Opleiding en cursussen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding en cursussen"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE Drs. C.J.W.M.Doesburg RA Naam : Lian Doesburg Voornamen : Cornelia Johanna Wilhelmina Maria Geboortedatum en plaats : 30 augustus 1971 te Waalwijk Adres : Voorweiden 49 Postcode en plaats : 5142 EX Waalwijk adres : Burgerlijke staat : Gehuwd Opleiding en cursussen Atheneum A aan het Dr Mollercollege in Waalwijk HEAO Bedrijfseconomie Avans Hogeschool s-hertogenbosch Doctoraal Information Management afstudeerrichting Accountancy NIvRA/Nyenrode 2006 Masterclass Management Control (Universiteit Maastricht) 2007 Masterclass Strategic Management NCOI 2012 Prince 2 Foundation Het spreekt voor zich dat ik, door het volgen van diverse seminars en (korte) opleidingen de afgelopen jaren heb voldaan aan de door het NIvRA opgelegde verplichting voor permanente educatie. Nevenactiviteiten Mei heden Lid van de Raad van Toezicht van praktijkschool MET te Waalwijk Vanaf mei 2013 maak ik onderdeel uit van de 7 hoofdige Raad van Toezicht, die als taak heeft toezicht te houden op het bestuur van deze praktijkschool met 220 leerlingen. Werkervaring 1 oktober 2010 heden Interim freelance professional bij DOESBURG interim-advies-training Als (financieel)interim manager bied ik een opdrachtgever een tijdelijke oplossing voor de invulling van de (financiële) functie ten behoeve van een vervanging of project. Naast mijn inhoudelijke kennis breng ik daarbij ook een behoorlijke dosis mensgerichtheid, enthousiasme en communicatieve vaardigheden mee. Ik verwijs graag naar mijn website voor meer uitgebreide informatie. Projecten: Doorlopend vanaf november 2010: Docent bij AVANS Hogeschool te s-hertogenbosch Op de academie voor Financieel Management (AFM) geef ik 1 dag in de week college management control, management accounting en audit & assurance aan 3e en 4e jaars voltijd- en deeltijdstudenten van de richting accountancy en bedrijfseconomie. Daarnaast ben ik examinator voor afstudeerzittingen. Naast mijn doorlopende taken binnen Avans ben ik vanaf mei van dit jaar lid van de werkgroep voor de curriculumvernieuwing. Vanuit het College van Bestuur is aan de academies Bedrijfs-economie en Accountancy van Avans s-hertogenbosch en Breda de opdracht gegeven samen een nieuw curriculum te maken voor beide opleidingen. -1-

2 Dit betekent dat de totale opzet van de opleiding tegen het licht wordt gehouden, uitgaande van het beeld van de toekomstige studenten en het toekomstig werkveld. Deze toch al niet eenvoudige opdracht wordt bemoeilijkt door de (opgelegde) intensievere samenwerking tussen deze tot op dit moment zelfstandig functionerende academies. Ik ben in deze projectgroep gevraagd om vanuit mij ervaringen in het werkveld tegenwicht te bieden aan de in overvloed aanwezige onderwijskundige ervaring bij andere projectgroepleden. Naast mijn intrinsieke motivatie een bijdrage te willen leveren aan (verbetering van) het onderwijs, vind ik dit proces erg leerzaam en interessant en is de van mij gevraagde (positief) kritische houding me op het lijf geschreven! Doorlopend vanaf maart 2012: Trainer financiën voor non-financials De door mij zelf ontwikkelde training financiën voor non-financials bied ik zowel aan op basis van het concept van open inschrijving als ook als in-house variant voor bedrijven. Het betreft een compacte training waarbij non-financials inzage krijgen in de beginselen van financiën zoals het lezen van balans en resultatenrekening en het begrijpen van de samenhang ertussen, inzicht in liquiditeit en het begrip rondom diverse soorten kosten en kostprijsberekening. Augustus 2014 heden Energyst BV Als corporate accounting and reporting manager a.i. fungeer ik als overbrugging tussen de vertrekkende en de nieuwe manager. Mijn opdracht is om vanaf augustus 2014, het moment dat de vertrekkende manager zijn baan had opgezegd zoveel mogelijk van zijn kennis te absorberen en vast te leggen in een overdrachtsdocument. Energyst is een groeiende, internationaal georiënteerde onderneming, waardoor de corporate accounting and reporting manager leiding geeft aan een internationaal team dat verspreid over de wereld kantoor houdt. Internationale tax-issues en de wereldwijde verzekeringsportefeuille zijn een wezenlijk onderdeel van deze functie, naast de standaard verantwoordelijkheidsgebieden als consolidatie, jaarrekening en belastingaangifte. Door de snelle (vaste) invulling van deze positie is dit absorberen en vastleggen vanaf 1 oktober naadloos overgegaan in het inwerken van de nieuwe manager. Juni heden: Duran Audio BV Omdat Duran als echt MKB bedrijf sinds kort onderdeel is van een (beursgenoteerd) concern komen er zaken op hen af die niet zozeer te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken, maar een meer formeel karakter hebben. Denk hierbij aan SOX, gewijzigde kostprijsberekening, transferpricing en rapportages in US GAAP. In samenwerking met andere professionals ondersteun ik Duran in dit proces afhankelijk van behoefte. September April 2014: Sabbatical Veel mensen hebben plannen om meer van de wereld te zien dan kan in een normale vakantie en wij hebben besloten het gewoon maar te doen! Even helemaal los van alles en het opdoen van nieuwe indrukken en ervaringen was fantastisch! We bezochten in deze periode China, Nepal, Dubai, Australië, Nieuw-Zeeland en Thailand. Juni 2012-Juni 2013: EDCO Eindhoven BV Bij EDCO heb ik in deze periode 3 opdrachten vervuld: Projectmanager implementatie douane-entrepot (Februari -juni 2013) Gedurende de laatste periode van het jaarrekeningtraject ben ik gestart als projectmanager voor het douane-entrepot waarvoor EDCO vergunning wil aanvragen. In dit project ben was verantwoordelijk voor het bewaken van de planning als ook zorgen dat de interne werkzaamheden die hiervoor gedaan moeten worden (procedurebeschrijvingen, interface ERP systeem) door de betreffende personen gebeuren. Daarnaast was ik de contactpersoon richting zowel de douane als ook de -2-

3 externe adviseur. In juni heb ik mijn werkzaamheden overgedragen aan een interne opvolger, aangezien EDCO besloot dit traject over de zomerperiode heen te tillen en ik vanaf september niet meer beschikbaar was. Projectmanager jaarrekening (November Maart 2013) Na de start van de nieuwe finance manager heb ik in deze periode met name aandacht gehad voor het optimaliseren van traject van de jaarrekening. Ik heb dit als een project opgepakt, waarbij ik zowel verantwoordelijk was voor de oplevering van de balansdossiers, het schrijven van de jaarrekeningen als ook het in goede banen leiden van de daarop volgende accountantscontrole. Met name het achtervolgen van mensen voor het opleveren van de juiste stukken c.q. het beantwoorden van vragen als ook het voorkomen van onnodige vragen vanuit accountantszijde waren hier onderdeel van. Doel en uitkomst van dit project was een aanzienlijke kostenbesparing. Finance manager a.i. (Juni - November 2012) Vanaf half juni 2012 tot eind november vervulde ik op interim basis de functie van Finance Manager. Dit betekende in het kort gezegd het professionaliseren en standaardiseren van de financiële functie in deze sterk groeiende onderneming en het ondersteunen van de CFO bij het vinden van een nieuwe finance manager. December Juni 2012: Financial Controller bij Partner Logistics Europe Vanaf half december 2010 ondersteunde ik bij het afwerken van de jaarrekeningen 2009, 2010 en 2011 waar ik, door het vertrek van anderen, ook eindverantwoordelijk voor werd. Door de complexiteit van de organisatie-, financierings- en aandeelhoudersstructuur en de wankele financiële situatie een hele klus waarbij ik al mijn kennis en ervaring kan inzetten. Daarnaast was ik betrokken bij het opstellen van de verschillende rapportages richting raad van commissarissen, bankiers en mogelijke investeerders. Om de uitdagingen van deze opdracht in een aantal steekwoorden samen te vatten: SAP, impairment, GAAP verschillen, achterstanden, Engelstalige verslaglegging, coördinatie verschillende accountantsteams, deadline, due diligence, financierings- en liquiditeitsproblemen en communicatie! November 2010: Trainer Libémacademy Dit betreft een één-daags vervolg op de basistraining financieel management. Op verzoek van Libéma heb ik ook deze training ontwikkeld, inclusief cases en een afsluitende toets. In het najaar van 2010 is deze training door mij in een aantal dagen verzorgd voor circa 70 cursisten. November 2002 tot Oktober 2010 Concern Controller bij Libéma Exploitatie B.V. in Rosmalen Als concern controller was ik financieel eindverantwoordelijk voor zowel de exploitatie- als vastgoedkant van het dga-concern en lid van het MT van de holding. Aangezien controlling bij Libéma niet afgescheiden is van het dagelijkse administratieve proces, was ik tevens leidinggevend aan de (gecentraliseerde) financiële administratie (20 fte). Bij mijn in dienst treding in 2002 lag er een flinke uitdaging om de financieel-administratieve kant van het concern te professionaliseren en te optimaliseren. Door deze optimaliseringsslag kon een directe besparing op de accountantskosten worden gerealiseerd van 75%(!). Naast het realiseren van uniforme, tijdige, juiste en betrouwbare managementinformatie zijn er ook grote stappen gemaakt in optimaliseren van de juridische, fiscale en bancaire positie. Hierdoor is mijn kennis en ervaring op deze terreinen goed ontwikkeld. Daarnaast is het Libéma-concern altijd in beweging zodat ik tijdens mijn dienstverband te maken heb gehad met zowel verkoop, aankoop, als opstart van nieuwe bedrijven. Ik was in deze gevallen zowel betrokken bij de beslissing als ook bij operationele uitvoering van die beslissing. Naast mijn financiële verantwoordelijkheid voel ik me sterk betrokken bij de personele kant van de organisatie en de ontwikkelingen die deze doormaakt. Bij doorgevoerde -3-

4 reorganisaties ben ik intensief betrokken geweest bij de opzet van de nieuwe organisatie, de bijbehorende processen en de benodigde bemensing. Binnen de Libémacademy, het intern opleidingsprogramma van Libéma, verzorgde ik zowel de stafmodule F&A (over procedures, verantwoordelijkheden en rapportages) als een cursus financieel management. Deze door mij zelf ontwikkelde cursus financiën voor non-financials behandelt in een aantal dagdelen basic-onderwerpen als balans en resultatenrekening lezen, kostprijsberekening, break-even analyse, investeringsanalyse en budgettering. De cursus werd goed ontvangen en blijkt in een latente behoefte te voorzien. November 1993 tot November 2002 Deloitte Accountants in s-hertogenbosch In de negen jaar dat ik bij Deloitte Accountants werkzaam ben geweest, van assistent tot manager audit, ben ik bij veel cliënten betrokken geweest en heb zo de mogelijkheid gehad mijn kennis en ervaring breed op te doen; van grote not-for-profit organisaties tot kleine familiebedrijven. Naast de audit werkzaamheden voor cliënten en het uitvoeren van behoorlijk wat bijzondere onderzoeken (due diligence en aandelenwaardering), lag mijn interesse ook op andere, meer algemene, vlakken. Om deze reden heb ik me, zeker de laatste jaren van mijn dienstverband, nog met meer zaken bezig gehouden, anders dan alleen uren produceren : Opzetten en implementeren projecten ter verbeteren van de interne communicatie Doceren bij interne cursussen Voorbereiden en voorzitten vaktechnische vergaderingen Deelname aan werkgroep ter verbetering van de audit-software (elektronisch dossier) Mentor en stagemeester Personeelszaken zoals sollicitatie- en beoordelingsgesprekken Augustus 1993 tot November 1993 Beleidsmedewerker afd. Financiën Gemeente Waalwijk Deze hele korte periode, direct na het afronden van mijn HEAO opleiding, ben ik werkzaam geweest op de afdeling financiën van de gemeente Waalwijk. Bij aanvang van de werkzaamheden bleek echter al snel dat er eigenlijk geen werk voor mij was, maar dat de vacature alleen was ingevuld omdat daar nu eenmaal budget-ruimte voor was. Ik ben dus snel op zoek gegaan naar iets anders, want de hele dag werk zoeken, was (en is) niets voor mij! Specifieke ervaring: Professionaliseren van de financiële functie waardoor managementinformatie verbetert en accountantskosten aanzienlijk kunnen worden verlaagd Due dilligence trajecten zowel voor aankoop als verkoop Intensieve betrokkenheid bij (re)organisatievraagstukken All-round kennis ten aanzien van vraagstukken in een dga-structuur Intensieve contacten met de bankier omtrent financiering Goed ontwikkelde fiscale kennis Doceren bij interne cursussen Persoonlijke kenmerken: Teamrol: Binnen een team heb ik een doelgericht focus, maar ben ik ook vaak bindend en organiserend, met een goede balans tussen flexibiliteit, eigen verantwoordelijkheden van (andere) teamleden en beheersbaarheid. Communicatiestijl: Open en eerlijk met een goede balans tussen persoonlijk en zakelijk. Managementkwaliteiten: Resultaatgericht met daarbinnen ook aandacht voor de mens. Door delegeren en coachend leidinggeven probeer ik mijn mensen maximaal te stimuleren en er uit te halen wat er in zit. Persoonlijke kwaliteiten: Snelle denker, empatisch, flexibel, open en eerlijk, betrouwbaar en stressbestendig. Academisch werk- en denkniveau. -4-

5 Vrije tijd Sport Al sinds mijn jeugd badminton ik in competitieverband. Daarnaast ga ik, naast een aantal maal hardlopen ook minimaal eens per week naar de sportschool om mijn conditie op peil te houden. Bestuur badmintonvereniging Als je al zo lang bij een vereniging bent, kan het niet anders dan dat je ook bestuurswerk doet. Met veel plezier bestier ik nu een aantal jaar het secretariaat van de vereniging, nadat ik eerder actief ben geweest binnen de technische commissie en de ledenadministratie heb verzorgd. Ook organiseer ik als lid van de recreatiecommissie toernooitjes en gezellige activiteiten. Verder nog.. Uit eten gaan is voor ons de ultieme manier van ontspannen en genieten van het leven. Mijn man mag ook zelf graag koken, dus we hebben vaak vrienden over de vloer om te genieten van zijn kookkunsten. Ook vinden we het leuk om zo veel mogelijk van de wereld te zien. Zowel actief als meer cultureel maar altijd beperkt georganiseerd en dus veel op eigen houtje om zo die steden of landen echt te beleven. -5-

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

IN HET PUBLIEK BELANG

IN HET PUBLIEK BELANG IN HET PUBLIEK BELANG MAATREGELEN TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT EN ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE WERKGROEP TOEKOMST ACCOUNTANTSBEROEP In het publiek belang - Samenvatting 1 IN HET PUBLIEK

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief?

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief? Sollicitatiebrief Waarom een goede sollicitatiebrief? In de sollicitatiebrief geef je aan dat je in aanmerking wilt komen voor een baan bij een potentiële werkgever. Aangezien de sollicitatiebrief samen

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Tijd voor zorg, zorg voor tijd

Tijd voor zorg, zorg voor tijd V&VN Praktijkprofiel Tijd voor zorg, zorg voor tijd belangrijke vaardigheden om goed om te gaan met tijd in de zorg Gabriëlle Verbeek praktijkprofiel Tijd voor zorg, zorg voor tijd 1 Colofon Auteur: Gabriëlle

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie