Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator"

Transcriptie

1 Management en peratineel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM Jan VERBELEN Deskundige-cördinatr

2 I. Algemene bepalingen 1. Identificatie mandaathuder De heer Jan VERBELEN werd vanaf 1 ktber 2008 aangesteld als deskundige-cördinatr vr de Meet- en weetcel/expertisecentrum bij cllegebesluit nr. 08/354 van 10 september 2008 en trad in dienst p 1 nvember Hij werd ingevlge de evaluatie zeer ged dr het Cllege p 25 april 2014 ver de mandaatperide verlengd vanaf 1 nvember Juridisch kader Het juridisch kader van het managementplan is vastgelegd in cllegebesluit nr. 06/42 van 2 februari 2006 hudende wijziging van cllegebesluit nr. 94/268 van 20 ktber 1994 hudende rganisatie van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscmmissie en de regeling van de rechtspsitie van het persneel. Art. II 45 van het persneelsstatuut bepaalt dat binnen de 6 maanden na zijn aanstelling de mandaathuder zijn management- en peratineel plan aan het Cllege vrlegt ter gedkeuring. Het managementplan bevat minstens een mschrijving van de algemene pdrachten van de mandaathuder en zijn verplichtingen terzake, de strategische en peratinele delstellingen die hij met bereiken, beschreven aan de hand van meetbare criteria en de tegekende budgettaire middelen. Het peratineel plan mvat de uitwerking in het raam van een jaarlijks peratineel plan met hrizn van drie jaar, van de cncrete prestaties vrtvleiend uit de uitvering van de pdrachten en de strategische en peratinele delstellingen rekening hudende met de budgettaire middelen en de begrting p jaarbasis. 3. Opdracht mandaathuder deskundige-cördinatr Meet-en weetcel/expertisecentrum De pdracht van de deskundige- cördinatr is bepaald in het cmpetentieprfiel: Een expertisecentrum uitbuwen waar de VGC en haar partners terecht kunnen vr beleidsrelevante infrmatie ver Brussel en in het kader daarvan vlgende prjecten cördineren: definiëren van de delstellingen vr de meet- en weetcel en expertisecentrum uitwerken van een ntwikkelingsplan inventariseren van thema s vr nderzek en studie uitwerken van criteria vr eigen werking en samenwerking met partners Cördineren van nderzek en mnitring ter vrbereiding van beleidsvrbereiding en evaluatie Uitbuwen van structurele samenwerkingsverbanden met relevante nderzeksinstituten en nderhuden van relaties met externe partners en met de administraties van andere bevegdheidsniveaus m beleidsrelevante feiten en cijfers te verzamelen 4. Peride Dit managementplan geldt vr de duur van het mandaat en wrdt minstens eenmaal per jaar en indien vereist, na de gedkeuring van de begrting, aangepast. Verder vrmt een vlledige bezetting van de meet-en weetcel (1VTE A2, 3VTE A1) het uitgangspunt van dit managementplan. 1

3 II. Algemeen beleidskader Het algemeen beleidskader wrdt gevrmd dr het bestuursakkrd Gesting in Brussel, De verschillende beleidsnta s 1 en het MOP van de Leidend ambtenaar evenals de management en peratinele plannen van de mandaathuders van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscmmissie. In het bestuursakkrd gesting in Brussel wrdt duidelijk gerefereerd naar de meet-en weetcel met een expliciete keuze vr meten m te weten als strategische ndersteuning van de VGC beleidsdmeinen. De beleidsdmeinen zijn dan k lgischerwijze in de eerste plaats de fcus van de meet-en weetcel. Dit is geen restrictief standpunt en uiteraard zijn de ndersteunende directies evenzeer partners in het bestendigen en verder uitbuwen van de meet-en weetcel. In het Management en Operatineel plan van de Leidend Ambtenaar wrden enkele strategische delstellingen expliciet gekppeld aan de werking van de meet-en weetcel. In het MOP wrden vijf krachtlijnen vrpgesteld waarbinnen k de meet-en weetcel wrdt gepsitineerd. Binnen de eerste krachtlijn vinger aan de pls, wrdt expliciet verwezen naar de meet-en weetcel. In die krachtlijn is de strategische delstelling SD 2: Verder buwen aan een p expertise gebaseerd beleid geheel gekppeld aan de kerntaken van de meet-en weetcel. Deze kerntaken wrden in vrliggend MOP uitgewerkt en geven verdere peratinele invulling aan de strategische delstelling verder buwen aan een p expertise gebaseerd beleid. Een rl vr de meet-en weetcel werd k vrzien m de vierde krachtlijn kwaliteitsgericht prfessinaliseren invulling te geven. Meer bepaald gaat het ver de strategische delstelling SD 7: Het pzetten van een geïntegreerd infrmatie-en databeheer. In samenwerking met de ICT dienst van de VGC zal de meet-en weetcel peratineel ndersteuning geven aan de acties die ndernmen wrden in het kader van deze strategische delstelling. III Management en peratineel plan 1 Analyse van de huidige psitie De meet-en weetcel is een in 2008 pgericht rganisatienderdeel binnen de VGC en wrdt rganisatineel gepsitineerd bij diensten van de leidend ambtenaar, nder rechtstreekse aansturing van de leidend ambtenaar. Het cllegebesluit nr. 09/56 van 22 januari 2009 bepaalt dat vlgende diensten deel uitmaken van de diensten van de Leidend Ambtenaar: - de kanselarij - de auditdienst - de juridische dienst - de preventiedienst, met inbegrip van welzijn p het werk - de meet- en weetcel/expertisecentrum - het stedelijk beleid, met inbegrip van het stedenfnds - ICT en cmmunicatie, mvattende het infrmatie- en cmmunicatietechnlgiebeleid en het cmmunicatiebeleid en de media Bij de pmaak van dit management-en peratineel plan is het nuttig een sterkte-zwakte analyse te ndernemen. Tegen het licht van de delstellingen van de meet-en weetcel wrden factren die een 1 In het bijznder betreft het de beleidsnta Stedelijk beleid, Cmmunicatie en Media waarin de pdrachten vr de cel nder SD 1: de Vlaamse Gemeenschapscmmissie nderbuwt en screent haar beleid wrden verduidelijkt. 2

4 impact hebben benemd als kansen, pprtuniteiten, bedreigingen f zwaktes. Aan de hand van de assen intern-extern en gunstig-ngunstig wrdt deze analyse vrgesteld. De analyse werd gedaan p basis van de feedback van de medewerkers van de meet-en weetcel, zals die werd gecapteerd in de dagelijkse werking. De zwaktes in de analyse zijn als intern VGC beschuwd. Vele van de elementen die wrden aangereikt, hebben vrm gekregen in de interactie tussen de cel en de bredere rganisatie. In die zin hebben ze k altijd betrekking p die samenwerking. Een van de externe bedreigingen betreft de verstrenging van prcedures inzake data-uitwisseling. Verder in dit MOP wrdt daar nder OD8 een actie rnd gefrmuleerd. De essentie hier is dat de samenwerking met andere data-aanvragers kan leiden tt een krachtiger dssier dr de aanvragen te bundelen. Daarnaast is het erg belangrijk m de aanvraag met gerichte aandacht vr details grndig vr te bereiden. STERKTES - erkenning en waardering van de meet-en weetcel als referentie van expertise intern -flexibel en deskundig persneel -innvatie dr inzet van technlgie (tls) -expertisedeling met de algemene directies -gede samenwerking met beleid ZWAKTES -verwachtingen zijn sms incmpatibel (niet elk nderzek is gekend, niet elke techniek is nmiddellijk inzetbaar, ) waardr sms ntgcheling ntstaat -cmmunicatie en ntsluiting van resultaten -ad hc vragen die niet meteen vr de meet-en weetcel zijn maar er terecht kmen mdat het ver gegevens f cijfers gaat -het beeld van techneuten dr de aard van de werkzaamheden -de kwaliteit van de vragen naar ndersteuning aan de cel is sms ntereikend m peratineel aan de slag te gaan OPPORTUNITEITEN -bekendheid en erkenning van de meet-en weetcel als referentie van expertise extern -data(-analyse) is een maatschappelijk en ecnmisch issue gewrden -een snel evluerende data science met veel mgelijkheden -samenwerking met andere verheden.a. vr data-uitwisseling -Beleidsaandacht vr meten en weten BEDREIGINGEN -Meilijk m geschikt persneel aan te trekken en te behuden wegens sterk gegeerde prfielen -Verstrenging van regels en prcedures inzake data-privacy bedreigen externe uitwisseling ernstig -registratiemeheid in het werkveld -steeds hgere eisen van infrmatin cnsumers -steile leercurves in het gebruik van nieuwe technlgie -data wrden kstbaarder (strategisch en ecnmisch) Een krte duiding van een aantal bredere ntwikkelingen is aanvullend p zijn plaats. We leven in een tijd waar met een enrme snelheid én in stijgende lijn spectaculaire vlumes aan data wrden geprduceerd. Onderliggend is de grei van de infrmatie gedreven ecnmie, hand in hand gaande met razendsnelle technlgische evluties en innvaties, daar de rzaak van. Maatschappelijk gezien heeft dat als effect dat digitaal data en infrmatie cnsumeren een nderdeel is gewrden van het 3

5 sciale handelingsrepertire. Iedereen heeft in een vingerveeg een kaart p de smart Phne, een grafiek p het scherm, een filmpje p de tablet, en dat kan haast veral en in elk gezelschap met de mbiele technlgie. De eisen van mensen ten aanzien van de beschikbaarheid van infrmatie en de bruikbaarheid van data wrden hierdr steeds hger gelegd. Deze algemene nderliggende verwachtingspatrnen beïnvleden k het werk van de meet-en weetcel. Men verwacht meer en men verwacht het sneller. Maar bvenal met data f infrmatie bevattelijk en inzichtelijk zijn. Deze dynamieken maken k dat het naar behren werken met data, een steeds cmplexere taak wrdt en meer technische bagage vereist is. He de meet-en weetcel hiermee m zal gaan, wrdt in de visie vr de tekmst en de uitwerking van de delstellingen aangereikt. In de eerste plaats zal de meet-en weetcel inzetten p pen surce tls die een grt deel van de snelle dataverwachtingen kunnen beantwrden. Snel visuele vrstellingen van de gegevens kunnen maken, is immers de echte verwachting van vele medewerkers. Vele verwachtingen zijn gesteld p het quick and easy cnsumeren van bruikbare infrmatie zals men dit vaak kent in het dagelijkse gebruiksgemak van een smartphne, GPS, Ggle maps, enz 2. Visie en delstelling vr de tekmst De meet- en weetcel/expertisecentrum staat in vr de uitbuw van activiteiten die het evidence based karakter van de stedelijke beleidsvering sturen en ndersteunen. De werking is relatief nieuw aangezien de cel werd pgericht met de aanstelling van de mandaathuder, in De visie in dit MOP kan met de vlgende begrippen wrden geduid: bestendiging en verdieping van de bestaande werking enerzijds en cmmunicatie en innvatie anderzijds. De keuze m p dezelfde lijn verder te werken en zelfs te verdiepen, is gemtiveerd dr de psitieve afsluiting van de vrige mandaatperide. Na verdere inhudelijke aftetsing met de verschillende mandaathuders in de administratie en met het plitieke beleid, werd tt het geheel van de peratinele delstellingen gekmen, die in dit plan wrden vrgelegd. De meet en weetcel staat in functie van de vrbereiding, pvlging en evaluatie van beleid zals uitgestippeld dr de algemene (beleids)directies, het stedelijke beleid en dr pririteiten vanuit het plitieke beleid. Het blijft bij uitstek een rganisatiebrede cel die zwel p eigen initiatief als p vraag werkt en een ndersteunende en faciliterende rl pneemt. De cel zal initiatief nemen indien ndig m leemtes die wrden ervaren/waargenmen p vlak van gegevens, nderzek en de vereiste instrumenten p te vullen. Als rganisatiebrede cel is samenwerking een bepalend (rganisatineel) aspect. Samenwerking blijft een enrm belangrijk gegeven, in de eerste plaats intern maar eveneens extern. Het streven naar een synergie tussen het meet-en weet werk en de beleidsinhuden blijft een cruciaal speerpunt m meerwaarde te genereren. He die samenwerking meer vrm krijgt in de werking van de cel, wrdt in dit management- en peratineel plan uiteengezet.. De cel wrdt intern gerganiseerd aan de hand van activiteitenclusters: dataverzameling, wetenschappelijk nderzek en meten, analyseren en peratinaliseren. Dataverzameling behelst alle activiteiten te maken met registratie en prcessen van gegevensverzameling zals bijvrbeeld data-uitwisseling met externe partners. De cluster wetenschappelijk nderzek behelst de activiteiten die vrtspruiten uit het initiëren, begeleiden en ndersteunen van wetenschappelijk nderzek. Tt slt staat de cluster meten, analyseren en peratinaliseren vr de activiteiten in verband met de ntwikkeling van meetbare indicatren, de peratinalisering ervan en de analyse van data(bestanden). Hiernder wrden bijvrbeeld k analyses verstaan die aspecten van gegevenskwaliteit vaststellen van interne databanken. Uit de vrige zesjarige peride is gebleken dat cmmunicatie een bijzndere aandacht vergt. Een cluster activiteiten mtrent cmmunicatie en ntsluiting wrdt uitgerld. De cel zal de ndige aandacht vr de vulgariserende cmmunicatie van wetenschappelijk nderzek in pdracht van de VGC f de VGC zelf, bewaken. De meet-en weetcel zal zich k verder bekwamen in technieken van datavisualisering en visuele data-analyse m zveel mgelijk nuttige beleidsndersteunende infrmatie bevattelijk en inzichtelijk te ntsluiten en cmmuniceren. Een welgekzen figuur is intuïtief meer 4

6 begrijpbaar dan cijfers f tabellen. Dit met meer aansluiting garanderen van het meet-en weet werk aan de beleidsinhuden en p die manier een zichtbare strategische meerwaarde pbrengen. Het visuele cmmunicatie aspect van data valt niet te nderschatten 2. Meten en weten is een instrument van cmmunicatie Daarnaast zal de meet-en weetcel k de banden met de beleidsdirecties versterken en de samenwerking ptimaliseren. Om dat te bereiken, zullen we met vaste regelmaat aan de stafvergaderingen in de beleidsdirecties participeren. Tegelijk wrdt hiermee de rganisatiebrede fcus van het meet-en weetplatfrm strategischer van aard. Dr deelname aan de stafvergaderingen wrden de cncrete nden en beheften aan ndersteuning makkelijker pgevangen. Het meet-en weetplatfrm kan dan ten vlle in functie staan van rganisatiebrede cördinatie, infrmatiedeling en synergie. Ok in het MOP van de Leidend ambtenaar wrdt dit begd nder OD 2.1 verdieping van het meet- en weetplatfrm. Ten aanzien van de cel zijn de verwachtingen ng steeds erg hg. Vlden aan die verwachtingen is geen sinecure. Aan de ene kant zijn de verwachtingen strategisch van aard, aan de andere kant zijn ze k steeds technischer van aard. Het verzamelen, verwerken evenals analyseren en visueel begrijpelijk maken van relevante data en gegevens, maken dat de meet-en weetcel deels een strategische data science cel wrdt. Het inzetten en ntwikkelen van de juiste technlgie en de vereiste vaardigheden, is een kernpdracht. Dr innvatie aan de hand van IT-tls, wil de meet-en weetcel k de rganisatie laten greien in maturiteit. De cel is gezien de mvang (1VTE A2, 3VTE A1), sterk aangewezen p een beheersbare manier van werken. Samenwerking is k hier een belangrijk element. Investeren in expertise-ntwikkeling van de medewerkers van de cel is de eerste stap. De tweede stap is die expertise verbrengen en het gebruik van de tl binnen de rganisatie ndersteunen en begeleiden. In cncret betekent dat vrzien in pleiding en vrming in het mgaan met data en de bendigde tls. Tensltte is de samenwerking met ICT en cmmunicatie alsmaar belangrijker gewrden. Een synergie tussen de meet-en weetcel en ICT is ndzakelijk gezien het technlgische gehalte van veel meet-en weet werk. Deze samenwerking wrdt gezien de vrliggende strategische en peratinele delstellingen in de kmende peride verder geïntensifieerd. Naast de vele regelmatige dagelijkse cntacten die zich vltrekken p prjectbasis, en de deelname aan de klankbrdgrepen ICT en Cmmunicatie, wrdt k een structureel verleg met de ICT/cmmunicatiedienst verankerd. In de vrbije peride is gebleken dat een tweewekelijks verleg tussen de cel en ICT, een meerwaarde en vrtschrijdend inzicht genereert vr beide diensten. Dit verleg wrdt structureel ingebed in de werking tijdens kmende maandaatperide. 2 Schwabish, Jnathan A "An Ecnmist's Guide t Visualizing Data." Jurnal f Ecnmic Perspectives, 28(1):

7 3. Strategische en peratinele delstellingen De strategische delstelling van de meet-en weetcel is het ndersteunen van de beleidsvrbereiding, de beleidsuitvering, de beleidspvlging en beleidsevaluatie van de Vlaamse Gemeenschapscmmissie aan de hand van relevante feiten en cijfers. Krtm, meten en weten Aansluitend bij de missie van de Vlaamse Gemeenschapscmmissie zals mschreven in het management en peratineel plan van de leidend ambtenaar, zal de meet-en weetcel activiteiten ntwikkelen en vrtzetten in functie van bvenstaande strategische delstelling. Binnen deze strategische delstelling passen alle peratinele delstellingen die hiernder wrden gefrmuleerd. Het strategische kerndel wrdt gericht mgezet in bijhrende peratinele delstellingen en een aanduiding van ermee gepaard gaande belangrijke acties. De cncrete uitvering van deze delstellingen is haast helemaal gebnden aan prject ndersteunend werken en het bijhrende ritme van tijdslijnen p prjectbasis. Dat maakt het k nmgelijk m elke actie en elke taak in elk mgelijk te verwachten prject dat zal ndersteund wrden, p te lijsten. Enerzijds zu dit het plan verzwaren en anderzijds is het niet wenselijk m een MOP als een samenvatting van prjectplannen p te vatten. Eigen aan de werking van de meet-en weetcel is precies dat er vaak p het ritme en binnen de pririteiten van prjecten wrdt gewerkt. De delstellingen hiernder gefrmuleerd behelzen dus het meet-en weetwerk dat zich grtendeels in prjecten (waar het wnership drgaans niet bij de meet-en weetcel ligt) zal vltrekken. In die zin zijn de delstellingen zwel cncreet als vaag: naar het ndersteunende meetwerk dat verricht wrdt dr de cel cncreet, naar de inhudelijke riëntatie te vaag. De peratinele waarde wrdt zdende vanuit het perspectief van de meet-en weetcel vldende bewaard. Het zijn dan uiteindelijk k delstellingen die de fcus p het ndersteunende, technische en methdlgische werk van de cel terecht nderstrepen. Elke delstelling dient k rganisatiebreed pgevat te wrden, wat wil zeggen dat ze verheen de verschillende inhudelijke diensten en directies tepasbaar zijn. Het zijn immers delstellingen van een ndersteunende cel die rganisatiebreed de ndersteuning biedt die de delstelling pneert. Strategische kerndelstelling meet en weetcel: Beleid gebaseerd p nderzek, evaluatie en meerjarenplanning Operatinele delstelling 1 Uitwerken f herwerken van bestaande instrumenten ter pvlging van het beleid Uitwerken van een standaardwijze van rapprtering in functie van de betruwbaarheid van de cijferrapprten en mgevingsanalyses i.s.m. de verschillende directies Duiding van cijfers standaardiseren Het vrzien van gevalideerde sets van relevante gegevens ter cnsultatie (zie k OD 6) Ondersteuning van het meetbaar maken van beleidsindicatren (meetbaar maken van beleidsdelen) Wat is de brn die best gehanteerd wrdt? Welke cijfers in welke vrm wrden ntslten binnen welke timing? Timing: cntinu, start Q3-Q

8 Operatinele delstelling 2 Registratiesystemen herwerken in functie van harmnisering verheen verschillende beleidsdmeinen Bestaande registratiewijzen in functie van vergelijkbare sets van gegevens (drheen tijd en verheen beleidsdmeinen) vr rapprtering ptimaliseren De pprtuniteiten van bestaande registratiesystemen maximaal benutten vr infrmatieverzameling en rapprtering Het mee cncipiëren en ndersteunen van de rapprtering gekppeld aan de digitale afhandeling van subsidieprcessen van de VGC (trekkersrl van de werkgrep Meet en Weet ) De registratiedruk bij rganisaties mee bewaken Timing: cntinu, start Q2-Q Operatinele delstelling 3 Aansturen van wetenschappelijk nderzek ter ndersteuning van het VGC-beleid, in het bijznder in functie van beleidsvrbereiding en beleidsevaluatie Overzicht huden van heersende thema s en nden vr wetenschappelijk nderzek Begeleiding van de penbare aanbestedingen vr (wetenschappelijk) beleidsndersteunend nderzek Ondersteuning en prcesbegeleiding van het nderzeksprces van vraagstelling tt en met eindrapprt Timing: cntinu, lpend Operatinele delstelling 4 Ondersteunen en mee aansturen van de meet- en analyse-activiteiten binnen de VGC Ondersteunen van de pmaak van beleidsplannen: Strategisch meerjarenplan van de algemene directie cultuur, jeugd en sprt De beleidsplannen van de verschillende beleidsdirecties Aanleveren van relevante cijfers en analyses in functie van ad hc vragen/nden/beheften Uitveren en ndersteunen van (bijkmende) analyses en advisering ver meetinstrumenten Ondersteuning van de analyse van databestanden Timing: cntinu, lpend 7

9 Operatinele delstelling 5: De uitdieping van een rganisatiebreed meet-en weetplatfrm Gezamenlijke mnitring van kennis-en infrmatiebeheften en van het stedelijke werkveld Het uit werken van een permanent verzicht en planning betreffende wetenschappelijk nderzek. Het cördineren en bundelen van de verschillende nden en beheften aan wetenschappelijke kennis, statistische infrmatie f methdische/data-gerelateerde ndersteuning Het bewaken van de enquêteringsdruk in het werkveld Het practief uitwerken van rganisatiebrede beleidsrelevante mgevingsanalyses Uitwerken van de verhuding tussen het meet-en weetplatfrm en de weet-en denktank zals begd in de beleidsnta Stedelijk beleid, Cmmunicatie en Media Timing: cntinu, start Q Operatinele delstelling 6 Cncipiëren, implementeren en beheren van de geschikte (ICT) tls in functie van relevante dataverzameling en rapprtering Uitdiepen en updaten van de statistische ge-rapprtering van de Brusselse wijken (website Wnen in Brussel) De herwerking van statistische rapprten (indicatren per wijk) ver de Brusselse wijken in functie van een dynamische en gebruiksvriendelijke raadpleging Het updaten van de statistische rapprten aan de hand van de peridiek ter beschikking gestelde cijferreeksen dr de statistiek prducenten 3 Autmatiseren van de gegevensverdracht van databanken naar digitale rapprten Uitdiepen van de dataverzameling aan de hand van de nline enquêtetl. Inzet van de tl m gestructureerde infrmatieverzameling aan de hand van vragenlijsten in te vullen zveel als mgelijk en aangewezen 4 Vrzien in (cntinue) rganisatiebrede pleiding vr het gebruik van de tl binnen de rganisatie De inzet en uitbreiding van bestaande business intelligence tls m een gecntrleerde ntsluiting en raadpleging van gevalideerde gegevenssets uit eigen databanken te vrzien Prspectie en keuze van pen surce tls p het gebied van.a. ge-rapprtering (Data science perspectief) en data visualisering (zie hiervr k in het bijznder OD 7) Het uitdiepen van de inspanningen p het gebied van datakwaliteit in de bestaande databanken aan de hand van kwaliteitsanalyses van de gegevens. In het bijznder gaat de aandacht naar de datakwaliteit van VIKS 5. Ondersteuning van de datakwaliteit dr analyses en aldus de mate van kwaliteit transparant maken, leidt tt een verbetering van de data input. Timing: cntinu, lpend 3 In hfdzaak zijn dat BISA, Statistics Belgium (FOD Ecnmie, vrheen NIS) en de studiedienst van de Vlaamse regering 4 Zveel als mgelijk en aangewezen mdat niet vr iedere vraag naar dataverzameling via vragenlijsten het gebruik van een nline methde de meest geschikte is. 5 VIKS staat vr VGC Infrmatie-en Kennissysteem 8

10 Operatinele delstelling 7 Ontsluiting en visualisering van data en gegevens Ontwikkelen en implementeren van een methdlgie vr de ntsluiting van beschikbare infrmatie binnen en buiten de VGC-administratie Cncipiëren en uitwerken van de gepaste technieken van data visualisering De stijgende vraag naar snelle en eenvudige gegrafische vrstellingen van gegevens beantwrden de uitwerking van visuele vrstellingen van demgrafische mgevingsdata p maat ndersteuning van beleidsteksten, managementplannen en mgevingsanalyses met technieken van data visualisering het uitbuwen van een breed inzetbaar repertire aan visualisering technieken m infrmatie p effectieve wijze visueel en helder te cmmuniceren Het waken ver de wetenschapscmmunicatie in het uitbestede nderzek: de ntsluiting van wetenschappelijk nderzek met vr zveel mgelijk burgers tegankelijk zijn (zwel visueel als tekstueel, vulgariserend) Centralisering van wetenschappelijke kennis/cijfermateriaal, resultaten van nderzek en de bevattelijke ntsluiting ervan p en intranet Systematisch en practief ter beschikking stellen van recurrente relevante beleidsrapprtering (peridiek wederkerende vragen practief beantwrden) Timing: cntinu, start Q Operatinele delstelling 8 (Structurele) samenwerking met relevante externe partners Versterken en structureel verankeren van data-en infrmatie-uitwisseling met externe partners: Verdere uitvering van het akkrd geslten met het Departement nderwijs, Vlaamse verheid i.s.m. de Algemene directie nderwijs en vrming (VGC) Verdere uitvering van het akkrd met Kind en gezin, Vlaamse verheid, i.s.m. met de entiteit gezin (VGC) Deelname aan de taskfrce nderwijs- Census2011 p vraag van Statistics Belgium (vanaf mei 2015), i.s.m. de Algemene directie nderwijs en vrming Verdere uitwerking van de Brussel rapprtering in de Vlaamse Lkale Inburgeringsmnitr, i.s.m. de Algemene directie welzijn, gezndheid en gezin en de studiedienst van de Vlaamse regering Prspectie van nieuwe en relevante uitwisseling Gelijklpende data-aanvragen met externe relevante partners zals de Vlaamse centrumsteden trachten te bundelen. Expertise-netwerken bestendigen en versterken met relevante externe partners Brussels Hfdstedelijk gewest (BISA) Statistics Belgium Brussels bservatrium vr welzijn en gezndheid Studiedienst Vlaamse regering Steunpunten sciale planning van de Vlaamse prvinciebesturen Kenniscentrum Vlaamse steden Expertisedeling via rganisatie van de wrkshps Meten, weten en beleid Studiediensten van de steden Gent en Antwerpen Het academische veld Timing: cntinu, lpend 9

11 Operatinele delstelling 9 Expertise-ntwikkeling van en dr de meet-en weetcel Het inrichten van de ndzakelijke pleidingen in technieken van data-analyse vr de meeten weetcel De meet-en weetcel bekwaamt zich verder in data science Visualisering van data Het gebruik van de technieken en (pen surce) tls m relevante data zveel mgelijk te capteren en te verwerken uit (digitale) werkprcessen Het verder bekwamen in gegrafische datavrstellingen De meet-en weetcel verspreidt rganisatiebreed dr vrming de knwhw in gebruik van de tls die in de VGC wrden ingezet en in beheer van de meet-en weetcel zijn Online enquêteren Gegrafische rapprtering Basis statistische rapprtering p eigen datasets Het vrzien in een gepast vrmingstraject vr de VGC betreffende ntwikkeling van beleidsindicatren en beleidsevaluatie Timing: cntinu, start in Q

12 Lexicn van centrale begrippen Dataverzameling, prces van dataverzameling Het vergaren van infrmatie p een gestructureerde wijze met een bepaald del en een daarte gehanteerd instrument. Het prces van dataverzameling is het verlp in de tijd via de verschillende stappen die de infrmatie die wrdt verzameld drlpt. Het gaat m een prcesbeschrijving van bij de brn van de infrmatie tt aan de pslag/bewaring ervan. Registratiewijze Elke manier waarp gericht infrmatie wrdt verzameld van een delpubliek, rganisatie, cliënteel. Dit kan eenmalig zijn f vlgens vaste herhaalde tijdstippen en meer f minder gestructureerd verlpen. Data Science Een vakgebied dat verschillende disciplines cmbineert. Heel algemeen gezegd kan data science mschreven wrden als een discipline die kennis extraheert uit data. De manier waarp dat gebeurt is een cmbinatie van methden en technieken uit wiskunde, statistiek en cmputerwetenschappen. Deze vakgebieden zijn erg breed en behelzen een zeer gevarieerd kennisrepertire. Daarm is in de praktijk een data science team eerder aan de rde: een cmplementaire samenstelling van data scienctists met expertise in de verschillende vermelde dmeinen. Typisch is dat het vakgebied uit statistiek is ntstaan en een sterke ntwikkeling kent dr de technlgische push van Big Data. Zwel data-analyse, dataverzameling als data visualisering maken deel uit van de discipline. Open surce sftware Open surce sftware is een pakket aan cmputerprgramma s waar de gebruiker zwel licentiehuder van is als mee kan ntwikkelen aan de sftware. Typisch vr deze sftware is dat een wereldwijde gemeenschap de ntwikkeling aanstuurt. De prgramma s wrden nietbetalend ter beschikking gesteld en als eigendm en werkprject beschuwd van de gebruikers gemeenschap. Data visualisering Wrdt k wel kennisvisualisatie f wetenschappelijke visualisatie genemd. Het is het vakgebied dat zich bezighudt met het visueel weergeven van gegevens. Dit is een interdisciplinair vakgebied, waarnder zwel grafische vrmgeving, infrmatica als kennistherie en statistiek vallen. 11

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator Management en peratineel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM Jan VERBELEN Deskundige-cördinatr I. Algemene bepalingen 1. Identificatie mandaathuder De heer Jan VERBELEN werd vanaf 1 ktber 2008 aangesteld

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel Prjectmschrijving De vzw Huis van het Nederlands Brussel levert een bijdrage aan de realisatie van de

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Ntulen van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Luc Op de Beeck, vrzitter; Stephan Brdeyne, Jan Bulliard, Clara Calis, Gnda Claessen, Erik De Quick, Laurent de Vries, Rudy

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam Functiebeschrijving Teamcach Financiën Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamcach Financiën Bedrijfsvering Team Financiën A1a-A3a Financieel beheerder, secretaris

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting Prjectprep 2016 Integratie via buitenschlse activiteiten Een initiatief van het Fnds Baillet Latur, beheerd dr de Kning Budewijnstichting Begeleiding en ndersteuning van actren van buitenschlse activiteiten

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A I. Functiebenaming Bestuursdirecteur strategie & ntwikkeling (m/v) Griffie Bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling (mandaat) Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1

BIJLAGE. Bijlage nr. 1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel (0862.910.119), Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel Omschrijving van het initiatief De vzw Huis van

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platfrm Water Vallei en Eem Del & Opbuw presentatie! Infrmeren ver de stand van zaken van de factsheet drntwikkeling rganisatie. Terugblik - parapluplan Factsheet

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 September 2014 maart 2015 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 2 Inhud Inhud... 2 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken

Nadere informatie

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252 Infvergadering algemene fferteaanvraag 2012/10252 Onderwerp: een samenwerking realiseren p het vlak van strategie en creatie vr de cmmunicatie van de VDAB, m tt eenvrmigheid te kmen in de interne en externe

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Deze bundel bestaat uit twee delen.

Huizen van het Kind. Deze bundel bestaat uit twee delen. Huizen van het Kind Inzetten p de gezndheid en het welbevinden van kinderen en jngeren, hun uders en andere pvedingsverantwrdelijken, is een belangrijke maatschappelijke pdracht. Verschillende verheden,

Nadere informatie

PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdossier 2016

PROJECTOPROEP be Circular - be Brussels Kandidatuurdossier 2016 Kandidatuurfrmulier vr luik 4 PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdssier 2016 Vr gratis begeleiding bij de implementatie van de methde "Resilience Design" ter identificatie van de relevante

Nadere informatie

ANDERS WERKEN UGent STRATEGISCH PROJECT BELEID TIJD- EN PLAATSONAFHANKELIJK WERKEN. Mieke Van de Putte Projectleider Anders Werken - UGent

ANDERS WERKEN UGent STRATEGISCH PROJECT BELEID TIJD- EN PLAATSONAFHANKELIJK WERKEN. Mieke Van de Putte Projectleider Anders Werken - UGent ANDERS WERKEN UGent STRATEGISCH PROJECT BELEID TIJD- EN PLAATSONAFHANKELIJK WERKEN Mieke Van de Putte Prjectleider Anders Werken - UGent Retracta De UGent is met meer dan 41.000 studenten en 9.000 persneelsleden

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Vier centrale thema s & VSNU 2.0. Centraal staan de volgende vier doelstellingen, waaronder alle projecten en activiteiten een plaats hebben:

Vier centrale thema s & VSNU 2.0. Centraal staan de volgende vier doelstellingen, waaronder alle projecten en activiteiten een plaats hebben: 7 De ambities vr 2017 zijn duidelijk. De krantenkppen p de vrkant van deze publicatie zijn natuurlijk gebaseerd p wensen, drmen en idealen die de VSNU samen met de universiteiten wil verwezenlijken. Maar

Nadere informatie

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking Prjectcyclusbeheer: een handige tl bij het uitbuwen van een werking Inhud Bij het starten met een Brede Schl is het, na het verkennen van partners en mgelijkheden, belangrijk m structureel de werking uit

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid nderwijs - pleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: Tracé Brussel vzw Prjectmschrijving Tracé Brussel beheert

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Cliëntprofielen sector visueel 2015

Cliëntprofielen sector visueel 2015 Cliëntprfielen sectr visueel 2015 Nr Naam prfiel Aard en mvang *) Lptijd 0 Infrmatie, advies & Vrlichting Betreft specifieke functie, niet p individuele cliënt/hulpvraag gericht, delgrep, infrmatie, advies

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015 Visietekst Cntinuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Cmité art.107 RELING p 13/05/2015 Van ntslagmanagement naar cntinuïteitsmanagement Ontslagmanagement (OM) werd als methdiek binnen de psychiatrische

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

1. Een wereld te winnen!

1. Een wereld te winnen! 1. Een wereld te winnen! We hebben als KWBN een wereld te winnen. Wandelen is znder twijfel een van de meest tegankelijke vrmen van bewegen en daarmee bereikbaar vr velen. Ruim 10 miljen mensen in Nederland

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ 352),(/(1352*5(66,(,QOHLGLQJ Een pdracht van schlen is te kmen tt een bij de rganisatie passende systematiek van planning en cntrl. De bedrijfvering wrdt daarbij gezien als een afgeleide van de inhudelijke

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115 Prjectplan van de Stichting BIZ Beverkg peride 2016 2020 V111115 Delstelling en ambitie Een ged nderhuden en veilig bedrijventerrein waar iedereen graag werkt f zaken det is vr alle partijen p de Beverkg

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Leven in Albanië

Beleidsplan Stichting Leven in Albanië Stichting Leven in Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Verhuding TFC en Stichting Leven in Albanië:... 9 Stichting

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Bestuurskracht: wat is het en hoe kan je het vaststellen?

Bestuurskracht: wat is het en hoe kan je het vaststellen? Bestuurskracht: wat is het en he kan je het vaststellen? Bart De Peuter KU Leuven Instituut vr de Overheid Inhud Bestuurskracht is? Over een geëvlueerde definitiekracht Bestuurskracht meten met indicatren

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Werkgroep : verbetering Veiligheidsoverleg Spoorwegexploitatie 27 september Verslag

Werkgroep : verbetering Veiligheidsoverleg Spoorwegexploitatie 27 september Verslag Werkgrep : verbetering Veiligheidsverleg Sprwegexplitatie 27 september 2013 Verslag 1. Inleiding / cntext (T.Breyne - DVIS) De parlementaire cmmissie Buizingen stelde de prichting van een verlegplatfrm

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge 1 HERSTELPLAN Bachelr in de Vredkunde Vives Nrd, campus Brugge INLEIDING Op basis van de externe berdeling die p 21 en 22 maart 2013 heeft plaatsgevnden, heeft de pleiding Vredkunde p 18 nvember 2013 het

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: begeleidingscentrum Ter Heide Adresgegevens: Kltsraat 125 3600 Genk 2) Dmein van expertise: Aanbd aan persnen met EMB: Basale stimulatieactiviteiten

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie