B. (Bart) J.M. van Gaal. : Interim- programma- en projectmanager

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B. (Bart) J.M. van Gaal. : Interim- programma- en projectmanager"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE B. (Bart) J.M. van Gaal Personalia Naam : B. (Bart) J.M. van Gaal Geboortedatum : Geslacht : M Woonplaats : UDEN Telefoonnummer : Inzetbaar als : Interim- programma- en projectmanager Profielschets De heer Van Gaal is een senior programma- en projectmanager, doelgericht rekeninghoudende met de omgeving waarin het resultaat neergezet wordt. Weet, indien nodig, om te gaan met tijdsdruk, maar ook met politiek complexe multidisciplinaire omgevingen. Veel ervaring op het gebied van sturing en controle van organisaties en processen. In het bijzonder met het analyseren en verbeteren van bestaande processen. Daarnaast heeft de heer Van Gaal ervaring in het managen van diverse soorten crisissen. Zijn dyslexie heeft hem gemaakt tot een analyticus met een op de toekomst anticiperende blik. Hij heeft ruime ervaring binnen de rijksoverheid, lokale overheid en bij non-profitorganisaties alsmede in het bedrijfsleven. Specialismen Programmamanagement Projectmanagement Crisismanagement Coachen van projectleiders Procesanalyse en ontwikkeling Onderhandelen Modereren

2 Opleidingen en trainingen Opleidingen Diploma Logistiekmanager Fontis Hogeschool 1998 Ja Bedrijfskunde Leergangen TU Eindhoven 1997 Ja Trainingen en cursussen Diverse opleidingen op het gebied van organisatiekunde, Projectmanagement en ICT. (w.o. Prince II) Ervaringen binnen projecten met de volgende ICT producten Leverancier Producten Software Oracle Database 8,9,10 Portal Business Suite AQ adaptor ESB Siebel OBI Be-informed Be-informed IBM MQ Microsoft SQL server SQL Java Frontpage Exchange Office 3.11 tot 2007 Access Dynamics Share Point Frame work Citrix Citrix div. versies Novell Novell vanaf Els2 Group wise Open Enterprice Server Hardware HP VMS SAN Servers voor MS Sun Unix IBM AIX Lidmaatschappen IPMA-nl, Projectmanagement Instituut ORM Nederlandse Orde van Register Managers Baroma pagina 2 van 8

3 Neven Docent bij in house projectmanagementcursussen van diverse organisaties (KPN, Imtech, Coach en Train, LNV). Advisering aan MKB-ers ten behoeve van beleidszaken en overnames. Branchekennis Overheid en publieke sector Gemeenten Non-profitorganisaties Bedrijfsleven Onderwijs Ervaringsjaren 16 jaar 13 jaar 16 jaar 17 jaar 1 jaar Baroma pagina 3 van 8

4 Werkervaring Periode : februari 2008 februari 2009 Organisatie : Ministerie van Justitie IND Projectnaam : INDIGO : Team lead van de architecten. Geef leiding aan de groep architecten die voor het gehele programma de architectuur neerzet. Inclusief de architectuur voor het DWH. Een Siebel / Be-Informed implementatie waarbij de know en de flow gescheiden worden. Conversie manager. Zorg voor een goede overgang met een opgeschoonde dataset. Periode : September 2007 januari 2008 Organisatie : Hoge School Edith Stein Projectnaam : Vernieuwing Functie : Interim Hoofd Facilitaire Dienst / Automatisering Periode : November 2006 Juli 2007 Organisatie : Arboduo B.V. Projectnaam : Vernieuwing Functie : Interim Hoofd Automatisering : Geef leiding aan de afdelingen onderwijs ondersteuning, huishoudelijke dienst en ICT. Ondersteun het kwaliteitsverbeteringsprogramma. Geef richting aan de verandering op ICT gebied. Werk het nieuw te werven hoofd in op deze functie. : Geef leiding aan de afdeling, adviseer en beschrijf de toekomstige besturing van de afdeling ICT. Geef leiding aan het vervolmaken van de website. Stel een functieprofiel op voor het volgende hoofd automatisering. Consulteer de programmamanager vernieuwingen op de gebieden van Architectuur, Telefonie (VOIP), Pakketselectie, (out)sourcing en met name op programma- en projectmanagement. Periode : Maart 2005 November 2006 Organisatie : Provincie Noord-Brabant. Projectnaam : IPM Functie : Adviseur implementatie programma- en projectmanagement Periode : augustus 2005 februari 2006 Organisatie : UWV Projectnaam : Sonar voor RC UWV Functie : Adviseur : Adviseer bij het onderzoek naar het werken in een matrix binnen de organisatie als onderdeel van het programma IPM. Definieer richtlijnen voor het werken in een matrix. Geef advies zowel op organisatorisch vlak als op mogelijke automatiseringsoplossingen. Geef aan hoever het in de organisatie staat met de vertaling van de visie (hoe) naar de gekozen richting (wat). Zorg er voor dat de adviezen door de lijn kunnen worden opgepakt. : Onderzoeken of de front-office applicatie Sonar van het CWI ook ingezet kan worden voor het werkdeel bij de UWV. Dit in een advies verwerken aan de Raad van Bestuur UWV. Baroma pagina 4 van 8

5 Periode : Oktober 2005 december 2005 Organisatie : UWV Projectnaam : POC werkgeverstelefoon : Het doormiddel van workshops definiëren hoe er een POC met Siebel voor de werkgeverstelefoon UWV zou uit kunnen zien. Periode Februari 2005 maart 2006 Organisatie : CWI Projectnaam : Sonar Functie : Programmamanager OIS (Ordina, IBM, Siebel) : Het bouwen en getest opleveren van een front-office applicatie t.b.v. het primaire proces. Managen van de omgeving en pro-actief verbetervoorstellen doen. Organisaties van klant en beheer (Ordina) dichter bij elkaar brengen. Periode : September 2004 februari 2005 Organisatie : Gemeente Leiden Projectnaam : Vastgoed Periode : Juli 2004 November 2004 Organisatie : Gemeente Leiden Projectnaam : Parkeergarage Aalmarkt : Het gehele vastgoedbezit van de gemeente in kaart brengen en een geaccepteerd actief vastgoedbeleid ontwikkelen en implementeren binnen de gedecentraliseerde organisatie. : Binnen het stadsvernieuwingsproject Aalmarkt is rekening gehouden met een parkeergarage. Voer een quickscan uit op berekeningen die de afgelopen jaren gemaakt zijn en completeer ze op basis van reële bouwkosten en zet ze uit in de tijd tot de oplevering. Periode : Februari 2004 juli 2004 Projectnaam : Consolidatie VMS : Binnen het Ministerie werd door de ver doorgevoerde zelfstandigheid van de directies gebruik gemaakt van 53 zwaardere computers. In 2005 wordt de decentralisatie van de computerfaciliteiten opgeheven. Ter voorbereiding op deze centralisering werd de opdracht verstrekt om uit te zoeken welke consolidatie nu al mogelijk was en deze dan door te voeren. Dit had tevens een kostenbesparend effect. Periode : December 2003 Juni 2004 Projectnaam : Redesign regelingsproces RBV en senior organisatie adviseur : Herontwikkelen van een besturingsfilosofie, het vertalen naar een Inrichting van de administratieve organisatie en het ontwikkelen van instrumenten voor planning en controle. Periode : Augustus 2003 Mei 2004 Organisatie : Ministerie, LNV, DR Projectnaam : Opstellen van de EU - declaratie AI (Vogelpest) : Declareer in Brussel (EU) de co-financiering van de kosten van uitvoering en schadeloosstelling binnen de gestelde tijd. Baroma Opgesplitst in de diverse declaratiegebieden. pagina 5 van 8

6 Periode : Oktober 2003 Mei 2004 Organisatie : Ministerie, LNV, DR Projectnaam : Voorbereiding management op diverse reorganisaties Functie : Senior organisatie adviseur : Ontwikkel een methode om het gehele management van de DR voor te breiden op de 4 ingrijpende veranderingen die lopen of op stapel staan met als doel dat de mensen in en de organisatie zelf zo min mogelijk schade oplopen. Periode : Maart 2003 Oktober 2003 Projectnaam : Crisis AI, (kippengriep) Functie : Crisismanager, hoofd regiebureau : Het regiebureau DR is de spil tussen het beleid en de uitvoering in de crisis. DR heeft tijdens de crisis een 5-tal vestigingen geactiveerd om werkzaamheden uit te voeren met name t.b.v. de financiële afwikkeling van de crisis. Het hoofd van het regiebureau heeft de verantwoordelijkheid voor het vertalen, uitzetten en monitoren van de beleidslijnen binnen de verschillende aandachtsgebieden (contractonderhandelingen, schadeloosstelling aan boeren/hobbydierhouders, inhuur tijdelijk personeel, dossiervorming enz). Periode : Januari 2003 April 2003 Projectnaam : Implementatie Tan-codes systeeem : Lever binnen 4 maanden een nieuw te ontwikkelen Tan-code systeem op en implementeer dit in de nog in ontwikkeling zijnde Web-applicatie voor de GDI subsidie aanvraag. Zorg voor goede documentatie en richt het proces en de organisatie er voor in. Periode : Mei 2002 December 2002 Projectnaam : Onderzoek gebruik PKI (elektronische handtekening) Functie : Senior organisatie adviseur : Onderzoek de mogelijkheden en de daarbij behorende kosten om als LNV gebruik te gaan maken van een elektronisch handtekeningensysteem. Hierbij rekening houdend met de EUen nationale regelgeving. Onderzoek tevens of samenwerking met andere ministeries mogelijke voordelen oplevert. Periode : Maart 2002 December 2002 Projectnaam : Model Uitvoeringsproces (MUP) Functie : Senior organisatie adviseur : Beschrijf in een generiek model het proces van de uitvoering subsidieverstrekking waarin zoveel mogelijk subsidies verwerkt kunnen worden. Baroma pagina 6 van 8

7 Periode : Februari 2002 juli 2004 Projectnaam : Professionaliseren Projectmanagement Functie : Programmamanager, Coach, Senior organisatie adviseur. Periode : Juni 2001 Januari 2002 Organisatie : KPN, LL Projectnaam : Kostenbesparing LL Functie : Programmamanager : Breng doormiddel van coachen een vaste projectstructuur aan bij medewerkers binnen de projectleiderspool van DR, zodanig dat men geen verschil ziet tussen eigen en externe projectleiders. Uit de samenwerking met IFA, ICT-pool, BHF, het Loket en DBR is een virtuele projectleiderspool ontstaan, die gezamenlijk PRINCE II hebben gekozen als standaard projectmanagementmethode. Om ook aandacht te geven aan de zachte kant van het projectmanagement is er gekozen om de standaard PRINCE II training uit te breiden met een deel van de aspecten uit Projectmatig Creëren. : Benoem door intensief onderzoek, kosten besparende maatregelen die dan wel structureel dan wel initieel het kosten niveau met 40 miljoen laten dalen. Er is een kostencalculatie model opgezet per product wat heeft geleid tot een besparing van 41 miljoen structureel. Periode : Januari 2001 November 2001 Organisatie : De Lage Landen, Translease Projectnaam : Invoering Euro Functie : Programmamanager : Geef leiding aan alle aspecten van de invoering van de Euro. Klantcommunicatie tot en met conversie van de systemen. Periode : Maart 2001 Mei 2001 Organisatie : Gemeente Jacobswoude Projectnaam : Vliegtuigruiming 2 e wereldoorlog Functie : Programmamanager : Geef leiding aan de gehele ruimingsoperatie namens de gemeente en alles wat daar mee te maken heeft, met name de communicatie. Periode : Februari 2001 Oktober 2001 Organisatie : 25 Gemeenten Rijnland en Regionale Brandweer Projectnaam : HSL tracé Openbare Orde en Veiligheid en Bouwtechnische aangelegenheden Functie : Moderator : Het bereiken van consensus op de diverse onderwerpen. Het voorzitten van de vergaderingen met alle betrokken partijen. Periode : April 2000 Januari 2001 Organisatie : KPN, Netwerkbouw Projectnaam : Bouw Global Crossing Nederland en België Functie : Coach Programmamanager : Help de programmamanager het vastgelopen project vlot te trekken en de relatie met de klant te verbeteren. Beperk het financiële risico voor KPN. Richt je o.a. op het documentatiemateriaal naar de klant. Baroma pagina 7 van 8

8 Periode : December 1999 Mei 2000 Organisatie : Gemeente Leiden Projectnaam : Bomruiming Rijnsburgerbrug : Geef leiding aan de zoekactie naar het projectiel in de binnenstad. Bereid de mogelijke stadsontruiming en de gevolgen van een explosie voor. Train alle betrokken instanties. Periode : November 1999 December 1999 Organisatie : Contigo Projectnaam : Marktonderzoek naar projectmanagement markt in Hongarije Functie : Senoir organisatie adviseur : Onderzoek en beschrijf de haalbaarheid om in Hongarije in de huidige markt detachering van projectmanagers te starten. Benoem de risico s en kijk met name naar het cultuursaspect. Periode : 1994 tot heden Organisatie : Diverse profit en non-profit organisaties Projectnaam : Diverse niet verder uitgewerkte projecten : LNV: Ontwikkeling interface en implementatie ervan. LNV: Invoering baten en lastenstelsel BZK; Advisering Shared Services HRM LNV: Onderzoek naar Handterminal tijdens crisissen PSV: Reorganisatie Facilitaire organisatie SER: Invoeren nieuw tekstverwerkingssysteem D&D: Begeleiden en inwerken directeur Groothandel Exact: Interim-manager Unit Midden Exact: Invoeren van een voice-responsesysteem Exact: Ontwikkelen van nieuwe strategie klantafhandeling Exact: Personeelsuitbreiding met 100 man in 1 kwartaal Adecco: Rendabel maken van grote vestiging KPN: Vervolmaken van interne processen rond satelliet telefonie Asset: Oprichten en in de markt zetten van een detacheringbedrijf LNV: Ontwikkelen van een opleiding projectmanagement LNV: Implementeren van een overall-projectenbureau Kiwa: Ontwikkeling van een snelle Millennium-audit Rijnland: Ontwikkelen van rampenbestrijdingsplannen Rijnland: Houden van diverse oefeningen KPN: Opleiding professioneel projectmanager RCN: Vele implementaties van administratieve en productie software. RCN: Vele operaties t.b.v. vervanging van hardware Leiden: Ontwikkeling van een standaard achterkant van een sigarendoos methode. Rijnland: Advisering reorganisatie KPN, LNV: Europese aanbestedingen LNV: Afwerken financiële zaken Varkenspest LNV: Adviseren gebruik PDA s in het veld Baroma pagina 8 van 8

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau PERSONALIA Naam Arjan Fraaij Geboortedatum 16 april 1974 Woonplaats Oosterhout Automatiseringservaring sinds 1995 Werk- & denkniveau HBO FUNCTIE Business Intelligence consultant / Informatie analist Verantwoordelijk

Nadere informatie

Opdrachtgever Opdracht Periode

Opdrachtgever Opdracht Periode IK BEN TIM KOOPMAN Ik help organisaties met hun online marketing en internetstrategie. Als adviseur, als projectmanager, maar het liefst als interim manager. Waarom? Dan kan ik adviseren én uitvoeren.

Nadere informatie

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie.

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie. Persoonsgegevens Curriculum Vitae Marc de Boer Marc de Boer 06-14460350 Marc.de.boer@sology.nl Woonplaats Amsterdam Geboortedatum 21 oktober 1969 Nationaliteit Nederlandse BSN 1959 35 962 Profielschets

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Joost W.N.M. van Gils Functie : Projectmanager Geboortedatum : 28 oktober 1967 Woonplaats : Oosterhout Nationaliteit : Nederlandse PROFIELSCHETS Ik werk doelgericht,

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

ICT-Beleidsplan 2010-2014

ICT-Beleidsplan 2010-2014 Bezoekadres Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven Telefoon: 040-247 9111 ICT-Beleidsplan 2010-2014 Postadres ICT postbus 513 5600 MB Eindhoven Where innovation starts College van Bestuur Den Dolech 2, 5612 AZ

Nadere informatie

ICT Interim Management. CV Nick Paulich

ICT Interim Management. CV Nick Paulich CV Nick Paulich NPPM b.v. IJweg 1105 2133 MH Hoofddorp Mobiel : 06-2003 2204 E-mail : nick@nppm.nl Internet : www.nppm.nl Geboren op 7 juli 1961 Gehuwd, 2 kinderen Opleidingen/Trainingen: HEAO Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980. Geslacht: Telefoonnummer: 06-15090666. Profiel

Curriculum Vitae. Personalia. Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980. Geslacht: Telefoonnummer: 06-15090666. Profiel Curriculum Vitae Personalia Naam: Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980 Woonplaats: Duiven Geslacht: Man Nationaliteit: Nederlandse Telefoonnummer: 06-15090666 Profiel Dennis is een ervaren testconsultant,

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld?

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? R.M. van Kempen (269108) Scriptiebegeleider: prof. dr. A.J. (Bram) Steijn Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Opleiding Profiel Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen

CURRICULUM VITAE Opleiding Profiel Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen CURRICULUM VITAE Naam : Arjan Otter Geboortedatum : 16 april 1970 Adres : Zwenghout 20 Postcode : 3991 PG Woonplaats : Houten Telefoon : 06-29475048 Burgerlijke staat : Gehuwd Nationaliteit : Nederlandse

Nadere informatie

1. Management summary

1. Management summary Quick Scan Auteurs: Rijk van Geresteijn, Ceriel van Halle, Els van Hekesen, Govert Ramsteijn, Jacques Ravensbergen IBO, HBK 40 Versie: 1.2, 25 februari 2010 1. Management summary Dit document bevat de

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 2. CRM beleid... 4. 3. Implementatiestrategie... 9. 4. CRM toepassingen voor de UT verder uitgewerkt... 13

1. Inleiding... 2. 2. CRM beleid... 4. 3. Implementatiestrategie... 9. 4. CRM toepassingen voor de UT verder uitgewerkt... 13 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SB/UIM/13/0102/FS Datum: 5 April 2013 CRM beleid 1. Inleiding... 2 2. CRM beleid... 4 3. Implementatiestrategie... 9 4. CRM toepassingen voor de UT verder uitgewerkt...

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 21 2 421 Voorwoord Rapportage Arbeidsmarktmonitor Metalektro april 21 Voor u ligt de nieuwste Arbeidsmarktmonitor met de resultaten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' A gemeente Eindhoven Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' Professionaliseringstraject Handhavers Gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken December 2004 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie