OUI-11-april Radboud Universiteit Nijmegen Monique Schoutsen,10 april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OUI-11-april-2014. Radboud Universiteit Nijmegen Monique Schoutsen,10 april 2014"

Transcriptie

1 OUI-11-april-2014 Radboud Universiteit Nijmegen Monique Schoutsen,10 april 2014 Afgelopen jaar is er met name veel aandacht geweest voor e-learning. Er is definitief gekozen om te werken met Xerte (oftewel XOT: Xerte Online Toolkit) als instructiesoftware voor webmodules. Ook LibGuides is aangeschaft, in eerste instantie ter vervanging van de vakgebiedenportals, maar LibGuides lijkt zeker ook goed te gebruiken als 'online syllabus' bij de instructies. Andere software die in beeld is geweest: Lectora, Articulate Storyline, Ilias, DIY Portland en nog een paar. Tevens is er in het kader van het nieuwe beleidsplan een beleidsnotitie informatievaardigheden 2020 verschenen. Die gaan we nu proberen uit te voeren: van instructivistisch naar sociaal constructivistisch... Erasmus Universiteit Rotterdam Heather Boet-Foley, De afgelopen periode zijn er een aantal organisatorische wijzigingen geweest in de UB. Academic Services personeel (informatiespecialisten en liaison librarians) zijn verhuisd naar een gebouw naast de bibliotheek. Projectmatig werken met methode PRINCE2 is ingevoerd en veel medewerkers hebben een PRINCE2 training gevolgd. Projecten zijn in gang gezet voor o.a. het vernieuwen van de UB-website, verder werken aan een leermiddelen repository, en een verandertraject voor het aanbieden van informatievaardigheidstrainingen. Door een eerdere interne reorganisatie is er minder FTE beschikbaar voor Informatievaardigheid en 1 FTE is overgeheveld om een andere project te managen. Dit alles heeft consequenties voor het aanbod van de UB EUR van rondleidingen en trainingen. Wij zien het inzetten van videotutorials als een deel-oplossing. Het updaten van de bestande e-learnings (online-cursussen) is ook een punt van aandacht. De focus zal zijn op 2 doelengroepen waarvoor materialen zullen worden ontwikkeld: PhD / research Masters en bachelor in de eerste studiejaar. De komende jaren zal het gebouw waarin de UB is gevestigd worden gerenoveerd. De studiezaal collecties verhuizen dan tijdelijk naar een nog te bouwen multifunctioneel gebouw op campus Woudestein. Instructiemateriaal over de bibliotheek dat wij in deze periode ontwikkelen zal dus tijdelijk bruikbaar zijn. Videotutorials over het gebruik van catalogi, zoekmachines en databanken hebben ook een beperkte houdbaarheid ivm de vele veranderingen in gebruikersinterfaces. De makers van de videotutorials zullen dus ook met versiebeheer moeten werken. Het maken van deze filmpjes zal onderdeel worden van een Academici Services-project om informatievaardigheidsonderwijs te vernieuwen. Vrije Universiteit Peter Koffijberg, De afgelopen periode hebben wij nagedacht hoe we het aantal wegblijvers van onze workshops kunnen terugdringen. Wij krijgen de indruk dat de studenten vrijblijvend met ons aanbod omgaan. Heeft men zich ingeschreven dan hoeft dat niet te betekenen, ondanks de herinneringsmail kort voor aanvang van de cursus, dat men ook komt. Het antwoord is dat de boodschap helder en op het juiste moment gegeven moet worden via de juiste kanalen. Communicatie is het sleutelwoord. Daarom hebben we met de afdeling Communicatie en Marketing een zogenaamd marketing communicatieplan opgezet. De workshops zijn duidelijk omschreven. In de naam is meteen het niveau van de cursus vermeld. Bijvoorbeeld Beginnerscursus literatuur vinden. Het doel (wat heb je na afloop geleerd) wordt expliciet benoemd. De gekozen communicatiekanalen, passend in het overall communicatieplan van de UB, worden doelbewust en consequent gebruikt, zoals maandelijks verschijnende elektronische periodieken voor

2 medewerkers en studenten. Ook richten wij ons speciaal tot de contactpersonen op de faculteiten die buitenlandse studenten begeleiden. Het snelst kunnen we onze eigen informatieschermen bij de ingang van de bibliotheek inzetten voor extra aankondigingen. E r zijn nog plaatsen beschikbaar bij de volgende workshops. Op microniveau richten wij ons tot de student zelf. Bij het geven van de beginnerscursus EndNote maken we bijvoorbeeld ook reclame voor de cursussen informatievaardigheden. Face-to-face contact werkt goed, je ziet dat dezelfde studenten soms terugkomen bij een andere workshop en melden dat ze al eerder een workshop bij je gevolgd hebben. Dat is goed bevallen vraag ik dan, niet altijd wetend waar ik hem/haar al eerder gezien heb. UB Twente Marjolein Drent, Bert Boxem, Op het gebied van informatievaardigheden kunnen we melden dat onze Webcursus MEEWIZ nu geheel via Blackboard werkt. Samen met Saxion Hogescholen zijn de leerobjecten aangepast zodat ze goed in Blackboard werken en eenvoudig te wijzigen of aan te vullen zijn. De nederlandstalige versie van MEEWIZ is af, aan de engelstalige versie leggen we de laatste hand. Verder is binnen de UB Twente in de afgelopen periode (nov-maart) het project 'Loket Digitale Leermiddelen' uitgevoerd, in het kader van het nieuwe plan 'ICT in Onderwijs' van de Universiteit Twente. Hierbij wordt bekeken op welke manier ICT het Twents OnderwijsModel (TOM) verder kan ondersteunen. TOM is sinds dit collegejaar op de hele UT ingevoerd, met modulaire aanpak en veel projectonderwijs. Een belangrijke vraag binnen 'Loket Digitale Leermiddelen' was in hoeverre de UB docenten kan helpen bij het vinden van leermiddelen die hun onderwijs kunnen ondersteunen. Binnen dit project is gekeken naar vrij beschikbaar materiaal op internet, zogenoemde 'Open Educational Resources (OERs). Het project bestond uit het vinden van materialen op basis van een concrete vraag van docenten en een inventarisatie en evaluatie van sites met OERs en MOOCS (Massive Open Online Courses). Op basis van deze analyse en een inventarisatie van portals voor OERs/MOOCS hebben we een opzet gemaakt voor een webpagina/loket. Samen met de Onderwijskundige Dienst van de UT zijn wij de opzet van de website nu verder aan het finetunen. In de komende tijd willen we aan de hand van vragen uit andere onderwijsmodules of specifieke leerlijnen samen met de onderwijskundige dienst onze dienstverlening op dit gebied verder ontwikkelen. UB Utrecht Jeroen Bosman en Arja Firet, Bij de UB Utrecht zijn in 2013 verschillende kernen in het leven geroepen zodat diverse aandachtsgebieden beter kunnen worden behartigd. De Kernen Onderwijs en LibGuides houden zich bezig met het verder ontwikkelen van LibGuides en TrainingsLibGuides, maar nemen ook het UBbrede onderwijs van Informatievaardigheden onder de loep. Dit onderwijs zou effectiever kunnen zijn als we er in slagen de juiste informatie, op het juiste moment en in de juiste vorm te bieden aan onze studenten. Dat is nu nog niet altijd het geval. Om het onderwijs meer aan te laten sluiten op de levensloop van de student aan de universiteit en bij het individu wegen we allerlei alternatieven af: face-to-face/online, klassikaal/individueel, verplicht/facultatief, in de UB/collegezaal/thuis, in/buiten het curriculum, wel/geen opdrachten/zelftoets?

3 In dit kader gaat de UBU dit jaar experimenteren met facultatieve inloopinstructies op beide locaties. Daarnaast zijn we ook bezig met het opzetten van een game op het gebied van informatievaardigheden voor alle eerstejaars studenten van de UU. Deze wordt gemaakt door Informaticastudenten van de UU en zal aankomende zomer gereed zijn. Het doel is niet om allerlei vaardigheden in detail te trainen, maar wel om bij de studenten het besef te vergroten dat er veel manieren zijn om informatie te zoeken en te beoordelen. We hopen dat de game zo prikkelend wordt dat studenten gemotiveerd raken om zelf goed en efficiënt met informatie om te gaan. Ten slotte is de UBU ook in gesprek met de verschillende Faculteiten en oriënteren wij ons op eventueel in te stellen eindtermen en leerlijnen op het gebied van Informatievaardigheden. TU Delft Library Nicole Will, Sinds september 2013 heeft de TU Delft Library een afdeling Education support. In september is een vernieuwede versie van onze online instructie informatievaardigheden (basis niveau) in gebruik genomen. De vorige versie was nu al 3 jaar oud en was aan onderhoud toe. Een aantal toetsvragen zijn nieuw ontworpen. De variaties in type vragen is nu ook groter. Helaas is deze nieuwe versie nog niet via open courseware beschikbaar. Wij zijn nu bezig met de herziening van de instructie op gevorderd niveau. Wij proberen deze zoveel mogelijk bij het afstuderen te laten aansluiten. Bij deze instructie zal ook de vormgeving anders zijn. Een tussentijds gebruikersonderzoek heeft goede feedback opgeleverd. De instructie zal deze maand klaar zijn en wordt dan vanaf september ingezet. Wij zijn ook bezig met andere vernieuwingen zoals online spreekuren en instructies voor docenten. Ook wij hebben sinds begin van het jaar problemen met het aantal deelnemers bij de workshop How to manage your research information voor promovendi. Samen met de graduate school onderzoeken wij de oorzaken hiervan. Zuyd Hogeschool Ingrid Kars De projectgroep Informatievaardigheden is opnieuw opgestart, nu met 8 personen, zoveel mogelijk verspreid over de verschillende locaties van Zuyd Bibliotheek. Overleg om te komen tot 1 basisinstructie gaat moeizaam. Steeds meer inbedding in de verschillende onderwijsblokken en maatwerk maken dit ook niet eenvoudiger. Bij de faculteit Commercieel en Financieel Management worden in het komende schooljaar ook instructies op maat ingepland in bv. blok onderzoek en in de leerlijn onderzoek, gericht op goed bronnengebruik en literatuurstudie. Deze zijn dan gericht op afstuderen, speciaal voor studenten uit leerjaar 3 en 4. Bij de opleiding CM wordt in leerjaar 1 ook begonnen met meer inbedding in het onderwijs. Tijdens het blok product en merk wordt 1 hoorcollege over zoeken, bronnen en databanken ingeroosterd en ook werkcolleges met docenten, waarbij de bibliothecarissen en de docenten centraal als vraagbaak worden ingezet.

4 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Jos Fleuren en Lieke Haverkort, In het komende schooljaar geven de Studiecentra HAN uitvoering aan een projectplan waarbij de nadruk ligt op locatieoverstijgend denken, handelen en aansturen. Hierbij worden de taken op domeinniveau gebundeld. Ook de taken rondom trainingen worden daarbij heringericht. De nieuwe organisatiestructuur vraagt om een heroriëntatie op de werkprocessen van domeinteams en van de werkgroep Trainingen. Daarom wordt door de werkgroep gewerkt aan een visiedocument waarin we op de korte en lange termijn richting geven aan een flexibel en duurzaam aanbod van trainingen binnen de nieuwe domeinstructuur. De afgelopen periode hebben infomatiespecialisten die informatievaardigheden geven, trainingen gehad in intervisie en het gebruik van verschillende didactische werkvormen. Verder hebben de informatiespecialisten een cursus gevolgd om hun eigen zoekkwaliteiten te verbeteren (zogenoemde VOGIN cursus). De werkgroep Trainingen probeert 1 á 2 keer per jaar een bijeenkomst te organiseren voor alle informatiespecialisten waarbij kennisoverdracht centraal staat. In de laatste bijeenkomst is kennisoverdracht tussen collega's vorm gegeven in een 'zakelijke speeddate' waarbij 1 op 1 collega's in 4 minuten werden geinformeerd over best practice voorbeelden. Ook is hierbij verzocht aan alle informatiespecialisten om kennis / kunde te delen op de sharepoint omgeving die hiervoor ingericht is, aangezien uitwisseling hiervan best een struikelblok lijkt te zijn. Tilburg University Julie Tims, Al heel lang bestond de wens om in gesprek te gaan met de faculteiten om een beeld te krijgen welke plaats men ziet voor informatievaardigehden in het onderwijs en welke dienstverlening zij op dat gebied zouden willen (zie ook onze berichten van 2010 en 2012). Mede vanwege de huidige ontwikkelingen (ingekrompen formatie en mogelijke reorganisatie) is het nu de bedoeling om in april en mei gesprekken te gaan voeren met in eerste instantie de vice-decanen onderwijs en de hoofden van onderwijsbureaus. Het ligt in de verwachting dat hieruit weer gesprekken met andere betrokkenen vortkomen. Voor de consultatieronde is t.b.v. de gesprekspartners, op basis van ons eerder opgestelde discussiedocument, een korte notitie geschreven. De gesprekken zullen vanuit Education Support (ES) gevoerd worden in duo's: een informatiespecialist informatievaardigheden samen met de teamleider (ES) of het afdelingshoofd van Academic Services. De bedoeling is om op basis van de uitkomsten een beleidsdocument te maken. Het najaar 2013 en de eerste maanden van 2014 hebben voor een groot deel in het teken gestaan van informatievaardigheden workshops. In totaal hebben ongeveer 3600 studenten (bachelor en pre-master) deel genomen aan een basis- of verdiepingsinstructie. Begin van het jaar is de nieuwe tutorial over informatievaardigheden Tackling Information Problems (TIP): becoming information literate (url: beschikbaar gekomen. In februari is een project gestart om de informatie van en over Academic Services, de afdeling waar informatievaardigheden deel van uitmaakt, beter zichtbaar te maken op de website van de universiteit. Sinds de herstructurering van de universitaire website en introductie van een ander content management systeem is veel informatie slecht vindbaar. Een informatiespecialist informatievaardigheden maakt deel uit van de projectgroep.

5 Universiteitsbibliotheek Groningen Janny Jonkers, Bij de UB Groningen is onlangs een overkoepelend team Informatievaardighedenonderwijs opgezet. Het doel van dit team is het naar een (nog) hoger niveau tillen van het informatievaardighedenonderwijs dat bij de Universiteitsbibliotheek wordt aangeboden. Alle Specialisten Wetenschappelijke Informatie geven informatievaardigheidscursussen voor hun eigen faculteiten. Maar het is de bedoeling dat het team IVO zich breder orienteert en zich richt op zaken als het introduceren van leerlijnen, innovatie, aansluiting bij nieuwe vormen van onderwijs, hoe we de zichtbaarheid van de bibliotheek kunnen vergroten in onderwijs en onderzoek, lastenverlichting van de collega's (hierbij valt te denken aan het opzetten van generieke IVO cursussen of online cursussen). Wij willen dit bewerkstelligen door literatuuronderzoek, werkbezoeken, en het uitnodigen van collega's van andere HO bibliotheken. En natuurlijk door het onderhouden van contacten met collega's via het LOOWI platform, maar ook via persoonlijke contacten. Wij willen graag horen hoe onze collega's in het land vorm geven aan vernieuwing in hun informatievaardighedenonderwijs. Politieacademie Marianne van Nieuwenhuizen en Moniek Moekotte, De mediatheek heeft een digitale training in de vorm van een e-learningmodule over plagiaat en bronvermelding gemaakt voor studenten in Webgen. Met tekst- en filmfragmenten en bijbehorende multiple choice vragen waarop feedback volgt, wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: plagiaat, parafrsseren en citeren: verwijzingen maken en een literatuur/referentielijst genereren in Word versie In het leermiddel zijn ook relevante passages uit de onderwijs- en examenregeling opgenomen. De module is gemaakt voor studenten, niveau 4. (De ontwikkeling en uitvoering van ) informatievaardigheden is in een nieuwe organisatiestructuur weggezet. In deze nieuwe structuur heeft een kerngroep, en de ontwikkel- en uitvoeringsgroep een plaats gekregen. De mediatheek pakt herkenbare ontwikkelingen op, zoals het creeeren van een Auterusinformatiepunt en een digitaal platform. Het AIP is naar verwachting eind april operationeel. Verder is de mediatheek in een vergevorderd stadium van het formuleren van een opleiding- en ontwikkelplan voor mediatheekpersoneel. Hierin zijn o.a. auteursrecht, informatievaardigheid en digitale vaardigheden uitgewerkt naar toekomstige activiteiten en bijbehorende behoefte aan ontwikkeling. NHTV internationaal hoger onderwijs Tjaard ten Hove, De professionaliseringsscan voor docenten is klaar. Hierin worden een aantal aandachtspunten vanuit de invalshoek informatievaardigheid opgesteld door de mediatheek (kernvaardigheden). Docenten moeten zelf in eerste instantie beoordelen of ze voldoende competent zijn (zelfscan). De mediatheek heeft een aantal in den lande bekende toetsingsmethoden (scoringsrubriek) aangeboden aan HRM om de gesprekken hierover tussen directeuren en docenten te helpen ondersteunen. Ten aanzien van informatievaardigheden voor studenten is in december een studiedag belegd in het mediatheekteam waarbij we gediscussieerd hebben over het nut van en het waarom van instructies voor eerstejaars studenten en hogere jaars studenten. Er is zo min mogelijk gesproken over de praktische problemen en organisatie rondom instructies, maar meer over de inhoud en waarde voor studenten, Wat kan de mediatheek hierin doen, gezien de strategie van NHTV. Het minder

6 automatisch aanbieden van klassikale lessen, al dan niet in nauwere samenwerking met docent of een digitale versie van instructie of een light variant (rondleiding) zijn ideeen die komende tijd worden uitgewerkt. Doel is om instructie een dienst te maken die bij iedereen tussen de oren zit (niet alleen bij de infomatiespecialisten). De mediatheek is begonnen met het ondersteunen van een e-learning project binnen NHTV. Door dit NHTV brede project is er bij docenten ook veel vraag naar. Men is naarstig op zoek naar relevante filmpjes, informatie en best practices. Deze zoekopdrachten zijn nu bij mediatheek uitgezet. Ook het maken van libguides rondom dit onderwerp is aan de orde. Met name de informatievaardigheid van docenten is flink in de belangstelling komen te staan. Ook het ontsluiten van weblectures wordt opgepakt door de mediatheek. NHL Hogeschool Ingrid van Gorkum, Refworks is inmiddels geïmplementeerd. Er waren veel problemen met de tool Write-N-Cite, maar deze lijken nu opgelost. De op eigen hogeschool geënte handleiding Refworks is gepubliceerd op intranet. Cursussen Refworks worden niet druk bezocht. Ook de verkorte APA-handleiding is gepubliceerd op het intranet. De mediatheek hoopt dat deze ook gepubliceerd kan worden onder een eigen gedeelte op het internet. Over vormgeving van deze site op internet wordt nog overlegd. Naar aanleiding van vragen van studenten wordt de APAhandleiding bijgewerkt. Er komt steeds meer vraag naar hoe bron te vermelden. Voor specifieke vragen over APA en auteursrechten kunnen studenten en docenten mailen naar Het aantal studenten dat de cursussen informatievaardigheden volgt is toegenomen. Volgens het teach the teacher concept volgden docenten van de afdeling Economie & Management (ECMA) een cursus onderzoeksvaardigheid waarin zij les krijgen van docenten die zelf eerst een cursus hebben gevolgd. Hier was een dagdeel voor de informatievaardigheidsinstructie van de mediatheek ingepland (in totaal ging het om zeven klassen docenten). De cursussen Pubmed worden druk bezocht. Relatief veel studenten weten daarna de mediatheek te vinden voor het helpen zoeken naar wetenschappelijke, verpleegkundige artikelen. Hoewel het inloopspreekuur nog wel wordt ingepland, maken studenten vaak afspraken buiten die tijd om. Bibliotheek Hogeschool van Amsterdam Harrie van der Meer, Wij zijn bezig met implementatie van beleid als het gaat om blended learning, verdelen van rollen met docenten, grotere bijdrage binnen onderzoek en kwaliteitsverbetering. De Werkgroep Informatievaardigheden is bezig met het uitwerken van meer gestandaardiseerd instructiemateriaal, een aantal voorbeelden van blended learning lesprogramma's, (voor collega's) een praktische handleiding voor het blended vormgeven van lessen. Een volgende stap hierin is dat we per domein/opleiding gaan kijken hoe we dit het best kunnen vormgeven. De online training STIP krijgt een update; van naslag naar cursus. Hierin krijgen ook een aantal Video's Slim Zoeken een plek. De gedachte is om ook STIP op te nemen binnen een blended leerlijn Informatievaardigheid. Omdat het succes van het blenden van lessen staat of valt met goede afspraken met opleidingen (onze lessen dienen volledig geïntegreerd te zijn en docenten zullen bijvoorbeeld huiswerk moeten voorschrijven) is de verwachting dat implementatie een geleidelijk proces zal zijn. Bij de HvA wordt (net als overal) stevig ingezet op onderzoek; onderzoeksvaardighedentrainingen voor docenten spelen hierin een belangrijke rol. Samen met stafafdelingen die zich bezig houden met Trainingen en Onderzoek en kenniscentra zijn we momenteel bezig met het uitwerken hiervan in actieplannen. Onze rol hierin is uiteraard het onderdeel Informatievaardigheid/Deskresearch.

7 De HvA en UvA bibliotheek vormen tegenwoordig 1 bibliotheek, een voorbeeld van een project dat we samen doen is Research Data Management (zie toelichting Noor Breuning/UvA), de HvA Bibliotheek voert hierin ook een pilot uit. Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam Noor Breuning, Sinds juni 2013 is de nieuwe organisatiestructuur van de bibliotheek van de UvA een feit. Alle specialisten wetenschappelijke informatie (SWIs), die verantwoordelijk zijn voor de informatievoorziening over een bepaald vakgebied, werken bij de afdeling Informatiediensten. De 3 SWIs die niet voor een vakgebied werken, zijn verbonden aan een stafafdeling. De SWIs van de afdeling Informatiediensten verzorgen onderwijs in informatievaardigheden voor hun eigen vakgebieden. De SWIs van de stafafdeling geven de cursussen en workshops waarvoor studenten en medewerkers van alle vakgebieden zich kunnen inschrijven. Dat zijn cursussen Library Skills en RefWorks, en webtoolworkshops: LinkedIn, Google Drive & Docs, Dropbox, Evernote en RSS & Google Alerts. De Library Skills cursus staat ook open voor mensen van buiten de UvA, die van de bibliotheekdiensten gebruik maken. Er is een variant van de cursus Library Skills voor studenten Geesteswetenschappen; deze cursus wordt bij toerbeurt gegeven door een aantal SWIs van Geesteswetenschappen. Eind 2013 is vanuit de UvA-bibliotheek, ICT Services en de afdeling Academische Zaken een projectenprogramma gestart om research data management aan de UvA in goede banen te leiden. Er zijn 4 projecten: Beleid, Ondersteuning, Opslag en Repository. Doel van het project Ondersteuning is het opzetten van structurele ondersteuning van onderzoekers bij het omgaan met onderzoeksdata. Eén van de SWIs van de stafafdeling is projectleider. Van half januari tot eind mei 2014 verzorgt zij een training aan alle SWI s, zodat zij in staat zullen zijn aan de onderzoekers binnen hun eigen vakgebieden ondersteuning te geven. Thema s die aan bod komen zijn: het opstellen van een datamanagementplan, data opslaan en bewaren, data organiseren en beschrijven, wet- en regelgeving en data delen en hergebruiken.

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

(N.B. van Comment in pagina geplaatst door Kees Hopstaken; comments verwijderd)

(N.B. van Comment in pagina geplaatst door Kees Hopstaken; comments verwijderd) Onderlinge uitwisseling van informatie 7 november 2012 Hogeschool Inholland Mirjam Uijlenbroek, 6 november 2012 (N.B. van Comment in pagina geplaatst door Kees Hopstaken; comments verwijderd) Bij de Hogeschool

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Nathalie van den Eerenbeemt & Mia van Rijsewijk, 27 november 2015

Nathalie van den Eerenbeemt & Mia van Rijsewijk, 27 november 2015 OUI 27 NOVEMBER 2015 FONTYS HOGESCHOLEN Nathalie van den Eerenbeemt & Mia van Rijsewijk, 27 november 2015 De Toolbox Informatievaardigheden is in juni 2015 opgeleverd. De Toolbox Informatievaardigheden

Nadere informatie

Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs. Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16

Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs. Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16 Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16 1 Onderwerpen TU Delft Library Education Support: Instructies/workshops Open Science

Nadere informatie

Informatievaardigheden bij Avans Hogeschool : ontwikkelingen en perspectief

Informatievaardigheden bij Avans Hogeschool : ontwikkelingen en perspectief Informatievaardigheden bij Avans Hogeschool : ontwikkelingen en perspectief Sandra Brocx & Mariette Vissers 2 1 Xplora Avans Hogeschool - 3 steden - 6 locaties - 25.000 studenten - 2.000 medewerkers 3

Nadere informatie

Verslag LOOWI bijeenkomst 20 mei 2011 te Utrecht: Op het snijvlak van onderwijs ( wetenschap) en bibliotheek: de kunst van het samenwerken

Verslag LOOWI bijeenkomst 20 mei 2011 te Utrecht: Op het snijvlak van onderwijs ( wetenschap) en bibliotheek: de kunst van het samenwerken Verslag LOOWI bijeenkomst 20 mei 2011 te Utrecht: Op het snijvlak van onderwijs ( wetenschap) en bibliotheek: de kunst van het samenwerken Met medewerking en financiële ondersteuning van de NVB WB-HB organiseerde

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

Onderlinge uitwisseling van informatie 11 april 2008 Hogeschool van Amsterdam

Onderlinge uitwisseling van informatie 11 april 2008 Hogeschool van Amsterdam Onderlinge uitwisseling van informatie 11 april 2008 Hogeschool van Amsterdam International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation Het International Institute for Geo-Information Science

Nadere informatie

bespreken we kort. Tot nu toe de opdrachten op papier, geen studiepunten maar een goede stap voorwaarts!

bespreken we kort. Tot nu toe de opdrachten op papier, geen studiepunten maar een goede stap voorwaarts! Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Peter Koffijberg, 19 april 2013 De UB VU heeft een veelzijdig aanbod aan diensten, faciliteiten en advies ten behoeven van het onderwijs. Doordat de reorganisatie

Nadere informatie

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Online learning is the single biggest change in education since the printing press John Chubb and Terry Moe Inhoud Online leren Voordelen en aandachtspunten

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning?

Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning? Bibliotheek RDM Ondersteuning Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning? Training van informatiespecialisten bij Bibliotheek UvA Presentatie UKB-werkgroep Research Data Management, 30 april 2015 Mariëtte van

Nadere informatie

Programma LOOWI 1 november 2013

Programma LOOWI 1 november 2013 Programma LOOWI 1 november 2013 13:30 Inloop en welkom 13:35 Schets start project Informatievaardigheden - Sonja Harmsen (manager Mediatheek Politieacademie) 13:45 Literatuurvaardigheden bij de School

Nadere informatie

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS 1 Agenda Korte introductie ARCADIS Document management als pijler van programma Digitaal samenwerken Doelstellingen (opleiding, support,

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

Trainingen Research Data Management

Trainingen Research Data Management Trainingen Research Data Management Masterclass RDM in NL, Maastricht 3 April 2014, Jacquelijn Ringersma Sub-Werkgroep Trainingen RDM Ana van Meegen, Universitaire Bibliotheek VU Fieke Schoots, Universitaire

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library TU Delft Library Een open source TU Delft Library TU Delft Library Een open source De wereld digitaliseert. Dat geldt dus ook voor een bibliotheek als TU Delft Library. Een steeds groter deel van onze

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding onderzoek 6 Aanpak en opbouw van dit rapport 7 A) Begripsbepaling 8

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

loowi-oui: OUI 6 november 2009

loowi-oui: OUI 6 november 2009 pagina 1 van 10 loowi-oui: OUI 6 november 2009 Recente ontwikkelingen VU Imke Limpens, 5-11-2009) Aan de VU zijn we een onderwijskundige aan het werven. Een van de taken zal zijn om het programma Informatievaardigheden

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

Ontwikkeling Virtuele Kenniscentra. Ontwikkelingen onder invloed ICT

Ontwikkeling Virtuele Kenniscentra. Ontwikkelingen onder invloed ICT LOOWI 2008 Ontwikkeling Virtuele Kenniscentra (en) het werk van vak- en informatiespecialisten Deel 1: Stand van zaken VKC s in Utrecht Jan Kooistra Sociale Wetenschappen / Universiteit Utrecht Bibliotheek

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Geïntegreerd informatievaardigheden-onderwijs. Kijkje in de keuken van. Het Landschap

Geïntegreerd informatievaardigheden-onderwijs. Kijkje in de keuken van. Het Landschap Geïntegreerd informatievaardigheden-onderwijs Kijkje in de keuken van Het Landschap Programma Geïntegreerd informatievaardigheden onderwijs Voorbeelden van leerlijnen en leermomenten De ideale aanpak nader

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp? Welke zoektermen? Welke bronnen? Zoeken naar informatie Welke informatiebron gebruik je? Hoe zoek je digitale

Nadere informatie

Product en prijzen 2014

Product en prijzen 2014 Product en prijzen 2014 1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met Social Media Rijbewijs... 3 Opbouw en inhoud lessenreeks... 4 Digitale leeromgeving... 5 Docentenomgeving... 6 Prijzen

Nadere informatie

Workshop Informatievaardigheden

Workshop Informatievaardigheden Workshop Informatievaardigheden Domeindeskundigendag 26 mei en 4 juni 2009 Nathalie van den Eerenbeemt Francesca Louwers Erik Oomen Esther Tonnaer Jelka van der Velden Barbara Vermaas Nicole van de Wiel

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp Welke zoektermen Welke bronnen Zoeken naar informatie Welke informatiebronnen Kiezen en beoordelen van informatie

Nadere informatie

Research Data Management

Research Data Management Research Data Management Update Mariëtte van Selm Coördinator RDM-ondersteuning Bibliotheek UvA/HvA 10 november 2015 Waar gaat het over? ( ) the organisation of data, from its entry to the research cycle

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Het domein wil een digitale leer- en werkomgeving (DLWO) Achtereenvolgens Enkele ervaringen vooraf en hoe deze een rol speelden bij de opzet van het project

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom

Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom Versie DEF maart 2013 Versies: 1 Debbie Braakman, 19 juni 2012 2 aanpassingen André Rosendaal na overleg kernteam 3 aanpassingen

Nadere informatie

loowi-oui: OUI-16-april-2010

loowi-oui: OUI-16-april-2010 loowi-oui: OUI-16-april-2010 Vrije Universiteit Imke Limpens In 2009 hebben we het Datacentrum opgericht in samenwerking met de economische faculteit. Dit project is bedoeld om studenten en onderzoekers

Nadere informatie

Workshop. Zoeken naar goede Informatievaardigheden. bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben

Workshop. Zoeken naar goede Informatievaardigheden. bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben Workshop Zoeken naar goede Informatievaardigheden bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben 1 Waar vind je de PowerPointpresentatie? 2 http://www.flickr.com/photos/nypl/3109282915/

Nadere informatie

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Zoeken naar goede bronnen Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Kennismaken Dienstverlening docenten en studenten Test informatievaardigheden Korte rondgang digitale mediatheek Fontys

Nadere informatie

Introductie tot Project Stoer en OGW. Synopsis:

Introductie tot Project Stoer en OGW. Synopsis: Introductie tot Project Stoer en OGW Synopsis: In deze hand-out staat zo kort en bondig mogelijk uitgelegd vanuit welk project deze workshop en bronnenboek ontstaan is. Met welke doelen het project gestart

Nadere informatie

Universiteiten investeren ook al in 2015 als gevolg van het studievoorschot

Universiteiten investeren ook al in 2015 als gevolg van het studievoorschot en investeren ook al in als gevolg van het studievoorschot 1 juli en investeren extra eigen middelen in onderwijskwaliteit in. Bij elkaar opgeteld gaat het om ruim 80 mln. Dit is conform de toezegging

Nadere informatie

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft TU Delft Library Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft We leven in een wereld, waar tijd en locatie er steeds minder toe doen. We staan 24/7 in contact met de buitenwereld.

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05)

Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05) Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05) Deze gegevens zijn afkomstig van de sheets zijn van de presentatie van Fred Bosman voor het LOOWI op 25-02-2005. Voor de complete tekst en

Nadere informatie

Audio e-module Ontwerpen van een e-learning

Audio e-module Ontwerpen van een e-learning Audio e-module Ontwerpen van een e-learning Fragment 001.mp3 002.mp3 Tekst Welkom bij deze e-module. Test je geluid en stel het juiste volume in! De e-module bestaat uit twee delen: Deel 1: de theoretische

Nadere informatie

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) Achtergrondinformatie Binnen de Nederlandse universiteiten en universitaire medische centra is een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) ontwikkeld. Dit is een onderwijskwalificatie

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Robert van Wijk & Esther Vleugel vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Workshop op de ICAB conferentie 2015 Programma Achtergrond van ons academisch vaardigheden onderwijs Onze ervaringen en lessen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie Visie We leven in een wereld die sterk veranderlijk is. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij docenten om de nieuwe generaties als competente rebellen klaar te stomen voor een onbekende toekomst waarin

Nadere informatie

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO Masterclass ICT-docentprofessionalisering 12 september 2011 Anna Tomson, Erwin Faasse, Peter J. Dekker 1 OPZET 1. Startpunt: HvA-beleid vanaf 2007 Peter 2. Inhoud: Voorbeeld

Nadere informatie

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk)

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Christine Prast, onderwijskundige Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Vooraf Onderwijskundig kader waarbinnen herontwerp plaatsvond Uitgangspunt bij het hier

Nadere informatie

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool Ellen Simons en Rien Brouwers Leer- en Innovatiecentrum Inhoud Context Onderwijsvisie van Avans Van mediatheek naar Leercentrum

Nadere informatie

Ervaringen met API s rond onderwijsdata vanuit Hogeschool Inholland en Hogeschool Leiden

Ervaringen met API s rond onderwijsdata vanuit Hogeschool Inholland en Hogeschool Leiden Open Onderwijs API Ervaringen met API s rond onderwijsdata vanuit Hogeschool Inholland en Hogeschool Leiden Mark de Jong, als ICT architect verbonden aan Hogeschool Inholland en Hogeschool Leiden Wat komt

Nadere informatie

Zuyd Innoveert Aanvraag Faculteitsproject Faculteit ICT

Zuyd Innoveert Aanvraag Faculteitsproject Faculteit ICT Zuyd Innoveert Aanvraag Faculteitsproject Faculteit ICT Table of Contents 1. Onderwerp, context en aanleiding... 2 2. Welk doel streef je na/ wat is er klaar als je project is afgerond?... 3 3. Welke vernieuwing

Nadere informatie

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs Wilco te Winkel Informatiemanager Coördinator auteursrechten 5 wetenschappelijke opleidingen Coördinator ICT Onderwijs Faculteit

Nadere informatie

loowi-oui: OUI-5-november-2010

loowi-oui: OUI-5-november-2010 pagina 1 van 11 loowi-oui: OUI-5-november-2010 Universiteit van Tilburg Julie Tims en Emilie van Hooft Vanaf juni is hard gewerkt aan de Engelse vertaling van de modules van de basisinstructies. Sinds

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Leren in en met sociale netwerken Open Universiteit

Leren in en met sociale netwerken Open Universiteit Leren in en met sociale netwerken Open Universiteit 14 oktober 2011 Cees Brouwer Agenda 1 Missie Open Universiteit en leernetwerken 2 Levenscyclus en perspectief 3 Eigen ervaring 1: kennis intensieve organisatie

Nadere informatie

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Pilots doorontwikkeling ELO Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Even voorstellen - Implementatie/doorontwikkeling ELO en Digitaal toetsen - Implementatie CRM/relatiebeheer Even polsen Ga naar m.socrative.com

Nadere informatie

Ria Jacobi 30 maart 2017

Ria Jacobi 30 maart 2017 Ria Jacobi 30 maart 2017 Open onderwijs 1 Open beweging - Open access> Open Science - Open source - Open leermaterialen - Open onderzoeksdata - Open standaarden Bron: https://www.yearofopen.org/; https://openeducationweek.org/;

Nadere informatie

Voorlichting en studiekeuze

Voorlichting en studiekeuze Pilot 4: Voorlichting en studiekeuze Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal Ca. 150 Ronde 2 Voorlichting en studiekeuze UU Voorlichting Datum uitvoering 2010-2011 Variant Voorlichtingsweblecture

Nadere informatie

Project UvT Pilot Videocolleges

Project UvT Pilot Videocolleges 08.037 Projectplan UvT Pilot Videocolleges Partners in dit project: FEB, FGW, FRW, FSW, LIS, VEB en BU 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel en doelstellingen van het project... 4 3. Resultaten...

Nadere informatie

Sharepoint LMS? Rob Smit Informatiemanager rsmit@novacollege.nl

Sharepoint LMS? Rob Smit Informatiemanager rsmit@novacollege.nl Sharepoint LMS? Rob Smit Informatiemanager rsmit@novacollege.nl Agenda Nova en Nova Portal LMS met wie Waarom het LMS van elearningforce Al 5 jaar aan experimenteren Waar gaan we naar toe? Any content,

Nadere informatie

Visieworkshop Zuyd Hogeschool

Visieworkshop Zuyd Hogeschool Visieworkshop Zuyd Hogeschool VANUIT ONDERWIJSVISIE NAAR EEN VISIE OP DLWO Harry Renting Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Web2.0 applicatie vrij beschikbaar Ontwikkelingen

Nadere informatie

Betere software kwaliteit begint in het onderwijs. Frens Vonken f.vonken@fontys.nl Leo van der Aalst l.vanderaalst@fontys.nl

Betere software kwaliteit begint in het onderwijs. Frens Vonken f.vonken@fontys.nl Leo van der Aalst l.vanderaalst@fontys.nl Betere software kwaliteit begint in het onderwijs Frens Vonken f.vonken@fontys.nl Leo van der Aalst l.vanderaalst@fontys.nl 1 Programma Context - Fontys Hogeschool ICT - Lectoraat kwaliteit en testen Kwaliteit

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Leren zelfgestuurd leren: een explanimatie-reeks

Leren zelfgestuurd leren: een explanimatie-reeks Voorstel Grassrootsprogramma 2016 ronde 2 1. Algemene gegevens Faculteit/onderwijsinstituut Opleiding (indien van toepassing) Naam en contactgegevens van de eindverantwoordelijke voor het Grassrootsprogramma

Nadere informatie

Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Wat is het belangrijkste doel van de pilot? Wat is de positie binnen de eigen organisatie?

Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Wat is het belangrijkste doel van de pilot? Wat is de positie binnen de eigen organisatie? Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Bij de Fontys PABO Eindhoven krijgen studenten nu van verschillende docenten en studieloopbaanbegeleiders (SLB) uitleg bij onderwerpen die relevant zijn voor

Nadere informatie

HOG DOCENTENDAG 3 NOVEMBER 2015

HOG DOCENTENDAG 3 NOVEMBER 2015 HOG DOCENTENDAG 3 NOVEMBER 2015 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Op 3 november organiseert de HOG Bouw en Ruimte haar jaarlijkse Docentendag. Centraal staat het delen van kennis en ervaringen tussen docenten

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Universitaire Bibliotheken Leiden. Producten en diensten

Universitaire Bibliotheken Leiden. Producten en diensten Universitaire Bibliotheken Leiden Producten en diensten Bibliotheek Gorlaeus Producten- en dienstencatalogus van de Universitaire Bibliotheken Leiden Deze brochure geeft een overzicht van de producten

Nadere informatie

Juridische bibliotheek. Basis Instructie Leiden Law Practices Rechten

Juridische bibliotheek. Basis Instructie Leiden Law Practices Rechten Juridische bibliotheek Basis Instructie Leiden Law Practices Rechten 2007-2008 Programma Uitleg over de collectie Hoe vind ik: Een boek/een tijdschrift Een tijdschriftartikel Een kamerstuk Een wettekst

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Management samenvatting inventarisatie Research support UT. Achtergrond

Management samenvatting inventarisatie Research support UT. Achtergrond Management samenvatting inventarisatie Research support UT Achtergrond Research support omvat alle ondersteuning gedurende het hele onderzoeksproces. Dat wil zeggen van het ontwikkelen van nieuwe ideeën,

Nadere informatie

Product en prijzen schooljaar 2015-2016

Product en prijzen schooljaar 2015-2016 Product en prijzen schooljaar 2015-2016 1 * Dit betreft de kosten per leerling. Er worden ook kosten per school en per docent in rekening gebracht. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Maak kennis met Social

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Handleiding full text artikelen downloaden

Handleiding full text artikelen downloaden Handleiding full text artikelen downloaden Stap 1: Full text icoon in Pubmed... 2 Stap 2: HANQuest... 3 Stap 3 Google en Google Scholar.... 4 Stap 4: Lijst digitale tijdschriftabonnementen van de HAN Studiecentra...

Nadere informatie

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Introductie Jobfabriekautomotive.nl is een vacaturesite, specifiek ingericht rond

Nadere informatie

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016 1. Gegevens van de aanvrager Naam aanvrager: Faculteit: Eric Vos Lisanne Möller Aard- en Levenswetenschappen E-mailadres: Functie: r.a.vos@vu.nl l.m.moller@vu.nl Docent Telefoon: 020 598 2671 2. Titel

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

Leergang Social Media

Leergang Social Media Leergang Social Media Ben je op zoek naar het hoe, wat, waarom, voor wie en wanneer van social media? Heb je behoefte aan een goede social media strategie voor je organisatie? En kun je daarbij gerichte

Nadere informatie

Trends in het nieuwe leren

Trends in het nieuwe leren Trends in het nieuwe leren Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Projectleider, e-learning adviseur, blogger Projectleider, e-learning adviseur, blogger Programma Definitie Enkele waarschuwingen

Nadere informatie

TENCompetence: infrastructuur

TENCompetence: infrastructuur TENCompetence: infrastructuur voor de competentieontwikkeling van individu, team en organisatie in Europa. Presentatie Dr. Marlies Bitter-Rijpkema, Open Universiteit Nederland. Horeca Branche Instituut,

Nadere informatie

VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN

VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN 1 De Netwerkschool ROC Nijmegen onderzocht de toepassingsmogelijkheden van videoconferencing in de Netwerkschool. Er werd zowel marktonderzoek

Nadere informatie