Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar IV Wijziging van de sstat van Koninkrijksrelaties (IV) het BES-fonds (H) voor het jaar (wijziging samhangde met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOOR- STEL 2 B. BEGROTINGSTOELICHTING 3 1. De van Koninkrijksrelaties 3 a. Leeswijzer 3 b. Het beleid 3 a. Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangstmutaties 3 b. De beleidsartikel 5 c. De niet-beleidsartikel 8 2. De van BES-fonds 9 a. Leeswijzer 9 b. Het beleid 10 a. Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangstmutaties 10 b. Het beleidsartikel 10 kst iv-2 ISSN s-gravhage Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 1

2 A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 2 De sstat die onderdeel zijn van de Rijks, word op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar wijziging aan te brg in: 1. de sstaat van Koninkrijksrelaties; 2. de sstaat van BES-fonds. De in de sstat opgom sartikel word in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. stoelichting). De Minister van Binnlandse Zak Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 2

3 B. BEGROTINGSTOELICHTING 1. De van Koninkrijksrelaties a. Leeswijzer De eerste geeft e beeld van de uitvoering van de. De stand van de eerste wordt vanaf de stand van de vastgestelde opgebouwd. Bij de tabel budgettaire gevolg van beleid word per artikel de beleidsmatige technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrs zoals deze in de Rijkssvoorschrift (RBV) zijn opgom, de zogaamde staffel, te wet: Omvang sartikel (stand ontwerp) In miljo Beleidsmatige mutaties (ondergrs in miljo) Technische mutaties (ondergrs in miljo) 1.Waarborgfunctie Verplichting/Uitgav: 2 Ontvangst: 1 4. Bevorder sociaaleconomische structuur 5. Schuldsanering/lopde inschrijving/ling Verplichting/Uitgav: 1 Ontvangst: 1 Verplichting / Uitgav: 1/2 Ontvangst: 1 6. Apparaat Verplichting / Uitgav: 1 Ontvangst: 7. Nominaal onvoorzi Verplichting / Uitgav: 1 Ontvangst: 1. BES-fonds Verplichting / Uitgav: 1 Ontvangst: 1 Verplichting / Uitgav: 4 Ontvangst: 2 Verplichting / Uitgav: 2 Ontvangst: 2 Verplichting / Uitgav: 2/4 Ontvangst: 2 Verplichting / Uitgav: 2 Ontvangst: - Verplichting / Uitgav: 2 Ontvangst: - Verplichting /Uitgav: 2 Ontvangst: 2 Daarnaast word ook kele mutaties toegelicht vanuit het oogpunt van transparantie dan wel andere overweging. De gepresteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 21 april. b. Het beleid a. Overzicht belangrijkste uitgavmutaties- ontvangstmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Overzicht belangrijkste uitgavmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Artikelnummer Uitgav Belangrijkste mutaties 1) Wisselkoersreserve 1, 4, ) Kasschuif TBO ) Overboeking SVB middel van SZW ) SONA ) NPMNA ) Negatieve eindejaarsmarge ) Overige mutaties Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 3

4 Overzicht belangrijkste ontvangstmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Artikelnummer Ontvangst Belangrijkste mutaties: 1) Wisselkoersreserve 1, 4, ) NPMNA ) SONA ) Rteontvangst 4, ) Overige mutaties Toelichting Uitgav ontvangst Wisselkoersreserve De resterde wisselkoersreserve ultimo 2016 (11,9 ) is toegevoegd aan. De voorzie wisselkoerseffect voor word verrekd met de wisselkoersreserve. Op basis van de huidige inzicht is voorzi dat per saldo 4,0 in 5,4 in uit de reserve moet word onttrokk. De bodigde middel voor word naar achter geschov. Team Bestrijding Ondermijning De middel voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) in het kader van de rechtshandhaving Sint Maart word met e kasschuif ( 3 ) naar vor gehaald, zodat de inzet in gecontinueerd kan word. SVB middel De SVB-middel, 2,3, uit de boedelscheiding na wordt voor sociaal economische initiatiev in Caribisch Nederland ingezet. Deze middel word door SZW toegevoegd aan de integrale middel die op de van Koninkrijksrelaties staan. SONA NPMNA Als gevolg van de eindafreking SONA de verkoop van de aandel in de AIB Bank ontvangt BZK respectievelijk 1,9 2,7 op de van Koninkrijksrelaties. Deze ontvangst word binn de ingezet. Negatieve eindejaarsmarge De negatieve eindejaarsmarge 2016 is verwerkt in de van Koninkrijksrelaties wordt binn de ingepast. Rteontvangst De raming van de rteontvangst op de ling aan Aruba wordt bijgesteld op basis van de verwachting van meerontvangst tot daarna minderontvangst. Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 4

5 Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Daarnaast zijn er rteontvangst op de verstrekte ling aan Curaçao Sint Maart. E deel hiervan is het gevolg van het verstrekk van ling in In is tevs reking gehoud met de meerontvangst als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro. Deze meerontvangst word toegevoegd aan de wisselkoersreserve. b. De beleidsartikel Beleidsartikel 1 Waarborgfunctie Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: Uitgav: Waarvan juridisch verplicht (perctage) 100% 100% 1.1 Rechtshandhaving deugdelijkheid van bestuur Bijdrag aan ZBO s / RWT s Recherchecapaciteit (Nationale Politie) Bijdrag aan andere shoofdstukk Grsbewaking (Defsie) Kustwacht (Defsie) Rechterlijke macht (V&J) Ontvangst: Toelichting 1.1 Rechtshandhaving deugdelijkheid van bestuur Bijdrag aan ZBO s / RWT s Recherchecapaciteit Betreft voornamelijk de middel voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) die met e kasschuif ( 3 ) naar vor wordt gehaald, zodat de inzet in gecontinueerd kan word. Voorts wordt vanwege de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro 1,8 toegevoegd aan het budget in. Dit wordt gecompseerd vanuit de wisselkoersreserve. Als laatste wordt e bijdrage geleverd aan het inpass van de negatieve eindejaarsmarge ( 1,3 ). Bijdrag aan andere shoofdstukk Kustwacht Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro wordt 2,7 toegevoegd aan het budget in zowel als vanuit de wisselkoersreserve. Daarnaast wordt vanuit de wisselkoersre- Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 5

6 serve 1,4 toegevoegd aan het budget in voor de vervanging van de interceptorcapaciteit. In 2016 is dit budget ingezet om wisselkoerstekort op te vang. Met de instelling van de wisselkoersreserve is dit niet meer nodig. Ontvangst Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro zijn er 1,3 extra ontvangst op de bijdrag van de land voor de Kustwacht. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve. Beleidsartikel 4 Bevorder sociaaleconomische structuur Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: Uitgav: Waarvan juridisch verplicht (perctage) 52% 52% 4.1 Curaçao, Sint Maart Aruba Opdracht Onderzoek, Knisoverdracht Comm Inkomsoverdracht Toeslag op psio NA Bijdrag aan (inter)nationale organisaties Onderzoek, Knisoverdracht Comm Caribisch Nederland Subsidies Subsidies Caribisch Nederland Kinderrecht Opdracht Kinderrecht Onderzoek, Knisoverdracht Comm Opdracht Caribisch Nederland Inkomsoverdracht Psio uitkering Politieke ambtsdragers Bijdrag aan medeoverhed Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatiev Kinderrecht Onderzoek, Knisoverdracht Comm Bijdrag aan agtschapp Onderzoek, Knisoverdracht Comm Ontvangst: Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 6

7 Toelichting 4.1 Curaçao, Sint Maart Aruba Inkomsoverdracht Toeslag op psio NA Door de huidige koers van de euro t opzichte van de dollar, neemt de omvang van de toeslag op de psio van de Nederlandse Antill af. E bedrag van 2,3 in wordt daarom toegevoegd aan de wisselkoersreserve. 4.2 Caribisch Nederland Inkomsoverdracht Psio uitkering Politieke ambtsdragers In de onderlinge regeling rechtsopvolging boedelscheiding van het Algeme Psiofonds van de Nederlandse Antill (APNA) is bepaald dat de verplichting op psio van Bonaire, St. Eustatius Saba, na de transitie overgaan op Nederland. Hierbij kom nog de uitkering die door het Algeme Psiofonds van Curaçao nadi zijn gedaan. In totaal gaat het om 1,9 Bijdrag aan medeoverhed Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatiev De SVB-middel, 2,3, uit de boedelscheiding na wordt voor sociaal economische initiatiev in Caribisch Nederland ingezet. Deze middel word door SZW toegevoegd aan de integrale middel die op de van Koninkrijksrelaties staan. Ontvangst Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Als gevolg van de eindafreking SONA de verkoop van de aandel in de AIB Bank ontvangt BZK respectievelijk 1,9 2,7 op de van Koninkrijksrelaties. De raming van de rteontvangst op de ling aan Aruba wordt bijgesteld op basis van de verwachting van meerontvangst tot daarna minderontvangst. In betreft het 0,8 Beleidsartikel 5 Schuldsanering/lopde inschrijving/ling Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: Uitgav: Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 7

8 Ontwerp s amdemt s Waarvan juridisch verplicht (perctage) 100% 100% 5.1 Schuldsanering land Curaçao Sint Maart Ling Schuldsanering Ontvangst: Ontvangst Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Deze ontvangst betreff extra rteontvangst op de ling aan Curaçao Sint Maart. E deel hiervan is als gevolg van het verstrekk van ling in In is tevs reking gehoud met de meerontvangst als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro. Deze meerontvangst word toegevoegd aan de wisselkoersreserve. c. De niet-beleidsartikel Niet-beleidsartikel 6 Apparaat Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: Uitgav: Apparaat Personele uitgav waarvan: Eig personeel waarvan: Externe inhuur Materiële uitgav waarvan: Overig materieel Ontvangst: Apparaat Personele uitgav Personeel In verband met vertraging bij de oprichting van de Integriteitskamer op Sint Maart, wordt het kasritme aangepast. Er wordt 1 in verschov naar t/m. Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro wordt 2,2 toegevoegd aan het budget in zowel als vanuit de wisselkoersreserve. Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 8

9 Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Materiële uitgav Overig materieel Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro is er sprake van e valutatekort. Dit tekort wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve. Niet-beleidsartikel 7 Nominaal onvoorzi Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: Uitgav: Loonbijstelling Prijsbijstelling Onvoorzi Wisselkoersreserve Ontvangst: Toelichting Loon- prijsbijstelling Het totaal van de loonbijstelling/prijsbijstelling ad 1,9 is bij de Voorjaarsnota aan de onderhavige toegewez. Dit zal bij e volgde word verdeeld. Wisselkoersreserve Na slotwet 2016 was de omvang van de wisselkoersreserve 11,9 Deze reserve is volledig meegom naar. Op de van Koninkrijksrelaties het BES-fonds zijn er zowel meevallers als tegvallers als gevolg van de huidige wisselkoers. De wisselkoersmeevallers kom t gunste van de reserve de wisselkoerstegvallers t laste van de reserve. Met de eerste word de wisselkoersverschill in (netto 4 onttrekking) (netto 5,4 onttrekking) op de van Koninkrijksrelaties het BES-fonds gecorrigeerd met de wisselkoersreserve. Na alle correcties is nog 2,5 over in de reserve. 2. De van BES-fonds a. Leeswijzer De eerste geeft e beeld van de uitvoering van de. De stand van de eerste wordt vanaf de stand van de ontwerp opgebouwd. Bij de tabel budgettaire gevolg van beleid word per artikel de beleidsmatige technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrs zoals deze in de Rijkssvoorschrift (RBV) zijn opgom (de zgn. staffel). Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 9

10 De gepresteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 21 april. b. Het beleid a. Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangstmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Overzicht belangrijkste uitgavmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Uitgav Belangrijkste mutaties 1) Wisselkoersreserve ) Overige mutaties Overzicht belangrijkste ontvangstmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Artikelnummer Artikelnummer Ontvangst Belangrijkste mutaties 1) Wisselkoersreserve ) Overige mutaties Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Toelichting uitgav/ontvangst Wisselkoersreserve De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door e lagere stand van de dollar zijn er tegvallers. Deze word gedekt door e overboeking vanuit de wisselkoersreserve. b. Het beleidsartikel Beleidsartikel 1 BES-fonds Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: Uitgav: Waarvan juridisch verplicht (perctage) 100% 100% 1.1 BES-fonds Opdracht Onderzoek Bijdrag aan medeoverhed Overige uitkering Vrije uitkering Ontvangst: Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 10

11 Toelichting Bijdrag aan medeoverhed Vrije uitkering Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro wordt voor 8,2 voor 8,1 toegevoegd aan de vrije uitkering. Dit wordt gecompseerd vanuit de wisselkoersreserve. Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 11

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 34 485 IV Wijziging van de sstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 350 IV Wijziging van de sstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 33 940 IV Wijziging van de sstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 34 620 IIA Wijziging van de sstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 34 085 IIB Wijziging van de sstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 34 620 VII Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar (wijziging samenhangende met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 845 IIA Wijziging van de sstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 31 290 IV Wijziging van de sstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 395 IIB Wijziging van de sstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 32 565 IIB Wijziging van de sstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 965 IIA Wijziging van de sstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 290 IIA Wijziging van de sstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 730 III Wijziging van de sstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de sstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de sstaat van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 34 085 VII Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar (wijziging samenhangende met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 485 III Wijziging van de sstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de sstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de sstaat van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 061 IIB Wijziging van de sstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 33 090 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouveneurs (IIB) voor het jaar (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 34 350 VII Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar (wijziging samenhangende met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 290 IIB Wijziging van de sstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 560 IIA Wijziging van de sstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 924 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2008 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 33 280 IXA Wijziging van de sstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 HERDRUK 1 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 391 IIA Wijziging van de sstaten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 27 120 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 33 780 Wijziging van de sstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar (wijziging samenhangende met de ) Nr. 2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 VI Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 725 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2016 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 609 XVII Wijzigg van de begrotgsstaat van Jeugd Gez (XVII) voor jaar 2011 (wijzigg samhangde de cidtele suppletoire begrotg) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 33 940 VII Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar (wijziging samenhangende met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 560 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 34 085 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 204 205 32 893 Fiscaal stelsel voor Caribisch Nederland Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 C Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2013 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 552 Wet van 14 september 2001 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2000

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk 20-0000619804 Uw kenmerk Datum 5 oktober

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE blz. 1 Verdiepingshoofdstuk 3 2 Moties en toezeggingen 7

INHOUDSOPGAVE blz. 1 Verdiepingshoofdstuk 3 2 Moties en toezeggingen 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1 Verdiepingshoofdstuk 3 2 Moties en toezeggingen 7 1 2 1 VERDIEPINGSHOOFDSTUK 1. Waarborgfunctie Opbouw uitgaven (in 1 000) 1: Waarborgfunctie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stand ontwerpbegroting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 475 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 100 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2004 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Rapport bij het Jaarverslag BES-fonds (H)

Rapport bij het Jaarverslag BES-fonds (H) Rapport bij het Jaarverslag 2011 BES-fonds (H) 2012 Verantwoordingsonderzoek over 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 H Jaarverslag en slotwet van het BES-fonds 2011 Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 34 200 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 33 480 VII Wijziging van de sstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar (wijziging samenhangende met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 360 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Nadere informatie

Rijksbegroting 2015 h BES-fonds

Rijksbegroting 2015 h BES-fonds Rijksbegroting 2015 h BES-fonds Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 H Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2015 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 16 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2013 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 792 IXA Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 5O1 Wijziging van hoofdstuk IV (Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 940 XVII Wijziging van de sstaat van Buitlandse Handel Ontwikkelingssamwerking (XVII) voor het jaar 2014 (wijziging samhangde met de Voorjaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 395 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Rijksjaarverslag 2016 iv Koninkrijksrelaties en h BES-Fonds

Rijksjaarverslag 2016 iv Koninkrijksrelaties en h BES-Fonds Rijksjaarverslag iv Koninkrijksrelaties en h BES-Fonds Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 34 725 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds Nr. 1 JAARVERSLAG VAN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 360 B Jaarverslag en slotwet gemeentefonds 2009 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 311 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 VI Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2012 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. A ARTIKELSGEWIJZE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 475 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2015 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 juni 2016 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 520 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 725 IX Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2016 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Nadere informatie

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL. Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL. Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) 34 200 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2014 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) De begrotingsstaten

Nadere informatie

2014D33111 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

2014D33111 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN 2014D33111 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de

Nadere informatie

Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 10, 11 FIN i.v.m. agendapunt 6 JUST i.v.m. agendapunt 2, 3, 4, 5, 13

Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 10, 11 FIN i.v.m. agendapunt 6 JUST i.v.m. agendapunt 2, 3, 4, 5, 13 Den Haag, 30 september 2009 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 10, 11 FIN i.v.m. agendapunt 6 JUST i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 290 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 085 XVIII Wijziging van de sstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 540 Jaarverslagen over het jaar 2003 Nr. 44 JAARVERSLAG VAN HET SPAARFONDS AOW (E) Dit jaarverslag bestaat uit: + De dechargeverlening; + de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties Brieven van de minister van BZK

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties Brieven van de minister van BZK Den Haag, 26 juni 2013 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties BiZa i.v.m. agendapunt 2, 7, 13 BuZa i.v.m. agendapunt 15 DEF i.v.m. agendapunt 9, 14 OCW i.v.m. agendapunt 7 RU i.v.m.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2015 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. A ARTIKELSGEWIJZE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 640 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 33 090 X Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 976 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1998

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 792 D Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 210 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 222 XVII Wijziging van de sstaat van de voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 710 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2010 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

MEMORIE VAN TOELICHTING. De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes 34 730 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 485 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 34 085 X Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 350 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 085 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 609 VI Wijziging van de sstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de en) Nr.

Nadere informatie

Rijksbegroting 2015 iv Koninkrijksrelaties

Rijksbegroting 2015 iv Koninkrijksrelaties Rijksbegroting 2015 iv Koninkrijksrelaties Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 Nr. 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 805 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 I Vaststelling van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2010 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 148 Wijziging van de van de uitgaven en de ontvangsten van het Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A, voor het jaar 1999 (slotwet) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 IIA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2014 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE A. ARTIKELSGEWIJZE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 210 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 444 D Jaarverslag en slotwet Fonds Economische Structuurversterking 2007 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET

Nadere informatie

Rijksbegroting 2015 i De Koning

Rijksbegroting 2015 i De Koning Rijksbegroting 2015 i De Koning Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2015 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 16 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 H Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2014 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET BES-FONDS (H) Aangeboden 20 mei 2015 kst-34200-h-1 ISSN 0921-7371 s-gravenhage

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 31 792 VII Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar (wijziging samenhangende met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 G Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2005 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. A.

Nadere informatie

Rijksbegroting 2016 iv Koninkrijksrelaties en h BES-fonds

Rijksbegroting 2016 iv Koninkrijksrelaties en h BES-fonds Rijksbegroting 2016 iv Koninkrijksrelaties en h BES-fonds Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds

Nadere informatie

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting EIB)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting EIB) Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting EIB) VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2011 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie