Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Producten en Diensten Portfolio Pijler 2"

Transcriptie

1 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

2

3 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en gebruikers en gaat over de diensten die in 2014 door de nieuwe organisatie SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 worden aangeboden. Het portfolio is opgebouwd langs de assen van primaire dienstverlening voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en Algemene Zaken. Het vindt zijn oorsprong in de dienstverleningen die GDI van heeft uitgevoerd. Belangrijke verandering is de integratie met de diensten en producten voor de departementen AZ en BZ. Speerpunten zijn de componenten security en de internationale diensten. Deze zijn gecombineerd met de werkzaamheden binnen het domein ERP voor Oracle en SAP, ECM voor Filenet, Sharepoint en Tridion en de basis werkplekondersteuning voor het bestuursdepartement VenJ. Andere aandachtspunten zijn IAM (Identity en Access Management) en de ontwikkeling van de werkplek DWR/G. In 2014 zal de ontwikkeling van de dienstverlening binnen SSC ICT Haaglanden worden voortgezet. Dit zal leiden tot een integraal Portfolio waarbij de voorzieningen DWR, eswf, Rijks Applicatiestore en Rijksportaal het portfolio completeren. De verwachting is dat dit Portfolio eind 2014 kan worden gepresenteerd. De ontwikkelingen op het gebied van ICT staan niet stil. Een van de trends is dat beveiliging een steeds belangrijker onderwerp wordt. Om betrouwbaarheid en continuïteit te borgen heeft Pijler 2 ingezet op de doorontwikkeling van een Netwerk- en Security Operation Centrum. De primaire dienstverlening van de klanten staat hierbij centraal. Uitval is geen optie meer in deze tijden van business-to-business en business-toconsumer dienstverlening. Graag bespreken de relatiemanagers de opties die SSC ICT Haaglanden u kan bieden. De medewerkers van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 zijn u graag van dienst. Rest mij u veel leesplezier. Dhr. Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Plv. Directeur SSC-ICT Haaglanden Managing Director Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio SSC-ICT Haaglanden Pijler 2 3

4 Producten en Diensten Portfolio SSC-ICT Haaglanden Pijler 2 4

5 Inhoud 1 Algemeen Shared Service Center ICT Haaglanden SSC ICT Haaglanden Pijler SSC ICT Haaglanden Pijler Dienstverlening SSC ICT Haaglanden Pijler Onze missie Onze visie Onze dienstverlening Onze werkwijze Onze kwaliteit van dienstverlening Governance en control Onze dienstverlening in één overzicht Business Oriëntatie Service Oriëntatie Internationaal & Business Applicatie Services Keten Automatisering & i-services Security & Special Operations Federation Services Product Oriëntatie Portaal & WebServices (PWS) Digitale Werkomgeving Rijk/Geheim (DWR/G) Identity & Accessmanagement (IAM) Business Applicatie Services Ketenbeheersing Berichtenverkeer Netwerk services Housing & Hosting Services Interne organisatie Klant Contact Producten en Diensten Portfolio SSC-ICT Haaglanden Pijler 2 5

6 4.2 Gebruiker Ondersteuning Servicedesk Opleidingen Security Management Business Development en Projecten Werken onder architectuur De service die u kunt verwachten Service Levels voor alle diensten Definities Beschikbaarheid van systemen Blokdagen Het Beheermodel Technisch beheer Applicatie beheer Informatiemanagement en Functioneel beheer Service Support processen Servicedesk Incident Management Problem Management Configuration Management Change Management Release Management Service Delivery processen Servicelevel Management Financial Management Availability Management Capacity Management Continuity Management Calamiteit Security Management Verantwoordelijkhedenmatrix Producten en Diensten Portfolio SSC-ICT Haaglanden Pijler 2 6

7 1 Algemeen 1.1 Shared Service Center ICT Haaglanden De ontwikkeling binnen het Rijk op gebied van bundelen van organisaties raakt sterk het ICTdomein. In de afgelopen jaren is de beweging om te komen tot één Shared Service Center ICT Haaglanden (SSC ICT Haaglanden) in gang gezet. Per 1 januari 2014 is het programma Compacte Rijksdienst 7 afgerond met de vorming van twee pijlers binnen het SSC ICT Haaglanden. Het SSC ICT Haaglanden is een organisatie die op basis van een kostprijsmodel diensten levert aan een groot deel van het Rijk en de uitvoering van de I-Strategie Rijk in haar missie uitvoert. Het SSC ICT Haaglanden heeft in 2014 twee pijlers die een gebalanceerd werkpakket en taakveld nastreven. 1.2 SSC ICT Haaglanden Pijler 1 Het ontstaan van SSC ICT Haaglanden Pijler 1 berust op de integratie van diverse (kleine) ICT organisaties van de (kern) departementen van BZK, IenM, SZW, VWS en Financiën. In de komende jaren zullen nog diverse andere ICT-organisaties toetreden. Het specialisme van SSC ICT Haaglanden Pijler 1 betreft de Digitale Werkplek Rijksdienst (DWR). Een fundament voor het uniformeren van de werkplek, waarbij de mogelijkheid om Rijksambtenaren overal te kunnen laten werken de ultieme doelstelling is. In de afgelopen jaren is door de integratie al veel efficiëntievoordelen behaald. Daarnaast is er geïnvesteerd in samenwerking op het gebied van data center consolidatie, ontsluiten applicatie domeinen en diverse telewerk en mobiele device ondersteuning. 1.3 SSC ICT Haaglanden Pijler 2 De nieuwe ICT dienstverlener voor de departementen van Algemene Zaken (AZ), Buitenlandse Zeken (BZ) en Veiligheid en Justitie (VenJ) levert vanuit een nauwe verbondenheid met de primaire en ondersteunende processen van de constituerende departementen ICT diensten, met DWR als basis, welke voldoen aan specifieke en hoge eisen ten aanzien van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en continuïteit bij de afnemende departementen. De SSC ICT Haaglanden Pijler 2 organisatie kenmerkt zich daarnaast door een hoge mate van specialisatie op drie voor deze departementen belangrijke aandachtsgebieden: ondersteuning van de wereldwijde presentatie van de Nederlandse Rijksoverheid, ondersteuning van (hoog) gerubriceerde informatiesystemen en, samen met nationale en internationale partners, ondersteuning van complexe keteninformatiesystemen. Producten en Diensten Portfolio SSC-ICT Haaglanden Pijler 2 7

8 De SSC ICT Haaglanden Pijler 2 organisatie kent een hoge mate van flexibiliteit en professionaliteit, is in staat om snel en daadkrachtig in te spelen op nationale en internationale ontwikkelingen en levert haar producten en diensten 24 uur per dag, 7 dagen in de week en afgestemd op de specifieke behoefte van de afnemende departementen. De SSC ICT Haaglanden Pijler 2 bereikt dit door het aangaan van een partnerschap met haar klanten. De organisatie is er daarnaast op ingericht om snel en adequaat in te spelen op de wensen en ondersteuning van de politieke en ambtelijke top en bijzondere omstandigheden zoals de ondersteuning bij (wereldwijde) calamiteiten en humanitaire rampen. De organisatie levert haar diensten op het gebied van (hoog) gerubriceerde informatiesystemen desgevraagd aan alle departementen zowel nationaal als internationaal. In het Producten en Dienstenportfolio (PDP) dat voor u ligt wordt ingegaan op de dienstverlening van SSC ICT Haaglanden Pijler 2. Producten en Diensten Portfolio SSC-ICT Haaglanden Pijler 2 8

9 2 Dienstverlening SSC ICT Haaglanden Pijler 2 De dienstverlening van SSC ICT Haaglanden Pijler 2 staat niet op zichzelf. Er is gekozen om de dienstverlening van SSC ICT Haaglanden Pijler 2 expliciet te benoemen in een Producten Diensten Portfolio (PDP). Naast de PDP zijn er Producten en Diensten Catalogi (PDC) per departement. In de PDC wordt de inhoud van de te leveren diensten door SSC ICT Haaglanden Pijler 2 meer in detail beschreven. 2.1 Onze missie Beide pijlers van SSC ICT Haaglanden staan gezamenlijk voor de opdracht om de Haagse departementen en nauw verbonden (kleinere) uitvoeringsorganisaties te voorzien van ICToplossingen die de primaire en ondersteunende processen optimaal ondersteunen. Voor SSC ICT Haaglanden Pijler 2 ligt daarbij een bijzonder accent op de hogere beveiliging en beschikbaarheid (wereldwijd en 7x24) die haar klanten verlangen. De missie van SSC ICT Haaglanden Pijler 2 is: SSC ICT Haaglanden Pijler 2 ontzorgt de Haagse departementen en is nauw verbonden uitvoeringsorganisaties met generieke én maatwerk ICT-oplossingen en ICT-producten, wereldwijd en 24* Onze visie De doelstelling van SSC ICT Haaglanden Pijler 2 is: Het leveren van rijksbrede ICT-diensten ten behoeve van departementen die hoge eisen stellen aan de beveiliging van hun informatievoorziening i.v.m. de gevoeligheid van de informatie en de noodzaak om deze informatiesystemen adequaat te beveiligen. Deze diensten kunnen wereldwijd geleverd worden. Hieraan gerelateerd is de visie op de rol van SSC ICT Haaglanden Pijler 2 binnen de Rijksoverheid. SSC ICT Haaglanden Pijler 2 stelt haar afnemers binnen de Rijksoverheid generieke-, maatwerk- en gemeenschappelijke werkplekdiensten en ICT oplossingen ter beschikking, wereldwijd en 24*7; is een aantrekkelijke werkgever voor ICT'ers binnen de Rijksoverheid, waarbij talenten leidend zijn en competenties een graadmeter in kwalitatief hoge dienstverlening; wil als partner meedenken met haar afnemers binnen de Rijksoverheid over de wijze waarop met gestandaardiseerde of maatwerk ICT oplossingen het primaire en ondersteunende proces van de afnemer nog verder kan worden verbeterd; Producten en Diensten Portfolio SSC-ICT Haaglanden Pijler 2 9

10 voldoet aan hoge eisen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en continuïteit die worden gesteld vanuit het primaire en ondersteunende proces; werkt samen met andere overheid ICT organisaties en ICT marktpartijen en treedt hierbij op als regisseur t.b.v. de uitvoering (in overleg met de regie organisaties). Aandachtsgebieden SSC ICT Haaglanden Pijler 2 is sterk gespecialiseerd op drie belangrijke aandachtsgebieden: Ondersteuning bij de wereldwijde presentatie van de Rijksoverheid; Ondersteuning van (hoog) gerubriceerde informatiesystemen; Ondersteuning van complexe keteninformatiesystemen, samen met nationale en internationale (keten)partners. 2.3 Onze dienstverlening De dienstverlening van het SSC ICT Haaglanden wordt uitgevoerd vanuit een batenlastenagentschap. Dat betekent dat producten of diensten tegen betaling worden geleverd. U krijgt naast gespecialiseerde offertes en rekeningen ook periodieke overzichten van onze prestaties rondom de dienstverlening. Zo weet u precies wat u krijgt tegen welke kwaliteit en prijs. Bovendien laten wij elk jaar onze tarieven en service vergelijken met andere ICT bedrijven. Zo bieden wij u producten en diensten die vergelijkbaar zijn met andere bedrijven in de markt. 2.4 Onze werkwijze SSC ICT Haaglanden Pijler 2 is een professionele organisatie en maakt gebruik van beproefde proces- en projectmethodieken. ITIL voor het technisch beheer; ASL framework voor het applicatiebeheer; BiSL voor het functioneel beheer; Prince2 voor het realiseren van nieuwe producten / diensten of het aanpassen daarvan. 2.5 Onze kwaliteit van dienstverlening Wij weten hoe belangrijk de betrouwbaarheid en continuïteit van systemen en dienstverlening is. Daarom besteden wij veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit blijkt onder andere uit diverse certificeringen: ISO gecertificeerd; EIN Authorised Examination Center; ECABO erkend leerbedrijf voor bedrijfsadministratie, secretarieel, commercieel en ICT; SAP Customer Centre of Expertise (CCoE) gecertificeerd; ISO 27001:2005 gecertificeerd norm en implementatie van een Managementsysteem voor Informatiebeveiliging (MSIB); Microsoft gecertificeerd Silver Partner. Producten en Diensten Portfolio SSC-ICT Haaglanden Pijler 2 10

11 Wij zijn pas tevreden als u tevreden bent. De organisatie streeft daarom een zo hoog mogelijke klanttevredenheid na. Uiteindelijk bepaalt de klant of wij daarin slagen. Om die reden vragen wij u periodiek naar uw mening over onze dienstverlening met het jaarlijkse Klant Tevredenheid Onderzoek (KTO). Dit onderzoek richt zich zowel op de inhoud van de diensten als de wijze waarop we deze leveren. 2.6 Governance en control Om de samenwerking tussen afnemers en SSC ICT Haaglanden in goede banen te leiden is een governancemodel ontwikkeld, waarin onderscheid wordt gemaakt naar drie soorten diensten: Generieke diensten; Gemeenschappelijke diensten; Specifieke diensten. SSC ICT Haaglanden hanteert een aantal uitgangspunten voor de inrichting van de governance: Gedifferentieerde sturing voor generieke, gemeenschappelijke en specifieke ICT dienstverlening o Voor de sturing op generieke ICT is TBGI ingesteld, o Voor de sturing op gemeenschappelijke ICT is een Opdrachtgeversberaad ingesteld, o De sturing op specifieke ICT vindt plaats door de departementale regieorganisatie. De sturing van generieke, gemeenschappelijke en specifieke ICT geschiedt met behoud van rol en verantwoordelijkheid voor de verschillende opdrachtgevers. Er is een scheiding in rollen eigenaar, opdrachtgever en kadersteller bij de soort van ICT dienstverlening. Onderstaand is schematisch weergegeven hoe de Governance is opgezet bij SSC ICT Haaglanden. Producten en Diensten Portfolio SSC-ICT Haaglanden Pijler 2 11

12 SSC ICT Haaglanden legt verantwoording af aan diverse partijen en wordt gecontroleerd door verschillende partijen, namelijk: Haar eigenaar dgobr; De Raad van Opdrachtgevers of opdrachtgevers beraad; De Audit Dienst Rijk (ADR); De Directeur Dienst Financiële Zaken (DFEZ); Certificeringorganisaties zoals DEKRA en EIN; Beveiligingsambtenaar (BVA); Het Ministerie van Financiën (MINFIN). Producten en Diensten Portfolio SSC-ICT Haaglanden Pijler 2 12

13 3 Onze dienstverlening in één overzicht Het SSC ICT Haaglanden Pijler 2 kan het totale beheer van een ICT product en/of dienst voor u uit handen nemen. Dit geldt zowel voor het technisch beheer van de infrastructuur als het applicatie beheer. Wij kunnen ook uitvoerende processen van het functioneel beheer namens u inrichten. Denk daarbij aan gebruikersondersteuning, functionaliteitenbeheer, wijzigingen beheer en incidentmanagement. Functioneel beheer is primair een klantverantwoordelijkheid. Continuïteit van de dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel. Taken in een internationale zone moeten net zo goed worden uitgevoerd als op een kerndepartement in Den Haag. Het samenspel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer moet er voor zorgen dat (eind) gebruikers altijd en overal kunnen beschikken over hun middelen om hun werk te doen. SSC ICT Haaglanden Pijler 2 heeft haar producten en diensten in drie categorieën verdeeld, namelijk: Specifieke (maatwerk) diensten op gebied van gerubriceerde gegevensverwerking en directe ondersteuning voortvloeiende uit werkzaamheden voor de ministerstaf, specifieke onderdelen zoals NCC, NCTv, diplomatieke posten (hieronder ook inbegrepen cryptobeheer, Datacenter STG en DWR/G) en tactisch/operationele beheren van de wereldwijde netwerkinfrastructuur van BZ ten behoeve van de ondersteuning van en communicatie met de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland; Gemeenschappelijke of specifieke diensten op gebied van ongerubriceerde, departement vertrouwelijke gegevens verwerking, lokale werkplek en gebruikersondersteuning, departementale informatievoorziening systemen, zoals Leonardo, DigiJust; Generieke diensten, op basis van DWR-standaarden, doorontwikkeling van Identity- en Accesmanagement voorzieningen, infrastructuurbeheer Turfmarkt en de daarbij behorende Haagse voorzieningen. Producten en Diensten Portfolio SSC-ICT Haaglanden Pijler 2 13

14 SSC ICT Haaglanden Pijler 2 heeft de dienstverlening visueel vormgegeven in onderstaand overzicht. Dit overzicht is de basis van deze PDP. In de volgende alinea s zal het portfolio nader worden toegelicht op basis van de drie lagen, namelijk: Business Oriëntatie, Service Oriëntatie en Product Oriëntatie 3.1 Business Oriëntatie De overheid bundelt de krachten op ICT gebied. De focus van SSC ICT Haaglanden Pijler 2 richt zich in eerste instantie op de bedrijfsbehoeften van VenJ, BZ en AZ. Daar waar gevraagd wordt om rijks brede dienstverlening en waar deze past binnen het product portfolio, wordt de dienst ook breder aangeboden of geleverd. Producten en Diensten Portfolio SSC-ICT Haaglanden Pijler 2 14

15 3.2 Service Oriëntatie Met de vorming van SSC ICT Haaglanden Pijler 2 is nagedacht over de architectuur van onze service oriëntatie. In deze service oriëntatie laag wordt de meerwaarde inzichtelijk van onze dienstverlening aan afnemende departementen. Klant Contact en Gebruiker Ondersteuning wordt in hoofdstuk 4 beschreven Internationaal & Business Applicatie Services Nederlandse Rijksambtenaren werken niet alleen binnen Nederland. Veel ambtenaren werken in het buitenland en communiceren met departementen in Nederland. SSC ICT Haaglanden Pijler 2 is gespecialiseerd in het onderhoud, ondersteuning en het beheer van werkplekken en specialistische ICT-omgevingen binnen en buiten Nederland. Primaire en ondersteunende proces applicaties zijn het fundament van de business. Reeds een breed spectrum aan ERP en Workflow applicaties wordt ondersteund. Met de integratie van VenJ/GDI en BZ/IT is een rijke historie aan kennis en kunde op gebied van 24*7 uur dienstverlening geborgd Keten Automatisering & i-services Complexe Informatiesystemen bestaan uit organisatie overstijgende systemen die samen een keten vormen. De systemen hebben vaak eigen externe ICT leveranciers. De dienst Ketenbeheer van het SSC ICT Haaglanden Pijler 2 beheert de totale keten van leveranciers en systemen. Ontsluiten van de informatiesystemen gebeurt door veilige i-services. Bijvoorbeeld, belangrijke systemen, zoals VGM (Vernieuwing Grens Management) voor toegang en vertrek tot Nederland is een sterke consolidatie en kennisbundeling geborgd. Een ander voorbeeld is het systeem omtrent toekenning Verklaring Omtrent Gedrag Security & Special Operations SSC ICT Haaglanden Pijler 2 richt zich op de business die vraagt om een hoog security domein. Beveiligde omgevingen en netwerken, maar ook applicaties die in afgeschermde containers ondersteund moeten worden. Daarnaast zijn er bijzondere opdrachten die vragen om een extra beveiligingsmaatregelen. Voorbeeld hiervan zijn de specifieke kenmerken die het leveren van een internationale dienstverlening met zich meebrengt Federation Services SSC ICT Haaglanden Pijler 2 heeft diverse eigen diensten die zij levert aan haar verzorgingsgebied. Echter er wordt ook gebruik gemaakt van collega ICT beheer organisaties die bouwsteenblokken leveren voor de dienstverlening. SSC ICT Haaglanden Pijler 2 levert op haar beurt ook weer Producten en Diensten Portfolio SSC-ICT Haaglanden Pijler 2 15

16 services die kunnen aansluiten op andere diensten, zoals MFC-faciliteiten, specifieke beveiligde netwerkinfrastructuur. Door het inrichten van Federation Services kan SSC ICT Haaglanden Pijler 2 nog beter en efficiënter haar diensten leveren. 3.3 Product Oriëntatie Portaal & WebServices (PWS) Een explosieve groei van allerlei soorten informatie, vastgelegd in een hoeveelheid aan papieren en digitale middelen vormt een groot probleem voor veel organisaties. Deze groei neemt alleen maar toe. Hierdoor is er bijvoorbeeld van een document meer dan één versie in omloop en is het moeilijk of slecht vindbaar. Dit kan u veel tijd kosten. Daarnaast groeit de behoefte om kennis organisatie breed maar ook rijks breed te delen. Het is dus belangrijk om grip te hebben op de informatiestroom. Enterprise Content Management (ECM) en Document Management Systems (DMS) maken het mogelijk om informatiestromen en de daaraan verbonden werkstromen te automatiseren. Informatie wordt zo gestructureerd en ontsloten en u krijgt eenvoudig toegang tot de gegevens die u nodig heeft. SSC ICT Haaglanden Pijler 2 zorgt voor de ontwikkeling en het technisch beheer van ruim 50 websites, 40 web applicaties en document management systems binnen de Rijksoverheid Digitale Werkomgeving Rijk/Geheim (DWR/G) Een volledig ingerichte werkplek is het gereedschap voor uw dagelijks werk als rijksambtenaar. Heeft u behoefte aan een volledig ingerichte werkplek? Dan kunt u deze inrichting volledig aan het SSC ICT Haaglanden overlaten. Een deel van de ambtenaren heeft echter de behoefte aan een werkplek die een hoger beveiligingsniveau vraagt. SSC ICT Haaglanden Pijler 2 is gespecialiseerd in het leveren van een beveiligde werkplek. De dienst Digitale Werkomgeving Rijksdienst/Geheim (DWR/G) faciliteert alle applicaties, data en informatie systemen die nodig zijn waardoor deze groep ambtenaren elke dag ongestoord hun werk kan doen. DWR/G faciliteert basis applicaties, bedrijfstoepassingen, directie specifieke applicaties, en maatwerk applicaties. Daarnaast biedt DWR/G ook toegang tot persoonlijke- en directie specifieke shares, en intranet- en internetdiensten. DWR/G ondersteunt bij gebruik vanuit een beheerde kantoor omgeving daar waar mogelijk diverse randapparatuur, en is hierbij de basis van iedere gebruiker voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden, op zowel de kantoorlocatie als daarbuiten. Producten en Diensten Portfolio SSC-ICT Haaglanden Pijler 2 16

17 Mobiliteit stelt u in staat om plaats- en tijd onafhankelijk te werken. Het productportfolio in dit segment is groot. SSC ICT Haaglanden bestelt en levert mobiele producten en diensten. Tot de mobiele producten behoren de mobile phones (GSM) en smartphones. Mobile phones en smartphones zijn eigendom van de Baten-lastenagentschap SSC ICT Haaglanden. De mobiele diensten bestaan uit laptops en tablets. De geleverde smartphones en tablets zijn gerubriceerd. Dit betekent dat het apparaat uw , agenda, contactpersonen en notities binnen een beveiligde omgeving opslaat en uitwisselt Identity & Access Management (IAM) Het aantal digitale identiteiten met bijbehorende wachtwoorden in organisaties is de laatste jaren enorm toegenomen. Vaak gebruikt een medewerker verschillende informatiesystemen met elk een eigen toegang (autorisatie), gebruikersnaam en wachtwoord. Identity en Access Management (IAM) kan het beheer over- en het aantal benodigde digitale identiteiten tot slechts één reduceren. IAM is een verzamelbegrip voor alle mensen, processen en producten die de authenticatie en toegangsrechten verzorgen. SSC ICT Haaglanden Pijler 2 verzorgt thans het Identity en Access Management voor de volgende applicaties: JIS (Justitiële Identity Store), Card Management Systeem (CMS) van de Rijkspas, SIMS (Sypher Identity Management Systeem) en Identity Management voor de ministeries van Economische Zaken (IDM-EZ) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (IDM-SZW). Een Identity management oplossing is van belang om de integriteit, stabiliteit en bedrijfszekerheid van de gegevens te waarborgen. Het domein van Access Management heeft betrekking op het toewijzen, beheren en controleren van (toebedeelde) autorisaties. Het onderdeel Access Management bewaakt de procedure waarop deze autorisaties worden aangemaakt en is verantwoordelijk voor het beheer ervan. Het proces is voor een groot deel geautomatiseerd. Via SIMS worden gebruikersaccounts aangemaakt en bij het beëindigen van het dienstverband uitgeschakeld. Access Management is ook verantwoordelijk voor de verschillende rechten structuren van de verschillende directies binnen VenJ, BZ en AZ. Per directie is een directieshare beschikbaar gesteld met bijbehorende autorisaties. Access Producten en Diensten Portfolio SSC-ICT Haaglanden Pijler 2 17

18 Management adviseert en ondersteunt de directie bij het opzetten van autorisatie-profielen. Indien gewenst verzorgt autorisatiebeheer dat nieuwe medewerkers standaard de voor de functie of rol bepaalde autorisatie(s) krijgen toebedeeld Business Applicatie Services Actuele organisatiegegevens direct raadplegen en inzien is van belang voor het aansturen van organisatieprocessen. De dienst Enterprise Resource Planning maakt het mogelijk om meerdere processen binnen uw organisatie te ondersteunen door middel van één pakket. Op deze wijze worden gegevens van organisatieprocessen zoals financiën, personeel, inkoop en huisvesting gekoppeld en kunnen alle afdelingen binnen uw organisatie ermee werken. Dit biedt als voordeel dat u de gegevens slechts eenmaal hoeft in te voeren. Zo verbetert de communicatie tussen afdelingen en laat u uw organisatieprocessen sneller en efficiënter functioneren. Voor dit doel worden Enterprise Resource Planning (ERP) pakketten ingezet zoals SAP, Oracle en Siebel. SSC ICT Haaglanden Pijler 2 richt zich op het advies, beheer en vernieuwing van ERPpakketten en de koppeling van deze pakketten aan uw primaire en ondersteunende en secundaire bedrijfsprocessen. Tevens worden er functioneel beheertaken geleverd zoals gebruikersondersteuning, opleidingen en begeleiding van (gebruikers-)beheer bij het testen van de functionaliteit van applicaties (FAT), begeleiding van gebruikers acceptatie testen (GAT). Hierdoor heeft SSC ICT Haaglanden Pijler 2 grondige kennis van de klantprocessen en neemt de kwaliteit van het beheer en de adviestrajecten toe. In alle gevallen werken wij nauw samen met vertegenwoordigers van (eind)gebruikers. Een organisatie managen betekent niet alleen weten waar u heen wilt, maar ook weten waar u staat. Met behulp van Business Intelligence (BI) kunt u gericht informatie uit één of meerdere van uw informatiesystemen verzamelen, samenvoegen en analyseren om u daarbij te helpen. De presentatievorm kunt u afstemmen op uw wensen. Voorbeelden van een rapportage zijn een Balanced Scorecard of een Cockpit met key performance indicatoren. Business intelligence (BI) helpt u bovendien bij het verbeteren van uw bedrijfsdoel en daarvan afgeleide strategieën. Zowel op korte termijn als op lange termijn. Zo meet u bijvoorbeeld effecten van uw verzuimmaatregelen en investeringen. SSC ICT Haaglanden Pijler 2 ontwikkelt en beheert BI-toepassingen. Alles op basis van uw informatiebehoefte Ketenbeheersing Berichtenverkeer Een message broker ontvangt berichten en bezorgt deze in het juiste formaat op het juiste moment via de juiste route bij de juiste applicatie(s). Zo kunnen dus ook aanvragen die meerdere back office applicaties (bron systemen) raken worden verwerkt, waarbij de broker het proces als het ware orkestreert en de aanvraag langs de betreffende applicaties leidt. Voorbeeld van een message broker service is de Justitiële Berichtenservice (JUBES). SSC ICT Haaglanden ondersteunt applicaties die gebruik maken van JUBES, een voorbeeld hiervan is de applicatie RADAR van Justis. Producten en Diensten Portfolio SSC-ICT Haaglanden Pijler 2 18

19 3.3.6 Netwerk services SSC ICT Haaglanden Pijler 2 verzorgt het beheer, ondersteuning en implementatie van alle backoffice ICT infrastructuur. Wij verzorgen de housing en hosting voor Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en Algemene Zaken. Specifieke en rijksbrede informatiesystemen die moeten voldoen aan gerubriceerde normen en WBP klasse 2 en 3. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de beveiligde netwerken van de Haagse Ring, Justitienet, BZ-net (inclusief distributiepunt voor de geaccrediteerde EU- en Nato-netwerken) en AZ-netwerken. De beheerdienstverlening is onderverdeeld in een operationeel- en tactisch niveau. De backbone van de internationale dienstverlening is het netwerk van Buitenlandse Zaken. In ruim 150 landen is de Nederlandse Diplomatie vertegenwoordigd. Het veilig en betrouwbaar uitwisselen van informatie is cruciaal voor de dienstverlening van het Rijk aan collega s, burgers, bedrijven, militairen en parlementsleden. Op grond van een mantelovereenkomst monitort en beheert pijler SSC ICT Haaglanden 2 de continuïteit van deze dienstverlening. Het Nieuwe Werken, Triple A (Any Time, Any Place and Any Device) zijn ontwikkelingen en trends die de Rijksambtenaar omarmd heeft. Veilige ontsluiting van de werkplek vergt een doorlopende innovatie op gebied van technologie. Netwerk Services verzorgt de backbone van al deze ontwikkelingen en ontsluit de backend op een veilige wijze en draagt hiermee de verantwoordelijkheid om medewerkers, bedraad, draadloos en cellular te laten werken, altijd en overal Housing & Hosting Services SSC ICT Haaglanden Pijler 2 biedt naast volledig beheerde omgevingen ook huisvesting voor uw systemen ( housing en hosting). Bij housing plaatst SSC ICT Haaglanden Pijler 2 uw eigen serverssyteem in streng beveiligde datacenters. SSC ICT Haaglanden Pijler 2 zorgt voor het onderhoud van het systeem en regelt de gewenste koppelingen naar het gewenste netwerk. Binnen onze hosting dienstverlening doen wij er alles aan om de betrouwbaarheid en continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen. Zo zijn wij in staat om een hoge mate van redundantie en uitwijk te bieden voor informatiesystemen die daarom vragen. Beheer Controle Centrum (BCC) SSC ICT Haaglanden Pijler 2 heeft de expertise van zijn medewerkers gebundeld in een Beheer Controle Centrum. Door het samenbrengen van ontwerp, implementatie, beheer en ondersteuning kunnen we de gehele lifecycle van de ICT infrastructuur nog beter beheersen. De medewerkers rouleren afhankelijk van de vraagstukken. Het Beheer Controle Centrum monitort de gehele ICT infrastructuur, voert vaste beheer activiteiten uit, analyseert en lost incidenten op. Door het gebruik van geavanceerde apparatuur en applicaties kunnen we de status van systemen monitoren en ingrijpen voordat verstoringen zich voordoen. Producten en Diensten Portfolio SSC-ICT Haaglanden Pijler 2 19

20 Producten en Diensten Portfolio SSC-ICT Haaglanden Pijler 2 20

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Efficiënt beheer op de grens van demand en supply

Efficiënt beheer op de grens van demand en supply Efficiënt beheer op de grens van demand en supply Horizontale ICT Drs. Ing. Bob van Graft CGEIT, MCM Directeur GDI Taakstelling!! Terugdringen formatie 5% - 10% Kostenreductie 29 miljard 1 miljoen Heroverweging

Nadere informatie

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Shared Service Center ICT Haaglanden en de digitale snelweg van de Rijksoverheid Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Jaarcongres Strategic Sourcing 16 juni 2015 Even voorstellen:

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Anderhalf jaar later Praten over regie is makkelijker dan regie voeren René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Onderwerpen

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

De Compacte Rijksdienst

De Compacte Rijksdienst De Compacte Rijksdienst Veranderingen in het ITlandschap; wat betekent dat voor de markt? Leveranciersdag 1 november 2011 Jan Flippo DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk Directie Informatievoorziening

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Professioneel beheer Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Onze visie op professioneel beheer Als een applicatie eenmaal ontwikkeld en in productie genomen is, dan draait

Nadere informatie

Van idee tot ICT Oplossingen

Van idee tot ICT Oplossingen Van idee tot ICT Oplossingen Het A utomatiseren B eheren C ontroleren van Informatie Systemen Historie Parnassia Groep Parnassia: fusie organisatie 1999 2 Psychiatrische ziekenhuizen Verslavingszorg Zuid

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare SURFshare Shared application services & expertise Edwin van der Zalm directeur SURFshare Wat is en wat biedt SURFshare? Agenda 1. Achtergrond 2. Doel en domein 3. Meerwaarde 4. Welke diensten biedt SURFshare

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Service Level Agreement ZIVVER

Service Level Agreement ZIVVER Service Level Agreement ZIVVER Versie: 1.0 18 juni 2016 VERTROUWELIJK Postbus 75293 1070 AG Amsterdam T 085 01 60 555 www.zivver.com KvK 64894665 BTW 8558.91.506B01 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

Service Level Agreement GVOP

Service Level Agreement GVOP Service Level Agreement GVOP Datum juni 2013 Status definitief Versie 1.1 Pag. 1 van 11 Inhoud Service Level Agreement GVOP 1 1 Inleiding 3 1.1 Opbouw van dit document 3 1.2 Verantwoordelijkheden van betrokken

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Mark Timmermans Versie 1.0 1. Inleiding De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is het bevoegd gezag van een

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen VOOR DE SCHERMEN Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen Voor de schermen Wat wij áchter de schermen voor u kunnen betekenen, begint vóór de schermen. Hoe kunnen wij uw organisatie helpen om efficiënter,

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

Examen BiSLF Business Information Management Foundation

Examen BiSLF Business Information Management Foundation Examen BiSLF Business Information Management Foundation Publicatiedatum Startdatum 1 januari 2006 1 oktober 2005 Doelgroep De doelgroep voor deze module heeft in zijn of haar functie een rol bij het aansturen,

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Bestede digitale tijd Aandeel telefoongebruik in digitale tijd ICT 2.500 FIOD 1.200 Toeslagen 1.200 CA 1.600 Belastingdienst BelTel

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Informatiebeveiliging 2017 En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Missie Waken over betrouwbaarheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voldoen

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn Informatiebeveiligingsbeleid (t.b.v. ICT Forum Lokale Overheid) Van een Informatiebeveiligingsbeleid naar de dagelijkse praktijk Maart 2016, afdeling I&A Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: Doel, scope, richting en marktbenadering

DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: Doel, scope, richting en marktbenadering DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: 2015 1.3 Doel, scope, richting en marktbenadering Doelstelling en scope DCI ICT sourcing strategie De DCI ICT sourcing strategie ondersteunt bij het

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 21 November 2013 Utrecht Agenda Introductie Aanleiding Cloud in het onderwijs Veranderingen voor de organisatie Interactieve workshop Afsluiting 2 Aanleiding

Nadere informatie

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering Print Services Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering We zitten er bovenop met professioneel gereedschap Totale controle begint met professioneel gereedschap Voor het beste resultaat gebruikt

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

Regie en sourcing op generieke diensten. Moet je doen! 20 Januari 2010 DGOBR/IR Track 3 Huis op Orde Regie op sourcing binnen het Rijk

Regie en sourcing op generieke diensten. Moet je doen! 20 Januari 2010 DGOBR/IR Track 3 Huis op Orde Regie op sourcing binnen het Rijk Regie en sourcing op generieke diensten Moet je doen! 20 Januari 2010 DGOBR/IR Track 3 Huis op Orde Regie op sourcing binnen het Rijk 20 DBC januari 2011 2011 Track 3 Regie op sourcing Doel Liesbeth Edelbroek:

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing.

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing. notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0005-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Security Operations Center. CISO: Bob van Graft

Security Operations Center. CISO: Bob van Graft Security Operations Center CISO: Bob van Graft OPENING De digitale toekomst van Nederland is in het geding Onderwijs en bedrijfsleven geven te weinig aandacht aan cybersecurity Het is van groot belang

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Unit : Bedrijfsvoering Auteur : Annemarie Arnaud de Calavon : : Datum : 17-11-2008 vastgesteld door het CvB Bestandsnaam : 20081005 - Informatiebeveiliging beleid v Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING...

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident?

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident? VRAAG 1 Bij welk van onderstaande alternatieven vind je een beschrijving van een afdeling in plaats van een proces? A Change Management B Incident Management D Service Desk VRAAG 2 Welke van onderstaande

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN

INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN Vernieuwing Bouw & Forum Utiliteitsbouw 6 november 2013 Pieter-Jan van Hooijdonk Algemeen directeur Breijer Bouw & Installatie AGENDA Introductie Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

IB-Governance bij de Rijksdienst. Complex en goed geregeld

IB-Governance bij de Rijksdienst. Complex en goed geregeld IB-Governance bij de Rijksdienst Complex en goed geregeld Even voorstellen Carl Adamse Even voorstellen Frank Heijligers Bestaat de Rijksdienst Ministeriële verantwoordelijkheid Grondwet art. 44 lid 1

Nadere informatie

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0 Position Paper Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0 De Rijks Application Store (RAS) is één van de onderdelen uit de I-infrastructuur voor de rijksambtenaar, zoals beschreven

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat Bron [een deel van; zie ook blz 6]: http://www.aslbislfoundation.org/dmdocuments/bisl_bp051_wie_doet_wat_matrix.doc (BiSL-Procescluster/Proces Informatiecoördinatie) Wie-Doet-Wat-Matrix / WDW-matrix 1.

Nadere informatie

BIR comply or explainprocedure

BIR comply or explainprocedure BIR comply or explainprocedure Datum: 7 januari 2014 Versie: 1.0 Inleiding In 2012 is de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) van kracht geworden. De Baseline gaat uit van een comply or explain

Nadere informatie

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO 1 Rotterdam getallen Rotterdam: 620.000 inwoners, 50% autochtoon 173 nationaliteiten 3,4 miljard 11.000 fte IT 100 mln 400+ IT staf 5 clusters, SSC en bestuursstaf

Nadere informatie

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Total Specific Solutions (TSS) Visie & Strategie TSS: Specialisten; geen generalisten 'best-in-class' bedrijfsoplossingen Gedelegeerd

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie