Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)"

Transcriptie

1 productwijzers inkomensverzekeringen, Algemene Ledenvergadering d.d. 18 juni 2008 Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bij elke verzekeraar kunnen de polisvoorwaarden anders zijn. Wilt u meer weten over de verzekering? Lees dan de offerte en polisvoorwaarden. Als u dan nog vragen heeft, kunt u uitleg vragen aan uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe verzekeraars de productwijzer moeten opstellen. Deze productwijzer voldoet aan die regels. Wat is een AOV? Met een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) krijgt u een uitkering als u arbeidsongeschikt bent. U kunt dan minder of helemaal niet meer werken. In deze productwijzer staat de standaardverzekering. U kunt ook kiezen voor verzekeringen die niet in elke situatie een uitkering geven. U krijgt dan bijvoorbeeld alleen een uitkering als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeluk, of door een erge ziekte. Voor wie is een AOV? Een AOV is een verzekering voor ondernemers. Deze verzekering is ook voor Directeur- Grootaandeelhouders (DGA), Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers) en vrije beroepsbeoefenaren. Deze groepen mensen zijn geen werknemers, en krijgen daarom geen uitkering via de werkgever als ze arbeidsongeschikt worden. Met een AOV-verzekering krijgen ze wel een uitkering. Welke risico s zijn verzekerd? Als u arbeidsongeschikt wordt, heeft u geen of minder inkomen. Met een AOV-verzekering krijgt u dan een uitkering. U kunt u verzekeren voor arbeidsongeschiktheid die kort duurt, of voor arbeidsongeschiktheid die lang duurt. Maar u kunt ook allebei de verzekeringen nemen. De verzekering voor arbeidsongeschiktheid die kort duurt, geeft een uitkering voor het eerste jaar dat u arbeidsongeschikt bent. U krijgt dan maximaal 52 weken een uitkering. Hoe lang de uitkering precies duurt, hangt af van de periode van eigen risico die u kiest. Kiest u bijvoorbeeld voor een eigen risico van 4 weken? Dan krijgt u 48 weken lang een uitkering. We noemen deze verzekering eerstejaarsdekking, of rubriek A. De verzekering voor arbeidsongeschiktheid die lang duurt, geeft een uitkering voor de tijd na het eerste jaar dat u arbeidsongeschikt bent. U kunt een uitkering krijgen totdat u 65 jaar bent. De uitkering begint na een bepaalde tijd. Dit heet de wachttijd. U kiest de wachttijd zelf, maar u moet er wel op letten dat de wachttijd minimaal 52 weken moet zijn. Tijdens de wachttijd krijgt u dus geen uitkering. We noemen deze verzekering na eerstejaarsdekking, of rubriek B. In sommige gevallen krijgt u geen uitkering terwijl u wel arbeidsongeschikt bent. Klik daarvoor hier. Ook krijgt u bij veel verzekeringen extra regelingen aangeboden. Klik daarvoor hier. Krijgt u een medische keuring? U krijgt een medische keuring voordat de verzekering begint. U moet dan een vragenlijst invullen. Dit heet een gezondheidsverklaring. Als de verzekeraar het nodig vindt, kan hij 2008/bl/9949/PGOOR

2 vragen om een onderzoek door een arts. Deze onderzoekt dan ook uw bloed. Dit gebeurt meestal als u een erg hoog bedrag wilt verzekeren. Wie betaalt de keuring? De verzekeraar betaalt de kosten van het onderzoek. Behalve als deze iets anders heeft afgesproken met u. Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk? Hoeveel premie u moet betalen, hangt af van: uw leeftijd; uw beroep; het verzekerde bedrag; de duur van de uitkering; verhogingen van de uitkering tussendoor; uw eigen risico; de gekozen wachttijd. De verzekeraar maakt kosten: Kosten van de verzekeraar Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering. En voor de administratie, en voor het geven van informatie aan klanten. Kosten van de tussenpersoon of verzekeringsadviseur Sluit u de verzekering af via een tussenpersoon of verzekeringsadviseur? Dan betaalt de verzekeraar meestal ook een bedrag aan de tussenpersoon of verzekeringsadviseur voor het adviseren en verkopen van de verzekering. Dit noemen we provisie. Wat mag u van de verzekeraar verwachten? U heeft pas recht op een uitkering als u tenminste 25% arbeidsongeschikt bent. Vaak kunt u ook kiezen dat u pas een uitkering krijgt als u meer arbeidsongeschikt bent. Dan wordt de premie lager. Dit komt omdat de verzekeraar u dan minder snel een uitkering hoeft te betalen. Wordt uw uitkering tussendoor hoger? Bij een AOV kunt u kiezen of uw uitkering tussendoor hoger wordt. U kunt kiezen uit de volgende drie mogelijkheden. De uitkering blijft hetzelfde De uitkering is elk jaar hetzelfde. De uitkering wordt hoger De uitkering wordt elk jaar hoger. U kiest zelf met hoeveel procent de uitkering hoger moet worden. De verzekeraar verhoogt de uitkering één keer per jaar. Het verzekerde bedrag wordt hoger Het verzekerde bedrag wordt elk jaar hoger. U moet dan ook meer premie betalen. Als u arbeidsongeschikt wordt, verhogen we uw uitkering ook elk jaar. U kiest zelf met hoeveel procent het verzekerde bedrag en de uitkering hoger moeten worden. Hoe lang krijgt u de uitkering? U krijgt een uitkering zo lang als u arbeidsongeschikt bent, maar de uitkering stopt als u 65 jaar wordt. U kunt ook met de verzekeraar afspreken dat de uitkering eerder stopt, of dat u maar voor een paar jaar een uitkering krijgt. Hoe lang duurt de verzekering? U spreekt met de verzekeraar af hoe lang de verzekering duurt. 2008/bl/9949/AGOOS 2.

3 Wanneer kunt u de verzekering stoppen? U moet de verzekering x maanden van tevoren opzeggen. De opzegtermijn kan bijvoorbeeld twee maanden zijn. Stopt uw verzekering bijvoorbeeld op 1 januari? Dan moet u hem voor 1 november opzeggen. Als u de verzekering niet opzegt, verlengt de verzekeraar hem automatisch. Hij verlengt de verzekering met het aantal jaren dat uw verzekering duurde. Duurde uw verzekering bijvoorbeeld 3 jaar? Dan verlengen wij hem met 3 jaar. Kunt u de verzekering ook tussendoor stoppen? Kunnen wij uw verzekering ook stoppen? De verzekeraar kan verzekering niet stoppen. Behalve als u fraude pleegt, of als u ons de verkeerde informatie geeft. Of als u de premie niet of niet op tijd betaalt. Er zijn ook andere situaties waarin de verzekering kan stoppen. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland gaat. In de polisvoorwaarden leest u meer over deze situaties. Wat zijn uw verplichtingen? Als u arbeidsongeschikt wordt, moet u meteen naar een arts gaan. U moet alles doen om zo snel mogelijk gezond te worden. En u moet stoppen met dingen die niet goed zijn voor uw gezondheid. U moet meewerken om weer aan het werk te kunnen gaan. Dit kan uw eigen beroep zijn of ander werk. Als u er iets verandert in uw bedrijf, moet u dat aan ons laten weten. Bijvoorbeeld als u ander werk gaat doen in uw bedrijf, of als u failliet gaat. Als u stopt met uw bedrijf, moet u dat ook aan de verzekeraar laten weten. In de polisvoorwaarden staat welke informatie u moet geven. U moet de premie op tijd betalen. Als u zich niet aan de afspraken houdt, dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen of uitstellen. Als de verzekeraar de verzekering uitstelt, bent u die tijd niet verzekerd. U moet dan wel premie betalen en misschien nog andere kosten, zoals rente. Wilt u meer informatie over de verzekeringen van <naam verzekeringsmaatschappij>? Klik dan hier: <link naar productbeschrijvingen>. 2008/bl/9949/AGOOS 3.

4 Bijlage productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (informatie wordt op website weergegeven achter doorklikmogelijkheden weergegeven in tekst) Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u niet goed kunt werken door een ziekte of een ongeluk. Een arts kijkt dan hoe erg u arbeidsongeschikt bent. Soms kijkt ook een arbeidsdeskundige wat voor werk u nog kunt doen. De verzekeraar kan op drie manieren kijken of u arbeidsongeschikt bent. De verzekeraar kijkt naar uw beroepsarbeidsongeschiktheid De verzekeraar kijkt naar passende arbeid De verzekeraar kijkt naar gangbare arbeid U kunt zelf kiezen welke manier u wilt. We leggen de drie manieren hieronder uit. Beroepsarbeidsongeschiktheid Bij beroepsarbeidsongeschiktheid beslist de verzekeraar of u uw eigen beroep nog kunt doen. Misschien kunt u uw eigen beroep nog doen, maar is daarvoor een andere werksituatie nodig. U doet bijvoorbeeld niet meer alles wat u vroeger deed, of u doet het op een andere manier. U blijft wel in uw eigen beroep werken. Passende arbeid Bij passende arbeid kijkt de verzekeraar of u nog werk kunt doen dat bij u past. De verzekeraar kijkt dan naar uw opleiding en werkervaring. Het maakt voor hem niet uit of u een baan kunt vinden. Hij kijkt alleen wat voor werk u zou kunnen doen. Bij passende arbeid kunt u sneller weer aan het werk dan bij beroepsarbeidsongeschiktheid. Gangbare arbeid Bij gangbare arbeid kijkt de verzekeraar of u nog werk kunt doen. Het maakt niet uit wat voor werk. De verzekeraar let niet op uw oude beroep of werkervaring. Het maakt voor hem niet uit of u een baan kunt vinden. Hij kijkt alleen wat voor werk u zou kunnen doen. Bij gangbare arbeid kunt u sneller weer aan het werk dan bij passende arbeid. Welke risico s zijn niet verzekerd? Als u met opzet arbeidsongeschikt bent geworden, of als het uw schuld is dat u arbeidsongeschikt bent geworden. Of als iemand anders u met opzet arbeidsongeschikt heeft gemaakt. Met iemand anders bedoelen we iemand die voordeel heeft bij uw uitkering. Als u arbeidsongeschikt bent geworden doordat u teveel alcohol heeft gedronken, of doordat u drugs heeft gebruikt. Als u meer medicijnen heeft genomen, dan u van uw dokter moest nemen. Als u arbeidsongeschikt bent geworden door een ongeluk met een motor. Dat geldt alleen als u jonger was dan 23 jaar, en de motor had een cilinderinhoud van 50 cc of meer. Als u arbeidsongeschikt bent geworden door een oorlog of demonstraties met geweld. Als u arbeidsongeschikt bent geworden door een atoomkernreactie. Het maakt niet uit hoe deze reactie is ontstaan. Als u in een gevangenis zit, of een zelfde soort instelling. U krijgt ook geen uitkering als uw arbeidsongeschiktheid erger is geworden door een van deze gebeurtenissen. Als u arbeidsongeschikt bent geworden door terrorisme, geldt een speciale regeling. 2008/bl/9949/AGOOS 4.

5 Wat mag u nog meer van de verzekeraar verwachten? Bij deze verzekering horen vaak extra regelingen. Soms horen ze er niet bij, maar kunt u ze wel verzekeren. Vraag dat aan uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Hieronder staan de regelingen. Meteen verzekerd na inschrijving Er is tijd nodig om te kijken of de verzekeraar u kan verzekeren. Als u zich inschrijft, bent u niet altijd meteen verzekerd. Bij sommige verzekeraars bent u in die tijd wel verzekerd als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeluk. Dit heet voorlopige dekking. U hoeft hier niet extra voor te betalen. De verzekeraar beslist hoe lang de voorlopige dekking duurt. De uitkering is meestal een vast bedrag per dag, maar dit is per verzekeraar anders. Minder premie betalen na het eerste jaar Bent u langer dan een jaar arbeidsongeschikt? Dan hoeft u na dat jaar minder premie te betalen. Het kan ook zijn dat u de premie wel helemaal moet betalen, maar dat u later weer een bedrag terug krijgt. Hoeveel u terugkrijgt, hangt af van hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Uitkering als u overlijdt Krijgt u een uitkering en overlijdt u? Dan stopt de verzekering. Bij sommige verzekeraars krijgt uw familie een bedrag. Dit bedrag is zo hoog als de uitkering van een paar maanden. Uitkering als iemand in uw gezin overlijdt Bij sommige verzekeraars krijgt u ook een uitkering als uw man of vrouw, of kind overlijdt. Dat bedrag is net zo hoog als een uitkering voor een paar dagen, meestal zeven. Gratis medisch onderzoek U krijgt één keer in de drie jaar een gratis medisch onderzoek. U mag zelf weten of u dat wilt. Kosten van revalidatie, een opleiding of cursus Als u arbeidsongeschikt bent, moet u revalideren U krijgt daarbij hulp van een arts. Daarna onderzoekt de verzekeraar wat voor werk u kunt doen. Als u weer kunt gaan werken, moet u er zoveel mogelijk aan doen om weer aan het werk te kunnen gaan. Misschien moet u ook een opleiding of cursus doen. Al deze kosten betaalt de verzekeraar. De kosten van revalidatie betaalt de verzekeraar alleen als u deze niet terugkrijgt van uw ziektekostenverzekering. Uitkering bij zwangerschap en bevalling Bij sommige verzekeraars krijgt u een uitkering van 16 weken als u zwanger bent. Daarvoor gelden vaak wel voorwaarden. U moet de verzekering al een tijdje hebben. U heeft een verzekering voor het eerste jaar dat u arbeidsongeschikt bent. U heeft ook een verzekering voor na het eerste jaar. De periode van eigen risico trekt de verzekeraar af van de 16 weken. In de periode van eigen risico krijgt u geen uitkering. Verhoging van het verzekerde bedrag Bij sommige verzekeraars kunt u het verzekerde bedrag tijdens uw verzekering verhogen. Dat kan één keer in de paar jaar. Een nieuwe medische keuring is dan niet nodig. 2008/bl/9949/AGOOS 5.

6 Kunt u de verzekering ook tussendoor stoppen? Soms kunt u de verzekering tussendoor stoppen, als u tijdelijk niet werkt. Hoe lang u de verzekering mag stoppen, is per verzekeraar anders. In de tijd dat de verzekering stopt, betaalt u een deel van de premie. U bent dan niet verzekerd als u arbeidsongeschikt wordt. Als u weer gaat werken, bent u weer verzekerd. U hoeft dus geen nieuwe verzekering af te sluiten. Ook krijgt u niet weer een medische keuring. Dat is alleen nodig, als er iets verandert in uw situatie. Bijvoorbeeld als u met een ander bedrijf begint. Op tijd U betaalt de premie meestal per jaar, maar u kunt ook per maand, per kwartaal, of per half jaar betalen. Dan moet u meestal wel iets meer premie betalen. U moet soms ook betalen om een polisblad te krijgen, of om de verzekering te verlengen. 2008/bl/9949/AGOOS 6.

7 Productwijzer verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) In deze productwijzer vindt u belangrijke informatie over de verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte van werknemers. Bij elke verzekeraar kunnen de polisvoorwaarden anders zijn. Wilt u meer weten over de verzekering? Lees dan de offerte en polisvoorwaarden. Als u dan nog vragen heeft, kunt u uitleg vragen aan uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe verzekeraars de productwijzer moeten opstellen. Deze productwijzer voldoet aan die regels. Wat is een verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte van werknemers? Als uw werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet u hun loon doorbetalen. Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor deze kosten. Voor wie is een verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte van werknemers? Een verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte is voor werkgevers. Welke risico s zijn verzekerd? Als uw werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet u wettelijk 70% van hun loon doorbetalen. Dat staat in de wet. Als u zich hiervoor verzekert, krijgt u een vergoeding voor maximaal 104 weken. U kunt zich ook verzekeren voor andere kosten die u moet doorbetalen, zoals werkgeverspremies. U kunt (een deel van) deze kosten meeverzekeren. U kunt vaak afspraken uit de collectieve arbeidsovereenkomst meeverzekeren. Voorbeeld In de wet staat dat een werknemer die door ziekte niet kan werken 70% van zijn loon doorbetaald krijgt. Soms staat in de collectieve arbeidsovereenkomst een andere afspraak. Bijvoorbeeld dat een werknemer die door ziekte niet kan werken het eerste jaar zijn hele loon doorbetaald krijgt. Dit kunt u dan ook verzekeren. U krijgt dan een hogere vergoeding. In sommige gevallen keert de verzekeraar niet uit, klik daarvoor hier. Ook krijgt u bij veel verzekeringen extra regelingen aangeboden. Klik daarvoor hier. Krijgen uw werknemers een medische keuring? Uw werknemers krijgen geen medische keuring voor deze verzekering. Welke factoren bepalen de premie? U betaalt elk jaar een premie. Deze is voor elk bedrijf anders. Hoe berekent de verzekeraar de premie? De verzekeraar vermenigvuldigt het loon per jaar van alle werknemers met een premiepercentage. Dat is de premie die u per jaar moet betalen. Het premiepercentage berekent de verzekeraar meestal door te kijken naar: Hoe oud uw werknemers zijn. Het soort bedrijf dat u heeft. Gaat het bijvoorbeeld om een winkel of een fabriek? Hoe vaak uw werknemers door ziekte niet konden werken in de laatste jaren, en hoeveel geld u daarvoor kwijt was. De verzekeraar maakt kosten: Kosten van de verzekeraar Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering. En voor de 2008/bl/9949/AGOOS 7.

8 administratie, en voor het geven van informatie aan klanten. Kosten van de tussenpersoon of verzekeringsadviseur Sluit u de verzekering af via een tussenpersoon of verzekeringsadviseur? Dan betaalt de verzekeraar meestal ook een bedrag aan de tussenpersoon of verzekeringsadviseur voor het adviseren en verkopen van de verzekering. Dit noemen we provisie. Wat mag u van de verzekeraar verwachten? Hoe hoog de vergoeding per werknemer is, hangt af van de hoogte van het loon dat de zieke werknemer normaal krijgt. Heeft u ook een periode van eigen risico? U heeft bijna altijd een periode van eigen risico. Deze periode begint op de eerste dag dat de werknemer door zijn ziekte niet kon werken. U kunt meestal zelf kiezen hoe lang deze periode is. U moet dan gewoon loon betalen aan de werknemer. Hiervoor krijgt u geen vergoeding. Hoe lang duurt de vergoeding? U krijgt maximaal 104 weken een vergoeding per werknemer. Als uw werknemer twee keer kort achter elkaar door ziekte niet kon werken, dan telt de verzekeraar die twee periodes van arbeidsongeschiktheid als één periode. Als hij tussendoor meer dan 4 weken heeft gewerkt, telt hij het als twee periodes. Deze regel geldt ook voor de periode van eigen risico. U heeft bijvoorbeeld een eigen risico van 12 weken. Uw werknemer is ziek, maar hij werkt tussendoor 3 weken. Dan begint de periode van eigen risico na die drie weken niet opnieuw, maar dan telt de verzekeraar door. Hoeveel geld kunt u verzekeren? U kunt het loon dat u doorbetaalt verzekeren. Vaak kunt u ook kiezen dat u een deel van het loon vergoed krijgt. U kunt altijd maar een maximaal bedrag per werknemer verzekeren. Als het loon van een werknemer per jaar hoger is dan dit bedrag, dan kunt u dit niet helemaal verzekeren. U kunt meestal de werkgeverspremies meeverzekeren. Wanneer krijgt u geen, of een lagere vergoeding? U krijgt geen vergoeding voor de bedragen die u van het loon van uw werknemer mag aftrekken. U mag een bedrag van het loon aftrekken als uw werknemer voor zijn ziekte ook nog een uitkering krijgt. Uw werknemer krijgt bijvoorbeeld 1.000,-, loon, en 200 uitkering. U mag dan van het loon dat u moet doorbetalen 200,- afhalen. U betaalt dan 800,- loon door. Dan krijgt u geen vergoeding van 1,000,- maar van 800,-. U krijgt geen vergoeding als uw werknemer door ziekte niet kan werken op het moment dat hij bij u in dienst komt. U krijgt ook geen vergoeding voor werknemers die aan het begin van de verzekering door ziekte niet kunnen werken. Dit noemen we het inlooprisico. U krijgt wél een vergoeding als de verzekering stopt. Kan een werknemer door ziekte niet werken voor de datum waarop de verzekering stopt? En moet u aan hem door die ziekte wel loon blijven betalen? Dan krijgt u daarvoor wel een vergoeding. Dat noemen we het uitlooprisico. Als uw werknemer een paar uur per dag werkt, betaalt u een deel van het loon door. Dan krijgt u ook maar een deel van de vergoeding. Wordt de vergoeding tussendoor hoger of lager? 2008/bl/9949/AGOOS 8.

9 U krijgt meestal een vergoeding voor een deel van het loon dat u heeft doorbetaald. Als de werknemer een hoger loon krijgt, verhoogt de verzekeraar de vergoeding automatisch. Als uw werknemer weer een paar uur gaat werken, verlaagt hij de vergoeding. Bij sommige verzekeraars krijgt u een vast bedrag per werknemer per dag. Dat bedrag wordt tussendoor niet hoger. Hoe lang duurt de vergoeding? U krijgt een vergoeding zo lang uw werknemer door ziekte niet kan werken. U krijgt maximaal 104 weken een vergoeding. De periode van eigen risico trekt de verzekeraar hier van af. Als u dus een periode van eigen risico heeft van 4 weken, krijgt u maximaal 100 weken een vergoeding. Hoe lang duurt de verzekering? U spreekt met de verzekeraar af hoe lang de verzekering duurt. Wanneer kunt u de verzekering stoppen? U moet de verzekering x maanden van tevoren opzeggen. De opzegtermijn kan bijvoorbeeld twee maanden zijn. Stopt uw verzekering bijvoorbeeld op 1 januari? Dan moet u hem voor 1 november opzeggen. Als u de verzekering niet opzegt, verlengt de verzekeraar hem automatisch. Hij verlengen de verzekering met het aantal jaren dat uw verzekering duurde. Duurde uw verzekering bijvoorbeeld 3 jaar? Dan verlengt de verzekeraar hem met 3 jaar. Kunt u de verzekering tussendoor stoppen? Kan de verzekeraar uw verzekering ook stoppen? De verzekeraar kan uw verzekering niet stoppen. Behalve als u fraude pleegt, of als u ons de verkeerde informatie geeft. Of als u de premie niet of niet op tijd betaalt. Er zijn ook andere situaties waarin de verzekering kan stoppen. Bijvoorbeeld als uw bedrijf samengaat met een ander bedrijf, als iemand anders uw bedrijf overneemt, of als u stopt met uw bedrijf. In de polisvoorwaarden leest u meer over deze situaties. Wat zijn uw verplichtingen? U moet ervoor zorgen dat de bedrijfsarts of de arbodienst uw zieke werknemers goed begeleidt. Wat u moet doen, staat onder andere in de volgende wetten. de Arbeidsomstandighedenwet de Wet Verbetering Poortwachter de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar De belangrijkste dingen die u moet doen zijn: U moet zo snel mogelijk ervoor zorgen dat de werknemer weer kan gaan werken. Dat kan zijn eigen werk zijn, of ander werk dat bij hem past. U moet zo snel mogelijk een onderzoek doen naar het probleem. U moet zo snel mogelijk een plan van aanpak maken om de werknemer weer aan het werk te krijgen. U moet dit plan van aanpak ook uitvoeren. U moet een dossier bijhouden van de re-integratie van de werknemer. U moet regelmatig met de werknemer bespreken hoe het gaat met zijn re-integratie. U moet op tijd een verslag maken over hoe het gaat met de re-integratie. In de polisvoorwaarden van de verzekering staan vaak nog meer afspraken waaraan u zich moet houden: U moet op tijd premie betalen. 2008/bl/9949/AGOOS 9.

10 Bent u het niet eens met uw werknemer over hoeveel procent hij door ziekte niet kan werken, of over zijn re-integratie? Dan moet u advies vragen bij het UWV. Heeft iemand anders schuld aan de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer, en is hij dus verantwoordelijk? Dan moet u ervoor zorgen dat hij de schade vergoedt. U moet regelmatig gegevens aan de verzekeraar opsturen. Zo kan hij zien hoe lang uw werknemers ziek zijn. Meestal stuurt de arbodienst of verzuimbegeleider de gegevens naar de verzekeraar. Een verzuimbegeleider is iemand die alle dingen regelt en begeleidt die te maken hebben met de mensen die door ziekte niet kunnen werken. U moet elk jaar gegevens laten zien over het loon van al uw werknemers. Soms heeft de verzekeraar ook nog andere informatie nodig. Daarmee kan deze de verzekering regelen. Als u zich niet aan deze afspraken houdt, kunt u geen of een lagere vergoeding krijgen. Wilt u meer informatie over de verzekeringen van <naam verzekeringsmaatschappij>? Klik dan hier: <link naar productbeschrijvingen>. 2008/bl/9949/AGOOS 10.

11 Bijlage productwijzer verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) (informatie wordt op website weergegeven achter doorklikmogelijkheden weergegeven in tekst) Wanneer krijgt een zieke werknemer loon doorbetaald? Een zieke werknemer krijgt loon doorbetaald als hij door een ziekte of een ongeluk zijn werk niet kan doen. In de wet staat dat u zijn loon dan moet doorbetalen. U moet in ieder geval 70% van zijn loon doorbetalen. Het eerste jaar moet u minstens het minimumloon dat voor hem geldt doorbetalen. Wie beslist of u het loon doorbetaalt? U beslist of u het loon doorbetaalt. De bedrijfsarts helpt u hierbij. Als u en uw werknemer het niet eens zijn, kan het UWV advies geven. Maar u hoeft dit advies niet te volgen. De werknemer kan ook naar de rechter gaan. Welke risico s zijn niet verzekerd? Als u met opzet een werknemer ziek heeft gemaakt, of als het uw schuld is dat een werknemer ziek is geworden. Of als iemand anders met opzet uw werknemer ziek heeft gemaakt. Met iemand anders bedoelen we iemand die voordeel heeft bij de uitkering. Als uw werknemer ziek is geworden door oorlog, of demonstraties met geweld. Als uw werknemer door ziekte niet kan werken, en dit komt door een atoomkernreactie. Het maakt niet uit hoe deze reactie is ontstaan. Als uw werknemer met zwangerschapsverlof of bevallingsverlof is. Dit gaat volgens de Wet arbeid en zorg. Als uw werknemer verlof heeft volgens de Wet arbeid en zorg, en hij krijgt geen loon doorbetaald. Bijvoorbeeld ouderschapsverlof. Als de werknemer een uitkering krijgt volgens de ziektewet. Dit heet de vangnetregeling ziektewet. Als de werknemer niet door ziekte niet kan werken, maar om een andere reden niet werkt. Als de werknemer in een gevangenis zit, of in een zelfde soort instelling. Als de werknemer 65 jaar of ouder is. Als u zich niet aan de regels houdt. Deze regels staan bij: Wat zijn uw verplichtingen? Als de werknemer ziek is geworden door terrorisme, en hij kan daardoor niet werken, geldt een speciale regeling. Wat kunt u nog meer van de verzekeraar verwachten? Bij deze verzekering horen vaak nog andere regelingen, bijvoorbeeld: Verzuimbegeleiding U kunt verzuimbegeleiding krijgen, en hulp van de Arbodienst. Re-integratie Re-integratie betekent dat de werknemer en de werkgever er zoveel mogelijk aan doen om de werknemer weer te laten werken. De verzekeraar vindt het belangrijk dat uw werknemers snel weer kunnen gaan werken, en dat ze geen uitkering meer nodig hebben. Daarom helpt de verzekeraar bij de re-integratie van uw werknemer, en vergoedt deze een groot deel van de kosten voor re-integratie. Welke kosten vergoeden veel verzekeraars? Activiteiten en behandelingen waardoor de werknemer weer aan het werk kan, en waardoor hij zijn eigen werk kan blijven doen. Activiteiten waardoor de werknemer ander werk in uw bedrijf kan gaan doen. De hulp bij het zoeken naar werk bij een ander bedrijf. 2008/bl/9949/AGOOS 11.

12 Hoeveel vergoeding krijgt u dan? Dat hangt af van de situatie: u krijgt een hogere vergoeding als de verzekeraar minder uitkeringen hoeft te betalen. u krijgt een lagere vergoeding als u een subsidie krijgt, of geld van een andere verzekering van u of de werknemer. Rechtsbijstand U kunt ook rechtsbijstand krijgen bij de volgende juridische problemen. Iemand anders heeft schuld aan de ziekte van uw werknemer, en hij is dus verantwoordelijk. Dan moet u ervoor zorgen dat hij de schade vergoedt. Als u hiervoor een rechtszaak moet beginnen, krijgt u daar hulp bij. U en uw werknemer zijn het ergens niet over eens. Dan probeert de verzekeraar het probleem op te lossen. U en uw werknemer zijn het niet eens over wat u doet om de werknemer weer aan het werk te helpen. Of wat de werknemer er zelf voor doet. Het inlooprisico verzekeren U kunt meestal ook het inlooprisico verzekeren. Als een werknemer door ziekte niet kan werken voordat de verzekering begint, bent u daarvoor verzekerd. U moet dan een bedrag in één keer betalen, of een hogere premie. Kunt u de verzekering tussendoor stoppen? U kunt de verzekering meestal tussendoor stoppen, als u een tijd geen werknemers in dienst heeft. In de polisvoorwaarden staat hoe lang u de verzekering mag stoppen. Op tijd U betaalt de premie meestal per jaar, maar u kunt ook per maand, per kwartaal, of per half jaar betalen. Dan moet u meestal wel iets meer premie betalen. U moet soms ook betalen om een polisblad te krijgen, of om de verzekering te verlengen. 2008/bl/9949/AGOOS 12.

13 Productwijzer collectieve ongevallenverzekering voor werknemers In deze productwijzer vindt u belangrijke informatie over de collectieve ongevallenverzekering. U leest waarvoor u de verzekering kunt gebruiken. Bij elke verzekeraar kunnen de polisvoorwaarden anders zijn. Wilt u meer weten over de verzekering? Lees dan de offerte en polisvoorwaarden. Als u dan nog vragen heeft, kunt u uitleg vragen aan uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe verzekeraars de productwijzer moeten opstellen. Deze productwijzer voldoet aan die regels. Wat is een collectieve ongevallenverzekering? Met een collectieve ongevallenverzekering krijgt een werknemer een uitkering als hij door een ongeluk overlijdt, of als hij voor altijd invalide blijft. De verzekeraar bepaalt vooraf welk bedrag de werknemer krijgt. Voor wie is een ongevallenverzekering? Een ongevallenverzekering is voor werkgevers die hun werknemers een uitkering willen geven als ze een ongeluk krijgen. U kunt kiezen uit twee soorten verzekeringen: U bent alleen verzekerd voor ongelukken die op het werk gebeuren, en onderweg van huis naar het werk en terug. U bent verzekerd voor alle ongelukken van een werknemer. U bent dus 24 uur per dag verzekerd. In de polisvoorwaarden staat wie de uitkering krijgt. Als de werknemer voor altijd invalide blijft, krijgt de werknemer meestal de uitkering. Als de werknemer overlijdt, krijgen de erfgenamen meestal de uitkering. Welke risico s zijn verzekerd? Met een ongevallenverzekering is het volgende verzekerd: Een uitkering als de werknemer overlijdt (Rubriek A) Als de werknemer overlijdt door een ongeluk, betaalt de verzekeraar het afgesproken bedrag. Een uitkering als de werknemer voor altijd invalide blijft (Rubriek B) Als de werknemer door een ongeluk voor altijd invalide blijft, betaalt de verzekeraar een percentage van het verzekerde bedrag. Welke risico s zijn niet verzekerd? Wanneer krijgt de werknemer geen uitkering? Als het ongeluk met opzet is gebeurd, of door zijn eigen schuld. Als het ongeluk is gebeurd door een misdaad te plegen. Als het ongeluk is gebeurd doordat een werknemer heeft geprobeerd om zelfmoord te plegen. Of doordat hij is overleden door zelfmoord. Als het ongeluk is gebeurd door auto te rijden nadat de werknemer alcohol had gedronken. Als het ongeluk is gebeurd door drugs te gebruiken. Als het ongeluk is gebeurd door een medische behandeling, die niet nodig was. Als het ongeluk is gebeurd door een oorlog of demonstraties met geweld. Als het ongeluk is gebeurd door een atoomkernreactie. 2008/bl/9949/AGOOS 13.

14 Meestal zijn er ook nog andere uitzonderingen. Bijvoorbeeld bij: Ziektes zoals spit, een hernia, peesschede-ontsteking, spierverrekkingen, zweepslag, een tennisarm of golfersarm. Een ongeluk met een vliegtuig, behalve als de werknemer een passagier was. Gevaarlijke sporten, zoals bungeejumpen, bergbeklimmen, of motorraces. Een ongeluk met een motor van meer dan 50 cc. En als de bestuurder jonger was dan 23 jaar. Het werken met machines waarmee u hout bewerkt. Er kunnen nog meer uitzonderingen zijn. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden. Als de werknemer arbeidsongeschikt is geworden door terrorisme, dan krijgt hij misschien niet de hele uitkering. Krijgen uw werknemers een medische keuring? Voor deze verzekering mogen uw werknemers geen medische keuring krijgen. Welke factoren bepalen de premie? Hoeveel premie u moet betalen, hangt af van: het soort bedrijf dat u heeft. Gaat het bijvoorbeeld om een fabriek of een winkel? de beroepen van uw werknemers. de hoogte van de verzekerde bedragen. De verzekeraar maakt kosten: Kosten van de verzekeraar Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering. En voor de administratie, en voor het geven van informatie aan klanten. Kosten van de tussenpersoon of verzekeringsadviseur Sluit u de verzekering af via een tussenpersoon of verzekeringsadviseur? Dan betaalt de verzekeraar meestal ook een bedrag aan de tussenpersoon of verzekeringsadviseur voor het adviseren en verkopen van de verzekering. Dit noemen we provisie. Wat moet u misschien nog meer betalen? U betaalt de premie meestal per jaar, maar u kunt ook per maand, per kwartaal, of per half jaar betalen. Dan moet u meestal wel iets meer premie betalen. U moet soms ook betalen om een polisblad te krijgen, of om de verzekering te verlengen. Wat mag u van de verzekeraar verwachten? Als de werknemer door een ongeluk overlijdt, betaalt de verzekeraar het afgesproken bedrag. Als de werknemer voor altijd invalide blijft, betaalt de verzekeraar een percentage van het verzekerde bedrag. Dat percentage verschilt per lichaamsdeel of orgaan. Voorbeeld Als een werknemer een duim kwijt is, betaalt de verzekeraar 25% van het verzekerde bedrag. Als een werknemer een pink kwijt is, betaalt de verzekeraar 10% van het verzekerde bedrag. De percentages kunnen per verzekeraar anders zijn. 2008/bl/9949/AGOOS 14.

15 Wanneer blijft een werknemer voor altijd invalide? Een arts onderzoekt de werknemer, en bekijkt voor hoeveel procent de werknemer invalide is. De arts houdt zich aan de regels van de Nederlandse Specialistenverenigingen. Wordt de uitkering tussendoor hoger of lager? Nee, de verzekeraar betaalt meestal een bedrag in een keer. Als de werknemer voor altijd invalide blijft, betalen sommige verzekeraars elke maand een bedrag. Hoe lang duurt de uitkering? De verzekeraar betaalt meestal een bedrag in een keer. Hoe lang duurt de verzekering? U spreekt met de verzekeraar af hoe lang de verzekering duurt. Wanneer kunt u de verzekering stoppen? U moet de verzekering <aantal> maanden van tevoren opzeggen. De opzegtermijn kan bijvoorbeeld twee maanden zijn. Stopt uw verzekering bijvoorbeeld op 1 januari? Dan moet u hem voor 1 november opzeggen. Als u de verzekering niet opzegt, verlengt de verzekeraar hem automatisch. De verzekeraar verlengt de verzekering met het aantal jaren dat uw verzekering duurde. Duurde uw verzekering bijvoorbeeld 3 jaar? Dan verlengt de verzekeraar hem met 3 jaar. Kan de verzekeraar uw verzekering ook stoppen? De verzekeraar kan uw verzekering niet stoppen. Behalve als u fraude pleegt, of als u de verkeerde informatie geeft. Of als u de premie niet of niet op tijd betaalt. Er zijn ook andere situaties waarin de verzekering kan stoppen. Bijvoorbeeld als uw bedrijf samengaat met een ander bedrijf, als iemand anders uw bedrijf overneemt, of als u stopt met uw bedrijf. In de polisvoorwaarden leest u meer over deze situaties. Kunt u de verzekering tussendoor stoppen? Nee. De verzekering geldt zolang u werknemers in dienst heeft. Heeft u geen werknemers meer? Dan stopt de verzekering. Wat zijn uw verplichtingen? Als het nodig is, moet u goed meewerken om te bepalen waardoor de werknemer is overleden. Als er een ongeluk is gebeurd, moet u dat binnen drie maanden aan de verzekeraar laten weten. Als een werknemer is overleden, moet u dat uiterlijk twee dagen voor de begrafenis of crematie laten weten. Als het nodig is, moet de werknemer meteen naar een arts gaan. Hij moet meewerken om beter te worden. En hij moet doen wat de arts zegt. Als de verzekeraar dat nodig vindt, moet de werknemer zich laten onderzoeken door een arts of deskundige. De verzekeraar kiest dan bij welke arts of deskundige u dat moet laten doen. U en de werknemer moeten alle informatie geven die de verzekeraar nodig heeft. Als er iets verandert in uw bedrijf, moet u dit zo snel mogelijk aan de verzekeraar laten weten. Bijvoorbeeld als uw werknemers ander werk gaan doen, of als u andere producten of diensten gaat verkopen. U moet de premie op tijd en helemaal betalen. 2008/bl/9949/AGOOS 15.

16 Als u of de werknemer zich niet aan de afspraken houdt, krijgt de werknemer geen uitkering of een lagere uitkering. Wilt u meer informatie over de verzekeringen van <naam verzekeringsmaatschappij>? Klik dan hier: <link naar productbeschrijvingen>. 2008/bl/9949/AGOOS 16.

17 Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bij elke verzekeraar kunnen de polisvoorwaarden anders zijn. Wilt u meer weten over de verzekering? Lees dan de offerte en polisvoorwaarden. Als u dan nog vragen heeft, kunt u uitleg vragen aan uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe verzekeraars de productwijzer moeten opstellen. Deze productwijzer voldoet aan die regels. Wat is een individuele vaste lasten AOV? Als u arbeidsongeschikt bent, heeft u geen of minder inkomen. Dan kunt u misschien niet meer al uw vaste uitgaven betalen. Met vaste uitgaven bedoelen we de kosten die u elke maand moet betalen, bijvoorbeeld voor de huur van uw huis. Die vaste uitgaven noemen we ook wel vaste lasten. Met een individuele vaste vasten AOV bent u verzekerd voor een aantal vaste uitgaven als u arbeidsongeschikt bent. U krijgt daarvoor dan een uitkering. Voor wie is een individuele vaste lasten AOV? De individuele vaste lasten AOV is voor iedereen die vaste uitgaven heeft: werknemers zelfstandige ondernemers Directeur-Grootaandeelhouders (DGA) vrije beroepsbeoefenaren Welke risico s zijn verzekerd? Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u misschien niet meer al uw vaste uitgaven betalen. Met een individuele vaste vasten AOV bent u daarvoor verzekerd. Wat zijn voorbeelden van vaste uitgaven? kosten van uw huis, zoals huur, rente en aflossing van de hypotheek, en onroerende zaak belasting (OZB). premies van verzekeringen, bijvoorbeeld een levensverzekering, inboedelverzekering of opstalverzekering. rente en aflossing van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. studiekosten van uw kinderen. alimentatie. U moet meestal een minimaal bedrag verzekeren. En u kunt meestal niet meer dan een maximum bedrag verzekeren. In sommige gevallen krijgt u geen uitkering terwijl u wel arbeidsongeschikt bent. Klik daarvoor hier. Ook krijgt u bij veel verzekeringen extra regelingen aangeboden. Klik daarvoor hier. Krijgt u een medische keuring? U moet een vragenlijst over uw gezondheid invullen voordat de verzekering begint. Dit heet een gezondheidsverklaring. Met deze gezondheidsverklaring beslist de verzekeraar of u de verzekering kunt afsluiten. Als de verzekeraar het nodig vindt, kunnen zij vragen om een onderzoek door een arts. Deze onderzoekt soms ook uw bloed. Dit gebeurt meestal als u een hoog bedrag wilt verzekeren. Wie betaalt de keuring? 2008/bl/9949/AGOOS 17.

18 De verzekeraar betaalt de kosten van het onderzoek. Behalve als de verzekeraar iets anders heeft afgesproken met u. Welke factoren bepalen de premie? Hoeveel premie u moet betalen, hangt af van: uw leeftijd uw beroep de hoogte van het verzekerde bedrag de duur van de uitkering het percentage van het verzekerde bedrag dat u krijgt als u voor een bepaald percentage arbeidsongeschikt bent. Dit noemen we de uitkeringsschaal. de wachttijd. Dit is de tijd dat u wel arbeidsongeschikt bent, maar nog geen uitkering krijgt. De verzekeraar maakt kosten: Kosten van de verzekeraar Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering. En voor de administratie, en voor het geven van informatie aan klanten. Kosten van de tussenpersoon of verzekeringsadviseur Sluit u de verzekering af via een tussenpersoon of verzekeringsadviseur? Dan betaalt de verzekeraar meestal ook een bedrag aan de tussenpersoon of verzekeringsadviseur voor het adviseren en verkopen van de verzekering. Dit noemen we provisie. Wat mag u van de verzekeraar verwachten? U heeft recht op een uitkering als u voor een bepaald percentage arbeidsongeschikt bent. Dat percentage staat in de polisvoorwaarden. Vaak kunt u ook kiezen dat u pas een uitkering krijgt als u meer arbeidsongeschikt bent. Dan wordt de premie lager. Dit komt omdat de verzekeraar u dan minder snel een uitkering hoeft te betalen. U verzekert meestal een vast bedrag. Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent, en hoeveel procent van het verzekerde bedrag u dan krijgt. Voorbeeld Als u tussen de 35% en 45% arbeidsongeschikt bent, krijgt u een uitkering van 30% van het verzekerde bedrag. In de polisvoorwaarden staat hiervoor een tabel. Kunt u uw verzekerde bedrag verhogen of verlagen? U kunt uw verzekerde bedrag verhogen. U krijgt dan meestal geen extra medische keuring. Er gelden wel een paar regels. Er is een maximum percentage waarmee u het verzekerde bedrag kunt verhogen. U mag niet arbeidsongeschikt zijn, en u mag het ook niet net geweest zijn. Wilt u het verzekerde bedrag verlagen? Dan moet u aan de verzekeraar laten zien dat uw vaste uitgaven minder zijn geworden. Dan verlaagt de verzekeraar uw verzekerde bedrag. Hoe lang duurt de uitkering? U krijgt een uitkering zo lang als u arbeidsongeschikt bent. Maar de uitkering stopt als u 65 jaar wordt. U kunt ook met de verzekeraar afspreken dat de uitkering eerder stopt, of dat u maar voor een paar jaar een uitkering krijgt. Dan wordt de premie lager. Bij deze verzekering is er ook vaak een wachttijd. Dat is de tijd dat u wel arbeidsongeschikt bent, maar nog geen uitkering krijgt. Hoe lang duurt de verzekering? 2008/bl/9949/AGOOS 18.

19 Wanneer kunt u de verzekering stoppen? U moet de verzekering x maanden van tevoren opzeggen. De opzegtermijn kan bijvoorbeeld twee maanden zijn. Stopt uw verzekering bijvoorbeeld op 1 januari? Dan moet u hem voor 1 november opzeggen. Als u de verzekering niet opzegt, verlengt de verzekeraar hem automatisch. De verzekeraar verlengt de verzekering met het aantal jaren dat uw verzekering duurde. Duurde uw verzekering bijvoorbeeld 3 jaar? Dan verlengt de verzekeraar hem met 3 jaar. U kunt de verzekering stoppen als u geen vaste uitgaven meer heeft. Kijk voor meer informatie in de polisvoorwaarden. U kunt de verzekering niet tussendoor stoppen. Kan de verzekeraar uw verzekering ook stoppen? De verzekeraar kan uw verzekering niet stoppen. Behalve als u fraude pleegt, of als u de verkeerde informatie geeft. Of als u de premie niet of niet op tijd betaalt. Er zijn ook andere situaties waarin de verzekering kan stoppen. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland gaat. In de polisvoorwaarden leest u meer over deze situaties. U spreekt met de verzekeraar af hoe lang de verzekering duurt. Wat zijn uw verplichtingen? Als u arbeidsongeschikt wordt, moet u meteen naar een arts gaan. U moet alles doen om zo snel mogelijk gezond te worden. En u moet stoppen met dingen die niet goed zijn voor uw gezondheid. Als er iets verandert waardoor de premie kan veranderen, moet u dat aan de verzekeraar laten weten. Bijvoorbeeld als u ander werk gaat doen, of als uw vaste uitgaven veranderen. In de polisvoorwaarden staat welke informatie u moet geven. U moet de premie op tijd en helemaal betalen. Als u zich niet aan de afspraken houdt, dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen of uitstellen. Als de verzekeraar de verzekering uitstelt, bent u die tijd niet verzekerd. U moet dan wel premie betalen en misschien nog andere kosten, zoals rente. U moet het op tijd aan de verzekeraar laten weten als u arbeidsongeschikt bent geworden. In de polisvoorwaarden staat wanneer u dat moet laten weten. U moet meewerken aan medisch onderzoek en ander onderzoek om te kijken voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. U moet het aan de verzekeraar laten weten als u langer dan twee maanden naar het buitenland gaat. Als u gekozen heeft voor de WIA-volgende verzekering, moet u de WIA- beschikking aan de verzekeraar sturen. Dat is de brief waarin staat dat u een uitkering krijgt. U moet het ook aan de verzekeraar laten weten als u geen recht meer heeft op een WIA-uitkering. Als u zich niet aan de afspraken houdt, krijgt u geen uitkering of een lagere uitkering. Wilt u meer informatie over de verzekeringen van <naam verzekeringsmaatschappij>? Klik dan hier: <link naar productbeschrijvingen>. 2008/bl/9949/AGOOS 19.

20 Bijlage productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) (informatie wordt op website weergegeven achter doorklikmogelijkheden weergegeven in tekst) Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Dat hangt af van welke beoordeling u kiest. U kunt kiezen uit twee mogelijkheden: Maatschappijbeoordeling. Dit betekent dat de verzekeraar bekijkt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. WIA-volgend. Dit betekent dat het UWV bekijkt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. De beoordeling WIA-volgend is alleen voor werknemers die in loondienst werken. Als u in loondienst werkt, bent u arbeidsongeschikt als u een WIA-uitkering krijgt. Bent u zelfstandig ondernemer, of heeft u gekozen voor maatschappijbeoordeling? Dan bent u arbeidsongeschikt als u door een ziekte of een ongeluk uw werk niet meer goed kunt doen. Welke risico s niet verzekerd? Als u met opzet arbeidsongeschikt bent geworden, of als het uw schuld is dat u arbeidsongeschikt bent geworden. Of als iemand anders u met opzet arbeidsongeschikt heeft gemaakt. Met iemand anders bedoelen we iemand die voordeel heeft bij uw uitkering. Als u arbeidsongeschikt bent geworden doordat u teveel alcohol heeft gedronken, of doordat u drugs heeft gebruikt. Of als u meer medicijnen heeft genomen, dan u van uw dokter moest nemen. Als u arbeidsongeschikt bent geworden doordat u een ongeluk heeft gehad. En het ongeluk is gebeurd doordat u alcohol had gedronken. Als u arbeidsongeschikt bent geworden door een ongeluk met een motor. Dat geldt alleen als u jonger was dan 23 jaar, en de motor had een cilinderinhoud van 50 cc of meer. Als u arbeidsongeschikt bent geworden door een oorlog of demonstraties met geweld. Als u arbeidsongeschikt bent geworden door een atoomkernreactie. Als u in een gevangenis zit, of een zelfde soort instelling. U krijgt ook geen uitkering als uw arbeidsongeschiktheid erger is geworden door een van deze gebeurtenissen. Als u arbeidsongeschikt bent geworden door terrorisme, krijgt u misschien niet de hele uitkering. Wat mag u nog meer van de verzekeraar verwachten? Bij deze verzekering horen vaak extra regelingen. Soms horen ze er niet bij, maar kunt u ze wel verzekeren. Vraag dat aan uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Hieronder staan de regelingen. Meteen verzekerd na inschrijving Er is tijd nodig om te kijken of de verzekeraar u kan verzekeren. Als u zich inschrijft, bent u niet altijd meteen verzekerd. Bij sommige verzekeraars bent u in die tijd wel verzekerd als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeluk. Dit heet voorlopige dekking. U hoeft hier niet extra voor te betalen. De verzekeraar beslist hoe lang de voorlopige dekking duurt. De uitkering is meestal een vast bedrag per dag, maar dit is per verzekeraar anders. Minder premie betalen na het eerste jaar 2008/bl/9949/AGOOS 20.

21 Bent u langer dan een jaar arbeidsongeschikt? Dan hoeft u na dat jaar minder premie te betalen. Het kan ook zijn dat u de premie wel helemaal moet betalen, maar dat u later weer een bedrag terug krijgt. Hoeveel u terugkrijgt, hangt af van hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Uitkering als u overlijdt Als u overlijdt door een ongeluk, krijgt uw familie één keer een uitkering. Ze krijgen dan een uitkering van twaalf keer het verzekerde bedrag van een maand. Ook als u overlijdt door een ziekte, krijgt uw familie dit bedrag. Kijk voor meer informatie in de poliswaarden. Uitkering bij het aanpassen van uw woning Moet u uw woning aanpassen? Bijvoorbeeld omdat u een rolstoel heeft? Dan krijgt u een deel van de kosten vergoed. U krijgt dan niet meer dan een bepaald bedrag. U moet uw woning aanpassen, omdat u arbeidsongeschikt bent. Meestal krijgt u daarvoor een vergoeding van een andere verzekering, maar soms moet u zelf ook een deel betalen. Daarom krijgt u hiervoor een uitkering. Werkloosheid meeverzekeren Bij sommige verzekeraars kunt u werkloosheid meeverzekeren. Dan gelden wel een paar regels: U moet een minimum aantal uren per week voor een werkgever werken. En u moet een vast dienstverband hebben. U krijgt maar voor een bepaald aantal maanden een uitkering. U moet ook een uitkering voor werkloosheid van de overheid krijgen. Op tijd U betaalt de premie meestal per jaar, maar u kunt ook per maand, per kwartaal, of per half jaar betalen. Dan moet u meestal wel iets meer premie betalen. U moet soms ook betalen om een polisblad te krijgen, of om de verzekering te verlengen. 2008/bl/9949/AGOOS 21.

22 Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Bij elke verzekeraar kunnen de polisvoorwaarden anders zijn. Wilt u meer weten over de verzekering? Lees dan de offerte en polisvoorwaarden. Als u dan nog vragen heeft, kunt u uitleg vragen aan uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe verzekeraars de productwijzer moeten opstellen. Deze productwijzer voldoet aan die regels. Wat is een WGA-eigenrisicodragersverzekering? De WGA eigenrisicodragersverzekering is een verzekering voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. Dat betekent dat u de WGA-uitkeringen van uw werknemers zelf betaalt. Met een verzekering voor WGA-eigenrisicodragers krijgt u een vergoeding voor deze uitkeringen. De WGA is een uitkering voor werknemers die voor een deel arbeidsongeschikt zijn. Omdat ze maar een deel arbeidsongeschikt zijn, werken ze wel een deel van de week. Ze doen werk dat ze nog kunnen doen. U krijgt ook een vergoeding voor de uitkeringen van werknemers die helemaal arbeidsongeschikt zijn, maar ze zijn niet voor altijd helemaal arbeidsongeschikt. Voor wie is deze verzekering? De WGA-eigenrisicodragersverzekering is voor werkgevers die zelf de WGA-uitkeringen betalen. En voor werkgevers die dat willen gaan doen. Om eigenrisicodrager te kunnen worden moet u toestemming vragen aan de Inspecteur van de Belastingdienst. Welke risico s zijn verzekerd? U krijgt een vergoeding voor de volgende kosten: WGA-uitkeringen van uw werknemers premies van de werknemersverzekeringen premies voor de zorgverzekeringswet U krijgt van de verzekeraar ook een garantieverklaring. In deze verklaring staat dat u verzekerd bent. Deze verklaring moet u aan de Inspecteur van de Belastingdienst geven. Pas daarna geeft de Inspecteur u toestemming om eigenrisicodrager van de WGA te worden. In sommige gevallen keert de verzekeraar niet uit. Klik daarvoor hier. Ook krijgt u bij veel verzekeringen extra diensten aangeboden. Klik daarvoor hier. Krijgen uw werknemers een medische keuring? Uw werknemers krijgen geen medische keuring voor deze verzekering. Welke factoren bepalen de premie? U betaalt elk jaar een premie. Deze is voor elk bedrijf anders. Hoe berekent de verzekeraar de premie? De verzekeraar vermenigvuldigt het loon per jaar van alle werknemers met een premiepercentage. Dat is de premie die u per jaar moet betalen. Het premiepercentage berekent hij meestal door te kijken naar: Hoe oud uw werknemers zijn. Het soort bedrijf dat u heeft. Gaat het bijvoorbeeld om een winkel of een fabriek? Het aantal werknemers dat al eerder arbeidsongeschikt werd. 2008/bl/9949/AGOOS 22.

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Actua Assuradeuren B.V. Versie januari 2009 Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. U leest wat dit voor

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer collectieve Ongevallen- verzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve Ongevallen- verzekering voor werknemers collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers. WGA betekent Regeling werkhervatting

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over productwijzer

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid)

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de collectieve

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers.

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers inkomensverzekeringen. augustus 2008

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers inkomensverzekeringen. augustus 2008 Handleiding bij het invoeren van de productwijzers inkomensverzekeringen augustus 2008 1 Inleiding Toelichting In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche is door

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering (BBV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Betalingsbeschermingsverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Module Verzuim

Veelgestelde vragen Module Verzuim Wat is een ziekteverzuimverzekering? Als werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet de werkgever hun loon doorbetalen. Met deze verzekering krijgt de werkgever een vergoeding voor deze kosten. Voor

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (basis)

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (basis) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (basis) 32 Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (basis) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Verzekering WGA-eigen risicodragers

Verzekering WGA-eigen risicodragers Productwijzer Verzekering WGA-eigen risicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigen risicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Productwijzer. Carrière Stop Polis

Productwijzer. Carrière Stop Polis Carrière Stop Polis Productwijzer Carrière Stop Polis Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Carrière Stop polis. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering productwijzers levensverzekeringen, Algemene Ledenvergadering d.d. 18 juni 2008 Productwijzer Kapitaalverzekering In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de kapitaalverzekering.

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

Productwijzer. Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart)

Productwijzer. Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Productwijzer Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt.

Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt. Productwijzer iq Life zzp ers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over deze verzekering. U leest wat dit voor soort verzekering is. Bij elke

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Erfrente

Productwijzer Erfrente Productwijzer Erfrente Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de erfrente. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de premie en wat doet de

Nadere informatie

Productwijzer Spaarhypotheekverzekering

Productwijzer Spaarhypotheekverzekering Spaarhypotheekverzekering Productwijzer Spaarhypotheekverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de spaarhypotheekverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Productwijzer Uitvaartverzekering

Productwijzer Uitvaartverzekering Uitvaartverzekering Productwijzer Uitvaartverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de uitvaartverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Allianz. Wagenparkmanagement. Arbeidsongeschiktheids- verzekeringen. Zekerheid over uw eigen inkomen. Allianz Inkomensverzekeringen

Allianz. Wagenparkmanagement. Arbeidsongeschiktheids- verzekeringen. Zekerheid over uw eigen inkomen. Allianz Inkomensverzekeringen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Erfrente

Productwijzer Erfrente Erfrente Productwijzer Erfrente Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de erfrente. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de premie en wat

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Inhoud Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? pagina 3 U kiest voor flexibiliteit pagina 5 U verzekert zich voor

Nadere informatie

Productwijzer Naturauitvaartverzekering

Productwijzer Naturauitvaartverzekering Naturauitvaartverzekering Productwijzer Natura-uitvaartverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de natura-uitvaartverzekering. Welke risico

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Ziekteverzuimverzekering

Ziekteverzuimverzekering Ziekteverzuimverzekering Waar is deze verzekering voor? Voor wie is deze verzekering? Is uw werknemer ziek? Dan bent u verplicht om de eerste twee jaar van zijn ziekte het loon door te betalen. Daarnaast

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? U raakt arbeidsongeschikt. Of u verliest uw baan. Dat betekent dat uw

Nadere informatie

Productwijzer Natura-uitvaart- verzekering

Productwijzer Natura-uitvaart- verzekering Productwijzer Natura-uitvaart- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de natura-uitvaartverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008 Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen augustus 2008 1 Inleiding Toelichting In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche is door

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

(AOV) voor zelfstandig ondernemers

(AOV) voor zelfstandig ondernemers De AOV voor zelfstandig ondernemers Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders en mensen in vrije beroepen. Alleen de bijstand blijft over als u een

Nadere informatie

Productwijzer Uitvaartverzekering

Productwijzer Uitvaartverzekering Uitvaartverzekering Productwijzer Uitvaartverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de uitvaartverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

De AOV voor zelfstandig ondernemers

De AOV voor zelfstandig ondernemers Pag. 1/5 Delta Lloyd Schadeverzekering NV / September / 2011 De AOV voor zelfstandig ondernemers O 01.1.04-0911 Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders

Nadere informatie

Onbezorgd blijven wonen

Onbezorgd blijven wonen Onbezorgd blijven wonen 2 3 Prettig blijven wonen bij financiële tegenslag U staat op het punt een huis te kopen of te huren. Zorgvuldig weegt u af of u naast uw vaste lasten voldoende financiële middelen

Nadere informatie

Productwijzer Direct ingaande lijfrente

Productwijzer Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Productwijzer Direct ingaande lijfrente Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de direct ingaande lijfrente. Welke risico s

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de ongevallenverzekering

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer U heeft een onderneming en met de opbrengsten kunnen

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Rechten & Plichten WGA eigenrisicoverzekering

Inhoudsopgave. Rechten & Plichten WGA eigenrisicoverzekering Rechten & Plichten WGA eigenrisicoverzekering 01-2018 Inhoudsopgave 1 Samengevat 3 1.1 Over welke verzekering gaan deze Rechten & Plichten? 3 1.2 Wie is verzekerd? 3 1.3 Wat is verzekerd? 3 1.4 Wie is

Nadere informatie

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht)

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht) Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid Inloop In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding. 2 Verzuim door ziekte. 3 Vergoedingen. 4 Betaling kosten en overige dienstverlening. 5 Nog meer niet verzekerd

Inhoud. 1 Inleiding. 2 Verzuim door ziekte. 3 Vergoedingen. 4 Betaling kosten en overige dienstverlening. 5 Nog meer niet verzekerd Inhoud 1 Inleiding 1.1 Wanneer gelden deze voorwaarden? 1.2 Welke werknemers verzekert u bij ons? 1.3 Wie zijn uw werknemers? 2 Verzuim door ziekte 2.1 Wanneer is sprake van verzuim door ziekte? 2.2 Binnen

Nadere informatie

WZV 9. Inhoud. 1 Inleiding. 2 Verzuim door ziekte / nog meer plichten. 3 Vergoedingen. 4 Betaling kosten en overige dienstverlening

WZV 9. Inhoud. 1 Inleiding. 2 Verzuim door ziekte / nog meer plichten. 3 Vergoedingen. 4 Betaling kosten en overige dienstverlening WZV 9 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Wanneer gelden deze voorwaarden? 1.2 Welke werknemers verzekert u bij ons? 1.3 Wie zijn uw werknemers? 2 Verzuim door ziekte / nog meer plichten 2.1 Wanneer is sprake van verzuim

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ZW-Eigen risicodragen Model ZW ERD 01 Versie 2015

Bijzondere Voorwaarden ZW-Eigen risicodragen Model ZW ERD 01 Versie 2015 Bijzondere Voorwaarden ZW-Eigen risicodragen Model ZW ERD 01 Versie 2015 De dekking ZW-Eigen risicodragen is een aanvulling op de ziekengeldverzekering. Voor de ziekengeldverzekering gelden de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers. Zorgeloos ondernemen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers. Zorgeloos ondernemen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Zorgeloos ondernemen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Univé 2 Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting 2 Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie