Regio Utrecht. AB 22 mei 2014 AB Agendapunt 3.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regio Utrecht. AB 22 mei 2014 AB 14-025 Agendapunt 3.3"

Transcriptie

1 AB 22 mei 2014 AB Agendapunt 3.3 Aan: Algemeen bestuur GGD regio Utrecht Van: Dagelijks bestuur GGD regio Utrecht Betreft: Informatie uit de dienst Datum: 1 mei 2014 Regio Utrecht Externe audits over naleving HKZ-normen Publieke Gezondheidszorg positief verlopen: Kwaliteitsmanagementsysteem GGDrU werkt goed. GGD regio Utrecht wil met haar beleid de garantie bieden aan gemeenten, klanten, instellingen, ketenpartners, relaties en personeel dat zij investeert in een professionele organisatie waar kwaliteit en klantgerichtheid centraal staat. Met ons kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagementsysteem garanderen wij te werken volgens de nieuwe HKZ-normen Publieke Gezondheidszorg, waarvoor wij sinds mei 2013 gecertificeerd zijn. In maart en april vonden Opvolgingsaudits plaats uitgevoerd door KIWA waarbij zowel directie, (midden)management, staf als medewerkers zijn ondervraagd op naleving van deze HKZ-normen en de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem in een periode van reorganisatie. Over de resultaten verschijnt eind mei een schriftelijk rapport, maar in de mondelinge rapportage van KIWA kregen we alvast de volgende bevindingen terug: KIWA krijgt een helder beeld van de impact die de overgang naar GGD regio Utrecht heeft op management en medewerkers en heeft waardering voor de inzet en aanpak hierbij om (nieuwe) medewerkers in te werken en toe te rusten; Veel medewerkers geven tijdens de auditgesprekken terug goed meegenomen te zijn in alle veranderingen en vertrouwen te hebben in deze voor hen nieuwe organisatie; KIWA constateert dat het (midden)management helder zicht heeft op de risico s en knelpunten binnen de organisatie/afdelingen en binnen de werkprocessen en hieraan sturing weet te geven; KIWA heeft waardering voor het hoge ambitieniveau en de sturing vanuit HR bij alle personeelsprocessen bij de nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie en waardering voor de gestructureerde aanpak van het deels nieuwe management om medewerkers te betrekken bij de integratietrajecten JGZ, Reizigersadvisering, TBC, THZ, IZB en Seksuele Gezondheid; KIWA ziet de projecten B Slim en Mentaal Vitaal als goed onderbouwde en uitgewerkte voorbeelden die aansluiten bij de huidige vraag van gemeenten om lokaal gezondheidsbeleid in een sterk veranderende omgeving vorm en inhoud te geven; Tijdens de driedaagse audits is geen enkele tekortkoming geconstateerd in ons kwaliteitsmanagementsysteem en de werkwijzen van onze afdelingen; Tekortkomingen van vorig jaar op het terrein van Hygiënebeleid, Veiligheid locaties en Risico-inventarisaties & Evaluaties zijn GGD-breed aangepakt en allemaal weggewerkt. Gecertificeerde Projectmanagers bij de GGDrU In navolging van Bennita IJtsma (professional publieke gezondheid bij de afdeling Kenniscentrum) behaalden in april ook haar collega s Mieke Doesburg en Josien Felix het certificaat voor de pittige opleiding PRINCE2 foundation & practitioner! PRINCE2 is een methode voor projectmanagement dat internationaal erkend en gecertificeerd is. Dany Ashtari en Julia van Ooijen ontvingen hun PRINCE2 foundation certificaat. 1

2 Inspiratiesessie Gezonde Schoolkantine voor MBO scholen Op 23 april organiseerden de GGD regio Utrecht en het Voedingscentrum een inspiratiesessie Gezonde Schoolkantine voor alle MBO scholen in de provincie Utrecht in het Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Tijdens de sessie werden scholen enthousiast gemaakt om aan de slag te gaan met het realiseren van een gezonde schoolkantine. In 2015 moeten alle schoolkantines gezond zijn. De Gezonde Schoolkantine is een onderdeel van B.Slim, en dat is niet zomaar: een gezonde schoolkantine maakt de gezonde keuze voor leerlingen makkelijker en draagt zo bij aan een gezonde leefstijl. Jeugdonderzoek De eerste rapportage van het jeugdzorgonderzoek wordt binnenkort opgeleverd. Onderzoek is gedaan naar de relevantie en beschikbaarheid van gegevens over problematiek bij jeugdigen en factoren die daarop van invloed zijn. Gebleken is dat er veel relevante gegevens beschikbaar zijn in de GGD-monitors en andere gegevensbronnen. Vervolgstap is de oplevering van de gemeentelijke cijfers en de vertaling van de gegevens naar gemeentelijk beleid. De resultaten van dit onderzoek zijn vorige week gepresenteerd op het landelijke congres Jeugd in Onderzoek. Subsidie voor gezond schoolplein Tot 9 mei 2014 konden alle po-, vo- en mbo scholen in Nederland via Gezondeschool.nl/schoolpleinen een aanvraag indienen voor ondersteuning in het realiseren van een Gezond Schoolplein. Een Gezond Schoolplein geeft jeugd ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Dit heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties. In de eerste ronde hebben 22 scholen inmiddels de subsidie gekregen. Er is voor 48 scholen nog geld beschikbaar. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage van voor de inrichting en aanleg van het schoolplein en begeleiding bij het: - ontwerp- en realisatieproces. - organiseren van beheer en onderhoud. - behalen van vignet Gezonde School. - uitvoeren van Gezonde School-activiteit. - vervullen van ambassadeursrol. Voor meer informatie kijk de website: Mazelen waarschijnlijk opgelopen op Schiphol Een bedrijfsarts meldde op 17 februari een zieke man van 29 jaar uit IJsselstein met mazelen. De patiënt was volledig gevaccineerd en had geen sociale contacten met mensen uit de Bijbelbelt (waar mazelen nog sporadisch voorkomt). Ook was hij niet in het buitenland geweest de laatste tijd. De bron was dus onduidelijk en de GGD heeft daarom het mazelenvirus laten typeren. Hieruit bleek dat het virus overeenkomt met mazelenvirus uit Afrikaanse landen. Het is dus geen mazelenvirus dat recent in hoge mate circuleerde in de Bijbelbelt. De patiënt werkt op Schiphol en gezien het type mazelenvirus is het voor de hand liggend dat hij tijdens zijn werk aldaar door een reiziger besmet is. De infectie is bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten gemeld, als arbeid gerelateerde ziekte. Omdat GGD Kennemerland ook enkele mazelenmeldingen heeft gehad van andere (gevaccineerde) medewerkers van Schiphol en de typering hiervan ook wordt bepaald, kunnen deze gevallen consequenties hebben voor het toekomstig arbobeleid van Schiphol. Een tropische verrassing, reizigersadvisering Op 12 maart belde een vrouw uit Amersfoort: Ik ben op vakantie in Gambia geweest en had bij terugkomst een soort puist op mijn bil. Zojuist is daar een wit beestje uitgekomen. Is dit ernstig? Bij navraag bleek zij niet ziek of koortsig en had ze geen andere klachten. Vermoedelijk gaat het hier om de ziekte Myiasis, veroorzaakt door de Toemboevlieg. Die legt één of meerdere eitjes in de huid, waar dan later een ontsteking ontstaat en een larve (0,5 cm) uitkomt. De larve werd in een potje naar de GGD gestuurd. Vergelijking met 2

3 bestaande foto s leverde inderdaad de verwachte match op. De betrokken Amersfoortse is klachtenvrij. De ziekte wordt wel vaker aangetroffen bij reizigers komend uit Afrika. De larven van de Toemboevlieg dringen vanaf ongestreken lakens of wasgoed, waarop de vlieg haar eieren heeft afgezet, de huid binnen. Een extra reden om alleen onder goed gesteven lakens te slapen. Veel tekenbeten in onze regio Het RIVM heeft gegevens gepubliceerd over teken in Nederland. In 2013 zijn teken gevangen. Van de onderzochte teken (1.500) bleek 20% geïnfecteerd met de Lyme-bacterie (Borrelia). Daarnaast werden er via Tekenradar.nl tekenbeten gemeld. Van de mensen die een teek opstuurden gaf 2% aan de ziekte van Lyme te hebben opgelopen. Weinig geruststellend is de rode vlek van gemelde tekenbeten op regio Utrecht. Helemaal onverwachts is dit niet, vanwege de bosrijke gebieden in onze regio. Teken leven op kleine knaagdieren, vogels en onder andere herten, die alle uiteraard in onze regio voorkomen. Tijdens recreatie in tuin of bos kunnen de teken, die vaak te vinden zijn op struikgras, op een mens terecht komen. De GGD doet al actief aan voorlichting, maar gaat zich op korte termijn ook met experts beraden op eventuele extra maatregelen of onderzoek. Week van de lentekriebels Van 17 tot 21 maart werd voor de negende keer de Week van de Lentekriebels voor het basisonderwijs georganiseerd, waarin de leerlingen aan de slag gingen met het onderwerp relaties en seksualiteit. In het kader hiervan heeft de GGDrU ouderavonden verzorgd op basisscholen, die graag ondersteuning wilden van de GGDrU. Dit waren o.a. Jenaplanschool t Kockenest in Kockengen, basisschool prins Willem Alexander in Soest en de Schakel in Veenendaal. De ouders werden geïnformeerd over het lespakket en de seksuele ontwikkeling van kinderen. Ook werden ouders in de gelegenheid gesteld hun zorgen te delen en vragen te stellen. De ouderavonden werden goed ontvangen door de ouders en leerkrachten. Op 18 maart was een van de medewerkers van de GGDrU te horen op Radio M in een interview over deze week. Zwangere vrouw bezorgd over hersenvliesontsteking De GGD werd gebeld door een bezorgde zwangere dame, die via haar werk in de thuiszorg contact had gehad met een patiënt die hersenvliesontsteking had. Ze was bang voor zichzelf en haar zwangerschap en wilde daarnaast weten of het veilig was voor haar collega s om thuiszorg te leveren. De GGD heeft de behandelend arts van de patiënt weten te traceren. Het bleek dat een pneumokok (en niet de gevreesde meningokok) de hersenvliesontsteking had veroorzaakt. De risico s zijn hierdoor voor contacten van de patiënt minimaal. De zwangere dame en haar werkgever konden gerustgesteld worden. It takes two to match In september 2013 kreeg de afdeling Infectieziektebestrijding een patiënt gemeld met Legionellose. Bij bronopsporing bleek deze mevrouw in een jacuzzi van vrienden te hebben gezeten en één van deze vrienden bleek ook ziek te zijn. Omdat de 2 e patiënt (en eigenaar van de jacuzzi) in Rotterdam woont, werd samengewerkt met de collega s van Rotterdam. Uit de longen van de patiënt uit onze regio werd een identieke legionellabacterie aangetoond als in de jacuzzi (een match ). Daarmee was de bron bevestigd en zijn hygiënemaatregelen genomen. Omdat de bacterie moeilijk te kweken is en er wat geluk voor nodig is om de juiste plek te bemonsteren bij een potentiële bron, komt het zelden voor dat er een microbiologische match wordt gemaakt tussen een vermeende bron en een patiënt. Is een eekhoornbeet gevaarlijk? Van een huisarts kreeg de GGD de vraag of zijn patiënt, die net gebeten was door een eekhoorn, tegen hondsdolheid (rabiës) beschermd moest worden. De patiënt had de eekhoorn bevrijd uit een net dat over een fruitboom was gespannen. De GGD heeft deze bijzondere vraag verder uitgediept. Als u nieuwsgierig bent naar de risico s van een eekhoornbeet, dan verwijzen we u graag naar onze publicatie over deze casus. 3

4 Scabiës in een asielzoekerscentrum De afdeling Infectieziekten heeft een langlopende en ingewikkelde scabiësuitbraak in een asielzoekerscentrum gecoördineerd. Deze was bijzonder omdat de standaard aanpak van behandeling van besmette personen en preventieve behandeling niet het gewenste resultaat gaf. Uiteindelijk hebben we met een groepsbehandeling met specifieke aandacht voor de achtergrond en leefomstandigheden van de bewoners in het centrum de scabiësuitbraak onder controle gekregen. De aanpak is middels een poster ter educatie voor congresdoeleinden beschreven. TBC 29 meldingen actieve TBC In de eerste vier maanden van 2014 heeft de GGD eenheid tuberculosebestrijding in totaal 29 meldingen van patiënten met een actieve tuberculose ontvangen. Dat is 12% hoger dan gemiddeld. De meldingen komen van specialisten uit ziekenhuizen in de regio of zijn gevonden door de GGD regio Utrecht. Bij 25 inwoners van de regio is een infectie met tuberculose (latente tuberculose) aangetoond. Bij alle actieve en latente tuberculose gevallen is een adequate behandeling en begeleiding gestart en daarmee wordt verdere besmetting van de bevolking voorkomen. Bij alle patiënten, is bron en/of contact onderzoek gestart. Verder zijn er ruim 3000 bezoekers bij de GGDrU geweest voor screening, nader onderzoek en behandeling. Dat aantal ligt hoger dan verwacht (+10%). Om een beeld te geven van de meldingen en woonplaats is een overzicht van de eerste drie maanden opgenomen. ACTIEVE TUBERCULOSE LATENTE TUBERCULOSE Amersfoort 3 Amersfoort 4 Leusden 1 Baarn 1 Lopik 1 Bunnik 1 Montfoort 1 Bunschoten 1 Soest 3 Houten 1 Utrecht 7 Renswoude 1 Utrechtse Heuvelrug 2 Soest 2 Zeist 3 Stichtse Vecht 2 Totaal 21 Utrecht 10 Woudenberg 1 Zeist 1 Totaal maart: Wereld Stop Tuberculose Dag TBC een mondiale killer KNCV Tuberculosefonds start de online campagne Tijd om te kappen! Stop TBC! in aanloop naar Wereld Stop Tuberculose Dag op 24 maart Speciaal voor deze campagne stelt KNCV Tuberculosefonds een zogenoemde Twibbon beschikbaar. Dit is een gratis app die men kan downloaden via de informatieve site Wist u dat er jaarlijks 1.3 miljoen mensen sterven aan de ziekte TBC? :Link naar TBC grootste mondiale killer ooit Sociaal verpleegkundige op studiereis naar New York Eén van de verpleegkundigen van het team tuberculosebestrijding volgt de opleiding tot verpleegkundig specialist. De studenten van deze opleiding maakten een studiereis naar Philadelphia en New York. Tijdens de studiereis werd hen wel duidelijk, dat in de USA de behandeling en de kliniek op de voorgrond staan. In Nederland is de preventie veel beter georganiseerd. Op een later tijdstip wordt door TBC een presentatie verzorgd, die ook op GGDrU kennisnet beschikbaar komt. De studie en studiereis zijn betaald door het ministerie van VWS. GGDrU in RIVM film 'Laat erkende interventies voor je werken' Hoe laten gezondheidsbevorderaars zich inspireren door erkende interventies bij het samenstellen van hun lokale wijkprogramma s? En hoe maken zij gebruik van de interventiedatabase van het Centrum Gezond Leven bij hun advies naar gemeenten? 4

5 In de nieuwe film 'Laat erkende interventies voor je werken' vertelt Josien Felix van GGD regio Utrecht over haar ervaringen met de Interventiedatabase op Loketgezondleven.nl. De film is te bekijken via Ook is in deze film divers beeldmateriaal van het preventieprogramma B.Slim in de gemeente Amersfoort gebruikt. Meldpunt Zorg en Overlast In 2013 hebben 756 burgers en instanties contact gezocht met het Meldpunt Zorg en Overlast. Daaruit zijn 591 meldingen en 165 adviezen voortgekomen. Het aantal meldingen is in 2013 gedaald met 6% ten opzicht van De positionering van het Meldpunt is ondersteunend aan melders en netwerken die er zelf niet in slagen om in contact te komen en de situatie een andere inzet en kennis vraagt. Per gemeente is een verschil te zien in percentuele toe- en afname. Vanuit de projectgroep herijking Meldpunt zal, in onderling contact met gemeenten, hierop worden ingezoomd. Kwikmeting na vallen thermometer De GGD krijgt de laatste tijd regelmatig vragen naar aanleiding van gevallen kwikhoudende apparaten zoals thermometers, spaarlampen en barometers. Afhankelijk van de situatie adviseert de GGD de melder om het kwik zelf op te ruimen, dan wel het uit te besteden aan een professioneel schoonmaakbedrijf. Recentelijk heeft de GGD door het RIVM een kwikmeting laten uitvoeren in een woning waar een kwikthermometer kapot was gevallen. Omdat er ook kinderen woonden en deze tot de risicogroep behoren vond de GGD het extra belangrijk dat er geen relevante hoeveelheden kwik in de woning zouden achterblijven. Uit de meting bleek dat in de stofzuiger en de wasmachine nog een kleine hoeveelheid kwik was achterbleven. De GGD heeft de bewoners advies gegeven over hoe hier mee om te gaan. Kaartje met nieuw logo De afdeling Reizigers heeft een nieuw logo ontwikkeld waarmee ze klanten wil bereiken. De kaartjes op de balie worden ook aangepast met dit logo. Nieuwe ronde Jeugdimpuls In maart zijn alle scholen geïnformeerd over de nieuwe ronde van de Jeugdimpuls. Tot 25 april kon er een aanvraag worden ingediend voor: - Gratis advies-op-maat van een Gezonde School-adviseur over passende gezondheidsactiviteiten en maatregelen voor uw school. - Een bijdrage in de kosten bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit op uw school. U kunt kiezen uit verschillende activiteiten rond thema's als voeding, bewegen, roken, alcohol, sociaal-emotionele ontwikkeling, seksuele gezondheid, gehoorschade en letselpreventie (niet voor PO deze ronde). - Een geldbedrag bestemd voor de inzet van taakuren van eigen medewerkers voor het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. Voor meer informatie zie: Team seksuele gezondheid bijgeschoold Het team Seksuele Gezondheid is getraind in het herkennen van verschillende soorten drugs, de effecten ervan, de voor- en nadelen, en het effect ervan op seks. In het uitgaanscircuit bij jongeren in de provincie zijn alcohol, XTC en cannabis favoriet. Op seks hebben deze middelen 5

6 geen stimulerend effect, hoewel het - door ontspannen, lossere of verliefde gevoelens - contact maken makkelijker maakt De training werd gegeven door B-open, de jongeren afdeling van Victas. Op de Sense-doe-dag werd onder andere een boeiende workshop van Bastiaan Franse van Transvisie Zorg over transgenderjongeren gevolgd. Hij vertelde over de jongeren in Nederland die op jonge leeftijd al weten dat zij zich niet (helemaal) identificeren met hun geboortegeslacht; een groep die voor ons vaak onzichtbaar is. Transvisie Zorg is een landelijke organisatie die psychologische en psychosociale hulpverlening biedt aan mensen met genderidentiteitsvragen en hun omgeving. E-health training De jeugdgezondheidszorg krijgt steeds meer vragen van ouders en jongeren via . Om op een goede manier hierop in te spelen worden alle JGZ professionals getraind om goed via een antwoord te formuleren, maar ook om te beoordelen of er achter de vraag niet eigenlijk een andere vraag schuilt. Tevens leren artsen en verpleegkundigen vaardigheden om kortdurende online adviestrajecten methodisch en snel uit te voeren. Daarnaast worden 3 JGZprofessionals getraind om te gaan chatten met jongeren via Dit in samenwerking met een tiental andere GGD-en in het land. Uiteraard draagt E-health ook weer bij aan het normaliseren van opvoedvragen en het versterken van de eigen kracht van ouders en jongeren. Voor meer informatie kunt u terecht bij Wet Publieke Gezondheid en Basispakket Jeugd 2015 Het wordt steeds duidelijker wat de taken worden van het basispakket Jeugd. Het signaleren, sturen, monitoren en verbinden zijn belangrijke sleutelbegrippen. Veel van wat nu maatwerk is komt daarmee in het basispakket te hangen. Voor meer informatie kunt u terecht bij JGZ en Jeugdzorg De komende periode wordt het spannend om de publieke zorg voor de jeugd goed te verbinden met de Jeugdzorg. Hoe beter de verbinding gemaakt wordt hoe sneller, eerder en preventiever de zorg voor jeugd en jongeren geregeld kan gaan worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Gezinsdrama s De afgelopen periode werd onze GGD een aantal malen geconfronteerd met een gezinsdrama. Door de soms intensieve verslaglegging in de media lijkt het alsof gezinsdrama s elkaar in korte tijd razendsnel opvolgen. Maar landelijk gezien is er nog geen aanwijzing voor een duidelijke toename van gezinsdrama s. Het blijven gelukkig uitzonderingen. Voor de GGD zijn de periodes van het begeleiden van de direct betrokkenen rondom een gezinsdrama altijd zeer intensief. Naar behoefte en in afstemming begeleiden we gemeenten op de procesmatige kant, de leerkrachten op school, de ouders van klasgenootjes van de omgekomen leerling, de sportvereniging waar het kind lid van was of de buurt waarin het kind is opgegroeid. Dit doen we samen met ketenpartners uit bijvoorbeeld het plaatselijke CJG, Slachtofferhulp Nederland of het Psychotraumacentrum in Utrecht. Daar waar de vragen zijn, zijn wij als GGD beschikbaar met een incidentenpool met een dagelijkse bereikbaarheidsdienst. Gemeenten, scholen, maar ook ouders kunnen een beroep doen op de GGD in de acute fase van het incident. In de nafase wordt door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen gemonitord of de direct betrokken kinderen/ jeugdigen geen blijvend trauma opgelopen hebben. Ook de leerkrachten kunnen dan nog rekenen op inhoudelijke ondersteuning door de GGD. Voor meer informatie kunt u terecht bij Digitale Dossier Jeugdgezondheidszorg doorontwikkeling Er zijn veranderingen op komst betreffende het digitale dossier jeugdgezondheidszorg. Op landelijk niveau is men bezig om de schakeling via het landelijk schakelpunt te realiseren. Hiervoor zijn de eerste pilots ingezet. Ook in regiomn zijn de eerste voorzichtige stappen gezet waarbij er direct ook problemen zichtbaar werden, die aangepakt moeten worden. Het inrichten van het dossier volgens de BasisDataSet die landelijk is afgesproken, is stap voor stap doorgenomen en ook hier worden aanpassingen gedaan. De informatie uit de landelijke BasisDataSet moet iedere organisatie kunnen ontvangen en versturen. Dit is de basis voor het digitale dossier voor ieder kind. Tegelijkertijd zal ook het 6

7 RIVM aanschakelen met de gegevens uit de entadministratie waardoor deze direct beschikbaar zijn voor de professional en daarmee ook voor de ouder op het spreekuur. Het RIVM is ook stappen aan het zetten om aan te sluiten op het LSP, waardoor de entadministratie direct beschikbaar is voor de professional en de ouder op het spreekuur. Maar ook de ontwikkeling naar een nieuw ontworpen dossier mlcas 2.0 is in de maak. Dit dossier zal er moderner en overzichtelijker uitzien en met nieuwe mogelijkheden voor de gebruiker. Gestreefd wordt dit te implementeren in het najaar van Voor meer informatie kunt u terecht bij Kinderen in Tel Databoek 2014 Kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid. Op 17 maart 2014 hebben alle gemeenten in Nederland het nieuwste Databoek Kinderen in Tel met daarin data uit onderzoek over de leefsituatie van de Nederlandse jeugd per provincie, gemeente en wijk ontvangen. De gegevens zijn verzameld voor elf indicatoren die gebaseerd zijn op het VN-Kinderrechtenverdrag. Het Databoek Kinderen in Tel 2014 laat de positieve ontwikkelingen zien, maar ook de verschillen in leefsituaties van kinderen in de Nederlandse gemeenten. Het Databoek 2014 toont dat in de afgelopen jaren positieve, dalende trends te noteren zijn voor jeugdcriminaliteit, tienermoeders en kindersterfte. Maar tegelijkertijd stijgt de afgelopen jaren het aantal kinderen dat in armoede opgroeit met tien procent. Ook wij gebruiken deze gegevens om te toetsen of er nieuwe risico s en/of risicogroepen zijn waarop wij moeten signaleren. Armoede Een praktijkervaring: de jeugdarts ziet 2 kinderen van het speciaal basisonderwijs in verband met veelvuldig ziekteverzuim. In het gesprek wordt duidelijk dat moeder de kinderen ziek meldt als ze geen vervoer heeft. Er is geen auto en de kinderen hebben geen fiets. Op dit moment zijn we druk bezig met een factsheet Kinderen en armoede. Daarin zullen feiten uit onderzoek verbonden worden met mogelijkheden voor signaleren door jeugdgezondheidszorg en kansen voor integrale samenwerking binnen de gemeente. Voor meer informatie kunt u terecht bij Rapportages Jeugdgezondheidszorg 2013 Iedere gemeente heeft de regionale rapportage Jeugdgezondheidszorg 2013 ontvangen. De rapportage bestaat uit een verantwoordingsdeel (o.a. bereik, opkomst) en een inhoudelijk deel (o.a. overgewicht, risicokinderen). De rapportages zullen besproken worden met de beleidsambtenaren tijdens de reguliere overleggen die de JGZ met hen heeft of die daarvoor georganiseerd worden. Vanuit de gedeelde behoefte om de informatie komende jaren (nieuwe Basispakket) beter te kunnen duiden en er beleid op te kunnen baseren, zal in de loop van dit jaar ook bij ambtenaren input opgehaald worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij: HPV vaccinatie De jaarlijkse HPV vaccinatiecampagne tegen baarmoederhalskanker voor de jarige meisjes is in maart 2014 weer van start gegaan. Er werd gevaccineerd in 16 gemeenten om zo dicht bij huis te blijven en kinderen zo min mogelijk te laten reizen. Nieuw dit jaar was dat de pubermeisjes onder de 16 jaar voldoende beschermd zijn met 2 prikken ( i.p.v. 3) met een interval van 6 maanden. De opkomst lag tussen de 50-70% met kleine verschillen tussen de gemeenten onderling (gemiddeld 62%). Opvallend t.o.v. de beginjaren van deze vaccinatie is dat er weinig kritische geluiden in de media te horen waren. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Contactmoment jarigen Om het contactmoment voor jarigen goed aan te laten sluiten op de online wereld van jongeren, is onder aanvoering van GGD Amsterdam, samen met 15 GGD en een goede website ontwikkeld voor jongeren. Hierop is informatie voor hen te vinden, maar krijgen ze ook de mogelijkheid om te chatten en mailen met GGD-artsen en verpleegkundigen. De laatste bugs worden op dit moment uit de website gefilterd en de 15 GGD en zijn druk bezig met het vullen van de lokale content. De lancering zal waarschijnlijk plaats vinden op 1 mei. Voor meer informatie kunt u terecht bij: 7

8 Echtscheidingen In Nederland gaan, net als in de rest van Europa steeds meer mensen uit elkaar. Sinds een aantal jaren worden we steeds vaker opgeschrikt door berichten in de media over de toename van het aantal vechtscheidingen. Vanaf 1 maart 2009 zijn ouders in Nederland die uit elkaar gaan, verplicht eerst samen een ouderschapsplan te maken om de zorg voor hun kinderen zo goed mogelijk te regelen. Achterliggende bedoeling van het verplichte ouderschapsplan is om de problemen van kinderen na een scheiding te helpen verminderen. Ook is de maatregel bedoeld om het ouderschap na scheiding van beide ouders te stimuleren (je scheidt van elkaar, niet van de kinderen). Recent onderzoek van de Universiteit Utrecht toont echter aan, dat de verplichting tot het maken van een ouderschapsplan een omgekeerd effect heeft dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het aantal problemen tussen de ouders rondom echtscheiding sinds 2009 is toegenomen, met name de vaders ervaren een mindere mate van welbevinden en de kinderen ervaren een grotere mate van depressieve gevoelens in vergelijking met echtscheidingen van voor 1 maart 2009 (zie Inge van der Valk en Ed Spruijt, oktober 2013). Dat het aantal vechtscheidingen toeneemt, merken ook de medewerkers bij de GGD. Consequentie daarvan is dat de manier van informatie delen met ouders die niet on speaking terms zijn een grote mate van zorgvuldigheid vereist. Ook het monitoren van de ontwikkeling van de kinderen die bij de echtscheiding zijn betrokken vergt meer aandacht. Want die ontwikkeling loopt wel meer risico als hun ouders niet meer met elkaar door één deur kunnen. Voor meer informatie kunt u terecht bij: 8

9 Regio Eemland Overdracht lichte handhaving op kindercentra aan GGD In navolging van de gemeente Amersfoort draagt de gemeente Eemnes per 1 juli 2014 het onderhoud van het landelijk register kinderopvang en de lichte handhavingstaken op kindercentra over aan de afdeling inspecties van de GGD regio Utrecht. Meerdere inspecteurs worden hier momenteel voor opgeleid. Beoogd doel is onder andere om het inspectie- en handhavingsproces te versnellen. Leerlingen Vakcollege organiseren alcoholvrije Glow in the dark party In februari won het Vakcollege Amersfoort 1000,- voor de organisatie van een alcoholvrij schoolfeest tijdens de bijeenkomst van het project Alcoholvrije scholen inspireren. Onlangs organiseerde de school hiervan een glow in the dark party, waarbij leerlingen zelfgemaakte alcoholvrije cocktails maakten voor alle feestgangers. Leerlingen van het Vakcollege volgden eerder dit jaar een workshop happy drinks ( alcoholvrije cocktails met een kick ) verzorgd door de GGD. Tijdens de bijeenkomst in februari werd deze leerervaring ook in de praktijk toegepast: leerlingen maakten happy drinks voor het aanwezige publiek. Basisschoolleerlingen groep 8 geven de ouders voorlichting genotmiddelen Op dinsdagavond 15 april stond de 2 e van der Hucht school aan de Libel in Soest in het teken van het thema genotmiddelen. Leerlingen uit groep 8 hebben in de weken voorafgaand lessen gevolgd onder begeleiding van Stichting Balans rond verschillende thema s als alcohol, roken en drugs (in het bijzonder de waterpijp). Tijdens de ouderavond hebben een aantal leerlingen gepresenteerd wat zij geleerd hebben maar vooral hebben de leerlingen toegelicht wat de gevaren zijn van genotmiddelen. Ook werd de kennis van de ouders getoetst middels een leuke quiz. De GGD regio Utrecht en de Moedige Moeders namen deel aan een expert panel waar ouders terecht konden voor extra informatie. Door de leerlingen actief te betrekken bij de voorlichting worden zij zich niet alleen meer bewust van de schadelijke gevolgen, ook wordt hiermee een hoge opkomst van ouders gerealiseerd. De gemeente Soest is in 2012 gestart met een leefstijlproject rond gezonde schoolgaande jeugd PO en VO. Aandachtspunten zijn daarbij zowel preventie rond genotmiddelen als aandacht voor gezonde voeding en bewegen. Na de zomer is de lancering van het logo en de nieuwe naam van het project. Ajax spelers stimuleren Lekker Fit! op De Wiekslag Als onderdeel van B.Slim is OBS De Wiekslag in Amersfoort eind maart gestart met het programma Lekker fit! Lekker fit! is een lespakket voor groep 1 t/m 8 op de basisschool waarin kinderen alles leren over gezond eten, bewegen en gezonde keuzes maken. Plezier in bewegen en gezond eten staan daarbij centraal. Fit zijn is fijn! Een vierstappenplan voor gedragsverandering helpt de leerlingen hun doel te bereiken. Van ik doe, naar ik weet, ik ga doen tot ik blijf doen. Tijdens de eerste week van Lekker fit! heeft Streetwise de gymlessen verzorgd en is er een clinic gegeven door de spelers van Ajax. Streetwise is een project van de Ajax Foundation en heeft als motto: samen leren, samen voetballen. Dierenpark Amersfoort sluit aan bij B.Slim De voorbereidingen voor de B.Slim Avondvierdaagse fotowedstrijd KAMPIOEN GEZOND SNOEPEN! zijn in volle gang. Hierbij zal dit jaar samengewerkt worden met Dierenpark Amersfoort, die 3 gezinsabonnementen als prijs ter beschikking stelt. FrieslandCampina financiert de Facebook campagne. Een andere activiteit die recent van start is gegaan is de KinderResto in de wijk Randenbroek. Dit is een initiatief van Resto VanHarte, FrieslandCampina en B.Slim beweeg meer. eet gezond. Noodfonds Eemnes Op initiatief van de gemeente Eemnes wordt er een Noodfonds opgericht. Er is een werkgroep opgericht om samen met de Stichting Urgente Noden (SUN) dit fonds vorm gaan geven. Een JGZ/CJG professional neemt hieraan deel. Zij ziet periodiek de kinderen van 0-12 jaar in Eemnes. Via het CJG heeft zij ook te 9

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het voortgezet onderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft, met ingang van het schooljaar 2014-2015, de werkwijze van de afdeling jeugdgezondheidszorg (deels) aangepast. In deze brief

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Folder voor ouders/verzorgers Welkom bij de GGD West-Brabant! Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar Uw kind is of wordt binnenkort

Nadere informatie

Resultaten Jongerenonderzoek

Resultaten Jongerenonderzoek Resultaten Jongerenonderzoek 2013 Groenewald GGD Zuid Limburg Geleen, april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Resultaten van uw school 2.1 VMBO klas 2 3 2.2 VMBO klas 4 4 2.3 HAVO/VWO klas 2 5 2.4 HAVO/VWO

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School 2014-2015

Menukaart Gezonde School 2014-2015 Menukaart Gezonde School 2014-2015 Gezondheidsaanbod in het mbo Deze menukaart geeft een overzicht van het gezondheidsaanbod voor het middelbaar beroepsonderwijs. Wilt u op uw school met een thema aan

Nadere informatie

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin?

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Paul van der Velpen, directeur Public Health & GGD Amsterdam Calixte Veerman, arts M&G, jeugdarts

Nadere informatie

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd Gemeente Leiderdorp is een werkwijze van Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeente Leiderdorp Verantwoordingsperiode

Nadere informatie

Scoren voor een gezonde jeugd!

Scoren voor een gezonde jeugd! Scoren voor een gezonde jeugd! In de gemeente Heerenveen willen we dat kinderen gezond opgroeien. De omgeving waarin kinderen opgroeien is de laatste decennia ongemerkt een omgeving geworden waarin verleidelijke

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 18 maart Onderwerp Beantwoording raadsvragen in zake: Vragenlijsten GGD - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 18 maart Onderwerp Beantwoording raadsvragen in zake: Vragenlijsten GGD - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 maart 2014 nummer: 2014_BW_00173 Onderwerp Beantwoording raadsvragen in zake: Vragenlijsten GGD - vormend Beknopte samenvatting De VVD heeft raadsvragen gesteld naar

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk

9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk 9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk GGD = Gemeentelijke GezondheidsDienst Publieke Gezondheid & veiligheid is wettelijke taak. Alle 400 gemeenten hebben eigen GGD. GGD is van jullie:

Nadere informatie

Ontwerp Begrotingswijziging

Ontwerp Begrotingswijziging AB 044a Ontwerp Begrotingswijziging 20162 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 A. BELEIDSBEGROTING... 4 A1. Inleiding... 4 A2. Toelichting op de wijzigingen in begroting 20162... 4 A2.1 Toelichting wijzigingen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd Gemeente Kaag en Braassem is een werkwijze van Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeente Kaag en Braassem Verantwoordingsperiode

Nadere informatie

Activiteiten van de GGD voor statushouders, kinderen en volwassenen

Activiteiten van de GGD voor statushouders, kinderen en volwassenen Activiteiten van de GGD voor statushouders, kinderen en volwassenen Regiocoördinator publieke gezondheid statushouders Binnen de GGD is Cobi Izeboud werkzaam als Regiocoördinator publieke gezondheid statushouders.

Nadere informatie

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Gezonde School Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Programma Workshop Wat is Gezonde School? Gezonde School Fryslân Handleiding Centrum Gezond Leven Gezonde School in het

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het basisonderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het basisonderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten, presteren

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer:

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer: RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer: Onderwerp: ontwerpbegroting 2011 en verantwoording van de Gezonde Gids 2009 GGD Midden-Nederland Voorstel

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense Werkinstructie benaderen intermediairs Sense BIJLAGE 7 Voorbeeld van de opzet van de presentatie in PowerPoint BIJLAGE 7 VOORBEELD VAN DE OPZET VAN DE PRESENTATIE IN POWERPOINT] 1 WERKINSTRUCTIE BENADEREN

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Workshop. De buurtsportcoach en de Gezonde School

Workshop. De buurtsportcoach en de Gezonde School Workshop De buurtsportcoach en de Gezonde School Gezonde Scholen presteren beter! (Scholieren en Leraren) Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Projectgroep: Gemeente Tilburg: Mw. M. Lennarts, beleidsmedewerker, dhr. W.

Nadere informatie

Toelichting ondersteuningsaanbod mbo

Toelichting ondersteuningsaanbod mbo Toelichting ondersteuningsaanbod mbo Gebruik deze toelichting om uw keuze te bepalen en als hulp bij het invullen van het keuzemenu. U kunt een aanvraag doen van 7 oktober tot 29 november 2013 via het

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mondriaan Preventie ondersteunt! In deze editie. Mondriaan Preventie

Nieuwsbrief. Mondriaan Preventie ondersteunt! In deze editie. Mondriaan Preventie W I N T E R / V O O R J A A R 2 0 1 6 Nieuwsbrief Mondriaan Preventie Mondriaan Preventie ondersteunt! De afdeling verslavingspreventie van Mondriaan heeft een adviserende en ondersteunende rol als het

Nadere informatie

Boete of Kanskaart Van eerste drankje tot comazuipen

Boete of Kanskaart Van eerste drankje tot comazuipen Boete of Kanskaart Van eerste drankje tot comazuipen 23 juli 2013 blad 2 van 10 Boete of Kanskaart 24 juli 2013 1 Inleiding 3 2 Oorzaken, aanpak en doelstellingen 4 2.1 Oorzaken 4 2.2 Aanpak 4 2.3 Doelstellingen

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

Even voorstellen: Sinds enkele weken werkt er een nieuwe leerkracht in groep 7/8 op donderdag en vrijdag. Hieronder stelt zij zich voor.

Even voorstellen: Sinds enkele weken werkt er een nieuwe leerkracht in groep 7/8 op donderdag en vrijdag. Hieronder stelt zij zich voor. Wiek-2-Date nieuwsbrief 9 De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld eens per 3 weken. Op onze site wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en van de activiteiten in de groepen. Agenda

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Sport & Bewegen

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Sport & Bewegen Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Sport & Bewegen School: Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan

Nadere informatie

Regie, zorg aan en preventie van gezondheidsachterstanden bij asielzoekers

Regie, zorg aan en preventie van gezondheidsachterstanden bij asielzoekers Regie, zorg aan en preventie van gezondheidsachterstanden bij asielzoekers Hier komt tekst RIB - 8 juni 2017 Jan Hier Braat komt ook tekst Evy Hochheimer Opvang asielzoekers en Gezondheidszorg Asielzoekers

Nadere informatie

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Bewegen in en om het onderwijs Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Wat is scoolsport? Een aanpak waarmee de school werkt aan een gezonde en actieve leefstijl voor de leerlingen. Dit betekent

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4352414 Opsteller : mw. N. Koenen Telefoon : (033) 469 42 81 User-id : KOE2 Onderwerp Convenant Gezonde Scholen in Amersfoort Voorstel: Het Convenant Gezonde Scholen

Nadere informatie

RESULTATEN 2 JAAR JOGG

RESULTATEN 2 JAAR JOGG RESULTATEN 2 JAAR JOGG Met plezier naar een gezonde leefstijl! Een groot aantal partijen werkte de afgelopen jaren hard aan het stimuleren van een gezonde leefstijl voor de jeugd in s-hertogenbosch. Zij

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg Investeren in opvoeden en opgroeien

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

cursusaanbod voor professionals september 2012 - februari 2013

cursusaanbod voor professionals september 2012 - februari 2013 gratis september 2012 - februari 2013 Meisjesbesnijdenis Signaleren & gespreksvoering met ouders Coördinatie van Zorg Hechting en interactie met jonge kinderen Verwijsindex en Meldcode in beeld en praktijk

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 12-19 jaar

Jeugdgezondheidszorg 12-19 jaar Regio Nijmegen Jeugdgezondheidszorg 12-19 jaar Informatie voor ouders Op de basisschool is uw zoon/dochter voor het laatst bij een medewerker van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) geweest. Ook in het voortgezet

Nadere informatie

Gezonde Schoolpleinen

Gezonde Schoolpleinen Gezonde Schoolpleinen Gezonde Schoolpleinen Een Gezond Schoolplein geeft jongeren uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs de ruimte om te bewegen en te spelen in een

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS. Datum aanmelding: Dit gezinsplan is opgesteld samen met:

ALGEMENE GEGEVENS. Datum aanmelding: Dit gezinsplan is opgesteld samen met: VAN : DATUM: ALGEMENE GEGEVENS 1 Datum aanmelding: Dit gezinsplan is opgesteld samen met: 1. Samenstelling van mijn gezin (evt. genogram of sociogram invullen als bijlage) Naam Relatie tot het kind m/v

Nadere informatie

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL Banen en vestigingen per gemeente 2009-2010 [2010] ALLE BANEN 2010 0305 ABCOUDE 280 92 217 619 18 97 55 34 15 364 69 55 135 258 76 46 2.430 0307 AMERSFOORT 223 5.055 3.588 14.405 3.442 2.448 4.468 4.156

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Projecten CJG = structureel aanbod = pilot/tijdelijk aanbod

Projecten CJG = structureel aanbod = pilot/tijdelijk aanbod Projecten CJG = structureel aanbod = pilot/tijdelijk aanbod Coaching on the Job Over Coaching on the Job Begin 2016 is er in samenwerking met STEK en IJsselkids gestart met de pilot Coaching on the Job.

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Uw kind ook onze zorg

Uw kind ook onze zorg Uw kind ook onze zorg Veelzijdig in zorg Jeugdgezondheidszorg Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten. In elke levensfase kunt u op Vérian vertrouwen. Thuis en in uw

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Gezonde Scholen presteren beter!

Gezonde Scholen presteren beter! Gezonde Scholen presteren beter! Aan de slag met de Gezonde School! Onderwijsinstellingen Gemeente Oss 14-10-2014 Inhoud Wat is de Gezonde School? Kernpunten Gezonde School Gezonde School aanpak Vignet

Nadere informatie

HANDREIKING GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE VOOR GEZINNEN

HANDREIKING GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE VOOR GEZINNEN HANDREIKING GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE VOOR GEZINNEN 1 Inleiding ROS Friesland is betrokken geweest bij het project Fitter Families, een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor gezinnen.

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem In Haarlem vond de tweede regionale bijeenkomst van het project Preventie in de Buurt plaats. Professionals vanuit de publieke

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Gezonde School en Buurtsportcoach. Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

Gezonde School en Buurtsportcoach. Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl Gezonde School en Buurtsportcoach Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl Inhoud Voorstellen Wat is de Gezonde School? Kernpunten Gezonde School Gezonde School - aanpak Vignet Gezonde School

Nadere informatie

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 AGENDAPUNT 2015.07.09/4 BC 15-002 Voorstel voor de vergadering van: de bestuurscommissie Midden-Nederland Datum vergadering: 9 juli 2015 Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Een gezonde leefstijl in het DNA van elke school

Een gezonde leefstijl in het DNA van elke school Een gezonde leefstijl in het DNA van elke school Inhoud workshop De Gezonde School aanpak De rol van buurtsportcoaches / combinatiefunctionarissen Aanvraag vignet Gezonde School Gezonde School Bij een

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 448 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 Bijlage bij adviesnota AB 2 juli 2015 20 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gezondheidsbescherming

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten Bijlage I. Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten 3.1 schadelijk alcoholgebruik aansluitende lokale activiteiten uit het Plan van Aanpak uit. Het college zal nog een uitgewerkt

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het basisonderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2016/2017 Het basisonderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten, presteren

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente Olst-Wijhe 444 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

Activiteiten van de GGD voor statushouders, kinderen en volwassenen. 20/12/16

Activiteiten van de GGD voor statushouders, kinderen en volwassenen. 20/12/16 Activiteiten van de GGD voor statushouders, kinderen en volwassenen. 20/12/16 Regiocoördinator publieke gezondheid statushouders Binnen de GGD is Cobi Izeboud werkzaam als Regiocoördinator publieke gezondheid

Nadere informatie

Het individuele leefstijlprogramma: samenwerking met diëtist en fysiotherapeut

Het individuele leefstijlprogramma: samenwerking met diëtist en fysiotherapeut Toelichting op project - met evaluatie en vervolgafspraken In het schooljaar 2014-2015 liep het project Mulock Houwer in Beweging op een VMBO school. Het project wil jongeren positieve energie geven: je

Nadere informatie

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex, hoe werkt dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

Cliënttevredenheid 2016

Cliënttevredenheid 2016 Cliënttevredenheid 2016 (Thuis)begeleiding Rapportage Cliënttevredenheid 2016 Fenneke Vegter, Lonneke Gijsbers Project Z7267 19-1-2017 Achtergrond, doel- en probleemstelling Op verzoek van Vitras heeft

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt NHG-Standpunt Huisartsenzorg en jeugd Kom, we gaan naar de dokter... standpunt Het kind als lijdend voorwerp Mevrouw Haverslag en de heer Pieters vormen sinds twee jaar een gezin. Zij hebben elk een kind

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Ouders die deelnemen aan deze online cursus hebben (nieuwe) kennis en informatie opgedaan over de verschillende onderwerpen. Alle ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd die in ons werkgebied wonen.

Nadere informatie

Sociale kaart preventie en behandeling van overgewicht bij kinderen Zwolle

Sociale kaart preventie en behandeling van overgewicht bij kinderen Zwolle Sociale kaart preventie en behandeling van bij kinderen Zwolle eerste uitgave, oktober 2009 Toelichting bij de gegevens op de sociale kaart. Op deze sociale kaart staan interventies die gericht zijn op

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Aanleiding CheckTeen. Zwolle gezonde stad ( ) JOGG: Jongeren op Gezond Gewicht (2010) ChecKid: kinderen basisonderwijs 2006 en 2009 (en 2012)

Aanleiding CheckTeen. Zwolle gezonde stad ( ) JOGG: Jongeren op Gezond Gewicht (2010) ChecKid: kinderen basisonderwijs 2006 en 2009 (en 2012) Aanleiding CheckTeen Zwolle gezonde stad (2010 2013) JOGG: Jongeren op Gezond Gewicht (2010) ChecKid: kinderen basisonderwijs 2006 en 2009 (en 2012) CheckTeen: kinderen voortgezet onderwijs (2010/2011)

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-064 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Tweede kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2010-2013 Beslispunten: 1. In te stemmen met de volgende in de tweede

Nadere informatie

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A Naast deze infokaart over hepatitis zijn er ook infokaarten beschikbaar over: infectieziekten algemeen, tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen, jeugd en onveilig vrijen en jeugd en vaccinatie.

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

Richtlijn Angst (2016)

Richtlijn Angst (2016) Richtlijn Angst (2016) Onderbouwing Uitgangsvragen Hoe kunnen rollen en taken optimaal worden verdeeld tussen betrokken zorgverleners bij jeugdigen (0-18 jaar) met angst, ter voorkoming van dubbelingen,

Nadere informatie