Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens"

Transcriptie

1 Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2014 (tweede kwartaal) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het tweede kwartaal van 2014 hebben de Belastingdienst en UWV een aantal kwaliteitscontroles vastgesteld. Als bij deze geautomatiseerde controles blijkt dat de aangeleverde gegevens niet aan de eisen voldoen, kunnen wij uw aangifte weigeren. Zitten er in een aangifte alleen fouten die niet leiden tot een weigering van de aangifte, dan sturen wij een foutenrapport Foutmeldingen werknemersgegevens naar het adres dat u hebt opgegeven als correspondentieadres. Dit rapport bevat informatie over het type fout met een korte omschrijving en een instructie om de fout in het vervolg te voorkomen. Hoe zo n foutenrapport eruit ziet, leest u in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 vindt u een toelichting op de foutmeldingen die in een foutenrapport kunnen staan. Voor hulp bij het oplossen van problemen kunt u contact opnemen met de softwareontwikkelaar van uw aangiftepakket. LH 511-1T42FD

2 1 Waarom deze toelichting? Als u werknemers in dienst hebt of uitkeringen verstrekt, bent u verplicht loonheffingen in te houden en te betalen. Dat doet u met de maandelijkse of vierwekelijkse (digitale) aangifte loonheffingen. Uw aangifte loonheffingen bestaat uit twee delen: de werknemersgegevens: dit zijn de gegevens per werknemer, zoals naam, adres en woonplaats, en loongegevens de collectieve gegevens: dit zijn de totalen van de werknemers gegevens en de gegevens van eventuele eindheffingen en afdrachtverminderingen Deze toelichting gaat over de geautomatiseerde controle van de werknemersgegevens in uw aangiften over de maanden april tot en met juni of periode 4 tot en met 6 van Bij die controle van uw werknemersgegevens kunnen wij fouten constateren. U moet deze fouten herstellen. Dit is in het belang van u en uw werknemers. Wij controleren in 2014 niet alle werknemersgegevens. Er kunnen dus nog fouten zitten in de werknemersgegevens die wij niet hebben gecontroleerd. Hier kunnen wij later op terugkomen. De werknemersgegevens die wij in het tweede kwartaal van 2014 wel controleren, vindt u in hoofdstuk 4. Let op! Deze toelichting is een aanvulling op de Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen Hij bevat dus minder uitgebreide informatie. Wilt u meer informatie? Kijk dan in de Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2014, die u kunt downloaden van Of kijk in het Handboek Loonheffingen U kunt het handboek downloaden van 2 Hoe geeft u een correctie van werknemersgegevens door? Bij de controle van de werknemersgegevens kunnen wij fouten constateren. Maar u kunt ook zelf fouten of onvolledigheden in uw aangifte ontdekken. In beide gevallen bent u verplicht de fouten te herstellen. U moet de correcties eerst in uw eigen administratie doorvoeren. U herstelt de geconstateerde fouten in aangiften als volgt: Als de aangiftetermijn van het tijdvak waarover u correcties wilt indienen, nog niet voorbij is, kunt u opnieuw aan gifte doen over dat tijdvak. U vult dan de hele aangifte opnieuw in. Als u met software aangifte doet, kunt u ook een aan vullende aangifte doen. Bij zo n aanvullende aangifte vult u alleen alle gegevens in van werknemers voor wie u iets wilt wijzigen. Als de aangiftetermijn van het tijdvak waarover u correcties wilt indienen, voorbij is, voegt u de correcties bij uw eerstvolgende aangifte. Die aangifte en de correctie moeten dan wel op hetzelfde jaar betrekking hebben. Als u een aangifte van een eerder jaar (maar ná 2008) wilt corrigeren, stuurt u een losse correctie in. Meer informatie over correcties vindt u op en in het Handboek Loonheffingen Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens 2

3 3 Hoe ziet een foutenrapport eruit? Als wij bij de geautomatiseerde controle fouten in de werknemersgegevens constateren die niet tot een weigering van de aangifte leiden, krijgt u van ons een foutenrapport Foutmeldingen werknemersgegevens. Hieronder ziet u een gedeelte uit zo n foutenrapport. Foutmeldingen voor Loonheffingennummer: Inhoudingsplichtige: Tijdvak mnd Startdatum: Einddatum: Totaal overzicht Meldcode Omschrijving Aantal L0088 Ongeldig BSN 2 L0091 Ongeldige combinatie BSN en geboortedatum 2 Specificatie Persnr. BSN NumIV* Foutmelding L0088 Ongeldig BSN U hebt een ongeldig of vervallen BSN ingevuld. Vul het juiste BSN in Ongeldig BSN Ongeldig BSN L0091 Ongeldige combinatie BSN en geboortedatum De hier getoonde geboortedatum is door u opgegeven en komt niet overeen met de geboortedatum die in onze administratie staat bij dit BSN. Als u meent dat u wel de juiste geboortedatum hebt opgegeven, stuur ons dan een kopie van een identiteitsbewijs. Als u een verkeerd BSN hebt gebruikt, moet u dit verkeerde nummer intrekken voor alle aangiftetijdvakken waarin u het hebt gebruikt. Vervolgens moet u voor deze tijdvakken alsnog het juiste BSN aanleveren Ongeldige combinatie BSN, geboortedatum: , Ongeldige combinatie BSN, geboortedatum: , * NumIV = nummer inkomstenverhouding. Een foutenrapport heeft altijd betrekking op één tijdvak. Vaak zult u de gegevens van een tijdvak in één (digitaal) bericht aan ons hebben doorgegeven. Maar de gegevens van een tijdvak kunnen ook via verschillende berichten bij ons zijn binnengekomen. U doet bijvoorbeeld op 15 juni aangifte over mei en dient op 30 juni een aanvullende aangifte in. Het foutenrapport over mei gaat over de situatie die is ontstaan op basis van de twee berichten. Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens 3

4 4 Fouten in de werknemersgegevens In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de foutmeldingen die u in een foutenrapport kunt tegenkomen. In de eerste kolom van de tabel staat de meldcode. In de tweede kolom staat de bijbehorende foutmelding. In de laatste kolom leest u wat die foutmelding betekent en hoe u de fout voorkomt. Meldcode Foutmelding Toelichting L0036 Zelfde nummer inkomstenverhouding komt meer dan één keer voor in uw aangifte. Dezelfde combinatie van het BSN en het nummer inkomstenverhouding komt meer dan één keer voor in uw aangifte. Dit mag niet. Wij hebben deze gegevens niet verwerkt. Lever de gegevens opnieuw, maar niet dubbel aan: zorg ervoor dat de combinatie van het BSN en het nummer inkomstenverhouding waarmee u elke werknemer in uw aangifte identificeert, maar één keer voorkomt. Neemt u eventueel contact op met uw softwareleverancier of intermediair voor hulp bij het oplossen van dit probleem. L0037 L0038 L0039 L0041 L0042 L0043 L0044 Dezelfde inkomstenverhouding komt meer dan één keer voor binnen een tijdvak. Datum aanvang inkomstenverhouding ligt voor de geboortedatum. Datum aanvang inkomstenverhouding ligt na de datum einde tijdvak. Datum einde inkomstenverhouding ligt voor datum aanvang inkomstenverhouding. Code reden einde inkomstenverhouding flexwerker alleen invullen als er sprake is van een flexwerker. Code reden einde inkomstenverhouding flexwerker alleen invullen als de inkomstenverhouding van een flexwerker beëindigd is. BSN en personeelsnummer hebben geen waarde in een inkomsten verhouding. Dezelfde combinatie van het personeelsnummer en het nummer inkomstenverhouding komt meer dan één keer voor in uw aangifte. Dit mag niet. Wij hebben deze gegevens niet verwerkt. Lever de gegevens opnieuw, maar niet dubbel aan: zorg ervoor dat de combinatie van het personeelsnummer en het nummer inkomstenverhouding waarmee u deze werknemer in uw aangifte identificeert, maar één keer voorkomt. Neemt u eventueel contact op met uw softwareleverancier of intermediair voor hulp bij het oplossen van dit probleem. U hebt als datum aanvang inkomstenverhouding een datum opgegeven die ligt voor de geboortedatum. Dit kan alleen als de code soort inkomstenverhouding van de betreffende inkomstenverhouding 21 of 24 is. Controleert u of de datum aanvang inkomstenverhouding inderdaad voor de geboortedatum moet liggen. De datum aanvang inkomstenverhouding ligt na de einddatum van het aangiftetijdvak. Vul de juiste datum in. De datum einde inkomstenverhouding moet op of na de datum aanvang inkomstenverhouding liggen. Vul de juiste datum in. U hebt een reden einde inkomstenverhouding opgegeven. Dit mag alleen als de inkomstenverhouding van een flexwerker/uitzendkracht (code aard arbeidsverhouding 11) is beëindigd. U moet de juiste code aard arbeidsverhouding opgeven. Als de inkomstenverhouding niet is beëindigd, moet u de rubriek reden einde inkomstenverhouding flexwerker leegmaken. U hebt een reden einde inkomstenverhouding opgegeven, maar u hebt geen einddatum van die inkomstenverhouding opgegeven. U moet die einddatum opgeven. Als de inkomstenverhouding niet is beëindigd, moet u de rubriek reden einde inkomstenverhouding flexwerker leegmaken. U hebt voor deze inkomstenverhouding geen BSN en geen personeels nummer opgegeven. Hierdoor kunnen wij de gegevens over deze inkomsten verhouding niet verwerken. U moet het BSN aanleveren of, als u dat niet hebt, het personeelsnummer. In dat laatste geval moet u voor deze werknemer het anoniementarief toepassen. L0045 Ongeldig BSN, voldoet niet aan elfproef. U hebt een ongeldig BSN opgegeven; het nummer voldoet niet aan de zogenoemde elfproef. U moet alsnog het juiste BSN aanleveren. L0046 Het significante deel achternaam heeft geen waarde. Het verplichte identificatiegegeven significant deel achternaam ontbreekt. Vul dit gegeven in of pas het anoniementarief toe (code loonbelastingtabel 940). L0047 De geboortedatum heeft geen waarde. Het verplichte identificatiegegeven geboortedatum ontbreekt. Vul dit gegeven in of pas het anoniementarief toe (code loonbelastingtabel 940). L0048 De nationaliteit heeft geen waarde. Het verplichte identificatiegegeven nationaliteit ontbreekt. Vul dit gegeven in of pas het anoniementarief toe (code loonbelastingtabel 940). L0049 Het geslacht heeft geen waarde. Het verplichte identificatiegegeven geslacht ontbreekt. Vul dit gegeven in of pas het anoniementarief toe (code loonbelastingtabel 940). L0050 Adres ontbreekt bij een of meer inkomstenperioden van een inkomstenverhouding waarbij de code loonbelastingtabel niet 940 is. Als de code loonbelastingtabel voor een inkomstenverhouding niet 940 is, dan mag het adres (in binnen- of buitenland) niet ontbreken. Vul alsnog het adres in. Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens 4

5 Meldcode Foutmelding Toelichting L0051 Datum aanvang inkomstenperiode ligt buiten het aangiftetijdvak. Als de inkomenscode gelijk is aan 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21 of 23 dan moet de datum aanvang inkomstenperiode liggen binnen het aangiftetijdvak. Vul de juiste datum in. L0053 L0054 L0055 L0056 Onder condities verplichte gegeven code aard arbeidsverhouding heeft geen waarde. U hebt de code soort inkomstenverhouding/ inkomenscode of de code aard arbeidsverhouding verkeerd opgegeven. Onder condities verplichte gegeven code contract bepaalde/onbepaalde tijd heeft geen waarde. Onder condities verplicht element code cao heeft geen waarde. Bij een inkomstenverhouding is de code aard arbeidsverhouding verplicht als de code soort inkomstenverhouding 11, 12, 13, 14, 15 of 18 is. Vul de juiste code in. Als de code soort inkomstenverhouding 18 is (Wachtgeld van een overheidsinstelling), dan moet u als code aard arbeidsverhouding ook 18 opgeven. U kunt de toegestane codes downloaden van Zoek op codes voor de aangifte loonheffingen Bij een inkomstenverhouding is de code contract onbepaalde tijd verplicht als de code soort inkomstenverhouding 11, 12, 13, 14, 15 of 18 is. Vul de juiste code in. U hebt geen cao-code ingevuld. Dit is wel verplicht voor deze inkomstenverhouding omdat u inkomenscode 11, 12, 13, 14, 15, 17 of 18 hebt ingevuld. De lijst met de actuele cao-codes kunt u vinden op de internetsite van het Centraal Bureau voor de Statistiek: L0060 Code verzekeringssituatie Zvw niet in overeen - stemming met code loonbelastingtabel. U hebt als code verzekeringssituatie Zvw G opgegeven, maar een code loonbelastingtabel die niet 221, 224 of 225 is. De waarde G is alleen mogelijk in combinatie met code loonbelastingtabel 221, 224 of 225. Vul de juiste code verzekeringssituatie Zvw in of pas de code loonbelastingtabel aan. L0061 L0064 L0067 L0068 L0069 Code verzekeringssituatie Zvw niet in overeen stemming met code loonbelastingtabel. Onder condities verplichte gegevens van een sectorrisicogroep hebben geen waarde. Datum aanvang sectorrisicogroep ligt buiten het tijdvak van aangifte. Datum einde sectorrisicogroep ligt voor datum aanvang sectorrisicogroep. Datum einde sectorrisicogroep ligt buiten het tijdvak van aangifte. U hebt als code verzekeringssituatie Zvw H opgegeven, maar een code loonbelastingtabel die niet 220 is. De waarde H is alleen mogelijk in combinatie met code loonbelasting tabel 220. Vul de juiste code verzekeringssituatie Zvw in of pas de code loonbelastingtabel aan. U hebt aangegeven dat een werknemer verzekerd is voor de WAO/IVA/WGA, WW en/of ZW. Dan moet u ook de gegevensgroep sectorrisicogroep vullen. De datum aanvang sectorrisicogroep valt buiten het aangiftetijdvak. Dit is alleen toegestaan als de code soort inkomstenverhouding/inkomenscode 22, 24, 31 t/m 40, 42, 43, 45, 46, 50 of 52 is. Vul de juiste datum in. U hebt voor een sectorrisicogroep een einddatum opgegeven die ligt voor de aanvangsdatum. Dit mag niet. De einddatum van de sectorrisicogroep moet op of na de aanvangsdatum van de sectorrisicogroep vallen. Vul de juiste datum in. U hebt aangegeven dat de einddatum van de sectorrisicogroep voor de aanvangsdatum van het tijdvak ligt. Dit mag niet. De einddatum van de sectorrisicogroep moet op of na de aanvangsdatum van het tijdvak vallen en voor of op de einddatum van dat tijdvak. Vul de juiste datum in. L0087 Verplicht element BSN heeft geen waarde. Als de code loonbelastingtabel niet 221, 224, 225 of 940 is, dan is een BSN verplicht. Vul het BSN alsnog in. Corrigeren is niet nodig als u in de eerstvolgende aangifte hetzelfde personeelsnummer gebruikt. Let op! Als u geen BSN van de werknemer hebt, moet u voor hem het anoniementarief toepassen. L0088 Ongeldig BSN. U hebt een ongeldig of vervallen BSN ingevuld. Vul het juiste BSN in. U moet het juiste BSN aanleveren voor alle aangifte tijdvakken waarin u het ongeldige of vervallen BSN hebt gebruikt. Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens 5

6 Meldcode Foutmelding Toelichting L0091 Ongeldige combinatie BSN en geboortedatum. U hebt een geboortedatum opgegeven die niet overeenkomt met de geboortedatum die in onze administratie staat bij dit BSN. U moet de geboortedatum overnemen van een identiteitsbewijs. Als op de identiteitspapieren geen volledige geboortedatum staat, neemt u als geboortedag de 16e als alleen de dag niet bekend is. Als ook de maand niet bekend is, neemt u als geboortedatum 1 juli en als ook het jaar niet bekend is, neemt u als geboortedatum 1 juli van het geschatte geboortejaar. Als u meent dat u al de juiste datum hebt opgegeven en u kunt dat bewijzen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, neemt u dan contact op met de BelastingTelefoon: Als u een verkeerd BSN hebt gebruikt, moet u dit verkeerde nummer voor alle aangiftetijdvakken waarin u het hebt gebruikt, intrekken. Vervolgens moet u voor deze tijdvakken alsnog het juiste BSN aanleveren. L0092 Ongeldige code nationaliteit. U hebt een ongeldige code nationaliteit opgegeven. U kunt de toegestane codes downloaden van Zoek op codes voor de aangifte loonheffingen L0094 Ongeldige ISO landcode. U hebt een ongeldige landcode opgegeven. Bij buitenlandse adressen moet u een landcode van twee letters gebruiken. Die code moet voorkomen in de lijst met landcodes die wij hebben gepubliceerd. U kunt de landcodes downloaden van Zoek op codes voor de aangifte loonheffingen L0097 Onder condities verplicht gegeven code fase-indeling F&Z heeft geen waarde. U hebt de code fase-indeling Flex & Zekerheid niet ingevuld. U bent verplicht om deze code in te vullen, omdat uw bedrijf behoort tot de uitzendbranche (sectorcode 52). L0098 Ongeldige code cao. U hebt een cao-code opgegeven die niet bestaat of die niet meer of nog niet geldig is. De toegestane cao-codes en hun geldigheidsdata vindt u op L0102 L1044 Datum aanvang sectorrisicogroep ligt voor BSN en personeelsnummer hebben geen waarde in een intrekking van een inkomstenverhouding. U hebt aangegeven dat de aanvangsdatum van de sectorrisicogroep voor ligt. Dit mag niet. De aanvangsdatum van de sectorrisicogroep moet op of na vallen. Vul de juiste datum in. U hebt voor de intrekking van deze inkomstenverhouding geen BSN en geen personeelsnummer opgegeven. Hierdoor kunnen wij de gegevens over deze inkomstenverhouding niet verwerken. U moet het BSN aanleveren of, als u dat niet hebt, het personeelsnummer. In dat laatste geval moet u voor deze werknemer het anoniementarief toepassen. L1045 Ongeldig BSN, voldoet niet aan elfproef. U hebt bij het intrekken van een inkomstenverhouding een ongeldig BSN opgegeven; het nummer voldoet niet aan de zogenoemde elfproef. U moet alsnog het juiste BSN aanleveren. L1314 De indicatie verzekerd WAO is J bij een persoon die de AOW-leeftijd heeft bereikt. U hebt aangegeven dat deze werknemer verzekerd is voor de WAO/IVA/WGA, terwijl hij in het aangiftetijdvak de AOW-leeftijd heeft bereikt. Dat is niet mogelijk. Controleer of de werknemer inderdaad was verzekerd. Er zijn twee situaties mogelijk: De werknemer heeft voor aanvang van het aangiftetijdvak de AOW-leeftijd bereikt. In dit geval was hij niet verzekerd en moet u in deze rubriek N (nee) invullen. De werknemer heeft in het aangiftetijdvak de AOW-leeftijd bereikt en blijft doorwerken. U hebt dan geen datum einde inkomstenverhouding ingevuld of deze datum ligt op of na de datum waarop de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt. In dit geval is de werknemer met ingang van de datum waarop hij de AOW-leeftijd heeft bereikt, niet meer verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er ontstaat dan een nieuwe inkomstenverhouding: één voor de periode tot de AOW-leeftijd (de werknemer is verzekerd) en één voor de periode vanaf de AOW-leeftijd (de werknemer is niet verzekerd). U mag de bestaande inkomstenverhouding splitsen in twee inkomstenperiodes. Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens 6

7 Meldcode Foutmelding Toelichting L1315 De indicatie verzekerd WW is J bij een persoon die de AOW-leeftijd heeft bereikt. U hebt aangegeven dat deze werknemer verzekerd is voor de WW, terwijl hij in het aangiftetijdvak de AOW-leeftijd heeft bereikt. Dat is niet mogelijk. Controleer of de werknemer inderdaad was verzekerd. Er zijn twee situaties mogelijk: De werknemer heeft voor aanvang van het aangiftetijdvak de AOW-leeftijd bereikt. In dit geval was hij niet verzekerd en moet u in deze rubriek N (nee) invullen. De werknemer heeft in het aangiftetijdvak de AOW-leeftijd bereikt en blijft doorwerken. U hebt dan geen datum einde inkomstenverhouding ingevuld of deze datum ligt op of na de datum waarop de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt. In dit geval is de werknemer met ingang van de datum waarop hij de AOW-leeftijd heeft bereikt, niet meer verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er ontstaat dan een nieuwe inkomstenverhouding: één voor de periode tot de AOW-leeftijd (de werknemer is verzekerd) en één voor de periode vanaf de AOW-leeftijd (de werk nemer is niet verzekerd). U mag de bestaande inkomstenverhouding splitsen in twee inkomstenperiodes. L1316 L1406 De indicatie verzekerd ZW is J bij een persoon die de AOW-leeftijd heeft bereikt. Bedrag in wwb-uitkering begrepen alimentatie niet mogelijk bij deze code soort inkomstenverhouding. U hebt aangegeven dat deze werknemer verzekerd is voor de ZW, terwijl hij in het aangiftetijdvak de AOW-leeftijd heeft bereikt. Dat is niet mogelijk. Controleer of de werknemer inderdaad verzekerd was. Er zijn twee situaties mogelijk: De werknemer heeft voor aanvang van het aangiftetijdvak de AOW-leeftijd bereikt. In dit geval was hij niet verzekerd en moet u in deze rubriek N (nee) invullen. De werknemer heeft in het aangiftetijdvak de AOW-leeftijd bereikt en blijft door werken. U hebt dan geen datum einde inkomstenverhouding ingevuld of deze datum ligt op of na de datum waarop de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt. In dit geval is de werknemer met ingang van de datum waarop hij de AOW-leeftijd heeft bereikt, niet meer verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er ontstaat dan een nieuwe inkomstenverhouding: één voor de periode tot de AOW-leeftijd (de werknemer is verzekerd) en één voor de periode vanaf de AOW-leeftijd (de werknemer is niet verzekerd). U mag de bestaande inkomstenverhouding splitsen in twee inkomstenperiodes. U hebt de rubriek in wwb-uitkering begrepen alimentatie gevuld. Dit mag alleen bij bijstandsuitkeringen (soort inkomstenverhouding 43). U moet de rubriek leegmaken of de soort inkomstenverhouding aanpassen. L1407 Bedrag rechtstreeks betaalde alimentatie niet mogelijk bij deze soort inkomstenverhouding. U hebt de rubriek rechtstreeks betaalde alimentatie gevuld. Dat mag alleen bij bijstandsuitkeringen (soort inkomstenverhouding 43). U moet de rubriek leegmaken of de soort inkomstenverhouding aanpassen. 5 Hebt u nog vragen? Deze toelichting geeft u een overzicht van de foutmeldingen die u in een foutenrapport over een tijdvak in het tweede kwartaal van 2014 kunt tegenkomen, en uitleg over de manier waarop u de fouten kunt herstellen. Maar misschien hebt u na het lezen van de toelichting toch nog vragen. Kijk dan op Hier kunt u onder andere lezen hoe u correcties moet indienen. Meer informatie over gebruikte begrippen vindt u in het Handboek Loonheffingen 2014, dat u kunt downloaden van De codes kunt u ook downloaden. Zoek op codes voor de aangifte loonheffingen Voor algemene vragen kunt u bellen met de BelastingTelefoon: , bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens 7

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2013 (vierde kwartaal) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het vierde kwartaal van 2013 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2015 (eerste kwartaal) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het eerste kwartaal van 2015 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2012 (tweede kwartaal) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het tweede kwartaal van 2012 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2012 (eerste kwartaal) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het eerste kwartaal van 2012 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2015 (derde kwartaal) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het derde kwartaal van 2015 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2016 (1e kwartaal) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het 1e kwartaal van 2016 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2011 (eerste kwartaal) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het eerste kwartaal van 2011 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2016 (2e kwartaal) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het 2e kwartaal van 2016 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2016 (3e kwartaal) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het 3e kwartaal van 2016 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2017 (1e halfjaar) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het 1e halfjaar van 2017 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 12345 december 2007 Toelichting Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 Waarom deze toelichting? Vanaf 1 januari 2008 verandert de controle op de aangiften loonheffingen. In de aangiften

Nadere informatie

Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen

Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen Belastingdienst Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen 1 Inleiding Deze toelichting is bestemd voor iedereen die aangifte loonheffingen doet: werkgevers en andere inhoudingsplichtigen,

Nadere informatie

Toelichting resultaten verwerking werknemersgegevens. loonheffingen 2006. 1 Waarom deze toelichting?

Toelichting resultaten verwerking werknemersgegevens. loonheffingen 2006. 1 Waarom deze toelichting? LH 511-1T61FD 12345 Toelichting resultaten aangifte loonheffingen 1 Waarom deze toelichting? Als u medewerkers in dienst heeft, betaalt u loonheffingen. Hiervoor moet u maandelijks of eens in de vier weken

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

Zo controleert de belasting dienst uw loonaangifte. Overheid controleert vaker en uitgebreider

Zo controleert de belasting dienst uw loonaangifte. Overheid controleert vaker en uitgebreider Zo controleert de belasting dienst uw loonaangifte Overheid controleert vaker en uitgebreider Controle van de loonaangifte Sinds de invoering van de elektronische aangifte loonheffingen wordt elke aangifte

Nadere informatie

Loonaangifte volledig en correct invullen. Zo kan de belastingdienst uw aangifte zonder problemen verwerken

Loonaangifte volledig en correct invullen. Zo kan de belastingdienst uw aangifte zonder problemen verwerken Loonaangifte volledig en correct invullen Zo kan de belastingdienst uw aangifte zonder problemen verwerken De loonaangifte invullen Het is van belang dat u de loonaangifte tijdig en correct aanlevert.

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen bij de aangifte loonheffingen LH 516-1T*1PL Inhoud Dit is een interactieve pdf: klik op een paragraaf in de inhoudsopgave

Nadere informatie

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker december 2008 In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: fouten in de nieuwsbrief thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker tabeltarief voor seksmedewerkers boetebeleid

Nadere informatie

*065900401* Melding Loonheffingen. Belastingdienst. Aanmelding Werkgever. Waarom dit formulier?

*065900401* Melding Loonheffingen. Belastingdienst. Aanmelding Werkgever. Waarom dit formulier? Belastingdienst Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd voor personen, ondernemingen of organisaties die werkgever worden. U wordt werkgever als u voor

Nadere informatie

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2013

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2013 Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2013 Bestemd voor softwareontwikkelaars versie 2.0 1 oktober 2012 Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2013 v2.0 1 oktober 2012 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2014

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2014 Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2014 Bestemd voor softwareontwikkelaars versie 3.0 10 januari 2014 Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2014 v3.0 10 januari 2014, zonder revisies Pagina

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Uitgave 1 13 november 2015 Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2016 voor het inhouden

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2018

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 Uitgave 1 18 juli 2017 Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 In deze nieuwsbrief leest u informatie over de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen

Nadere informatie

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2016

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2016 Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2016 Bestemd voor softwareontwikkelaars versie 3.0 8 januari 2016 Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2016 v3.0 8 januari 2016 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Uitgave 1 5 november 2013 Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 voor het inhouden

Nadere informatie

Specificatie Jaarloonopgaaf 2011

Specificatie Jaarloonopgaaf 2011 Belastingdienst Specificatie Jaarloonopgaaf 20 LH 98 - ZFD Inleiding In dit document leest u welke gegevens in het kader van de jaar loonopgaaf 20 aan de Belastingdienst moeten worden aangeleverd. Uitgangspunten

Nadere informatie

Belastingdienst. Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software

Belastingdienst. Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software Belastingdienst Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Welke gegevens moet ik aanleveren? 3 1.2 Over welk jaar geef ik gegevens

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 41 Besluit van 22 januari 2014 tot wijziging van het Besluit in verband met aanpassing van bijlage I over gegevens polisadministratie 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 november 2007 Mededeling 7 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 teruggaaf van in 2006 te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 4

2014 -- Loonheffing -- deel 4 Loonheffing les 4 programma Administratieve verplichtingen Loonstaat Aangifte doen Eindheffing Bijzondere regelingen 1 Administratieve verplichtingen Voor de werkgever/inh.pl. gelden een aantal verplichtingen.

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 maart 2007 Mededeling 2 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 fouten in het Handboek loonheffingen 2007; 2 wijziging ISO-landencodetabel; 3 afstaan van

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Hulpstaten Personeel aan huis

Hulpstaten Personeel aan huis Belastingdienst 2012 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Toelichting ten behoeve van de aangifte loonheffingen 2007

Toelichting ten behoeve van de aangifte loonheffingen 2007 12345 I 2007 ten behoeve van de aangifte loonheffingen 2007 november 2006, versie 1.0 (gebaseerd op berichtspecificaties aangifte loonheffing 2007, versie 1.0) LH 986-1T72FD Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Gegevensspecificaties Aangifte Loonheffingen 2012

Gegevensspecificaties Aangifte Loonheffingen 2012 Gegevensspecificaties Aangifte Loonheffingen 2012 Bestemd voor softwareontwikkelaars 30 september 2011 Versie 2.0 LH 986-1T21FD Gegevensspecificaties Aangifte Loonheffingen 2012 versie 2.0 30 september

Nadere informatie

Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens

Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.1.43 Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2009, nr. 11028, d.d. 21.7.2009 datum inwerkingtreding 23.7.2009 Met het opnieuw

Nadere informatie

Elektronisch aangeven voor ondernemers

Elektronisch aangeven voor ondernemers Elektronisch aangeven voor ondernemers Vanaf 1 januari 2005 bent u als ondernemer verplicht om elektronisch aangifte te doen. Wat betekent dit voor u? En hoe bereidt u zich daarop voor? 12345 Inhoud 1

Nadere informatie

De werking van de. Adri Dokter op persoonlijke titel

De werking van de. Adri Dokter op persoonlijke titel De werking van de Adri Dokter op persoonlijke titel dagelijks leven specialist loonheffingen Belastingdienst, Team Oswo Over Salaris 24 november 2016 1 Inhoud Gegevensverzameling Specificaties van de loonaangifte

Nadere informatie

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen VUT aanvragen Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een VUT-uitkering aanvragen als u werkt in de sectoren Beroepsgoederenvervoer

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis 12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van

Nadere informatie

Handleiding Meldpunt 1 HOE WERKT HET MELDLOKET?

Handleiding Meldpunt 1 HOE WERKT HET MELDLOKET? Handleiding Meldpunt 1 HOE WERKT HET MELDLOKET? U hebt toegang tot het digitale meldloket van Interpolis. Op de site www.interpolis.nl/personeel kunt u uw verzuim- en herstelmeldingen en wijzigingen doorgeven.

Nadere informatie

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Algemene informatie Wanneer doet u een suppletie omzetbelasting? Hebt u te veel of te weinig btw aangegeven? Als dit bedrag meer dan 1.000 is, meldt u dit aan

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Uitgave 1 2 november 2012 Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden

Nadere informatie

Handleiding. Invullen van de kaarten Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde (IB47) vanaf belastingjaar 2009

Handleiding. Invullen van de kaarten Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde (IB47) vanaf belastingjaar 2009 Handleiding Invullen van de kaarten Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde (IB47) vanaf belastingjaar 2009 12345 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Digitale aanlevering 4 3 Twee modellen 5 3.1 De kaart voor

Nadere informatie

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 2004 Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers verplicht om belasting elektronisch aan te geven. Wat verandert er voor u? En hoe bereidt u zich daarop

Nadere informatie

Handleiding aanlevering en verwerking deelnemergegevens (PDO-bestand) Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)

Handleiding aanlevering en verwerking deelnemergegevens (PDO-bestand) Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) Handleiding aanlevering en verwerking deelnemergegevens (PDO-bestand) Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) Versie januari 2015 1 VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING BEDOELD... 3 1.1 ABZEND...

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte?

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Belastingdienst. Handleiding. Invullen van de kaart Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde (IB 47)

Belastingdienst. Handleiding. Invullen van de kaart Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde (IB 47) Belastingdienst Handleiding Invullen van de kaart Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde (IB 47) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wanneer en waarvoor gebruikt u de kaart? 4 2.1 Wanneer gebruikt u de

Nadere informatie

Toelichting ten behoeve van Loonaangifte 2 januari 2006 Versie 6.0

Toelichting ten behoeve van Loonaangifte 2 januari 2006 Versie 6.0 ten behoeve van Loonaangifte 2 januari 2006 Versie 6.0 (gebaseerd op Berichtspecificaties Loonaangifte 2006 Versie 4.0 uitgebracht door Belastingdienst en aangepast volgens werkwijze BIS aanvulling 2006.03)

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Gegevensspecificaties Aangifte Loonheffingen 2011

Gegevensspecificaties Aangifte Loonheffingen 2011 Gegevensspecificaties Aangifte Loonheffingen 2011 Bestemd voor softwareontwikkelaars 1 oktober 2010 Versie 1.0 LH 986-1T11FD Gegevensspecificaties Aangifte Loonheffingen 2011 versie 1.0 1 oktober 2010_def

Nadere informatie

Aanleveren werknemer gegevens

Aanleveren werknemer gegevens Aanleveren werknemer gegevens Inhoud Toelichting op het invullen van het blad... 3 Toelichting per component... 4 Personeelsnummer... 4 Achternaam (geboortenaam)... 4 Voorletters... 4 Adres (buitenlands)...

Nadere informatie

Hoe doe ik digitale aangifte loonheffingen met Loon?

Hoe doe ik digitale aangifte loonheffingen met Loon? Hoe doe ik digitale aangifte loonheffingen met Loon? Inhoud In het kort...... 1 1 Loon Aangifte-Service... 1 1.1 Aanmelden voor de Loon Aangifte-Service... 2 1.2 LoonBapi?... 2 2 Aangifte loonheffingen

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Uitgave 2 23 november 2012 Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier arbeidsongeschiktheid TAF Maandlastbeschermer

Schadeaangifteformulier arbeidsongeschiktheid TAF Maandlastbeschermer Met dit schadeaangifteformulier meldt u uw bij ons. Wij vragen u onder meer de aard en oorzaak van uw klachten in te vullen, en aan te geven wie uw werkgever is. Dit formulier moet door uzelf worden ingevuld

Nadere informatie

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.2.5 Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers brochure bronnen Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht; www.antwoordvoorbedrijven.nl

Nadere informatie

Handleiding aanlevering en verwerking deelnemergegevens (PDO-bestand)

Handleiding aanlevering en verwerking deelnemergegevens (PDO-bestand) Handleiding aanlevering en verwerking deelnemergegevens (PDO-bestand) Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) Versie 2 augustus 2016 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Voor wie is deze handleiding

Nadere informatie

Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding

Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding vereniging nederlands pensioenfonds voor de sigarenindustrie en aanverwante bedrijven Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding U bent aangesloten bij de Vereniging Nederlands Pensioenfonds

Nadere informatie

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2017

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2017 Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2017 Bestemd voor softwareontwikkelaars versie 2.0 29 september 2016 Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2017 v2.0 29 september 2016 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Toelichting ten behoeve van Loonaangifte 2 januari 2006 Versie 6.0

Toelichting ten behoeve van Loonaangifte 2 januari 2006 Versie 6.0 ten behoeve van Loonaangifte 2 januari 2006 Versie 6.0 (gebaseerd op Berichtspecificaties Loonaangifte 2006 Versie 4.0) DISCLAIMER==================================================================================

Nadere informatie

Formulier Aanvraag Minimaregeling(en) 2017 Activiteitenfonds, Bijkomende studiekosten, Peuterspeelzaal en Individuele Inkomenstoeslag

Formulier Aanvraag Minimaregeling(en) 2017 Activiteitenfonds, Bijkomende studiekosten, Peuterspeelzaal en Individuele Inkomenstoeslag Postadres Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen Bezoekadres Raadhuisplein 24 7901 BW Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-291325 E-mail info@hoogeveen.nl Internet www.hoogeveen.nl Formulier Aanvraag Minimaregeling(en)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND

AANVRAAGFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND AANVRAAGFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND Datum aanvraag: 1. Persoonsgegevens Aanvrager echtgeno(o)t(e) / partner Burger service nummer Naam en voorletters Geslacht M / V M / V Geboortedatum Huidig adres

Nadere informatie

Loonstaat personeel aan huis

Loonstaat personeel aan huis Belasingdiens 2012 Loonsaa personeel aan huis Waarom di formulier? U vul een loonsaa personeel aan huis in voor elke werknemer die onder de vereenvoudigde regeling val. Op de loonsaa houd u de gegevens

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Inhoud Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie 3 Toelichting bij de vragen

Nadere informatie

Belangrijk Met dit formulier levert u gegevens aan voor de premievaststelling van de volgende (combinaties van) verzekeringen.

Belangrijk Met dit formulier levert u gegevens aan voor de premievaststelling van de volgende (combinaties van) verzekeringen. Verzuimverzekering en/of Ongevallenverzekering Collectief Formulier aanleveren gegevens voor premievaststelling 2015 Voor de werkgever Belangrijk Met dit formulier levert u gegevens aan voor de premievaststelling

Nadere informatie

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2015

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2015 Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2015 Bestemd voor softwareontwikkelaars versie 3.0 12 januari 2015 Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2015(zonder revisies)-v3.0 12 januari 2015 Pagina

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INVUL INSTRUCTIES Gelieve in duidelijk leesbare blokletters in te vullen Alle vakken invullen, onvolledig ingevulde formulieren

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) XSD versie 1.3 per 1 juli 2017 Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders.

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR EEN FLEXIBEL CONTRACT

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR EEN FLEXIBEL CONTRACT INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR EEN FLEXIBEL CONTRACT INVUL INSTRUCTIES Gelieve in duidelijk leesbare blokletters in te vullen Alle vakken invullen, onvolledig ingevulde formulieren

Nadere informatie

DOOR PERIODIEKE LOONAANGIFTE VERVALT 5 PROCENT-REGELING

DOOR PERIODIEKE LOONAANGIFTE VERVALT 5 PROCENT-REGELING OONEASTING/SOCIAE VERZEKERINGEN WET FINANCIERING SOCIAE VERZEKERINGEN (WFS) DOOR PERIODIEKE OONAANGIFTE VERVAT 5 PROCENT-REGEING De smoes geen biljet ontvangen kan niet meer worden gebruikt; de werkgever

Nadere informatie

STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER

STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden. Rivierweg 111 Telefoon: 010-2848688 Postbus 133 Telefax: 010-2848800 2900 AC Capelle aan den IJssel BTW nummer: 001877045B05

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele inkomenstoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele inkomenstoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele inkomenstoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier vraagt u individuele inkomenstoeslag aan. Langsbrengen of opsturen Cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen

Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen De uitvoering van de pensioen-

Nadere informatie

Aanvraag (bijzonder) nabestaandenpensioen

Aanvraag (bijzonder) nabestaandenpensioen Aanvraag (bijzonder) nabestaandenpensioen Uw gegevens naam O man O vrouw adres postcode en plaats burgerservicenummer telefoonnummer _ correspondentieadres (optioneel) postcode en plaats IBAN/bankrekeningnummer

Nadere informatie

Belastingdienst. Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012

Belastingdienst. Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 Belastingdienst Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 Uitgave december 2011 Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 U vindt in deze Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 het laatste

Nadere informatie

Poortcontroles en afhandeling OLP

Poortcontroles en afhandeling OLP Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Poortcontroles en afhandeling OLP De uitvoering

Nadere informatie

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Pagina 1 van 5 Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon,

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN LOONOPGAVE

VEEL GESTELDE VRAGEN LOONOPGAVE VEEL GESTELDE VRAGEN LOONOPGAVE Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Downloaden lijst 3. Gegevens op de loonopgave download 4. Gegevens aanlevering 5. Uploaden 6. Verschillenlijst 7. Eindafrekening 8. Correcties

Nadere informatie

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'.

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'. Update per 2008 De bijtelling voor een auto van de zaak is per 2008 gestegen tot 25%. Alleen enkele zeer zuinige auto's kennen per 2008 een verlaging van de bijtelling, naar 14%. Lees in onderstaande uitleg

Nadere informatie

Aanmelding oproepkracht leraar basisonderwijs

Aanmelding oproepkracht leraar basisonderwijs Aanmelding oproepkracht leraar basisonderwijs Voorletters: Roepnaam*: Achternaam: Meisjesnaam**: Geboorte datum: Burgerservicenummer: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: E-mail adres: Datum:

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming 2014 aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming 2014 aanvragen Koopkrachttegemoetkoming 2014 aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB Procesnummer : Datum aanvraag: Behandelend ambtenaar: Ik wil aanspraak maken op bijzondere bijstand voor de volgende kosten: Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014 Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014 Betreft een uitkering voor langdurige minima (minimaal 5 jaar) Dit is een formulier voor nieuwe aanvragers. 1 PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Partner Man /

Nadere informatie

Collectieve Inkomensverzekeringen

Collectieve Inkomensverzekeringen Collectieve Inkomensverzekeringen Formulier aanleveren gegevens voor premievaststelling 2015 Voor de werkgever Belangrijk Met dit formulier levert u gegevens aan voor de premievaststelling van de volgende

Nadere informatie

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014?

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Per januari 2014 ziet uw loonstrook er anders uit dan u gewend bent. Omdat er, met ingang van 1 januari 2014 wettelijke wijzingen van kracht zijn geworden

Nadere informatie

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2018

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 Uitgave 2 1 december 2017 Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 In deze nieuwsbrief leest u informatie over de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de

Nadere informatie