen voor risicobeheer en KPI s. Bepalen een reeks nieuwe of nog te ontwikkelen risico-aspecten waarvoor Marsh oplossingen met toegevoegde waarde kan creëren. Focussen op bestaande programmamogelijkheden voor het beter toewijzen van risico s, lagere kosten en/of verbeterde efficiency. Stemmen uw doelstellingen voor risicobeheer beter af op de betreffende sector. Creëren een basis voor een actieprogramma door het beoordelen van en prioriteit geven aan nieuwe en bestaande risico-aspecten, om zo kansen te benutten. Implementatieplannen Leveren analyses en oplossingen binnen planningscycli van 12, 24 en 36 maanden. Voeren kosten-batenanalyses uit. Op basis daarvan kunt u binnen gedefinieerde tijdschema s prioriteiten stellen voor de implementatie van oplossingen. Bevatten oplossingen voor pre-loss, risicofinanciering en post-loss, om risicofactoren aan te pakken. Verbeteren de efficiëntie van de dienstverlening. Hiervan kunnen mensen, processen en systemen wereldwijd profiteren. Tonen het effect aan op de totale kosten van risico s. Volgen de voortgang en eventuele problemen via een Client Dashboard (zie hiervoor de volgende pagina). Performanceplannen Koppelen resultaten terug naar uw KPI's, om de waarde van risicomanagement voor uw gehele onderneming te meten. Beoordelen en beheren de gestelde doelen, gerealiseerde voortgang en de behaalde resultaten. Formuleren gezamenlijke doelen, evalueren feedback en stellen doelgebieden voor verbetering vast. Geven een duidelijk beeld van de totale kosten van risico s. Vormen een handleiding voor het strategisch risicoplanningsproces. DEFINE DESIGN DELIVER 4

6 SM Marsh 3D Client Dashboard: Registreren, Meten, Updaten Het Client Dashboard is het digitale bedieningspaneel voor uw -doelstellingen. Het Dashboard is een controle-instrument en dient als platform om er voor te zorgen dat doelstellingen worden geregistreerd, gemeten en waar nodig bijgewerkt. Met dit instrument kunt u samen met uw Marsh-team, de voortgang bewaken en erop toezien dat uw doelen worden behaald. Hoewel elk Client Dashboard uniek is, zijn ze allemaal gebaseerd op dezelfde solide principes van. DEFINE OPPORTUNITY DESIGN SOLUTIONS DELIVER WINNING RESULTS Example Company Client Dashboard: Maximizing Value in Risk Management 12-, 24-, and 36-Month Implementation Planning Key Risk Management Goals and Impact Critical Risk Management Goals and Objectives Reach all operations in a meaningful way: service strategies must be focused on helping ABC Company, Inc. maintain and improve safety while growing into a $5 billion organization by 2010 Ancillary operations outside of core scope must align with risk management platforms Financial Impact: TCOR as a Percentage of SG&A Key Performance Indicators Total cost of risk (TCOR) as a percentage of operating profit over time Risk management communication reach across field operations and corporate management Risk management administration as a percentage of sales, general and administration (SG&A) II. Design: Integrated Pre-Loss, Risk Finance and Post-Loss Solutions with Cost/Benefit Analysis Test Findings Design Options Existing Risk Drivers Risk Consequences Quantification Overall Benefit of Solutions Cost of Solutions Workplace safety Injury to employee $11.9MM $2.5MM $400,000 Weather/CAT events Property damage $1.1MM Premium stabilization $50,000 Related entity exposures GL/PD Uncovered loss Program development $25,000 Emerging Risk Drivers Risk Consequences Quantification Overall Benefit of Solutions Cost of Solutions Data breach Supply chain restoration Food borne illness Total Benefit of Solutions CyberRisk Business interruption Personal injury $2.5MM Total Cost of Solutions $475,000 Value Gap III. Deliver: Implementation Plan around Key Issues $2,025,000 Sales, General and Administrative Expenses (SG&A) Client Key Performance Indicators (KPIs) Program administration is 5% of SG&A Risk Management Goal Set Improved service efficiencies and new technology Contribution to Overall Impact on KPIs Reduce to 4% of SG&A I. Define: Build Understanding Key Deliverable: Gap Analysis of Existing and Emerging Risks Existing Risk Drivers Workplace Safety Weather / CAT Events Related Entity Exposures Emerging Risk Drivers Data Breach Supply Chain Restoration Food Borne Illness Enkele functies van het Dashboard: Bepaalt uw KPI s op basis van diepgaand onderzoek naar de behoeften van uw onderneming aan risicomanagement. Biedt een zeer goede samenvatting van het effect dat risicomanagement heeft op uw KPI s en de totale kosten van risico s. Benadrukt de waarde die risicomanagement heeft voor de medewerkers, processen en systemen van uw onderneming. Geeft aan wanneer essentiële initiatieven en bijeenkomsten nodig zijn en bewaakt dat proces. Geeft een samenvatting van de kosten en voordelen die bij elke oplossing voor pre-loss, risicofinanciering en post-loss horen. Biedt een overzicht van de belangrijkste bestaande en nieuwe risico-aspecten die in de de gap-analyse naar voren zijn gekomen. Toont kosten-batenanalyses voor verschillende opties. Onderhoudt een non-stop langetermijnoverzicht van uw risicoprogramma's. Bewaakt continu de voortgang van de doelstellingen. 5 DEFINE DESIGN DELIVER

7 Waarom Marsh? Wij leveren resultaten die bijdragen aan uw succes. Risicomanagement afstemmen op de key performance indicators Wij helpen u inzicht te krijgen in nieuwe en toekomstige risico s, de eventuele verschillen tussen deze risico s en het beheer ervan. Hiervoor gebruiken wij nauwkeurige analyseprogramma s. Zo kunt u niet alleen uw doelstellingen voor risicomanagement afstemmen op commerciële strategieën en KPI s, maar kunt ook de kansen bepalen die leiden tot lagere kosten en risico s, grotere efficiëntie, uitbreiding van uw onderneming en meer vertrouwen in de besluitvorming. Rendement van risicomanagement maximaliseren Nadat uw belangrijkste risico-aspecten en verliesfactoren zijn gedefinieerd, worden de juiste analytische instrumenten ingezet. Zo gebruiken we gap-analyse, benchmarking en kwantitatieve modellering om oplossingen te ontwerpen voor het verminderen van pre-loss, risicofinanciering en post-loss. Door een nauwkeurige kosten-batenanalyse te maken, richten wij ons op die oplossingen waarbij uw kapitaal en resources optimaal worden ingezet om het rendement van risicomanagement te maximaliseren. Plannen implementeren en de voortgang bewaken Nadat u een reeks oplossingen heeft gekozen, is het tijd onze bewezen processen voor risicobeperking en kostenbeheersing te implementeren. U kunt daarbij ook rekenen op onze dagelijkse multinationale service en onderhoud van het programma. Daarnaast bewaken wij continu de voortgang op het Client Dashboard. Zo zorgen we ervoor dat uw doelen worden behaald, dat de overeengekomen strategie een maximaal effect heeft op de totale kosten van risico s en eventuele instabiliteit wordt verminderd. Marsh maakt het verschil Het proces is zowel voor uw onderneming als de onze een uitdaging. Wij zetten ons gezamenlijk in om kansen te scheppen die de waarde van uw risicomanagementprogramma maximaliseren. Met een zorgvuldig proces, dat wordt ondersteund door analyseprogramma s, maken we optimaal gebruik van de aanwezige kansen. Vervolgens kunnen wij, dankzij het internationale netwerk van Marsh, de aangedragen oplossingen overal ter wereld op efficiënte wijze ten uitvoer brengen. " Risicomanagement wordt steeds belangrijker in het strategisch ondernemingsplan." " Risicomanagement moet, als onderdeel van het besluitvormingsproces, bijdragen aan sterkere analyseprogramma s en meer waardevolle informatie verschaffen aan het senior management" - Antwoorden uit het in 2010 gehouden Excellence in Risk Management-onderzoek van Marsh. Neem voor meer informatie over contact op met uw Client Executive bij Marsh. DEFINE DESIGN DELIVER 6

8 Marsh is toonaangevend op het gebied van assurantiebemiddeling, risicomanagement en bijbehorende dienstverlening aan grote en kleinere klanten over de hele wereld. Marsh is een werkmaatschappij van Marsh & McLennan Companies, Inc. Tot de werkmaatschappijen van Marsh & McLennan Companies behoren Marsh, Mercer, Guy Carpenter en de Oliver Wyman Group (inclusief Lippincott en NERA Economic Consulting). Deze publicatie is slechts bedoeld om aan de hand van voorbeelden algemene informatie te verstrekken over de genoemde onderwerpen. Voor advies betreffende uw specifieke situatie, dient u te allen tijde contact op te nemen met uw eigen verzekeringsadviseur. Marsh BV kan geen garantie verstrekken over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van de in deze publicatie gegeven informatie en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortkomt uit de door ons verstrekte informatie. Marsh Nederland Postbus AE, Rotterdam Copyright 2011 Marsh B.V. All rights reserved.

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Social CRM wordt volwassen

Social CRM wordt volwassen Social CRM wordt volwassen Gebaseerd op de gelijknamige white paper van Paul Greenberg, met toestemming De revolutie die is ontstaan op het vlak van communicatiemogelijkheden heeft een effect op ons dagelijks

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen Lessons Learned in de tuinbouw Robbert Robbemond, Cor Verdouw Februari 2012 Rapport LEI 12-021 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag In opdracht

Nadere informatie

Sourcing-regie wordt kernactiviteit

Sourcing-regie wordt kernactiviteit Sourcing Governance Framework White paper Sourcing-regie wordt kernactiviteit Het bestaansrecht van de interne IT-organisatie Regie in de ICT-keten Een aantal jaren geleden maakten de eerste organisaties

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

Publiek Privaat Profileren

Publiek Privaat Profileren Business Based Innoveren < 1 Publiek Privaat Profileren Samenwerken aan meer bètatechnici in het beroepsonderwijs Ervaringen uit het eerste jaar Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie

Glastuinbouw als één bedrijf

Glastuinbouw als één bedrijf Glastuinbouw als één bedrijf Operationele modellen voor optimalisering van een vraaggestuurde glastuinbouw Dit rapport is in opdracht van SIGN opgesteld door: Leon Op de Beek, Zuivere Speeltijd Opdrachtgevers

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Transformaties in de verzekeringsmarkt White paper Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Inhoud Inleiding 4 Het onderzoek 5 Trends 7 Verzekeraars moeten een strategische keuze

Nadere informatie

www.pwc.nl En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief

www.pwc.nl En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief www.pwc.nl En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief Oktober 2014 2 En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief Inhoud Voorwoord 5 Sturen op cultuur en gedrag in de

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM UW MICROSOFT GEKWALIFICEERDE IMPLEMENTATIEPARTNER: De Waal 30A 5684 PH Best telefoon + 31 (0) 499 332757 telefax + 31 (0) 499 332659 email: info@atworkmgt.nl www.atworkmgt.nl Brancheoplossing maakindustrie...volledig

Nadere informatie

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D B Y Beste lezer, De traditionele IT-werkplek is de afgelopen jaren radicaal veranderd.

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Tussen wetenschap en ondernemerschap

Tussen wetenschap en ondernemerschap Tussen wetenschap en ondernemerschap Publieke managementletter over de sector Life Sciences Oktober 2014 De leden van de NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 20.000 professionals werkzaam

Nadere informatie

Waarom Informatica? Waarom nu?

Waarom Informatica? Waarom nu? Waarom Informatica? Waarom nu? de gevaren in de markt omzeilen Onder de huidige economische omstandigheden moeten slimme bedrijven technologie optimaal benutten om de concurrentie voor te blijven en de

Nadere informatie

Een businesspartner. weet wat er speelt. CGI s portfolio voor de verzekeringsmarkt

Een businesspartner. weet wat er speelt. CGI s portfolio voor de verzekeringsmarkt Een businesspartner die weet wat er speelt CGI s portfolio voor de verzekeringsmarkt CGI en de verzekeringsmarkt Een businesspartner die weet wat er speelt De concurrentie in de verzekeringwereld is groot,

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod April 2010 PROF.DR. FRANK KWAKMAN PROF. DR. IR. BART NIEUWENHUIS FABIAN SPAARGAREN MSC registratie nr.: 10.01.02

Nadere informatie