Als opvolger van Chris van der Velden in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap is André van der Wende (SGP) uit Berkenwoude geïnstalleerd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als opvolger van Chris van der Velden in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap is André van der Wende (SGP) uit Berkenwoude geïnstalleerd."

Transcriptie

1 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Maasboulevard123 Postbus AB Rotterdam T F Aan geadresseerde Onskenmerk U Uwkenmerk Datum 25 mei 2011 Contactpersoon M. Trapman Bijlagen Portefeuilleverdeling Doorkiesnummer Onderwerp portefeuilleverdeling college Geachte relatie, Op 28 april 2011 is Chris van der Velden tot hoogheemraad benoemd. Hij volgt daarmee Jaap Slingerland op in het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap. Chris van der Velden neemt de portefeuille 'waterkwantiteit' voor zijn rekening. Hieronder vallen de volgende onderwerpen: - Vergunningverlening op het gebied van waterkwantiteit - Gemeentelijke waterplannen (waterkwantiteit) Peilbesluiten - Grondwater Groot onderhoud (baggeren) - Gemaal Hillekade Peilbesluit en beheervisie Rotte - Wateropgave 2015, inclusief Derde en Vierde Tocht - Lid Commissie watersystemen van de Unie van waterschappen - Adviseur DB en AB Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard Lid algemeen bestuur Regionale Belastinggroep (RBG) Plaatsvervangend lid AB gemeenschappelijke regeling Aquon Als opvolger van Chris van der Velden in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap is André van der Wende (SGP) uit Berkenwoude geïnstalleerd. Voor uw informatie treft u de volledige portefeuilleverdeling als bijlage aan. Hoogachtend, dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, secretaris-directeur, dijkgraaf. M.J.H, van Kuijk mr. J.H. Oosters DROGE VOETEN EN SCHOON WATER

2 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Maasboulevard 123 Postbus AB Rotterdam T F Portefeuilleverdeling van het college van dijkgraaf en hoogheemraden, zoals besloten in de vergadering van10 mei Eventuele aanvullingen en wijzigingen worden bekendgemaakt op de website http.7/ Hans Oosters - dijkgraaf, voorzitter college en verenigde vergadering Portefeuille: Algemeen bestuurlijke en portefeuilleoverstiiqende zaken - Juridische zaken - Calamiteitenbestrijding Handhaving - Personeel en organisatie - Organisatieontwikkeling (samen metger de Jonge) Communicatie - Facilitaire zaken Internationale samenwerking - Veenweidepact Driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda (RZG) - Zuidpias - Renovatie gemaal Verdoold Lid commissie internationale zaken van deunie van waterschappen - Lid commissie bestuurlijke aangelegenheden, communicatie en financiën van deuvw - Lid raad van commissarissen HVC Groep - Lid strateg leg roep Veenweidepact Krimpenerwaard Lid overleg pactpartners Krimpenerwaard Lid DBen AB regionale ontwikkelingsorganisatie Zuidpias - Lid dijkringoverleg (dijkring 14) - Voorzitter bestuur Stichting Wateropleidingen - Lid Vereniging Zuid-Hollandse Waterschappen (VZHW) Lid voorzittersoverleg Groene Hart namens devzhw - Lid stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden namens de VZHW Lid Provinciale Planologische Commissie namens devzhw - Lid bestuurscommissie Dienst Muskusrattenbestrijding namens devzhw - Adviseur algemeen bestuur veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond namens de VZHW - Lid AB Regionale Belastinggroep (RBG) Vervangt bij diens afwezigheid Ger de Jonge DROGE VOETEN EN SCHOON WATER

3 Toon van der Klugt - hoogheemraad, eerste loco-dijkgraaf Portefeuille: Financiën en grondzaken Financiën - Belastingen - Kostentoedeling Subsidies Samenwerking en vorming shared service centers Inkoop en aanbesteding Grondzaken en eigendommen: o Stichting Beheer Registergoederen o Beleid en kaderstelling o Proces-/planvoorbereiding o Procesbegeleiding bij grote verwervingen (dijkversterking e.d.) - Eendragtspolder Knelpunt Achterbroek - Lid DB en AB GR Regionale Belastinggroep (RBG) Adviseur DB en AB grondbank Adviseur DB en AB recreatieschap Rottemeren - Aandeelhouder VvA Nederlandse Waterschapsbank Lid stuurgroep/projectgroep Eendragtspolder Secretaris Stichting beheer registergoederen - Deelnemer portefeuillehouderoverleg financiën HHSK, Hollandse Delta, Delfland en Rijnland Vervangt bij diens afwezigheid Hans Oosters.

4 Agnes van Zoelen - hoogheemraad, tweede loco-dijkgraaf Portefeuille: Waterkwaliteit - Vergunningverlening in het kader van de WVO - Afvalwaterzuiveringen en slibverwerking - Waterketen Diffuse bronnen - Maatschappelijk verantwoord ondernemen - Aandeelhouderschap HVC Gemeentelijke waterplannen (waterkwaliteit) - Gemeentelijk waterplan Rotterdam - Rotterdam Water & Klimaat - Kaderrichtlijn Water (KRW) Renovatie/uitbreiding Groote Zaag - Sanering Kralingse Plas Lid commissie waterketen en emissies van de Unie van waterschappen - Lid gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009 (HVC) - Deelnemer bestuurlijk overleg Water & Klimaat (Rotterdam Climate Initiative) - Lid van het algemeen bestuur (AB) gemeenschappelijke regeling Aquon - Bestuurslid RBO Rijn-West Lid raad van toezicht Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard Vervangt bij diens afwezigheid Chris van der Velden.

5 Ger de Jonge - hoogheemraad, derde loco-dijkgraaf Portefeuille: Waterveiligheid en automatisering - Waterkeringen (inclusief vergunningverlening) - Dijkversterkingprojecten (Nederlek, BAS, Krimpen, Hollandse IJssel) Deltaprogramma (Deltaplan Veerman, veiligheid en zoetwater) Wegenbeheer - Nautisch- en vaarwegbeheer - Muskusrattenbestrijding Informatisering & automatisering - Organisatieontwikkeling (samen met Hans Oosters) - Cultuurhistorie en aanverwante belangen Waterwegen - Lid commissie waterkeringen van de Unie van waterschappen - Lid commissie wegenbeheer van de Unie van waterschappen Voorzitter stuurgroep Stolwijkersluis Lid stuurgroep Hollandsche IJssel Lid stuurgroep ZW-Delta Zoetwater Zuid-Holland-Zuid Lid stuurgroep Zoetwater West-Nederland - Deelnemer bestuurlijk overleg Rotterdam Vooruit - Oostflank - Voorzitter bestuurlijk overleg Krimpenerwaard Deelnemer portefeuillehouderoverleg Verkeer & vervoer Midden-Holland Lid stuurgroep Waterveiligheid Centraal-Holland Voorzitter dijkcommissie Nederlek - Lid DB en AB Regionale Belastinggroep (RBG) - Lid AB gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (toekomstig DB-lid) Adviseur bestuurlijk overleg Buitendijks bouwen Vervangt bij diens afwezigheid Toon van der Klugt.

6 Chris van der Velden - hoogheemraad, vierde loco-dijkgraaf Portefeuille: Waterkwantiteit - Vergunningverlening op het gebied van waterkwantiteit - Gemeentelijke waterplannen (waterkwantiteit) Peilbesluiten - Grondwater Groot onderhoud (baggeren) - Gemaal Hillekade Peilbesluit en beheervisie Rotte Wateropgave 2015, inclusief Derde en Vierde Tocht - Lid Commissie watersystemen van de Unie van waterschappen Adviseur DB en AB Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard Lid algemeen bestuur Regionale Belastinggroep (RBG) Plaatsvervangend lid AB gemeenschappelijke regeling Aquon Vervangt bij haar afwezigheid Agnes van Zoelen.

Lijst van uitnodigingen te behandelen in de vergadering van burgemeester en wethouders van dinsdag 12 mei 2015

Lijst van uitnodigingen te behandelen in de vergadering van burgemeester en wethouders van dinsdag 12 mei 2015 Lijst van uitnodigingen te behandelen in de vergadering van burgemeester en wethouders van dinsdag 12 mei 2015 Ingekomen van + Activiteit: Afgevaardigde: ProDemos Deelname aan Dag van de Democratie op

Nadere informatie

OVERZICHT BESTUURLIJKE BIJEENKOMSTEN ten behoeve van D&H 21 februari 2012 indicatief aan veranderingen onderhevig

OVERZICHT BESTUURLIJKE BIJEENKOMSTEN ten behoeve van D&H 21 februari 2012 indicatief aan veranderingen onderhevig OVERZICHT BESTUURLIJKE BIJEENKOMSTEN ten behoeve van 21 februari 2012 indicatief aan veranderingen onderhevig In CURSIEF gedrukt de wijzigingen ten opzichte van het in 7 februari 2012 opgenomen overzicht.

Nadere informatie

Wie is wie in Rijn-West? Regionaal bestuurlijk Overleg 1 januari 2017

Wie is wie in Rijn-West? Regionaal bestuurlijk Overleg 1 januari 2017 1 januari 2017 Leden RBO Foto Functie Organisatie Bio Josan Meijers Gedeputeerde Provincie Gelderland Josan Meijers is sinds 7 november 2012 namens de PvdA gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Zij

Nadere informatie

Openstaande uitnodigingen aan D&H periode 16-30 juni 2010 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer

Openstaande uitnodigingen aan D&H periode 16-30 juni 2010 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer Openstaande uitnodigingen aan periode 16-30 juni 2010 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer Kenmerk/ gericht aan: 1. 868670 / DIR Onderwerp/afzender: Vooraankondiging Statenontmoeting

Nadere informatie

2012 MAART Dinsdag 20 maart uur D&H Woensdag 21 maart uur

2012 MAART Dinsdag 20 maart uur D&H Woensdag 21 maart uur OVERZICHT BESTUURLIJKE BIJEENKOMSTEN ten behoeve van 20 maart 2012 indicatief aan veranderingen onderhevig In CURSIEF gedrukt de wijzigingen ten opzichte van het in 6 maart 2012 opgenomen overzicht. 2012

Nadere informatie

Openstaande uitnodigingen aan D&H periode 19 mei 2 juni 2011 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer

Openstaande uitnodigingen aan D&H periode 19 mei 2 juni 2011 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer 7 juni 2011 Openstaande uitnodigingen aan periode 19 mei 2 juni 2011 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer Kenmerk/ gericht aan: 1. 953646 Onderwerp/afzender: Regiobijeenkomsten leden

Nadere informatie

III Het besluit die op 29 november 2012 genomen wordt, kenbaar te maken aan de GR Slibverwerking 2009.

III Het besluit die op 29 november 2012 genomen wordt, kenbaar te maken aan de GR Slibverwerking 2009. agendapunt B.11 1153179 Aan Verenigde Vergadering EINDEVALUATIE VAN AFWEGINGSKADER OPT-OUT REGELING INZAKE AANDEELHOUDERSCHAP VAN DE GR SLIBVERWERKING BIJ HVC Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 29-11-2012

Nadere informatie

2013 Gesprek dhr. B. Verkerk D&H

2013 Gesprek dhr. B. Verkerk D&H OVERZICHT BESTUURLIJKE BIJEENKOMSTEN ten behoeve van 5 2013 indicatief aan veranderingen onderhevig In CURSIEF gedrukt de wijzigingen ten opzichte van het in 19 februari 2013 opgenomen overzicht. 5 08.45-09.20

Nadere informatie

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W Prestatie-indicatoren en nulmeting Bijlage 1 Programma 1: Waterveiligheid Basisgegevens waterveiligheid op orde maken Leggers actueel, betrouwbaar en compleet 1. Mate waarin leggers actueel, betrouwbaar

Nadere informatie

2013 D&H Afscheidsreceptie hoogheemraden

2013 D&H Afscheidsreceptie hoogheemraden OVERZICHT BESTUURLIJKE BIJEENKOMSTEN ten behoeve van 19 2013 indicatief aan veranderingen onderhevig In CURSIEF gedrukt de wijzigingen ten opzichte van het in 5 2013 opgenomen overzicht. 19 Woensdag 20

Nadere informatie

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming Pagina 1 Planvorming 1 Eigen plannen 1.1 Beheersplan waterkeringen x 1.2 Waterbeheersplan x x x 1.3 Beheersplan wegenbeheer x* x 1.4 Beheersplan vaarwegenbeheer x 1.5 Thema- en gebiedsgerichte plannen

Nadere informatie

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling laboratoriumdiensten.

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling laboratoriumdiensten. agendapunt B.02 848738 Aan Verenigde Vergadering HERZIEN CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING LABORATORIUM Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 3-6-2010 1. Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Aan de leden van de verenigde vergadering

Aan de leden van de verenigde vergadering Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 24 november 2010 Datum 5 oktober 2010 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen Inrichtingsplan Kleinpolderplen Overzichtskaart Besluit Onderwerp Kredietaanvraag waterberging

Nadere informatie

Openstaande uitnodigingen aan D&H periode 23 september 7 oktober 2010 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer

Openstaande uitnodigingen aan D&H periode 23 september 7 oktober 2010 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer Openstaande uitnodigingen aan periode 23 september 7 oktober 2010 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer Kenmerk/ gericht aan: 1. 912162 Onderwerp/afzender: Water2O samenwerking in een

Nadere informatie

Openstaande uitnodigingen aan D&H periode 24 augustus 7 september 2011 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer

Openstaande uitnodigingen aan D&H periode 24 augustus 7 september 2011 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer 13 september 2011 Openstaande uitnodigingen aan periode 24 augustus 7 september 2011 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer Kenmerk/ Onderwerp/afzender: gericht aan: 1. - Branderfeesten

Nadere informatie

Jaarverslag 2015: BIJLAGE VERBONDEN PARTIJEN

Jaarverslag 2015: BIJLAGE VERBONDEN PARTIJEN Jaarverslag 2015: BIJLAGE VERBONDEN PARTIJEN Inhoudsopgave Uitvoeringsinformatie verbonden partijen... 3 1 Stichting Beheer Registergoederen Schieland... 3 2 Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)... 5

Nadere informatie

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor?

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water, gezuiverd afvalwater en stevige dijken. De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water,

Nadere informatie

V.V. 29 september 2010 Agendapunt 6. Besluitenlijst verenigde vergadering.

V.V. 29 september 2010 Agendapunt 6. Besluitenlijst verenigde vergadering. V.V. 29 september 2010 Agendapunt 6 Besluitenlijst verenigde vergadering. Datum Aanwezig Afwezig m/k : 30 juni 2010, aanvang 14.00 uur : mr. J.H. Oosters, voorzitter G. de Jonge, drs. A.J.B. van der Klugt,

Nadere informatie

2013 APRIL Dinsdag 16 april uur uur

2013 APRIL Dinsdag 16 april uur uur OVERZICHT BESTUURLIJKE BIJEENKOMSTEN ten behoeve van 16 april 2013 indicatief aan veranderingen onderhevig In CURSIEF gedrukt de wijzigingen ten opzichte van het in 2 april 2013 opgenomen overzicht. 2013

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu Retouradres Postbus 556 3000 AN Rotterdam RWS ONGECLASSIFICEERD Zie verzendlijst Boompjes 200 3011 XD Rotterdam Postbus 556 3000 AN Rotterdam T 088 797 15 00 F 0104027081

Nadere informatie

juli 2014

juli 2014 burgemeester aan de leden van de raad van Gouda directie/afdeling telefoon 0182-588111 juli 2014 contactpersoon burgemeester Nevenfuncties uw kenmerk ons kenmerk verzonden Geachte heer, mevrouw, Inmiddels

Nadere informatie

Het waterschap als vernieuwde handhavingspartner. Droge voeten en schoon water

Het waterschap als vernieuwde handhavingspartner. Droge voeten en schoon water Het waterschap als vernieuwde handhavingspartner Ron Bouwman Afdelingshoofd Vergunningverlening & Handhaving Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 06 31654101 r.bouwman@hhsk.nl Inwoners: 700.000

Nadere informatie

De voorzitter geeft kennis van een aantal berichten van verhindering. De heer Bac en de heer Verdoold zijn afwezig.

De voorzitter geeft kennis van een aantal berichten van verhindering. De heer Bac en de heer Verdoold zijn afwezig. V.V. 28 september 2011 Agendapunt A.8.8 Besluitenlijst commissie Algemene Zaken en Middelen Datum Aanwezig : 2 september 2011, aanvang 14.00 uur : mr. J.H. Oosters, voorzitter drs. A.J.B. van der Klugt,

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015 2019 SGP-ChristenUnie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015 2019 SGP-ChristenUnie VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015 2019 SGP-ChristenUnie Woord vooraf Water is onze vriend maar kan ook onze vijand zijn. Onze vriend als er voldoende van is, als het schoon en gezond is en voor verschillende doeleinden

Nadere informatie

: M.C. Wientjens-v.d. Velden (VVD), T.A. Nauta (WaterNatuurlijk), A. Vonk Noordergraaf (Stg. K waard op de Kaart)

: M.C. Wientjens-v.d. Velden (VVD), T.A. Nauta (WaterNatuurlijk), A. Vonk Noordergraaf (Stg. K waard op de Kaart) V.V. 29 juni 2011 Agendapunt A.7.5 Besluitenlijst commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid Datum Aanwezig Afwezig m/k : 10 juni 2011, aanvang 09.30 uur : J.H. Oosters, voorzitter W.G. Werumeus Buning,

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP agendapunt H.04 1158248 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-11-2014 Geen zienswijzen over de eerste

Nadere informatie

BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 12 november 2012

BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 12 november 2012 16^?/q BESLUITENLIJST Aanwezig: mr. M.A.P. van Haersma Buma, dijkgraaf, mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart, secretaris;, A van den Berg, mr. A.W. Bom-Lemstra, P. van der Ende, LJ.A. ter Woorst, A.G. Wiegman,

Nadere informatie

Openstaande uitnodigingen aan D&H periode 4-18 november 2010 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer

Openstaande uitnodigingen aan D&H periode 4-18 november 2010 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer 23 november 2010 Openstaande uitnodigingen aan periode 4-18 november 2010 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer Kenmerk/ gericht aan: 1. 919436 Onderwerp/afzender: Officiële opening

Nadere informatie

Openstaande uitnodigingen aan D&H periode 25 februari 11 maart 2010 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer

Openstaande uitnodigingen aan D&H periode 25 februari 11 maart 2010 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer Voo Openstaande uitnodigingen aan D&H periode 25 februari 11 maart 2010 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer Kenmerk/ gericht aan: 1. 843479 DB 2. - Ber 3. 844661 Hae Onderwerp/afzender:

Nadere informatie

agendapunt 04.B.09 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt 04.B.09 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt 04.B.09 1190032 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 19-05-2015

Nadere informatie

Openstaande uitnodigingen aan D&H periode 26 augustus 9 september 2010 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer

Openstaande uitnodigingen aan D&H periode 26 augustus 9 september 2010 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer Openstaande uitnodigingen aan periode 26 augustus 9 september Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer Kenmerk/ gericht aan: 1. - Onderwerp/afzender: Duurzaam Delft Dreamteam en workshop

Nadere informatie

CONVENANT. inzake de ontwikkeling van het Restveen en Groene Waterparelgebied in de gemeenten Moordrecht en Nieuwerkerk aan den Ijssel

CONVENANT. inzake de ontwikkeling van het Restveen en Groene Waterparelgebied in de gemeenten Moordrecht en Nieuwerkerk aan den Ijssel CONVENANT inzake de ontwikkeling van het Restveen en Groene Waterparelgebied in de gemeenten Moordrecht en Nieuwerkerk aan den Ijssel Parti jen: 1. Staatsbosbeheer, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw

Nadere informatie

Verantwoord waterbeheer

Verantwoord waterbeheer Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard V Verantwoord waterbeheer v.l.n.r. Jouke van Winden, John Vente, André van der Wende en Harry Prinsen Verkiezingsprogramma 2015 2019 Woord vooraf Water

Nadere informatie

Omslagfoto: de Zuidbroekse Molen, Amerikaanse windmolen gebouwd in 1922.

Omslagfoto: de Zuidbroekse Molen, Amerikaanse windmolen gebouwd in 1922. Jaarverslag 2013 Omslagfoto: de Zuidbroekse Molen, Amerikaanse windmolen gebouwd in 1922. Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Jaarverslag 2013... 7 1.1 Programmaverantwoording 2013... 9 1.1.1 Exploitatierekening

Nadere informatie

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen Het belang van natuurvriendelijke oevers Christa Groshart Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Opbouw Beleid en Maatregelen Verwachtingen Knelpunten KRW innovatie-onderzoek Waterbeleid Europese

Nadere informatie

n.v.t. Hollandse Delta - Kostenverdeling niet aan

n.v.t. Hollandse Delta - Kostenverdeling niet aan Bijlage 2 Tabel met vaarwegen Waterschap Hollandse Delta Wateren Lijst A Categorie Handreiking Vaarwegbeheer(der) -- Categorie Handreiking Vaarwegbeheer(der) Voedingskanaal (1.127) - BZM n.v.t. Hollandse

Nadere informatie

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt H.09 1190032 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 04-06-2015 I. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting

Nadere informatie

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d B i j l a g e 1 : Beleidskader water Europees waterbeleid Kaderrichtlijn Water (KRW) De kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater.

Nadere informatie

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt H.09 1190032 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 04-06-2015 Kennis te nemen van de ontwerpbegroting

Nadere informatie

VVD Hollandse Delta Nieuwsbrief

VVD Hollandse Delta Nieuwsbrief 15 maart Alle besproken stukken in deze Nieuwsbrief zijn openbaar en in te zien via de website www.wshd.nl. Contacten met de lokale netwerken Als VVD fractie in het waterschap willen we graag goede contacten

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beschouwingen 2015... 4 3. Planning- en controlcyclus 2015... 5 4. Vaststelling... 7 5. Het hoogheemraadschap in één oogopslag... 8 5.1 Kerncijfers

Nadere informatie

Parafering besluit D&H Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J.

Parafering besluit D&H Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. agendapunt 3.b.4 1272715 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERKENNING VERBETERING MANAGEMENT INFORMATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 30 augustus 2016 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 26 april 2016

BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 26 april 2016 i ZS'3525 Aanwezig: Afwezig: mr. M.A.P. van Haersma Buma, dijkgraaf; mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart, secretaris, dr. ir. A.J. Middendorp, J. W.A. van Olphen, drs. M. Smits, I.J.A. ter Woorst, hoogheemraden

Nadere informatie

V.V: 27 juni 2012 Datum 19 juni 2012 Agendapuntnr. A.5 Versie 2.0 Bijlagen Onderwerp mededelingen

V.V: 27 juni 2012 Datum 19 juni 2012 Agendapuntnr. A.5 Versie 2.0 Bijlagen Onderwerp mededelingen Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 27 juni 2012 Datum 19 juni 2012 Agendapuntnr. A.5 Versie 2.0 Bijlagen Onderwerp mededelingen A.5 Mededelingen 1. Bevoegdheid m.e.r.-beoordeling De m.e.r.

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae I - - D&H I - -

Parafering besluit PFO Hae I - - D&H I - - agendapunt 2.4.a 1259671 Aan Pfo Michiel van Haersma Buma BENOEMING COMMISSIELEDEN VAN DE BEZWAARSCHRIFTEN- EN KLACHTENCOMMISSIE Datum 20 juni 2016 Aard bespreking Informatief Naam steller Dijke, R. van

Nadere informatie

Openstaande uitnodigingen aan D&H periode december 2009 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer

Openstaande uitnodigingen aan D&H periode december 2009 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer Voo Openstaande uitnodigingen aan D&H periode 17 31 december 2009 Uitnodigingen liggen ter inzage in de hoogheemradenkamer Kenmerk/ gericht aan: 1. 818767 Hae 2. 821302 Hae Onderwerp/afzender: Vooraankondiging

Nadere informatie

Bijlage Afkortingen, verklarende woordenlijst, overzichten en verzendlijsten

Bijlage Afkortingen, verklarende woordenlijst, overzichten en verzendlijsten Bijlage Afkortingen, verklarende woordenlijst, overzichten en verzendlijsten Bijlagen Afkortingen, Woordenlijst, Verzendlijst Vastgesteld door Dijkgraaf en Hoogheemraden in april 2012. Rotterdam, september

Nadere informatie

1. Inleiding Financiële beschouwingen Planning en Control Cyclus Vaststelling... 9

1. Inleiding Financiële beschouwingen Planning en Control Cyclus Vaststelling... 9 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Financiële beschouwingen 2011... 6 3. Planning en Control Cyclus 2011... 8 4. Vaststelling... 9 5. HHSK in één oogopslag... 10 5.1 Kerncijfers 2011...10 5.2 Begroting

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Toelichting Waterschappen onderling, dan wel waterschappen en provincies en/of waterschappen,

Nadere informatie

V.V. 30 november 2011 Agendapunt A.4. Besluitenlijst verenigde vergadering.

V.V. 30 november 2011 Agendapunt A.4. Besluitenlijst verenigde vergadering. V.V. 30 november 2011 Agendapunt A.4 Besluitenlijst verenigde vergadering. Datum Aanwezig Afwezig m/k Notulen : 28 september 2011, aanvang 14.00 uur : mr. J.H. Oosters, voorzitter G. de Jonge, drs. A.J.B.

Nadere informatie

M.H.F. (Marianne) Schuurmans

M.H.F. (Marianne) Schuurmans M.H.F. (Marianne) Schuurmans Email: m.schuurmans@lingewaard.nl Bestuurlijke organisatie en coördinatie Openbare orde en veiligheid Vergunningverlening, toezicht en handhaving evenementen Representatie

Nadere informatie

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.05 1158251 Aan Verenigde Vergadering TOETREDING VAN HET COLLEGE VAN B&W VAN DE GEMEENTE SCHIEDAM TOT DE REGIONALE BELASTING GROEP EN WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RBG Gevraagd besluit

Nadere informatie

HetWaterschapshuis. HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus AL DELFT. 19 maart 2012 [XXXX]

HetWaterschapshuis. HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus AL DELFT. 19 maart 2012 [XXXX] HetWaterschapshuis HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus 3061 2511 AL DELFT Behandeld door Marianne van der Veen Aantal pagina's 2 Datum 19 maart 2012 Uw kenmerk [XXXX] Onderwerp

Nadere informatie

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen B i j l a g e 2 : G e l d e n d w a t e r b e l e i d Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen Inhoudsopgave Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen 1 Inhoudsopgave 1 1 Europees Waterbeleid

Nadere informatie

ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet vertegenwoordigd door hun voorzitter;

ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet vertegenwoordigd door hun voorzitter; Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en waterschap

Nadere informatie

College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 20 maart 2012

College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 20 maart 2012 BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 20 maart 2012 Aanwezig: Afwezig: mr M A P van Haersma Buma, dijkgraaf, mr drs PI M van den Wijngaart, secretaris, A van den Berg, mr A W Bom -

Nadere informatie

Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus AE Den Haag. Leiden, 24 februari 2011.

Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus AE Den Haag. Leiden, 24 februari 2011. uwkenmerk: uw brief van: Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus 93218 2509 AE Den Haag ons kenmerk: bijlagen: inlichtingen: doorkiesnummer: ondsrwerp: 11.08773 1 W. Nomen 0713063112 Bestuursakkoord

Nadere informatie

OVERZICHT BESTUURLIJKE BIJEENKOMSTEN ten behoeve van D&H 22 januari 2013 indicatief aan veranderingen onderhevig

OVERZICHT BESTUURLIJKE BIJEENKOMSTEN ten behoeve van D&H 22 januari 2013 indicatief aan veranderingen onderhevig OVERZICHT BESTUURLIJKE BIJEENKOMSTEN ten behoeve van 22 januari 2013 indicatief aan veranderingen onderhevig In CURSIEF gedrukt de wijzigingen ten opzichte van het in 8 januari 2013 opgenomen overzicht.

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo Conform Aangeboden D&H H - Geparafeerd door: Bosker, M.H.

Parafering besluit PFO Woo Conform Aangeboden D&H H - Geparafeerd door: Bosker, M.H. agendapunt 3.b.8 1285348 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN RECREATIESCHAPPEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 20 december 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Mid B - Geparafeerd door: Boer, G. de D&H Geparafeerd door: Boer, G. de

Parafering besluit PFO Mid B - Geparafeerd door: Boer, G. de D&H Geparafeerd door: Boer, G. de agendapunt 3.a.7 1256497 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden POP3 SUBSIDIEPROGRAMMA Portefeuillehouder Middendorp, A.J. Datum 24 mei 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/FIN CTL/MCTL

Nadere informatie

Aanvullend toetsingskader vergunningverlening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Aanvullend toetsingskader vergunningverlening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Aanvullend toetsingskader vergunningverlening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Status Definitief Versie 1.1 Vastgesteld door college van dijkgraaf en hoogheemraden in de vergadering

Nadere informatie

In aansluiting op de eerder gezonden planning. Wil ik je vragen bijgaande memo ter informatie mee te willen nemen naar de komende collegevergadering.

In aansluiting op de eerder gezonden planning. Wil ik je vragen bijgaande memo ter informatie mee te willen nemen naar de komende collegevergadering. Van: Heijloo, R. Verzonden: donderdag 24 februari 2011 9:35 Aan: Wijngaart, P. van den Paul CC: Bom - Lemstra, A.W.; Swart, I. (Ingrid) Onderwerp: FW: bijeenkomst VZHW 28 februari 2011 Urgentie: Hoog Beste

Nadere informatie

VERTROUWELIJKE BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 17 januari 2017

VERTROUWELIJKE BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 17 januari 2017 I 9 s3 VERTROUWELIJKE BESLUITENLIJST Aanwezig: Afwezig: mr. M.A. Houtzager, dijkgraaf, loco; mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart, secretaris, dr. ir. A.J. Middendorp, J. W.A. van Olphen, drs. M. Smits, I.J.A.

Nadere informatie

Informatieavond uitbreiding KWA stap 1 omgeving Leidsche Rijn/Oude Rijn

Informatieavond uitbreiding KWA stap 1 omgeving Leidsche Rijn/Oude Rijn Verslag DM nummer: 978854 Informatieavond uitbreiding KWA stap 1 omgeving Leidsche Rijn/Oude Rijn Datum: 05-10-2015 Tijd: 20:00 21:30 uur Samenvatting van het verloop van de avond De avond is geopend door

Nadere informatie

1. Inleiding. Aan de leden van de verenigde vergadering

1. Inleiding. Aan de leden van de verenigde vergadering Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 30 maart 2011 Datum 1 februari 2011 Agendapuntnr. H.6 Bijlagen 3 Onderwerp Aankoop pand Rijsdijk 9, Krimpen aan de Lek, gemeente Nederlek 1. Inleiding Het

Nadere informatie

V.V: 24 juni 2009 Datum 19 mei 2009 Agendapuntnr. 13 Bijlagen Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor

V.V: 24 juni 2009 Datum 19 mei 2009 Agendapuntnr. 13 Bijlagen Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 24 juni 2009 Datum 19 mei 2009 Agendapuntnr. 13 Bijlagen Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor (GBK) Onderwerp Besluitvorming gemeenschappelijke

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Vergadering 20-2-2013 Agendapunt 7 Onderwerp Benoeming leden bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden Portefeuille- De heer drs. J.Th. Hoekema houder Beleidstaak Juridische

Nadere informatie

3. Kennis te nemen van de in onderstaand overzicht gepresenteerde vertegenwoordiging in de portefeuillehoudersoverleggen van de Stadsregio;

3. Kennis te nemen van de in onderstaand overzicht gepresenteerde vertegenwoordiging in de portefeuillehoudersoverleggen van de Stadsregio; Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 2 juni 2014 J. Rijsdijk Registratienummer BR1400159 Onderwerp Benoeming van vertegenwoordigers in verbonden partijen Gevraagde beslissing 1. Conform de in onderstaand

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Provinciale waterregelgeving. 1 Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Provinciale waterregelgeving. 1 Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Onderwerp Provinciale waterregelgeving 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op: Artikel 145 van de Provinciewet; Besluiten:

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Collectieve festiviteiten 2016 Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten jaarlijks collectieve festiviteiten worden vastgesteld. De volgende dagen voor 2016 vast te

Nadere informatie

OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011

OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011 OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011 1 17 februari (DM 393779) M Bestuursakkoord Water met Vuur, versie 3.0 Draagt het college van dijkgraaf en hoogheemraden op om het bestuur van de Unie van Waterschappen

Nadere informatie

Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK

Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK Beleidsveld: Belastingen Vergaderdatum: 20 november 2008 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: B.08 Kenmerk VV: 711444 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hou O Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H.

Parafering besluit PFO Hou O Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. agendapunt 3.a.5 1247168 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden MOTIE GEURTS (PLAN SLUIZEN) Portefeuillehouder Houtzager, M.A. Datum 15 maart 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BBC/WHH

Nadere informatie

Overzicht nevenfuncties burgemeester gemeente Dordrecht, de heer drs A.A.M. Brok (sinds 2010)

Overzicht nevenfuncties burgemeester gemeente Dordrecht, de heer drs A.A.M. Brok (sinds 2010) Overzicht nevenfuncties burgemeester gemeente Dordrecht, de heer drs A.A.M. Brok (sinds 2010) Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden - Drechtraad voorzitter DB en AB nee 2010 Veiligheidsregio Zuid-Holland

Nadere informatie

Waterplan Pijnacker-Nootdorp

Waterplan Pijnacker-Nootdorp Waterplan Pijnacker-Nootdorp Beleidsveld: 150 thema en gebiedsgerichte Vergaderdatum: 17 december 2009 plannen Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: B.02 Kenmerk VV: 786986 Aantal bijlagen: 1 Aan de

Nadere informatie

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Beleidsveld: Heffingen en Invordering Vergaderdatum: 12 juli 2007 Aard voorstel: Informerend Agendapunt: IV.3 Kenmerk

Nadere informatie

Rotterdam, 17 mei 2005 V.V.: 29 juni Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek. Agendapuntnr: 13

Rotterdam, 17 mei 2005 V.V.: 29 juni Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek. Agendapuntnr: 13 Rotterdam, 17 mei 2005 V.V.: 29 juni 2005 Onderwerp: Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek Agendapuntnr: 13 Inleiding Het Waterakkoord voor de Hollandsche IJssel en Lek is opgesteld op grond van artikel

Nadere informatie

Onderwerp: samenwerking VTH-West Nummer: 644646

Onderwerp: samenwerking VTH-West Nummer: 644646 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: samenwerking VTH-West Nummer: 644646 In D&H: 11-06-2013 Steller: ir. A.J.A. Heins In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634

Nadere informatie

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 Partijen, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, vertegenwoordigd door hun commissaris van de Koning, de veiligheidsregio

Nadere informatie

Aan de leden van de verenigde vergadering

Aan de leden van de verenigde vergadering Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 8 oktober 2008 Datum 19 augustus 2008 Agendapuntnr. 8.7 Bijlagen Onderwerp Kredietaanvraag voorbereidingswerkzaamheden in vervolg op de voorstudie zuiveringstechnisch

Nadere informatie

Strategie Waterschappen Zuid Holland Aart Haitjema / 10 mei 2011

Strategie Waterschappen Zuid Holland Aart Haitjema / 10 mei 2011 Strategie Waterschappen Zuid Holland Aart Haitjema / 10 mei 2011 Basis documenten/ rapporten: Nota Toezicht op waterschappen Provincie Zuid Holland, 27 april 2010 Bestuursakkoord Water 2011 Concept Rapport

Nadere informatie

BIJLAGEN. regeling bdgthdschap_fin mand 2007 vastgesteld DB29nov06.doc. 1 van 7

BIJLAGEN. regeling bdgthdschap_fin mand 2007 vastgesteld DB29nov06.doc. 1 van 7 BIJLAGEN 1 van 7 Bijlage AStroomschema / beslisboom bevoegdheden budgethouder algemeen Toepassen budgethouderschap en financieel mandaat 2007: exploitatie VRAAG is een expl.budget beschikbaar? Nee STOP:

Nadere informatie

Constructieve oppositie

Constructieve oppositie Onze Highlights 2009-2015 PvdA-fractie Schieland en de Krimpenerwaard Constructieve oppositie Inhoud Sterk en democratisch waterschap Brede kijk Samenwerking binnen de PvdA Financieel beleid - Rekeningcommissie

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom Geparafeerd D&H B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. Kruijssen, C.J.M.

Parafering besluit PFO Bom Geparafeerd D&H B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. Kruijssen, C.J.M. agendapunt 3.a.3 924279 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCHE AGENDA KUST: REACTIE DELFLAND Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 18 januari 2011 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 3-1-2011 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Lourens, C.E. D&H 18-1-2011 I Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J.

Parafering besluit PFO Hae 3-1-2011 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Lourens, C.E. D&H 18-1-2011 I Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J. agendapunt 3.b.1 924816 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden EERVOL ONTSLAG EN BENOEMING LEDEN BEZWAARSCHRIFTEN- EN KLACHTENCOMMISSIE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 18 januari

Nadere informatie

Ons kenmerk Datum 7 oktober 2015 Contactpersoon Maartje Virardi Bijlagen 1. Overzicht kaart KIJK 2. Overzicht inloopspreekuren 3.

Ons kenmerk Datum 7 oktober 2015 Contactpersoon Maartje Virardi Bijlagen 1. Overzicht kaart KIJK 2. Overzicht inloopspreekuren 3. . X.X. Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx 99999 9999 XX XXXXXXX XXXXXXXXXX Ons kenmerk Datum 7 oktober 2015 Contactpersoon Maartje Virardi Bijlagen 1. Overzicht kaart KIJK 2. Overzicht inloopspreekuren 3. Antwoordstrook

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Schieland en de Krimpenerwaard

Verkiezingsprogramma CDA Schieland en de Krimpenerwaard Verkiezingsprogramma CDA Schieland en de Krimpenerwaard 2015-2019 Inleiding Samen leven met water, want zonder water geen samenleving. Water is essentieel voor leven. Voor inwoners en ondernemers, maar

Nadere informatie

Betrokken bestuurders en medewerkers uit Leerdam¹

Betrokken bestuurders en medewerkers uit Leerdam¹ Bijlage 1: Overzicht stukkengang Verbonden Partijen Betrokken bestuurders en medewerkers uit Leerdam¹ Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Holland Zuid Algemeen Bestuur Victor Molkenboer 3 à 4 x p.j. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 februari 2013 SSO. 25 januari 2013 R.J.E. Peeters. Opstelling waterschappen t.a.v. GLB en POP3. Schelwald, A.J.M..

ALGEMENE VERGADERING. 26 februari 2013 SSO. 25 januari 2013 R.J.E. Peeters. Opstelling waterschappen t.a.v. GLB en POP3. Schelwald, A.J.M.. V E R G A D E R D A T U M 26 februari 2013 SSO S E C T O R / A F D E L I N G S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 25 januari 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 18 Voorstel Kennisnemen

Nadere informatie

WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP HELDER OVER WATER EN KLIMAAT

WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP HELDER OVER WATER EN KLIMAAT agendapunt 3.a.1 1287996 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP 2017-2020 HELDER OVER WATER EN KLIMAAT Portefeuillehouder Houtzager, M.A. Datum 30 januari 2017 Aard

Nadere informatie

BM Gelet op de voordracht van de Statencommissie Bestuur en Middelen dd. 2 September 2009, nr.

BM Gelet op de voordracht van de Statencommissie Bestuur en Middelen dd. 2 September 2009, nr. BM2009-93 Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissie B&M Vergadering 9 September 2009 Nummer onderwerp Wijziging gemeenschappelijke regelingen natuur- en recreatieschappen 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 10 mei 2011

BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 10 mei 2011 qf3 \\5 LIJST Aanwezig: Afwezig: mr. M.A.P. van Haersma Buma, dijkgraaf; mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart, secretaris; A. van den Berg, mr. A.W. Bom - Lemstra, P. van der Ende, A.G. Wiegman,I.J.A. ter

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. Secretaris Diverse besluiten m.b.t. de portefeuilleverdeling Op 3 februari 2016 is besloten tot het vaststellen van de portefeuilleverdeling. 1. De portefeuilleverdeling als bedoeld in beslispunt 1

Nadere informatie

Deltaprogramma Rivieren. Stand van zaken. 16 februari 2012

Deltaprogramma Rivieren. Stand van zaken. 16 februari 2012 Deltaprogramma Rivieren Stand van zaken 16 februari 2012 Deltaprogramma Nationaal Deltaprogramma Februari 2010: Deltaprogramma van start Deltaprogramma Deltaprogramma Doel (2100) Beschermd tegen hoogwater

Nadere informatie

agendapunt 3.a.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BELEIDSREGEL GRONDWATERONTTREKKING EN INFILTRATIES Datum 12 mei 2015

agendapunt 3.a.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BELEIDSREGEL GRONDWATERONTTREKKING EN INFILTRATIES Datum 12 mei 2015 agendapunt 3.a.1 1190741 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BELEIDSREGEL GRONDWATERONTTREKKING EN INFILTRATIES Portefeuillehouder Middendorp, A.J. Datum 12 mei 2015 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling!

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! In de Nederlandse Delta wonen negen miljoen mensen. Hier wordt zeventig procent van ons inkomen

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Peilbesluiten Boezemstelsel Oude Rijn 2015 en. Boezemstelsel Leidsche Rijn 2015

Peilbesluiten Boezemstelsel Oude Rijn 2015 en. Boezemstelsel Leidsche Rijn 2015 Peilbesluiten Boezemstelsel Oude Rijn 2015 en Boezemstelsel Leidsche Rijn 2015 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 18 februari 2015 Leidsche Rijn Verantwoording Titel Kenmerk Contactpersoon Peilbesluiten

Nadere informatie

DE STICHTSE RIJNLANDEN

DE STICHTSE RIJNLANDEN HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN veilige dijken droge voeten schoon water Aan de eigenaar van de snelle motorboot met nummer YB92-90 Boot was gelegen aan de IJsselkade 22 te IJsselstein Datum Contactpersoon

Nadere informatie