Omnichannel in financial services

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omnichannel in financial services"

Transcriptie

1 01/2015 marktanalyse IG&H Consulting & Interim Make strategy work! IG&H Consulting & Interim Financial Services België Anticiperen op de nieuwe werkelijkheid Koen Knaepen & Jorrit Molkenboer 1

2 Voorwoord: Markten transformeren naar omnichannel 3 1. Transformatie op til 4 2. Vernieuwen, excelleren en weerbaarheid vergroten I. Verandering inzetten in een omnichannel wereld II. Verbetering klantoperatie, producten en services III. Weerbaarheid vergroten van bestaande distributie(partners) Ervaringen rondom transformatie en omnichannel delen 19 Over IG&H 23 2

3 Voorwoord: Markten transformeren naar omnichannel Er is een transformatie gaande in de Belgische financiële sector. Blijft de vraag of die evolutief of revolutionair zal zijn. In andere landen beweegt er veel. Ook in de Belgische financiële sector zie je tekenen van verandering, aangejaagd door wetgeving, digitalisering en veranderend klantgedrag. Blijft de vraag hoe snel en hoe diep de transformatie komt. Via marktinterviews, rondetafelbijeenkomsten en ons Twin Peaks Klantonderzoek hebben we in 2014 uitgebreid stilgestaan bij de transformatievraag. Duidelijk werd dat de klant kritischer is geworden, zijn eigen parcours bepaalt en niet vanzelfsprekend loyaal is. Aanbieders (en hun business partners) moeten vernieuwen, excelleren en weerbaar zijn in een markt die transformeert naar omnichannel. In 2015 willen we opnieuw een actieve rol spelen in de sector en de transformatie. Niet het minst vanuit onze expertise en ervaring, maar vooral vanuit onze passie voor de financiële sector. Als sectorspecialist is het voor ons van grote waarde om het gesprek met de markt aan te blijven gaan (variërend van aanbieders, adviseurs, federaties, ministerie en toezichthouder). Vanuit die basis zullen we initiatieven blijven nemen en verzekeraars en banken ondersteunen in de transformatie. Veel leesplezier! Koen Knaepen 3

4 1. Transformatie op til...? [ ]Though industry transformations involve system-wide changes, one can often point to a spark that ignites the broader fire. The spark, or trigger, enables a significantly different way of doing business that was not possible before, a way that has a major impact on cost or buyer value. As companies implement new activity systems, competitive forces and relative positions are redefined [ ] - Harvard Business School, Industry transformation, juli Bovenstaand citaat komt uit een artikel uit 2000, maar heeft niets aan actualiteit ingeboet tegen de achtergrond van transformaties in andere sectoren. Kenmerkend voor transformaties zijn sparks that ignite the broader fire. Anders verwoord: aanjagers creëren verandering en interacteren met elkaar. In de markt voor financieel dienstverleners zorgen wetgeving, digitalisering en veranderend klantgedrag voor verandering. Is er een transformatie op til of onderhuids al bezig? Financieel dienstverleners (aanbieders én hun adviseurs) houden steeds meer rekening met een veranderend marktlandschap. Niemand waagt zich aan een voorspelling over het tempo, maar over één ding is men eensgezind zo blijkt uit gesprekken met de markt: er is een verandering op til! De nieuwe realiteit: van push naar pull Met de wind van wetgeving in de rug en opgestuwd door digitalisering, verandert het gedrag van de klant zienderogen. Die kiest (kritischer) zijn weg in zijn eigen klantparcours. Aanbieders 4

5 van financiële producten moeten een beweging maken van push (denken in make and sell ) naar pull (handelen in termen van sense and respond naar de wensen en het gedrag van de klanten): Service Advies Oriëntatie Particulier commodity Mobiel Direct Adviseur Online search Direct Particulier advies Click Mobiel Bank Customer reviews Bank Makelaar Direct Consumentenorganisaties Zakelijk commodity Makelaar, agent Call Adviseur Online adviestool Vergelijker Zakelijk advies Face Direct Blog Overheid Push (make & sell)? Pull (sense & respond) Figuur 1 - Nieuwe realiteit van push naar pull Multi access, waterscheiding en toenemende complexiteit Voorbeelden in andere sectoren (Spotify, Sonos, Booking.com) laten zien dat een transformatie opportuniteiten biedt. Snel reageren is het motto en het stempel obsolete moet voorkomen worden (zoals bijvoorbeeld Free Record Shop). De marktcontext, waarin drie trends zich aftekenen, verandert. De rode draad daarin is dat dienstverleners moeten anticiperen op een klant die zijn eigen parcours bepaalt: 5

6 Oriëntatie Advies Service Multi access - Vernieuwen om tegemoet te komen aan behoeften van klanten is noodzakelijk. De klant wil in zijn eigen parcours zelf beslissen over wat, hoe en wanneer. In de ultieme situatie hebben klanten door verschillende, geïntegreerde kanalen een zelfde naadloze ervaring met de aanbieder. Dit uit zich in een hoge klanttevredenheid onafhankelijk van kanaal of medium. Particulier commodity Particulier advies Waterscheiding - Het samenspel van wetgeving, digita- Zakelijk commodity Digitalisering (technologie) Wet- en regelgeving Klantgedrag en -behoefte Zakelijk advies lisering en veranderend klantgedrag drijft markten uiteen. Markten gaan zich scherper onderscheiden op enerzijds zakelijk vs. particulier en anderzijds adviesgevoelige ( complexe ) vs. minder adviesgevoelige producten ( commodities ). Als het gaat om distributie krijgen markten te maken met eigen spelregels, die direct te relateren zijn aan de aanjagers van de transformatie. Voorbeelden: De druk van wet- en regelgeving is groter in adviesgevoelige markten. In complexe markten hebben klanten meer behoefte aan (onafhankelijk) professioneel advies en een grotere informatiebehoefte. In particuliere commoditysegmenten groeit online oriëntatie en aankoop. 6

7 In Store Online In Store Online Complexiteit - Multi access zorgt ervoor dat aanbieders (in toenemende mate) contact hebben met klanten. Dat betekent Print Mobile dat die klanten te maken krijgen met complexe processen van Friends & Family Social Media Smart Tv aanbieders, die vaak niet berekend zijn op direct klantcontact. Soms pijnlijk (on)zichtbaar via online klantreviews, internetfora en andere sociale media. Organisaties moeten hun bestaande operating model (en dat van hun distributiepartners) in vraag stellen en vereenvoudigen. Te beginnen met het doorbreken van oude denkpatronen in het belang van de klant. Klanten zijn online, kritischer, verwachten hogere service van financieel dienstverleners, maar willen niet extra betalen Meer dan 50% start online Men verwacht proactieve houding zowel pre-contractueel als in beheer Eens per jaar contact voor update verzekeringen Klanten willen niet betalen voor (extra) service Service Oriëntatie Advies Bij onafhankelijk advies wil men weten welke maatschappijen worden vergeleken Men verwacht bij een makelaar afweging van circa 4 offertes Dekking en prijs belangrijkste keuzecriteria Figuur 2 - Wensen en voorkeuren van de klant in zijn eigen klantparcours - bron: Twin Peaks Klantonderzoek (IG&H 2014) 7

8 2. Vernieuwen, excelleren en weerbaarheid vergroten Met behoud van het goede uit het heden zullen financieel dienstverleners zich vernieuwen met het oog op de toekomst. Organisaties moeten klanten faciliteren in een parcours waarin men veel minder grip heeft op klantgedrag, waarbij het contact met die klanten zal intensiveren. Aanpassen aan de nieuwe realiteit van omnichannel is noodzakelijk. Het is een ontwerp- en een realisatievraagstuk: I. Wat is de visie op het nieuwe operating model en koers in een omnichannel wereld? II. Welke verbeteringen moeten we realiseren in onze eigen organisatie als het gaat om klantoperatie, producten en services? III. Hoe kunnen we de weerbaarheid verhogen van bestaande distributie(partners)? Single channel Multi channel Omni channel Adviseur Telefoon Online Adviseur Adviseur Telefoon Online Adviseur Telefoon Online Klant Mobiel Social Print Mobiel Mobiel Social Print Front office kanalen Direct Bank Makelaar/agent Makelaar/agent Makelaar/agent Direct Direct Bank Makelaar/agent Back office operations Bank Leven Leven Leven Leven Nietleven Nietleven Nietleven Nietleven Bank Figuur 3 - Omnichannel: overtreffende trap van single en multi channel (IG&H 2014/15) 8

9 I. Operating model en koers in een omnichannel wereld Het is geen Belgisch fenomeen dat het gedrag van klanten Oriëntatie Advies Service Face Call Click Vernieuwen operating model: Klanten kiezen eigen parcours en toegang in een omnichannel wereld verandert onder invloed van digitalisering en mogelijk in mindere mate wetgeving. Ook internationaal is die trend zichtbaar. Als we Nederland als voorbeeld nemen, zien we dat ook daar sprake is van een snel veranderend landschap in markten voor financieel dienstverleners: banken reorganiseren en kondigen sluitingen van kantoren aan, online en mobiel groeien in oriëntatie- en afsluitfase én...consumenten staan open voor partijen die met hun aanbod en dienstverlening inspelen op hun soms diffuse vraag: De ene keer wil een klant het zelf doen, soms heeft diezelfde klant persoonlijke of online assistentie nodig, dan weer wil de klant zijn volledige vraag uitbesteden aan een professionele adviseur die hem bijstaat. Eén ding staat vast: loyaal en consistent gedrag van klanten is niet vanzelfsprekend! Loyaliteit van klanten niet vanzelfsprekend Het Twin Peaks Klantonderzoek onder meer dan Belgische consumenten, geeft een signaal af als het gaat om klantloyaliteit. De klant is gevraagd waar men recent hun schadeverzekering heeft gesloten en waar ze in de toekomst die verzekering zouden sluiten. In de beantwoording van de vragen in het onderzoek valt een tweetal zaken op in de analyse: Consumenten weten niet altijd zeker bij welk type dienstverlener men klant is (bank, makelaar, agent of direct bij een verzekeraar) Circa 25% van de consumenten overweegt in de toekomst een ander kanaal om hun schadeverzekering te sluiten Bron: Twin Peaks Klantonderzoek (IG&H ) 9

10 Nu zal elke onderzoeker erkennen dat klantgedrag zich lastig laat voorspellen, maar zoals een directielid van een Belgische verzekeraar het positief formuleerde: De duur van onze klantrelaties is volatiel geworden. Ik verwacht extra volatiliteit en dat zien we als een opportuniteit. Nieuwe realiteit adopteren en koers bepalen Verandering van markten en spelregels heeft gevolgen voor de partijen die daarin actief zijn, mede gezien er van een level playing field bij transformaties zelden sprake is. True North Visie op nieuw operating model Koers in een omnichannel wereld Guiding Principles Consistentie Efficiency Assessment veranderkalender Commercie Medewerkers Risk & compliance Adaptief vermogen Klant Imago Excellente klantondersteuning FIT systemen Financieel Compliance Start Figuur 4 - Nieuw operating model in omnichannel wereld (bron: Geleerde lessen in omnichannel-opdrachten; rondetafelbijeenkomsten; marktinterviews; Twin Peaks Klantonderzoek (IG&H 2014) Partijen die de nieuwe realiteit adopteren, hebben de grootste kans om opportuniteiten te verzilveren. Zij zullen hun huidige model in vraag stellen ( assessment ), hun toekomstige omnichannel-model definiëren ( true north ) en scherpe uitgangspunten ( guiding principles ) bepalen voor de verandering die wordt ingezet. 10

11 True North Toekomstvisie op het nieuwe operating model in een omnichannel wereld Assessment Beoordelen van de bestaande veranderkalender en kijken of bijsturing gewenst is. Is er sprake van een consistente klantbeleving in kanalen, excellente klantprocessen, voldoende adaptief vermogen van de organisatie, beschikt de organisatie over de goede transactionele en klantsystemen, is er efficiency in processen en is men in control op het vlak van compliance & risk? Guiding principles Betreffen de concretisering van visie van de eigen organisatie. Het gaat daarbij ook om de ambitie die men in het nieuwe speelveld heeft (bijvoorbeeld: De marktleider zoekt naar beheerste verandering met zo veel mogelijk stabiliteit of een challenger die bestaande conventies juist in vraag wil stellen). Als de principes door iedereen begrepen en aanvaard zijn, kunnen beslissingen gemakkelijker genomen worden tijdens het veranderingsproces. De principes vormen een belangrijk fundament bij vernieuwing en kunnen bijvoorbeeld geformuleerd worden in termen van: klanttevredenheid, gewenst imago, commitment en capabilities van medewerkers, finance & risk, commercie, compliance en klanttevredenheid. 11

12 II. Verbetering klantoperatie, producten en services Zoals eerder aangegeven: klanten bepalen hun eigen (online) Oriëntatie Advies Service Face Call Click In bestaande organisatie verbetering realiseren in klantoperatie, producten en services parcours, zijn kritisch en verwachten (meer) service, maar willen niet extra betalen. Het is een nieuw en lastig paradigma: meer leveren, tegen lagere kosten? Anytime, anyplace, anywhere De eisen aan financieel dienstverleners worden hoger: (meer) efficiency en (meer) toegevoegde waarde in een omnichannel wereld. Redenerend vanuit de klant moeten financieel dienstverleners in een relevante en consistente beleving interacteren met hun klanten ( anytime, anyplace, anywhere ). Dit vraagt om naadloos geïntegreerde kanalen en media, inclusief sterk gedigitaliseerde keteninrichting (zowel qua transactie als in het klantcontact). Geplaveide route naar omnichannel heaven? Er is geen standaard route naar de omnichannel-heaven, ook niet als vanaf een clean sheet een nieuw concept wordt ontwikkeld. Bedrijven, markten en mensen hebben nu eenmaal hun eigen weerbarstigheden en troeven die bepalend zijn voor de visie op het nieuwe operating model en de koers die men kiest. Daarnaast is in de Europese financiële sector een allesomvattend, rendabel en werkend omnichannel-concept lastig te vinden. Een one size fits all -aanpak op het gebied van omnichannel voor financieel dienstverleners is er evenmin. Wel vallen er overeenkomsten op in aanpak en prioriteitstelling. 12

13 Een scherpe focus op visie en koers, met behulp van de onderliggende leidende principes, legt de basis om een nieuw operating model te doen functioneren. Naast dit in de praktijk vaak weerbarstig basisprincipe zijn er nog een aantal succesfactoren die een resultaatgerichte aanpak bevorderen: Assessment van troeven en tekortkomingen van de organisatie als startpunt van het veranderproces Focus op en regie van echte must win battles en inrichting van een tijdelijke ketenregie als de omvang van de verandering toeneemt Via co-makership en workshop gestuurde werkwijze de troeven van en het draagvlak in een organisatie versterken In kleine stappen naar het einddoel gaan via: experiment en laagdrempelige pilots Scherpte op einddoel én onderliggende leidende principes behouden, als basis voor het functioneren van het nieuwe operating model Verzilverkalender: een faseplanning van de verandering, met concretisering van onderliggende KPI s gekoppeld aan P&L-sheet en persoonlijke doelen van directieleden 13

14 Consistentie, eenvoud en relevantie Als het gaat om omnichannel zijn (type) prioriteiten te definiëren die de facto neerkomen op: consistentie, eenvoud en relevantie, waarbij het vizier is gericht op de wensen van de klant en men aantoonbaar compliant is. Deze conclusies zijn gebaseerd op de aanpak in (omnichannel) adviesopdrachten die IG&H de afgelopen jaren heeft uitgevoerd voor een grote variëteit aan financieel dienstverleners in België en Nederland: Naadloos klantparcours Consistente klantbeleving en -tevredenheid over (communicatie)kanalen en medium Klantgerichte producten en services Vereenvoudigde producten en services (inclusief de achterliggende klantprocessen) Gerationaliseerde business architectuur Transactionele en klantsystemen op basis van vereenvoudigde business architectuur Efficiency in processen Realiseren van efficiency in processen en de gewonnen tijd en resources investeren in relevante activiteiten voor de klant Customer compliance Klantprocessen verifieerbaar en traceerbaar (consistentie en aantoonbaar in control op compliance) KPI s Concretisering van de uitvoering via KPI s die gekoppeld zijn aan P&L en doelstellingen 14

15 Geen one size fits all Zoals gesteld is er gezien de weerbarstigheid van markten, organisaties en mensen geen geplaveide route naar omnichannel. De realisatie van een nieuw operating model, in combinatie met het verbeteren van de eigen organisatie, is een intuïtieve route die hoe paradoxaal ook bedachtzaam wordt afgelegd. De uitgangssituatie van een organisatie bepaalt grotendeels welke stappen er gezet moeten worden. One size fits all bestaat niet! Visie op operating model en basisprincipes Prioriteiten Verzilverkalender True North Visie op nieuw operating model 1 Naadloos klantparcous 4 Koers in een omnichannel wereld 2 Klantgerichtere producten en services Consistentie Efficiency Assessment veranderkalender Guiding Principles Commercie Medewerkers 3 Continu ervaringsgericht verbeteren 1 5 Risk & compliance Adaptief vermogen Klant Imago Excellente klantondersteuning FIT systemen Financieel Compliance 4 Gerationaliseerde business architectuur 3 2 n Assesment n Scherpte op einddoel en leidende principes n Co-makership klanten en workshop-gestuurd n Focus en regie op must win battles n Experimenteren en laagdrempelige piloten n Verzilverkalender 5 6 Efficiency in proces Customer compliance Start 6 Concretisering met key performance indicatoren op P&L niveau Figuur 5 - Vernieuwen, excelleren en weerbaarheid 15

16 III. Weerbaarheid vergroten van bestaande distributie(partners) De markt voor financiële dienstverlening kenmerkt zich in Click hoge mate door informatie-asymmetrie, waarin de klant een Oriëntatie Advies Service Face Call Distributie(partners) versterken met realiseren van meer toegevoegde waarde kennisachterstand heeft als het gaat om bancaire producten, verzekeringen en pensioen. In die markt vervult de persoonlijke adviseur (makelaars en agenten) een belangrijke waarde als pleitbezorger voor klanten én als business partner voor aanbieders. Ook adviseurs bevinden zich in een veranderende markt en worden dagelijks geconfronteerd met klantgedrag, waarbij loyaliteit niet langer vanzelfsprekend is. Dat betekent dat ook adviseurs mee moeten in een veranderende context die steeds complexer wordt. Niet in het minst doordat men in 2014 werd geconfronteerd met de impact van Twin Peaks. Distributiebeleid in vraag gesteld In de basis is het aan de adviseur om zijn eigen weerbaarheid te vergroten. Aanbieders (banken en verzekeraars) kunnen wel een rol spelen in de ondersteuning van hun business partners. Maar aanbieders stellen steeds vaker hun distributiebeleid richting die partners in vraag: wat is het verandervermogen van onze partners en ons commerciële belang? Hoe gaan we onze penetratie verhogen in de winnende modellen? Meer focussen op (verbonden) agenten of juist op makelaars? Gaan we voor meer verkooppunten met intensieve ondersteuning of net andersom? Hoe optimaliseren we onze salesfunnel? Allemaal vragen die worden gedreven door de marktrends. 16

17 Gerichte ondersteuning business partners Zowel aan zaakvoerder als bediende wordt door verschillende aanbieders begeleiding geboden, als het gaat om het vergroten van vaardigheden en kennis (trainingen, masterclasses, hulpmiddelen etc.) op het gebied van toegevoegde waarde voor klanten, efficiency en compliance: Toegevoegde waarde Wetgeving is een katalysator als het gaat om het expliciteren van de toegevoegde waarde van een adviseur voor klanten. Wat is de expliciete waardepropositie op basis van het product- en serviceconcept (van oriëntatie tot en met nazorg)? Hoe blijven we in contact met onze klanten en met welke middelen? Wat onderscheidt ons van onze concurrenten? Hoe kunnen we meer focussen op de commerciële resultaten? Efficiency Hoe tijdwinst te realiseren in het kantoor en die aan te wenden voor meer commerciële en klantactiviteiten? Hoe kan de zaakvoerder met de bedienden op basis van klantfeedback een continue cyclus van verbeteringen organiseren? Welke processtappen voegen niets toe aan het klantbelang en moeten we elimineren? Hoe kunnen we van week tot week bijsturen op efficiency? Compliance Wat is de impact van zorgplicht, transparantie en belangenconflict in mijn kantoor? Wat betekenen aansprakelijkheid, statuut, informatiefiches etc. voor de zaakvoerder, bedienden en...klanten? Hoe moet wet- en regelgeving worden geïmplementeerd? 17

18 Herijking distributie Support Kennis Vaardigheden Commercieel belang Begeleiden Conserveren Koesteren (en begeleiden) Activeren Afscheid nemen Verandervermogen Begeleiden Koesteren Activeren Figuur 6 - Support op toegevoegde waarde, efficiency en compliance 18

19 Consistentie Efficiency Klant Commercie Financieel Medewerkers Imago Compliance IG&H Consulting & Interim Make strategy work! 3. Ervaringen rondom transformatie en omnichannel delen Is er een transformatie op til in de markt voor financieel dienstverleners in België? Het vormde de startvraag waarmee in 2014 een dialoog is gevoerd met aanbieders, adviseurs en klanten. Het antwoord op die vraag is bevestigend. Wetgeving, digitalisering en veranderend klantgedrag jagen (een omnichannel) beweging aan. Het betekent voor marktspelers een beweging van push naar pull, inspelen op de multi access beweging van klanten, rekening houden met een waterscheiding tussen deelmarkten en meer complexiteit in de eigen organisatie. Als het gaat om omnichannel lijkt de uitdaging de komende jaren te liggen op vernieuwen en excelleren van organisaties, waarbij weerbaarheid van bestaande distributiekanalen en partners een specifiek aandachtspunt is. Visie op operating model en basisprincipes Prioriteiten Verzilverkalender Visie op operating model en koers True North Visie op nieuw operating model Koers in een omnichannel wereld 1 Naadloos klantparcous 2 Klantgerichtere producten en services 4 Assessment veranderkalender Guiding Principles 3 Continu ervaringsgericht verbeteren 1 5 Risk & compliance Adaptief vermogen Excelleren en vereenvoudigen eigen organisatie Excellente klantondersteuning FIT systemen n Assesment n Scherpte op einddoel en leidende principes n Co-makership klanten en workshop-gestuurd n Focus en regie op must win battles n Experimenteren en laagdrempelige piloten n Verzilverkalender Gerationaliseerde business architectuur Efficiency in proces Customer compliance Start Concretisering met key performance indicatoren op P&L niveau Herijking distributie Support Kennis Vaardigheden Weerbaarheid distributiepartners Commercieel belang Begeleiden Conserveren Koesteren (en begeleiden) Activeren Afscheid nemen Verandervermogen Begeleiden Koesteren Activeren Figuur 7 - Omnichannel-domein IG&H

20 Rondetafelbijeenkomsten en marktinterviews Standaard oplossingen zijn er niet in een markt in transformatie die tendeert naar omnichannel. Inspiratie en het delen van ervaringen rond het (ontwerp- en realisatie)vraagstuk helpen bij het bepalen van oplossingsrichtingen in een markt die tendeert naar omnichannel. Het klantbelang dienen en het uiteindelijk verzilveren van concurrentieel voordeel zijn een zaak van de individuele organisatie en haar business partners. In 2014 werden kennis en ervaringen gedeeld via klantenbevragingen, marktinterviews en rondetafelbijeenkomsten, waarin een brede groep van financieel dienstverleners acte de présence gaven. Er zit een groot verschil tussen het aantal aanbieders dat men kan vergelijken en de wens van de klant om aanbieders te vergelijken Meer klantcontact is onderdeel van onze commerciële strategie met andere woorden we zien vooral opportuniteiten Wij moeten zorgen dat producten aan eisen van klanten voldoen en de administratie performant is De klantduur is volatiel. Ik verwacht extra volatiliteit door de impact van wetgeving Klanten willen meer toegang tot het kanaal en medium dat zij zelf bepalen, daar moeten we op inspelen Customer centricity is iets waar we onze eigen organisatie meer op moeten inrichten Nieuwe technologie moet de afstand van verzekeraars tot de klant verkleinen, op dat vlak zien we nog weinig goede voorbeelden van verzekeraars. We moeten klantrelaties versterken! Innovaties hoeven niet baanbrekend te zijn. Bijvoorbeeld outsourcing van schadebeheer. Ik verwacht hierdoor groei in resultaten met minder mensen en meer servicebeleving voor de klant Figuur 8 - Quotes uit rondetafelbijeenkomsten en marktinterviews (2014) 20

21 Anticiperen of reageren Handelingssnelheid en slagvaardigheid van de individuele aanbieders bepalen mede hoe het speelveld er uit zal zien in de komende drie tot vijf jaar. De vraag is wie er in staat is om te anticiperen op de nieuwe werkelijkheid: de (kritische) klant die zijn eigen parcours kiest, multi acces, waterscheiding en toenemende complexiteit. Het antwoord op drie vragen is van belang: Wat wordt het nieuwe operating model in een omnichannel wereld? Welke verbeteringen zijn nodig in onze eigen organisatie (klantoperatie, product en service)? Hoe verhogen we de weerbaarheid van bestaande distributiepartners? Het is interessant om de komende jaren te volgen welke (nieuwe) marktspelers vorm geven aan het veranderende speelveld en wie er gedwongen is om te reageren. 21

22 Deze paper is een weerslag van rondetafelbijeenkomsten, klantonderzoek en marktinterviews aangevuld met ervaringen van IG&H in omnichannel-vraagstukken bij financieel dienstverleners in België en Nederland in 2014: Schadeverzekeraar: Zoektocht naar een evenwichtige omnichannel-koers 2020 en implementatie daarvan. Met onder andere ontwikkeling van digitaal (online, mobiel en Mijn-omgeving); pakketselectie van CRM in de context van het nieuwe transactionele schadesysteem; inrichting KPI-dashboard en ontwikkeling en testing van nieuw kantoorconcepten. Bank- en verzekeringsgroep: Assessment van klantgerichtheid voor bankkanaal en kanaal van tussenpersonen; opzet organisatiestructuur om meer klantgericht te werken; opbouwen van een klantgerichte service voor het bankkanaal; inbouwen van continue verbeteringscyclus en proactief beheer. Mobiliteitsdienstverlener: Ontwerp verzekeringsstrategie, vertaling naar programmaplan en leiding van de regie-organisatie die onder andere verantwoordelijk was voor het optimaliseren van de (online) salesfunnel (SEO/SEA), propositie en pricing. Aanbieder van (private) leasing en financiering: Ontwikkeling van toekomstvaste distributiestrategie via basisontwerp voor omnichannel op basis van de building blocks in het klantparcours (inclusief business case). Schadeverzekeraar: Verbetering interne klantprocessen in de primaire waardeketen van een verzekeraar onder het thema: eenvoud erin, fouten eruit. Schade- en levensverzekeraar: Ontwikkeling van makelaar-supportprogramma op de werking van het kantoor en het optimaliseren van de waardeproposities Bankverzekeraar: Ontwerp van de architectuur voor een geïntegreerde omnichannel strategie; inrichting van de principes voor het online kanaal in samenwerking met de andere kanalen en opbouw van product- en procesarchitectuur voor geïntegreerde back-office. 22

23 Over IG&H IG&H Consulting & Interim is met bijna 120 professionals een toonaangevend en onafhankelijk adviesbureau. Sinds 2013 zijn Parfinis en IG&H samen actief op de Belgische markt. Vanaf 2015 zijn we samen in België actief onder de naam IG&H. Ruim 25 jaar werken we voor toonaangevende ondernemingen in een drietal sectoren waarin de consument centraal staat: Financial Services, Retail/Trade & Logistics en Health. We zetten volledig in op het succes van onze klanten. IG&H laat zien dat transformaties ook anders kunnen, met resultaat. Maak kennis met Make strategy work!. 23

24 Auteurs IG&H Consulting & Interim België Schaliënhoevedreef 20T 2800 Mechelen I: T: Koen Knaepen Partner Jorrit Molkenboer Senior Manager Peter Hardy Senior Consultant 24

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Transformaties in de verzekeringsmarkt White paper Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Inhoud Inleiding 4 Het onderzoek 5 Trends 7 Verzekeraars moeten een strategische keuze

Nadere informatie

Visie op Schadeverzekeringen Het ABC van Innovatie

Visie op Schadeverzekeringen Het ABC van Innovatie Visie op Schadeverzekeringen Het ABC van Innovatie September 2011 2 Het huidige businessmodel is eindig Stilstand is achteruitgang. Dit zullen veel schadeverzekeraars gedacht hebben toen zij nadachten

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

White Paper. We kunnen niet zonder de telefoon! Wat is de plaats van de telefoon in de huidige omni channel klantcontact omgeving?

White Paper. We kunnen niet zonder de telefoon! Wat is de plaats van de telefoon in de huidige omni channel klantcontact omgeving? Quality Support BV Wagenhoeve 57 3992 PB Houten Postbus 279 3990 GB HOUTEN T 030 63 522 75 K.v.K. Utrecht nr. 30192231 NL75ABNA0630730458 White Paper We kunnen niet zonder de telefoon! Wat is de plaats

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie

www.pwc.nl En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief

www.pwc.nl En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief www.pwc.nl En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief Oktober 2014 2 En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief Inhoud Voorwoord 5 Sturen op cultuur en gedrag in de

Nadere informatie

Collegevoorstel ARGUMENTEN

Collegevoorstel ARGUMENTEN Collegevoorstel Onderwerp Visie op Online Media Afdeling : Strategie & Bestuur Reg.nr. : 4068672 Opsteller : Jos van Winkel Telefoon : (033) 469 43 18 Datum : 10 april 2011 User-id : WIN1 Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Sourcing-regie wordt kernactiviteit

Sourcing-regie wordt kernactiviteit Sourcing Governance Framework White paper Sourcing-regie wordt kernactiviteit Het bestaansrecht van de interne IT-organisatie Regie in de ICT-keten Een aantal jaren geleden maakten de eerste organisaties

Nadere informatie

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie 3 Voorwoord Informatie-

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van De waarde van financieel advies Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van Nowadays people know the price of everything and the value of nothing. Oscar Wilde De waarde van financieel

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten

De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van adoptie Definitie Context: 3 trends maken adoptie onvermijdelijk Checklist voor een adoptieplan Het resultaat:

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

2015 VERDER MET INTERNET

2015 VERDER MET INTERNET 2015 1 Voorwoord Ment Kuiper De veranderingen in het werk- en denkveld van de marketeer blijven elkaar snel opvolgen. De aanleiding voor het schrijven van een TrendDoc 2015 ligt daarom voor de hand. De

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk. Visie DNB toezicht 2014-2018

Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk. Visie DNB toezicht 2014-2018 Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk Visie DNB toezicht 2014-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitdagingen voor de Nederlandse financiële sector 8 2.1

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie