Verenigingsmonitor 2012 Nederlandse Onderwatersport Bond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verenigingsmonitor 2012 Nederlandse Onderwatersport Bond"

Transcriptie

1 Verenigingsmonitor 2012 Nederlandse Onderwatersport Bond Beste bestuursleden, Welkom bij de verenigingsmonitor 2012 van de Nederlandse Onderwatersport Bond! De resultaten van dit onderzoek worden door de NOB gebruikt om invulling te geven aan de producten en diensten die wij voor verenigingen en duikscholen ontwikkelen. Hoe meer clubs deelnemen aan het onderzoek, des te scherper het beeld! Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Mocht de vragenlijst onverhoopt een keer vastlopen dan kun je de internetpagina het beste vernieuwen/verversen of even naar de vorige pagina gaan. Tijdens de verenigingsmonitor komen een aantal thema s aan bod: 1. Algemeen 2. Leden 3. Verenigingskader en vrijwilligers 4. Accommodatie 5. Organisatie en beleid 6. Samenwerking 7. Dienstverlening NOB Succes en alvast bedankt voor je medewerking! Met vriendelijke groet, Nederlandse Onderwatersport Bond Anne Schulze Communicatiemedewerker 1

2 Algemeen 1. Wat is de naam van jullie vereniging of duikschool?. Wat is het NOB-nummer van jullie vereniging of duikschool?. 2. Vanuit welke functie vul je deze vragenlijst in? Voorzitter Secretaris Penningmeester Instructeur Anders, namelijk: 3. Welke takken van sport worden bij jullie vereniging/duikschool aangeboden? (meerdere antwoorden mogelijk) Duiken Snorkelen ScubaDoe Onderwaterhockey Vinzwemmen Anders, namelijk: 4. Op welke manieren biedt jullie vereniging/duikschool de sportactiviteiten aan? (meerdere antwoorden mogelijk) Door gezamenlijk op gezette tijden in het zwembad te trainen Door gezamenlijk op gezette tijden in het buitenwater te duiken Door opleidingen aan te bieden in het zwembad Door opleidingen aan te bieden in het buitenwater Door wedstrijden en/of toernooien te organiseren Door (duik)activiteiten voor leden te organiseren Door (duik)activiteiten voor niet-leden te organiseren Anders, namelijk 2

3 Leden 6. Kun je aangeven hoe het ledental van jullie vereniging/duikschool zich de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld? Ons ledental is de afgelopen vijf jaar: sterk gestegen gestegen gelijk gebleven gedaald sterk gedaald 7. Heeft jullie vereniging/duikschool een groeiambitie voor de komende vijf jaar? Ja Nee ga naar vraag Kies maximaal drie leeftijdscategorieën waar die groei vooral vandaan moet komen: 8 t/m 11 jaar 12 t/m 17 jaar 18 t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder 9. Zijn er mindervalide leden binnen jullie vereniging/duikschool? Onder mindervaliden worden mensen met een lichamelijke handicap (al dan niet rolstoelgebonden), een verstandelijke handicap of een zintuiglijke handicap verstaan. Ja, aantal mindervalide leden Nee 10. Kent jullie vereniging/duikschool momenteel een ledenstop? Ja Nee 11. Hanteert jullie vereniging/duikschool momenteel een wachtlijst voor nieuwe leden? Ja Nee 12. Hanteert jullie vereniging/duikschool momenteel een wachtlijst voor opleidingen? Ja Nee 3

4 Kun je van de onderstaande stellingen aangeven in hoeverre dit voor jullie vereniging/duikschool geldt? Helemaal mee eens Helemaal mee eens Niet mee eens/niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Wij hebben een bestuur met een duidelijke visie op de toekomst van de vereniging/duikschool Het bestuur weet wat er leeft bij de leden en waar ze behoefte aan hebben. Wij doen moeite om onze leden te behouden. We besteden zorgvuldig aandacht aan de opvang van nieuwe leden. Wij staan open voor zo veel mogelijk verschillende doelgroepen binnen de vereniging/duikschool. 4

5 Verenigingskader en vrijwilligers In deze vragenlijst verstaan we onder vrijwilligers personen die in beginsel onbetaald en onverplicht een functie in de sport vervullen. Personen die van de vereniging/duikschool een onkostenvergoeding ontvangen op basis van declaraties of een belastingvrije vrijwilligersvergoeding (van maximaal belastingvrij per jaar) krijgen, rekenen wij ook tot vrijwilligers. 13. Hoeveel vrijwilligers zijn dit jaar binnen jullie vereniging/duikschool actief? Aantal Aantal bestuursleden Aantal instructeurs Aantal overige vrijwilligers (schatting) 14. De volgende stellingen gaan over het onderwerp verenigingskader en vrijwilligers. Kun je per stelling aangeven in hoeverre je het ermee eens bent? Onze vereniging/duikschool beschikt over voldoende niettechnisch kader (bestuurs- en/of commissieleden) Onze vereniging/duikschool beschikt over voldoende technisch kader (instructeurs, begeleiders) Het niet-technisch kader beschikt over voldoende kwaliteiten voor het uitoefenen van haar taken Het technisch kader beschikt over voldoende kwaliteiten voor het uitoefenen van haar taken Onze vereniging/duikschool heeft duidelijke ideeën over hoe vrijwilligers te werven, te behouden en te waarderen Onze vereniging/duikschool denkt de komende jaren voldoende vrijwilligers te kunnen vinden Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens/ Niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Niet van toepassing/geen mening 5

6 15. Voor welke functies, taken en werkzaamheden ervaren jullie een tekort aan vrijwilligers? Meer antwoorden mogelijk Wij hebben geen tekort aan vrijwilligers Bestuur Opleidingen Zwembadtrainingen Arbitrage en jurering Organisatie wedstrijden en toernooien Beheer / onderhoud / schoonmaak materiaal Beheer / onderhoud / schoonmaak accommodatie Organisatie (duik)activiteiten Samenstelling clubblad Onderhoud / beheer website Bar- / kantinediensten Sportmedische zorg en -begeleiding Anders, namelijk 6

7 Accommodatie 16. Welk antwoord omschrijft jullie situatie het beste? Onze vereniging/duikschool heeft een eigen clubhuis of kantine (ga naar vraag 17) Wij delen een clubhuis of kantine met een andere duikvereniging/duikschool (ga naar vraag 17) Wij delen een clubhuis of kantine met een andere sportvereniging (ga naar vraag 18) Wij gebruiken de kantine en/of de theorieruimtes van het zwembad waar we trainen (ga naar vraag 18) Wij maken geen gebruik van een clubhuis of kantine (ga naar vraag 18) 17. Voldoet het clubhuis of de kantine aan jullie wensen? Ja, omdat.. Nee, omdat Zouden jullie graag een eigen clubhuis of kantine willen? Ja, omdat.. Nee, omdat.. 7

8 Organisatie en beleid 19. Wij hebben een bestuur met een duidelijke visie op de toekomst van de vereniging/duikschool. Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens / niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens 20. Heeft jullie vereniging/duikschool de afgelopen twee jaar nieuwe voornemens, doelstellingen of plannen op papier gezet met betrekking tot het functioneren van de club en de organisatie van clubactiviteiten? Het gaat hier niet om een reglement, maar om meerjarige visie/aanpak/beleidsplan, vastgelegd in één of meerdere documenten. Ja Nee Weet ik niet 21. Waar zet het bestuur zich het komende jaar met name voor in? Maximaal drie speerpunten aankruisen! Ledenbehoud Ledenwerving Ontwikkelen van nieuw (sport)aanbod Organiseren van (duik)activiteiten voor leden Organiseren van (duik)activiteiten voor niet-leden Sfeer en cultuur van de vereniging Behoud van vrijwilligers Werving van vrijwilligers Financiën Beheer en onderhoud van de accommodatie Invulling geven aan de richtlijnen rond ARBO en RI&E Publiciteit en reclame Samenwerking met andere vereniging(en) Realiseren van (top)sportambities Anders, namelijk 22. Ervaart jullie vereniging/duikschool op dit moment knelpunten/punten van zorg? Nee, ga naar vraag 25 Ja 8

9 23. Kun je aangeven wat op dit moment voor jullie vereniging/duikschool het grootste knelpunt is? Kruis per kolom steeds één knelpunt aan. We willen graag de belangrijkste knelpunten weten. Dit kunnen er maximaal drie zijn. Belangrijkste knelpunt Knelpunt 2 Knelpunt 3 Leden (ledenbehoud, -werving..) Kader (tekort, geschiktheid, behoud..) Financiën (subsidie, sponsors..) Accommodatie (gebrek, onderhoud..) Wet- en regelgeving (ARBO, drank- en horecawet, vergunningen, etc.) Overig Leden (ledenbehoud, -werving..) Kader (tekort, geschiktheid, behoud..) Financiën (subsidie, sponsors..) Accommodatie (gebrek, onderhoud..) Wet- en regelgeving (ARBO, drank- en horecawet, vergunningen, etc.) Overig Geen tweede knelpunt Leden (ledenbehoud, -werving..) Kader (tekort, geschiktheid, behoud..) Financiën (subsidie, sponsors..) Accommodatie (gebrek, onderhoud..) Wet- en regelgeving (ARBO, drank- en horecawet, vergunningen, etc.) Overig Geen derde knelpunt 24. Kun je per knelpunt toelichten wat dit voor jullie vereniging/duikschool inhoudt? Knelpunt 1 Knelpunt 2 Knelpunt Heeft jullie vereniging/duikschool behoefte aan verenigingsondersteuning vanuit de NOB? Ja, namelijk op het gebied van: Ledenbehoud Ledenwerving Ontwikkelen van nieuw sportaanbod Organiseren van (duik)activiteiten voor leden Organiseren van (duik)activiteiten voor niet-leden Veiligheid tijdens duikopleidingen en -activiteiten Sfeer en cultuur van de vereniging/duikschool Lange termijn visie van de vereniging/duikschool Vrijwilligers werven en behouden Technisch kader werven en behouden Niet-technisch kader werven en behouden Financiën Beheer en onderhoud van een accommodatie PR Verenigingswebsite Samenwerking met andere (duik)vereniging(en) Het ontwikkelen van verschillende lidmaatschapsvormen Anders, namelijk.. Nee 9

10 26. Met welk cijfer beoordeel je de huidige verenigingsondersteuning vanuit de NOB? (cijfer 1-10) Cijfer: 27. Hoe zou je de financiële positie van jullie vereniging/duikschool omschrijven? Zeer gezond Gezond Redelijk Minder gezond Zorgwekkend 28. Hoe zie je de toekomst van jullie vereniging/duikschool? Zeer zonnig Zonnig Niet zonnig maar ook niet somber Somber Zeer somber 10

11 Samenwerking 29. Werken jullie samen met één of meerdere duikverenigingen/duikscholen? Ja, ga naar vraag 30 Nee, ga naar vraag Op welke manier(en) werken jullie samen met één of meerdere duikverenigingen/duikscholen? De bestuursleden hebben af en toe overleg en wisselen ervaringen uit De instructeurs hebben af en toe overleg en wisselen ervaringen uit We werken samen op het gebied van opleidingen We organiseren samen (duik)activiteiten voor leden We organiseren samen (duik)activiteiten voor niet-leden We zorgen samen voor de aanschaf en het onderhoud van duikmateriaal We delen een clubhuis/kantine We zijn gefuseerd Anders, namelijk 31. Werken jullie samen met andere maatschappelijke instanties of organisaties? Ja, ga naar vraag 32 Nee, ga naar vraag Met welke maatschappelijke instanties of organisaties werken jullie samen? Gemeente (als samenwerkingspartner in een project) Andere sportvereniging(en) School of brede scholen (basis- of voortgezet onderwijs) Naschoolse opvang Jeugdorganisaties (jeugd- en jongerenwerk, jeugdverenigingen, scouting, etc.) Buurt/ wijk/ welzijnsorganisatie (buurthuis, buurt(sport)werk, buurtverenigingen, wijk- of dorpsraad) Provinciale Sportservice Lokale Sportservice Lokale jeugdsportfondsen (Sport)fysiotherapeut/ huisartsen/ zorginstelling Sportschool/ fitnesscentrum GGD Bedrijven (d.w.z. lidmaatschap voor bedrijven zodat werknemers bij uw vereniging kunnen sporten: bedrijfssport) Commerciële dienstverlener (accountant, verzekeraar) Andere instantie(s), namelijk 33. Wat levert deze samenwerking jullie op? Nieuwe leden Inkomsten die de vereniging/duikschool goed kan gebruiken Het is onderdeel van subsidieafspraken met de gemeente Het is in het algemeen goede PR voor onze vereniging/duikschool We zien dit als een maatschappelijke taak van de vereniging/duikschool Het levert ons iets anders op, namelijk: 11

12 34. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om niet met andere maatschappelijke instanties of organisaties samen te werken? Dit is niet onze taak als vereniging/duikschool Geen/onvoldoende financiële middelen Geen/onvoldoende kader Geen weet van maatschappelijke projecten waaraan deelgenomen kan worden Gebrek aan expertise binnen de vereniging/duikschool Geen speciale reden Hebben we net gedaan, het is wel even genoeg zo We zijn te druk met het organiseren van opleidingen, trainingen en activiteiten voor onze leden Anders, namelijk: 12

13 Dienstverlening NOB 35. Hoe tevreden ben je over onderstaande diensten en producten van de NOB waarvan jullie vereniging/duikschool dit jaar mogelijk gebruik heeft gemaakt? Indien jullie dit jaar geen gebruik hebben gemaakt van een dienst of product, kruis dan de laatste kolom aan. Zeer ontevreden 1 Ontevreden 2 Neutraal 3 Tevreden 4 Zeer tevreden 5 Niet van toepassing/ Weet ik niet Magazine Onderwatersport Website Ledenadministratiesysteem Brevetregistratiesysteem edocuments Digitale nieuwsbrief Webshop Promotiemateriaal Thema-avonden (bijv. het Rondje Nederland of de bijeenkomst over ARBO) Consulenten De medewerkers op het bondsbureau Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden Communicatie via social media 36. Indien zeer ontevreden of ontevreden Kun je toelichten waarom je (zeer) ontevreden bent over de dienstverlening van de NOB?. 37. Heb je tot slot nog opmerkingen? 13

Verenigingsmonitor 2015 Nederlandse Onderwatersport Bond

Verenigingsmonitor 2015 Nederlandse Onderwatersport Bond Verenigingsmonitor 2015 Nederlandse Onderwatersport Bond Beste bestuursleden, Af en toe is het goed om even in de spiegel te kijken; voor ons als sportbond, maar ook voor jullie als vereniging. Wat doe

Nadere informatie

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK.

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. Introductie Fijn dat je de tijd neemt om aan onze verenigingsmonitor mee te doen! Het

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Nederlandse Toer Fiets Unie

Verenigingsmonitor Nederlandse Toer Fiets Unie Verenigingsmonitor 2012 - Nederlandse Toer Fiets Unie Beste bestuursleden, Welkom bij de verenigingsmonitor van de NTFU! Als sportbond vinden we het erg belangrijk dat onze producten en diensten aansluiten

Nadere informatie

Verenigingsmonitor 2009

Verenigingsmonitor 2009 Verenigingsmonitor 2009 Basis In opdracht van NOC*NSF Janine van Kalmthout Marcia de Jong W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Leden 5 Kader 8

Nadere informatie

Vragenlijst Accommodatieonderzoek Gemeente Houten

Vragenlijst Accommodatieonderzoek Gemeente Houten Vragenlijst Accommodatieonderzoek Gemeente Houten Indien er onduidelijkheid over de vragen bestaat, kunt u contact opnemen met: fons.van.beers@houten.nl Naam organisatie :... Naam contactpersoon :... Telefoonnummer

Nadere informatie

Sportverenigingsmonitor 2016

Sportverenigingsmonitor 2016 Sportverenigingsmonitor 2016 1 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding In opdracht van Sportstad Leiden is in het najaar van 2016 een digitaal onderzoek

Nadere informatie

Sportaanbiedersmonitor

Sportaanbiedersmonitor 0-100 leden 101-250 leden 251-500 leden 501-1000 leden meer dan 1000 leden 18-2-2016 Sportaanbiedersmonitor context clubs ACCOMMODATIE 428 sportaanbieders hebben meegedaan 94% een vereniging 38% van de

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Heerenveen 2015. Harold van der Werff. David Romijn

Verenigingsmonitor Heerenveen 2015. Harold van der Werff. David Romijn Verenigingsmonitor Heerenveen 05 Harold van der Werff David Romijn Verenigingsmonitor Heerenveen 05 Mulier Instituut Mulier Instituut Utrecht, december 05 Mulier Instituut sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek

Nadere informatie

Vitaliteit sportverenigingen Schiedam David Romijn Janine van Kalmthout

Vitaliteit sportverenigingen Schiedam David Romijn Janine van Kalmthout Vitaliteit sportverenigingen Schiedam 2012 David Romijn Janine van Kalmthout Vitaliteit sportverenigingen Schiedam 2012 Stand van zaken bij sportverenigingen in het perspectief van vitaliteit in opdracht

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Zeist 2014. Janine van Kalmthout. Harold van der Werff. David Romijn

Verenigingsmonitor Zeist 2014. Janine van Kalmthout. Harold van der Werff. David Romijn Verenigingsmonitor Zeist 2014 Janine van Kalmthout Harold van der Werff David Romijn 2 Verenigingsmonitor Zeist 2014 Mulier Instituut Verenigingsmonitor Zeist 2014 in opdracht van de gemeente Zeist Janine

Nadere informatie

Ledenenquete HollandSchermen. Wij willen u eerst enkele algemene vragen stellen

Ledenenquete HollandSchermen. Wij willen u eerst enkele algemene vragen stellen juni 2016 Ledenenquete HollandSchermen Graag willen wij u een aantal vragen stellen als lid en/of betrokkenne bij HollandSchermen. Hierdoor krijgen wij beter inzicht en kunnen wij het beleid aanpassen

Nadere informatie

1. Achtergrondvanhetonderzoek 3

1. Achtergrondvanhetonderzoek 3 Harderwijk2012 2 Inhoudsopgave 1. Achtergrondvanhetonderzoek 3 2. Harderwijk 4 2.1Deverenigingen 4 2.2Ledenenactiviteiten 4 2.3 Organisatieenbeleid 6 2.4Vrijwiligers 7 2.5 Maatschappelijkestages 8 2.6Financiën

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Waterland 2015

Verenigingsmonitor Waterland 2015 Verenigingsmonitor Waterland 2015 Janine van Kalmthout Zoë van Ginneken David Romijn Mulier Instituut, Utrecht Maart 201 Inleiding Op basis van de resultaten van de verenigingsmonitor 2015 wil de gemeente

Nadere informatie

Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven 2013 Janine van Kalmthout

Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven 2013 Janine van Kalmthout Vitaliteit sportverenigingen 2013 Janine van Kalmthout Harold van der Werff Vitaliteit sportverenigingen 2013 in opdracht van gemeente Janine van Kalmthout Harold van der Werff Mulier Instituut Utrecht,

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Heerhugowaard 2014

Verenigingsmonitor Heerhugowaard 2014 Verenigingsmonitor Heerhugowaard 4 Harold van der Werff Janine van Kalmthout Mulier Instituut, Utrecht Maart Inleiding Op basis van de resultaten van de verenigingsmonitor 4 wil de gemeente Heerhugowaard

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Heemskerk 2014

Verenigingsmonitor Heemskerk 2014 Verenigingsmonitor Heemskerk 2014 Janine van Kalmthout Harold van der Werff Mulier Instituut, Utrecht Februari 2015 Op basis van de resultaten van de verenigingsmonitor 2014 wil de gemeente Heemskerk inzicht

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Delft 2013 Harold van der Werff. Janine van Kalmthout

Verenigingsmonitor Delft 2013 Harold van der Werff. Janine van Kalmthout Verenigingsmonitor Delft 2013 Harold van der Werff Janine van Kalmthout Verenigingsmonitor Delft 2013 in opdracht van de gemeente Delft en de Sportraad van Delft Harold van der Werff Janine van Kalmthout

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Ledentevredenheidsonderzoek Voorbeeld

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Ledentevredenheidsonderzoek Voorbeeld PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Ledentevredenheidsonderzoek Voorbeeld Online bestaan veel tools om makkelijk en snel enquêtes te kunnen versturen. Hierbij worden ook automatisch de resultaten helder

Nadere informatie

Friese Sportverenigingsmonitor Hoe gaat het met de Friese sportverenigingen in veranderende omstandigheden?

Friese Sportverenigingsmonitor Hoe gaat het met de Friese sportverenigingen in veranderende omstandigheden? Friese Sportverenigingsmonitor 2016 Hoe gaat het met de Friese sportverenigingen in veranderende omstandigheden? Friese Sportverenigingsmonitor 2016 Hoe gaat het met de Friese sportverenigingen in veranderende

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Onderzoek behoeftepeiling. facilitair centrum. Gemeente Leiden

Onderzoek behoeftepeiling. facilitair centrum. Gemeente Leiden Onderzoek behoeftepeiling facilitair centrum Gemeente Leiden Vragenlijst voor: «NAAM» «CONTACT» «ADRES» «POSTCODE» «PLAATS» Als bovenstaande gegevens niet meer kloppen, kunt u hieronder de nieuwe gegevens

Nadere informatie

Wij willen je eerst enkele algemene vragen stellen! 2. Wat is je leeftijd? jaar jaar jaar jaar jaar ouder dan 40

Wij willen je eerst enkele algemene vragen stellen! 2. Wat is je leeftijd? jaar jaar jaar jaar jaar ouder dan 40 Ledenenquete Let op! Ben je zelf géén lid van, maar heb je wel kind(eren) beneden de 15 jaar die lid zijn, vul dan s.v.p. namens ( en in overleg met) je kind(eren) deze vragenlijst in. Ben je zelf lid

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden RESULTATEN BEHOEFTEPEILING SPORTVERENIGINGEN ZAANSTAD 2014

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden RESULTATEN BEHOEFTEPEILING SPORTVERENIGINGEN ZAANSTAD 2014 ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden RESULTATEN BEHOEFTEPEILING SPORTVERENIGINGEN ZAANSTAD 201 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Resultaten Behoeftepeiling

Nadere informatie

Verenigingsmonitor 2012 Gemeente Assen

Verenigingsmonitor 2012 Gemeente Assen Verenigingsmonitor 2012 Gemeente Assen Colofon Titel Verenigingsmonitor 2012 Gemeente Assen Onderzoek en rapportage Joyce A. Mantjes, MSc. Drs. Eralt Boers Kennispraktijk voor Sport, Onderwijs & Gezondheid

Nadere informatie

Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven

Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven in opdracht van gemeente Eindhoven David Romijn Janine van Kalmthout W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, Juni 2010 wjh mulier instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk

Nadere informatie

Vitaliteit sportverenigingen Arnhem Anouk Brandsema. Janine van Kalmthout

Vitaliteit sportverenigingen Arnhem Anouk Brandsema. Janine van Kalmthout Vitaliteit sportverenigingen Arnhem 2016 Anouk Brandsema Janine van Kalmthout Vitaliteit sportverenigingen Arnhem 2016 in opdracht van de Gemeente Arnhem Janine van Kalmthout Anouk Brandsema Mulier Instituut

Nadere informatie

Deze vragenlijst is opgebouwd uit enkele vragenblokken. Ieder blok begint met een korte uitleg over de achtergrond van de vragen.

Deze vragenlijst is opgebouwd uit enkele vragenblokken. Ieder blok begint met een korte uitleg over de achtergrond van de vragen. Deze vragenlijst is opgebouwd uit enkele vragenblokken. Ieder blok begint met een korte uitleg over de achtergrond van de vragen. Mensportbeoefening Als eerste willen we graag weten op welke manier u met

Nadere informatie

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 1. Vul hieronder de naam in van het Leercentrum waarvoor u deze inventarisatie invult. Toelichting: - Als u de inventarisatie voor meerdere Leercentra invult,

Nadere informatie

Informatiebrochure Onderwatersportvereniging ALBATROS Vianen

Informatiebrochure Onderwatersportvereniging ALBATROS Vianen Informatiebrochure Onderwatersportvereniging ALBATROS Vianen September 2013 Correspondentieadres OSV Albatros Reigerskamp 630 3607 JL Maarssen 06 38 22 36 08 www.osvalbatros.nl duikalbatros@gmail.com 1.

Nadere informatie

Rapportage. Verenigingsinventarisatie bedrijfssport. Nederlandse Tafeltennisbond

Rapportage. Verenigingsinventarisatie bedrijfssport. Nederlandse Tafeltennisbond Rapportage Verenigingsinventarisatie bedrijfssport Nederlandse Tafeltennisbond Stichting Sport & Zaken en NOC*NSF December 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding: Bedrijfssport... 2 2. Methode...

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Houten 2011. Rapportage

Verenigingsmonitor Houten 2011. Rapportage Verenigingsmonitor Houten Rapportage Sportmakelaar Robbert Bessems T: 6-583 E: sportmakelaar@sportpunthouten.nl Combinatiefunctionarissen Sport & Onderwijs Laura Goudriaan T: 6-55886 E: laura@sportpunthouten.nl

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Arnhem Janine van Kalmthout David Romijn

Verenigingsmonitor Arnhem Janine van Kalmthout David Romijn Verenigingsmonitor Arnhem 213 Janine van Kalmthout David Romijn Verenigingsmonitor Arnhem 213 Vitaliteitsindex in opdracht van gemeente Arnhem Janine van Kalmthout David Romijn Mulier Instituut Utrecht,

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers mede te ondertekenen. Lidnummer: Naam: Voorna(a)m(en): Tussenvoegsel: Straat: Huisnummer: Postcode:

Nadere informatie

Beginpagina. Onder de verenigingen, waarvan de volledig ingevulde vragenlijst retour is ontvangen, wordt 150, verloot!

Beginpagina. Onder de verenigingen, waarvan de volledig ingevulde vragenlijst retour is ontvangen, wordt 150, verloot! Beginpagina Welkom bij de Verenigingsmonitor Overijssel van Sportservice Overijssel Sportservice Overijssel wil in samenwerking met uw gemeente een goed beeld krijgen van de staat van de sportverenigingen

Nadere informatie

Ledentevredenheidsonderzoek ETV de Helster

Ledentevredenheidsonderzoek ETV de Helster Ledentevredenheidsonderzoek ETV de Helster Looptijd onderzoek: vierde kwartaal 2014 Rapport: 24 december 2014 Inleiding Voor u liggen de uitkomsten van een tevredenheidsonderzoek van uw vereniging ETV

Nadere informatie

SportAanbiedersMonitor 2012

SportAanbiedersMonitor 2012 SportAanbiedersMonitor 2012 Colofon NOC*NSF Tim Daamen en Hein Veerman Mulier Instituut Janine van Kalmthout en Harold van der Werff De publicatie is tot stand gekomen met medewerking van de volgende klankbordgroep:

Nadere informatie

Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht. Geachte heer/mevrouw,

Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht. Geachte heer/mevrouw, Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht Geachte heer/mevrouw, Voor u ligt een vragenlijst waarin nader wordt ingegaan op de financiële positie van uw vereniging. Aanleiding voor

Nadere informatie

Monitoring Sociale Inclusie via SIT-systeem

Monitoring Sociale Inclusie via SIT-systeem Monitoring Sociale Inclusie via SIT-systeem In dit document bevinden zich twee lijsten. Op onderdeel 2 na, zijn ze identiek. De eerste lijst kan gebruikt worden om te kijken wat iemand kan en doet voor

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Zandvoort De huidige stand van zaken van sportverenigingen in Zandvoort. Jorien Slot-Heijs.

Verenigingsmonitor Zandvoort De huidige stand van zaken van sportverenigingen in Zandvoort. Jorien Slot-Heijs. Verenigingsmonitor Zandvoort 2017 De huidige stand van zaken van sportverenigingen in Zandvoort Jorien Slot-Heijs Anouk Brandsema Janine van Kalmthout 2 Verenigingsmonitor Zandvoort 2017 Mulier Instituut

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS

CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS Maart 2014 Agenda Welkom en inleiding Voorstelronde Mededelingen - G-honkbal op Menukaart Sportimpuls - NK Little League 14-15 juni Vrijwilligers Pauze KNBSB Structuur

Nadere informatie

De ingevulde enquête kun je inleveren bij coach (jeugd), aanvoerder(senioren),... Doe dit uiterlijk..20.

De ingevulde enquête kun je inleveren bij coach (jeugd), aanvoerder(senioren),... Doe dit uiterlijk..20. Enquêteformulier. Het bestuur wil graag op de hoogte zijn wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, is deze enquête opgesteld. Het bestuur kan door middel

Nadere informatie

verbetering van het speelgoedassortiment onderhoud website en social media Automatisering

verbetering van het speelgoedassortiment onderhoud website en social media Automatisering Resultaten en Conclusies VSN Enquête 2014 In het 2 de kwartaal 2014 hield de VSN een enquête onder haar leden. 28 personen namen de moeite om de digitale vragenlijst in te vullen: slechts 28!. Het overgrote

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten 10-12-2007 Huishoudelijk Reglement Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive te Houten Inhoudsopgave Het Bestuur 2 1.1 Leden. 3 1.2 Toelating tot de vereniging. 3 1.3 Verenigingsjaar en Contributie. 3 1.4

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van uw sport: Dammen:

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van uw sport: Dammen: Vragenlijst onderzoek Huisvestingsituatie Denksportverenigingen Deze vragenlijst is opgesteld door de samenwerkende denksportbonden en Sportservice Noord-Holland. U ontvangt de vragenlijst van uw bond

Nadere informatie

VRAGENLIJST VOOR ACTIEVE LEDEN. Naam vereniging:... Vestigingsgemeente:... Tak(ken) van sport:... 1, 2, 3 * dag(en)

VRAGENLIJST VOOR ACTIEVE LEDEN. Naam vereniging:... Vestigingsgemeente:... Tak(ken) van sport:... 1, 2, 3 * dag(en) VRAGENLIJST VOOR ACTIEVE LEDEN Naam vereniging:...... Vestigingsgemeente:...... Tak(ken) van sport:...... Leeftijd geënquêteerde :... jaar Geslacht geënquêteerde: Man / Vrouw * Ik heb training(en) op /

Nadere informatie

Wat is je geslacht? man 21 (37.5 %) 36 (64.29 %) vrouw. Hoeveel jaar ben je lid? 15 (25.86 %) 15 (25.86 %) 28 (48.28 %) 0-5 jaar. 5-10 jaar.

Wat is je geslacht? man 21 (37.5 %) 36 (64.29 %) vrouw. Hoeveel jaar ben je lid? 15 (25.86 %) 15 (25.86 %) 28 (48.28 %) 0-5 jaar. 5-10 jaar. Wat is je geslacht? man 21 (7. vrouw 6 (6.29 n = 6 Hoeveel jaar ben je lid? 0- jaar -10 jaar > 10 jaar 1 (2.86 1 (2.86 28 (8.28 n = 8 # 8 Ik vind dat mijn kind goed wordt geïnformeerd over de activiteiten.

Nadere informatie

Handleiding beleidsplan verenigingen

Handleiding beleidsplan verenigingen Handleiding beleidsplan verenigingen Inhoud Inleiding ---------------------------------------------------------------------------------------------------3 Opzet van een beleidsplan -----------------------------------------------------------------------------4

Nadere informatie

in opdracht van gemeente Eindhoven

in opdracht van gemeente Eindhoven in opdracht van gemeente Eindhoven W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, Juni 2010 wjh mulier instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor sociaal-wetenschappelijk

Nadere informatie

Vinden van een geschikt persoon voor een bepaalde taak of functie

Vinden van een geschikt persoon voor een bepaalde taak of functie VOORBLAD Vinden van een geschikt persoon voor een bepaalde taak of functie Als er een vacature in de vereniging is, bijvoorbeeld omdat iemand stopt met een functie in het bestuur of een commissie, ga je

Nadere informatie

NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage

NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage NOC*NSF BondenMonitor 2006 Benchmark Rapportage BONDENMONITOR Toelichting Vanuit de sport wordt de vraag naar monitoren, inzicht in kengetallen, benchmarken en brancheontwikkelingen steeds belangrijker.

Nadere informatie

Doel Stichting ZwemSupport

Doel Stichting ZwemSupport Sponsorplan 2009-2011 Stichting ZwemSupport Alkemade Z&PC Alkemade Sponsorplan 2009-2011 Pagina 1 Doel Stichting ZwemSupport Het bieden van continuïteit aan de ontwikkeling en de beoefening van de zwemsport

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

MAATWERK. 2014 Jaarverslag en financieel verslag. 2016 Jaarplan en begroting

MAATWERK. 2014 Jaarverslag en financieel verslag. 2016 Jaarplan en begroting MAATWERK 2014 Jaarverslag en financieel verslag 2016 Jaarplan en begroting Voorwoord Beste duiker, Leuk dat je een kijkje neemt in het jaarverslag en jaarplan van de NOB. De titel maatwerk laat zien wat

Nadere informatie

Werven & Behouden. Programma. Kennismaken. Vrijwilligers 7/22/2013

Werven & Behouden. Programma. Kennismaken. Vrijwilligers 7/22/2013 Programma SportService Zwolle & Vrijwilligerscentrale Zwolle Peter van Diermen Werven & Behouden Opening & Kennismaking Vrijwilligers Ervaringen uit de praktijk Vrijwilligersbeleid Pauze Motivatiemanagement

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Arnhem 2010

Verenigingsmonitor Arnhem 2010 Verenigingsmonitor Arnhem 2010 in opdracht van Sportbedrijf Arnhem Janine van Kalmthout David Romijn W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, april 2011 wjh mulier instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Workshop tijdens 3 e KNBSB-congres 19 november 2016 Roy Vink. Manager Breedtesport & Competitiezaken

Vrijwilligersbeleid. Workshop tijdens 3 e KNBSB-congres 19 november 2016 Roy Vink. Manager Breedtesport & Competitiezaken Vrijwilligersbeleid Workshop tijdens 3 e KNBSB-congres 19 november 2016 Roy Vink Manager Breedtesport & Competitiezaken Herkenbaar? Herkenbaar? Herkenbaar? Herkenbaar? Wat is een vrijwilliger? Een vrijwilliger

Nadere informatie

Concept Beleidsplan Nieuwe Koers Olympia 2010

Concept Beleidsplan Nieuwe Koers Olympia 2010 Concept Beleidsplan Nieuwe Koers Olympia 2010 ALV 26 februari 2007 Algemeen Olympia Enquete Focus Aanpak Doelstelling Waar willen we zijn in 2010? Waar staan we nu? Plan Organisatie Agenda Normen & Waarden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WHITE SOX

BELEIDSPLAN WHITE SOX BELEIDSPLAN WHITE SOX 2012-2018 Voorwoord Limburg White Sox is een club met een rijk verleden. Al vijfentwintig jaar geeft zij de jeugd en ouderen van Genk en omstreken de gelegenheid zich te bekwamen

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

KADERBELEID. Werven, behouden en waarderen van kader

KADERBELEID. Werven, behouden en waarderen van kader KADERBELEID Werven, behouden en waarderen van kader KADERBELEID TECHNISCH KADER Trainers, instructeurs, officials en bestuursleden hebben een grote invloed op het sport- en spelplezier van de sporters,

Nadere informatie

Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging. Nel Garrelfs

Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging. Nel Garrelfs Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging Nel Garrelfs 1 Hoe ben jij bij de club vrijwilliger geworden? Gevraagd Zelf aangemeld Advertentie Website Clubblad Opleiding Anders.. 2 Waarom

Nadere informatie

informatiebrochure Vianen Onderwatersportvereniging ALBATROS Juni 2016 Correspondentieadres: OSV Albatros Reigerskamp JL Maarssen

informatiebrochure Vianen Onderwatersportvereniging ALBATROS Juni 2016 Correspondentieadres: OSV Albatros Reigerskamp JL Maarssen informatiebrochure Onderwatersportvereniging ALBATROS Vianen Juni 2016 Correspondentieadres: OSV Albatros Reigerskamp 630 3607 JL Maarssen 06 38223608 www.osvalbatros.nl duikalbatros@gmail.com Inhoud 1.

Nadere informatie

Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl.

Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Huis voor de Sport Groningen Saskia Duursma en Ineke Raukema Oktober 2010 Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Inleiding Huis

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Hierbij verzoeken wij u in aanmerking te komen voor een subsidie over het kalenderjaar ten behoeve van de

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1.LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

4 Enquête personeel en directies

4 Enquête personeel en directies 4 Enquête personeel en directies Toelichting Deze vragenlijst dient ertoe om de opinies en ideeën van het personeel (leerkrachten, leidsters, welzijnswerkers, etc.. ) en de betrokken directies over de

Nadere informatie

Informatie Welkom... 2 Opleidingen... 2 Duikuitrusting... 5 Contributie, lidmaatschap NOB en kosten opleiding... 7 Contact... 8

Informatie Welkom... 2 Opleidingen... 2 Duikuitrusting... 5 Contributie, lidmaatschap NOB en kosten opleiding... 7 Contact... 8 Informatie 1 Welkom... 2 2 Opleidingen... 2 2.1 Opleidingseisen... 2 2.2 Duikmedische keuring... 2 2.3 Welke opleidingen kan ik volgen... 3 2.4 1*-Opleiding... 4 2.5 2*-Opleiding... 5 2.6 3*-Opleiding...

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Organogram Een organogram geeft op een schematische wijze de structuur van de vereniging weer. Een goed, duidelijk en overzichtelijk organogram geeft de verschillende functies, commissies en dergelijke

Nadere informatie

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag in moeilijke tijden en alternatieven Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag Inhoud Sponsoring (bedrijven) Fondswerving (particulieren) Subsidies (overheden) Ontwikkelingen Overheden Consumenten Sponsoren Houden

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

7 Ouderpeiling Toelichting

7 Ouderpeiling Toelichting 7 Ouderpeiling Toelichting Hoe denken ouders over het reilen en zeilen van de brede? Aan de hand van een schriftelijke vragenlijst proberen we deze vraag te beantwoorden. Thema s die in de vragenlijst

Nadere informatie

Leden enquête PSV-Korfbal

Leden enquête PSV-Korfbal 1. Algemene vragen Naam: Adres: PC + Woonplaats: Tel. nr.: Leeftijd: Ik ben spelend lid algemeen lid ouder van zoon/dochter in team(s) in team. a.u.b. antwoorden invullen voor kind(eren) Mogen wij jouw

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

HET SPORTAANBOD: WAT VINDEN JONGEREN ERVAN?

HET SPORTAANBOD: WAT VINDEN JONGEREN ERVAN? Vragenlijsten om de sportwensen van jongeren in kaart te brengen HET SPORTAANBOD: WAT VINDEN JONGEREN ERVAN? INHOUD 1. Inleiding Vier vragenlijsten Mondelinge interviews of een schriftelijke enquête? Verwerking

Nadere informatie

Vitale sportverenigingen

Vitale sportverenigingen DATUM 28 november 2011 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Vitale sportverenigingen Inhoudsopgave Aanleiding 2 De vitale sportvereniging 3 Definitie en vitaliteitsaspecten 3 Vitalisering sportverenigingen 5 Middelen

Nadere informatie

Penningmeesters 2013 Sven Bakker Janine van Kalmthout

Penningmeesters 2013 Sven Bakker Janine van Kalmthout Penningmeesters 2013 Sven Bakker Janine van Kalmthout Oordeel penningmeesters over de financiële situatie van de sportvereniging In opdracht van Penningmeester van het Jaar Mulier Instituut Utrecht, september

Nadere informatie

Als vereniging aan de slag met Inline Skaten. Dick Nap Docent opleidingen KNSB

Als vereniging aan de slag met Inline Skaten. Dick Nap Docent opleidingen KNSB Als vereniging aan de slag met Inline Skaten Dick Nap Docent opleidingen KNSB Inline skaten Een toegevoegde waarde voor uw vereniging Als vereniging aan de slag met inline skaten Integreren van het inline

Nadere informatie

Enquete Olhaco Hoogeveen:

Enquete Olhaco Hoogeveen: Enquete Olhaco Hoogeveen: De resultaten zijn: 1) Wat is uw geslacht? 5% 5% Mannen Vrouwen De verhouding van mannen en vrouwen binnen de vereniging is volgends de enquête even groot, dus ook in de realiteit

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Als je meer wil weten over duiken in het algemeen kun je op Internet terecht bij:

Als je meer wil weten over duiken in het algemeen kun je op Internet terecht bij: Info-pakket In dit bulletin willen wij graag globale informatie geven over de KLM Flying Divers. Meer gedetailleerde informatie met activiteiten, foto's, routebeschrijvingen en verhalen van de leden vind

Nadere informatie

Rapportage resultaten 26 MEI 18 JUNI 2017

Rapportage resultaten 26 MEI 18 JUNI 2017 Rapportage resultaten 26 MEI 18 JUNI 2017 OVERZICHT Leden(tal) Vrijwilligers en trainers Beleid en toekomst Financiën Samenwerking Verenigingsondersteuning Beoordeling BNL Besluitvorming Thema s VM 2017

Nadere informatie

1. VOORWOORD. Februari 2014 Ankie van Rongen-Olsthoorn voorzitter

1. VOORWOORD. Februari 2014 Ankie van Rongen-Olsthoorn voorzitter 1. VOORWOORD Hoewel wij verwachtten, dat er wegens de crisis veel meer aanvragen binnen zouden komen dan andere jaren, was dit niet het geval. Er werd dit jaar ongeveer hetzelfde aantal aanvragen gedaan

Nadere informatie

De vrijwilliger in de hockeyvereniging

De vrijwilliger in de hockeyvereniging Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk Johan Wakkie Nieuwegein, november 2010 Inhoud Strategische Visie Ontwikkeling De vrijwilliger in de hockeyvereniging Strategische visie ontwikkeling

Nadere informatie

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk:

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Voor u ligt de vragenlijst dat hoort bij het project Kansen in Kaart (KiK). Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Het invullen van

Nadere informatie

Aan alle leden, ouders en verzorgers

Aan alle leden, ouders en verzorgers Aan alle leden, ouders en verzorgers Datum : 7 maart 2015 nderwerp : proep vrijwilligers Bijlage(n) : Vrijwilligersformulier V.V. Holten opgericht 8 februari 1921 Accommodatie & Postadres Sportpark Meermanskamp

Nadere informatie

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera Versie 3.0 (definitief), 2 september 2012 Werkplan Volvera 2012-2013 1. Werkplan 2012-2013 1.1. Inleiding Voor u ligt het tweede werkplan met activiteiten voor het seizoen 2012-2013. Dit werkplan bevat

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

Verenigingsmonitor 2010 Venlo

Verenigingsmonitor 2010 Venlo in opdracht van Gemeente Venlo, Huis voor de Sport Limburg i.s.m. Sportraad Venlo Janine van Kalmthout David Romijn W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, juli 2010 W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Sporters EXperience. KNLTB jaarcongres, 28 november 2015 Maton Sonnemans

Sporters EXperience. KNLTB jaarcongres, 28 november 2015 Maton Sonnemans Sporters EXperience KNLTB jaarcongres, 28 november 2015 Maton Sonnemans VODW werkt voor grote ondernemingen die sneller willen worden 2 VODW werkt voor grote ondernemingen die sneller willen worden en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Achtergrondinformatie 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Achtergrondinformatie 5 Vrijwilligersorganisaties vragen maatwerk Effectmeting vrijwilligerssector in Maastricht 2005 Rapportage: Gemeente Maastricht Servicecentrum Onderzoek & Informatie Auteur: Marcel Theunissen Duboisdomein

Nadere informatie

Inschrijfformulier sportpret 2012-2013

Inschrijfformulier sportpret 2012-2013 Naam vereniging/sportaanbieder:... Contactpersoon: Inschrijfformulier sportpret 2012-2013 Functie binnen de club: Correspondentieadres Postcode en woonplaats:... Telefoon: thuis:.. mobiel:.. E-mail:. p

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

3. Stelling 1: het is praktischer om de subsidieaanvragen later in het jaar te kunnen indienen.

3. Stelling 1: het is praktischer om de subsidieaanvragen later in het jaar te kunnen indienen. Verslag ten behoeve van Subsidiebeleid Datum : maandag 2 juni 2014 Tijd : 20:00-22:15 uur Locatie : de Borgh, Budel Genodigden : zie aanwezigenlijst Afwezig : - Onderwerp Naam 1. Opening 2. Presentatie

Nadere informatie

Vragenlijst vertrekkende leden (jeugd)

Vragenlijst vertrekkende leden (jeugd) Vragenlijst vertrekkende leden (jeugd) Je hebt onze vereniging verlaten. Wij willen er graag achter komen wat voor jou de redenen daarvoor zijn geweest. Het kan ons mogelijk helpen om in de toekomst een

Nadere informatie

Uw vereniging. Wie heeft een tekort aan vrijwilligers?

Uw vereniging. Wie heeft een tekort aan vrijwilligers? Hubert Habers (30) Opleiding Sportmanagement en Marketing (HBO) Gewerkt op de Jaap Eden IJsbanen 10 jaar werkzaam bij Sportservice Noord-Holland 7 jaar bestuurslid vrijwilligers / communicatie bij Topklasse

Nadere informatie

TV Beekhuizen. Ledentevredenheidsenquête November 2016

TV Beekhuizen. Ledentevredenheidsenquête November 2016 TV Beekhuizen Ledentevredenheidsenquête November 16 Algemeen info enquête De enquête is uitgezet onder leden (vanaf 13 jaar en ouder) via 97 mailadressen De respons op de enquête is 17,5% De enquête bestond

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie