Curriculum Vitae. Mijn drijfveren zijn. Filosofie. Empathie. Projectmanagement Mensen verder helpen Squash. Socrates en de Stoa.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae. Mijn drijfveren zijn. Filosofie. Empathie. Projectmanagement Mensen verder helpen Squash. Socrates en de Stoa."

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Naam GSM (+31) Website Geboortedatum 16 april 1962 Nationaliteit Huwelijkse staat Citaat Nederlands Getrouwd, 4 kinderen ik heb het opgegeven te zijn zoals ik ben, ik groei mee met wie ik worden zal Profiel in een notedop Ik heb ruim 25 jaar ervaring in project- en verandermanagement. Dit betreft het managen van complexe veranderingstrajecten, als mede het leiden van grote ICT projecten en programma s, vaak op basis van een resultaatcontract. Als adviseur, coach en verandermanager begeleid ik organisaties in het voorbereiden, implementeren en internaliseren van veranderoperaties. Ik zoek de balans tussen zelf verantwoordelijkheid dragen voor het behalen van een resultaat en anderen in projectmatig denken en -werken stimuleren. Ik vervlecht daarin werkvormen vanuit filosofie en poëzie. Ik laat me bij opdrachten leiden door een ethische afweging. De opdrachten moeten echt iets bijdragen aan de samenleving waarin we leven; de organisatie moet een stap kunnen en willen maken. Ik wil daarbij verantwoording af kunnen leggen over de bijdrage die ik geleverd heb en de daarbij horende prijs/prestatie verhouding. Ik laat me hierin inspireren door creatieve ideeën over andere manieren van zaken doen, gebaseerd op onderling respect, vertrouwen, redelijkheid, en vooral niet het onderste uit de kan willen. Mijn drijfveren zijn Verantwoordelijk willen zijn voor een resultaat Empathie In teamverband iets neerzetten Film, kunst, poëzie en literatuur Projectmanagement Mensen verder helpen Squash Socrates en de Stoa Het kiezen van een ethisch perspectief Chaos omzetten in Structuur Filosofie

2 Project Voor Periode Herimplementatie USER In de rol van projectmanager verantwoordelijk voor de inrichting en organisatiebrede implementatie van het Elektronisch Cliënt Dossier binnen het Zorgbedrijf van IrisZorg, bestaande uit rond de 850 medewerkers. Herontwerp Primair Proces In de rol van projectmanager verantwoordelijk voor het opleveren van een nieuwe uniforme beschrijving van het primair proces / AO voor de hele organisatie, inclusief doorrekening naar omzet en FTE-formatie in diverse scenario s. Samenhang en Regie op Inrichting In de rol van adviseur bijdragen aan het opstellen van de planvorming om projecten binnen de IrisZorg-brede Meerjarenkoers in samenhang onder programmaregie te brengen. Co-creatie minor projectmanagement In samenwerking met meerdere partijen nieuwe minor ontwikkelen gebaseerd op combinatie projectmanagement, Prince2, IPMA-D en filosofie. Verantwoordelijk voor de lesinhoud. Implementatie USERFriendly EPD krijgt een nieuwe jas Verantwoordelijk voor de voorbereiding van de introductie van de nieuwe gebruiksvriendelijke versie van het EPD binnen de directie Behandeling & Reclassering. Proof-of-Concept MO (PoC MO) Verantwoordelijk voor het uitvoeren van een Proof-of-Concept (PoC) om vast te stellen in welke mate het gekozen EPD ingericht kan worden om het werkproces binnen de maatschappelijke opvang te ondersteunen. Training Speechenteren in de voetsporen van Seneca Als trainer/coach verzorgen van een training van 5 dagdelen aan de leden van het MT om op te frissen in het presenteren. Training gebaseerd op werkvormen van bekende Romeinse redenaars en het vermijden van powerpoint. ZieZo een maatwerk EPD voor Arnhem Verantwoordelijk voor het proces(her)ontwerp, de ontwikkeling op basis van SCRUM en implementatie van het nieuwe zorgpad, werkproces en de nieuwe applicatie ZieZo ten behoeve van de specifieke situatie rondom de Arnhemse voorzieningen. Hoofd Informatisering (Interim). In de functie van afdelingshoofd Informatisering verantwoordelijk voor operationeel applicatiebeheer, de projecten en het gelijktijdig herstructureren en lean maken van de afdeling. IrisZorg januari 2014 heden IrisZorg oktober 2013 december 2013 IrisZorg juli 2013 sep 2013 Haagse HogeSchool april 2013 heden IrisZorg januari 2013 juni 2013 IrisZorg januari 2013 mei 2013 PrivaZorg oktober 2012 december 2012 IrisZorg augustus 2012 juni 2013 IrisZorg juli 2012 december 2012 CV december

3 Implementatie ICT Roadmap In de rol van Quality Assurance verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging op de opzet, inrichting en uitvoering van het implementatie van de nieuwe ICT infrastructuur. Planvoming uitrol Portfoliomanagement Opstellen Programmavoorstel en Draaiboek voor verbreding uitrol portfoliomanagement binnen Saxion. Cito Project Methode voor Raad van Bestuur en MT Het verzorgen van 5 workshops aan leden van de Raad van Bestuur, voltallig MT en de interne projectmanagers om te bespreken wat projectmatig werken biedt en van hen vraagt. Uitrol Het slimme rooster Verantwoordelijk voor het verandertraject om capaciteitsplanning en flexibilisering op basis van zorgvraag breed uit te rollen binnen de hele organisatie. Interim Beleidsmedewerker JeugdGezondheidsZorg Als interim beleidsmedewerker JGZ belast met het opstellen van de rapportage JGZ 2011 aan 15 gemeenten. Programmaplan Digitaliseren Museum collectie In de rol van Prince2-deskundige de projectmanager van Naturalis ondersteunt bij het opstellen van de planvorming voor een omvangrijk programma om een groot deel van de collectie te digitaliseren. Phoenix Herstructureren Arnhemse voorzieningen Adviseur/projectmanager/coach van een project met 18 deelprojecten om ten gevolge van ingrijpende bezuinigingen vanuit gemeente en Zorgkantoor een nieuw type zorgpad en een nieuw werkproces te ontwerpen en te implementeren binnen de professionele en financiële kaders van de gemeente Zo doen wij projecten in drie stappen Implementatie van projectmatig werken gericht op ambitieniveau van de organisatie; stap 1 betrof het opzetten van de aanpak en de formats, stap 2 betrof het inbedden van de werkwijze in de top15 projecten en het trainen en coachen van de projectleiders en stuurgroepen, stap 3 betrof het inbedden van de sturing op het project portfolio en de projecten kalender. Showcase Het slimme Rooster Opzetten 5 pilots, strategisch verdeeld over de organisatie, om ervaring op te doen met capaciteitsplanning van de zorg op basis van zorgvraag in plaats van zorgdrang. Het resultaat was een Business Case ter besluitvorming aan Raad van Bestuur om deze wijze van plannen wel/niet integraal uit te rollen. IrisZorg februari 2012 december 2012 Saxion december 2011 januari 2012 Cito augustus 2011 april 2012 IrisZorg augustus 2011 april 2012 GGD Hollands Midden mei 2011 oktober 2011 Naturalis mei 2011 augustus 2011 IrisZorg april 2011 december 2011 IrisZorg augustus 2010 februari 2012 IrisZorg juli 2010 januari 2011 CV december

4 Saxion Verbeteren sturing op projecten Als verandermanager verantwoordelijk voor het klaar stomen van de organisatie-eenheid PPMC die per september 2010 in staat moest zijn om de coördinatie en ondersteuning te leveren aan Academies, Diensten en Kenniscentra binnen Saxion. Project onder directe opdracht van de Raad van Bestuur. Implementatie DD JGZ Geen kind buiten beeld Vanuit de rol Programmamanager verantwoordelijk voor de harmonisering van de implementatie van het Elektronisch Kind Dossier (EKD) binnen de 5 JGZ-organisaties in deze regio, alsmede het goedgekeurd krijgen van de integrale begroting. Saxion Hogescholen januari 2010 september Inzet parttime. GGD Hollands Midden, Thuiszorg ActiVite, VZR en Valent mei 2007 maart 2010, incl. onderbreking wegens landelijk stil leggen project. ROK-EKD Het spel van Europees aanbesteden Projectmanager van het rok EKD team voor het uitvoeren van de Europese aanbesteding raamovereenkomst voor 12 deelnemende JGZ-organisaties t.b.v. de selectie van een applicatie voor de implementatie van het Elektronisch Kind Dossier. De Centrale Subsidie-Unit Adviseur/coach voor het programma Subsidie-unit. In deze rol coach ik de programmamanager die met deze opdracht belast is. Doel van het programma is om de subsidieafhandeling in te richten op basis van workflow management en een daarbij ondersteunde applicatie. GGD en Thuiszorg regio s Hollands Midden, Zuid-Holland Noord, Kennemerland, Zuidlimburg Provincie Zuid-Holland afdeling EZ november 2008 oktober 2009 februari 2009 juli 2009 Greep op projecten Adviseur/projectborging/coach voor diverse projecten binnen de Directie DO&S, waaronder de implementatie van portfoliomanagement voor de projecten in het centrale InformatieBeleidsPlan Saxion Hogescholen juni 2008 juli 2009 Projectmatig werken waar een wil is, is.. Adviseur/projectleider/coach implementatie projectmatig werken binnen de afdeling Economische Zaken. Binnen deze rol ligt de nadruk op het coachen van de projectmanagers en het management van de afdeling. Politie en Prince Begeleiden implementatie PRINCE2 binnen DMD vanuit de rol ProjectBorging. Binnen deze rol ligt de nadruk op het coachen van de projectmanager en de stuurgroep om het projectresultaat te borgen. Provincie Zuid-Holland afdeling EZ VtSPN Directie Mobiele Diensten oktober 2007 mei 2008 maart 2007 oktober 2007 Implementatie projectmatig werken o.b.v. PRINCE2 Begeleiden implementatie PRINCE2 binnen Tetra-Ned vanuit de rol Projectborging. Binnen deze rol ligt de nadruk op het coachen van de projectmanager en de stuurgroep om het projectresultaat te borgen. Assesment in de bergen Uitvoeren assesment op 4 sleutelprojecten binnen ST-Micro. Het resultaat is gebruikt als basis voor het inrichten van een Project- en Programma Bureau binnen de ICT afdeling. TetraNed januari december 2007 ST-Micro (Geneve) augustus 2006 oktober 2006 CV december

5 TIBCO Als releasemanager verantwoordelijk voor de uitrol van 10 releases tussen juni 2006 en november 2007 van de middleware-applicatie Tibco. Begeleiden opzetten projectmethodologie en inrichten projectbureaus ter ondersteuning van diverse P-BAS programma s. KPN Mobiel juni 2006 maart 2007 Philips International BV juni 2006 juli 2007 C2000 Eindevaluatie afsluiting Mega-project Project C2000: Projectmanager C2000 Eindevaluatie en Multidisciplinair Slotscenario binnen de Projectdirectie C2000. Eindevaluatie is door minister Remkes aangeboden aan Tweede Kamer en heeft op basis hiervan decharge verkregen op status Groot Project. C2000 Landelijke Implementatie Manager Implementatie team binnen de Directie Regionale Implementatie. Verantwoordelijk voor het begeleiden van de implementatie van C2000 in 25 geïntegreerde meldkamers en het opzetten en verzorgen van de opleidingen voor meldkamermedewerkers en de man op straat (+/ agenten, brandweer en ambulancepersoneel). Operationele aansturing afdeling van ongeveer 15 experts. C2000 prelude op de implementatie Project C2000: Projectmanager TOM (Team Ondersteuning Meldkamerdomein) binnen het projectonderdeel FrontOffice Meldkamer-domein. Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken juni 2005 mei 2006 juli 2003 mei 2005 oktober 2001 juni 2003 FIT workflow voor monteurs Projectmanager FIT Release 3.0. Implementatie applicatie om monteurs op basis van workflow management aan te sturen. Projectmanager WOW Implementatie werkplek onafhankelijk werken (WOW) van thuiswerkvoorzieningen voor de Business Unit BC. M&M legacy graag voorzichtig mee omgaan Projectmanager Releases systeem M&M007; primair systeem binnen KPN voor onderhoud op het netwerk. KPN Telecom november 2000 oktober 2001 KPN Telecom KPN Telecom CRM oplossing gezocht voor Mobiel Projectmanager CSM (Customer Service Management) voor de aanpak van de implementatie van een CRM applicatie bij KPN Mobiel. KPN Telecom BU Mobiel 1999 INKIAS Projectmanager INKIAS; verantwoordelijk voor de opzet van de implementatie Nieuw KNP en voorbereiding ISO hercertificering. Varitel - nieuwbouw Projectmanager Varitel IS Nieuwbouw; verantwoordelijk voor de nieuwbouw applicatie om Nummerbehoud mogelijk te maken. KPN Telecom 1999 KPN Telecom CV december

6 Varitel Top25 Projectmanager Varitel IS -Top-25; verantwoordelijk voor het aanpassen van de top-25 KPN systemen om Nummerbehoud mogelijk te maken. Programmamanager Herstructurering IT-Infrastructuur Amateursectie. KPN Telecom 1997 KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond) Programmamanager implementatie diverse workflow management applicaties op basis van RAD en fixed-price. BankGiro Centrale Programmamanager VoetbalNet. KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond) 1993 Interim projectmanager Implementatie IBAS. Banque Nationale de Paris 1992 Projectmanager BATS (container tracking systeem). Nedlloyd Projectleider / informatieanalist project Octopus. Samenwerkingsverband politiekorpsen 1989 Projectleider implementatie Text Retrieval applicatie. Provincie Zuid-Holland Projectleider / informatieanalist Implementatie Juris Ministerie van Justitie Assistent EDP auditor Moret & Limperg Ontwerper / Analist / programmeur BVG Opleiding! Havo! Atheneum B! HBO (Ambi II)! PRINCE2 Foundation & Practitioner (Gecertificeerd)! Socratisch gespreksleider Niet projectgerichte activiteiten! Docent bij NOVI / Hogeschool NOVI ( heden)! Trainer diverse projectmanagement trainingen, waaronder Prince2 en IPMA ( heden)! Trainer Challenge of Egypt ( heden)! Trainer migratie en verandermanagement (2008 heden)! Trainer woorden die kerven ; het schrijven van stukken die wél gelezen worden (2010 heden)! Trainer Speechenteren ; presenteren in de voetsporen van Seneca (2012 heden)! Gastcolleges Ethiek RUG en VU ( )! Gastcolleges Projectmatig werken bij Hogeschool Utrecht ( )! Lid Studiegroep Publieke Dialoog onderzoek naar de dialoog in het publieke domein ( )! Filosofie is zo moeilijk nie! : verzorgen van lessen filosofie aan basisscholen (2011 heden)! Hoofddocent bij Minor Projectmanagement aan Haagse HogeSchool (HHS) (2013 heden)! Kompaan bij het initiatief Geen School om onderwijs radicaal anders vorm te geven (2013 heden)! VRI; lid Toelatingskamer ( ), Bestuur secretaris ( )! NESMA; Bestuur secretaris ( )! Mede-eigenaar projectmanagement adviesbureau 4PSO Services ( )! Voorzitter landelijke werkgroep Onderwijs bij politieke partij ( )! Secretaris Stichting Ooievaarstation De Lokkerij ( )! Initiatiefnemer Filosofisch Café Meppel ( ) CV december

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Werkgroep Versterking Brandweeronderwijs d.d. 18 juni 2012 Harry Bovens en Heide Gramser Inhoud Oplegnotitie 1. Managementsamenvatting 3 2. Wat het voor

Nadere informatie

Opdrachtgever Opdracht Periode

Opdrachtgever Opdracht Periode IK BEN TIM KOOPMAN Ik help organisaties met hun online marketing en internetstrategie. Als adviseur, als projectmanager, maar het liefst als interim manager. Waarom? Dan kan ik adviseren én uitvoeren.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Opleiding Profiel Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen

CURRICULUM VITAE Opleiding Profiel Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen CURRICULUM VITAE Naam : Arjan Otter Geboortedatum : 16 april 1970 Adres : Zwenghout 20 Postcode : 3991 PG Woonplaats : Houten Telefoon : 06-29475048 Burgerlijke staat : Gehuwd Nationaliteit : Nederlandse

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012

i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 i.s.m. Blijf Den Helder Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 HG0007 Schagen, juni 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Open State Foundation

Open State Foundation BELEIDSPLAN Open State Foundation Lex Slaghuis, Stef van Grieken, Alper Çugun Amsterdam, September 2012 Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam bestuur@hetnieuwestemmen.nl www.hetnieuwestemmen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marjan Völlmer 1 2 Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? De individuele aanpak

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Drie transities, één perspectief

Drie transities, één perspectief Drie transities, één perspectief 2 3 Drie transities, één perspectief 4 5 Hoe kunnen gemeenten de invoering van de Participatie wet, de verbreding van de Wmo op het gebied van onder steuning, begeleiding

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Joost W.N.M. van Gils Functie : Projectmanager Geboortedatum : 28 oktober 1967 Woonplaats : Oosterhout Nationaliteit : Nederlandse PROFIELSCHETS Ik werk doelgericht,

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis Master Thesis Mark Poen Utrecht, augustus 2005 Studentnummer: 527908 Universiteit van Tilburg Versiebeheer Versie Datum Opmerking 0.1 23 mei 2005 Eerste opzet scriptie 0.11 16 juni 2005 Verdere invulling

Nadere informatie

Efficiency in de theaterbranche

Efficiency in de theaterbranche Versie: Openbaar Efficiency in de theaterbranche de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen 15 Juni 2009, J.G.A. van der Poel s0041866 Faculteit BBT, Universiteit Twente Begeleid door: Dr. Ir. C.P.

Nadere informatie

Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein

Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein Beleidsadvies Implementatiestrategie functie Begeleiding en dagvoorzieningen Peel en Maas 2013-2015 en verder 15 april 2013 Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten GGD Fryslân als adviseur van gemeenten Een kwalitatief onderzoek naar opvattingen binnen gemeenten en GGD over huidige en gewenste positie en rol Karin de Ruijsscher, 8 maart 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie