Grip op projecten. Projectmanagement, het vak van de toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grip op projecten. Projectmanagement, het vak van de toekomst"

Transcriptie

1 Grip Projectmanagemt, vak toekomst

2 Missie: Capgemi Acamy stelt zich t doel om organisaties te professionaliser managemt oog managers, programmamanagers, mewerkers, drachtgevers anre betrokk organisatie. 2

3 Waarom dit boekje? De laatste cnia zijn we steeds meer gewd geraakt aan veranrgstraject. Ze zijn busess as usual geworn. In bijna elke organisatie is altijd wel ergs e veranrgstraject gaan. Veranrg die uitgevoerd worn door e organisatie zodat lijn ongestoord kan blijv functioner tijns verbouwg. E begrijpelijke overwegg. Er schuilt echter e gevaar, namelijk dat die organisaties worn geïsoleerd. Het team gaat ons regel. Zo n vattg komt resultat niet t goe. Het professionaliser matig managemt is ge zaak managers alle. Het is e tegraal organisatieontwikkelgsvraagstuk geworn. Capgemi Acamy zet zich al meer dan veertig jaar professionaliserg managemt organisaties. In die veertig jaar hebb we veel ervarg gedaan, success geboekt natuurlijk fout gemaakt waar we hebb geleerd. Bijbeeld dat zak als communicatie, verwachtgsmanagemt, empathie, teambuildg conflicthanterg net zo belangrijk zijn als planng tgangsrapportages. Daarom gaan onze trag coachgtraject verr dan primaire process richt wij ons alle betrokk. Van programmamanagers leirs tot assistt dracht-gevers. In dit boekje gev we u kele zicht tips, gebaseerd onze ervarg managemt. Zodat u valkuil kunt ontl sneller resultaat bereikt. We prat er u graag verr over. Want e geslaagd geeft nieuwe slagkracht ergie aan uw organisatie alle betrokk mewerkers. Wij ws u veel succesvolle! November 2010 Op vktouw Projectteams hebb zeln e vaste samstellg. In elke fase vlieg nieuwe specialist zwerm anre juist weer uit, terwijl volg ploeg ongeduldig vktouw zit. Het is e kom gaan collega s, vaak druk bezig, soms kwetterd discussie over juiste richtg. Dan weer hier, dan weer daar. En altijd fladr er wat belangstelln om, zo, uit belangstellg of om tgang te gat te houn. Het is als e zwerm vogels: ogschijnlijk ongeornd volledig control staat grote hoogtes te bereik.

4 Volwassheid managemt War vroeger gefieerd door e resultaat dat behaald moest worn bn tijd budget, tegwoordig hebb we te mak contu veranr organisaties. De strategie e organisatie is nu eddoel worn daar doorld geënt. Grootste valkuil is dan dat drachtgever nkt dat matig werk al e issue werkvloer is. Bij morne organisaties is complete werkwijze verwev matig werk. Met alle le managers doe je je organisatie schromelijk te kort. Ook process moet bijbeeld anrs gericht worn. Je zou kunn zegg dat hoe volwasser e organisatie is gericht wat betreft haar managemt, hoe beter ze staat is te spel constant veranr marktomstandigh. Chris t Zweege Project- Programmamanager Capgemi Professionaliser manager In e is vaak veel aandacht professionaliser zelf, bijbeeld door nog mooiere handigere toolg. Weig aandacht is er professionaliser manager. Projectmanagemt is e jong vak waar vel m of meer zelf roll. Van programmeur of architect naar manager is e klee stap. E leidg Prce2 erbij klaar b je. Helaas is praktijk weerbarstiger zull managemttrag soft skills aan bod moet kom. Tegwoordig communicer we elkaar via conferce calls mail, zonr dat we elkaars non-verbale communicatie kunn waarnem. Daardoor er e groter beroep gedaan psychologische vaardigh manager. En, waar buitwereld contu veranrt, moet manager meeveranr, om niet achter feit aan te l. Vandaar dat tdur bijler groot belang is. Dat hoeft niet per se e cursus te zijn. Als je positie zit, adviseer ik dan e te kiez waar je zelf als manager wat leert. Marjo Berg Projectmanager bn Capgemi verantwoorlijk professionaliser managers

5 1. Professionaliser Projectmatig Managemt De wereld is dynamisch, lijkt wel alsof alles alle nog draait om veranr. Nieuwe ternationale ontwikkelg, e zo kort mogelijke time-to-market, outsourcg elkaar volg nieuwe techniek zijn elemt die dynamiek. En er allemaal niet evoudiger. Onze wereld steeds meer multi: multidisciplair, multicultureel, multitaskg etcetera. En meer dan ooit vn we belangrijk om ons hanl transparant te zijn ons e maatschappelijk verantwoor wijze te zett duurzame ontwikkelg. Dit alles vraagt veel - programmamanagers, lijnorganisatie. Steeds meer werk schuift lijn naar programma s. Goed - programmamanagemt zijn daarbij onmisbaar. In overheid zi we ze verschuivg bijbeeld duilijk terug. De meeste ambtar zijn Rijksambtaar geworn ( niet meer gekpeld aan e speciaal misterie) kabet vd je eerste programma-misters terug. In toekomstige kabett zal dit alle meer worn. Maar anre organisaties overtreff programma- managemt-budgett vaak die lijn. Dit alles vraagt veel - programmamanagers, lijnorganisatie. Parallel daaraan groeit volwassheid matig managemt. Certificer lijkt e toverwoord standaardiser, bijbeeld vorm, dé lossg. Of toch niet? In onze gesprekk vakgot blijk organisaties te worstel e of meer volg thema s. Herkt u ze? Voorspelbaarheid In mijn organisatie zijn nog steeds moeilijk spelbaar. 35% onze niet spel datum bn budget geleverd. De afwijkg t zichte planng zijn te groot. Daarbij worn we vaak verrast, manager houdt ons onvoldo hoogte. Voorspelbaarheid is e kwestie waar al veel over geschrev is. Desondanks is nog steeds e groot probleem bn veel organisaties. Goed vakmanschap managers drachtgevers, goe afsprak over rapportages, reviews, e bureau, etc. kunn help hier echt iets aan te do. Basis e goe beheersg is natuurlijk goed vakmanschap manager drachtgever. Onr vakmanschap verstaan wij har zachte competties, hon techniek e juiste attitu. E greep uit lange lijst competties die manager gevraagd worn: e goe drachtafstemmg, stell busess case, juiste wijze schatt plann, bouw motiver team, communicer wereld om, zorg juiste verwachtg, vaststell tgang gedur bijstur werkzaamh. Ook process organisatie zijn grote vloed spelbaarheid Is er e takeprocedure? Staat m variaties schattg? Wordt busess case regelmatig geactualiseerd? Worn gezette tijn gereviewed? Wordt er juiste wijze gerapporteerd? Worn junior leirs gekpeld aan e mtor? Alles draagt bij aan spelbaarheid is a Registered Tra Mark of the Office of Governmt Commerce the United Kgdom and other countries.

6 THOUGHT LEADERS Capgemi draagt bij aan praktijkgerichte mor Projectmanagemt Hogeschool Utrecht Capgemi geeft vier jaar e module mor Projectmanagemt aan Hogeschool Utrecht, e stroom stunt 2009 / 2010 e grootste Hogeschol Nerland. Sior managers bekijk sam stunt diverse praktijkaspect managemt. E vruchtbare samwerkg waar stunt vrucht plukk, lector Gilbert Silvius. Gilbert Silvius november 2010 Nog ge echt vak Gilbert Silvius trad acht jaar gel als e eerste lector Nerland e hbo dist. De dracht die ik bij mijn aanstellg meekreeg was om nieuwe concept te ontwikkel driehoek onrzoek, beroepspraktijk, onrwijs. Zelf kom ik uit advieswereld ik had daar wel or naar. In 2006 zijn we mijn leerstoel gestart onrwerp managemt. Tegwoordig worn veel veranrg die organisaties plaatsvn georganiseerd als e Terwijl er nog heel weig onrzoek is gedaan naar wat nu goed managemt is. Waaraan dat moet voldo. Wel zie je steeds meer ms rondl Projectmanager of Projectleir hun visitekaartje. Maar e echt vak is nog niet daar moest we wat mee do, vond ik. Mor Projectmanagemt Zo ontstond ie als keuzevak e morleidg Projectmanagemt toe te voeg aan economische faculteit Hogeschool Utrecht. Met volg e mor kiez stunt e samhangd pakket cursuss e bepaald vakgebied. Bij mor over managemt draait om manier waar worn bereid, georganiseerd, uitgevoerd afgerond. Doordat onrwijswereld kampte e gebrek aan knis kun, moest Gilbert dit studieonrel e anre manier zi te vull: We zijn zoek gegaan naar partners die managemt wat te meln hebb, die vak serieus nem die markt e aanstaan rol spel. Zo kwam we onr anre bij Capgemi terecht. Sam Hogeschool Utrecht, ontwikkel Capgemi e modul mor Projectmanagemt. De stunt die mor volg zitt r of vier jaar hun studie kom alle zes faculteit hogeschool. Gilbert: Dat levert e leuke diverse groep tegelijkertijd uitdagg ervar managers Capgemi om rekg te houn verschill achtergronn. Dat do ze goed. Uniek dit programma is dat er samwerkg werd gezocht e bedrijf, niet e persoon. Gilbert: Capgemi helpt ons programma vorm te gev nar te vull. Wat heel goed is, is dat ze verschill mewerkers zett bij workshs module. Ook mak ze slim gebruik praktijkmodule mor, door stunt steeds onrwerp aan te lat drag waar ze hun praktijkdracht mee bezig zijn. Naast work-

7 shs krijg stunt mor e Prce2-cursus, e trag managemtvaardigh, e module veranrmanagemt e aantal praktijksimulaties. Duurzaam Ook e mistage maakt el uit leidg. Tijns ze stage kunn stunt advies vrag aan mestunt werknemers Capgemi. Die stell vrag om probleem stagiair duilijk te mak kom daarna tot e gezamlijk advies, vertelt Gilbert. E belangrijk thema bn mor is zorg duurzaamheid, dat is e duilijke r. Niet alle omdat e hot issue is, omdat we stunt will ler dat begrip hann voet te gev. Tegwoordig profiler bedrijv zich vaak als duurzaam, wat betekt dat eiglijk? En hoe gaan organisaties daar praktijk mee om? We hebb daar e volwassheidsg ontwikkeld, waarmee stunt naar bedrijv gaan. Deze case studies lever ons waarvolle onrzoeksdata. We gaan er zelfs e boek over schrijv e congres over organiser. Zo mak we stunt bewust belang duurzaamheid kunn zij straks als leir organisaties help duurzaamheid daadwerkelijk te voer. Beheersbaarheid Wij hebb onze niet onr controle. De beheersbaarheid is e groot probleem. Scewijzigg zijn aan or dag. Veel worn niet echt afgerond, ze l door. Het is vaak onduilijk wie nu waar over gaat. Projectmanagemt is e vak, e professie. Het vak manager gaat niet alle over kn e ho zoals, over begrijp juiste manier toepass. Het vak omvat vaardigh zoals gesprekstechniek, onrhanl, conflictbeheersg, prester, verwachtgsmanagemt overtuig beïnvlo. Maar juist zogaam har managemt techniek zoals Schatt Plann, Kritieke pad analyse Earned Value Analysis. Daarbij is beheersbaarheid niet e zaak managers alle. Het heeft veel te mak betrokkheid lijnorganisatie bij Goed drachtgeverschap is cruciaal succesvol lever Operatie geslaagd, patiënt overl Onze managers zijn prima vakms. Ze hebb veel ervarg merel h is gecertificeerd. Toch krijg we vaak verwijt dat we niet lever wat organisatie (busess) nodig heeft. Bij audits kom wij vaak teg dat verkeer ms aan roer staan. De verkeer aflg voelt zich eigaar, bijbeeld omdat budgett verkeer plaats zijn vastgesteld. Of e aflgsmanager heeft rol drachtgever heeft onvoldo bevoegdh om effectieve beslissg te nem. Veel lijnmanagers zijn zich er onvoldo bewust wat zij kunn bijdrag aan e succesvol Zo kan kom dat iere zijn stk best doet, dat zelfs bn planng gereed is, dat gelever product nooit gebruikt gaan worn. Het juiste momt review dividuele helpt betrokk manager om fal te kom. Tijns doorlicht organisaties gebied portfolio-, programma- managemt ontkk wij vaak dat tijns goedkeurgsproces niet juiste ms betrokk worn. Wanneer lijnmanagers zich bewust zijn belangrijke rol die zij spel bij succesvol lever, neemt beheersbaarheid forse sprong toe. Eduidige werkwijze In onze organisatie is ge eduidige werkwijze. Iere doet zijn naar beste eer gewet. Het hoogste tijd om hier elkaar afsprak over te mak. Ier is uniek. Toch kunn we veel ler gaan Als we succesvol will liver, is belang dat onze werkwijze, unieke, gestandaardiseerd reproduceerbaar is., Managg Successful Programmes (MSP) zijn marktstandaarn gebied - programmamanagemt. Het el e rgelijke stan-

8 Stakeholr managemt Het tevr houn alle belanghebbn e is ge secure. Het begt al startfase: wie zijn eiglijk je stakeholrs? Als goed is komt dat e groot el uit traject naar vor. Maar bk wel dat er stakeholrs zijn die ge el uitmak je Communiceer af dag één je stakeholrs, laat zi waar je mee bezig bt. Bij kleere zal dat manager zo n 30% zijn tijd kost, bij grotere kan dat l tot 80%. Wanneer je je stakeholr managemt af beg goed regelt, dan pluk je daar later vrucht. Meest gemaakte fout is dan dat manager onvolledig communiceert of alle zijn tuïtie afgaat. Er zijn uitgebrei stakeholr-matrix waar je kunt vastlegg wie wat wil hoe je elke stakeholr moet bar. Bijkomd el zo n matrix is dat je er na aflo nog wat aan hebt. Door contact aan te houn, is er vaak e kans e vervolgdracht. Lout Montfort Chairman Global Engagemt Managemt Capgemi Opdrachtgeverschap Vaak is er bij aang e al sprake e kniskloof onvoldo begrip over juiste rolverlg. Wat doet manager wat doet lijnmanager? Hoe verhoun zij zich tot elkaar hoe moet ze samwerk om doel te bereik? Dit gebrek aan helre afbakg vormt e bron veel misverstann. Projectmanagers kunn terugvall beproef managemthon best practices. Maar drachtgever ( lijnmanager) beschikt over veel mr ervarg is zichzelf aangewez. Bij succesvolle blijkt ruime aandacht te worn besteed aan goed drachtgeverschap. Het professionaliser managemt is dan niet exclusieve dome managers, e ontwikkelgsvraagstuk hele organisatie. Hoe gaat die om? En hoe is rol drachtgever daar gefieerd? Aquate aansturg uit lijnorganisatie is e doorslaggev succesfactor. Want e is pas succesvol als e bijdrage levert aan succes organisatie. Lia Zoete Programmamanager Capgemi

9 daard is dat iere zelf taal spreekt, uniforme process zijn afgesprok verantwoorlijkh bevoegdh duilijk afgebakd zijn. is ge wonrmidl Alle managers werk conform, heeft dit nu echt iets geleverd? Ja, dikke stapels papier, uitgebrei analyses busess cases, etc. Maar echt betere? Dat is valkuil bij werk conform. Het lijkt alsof alles moet m zich alle nog conctreert documt. Dan e doel zich soms zelfs e excuus fal Het maat toepass begrijp waarom is zoals is, vormt e belangrijke eerste stap managers. Maar niet alle managers. is namelijk ge mol managers alle, is al e mol samwerkg tuss drachtgever manager. Bewustwordg dit aspect zorgt veel duilijkheid. En let, iemand e -certificaat is niet per fitie e goe manager. Om e goe manager te worn zijn name har zachte managemtvaardigh e juiste attitu belangrijk. Wij hebb goe ervarg matig aanpakk implemtaties ( practice what you preach ), e busess case organisatie. De eerste vraag die immers gesteld moet worn, is: wat levert ons zo n implemtatie nou eiglijk? In richtg moet focus ligg e combatie dome Ms (leidg, assessmts), Organisatie (roll, verantwoorlijkh bevoegdh, bureau), Proces (take, tgangsrapportage) Hulpmidl (sjablon, PM-tool). Het heeft ge z om e groepje managers naar e cursus te stur e set sjablon tranet te zett. Alle betrokk bij moet begrijp wat werk volgs nieuwe hodiek houdt welke rol ze daarbij spel. Vanzelfsprekd hoeft niet iere zelf knisniveau te bereik. Projectmanagemtcertificerg Mijn managers zijn prima vakms. Ik wil dit graag bevestig e certificerg. Op managemtgebied betaan echter diverse standaarn. Wat kan ik beste do? Enkele vrag die hierbij spel: Waarom wilt u zich onrsche? T zichte wie wilt u zich onrsche? Interne of externe focus? Waar wilt u zich onrsche (kwaliteit, houd, proces)? Wat is aanleidg hier (concurrtie, fusie)? Gaat al om certificer (stempeltje)? Gaat al om professionaliser (houd) of wilt u certificer oog rettie? Wij help u ze vrag te beantwoorn gev u e bijpassd advies. MSP is a Tra Mark of the Office of Governmt Commerce UK

10 THOUGHT LEADERS R IT IN BEDRIJF PEOPLEWARE IT IN BEDRIJF PEOPLEWARE TOR IT INITBEDRIJF IN BEDRIJF PEOPLEWARE PEOPLEWARE Voor- nale Voor- nale Voor- Voornal na p (PRoject IN Controlled (PRoject IN Controlled b Environmts) is e ternati- pro beh Environmts) is e ternatio onaal erk ho proj (PRoject IN (PRoject Controlled IN Controlle ont onaal erk ho e effectief managemt. beh Environmts) Environmts) is e ternatiis ede ternati eva effectief managemt. p ho is doorho OGC (Offi ce ofde ontw onaal erk onaal erk ho pro ho is door OGC (Offi ce ofde b Governmt Commerce) eval effectief managemt. effectief managemt. De bie Governmt Commerce) d afgel ontwikkeld ce ofproj ho ho is cnia door OGC is door (Offi ce OGC of(offi e afgel cnia ontwikkeld e basis best practices. De ho bied Governmt Governmt Commerce) Commerce) e basis afgel best practices. De ho d bestaat uit zev prcipes (Voortdue afgel cnia cnia ontwikkeld ontwikkeld n bestaat uit zev prcipes (Voortduva r rechtvaardigg, Ler e basis zakelijke basis best practices. best practices. De ho De ho r zakelijke Ler m ervarg, Gefi nieer roll n bestaat uit bestaat zevrechtvaardigg, uit prcipes zev prcipes (Voortdu(Voortdume Gefinieer roll e ervarg, verantwoorlijkh, Manag r zakelijke r zakelijke rechtvaardigg, rechtvaardigg, Ler Lere g per verantwoorlijkh, Manag fase, Manag uitzonr ervarg, ervarg, Gefi nieer Gefi roll nieer roll g per fase, Manag aanpak uitzonreo g, Productgerichte OpManag verantwoorlijkh, verantwoorlijkh, Manag g, Productgerichte aanpak uitzonrop maat mak omgeg per fase, per Manag fase, Manag uitzonr te maat mak (te aanpak omgeee vg), thema s vergelijk Op d g, Productgerichte g, Productgerichte aanpak Op E vg), thema s (te te m knisgebi uit ) maat mak maat mak vergelijk omge omgeme knisgebi uit (te ) to process. Door focus E vg), thema s vg), (te thema s vergelijk vergelijk d toe process. Door focus busesscase legt knisgebi knisgebi uit ) uitho )m eo busesscase legt ho process. relatie tuss process. Door focus Door focus toep relatie tuss lijnorganisatie W o busesscase busesscase legt ho legt ho We lijnorganisatie Of biedt relatie tuss relatie tuss On d organisaties zo We lijnorganisatie lijnorganisatie biedt z organisaties zo om w mogelijkheid biedt biedtonly wij mogelijkheid m zakelijke zo ze organisaties organisaties zo om me zakelijke wijz mogelijkheid mogelijkheid om om zakelijke zakelijke Voor- nal Voor- nal Voor- Voornal nal Integration, Sce, Time, Cost, Quality, Human Institute (PMI) is e Sce, Time, Cost, Quality, Human nstitute (PMI) ebasis Integration, Resource, Communiations, Risk Procuremt rganisatie iszijn Resource, Communiations, Cost, Procuremt ganisatie basis Managemt. Kortom, Risk beschrijft titall jar aan e Integration, Integration, Sce, Time, Sce, Cost, Time, Quality, Human Quality,niet Human emt stitute (PMI) Institute iszijn e (PMI) is e Managemt. Risk beschrijft niet tall jarzijn aan ezijn alle Resource, wat Kortom, manager ect Managemt Body of basis Resource, Communiations, Communiations, moet Procuremt Riskdo Procuremt anisatie organisatie basis alle wat manager moet do beschrijft t Managemt Body wanneer, al hoe. ze standaard vdt Managemt. Kortom, Kortom, beschrijft niet niet tall erkt al titall jar aan jar eofaanmanagemt. e wanneer, al hoe. eze standaard vdt is e stevig zowel ss, hon, alle alle manager wat fundamt, manager moetwaar do moet do emanagemt Project Managemt Body of Body of wat epraktijk stevig fundamt, waar zowel,standaard hon, theorieiswanneer, als goed naar vor komt. Het is k gedragsrichtlij al al hoe. hoe. ze K). In ze standaard vdt vdtwanneer, theorie praktijk goed naarfundamt, vor komt. Het iszowel gedragsrichtlijbovdi e ho, zeker e specifi eke set isals e stevig iswijdverbrei e fundamt, stevig waar zowel waar, process, hon, hon, bovdi e wijdverbrei ho, zeker specifi eke set Amerika, Eura. PMI kt diverse, laat aan theorie als theorie praktijk als goed praktijk naargoed vor naar komt. vor Hetkomt. is Het is n echniek gedragsrichtlij gedragsrichtlijamerika, e Eura. PMI ktho, diverse laat aan certificat, PMP-(Project ehrijft drachtgever over om bovdi ewaaronr wijdverbrei wijdverbrei ho, zeker zeker noor, specifi ge eke specifi set eke set bovdi certifi cat, waaronr PMP-(Project drachtgever over om Managemt Professional)-certifi caat.pmi nor,die beste pas Amerika, Amerika, Eura. PMI Eura. kt diverse kt diverse tlijn, laat aan laat aan Managemt Professional)-certifi caat. beste pas overcertifi Watcat, mr goed naar vor komt ho ooig over certifi waaronr cat, waaronr PMP-(Project PMP-(Project pdrachtgever rdie drachtgever om om Wat mr goed naarprofessional)-certifi vor komt ho oig is duilijkheid omtrt rolverlg bn sdie ho, Managemt Professional)-certifi caat. caat. e ge kiez beste die beste pas Managemt pas is( duilijkheid omtrt naar rolverlg bn ge ho, buit) Wie is waar verantls e Wat mr Watgoed mr naargoed vor komt vor komt ho ho gbasis voltooig buit) is waar verant- bn basis e woorlijk? Wie heeftwie welke bevoegdh o gebruikt. is( duilijkheid is duilijkheid omtrt omtrt rolverlg rolverlg bn e dus ho, ge ho, woorlijk? Wie heeft welke bevoegdh gebruikt. nodig? Aangezi ze managembok: is e totale buit) ( buit) Wie istijd waar Wie is waar verant- verantbasis vaak als basis e e ( nodig? zaak ze tijd manage is gebruikt. e totale mt Aangezi allang meer is bevoegdh manager. De woorlijk? woorlijk? Wiege heeft Wie welke heeft bevoegdh welke )BoK: ho gebruikt. mt allang ge is manageecklist manager. manager alle, lijnorganisatie isalles waar je totale nodig? Aangezi nodig? Aangezi zaak zemeer tijd ze managetijd BoK: l : e totale isdee manager alle, isbereik lijnorganisatie list alles waar eallang grote taak heeft : De mt mt ge allang zaakge meer zaak meer is gtijns manager. manager. Deje e grote taak heeft ns : succes, is verkrijg checklist richtg manager alle, alle, bereik lijnorganisatie lijnorganisatie ist alles waaralles je waarmanager je succes, ishierover verkrijg richtg duilijkheid esstieel. (Executg) tot e grotee taakgrote heeft taak heeft bereik bereik ns k tijns : : duilijkheid hierover esstieel. tot e permante succes, succes, is verkrijg is verkrijg ng), eexecutg) richtg via richtg e permante & Control). Naast duilijkheid hierover esstieel. hierover esstieel. xecutg) oerg (Executg) tot ze tot vijf duilijkheid Control). Naast ze vijf knisgebi, waar onr permante e permante nnisgebi, waar n, hts tipsze ontrol). org & Control). Naast Naast vijf ze vijf,eg hts knisgebi, tips waar knisgebi zijn nnisgebi, waar nnisgebi midl, hts tips hts zijn tips nnisgebi n. De knisgebi zijn zijn PM BoK of? PM BoKof of?? Niet kiez kiez comber comber Niet NietNiet kiez kiez comber comber Waar ternationaal samgewerkt e, bots Waar ternationaal samgewerkt e, bots hon. Misverstann zijn, bots gevolg. Waar Waar ternationaal ternationaal samgewerkt samgewerkt e, e bots hon. Misverstann zijn gevolg. hebb hun Misverstann nal. zijn Welke tegevolg. kiez? Bei hon hon hon.. Misverstann zijn gevolg. Bei hon hebb hun - nal. Welke te kiez? Volgs Liahon Zoete moet nietgekoz worn. De ligt Bei Bei hon hebb hebb huner hun nal. nal. WelkeWelke te lossg kiez? te kiez? Volgs Lia Zoete moet er niet gekoz worn. De lossg ligt e combatie. Volgs Volgs Lia Lia Zoete Zoete moet moet er nietergekoz niet gekoz worn. worn. De lossg De lossg ligt ligt e combatie. ecombatie. e combatie. A A A A ls e wereldwij organisatie e lsdraait, e wereldwij organisatie e moet ms uit verschill moet ms uit verschill wereldl elkaar samwerk. Daarbij lsdraait, e wereldwij ls e wereldwij organisatie organisatie e e wereldl elkaar samwerk. Daarbij rijst vaak e probleem. In Eura (uitazië) is draait, moet draait, ms moet ms uit verschill verschill Bei hon kunn Bei hon kunn maat worn gesn Bei Bei hon hon kunn kunn rijst vaak e Inal Eura Azië) is probleem. standaard, dan niet( samwerk. combatie wereldl wereldl elkaar samwerk. elkaar Daarbij Daarbij maat worn gesn vaak standaard, al Eura dan combatie e IPMA-certifi cerg; VS gaatniet prat ( PM Body of rijst vaakrijst e probleem. e probleem. In In ( Eura Azië) is Azië) is maat maat worn worn gesn gesn e IPMA-certifi VS gaat prat PM Body of Knowledge () niet Project Managemt cerg; standaard, standaard, al dan al dan combatie niet combatie Knowledge () Managemt e e Institute (PMI). Bij ternationale samwerkg Body of IPMA-certifi IPMA-certifi cerg; cerg; VS gaat Project prat VS gaat prat PMBody PM of Institute (PMI). ternationale samwerkg blijktbij dat() Amerikaanse Knowledge Knowledge () Eurese Project Managemt Project Managemt blijkt Bij dat Eurese Amerikaanse mewerkers gewd zijn aan anre rolverlg, Institute Institute (PMI). (PMI). ternationale Bij ternationale samwerkg samwerkg standaardproduct zoals boek, sjablon standaardproduct zoals boek, sjablon mewerkers zijn anre rolverlg, leidg te verkrijg. anre process, sjablon zot. Het blijktgewd datblijkt anre Eurese dat aan Eurese Amerikaanse Amerikaanse leidg te verkrijg. anre anre sjablon zot. Het Toch isstandaardproduct uniformiteit zo gecreëerd gevolg:process, misverstann aan miscommunicatie. standaardproduct zoalsdie boek, zoals sjablon boek, sjablon slechts mewerkers mewerkers gewd zijn gewd zijn anre aan rolverlg, anre rolverlg, Toch is leidg die gecreëerd slechts gevolg: misverstann sjablon miscommunicatie. schijn. Deuniformiteit keuze éénzo ho betekt immers Daarom process, vaak beslot éénsjablon ho te Het leidg te verkrijg. te verkrijg. anre process, anre anre anre zot. zot. Het schijn. De keuze één ho betekt immers Daarom beslot één ho te Toch datis Eurese of Amerikaanse e slechts gebruik. Devaak toepassg e uniforme Toch uniformiteit is uniformiteit die zo die aflg zo gecreëerd zich gecreëerd slechts gevolg: misverstann gevolg: misverstann miscommunicatie. miscommunicatie. dat De Eurese ofmanier Amerikaanse aflg zich e immers gebruik. Devaak toepassg e uniforme wezsvreem één werk moet aan. ho heeft immers veel l: kt schijn. schijn. keuzede keuze één ho ho betekt betekt immers Daarom Daarom beslot vaak beslot één ho één iere ho te te wezsvreem werk moet aan. ho heeft immers veel l: iere kt Erbestaan grote verschill tuss proces weetde welke stapp er e gezet (moet) dat Eurese dat Eurese ofmanier Amerikaanse of Amerikaanse aflg aflg zich e zich e gebruik. gebruik. Detoepassg toepassg e uniforme uniforme Er bestaan grote verschill tuss proces weet stapp gezet (moet) (zie manier kars), waardoor soms jar worn door welke gestandaardiseer termologie wezsvreem wezsvreem manier werk moet werk aan. moet duurt aan. ho ho heeft immers heeft veel immers l: veelerl: iere iere kt kt (zie kars), waardoor somsisjar duurt worn door welke gestandaardiseer termologie dat vreem ho helemaal gebed begrip tuss betrokk groter Er bestaan Er grote bestaan verschill grote verschill tuss tuss proces proces weet weet stapp welke er stapp gezet (moet) er gezet(moet) dat (zie vreem ho helemaal isniet gebed duurt begrip gestandaardiseer betrokk groter termologie organisatie. Het daaromwaardoor beter om te duurt kiez ontstaan er mr misverstann. Projectmewer kars), (zieis waardoor kars), soms jar soms jar worn worn door tuss gestandaardiseer door termologie tuss organisatie. Het isho daarom beter omhelemaal niet kiez ontstaan er mr misverstann. Projectmewer vreem hon, lossg te te zoek kers wet wat erbegrip h verwacht dat vreem ho helemaal is gebed is gebed begrip tuss tuss betrokk betrokk groter groter dat tuss beter lossg te zoek kers wet watiser h verwacht e combatie. rolverlg helr. Bovdi zijn allerlei organisatie. hon, organisatie. Het is daarom Het is daarom ombeter niet te omkiez niette kiez ontstaan ontstaan er mr er misverstann. mr misverstann. ProjectmewerProjectmewere combatie. rolverlg is er helr. Bovdi allerlei tuss hon, hon, lossg lossg te zoekte zoek kers wet kers wat wet wat h er verwacht hzijn verwacht tuss e combatie. e combatie. rolverlg rolverlg is helr.isbovdi helr. Bovdi zijn allerlei zijn allerlei contue tusstijdse evaluatie case zit E rgelijk mechanisme bestaat al De Project Managemt Body of Knowledge is e vaak contue tusstijdse evaluatie case E rgelijk De Project Managemt of Knowledge is e niemand te wacht. Opdrachtgevers of zit langer bn.mechanisme bestaat al knisverzamelg overbody vak managevaak niemand te wacht. Opdrachtgevers of zit langer bn. knisverzamelg overbody ge vak managemanagers ervar soms als Iets lastiger -prcipes mt. Het geheelmanagemt schrijft specifi eke set contue contue tusstijdse tusstijdse evaluatie evaluatie zelfs case case zit Eligt rgelijk E rgelijk mechanisme mechanisme bestaat albestaat al De Project De Managemt Project of Knowledge Body of Knowledge is e is e managers ervar soms zelfs alsof zo nof Iets lastiger ligt -prcipes mt. Het geheel schrijft ge ekemanageset gezichtsverlies als te topdrachtgevers gevolge tdur zakelijke rechtvaardigg procedures richtlijn, manager vaak niemand vaak niemand te wacht. wacht. Opdrachtgevers langer bn langer. bn. knisverzamelg knisverzamelg over over vak specifi manage vak gezichtsverlies als t gevolge zo n tdur rechtvaardigg procedures Het richtlijn, ge manager evaluatie tijdig stilgelegd. manag zakelijke uitzonrg. busesscase zijn team hebb alle ruimte om toeset te Iets managers managers ervar ervar soms zelfs soms als zelfs als lastiger Ietsligt lastiger ligt -prcipes De -prcipes mt. Het mt. geheel schrijft geheel ge schrijft specifi eke specifi set eke evaluatie tijdig manag uitzonrg. De busesscase snijn zijn team hebb ruimte toe tegaat tdur Manag alsuitzonrg is et prcipe dat vormt tdur basis onrzakelijke e -: e specifi ek, Ook gezichtsverlies gezichtsverlies als stilgelegd. t gevolge gevolge zo n zo n zakelijke rechtvaardigg rechtvaardigg zonr procedures procedures richtlijn alle richtlijn om manager, manager Manag moeilijker uitzonrg is e prcipe dat vormt basis onr -: zonr evaluatie snijn e specifi ek Ook gaat toe manag wellicht nog te implemter is. Hierbij busesscase ge Dit uit tailorg : best practice toe maat evaluatie tijdig tijdig stilgelegd. stilgelegd. manag uitzonrg. e uitzonrg. De busesscase De besluit busesscase zijn team zijn hebb team alle hebb ruimte alleom ruimte om te te positieve wellicht nog te rolverlg, implemter is. Hierbij positieve busesscase ge Dit besluit uit tailorg : best practice maat is allereerst e helre clusief niet alle aan beg gemaakt specifi elk Bei hon bi Manag Manag moeilijker uitzonrg uitzonrg is e prcipe is e prcipe dat dat vormt vormt basis onr basis e onr -: e -: zonr zonr snijn snijn e e ek specifi ek Ook Ook gaat gaat isbevoegdh, allereerst e nog helre niet alle beg gemaakt Bei bi moeilijker groot belang. Ditclusief prcipe gaat gom, aan juist gedur wellicht dus fl exibiliteit practice mogelijkheid om maat nog wellicht moeilijker terolverlg, implemter te implemter is. Hierbij is. Hierbij positieve positieve busesscase busesscase ge ge Dit besluit Dit besluit uit tailorg : uit elk tailorg : best besthon practice maat e groot belang. Ditclusief prcipe gaat gom, juist beg gedur dus flgemaakt exibiliteit mogelijkheid eke bi echter vertrouw hebb, samwerbij tusstijdse wijzigg. In prcipe ho elk maat te mak e om specifi isbevoegdh, allereerst isal allereerst e over helre rolverlg, helre rolverlg, clusief niet alle niet aan alle aan beg gemaakt elk Bei hon Bei hon bi echter al over vertrouw hebb, samwerbij tusstijdse wijzigg. In prcipe ho maat te mak e specifi k, loslat et cetera. manag juist uitzonrg isgedur bevoegdh, situatie. bevoegdh, groot belang. groot Dit belang. prcipe Dit prcipe gaat gaat gom, juist gedur leger dus fldus exibiliteit flexibiliteit mogelijkheid mogelijkheid om eke om gom, k, loslat etal cetera. manag uitzonrg is leger situatie. Bei prcipes hebb impacthebb, cultuur werk bevoegdh vastgelegd is maat niet erg duilijk alse gaate om eke bij echter al echter over vertrouw over grote vertrouw hebb, samwersamwertusstijdse bijbijbehor tusstijdse wijzigg. wijzigg. In prcipe In prcipe ho ho te mak maat te mak specifi eke specifi Bei prcipes hebb grote cultuur werk manag bijbehor bevoegdh vastgelegd is nietbn erg duilijk als Dit gaat om loslat e organisatie cetera. impact samwerkg rolverlg e is juist e k, k, et loslat cetera. et manag uitzonrg uitzonrg is leger is leger situatie. situatie. e organisatie drachtgever impact samwerkg rolverlg bn e Dit is juist e tuss manasterk punt, dat gestoeld is om werk werk Bei prcipes Bei prcipes hebb grote hebb grote impact cultuur cultuur bijbehor bijbehor bevoegdh bevoegdh vastgelegd vastgelegd (bijbeeld is niet erg is duilijk niet erg duilijk als gaat als om gaat (bijbeeld tuss sterk punt, dat gestoeld isdit ger) besturg Ismanam gewd prcipe Goed gefi nieer roll eorganisatie e organisatie drachtgever samwerkg samwerkg rolverlg rolverlg bn e bn e Dit is juist e is juist e Bei hon ger) besturg Is m gewd prcipe gefi nieer roll roll te nk te werk? Hoe verhoudt verantwoorlijkh bevoegdh. Voor (bijbeeld (bijbeeld tuss drachtgever tuss drachtgever mana manasterk punt sterk Goed punt,, dat gestoeld dat gestoeld is is Bei hon kunn elkaar hiërarchische roll te nk te werk? Hoe verhoudt gewd verantwoorlijkh bevoegdh. Voor lijnbesturg zich tot iere normaliter werkt, levert ger) ger) besturg verantwoor Is m gewd Is m prcipe prcipe die Goed gefi Goed nieer gefi roll nieer roll Bei Bei hon hon kunn elkaar lijn tot verantwooriere die normaliter levert lijkheid? Het e anr vraagt omverhoudt transparantie combatie wat ditwerkt, betreft alle hiërarchische roll te roll nk tezich nk te werk? te werk? Hoe Hoe verhoudt verantwoorlijkh verantwoorlijkh bevoegdh. bevoegdh. Voor Voor heel kunn goedkunn aanvull lijkheid? Hetbevoegdh. e zich anr vraagt omverantwoortransparantie combatie wat dit betreft alle elkaarelkaar helre l. Daarbij sluit werkt, Productgerichhiërarchische hiërarchische lijn lijn tot zich verantwoortot iere iere die normaliter die normaliter levert werkt, levert heel goed aanvull Ondanks helre bevoegdh. l. Daarbij sluit lastige uitgangspunt tecombatie aanpak ditlijkheid? lijkheid? Hetze e twee Het anr e vraagt anr om vraagt transparantie om kunn transparantie combatie goed wataan dit Productgerichbetreft wat alle betreft alle heel goed heel goed aanvull aanvull Ondanks twee lastige uitgangspunt kunn teknisgebied aanpak l goed aan bei hon elkaar heel mooi aanvull. Sce Defi nition afbak helre ze bevoegdh. helre bevoegdh. l. Daarbij. sluit Daarbij ( Productgerichsluit Productgerichbei hon elkaar heel mooi aanvull. Sce nition ( gaat al wie, wat, wanneer kunn beoog resultaat aan ). De ProductOndanks Ondanks ze twee ze lastige twee uitgangspunt lastige uitgangspunt kunn teknisgebied aanpak te aanpak Defi goed goed afbak aan -e wezlijk strumt besturg gaat al managemt wie,heel wat, wanneer is e e wezlijk strumt Deze besturg beoog resultaat ). De Productmr hoe. Maar volgs. twee prcipes gerichte aanpak helpt sce volledig af te bei hon bei hon elkaar heel elkaar mooi aanvull. mooi aanvull. knisgebied knisgebied Sce Defi Sce nition Defi ( nition afbak ( afbak mr gaat al hoe. Maar is e. Deze prcipes gerichte aanpak sce volledig te De Productechte professie, waar hoe e blijk volgs praktijk vaak toebesturg te pass bak af tehelpt stemm gaat al managemt wie, wat, wie, wanneer wat,wanneer e wezlijk e wezlijk strumt strumt moeilijk besturg twee beoog beoog resultaat resultaat ). drachtgever. ). Deaf Productechte professie, waar al hoe e blijk praktijk moeilijk toe te pass bak Product af tehelpt stemm drachtgever. goe manier aangeleerd moet worn. kunn dus. roetvaak et twee gooi bij eprcipes Vanuitgerichte Breakdown Structure mr mr hoe. Maar hoe. managemt Maar managemt is e is e volgs volgs. Deze Deze prcipes twee gerichte aanpak aanpak helpt sce volledig sce af volledig te(compoaf te goe manier aangeleerd moet worn. kunn dus et ete Vanuit Breakdown Structure biedt juist veel al toegevoeg waar e e gecombeer toepassg toe sitie te product bn professie, echtehier professie, waar waar al hoe hoe blijk blijk praktijk roet vaak praktijk moeilijk vaakgooi moeilijk toe te bij pass passechte bak bak Product af te stemm lever af te stemm drachtgever. (compodrachtgever. biedt juist hier veel waar gecombeer toepassg sitie te lever product bn Work vakmanschap toegevoeg aangeleerd manager.. Productgerichte aanpak ) kanstructure evoudig manier goe aangeleerd manier moet worn. moet worn. kunn dus kunn roet dus roet et gooi etbij gooi e bij e goe Vanuit Vanuit Product Product Breakdown Breakdown Structure (compo(compovakmanschap manager.. Productgerichte aanpak ) kan evoudig Work Organisaties toepassg waar ter best Breakdown Structure uit te gecombeer biedt juist biedt hierjuist veelhier toegevoeg veel toegevoeg waar waar gecombeer toepassg wereld sitie sitie te lever te(compositie product lever product bn bn Organisaties waaraandacht ter wereld best vakmanschap Breakdown Structure (compositie Work uit te Work doorgaans weig aan actualiserg voer Productgerichte activiteit) worn Bei Lia Zoete PMP is vakgroepleir vakmanschap manager. manager... Productgerichte aanpak ) aanpak ) kan gesteld. evoudig kan evoudig doorgaans weig aandacht aan voer activiteit) worn gesteld. Bei Liatraer Zoete vakgroepleir busesscase tijns evaluatie er hon gaan bovdi uit l PMP Projectmanagemt Trag bij iscapgemi Acamy. Organisaties waar waar ter wereld actualiserg ter wereld best best Breakdown Breakdown Structure Structure (compositie (compositie uit te uit Organisaties te busesscase evaluatie er hon gaan bovdi uit dat past l traer Lia Projectmanagemt Trag bij Capgemi Acamy. ige tijd natijns aflo Alsactualiserg er al e activiteit) fas, dus goed. T Zij onr anrepmp -trag. doorgaans doorgaans weig aandacht weig aandacht aan actualiserg aan voer activiteit) voer worn gesteld. worn gesteld. Bei Bei Lia geeft Zoete PMP Zoete is vakgroepleir is vakgroepleir ige tijd na tijns aflis, o Als er e fas, dusbovdi dat Tl Zij geeft anre -Trag -trag. busesscase is m blij dat die erdoor is; slotte besteedt gaan jongste versie busesscase busesscase tijns evaluatie alevaluatie er er hon hon gaan bovdi uit past uitgoed. l traer onr Projectmanagemt traer Projectmanagemt bij Trag Capgemi bij Acamy. Capgemi Acamy. busesscase is, isna m blij dat die erdoor slotte besteedt jongste versie vervolgs verdwijnt zo gauw tijns start expliciet reacties nieuwe bijdrag skundig: Vooronr tijnige na afl tijd o aflhij o mogelijk Als er al is; Als e er al ezij geeft fas, dus fas, dat dus past goed. dat past Tgoed. T ige Zij geeft anre onr anre -trag. -trag. vervolgs verdwijnt hijblij zogaat gauw mogelijk tijns start expliciet Voor Ester reacties nieuwe bijdrag 03skundig: onrste bureaula. M gewoon slag aandacht aan leerpunt eerre busesscase (070) ). busesscase is, is m is, is m dat die blij erdoor dat aan die is; erdoor is; Hk slotte besteedt slotte besteedt toepassg jongste versie jongste versie uit onrstevervolgs bureaula. M gaat gewoon aanmogelijk slag aandacht aan toepassg leerpunt uit eerre (070) skundig: 97). skundig: verdwijntverdwijnt hij zo gauw hij zo mogelijk gauw Hk tijns tijns start start expliciet expliciet vervolgs VoorEster reacties Voor reacties nieuwe bijdrag nieuwe bijdrag onrsteonrste bureaula.bureaula. M gaatm gewoon gaat aan gewoon slag aan slag Ester Hk aandachtaandacht aan toepassg aan toepassg leerpunt leerpunt uit eerre uit eerre Hk Ester (070) (070) 97) ). Het volledige artikel is te lez acamy.capgemi.nl, onr Acamy Publicaties 10

11 IT IN BEDRIJF 15 Voor- nal ject IN Controlled is e ternatietho anagemt. De GC (Office of erce) ontwikkeld ces. De ho ncipes (Voortdutvaardigg, Ler fieer roll, Manag n uitzonraanpak Op omgeergelijk t ) focus egt ho ss isatie t biedt anisaties zo mogelijkheid om zakelijke e case zit ers of s als ge zo n rcipe dat is. Hierbij clusief cipe gaat samwer cultuur kg rojectmanam gewd verhoudt antwooransparantie t kunn ll. nneer emt is e e e. kgroepleir mi Acamy.. : matige risico s beter effectiever te beheers. Stapsgewijs resultaat ontwikkeld telks midls e evaluatie busesscase bekek of nog juiste koers ligt. De ho biedt e gemeschappelijke taal alle elnemers aan e zorgt e helre rolverlg verantwoorlijkh bevoegdh. Hierbij is betrokkheid gebruikers leveranciers gewaarborgd. De ho is gericht besturg beheersbaar omgaan veranrg omgevg. is Eura l Azië standaardho. Zij biedt ternationaal erk exams certificat. E nael ho is (veel kom) verkeer toepassg. Dogmatische toepassg ze ho door moraalridrs organisaties veroorzaakt vaak veel bureaucratie focus letter plaats geest. We noem dit wel PINO (PRINCE In Name Only). De jongste versie ho tracht ze valkuil te vermijn door nadrukkelijk te wijz tailorg maat mak ho specifieke Tips Tips bij tegrer organisatie: Stel vast conform welke uitgangspunt gewerkt. Inspiratie ze uitgangspunt zoun -prcipes kunn zijn. Belangrijk is dat iere duilijk is welke prcipes gehanteerd worn. Dit is basis goe communicatie. Werk e tijlijke organisatie waar functionariss lijnorganisaties tijlijke roll clusief bevoegdh krijg (dit lijkt e ur, is niet elke cultuur zelfsprekd). Maak goe afsprak over verantwoorlijkh bevoegdh. Zorg e eduidige naamgevg managemtprocess (kies helre nam beschrijf activiteit). Maak e keuze te gebruik sjablon (templates), bijbeeld tgangsrapportage of plan. 9 APRIL 2010? Wij gebruik wege e fusie gaan wij over Amerikaanse. Kan dat zo? (Project Managemt Body of Knowledge) omvatt bei e managemtho onr anre process. Ze bijt elkaar niet echt, er is wel veel overlap tuss bei hon. Overgang e naar anre ho vraagt wel nodige toelichtg. Butt gelever resultat In mijn organisatie moet e aantal grote veranrg doorgevoerd worn. Hier hebb we diverse gestart, ik betwijfel of ze echt gewste veranrg gaan lever. Bij dit thema zou zet programmamanagemt overwog kunn worn. Door midl e programma worn zowel bodig om nieuwe werkprocess of system te lever aangestuurd,, veel belangrijker, al gestuurd daadwerkelijk veranr bereik gewste effect. MSP is marktstandaard programmamanagemt Eura. MSP geeft veel zicht beste aanpak programma s, wie daarbij welke rol speelt hoe zo n programma best gericht kan worn. Ook voer programmamanagemt kan, net als, best matig of liever nog programmamatig worn aangepakt. Makg sse of Change Managemt geeft e uitgebreid overzicht alle moll best practices gebied veranrkun. Deze richtlijn biedt e handvat iere die e organisatie werkt waar e (grijp) organisatiewijzigg gepland of gaan is is nadrukkelijk geschikt h die e houlijke of stur bijdrage aan die veranrg moet gev (bijbeeld programmamanager of busess change manager). Enkele onrwerp die richtlijn aan or kom: Hoe ler ms, Veranrg context dividu, Persoonlijkheid veranrg, Veranrg context teams, Effectieve teams, Organisatorische afor, Moll organisatorische veranrg, Leidggev aan veranrg, Leidggev verschill organisaties Emotionele Intelligtie. Sourcg Veel werk uit onze organisatie uitbesteed naar zogaam lage lon lann. Dit geldt niet alle primaire process uw oranisatie, allerlei werkzaamh uit Onze managers hebb moeite om juiste resultat bn tijd budget te lever. Hoe kunn we ze daarbij help? Het uitvoer activiteit diverse locaties zelfs anre l wereld vdt steeds vaker plaats. Dat stelt specifieke eis aan manager. Hij moet zich bewust zijn allerlei cultuur issues, vaardigh bezitt rondom teambuildg stur afstand. 11

12 THOUGHT LEADERS Van ambacht naar echte dustrialisatie ICT In ze tijn bezt mig organisatie zich ontwikkelg applicaties. Het moet beter, slimmer, sneller efficiënter. ICT is toe aan volg stap zijn ontwikkelg: echte dustrialisatie, e echte stap professionaliserg standaardisatie. Want alle dan kunn offshorg, uitplaatsg (outsourcg) automatiserg ICT mogelijk worn gemaakt. Zodat er tijd, geld ergie vrijkomt nieuwe itiatiev. E pittige uitdagg die vraagt om e anre manier managemt. Desondanks blijft wel belang steeds te anticiper volg novatie. De hand ligg manier is feite e tdurd proces keuzes mak verevoudig. Kiez waar, wie, waarmee hoe je iets doet al wat je nog echt zelf wilt do oog meerwaar. Het gaat er niet altijd om of iets nog beter kan of verbeterg echt weegt teg vesterg veranrg korte of lange termijn. En bov alles, verevoudigg. Van alles. De complexiteit zit al combatie busess IT gewste volume c.q. snelheid applicatieontwikkelg. Al do kan e set elegante lossg worn ontwikkeld verzameld om complexe veranrg bedrijfsvoerg IT te vermr. Allemaal ge rocket scice wel e goe manier om bestuurbaar spelbaar resultat te boek. Rob Ista Manager Industrialisatie Capgemi 12

13 Portfoliomanagemt PMO Wij hebb ge zicht welke er allemaal draai bn onze organisatie, wat ze kost hoeveel capaciteit ze vrag. Het is niet duilijk wat er welke aflg aan vernieuwg gedaan hoe die bijdrag aan strategie. Hoe staat realisatie onze jaarplann? Projectmanagers klag dat zij onvoldo resources hebb om hun planng te hal bij te stur. We moet kost bespar, we hebb ge ie aan welke knp we moet draai. Het zichtelijk mak alle veranractiviteit e organisatie, prioriter ze programma s, monitor reguliere basis mak keuzes noem we portfoliomanagemt. Het richt portfoliomanagemtproces name vaststell strategische paraers vraagt nodige skundigheid draagvlak. Daarnaast moet erationele process vastgesteld uitgevoerd worn. Hierbij kan e portfoliomanagemtbureau e goe hulp zijn. Om dit vorm te gev, kan bijbeeld gebruik worn gemaakt ho Portfolio, Programme and Project Offices (P3O ). Risicomanagemt Ons veranrportfolio hebb we aardig kaart. Maar hoe zeker is dat we dit alles kunn verwezlijk. Welke bedreigg ligg er loer welke kans di zich aan. Hoe zorg ik er dat iere beheers risico s meer als zelfsprekdheid zijn gedrag meeemt. Managemt of Risk (M_o_R) is e mol tegraal risicomanagemt dat u verr helpt bij richt risicobeheersg. M_o_R staat alle activiteit die noodzakelijk zijn om reguliere basis tegraal risico s te tificer, kwantificer, adresser beheers die behal organisatiedoel beïnvlo. Dit framework biedt e tegraal risicomanagemt mol om alle niveau s organisatie toe te pass. Voorkeur is e t down barg waarbij organisatie strategisch niveau houd geeft aan beleid verbeter strategie. Tevs er dat niveau strategische risico s gemanaged. De anre niveau s die uitgewerkt worn richtlijn zijn Programma niveau, niveau erationeel niveau. PM Maturity moll Wij nk dat we aardig weg zijn professionaliser matig managemt. Zijn er bchmarkmogelijkh? De volwassheid uw organisatie gebied portfolio-, programma managemt kan diverse manier ge worn. Onr anre PMI (Organizational Project Managemt Maturity Mol (OPM3)) OGC (Portfolio, Programme, and Project Managemt Maturity Mol (P3M3 )) hebb hier moll ontworp. Dergelijke scans kunn verschill diepgang (quick scan, assessmt, audit) gedaan worn. P3O is a Registered Tra Mark of the Office of Governmt Commerce UK P3M3 is a Tra Mark of the Office of Governmt Commerce UK 13

14 Projectmanagemt is risicomanagemt Projectmanagemt is kern e vorm risicomanagemt. Want elk ligg nogal wat risico s loer. Organisaties lijk zich al meer bewust te worn fancieel-economische risico s. Daarom zijn ze zoek naar effectieve strumt om te kom tot e beheersbaar portfolio beheersbare De hieruit gekom eerste golf aandacht volwassheid matig werk lijkt achter rug. Projectmanagemthon als begn Nerland gemegoed te worn. Daarmee neemt druk organisaties, om meer rmt uit te hal niet af, juist verr toe. Deze druk vertaalt zich bij organisaties adter implemter aanvull best practices gebaseer hon zoals M _o_r, P3O MSP, terwijl dividuele managers zich toem mate lat certificer, bijbeeld volgs IPMA. Wat m zich echter al moet realiser is dat gecontroleerd nem risico s e wezlijk aspect is verantwoord onrnem, dat nooit volledig weggom zou mog worn. Daardoor blijft managemt e echt vak. En e vak leer je praktijk, aangevuld leidg die hun basis die praktijk vn. Lex r Helm Vakgroepleir managemt leidg Capgemi Acamy 14

15 Professionaliser matig managemt Wij will ons matig managemt verbeter wet niet hoe we dat beste kunn aanpakk. Het professionaliser matig werk vraagt om e geïntegreer aanpak richtg organisatie process, ter beschikkg stell juiste hulpmidl ontwikkel ms. Veel professionalisergstraject richt zich name structuur. Het gevaar is e overmaat aan bureaucratie sjablon. Of zeer professionele managers die ge klankbord vn bij hun drachtgever. In onze aanpak best we veel aandacht aan versterk ontwikkelg organisatie lijn daarmee (dividuele) ontwikkelg managemt mewerkers. Tslotte is belang e rgelijke professionalisergstraject matig aan te pakk. Dat wil zegg: richt e volgs regels die je zelf gaat implemter, maak e busess case doe e nul g. Kortom: practice what you preach! 15

16 THOUGHT LEADERS Netwerk managers Juist waar zich lastige situaties do manager zich onzeker voelt, is netwerk waar hij terug kan vall e onontbeerlijke succesfactor. E rgelijk netwerk bouw je natuurlijk niet e paar wek, je moet er contu aan werk. E netwerk ontwikkel je veranrt contu waarbij tijn grote turbultie gevaar bestaat dat je netwerk zo kan verdwijn bijbeeld doordat complete organisaties verdwijn. Maar l e stevig netwerk manager zijn legio. Niet alle manager heeft er baat bij, netwerk ontwikkelt zich uitelijk zelfs vakgebied. Echte toegevoeg waar biedt e netwerk waar knis l aanvulld is aan die manager. Innovatieve organisaties stimuler hun managers dan om verr te kijk dan organisatorische grz. Op die manier is evoudiger om bewez best practices te vn onafhankelijk advies uit onverwachte valshoek te verkrijg. Frans Dekker Chairman Regional Engagemt Managemt Capgemi 16

17 2. Projectmanagemt toekomst volgs Capgemi De rol manager is aan veranrg onrhevig. De manager geeft sturg aan dagelijkse gang zak bn e Daarbij is resultaatgerichtheid e belangrijke compettie om bn afgesprok tijd budget te kunn realiser overegekom kwaliteit. Tijd, geld afgesprok kwaliteit vorm echter allang niet meer ultieme succesfactor e De context waarbn zich afspel ws eis drachtgever betrokk stakeholrs, vrag manager e heel scala aan competties. Naast technische kwaliteit die nodig zijn om e te richt, te plann te manag, moet manager staat zijn om leidg te gev, te tr als adviseur zijn drachtgever, e betrouwbare communicatief sterke gesprekspartner zijn uitel belanggroep flexibel creatief kunn omsprg manag zijn bn e sterk bewegg zijn omgevg. Ook soms HRM- of fanciële expertise hem verwacht. Met volwass worn managemt ontwikkelt omgevg waar plaatsvn zich steeds meer richtg e professionele organisatie, waarbn timaal kunn florer. Programmamanagemt steeds vaker door organisaties gezet om strategische doel te verwezlijk. Programmamanagers do dit door lijnactiviteit samhang te bunl daarnaast heel gericht te stur behal bat die door veranrg gerealiseerd moet worn. Ook steeds duilijker dat rol drachtgever doorslaggevd is bij fal of succesvol verl e De drachtgever vertegwoordigt immers ws busess, moet er zorg dat lijn blijft visie strategie organisatie heeft verantwoorlijkheid om te zorg dat te verwacht bat gerealiseerd worn. Om grote aantal programma s bn organisaties te kunn bestur gaan steeds meer organisatie over tot e professionele aansturg door midl portfoliomanagemt. Project programma s moet hierbn worn gemanaged hun samhang, overlappg, bijdrag aan strategische doel, rtabiliteit busess case zet resources. Al sds jaar dag Capgemi bn markt gezi als e belangrijkste partij bij grote Nerland als e organisatie veel ervarg gebied programma- managemt. E significant el omzet wst gerealiseerd door midl Ze zijn niet alle belang om commerciële r, omdat cultuurdragers norm waarn onze organisatie zijn. Projectmanagemt is e activiteit waar collega s sam naar e doel toewerk waar knis ervarg uitgewisseld worn. Dat verklaart onze reclahema Collaborative Busess Experice (CBE). Project zijn belang onze organisatiebouw. Bij tacherg worn mewerkers vaak gevraagd wege hun bewez kwaliteit. Project bi junior mewerkers mogelijkheid ervarg te do onr begeleidg sior collega s. Zeer goed toegeruste ervar managers adviser klant vaak anre aspect. 17

18 THOUGHT LEADERS TNO ers worn leirs impact Ze staan steevast t ti als gaat om verkiezg beste werkgever Nerland: TNO. En r. De Research & Technologie organisatie uit Delft verbdt ms knis creëert zo novaties die concurrtiekracht bedrijv welzijn samlevg duurzaam versterk. Project vorm hart organisatie, zoals corporate HRD-adviseur Ele Lankhuijz omschrijft. Voor managemtleidg, riep TNO hulp Capgemi Acamy. Bij TNO werk zo n 4500 mewerkers, die veelal hoog geleid zijn. De onrzoeksdracht die we uitvoer help onze klant te nover, vertelt Ele. Altijd vraaggestuurd, dus maatschappij moet er zitt te wacht. Dk bijbeeld aan vergrijzg fileproblematiek. Ele Lankhuijz november Impact is sleutelwoord TNO staat aan avond e terne veranrg. Per 1 januari 2011 gaat organisatie volgs e anre structuur werk rondom zev thema s als gezond lev, ergie mobiliteit. Doel is e betere samwerkg over disciples he om te kunn nover impact. Bovdi wil TNO start werknemers langer aan zich bn, aldus Ele: Bij ons is ler al geïntegreerd werk. Uitdag, daar leer je, die zijn goed je ontwikkelg! Daarbij is impact sleutelwoord: onze onrzoek drag wezlijk bij aan lossg actuele, maatschappelijke problem. Het gros onze werknemers is toegepast technoloog of wetschappelijk onrzoeker, die wanneer ze hier langer werk, vaker rol leir zich nem. Op junior niveau biedt TNO alle mewerkers e terne leidg aan: IPMA- StiP (Start Project). Verr gev we zelf IPMA- D trag evoudigere Maar als collega s echt kiez ontwikkelgslijn managemt sior leir will worn, moet ze IPMA-C volg. Deze kwalificatie vrag klant steeds vaker ons. Vandaar dat we halverwege 2009 Capgemi Acamy hebb gevraagd e leidg IPMA-C niveau ons te verzorg. Onrzoek meerwaar Capgemi Acamy liet al offerte blijk goed mee te kunn nk, vertelt Ele: Ze wiln sam ons e programma mak. Met e Acamy-doct, e TNO-doct ik als HRDadviseur hebb we e ontwikkel-worksh doelstellg bepaald. Daarbij kek we welke programma s Acamy standaard bood wat moest worn aangepast aan specifieke TNO-situatie. TNO- zijn afwijkd, omdat ze vaak el uitmak e groter TNO neemt zo n geval novatieel haar rekg. Dat betekt dat klant eerst moet vester, bat kom later. Onze onrzoekers moet dus kunn aanton dat onrzoek dat ze uitvoer meerwaar klant heeft. De uitkomst zijn mr goed te fiër. Innovatie werkt dus net iets anrs dan spelbare dat moet we overbrg aan onze klant. Op basis hier zijn trag samgesteld. Beheers competties belangrijker dan protocoll We hebb er trouws bewust gekoz om ze leidg niet zelf te

19 verzorg, legt Ele uit: Ople is niet onze core busess, daar hebb we samwerkgspartners. Bij TNO is beheers juiste competties belangrijker dan werk volgs vaste protocoll. Vandaar dat e IPMA-leidg beter bij onze organisatie past dan bijbeeld. Echt e vak De trag worn gegev aan groep veerti elnemers dur twee keer drie dag. Het eerste blok heeft focus richtg is e mix theorie praktijk. In twee blok staan uitvoerg persoonlijke vaardigh ctraal. Bei blokk vn plaats e externe locatie, clusief overnachtg. Daar zijn twee r, geeft Ele aan: De elnemers kunn s avonds netwerk is natuurlijk goed om ev helemaal uit je werkomgevg te zijn. In twee blok gewerkt aan e dracht, clusief terugkpelg. Daarbij kom beeln uit dagelijkse TNO-praktijk aan or, waar doct zich goed leeft TNO-situatie. Van belang zijn uitstek didactische vaardigh Acamytraer. Onze onrzoekers zett namelijk overal vraagteks bij, daar moet je wel mee kunn omgaan. Dan merk je dat Capgemi Acamy gelukkig hoge eis stelt aan zijn doct. Aan slot houn cursist e prestatie TNO-directie. Ele: Zo werk we leidg aan verbeterg managemt TNO zelf. Project vorm hart onze organisatie; we best veel aandacht aan professionaliserg daar. Als ik iets geleerd heb, is dat managemt echt e vak is. Niet iets wat je er ev bij doet. Capgemi Acamy heeft dat begrep geleverd wat we vroeg. En dat gaat verr dan alle e goe prijs- / kwaliteitverhoudg. Kweekvijver sprgplank De trag moet cursist natuurlijk exam bere. Dat lukt, gezi hoge slaggsperctage. Maar hoofddoel is niet. Ele: Dat is om goe leirs bn TNO te ontwikkel tegelijkertijd aan hun employability te werk. Onze ambitie is e kweekvijver talt e sprgplank mewerkers te zijn, zodat ze zich bij ons kunn ontwikkel. En als ze uitstrom, lever ze door leidg ervarg bij TNO als novator e grotere bijdrage aan maatschappij. Trds Het vakgebied managemt is behoorlijk bewegg. E aantal ze ontwikkelg: 1. Eduidige werkwijze Ier is uniek. Toch hoev we niet tdurd wiel nieuw uit te vn. Als we succesvol will lever, is belang dat onze werkwijze, unieke, gestandaardiseerd reproduceerbaar is dat we gebruikmak best practices., MSP zijn marktstandaarn gebied programmamanagemt. 2. Certificerg Op gebied managemt zijn er diverse certificerg mogelijk. In Eura is IPMA-certificerg e belangrijk keurmerk managers. In Amerika is PMI gangbare standaard. Bn Capgemi is e vorm certificerg ontwikkeld die 2010 Op Group standaard zal worn. 3. Outsourcg Het uitvoer vdt steeds vaker plaats diverse locaties of zelfs anre l wereld. Dat stelt specifieke eis aan manager. 4. Portfoliomanagemt portfolio-, programma- bureaus In veel organisaties ontbreekt aan ctraal overzicht alle vernieuwg veranrg. Het is niet duilijk wat verschill aflg aan vernieuwg gedaan. Terwijl m toch gezamlijk verantwoorlijk is realiser jaarplann. Portfoliomanagemt, bijbehor bureaus, gezet om juiste dg juiste manier te do. 19

20 Samwerkg Samwerk is e cruciaal. Toch kan e geslaagd zijn, zonr dat er team sprake is timale samwerkg. En anrsom kan e flp, ondanks perfecte samwerkg. Het is dan zaak hoge prestaties bn e te zi als combatie positiviteit productiviteit. Bij positiviteit gaat om zak als communicatie, kameraadschap respect elkaar. Bij productiviteit om gestel doel. Deze doel kun je behal, terwijl sfeer team om te snijn is. In dat geval dreigt er e burnout langere termijn, terwijl buitwereld geslaagd is. Aan anre kant kun je als team nog zo naar je z hebb, wanneer je doel niet haalt, zal toch als mislukt boek gaan. Kort gezegd: zorg e combatie hoge productiviteit hoge positiviteit. Aan leir taak om ze zak contu aandacht te gev zijn team, af kick-off. Evtueel onrsteund door e teamcoachgssessie. Carola Vermeul Communicatietraer certified coach Capgemi Acamy 20

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Professor lanceert e-learning hr voor leidinggevenden

Professor lanceert e-learning hr voor leidinggevenden Op zoek naar nog jobs? Surf naar Jobat.be Professor lanceert e-learng hr voor leidggevd 0 uur gratis hr-opleidg voor leidggevd. Dat is wat u vdt op hrmesstie.be. De onle lessreeks is e itiatief van Ralf

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Leraarschap is eigenaarschap advies

Leraarschap is eigenaarschap advies Leraarschap is eigenaarschap advies Leraarschap is eigenaarschap Colofon De Onrwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

DEEL 1 HOE ONTWIKKEL IK EEN BUSINESSCASE? 17. Batenmodellering 51 Batenrealisatie 56 De motiverende kracht van batenmanagement 59

DEEL 1 HOE ONTWIKKEL IK EEN BUSINESSCASE? 17. Batenmodellering 51 Batenrealisatie 56 De motiverende kracht van batenmanagement 59 VOORWOORD INHOUD De voordeur van Peter en Sanne 11 Inleiding 13 Wat vind je in dit boek? 13 Voor wie is dit boek? 15 Dan nog dit... 15 DEEL 1 HOE ONTWIKKEL IK EEN BUSINESSCASE? 17 1 Wat is een businesscase?

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie