Regio Utrecht. AB 22 mei 2014 AB Agendapunt 3.3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regio Utrecht. AB 22 mei 2014 AB 14-025 Agendapunt 3.3"

Transcriptie

1 AB 22 mei 2014 AB Agendapunt 3.3 Aan: Algemeen bestuur GGD regio Utrecht Van: Dagelijks bestuur GGD regio Utrecht Betreft: Informatie uit de dienst Datum: 1 mei 2014 Regio Utrecht Externe audits over naleving HKZ-normen Publieke Gezondheidszorg positief verlopen: Kwaliteitsmanagementsysteem GGDrU werkt goed. GGD regio Utrecht wil met haar beleid de garantie bieden aan gemeenten, klanten, instellingen, ketenpartners, relaties en personeel dat zij investeert in een professionele organisatie waar kwaliteit en klantgerichtheid centraal staat. Met ons kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagementsysteem garanderen wij te werken volgens de nieuwe HKZ-normen Publieke Gezondheidszorg, waarvoor wij sinds mei 2013 gecertificeerd zijn. In maart en april vonden Opvolgingsaudits plaats uitgevoerd door KIWA waarbij zowel directie, (midden)management, staf als medewerkers zijn ondervraagd op naleving van deze HKZ-normen en de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem in een periode van reorganisatie. Over de resultaten verschijnt eind mei een schriftelijk rapport, maar in de mondelinge rapportage van KIWA kregen we alvast de volgende bevindingen terug: KIWA krijgt een helder beeld van de impact die de overgang naar GGD regio Utrecht heeft op management en medewerkers en heeft waardering voor de inzet en aanpak hierbij om (nieuwe) medewerkers in te werken en toe te rusten; Veel medewerkers geven tijdens de auditgesprekken terug goed meegenomen te zijn in alle veranderingen en vertrouwen te hebben in deze voor hen nieuwe organisatie; KIWA constateert dat het (midden)management helder zicht heeft op de risico s en knelpunten binnen de organisatie/afdelingen en binnen de werkprocessen en hieraan sturing weet te geven; KIWA heeft waardering voor het hoge ambitieniveau en de sturing vanuit HR bij alle personeelsprocessen bij de nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie en waardering voor de gestructureerde aanpak van het deels nieuwe management om medewerkers te betrekken bij de integratietrajecten JGZ, Reizigersadvisering, TBC, THZ, IZB en Seksuele Gezondheid; KIWA ziet de projecten B Slim en Mentaal Vitaal als goed onderbouwde en uitgewerkte voorbeelden die aansluiten bij de huidige vraag van gemeenten om lokaal gezondheidsbeleid in een sterk veranderende omgeving vorm en inhoud te geven; Tijdens de driedaagse audits is geen enkele tekortkoming geconstateerd in ons kwaliteitsmanagementsysteem en de werkwijzen van onze afdelingen; Tekortkomingen van vorig jaar op het terrein van Hygiënebeleid, Veiligheid locaties en Risico-inventarisaties & Evaluaties zijn GGD-breed aangepakt en allemaal weggewerkt. Gecertificeerde Projectmanagers bij de GGDrU In navolging van Bennita IJtsma (professional publieke gezondheid bij de afdeling Kenniscentrum) behaalden in april ook haar collega s Mieke Doesburg en Josien Felix het certificaat voor de pittige opleiding PRINCE2 foundation & practitioner! PRINCE2 is een methode voor projectmanagement dat internationaal erkend en gecertificeerd is. Dany Ashtari en Julia van Ooijen ontvingen hun PRINCE2 foundation certificaat. 1

2 Inspiratiesessie Gezonde Schoolkantine voor MBO scholen Op 23 april organiseerden de GGD regio Utrecht en het Voedingscentrum een inspiratiesessie Gezonde Schoolkantine voor alle MBO scholen in de provincie Utrecht in het Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Tijdens de sessie werden scholen enthousiast gemaakt om aan de slag te gaan met het realiseren van een gezonde schoolkantine. In 2015 moeten alle schoolkantines gezond zijn. De Gezonde Schoolkantine is een onderdeel van B.Slim, en dat is niet zomaar: een gezonde schoolkantine maakt de gezonde keuze voor leerlingen makkelijker en draagt zo bij aan een gezonde leefstijl. Jeugdonderzoek De eerste rapportage van het jeugdzorgonderzoek wordt binnenkort opgeleverd. Onderzoek is gedaan naar de relevantie en beschikbaarheid van gegevens over problematiek bij jeugdigen en factoren die daarop van invloed zijn. Gebleken is dat er veel relevante gegevens beschikbaar zijn in de GGD-monitors en andere gegevensbronnen. Vervolgstap is de oplevering van de gemeentelijke cijfers en de vertaling van de gegevens naar gemeentelijk beleid. De resultaten van dit onderzoek zijn vorige week gepresenteerd op het landelijke congres Jeugd in Onderzoek. Subsidie voor gezond schoolplein Tot 9 mei 2014 konden alle po-, vo- en mbo scholen in Nederland via Gezondeschool.nl/schoolpleinen een aanvraag indienen voor ondersteuning in het realiseren van een Gezond Schoolplein. Een Gezond Schoolplein geeft jeugd ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Dit heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties. In de eerste ronde hebben 22 scholen inmiddels de subsidie gekregen. Er is voor 48 scholen nog geld beschikbaar. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage van voor de inrichting en aanleg van het schoolplein en begeleiding bij het: - ontwerp- en realisatieproces. - organiseren van beheer en onderhoud. - behalen van vignet Gezonde School. - uitvoeren van Gezonde School-activiteit. - vervullen van ambassadeursrol. Voor meer informatie kijk de website: Mazelen waarschijnlijk opgelopen op Schiphol Een bedrijfsarts meldde op 17 februari een zieke man van 29 jaar uit IJsselstein met mazelen. De patiënt was volledig gevaccineerd en had geen sociale contacten met mensen uit de Bijbelbelt (waar mazelen nog sporadisch voorkomt). Ook was hij niet in het buitenland geweest de laatste tijd. De bron was dus onduidelijk en de GGD heeft daarom het mazelenvirus laten typeren. Hieruit bleek dat het virus overeenkomt met mazelenvirus uit Afrikaanse landen. Het is dus geen mazelenvirus dat recent in hoge mate circuleerde in de Bijbelbelt. De patiënt werkt op Schiphol en gezien het type mazelenvirus is het voor de hand liggend dat hij tijdens zijn werk aldaar door een reiziger besmet is. De infectie is bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten gemeld, als arbeid gerelateerde ziekte. Omdat GGD Kennemerland ook enkele mazelenmeldingen heeft gehad van andere (gevaccineerde) medewerkers van Schiphol en de typering hiervan ook wordt bepaald, kunnen deze gevallen consequenties hebben voor het toekomstig arbobeleid van Schiphol. Een tropische verrassing, reizigersadvisering Op 12 maart belde een vrouw uit Amersfoort: Ik ben op vakantie in Gambia geweest en had bij terugkomst een soort puist op mijn bil. Zojuist is daar een wit beestje uitgekomen. Is dit ernstig? Bij navraag bleek zij niet ziek of koortsig en had ze geen andere klachten. Vermoedelijk gaat het hier om de ziekte Myiasis, veroorzaakt door de Toemboevlieg. Die legt één of meerdere eitjes in de huid, waar dan later een ontsteking ontstaat en een larve (0,5 cm) uitkomt. De larve werd in een potje naar de GGD gestuurd. Vergelijking met 2

3 bestaande foto s leverde inderdaad de verwachte match op. De betrokken Amersfoortse is klachtenvrij. De ziekte wordt wel vaker aangetroffen bij reizigers komend uit Afrika. De larven van de Toemboevlieg dringen vanaf ongestreken lakens of wasgoed, waarop de vlieg haar eieren heeft afgezet, de huid binnen. Een extra reden om alleen onder goed gesteven lakens te slapen. Veel tekenbeten in onze regio Het RIVM heeft gegevens gepubliceerd over teken in Nederland. In 2013 zijn teken gevangen. Van de onderzochte teken (1.500) bleek 20% geïnfecteerd met de Lyme-bacterie (Borrelia). Daarnaast werden er via Tekenradar.nl tekenbeten gemeld. Van de mensen die een teek opstuurden gaf 2% aan de ziekte van Lyme te hebben opgelopen. Weinig geruststellend is de rode vlek van gemelde tekenbeten op regio Utrecht. Helemaal onverwachts is dit niet, vanwege de bosrijke gebieden in onze regio. Teken leven op kleine knaagdieren, vogels en onder andere herten, die alle uiteraard in onze regio voorkomen. Tijdens recreatie in tuin of bos kunnen de teken, die vaak te vinden zijn op struikgras, op een mens terecht komen. De GGD doet al actief aan voorlichting, maar gaat zich op korte termijn ook met experts beraden op eventuele extra maatregelen of onderzoek. Week van de lentekriebels Van 17 tot 21 maart werd voor de negende keer de Week van de Lentekriebels voor het basisonderwijs georganiseerd, waarin de leerlingen aan de slag gingen met het onderwerp relaties en seksualiteit. In het kader hiervan heeft de GGDrU ouderavonden verzorgd op basisscholen, die graag ondersteuning wilden van de GGDrU. Dit waren o.a. Jenaplanschool t Kockenest in Kockengen, basisschool prins Willem Alexander in Soest en de Schakel in Veenendaal. De ouders werden geïnformeerd over het lespakket en de seksuele ontwikkeling van kinderen. Ook werden ouders in de gelegenheid gesteld hun zorgen te delen en vragen te stellen. De ouderavonden werden goed ontvangen door de ouders en leerkrachten. Op 18 maart was een van de medewerkers van de GGDrU te horen op Radio M in een interview over deze week. Zwangere vrouw bezorgd over hersenvliesontsteking De GGD werd gebeld door een bezorgde zwangere dame, die via haar werk in de thuiszorg contact had gehad met een patiënt die hersenvliesontsteking had. Ze was bang voor zichzelf en haar zwangerschap en wilde daarnaast weten of het veilig was voor haar collega s om thuiszorg te leveren. De GGD heeft de behandelend arts van de patiënt weten te traceren. Het bleek dat een pneumokok (en niet de gevreesde meningokok) de hersenvliesontsteking had veroorzaakt. De risico s zijn hierdoor voor contacten van de patiënt minimaal. De zwangere dame en haar werkgever konden gerustgesteld worden. It takes two to match In september 2013 kreeg de afdeling Infectieziektebestrijding een patiënt gemeld met Legionellose. Bij bronopsporing bleek deze mevrouw in een jacuzzi van vrienden te hebben gezeten en één van deze vrienden bleek ook ziek te zijn. Omdat de 2 e patiënt (en eigenaar van de jacuzzi) in Rotterdam woont, werd samengewerkt met de collega s van Rotterdam. Uit de longen van de patiënt uit onze regio werd een identieke legionellabacterie aangetoond als in de jacuzzi (een match ). Daarmee was de bron bevestigd en zijn hygiënemaatregelen genomen. Omdat de bacterie moeilijk te kweken is en er wat geluk voor nodig is om de juiste plek te bemonsteren bij een potentiële bron, komt het zelden voor dat er een microbiologische match wordt gemaakt tussen een vermeende bron en een patiënt. Is een eekhoornbeet gevaarlijk? Van een huisarts kreeg de GGD de vraag of zijn patiënt, die net gebeten was door een eekhoorn, tegen hondsdolheid (rabiës) beschermd moest worden. De patiënt had de eekhoorn bevrijd uit een net dat over een fruitboom was gespannen. De GGD heeft deze bijzondere vraag verder uitgediept. Als u nieuwsgierig bent naar de risico s van een eekhoornbeet, dan verwijzen we u graag naar onze publicatie over deze casus. 3

4 Scabiës in een asielzoekerscentrum De afdeling Infectieziekten heeft een langlopende en ingewikkelde scabiësuitbraak in een asielzoekerscentrum gecoördineerd. Deze was bijzonder omdat de standaard aanpak van behandeling van besmette personen en preventieve behandeling niet het gewenste resultaat gaf. Uiteindelijk hebben we met een groepsbehandeling met specifieke aandacht voor de achtergrond en leefomstandigheden van de bewoners in het centrum de scabiësuitbraak onder controle gekregen. De aanpak is middels een poster ter educatie voor congresdoeleinden beschreven. TBC 29 meldingen actieve TBC In de eerste vier maanden van 2014 heeft de GGD eenheid tuberculosebestrijding in totaal 29 meldingen van patiënten met een actieve tuberculose ontvangen. Dat is 12% hoger dan gemiddeld. De meldingen komen van specialisten uit ziekenhuizen in de regio of zijn gevonden door de GGD regio Utrecht. Bij 25 inwoners van de regio is een infectie met tuberculose (latente tuberculose) aangetoond. Bij alle actieve en latente tuberculose gevallen is een adequate behandeling en begeleiding gestart en daarmee wordt verdere besmetting van de bevolking voorkomen. Bij alle patiënten, is bron en/of contact onderzoek gestart. Verder zijn er ruim 3000 bezoekers bij de GGDrU geweest voor screening, nader onderzoek en behandeling. Dat aantal ligt hoger dan verwacht (+10%). Om een beeld te geven van de meldingen en woonplaats is een overzicht van de eerste drie maanden opgenomen. ACTIEVE TUBERCULOSE LATENTE TUBERCULOSE Amersfoort 3 Amersfoort 4 Leusden 1 Baarn 1 Lopik 1 Bunnik 1 Montfoort 1 Bunschoten 1 Soest 3 Houten 1 Utrecht 7 Renswoude 1 Utrechtse Heuvelrug 2 Soest 2 Zeist 3 Stichtse Vecht 2 Totaal 21 Utrecht 10 Woudenberg 1 Zeist 1 Totaal maart: Wereld Stop Tuberculose Dag TBC een mondiale killer KNCV Tuberculosefonds start de online campagne Tijd om te kappen! Stop TBC! in aanloop naar Wereld Stop Tuberculose Dag op 24 maart Speciaal voor deze campagne stelt KNCV Tuberculosefonds een zogenoemde Twibbon beschikbaar. Dit is een gratis app die men kan downloaden via de informatieve site Wist u dat er jaarlijks 1.3 miljoen mensen sterven aan de ziekte TBC? :Link naar TBC grootste mondiale killer ooit Sociaal verpleegkundige op studiereis naar New York Eén van de verpleegkundigen van het team tuberculosebestrijding volgt de opleiding tot verpleegkundig specialist. De studenten van deze opleiding maakten een studiereis naar Philadelphia en New York. Tijdens de studiereis werd hen wel duidelijk, dat in de USA de behandeling en de kliniek op de voorgrond staan. In Nederland is de preventie veel beter georganiseerd. Op een later tijdstip wordt door TBC een presentatie verzorgd, die ook op GGDrU kennisnet beschikbaar komt. De studie en studiereis zijn betaald door het ministerie van VWS. GGDrU in RIVM film 'Laat erkende interventies voor je werken' Hoe laten gezondheidsbevorderaars zich inspireren door erkende interventies bij het samenstellen van hun lokale wijkprogramma s? En hoe maken zij gebruik van de interventiedatabase van het Centrum Gezond Leven bij hun advies naar gemeenten? 4

5 In de nieuwe film 'Laat erkende interventies voor je werken' vertelt Josien Felix van GGD regio Utrecht over haar ervaringen met de Interventiedatabase op Loketgezondleven.nl. De film is te bekijken via Ook is in deze film divers beeldmateriaal van het preventieprogramma B.Slim in de gemeente Amersfoort gebruikt. Meldpunt Zorg en Overlast In 2013 hebben 756 burgers en instanties contact gezocht met het Meldpunt Zorg en Overlast. Daaruit zijn 591 meldingen en 165 adviezen voortgekomen. Het aantal meldingen is in 2013 gedaald met 6% ten opzicht van De positionering van het Meldpunt is ondersteunend aan melders en netwerken die er zelf niet in slagen om in contact te komen en de situatie een andere inzet en kennis vraagt. Per gemeente is een verschil te zien in percentuele toe- en afname. Vanuit de projectgroep herijking Meldpunt zal, in onderling contact met gemeenten, hierop worden ingezoomd. Kwikmeting na vallen thermometer De GGD krijgt de laatste tijd regelmatig vragen naar aanleiding van gevallen kwikhoudende apparaten zoals thermometers, spaarlampen en barometers. Afhankelijk van de situatie adviseert de GGD de melder om het kwik zelf op te ruimen, dan wel het uit te besteden aan een professioneel schoonmaakbedrijf. Recentelijk heeft de GGD door het RIVM een kwikmeting laten uitvoeren in een woning waar een kwikthermometer kapot was gevallen. Omdat er ook kinderen woonden en deze tot de risicogroep behoren vond de GGD het extra belangrijk dat er geen relevante hoeveelheden kwik in de woning zouden achterblijven. Uit de meting bleek dat in de stofzuiger en de wasmachine nog een kleine hoeveelheid kwik was achterbleven. De GGD heeft de bewoners advies gegeven over hoe hier mee om te gaan. Kaartje met nieuw logo De afdeling Reizigers heeft een nieuw logo ontwikkeld waarmee ze klanten wil bereiken. De kaartjes op de balie worden ook aangepast met dit logo. Nieuwe ronde Jeugdimpuls In maart zijn alle scholen geïnformeerd over de nieuwe ronde van de Jeugdimpuls. Tot 25 april kon er een aanvraag worden ingediend voor: - Gratis advies-op-maat van een Gezonde School-adviseur over passende gezondheidsactiviteiten en maatregelen voor uw school. - Een bijdrage in de kosten bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit op uw school. U kunt kiezen uit verschillende activiteiten rond thema's als voeding, bewegen, roken, alcohol, sociaal-emotionele ontwikkeling, seksuele gezondheid, gehoorschade en letselpreventie (niet voor PO deze ronde). - Een geldbedrag bestemd voor de inzet van taakuren van eigen medewerkers voor het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. Voor meer informatie zie: Team seksuele gezondheid bijgeschoold Het team Seksuele Gezondheid is getraind in het herkennen van verschillende soorten drugs, de effecten ervan, de voor- en nadelen, en het effect ervan op seks. In het uitgaanscircuit bij jongeren in de provincie zijn alcohol, XTC en cannabis favoriet. Op seks hebben deze middelen 5

6 geen stimulerend effect, hoewel het - door ontspannen, lossere of verliefde gevoelens - contact maken makkelijker maakt De training werd gegeven door B-open, de jongeren afdeling van Victas. Op de Sense-doe-dag werd onder andere een boeiende workshop van Bastiaan Franse van Transvisie Zorg over transgenderjongeren gevolgd. Hij vertelde over de jongeren in Nederland die op jonge leeftijd al weten dat zij zich niet (helemaal) identificeren met hun geboortegeslacht; een groep die voor ons vaak onzichtbaar is. Transvisie Zorg is een landelijke organisatie die psychologische en psychosociale hulpverlening biedt aan mensen met genderidentiteitsvragen en hun omgeving. E-health training De jeugdgezondheidszorg krijgt steeds meer vragen van ouders en jongeren via . Om op een goede manier hierop in te spelen worden alle JGZ professionals getraind om goed via een antwoord te formuleren, maar ook om te beoordelen of er achter de vraag niet eigenlijk een andere vraag schuilt. Tevens leren artsen en verpleegkundigen vaardigheden om kortdurende online adviestrajecten methodisch en snel uit te voeren. Daarnaast worden 3 JGZprofessionals getraind om te gaan chatten met jongeren via Dit in samenwerking met een tiental andere GGD-en in het land. Uiteraard draagt E-health ook weer bij aan het normaliseren van opvoedvragen en het versterken van de eigen kracht van ouders en jongeren. Voor meer informatie kunt u terecht bij Wet Publieke Gezondheid en Basispakket Jeugd 2015 Het wordt steeds duidelijker wat de taken worden van het basispakket Jeugd. Het signaleren, sturen, monitoren en verbinden zijn belangrijke sleutelbegrippen. Veel van wat nu maatwerk is komt daarmee in het basispakket te hangen. Voor meer informatie kunt u terecht bij JGZ en Jeugdzorg De komende periode wordt het spannend om de publieke zorg voor de jeugd goed te verbinden met de Jeugdzorg. Hoe beter de verbinding gemaakt wordt hoe sneller, eerder en preventiever de zorg voor jeugd en jongeren geregeld kan gaan worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Gezinsdrama s De afgelopen periode werd onze GGD een aantal malen geconfronteerd met een gezinsdrama. Door de soms intensieve verslaglegging in de media lijkt het alsof gezinsdrama s elkaar in korte tijd razendsnel opvolgen. Maar landelijk gezien is er nog geen aanwijzing voor een duidelijke toename van gezinsdrama s. Het blijven gelukkig uitzonderingen. Voor de GGD zijn de periodes van het begeleiden van de direct betrokkenen rondom een gezinsdrama altijd zeer intensief. Naar behoefte en in afstemming begeleiden we gemeenten op de procesmatige kant, de leerkrachten op school, de ouders van klasgenootjes van de omgekomen leerling, de sportvereniging waar het kind lid van was of de buurt waarin het kind is opgegroeid. Dit doen we samen met ketenpartners uit bijvoorbeeld het plaatselijke CJG, Slachtofferhulp Nederland of het Psychotraumacentrum in Utrecht. Daar waar de vragen zijn, zijn wij als GGD beschikbaar met een incidentenpool met een dagelijkse bereikbaarheidsdienst. Gemeenten, scholen, maar ook ouders kunnen een beroep doen op de GGD in de acute fase van het incident. In de nafase wordt door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen gemonitord of de direct betrokken kinderen/ jeugdigen geen blijvend trauma opgelopen hebben. Ook de leerkrachten kunnen dan nog rekenen op inhoudelijke ondersteuning door de GGD. Voor meer informatie kunt u terecht bij Digitale Dossier Jeugdgezondheidszorg doorontwikkeling Er zijn veranderingen op komst betreffende het digitale dossier jeugdgezondheidszorg. Op landelijk niveau is men bezig om de schakeling via het landelijk schakelpunt te realiseren. Hiervoor zijn de eerste pilots ingezet. Ook in regiomn zijn de eerste voorzichtige stappen gezet waarbij er direct ook problemen zichtbaar werden, die aangepakt moeten worden. Het inrichten van het dossier volgens de BasisDataSet die landelijk is afgesproken, is stap voor stap doorgenomen en ook hier worden aanpassingen gedaan. De informatie uit de landelijke BasisDataSet moet iedere organisatie kunnen ontvangen en versturen. Dit is de basis voor het digitale dossier voor ieder kind. Tegelijkertijd zal ook het 6

7 RIVM aanschakelen met de gegevens uit de entadministratie waardoor deze direct beschikbaar zijn voor de professional en daarmee ook voor de ouder op het spreekuur. Het RIVM is ook stappen aan het zetten om aan te sluiten op het LSP, waardoor de entadministratie direct beschikbaar is voor de professional en de ouder op het spreekuur. Maar ook de ontwikkeling naar een nieuw ontworpen dossier mlcas 2.0 is in de maak. Dit dossier zal er moderner en overzichtelijker uitzien en met nieuwe mogelijkheden voor de gebruiker. Gestreefd wordt dit te implementeren in het najaar van Voor meer informatie kunt u terecht bij Kinderen in Tel Databoek 2014 Kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid. Op 17 maart 2014 hebben alle gemeenten in Nederland het nieuwste Databoek Kinderen in Tel met daarin data uit onderzoek over de leefsituatie van de Nederlandse jeugd per provincie, gemeente en wijk ontvangen. De gegevens zijn verzameld voor elf indicatoren die gebaseerd zijn op het VN-Kinderrechtenverdrag. Het Databoek Kinderen in Tel 2014 laat de positieve ontwikkelingen zien, maar ook de verschillen in leefsituaties van kinderen in de Nederlandse gemeenten. Het Databoek 2014 toont dat in de afgelopen jaren positieve, dalende trends te noteren zijn voor jeugdcriminaliteit, tienermoeders en kindersterfte. Maar tegelijkertijd stijgt de afgelopen jaren het aantal kinderen dat in armoede opgroeit met tien procent. Ook wij gebruiken deze gegevens om te toetsen of er nieuwe risico s en/of risicogroepen zijn waarop wij moeten signaleren. Armoede Een praktijkervaring: de jeugdarts ziet 2 kinderen van het speciaal basisonderwijs in verband met veelvuldig ziekteverzuim. In het gesprek wordt duidelijk dat moeder de kinderen ziek meldt als ze geen vervoer heeft. Er is geen auto en de kinderen hebben geen fiets. Op dit moment zijn we druk bezig met een factsheet Kinderen en armoede. Daarin zullen feiten uit onderzoek verbonden worden met mogelijkheden voor signaleren door jeugdgezondheidszorg en kansen voor integrale samenwerking binnen de gemeente. Voor meer informatie kunt u terecht bij Rapportages Jeugdgezondheidszorg 2013 Iedere gemeente heeft de regionale rapportage Jeugdgezondheidszorg 2013 ontvangen. De rapportage bestaat uit een verantwoordingsdeel (o.a. bereik, opkomst) en een inhoudelijk deel (o.a. overgewicht, risicokinderen). De rapportages zullen besproken worden met de beleidsambtenaren tijdens de reguliere overleggen die de JGZ met hen heeft of die daarvoor georganiseerd worden. Vanuit de gedeelde behoefte om de informatie komende jaren (nieuwe Basispakket) beter te kunnen duiden en er beleid op te kunnen baseren, zal in de loop van dit jaar ook bij ambtenaren input opgehaald worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij: HPV vaccinatie De jaarlijkse HPV vaccinatiecampagne tegen baarmoederhalskanker voor de jarige meisjes is in maart 2014 weer van start gegaan. Er werd gevaccineerd in 16 gemeenten om zo dicht bij huis te blijven en kinderen zo min mogelijk te laten reizen. Nieuw dit jaar was dat de pubermeisjes onder de 16 jaar voldoende beschermd zijn met 2 prikken ( i.p.v. 3) met een interval van 6 maanden. De opkomst lag tussen de 50-70% met kleine verschillen tussen de gemeenten onderling (gemiddeld 62%). Opvallend t.o.v. de beginjaren van deze vaccinatie is dat er weinig kritische geluiden in de media te horen waren. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Contactmoment jarigen Om het contactmoment voor jarigen goed aan te laten sluiten op de online wereld van jongeren, is onder aanvoering van GGD Amsterdam, samen met 15 GGD en een goede website ontwikkeld voor jongeren. Hierop is informatie voor hen te vinden, maar krijgen ze ook de mogelijkheid om te chatten en mailen met GGD-artsen en verpleegkundigen. De laatste bugs worden op dit moment uit de website gefilterd en de 15 GGD en zijn druk bezig met het vullen van de lokale content. De lancering zal waarschijnlijk plaats vinden op 1 mei. Voor meer informatie kunt u terecht bij: 7

8 Echtscheidingen In Nederland gaan, net als in de rest van Europa steeds meer mensen uit elkaar. Sinds een aantal jaren worden we steeds vaker opgeschrikt door berichten in de media over de toename van het aantal vechtscheidingen. Vanaf 1 maart 2009 zijn ouders in Nederland die uit elkaar gaan, verplicht eerst samen een ouderschapsplan te maken om de zorg voor hun kinderen zo goed mogelijk te regelen. Achterliggende bedoeling van het verplichte ouderschapsplan is om de problemen van kinderen na een scheiding te helpen verminderen. Ook is de maatregel bedoeld om het ouderschap na scheiding van beide ouders te stimuleren (je scheidt van elkaar, niet van de kinderen). Recent onderzoek van de Universiteit Utrecht toont echter aan, dat de verplichting tot het maken van een ouderschapsplan een omgekeerd effect heeft dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het aantal problemen tussen de ouders rondom echtscheiding sinds 2009 is toegenomen, met name de vaders ervaren een mindere mate van welbevinden en de kinderen ervaren een grotere mate van depressieve gevoelens in vergelijking met echtscheidingen van voor 1 maart 2009 (zie Inge van der Valk en Ed Spruijt, oktober 2013). Dat het aantal vechtscheidingen toeneemt, merken ook de medewerkers bij de GGD. Consequentie daarvan is dat de manier van informatie delen met ouders die niet on speaking terms zijn een grote mate van zorgvuldigheid vereist. Ook het monitoren van de ontwikkeling van de kinderen die bij de echtscheiding zijn betrokken vergt meer aandacht. Want die ontwikkeling loopt wel meer risico als hun ouders niet meer met elkaar door één deur kunnen. Voor meer informatie kunt u terecht bij: 8

9 Regio Eemland Overdracht lichte handhaving op kindercentra aan GGD In navolging van de gemeente Amersfoort draagt de gemeente Eemnes per 1 juli 2014 het onderhoud van het landelijk register kinderopvang en de lichte handhavingstaken op kindercentra over aan de afdeling inspecties van de GGD regio Utrecht. Meerdere inspecteurs worden hier momenteel voor opgeleid. Beoogd doel is onder andere om het inspectie- en handhavingsproces te versnellen. Leerlingen Vakcollege organiseren alcoholvrije Glow in the dark party In februari won het Vakcollege Amersfoort 1000,- voor de organisatie van een alcoholvrij schoolfeest tijdens de bijeenkomst van het project Alcoholvrije scholen inspireren. Onlangs organiseerde de school hiervan een glow in the dark party, waarbij leerlingen zelfgemaakte alcoholvrije cocktails maakten voor alle feestgangers. Leerlingen van het Vakcollege volgden eerder dit jaar een workshop happy drinks ( alcoholvrije cocktails met een kick ) verzorgd door de GGD. Tijdens de bijeenkomst in februari werd deze leerervaring ook in de praktijk toegepast: leerlingen maakten happy drinks voor het aanwezige publiek. Basisschoolleerlingen groep 8 geven de ouders voorlichting genotmiddelen Op dinsdagavond 15 april stond de 2 e van der Hucht school aan de Libel in Soest in het teken van het thema genotmiddelen. Leerlingen uit groep 8 hebben in de weken voorafgaand lessen gevolgd onder begeleiding van Stichting Balans rond verschillende thema s als alcohol, roken en drugs (in het bijzonder de waterpijp). Tijdens de ouderavond hebben een aantal leerlingen gepresenteerd wat zij geleerd hebben maar vooral hebben de leerlingen toegelicht wat de gevaren zijn van genotmiddelen. Ook werd de kennis van de ouders getoetst middels een leuke quiz. De GGD regio Utrecht en de Moedige Moeders namen deel aan een expert panel waar ouders terecht konden voor extra informatie. Door de leerlingen actief te betrekken bij de voorlichting worden zij zich niet alleen meer bewust van de schadelijke gevolgen, ook wordt hiermee een hoge opkomst van ouders gerealiseerd. De gemeente Soest is in 2012 gestart met een leefstijlproject rond gezonde schoolgaande jeugd PO en VO. Aandachtspunten zijn daarbij zowel preventie rond genotmiddelen als aandacht voor gezonde voeding en bewegen. Na de zomer is de lancering van het logo en de nieuwe naam van het project. Ajax spelers stimuleren Lekker Fit! op De Wiekslag Als onderdeel van B.Slim is OBS De Wiekslag in Amersfoort eind maart gestart met het programma Lekker fit! Lekker fit! is een lespakket voor groep 1 t/m 8 op de basisschool waarin kinderen alles leren over gezond eten, bewegen en gezonde keuzes maken. Plezier in bewegen en gezond eten staan daarbij centraal. Fit zijn is fijn! Een vierstappenplan voor gedragsverandering helpt de leerlingen hun doel te bereiken. Van ik doe, naar ik weet, ik ga doen tot ik blijf doen. Tijdens de eerste week van Lekker fit! heeft Streetwise de gymlessen verzorgd en is er een clinic gegeven door de spelers van Ajax. Streetwise is een project van de Ajax Foundation en heeft als motto: samen leren, samen voetballen. Dierenpark Amersfoort sluit aan bij B.Slim De voorbereidingen voor de B.Slim Avondvierdaagse fotowedstrijd KAMPIOEN GEZOND SNOEPEN! zijn in volle gang. Hierbij zal dit jaar samengewerkt worden met Dierenpark Amersfoort, die 3 gezinsabonnementen als prijs ter beschikking stelt. FrieslandCampina financiert de Facebook campagne. Een andere activiteit die recent van start is gegaan is de KinderResto in de wijk Randenbroek. Dit is een initiatief van Resto VanHarte, FrieslandCampina en B.Slim beweeg meer. eet gezond. Noodfonds Eemnes Op initiatief van de gemeente Eemnes wordt er een Noodfonds opgericht. Er is een werkgroep opgericht om samen met de Stichting Urgente Noden (SUN) dit fonds vorm gaan geven. Een JGZ/CJG professional neemt hieraan deel. Zij ziet periodiek de kinderen van 0-12 jaar in Eemnes. Via het CJG heeft zij ook te 9

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Handreiking Handreiking CJG-ontwikkeling voor jongeren van 12 tot 23 jaar

Handreiking Handreiking CJG-ontwikkeling voor jongeren van 12 tot 23 jaar Handreiking Handreiking CJG-ontwikkeling voor jongeren van 12 tot 23 jaar www.invoeringcjg.nl pagina 2 Deze handreiking maakt onderdeel uit van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin van het ministerie

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapportage Kwetsbare gezinnen Woerden Pagina 1 Stade Advies Kwaliteit van samenleven Pagina 2 Stade Advies BV Rapportage:

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand Goed voorbereid naar school Samen aan de slag met taalachterstand Inhoud Interviews Jan Paantjens, wethouder maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Halderberge: Het ITJ rapport was een soort gratis

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws Doen wat nodig is Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws november 2012 1 Aanleiding evaluatie In april 2011 is het buurtpraktijkteam

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 Gemeente Dongen Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Goirle Gemeente Heusden Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Loon op Zand Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken loverboyproblematiek Handreiking

veiligheid door samenwerken loverboyproblematiek Handreiking veiligheid door samenwerken Aanpak loverboyproblematiek Handreiking aanpak loverboyproblematiek aanpak loverboyproblematiek handreiking Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Utrecht, 2012

Nadere informatie