Communicatieplan. Communicatieplan. Project: Connect

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieplan. Communicatieplan. Project: Connect"

Transcriptie

1 Project: Connect Bestandsnaam 1 / 15

2 Inhoudsopgave 1 DOEL COMMUNICATION PLAN EN RELATIE MET PROJECT- /TRANSFORMATIEPLAN ANALYSE UITGANGSSITUATIE/OMGEVING BELANG COMMUNICATIE INVENTARISEREN DOELGROEPEN: UITGANGSSITUATIE DEELNEMRS OVERZICHT HUIDIGE ACTOREN, COMMUNICATIESTROMEN EN -MEDIA TE VERWACHTEN RUIS/WEERSTANDEN... 3 COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN SELECTIE DOELGROEPEN VERANDERINGSDOELSTELLINGEN PER DOELGROEP ONDERWERPEN VOOR COMMUNICATIE EN KERNBOODSCHAPPEN COMMUNICATIESTRATEGIE KADERS VOOR DIALOOG MEDIA TIMING/PLANNING ORGANISATIE/KWALITEITSBORGING EVALUATIE FEEDBACK/MEETPUNTEN Bestandsnaam 2 / 15

3 1 Doel en relatie met project-/transformatieplan Communicatie en kennisdeling In het communicatieplan zullen zowel de interne als de externe communicatie beschreven worden. Het communicatieplan bevat de volgende elementen: doel communicatieplan communicatiedoelstellingen analyse uitgangssituatie/omgeving communnicatiestrategie. evaluatie overdracht aan staande organisatie Doel communicatieplan Het communicatieplan geeft een antwoord op de volgende vragen: Wie is onze doelgroep (wie willen we bereiken?) Wat is onze doelstelling (wat willen we bereiken?) Wat is onze boodschap (wat hebben we te vertellen?) Het medium (welke media zijn er en welke zijn voor ons het meest geschikt. Hoe brengen we de boodschap over?) Bestandsnaam 3 / 15

4 2 Analyse uitgangssituatie/omgeving 2.1 Belang communicatie Op dit moment zijn veel ROC s bezig met het zoeken naar een antwoord op de vraag hoe moeten burgerschapscompetentie worden aangeleerd en op welke manier worden de burgerschapscompetentie geïntegreerd in het huidige lesprogramma. De scholen zijn daarbij vooral op zoek naar goed, bruikbaar lesmateriaal. Op dit moment zijn een aantal uitgevers actief met het schrijven van geschikt lesmateriaal. Voor de projectgroep is het dus van belang om in contact te komen met deze scholen en hun er van te overtuigen dat Connect voor hen een lesmethode is die een antwoord kan geven op de door hen gestelde vragen. Dit zal vooral moeten gebeuren door het geven van voorlichting op regionale voorlichtingsbijeenkomsten en door voorlichting op de scholen zelf. De communicatie zal zich daarbij vooral moeten richten op de Leiding van de ROC s en de betrokken docenten. 2.2 Inventariseren doelgroepen: uitgangssituatie Doelgroep. Alle Regionale Opleiding Centra. Clustermanagers, opleidingmanagers, teamleiders en docenten MCK. Deelnemers in het MBO: niveau 1, 2, 3 en 4. De leereenheden worden gedifferentieerd aangeboden voor niveau 1-2 deelnemers en niveau 3-4 deelnemers. De domeinen zijn niet gebonden aan een bepaalde fase in de opleiding. Wel wordt per domein aangegeven wat wenselijke momenten zijn om het aan te bieden. 2.3 Deelnemers Het project Societ-i heeft als doel het opleveren van een digitaal leermiddel voor het verwerven van de Leer- en Burgerschapscompetenties in het MBO. De projectgroep bestaat uit zeven ROC s ROC van Amsterdam ROC Midden Nederland Leeuwenborgh opleidinge Drenthe College Gilde Opleidingen Graafschap Collage Albeda Collge en E-TV en. Het CINOP treedt op als ondersteuner en klankbord voor het project. Het leermiddel heeft als naam CONNECT meegekregen. Bestandsnaam 4 / 15

5 2.4 Overzicht huidige actoren, communicatiestromen en -media - zie paragraaf Te verwachten ruis/weerstanden De manier waarop scholen hun lesgevende activiteiten georganiseerd hebben is divers. Zowel voor BOL als BBL. Bij de ene school wordt zeer individueel les gegeven de ander werkt uitsluitend in projectgroepen. Ook de manier waarop leerlingen leren is zeer divers. (denk daarbij aan de leerstijlen van Kolb) Willen we aan al deze wensen kunnen voldoen zullen we de betrokkenen er van moeten overtuigen dat dit allemaal met CONNECT mogelijk is. De angst bij veel docenten is dat een digitaal leermiddel vaak niet interactief werkt. Het is niet meer dan een boek op internet wordt er dan gezegd. Wij zullen de docenten moeten laten zien dat CONNECT beslist geen boek is op internet. Het is dan ook van het grootste belang dat er spoedig een demoversie beschikbaar is zodat de betrokken docenten en eventueel hun leerlingen zelf met CONNECT aan de slag kunnen gaan. Bestandsnaam 5 / 15

6 3 Communicatiedoelstellingen 3.1 Selectie doelgroepen Alle Regionale Opleiding Centra. Clustermanagers, opleidingmanagers, teamleiders en docenten die betrokken zijn bij de invoering van de ler en burgerschapscompetenties. Doelstelling ROC s informeren over CONNECT ROC s kennis laten maken met CONNECT ROC s bewegen tot het aanschaffen van CONNECT Het gaat hierbij om de volgende onderdelen. 1. Kennis overdragen: Clustermanagers, opleidingmanagers, teamleiders en docenten MCK moeten worden geïnformeerd over de nieuwe lesmethode. 2. Houding: Clustermanagers, opleidingmanagers, teamleiders en docenten MCK moeten een positieve kijk krijgen op de nieuwe lesmethode. 3. Gedrag: ROC s moeten overgaan tot de aanschaf van de nieuwe lesmethode. Geschat aantal deelnemers Participatie in samenwerking Aantal participerende ROC's Aantal deelnemers Veranderingsdoelstellingen per doelgroep Het doel is om het aantal ROC's uit te breiden, en om verbreding binnen de ROC's te bewerkstelligen door meer deelnemers per ROC met het materiaal te laten werken. Bovenstaande getallen zijn gemiddelden. Wij willen uitgaan van een marktaandeel van circa 30% van het aantal ROC's. Dat betekent dat wij het aantal deelnemende ROC's willen verdubbelen. Bestandsnaam 6 / 15

7 3.3 Onderwerpen voor communicatie en kernboodschappen Analyse uitgangssituatie/omgeving (beginsituatie) De nieuwe leer- en burgerschapscompetenties zoals die beschreven zijn in het "Brondocument Ieren en burgerschap" kennen een algemeen deel dat sectoroverstijgend is en specifieke delen die zijn toegespitst op de verschillende sectoren. Deze zijn onderdeel van de kwalificatieprofielen van alle opleidingen binnen het MBO. Dit toont direct het draagvlak aan voor dit project. Uitgangspunt is dat elke school zijn eigen keuzes moet kunnen maken wat betreft de accenten die zij wil leggen. Organisatorisch: worden leer- en burgerschapscompetenties aangeboden binnen de context van een specifieke beroepsopleiding of worden ze aangeboden in een gecentraliseerde context. Worden de diverse onderdelen in een vast programma aangeboden of kunnen docenten en/of deelnemers zelf hun leerroute samenstellen? Het leermiddel moet deze keuzevrijheden faciliteren, zowel wat betreft inhoudelijke als didactische afwegingen. Bij alle opleidingen van een ROC is behoefte aan materiaal voor burgerschapscompetenties. Deelnemers stellen steeds hogere eisen aan lesmateriaal en leeromgeving. De methode CONNECT is een digitale interactieve methode (Webbased) leermateriaal die bestaat uit vooral actueel en in beelden vervatte informatie die aan de behoefte en eisen van deelnemers tegemoet komt. Het project / De methode wordt uitgebracht onder de naam CONNECT. Om verder te komen hebben studenten meer dan alleen vakkennis nodig. Wat dat is biedt CONNECT. Wat leren studenten met CONNECT? Inzicht in de maatschappij Inzicht in zichzelf Inzicht in anderen Bestandsnaam 7 / 15

8 Hoe werkt CONNECT? CONNECT bestaat uit projecten. In elk project staat een onderwerp centraal. Het vertrekpunt is een bron, bijvoorbeeld een serie foto's, een filmpje, een krantenartikel of een audiofragment. Hierin wordt het thema neergezet: kort en krachtig, op een zodanige manier dat je meer wil weten. Vervolgens kiest de student hoe hij verder wil. Er zijn drie aanvliegroutes : 1. Zichzelf: de eigen kennis over het onderwerp testen, het onderwerp plaatsen in de eigen ervaring en zijn eigen mening over het onderwerp formuleren. 2. Kennis: feiten, verdieping en kennisverwerking. 3. Doen: een opdracht uitvoeren. In een opdracht gaat het onderwerp leven' en moet het kwartje vallen. Niet kennis staat centraal maar ervaren. Elk project eindigt met reflectie. Hierin wordt vastgesteld of het leerdoel bereikt is en hoe dat is gebeurt: Heeft de student zijn mening bijgesteld? Kent de student andere standpunten? Heeft hij daar begrip voor? Kan de student de kennis toepassen? Etc. Elk project heeft zijn eigen leerdoelen. Jezelf Je eigen ervaring Wat je al weet Je eigen mening Leerdoel en bron Kennis Feiten Verdieping verwerking Reflectie Jezelf, kennis, project Doen groepsopdracht individuele opdracht Niveau van een project Alle projecten zijn op alle niveaus uit te voeren. De teksten zijn kort en zijn geschreven op niveau 2. In de vragenreeksen zit een opbouw van niveau 1 tot niveau 4. De opdrachten/projecten hebben beoordelingscriteria op verschillende niveaus. Zo kunnen alle studenten met alle onderwerpen uit de voeten. Het verschil tussen studenten zit hem in de diepgang en in de uitvoering van projecten. Bestandsnaam 8 / 15

9 Actualiteit Veel burgerschapsthema's hebben raakvlakken met de actualiteit. Daarom is de actualiteit vaak geschikt om een project aan te snijden. Op de website van CONNECT verschijnt twee keer per maand een project over een onderwerp dat 'wat langer' in het nieuws is, bijvoorbeeld cartoonrellen, de Irak crisis, de gemeenteraadsverkiezingen. Dit onderwerp bevat naast uitleg, vragen en verwijzingen naar bronnen een verwijzing naar een project dat raakvlakken heeft met het onderwerp. Wat is de toegevoegde waarde van CONNECT? Voor deelnemers. De leerstofinhoud is leuk want: Leerstofinhoud sluit aan bij actualiteit Zelf het tempo bepalen Aansprekende werkvormen Veel (bewegend) beeld en geluid Voor docenten. Is het werken met het leermiddel prettig, want: Zelf arrangeren van onderwerpen Veel zelfwerkzaamheid voor deelnemers weinig voorbereidingstijd Het werken met het leermiddel is verantwoord want: alle leer- en burgerschapscompetenties worden afgedekt flexibel inzetbaar in onderwijsorganisaties past in elke ELO Bestandsnaam 9 / 15

10 4.1 Communicatiestrategie ROC s krijgen een steeds grotere eigen verantwoordelijkheid, ook ten aanzien van de ontwikkeling van competentieleren. Interne en externe communicatie vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Vanuit de stuurgroep worden overstijgende communicatiemiddelen ingezet en kunnen op verzoek ondersteunende middelen en advies beschikbaar worden gesteld. Communicatie is een middel om effecten te bereiken op het gebied van kennis, houding en gedrag. In de beginfase van de implementatie van SUCCES ligt de nadruk op het vergroten van de kennis door middel van informatie verstrekken. Daarbij maken we gebruik van een combinatie van schriftelijke, mondelinge en audiovisuele middelen. We houden rekening met de effectiviteit van de verschillende middelen; want mensen leren 10% van wat ze lezen 20% van wat ze horen 30% van wat ze zien 50% van wat ze zien en horen 70% van waarover ze gediscussieerd hebben 80% van persoonlijke ervaring 95% van wat ze uitleggen aan anderen Dit pleit voor het inzetten van werkvormen zoals gebruik van deskundigen binnen een team, workshops van en voor medewerkers, combinatie van beeld en tekst, actieve werkvormen en discussiebijeenkomsten. Uit communicatieonderzoek binnen ROC s blijkt dat mensen de meeste informatie van collega s, teamleiders opleidingsmanagers ontvangen (en verwachten!) Dit pleit voor het inzetten van ambassadeurs die deskundig zijn in het beoordelen van lesmethodes en leidinggevenden en docenten die bij de communicatie over de invoering van CONNECT betrokken zijn. De houding van leidinggevenden (cluster- en opleidingmanagers) ten aanzien van het de invoering van CONNECT is daarbij essentieel. De stuurgroep wil ruimte bieden voor symmetrische communicatie, waarbij de inbreng van de doelgroep belangrijk is, en kiest communicatiemiddelen die daarvoor ruimte bieden. Daarbij is het van belang dat een duidelijke terugkoppeling plaats vindt; wat gebeurt er met de inbreng vanuit de doelgroep. Ruimte om te reageren op de lesmethode zal niet alleen moeten geschieden in de testfase, maar ook daarna. Aangezien CONNECT een Webbased interactieve lesmethode is ligt het voor de hand dat de kracht vooral moet worden gezocht in het demonstreren van het programma. Er zal dan ook vooral moeten worden gezocht naar mogelijkheden om toekomstige gebruikers actief te laten kennismaken met het programma. Bestandsnaam 10 / 15

11 4.2 Media Mondeling communicatie Communicatiemiddel Wanneer geschikt? Let op Persoonlijk gesprek Groepsbijeenkomst / Workshop / Symposium Complex, omstreden of gevoelig onderwerp Doelgroep is beperkt van omvang Doel is: uitwisselen van informatie; peilen van reacties, inspelen op vragen Complex, omstreden of gevoelig onderwerp Doelgroep is omvangrijk maar wel op één locatie bijeen te brengen Doel is: uitwisselen van informatie Tijdsinvestering Vastberadenheid en compassie Follow up Regie en programma Mogelijkheid om vragen te stellen of te reageren Vertaal het onderwerp in een belang voor de doelgroep Follow up Voorkeur gaat uit naar groepsbijeenkomsten/workshops/symposium. Mondelinge middelen Persoonlijke verkoop door account managers. Congres. Enkele maanden na de oplevering, als de deelnemende ROC's ervaring hebben opgedaan met het gebruik van het leermiddel, wordt een congres gehouden voor alle belangstellende ROC's. Promotie binnen ROC's d.m.v. de kanalen van de interne communicatie. Bestandsnaam 11 / 15

12 Schriftelijke communicatie Communicatiemiddel Wanneer geschikt? Let op Mailing Folder / brochure Nieuwsbrief Schriftelijke middelen Doelgroep is bekend (NAWgegevens) Doel is: aandacht trekken Boodschap is actualiteitsgevoelig en kort en krachtig te formuleren Doelgroep is bekend Doel is: informatie geven Doelgroep is bekend Doel is: met regelmaat informeren over nieuwe feiten en ontwikkelingen Boodschap verandert voortdurend; u heeft steeds nieuws te melden Actueel adressenbestand Wervende schrijfstijl Eenvoudige boodschap Kort & bondig (één A4) Follow up Voorkeur gaat uit naar folder/brochure en nieuwsbrief. Wervende stijl (tekst en vormgeving) Niet teveel informatie Actuele verzendlijst of distributiepunten Actualiteit Vaste verschijningsfrequentie Vluchtig karakter Actueel adressenbestand Herkenbaarheid in vorm, structuur en stijl Direct Marketing met productbrochure. Sectorkrant: uitgave van voor het gehele MBO. Vakbladen. Via vakbladen willen we gebruikerservaringen delen. Bestandsnaam 12 / 15

13 Digitale communicatie Communicatiemiddel Wanneer geschikt? Let op Website E-zine Doelgroep is zeer divers, variërend van toevallige voorbijgangers tot trouwe klanten Doel is: divers, van actuele informatie tot achtergronden en interactie Boodschap is divers Doelgroep is bekend ( adres) Doel is: periodiek aandacht trekken, verkeer genereren op de website Boodschap is actualiteitsgevoelig en kort en krachtig te formuleren Makkelijk te onthouden URL Overzichtelijke structuur/navigatie Actuele inhoud Interactieve mogelijkheden (geef bezoekers iets te lezen en te doen!) Opt-in: u moet toestemming hebben van de geadresseerden om hen de nieuwsbrief te sturen Korte teksten met link naar website: zorg voor goede landingspagina Aan- en afmeldmogelijkheid in elk e- zine Geef keuze tussen tekst- en HTMLopmaak Voorkeur gaat uit naar website. Audiovisuele middelen 1. Internet. Via de website van en de participanten zal over het project worden geïnformeerd. Middelen op maat Bezoek aan scholen. Workshops voor en door docenten. Inzet van ambassadeurs in teams Promotie en distributie Voor het op de markt brengen van het leermiddel: 1. IT conferentie. Op de IT conferentie, het grootste onderwijsevenement van het MBO, worden workshops gehouden over het leermiddel. 2. EduExchange. 3. Workshop voor Fontys Hogescholen. 4. MBO Centraal. Op deze conferentie, waar alle ROC's en alle uitgeverijen op af komen wordt een lezing gehouden over Burgerschap en het leermiddel dat in het kader van deze projectaanvraag ontwikkeld gaat worden. 5. Werving nieuwe scholen. Om nieuwe scholen te werven zal een campagne worden ontwikkeld. 6. BTG 2 daagse 7. Landelijke docentendagen Bestandsnaam 13 / 15

14 4.3 Timing/planning 2005/206 DOELGROEP DOEL MIDDEL VERANTWOORDELIJK FREQUENTIE Deelnemers consortium Scholen aangesloten bij de BTG handel Overige scholen informeren informeren houding motiveren actie informeren houding motiveren actie informeren folder/brochure en nieuwsbrief folder/brochure en nieuwsbrief middelen op maat middelen op maat IT conferentie * Workshop folder/brochure EduExchange * informeren Workshop folder/brochure Workshop voor * informeren Workshop Fontys folder/brochure Hogescholen MBO Centraal * informeren Workshop groepsbijeenkomst folder/brochure Docentendag * (midden) Docenten dagen * 2006 BTG 2 daagse * 2006 informeren informeren informeren Workshop folder/brochure Workshop demonstratie CONNECT folder/brochure Workshop demonstratie CONNECT folder/brochure Stuurgroep Drenthe College Drenthe College 2 maal per maand bij nieuwsmomenten bij nieuwsmomenten eenmalig eenmalig eenmalig eenmalig eenmalig jaarlijks jaarlijks Kennis overdragen: Houding: Gedrag: Middelen op maat: Bezoek aan scholen. Workshops voor en door docenten. Inzet van ambassadeurs in teams. Clustermanagers, opleidingmanagers, teamleiders en docenten MCK moeten worden geïnformeerd over de nieuwe lesmethode. (informeren) Clustermanagers, opleidingmanagers, teamleiders en docenten MCK moeten een positieve kijk krijgen op de nieuwe lesmethode. (Demonstratie CONNECT / motiveren) ROC s moeten overgaan tot de aanschaf van de nieuwe lesmethode. (actie) Bestandsnaam 14 / 15

15 5 Evaluatie 5.1 Feedback/Meetpunten Tot 1 januari 2007 zal het communicatieplan worden besproken tijdens het maandelijks overleg van de stuurgroep. Tijdens dit overleg wordt er o.a. besproken: Hoe verloopt de communicatie met de betrokken scholen Hoe ziet het promotie en reclame materiaal er uit dat door is ontwikkeld. (folders, flyers, dvd demo, enz) Wie onderhoudt de communicatie naar scholen en overige organisaties Op welke manier vindt de communicatieplaats Welke bijeenkomsten staan er het komend jaar gepland Wie gaat deze bijeenkomsten bezoeken en geeft daarbij voorlichting Tevens is van belang om de klankbord groep te betrekken bij de eerste evaluatie van de tot stand gekomen producten. Hebben de schrijvers zich gehouden aan de opdracht? Is het eindproduct dat wat zij er van verwacht hadden? Voldoet het product aan de gestelde eisen? Tot slot zal tijdens het stuurgroepoverleg verslag uitbrengen van aantal gebruikers (scholen en leerlingen). Bestandsnaam 15 / 15

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? U kunt gemakkelijk differentiëren studenten leren wat nodig is Motiverend en uitdagend lesmateriaal voor

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Na het doorlopen van de weet ik precies wat ik kan verwachten op het examen Nederlands. Door deze goede voorbereiding zie ik het examen met vertrouwen tegemoet! Toetsing

Nadere informatie

ROC Zeeland Plan van Aanpak. Curvi. Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk

ROC Zeeland Plan van Aanpak. Curvi. Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk ROC Zeeland Plan van Aanpak Curvi Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk versie 30 juni 2011 Inhoudsopgave 1. Projectbeschrijving... 3 1.1. Probleemstelling... 3 1.2. Uitwerking Oplossing... 3 1.3.

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom

Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom Versie DEF maart 2013 Versies: 1 Debbie Braakman, 19 juni 2012 2 aanpassingen André Rosendaal na overleg kernteam 3 aanpassingen

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen: 59 9 COMMUNICATIEPLAN Op het moment dat een afdeling de beoordeling zwak of zeer zwak krijgt, komt er meteen veel op de schoolleiding af. Een zeer zwakke school heeft zes weken de tijd om een verbeterplan

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Studiedag sociale media in de social profit? Strategisch kiezen voor sociale media. Eric Goubin. Brussel, 24 januari 2013

Studiedag sociale media in de social profit? Strategisch kiezen voor sociale media. Eric Goubin. Brussel, 24 januari 2013 Studiedag sociale media in de social profit? Strategisch kiezen voor sociale media Eric Goubin Brussel, 24 januari 2013 1 Communicatiedoelen: waarom communiceren? Stijgende bekendheid van beleid, diensten,

Nadere informatie

Programma. Inleiding. Project LOB - Codename Future. Arrangeren. Begeleiden van studenten

Programma. Inleiding. Project LOB - Codename Future. Arrangeren. Begeleiden van studenten Programma Inleiding Project LOB - Codename Future Arrangeren Begeleiden van studenten LOB arrangeren Drie scholen Studenten arrangeren lesmateriaal voor een vakdocent Lesmateriaal gaat over de relatie

Nadere informatie

Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen

Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen: Stap 1. Wat wilt u bestellen? Stap 2. Welke productvorm kiest u? Stap 3. Check de

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

WORKSHOP AANBOD DOELGROEP VSO HAVO VMBO-BL-REA KICKOFF ICT 4 JUNI 2014 LOCATIE VSO DUINVLEUGEL, WIJK AAN ZEE

WORKSHOP AANBOD DOELGROEP VSO HAVO VMBO-BL-REA KICKOFF ICT 4 JUNI 2014 LOCATIE VSO DUINVLEUGEL, WIJK AAN ZEE WORKSHOP AANBOD DOELGROEP VSO HAVO VMBO-BL-REA KICKOFF ICT 4 JUNI 2014 LOCATIE VSO DUINVLEUGEL, WIJK AAN ZEE Titel POV aan de hand van 6 didactische stappen. Korte beschrijving workshop De deelnemers maken

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO Brochure MBO Toetsing Figuur 4, toetsing Door de nieuwe aanpak en de goede mix van digitaal lesmateriaal en boeken geeft Taalblokken Engels mij de ruimte om les te geven zoals ik wil. Verleg je grenzen!

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

A. INTERACTIEF PLANPROCES

A. INTERACTIEF PLANPROCES Communicatie Structuurvisie De Wolden A. INTERACTIEF PLANPROCES De gemeente De Wolden is gestart met het opstellen van een Structuurvisie voor het hele grondgebied van de gemeente. Het college en de raad

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid

Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Communicatieplan

Nadere informatie

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij?

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Projectplan voor een werkplaats deskundigheidsbevordering sociale wijkteams voor & door mensen met niet aangeboren hersenletsel. Almere, november 2014 Onderzoekslijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Stage bij. Mediavormgever

Stage bij. Mediavormgever Stage bij Mediavormgever Inhoudsopgave De opleiding 1 Opbouw van de opleiding 2 De vakgebieden 3 Stage bij het College voor Techniek en Design 6 Accredatie door S-BB 7 Eerste stage + Kwalificerende stage

Nadere informatie

Payroll Professional 2 e editie sessie: Efficiënt communiceren over de payroll. Bart.Vanlangendonck@sdworx.com Annelies.Baelus@sdworx.

Payroll Professional 2 e editie sessie: Efficiënt communiceren over de payroll. Bart.Vanlangendonck@sdworx.com Annelies.Baelus@sdworx. Payroll Professional 2 e editie sessie: Efficiënt communiceren over de payroll Bart.Vanlangendonck@sdworx.com Annelies.Baelus@sdworx.com Doel van deze workshop Deze workshop wil u inzicht geven in proactieve

Nadere informatie

Com rn u n icatie Diffuse Bronnen

Com rn u n icatie Diffuse Bronnen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -G en eraal Rijkswaterstaat FWVO Functionele Werkgroep Verontreiniging Oppervlaktewateren Com rn u n icatie Diffuse Bronnen Auteur : Harold Hansen Rijkswatertsaat

Nadere informatie

Draaiboek voor een gastles

Draaiboek voor een gastles Draaiboek voor een gastles Dit draaiboek geeft jou als voorlichter van UNICEF Nederland een handvat om gastlessen te geven op scholen. Kinderen, klassen, groepen en scholen - elke gastles is anders. Een

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO Taalblokken Engels Brochure MBO Verleg je grenzen! Met de gedegen examentrainingen weten mijn studenten exact wat ze kunnen verwachten op het COE. En ik ook! Bibliotheek Nieuwe digitale leeromgeving Starten

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Keuzedelen taal en het portfolio. Leontine Derks en Annette Thijs Conferentie Servicepunt Examinering 6 november 2015

Keuzedelen taal en het portfolio. Leontine Derks en Annette Thijs Conferentie Servicepunt Examinering 6 november 2015 Keuzedelen taal en het portfolio Leontine Derks en Annette Thijs Conferentie Servicepunt Examinering 6 november 2015 Inleiding Doelen: 1. U bent geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de totstandkoming

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S 1. Inleiding Dit plan van aanpak vormt een onlosmakelijk onderdeel van het convenant loonwerkonderwijs AOC s. In dit plan van aanpak zijn de uit te voeren

Nadere informatie

Enquête inzet leermiddelen

Enquête inzet leermiddelen Enquête inzet leermiddelen Aan de hand van deze vragenlijst kunnen schoolleiding, teamleiding en vaksecties gezamenlijk de discussie voeren over hun wensen ten aanzien van leermateriaal. Verschillende

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Format Communicatieplan

Format Communicatieplan Format Communicatieplan Communiceren is van belang Staan er veranderingen op stapel of wilt u mensen informeren over jouw producten en diensten of misschien organiseert u een evenement of tentoonstelling

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Kinderen en jongeren bereik je met

Kinderen en jongeren bereik je met INFORMATIE EN TARIEFKAART 2012 Kinderen en jongeren bereik je met Wilt u kinderen en jongeren doeltreffend bereiken? Schakel dan Kidsweek of 7Days in, de twee weekkranten van Uitgeverij Young & Connected.

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0

Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0 Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0 Schooljaar 2015-2016 1 INLEIDING De werkgroep wil graag Ouderbetrokkenheid 3.0 introduceren bij leerkrachten en ouders. De aanleiding voor dit communicatieplan is

Nadere informatie

Communicatieplan Nationaal Landschap

Communicatieplan Nationaal Landschap Communicatieplan Nationaal Landschap Concept Opgesteld door de Afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland Versie 19 februari 2007 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Communicatiedoelstellingen...

Nadere informatie

Bijlage 2. Communicatieplan bij het inspectieproject opslagtanks PGS29. Petra van Zijst, 24 september 2012. Aanleiding

Bijlage 2. Communicatieplan bij het inspectieproject opslagtanks PGS29. Petra van Zijst, 24 september 2012. Aanleiding Bijlage 2 Communicatieplan bij het opslagtanks PGS29 Petra van Zijst, 24 september 2012 Aanleiding Van augustus 2012 tot en met maart 2013 wordt het Inspectieproject Tankopslagbedrijven uitgevoerd. Hierin

Nadere informatie

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015 Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen 1 oktober 2015 Welkom Voorstellen. Karin van Wijnen, Kwaliteitsnetwerk mbo Carlijn van Diepen, ROC A12 en BVMBO Marloes van Bussel, NCP EQAVET Doelen 1. Deelnemers

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Peize

Voetbal Vereniging Peize Voetbal Vereniging Peize Communicatieplan Juni 2012 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Waarom een communicatieplan 3 3 Doelgroepen 4 4 Hoofdactiviteit per doelgroep 5 5 Verantwoordelijkheden 6 6 Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Station, nederlands voor het vmbo

Station, nederlands voor het vmbo Station, nederlands voor het vmbo Volledig herziene modules voor de onderbouw (Station 2e editie) Nieuwe aantrekkelijke vormgeving Duidelijk verschil tussen vmbo-bk en vmbo-kgt In kleine stappen door meer

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal. Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Duaal

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal. Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Duaal EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal Gegevens Student: Naam student: Liesbeth Goderie Studentnummer: 2372762 E-mailadres: liesbeth@gastyling.nl Studiejaar+ Klas: Docent

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Cursus Rekenspecialist. Amarantis derde bijeenkomst 2 november 2010

Cursus Rekenspecialist. Amarantis derde bijeenkomst 2 november 2010 Cursus Rekenspecialist Amarantis derde bijeenkomst 2 november 2010 Didactische tip Begin de les met een bericht uit de krant Doel: laten zien dat er bij het lezen van berichten gerekend moet worden Varianten:

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

Wat communiceren? Met wie communiceren?

Wat communiceren? Met wie communiceren? Het communicatieplan Verbeteren is mensenwerk! Het zijn de mensen binnen uw organisatie die daadwerkelijk de verbeteringen realiseren. Om uw mensen tot verbeteren aan te zetten, moet u ze motiveren en

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Communicatieplan WMO. Communiceren over de WMO. doen we zo

Communicatieplan WMO. Communiceren over de WMO. doen we zo GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Communicatieplan WMO Communiceren over de WMO doen we zo Stiens, 20 december 2007 1. Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden.

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Namen: Xavier van der Stelt Anika Schouten Janneke Geerling Kelly Hoogenboezem Utrecht, 5 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding... 3 2. Wat speelt er momenteel

Nadere informatie

Alles over. Wijzer! Geschiedenis. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Wijzer! Geschiedenis. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Wijzer! Geschiedenis Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In

Nadere informatie

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding (Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding Aan de slag met lezen in beroepsgerichte vakken Voor de verbetering van leesvaardigheid is het belangrijk dat leerlingen regelmatig en veel lezen. Hoe krijg

Nadere informatie

Subnetwerkbijeenkomsten. Oktober / November 2010

Subnetwerkbijeenkomsten. Oktober / November 2010 Subnetwerkbijeenkomsten Oktober / November 2010 Subnetwerk Zuid-West 13 oktober 2010 ROC Albeda, Rotterdam Subnetwerk Noord 20 oktober 2010 Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle Subnetwerk Zuid-Oost 4 november

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011)

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen sformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Toelichting bij het beoordelen van het Werkplekleren. De tweedegraads

Nadere informatie

LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN. Communicatieplan

LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN. Communicatieplan LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN Communicatieplan 1 april 2016 2 1 INLEIDING Dit communicatieplan dient ter ondersteuning van bibliotheken bij het plannen en uitvoeren van hun communicatie-activiteiten

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

project: Voorlichting geven

project: Voorlichting geven project: Colofon Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl Annyttsje Pruim en ROC Mondriaan

Nadere informatie

We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs.

We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. Thema s: Natuur en milieu, Mediawijsheid, Ondernemend Onderwijs en financiële educatie en Burgerschap Jongeren voorbereiden op hun actieve

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Workshop scan Studiesucces met dyslexie en dyscalculie in het mbo

Workshop scan Studiesucces met dyslexie en dyscalculie in het mbo Workshop scan Studiesucces met dyslexie en dyscalculie in het mbo Linda Sontag, Zeger van Hoffen 5 en 7 juni 2012 Inhoud workshop Achtergrondinformatie Opbouw en inhoud van de scan Werkwijze voor deelname

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Deze workshop is ook uitermate geschikt voor docenten met weerstand of docenten die een extra boost nodig hebben.

Deze workshop is ook uitermate geschikt voor docenten met weerstand of docenten die een extra boost nodig hebben. Beste it s learning contactpersoon, De zomer is voorbij en een nieuwe schooljaar is begonnen, met leuke uitdagingen en ontwikkelingen. Wij hebben deze zomer uiteraard niet stil gezeten en we willen u graag

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Inleiding Studenten van de opleiding CMD Amsterdam maken in het afstudeerjaar hun individuele afstudeerproject.

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP Communicatieplan 1 1 Aan- en inleiding Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en maatschappelijke deelname (participatie) te bevorderen, heeft het kabinet besloten de gemeentelijke middelen voor

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

Website maken Mediawijsheid lessen Juli 2013

Website maken Mediawijsheid lessen Juli 2013 Website maken Mediawijsheid lessen Juli 2013 Website maken - Docent Sociale Media als Facebook/Twitter/Instagram is het medium waar veel pubers zich op begeven. Ouders zeggen wel eens dat de smartphone

Nadere informatie

Op zoek naar leermiddelen voor opleidingen in de Procesindustrie? Neem een kijkje in onze webwinkel op www.vapro.nl!

Op zoek naar leermiddelen voor opleidingen in de Procesindustrie? Neem een kijkje in onze webwinkel op www.vapro.nl! Op zoek naar leermiddelen voor opleidingen in de Procesindustrie? Neem een kijkje in onze webwinkel op www.vapro.nl! VAPRO LEERMIDDELEN VOOR OPLEIDINGEN IN DE PROCESINDUSTRIE EMPOWERING PEOPLE AND INDUSTRIES

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

(Studie)loopbaanadviseur

(Studie)loopbaanadviseur (Studie)loopbaanadviseur Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten omtrent (studie)loopbaankeuzes, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit

Nadere informatie

TOERISME. 1 Nascholing toerisme VVKSO Lessen toerisme laten leven. Dag beste collega

TOERISME. 1 Nascholing toerisme VVKSO Lessen toerisme laten leven. Dag beste collega TOERISME Dag beste collega Hopelijk heb je genoten van een deugddoende vakantie! Een nieuw schooljaar staat in de startblokken. We zijn er klaar voor. Ik wens jullie allen alvast een boeiend schooljaar

Nadere informatie

Whitepaper Pincode 6 e editie tweede fase

Whitepaper Pincode 6 e editie tweede fase Whitepaper Pincode 6 e editie tweede fase Nieuwe editie Pincode 6 e editie Tweede Fase Met de nieuwe editie van Pincode voor de tweede fase worden leerlingen optimaal voorbereid op het nieuwe examenprogramma,

Nadere informatie

Communicatieplan Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 5.0

Communicatieplan Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 5.0 Communicatieplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 5.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: oktober 2016 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

HOE STEL JE EEN GOEDE COMMUNICATIEMIX SAMEN?

HOE STEL JE EEN GOEDE COMMUNICATIEMIX SAMEN? HOE STEL JE EEN GOEDE COMMUNICATIEMIX SAMEN? COMMUNICATIEKANALEN KIES JE IN FUNCTIE VAN: 1. Doelstelling(en) van je communicatie 2. Doelgroep(en) die je wil bereiken 3. Boodschap die je wil overbrengen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

Ik en Geld en 200% Economie

Ik en Geld en 200% Economie Ik en Geld en 200% Economie Codename Future verbindt het open domein met de methode. Kernpunten: actualisatie, regionalisatie, variatie We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. Thema

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

1. Voorkennis 2. Recente inzichten en dilemma s 3. Begeleiding 4. Uitwisseling in groepjes 5. Slot: visie op ontwerpgericht onderzoek in de eigen

1. Voorkennis 2. Recente inzichten en dilemma s 3. Begeleiding 4. Uitwisseling in groepjes 5. Slot: visie op ontwerpgericht onderzoek in de eigen * 1. Voorkennis 2. Recente inzichten en dilemma s 3. Begeleiding 4. Uitwisseling in groepjes 5. Slot: visie op ontwerpgericht onderzoek in de eigen begeleiding/organisatie * Studentonderzoek? Eigen onderzoek?

Nadere informatie